Sunteți pe pagina 1din 24

Estetica

produsului
dermato -
cosmetic
Produsul dermato-
cosmetic
 Orice PRODUS presupune studiul permanent al
pieţei, locul unde se confruntă cererea cu oferta.
 În conceptul de marketing, pe piaţă există
consumatori cu nevoi nesatisfacute. Problema
constă în a depista aceste nevoi.
 După identificarea nevoilor, întreaga activitate de
cercetare, dezvoltare şi apoi producţie, trebuie
orientată spre crearea unor produse sau servicii
care să asigure satisfacerea acestor nevoi.
 Cercetările de piaţă trebuie îmbinate cu
cercetările tehnologice.
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
 Activitatea de producţie
trebuie să fie orientată spre
satisfacerea nevoilor
esenţiale şi potenţiale ale
consumatorilor, asigurându-
se pe această cale
eficienţa economică a
activităţii desfaşurate.

 În viziunea clasică, în centrul


atenţiei era producţia, cu
preocuparea de a vinde ce
s-a produs (comunism).
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
 Marketingul aduce în
centrul atenţiei
consumatorul cu nevoile
sale şi cu ideea de a
produce ceea ce caută
consumatorul.
 Această nouă optică a
dus la unele modificări în
sistemul de organizare şi
conducere a activităţii
economice pe piața
produselor dermato -
cosmetice.
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
 Marketingul => optică nouă în privinţa produsului
dermato-cosmetic și mărimii producţiei (cantităţile
fabricate).
 În concepţia clasică, se urmărea realizarea unei
producţii de masă.
 Specializarea producţiei putea duce la producţii mari şi
la eficienţă maximă. Acest concept poate ramâne
parţial valabil doar pentru alimentele de bază: zahăr,
făină, ulei, sare, unele medicamente (ser fiziologic, apă
distilată ) unele cosmetice de masă
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
Marketingul strategic are ca obiective:
 cercetarea pieţei,
 segmentarea,
 alegerea pieţei ţintă şi
 poziţionarea produselor dermato-cosmetice
și/sau serviciilor pe această piaţă ţintă.
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
Marketingul tactic sau operational, numit şi mixul de
marketing, încearcă să controleze şi să utilizeze mai
multe variabile prin care se poate acţiona asupra
pieţei şi consumatorului pentru a obţine maximum de
impact şi de profit.

 Marketingul tactic încearcă să


dozeze aceste variabile,
numite şi instrumente tactice
de marketing, să le combine
astfel într-un mix, încât să
obţină de la piaţă un răspuns
cât mai favorabil.
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
 Mixul de marketing este cel mai vizibil aspect al
marketingului şi apare ca un factor determinant al
rentabilităţii firmei, pe termen scurt şi mediu.
 Reuşita activităţii comerciale pe termen lung depinde
de calitatea marketingului strategic.
 Mixul de marketing este un ansamblu de instrumente
tactice de marketing, controlabile, pe care firma le
poate combina pentru a produce pe segmentul
strategic ales, combinaţia dorită.
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
Conceptul de mix de marketing a fost introdus
pentru prima oară de către Neil Borden, în anul
1964, fiind compus din 12 instrumente :

1. produs 8. ambalajul produsului


2. preţ 9. expunerea produsului
3. marcă (merchandising)
4. distribuţia 10. servicii post-vânzare
5. vânzarea personală 11. logistica vânzarilor
6. publicitatea plătită 12. cercetarea de
7. promovarea marketing
vânzarilor
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
 La câteva saptămâni de la expunerea acestui
model, Jerome McCarthy a simplificat modelul
lui Borden, esenţializând şi reducând mixul de
marketing la cei 4 P:
 produs,
 preţ,
 plasare sau poziţie (distribuţie) şi
 promovare.
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
 Aceste instrumente de marketing cuprind toate
posibilităţile de influenţare a pieţei şi
cumpărătorului. Cele patru instrumente de
marketing (4 P) au fost corelate cu cei mai
importanţi parametri pentru client – pacient (4 C)
astfel :
 Produs - Cumpărătorul cu nevoile sale
 Preţ - Costul suportat de cumpărător
 Plasare (distribuţie) - Comoditatea achiziţionării
 Promovare – Comunicarea către cumpărător.
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
 Lanivelul fiecăreia din cele patru componente
ale mixului de marketing se regăsesc adevarate
constelaţii de instrumente, din selecţionarea
cărora rezultă aşa zisele submixuri :
 de produs,
 de preţ,
 de distribuţie şi
 de promovare.
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
Produsul cuprinde:
 Varietatea produselor:
 dimensiuni (lărgime, profunzime, lungime);
 structura (calitate, înnoire, diversitate).
 Atribute:
 design
 culoare
 ambalaj
 nume
 marcă
 servicii post-vânzare
 alte caracteristici de bază
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
 Preţul respectiv costul include:
 Nivel şi structură
 Discount-uri
 Facilităţi
 Termene de plată
 Condiţii de creditare
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
Distribuţia respectiv comoditatea achiziţionării
cuprinde:
 Canale de distribuţie;
 Sisteme de distribuţie;
 Localizare ;
 Tehnici de vânzare;
 Transport;
 Stocare;
 Depozitare;
 Alte componente logistice.
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
Comunicarea referitoare la produs:
 Imaginea produsului
 Promovarea
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
Promovarea, comunicarea promoţională către
cumpărător include:
 Mijloace de promovare directă (personale):
 forţele de vânzare
 marketingul direct
 Mijloace de promovare nepersonale (de masă):
 publicitatea
 promovarea vânzarilor
 relaţiile publice
 Manifestări expoziţionale
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
În contextul dezvoltării marketingului relaţional, se obţine
o perspectivă nouă asupra mixului de marketing:
Astfel, în cadrul politicii de produs se va pune un accent
mai mare pe client:
 tehnologia informaţională va permite individualizarea
produselor,
 se va acorda o atenţie deosebită
 calităţii
 dorinţelor cumpărătorilor
 serviciilor post-vânzare
 vânzărilor asociate
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice

 Politica de preţ va urmări:


 acordarea de bonusuri de fidelitate,
 discount-uri pentru achiziţii masive,
 alte facilităţi financiare.
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
Politica de distribuţie va urmări:
 apropierea de clienţi prin dezvoltarea
unor cluburi ale consumatorilor,
 carduri de clienţi şi
 cooperarea între distribuitori şi clienţi.
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
Politica de promovare va urmări:
 dezvoltarea dialogurilor individuale cu consumatorii:
 telefonul verde,
 discuţii pe internet,
 corespondenţă pe e-mail,
 alcatuirea unor baze de date despre clienţi şi
marketingul direct
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
În ce priveşte consumatorul:
 nu avem un “consumator
mediu”, iar consumatorii se
diferenţiază unii de alţii.
 De aceea şi în domeniul
produselor dermato –
cosmetice trebuie fabricate
serii mijlocii şi mici de produse
sau chiar comenzi
individuale.
Conceptul de marketing aplicat
produselor dermato-cosmetice
CONCLUZII
 Marketingul solicită o diferenţiere
cât mai mare a produselor,
deoarece dorinţele consumatorilor
sunt extrem de diferite.
 În conceptul de marketing, piaţa
are o multitudine de segmente
diferenţiate prin nevoi distincte.
 Satisfacerea cererii presupune
produse diferenţiate, piaţa nefiind o
masă globală.