Sunteți pe pagina 1din 26

STRATEGII DE

DEZVOLTARE A
REZILIENȚEI
LA ADOLESCENȚI
28 MARTIE 2019
Ce este reziliența?
Reziliența descrie capacitatea unei persoane de a face față schimbărilor și
provocărilor și de a-și reveni după momente grele (procesul de adaptare la stres).
Cu cât cineva este mai rezilient, cu atât depășește mai ușor adversitățile și are
șanse mai bune de a se recupera după experiențe traumatice (Gilligan 2004).
Capacitatea tinerilor de a fi rezilienți depinde de multe circumstanțe diferite - pot
fi capabili să depășească provocările într-o situație, dar nu și în alta.

„Procesul dinamic care vizează adaptarea pozitivă în contextul unei adversități semnificative.” (Luthar,
Cicchetti și Becker, 2000)
Ce NU este reziliența?
Reziliența nu înseamnă atitudinea de păstrare a tăcerii într-o situație potențial
dăunătoare.
Atunci când încurajăm tinerii să fie rezilienți, este important să evităm să transmitem
mesajul că este vorba de tipul "puternic și tăcut", care evită să ceară ajutor sau să-și
exprime nevoile sau emoțiile.
Calități asociate cu reziliența
FACTORI DE RISC
BENEFICIILE
REZILIENȚEI
Are așteptări Perseverează Se simte
realiste în depășirea independent
dificultăților

Are abilități
BENEFICIILE REZILIENȚEI bune de
comunicare

Are abilități Recunoaște și


interpersonal gestionează
e emoțiile
SURSE ALE
REZILIENȚEI
3 surse ale rezilienței
Edith Grotberg, cercetătoare în Proiectul Internațional de Reziliență definește reziliența în termeni de trei
surse:
EU AM
Suport social și interpersonal
Conștientizarea celor care îl susțin
Ce am:

 Relații bazate pe încredere și afecțiune cu ceilalți


Părinți, frați, profesori, prieteni.
 Structură (disciplină) acasă
Reguli și rutine clare, sancțiuni clare și corecte atunci când sunt încălcate, laudă când sunt urmate.
 Modele
Părinți, alți adulți, colegi, frați, care modelează un comportament bun și moral.
 Încurajarea de a fi independent
Oameni care oferă laude pentru o autonomie crescândă.
 Acces la servicii de sănătate, educație și sociale
Protecție directă sau indirectă solidă a sănătății fizice și emoționale.
 

 
EU SUNT
Forța interioară
Cum se văd ei înșiși
Cum sunt:

 Plăcut
Tânărul posedă sau este ajutat să dezvolte calități care îl fac atractiv celorlalți.
 Iubitor
Tânărul este capabil să-și exprime afecțiunea față de alții și este sensibil la suferința lor.
 Mândru de mine
Tânărul simte că are capacitatea de a realiza și de a nu se descuraja.
 Responsabil
Tânărul acceptă și i se dau responsabilități și crede că acțiunile lui pot aduce o schimbare.
 Speranță și încredere
Tânărul are încredere în instituții și oameni, este optimist pentru viitorul lui și este capabil să-și exprime încrederea
într-o structură morală. 
 

 
EU POT
Aptitudini interpersonale și de rezolvare a problemelor
Gradul de încredere pe care îl are în propriile abilități
Ce pot să fac:

 Comunic
Tânărul este capabil să-și exprime sentimentele și gândurile și să-i asculte pe alții.
 Rezolv probleme
Tânărul poate să se adapteze problemelor, îi implică pe alții când este necesar și este perseverent.
 Îmi gestionez emoțiile
Tânărul cunoaște și înțelege emoțiile, recunoaște emoțiile altora și își controlează comportamentul impulsiv.
 Caut relații de încredere
Tânărul are capacitatea de a găsi oameni, colegi sau adulți, pe care se poate baza și să aibă încredere reciprocă.
 Îmi înțeleg temperamentul
Tânărul are o perspectivă asupra personalității lui și a altora. 
 
Pentru ca un tânăr să fie rezilient, el trebuie să aibă mai
mult de unul dintre aceste puncte forte. De exemplu, dacă un
tânăr:
•are o bună stimă de sine (EU SUNT), dar
•nu are cineva pe care să se poată sprijini (EU AM) și
•nu are capacitatea de a rezolva probleme (EU POT),

nu va fi rezilient. 
FACTORI DE
PROTECȚIE
ABILITĂȚILE
Descriere Ce pot face instituțiile educative?
Tinerii au nevoie de multe abilități •Adaptează mediul astfel încât și tinerii cu dizabilități să poată
pentru a fi rezilienți, sănătoși, să aibă participa și să beneficieze pe deplin.
succes și să fie activi în comunitățile •În cadrul activităților de lucru în grup se folosesc abordări centrate
lor. pe elev, cum ar fi jocul de rol, pentru a ajuta tinerii să învețe abilități
Abilitățile personale includ: de viață și de învățare.
•Conștiința de sine și •Furnizează un mentor sau un consilier care să-l ajute să treacă printr-
automonitorizarea. o problemă sau un conflict.
•Adaptare, coping și gestionarea •Încurajează tinerii să petreacă timp cu oameni care îi plac și îi fac să
emoțiilor. se simtă bine cu ei înșiși.
•Comunicare interpersonală. •Ajută tinerii să stabilească obiective realiste și realizabile.
•Abilități sociale. •Încurajează tinerii să-și împărtășească opiniile, astfel încât aceștia să
•Abilități de gândire critică și creativă. dobândească bune practici de exprimare a propriilor opinii.
•Oferă tinerilor oportunități să se autodepășească.
PĂRINȚII
Descriere Ce pot face instituțiile educative?
Mulți oameni au stiluri parentale Oferă informații despre programele de parenting și alte servicii
diferite și se comportă diferit cu copiii care pot sprijini părinții.
lor.
Reziliența acestora este puternic
afectată de:
•așteptările părintești,
•stilul de disciplină,
•calitatea atașamentului și a
comunicării dintre ei.
FAMILIA
Descriere Ce pot face instituțiile educative?
Familiile care sunt reziliente și Implică tinerii în activități pentru a identifica valorile familiei,
funcționează bine oferă tinerilor o punctele forte și ritualurile.
identitate pozitivă, un sentiment de
legătură și un mediu în care pot să se
dezvolte.
Familia include pe oricine tânărul îl
consideră foarte important datorită
unei legături puternice durabile,
indiferent dacă este de sânge sau nu.
ȘCOALA

Descriere Ce pot face instituțiile educative?


Cei mai mulți tineri petrec mult timp Stabilesc relații de lucru cu școlile pentru a asigura coerența
în școală. O importanță deosebită suportului și dezvoltării tinerilor.
pentru reziliența unui tânăr este
sentimentul de apartenență și
acceptare în școală.
COVÂRSTNICII
Descriere Ce pot face instituțiile educative?
Relațiile cu colegii sunt importante în Evită etichetarea negativă a grupurilor de tineri. Implică tinerii în
adolescență. discuții despre grupurile de egali și dilemele morale.
Prietenii și colegii oferă sprijin social și
sentimentul de apartenență.
COMUNITATEA
Descriere Ce pot face instituțiile educative?
Tinerii rezilienți au legături cu Încurajează tinerii să se implice în organizațiile comunitare și în
comunitatea lor și au oportunități de oportunitățile de voluntariat.
a se implica în mod semnificativ. O Implică tinerii în a pleda pentru resursele necesare în comunitatea lor.
comunitate puternică creează un Colaborează cu partenerii din comunitate pentru a ajuta la
sentiment de apartenență și dezvoltarea unei comunități de tineri.
conexiune și se angajează în activități
constructive care îi ajută pe aceștia și
pe alții.
IDENTITATEA CULTURALĂ
Descriere Ce pot face instituțiile educative?
O identitate culturală puternică este o Oferă oportunități de participare la tradițiile și sărbătorile culturale.
parte importantă a modului în care Oferă oportunități pentru tineri de a învăța despre stigmatizare și
tinerii se percep și se valorizează pe ei discriminare și despre a reflecta în mod critic asupra modului în care
înșiși. acest lucru are impact asupra vieții lor.
ECONOMIC & FINANCIAR
Descriere Ce pot face instituțiile educative?
Apartenența la o gospodărie sigură Dezvoltă cursuri și ateliere de educație financiară.
din punct de vedere economic Furnizează servicii pentru sprijinirea tinerilor în găsirea și păstrarea
afectează sănătatea și starea de bine locurilor de muncă.
a tinerilor. Tinerii trebuie să înțeleagă Promovează comunicarea deschisă despre finanțe.
cum funcționează banii și să aibă Încurajează participarea tinerilor la procesele bugetare.
abilitățile necesare pentru a-și câștiga
și gestiona banii.
TOP 5 trucuri pentru dezvoltatea rezilienței
Bibliografie
Grotberg, Edith, A guide to promoting resilience in children: strengthening the human spirit, Early Childhood
Development: Practice and Reflections Number 8.
Knightsmith, Pooky, Building Resilience in Children and Young People. A half day training course, Medica CPD, 2014.
Resilience toolkit. Part of health promoting youth organisations, NHS, Greater Glasgow and Clyde.