Sunteți pe pagina 1din 20

VICTIMIZAREACOPILULUI.

BTAIAIINCESTUL

A elaborat: studentele anului II,

gr. 202, P.S.

Croitori Lucia

Buzenco Valeria

Chian Violeta

Coordonator tiinific: Davidescu Elena

PLAN:
1.
2.
3.
4.
5.

Conceptuldevictim,victimizare,
victimizareacopilului;
Formeledevictimizareacopilului;
Tipuridepriniagresori;
Statisticiprivindvictimizareacopilului;
Reeauaserviciilor/instituiiloractiven
domeniulpretecieicopiluluiabuzat.

OBIECTIVE:
O1.Definireaconceptelorcheevictim,
victimizare,victimizareacopilului;
O2.Prezentareatipurilordevictimagresor
ncadrulfamiliei;
O3.Actualizareastatisticilorcuprivirela
victimizareacopilului;
O4.Stabilireaserviciilor/instituiiloractiven
domeniulprotecieicopiluluiabuzat.

1.CONCEPTULDEVICTIM,

VICTIMIZARE,VICTIMIZAREA
COPILULUI
Prin

victiminelegemoricepersoan

umancaresuferdirectsauindirect
consecinelefizice,materialesaumoraleale
uneiaciunisauinfraciunicriminale.

Victimizareaesteprocesulde

transformareapersoaneinvictim.

Victimizareacopiluluiprocesulde

transformareacopiluluidectrealte
persoane(deobiceirude,prini,surori/frai)
nvictima.

2.FORMELEDEVICTIMIZAREA
COPILULUI
Abuzul(procesuldevictimizare)asupracopiiloria
ovarietatedeformeiesteinfluenatdeogam
largdefactori,delacaracteristicileindividuale
alevictimeiiabuzatorului,lamediulculturali
fizicncaretriescacetia.Totui,acestaramne
nmaremsurascuns,dindiferitemotive.Unul
dintremotiveesteteama:multorcopiileeste
teamsvorbeascdespreincidentecareimplic
actedeviolenasupralor.nmultecazuri,
printelenonabuziv,careartrebuisiprotejeze
copilul,pstreaztcereaatuncicndabuzulafost
comisdectrepartenersaudectreunalt
membrualfamiliei.

FORMELEDEVICTIMIZAREACOPILULUI
Btaia;
Incestuloricerelaiesexualntrerude;
Violraportsexualsvritprinconstringere
fizicsaupsihicacopilului;
Hruiresexualoriceformdecomportament
fizic,verbal,nonverbal,denatursexual;
Prostituieinfantilfolosireacopiluluipentru
activitisexuale,contraavantajelormateriale;
Pornografieinfantilproducerea,
distribuirea,vinderea,schimbarea,folosireasau
deinereadeimaginialeunuiasaualmaimultor
copiiimplicaiinactivitisexuale;

Abuzulfizic(btaia)esteadeseansoitdeabuz
psihologic,emoional.Insultele,injuriile,izolarea,
respingerea,ameninrile,indiferenaemoional
isubapreciereasunttoateformedeabuzcarepot
afectadezvoltareapsihologicibunstarea
copilului,nspecialatuncicndprovindelaun
adultpecarelrespectincareinvestete
emoional,cumarfiunuldintreprini.
Consecineleabuzurilorlacaresuntsupuicopiii
nfamilieserefernprincipallaactivitatea
colarsaulamodulderelaionarealcopiluluicu
coala(randamentcolarsczut,izolarede
colectiv,timiditateexcesiv,absene
nemotivate).

3.TIPURIDEPRINIAGRESORI
nviziunealuiM.Merrilexistpatrutipuride
priniabuzivi:
Prinicesecaracterizeazprintrunnaltgradde
agresivitate,propriileexperienetritenperioada
copilrieitimpurii;
Priniisuntrigizi,reci,pledeazmaimultpentru
propriilelordrepturi.Eirespingcopilulisunt
preocupaicupropriilelorplceri;
Priniisuntpersoanepasiveidependente,adeseaintr
ncompetiiecucopiiipentruacstigaateniasoului;
Priniisuntpersoanefrustrate,taifoartetineri,fie
oameniinteligenicareauanumitedezabilitifizice
careimpiedicnasprijinipropriafamilie.Gradullor
defrustareconducelapedepsireaseveracopiilor.

CARACTERISTICILEPRINILORAGRESORI:
Sauevideniaturmtoareletipuridecaracteristici
aleprinilorcarefolosescbtaiacapeunmijlocde
agresarefizicasupracopiilor:
Caracteristicidemografice:Ceamaimare
fregvenodeinpriniicareauunmariaj
instabil,careaudivoriceicaresauseparat.De
asemenea,copilulbtutesteadeseacelcareeste
rezultatuluneinaterinedorite.
Istoriaproprieivieiaprinilor:Ceimai
mulidintrepriniceimaltrateazcopiiaufost
einii,larndullor,supuiunuitratament
similardectrepropriilorprinisauaufost
neglijaiemoionaldectreacetia.

Priniiabuziviprivesccopilulcapeo
modalitatedeaisatisfacepropriilenevoi,
solicitnduinantreprindeaciunicedepesc
posibilitileicapacitailepsihiceifiziceale
acestora.Acetiprinintmpinmaridificulti
nastabililegturiempaticecupropriicopiiin
asatisfacenevoiileacestora.
Tulburrilepsihologiceipsihiatrice:
Priniicareimaltrateazcopiiprezint
diversetulburripsihologiceipsihiatrice.
Impulsurileagresivealeunorprinisepot
datorastresuluizilnicalvieii,inteligenei
reduseiuneistructuriimatureapersonalitii.

4.STATISTICIPRIVINDVICTIMIZAREACOPILULUI

NUMRULINFRACIUNILORCOMISECONTRACOPIILOR(VIOL,ACIUNIPERVERSE,HRUIRE)
500
450
400
350
300
250
nr. Infraciunilor comise
asupra minorilor (mii)

200
150
100
50
0

anul 2009

anul 2010

anul 2011

anul 2012

anul 2013

TIPULINFRACIUNILORCOMISECONTRA
MINORILOR,PERIOADA20122013

90
80
70
60
50
2013

40

2012

30
20
10
0

% la 100%

viol

actiuni violente

hartuire

actiuni perverse

trafic de copii

REPARTIZAREAACTELORDEVICTIMIZAREASUPRA
COPIILORCONFORMLOCAIEICOMITERIIACESTORACTE
mii cazuri
300

250

200

urban

150

rural

100

50

anul 2009

anul 2010

anul 2011

anul 2012

anul 2013

REPARTIZAREAACTELORINFRACIONALEPE
ZONEPERIOADAANULUI2013(MIICAZURI)
85
250
165

385
Sud
Centru
Nord
mun. Chiinu
Alte regiuni

754

REEAUASERVICIILOR/INSTITUIILORACTIVENDOMENIULPRETECIEI
COPILULUIABUZAT.

InRepublicaMoldovagamadeserviciisocialeoferite
copiilorvictimealeabuzului,exploatariisexualenueste
binedezvoltat.LanivelulMMPSFdinanul2001
functioneazaCentrulDeAsistentasiProtectia
Victemelorsipotentialelorvicteme,aletraficuluide
fiinteumane.Spectruldeserviciipentruaceastacategorie
decopiiselimiteazainmarepartelacelealesectorului
nonguvernamental.Copiiivictemealeabuzuluisexual
sintcosiliatisiasistatiincadrulCNPAC,iarceitraficati
siexploatatiincadrulcentruluiinternationalla
strada.Dinpacatepinalamomentuldatnuafostelaborat
cadrulnormativcuprivirelacentruldeasistentapsiho
socialaacopiilorvictemealeviolentei,abuzuluisi
exploatariisicentruldezipentruabilitareaagresorului.

MinisterulJustitieicreareainstantelorde
judecatasauaunuicompletdejudecat
specializatpeexaminareacazurilorcuimplicarea
copiilor.
MinisterulAfacerilorInternecreareaunei
bazededatemoderneincadrulMAI,caresa
facilitezeoferireaoperativaadatelorsi
eliminareadistorsiunilorinelaborarea
statisticilorindomeniu
ProcuraturaGeneralainstruireacontinuaa
procurorilorcuprivirelaaudiereacopiilor
victimealeviolentei/exploatariisexualesi
responsabilizareaprocurorilorcuprivirela
completareaFiseivictimeiinfractiunii.

MinisterulMuncii,ProtectieiSocialesi
Familieiinstruireacontinuaaasistentilor
socialicuprivirelaasistareacopiilorvictimeale
abuzului/exploatariisexuale
Ministerulmonitorizareacazurilorde
abuz/exploataresexualaacopiluluipeparcursul
aflariipeteritoriulscolii
MinisterulSanatatiiinstruireacontinuaa
lucratorilormedicaliinvedereadeterminarii
clareacopiluluiabuzat
Administratiilepublicelocalecreacrea
serviciilorsocialespecializatepentrucopiii
victimealeabuzuluisexualsipentruabuzatori

CampaniaPROTEJEAZMICOPILRIA
Campaniedecomunicarepentruprevenirea
violeneifadecopii
CampaniacugenericulProtejeazmi
copilriaesteorganizatdectreMinisterul
Muncii,ProtecieiSocialeiFamilieinparteneriat
cuUNICEF,mediuldeafaceriisocietateacivil
iipropunesreduccazuriledeviolenasupra
copiilor,prininformareaprinilorifamiliilor
despremetodelepozitivededisciplinare.
Campaniaafostlansatnlunaoctombrie2013i
sevadesfuratimpdeunannparteneriatcu
MinisterulEducaiei,MinisterulAfacerilor
Interne,MinisterulSntii.

BIBLIOGRAFIE:
ElenaDavidescu.Victimiologieiserviciide
reabilitare,suportdecursdedicatstudenilor
anuluiII,Chiinu,2014
AnastasiaOceretni.Raport,Cartografierea
situaieicuprivirelavictimizareacopiluluiprin
abuziexploataresexualnRM,Chiinu,
2012.
Ionescu.,CopilulmaltratatEvaluare,
Prevenire,Intervenie,1996
http://
www.slideshare.net/seven_leonardo2012/victimiza
reacopilului1
(vizitatladatade21.10.2014,ora17:38)

VMULUMIMPENTRU
ATENIE