P. 1
Atletism

Atletism

|Views: 35|Likes:
Published by Radu Cristina
sport
sport

More info:

Published by: Radu Cristina on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

Ionescu-Bondoc Dragos Neamtu Mircea Ionescu-Bondoc Alexandru Ionescu-Bondoc Cristian

CURS PRACTIC DE ATLETISM. TEHNICA, METODICA PREDARII SI REGULAMENTUL PROBELOR ATLETICE

Universitatea Transilvania din Brasov 2010 1

CONŢINUTUL – CARACTERISTICILE ŞI ORGANIZAREA ATLETISMULUI Atletismul este o activitate practică în care exerciţiile diferă prin modul de execuţie, dar şi prin influenţele pe care le produce asupra organismului uman, ca sistem bio-psiho-social hipercomplex şi dinamic. Atletismul este o ramură a educaţiei fizice şi a sportului care, prin numărul mare şi diferit de exerciţii, vizează dezvoltarea armonioasă a organismului, dar şi întrecerea. Scopul acestei activităţi, care se desfăşoară în anumite forme de organizare, după reguli şi prevederi exacte, este: - adaptarea complexă a organismului; - realizarea unor performanţe sportive superioare. În literatura de specialitate, termenul de atletism este definit ca un “ sistem de exerciţii realizat sub forma alergărilor, aruncărilor şi săriturilor naturale şi stilizate, în scopul dezvoltării specifice a calităţilor fizice şi obţinerii unui rezultat superior în practicarea lor”. La grecii anticii “atleţii” erau acele persoane, care se pregăteau special, cu scopul de a câştiga un premiu, într-o întrecere. Termenul utilizat în literatura de specialitate, pentru atletism, este athletics (engleza britanică) şi track and field (engleza americană), respectiv probe pe pistă (track - alergări) şi probe de teren (field sărituri şi aruncări). Concursurile de atletism cuprind grupe de probe şi probe care au caracteristici specifice, în funcţie de cele 3 categorii fundamenale de exerciţii, respectiv alergări, sărituri şi aruncări. Oricum ordonăm aceste exerciţii, ele nu îşi schimbă sensul general şi esenţial motric, pe care îl exprimă noţiunile de alergare, săritură şi aruncare. - În probele de alergări şi marş se urmăreşte parcurgerea în timp cât mai scurt a unei distanţe precizate. - În probele de aruncări se urmăreşte trimiterea unor obiecte cu forme şi dimensiuni speciale, standardizate (greutatea, discul, suliţa, ciocanul) la o distanţă cât mai mare. - În probele de sărituri se urmăreşte obţinerea unui zbor cât mai lung (la săritura în lungime şi la triplusalt) sau a unui zbor cât mai înalt (la săritura în înălţime şi la săritura cu prăjina). În toate probele este necesară respectarea unor precizări speciale, impuse prin “Regulamentul concursurilor de atletism”. Regulile sunt foarte exacte şi stabilesc condiţiile materiale şi de desfăşurare a concursurilor, departajează clar valoarea sportivă a fiecărui atlet, în raport cu spaţiul şi timpul, cât şi cu ceilalţi competitori. Regulamentul prevede şi criterii de stabilire a clasamentelor, a situaţiilor de egalitate, a condiţiilor de omologare a recordurilor; anexele acestui document aduc precizări în prevenirea şi sancţionarea utilizării dopajului în activitatea de pregătire, cât şi cea competiţională a atleţilor. ATLETISMUL - SPORT FORMATIV Utilizarea raţională a exerciţiilor de atletism, prin alergări, sărituri, şi aruncări, contribuie la dezvoltarea armonioasă a organismului, la educarea fizicului, în mod special la tânăra generaţie, efectul pozitiv fiind sesizat la toate vârstele. Ca mijloc formativ al educaţiei fizice şi sportive, atletismul ţinteşte spre următoarele obiective generale: - optimizarea stării de sănătate, prin ameliorarea condiţiei fizice, respectiv: creşterea rezistenţei organismului la agenţii patogeni, tonicitate troficitate şi supleţe musculară, rezistenţă cardio-respiratorie, greutate corporală optimă; - favorizarea dezvoltării fizice armonioase cu ţinută corporală corectă şi prevenirea/corectare deficienţelor fizice; - ameliorarea motricităţii generale şi ridicarea nivelului de practicare a unor probe de concurs; - stimularea senzorio-motricităţii generale şi a proceselor psihice cognitive, afective, motivaţionale, volitive; - activarea capacităţii de relaţionare cu mediul fizic şi comunicare socială.

2

Astfel, în şcoală în lecţiile de educaţie fizică, o serie de alergări, sărituri şi aruncări se exersează fără a avea caracter de întrecere sau având caracter de întrecere. În cazul al doilea, regulile sunt stabilite în funcţie de potenţialul elevilor şi de condiţiile materiale ale şcolii. La alergări, în lecţiile de educaţie fizică, predomină ştafetele cu sau fără transport de obiecte, cu sau fără treceri peste obstacole, distanţele fiind în funcţie de mărimea spaţiului sau a terenului şcolii. Dintre sărituri, cel mai des, se practică săriturile de pe loc sau săriturile cu elan, în lungime şi în înălţime, iar dintre aruncări cele mai utilizate, sunt cu mingea de oină la ţintă sau la distanţă, cât şi aruncările cu mingea medicinală cu ambele braţe şi cu un braţ. Adăugăm, la această succintă prezentare şi faptul că exerciţiile de atletism sunt valoroase şi utile în dezvoltarea calităţilor motrice de bază, precum: viteza, forţa, rezistenţa, contribuind substanţial la întărirea sănătăţii şi la fortificarea organismului. În programele şcolare, la toate clasele, cât şi în activitatea sportivă a studenţilor şi militarilor, atletismul este prezent în lecţiile de educaţie fizică sau de antrenament sportiv. ATLETISMUL - SPORT COMPETIŢIONAL Atletismul, prin probele sale, este un sport individual (excepţie fac alegările de ştafetă). Data la care s-au organizat primele concursuri nu poate fi precizată. Cert este că atletismul a fost prezent la toate ediţiile Jocurilor Olimpice antice şi moderne. Numărul probelor şi al concursurilor a crescut treptat. În decursul istoriei sale, atletismul s-a diversificat în cadrul celor trei categorii de exerciţii (alergări, aruncări şi sărituri), formându-se probe distincte în cadrul fiecărei categorii. Treptat, numărul probelor a crescut, s-au precizat regulile şi condiţiile organizatorice proprii pentru fiecare probă de alergare, săritură, aruncare sau probă combinată (decatlon, heptatlon). În stabilirea clasamentelor, pe baza rezultatelor, la toate probele de atletism, factorul subiectiv este exclus. Aparatura cu care se măsoară timpul sau spaţiul este atât de perfecţionată încât nu se poate greşi (foarte precise au fost şi mai sunt ruleta şi cronometrul). Regulile de concurs şi condiţiile organizatorice sunt concepute de aşa manieră, încât departajarea atleţilor să se realizeze în funcţie de performanţa individuală, în cadrul aceleaşi probe. Fiecare probă din atletism are un sistem de reguli şi de organizare propriu. Clasamentele pe echipe (între ţări, cluburi, etc.) se întocmesc pentru angrenarea unui număr mai mare de atleţi la prestaţia echipei. În aceste cazuri, fiecare atlet se străduieşte să contribuie pe măsura valorii individuale, la clasarea echipei din care face parte, pe un loc cât mai bun. Clasamentele, în competiţiile pe echipe, se fac prin atribuirea unor puncte, în funcţie de locul ocupat de fiecare component al echipei în proba sau probele la care a participat; la întrecerile de cros, câştigă echipa care acumulează cele mai puţine puncte. Probele atletice considerate a fi cele mai importante, sunt cunoscute sub denumirea de probe clasice. Acestea sunt obligatorii în programul concursurilor de mare amploare, precum: Campionatele Naţionale, Concursurile Regionale (Jocurile Balcanice, Jocurile Asiatice, Jocurile Mediteraniene, Jocurile Commonwealth-ului, etc.), Campionatele Europene, Campionatele Mondiale, Jocurile Olimpice. Există şi concursuri în care nu sunt cuprinse toate probele clasice, respectiv Campionate şcolare, Campionate universitare, Campionate de juniori şi mai ales, Grand Prix -urile. În afara probelor clasice, atletismul mai cuprinde şi alte probe, care în ţările anglo-saxone se organizează pe distanţe de 100 yarzi (1 yard = 91,439 cm), 200, 400, 800 yarzi, 1 milă (1609,344 m), 2 mile, 120 yarzi garduri. F.I.A.A. păstrează evidenţa rezultatelor şi la aceste probe. Tabloul probelor de atletism (Tabel 2.1.) se ordonează în primul rând în grupe de probe, respectiv: - grupa probelor de alergări: de viteză, de semifond, fond, mare fond, garduri, obstacole, ştafetă; - grupa probelor de marş; - grupa probelor de sărituri; - grupa probelor de aruncări;

3

hexatlon. greut. GRUPA DE PROBE Alergări de viteză Alergări de semifond Alergări de fond Alergări de mare fond Alergări de garduri Alergări de obstacole Alergări de ştafetă Marş Sărituri PROBA 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 5000 m 10000 m Maratonul (42. . cum ar fi alergările în timp 1 şi 2 ore. respectiv 3. 1500m Heptatlon I zi:100mgd. precum şi ştafete. Pentru copii şi juniori sunt prevăzute probe. atât pentru băieţi. 90. 80. 3000m. disc. suliţă. 200. 1milă. Obiectele de aruncat sunt şi ele adecvate vârstelor. până la nivelul de Campionatului mondial. poliatloane cu un număr mai redus de probe (triatlon. suliţă. cât şi pentru fete. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x FEM. 300m.. 4 x 400m. cunoscute sau necunoscute. O altă categorie de întreceri se organizează în cadrul Concursurilor naţionale de probe neclasice. 5.. pentatlon. prăjină. alergarea de garduri pe distanţe de 60. gr. înăl.grupa probelor combinate. precum: alergarea de viteză pe 50-60-80m. II zi: lung. 4 x 1500m. înălţ. sunt de 80m. 6 kg pentru greutate şi 1 – 1 ½ kg pentru disc. II zi:110m gd.. alergarea de semifond. 300m. 300m gd.lung. 800m LOCUL DESFĂŞURĂRII pista stadionului “ “ pista stadionului “ pista stadionului “ şosea pista stadionului “ “ pista stadionului pista stadionului “ şosea “ stadion “ “ “ stadion “ “ “ stadion MASC. octatlon). ca de exemplu: .. 4 x 800m. 200m. 4. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aruncări Poliatloane (probe combinate) stadion x Grupele şi probele clasice din atletism În atletism există şi probe speciale de concurs.400m + 300m + 200m + 100m “ştafeta suedeză”.4 x 200m.800m + 400m + 200m + 100m ”ştafeta balcanică”. 500m. s-au 4 .. 1000m. în care distanţele de parcurs. 400m. 600m. În ultimii ani. alergarea de obstacole pe distanţe de 1500-2000m. de la 500m până la 1000m.195 km) 100 m garduri 110 m garduri 400 m garduri 3000m obstacole 4 x 100 m 4 x 400 m 20 km 50 km Lungime Înălţime Triplusalt Prăjină Suliţă Greutate Disc Ciocan Decatlon I zi:100m. cât şi crosurile care se organizează la toate categoriile de vârstă şi pregătire. tineri de pe toate continentele. din ţări mari şi mici. .

▪ Finala Grand Prix se desfăşoară anual. Comisia veteranilor. La nivelul federaţiei îşi desfăşoară activitatea o serie de comisii: Comisia de arbitrii. a depăşit în prezent cifra de 200. Comisia medicală. atletismul este coordonat de Federaţia Română de Atletism (F. Aceste concursuri se organizează anual în peste 20 de întâlniri în oraşe şi ţări diferite. ▪ Jocurile Mondiale Universitare. Preşedintele federaţiei coordonează activitatea secretarului general. ORGANIZAREA ATLETISMULUI ÎN ROMÂNIA În ţara noastră. ▪ Campionatele Europene de Atletism.A. din 4 în 4 ani. înfiinţată în anul 1912 şi alcătuită din specialişti ai domeniului. care se organizează începând din anul 1934 (Torino).A. pentru Finala Grand Prix-ului. tehnice. for înfiinţat în anul 1912. În sistemul competiţional internaţional sunt cuprinse foarte multe competiţii. ▪ Campionatele Mondiale (începând din 1986) şi Campionatele Europene de juniori au loc din 2 în 2 ani.afirmat prin efort propriu sau sprijiniţi de cei cu posibilităţi materiale. cât şi spiritul olimpismului. la Stockholm şi alcătuit din reprezentanţi ai unor Federaţi Naţionale. ▪ Campionatele Mondiale de Atletism. Comisia mass-media. ▪ Cupa Europei se desfăşoară în fiecare an. Federaţia Romănă de Atletism este organul reprezentativ al tuturor secţiilor de atletism din Cluburile şi Asociaţiile sportive din România. şi organizatori reprezintă o serioasă motivaţie pentru participare. Numărul ţărilor afiliate la Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Atletism. Se alcătuieşte şi un clasament general. fair-play între ţări şi atleţi. Cele mai importante organisme ale sale sunt: Biroul Federal şi Biroul Executiv.A. Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Atletism urmăreşte şi coordonează dezvoltarea atletismului pe plan mondial. Comisia de cros. Comisia de disciplină. Nu s-au desfăşurat 3 ediţii (în anii 1916. ▪ Cupa Mondială de marş se desfăşoară în anii impari. căci rezultatele de valoare pot surprinde oricând. ▪ Campionatele Mondiale de cros se desfăşoară anual. Concurenţii se califică (primii 8 pe probe şi primii 8 la general). 5 . din cauza războaielor mondiale. ▪ Jocurile Balcanice se organizează în fiecare an. respecul. a secretarilor federali şi antrenorilor federali. financiare. dintre care le menţionăm pe cele mai importante.R. Supremaţia nu mai aparţine unor ţări consacrate. Premiile substanţiale atribuite de F. organizatorice. în topul mondial. ▪ Cupa Mondială se organizează anual.A. în anii impari. la mijlocul intervalului dintre două ediţii ale Jocurilor olimpice. în anii pari. atleţi deosebiţi existând în toate statele lumii. Acest for îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu prevederile Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Atletism la care este afiliată. luându-se în considerare punctajul realizat în cele mai bune 5 concursuri. la Helsinki. în anii impari. promovând prietenia. care are organisme (comitete şi comisii) proprii care activează în direcţii metodice. Comisia de cenzori. 1944).F. pe baza punctelor acumulate în concursurile la care participă. prima ediţie s-a desfăşurat în anul 1983. începând din anul 1896 (Jocurile Olimpice moderne). etc. ▪ Grand Prix-urile sunt concursuri cu număr redus de probe la care pot participa atleţii clasaţi în primii 50. ORGANIZAREA INTERNAŢIONALĂ A ATLETISMULUI Activitatea atletismului în plan internaţional este dirijată de Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Atletism (I. au loc din 2 în 2 ani. ▪ Campionatele mondiale şi europene pe teren acoperit (indoor). Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Atletism este un organism eligibil. medicale (inclusiv antidoping). Comisia de juniori. în anii pari. în toate probele de atletism. la care participă şi România: ▪ Jocurile Olimpice care se organizează din 4 în 4 ani.I. care se desfăşoară din 2 în 2 ani.A.). 1940. International Association of Athletics Federations).

controlează şi acordă sprijin metodic. Campionatele europene. tehnic. C.Federaţia Română de Atletism este persoană juridică.sunt cuprinşi copiii până la 14 ani. ▪ Care sunt cele trei categorii fundamentale de exerciţii din atletism ? ▪ Care este scopul exerciţiilor de marş şi alergare ? ▪ Care este scopul exerciţiilor de sărituri ? ▪ Care este scopul exerciţiilor de aruncări ? ▪ Numiţi documentul oficial care reglementează activitatea atletică pe plan mondial ? ▪ Argumentaţi caracterul formativ ale disciplinei atletism. ▪ Concursuri Naţionale “Grand Prix Castrol” pentru seniori. ▪ Care sunt exerciţiile de alergări utilizate în lecţia de educaţie fizică ? ▪ Care sunt exerciţiile de sărituri exersate în lecţia de educaţie fizică ? ▪ Care sunt exerciţiile de aruncări practicate cel mai frecvent în lecţia de educaţie fizică ? ▪ Precizaţi la ce fel de probe se referă conceptul de probe clasice. Sistemul competiţional intern cuprinde următoarele concursuri de atletism: ▪ Campionatele Naţionale de seniori şi tineret anual. . în fiecare an.înalta performanţă – atleţi care ating excelenţa sportivă. C. C. ▪ Campionatele Naţionale Şcolare în fiecare an. activitatea fiind organizată pe grupe valorice şi de vârstă: . juniori şi copii. procesul instructiv-educativ vizează performanţa sportivă. 4 Bucureşti. Federaţia Română de Atletism are atribuţii în strategia participării atleţilor români la competiţii internaţionale oficiale (Jocurile Olimpice. Roman. alcătuieşte loturile naţionale la toate categoriile de vârstă. ▪ Campionatele Naţionale de copii.începători . care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Statutul şi Regulamentele proprii. sprijină buna organizare şi dezvoltare a Centrelor olimpice. afilierea tuturor secţiilor de atletism din Cluburi şi Asociaţii sportive.avansaţi .S. în: ▪ cluburi sportive departamentale: Dinamo. Federaţia Română de Atletism cuprinde un front larg de activitate. promovarea atletismului românesc în competiţiile internaţionale sub egida Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Atletism şi Asociaţia Europeană de Atletism. ▪ cluburi sportive şcolare: C.performanţă . În secţiile cluburilor sportive de la toate nivelele. Campionatele mondiale. ▪ Campionatele Naţionale Universitare în fiecare an. Olimpia. Verificaţi-vă cunoştinţele! ▪ Definiţi termenul de atletism. ▪ Campionatele Naţionale de juniori în fiecare an. . ▪ Concursuri Naţionale de sală pentru seniori. De asemenea stabileşte şi întreţine relaţii cu Federaţii de atletism din alte ţări. îndrumarea şi conducerea activităţii de atletism din România.S. categoria I-a anual.S.S. îndrumă. cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Atletism şi Asociaţia Europeană de Atletism. ▪ Traduceţi termenul de atletism.S. . Rapid. Dâmboviţa etc.sunt cuprinşi juniori I şi tineret.S. Ea urmăreşte: organizarea. tineret. conform limbii engleze britanice şi americane.S.S. Asociaţia Balcanică de Atletism. cluburi universitare. Steaua. ▪ Specificaţi probele din grupa de alergări de viteză. 6 . participă la Conferinţe şi Congrese organizate de acestea. având în vedere faptul că atletismul se practică. juniori care se organizează anual pe etape. etc).sunt cuprinşi juniori III şi II. 7 Bucureşti. organizatoric şi material secţiilor din Cluburi şi Asociaţii sportive. tineret. precum şi Comisiilor judeţene de atletism. elaborează calendarele competiţionale şi regulamentele concursurilor naţionale. ▪ învăţământul de specialitate la nivel preuniversitar şi universitar: clase speciale de atletism.

▪ Numiţi forul şi anul înfiinţării lui. ▪ Specificaţi probele din grupa de sărituri. sub toate tipurile lor de manifestare.▪ Specificaţi probele din grupa de alergări de semifond. ▪ Specificaţi probele decatlonului. ▪ Specificaţi probele heptatlonului. . dar şi în dezvoltarea motricităţii generale a copilului pentru activitatea cotidiană. şi ne referim aici la alergări. Pentru aceasta însuşirea corectă a exerciţiilor şi deprinderilor din şcoala atletismului trebuie învăţate cât mai corect. . corect şi relaxat.formarea capacităţii de control a respiraţiei în timpul alergării.formarea capacităţii de a percepe corect viteza de deplasare. Ca atare atletismul este una dintre diciplinele de bază în educaţia fizică şcolară. astfel: ▪ şcoala alergării. datorită caracterului natural pe care îl au exerciţiile atletice. ▪ Specificaţi probele din grupa de alergări de ştafetă. Acestea sunt importante pentru influenţa pe care o au atât în dezvoltarea calităţilor motrice de bază. ▪ Specificaţi probele din grupa de marş. ▪ Precizaţi categoria de atleţi care participă în competiţiile Grand Prix. pe parcursul căreia. 7 . ▪ şcoala săriturii. sărituri şi aruncări. ▪ Care sunt documentele care reglementează activitatea Federaţiei Române de Atletism ? ▪ Prezentaţii principalele concursuri de nivel naţional organizate de Federaţia Română de Atletism. Exerciţiile din şcoala atletismului sunt structurate conform celor trei grupe specifice. ▪ Specificaţi probele din grupa de alergări de garduri şi obstacole. ŞCOALA ATLETISMULUI Şcoala atletismului reprezintă perioada iniţierii în atletism. ŞCOALA ALERGĂRII Obiectivele şcolii alergării: . care manageriază activitatea atletică în România. Înainte de a învăţa oricare dintre probele atletice este obligatorie parcurgerea exerciţiilor cuprinse în sfera şcolii atletismului. .ameliorarea coordonării motorii a membrelor superioare şi a membrelor inferioare. încă din primii ani de şcoală copiii încep să deprindă mecanismele de bază specifice probelor atletice. ▪ Specificaţi probele din grupa de alergări de fond şi mare fond. ▪ şcoala aruncării.însuşirea deprinderii de a alerga. Aproape că nu există disciplină sportivă în a cărei structură tehnică să nu se regăsească cel puţin una din mişcările specifice atletismului. ▪ Care este forul ce manageriază activitatea atletică pe plan mondial şi când a fost înfiinţat ? ▪ Care este periodicitatea organizării Jocurilor Olimpice ? ▪ Care este intervalul de timp dintre două ediţii ale Campionatelor mondiale ? ▪ Care este ritmicitatea organizării Campionatelor europene ? ▪ Precizaţi ce sunt competiţiile Grad Prix.

alergare în teren variat. cu amortizarea şocului la contactul piciorului cu solul. Acest tip de alergare se învaţă după ce s-au însuşit celelalte tehnici de alergare. relaxat. .în prima fază creşte alternativ timpul sau distanţa păstrând tempoul constant.“alergare de coordonare”. care poate fi executată pe diferite distanţe. . Din şcoala alergării cele mai folosite exerciţii sunt: . .se caracterizează prin naturaleţe.v. Alergarea fiind o deprindere naturală şi cunoscută. .alergarea în teren variat (a. pe care alergătorul trebuie să le parcurgă în tempouri prestabilite. cauzate de creşterea în lungime a sistemului osos. Prin alergare corectă se înţelege deprinderea de a alerga economic şi relaxat. .) . la cei care nu au o continuitate în instruire. Dezvoltarea calităţilor motrice necesare învăţării şi perfecţionării tehnicii exerciţiilor de alergări.această variantă se constituie în principalul mijloc de dezvoltare a rezistenţei de alergare şi se realizează prin gradarea timpului sau distanţei de alergare. prin parcuri şi păduri.în faza a doua scade distanţa dar creşte tempoul.) . a vitezei de deplasare.acestă variantă de alergare are sarcina de a asigura pregătirea organismului pentru efort.alergarea uşoară constituie prima etapă în învăţarea alergării. Datorită multitudinii situaţiilor pe care le creează acest gen de alergare este un exerciţiu foarte util.alergare cu joc de glezne. . uşurinţă.alergare în tempo moderat uniform. a forţei şi rezistenţei specifice alergării.u.alergare ritmată (“alergare cu ritm de 3 paşi. . . Tehnica de alergare urmăreşte stăpânirea unui pas cât mai suplu. Se poate spune că. Ca probă de concurs. . trunchiului şi braţelor.alergarea în tempo uniform moderat (a. Dintr-o sinteză a materialelor de specialitate.alergare uşoară sau “alergare de coordonare”. .) .ameliorarea tonusului muscular. .dezvoltarea capacităţii generale de efort. următoarea ordine a exerciţiilor din şcoala alergării şi care au următoarele sarcini: Formarea deprinderii de alergare corectă în funcţie de diferitele sarcini şi abordări ale acesteia. impune perfecţionarea tehnicii de execuţie.se realizează în afara stadionului. tinzându-se spre o impulsie neforţată şi eliminarea mişcărilor inutile ale capului. . pentru începători elementele necunoscute din tehnica alergării sunt doar startul de jos şi lansarea de la start. Pierderea elasticităţii musculare şi a tendoanelor. în funcţie de dificultate.u. capul în prelungirea trunchiului.alergare cu genunchii sus.alergare accelerată.alergarea respectă coordonarea corectă a acţiunii membrelor superioare şi a membrelor inferioare.. 5 paşi … peste obstacole joase”).alergare cu pendularea gambelor înapoi şi înainte.t. . Un efect negativ asupra eficienţei tehnicii alergării o are deseori efectuarea unui număr mare de repetări a unor exerciţii de dificultate scăzută. Alergarea formează simţul tempoului. . conduc la rigiditate şi implicit la o eficienţă scăzută a mişcărilor.ţinuta corectă în timpul alergării păstrează trunchiul la verticală. putem stabili. acest gen de alergare este întâlnit la alergările de cros. tempo moderat-uniform de deplasare.alergare uşoară este elastică.alergarea uşoară (a. La copii problemele apar în perioadele de creştere şi mai târziu. Mijloacele şcolii alergării: . . . deoarece formează o serie de deprinderi specifice alergării pe terenuri diferite ca structură şi consistenţă. uşor înclinat spre înainte. .este o alergate cu un tempo mai scăzut.t. 8 . care favorizează instalarea unor automatisme greşite din punct de vedere tehnic. prin asigurarea adaptării la efort a marilor funcţiuni ale organismului şi prin încălzirea musculaturii şi articulaţiilor membrelor inferioare. .

.alergări individuale exectate pe distanţe scurte (20-60-80 m).alergarea cu genunchii sus (a. la vale.se execută pe loc şi din deplasare.alergare cu joc de glezne (a. .g. . .împingând un partener din spate. .j.realizează dezvoltarea forţei muşchilor ridicători ai coapsei în plan anterior.g.se execută cu sprijin oblic înainte la perete sau cu parteneri.această alergare este un mijloc pentru dezvoltarea rezistenţei generale: se începe cu alergări pe terenuri mai puţin accidentate pe distanţe mai scurte. 9 .alergarea peste obstacole joase este un exerciţiu cu un puternic caracter formativ privind dezvoltarea simţului ritmului. trecând obstacolele cu un număr variabil de paşi.) se efectuează printr-o succesiune de paşi. cu zboruri scurte. braţele execută pendulări active. cu privirea înainte. . Alergările de garduri sunt mai dificile.coordonarea simplă a membrelor.accelerări în linie dreaptă şi curbilinie. .gb.. . genunchiului şi şoldului.se execută pe loc şi din alergare.ajută la dezvoltarea amplitudinii pasului alergător.alergarea cu pendularea gambelor înapoi (a. favorizând trecerea peste obstacole cu un număr constant impar de paşi (3 sau 5).) se execută printr-un pas scurt cu contact pe pingea.alergarea peste obstacole joase aşezate la distanţe inegale. pe asfalt).dezvoltarea elasticităţii musculaturii posterioare a membrelor inferioare. forţei gleznelor şi mobilităţii articulaţiei genunchiului.prelucrează amplitudinea pendulului posterior al piciorului pendulant. cu diferite distanţe pentru a fi accesibile tuturor executanţilor. . . . . cu gamba perpendiculară pe sol. . coordonate cu mişcarea picioarelor. crescând astfel dificultatea alergării. .dezvoltă mobilitatea articulaţiei genunchiului. prin componenta tehnică. în care coapsa se ridică la orizontală.alergarea accelerată . în care se realizaază flexia completă a gambei pe coapsă.formează simţul accelerării prin: . membrul inferior fiind în flexie din articulaţia gleznei. . prin arătură. capul sus.alergarea peste obstacole joase aşezate la distanţe egale.înap. simţ implicat cel puţin în alergările de garduri şi în elanurile diferitelor sărituri atletice. .cu sprijin oblic înainte la perete. Trunchiul are poziţie verticală. .dezvoltarea mobilităţii şi flexibilităţii articulaţiei gleznei. . iar contactul cu solul se efectuează pe pingea cu rulare incompletă a tălpii. iar braţele cu coatele îndoite la 90° execută pendulări înainte-înapoi. . cu accent pe perioada pasului anterior. dar în iniţiere folosesc alergările peste obstacole joase.) se efectuează printr-o succesiune de paşi scurţi.prima etapă este învăţarea mecanismului de bază reprezentat de ritmul de trei paşi între obstacole.a doua etapă este învăţarea verigii de bază reprezentat de pasul peste obstacol.dezvoltarea vitezei de execuţie (în tempo maxim) pe loc şi în deplasare. cu accent pe pasul posterior. Efectele exerciţiul se referă la: . care cu timpul se va apropia de ceea ce ar trebui să însemne pasul peste gard.realizează prelucrarea mobilităţii articulaţiilor gleznelor şi a genunchilor.p. Contactul cu solul se reia pe partea anterioară a tălpii.prelucrează musculatura posterioară a membrelor inferioare. . Exerciţiul are efecte pozitive în îmbunătăţirea coordonării acţiunilor membrelor. . . simultan cu derularea piciorului de la pingea spre vârf. Trunchiul se află la verticală. Exerciţii folosite: . la deal. braţele efectuând pendulări ritmice înainte-înapoi. . O dată cu obişnuirea cu acest gen de alergare se măresc distanţele şi se trece pe terenuri mai accidentate (poteci prin pădure.s. dar prin extindere.alergări accelerate în grup. Prezintă două etape: . .este recomandată montarea mai multor trasee. urmat de extensia rapidă a celor trei articulaţii. poziţia trunchiului fiind uşor aplecată.

prin apropierea şi depărtarea picioarelor.educarea echilibrului şi a coordonării dinamice în faza de zbor. în care deplasarea piciorului dinapoi nu depăşeşte piciorul dinainte. prin apropierea şi depărtarea picioarelor. ŞCOALA SĂRITURII Obiectivele şcolii săriturii: -formarea deprinderii de a sări cu bătaie unilaterală (pe un picior). rotare.ad. . în care un picior este depăşit de celălalt. circulară.înai. Mijloacele şcolii săriturii: .p. îndoite.gb.prin structuri în care se leagă diferite variante de alergare: a. în perechi.în deplasare cu faţa. cu spatele sau lateral. intercalând la 3 sau 4 paşi un genunchi sus. . printr-o mişcare de avântare cu coapsa aproape de nivelul orizontalei./alt. înai (15m). . . înapoi şi alternat (a. Alergarea ameliorează mobilitatea articulaţiei coxo-femurale şi tonifică musculatura ridicătorilor coapsei. în faţă-la spate încrucişat apucat. pendulare.alergare cu genunchiul sus.j.cu diferite poziţii simetrice sau asimetrice ale braţelor: libere. de coate încrucişat. intercalând la 3 sau 4 paşi o pendulare înainte. pe cap. .încr.g.individual cu diferite acţiuni simultane sau alternative ale braţelor: mişcare obişnuită.pe traiectorie liniară dreaptă.) solicită capacitatea de coordonare a membrelor inferioare.prin structuri în care se intercalează unele variante de alergare: alergare cu joc de glezne.alergarea cu pas adăugat înainte (a.g.învăţarea aterizării amortizate.înai.lat.p. la ceafă. . lateral.s.alergarea laterală cu pas încrucişat . înainte.p./înap. de mâini. de umeri apucat. cu piciorul drept pendulare înapoi-cu piciorul stâng pendulare înainte. . alergare cu genunchi sus.ad.formarea simţului elanului. .dezvoltarea forţei şi detentei. . . .) se efectuează în deplasare înainte. cu piciorul stâng – alergare cu pendulare înapoi.) se efectuează în deplasare laterală (stânga sau dreapta).alergarea cu pas adăugat lateral (a. într-o mişcare de impulsie. .liber. Exerciţiul ameliorează coordonarea simplă şi forţa membrelor inferioare şi favorizează reducerea atitudinii cifotice prin lungirea musculaturii anterioare a trunchiului. (20m) + a. curbilinie. 4. forfecare.O serie de variante de alergare pot fi utilizate în şcoala alergării: . sus. frântă. pe şolduri. 10 . Notă: Toate variantele de alergare se pot executa: . elastice şi echilibrate. . întinse.sărituri cu desprindere şi aterizare pe ambele picioare. în care piciorul plasat în sensul înaintării nu este depăşit de celălalt picior.individual.(15m) + a. într-o mişcare de impulsie.în tempo-uri diferite.cu acţiuni diferite ale membrelor inferioare: cu piciorul drept . . .p. pas care poate fi executat înainte. câte 3.

11 .Sărituri pe ambele picioare cu accent pe înălţimea desprinderii Sărituri pe ambele picioare cu accent pe lungimea desprinderii .sărituri în adâncime.

săritura în lungime cu desprindere şi aterizare pe ambele picioare. de pe loc la groapa de nisip.Săritură în adâncime de pe suprafaţă înălţată . Săritura în lungime de pe loc .sărituri cu bătaie şi aterizare pe diferite obiecte: 12 .

Sărituri pe obiecte .sărituri în înălţime.sărituri de pe loc cu desprindere pe un singur picior. în ghemuit. Săritură de pe loc cu desprindere pe un picior 13 . . . la groapa cu nisip. la înălţimi accesibile. pe celălalt picior sau pe ambele picioare. cu elan perpendicular pe ştachetă.sărituri în lungime. aterizând în groapă pe acelaşi picior.sărituri peste obstacole aşezate în serie şi în „urcare". plecând de pe un picior. cu înălţimi în progresie continuă şi cu obstacolele plasate astfel încât să permită accesul de la unul la celălalt printr-un singur pas. .

În şcoală.are ca mecanism de bază : bătaia pe un picior cu desprindere în lungime . . .săritura în înălţime.sărituri pe obstacole. .formarea capacităţii de angrenare treptată în aruncare a întregului corp.dezvoltarea capacităţii de accelerare a acţiunii de aruncare. . .săritura în înălţime cu răsturnare dorsală.dezvoltarea forţei trunchiului şi a membrelor superioare. .săritura în înălţime cu păşire.are ca mecanism de bază : bătaia pe un picior cu desprindere în înălţime. avansând partea inferioară a corpului în raport cu partea superioară. . În programa şcolară sunt prevăzute din procedeele specifice săriturii în lungime următoarele: . şi .săritura în lungime. . .însuşirea deprinderii de a arunca obiecte la distanţă prin azvârlire.sărituri cu desprindere pe un picior şi aterizare pe celălalt: pasul sărit.săritura în lungime întinsă pentru clasele a V-a şi a VI-a. ŞCOALA ARUNCĂRII Obiectivele şcolii aruncării . pentru clasele a VII-a şi a VIII-a. Mijloacele şcolii aruncării: ▪ Aruncarea tip azvârlire presupune o traţiune liniară.săritura în lungime cu elan liber (procedeul ghemuit) şi săritura în înălţime cu elan (perpendicular pe ştachetă).sărituri cu desprindere şi aterizare pe acelaşi picior . .săritura în lungime cu 1 1/2 paşi în zbor.formarea capacităţii de a depăsi obiectul. împingere şi lansare. Suliţa şi 14 .formarea capacităţii de a păstra controlul bilateral în timpul efortului final. dinapoi-înainte şi de jos în sus .pas săltat. de pe obstacole şi peste obstacole. în funcţie de condiţiile diferite existente în teritoriu. Din acestea au derivat o serie de procedee care au devenit probe de concurs cum ar fi: . prin acţiunea membrelor inferioare. Pas săltat . se foloseşte unul din procedeele: . a trunchilui şi a braţelor.. .

împingeri cu un braţ din stând lateral şi cu spatele spre direcţia de eliberare.aruncări de pe loc. Greutatea (sfera metalică) se eliberează prin împingere de la umăr. 3kg. Aruncarea mingii de oină cu un pas încrucişat Exerciţiile din şcoala aruncării tip azvârlire se efectuează cu mingi medicinale de 1kg. ▪ Aruncarea tip lansare presupune o tracţiune de jos în sus. . din lateral-înapoi (dreapta şi stânga). pe genunchi. 4kg. . cu mingea medicinală. 3kg.aruncări cu mingea medicinală de pe loc.cu ambele braţe şi cu un braţ. Discul şi ciocanul (cu ambele braţe) se eliberează prin lansare.aruncarea mingii de oină. prin tracţiune de jos. aşezat. cu un picior înainte. cu ambele braţe şi cu un braţ. dinapoi-înainte. Exerciţiile din şcoala aruncării tip împingere se efectuează cu mingi medicinale de 2kg. 3kg şi mingii de oină.aruncări din deplasare cu 2 sau 3 paşi de mers/alergare cu ambele braţe şi cu un braţ. din diferite poziţii. dinapoi-înainte. Exerciţiile din şcoala aruncării tip lansare se efectuează cu mingi medicinale de 2kg.aruncări de pe loc cu mingea medicinală din: stând (depărtat. culcat dorsal. din stând cu faţa pe direcţia de lansare. Aruncare tip azvârlire cu ambele braţe . . . . pe o traiectorie curbilinie. 2kg. ▪ Aruncarea tip împingere presupune o presiune de jos în sus. pe un genunchi. . 4kg.aruncări din deplasare cu 2 sau 3 paşi de mers/alergare cu ambele braţe şi cu un braţ. 15 . înainte cu latura opusă braţului de aruncare).mingea de oină se eliberează prin azvârlire.

Se poate deci afirma că. Analiza tehnicii pasului alergător Pregătirea tehnică a atletului se referă la formarea şi perfecţionarea deprinderii motrice specialităţii 16 . urmează doar o componentă a tehnicii cu caracter spaţiotemporal. . după forţele care intervin în desfăşurarea ei. ▪ Descrieţi execuţia tehnică a pasului sărit. ▪ Care sunt obiectivele şcolii alergării? ▪ Precizaţi principalele mijloace ale şcolii alergării. prin tracţiune pe deasupra umărului. luăm în considerare două aspecte importante care influenţează rezultatul final. nu trebuie apreciată numai din punct de vedere cinetic (al succesiunii mişcărilor pasului) ci. ▪ Descrieţi execuţia alergării cu pendulare. ▪ Descrieţi execuţia tehnică a pasului săltat. ▪ Care sunt obiectivele şcolii săriturii? ▪ Numiţi exerciţiile din şcoala săriturii. şi mai ales. evoluţia cinetică a mişcărilor. Când analizăm tehnica. ▪ Care sunt obiectivele şcolii aruncării? ▪ Enumeraţi tipurile de aruncări.aruncări cu mingea medicinală de pe loc. din stând cu spatele spre direcţia de lansare. tehnica înseamnă în esenţă. cu ambele braţe şi cu un braţ. din stând lateral spre direcţia de lansare. Ca atare. ▪ Precizaţi cum acţionează forţele la aruncarea tip azvârlire.aruncări cu mingea medicinală de pe loc.. exploatarea raţională şi economică a posibilităţilor cinetice şi dinamice. ▪ Descrieţi execuţia alergării cu joc de glezne. ▪ Care sunt obiectele care se aruncă prin azvârlire? ▪ Cum acţionează forţele la aruncare tip împingere? ▪ Care sunt obiectele care se eliberează prin împingere? ▪ Cum acţionează forţele la aruncarea tip lansare? ▪ Care sunt obiectele care se eliberează prin lansare? ▪ Care este obiectul care se lansează cu ambele braţe? ▪ Care este obiectul care se lansează cu un singur braţ? ▪ Care sunt obiectele utilizate în şcoala aruncării? TEHNICA ŞI REGULAMENTUL PROBELOR DE ALERGĂRI BAZELE TEHNICII ALERGĂRILOR Tehnica exerciţiilor fizice în general şi ca atare a alergării de viteză în mod special. adică după dinamica acestora. Verificaţi-vă cunoştinţele! ▪ Precizaţi conţinutul şcolii atletismului. procese integrate de altfel evoluţiei cinetice. în timp ce exerciţiile de atletism (alergarea de viteză spre exemplu) se exprimă mai ales pe baza unor procese dinamice. în funcţie de cât de bine sunt stăpânite şi anume: tehnica pasului şi tehnica probei.

pasul alergător poate fi luat în considerare în doua forme şi anume: .perioada de pendulare. În timpul fiecărei perioade. forţa de reacţie a reazemului R.G. de treceri succesive de pe un picior pe celălalt.G.perioada de sprijin. între două momente identice ale aceluiaşi picior.Pasul alergător dublu. îndoindu-se în momentul impactului. amortizarea constituie o fază care frânează continuitatea alergării şi care trebuie depăşită prin măsuri de execuţie tehnică. În analiza tehnică. Segmentul inferior cedează. care se descompune în forţa tangenţială (Ft) paralelă cu solul şi forţa normală (Fn) perpendiculară pe sol În acelaşi timp. Analiza începe din momentul în care piciorul atinge solul. dar de sens contrar. în aşa fel încât să realizeze o fază de zbor între fiecare contact cu solul. între două contacte .Pasul alergător dublu este reprezentat de succesiunea tuturor fazelor realizate de membrele inferioare. .respective şi la consolidarea acestei deprinderi în aplicarea condiţionată de cerinţe concrete ale desfăşurării probei de concurs. În momentul contactului cu solul. realizându-se amortizarea cu reducerea corespunzătoare a vitezei orizontale. este în punctul cel mai depărtat spre înapoi faţă de punctul de contact. Alergarea este un mijloc de locomoţie. Aceasta presupune contactul cu solul cât mai aproape de proiecţia pe sol a centrului de greutate. A B C 17 . paralelă cu solul şi egală cu forţa tangenţială (Ft). . . Unitatea ciclică a alergării este pasul alergător. mişcarea piciorului se analizează în trei momente considerate a fi cele mai importante.luarea contactului cu solul se face pe partea exterioară a piciorului şi apoi suprafaţa de sprijin creşte cuprinzând toată pingeaua până când corpul trece peste momentul verticalei.Faza de amortizare sau aterizarea . solul (reazemul) acţionează asupra corpului alergătorului cu o forţă egală dar de sens contrar. moment în care proiecţia C. Această amortizare trebuie să se realizeze mai puţin de articulaţia gleznei şi în principal de articulaţia genunchiului şi a bazinului. îndreptată în sus şi înapoi. . În acest moment. care la rândul ei se descompune în: forţa de reacţie normală (Rn). perpendiculară pe sol şi în sus şi forţa de reacţie tangenţială (Rt). astfel: Perioada de sprijin este analizată prin trei faze sau momente. considerat ciclu complet (doi paşi simpli).Pasul alergător simplu este reprezentat de succesiunea tuturor fazelor realizate de membrele inferioare. prin: . care se numeşte forţă de reacţie (R) a reazemului. pentru a reduce cât mai mult posibil acţiunea negativă a forţei de reacţie tangenţială. care se realizează prin mişcări ciclice. Aşadar. care nu trebuie să fie blocate. corpul alergătorului acţionează asupra solului cu o forţă (F). Analiza ia în considerare ambele faze realizate de un picior.Pasul alergător simplu. are o acţiune negativă asupra vitezei de alergare.

cele două forţe F şi R acţionează pe aceeaşi linie verticală. A B Poziţia piciorului pendulant în momentul verticalei (A – corect. care este forţa de reacţie. această fază este pozitivă în acţiunea piciorului de sprijin. Efectul de acceleraţie creşte treptat odată cu înaintarea corpului. în momentul verticalei genunchiul piciorului pendulant trebuie să depăşească genunchiul piciorului de sprijin destul de mult Numai astfel. .Momentul verticalei se formează când piciorul pendulant încrucişează piciorul de sprijin. mai exact în momentul în care centrul de greutate depăşeşte verticala. B . prin aplicarea forţei asupra solului şi efectul acesteia determinat de rezultanta reacţiei normale şi reacţiei tangenţiale. flexia gambei pe coapsă ajungând la amplitudinea maximă. astfel încât unghiul dintre gambă şi coapsă se închide maxim posibil în momentul în care genunchiul trece spre înainte în plan vertical de piciorul de sprijin.incorect) În pendularea posterioară se realizează la nivelul genunchiului o flexie naturală şi una forţată. Pentru ca faza următoare să fie eficientă. avântarea genunchiului spre înainte. raportată la secvenţa fiecărui pas este cea mai mică.Momentul verticalei corespunde trecerii centrului de greutate prin verticala ridicată din punctul de sprijin. cât mai rapid şi economic spre înainte. . . Unghiul dintre coapsă şi 18 . după finalizarea impulsiei. În această fază. Unghiurile şi amplitudinile sunt maxime. în funcţie de caracteristicile morfologice ale alergătorului şi funcţie de tempoul de alergare. pe care o putem influenţa prin reducerea unghiul de impulsie sau/şi mărirea forţei de impulsie (forţa membrelor inferioare).Faza de impulsie se raportează la momentul în care piciorul se pregăteşte să părăsească solul la terminarea impulsiei. Perioada de pendulare începe din momentul în care piciorul părăseşte solul. în faza următoare.Faza de pendulare posterioară începe prin ducerea coapsei piciorului pendulant (care tocmai a terminat impulsia). îndoind genunchiul piciorului pendulat. Faza de impulsie este faza activă a alergării. depăşeşte în plan anterior genunchiul piciorului de sprijin şi se încheie o dată cu atingerea punctului maxim al avântării genunchiului spre înainte.Faza de pendulare anterioară începe din momentul în care centrul general de greutate. Tot în momentul verticalei viteza orizontală a centrului de greutate. Pentru a realiza această acţiune. dar în sensuri contrare şi este momentul în care au valoarea cea mai mare. .Analiza perioadei de sprijin şi a perioadei de pendulare . şi o dată cu el genunchiul piciorului pendulant. prin flexia gambei pe coapsă. poate ajunge în punctul maxim în acelaşi timp cu finalizarea impulsiei executată de piciorul de sprijin. Ca şi în cazul perioadei de sprijin se distind trei faze sau momente de referinţă în analiza tehnică. trebuie să se realizeze o scurtare a pendulului.

transversale. Momentul finalizării impulsiei La viteze mari. realizează tripla flexie. Creşterea amplitudinii oscilaţiilor verticale determină o “alergare sărită”. astfel încât planul vertical al gleznei să nu depăşească spre înainte planul vertical al genunchiului. în perioada de sprijin şi sunt mici la viteze mari şi mai mari la viteze mici. Zborul începe în momentul în care piciorul de impulsie părăseşte solul. 4. mişcările compensatorii ale segmentelor unui corp aflat în zbor (când unul urcă celălalt coboară. Şi aici coapsa urcă. scurtând la maxim pendulul acestuia. acestea trebuie să acţioneze simultan folosind la maximum. Pentru a avea acţiune cât mai eficientă a membrelor inferioare.1. Piciorul care a terminat avântarea se deplasează spre înapoi faţă de bazin prin întinderea genunchiului într-o mişcare de “călcare agăţată” din înainte spre înapoi foarte activă. Diferenţa de nivel dintre aceste două faze (înălţimea zborului şi momentul verticalei) indică amplitudinea oscilaţiilor care este acceptată până la 8 cm la alergarea de viteză şi până la 12 cm în alergarea de semifond şi fond. respectiv între sprijinul pe un picior şi sprijinul pe celălalt picior. în timp ce coapsa se ridică energic spre înainte. Piciorul care tocmai a terminat impulsia se deplasează spre înainte faţă de bazin şi ca urmare a accelerării din finalul impulsiei. Oscilaţiile corpului Aceste mişcări ale corpului apar în urma acţiunilor segmentelor corpului în diferite planuri şi anume: verticale. şi începe faza de zbor. atunci eficienţa este maximă. Faza de zbor în alergare se defăşoară între două perioade de sprijin. situaţie nefavorabilă deplasării rapide.gambă începe să crească. cu atât mai sus cu cât viteza alergării este mai mare. celălalt trece înapoi). . coapsa ajunge aproape de orizontală.Oscilaţiile verticale se formează în plan sagital şi sunt datorate momentelor de amortizare şi impulsie ale piciorului. spre următoarea fază de amortizare. iar membrele inferioare acţionează în direcţii opuse. când unul este dus înainte. pentru a putea fi dus foarte repede spre înainte. laterale. unde va trebui să realizeze avântarea pentru pasul următor. 19 . acumulând o inerţie care se adaugă forţei de impulsie a piciorului de sprijin.2. când piciorul pendulant finalizează avântarea. ceea ce înseamnă că acesta se află în perioada de zbor. corpul alergătorului nu realizează vreun contact cu solul. Dacă la aceasta se adaugă şi mişcarea voluntară şi selectivă a segmentelor. care cere o foarte bună coordonare a mişcărilor braţelor şi picioarelor. Este un moment foarte important al alergării.

ALERGAREA PE PARCURS 20 . Alergările de viteză urmăresc parcurgerea distanţei precizate. în unele cazuri chiar mai mari. ALERGĂRILE DE VITEZĂ Probele de viteză sunt: 100m. STARTUL DE JOS 1 Poziţii şi mişcări 2 Variante tehnice 3 Timpul de reacţie 4 Accelerarea şi lansarea de la start B. asigurând astfel o viteză de deplasare maximă. în anumite limite. de: .valoarea timpului de reacţie la start. a vitezei. într-un timp cât mai scurt. Oscilaţiile transversale prea mari.Oscilaţiile transversale se formează în plan orizontal şi sunt datorate proiectării înainte-sus a bazinului în faza de impulsie. dacă alergătorii au bazin lat sau dacă pasul se scurtează. de regulă după 30m.Oscilaţiile corpului în alergare . când latura care pendulează este mai jos decât cea de sprijin. pentru că favorizează impulsia în pasul de alergare. Timpul realizat într-o cursă de viteză. aceste oscilaţii se compensează prin înclinarea inversă a axei umerilor (centurii scapulare) Oscilaţiile laterale sunt evidente dacă în timpul alergării picioarele sunt depărtate (pasul este larg).Oscilaţiile laterale se formează în plan frontal şi sunt produse de trecerea greutăţii corpului de pe un picior pe altul. cât şi cele două ştafete de 4x100m şi 4x400m. ele au loc în plan transversal şi sunt considerate utile în alergare. depinde în principal.12m/s. . 200m. 400m. adică după lansarea de la start. când se obţine viteza maximă. prin probă. când partea oscilantă a bazinului trece înaintea celei corespunzătoare piciorului de sprijin.capacitatea alergătorului de a menţine viteza maximă de deplasare cât mai mult timp posibil. SCHEMĂ TEHNICĂ A. aceste oscilaţii nefavorabile alergării se pot reduce prin efectuarea contactului cu solul pe axa alergării sau prin rotarea bazinului spre partea piciorului de sprijin. În timpul desfăşurării cursei se pot atinge viteze între 9m/s . În practică. ele se evidenţiază în alergare.calitatea lansării de la start (atingerea vitezei maxime pe o distanţă cât mai scurtă de la plecare). . Probele sunt valabile pentru participarea masculină şi feminină. . . Echilibrarea acestor oscilaţii este efectuată de axa umerilor care acţionează în sens opus (braţ şi picior opus).realizarea unui raport cât mai bun între frecvenţa şi lungimea paşilor. cauzate de prelungirea impulsiei şi implicit a avântării piciorului pendulant. duc la scăderea frecvenţei mişcărilor membrelor inferioare în alergare şi în consecinţă. în momentul verticalei. trohanterul mare şi genunchiul piciorului oscilant sunt mai coborâte decât aceleaşi puncte ale piciorului opus.

respectarea regulamentului de concurs (referitor la comenzile starterului şi poziţiile care trebuie luate de către atlet).accelerarea vitezei şilansarea de la start . 1. rezistenţa specifică.1. intensitate maximă.Regulamentului. dintre care menţionăm: a. până la finalul cursei. într-un timp cât mai scurt.înainte de toate. 400m. start lansat) . viteza de deplasare. de capacitatea de concentrare şi reacţie şi disponibilitatea pentru efort. viteza de reacţie. 20m. în sensul atingerii vitezei maxime într-un timp cât mai scurt cu intrare în alergare lansată. Alergarea în linie dreaptă (start lansat) 2.poziţiile alergătorului la start (startul de jos) . viteza de execuţie. 21 . Alergarea în turnantă (start lansat) C. Probele care intră în această categorie sunt: 60m. Un start rapid şi o accelerare bună au un rol decisiv în probele de sprint. forţa specifică. pregătirea pentru start conf. 2. FINISUL Alergarea de viteză face parte din exerciţiile ciclice care se desfăşoară pe o durată scurtă. Alergarea de viteză cuprinde următoarele faze: . A.finişul (atacul liniei de sosire) Timpul final realizat de atlet într-o cursă de viteză este condiţionat de mai mulţi factori. Poziţii de plecare şi mişcări de angrenare în alergare Poziţiile şi mişcările succesive pe care le efectuează sprinterul la startul de jos sunt cuprinse în trei faze: a. capacitatea de accelerare (puterea de accelerare) de la start. cu intensitate maximă.interesul atletului de a reacţiona cât mai prompt la pocnetul pistolului de start şi de a dezvolta o viteză de accelerare cât mai mare. părăsirea startblocurilor c. b. mobilitatea. viteza de deplasare – pe care sportivul poate să o dezvolte în timpul alergării (viteza naximă de alergare). b.alergarea pe parcurs (alergarea cu viteză maximă. startul apropiat şi startul depărtat. de stadiul dezvoltării forţei explozive. accelerarea şi lansarea de la start – îşi găsesc raţiunea în două cerinţe de bază: . STARTUL DE JOS Se foloseşte în toate probele de alergare până la distanţa de 400 m. capacitatea de a menţine viteza maximă de alergare. . 100m. c. Viteza startului de jos nu depinde numai de tehnică ci. prin care se valorifică calităţile motrice. Variante tehnice Se cunosc trei variante ale startului de jos: startul clasic.

coapsa piciorului oscilant ajunge înainte (sub atlet) în punctul cel mai apropiat de trunchi. Media timpului de reacţie la probele feminine este mai mare decît cea de la probele masculine. Tehnica este ca aşezarea piciorului în primul pas să fie după o traiectorie cât mai apropiată solului (talpa piciorului în primul pas este aproape paralelă cu solul.40 m distanţă înapoia primului. executîndu-se o păşire foarte rapidă) cu o impulsie rapidă care intervine după sprijin şi un lucru energic al 22 .La startul clasic blocul din faţã este aşezat la o distanţă de 30 – 50 cm înapoia liniei de plecare.Sadovschi. favorizând scoaterea corpului din starea de echilibru (poziţia nemişcată). într-un timp foarte scurt. 15 – 20 cm de primul. repartiţia greutăţii corporale este făcută în mod egal pe toate cele patru puncte de sprijin: braţe şi picioare.60 cm şi fixat la 15 . In poziţia “gata” unghiul format între gamba şi coapsa piciorului din faţă este de aproximativ 90°. 4. iar blocul din spate la aproximativ 30 . necesară pentru accelerarea mişcării. La startul depărtat blocul din faţă este dus mai înapoi 50 . La terminarea fazei de întindere a piciorului din faţă unghiul de impulsie este de 40 – 45 ° (V:Petrovski şi V. La startul apropiat blocul din faţă rămâne ca la startul clasic la 30 – 50 cm distanţă de linia de plecare. Peretele blocului din faţă este înclinat. Startul de jos prezintă următoarele avantaje faţă de startul înalt (din picioare). În acest moment gambele sunt paralele. 3. Timpul de reacţie Viteza de reacţie sau timpul reacţiei motrice la startul de jos este timpul care se scruge între pocnetul pistolului de start şi momentul în care atletul exercită o anumită creştere sesizabilă a presiunii asupra blocstarturilor. Timpul de reacţie creşte proporţional cu lungimea distanţei de concurs. iar unghiul dintre coapsă şi trunchi de 50 – 60°. Piciorul din spate are o deschidere între gambă şi coapsă de 100 – 130 °. .crează condiţii optime pentru declanşarea unei forţe de mare intensitate. . Aceşti paşi se caracterizează prin aceea că rezolvă o viteză accelerată până la atingerea vitezei maxime de care este capabil atletul. într-un timp cât mai scurt posibil.în poziţia “gata” proiecţia verticală a centrului de greutate al corpului cade foarte aproape pe linia de plecare. frecvenţa şi modul de executare a primului şi următorilor paşi după start. decontractată. lungimea. Durata impulsiei este de 0.40 – 0. Capul menţine o poziţie naturală.20 cm de cel din spate. iar cel din spate 60 – 75°. Fixarea tălpilor pe blocurile de start trebuie să asigure corpului o viteză de pornire cît mai mare prin presarea explozivă a ambelor picioare (simultan) contra blocstarturilor. iar cel din spate este adus mai aproape şi fixat la cca. Accelerarea şi lansarea de la start O importanţă deosebită pentru realizarea accelerării alergării după start şi realizarea eficienţei lansării de la start o are în mare măsură. formînd cu acesta un unghi de aproximativ 30°. Bazinul se ridică cu 15 – 20 cm peste nivelul umerilor. trunchiul este înclinat faţã de verticalã între 70 şi 75°.50 secunde. 1976). formând cu linia solului un unghi de 40 – 45°.

la cca. se face tot mai mult pe partea anterioară a piciorului. Se constată că după o accelerare puternică pînă în 40-45 m se intră în alergare lansată menţinută cât este posibil până în finalul cursei.Henry).braţul este îndoit din cot. F. odată dobândită. pe măsura creşterii vitezei de deplasare. Calitatea accelerării (creşterea treptată a vitezei) şi atingerea nivelului maxim de viteză corelează cu nivelul performanţei şi se realizează până în 40 – 60 m. B. iar în momentul aterizării.proiecţia normală a centrului de greutate cade foarte aproape de punctul de contact cu solul. este menţinută la acel nivel mai mult (ideal este pe toată distanţa rămasă). Se consideră că sprinterii de elită nu pot obţine viteză maximă mai devreme de 6 sec. . .) o viteză de peste 11. un rezultat superior sunt mai evidente. . 23 . ALERGAREA PE PARCURS 1.. la viteze maxime este de 42-45°. . 90 °. Cu cât viteza maximă.în momentul verticalei unghiul dintre coapsă şi gambă este de 130-140°. Pentru ca atletele să alerge 100 m sub 11.unghiul dintre coapse. gamba piciorului este aproape verticală pe sol.contactul cu solul. În acest caz direcţia lansării va fi tangentă la linia internă a culoarului de alergare. (sau foarte puţin peste) este necesar să obţină o viteză pe secţiuni de 10 m de peste 10. În primii 2-3 paşi de la start nu avem fază de amortizare tipică pasului lansat. astfel ca lansarea de la start să se facă în linie dreaptă. Deci lipsa totală a elementelor frenatoare. atletul găsindu-se exclusiv în faza de impulsie ascuţită. la terminarea fazei de impulsie. reducînd componenţa tangenţială frenatoare. pe o distanţă cît mai lungă.00 sec.corpul este înclinat faţă de planul vertical cu 10-20°. . .unghiul de impulsie.70 m/sec. în momentul plecării este aplecat mult în faţă (atletul are senzaţia de rostogolire înainte eliminată prin lucrul braţelor energic) Creşterea vitezei de alergare este un rezultat al măririi frecvenţei şi lungimii paşilor. este de 110-120 ° la vitezele cele mai mari (în cursa de 100 m) şi de 90-100 ° la viteze mai reduse (în cursa de 400 m). iar atleţii (care aleargă în jur de 10. în pendularea posterioară şi ceva mai redus în pendularea anterioară. Tehnica de alergarea în linie dreaptă Capacitatea de performanţă depinde de anumite caracteristici tehnice: . de la începerea alergării (“Legea celor 6 secunde” – descoperită încă din 1936.contactul cu solul se face pe pingea. cu atât posibilităţile de a obţine. în finalul fazei. La startul luat în turnantă alergătorul (pentru a evita inconvenientele provocate de forţa centrifugă) aşează blocurile de start în partea exterioară a culoarului. .50 m/sec. la sfârşitul cursei.00 sec. Această disponibilitate în creşterea vitezei (rezervă performanţială a sprinterului) are corespondenţă nemijlocită cu ceea ce se numeşte rezistenţa de viteză.braţelor care asigură o coordonare şi un echilibru al corpului.

rotarea progresivă a trunchiului astfel ca planul medio-sagital al alergătorului să rămână perpendicular pe tangenta dusă la traiectoria elergării (tangenta arcului de cerc al turnantei). . ceea ce duce la o mai bună echilibrare în intrarea pe linia dreaptă.2. C. scade. Reducerea vitezei de deplasare se realizează prin scurtarea pasului alergător.În cursele de 200 m forţa centrifugă (aplicată alergătorului de elită) poate atinge 20 -30 kg.scăderea frecvenţei paşilor. . 24 . cel mult pe ultimii doi paşi de alergare. coborârea centrului de greutate a corpului şi prin ducerea trunchiului uşor înapoi. Alergarea peste linia de finiş se efectuează normal căutînd să fie cât mai degajată pentru a evita o blocare musculară şi a asigura amplitudinea necesară câştigului de spaţiu şi timp. respectiv aşezarea pe sol a întregii tălpii a piciorului. Multe curse sunt pierdute din cauza lipsei de abordare tehnică a finişului. Trebuie evitată executarea unei sărituri pe linia de sosire. Înaintea liniei de finiş se execută cu 1. Trunchiul sprinterului. ies cu umărul stâng înspre înainte.micşorarea fuleului. fapt care nu stânjeneşte viteza de alergare. pe ultimul pas. Această scădere este provocată de doi factori: . comparativ cu viteza în linie dreaptă. Ca o variantă se constată că unii dintre sprinteri. Apariţia forţei centrifuge este direct proporţională cu pătratul vitezei de deplasare şi invers proporţională cu raza de curbură a turnantei. Alergarea în turnantă Alergarea în turnantă necesită o cheltuială suplimentară pentru: . mai ales cei cu talie mică.învingerea forţei centrifuge. pe ultima parte a turnantei mai nou. se înclină înainte. la ultimul pas înaintea liniei de sosire. Viteza în turnantă. FINISUL Tehnica sosirii se realizează prin aplecarea energică a trunchiului înainte.5 – 2 m o înclinare energică în faţă câteodată executîndu-se şi o pendulare puternică a piciorului anterior.

În probele de alergări de viteză. cu ambele picioare în contact cu blocurile. Locul de plecare este diferit.faza scăderii treptate (60-90 m) . iar în sală de atletism de 0. 25 . Comenzile starterului sunt: „Pe locuri!”.faza de accelerare puternic accentuată (pînă la 45 m) .10m fiind delimitat de linii late de 5cm.faza de accelerare (ultimii 3-4 paşi) care este în legătură cu frecvenţa paşilor şi se opune scăderii accentuate a vitezei.faza de accelerare . Curba de frecvenţă are trei faze caracteristice: . culoarul are lăţimea de 1. fiind primul de lângă bordura pistei. „Gata!” şi când toţi concurenţi sunt nemişcaţi. în etapele superioare culoarele sunt ocupate conform performanţelor obţinute în calificări: primii patru performeri aleargă pe culoarele 3.faza vitezei descrescînde Prevederile regulamentului de concurs Toate alegările de viteză. mai ales dacă concurentul în cauză. culoarul 1. respectiv la sfârşitul liniei drepte. Când alergarea se desfăşoară în linie dreaptă şi un concurent se abate pe moment de la culoarul său. respectiv cu umărul stâng spre interiorul pistei. fiecare alergător fiind obligat să-şi păstreze culoarul până la sfârşitul cursei. Pista de alergări este împărţită în culoare. se efectuează în acelaşi loc.faza vitezei maximale . de formă ovală. Alergarea se efectuează în sens invers mişcărilor acelor de ceasornic. la linia de sosire.22 (4 picioare).faza scăderii accentuate (90–95 m) Curba vitezei de alergare este rezultanta celor două curbe anterioare şi are trei faze: .faza ascendentă până la maximum (pînă în 25 m) .90-1. Pista de alergare (turul de pistă). are lungimea de 400m şi este formată din două porţiuni rectilinii şi două porţiuni curbilinii. se desfăşoră pe pista de atletism. linia interioară (din stânga alergătorului) nu face parte din lăţimea culoarului său. aceasta nu se consideră o infracţiune. călcarea liniei din stânga a culoarului se consideră infracţiune şi concurentul respectiv este descalificat. mai exact pe culoare. 5 şi 6. plecarea se efectuează cu start de jos. Culoarele se numerotează de la interior spre exterior.Trecerea liniei de sosire Există mai multe curbe corespondente unor factori: Curba lungimii fuleului cu trei faze caracteristice: .faza aproximativ uniformă până la 92-93 m . dar sosirea pentru toate probele. apreciindu-se că prin aceasta şi-a creat avantaj (a alergat o distanţă mai scurtă decât ceilalţi participanţi). 4. În stadion. La toate probele de viteză este obligatorie plecarea cu start de jos. nu a jenat un altul. în funcţie de lungimea cursei. Culoarele de alergare sunt atribuite în serii prin tragere la sorţi. dacă alergarea se desfăşoară în turnantă.

(În cazul unei pauze lungi între cele două comenzi la deplasarea în continuare a greutăţii înainte. respectiv ritmul respirator. Un rol decisiv în alergările care solicită efortul de rezistenţă. „o singură plecare greşită este îngăduită fără descalificarea unuia sau mai multor atleţi. La comanda “pe locuri” alergătorii se aliniază la linia de start şi iau o poziţie uşoară de păşire. 42. Cum obţinem un finiş optim şi eficient. înainte de pocnetul pistolului. îl are respiraţia. există riscul unui start greşit). relaxat. 5000m şi 10000m (fond). Tehnica de alergare urmăreşte stăpânirea unui pas cât mai suplu. iar greutatea se află la toţi alergătorii pe piciorul avansat. de cele mai multe ori. frecvenţei paşilor şi a vitezei de alergare şi în ce măsură se poate menţine viteza optimă până în finalul cursei de viteză 4. La probele clasice din această grupă de alergări participarea este masculină şi feminină în următoarele curse: 800m şi 1500m (semifond). Descrieţi cum se face trecerea din accelerarea de la start la alergarea lansată. AUTOEVALUARE 1. tinzându-se spre o impulsie neforţată şi eliminarea mişcărilor inutile ale capului. se accentuează îndoirea genunchiului avansat. va fi descalificat. mari şi foarte mari cu o viteză de regim apreciabilă. Greutatea corpului se repartizează pe ambele picioare. atinge planul vertical al marginii interioare a liniei de sosire. 2. 26 . în mare măsură. indiferent ce atlet face o plecare greşită în alergare. sau se află deja peste piciorul avansat. 3. ce au făcut plecarea greşită.starterul va declanşa focul de pistol sau semnalul de plecare. ALERGĂRILE DE SEMIFOND ŞI FOND În aceste alergări este necesară o dozare cât mai raţională a efortului. TEHNICA ÎN ALERGAREA DE SEMIFOND ŞI FOND Startul din picioare şi alergarea în faza de accelerare Semifondiştii şi fondiştii pornesc în cursă cu start din picioare. pentru aceasta este necesar ca mişcările alergătorului să fie cât mai economice. Acesta ridică mai puţine cerinţe tehnice decât startul de jos. pentru a se reuşi parcurgerea unor distanţe medii. Dacă un concurent începe mişcarea sa de plecare. Sosirea este marcată pe pista de alergări printr-o linie lată de 5cm. Trenul superior este flexat. ulterior. trasată perpendicular pe liniile culoarelor. trunchiului şi braţelor. Comentaţi coordonatele curbelor lungimii fuleului. întrucât alergătorul poate menţine corpul redresat. poziţiei startului de jos mediu. aceasta este considerată o plecare greşită.195km (mare fondmaraton). Concurenţii vor fi clasaţi în ordinea în care o parte a trunchiului. Care este varianta optimă a tehnicii startului de jos şi care sunt factorii favorizanţi. Comparaţi alergarea în linie dreaptă cu alergarea în turnantă 5. La comanda “gata”. Aceasta corespunde. dar eficiente în acelaşi timp. pentru acea alergare”.

După pocnet, corpul ia o poziţie aplecată, confortabilă, în corelaţie cu extensia picioarelor şi pendularea de avansare a piciorului posterior. Flexarea este mai pronunţată dacă fazei de accelerare i se acordă importanţă mai mare, dar în general, odată cu creşterea distanţei scade şi rolul fazei de accelerare. Acţiunea picioarelor este secondată de cea a braţelor care, pendulează energic, susţinând lansarea prin alergare accelerată spre o poziţie cât mai avantajoasă încă de la debutul cursei; cu cât parcursul cursei este mai lung cu atât spaţiul de lansare este mai scurt (la 800m lansarea acoperă 100-120m; la fond aceasta durează 30-50m). Particularităţi ale tehnicii de alergare pe parcurs În alergarea de semifond şi fond, toate mişcările urmăresc realizarea economiei de efort. Tehnica este raţională, cînd evită mişcările neeconomice, ineficiente. Modul de aterizare a piciorului depinde de lungimea fuleului, ca şi de viteză. Semifondiştii ca şi fondiştii aterizează aproape de planul proiecţiei verticale a P.G.G. Prin creşterea distanţei de alergare, piciorul aterizează cu talpa paralelă faţă de sol. Semifondiştii ating solul întâi cu ristul exterior al tălpii mediane. Scurt timp după primul contact cu solul , greutatea corpului apasă pentru o clipă toată talpa pe sol. Flexarea uşoară a genunchiului ce apare în faza de sprijin anterioară dispare în urma producerii extensiei în faza de sprijin posterior. Trenul superior nu este flexat decît foarte puţin, sau chiar deloc (85-90 °) în timpul alergării. Braţele sunt îndoite în aşa măsură încât să sprijine mişcările de alergare. Este indiferent dacă ele pendulează paralel sau se mişcă puţin în faţa corpului. Colaborarea uşoară (la mişcare) a centurii scapulare nu este considerată ca greşeală. În această fază a alergării, deplasarea se realizează prin „pasul lansat în tempo moderat”, caracterizat prin uniformitate şi constanţă; alergătorul trebuie să economisească energia, ceea ce impune amplitudine mică şi uniformă a mişcărilor, prin pas scurtat, cu impulsie şi pendulare mai puţin energice. Lungimea pasului este de 1,35-2,15m în funcţie de particularităţile alergătorului. Contactul cu solul nu trebuie să fie dur, aspect ce se poate realiză prin micşorarea forţei tangenţiale, respectiv prin aşezarea piciorului în faza de amortizare, cât mai aproape de proiecţia verticală a centrului general de greutate a corpului. Aşezarea piciorului pe sol trebuie să permită o bună amortizare; în acest scop, la alergarea pe 800m, cei mai mulţi alergători iau contactul cu pista pe pingea; în proba de 1500m, unii alergători aşază piciorul pe pingea, alţii pe marginea externă a labei piciorului, urmând derularea întregii tălpii; în probele de fond şi mare fond, contactul se ia pe călcâi, urmând apoi derularea pe talpă. În acest tip de alergare piciorul de impulsie nu se întinde complet sau se extinde complet dar nu energic; coapsa piciorului pendulant se ridică sub orizontală, la 75º, fiind avântată înainte, gamba deplasându-se sub propria greutate. În alergările de rezistenţă, trunchiul este păstrat la verticală (uşor înclinat uneori la alergarea pe 800m), umerii sunt relaxaţi, iar braţele îndoite la 90º şi uşor depărtate de corp, pendulează înainte şi înapoi degajate şi cu amplitudine redusă, ajutând deplasarea. Poziţia trunchiului, a braţelor şi a capului, care trebuie să se afle în prelungirea trunchiului favorizează respiraţia; este de subliniat rolul respiraţiei care trebuie să fie ritmică şi profundă, accentuându-se expiraţia, care va angrena automat şi inspiraţia. Finişul şi sosirea

27

În această fază viteza de deplasare creşte, apropiindu-se de alergarea de viteză. Finişul se declanşează în funcţie de capacitatea de viteză a alergătorilor; cei cu performanţe mai modeste la 100m şi 200m încep finişul cu 250-300m înainte de sosire, iar cei care sunt şi buni sprinteri îşi valorifică viteza pe finalul cursei, la ieşirea din ultima turnantă. Sosirea se efectuează, cu aceeaşi abordare tehnică de la alergarea de viteză, respectiv „atacarea” firului de sosire, pe ultimii paşi, accentuând aplecarea trunchiului spre planul vertical al liniei de sosire. Prevederile regulamentului de concurs Alergările de fond şi semifond se desfăşoară pe pista stadionului. Plecarea în toate probele din această grupă se efectuează cu start din picioare, cu respectarea comenzii: „Pe locuri!”, urmată de pocnetul pistolului starterului. Pocnetul pistolului este lansat după ce starterul s-a asigurat de faptul că toţi concurenţi sunt nemişcaţi şi în poziţie corectă de plecare. La start concurenţii sunt obligaţi să-şi ocupe neîntârziat locurile înapoia liniei de start; o singură plecare greşită (înaintea pocnetului pistolului) este tolerată fără descalificarea unuia sau mai multor alergători, care au greşit, dar repetarea greşelii de către orice atlet, va atrage descalificarea acestuia. În proba de 800m plecarea se face pe culoare, iar alergarea se păstrează astfel, doar pe parcursul primei turnante, respectiv până la linia de părăsire a culoarelor (linia lată de 5cm, ce traversează pista), după care se trece în alergare în pluton, la „coarda din stânga” (lângă bordură pe culoarul 1 şi 2) . La proba de 1500m plecarea se efectuează în linie dreaptă, pe când la probele de 5000m şi 10000m, locul de start este marcat de o linie curbă, astfel încât fiecare concurent pleacă la aceeaşi distanţă de sosire. La aceste alergări plutonul se formează la începutul cursei, prin lansarea de la start. Orice alergător care îmbrânceşte un alt concurent, îi taie calea sau îl obstrucţionează, în aşa fel încât îi incomodează înaintarea, este pasibil de descalificare din probă. În alergările de semifond şi fond, depăşirea unui concurent se face de obicei prin dreapta adversarului; când se întâmplă prin stânga adversarului, trebuie să existe spaţiu suficient pentru a nu îmbrânci sau jena alergătorul aflat în faţă, fapt ce ar atrage descalificarea. Când intenţia de depăşire este regulamentară (prin dreapta), iar concurentul aflat în faţă se opune alergând în lateral (tăind calea) sau întrebuinţând alte mijloace care să-l jeneze pe adversar în deplasare, va fi de asemenea descalificat. În proba de 800 m, în scopul evitării busculadelor de la plecare, prima turnantă este parcursă pe culoare. Ieşirea din turnantă este marcată de o linie transversală după depăşirea căreia concurenţii vor putea ocupa orice loc pe pista de alergări. AUTOEVALUARE 1. Descrieţi startul specific al alergării de semifond şi fond. 2. Descrieţi pasul dublu de alergare la semifond şi fond. 3. Descrieţi secţiunile la nivel de tren superior în alergarea de semifond şi fond. ALERGAREA PE TEREN VARIAT Este condiţionată de corectitudinea alergării. Tehnica alergării pe teren variat este acea de la alergarea de fond. Deosebirile care intervin în pasul alergător, între tehnica de fond şi tehnica

28

alergării pe teren variat, se datoresc necesităţii adaptării acesteia la natura solului şi la relieful terenului. Cerinţe: - păstrarea echilibrului general al corpului pe toată durata alergării, indiferent de relieful terenului; - necesitatea unei economii de forţe în condiţiile date. Alergarea pe teren variat se întâlneşte sub forma ei organizată, crosul, din punct de vedere tehnic are aceleaşi faze ca ale alergării de concurs: - startul - lansarea de la start - alergarea pe parcurs - finişul - sosirea Plecarea se face din picioare la comenţile starterului: “pe locuri”, comandă la care alergătorul ia o poziţie asemănătoare cu cea descrisă la alergările de semifond şi fond. Pentru aducerea sportivului în poziţia dorită în pluton sunt executate o serie de mişcări asemănătoare cu cele de la semifond şi fond. Alergătorul este nevoit de multe ori să adapteze conştient tehnica obişnuită de alergare pe pistă la aceste situaţii. Două situaţii impun cu necesitate schimbarea tehnicii: - natura solului - relieful terenului Pe traseele de cros se întâlnesc terenuri acoperite de iarbă, frunze, terenuri cu solul moale (arături, nisipuri), terenuri în pantă (urcuşuri sau coborâşuri mai line sau mai abrupte), obstacole naturale sau artificiale,etc. În cazul terenurilor cu solul moale, afânat, pe soluri nisipoase, neconsolidate, pe arături, pe terenuri acoperite cu straturi groase de frunze contactul cu solul se ia pe toată talpa deodată, iar în timpul împingerii talpa nu se derulează complet. Acest fel de aşezare a piciorului pe sol are avantajul că oferă alergătorului, în permanenţă, o suprafaţă de sprijin mare, evitându-se afundarea în terenul prea moale. În aceste cazuri frecvenţa paşilor creşte şi ca atare lungimea lor se micşorează. Trunchiul este mult mai aplecat înainte decât în alergarea de fond, iar braţele ajută acţiunea picioarelor prin mişcări mai scurte şi energice. Pentru menţinerea unui echilibru corespunzător braţele sunt ţinute departe de trunchi iar privirea cercetează în permanenţă terenul din imediata apropiere. Pe arătură este mult mai bine să se calce între brazde, unde terenul este mai tare. La urcuş pasul de alergare este mult scurtat (cu cât panta este mai înclinată cu atât pasul este mai scurt), iar împingerea de la sol de cele mai multe ori este incompletă. În caz contrar este necesar un efort mai mare care duce la oboseală. Contactul cu solul se face numai pe pingea. Genunchiul piciorului liber este ridicat mai sus, gamba făcând un unghi mic cu coapsa. Trunchiul este aplecat înainte, ănclinaţia fiind cu atât mai mare cu cât panta este mai abruptă. Un pas mai scurt cu o frecvenţă mai mare aduce în acest caz foloase mai mari. Dacă panta este excesiv de înclinată, alergarea ia aspectul unei căţărări. La coborâşuri, dacă panta este lină, alergătorul se va lăsa dus la vale. Acest lucru necesită adoptarea unui pas mai lung. Când panta este deosebit de înclinată se utilizează paşi mai scurţi, însă cu o frecvenţă ridicată. Contactul cu solul este luat întâi cu tocul, după care urmează o derulare completă a labei piciorului, fără a termina mişcarea de împingere în piciorul de sprijin.

29

Obstacolele care depăşesc înălţimea de 1 m sunt trecute şi cu ajutorul braţelor. în măsura în care natura obstacolului permite acest lucru. gropile şi băltoacele sunt trecute printr-un pas sărit. boschetelor. derularea labei piciorului nu este completă. băltoace. nisipos trunchiul este vertical. Trecerea obstacolelor aflate pe parcurs (şanţuri. Obstacolele mari. în alergarea pe teren variat. Se recomandă ca acţiunea de trecere a obstacolelor să nu modifice prea mult ritmul şi structura generală a alergării.În alergarea la vale trunchiul este menţinut aplecat pe spate. Finişul poate începe cu 150-200 m sau chiar mai mult înaintea sosirii. etc. este strâns legat de pregătirea şi posibilităţile alergătorilor. mai ales atunci când panta este foarte înclinată.) ridică probleme care trebuie rezolvate spontan cu cheltuială minimă de energie dar cu maximum de eficacitate. Trecerea obstacolelor se execută după o accelerare în prealabil. Braţele sunt ţinute departe de trunchi. procedeu mai economic şi mai sigur. copaci răsturnaţi. în funcţie de înclinaţia pantei. Şanţurile. obstacolele se depăşesc printr-un pas sărit prelungit sau prin călcare. sunt trecute prin călcare dacă obstacolul este de exemplu un pom răsturnat sau prin păşire ca în cazul gardurilor vii. garduri vii. în teren moale. înalte de 70-90m cm. Finişul. 30 . contactul cu solul se ia pe toată talpa. iar impulsia nu va fi forţată. pe distanţe cât mai reduse în raport cu obstacolul.

urcuşuri sau coborâri periculoase.4 km pentru junioare. membri fiecărei echipe aliniindu-se apoi în şir.8 km pentru juniori. În stabilirea clasamentului pe echipe. este dificilă elaborarea unei standardizări precise. crosul se va desfăşura pe un traseu uşor ondulat. 3. fruzişuri groase). parcursul nu va cuprinde linii drepte lungi. cu viraje largi şi linii drepte scurte. AUTOEVALUARE 1. . În toate alergările. Modul de trecere a obstacolelor de pe parcurs TEHNICA ÎN ALERGAREA DE GARDURI 31 . traversarea drumurilor publice fiind redusă. relieful terenului. Startul şi adaptarea tehnicii la situaţiile ivite – natura solului. Cu excepţia plecării şi sosirii. 2.6 km pentru senioare. Distanţele recomandate de Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Atletism.Prevederile regulamentului de concurs Având în vedere circumstanţele foarte variate în care se desfăşoară probele de cros. câştigătoare este cea care însumează cel mai mic număr de puncte. locurile la linia de start vor fi trase la sorţi. Parcursul este stabilit pe terenuri deschise. Semnalul de plecarea în alergare este pocnetul pistolului. . . pentru alergările de cros. câmpii. apelându-se la comenzile de la probele de alergări de rezistenţă. sunt în jur de: . apă şi alte răcoritoare vor fi dispuse la plecarea şi sosirea în cursă. Precizaţi fazele alergării pe teren variat. izlazuri cu obstacole naturale şi dacă este posibil.12 km pentru seniori. acoperite cu iarbă. traseul va evita obstacolele foarte grele (gropi adânci. care să vizeze regulile pentru această probă.

SCHEMĂ TEHNICĂ A.timpul de reacţie la start. STARTUL ŞI LANSAREA DE LA START B. . de viteza de deplasare pe plat şi de viteza de trecere a gardurilor. CGG în planul deplasării să fie rectiliniară. FINISUL Alergarea de garduri este o alergare de viteză în care ritmicitatea paşilor este întreruptă după un număr precizat de cicluri.atacul gardului să fie realizat fără pierderea vitezei dobândite în alergare. . şi 400 m.alergarea între garduri . PASUL PESTE GARD 1.timpul alergării de la ultimul gard. indiferent de proba la care ne referim. Conform Regulamentului probele care intră în această categorie sunt: 110 m. . O serie de cerinţe stau la baza structurii tehnicii.g. şi 400 m. O apreciere mai detaliată a factorilor care determină performanţa (în proba de garduri) se poate face ţinând cont de suma formată din: .corpul şi mai ales bazinul să se ridice cât mai puţin în faza de trecere peste gard. (pasul peste gard).faza de zbor peste gard să se desfăşoare într-un timp cât mai scurt.– pentru bărbaţi şi 100 m. .timpul de parcurgere a celor 9 intervale (spaţii) dintre cele 10 garduri. . Aterizarea după gard C.aterizarea după gard să se facă într-o poziţie favorabilă reluării alergării. în raport cu nivelul (înălţimea) normal din timpul alergării pe plat.Este alergarea cu tehnica cea mai dificilă deoarece alergătorul trebuie să se adapteze la o serie de dispoziţii regulamentare pentru a parcurge porţiuni tipice pentru tehnică.Printre acestea enumerăm: . 32 . ALERGAREA INTRE GARDURI D.timpul de trecere (zbor) peste garduri. Scopul cel mai important pentru tehnica alergării este menţinerea vitezei prin modificarea cât mai imperceptibilă a alergării normale (de viteză).startul . .atacarea primului gard . . Performanţa rezultatului sportiv depinde în aceste condiţii.g. în principal.g.păşirea peste gard .timpul accelerării până la primul gard. . Trecerea peste gard (Zborul) 3. rapid şi sigur sub formă de păşire.finişul Aceste porţiuni trebuie să fie stăpânite bine pentru a valorifica calităţile psiho-motrice ale alergătorilor. Atacul gardului 2. Esenţa tehnicii în pasul peste gard este ca pierderea vitezei de deplasare să fie cât mai mică.g. de o păşire caracteristică. la limita de finiş.– pentru femei.

garduri există unele deosebiri care sunt condiţionate de: . dar cu anumite particularităţi. în tot acest timp. ridică bazinul mai mult peste nivelul umerilor.g. O sistematizare de ordin didactic a pasului peste gard ne oferă următoarea schemă: . Timpul de zbor minim. printr-o acţiune de atac eficientă.viteza de deplasare .g. Aterizarea corectă şi eficientă după gard este asigurată de succesiunea (structura) mişcărilor executate de segmentele mari ale corpului în faza de zbor. distanţa de la start până la primul gard este parcursă din 8 paşi.talia alergătorului . Adaptarea poziţiilor în startul de jos precum şi mişcările succesive pe care le face atletul este efectuată în linii mari asemănător cu acelea prezentate la alergarea de viteză. pe fondul măririi treptate a lungimii paşilor şi creşterea frecvenţei acestora. un echilibru general al corpului în raport cu traiectoria centrului general de greutate. în raport cu penultimul pas. în această situaţie. acest lucru permiţînd îndreptarea progresivă şi suficientă a trunchiului pînă la apropierea de primul gard. Aterizarea după gard într-o poziţie favorabilă reluării alergării. Acesta depinde de valorificarea integrală a vitezei orizontale dobândită în alergare până în faţa gardului. şi 100 m. A. B. impunîndu-se o apropiere a blocstartului din faţă în raport cu linia de plecare. Atacarea primului gard De obicei. .atacul gardului . .veteza de execuţie a trecerii gardului şi reluării alergării între garduri. Totuşi la probele de 110 m.Alţi factori determinanţi se referă la: . Caracteristicile tehnicii pasului peste gard sunt determinate de următoarele cerinţe: a. O schemă cu lungimea paşilor de la start până la primul gard pune în evidenţă: . adeseori. iar la startul cu 7 paşi cu celălalt picior în faţă. STARTUL ŞI LANSAREA DE LA START Până la primul gard trebuie parcursă o porţiune de 13.asigurarea unei aterizări după primul gard care să creeze premizele cele mai favorabile pentru ritmul cel mai eficient de alergare pe întreaga distanţă.trecerea propriu-zisă a gardului 33 .creşterea progresivă a lungimii paşilor (exclusiv ultimul pas). şi de înălţarea minimă a centrului general de greutate al corpului. Atleţii înalţi parcurg această distanţă în 7 paşi.scurtarea ultimului pas din faţa gardului.72 m care trebuie atinsă cu o viteză cât mai mare posibilă. spre deosebire de sprinter. La startul cu 8 paşi de accelerare atletul se aşează cu piciorul puternic (de bătaie) în faţă. PASUL PESTE GARD (PĂŞIREA) Trecerea peste gard trebuie să fie o continuare armonioasă a paşilor de alergare obişnuiţi. Acestea se fac printr-o serie de rotaţii cu caracter compensatoriu datorită cărora îşi poate menţine. la comanda “gata”. b. Faţă de aceste cerinţe hurdlerul.apariţia în prima parte de accelerare în faţa alergătorului a primului gard şi trecerea acestuia cât mai rapidă. printr-o traiectorie întinsă.

Cauza unei îndoiri prea puternice este. ceea ce produce o curbă nu tocmai avantajoasă peste gard a punctului de greutate a corpului. Atacul gardului. spre înainte-sus. îndoit puternic din articulaţia genunchiului. celălalt picior îşi încheie acţiunea de atac prin întinderea completă din articulaţia genunchiului.13 sec. în momentul terminării fazei de impulsie cade înaintea suprafeţei de sprijin. În cadrul acestei faze remarcăm o prelungire a fazei de impulsie care duce la: .aplecarea trunchiului înainte în linia de trecere a gardului. dar foarte energică.piciorul de atac. piciorul de atac începe acţiunea de coborâre. . . Cînd călcâiul piciorului de atac atinge planul vertical al gardului deasupra stinghiei odată cu mâna opusă.unghiul de impulsie este mai mare comparativ cu acela al pasului lansat de viteză. rămas în urmă – jos. în prima parte a fazei de oscilaţie anterioară.. elanul prea lent al gambei sau mobilitatea insuficientă a articulaţiei şoldului. în proba de 110 m. Durata sprijinului pe piciorul de impulsie înainte de desprinderea pentru trecerea peste gard la cei mai buni alergători (bărbaţi) din lumne.12 sec. distanţa de la locul de bătaie până la gard este cuprinsă între 2. în consecinţă. La mulţi alergători de garduri piciorul de atac nu este întins după elan. gamba piciorului de atac se întinde din articulaţia genunchiului spre înainte concomitent cu întinderea din cot a braţului opus piciorului de atac. este de 120-130°. . este de 0. printr-o mişcare specifică de dezaxare din articulaţia coxofemurală.95 şi 2.g.avîntarea piciorului de atac în linia de trecere a garului. cel mai frecvent. iar în proba de 100 m. o traiectorie mai înaltă a C.11 – 0. declanşează o mişcare accelerată de îndoire din articulaţia genunchiului şi de “tragerea” lui prin lateral-înainte-sus.G.G.proiecţia verticală pe sol a C. depăşind planul frontal al trunchiului. . Dar o îndoire puternică îngreuiază o puternică aplecare a trunchiului înainte. cu tendinţa de a ajunge din urmă piciorul de atac. În aceleaşi probe. Trecerea peste gard (zborul) Trecerea gardului reprezintă în fond acţiunile pe care atletul le face în faza de zbor (faza fără sprijin) peste gard Imediat după ce piciorul de impulsie s-a desprins de pe sol. Braţul din 34 .12 – 0. 2. în faza de zbor. cu talpa înainte şi cu vârful în sus. cu o “întârziere” voită. Acţiunile aferente atacului gardului la proba de 400 m sunt mai reduse ca amplitudine şi mai puţin energice în raport cu cele de la 110 m.g.05 şi 2.- aterizarea 1. Fără întârziere.extensia segmentelor piciorului de desprindere tardivă. pe fondul acestei mişcări. piciorul de bătaie. iar trunchiul se află în cea mai aplecată opoziţie.G.g. este avântat înainte-sus.05 m la femei.. (femei) este de 0. ajungând cu linia coapsei deasupra orizontalei. ci îndoit din genunchi. .unghiul dintre coapse. timp în care piciorul “remorcat” îşi continuă excursia. Varianta la utilizarea piciorului de atac. dezaxatlateral şi îndoit din genunchi. . la terminarea fazei de impulsie. determinînd. în flexia dorsală. Dacă îndoirea este redusă nu apar dezavantaje tehnice deosebite.G.25 m la bărbaţi şi 1.

Se constată că o impulsie energică înspre gard favorizează viteza de execuţie a piciorului de “remorcă” în trecerea peste gard. genunchiul şi coapsa lui atingând punctul cel mai înalt din traseul de zbor (aproape de nivelul umărului).10 – 2. este “tras” în continuare înainte-sus spre linia mediană a corpului.00 – 1. în coordonare naturală cu acţiunea picioarelor. lungimea pasului de gard este de 3. Lungimea pasului peste gard Alergătorii care posedă calităţi atletice trebuie să caute să scurteze planarea peste gard. un câştig de timp nefiind posibil decît printr-o aterizare activă a piciorului de atac. se caracterizează prin următoarele: Piciorul de atac. In momentul impactului cu solul trunchiul atletului este vertical sau foarte puţin aplecat înainte. În general. iar piciorul care a jucat rol de remorcă se află impetuos propulsat înainte într-o flexie puternică a coapsei pe bazin.83 la unii din cei mai buni alergători de garduri au arătat că în cursele bărbaţilor cît şi în cele ale femeilor C.40 – 1.. Scurtarea distanţei de atac a gardului nu este o modalitate acceptabilă.30 – 1. îşi păstrează rolul de compensare în realizarea în continuare a echilibrului dinamic al întregului sistem. De aceea.25 m la proba de 100 m. gamba acestuia formând cu coapsa un unghi de aproximativ 90°.20 m.50m. pentru alergătorii mai puţin rapizi sau constitutiv mai slabi.50 m dincolo de gard la proba de 110 m. fază hotărâtoare pentru reluarea alergării în cele mai bune condiţii.20 m (60%) măsoară până la gard şi restul de 1. Date spaţio-temporale referitoare la faza pasului peste gard măsurate la C. La acelaşi individ variaţia intervine în funcţie de “tăria” cursei. 1.G.G. rămânând întins din articulaţia genunchiului.g. contribuind. Circa 2. Aterizarea se face la distanţa de 1.M. de îndată ce a depăşit cu gamba linia gardului. Aterizarea Aterizarea. atinge în traiectoria lui punctul maxim faţă de sol înaintea stinghiei gardului la 0. căci nevoia de a lungi paşii între garduri poate provoca scăderea vitezei de alergare. piciorul pe care se aterizează este complet întins şi vertical în prelungirea liniei trunchiului (contactul cu solul se face exclusiv pe partea anterioară a pingelii). 3. aterizarea activă nu este tocmai avantajoasă. numărul gardului la care se face înregistrarea (de regulă valorile cele mai bune sunt 35 .g.10-0. Acest câştig de timp echivalează cu o distanţă mai mică a punctului de aterizare după gard şi cu o distanţă relativ crescută de atac a gardului.50 m (= 40%) este distanţa de după gard. Braţele deschise larg în plan antero-posterior. Celălalt picior. printr-o mişcare de rotaţie compensatorie.. după ce şi el depăşeşte linia gardului (cu coapsa. unele condiţii atmosferice. la echilibrul dinamic al corpului în zbor. O înaltă frecvenţă a paşilor între garduri este oricum baza rezultatelor bune.partea piciorului de bătaie se îndoaie uşor din articulaţia cotului şi este tras prin lateral-înapoi. gamba şi laba paralele şi razante cu stinghia). din motive tehnice. coboară activ cu talpa orientată spre sol. Acţiunile de trecere a gardurilor în proba de 400 m sunt încadrate în structurile menţionate mai înainte cu deosebirea că sunt efectuate la parametrii de viteză şi amplitudine mai reduşi în raport cu probele de 110 şi 100 m g. în timp ce piciorul de atac coboară.

ultimul pas (al treilea) care precede bătaia pentru a trece următorul gard este mai scurt decât al doilea. în funcţie de indicii antropometrici.înregistrate la gardurile 3-5) şi nu în ultimul rând. iar în cursele de 400 m g acesta variază între 13 şi 17 (de regulă 13-15 paşi în cursele bărbaţilor şi 15-17 în cursele femeilor). numărul paşilor invariabil este de 3.primul pas (după aterizarea din pasul peste gard) este cel mai scrut. În cursele de 110 m. astfel: .g.al doilea pas este cel mai lung. şi 100 m. executarea celor 3 paşi de alergare se caracterizează printr-o structură specifică şi tipică determinată de lungimea diferită a fiecărui fuleu. C. În cursele de 110 m şi 100 m g. în special înălţimea atletului şi lungimea picioarelor. . ALERGAREA ÎNTRE GARDURI Numărul paşilor între garduri este variabil şi este determinat de specificul cursei şi de însuşirile fizice ale atletului. 36 . .g.

Un număr impar de paşi are avantajul că evită schimbarea funcţională a picioarelor. media distanţelor de la gard până la locul de aterizare dincolo de gard .45 m/s la bărbaţi şi 8. . până la linia de sosire. Ea continuă. În cursa de 400 m g se remarcă o corelaţie între numărul de paşi între garduri . FINIŞUL Finişul sau sosirea se referă la parcurgerea distanţei de la ultimul gard.ritmul de paşi intre garduri se bazează.40 – 2.20 m pasul peste gard. se constată o reducere a vitezei pe ultima parte a cursei.50 m/s. Aplecarea trunchiului cu pieptul înainte pe linia de sosire se face pe ultimii doi paşi. conform indicaţiilor din tabelul Distanţa Distanţa Distanţa de Înălţimea 37 . punctul de aterizare. ceea ce înseamnă de 2. respectiv 8.15 m pentru fiecare pas şi 3. se încheie după unităţile (ciclurile) de ritm cuprinse între gardurile 4 şi 5. la cei mai mulţi atleţi.Analiza parametrilor de timp în cursele de garduri se face folosind aşa-numitele unităţi de ritm care sunt cuprinse în cursă. în unităţile de ritm 8-10.10 – 2. . Accelerarea vitezei de alergare de la start nu se termină în distanţa de până la primul gard (componenta “apropiată”). Această accelerare. 15 sau 17 paşi.distanţa până la primul gard (45 m) se parcurge cu 22 de paşi (mai rar cu 21 şi 23 de paşi). .45 m şi o alergare înaltă care produce oboseală. tot la 9. Aceasta se realizează pe baza creşterii frecvenţei paşilor. Majoritatea aleargă cu 15 paşi între garduri. De asemenea.14 m. Baza performanţei de 400 m garduri este rezultatul de 400 m plat. a unui nou gard peste care atletul este obligat să treacă. rezultă că hurdlerii au resurse de accelerare a vitezei în zona sprintului final. Deoarece viteza în ultima unitate de ritm (între gardul 9 şi 10) este în medie 8. de regulă. Sunt dispuse zece garduri pe fiecare culoar. numărul paşilor de alergare de la start până la primul gard şi numărul paşilor de la ultimul gard până la linia de sosire . media distanţelor de la locul de desprindere (bătaie) până la gard .90 m/s. O unitate de ritm începe din momentul aterizării după gard şi se sfîrşeşte în momentul aterizării după gardul următor. ALERGAREA DE 400 m GARDURI Are particularităţi în ceea ce priveşte : .ritmul cu 13 paşi necesită un fuleu de 2. iar de la ultimul gard până la sosire este de 8. Prevederile regulamentului de concurs Alergările de garduri se desfăşoară pe culoare. media lungimii paşilor între garduri .poziţia blocstarturilor orientate pentru plecarea în turnantă. în condiţiile specifice cursei caracterizate prin intervenţia. pe 13.25 m/s la femei. Pentru a intra în zona de sprint este necesară o coborâre foarte rapidă după gard cu o poziţie cât mai aplecată şi mai echilibrată a corpului.

AUTOEVALUARE 1. Fiecare echipă are patru alergători.g. purta şi transmite „băţul de ştafetă”. şi 100 m. 6.05m 0. cu mâna sau cu piciorul. are rol de primitor.g. Alte ştafete. şi 400 m. dar doborârea gardurilor.g. pentru a-l primi şi purta-oferi la rândul său.00m 0. 38 . Suma performanţei (timpului) în proba de garduri este formată din următorii timpi: Care sunt cerinţele care stau la baza structurii tehnicii? Descrieţi structura tehnicii startului de jos în proba de garduri. Dacă un concurent trece piciorul sau gamba mai jos de planul orizontal al gardului sau dacă după părerea judecătorului arbitru.14m 14.67m 100mg (F) 13. iar alergătorul se află în aşteptarea obiectului de schimb. Alergătorul care poartă şi urmează să ofere băţul de ştafetă celui mai apropiat partener are rol de aducător.914 (M) (M şi F) 0. 100 m.00m 40. . 4x800m. un obiect cu formă şi dimensiuni stabilite prin regulamentul concursurilor de atletism..00m 8.84 400mg 45m 35. conform comenzilor specifice alergărilor de viteză.g. atrage după sine descalificarea. cât şi pentru cea feminină: 4x100m şi 4x400m.400m+300m+200m+100m. 2.până la între garduri la ultimul gardurilor primul gard gard la sosire 110mg (M) 13. numite neclasice. 4. se desfăşoară cu: . el răstoarnă intenţionat un gard.02m 1. Toţi concurenţii încep cursa cu start de jos. Alergarea între garduri redată prin lungimea fiecărui fulei şi diferenţierea tehnică între cursa de 110 m. Probele clasice de ştafete sunt atât pentru participare masculină. 4x400m. – (idem aterizarea) 5.g.schimburi egale: 4x200m. care au misiunea de a primii. cu intenţie vădită. Structura tehnicii trecerii peste gard şi diferenţierile tehnice în proba de 110 m.schimburi inegale: . Alte prevederi sunt identice cu cele de la alergarea de viteză.50m 12. Se înţelege că în acest caz un alergător poate răsturna toate gardurile de pe culoarul său şi rezultatul obţinut să fie valabil. 3.72m 9.762 (F) Distanţele regulamentare la alergarea de garduri (masculin/feminin – seniori) Proba Toate alergările de garduri se desfăşoară pe culoare şi fiecare concurent trebuie să-şi păstreze culoarul de la un capăt la altul al alergării. atletul va fi descalificat. .800m+400m+200m+100m. Care este specificul finişului în cursa de garduri? ALERGĂRILE DE ŞTAFETĂ Ştafetele sunt singurele probe din atletism care se desfăşoară pe echipe.

. următoarele probe: 4 x 100 m şi 4 x 400 m. FACTORII CARE CONDIŢIONEAZĂ EFICIENŢA TEHNICII Performanţa în alergarea de ştafetă depinde: . performanţa depinde de omogenitatea membrilor echipei. Eficienţa tehnicii schimbului este condiţionată de următoarele 39 . care să fie viteză maximă. ale celor doi sprinteri. băţul de ştafetă trebuie transmis în interiorul unei porţiuni de 20 m. Schimbul exterior 2. A. FACTORII CARE CONDIŢIONEAZĂ EFICIENŢA TEHNICII B. Analiza tehnicii predării băţului de ştafetă se face sub anumite aspecte şi anume: .conform modului în care se realizează predarea – primirea (de jos în sus/de sus în jos). se folosesc doua procedee şi anume: schimbul de aceiaşi parte şi schimbul alternativ Tehnica alergării de ştafetă este influenţată de regulamentul de concurs. . În echipă. de: .eficienţa tehnicii schimburilor. care pot fi cel puţin egale. se termină cu 10 m după linia de marcare a distanţei de 100 m şi este însemnat cu o linie albă pe culoar.vitezele celor doi alergători de schimb proxim. Schimbul mixt (combinat Frankfurtez) Alergarea de ştafetă cuprinde. .mărimea distanţei dintre cei doi alergători. toţi alergătorii trebuie să fie foarte buni sprinteri şi să „comunice” eficient. care trebuie să fie egal cu lungimea braţelor întinse. care se efectuează în plină viteză datorită unor starturi lansate. După modul în care se ţine băţul pe parcursul alergării schimbul făcându-se pe partea braţului în care este purtat băţul. ideal este ca viteza aducătorului să fie mai mare decât a primitorului. în ceea ce priveşte valoarea vitezei de deplasare. respectiv să realizeze cele mai sigure şi eficiente manevre de predareprimire a băţului de ştafetă. în momentul efectiv al manevrei de predareprimire. Alergătorul care preia băţul de ştafetă are dreptul să pornească cu 10 m înainte de spaţiul său de schimb propriu-zis. . SCHEMĂ TEHNICĂ A. MODALITĂŢI (VARIANTE) DE SCHIMB 1. iar după efectuarea schimbului alergătorul care a predat ştafeta trebuie să rămână pe culoarul său până ce toate echipele au efectuat schimburile. Apreciind analitic.În probele de ştafetă. valoarea rezultatului în probă depinde. schimbul făcându-se de partea braţului care ţine băţul (schimbul de aceiaşi parte/schimbul alternat). atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei. Spaţiul de schimb începe cu 10 m înainte.5m. respectiv 11. Schimbul interior 3.valoarea de sprinter a fiecărui component al echipei.viteza aducătorului şi a primitorului.conform modului în care este purtat băţul pe parcursul alergării de fiecare alergător.

Aducătorul oferă băţul de ştafetă de jos cu mâna opusă celei în care se face primirea. în raport cu suma totală a timpurilor celor 4 membri ai ştafetei.interior Schimbul de aceiaşi parte – exterior . Pentru începători se recomandă schimbul de aceiaşi parte – exterior. şi mai puţin. . Aşadar.exterior. în mâna dreaptă. schimbul efectiv se realizează. în cele 3 schimburi care se efectuează.5 m.schimbul de jos în sus – primitorul întinde braţul înapoi cu palma orientată în jos. dacă există diferenţă între viteza maximă a doi coechipieri alăturaţi atunci coechipierul cu valoarea cea mai bună va indeplini rolul de aducător.se bazează pe predarea băţului de ştafetă de către aducător. Avînd în vedere faptul că schimbul se produce cu control vizual parţial. şi mai puţin B.schimbul de aceiaşi parte .distanţa între aducător şi primitor (în momentul schimbului) să fie de 1 – 1. în mâna dreaptă a primitorului. 40 . În proba de 4 x 100 m bărbaţi un timp foarte bun este considerat 1.9 sec. iar în proba feminină 2. corespunzătoare braţelor întinse în plan antero-posterior. este considerat indicator tehnic şi rezultă din însumarea celor trei f5 (5 x T3). totdeauna în interior (pe partea stângă a primitorului).0 sec. viteza lansată a primitorului să fie egală cu a aducătorului. Imediat după preluare. schimbul efectiv se realizează.schimbul de aceiaşi parte . totdeauna în exterior (pe partea dreaptă a primitorului). schimbul interior şi schimbul mixt. Tehnica schimbului de aceiaşi parte Schimbul de aceiaşi parte se poate efectua în două moduri: . . Tendinţa de a elimina cât mai mult din timpul pe care 3 din cei 4 coechipieri îl pierd cu ocazia startului de jos individual care corespunde în timp cu ultima parte a alergătorilor precedenţi constituie esenţa însăşi a tehnicii în alergarea de ştafetă. respectiv primitorul este mereu cu spatele spre aducător. cu unchiul format de degetul mare şi celelalte patru degete lipite şi întinse orientat în jos. cu mâna dreaptă. Eficienţa schimbului mai poate fi apreciată în funcţie de timpul în care băţul de ştafetă parcurge zona de schimb. cu mâna stângă. în mâna stângă. Factorul de bază pentru aprecierea eficienţei tehnicii poate fi considerată diferenţa de timp dintre secţiunea de alergare cu start de jos (faza de accelerare) şi secţiunea cu start lansat. Schimbul de aceiaşi parte – interior . deoarece primirea se efectuează în mâna dreaptă. la momentul predării-primirii acestuia. mână predominant mai îndemânatecă.viteza lansată a aducătorului să fie egală cu viteza sa maximă.se bazează pe predarea băţului de ştafetă de către aducător. MODALITĂŢI (VARIANTE) ALE TEHNICII SCHIMBULUI În practică se folosesc 3 moduri de schimb: schimbul exterior. modalitatea propriu-zisă se poate efectua. Cîştigul de timp pentru întreaga ştafetă. O problemă ce produce dificultăţi în siguranţa şi cursivitatea prestaţiei echipei este modaliatatea de manevrare a băţului de ştafetă. Imediat după preluare. Aşadar. astfel: . primitorul trece băţul din mâna stângă. primitorul trece băţul din mâna dreaptă. în mâna stângă a primitorului.

a băţului de ştafetă. întinde braţul înapoi foarte rapid pentru a prelua băţul (timpul 2). Schimbul mixt sau alternat. nu se mai trece în mâna cealaltă. când oferă băţul de ştafetă.Dezavantajul acestui mod de predare este acela că de cele mai multe ori trebuie mutată priza pe băţ în timpul alergării. Sarcina acestuia este predarea următorului schimb. Nu este de neglijat nici capacitatea acestuia de concentrare asupra preluării sigure a băţului de ştafetă. 1. Primitorul. deoarece el poate decide soarta cursei. Primitorul.5 – 2 m de primitor. Calităţile necesare unor buni alergători de ştafetă sunt următoarele: Primul alergător trebuie să posede un foarte bun şi sigur start. Cînd aducătorul ajunge la o distanţă de 1. Avantaje: băţul de ştafetă parcurge drumul cel mai scurt. Al patrulea alergător trebuie să fie cel mai bun sprinter. Schimbul exterior. la pasul următor. capacitate de accelerare şi o foarte bună alergare în turnantă. Aducătorul poartă băţul în mâna dreaptă. calitate necesară în finalul cursei sale. în raport cu schimbul exterior. care sunt cel puţin egale sau aducătorul să posede viteză mai mare decât aducătorului. deci aducătorii 1 şi 3 poartă băţul în mâna stângă. Aducătorul poartă băţul de ştafetă în mâna stângă. va trece băţul în mâna stângă pentru a-l preda schimbului următor în acelaşi mod. acest sprinter are o bună capacitate de lansare. emite un semnal sonor scurt şi destul de puternic (acesta ar fi timpul 1). De asemenea. Acţiunile sale sunt concentrate spre preluarea sigură a băţului de ştafetă. Apropierea de coechipier se face pe partea exterioară a culoarului şi predă băţul în mâna dreaptă a acestuia. creând dificultăţi ultimului schimb. iar distanţa între ei să fie de 1 metru. în condiţii optime. dar pe partea inversă. Transferul băţului de ştafetă se face cel mai avantajos pe parcursul a 2-3 paşi. ultimului schimb de alergare. imediat după preluare. Al treilea alergător trebuie să aibă abilităţi complexe. Există doua tehnici de predare-primire: 41 . excelând în alergarea lansată. Dezavantaje: în schimbul 1 şi 3 băţul de ştafetă nu parcurge drumul cel mai scurt. Poate duce la pierderea băţului de ştafetă. în cazul în care schimbul nu se realizează mână lângă mână. 2. Avantaje: folosirea cea mai economică a spaţiului la schimbul 1 şi 3. Avantaje: preluarea cu mâna îndemânatică oferă un plus de siguranţă. 3. Este indicat pentru începători căci preluarea cu mâna dreaptă este mai îndemânatică. legate de o bună tehnică de alergare în turnantă. după ce este preluat. Al doilea alergător trebuie să aibă o bună rezistenţă specifică şi să fie un bun alergător în linie dreaptă. de la primul schimb şi oferirea eficientă a băţului următorului schimb. de la al treilea schimb. Dezavantaje: corpul băţului rămas liber pentru a putea fi apucat de primitor devine din ce în ce mai scurt. cât şi manipulare precisă la primirea şi oferirea băţului de ştafetă. Se mai numeşte schimbul “Frank-furtes” sau combinat Primul şi al treilea schimb se efectuează pe interior. Schimbul interior. Apoi. Dezavantaje: drumul mai lung la schimbul 2 şi preluări (primiri) cu mâna neîndemânatică (stînga). Băţul. aducătorul printr-o pendulare rapidă a braţului spre înainte urmăreşte să pună băţul în mâna primitorului (timpul 3). Un schimb eficient se realizează în situaţia în care aducătorul şi primitorul aleargă cu viteze maxime. toate acţiunile care urmează se desfăşoară identic.

Predarea de sus: a. aducătorul predă băţul de ştafetă de sus în jos. în mâna primitorului care se află întinsă înapoi cu palma în sus şi în supinaţie.Predarea de jos: aducătorul predă băţul de jos în sus în mâna primitorului care se află întinsă înapoi în pronaţie. primitorul se află cu mâna întinsă spre înapoi cu palma în sus în pronaţie interioară. . b. cu degetul mare orientat în jos şi îndepărtat de celelalte. foarte energic. la nivelul şoldului. Startul 42 .

Tactica de alcătuire a unei echipe de ştafetă are în vedere următoarele puncte: . În probele de 4x100m şi 4x400m primul alergător este obligat să efectueaze plecare cu start de jos. efectuată de un alergător.calităţile de start: alergătorul cu startul cel mai rapid se află pe primul schim .gradul de stăpânire a tehnicii schimbului . 43 . circumferinţa de 12-13cm şi greutate de aproximativ 59 de grame. Băţul de ştafetă are forma unui tub sau bastonaş din lemn. numai până la ieşirea din turnantă.calităţile de alergare (cei mai buni alergători sunt programaţi pe parcursurile cele mai lungi) . de ştafetă pot să înceapă alergarea cu cel mult 10m înainte de această zonă de schimb. plecarea este în turnantă iar startblocurile se aşează aproape de linia exterioară a culoarului. Transmiterea băţului de ştafetă pe parcursul alergării 3. cu condiţia de a nu scurta distanţa de parcurs şi a nu deranja deplasarea altor alergători. Băţul de schimb va fi purtat în mână pe toată durata alergării şi schimbat fără a fi aruncat. trasate pe latul fiecărui culoar. urmărind sosirea acestuia pentru a intra în tempoul lui şi a prelua cât mai la începutul spaţiunui de schimb băţul de ştafetă. toţi componenţii echipei alergă pe acelaşi culoar pe parcursul întregii curse. după care se poate îndrepta spre “bordură”. Variante de priză a băţului de ştafetă 2. Specificaţi elementele determinante ale performanţei în alergarea de ştafetă. Aducătorii nu au voie să-i împingă pe primitori. iar cel de al doilea (primitorul băţului) se deplasează pe acelaşi culoar. La ştafeta de 4x400 m. trebuie să fie ridicat de atletul care l-a scăpat.Se efectuează ca într-o alergare de 100 m . Este indicat ca acesta să fie de culoare cât mai vizibilă. aducătorul băţului va rămâne pe culoarul său până la degajarea pistei.pl. AUTOEVALUARE 1. El poate părăsi culoarul său pentru a recupera băţul. Transmiterea băţului de ştafetă în afara zonei atrage descalificarea. Alergătorii care primesc băţul. metal sau alt material rigid. O plecare greşită. cu lungimea de 28-30cm. Locul este marcat de linii de 5 cm lăţime. Precizăm faptul că locul regulamentar în care se transmite băţul se numeşte “spaţiu” sau “zonă de schimb” şi măsoară 20m. Prevederile regulamentului de concurs Locul de desfăşurare a alergărilor de ştafetă este pista de atletism.calităţi volitive (ultimul schimb trebuie să aibă calităţi de luptător) . se recomandă tehnica predării băţului de sus în jos. pentru a putea fi bine observat. dar transmiterea băţului se face numai în spaţiul de schimb. Dacă băţul de ştafetă cade. după ce au predat băţul. strâns apucat de celelalte degete.talia (alergătorii mai înalţi sunt mai înceţi în turnantă datorită efectului forţei centrifuge) Pentru ştafeta de 4 x 400 m. impune un avertisment adresat tuturor alergătorilor. primul sprinter alergă pe culoar. o eventuală nouă greşală înseamnă descalificare pentru oricine o produce. primitorul fiind cu palma în supinaţie şi întors spre aducător. Băţul are priza între arătător şi degetul mare. Şi în cazul utilizării predării de jos în sus primitorul trebuie să procedeze în mod similar fiind modalitatea cea mai sigură de corelare a vitezei celor doi parteneri. În proba de 4x100m. respectiv începută înainte de comanda starterului.

BAZELE GENERALE ALE SĂRITURILOR Săriturile reprezintă o mişcare ciclică reprezentată prin elan şi o mişcare aciclică reprezentată prin săritura propriuzisă caracterizată prin specificitatea fazei de zbor. Întrucât în timpul zborului traiectoria C.Forţe .Unghi 3. o traiectorie în zbor a C.Lungimea 2.Viteza . 44 . FACTORII CARE DETERMINĂ LUNGIMEA SAU ÎNĂLŢIMEA SĂRITURII Scopul săriturilor atletice este de a realiza.4. Elanul . înălţimea C.G. factorii de ordin balistic.G. reacţia cu solul forţa de frecare unghiul de desprindere de pe sol.Rotaţii reale şi compensatorii 4. prin intermediul forţelor de contracţie musculare (forţe interne) şi al forţelor externe. care influienţează lungimea sau înălţimea acesteia sunt următorii: forţa musculară viteza iniţială de pornire în zbor . Bătaia (desprinderea) . de la care începe faza de zbor. Precizaţi „rolurile” alergătorilor din ştafetă.G. Aterizarea A.Viteze . Zborul . are o formă de parabolă. al corpului atletului cât mai lungă sau cât mai înaltă. TEHNICA PROBELOR DE SĂRITURI 1. Execuţia necesită adaptări ale legilor mecanice.G.G.G. SCHEMĂ TEHNICĂ FACTORII CARE DETERMINA LUNGIMEA SAU INĂLŢIMEA SĂRITURII STRUCTURA SĂRITURILOR 1.

1. Elanul Elanul este format dintr-o alergare accelerată care are scop dublu: a. Cu abateri de la această schemă generală menţionăm: la triplusalt. sunt compuse. structurii şi funcţiilor corpului omenesc. 45 . prima parte a zborului se desfăşoară în condiţiile menţinerii contactului cu solul prin intermediul prăjinii. zboruri ţi aterizări succesive.5-8. Viteza elanului tinde să fie maximă la săritura în lungime. triplusalt (10-11 m/s la bărbaţi şi 9-10 m/s la femei) şi la săritura cu prăjina (9-10. acumularea unei anumite viteze orizontale. după elan urmează trei bătăi. Între fazele oricărei sărituri se creează raporturi de intercondiţionare. din următoarele faze: elanul.5 m/s la bărbaţi şi 7.0 m/s la femei). STRUCTURA SĂRITURILOR Din punct de vedere biomecanic şi a permanentei interacţiuni a forţelor săriturile atletice. Ponderea fiecărei faze în realizarea performanţei este în funcţie de specificul şi scopul săriturii. zborul şi aterizarea. Intre aceşti factori se creează o multitudine de interrelaţii şi intercondiţionări datorate.- rezistenţa aerului. după elan şi bătaie. cu diferenţierile existente între cele fundamentale şi cele derivate. acceleraţia gravitaţională. la săritura cu prăjina. b.5 m/s) şi mai redusă la săritura în înălţime (88. în principal. pregătirea fazei de bătaie. 1. în ordinea succesiunii actelor motrice.

Viteza orizontală a C. de regulă. al corpului. observând viteza orizontală dobândită până în acest moment la cote raţionale cerute de sensul săriturii (lungime sau înălţime). C. La săriturile în lungime şi înălţime ultimii trei paşi sunt reprezentaţi de următorul raport: mediu – lung – scurt.G. deşi timpul de zbor al ultimului pas (să nu confundăm cu viteza C.) este mai scurt decât al penultimului cu peste 50% la săritura în înălţime. Ultimul pas.De principiu.G. atât la bărbaţi cât şi la femei. mai scurt sau mai puţin scurt.G. dar cât mai aproape de cea maximă. Lungimea elanului este direct proporţională cu mărirea vitezei . scade de la penultimul pas la ultimul pas înaintea bătăii cu 4-6 % la săritura în lungime şi cu 5-8% la săritura în înălţime. se acceptă că viteza elanului trebuie să fie “optimă”. să reducă efectul de frânare care se produce inevitabil în momentul contractului cu solul. Pregătirea pentru bătaie se face pe ultimii doi (trei) paşi ai elanului.G. Bătaia (desprinderea) Este un procedeu foarte complicat din punct de vedere biomecanic deoarece în momentul aşezării piciorului pentru bătaie apare o permanentă interacţiune a mărimii şi direcţiei forţelor 46 .G. să contribuie la adoptarea poziţiilor optime ale corpului săritorului în faza de bătaie. iar pe de altă parte. pe deoparte.G. pe penultimul pas (pasul cel mai lung) coboară în vederea lungimii drumului de acţiune a forţelor motoare care urmează să intre în acţiune în faza următoare. în faza bătăii. 2. are ca scop.

după mulţi autori. forţa musculară de impulsie.G.G. Dacă urmărim comportarea celor două componente de bază care determină traiectoria de zbor a C.dependente de amortizare şi desprindere. trebuie avute în vedere: a. partea finală a bătăii – în care predomină acţiunea de impulsie a piciorului de sprijin (bătaie) şi acţiunea forţelor de avântare (picior oscilant. În faza de desprindere (bătaia) acţionează următoarele forţe: Forţa de inerţie a corpului atletului aflat în mişcare (elan). Forţa de bătaie este reprezentată de viteza verticală (ascensională) care i se imprimă corpului în această fază.G. reprezintă 70% din dinamica forţelor care acţionează în desprindere. braţe. Bătaia este faza fundamentală a oricărei sărituri. b. Viteza verticală este rezultatul altor două forţe care compun: a. Schematic şi simplificat. – respectiv viteza orizontală şi viteza verticală – desprindem următoarele: 47 . umeri). al corpului. b. forţa musculară de avântare. În reprezentarea grafică această forţă devine un vector cu valoare (mărime) exprimată în m/s. cu direcţie şi sens corespunzătoare elanului.G. în faza extensiei de propulsie. uzual. bătaia cuprinde două părţi care. deoarece în această fază se valorifică întregul sistem de forţe. în principal. Impulsie . din a căror îmbinare rezultă traiectoria de zbor a C. viteza orizontală şi viteza verticală. în care piciorul de bătaie intră în contact cu solul (momentul de impact cu acţiunile şi forţele sale specifice cu o precontractie preliminara).G. Din compunerea vitezei orizontale cu viteza verticală rezultă traiectoria de zbor a C.G. prin poziţiile corpului şi efectul forţelor care intră în joc. partea de început. În termeni tehnici. al corpului atletului. se numeşte viteză orizontală.

Unghiul de desprindere. Zborul 48 . respectiv din ultimul pas înaintea bătăii. acesta fiind invers proporţional cu viteza orizontală. Unghiul de bătaie. iar la săritura în înălţime între 45 şi 60°. La săritura în lungime este cuprins între 64 şi 70 °.de timpul necesar executării bătăii (care ne dă dimensiunea – traiectul – drumului pe care acţionează forţele de impulsie). Timpul consumat în faza de bătaie este proporţional cu viteza elanului. În analiza fazei de bătaie ţinem seama şi de următoarele unghiuri care se formează între marile segmente ale corpului şi planurile de referinţă (orizontal şi vertical). Unghiul de contact. Unghiul optim de desprindere a săriturii Viteza unghiului de desprindere produsă de forţa de accelerare 3. cu o cotă mai mare la săritura în înălţime decât la săritura în lungime . mărimea vitezei de desprindere depinde. la săritura în înălţime între 45 şi 60°.Viteza orizontală (m/s) scade în faza de desprindere în raport cu valoarea ei din faza precedentă. – de lungimea elanului (acesta este direct proporţional cu mărimea vitezei orizontale) şi – . In concluzie. Este de 73 – 75° la săritura în lungime şi foarte aproape de 90° la săritura în înălţime.10% la bărbaţi şi 26. La săritura în lungime este între 18 şi 27°. fără a intra în calcul forţa care în mod sigur este prezentă. Viteza verticală (m/s) este mai mare la săritura în înălţime comparativ cu săritura în lungime cu 27.50% la femei . La înălţimişti este cuprins între 150 şi 200 milisecunde. iar la lungimişti între 100 şi 140 milisecunde fără diferenţieri semnificative între bărbaţi şi femei.

în partea opusă a C. adică orice mişcare a unui segment sau parte a corpului efectuată într-un sens.G. nu trece prin C. tehnicile de zbor având ca bază raţională însăşi rotaţiile reale. cu o autonomie proprie sau din suprapunerea acestora pe rotaţii reale. al corpului. Rotaţiile compensatorii asigură o stare de echilibru a corpului în mişcare prin repartizarea egală a masei corpului în jurul C.G. în principal în impulsie.G. în raport cu axa de rotaţie. la aceasta din urmă atletul suportă de 3-4 ori greutatea corpului).G. al corpului şi au un caracter de compensare.G.G. când rezultanta acestora.G. În timpul zborului se pot produce două tipuri de rotaţii: rotaţii compensatorii care se produc în jurul unor axe ce trec prin C. este însoţită (compensată) de o mişcare în sens invers. deci se aplică “necentrat”. În aceste situaţii ia naştere un cuplu de forţe care imprimă corpului săritorului o rotaţie reală şi inevitabilă în jurul C. . urmăreşte: amortizarea şocului de contact (la săritura în înălţime şi la săritura cu prăjina.Determinată de viteza de desprindere. Tehnica de zbor în sărituri se compune din rotaţii compensatorii. unghiul de desprindere şi înălţimea de desprindere traiectoria de zbor a C. nu poate fi modificată cu ajutorul forţelor interne ale săritorului. în funcţie de tipul de săritură. Aterizarea În faza finală a săriturii – faza de aterizare – atletul.rotaţii reale sunt provocate de forţele care acţionează în faza de bătaie.G. Rotaţia reală durează tot timpul zborului. Prin modificarea momentelor de inerţie. Rotaţii reale avem la săritura în înălţime şi săritura cu prăjina.G. viteza ei (viteza de rotaţie) poate fi mărită sau micşorată. 4.G.G.G. datorită poziţiei corpului. 49 .

un moment de rotaţie înainte în axa transversală care trece prin C. În aceste condiţii. 2. Precizaţi caracteristicile structurilor tehnice ale săriturilor. 6. din punct de vedere biomecanic. cedarea (flexia) din articulaţiile genunchilor şi coxo-femurale crează premizele “ieşirii” din punctul “mort”. AUTOEVALUARE 1. 3. Tehnica aterizării la săritura în lungime şi triplusalt. Precizaţi scopul elanului în sărituri. Contactul picioarelor cu solul creează o forţă de reacţie determinată de componenţa orizontală a vitezei de aterizare care provoacă: frânarea vitezei de deplasare.G. concomitent cu aplecarea trunchiului pe coapse ) fără ca acesta să depăşească mult planul vertical) şi flexia dorsală a vârfurilor picioarelor pentru a lua contactul cu solul pe călcâie sunt principalele acţiuni motrice care se produc în faza de aterizare.G. Ducerea înainte a coapselor cu ridicarea genunchilor peste linia orizontală. evitând căderea înapoi pe braţe şi bazin. 4. Care este rolul tehnicii în aterizare (în fiecare gen de săritură) TEHNICA SĂRITURILOR ÎN LUNGIME SCHEMĂ TEHNICĂ 50 .valorificarea la maximum a traiectoriei C. este destul de complexă. 5. Descrieţi fazele (părţile) bătăii şi caracteristicile în fiecare probă de sărituri. Enumeraţi factorii care influenţează lungimea sau înălţimea săriturilor în atletism. Precizaţi tipurile de rotaţii în zborul săriturii şi rolul lor.G.G. Stabiliţi interrelaţiile şi intercondiţionările factorilor săriturilor. 7. a corpului pentru mărirea lungimii măsurabile a săriturii (la săritura în lungime şi triplusalt). al corpului.

la realizarea unui echilibru cât mai bun în zbor.se află într-o interdependenţă absolută. C. ELANUL Este un elan rectiliniu şi are ca scop realizarea unei viteze maxime controlabile care prin intermediul bătăii să fie transformată în viteză ascensională sub un unghi de desprindere optim. B. Ele sunt: săritura cu l ½ pas în zbor. care este determinată de viteza orizontală şi cea verticală a C. Pentru performanţă însă fazele îşi au importanţa lor.G. la desprindere. bătaia şi aterizarea .G. Procedeele tehnice folosite de săritori sunt în principal marcate de faza de zbor şi nu influenţează lungimea săriturii în mod direct. săritura cu extensie” (sau întinsă). ELANUL BĂTAIA ZBORUL ATERIZAREA Performanţa în săritura în lungime se bazează în principal. A. urmate de aterizare şi în ultimă instanţă de zbor. Numai la viteze apropiate între săritori pe ultima parte a elanului diferenţele de performanţă depind de tehnicitatea fiecăruia. D. Influenţa cea mai mare pentru distanţa de zbor o are viteza de desprindere şi unghiul de desprindere. astfel bătaia şi elanul au valori apropiate. Aceste procedee sunt folosite de săritor în funcţie de stagiul în probă şi de modul cum se adaptează. raportat la viteza pe care o foloseşte. 51 . fiecare fază este determinată de cea anterioară şi o determină pe cea care urmează.A. în condiţiile încadrării tehnicii acestuia în legităţile biomecanice care o guvernează.G. în momentul desprinderii săritorului de pe sol. pe exploatarea la maxim a vitezei de deplasare şi detentei săritorului. Bineînţeles că la acestea se adaugă şi înălţimea C.G. evident şi a pregătirii unei aterizări eficiente. Fazele săriturii – elanul.

B. bazinul trebuind să avanseze pentru a fi pe piciorul de bătaie imediat. în timpul bătăii se produce o reducere a vitezei orizontale cu 9 – 15 %. Acest lucru este favorizat în principal de o viteză orizontală superioară şi de rapiditatea cu care se execută bătaia.08 – 0. 23 paşi. Această lungime a penultimului pas de alergare (cu 11-18 cm) este urmată de o scurtare a ultimului pas pentru a asigura dirijarea impulsiei în direcţia C. C. practic cea mai mare viteză se constată pe penultimul pas dinaintea bătăii şi o pierdere de viteză pe ultimul pas. este stabilită în mod individual în funcţie de capacitatea de accelerare a fiecăruia (B.G. cu atât durata în timp a bătăii este mai mică.1 m/s a vitezei de alergare asigură o creştere de 0. determică performanţa prin modul cum se pregăteşte bătaia cu o pierdere cât mai mică de viteză. care poate fi de 35-45-50 m la bărbaţi şi 32-40 m la femei.Beamon – 20 paşi. Powers – 23 paşi). BATAIA (desprinderea) Scopul bătăii este de a transforma viteza orizontală (obţinută în urma alergării pe elan) în viteză ascensională în direcţia cea mai favorabilă (unghi de desprindere optim). şi o viteză crescută de executare a bătăii (cu 20-24 cm). Faţă de cele arătate mai sus deducem că cea mai bună 52 .G.15 m la performanţă. Raportul optim arată că sfîrşitul elanului.O creştere de 0. respectiv ultimii 3 paşi. ştiut fiind faptul că cu cât viteza orizontală este mai ridicată. În aceste condiţii lungimea elanului. a săritorului.G. Prin aşezarea pe plat a ultimilor 2 paşi de elan se permite coborârea C. Dacă tendinţa săritorului trebuie să fie de a creşte viteza continuu.Lewis – aprox. Astfel.G.

Raportat la unghiul optim teoretic de desprindere. Astfel se crează o presiune suplimentară pe sol şi ca urmare o reacţie a reazemului crescută.G.G. viteza orizontală fiind transformată în viteză ascensională. ZBORUL În scopul de a realiza o performanţă optimă a săriturii se ţine cont că forţa de accelerare produsă de bătaie imprimă săritorului o viteză optimă în care componenta verticală este dominantă. C. în acest fel săritura în lungime devenind o continuare a alergării pe o traiectorie mai înaltă. care este de 45°. unghiul de desprindere favorabil ar fi 23-27°. imediat ce piciorul de bătaie a luat contact cu pragul. În aceste condiţii unghiul de desprindere depinde de viteza orizontală şi capacitatea săritorului de a se desprinde cu o viteză orizontală cât mai mare. Acum se departajează net procedeele tehnice folosite. totul în relaţie strînsă cu lungimea săriturii. ca urmare a rezultatului de transformare a vitezei orizontale în viteză ascensională. iar la un raport spre 3:1 ar scădea. a corpului săritorului.bătaie este atunci cînd rezistenţa la mişcarea orizontală este redusă la minimum şi impulsia este cea mai mare posibilă şi dirijată total în direcţia C. Raportul optim între viteza orizontală şi viteza verticală este de 2:1 şi chiar mai mare (3:1) în favoarea primei. Şi avântarea segmentelor libere are rol activ dacă este executată la timp. precedând impulsia. Astfel săritorul începător va 53 . Se constată la ora actuală că bătaia nu este altceva decât o impulsie foarte puternică a pasului de alergare. Este faza care asigură un echilibru dinamic controlat şi care pregăteşte o aterizare eficientă.

Datorită faptului că după desprindere traiectoria C.Săritorii care dezvoltă o viteză mai redusă pe elan (şi unele săritoare) preferă săritura “întinsă” (sau “cu extensie”). Zborul Săritura 54 . a corpului săritorului este determinată şi neinfluenţabilă.folosi tehnica cu 1 ½ pas în zbor. păstrând atât cât îi este necesar pentru o aterizare echilibrată şi lungă. iar marii performeri ajung până la 3 paşi şi jumătate. Totul depinde de calităţile motrice. Aceste mişcări trebuie se caracterizează prin amplitudine. . Cu toate că după desprindere săritorul are tendinţa unei rotaţii înainte în axul transversal al corpului. supleţe şi coordonare. până la reluarea contactului cu solul. Zborul este faza care diferenţiază procedeele tehnice ale săriturii în lungime. crt. Săritorii care aleargă cu o viteză superioară pe elan preferă tehnica cu paşi în zbor (2 ½ paşi în zbor). care au scopul în scopul menţinerii echilibrului corpului şi pregătirea aterizării. acesta trebuie să diminueze cât mai mult această tendinţă de rotaţie.G. deoarece este cel mai simplu şi accesibil zbor şi asigură baza de învăţare pentru procedee mai evoluate. fiind cea mai simplă şi care asigură o impulsie totală a piciorului de bătaie şi o avântare activă în sus şi înainte a segmentelor libere şi umerilor. În timpul zborului săritorul efectuează o serie de mişcări.G. Pentru începătorii se recomandă procedeul cu ghemuire şi 1 ½ paşi în zbor. ceea ce denotă o viteză. tehnica zborului nu are influenţă directă asupra lungimii săriturii. Procedeul utilizat se diferenţiază în funcţie de experienţa subiecţilor. datorită faptului că asigură efectuarea bătăii corecte cu impulsie completă şi avântarea activă a celorlalte segmente. fapt care se datorează momentului unghiular creat în timpul bătăii. Mişcările pe care le execută săritorul în timpul zborului sunt rotaţii compensatorii care asigură echilibrul în zbor şi care marchează şi tehnica zborului. a săriturii. o forţă şi o mobilitate optimă. respectiv: Nr.Zborul durează din momentul desprinderii piciorului de bătaie de pe prag.

urmând extensia gambelor. până în apropierea momentului aterizării. Zborul debutează cu gruparea rapidă a genunchilor spre înainte sus şi menţinerea lor în această poziţie. lângă piciorul de bătaie. cu întinderea lor. pentru valorificarea maximă a zborului. săritorul se află în partea ascendentă a zborului. Săritura se efectuează mai ales în cadrul bateriei de exerciţii din şcoala săriturii. cu gambele flectate şi călcâiele spre înapoi. printr-o mişcare de extensie din articulaţia şoldului. care s-a păstrat întins înapoi încă din momentul desprinderii. Din inerţia forţei de desprindere. Săritura în lungime cu ghemuire ▪ Săritura în lungime întinsă sau cu extensie este un procedeu mai elaborat decât precedentul. având în vedere faptul că în timpul zborului.1 2 3 4 Grupat Extins Cu paşi Combinat Săritură în lungime cu ghemuire ăritura în lungime întinsă Săritura în lungime cu 1 ½. corpul îşi schimbă poziţia printr-o mişcare mai puţin obişnuită. cu piciorul de avântare înainte îndoit. 55 . în vederea aterizării. 3 ½ paşi Săritură în lungime cu paşi şi extensie Procedee tehnice ale săriturii în lungime ▪ Săritura în lungime cu ghemuire este recomandată şcolarilor mici sau celor care se iniţiază în atletism. Coborârea piciorului de avântare are ca efect proiectarea bazinului înainte.2 ½. La aterizare picioarele coboară spre sol. care presupune participarea mai activă a practicantului. coapsele ridicate. începătorilor. poziţie de extensie la nivelul marilor articulaţii. Ulterior picioarele sunt aduse înainte. În partea descendentă a zborului piciorul de avântare coboară şi se întinde. în poziţia de pas sărit.

aflate de asemenea în acţiune compensatorie. aduce o pierdere mai mică de viteză orizontală şi asigură o desprindere mai lină. membrele inferioare. avansaţi şi elevi din clasele gimnaziale. Pregătirea fazei de bătaie. în care piciorul de bătaie este menţinut înapoi. săritorul aduce înainte piciorul dinapoi şi îl alătură celui dinainte. Pendulările descrise sunt rotaţii compensatorii. iar piciorul de avântare este îndoit. prin aplecarea trunchiului cu braţele înainte. Braţul opus piciorului de avântare se află ridicat în dreptul privirii. iar trunchiul se apleacă înainte pe coapse. În acelaşi timp braţele. Tălpile săritorului trebuie să atingă nisipul. călcâiele iau contact cu nisipul.Săritura în lungime cu extensie ▪ Săritura în lungime cu 1 ½ paşi în zbor este uşor de practicat de către începători. La contactul cu solul. concomitent cu extinderea gambelor în vederea pregătirii aterizării. care realizează echilibrul general al corpului. trece prin planul suprafeţei de aterizare. încât să fie 56 . Săritura în lungime cu 1 ½ paşi în zbor ▪ Săritura în lungime cu 2 ½ paşi în zbor presupune o tehnică mai elaborată decât cele anterior prezentate şi se diferenţiază prin numărul de paşi executaţi de săritor în timpul zborului. iar în partea a doua trece în uşoară extensie Depărtarea dintre coapse formează un unghi de 100-120°care se menţine cât mai mult posibil. formând unghi de 90° în articulaţia genunchiului. braţele coboară rapid spre înapoi. cu coapsa la orizontală. În faza descendentă a zborului. Aterizarea trebuie să evite căderea săritorului înapoi. gambele sunt extinse energic înainte pentru a valorifica la maximum traiectoria de zbor. prin extensie din articulaţia şoldului. consolidând echlilibrul general. efectuând o acţiune de pendulare spre înainte. ridicând genunchi spre orizontală. Pentru a realiza o aterizare cât mai eficientă. pendulează alternativ cu membrele inferioare. Braţele participă la efortul de aterizare. în aşa fel. trunchiul se află pe verticală. După efectuarea bătăii. apoi pendulează înapoi jos. În prima parte a zborului. în timp ce piciorul de bataie pendulează înainte cu genunchiul îndoit. cu tălpile în flexie dorsală se îndoaie. Lucrul braţelor se desfăşoară coordonat cu cel al picioarelor. După desprindere săritorul se află în poziţie de pas sărit. În finalul porţiunii descendente a zborului. bătăii piciorul de avântare urcă rapid până la orizontală. în punctul în care prelungirea tangentei la traiectoria centrului de greutate. Pentru un zbor cât mai lung.

valorifică acţiunea piciorului de bătaie. pregătită şi realizată corect şi echilibrat. asigură luarea contactului cu nisipul cât mai departe de locul unde ar intersecta solul traiectoria C. dar nu exagerat de înclinat. prin rotaţiile compensatorii efectuate de membrele inferioare. Această fază. îndemânare şi mobilitate a atletului şi este legată de componenta descendentă a vitezei zborului. . ATERIZAREA O aterizare raţională care să nu influenţeze rezultatul în mod negativ al săriturii depinde de gradul de tehnicitate. prin paşii de alergare în zbor. Avantajele utilizării procedeului cu paşi în zbor constau în: .consolidarea echilibrului general. Săritura în lungime cu 2 ½ paşi în zbor D. fără ca săritorul să 57 .înaintea proiecţiei verticale a centrului de greutate.. coordonate cu membrele superioare .continuarea acţiunii membrelor inferioare.G. prin avântarea energică a piciorului liber spre înainte.G.

Zona de aterizare.22-1. Prevederile regulamentului de concurs Concursurile se desfăşoară condiţii materiale standard.21-1.22 m şi lat de 20 cm. 58 . în prelungirea pistei de elan. în direcţia alergării. sub un unghi 30º. lung de 1. în care pista de elan are lungimea minimă de 40m şi maxim de 45m. Pragul de bătaie Ordinea desfăşurării săriturilor în concurs este trasă la sorţi.22m ridicat faţă de nivelul pragului de lemn. la o înălţime de 7mm. Acestea se măsoară de la urma faţă de prag. Totodată aterizarea are rolul de a absorbi şocul la contactul cu nisipul.75m şi maximă de 3. numită linia de bătaie se continuă cu pragul pentru plastilină lat de 10cm şi lung de 1.00m fiind aşezată cu ax longitudinal. fiecare atlet având dreptul la trei sărituri.25m fiind marcată de două benzi late de 5cm. iar lăţimea de 1. a cărui suprafaţă este la acelaşi nivel cu pragul de bătaie.cadă înapoi şi având posibilitatea de a se redresa spre înainte. respectiv groapa cu nisip are o lăţime minimă de 2. perpendicular până la linia de bătaie a pragului. marginea pragului dinspre groapa cu nisip.21-1. plasat la o distanţă de cel puţin 10m faţă de extremitatea zonei de aterizare. Groapa de aterizare este umplută cu nisip fin şi umed. cea mai apropiată lăsată de orice parte a corpului (cota “0” a ruletei). Sectorul de aterizare pentru săritura în lungime Bătaia se efectuează la pragul de bătaie construit din lemn. la nivelul pistei de elan.

decât decât semnul cel mai aproape făcut în nisip.depăşeşte timpul acordat pentru efectuarea unei săriturii.părăseşte zona de aterizare.în afara zonei de aterizare) . . . în ordinea performanţelor au dreptul la trei încercări suplimentare. fie în faţa sau în spatele liniei de bătaie prelungită. cu orice parte a corpului. primii opt săritori. dacă acesta: . Se consideră o greşită o încercare a unui săritor. în caz de egalitate. Săritură nereuşită (ultima urmă . .Măsurarea lungimii săriturii Clasamentul se efectuează în ordinea descrescătoare a performanţelor obţinute.atinge solul dincolo de linia pragului. înainte de zona de aterizare.depăşeşte linia de bătaie. TEHNICA SĂRITURILOR ÎN ÎNĂLŢIME Fazele corespondente tehnicii săriturii în înălţime constau dintr-o succesiune ordonată de mişcări având drept scop trecerea peste o ştachetă aşezată în poziţie orizontală la înălţime cât mai 59 .în aterizare atinge solul în afara zonei de aterizare. iar primul său contact cu solul la exteriorul zonei este mai aproape de linia de bătaie. . respectiv 1 minut.mai aproape de prag . decât urma cea mai aproape rămasă în nisip. mai aproape de linia de bătaie. se ia în considerare următoarea performanţă ca valoare.efectuează bătaia de o parte sau alta a extremităţilor laterale ale pragului de bătaie.

procedeul consolidează formarea la practicanţi a deprinderii de bătaie blocată. Săriturile în înălţime impun învingerea forţei gravitaţionale. Celelalte procedee sunt folosite ca mijloace de consolidare a bătăii pregătitoare a zborului pe traiectorie asccendentă înaltă. determinată de bătaia necentrată.mare. efectuate pe un singur picior. a coordonării segmentare. dar sub un 60 . Procedeele tehnice au evoluat de-a lungul timpului: Zborul Săritura 1 Forfecare Săritura în înălţime cu păşire Rostogolire laterală Săritura în înălţime cu rostogolire laterală Rostogolire Săritura în înălţime cu ventrală rostogolire ventrală Răsturnare dorsală Săritura în înălţime cu răsturnare dorsală Procedee tehnice ale săriturii în înălţime Procedeul actual utilizat de toţi săritorii este cel cu răsturnare dorsală. Zborul astfel produs are forma unei parabole abrupte.Elanul constă într-o alergare accelerată de 5-7 paşi. zbor pe o traiectorie ce nu mai poate fi modificată de mişcările săritorului. care de fapt nu mai influienţează prestaţia săritorului după epuizarea zborului. Acest fapt este realizabil în condiţiile unei desprinderi dinamice. efectuată în linie dreaptă. pentru trecerea peste un anume reper înălţat. a forţei membrelor inferioare. respectiv ştacheta. natural.procedeul este simplu. faza cea mai importantă este bătaia. respectiv păşire. bătaie. . Mişcările de rotaţie pot fi accelerate sau încetinite prin acţiunile compensatorii ale segmentelor corpului. de deconectare şi refacerea activă (în urma solicitării aceluiaşi picior de bătaie). urmată de fazele de zbor. . a coordonării generale a corpului. în parametrii optimi de forţă şi viteză. Veriga de bază în tehnica săriturilor se constituie în modalitatea de trecere peste ştachetă. Argumentele care îl recomandă sunt: . Tehnica săriturii în înălţime cu păşire sau cu forfecare. rostogolire sau răsturnare. Structura tehnică a săriturilor respectă mecanismul de bază. respectiv legarea logică şi legică a fazelor: elan. este un procedeu impus de programă în activitatea şcolară şi folosit cu atleţii începători. folosindu-se de autoproiectarea corpului şi trecerea cât mai raţională a obstacolului – stachetă. cât şi ca mijloace auxiliare de pregătire sportivă. In evoluţia tehnicii acestei probe cunoaştem : săritura cu păşire săritura cu rostogolire ventrală săritura cu rostogolire dorsală Scopul săriturilor în înălţime este de autopropiectare a corpului pe o traiectorie preponderent verticală. elan şi în final aterizarea. zbor şi aterizare. . cât mai înaltă.procedeul poate fi utilizat în condiţii materiale minime. numită astfel datorită aspectului pe care îl are acţiunea membrelor inferioare în timpul zborului. cu desprindere pe traiectorie verticală. Toate fazele săriturii sunt strâns legate între ele şi se condiţionează reciproc. accesibil. În această relaţie.

la 2-3 lungimi de talpă sau 70-90cm de proiecţia acesteia pe pista de elan. SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME CU ROSTOGOLIRE VENTRALA 1.Zborul începe din momentul întreruperii contactului piciorului de bătaie cu solul şi se încheie la primul contact al piciorului de avântare cu nisipul gropii. Ultimii doi paşi ai elanului respectă ritmul lung-scurt. iar trunchiul se apleacă înainte şi se răsuceşte uşor spre piciorul de bătaie.45°. fapt ce favorizează depărtarea bazinului de ştachetă. . acţionează braţele şi umerii. în scopul combinării forţelor interne şi externe spre proiectarea verticală a corpului. dinapoi spre înainte. Săritura în înălţime cu păşire SCHEMĂ TEHNICĂ A. pe toată talpa. Dacă săritorul bate pe piciorul stâng. elanul se efectuează din partea dreaptă a ştachetei. . Zborul efectuat prin trecerea succesivă (păşire) a membrelor superioare peste ştachetă se constituie în veriga principală a tehnicii săriturii în înălţime cu păşire. cu genunchiul întins şi talpa în flexie dorsală. . care întârzie liber în jos. prin flexie controlată a gleznei. Bătaia 3. După depăşirea ştachetei. oblic faţă de planul ştachetei. piciorul de avântare coboară rapid. elanul se efectuează din partea stângă a ştachetei. Elanul 2. Piciorul rămâne întins până la depăşirea planului superior al ştachetei. după care se îndoaie uşor. Aceste articulaţii preiau greutatea şi amortizează şocul produs de coborârea corpului de la o anumită înălţime.Aterizarea este faza care începe din momentul în care piciorul de avântare ia contact cu solul. genunchiului. Bătaia se execută puternic. În acelaşi timp cu avântarea piciorului liber.unghi de 35°. Alergarea cu viteză controlabilă se efectuează degajat. iar dacă săritorul bate pe piciorul drept. care se avântă energic. Elanul 61 . cu vârful pe direcţia elanului. Zborul B. Zborul are aspectul unei păşiri în care piciorul de avântare urcă întins. aflat depărtat de ştachetă. angrenând şi braţele în acţiune. Piciorul de avântare efectuează o mişcare înainte-sus. şi a şoldului.Bătaia se efectuează pe piciorul puternic. SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME CU RĂSTURNARE DORSALĂ 1. urmat de piciorul de bătaie.

astfel: penultimul pas – B – 2. asigură realizarea unei viteze orizontale superioară (7-8 m/s) şi posibilitatea realizării în bune condiţiuni a culcării. Zborul C. care realizează o coborâre a C. Pregătirea bătăii constă în accelerarea ultimilor paşi ai elanului şi o creştere a amplitudinii (lungimii) penultimului pas. Un unghi de elan mai mare obligă la o blocare mai fermă a vitezei orizontale. A. executat sub un unghi de 20-40° faţă de ştachetă.95 – 2.00 m. penultimul pas – F – 1.70 – 1. Bătaia 62 .75 – 1. învăluirii şi eschivării ştachetei. 2. ultimul pas.25 m.B – 1.85 m. al săritorului şi prin aceasta posibilitatea acţionării cu forţele interne pe un drum mai lung în timpul bătăii. Un unghi mai mic (cca.15 – 2.G. în zbor. în ordinea succesiunii fazelor săriturii prezentată în manualul cursului de bază. dar cu o traiectorie lungă a C. Bătaia 3.G.25°) permite viteza cea mai mare. Elanul Elanul.G.75 m.2. O bătaie eficientă presupune o scurtare a ultimului pas al elanului. prezentăm aspectele de analiză biomecanică a celor două procedee.G. CORESPONDENŢE ÎNTRE ROSTOGOLIREA VENTRALĂ RĂSTURNAREA DORSALĂ ŞI Pe fondul descrierii tehnicii. ultimul pas.F – 1. SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME CU ROSTOGOLIRE VENTRALĂ 1.

al săritorului se ridică cu 20-40 cm de la aşezarea piciorului de bătaie pe sol până la extinderea sa totală în urma impulsiei. In acest moment unghiul format între gambă şi coapsă la piciorul de bătaie este de 135-140°. după aceea cedând pentru a asigura condiţii optime unei împulsii totale şi rapide datorită aşa-zisei comprimări a resortului. Desprinderea săritorului de pe sol se face sub un unghi de 60-70°. La rostogolirea ventrală Vo (viteza orizontală) depinde de înălţimea deplasării C.G.G.În timpul bătăii înălţimea C.G. Piciorul de atac se menţine întins până la trecerea sa de orizontală. în timpul bătăii şi de viteza acestei deplasări. la început “blocat” (întins). cu o viteză verticală de 4. Aşezarea pe sol se face sub un unghi de 50-60°.1 / 4. 63 . respectiv de avântarea în sus a piciorului liber şi a ambelor braţe.5 m/s. după care cedează din genunchi (se flectează) pentru a asigura strecurarea sa în jurul ştachetei şi conducerea mişcării de rotaţie pe parcursul învăluirii ştachetei.G. Impulsia piciorului de bătaie este precedată de acţiunea de atac.

apoi cu capul şi cu trunchiul. Zborul Zborul la săritura în înălţime cu rostogolire ventrală trebuie să asigure o coordonare perfectă în spaţiu şi timp astfel încât.G.G. al săritorului să fie cât mai coborât sub nivelul barei.3. să ajute trecerea totală dincolo de ştachetă.G. în urma culcârii. B. C. prin compensare. cu cât se realizează o grupare mai mare a diferitelor segmente ale corpului în jurul C. învăluirii ştachetei şi a mişcărilor compensatorii. Elanul 64 . pentru ca. care se duc mult în jos pe verticală. cu atât acesta va fi coborât şi ca atare cu aceleaşi calităţi un săritor poate trece peste înălţimi mai mari. SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME CU RĂSTURNARE DORSALĂ 1. Acest lucru se realizează prin trecerea ştachetei în primul rând cu piciorul de atac şi braţul de aceeaşi parte.G. În trecerea peste ştachetă.

În partea a doua a elanului tempoul se accelerează. iar pe ultima parte trunchiul se redresează. Şi aici se coboară C. se realizează echilibrul alergătorului astfel. ea terminându-şi acţiunea odată cu ultimul contact cu solul. pasul atingând amplitudinea maximă. În alergarea pe elan. Ea însă asigură punerea sub tensiune a muşchilor extensori şi o poziţie favorabilă unei bătăi eficiente. Înclinarea corpului trebuie să fie de 20-25° la elevi. accelerarea şi ultima parte care asigură pregătirea bătăii şi care se efectuează pe 3-5 paşi de alergare curbi-linie. Laba piciorului de bătaie se aşează pe sol sub un unghi cât mai mic faţă de ştachetă.Elanul la săritura în înălţime cu răsturmare dorsală are 3 faze: punerea în acţiune. alergarea se relaxează continuând să accelereze. 18 cm). astfel încât se evită a se depăşi planul ştachetei datorită forţei centrifuge. realizîndu-se şi o plasare corectă a trunchiului şi bazinului pentru bătaie. pe penultimul pas (cca. Forţa centrifugală realizată prin alergarea curbilinie nu este importantă. prin înclinarea corpului se îndepărtează centrul de greutate de planul ştachetei spre interior pe ultimii paşi. viteza maximă utilizabilă atingându-se de fapt la terminarea alergării în linie dreaptă. 65 .G. de 25-30° juniori şi femei şi spre 30° la bărbaţi.G.

30 – 3. Încercările de a efectua şi atacul cu piciorul liber întins în prima parte a sa nu a dat rezultate. Acestea sunt rotaţiile reale în jurul axului longitudinal al corpului şi în jurul axului transversal.) se crează rotaţiile necesare culcării pe ştachetă. Senzaţia în momentul desprinderii pe verticală prin rotarea pe verticală este că săritorul intră într-o traiectorie de spirală. Bătaia şi desprinderea În timpul bătăii datorită blocării vitezei orizontale şi unei impulsii (în afara C.G. trecerii peste aceasta cu spatele şi eschivării ştachetei. ţinând seamă de faptul că durata în timp a bătăii este mai scurtă la răsturnarea dorsală (220-200 m/s) faţă de cea de la rostogolirea 66 . Desprinderea săritorului de pe sol se realizează sub un unghi de 57-62° cu o viteză orizontală micşorată în timpul bătăii cu 2. Atacul la acest procedeu tehnic a fost şi el perfecţionat.G.70 m/s. preluându-se de la săritura cu “rostogolire ventrală” avântarea ambelor braţe simultan.2.

Săritura în înălţime cu răsturnare dorsală .G. Calitatea şi tehnicitatea unui săritor în înălţime constă tocmai în capacitatea de a ridica C. al corpului.G.G.1 m/s la viteza verticală a unui săritor dă un plus de 3 cm la ridicarea C.1 – 5. aceasta determinând înălţarea C.ventrală (270-230 m/s).G.G. 67 .6 m/s la bărbaţi şi de 4. Zborul Este faza prin care se valorifică elanul şi bătaia desprindere şi se manifestă ca rezultat al transformării vitezei orizontale în viteză verticală prin intermediul bătăii când săritorul se desprinde de sol cu o viteză de 5.8 m/s la femei. Un plus de 0. pe verticală.G.bătaia 3. cât mai sus ca urmare a impulsiei exercitată cu o viteză cât mai mare şi cu o desprindere sub un unghi cât mai mare faţă de orizontală. Braţul înspre partea piciorului oscilant de atac se trimite lung în sus cu tendinţa de a trece primul peste ştachetă şi de a direcţiona săritura.6 – 4.

Dublă mişcare de braţe. Pierdere uşoară de viteza orizontală pe ultimul pas.Modalitatea de trecere şi eschivare a ştachetei în “arc dorsal” se bazează pe trecerea succesivă a unor părţi ale corpului dincolo de bară. totul realizîndu-se în principal pe rotaţia reală în jurul axului transversal al corpului.G.G. C.G. Practica a departajat 2 verticale la acest procedeu tehnic. coboară şi rămâne în urmă faţă de piciorul de bătaie.G. Fac antrenament de viteză şi acest lucru le Poziţia de alergare pe elan cu genunchii mai puţin ridicaţi. Au o greutate foarte uşoară şi fond mediu de antrenament cu haltere. Pierdere de viteza orizontală importantă înaintea ultimului pas.0 – 8. coordonată unilateral a braţelor.0 m/s Lungimea aproximativă a elanului 8-9 paşi 10 – 12 paşi Ridicarea genunchilor în sus accentuată în alergare (poziţia de sprint).7 – 8. particular pe ultimii paşi Acţiunea rapidă. Avântarea ambelor braţe simultan. Lasă să cadă piciorul de atac şi trage 68 . pe ultimii 2 paşi şi la începutul zborului. atletul strecurându-se peste bară. lungă şi susţinută.4 m/s FLOP – forţă Viteză elan 7.viteză Viteză aproximativă pe elan 7. C. rămîne relativ avansat şi înălţat. Tendinţa de a avea capul întors spre înapoi. Foarte activ în zbor. respectiv varianta “FLOP – viteză” şi varianta “FLOP – forţă” şi aceasta pe baza aprecierii raportului forţă/greutatea corpului şi a componentelor vitezei şi puterii. Caracteristicile celor două variante nu le departajează deşi ele sunt următoarele: FLOP .

cu o greutate de 2 kg. Lucrul mediu de viteză. Lungimea totală a ştachetei este de 4m (+/. Aceasta este din fibre de sticlă sau alt material potrivit. nu se recomandă ştacheta de metal. Stâlpii sunt suficient de înalţi şi vor depăşi cu cel 69 . un elan agresiv şi orientare pe verticală a componentelor desprinderii. pentru a evita ca ştacheta să fie deplasată printr-o mişcare a zonei de aterizare care atinge stâlpii. 4. din care sunt confecţionate sectoarele nu se ridică probleme în legătură ce aterizare săritorilor la acest procedeu tehnic. Săritura în înălţime cu răsturnare dorsală . locul de bătaie este orizontal şi doi stâlpi sprijină ştacheta. PREVEDERILE REGULAMENTULUI DE CONCURS Concursurile se desfăşoară în condiţii materiale standardizate în care pista de elan are de 2025m. Zona de aterizare nu este mai mică de 5m lungime şi 3m lăţime. Aterizarea Aterizarea se efectuează pe partea superioară a trunchiului. Datorită materialelor de calitate superioară. Între stâlpi şi zona de aterizare este un spaţiu de cel puţin 10cm.după desprindere.zborul Poziţia de „arc dorsal” în zbor La ambele variante însă trebuie puse pe acelaşi plan următoarele: a fi foarte rapid. a asigura forţă şi rapiditate pe ultimii 2 paşi ai elanului. cu un tonus controlat al flexiilor articulare ale membrelor inferioare. Greutatea este mai ridicată şi fac antrenamente cu haltere.place. gambele sub el .2cm).

80 m. . în funcţie de înălţimile succesive la care se ridică ştacheta după terminarea fiecărui tur. 5. decât dacă judecătorul probei consideră că este necesar. acesta începe prin acordarea unei încercări la ultima înălţime la care concurenţii au doborât ultima oară ştacheta. După fiecare tur de câte trei încercări. Pe suporţi. dacă egalitatea se menţine.85m îşi face a doua săritură. soarta atletului fiind aceeaşi. oricare ar fi înălţimea la care s-au produs încercările ratate. cu 3. Descrieţi caracteristicile tehnicii la înălţime raportată la C. el va fi eliminat din concurs.în cazul în care egalitatea se menţine şi numai dacă este vorba de locul I. Clasamentul se întocmeşte în ordinea performanţelor. cu piciorul sau cu orice parte a corpului. este clasat înaintea celorlalţi. care se ivesc destul de des. un atlet va fi eliminat din concurs. Un concurent poate opta pentru intrarea în concurs. Dacă nu este vorba de locul I. cele mai puţine încercări greşite. săritorul mai are dreptul la o singură încercare. între extremităţile ştachetei şi stâlpi este un spaţiu de cel puţin 1 cm. După trei greşeli succesive. 10 cm. Ordinea efectuării încercărilor se stabileşte prin tragere la sorţi. 4. adică poate renunţa la o încercare de la o anumită înălţime. inclusiv la înălţimea la care a trecut ultima oară. săritorul care a efectuat cel mai mic număr de încercări la înălţimea respectivă. Stâlpii nu se deplasează în timpul probei. Înainte de începerea concursului. fără a trece ştacheta.puţin 10cm.când doi sau mai mulţi concurenţi au terminat concursul la aceeaşi înălţime. înălţimea maximă la care va putea fi ridicată. dacă nici în acest caz nu se rezolvă egalitatea. În cazul egalităţilor.85m. Dacă săritorul greşeşte şi a treia oară. bineînţeles. conform înălţimii minime fixată şi anunţată de arbitrul şef şi va putea sării după cum doreşte. AUTOEVALUARE 1.80m şi abia la 1. până când egalitatea va fi rezolvată. fie la 1. Spre exemplu. la orice înălţime care urmează. Desigur că cele trei încercări greşite se puteau produce şi la 1.80m şi ratează prima încercare. săritorii sunt anunţaţi de un arbitru care este înălţimea la care începe concursul şi înălţimile succesive la care se va ridica ştacheta. se procedează astfel: . un atlet sare la 1.G. ştacheta va fi coborâtă sau urcată câte 2cm. 70 .G. ştacheta se ridică conform prevederilor regulamentare de ridicare succesivă.90m sau mai sus. dar şi aici doboară ştacheta. În cazul de faţă. se va proceda la „concursul de baraj”. Săritorul este obligat să execute bătaia pe un singur picior. atunci concurentul care are în toată proba. fiecare concurent are dreptul la câte o singură încercare la înălţimea respectivă. după care renunţă să mai sară la 1. după terminarea fiecărui tur. concurenţii aflaţi la egalitate vor ocupa acelaşi loc în clasament. este clasat înaintea celorlalţi. Se consideră a fi ratată o săritură în cazul în care atletul doboară ştacheta de pe suporţi sau intră în planul vertical al stâlpilor cu mâna. pe care o poate efectua unde doreşte: fie tot la 1.

Care sunt caracteristicile tehnice ale săriturii cu rostogolire dorsală şi avantajele în raport cu C. Tehnica este adaptată la cerinţele regulamentului competiţional care se referă la modul de priză a obiectului. Descrieţi săritura în înălţime cu păşire. 4. După modalitatea de eliberare a obiectului şi forţa care este aplicată avem următoarea clasificare a aruncărilor: tip împingere (aruncarea greutăţii) tip lansare (aruncarea discului. Efortul final de aruncare 71 . aruncarea ciocanului) tip azvârlire (aruncarea suliţei şi a mingii mici de oină) SCHEMĂ TEHNICĂ A. BAZELE GENERALE ALE TEHNICII ARUNCĂRILOR În atletism performanţele probelor de aruncări sunt determinate de forma şi dimensiunile obiectelor proiectate la o distanţă cât mai mare.G.2. de forţă 5. modul de eliberare a obiectului. Viteza iniţială de proiecţie 2. Unghiul de lansare 3. Comparaţi tehnicile – rostogolire ventrală şi rostogolire dorsală 6. Comparaţi cele două variante ale săriturii dorsale (flop) a. de viteză b. Înălţimea de eliberare 4. TEHNICA ÎN PROBELE DE ARUNCĂRI 1. FACTORII CARE DETERMINĂ LUNGIMEA ARUNCĂRII 1. Care sunt caracteristicile tehnice ale săriturii cu rostogolire ventrală? 3. Rezistenţa aerului B.G. STRUCTURA MOTRICĂ A ARUNCĂRILOR 1. Elanul 2. de mişcări preliminare la dimensiunile spaţiului de elan.

întrucât în acest mod numărul forţelor este proporţional cu cel al grupelor musculare angrenate în mişcare. la terminarea acţiunii vom avea: 72 . Viteza iniţială de proiecţie (Vo) Viteza de eliberare (Vo) este factorul cu ponderea cea mai mare în realizarea distanţei de aruncare Valoarea Vo este determinată de următorii factori (agenţi): . La aruncări este foarte important ca numărul forţelor angajate să fie cât mai mare.numărul forţelor care acţionează în fazele de accelerare a vitezei. unghiul de proiecţie înălţimea de la care este proiectat (Ho) rezistenţa aerului (forţa portantă) acceleraţia gravitaţională (G) 1. Practic aceasta se realizează atunci când în mişcarea de aruncare este angrenată întreaga masă musculară a picioarelor. se pot anula între ele scăzând eficienţa mişcărilor urmărite în aruncare. Distanţa de zbor a obiectului depinde de următorii factori: viteza iniţială de proiecţie (Vo). Dacă un număr dat de forţe acţionează cu intensitate maximă. .Scopul urmărit de atlet în aruncări este de a proiecta un obiect de forme şi dimensiuni determinate la o distanţă cât mai mare folosindu-se de mijloace permise de regulamentul de concurs. Dar coordonarea forţelor trebuie “organizată” pentru că dacă ele acţionează haotic se pot stânjeni.drumul (traiectoria) de acţiune a forţelor.intensitatea forţelor. Pentru aceasta compunerea forţelor (coordonarea lor) trebuie să se efectueze într-o anumită ordine (tehnica fiecărei probe indică această ordine).compunerea forţelor . trunchiului şi braţelor. . pe o anumită traiectorie.

o viteză iniţială a obiectului maximă în cazul când forţele acţionează simultan. Valoarea vitezei iniţiale poate fi mărită şi în cazul angrenării succesive. Pentru obţinerea celei mai ridicate viteze iniţiale tehnica raţională cere atletului să execute o serie de acţiuni care să asigure obiectului de aruncat o mişcare continuu accelerată pînă în momentul lansării lui. încât forţele acţionează simultan şi se compun conform regulei paralelogramului de forţe. . Orice întrerupere sau semiîntrerupere face ca efortul precedent să devină iar efortul care urmează să fie evident îngreunat.o viteză iniţială minimă dacă forţele acţionează succesiv numai pe o fracţiune de parcurs. combinată cu . apoi cele mai mici). rezultanta fiind mai mică. Micşorarea vitezei în timpul executării mişcării de aruncare este contraindicată deoarece duce la contracţii musculare mai lente şi nu se realizează transferul de forţe eficient.compunerea acţiunii forţelor rezultate din acţiuni succesive. 73 . Acţiunea simultană a forţelor pe o singură direcţie are o mare importanţă întrucât în acest caz ele se compun pe aceeaşi linie. dacă forţele intră în acţiune în ordinea descrescândă a intensităţilor (mai întâi forţele cele mai mari. Foarte important pentru practică este faptul că mişcarea de aruncare odată începută trebuie să se execute în mod armonios şi continuu până la terminarea ei. Între forţele simultane şi active trebuie să se asigure o durată cît mai lungă de acţionare pe o traiectorie de accelerare cu lungime optimă care să asigure un transfer activ şi eficace de forţă asupra obiectului. pe fracţiuni de parcurs. pe tot parcursul şi pe aceeaşi direcţie.compunerea acţiunii forţelor rezultate din acţiuni simultane. Valorile acestor forţe rezultă din: .

Inălţimea de eliberare (Ho) Obiectul trebuie să părăsească mâna aruncătorului la o înălţime de sol cât mai mare. "înălţimea de eliberare". Cînd toţi ceilalţi factori care determină lungimea aruncării sunt egali obiectul va avea un zbor mai lung sau mai scurt proporţional cu înălţimea de eliberare mai mare sau mai mică. În condiţiile normale de concurs aerul prin rezistenţa pe care o pune obiectului în zbor modifică traiectoria acestuia. 2. La aruncarea discului. ciocanului şi suliţei unghiul de eliberare poate să fie mai mic (din cauza lungimii mari a distanţei de aruncare şi a înălţimii de eliberare ). suliţă).1. Unghiul de lansare Unghiul de lansare este format din direcţia vectorului de lansare Vo şi orizontală şi el influenţează direct lungimea aruncării la toate probele. unghiul cel mai favorabil pentru atingerea unei distanţe cât mai lungi de aruncare (toate celelalte condiţiuni fiind egale) este cel de 45°. În practică unghiul optim de lansare este mai mic de 45° din cauză că punctul de eliberare a obiectului (Ho) nu asigură înălţimea de eliberare optimă a obiectului. Teoretic. Acest fapt este valabil pentru un obiect aruncat în vid. Această diferenţă de nivel (Ho) are o influenţă asupra performanţei mai mare la aruncarea greutăţii decât la celelalte probe (vezi referiri la cap. îndeosebi când obiectul prezintă anumite calităţi aerodinamice (disc. iar la aruncarea greutăţii 74 . situaţie care are influenţă şi asupra unghiului de lansare.

(distanţa de aruncare redusă şi înălţimea punctului de eliberare mare) unghiul de eliberare este necesar să fie mai mare. 3. apropiat de 45°. 75 . provoacă scurtarea distanţei de aruncare. Astfel discul opune cea mai mică secţiune atunci când diametrul lui se găseşte în acelaşi plan cu traiectoria zborului. Rezistenţa opusă de aer este direct proporţională cu mărirea suprafeţei secţiunii dominante. Această rezistenţă este opusă direct sensului de mişcare al obiectului şi în consecinţă. frânându-l. Obiectele de aruncare pot opune aerului diferite secţiuni dominante. fapt ce crează premize favorabile pentru o acţiune musculară mai eficace în efortul de aruncare (braţul aruncător va acţiona mai aproape de linia perpendiculară pe planul pieptului). Rezistenţa aerului În timpul zborului obiectul aruncat întâmpină o rezistenţă din partea aerului pe care trebuie să-l străbată. Aruncătorii înalţi au un avantaj asupra celor scunzi întrucât ei pot obţine cu mai multă uşurinţă unghiul cel mai favorabil de lansare. la aruncarea greutăţii şi ciocanului forma sferică a obiectelor va prezenta invariabil aceeaşi secţiune dominantă. secţiunea dominantă cea mai mică la suliţă este dată de suprafaţa cercului format de manşonul suliţei. Acţiunea rezistenţei aerului se exercită asupra secţiunii dominante a obiectului (prin acţiune dominantă se înţelege suprafaţa care rezultă din proiecţia obiectului pe un plan perpendicular tangent traiectoriei zborului).

datorită calităţilor lor aerodinamice în timpul zborului. Unghiul de atac. care poate prelungi traiectoria. ca regulă generală. Aruncările atletice cuprind două faze principale care se succed în aceeaşi ordine: elanul. de forma obiectului şi de unele prevederi regulamentare ale aruncării. utilizează rezistenţa aerului pentru a obţine o forţă dirijată de jos în sus. Scopul mişcărilor care alcătuiesc elanul este dublu: de a asigura o viteză optimă obiectului ce urmează a fi aruncat.Discul şi suliţa. considerat ca fiind diferenţa dintre unghiul de lansare şi unghiul de înclinaţie a obiectului (unghiul de înclinaţie este format din axa longitudinală a suliţei sau a discului şi orizontală) împreună cu forţa şi direcţia vântului vor determina un anume punct de aplicare a forţei de ridicare (portante) a obiectului (la disc mai avantajos este ca direcţia vântului să fie contrară direcţiei de aruncare. Structura elanului este determinată de tehnica tipurilor de aruncare. dintr-un anumit loc. spre direcţia de aruncare a obiectului. Astfel distingem: elanuri rectilinii sub formă de săltare (la aruncările de tip împingere). efortul final sau aruncarea propriu-zisă. numită forţă portantă. putem spune că unghiul de atac variază în raport de tăria şi direcţia vântului ajutător influenţând lungimea aruncării. deoarece un unghi de înclinaţie optim poate să lungească timpul de acţionare al forţei portante. Elanul Elanul este faza care cuprinde ansamblul de acţiuni motrice rezultate din deplasarea aruncătorului. În concluzie. de a asigura ajungerea aruncătorului într-o poziţie favorabilă în vederea efectuării cu eficacitate maximă a efortului final de aruncare. 1. 76 .

la aruncările de tip lansare (disc. de rotaţie. Astfel. sub formă de translaţie (la aruncările de tip lansare şi de tip împingere). în care masa corpului şi a obiectului trec de poziţia joasă (de pretensionare). mărirea vitezei obiectului de aruncat la sfârşitul fazei de elan depinde de tipul de aruncare. umerii şi braţele). mijlocind astfel o participare activă a grupelor musculare în acţiunea de accelerare a mişcărilor.deplasarea trenului inferior. în care axa bazinului şi axa umerilor se rotesc de la dreapta spre stânga. de aceea elanul trebuie realizat prin deplasări razante şi din ce în ce mai repede. în comparaţie cu trenul superior. De aici deducem că elanul are contribuţii diferite în realizarea performanţei sportive. prin înaintare şi torsionare. crează o tensiune preliminară favorabilă musculaturii care va participa în fazele efortului de aruncare. de translaţie. Efortul final de aruncare Scopul principal al efortului final constă din: compunerea vitezei dobândită de obiect în faza elanului. cuplate cu forţele de eliberare ale obiectului. cu o nouă viteză de accelerare imprimată de atlet în efortul final al aruncării. 77 . Eficacitatea elanului este obţinută în următoarele condiţii: momentele fără sprijin pe sol să fie cât mai scurte.elanuri rectilinii sub formă de piruetă. În general viteza cea mai potrivită este aceea în care aruncătorul poate să controleze încă mişcările pe care le efectuează în efortul final. este mai rapidă. Cuplarea forţelor în momentul în care picioarele şi şoldurile devansează trenul superior (bustul. în care masa corpului şi a obiectului se deplasează de pe piciorul drept pe piciorul stâng. în poziţia înaltă. . - 2. . Efortul final cuprinde trei forme principale de mişcare: de ridicare.elanuri rectilinii sub formă de alergare (la aruncările de tip azvîrlire). ciocan) este mai mare decât la cele de tip împingere şi azvârlire. Se remarcă următoarele aspecte: viteza de execuţie a elanului este în strânsă legătură cu posibilităţile aruncătorului de a grefa efortul final de aruncare pe o anumită viteză prealabilă.

Axa verticală de rotaţie se schimbă din planul exterior spre planul median al corpului odată cu mişcarea de ridicare-translaţie. Deviaţia unghiului rezultată din direcţia vectorului din ultima parte a elanului. 4. Factorii care determină Vo (iniţială) de proiecţie. Descrieţi formele principale de mişcare în efortul final al aruncării. Viteza acumulată de obiect în faza anterioară (elan) nu trebuie micşorată prin vreo pauză înainte de începerea efortului final. să fie cât mai redusă. cu direcţia vectorului din prima parte a fazei efortului final. 7. Efectul acestor forţe creşte atunci cînd atletul reuşeşte să “depăşească” obiectul (trenul superior rămâne în urmă faţă de trenul inferior). Traiectoria obiectului aflat sub influenţa musculaturii dinamice nu trebuie alungită spre înainte în defavoarea unghiului optim şi a înălţimii maxime (optime de lansare). Timpul de acţiune în sprijin pe un singur picior (dreptul) trebuie să fie cât mai redus şi atletul să caute trecerea cât mai rapidă în sprijin bilateral pentru a-şi asigura condiţiile necesare accelerării maxime a mişcării. 5. AUTOEVALUARE 1. Factorii determinanţi în lungimea aruncării. 6. Mişcarea de aruncare propriu-zisă începe din poziţii în care corpul se află în sprijin pe un singur picior îndoit. În acest mod musculatura respectivă începe acţiunea motoare pe baza unei tensiuni rezistente prealabile. 6. Cerinţele generale ale efortului final sunt următoarele: 1. 4. În acest moment viteza obiectului atinge valoarea maximă şi este eliberat în mod activ. ARUNCAREA MINGII DE OINĂ (MINGEA MICA) 78 . 2. 5. Rolul rezistenţei aerului în aruncare Structura elanului determinată de tehnica tipurilor de aruncare.Caracteristica esenţială a efortului final constă în aceea că toate grupele musculare mari ale corpului intră în contracţii maxime într-o anumită succesiune de timp şi spaţiu dând mişcării finale caracterul exploziv. 3. Forţele care intră mai întâi în acţiune sunt cele produse de contracţia maselor musculare mari din regiunea picioarelor bazinului şi a şalelor. 3. Nominalizaţi cerinţele generale ale efortului final de aruncare. Influenţa unghiului de lansare asupra performanţei (lungimii aruncării). 2.

policele susţine mingea lateral opus celorlalte falange . puţin înapoi faţă de stângul. procedeul cu patru paşi specifici. 6.efortul final – de aruncare. Aruncarea mingii de oină se desfăşoară în următoarele faze tehnice: . atletul se aşază cu piciorul stâng înainte pe toată talpa. braţul este îndoit cu cotul orientat spre înainte.elanul (elanul preliminar şi paşii specifici de aruncare). la nivelul capului şi uşor în faţă. greutatea corpului repartizată pe piciorul drept. este cel mai frecvent procedeu de aruncare. act motric natural şi accesibilităţii. cu ajutorul degetului mare. Aruncarea mingii de oină presupune o acţiune de tip azvârlire. cu cotul înainte şi 79 . plecarea este favorizată printr-o derulare de la vîrf la călcîi a piciorului stîng şi trecerea greutăţii spre înainte. al mijlociului şi al inelarului. .Pregătirea Priza sau ţinerea mingii poate aplica două prize în funcţie de mărimea (volumul) mingii: ţinută pe rădăcina degetelor. 4. . Poziţia iniţială După fixarea prizei. Este prezentă în programa de educaţie fizică a elevilor şi a metodicii de învăţare tehnica punctând acţiuni asemănătoare aruncării suliţei. Această aruncare este probă de concurs pentru micii atleţii de categoria “copii I” şi “copii II” în cadrul poliatloanelor. controlând cu vârful solul şi duce braţul drept sus. Tehnica aruncării mingii de oină Descriem aruncare a mingii de oină.2. Mingea este ţinută deasupra unărului drept. . cu trunchiul drept şi relaxat. unde forţele declanşează o tracţiune. celălalt sprijinit înapoi. 2. al arătătorului şi al mijlociului cât şi cu degetului mare. Azvârlirea. pe direcţie liniară. arătătorului. procedeu accesibil începătorilor şi elevilor. care se aşază pe minge.SCHEMA TEHNICĂ 1. PRIZA SI POZIŢIA DE PLECARE ELANUL EFORTUL FINAL RESTABILIREA DUPĂ ARUNCARE Priza mingii mici este efectuată cu toate degetele uşor depărtate. cu sens dinapoi spre înainte. Poziţia de plecare este stînd cu faţa spre direcţia de plecare. 3.1.pregătirea (priza şi poziţia iniţială). ea fiind cuprinsă şi în cadrul activităţii de educaţie fizică şcolară.

Efortul final Este cea mai importantă fază. concomitent cu începerea ducerii mingii înapoi. sau pasul de blocaj este executat cu piciorul stâng. formând un unghi de 30-35º cu verticala. Paşii specifici de aruncare se desfăşoară sub forma unei alergării aciclice.al patrulea pas. mişcări bazate pe contracţii musculare “în val”. . .mingea deasupra umărului. iar pasul 4 este de „blocaj” sau de „aruncare”.G. Deşi efortul de aruncare cuprinde mai multe acţiuni ale segmentelor corpului. iar braţul cu mingea se menţine întins. are loc şi răsucirea uşoară a axei umerilor spre dreapta. pasul se execută “razant” şi suficient de lung (1. iar braţul opus relaxat înainte.al treilea pas. se crează o viteză suplimentară. printr-o pendulare activă a coapsei. urmărindu-se o accelerare gradată. care este mai lung (2-2. se execută cu piciorul stâng. în scopul relaxării. astfel că. fiind determinat şi de forţa de impulsie a piciorului stâng. .10m). începând cu grupele musculare mari. braţul cu mingea începe să se ducă înapoi. Poziţia corpului este verticală. pasul de aruncare. trunchiul se înclină spre înapoi. pe pasul 1 şi 2 se duce înapoi braţul aruncător.al doilea pas. peste piciorul stâng. pasul 3 este „încrucişat”. la eliberare mingea atinge o viteză foarte mare. atletul ajungând cu axa umerilor paralelă cu direcţia de aruncare.50-2.80-2.00m. până la un semn de control. iar braţul liber (stângul) este adus îndoit în faţa pieptului. pe fondul cărora se execută anumite mişcări ritmice şi precise. datorită vitezei 80 . mingea rămâne deasupra umărului executând mişcări oscilatorii. de 1. al corpului coboară cu 5-6 cm. Paşii specifici de aruncare a mingii de oină .G. compusă din 4 paşi specifici tehnicii de aruncare. se execută cu piciorul drept. când are loc “marea accelerare” a braţului cu mingea. el fiind suportul pe care se desfăşoară efortul final. Elanul preliminar Se execută între două semne de control şi constă dintr-o alergare liberă. Paşii specifici încep la semnul de control.Elanul Lungimea totală a elanului este în jur de 20 m şi se desfăşoară sub formă unei alergării accelerate (elanul preliminar) şi a unei suite de paşi specifici de aruncare (paşii de aruncare). pasul fiind “veriga” de legătură a elanului cu “efortul” de aruncare. fapt ce relaxează centura scapulo-humerală. . pasul încrucişat. reduse ca amplitudine. la care aruncătorul (dreptaci) ajunge cu piciorul stâng: . fapt ce permite întinderea completă a braţului cu mingea.primul pas. cu palma în supinaţie. Prin mişcările executate în efortul de aruncare. C. cu care se încrucişează.20m) se execută cu piciorul drept. în acest timp. Prin acest pas se urmăreşte devansarea (depăşirea) trenului superior.

moment care precede tracţiunea finală (azvârlirea). trecând dreptul înainte. dintre cele trei încercari. Cea mai lungă aruncare. regulamentul impune aruncarea la distanţă a acestei mingi pe deasupra capului. 6. prin grupare pe piciorul drept. Greutatea mingii de oină folosită în concurs este de 120-150 grame. Lungimea aruncării este măsurată de la zona de aterizare a mingii. 81 .2. Astfel. contactul cu solul se ia pe călcâi.G. acest picior se aşază lateral-stânga faţă de direcţia de aruncare (la 20-30cm). TEHNICA ÎN ARUNCAREA GREUTĂŢII Este cea mai simplă probă dintre aruncări deoarece se bazează pe angrenarea forţelor de împingere şi învingerea inerţiei masei greutăţii precum şi faptul că traiectoria descrisă de obiect este în raport cu direcţia aruncării folosindu-se capacitatea dinamică a atletului. fapt ce favorizează rotarea şoldului drept. propulsând bazinul înainte. Sectorul din care se practică proba este cel specific aruncării suliţei. el apare ca o unică şi continuă mişcare.de execuţie imprimată de aruncător. se asigură şi intrarea aruncătorului în “arc întins”. Oprirea inerţiei se realizează printr-o schimbare rapidă a picioarelor. Precizări regulamentare în aruncarea mingii de oină Proba face parte din componenţa poliatloanelor specifice categoriei de vârstă. Sprijinul bilateral (pasul de blocaj) Reprezintă pasul final. Sprijinul unilateral După executarea pasului încrucişat. tehnica fiind cea de azvârlire. Toate cele trei aruncări sunt măsurate şi înregistrate până la finalul competiţiei. contribuind la extensia corpului şi realizarea “arcului întins”.1.G. Aşezarea piciorului stâng se face foarte rapid. la care este angrenată şi rotarea şoldului drept. Sectorul de aruncare a mingii de oină Fiecare participant are dreptul la trei aruncări neconsecutive. respectiv cota “0” a ruletei. unde se produce un sistem foarte complex de acţiuni în scopul obţinerii eficienţei maxime a braţului drept. ajungându-se foarte repede pe toată talpa. semiflexat şi coborând C. atletul ajunge în sprijin pe piciorul drept. fapt ce impune unele precizări de respectat. care preia şi continuă activ mişcarea: rotarea genunchiului (fără tendinţa de ridicare). Urmează extensia explozivă a antebraţului pe braţ şi biciuirea mâinii şi a degetelor. rezervată copiilor. este reţinută pentru întocmirea clasamentului şi acordarea punctajului. la marginea pistei de elan cota de citire pe ruletă. al corpului. soluţia optimă efectuării unei mişcări de azvârlire cu eficienţă mare.

ARUNCAREA GREUTĂŢII CU ELAN CIRCULAR În prezent există două procedee tehnice de aruncare a greutăţii: . Efortul final de aruncare Se pot distinge momentele care intră în componenţa fiecăreia din aceste faze: 82 .Cumpăna (pretensionare a piciorului de impulsie) şi gruparea B. ELANUL .Poziţia iniţială .Impulsia şi avântarea (balansul) . Pregătirea B.Sprijinul bilateral şi împingerea finală II.cu elan liniar .Priza .translaţie) C. ARUNCAREA GREUTĂŢII CU ELAN LINIAR A.Săltarea (alunecare .Proba a devenit mai simplă odată cu introducerea tehnicii O’Brien (cu spatele) şi în momentul actual adaptarea elanului cu piruetă de la aruncarea discului. PREGĂTIREA . SCHEMĂ TEHNICĂ I. Elanul C. elanul circular favorizînd creşterea vitezei. I. EFORTUL FINANL DE ARUNCARE .cu elan circular ultimul fiind mai avantajos din punct de vedere teoretic.Sprijinul unilateral . ARUNCAREA GREUTĂŢII CU ELAN LINIAR Deosebim trei părţi (faze) A.

degetele arătătorul. cel mare se află în lateral (o folosesc mai ales fetele). sunt apropiate şi aşezate pe greutate.A. Pendularea (balans cumpănă) şi gruparea (pretensionarea) 83 . După fixarea degetelor mâna se flexează din articulaţia pumnului sub presiunea greutăţii şi este dusă în dreapta gâtului sub bărbie în spaţiul clavicular. în unele cazuri şi cel mic. mijlociul şi inelarul sunt răsfirate pe greutate. în funcţie de aşezarea degetelor (arătător.cele trei degete. Presiunea greutăţii va fi sinţită la baza degetelor (nu spre vârful acestora). iar braţul stâng semiîntins este dus oblic. sus relaxat. Priza (ţinerea greutăţii) Sunt trei moduri de a ţine greutatea. . PREGĂTIREA 1. mijlociu şi inelar) pe greutate: cele trei degete sunt răsfirate lejer pe greutate . antebraţului şi braţului. iar cel mic îndoit se află sub greutate. trunchiul este în uşoară extensie. . iar degetul mare şi cel mic se află în lateral.depărtate egal între ele. Priza trebuie să fie fermă dar suficient de degajată. Cotul va fi sub nivelul umerilor ca să asigure relaxarea mâinii. Poziţia iniţială Aruncătorul stă pe toată talpa piciorului drept cu spatele în direcţia de aruncare la marginea posterioară a cercului. Piciorul stâng controlează solul cu vârful.

unghiul format între coapsa şi gamba piciorului de sprijin este de cca. axa umerilor este paralelă cu solul şi perpendiculară pe direcţia de aruncare. (centrul de greutate al corpului).G. În faza următoare piciorul stâng coboară flexându-se până când genunchiul acestuia ajunge în apropierea piciorului de sprijin (drept). În această fază are loc şi o derulare de pe pingea pe călcâi care poate fi completă când piciorul se întinde total şi incomplet când piciorul rămâne în uşoară flexie la nivelul genunchiului. Impulsia se face printr-o extensie energică din articulaţia genunchiului. Caracteristici ale grupării: greutatea se află în punctul cel mai de jos al traiectoriei sale. Impulsia şi avântarea În această fază se produce prima acceleraţie. Acţiunea se realizează printr-o împingere în sol efectuată de piciorul drept. 100°. Caracteristici ale fazei de impulsie-avântare: 84 . B. mâna stângă cu rol de echilibrare “atârnă” semiflexată în jos. 10 cm faţă de dreptul. genunchiul piciorului stâng se află la cca. Se realizează “gruparea” din care începe acţiunea de impulsie pe diametrul cercului în direcţia de aruncare. Concomitent în această acţiune se produce şi flexia piciorului de sprijin (drept) care preia vizibil sub presiune greutatea sistemului aruncător – greutate. cu evitarea ridicării excesive a C. susţinută de avântarea piciorului stâng pe direcţia elanului. obţinând pentru un moment o cumpănă. unghiul format de trunchi şi coapsa piciorului drept este în jurul a 50°. ELANUL 1.Din poziţia de plecare iniţială aruncătorul apleacă trunchiul şi pendulează înapoi – sus piciorul stâng.G.

axa umerilor se menţine perpendiculară pe direcţia elanului. piciorul drept execută o mişcare de rotaţie spre interior. În timpul săltării acceleraţia vitezei sistemului aruncător-greutate realizată prin impulsie începe să scadă. De aceea săltarea trebuie să aibă loc într-un timp cât mai scurt. pe piciorul drept. axa umerilor rămâne paralelă cu solul iar bustul se ridică progresiv. piciorul stâng este avântat spre direcţia de aruncare.1520°. Săltarea (translaţie-alunecare) Începe la terminarea derulării şi ţine până la reluarea contactului cu solul. Se ţine cont că în mişcarea de înaintare a apicioarelor corpul tinde către o poziţie mai ridicată. ceea ce duce la oscilaţii pe verticală cu influenţă negativă.- direcţia de impulsie se face sub un unghi de cca. 85 . Aruncătorul urmăreşte trimiterea picioarelor înainte şi menţinerea greutăţii la distanţă realizând astfel şi o pretensionare a corpului. 2. 35-45 cm. să fie razantă (aproape de sol) pentru a reduce la maximum oscilaţiile pe verticală. unghiul traiectoriei pe care se mişcă greutatea creşte cu 15-25°. 60°. greutatea mai parcurge un drum de cca. Caracteristici ale săltării razante: traiectoria greutăţii se ridică în continuare faţă de faza impulsiei cu cca. greutatea parcurge un drum de 70-90 cm. Reluarea contactului cu solul are loc pe pingea.

Începutul efortului se realizează din sprijin unilateral când se produce tranziţia de la săltare la efortul de aruncare. mîna stângă acoperă pieptul fiind un “control” al poziţiei închise. 90°. în direcţia aruncării. 90°. 80-85% din viteza iniţială a greutăţii.C. axa bazinului este paralelă cu direcţia de aruncare. Sprijinul bilateral În această fază are loc “marea accelerare” cca. unghiul dintre trunchi şi coapsa piciorului este de cca. 1. Sprijinul unilateral Se realizează pe pingeaua piciorului drept care aterizează pe sol răsucit spre interior. EFORTUL FINAL DE ARUNCARE Acum are loc al doilea moment de accelerare a greutăţii (primul a avut loc în faza de impulsie). Sprijinul unilateral se termină odată cu aşezarea piciorului stâng pe sol. Acum are loc şi o mişcare complexă de ridicare-rotare-înaintare. 2. Piciorul drept continuă acţiunea de impulsie concomitent cu rotarea genunchiului şi a şoldului în 86 . Caracteristici ale sprijinului unilateral axa umerilor se menţine relativ perpendiculară pe direcţia de aruncare şi formează cu axa bazinului un unghi de cca. Din această poziţie începe impulsia spre direcţia de aruncare. laba piciorului drept formează un unghi de 120° cu direcţia de aruncare.

urmează ridicarea umărului drept şi apoi întinderea foarte energică a braţului aruncător. Bustul se ridică şi se roteşte treptat dar în mare “viteză”. evitând astfel depăşirea (ieşirea din cerc). lângă prag prin săritură. 87 . Contactul cu solul se face cât posibil aproape simultan cu amândouă picioarele. Oprirea inerţiei La finalul efortului de aruncare se execută o schimbare rapidă a picioarelor şi se coboară centrul de greutate (semigrupare pe piciorul drept) pentru a stopa inerţia masei corpului aflată în mişcare. Piciorul stâng va fi tras razant înapoi. în timp ce braţul stâng “deschide” pieptul.timp ce piciorul stâng printr-o acţiune de “blocare” contribuie la creşterea substanţială a accelerării mişcărilor executate de partea dreaptă. Schimbarea picioarelor se face în clipa când greutatea a părăsit mâna aruncătorului. Greutatea rămâne lipită de gât pînă când atletul “simte” tranziţia (trecerea) corpului pe piciorul stâng. iar dreptul va fi dus înainte.

Prizele de greutate sunt aceleaşi – descrise la TEHNICA ARUNCĂRII CU ELAN LINIAR. Este o tehnică folosită în actualuitate de aruncători de valoare mondială. Poziţia iniţială şi sprijinul bilateral sunt identice cu cele de la TEHNICA ARUNCĂRII DISCULUI. ARUNCAREA GREUTĂŢII CU ELAN LINIAR ŞI SĂLTARE LATERALĂ 88 . permite o creştere a vitezei obiectului mai mare decât în tehnica clasică (cu elan liniar) fapt care îi conferă perspectiva de viitor. III. ARUNCAREA GREUTĂŢII CU ELAN CIRCULAR Această tehnică. bazată pe un elan circular.Aruncarea integrala Variante tehnice II.

89 . uşor flexat iar piciorul stâng execută o balansare laterală cu uşoară încrucişare a piciorului drept şi avântare lateral înainte urmat de impulsia puternică a piciorului drept. braţul drept este împins puternic în sus imprimând bilei acceleraţia finală.Atletul trebuie să întârzie rotaţia până când greutatea se va afla pe piciorul stâng.În acest procedeu se foloseşte tehnica elanului liniar în care poziţia de plecare este laterală cu sprijin pe piciorul drept (în cazul dreptacelor). Aproape instantaneu se ajunge într-o poziţie în care piciorul drept este adus sub corp şi puternic flexat iar piciorul stâng este aşezat depărtat şi bine întins pentru a asigura blocarea şi sprijinul care să asigure urcarea centrului de greutate într-o poziţie verticală avansată favorizând rotirea umerilor şi lansarea bilei dintr-o poziţie cu o înălţime cât mai mare.

zgură sau orice material pe care obiectul lasă o urmă. este luată în considerare în alcătuirea clasamentului final.21-1.92º. care are vârful în centrul cercului. Sfera din metal (greutatea) cu care se execută aruncarea este netedă şi cântăreşte 7. Cea mai lungă aruncare. format în spaţiul delimitat de un unghi de 34. incluzându-le şi pe cele suplimentare. ieşind prin partea posterioară a cercului. primii 8 atleţi au dreptul la trei încercări suplimentare. Fiecare concurent are dreptul la 3 încercări. dar trecând banda ruletei prin centrul cercului. Sectorul de aruncare poate fi iarbă.Prevederile regulamentului de concurs Aruncările se efectuează dintr-un cerc betonat având un diametru de 2. de la urma cea mai apropiată de cerc. lăsată de obiect (cota “0”). 90 . respectiv 4kg la femei. Timpul acordat efectuării unei încercări este de 1 minut. Greutatea este eliberată în sectorul de aruncare. concurentul îşi începe aruncarea dintr-o poziţie statică şi părăseşte cercul după ce sfera a atins sectorul de aterizare. Măsurarea fiecărei aruncări se efectuează imediat după efectuare. în jumătatea dinainte a cercului este plasată o opritoare (prag) care măsoară 1. călcarea sau atingerea cu orice parte a corpului a părţii superioare a opritoarei.260kg la bărbaţi. a solului sau a părţii superioare a cercului de metal se va considera o greşeală. Cercul pentru aruncarea greutăţii Ordinea în care se desfăşoară aruncările este stabilită prin tragere la sorţi.135m. după un tur de trei aruncări.23m. Măsurarea lungimii aruncării greutăţii Aruncările sunt valabile dacă obiectul cade în interiorul sectorului de aterizare. până la marginea internă a circumferinţei cercului.

Însuşirea tehnicii unui exerciţiu de atletism. general aplicabilă. cu teme din atletism. 3. iar forma unitară.Situaţii de aruncări nereuşite AUTOEVALUARE 1. 4. a ceea ce trebuie însuşit. separarea fiind de ordin metodic. care transmite informaţii. de a introduce subiectul în tehnica exerciţiului şi reprezintă prima etapă de formare a deprinderii motrice speciale.Între cele 3 etape există unitate şi interdependenţă. se numeşte: schema tip de învăţare a tehnicii. prin prezentarea şi reprezentarea corectă a execuţiei tehnice. ▪ Etapa a III-a – Finală are scopul de a perfecţiona execuţia tehnică a exerciţiului atletic. 2. ▪ Etapa a II-a – Fundamentală are scopul de a învăţa începătorul execuţia tehnică propriu-zisă a exerciţiului de atletism si de a consolida executia tehnica. Variantele şi caracteristicile elanului în aruncarea greutăţii (elan liniar şi elan circular). concretizat în activitatea de predare de către profesor şi activitatea de însuşire de către elev. conform căreia se desfăşoară învăţarea tehnicii probelor de atletism. Fazele elanului liniar şi caracteristicile fazei de impulsie-avântare şi ale săltării razante. este metoda practică. Aruncarea cu elan circular (avantaje şi dezavantaje) METODICA PREDĂRII TEHNICII PROBELOR DE ATLETISM ŞI DEZVOLTAREA/EDUCAREA CALITĂŢILOR BIOMOTRICE METODE DE INSTRUIRE ÎN ATLETISM Metoda de bază a instruirii. impune înţelegerea de către subiecţii. metoda exersării. iar elevii recepţionează (observă 91 . Schema tip de învăţare urmează o succesiune formată din 3 etape: ▪ Etapa I-a – Pregătitoare are scopul de a iniţia. .În etapa I-a – rolul principal îl are profesorul. în lecţia de educaţie fizică. Efortul final şi oprirea inerţiei. .

Exemplu: bătaia la săritura în lungime. ▪ explicarea. .demonstraţia iniţială (integrală) a exerciţiului: . cât mai precise. . imaginea execuţiei motrice: . accentuându-le pe cele determinante în eficienţa tehnică. asupra tehnicii exerciţiului atletic propus spre învăţare. care întăresc execuţia tehnică. descrierea şi ilustrarea exerciţiului propus spre învăţare → întregesc. desene.profesorul informează subiecţii despre proba atletică de concurs. . masculin. 92 . . . în legătură cu rezultate (recorduri mondiale. mai ales dacă exerciţiul nu este complicat). efortul final – împingerea la aruncarea greutăţii. . profesorul poate cere subiecţilor să reproducă exerciţiul propus spre învăţare (prin „execuţii de încercare”.aruncarea mingii de oină (NU azvârlirea mingii de oină). Conţinut: ▪ enunţarea exerciţiului → informare general: .profesorul explică şi descrie exerciţiul sau faze ale exerciţiului. „biciuirea” finală la aruncarea mingei de oină.profesorul poate folosi pentru întregirea imaginii motrice materiale ilustrative: fotografii. mai aproape de locul de bătaie şi zbor.săritura în înălţime cu răsturnare dorsală (NU săritura în înălţime cu răsturnare pe spate). . pentru descrierea execuţiei tehnice. . procedeul tehnic propus spre învăţare: Exemplu: . la alergarea de garduri. . .exerciţiul integral sau părţi din el. la feminin. completează. fără nici o tranziţie. termeni simpli. Obiective: . respectiv exersează. ritmul şi amplitudinea mişcărilor. reprezentări motrice. . corect exerciţiul.demonstraţii speciale: . . la alergări. concişi. . stabilite de profesor.profesorul foloseşte cuvinte. elevii urmăresc demonstarţia dintr-o poziţie perpendiculară pe direcţia elanului.crearea unei imagini. necesare activităţii ulterioare. la juniori) şi personalităţi internaţionale sau naţionale care s-au evidenţiat în proba respectivă.demonstraţia este efectuată de profesor sau de o persoană care execută foarte corect.demonstraţia respectă integral viteza. → La sfârşitul etapei a I-a. . proba. cu o exprimare corespunzătoare nivelului de înţelegere al subiecţilor (elevi/studenţi).numărul execuţiilor de încercare este de 2-4.„exerciţiile de încercare” se admit la probele mai simple.profesorul specifică unele aspecte de bază din regulamentul probei. .indicarea planului de învăţare şi a mijloacelor utilizate.demonstraţie cu viteze reduse pentru observarea elementelor de bază . ▪ demonstrarea exerciţiului propus spre învăţare → formarea imaginii motrice: . activ îl are subiectul.alergarea de (peste) garduri (NU sărituri peste garduri).demonstraţia se efectuează în limitele vitezei unei execuţii corecte.profesorul precizează fazele exerciţiului.profesorul denumeşte exact. care acţionează. profesorul orientează atenţia elevilor asupra ritmului paşilor şi a execuţiei tehnice a pasului peste obstacol. ETAPA I Etapa este numită şi pregătitoare sau de introducere în tehnica exerciţiului. . naţionale. film.În etapele a II-a şi a III-a – rolul principal.reproducerea de încercare este motivată de nevoia de activitate a subiectului şi de nevoia profesorului de a aprecia puterea de înţelegere şi redare a subiecţilor. Exemplu: la sărituri. corecte. fără intervenţia cu precizări sau corectări a profesorului.subiecţii urmăresc demonstraţiile din unghiuri de observaţie optime.pe baza I şi II sistem de semnalizare). care nu au şi o componentă de periculozitate.

respectiv de însuşire a „profilul brut al execuţiei tehnice”. să-i fie adăugate detaliile tehnice): .focalizarea atenţiei asupra unor faze (sarcini parţiale) din execuţia globală: concentrarea execuţiei asupra aterizării la săritura în lungime. aflate în interdependenţă” Exemplu: mecanism de bază: . .pentru alergări: succesiunea mişcărilor ciclice. . → veriga de bază – „elementul tehnic de bază. aterizare. în care alternează alergarea cu trecerea peste un obstacol = alergare cu ritm de 3 sau mai mulţi paşi. dar simplu. ulterior. cu toate detaliile tehnice. fără detalii (urmând ca. .pentru sărituri în lungime/înălţime: elan. cu accent asupra verigii de bază.pentru alergările de garduri: succesiuni de „unităţi ritmice”.însuşire altor verigi ale exerciţiului. săltare. .însuşirea verigii principale.Condiţii de mărire treptată a gradului de dificultate a exerciţiului: . .„succesiunea obligatorie a unor mişcări cu structură definită”.reducerea amplitudinii mişcărilor.pentru săritura în lungime: bătaia orientată în unghi favorabil (unghiul de desprindere 20-24º). .mărirea amplitudinii mişcărilor şi precizarea ritmului de execuţie. zbor. . determinant al execuţiei celorlalte elemente şi eficienţei execuţiei exerciţiului”: Exemplu: de verigi de bază . folosind o greutate mai uşoară (decât cea de concurs).introducerea cerinţelor de regulament.exerciţiul executat global. → însuşirea mecanismul de bază: .pentru aruncări: efortul final de tip azvârlire (prin tracţiune liniară). dar complicând condiţiile de execuţie tehnică.„fazele exerciţiului. de tip împingere (prin presiune).exerciţiul executat global.exerciţiul executat global.efort redus: aruncări cu elan. . zbor peste ştachetă. Obiective: .verificarea gradului de însuşire a profilului brut al tehnicii. . .Condiţii de simplificare: .execuţii în condiţii normale de exerciţiu – probă de atletism.însuşirea mecanismului de bază (baza tehnicii). efort final (de azvârlire. care măresc dificultatea execuţiei. date de paşii de alergare. . → metoda fundamentală de instruire este metoda exersării – globală şi parţială (fragmentată) ▪ exersarea globală – impune ca exerciţiul efectuat global să fie simplu. .pentru aruncări: elan (de alergare.însuşirea întregului exerciţiu Conţinut: .pentru alergări de garduri: pasul peste gard. peste ştachetă joasă. rotare). . în faza de impulsie (perioada sprijin). . de tip lansare (prin tracţiune curbilinie).pentru alergări: impulsia activă sub un unghi ascuţit. 93 . bătaie pe un picior. prin sprijin alternativ (de pe un picior pe celălalt). apoi asupra altor verigi. . aterizare. săritură în înălţime cu elan 3 paşi.ETAPA a II-a Etapa este numită şi fundamentală sau de formare.intensificarea vitezei de execuţie şi a efortului depus. . bătaie pe un picior. de învăţare a tehnicii propriu-zise. . . . cu bătaie pe o cutie (ladă). împingere sau lansare). . prin sprijin indirect pe sol (prin prăjină). .pentru săritura cu prăjina: elan.uşurarea unor condiţii de execuţie: săritura în lungime cu 1 ½ paşi în zbor.

→ evaluarea capacităţii de performanţă – prin probe de control specifice şi mai ales în concursuri. Exemplu: dezvoltarea forţei explozive. Această creştere trebuie realizată la început prin lungirea treptată a paşilor.execuţii globale cu toate detaliile tehnice.exerciţiul executat în întregime. când aceasta a ajuns la valoarea ei normală (strâns legată de viteza atinsă în acel moment). . .stabilirea sarcinilor în vederea realizării performanţelor superioare la proba atletică de concurs. prin studiu comparativ al propriei execuţii.pasul alergător accelerat (alergarea accelerată). Exerciţiile folosite pentru învăţarea tehnicii pasului alergător de accelerare se bazează exclusiv pe alergări în care viteza de deplasare reprezintă variaţii.compararea tehnicii individuale cu modelele. Pasul alergător de accelerare (alergarea accelerată) Elementele asupra cărora se va atrage atenţia elevilor. uneori mai line.execuţii parţiale (fragmentate) ale unor elemente tehnice.analiza gradului de stăpânire a tehnicii. în cursul demonstrării şi explicării pasului alergător de accelerare se referă la caracteristicile creşterii treptate a vitezei.pasul alergător lansat de viteză (alergarea lansată de viteză).„execuţii de studiu” – cu multe repetări şi focalizarea atenţiei asupra elementului tehnic care suportă perfecţionare.execuţii de studiu – prin care se urmăreşte ameliorarea tehnicii. .. cu toate detaliile tehnice.stabilirea căilor de perfecţionare a tehnicii. . . accelerarea şi lansarea de la start. cu atenţia orientată spre execuţia pasului încrucişat. → elaborarea profilului cizelat al tehnicii: . Exemplu: repetarea aruncării suliţei. iar apoi. Important este ca predarea tehnicii alergării de viteză să fie precedată de etapa însuşirii exerciţiilor din şcoala alergării. În predarea tehnicii alergării de viteză se va respecta următoarea succesiune a instruirii: . . Obiective: . Conţinut: .stabilirea particularităţilor individuale ale tehnicii. Sisteme de acţionare: Exerciţii fundamentale 94 . .startul. . .aprecierea execuţiei tehnice comparativ cu modelul tehnic. ca deprindere specifică aletismului. de realizare a (profilului cizelat al execuţiei tehnice). care influenţează clar execuţia tehnică şi randamentul sportiv. se urmăreşte corectitudinea şi eficienţa mişcărilor.execuţie parţială a exerciţiului şi exerciţii suplimentare. METODICA PREDĂRII PROBELOR DE ALERGĂRI ALERGAREA DE VITEZĂ În procesul predării tehnicii alergării de viteză. concomitent cu dezvoltarea calităţilor motrice necesare susţinerii alergării. care suportă perfecţionare. a vitezei de execuţie. ETAPA A III-A Etapa este numită etapa de perfecţionare a execuţiei tehnice.ameliorarea calităţilor motrice dominante în exerciţiul (proba) de atletism. . a coordonării la probele de aruncări. prin mărirea – de asemenea treptată a frecvenţei. . alteori mai bruşte. în cadrul celor 4 paşi specifici de aruncare.

Se măreşte şi se micşorează viteza în tempouri şi pe distanţe prestabilite. accelerare.alergare accelerată. în linie dreaptă pe 20-30m.alergare accelerată. .alergare accelerată în turnantă. Distanţa repetărilor este de 20-30m.exerciţiul de mai sus este repetat în continuare. Creşterea vitezei se face lent şi treptat cu semnal si fara semnal. .trecere în alergare accelerată din alergare cu joc de glezne. max. Exerciţii suplimentare: . Distanţa de alergare 100-150m. pe următorii 10m se măreşte viteza la 50% din posibilităţi.alergare cu creşterea treptată a vitezei. în preajma a 25% din posibilităţi. apoi pe perechi. v. în linie dreaptă pornindu-se de la început cu viteză maximă. pe aceleaşi distanţă. apoi pe 40-60m. Pe primii 10m se va aborda o viteză redusă.alergare accelerată în turnantă. . în acelaşi mod ca la jocul de glezne. distanţa (30m) va fi segmentată în trei porţiuni de câte 10m. accelerare. care sunt grupate în şcoala alergării. mai mari de viteză. alergătorul este obligat să execute o alergare cu paşi scurtaţi şi rapizi. . vizând intrarea şi ieşirea din turnantă. medie 50% 10 m v. atingerea vitezei maxime urmată de o alergare liberă fără efort. 75% . Ulterior se poate ajunge la 95-100%. lucrându-se individual. fără pauze. . pentru a creşte căderea înainte.alergare cu accelerare.starturi din picioare. Exerciţii fundamentale: . Se execută individual dar şi în perechi sau cu 4-6 elevi aşezaţi în linie.alergare cu accelerare pe 20-30m.alergare cu genunchii sus şi trecere în alergare accelerată. mare 75% 10 m v. Se execută individual apoi pe grupe mici în linie. în linie dreaptă cu atingerea vitezei indicate (după exersări 95 .alergare accelerată în linie dreaptă la început pe 20-30m. în finalul ultimilor 10m viteza de alergare este în jur de 75% din posibilităţi. astfel se execută 5-6 schimbări de viteză ajungându-se şi la 90-95% din posibilităţile maxime ale executanţilor. medie 25% 10 m v. până la maximum. în turnantă. mare 50% 10 m 10 m v. alergare liberă. după următoarea schemă. Distanţele de lucru 40-60m. oprirea din alergare (decelerarea) se efectuează pe o distanţă mai mare. apoi din ce în ce mai lungi. .alergare în teren variat. v. Pasul alergător lansat de viteză (alergarea lansată de viteză) Însuşirea unei tehnici corecte în alergarea de viteză se realizează relativ uşor dacă elevii au pregătire fizică suficientă. . de angrenare. etc. Viteza nu depăşeşte la început 80-90% din posibilităţile maxime. individual.acelaşi exerciţiu efectuat pe culoare.. obţinută pe baza jocurilor de alergare şi a alergărilor sub formă de joc.alergare cu creşteri treptate. . . cu atingerea vitezei maxime după 30-40-50-60m . în linie dreaptă şi cu atingerea vitezei maxime la sfârşitul accelerării. fără marcaje. . frecvenţa în jocul de glezne creşte treptat. după aceeşi schemă pe distanţa de 60m (segmente de 20m). . de pe loc. apoi se trece în alergare accelerată cu pasul din ce în ce mai lung. . Se indică aplecarea trunchiului spre interiorul turnantei şi acţiunea amplă a braţului exterior. prin dezechilibrarea bruscă înainte.accelerări bruşte efectuate din poziţii înalte. dar şi pe grupe de 4-5 executanţi aşezaţi în linie. 100% 10 m . max.alergare cu creşterea treptată a vitezei.

. Se efectuează în scopul determinării celei mai potrivite lungimi a pasului.starturi de jos.alergare cu trunchiul. Exerciţii suplimentare: pentru consolidare-perfectionare . 40.exceptând primul exerciţiu celelalte se vor executa şi pe turnantă.alergări pe linia culoarului şi examinarea urmelor. .starturi de jos cu rezistenta opusa de partener care alearga cu spatele si se sprijina cu palmele pe umerii alergatorului.starturi de jos cu alergare pe semne trasate pe pistă.starturi de jos la comandă. Exerciţii introductive: . Se poate introduce şi controlul vitezei de deplasare cu ajutorul cronometrului.aşezare liberă în poziţia “pe locuri” (fără blocuri de plecare). . efectuând în acelaşi timp corectările necesare. . faţă de linia de plecare. braţele în atitudini evident greşite. .5m la distanţă de 68m. în vederea însuşirii particularităţilor tehnicii alergării pe turnantă. cu revenire şi reluare a comenzilor. cu plecarea de la linie.starturi de jos la comandă. . plecare de voie cu 80-85% din posibilitati.alergare la vale şi la deal. apoi cu accelerare pe 20-30m şi atenţia îndreptată asupra lansării de la start. . capul.repetate. fixarea piciorului in blocul din fata. .starturi de jos pe sub o ştachetă sau un reper orizontal dispus la înălţimea de 1.starturi de jos la comanda in grup sub forma de concurs pe 20-30m. fandat. distanţa de lansare 20-30m. Deplasarea se efectuează cu viteză maximă şi dacă este nevoie cronometrează alergarea. în linie dreaptă pe distanţe de 5-10m. în vederea aprecierii poziţiei corecte prin exagerarea acestor atitudini.plecări rapide. la comandă pe turnantă. ghemuit. urmată de încetinirea vitezei şi de oprirea alergării. Exerciţii suplimentare: . apoi pe serii. din poziţii iniţiale diferite. . el orientând executanţi în alegerea momentului în care debutează aplecarea trunchiului.starturi de jos cu viteză maximă cu alergare liberă la sfârşitul distanţei. trasate la anumite distanţe. ulterior cu menţinerea vitezei pe 10-20m.asezarea in pozitie libera „pe locuri”. Exerciţiul mai poartă denumirea de alergare cu start lansat şi treptat se va executa între repere (linii) bine precizate. . apoi in blocul din spate. retragerea bratelor inapoia liniei de plecare. viteză maximă) şi menţinerea ei pe o distanţă de 10-20m. în scopul reglării sau lungirii paşilor de lansare.alergare cu genunchii sus la diferite înălţimi. acelaşi exerciţiu cu blocuri de start. Exerciţiile se efectuează la început individual. . trecere în poziţia “gata”. culcat facial şi dorsal.stând. Sistemul de acţionare: 96 . Exerciţii fundamentale: . executarea mişcării corecte a braţelor în ritmuri diferite. libere şi la comandă. pe pante foarte puţin înclinate. Distanţa de menţinere a vitezei atinse în accelerare poate creşte la 30. . fixarea pozitiei „Gata”. menţionându-se avantajele plecării de jos pentru creşterea rapidă a vitezei care este esenţială în sprint. sprijin pe brate inainte. cu pauze diferite între comanda „gata” şi comanda de plecare (pocnetul). Startul de jos Ca punct de plecare în explicaţiile privitoare la startul de jos se va face apel la cunoştinţele pe care elevii le au deja despre startul din picioare.starturi de jos cu plecare in pasi sariti . Sosirea În cursul exersării este neapărat necesar ca firul întins între cei doi stâlpi să existe în mod concret. pentru îmbunătăţirea. . . precum: stând şi stând depărtat prin dezechilibrare înainte.alergare cu atingerea unor semne marcate (linii transversale pe pistă). . aşezat.alergare cu fixarea unei poziţii orizontale. pe de o parte a plecării prompte. iar pe de altă parte. educarea aşteptării şi controlul reacţiei de execuţie. 50m. cu spatele la direcţia de alergare etc.

treptat expiraţia va fi mai lungă. 4 expiraţie.stând depărtat plecări prin dezechilibrare.aceleaşi exerciţii de respiraţie din alergare uşoară. se poate alege şi alergarea individuală. pe toată talpa. 4 paşi inspiraţie. se vor putea face aprecieri asupra lungimii paşilor. organizate prin flanc câte unul. .alergare în tempo moderat pe distanţa de 100-150 m.alergări pe distanţe de 80. . peste şi după linia de sosire (5-6 m.aşezarea în poziţie a startului de sus şi plecare liberă.percepţia spaţio-temporală. pendularea gambei înapoi să se execute nestingherit. asupra poziţiei braţelor (îndoite din coate la unghi drept) şi contactului elastic cu solul. Atenţia va fi îndreptată asupra atitudinii drepte a trunchiului.acelaşi exerciţiu având un picior sprijinit înainte. iar contactul cu solul să se facă pe pingea sau deodată pe toată talpa. importanţei împingerii şi a modului în care se efectuează contact cu solul. 3 paşi inspiraţie.alergare cu atingerea unor semne marcate (linii transversale pe pistă). cu executarea unui număr minim de paşi (se va executa alergarea sărită). acelaşi exerciţiu cu efectuarea unui număr maxim de paşi. Pasul trebuie să fie relaxat. Ritmul respirator .alergări cu avântarea exagerată a gambelor înainte şi înapoi. . se va continua alergarea în viteză. apoi a coapselor. Forma de executare este aceeaşi. . 5 paşi expiraţie şi 4 inspiraţie cu 6 expiraţie şi alte variante.startul de sus cu lansarea după start.exersarea pe loc. care trebuie să dureze atâta timp până când cadenţa devine insuportabilă şi trecerea în alergare apare ca o uşurare. însă parcursul se prelungeşte la 150-300 m.sistem de acţionare: . pe pingea. după care se trece în alergare. convenabile. . Lungimea alergării depăşeşte cu mult pe aceea a mersului cu pasul întins. din alergare în temp moderat şi în temp de cursă. . secondată de formarea ritmului respirator. fiind urmat de o derulare completă a labei piciorului. . .pasul lansat în tempo moderat uniform (alergarea în tempo moderat). .sistem de acţionare: . .alergări cu aterizări diferite: pe călcâi. respectă următoarea succesiune metodică a elementelor de însuşit: . . . trasate la anumite distanţe..alergare cu start lansat şi trecere liberă peste linia de sosire. .alergare cu fixarea unei linii orizontale (linie de sosire) care în cazul unei alergări corecte va rămâne nemişcată în câmpul vizual. .). 97 . urmat de trecere în alergare uşoară. 150m. pentru a putea fi observaţi cu mai multă uşurinţă.aceleaşi exerciţii ca mai sus. 100. Pasul lansat în tempo moderat uniform (alergarea în tempo moderat) . ALERGAREA DE SEMIFOND-FOND Predarea tehnicii probelor de alergări care implică rezistenţa de alergare. aşezaţi în coloană prin flanc câte unul. alternări de mers obişnuit şi mers cu pasul întins. adică grupe mici.alergare cu pas lansat şi cu aplecarea trunchiului peste linia de sosire. Exerciţiul se poate executa în cerc sau în linie dreaptă câte unul sau câte doi. 3 expiraţie. În timpul mersului cu pasul întins frecvenţa creşte. alergare uşoară şi odihnă activă.sistem de acţionare: Exerciţii fundamentale: . Se efectuează pe grupe de 6-10 elevi. Startul de sus şi lansarea după start .alergarea în pluton (tactică elementară). efectuată pe ultimul pas de alergare.mers obişnuit şi mers cu pasul întins din ce în ce mai rapid. Exerciţii suplimentare: . din mers a ritmurilor de respiraţie prin numărare în gând: 3 paşi inspiraţie. alternându-se tempourile reduse cu cele maxime.alergare pe linia marcată a culoarului cu atenţia îndreptată asupra punerii tălpilor paralel cu axa alergării: în cazul alergării cu pantofi cu cuie şi pe o pistă de zgură.

alergare în coloană cu viteză uniformă. pe distanţe diferite şi în timpi prestabiliţi: tempoul în toate aceste alergări este controlat cu ajutorul cronometrului.alergare individuală în tempo uniform. Se pune problema iniţierii începătorilor. a oboselii care alterează (uneori în mod considerabil) aprecierea duratei timpului sau a vitezei de alergare.00 sec Tempo/200m 37.alergare în pluton: un alergător rămâne în urmă la 10-12m. prin fiecare alergător este liber să aprecieze momentul de începere pentru câştigarea alergării.00 sec Distanţe şi tempouri de alergare .alergare individuală în tempo uniform pe o distanţă dată (ca mai sus). . . vizează: . . într-un timp prestabilit şi de a aprecia la rândul lor. până când se va ajunge la un interval atât de apropiat încât „călcăturile” să se efectueze „pas în pas”. accelerând treptat alergarea pentru a reintra în grup.00 sec 34.00 sec Tempo/200 m 36. în măsuri variate. . interzicându-se „tăierea” drumului sau părăsirea poziţiei ocupate în pluton în momentul intrării în turnantă. apoi câte trei sau patru elevi „pas în pas”. pe distanţa de 150-200m. „mai repede” etc. în turnantă (5-6 alergători) încercând să alerge cât mai aproape de bordura inferioară a pistei.alergare în grup pe linie dreaptă cu încercări de evadare din pluton. urmând ca tempoul să fie menţinut pe parcursul exersării. timpul întrebuinţat după parcurgerea unei distanţe anumite: Tempo/100 m 18. 6-10 alergători. care va fi treptat micşorat în cursul aceleiaşi alergări. Elevii sunt aşezaţi prin flanc câte unul. Ordinea de evadare din pluton este prestabilită şi anunţată de profesor. „Simţul tempoului” se dobândeşte printr-o practică îndelungată.alergare pe linia dreaptă. . dezvoltându-li-se capacitatea de a parcurge o distanţă dată.00 sec Tempo/500m 1:50. ALERGAREA DE CROS (TEREN VARIAT) Scopul însuşirii acestei alergări.alergare în pluton: după 300-400m se execută finişul. între ei respectându-se un interval mai mare (2-3m). . dificultăţile fiind cauzate de apariţia.acelaşi exerciţiu. Alergarea în pluton: sistem de acţionare: . la sfârşitul distanţei alergătorului va trebui să spună timpul întrebuinţat pentru parcurgerea distanţei.00 sec Tempo/300m 60. . Percepţia spaţio-temporală: sistem de acţionare. la început.00 sec Temop/30 0 54.. Tempoul poate fi controlat şi cel care aleargă avertizat: „prea încet”.00 sec 17.formarea la elevi sau altă categorie de începători.starturi la comandă pe grupe mici (3-5 alergători) în linie dreaptă.00 sec 51. apoi încearcă să reintre în pluton.00 sec Tempo/400m 74. apoi în turnantă.alergare câte doi. ca mijloc 98 . timpul este fixat în prealabil şi anunţat celui care va alerga şi care se va strădui să-l respecte. pe o distanţă anumită. a deprinderii de alergare în teren variat. în pluton strâns.

. . egale pe o distanţă de 30-40 m. ..formaţie de 6-10 elevi.individual.alergare în teren pe care variază atât natura solului.formaţie de 6-10 elevi. urmărind efectuarea unui pas scurt. pentru a evita afundarea în sol . . pe distanţe cât mai lungi – în perechi sau formaţi de 4-6-10 elevi.alergare în tempo adaptat naturii solului (sol moale. la vale) pe distanţe de 100. prin aplicarea păşirii sau a călcării acestora. urmărind menţinerea constantă a tempoului.alergare peste obstacole foarte joase (20-30cm. acoperit cu iarbă. ALERGAREA DE GARDURI Alergarea peste garduri este o probă complexă.de dezvoltare a rezistenţei aerobe. Intervalul dintre două obstacole vecine va fi ceva mai mare decât cel obişnuit. . de preferinţă mingi medicinale – cu săltare prealabilă. nisip. perechi sau grupuri de 4-6 elevi. cu accelerări ce pregătesc trecerea obstacolelor şi aplicarea unei tehnici optime în abordarea obstacolelor. urmărind contactul pe sol cu toată talpa şi reluare incompletă a piciorului.alergare în tempo adaptat reliefului traseului (la deal. . .). se pot organiza individual sau sub formă de ştafetă. Alergarea cu ritm de 3 paşi (mecanismul de bază) . . cu purtarea unei mingi umplute în braţe. cât şi efectuarea finişului. . pe distanţe de 200-300m . perechi sau grupuri de 4-6 elevi. arătură. deoarece menţinerea echilibrului dinamic al corpului este mai greu de realizat din cauza excluderii braţelor din mecanismul de echilibrare.utilizarea ca mijloc de pregătire pentru alergătorii specializaţi în probele de fond. pe distanţe 300400m – individual.alergare cu ritm de trei paşi peste linii trasate pe sol la 6-7m.alergare peste obstacole foarte joase (20-30cm). frunze. .alergare peste obstacole joase (30-40cm). pe distanţe de 200-300m.alergare cu ritm de trei paşi peste obstacole joase: bastoane. intervalul dintre două obstacole fiind astfel stabilit încât să oblige parcurgerea intervalului dintre două obstacole succesive în trei paşi de alergare.alergare cu trecere peste diferite obstacole naturale şi improvizate. peste garduri joase.alergare rapidă cu ritm de trei paşi.).sistem de acţionare: Exerciţii introductive: .alergare la vale pe pante line şi lungi.formaţie de 6-10 elevi. Pasul peste gard (veriga de bază) .alergare pe teren plat. întrucât săltarea cuprinde şi ea o anumită distanţă. . . . pe distanţe de 200-300m . Învăţarea alergării de cros se realizează după însuşirea alergărilor lungi pe teren plat şi a mecanismului de bază. evitând manevre periculoase. perechi sau grupuri de 4-6 elevi.alergare pe teren moale. . astfel dificultatea alergării creşte în mod considerabil. cât şi relieful traseului. Metodologia recomandă ca în însuşirea exerciţiilor din şcoala alergării să se abordeze învăţarea alergării ritmate.800m individual.alergare în linie şerpuită printre obstacole joase.sistem de acţionare Exerciţii fundamentale. 99 .alergare la deal pe pante line şi lungi. . . . ca mecanism de bază al alergării de garduri.alergare cu ritm de trei paşi peste zone de 30-40cm. cu înălţare treptată a gardurilor până la 40-50cm şi mărirea distanţei dintre garduri. respectiv alergarea în teren variat. . sol dur) pe distanţe de 100-1000m . pământ. cu controlul poziţiei trunchiului (înclinat înainte) şi a contactului cu solul (pe pingea).acelaşi exerciţiu cu ieşiri şi depăşiri ale grupului.alergare peste obstacole joase (40-50 cm. mingi. aşezate la intervale regulate. urmărind controlul poziţiei trunchiului (înclinat înapoi) şi a contactului cu solul (pe călcâie). pe distanţe de 100-200m – formaţie de 6-10 elevi.

alergare cu genunchi sus. (exerciţiul se utilizează permanent în lecţiile cu temă din alergarea de garduri). .g.exersare a acţiunii piciorului de atac pe lângă şirul de garduri din: mers. din alergare uşoară cu 5 paşi între garduri..j.exersarea acţiunii piciorului de atac din stând (la perete.. . .exersare globală peste un şir de 3-5 garduri care pot fi „încălecate”. se exersează acţiunea braţelor în alergare.exersarea acţiunii piciorului remorcat din stând (la perete fără gard) şi cu gard (aşezat lateral cu stighia înclinată şi apoi paralelă cu solul). fără /cu gard) şi din deplasare (mers.s. a. . cu ajutorul unui partener. din: mers cu sprijinul mâinilor pe stighia gardului. alergare uşoară.aşezarea pe sol în poziţie de trecere a gardului.. 100 .g. a. alergare uşoară).

alergare cu start din picioare cu trei paşi între garduri joase cu distanta sub limita regulamentului. . Se recomandă aşezarea în trepte pentru observarea poziţiei mâinilor în momentul schimbului.stând în şir la distanţă de 1m. alergare uşoară. aşteptând ca aducătorul să-i aşeze băţul în mână.alergare uşoară în coloană câte unul. se insistă pe trecerea imediată a băţului din mâna dreaptă. . Se va insista.alergare cu start de jos liber peste două garduri.5m cu oferirea băţului la semnalul profesorului.alergare uşoară. transmiteri ale băţului la semnalul profesorului.. . . . 101 . Băţul este transmis de la coada şirului. alergare cu genunchi sus. .alergare peste garduri cu start de jos la comandă câte 2-3 sprinteri sub forma de concurs peste 5 garduri .mers în coloană câte unul. Acest lucru se face prin exersare pe loc.alergare peste 3-5 garduri cu start de jos la comandă. distanţa între cei doi va fi de 10-15m. care pleacă şi el în alergare uşoară. cu apropierea aducătorului de primitor. transmiterea băţului între executanţi.alergare cu start de jos liber peste trei garduri. din mers şi din alergare. ALERGAREA DE ŞTAFETĂ Pentru începători. .acelaşi exerciţiu la semnalul aducătorului. ca fiecare subiect să înveţe atât transmiterea. .exersare a acţiunii piciorului remorcat pe lângă şirul de garduri din: mers. iar aducătorul va accelera pentru a-l ajunge pe primitor. cât şi primirea băţului.acelaşi exerciţiu la semnalul aducătorului. se recomandă tehnica schimbului de aceeaşi parte (exterior). în cea stângă. . .alergare cu start de jos liber peste primul gard.alergare cu start din picioare cu trei pasi intre garduri la inaltime regulamentara cu distanta conform regulamentului. la interval de 1-1. transmiterea băţului. primitorul pendulează braţele şi la semnalul sonor al profesorului întinde braţul drept înapoi. Sistemul de acţionare: . . .

sărituri integrale.alergare cu transmiteri ale băţului în zona de schimb (20m). . în această etapă.batai si desprinderi de pe podium (lada de gimnastica). cu efort mare şi maxim. materializată într-o săritură cât mai lungă. 13-15 paşi. .alergare accelerată.din alergare accelerată.elan de 9-11 paşi. De asemenea şi lungimea elanului va creşte. cu aceeaşi localizare.. Înălţimea obstacolului 40-60-80-100 cm. . accelerând înainte de apropierea de primitor. 13-15 paşi. METODICA PREDĂRII PROBELOR DE SĂRITURI SĂRITURA ÎN LUNGIME CU 1 ½ ŞI 2 ½ PAŞI ÎN ZBOR Săritura în lungime are ca scop principal. executate amplu şi cu localizare la nivelul articulaţiei şoldului. .alergare cu schimburi complete. 13-15 paşi – etalonat – cu 1 ½ paşi în zbor. . sărituri peste diferite obiecte. precedate de 3. . . 13-15 paşi. apoi de 5 paşi de alergare cu aterizare pe piciorul de avântare. Sarcini: . Coborârea de pe obstacol se realizează pe piciorul de bătaie cu continuarea alergării.elan de 9-11 paşi. în vederea valorificării superioare a vitezei obţinute pe elan.acelaşi exerciţiu fără semnalul profesorului. Înălţimea obstacolului 40-60 cm. în contextul relaţiei – lung – scurt – săritură cu 1 ½ paşi bătaie liberă fara prag.atârnat la bara fixă sau inele. în funcţie de vârsta şi nivelul de pregătire.elan de 5-7 paşi.elan de 5-7 paşi. . sărituri pe diferite obiecte (se preferă lada de gimnastică). pe distanţe de 25-30 m. pe piciorul de avântare. Succesiunea predării săriturii în lungime cu 1 ½ paşi în zbor: . . Succesiunea predării săriturii în lungime cu 2 ½ paşi în zbor: . bătaie liberă şi desprindere în “pas sărit”. bătaie liberă. formarea unei bătăi eficiente. . având marcate locurile paşilor de bătaie (penultimul şi ultimul pas). aterizare. bătaie liberă zbor şi aterizare în poziţia “fandat”. . pe saltele sau în groapa de nisip. 9-11 paşi..sprijin pe umerii a doi colegi. în exteriorul spaţiului de schimb.sărituri cu elan de 9-11 paşi. cu viteze tot mai mari. imitarea mişcărilor de păşire în aer. schimburi în zonă. .invatarea bataii corecte. cu elan etalonat de 13-15 paşi. 102 .elan de 5-7 paşi. fără grabă. 13-15 paşi. 9-11 paşi. 9-11 paşi.alergare cu schimburi complete.învăţarea şi consolidarea unei aterizări eficiente. .învăţarea şi consolidarea fazei de zbor specifice. cu aterizare pe piciorul de avântare. pentru exersarea ritmului paşilor de bătaie. în tempo maxim. .învăţarea şi consolidarea bătăii pe trecere. . cu aterizare pe piciorul de bataie si continuarea alergarii in groapa cu 3-5 pasi elan. săritură cu 1 ½ paşi. de pe loc si din mers. . în condiţii de întrecere.mers cu imitarea mişcărilor de “păşire”. cu plecarea primitorului la semnalul profesorului.învăţarea şi consolidarea unui elan optim vârstei şi nivelului de pregătire al subiectului. 9-11 paşi. imitarea mişcărilor de păşire în aer.elan de 5-7 paşi. în funcţie de aceste criterii. . aterizare pe ambele picioare.sărituri în condiţii de întrecere. sector de bataie ½ m. . aterizare in groapa ajutat de parteneri. aterizare pe ambele picioare. progresiv. 13-15 paşi. utilizând şi cei 10m regulamentari.alergare cu schimburi complete.bătăi şi desprinderi repetate. . . . cu tendinţa realizării unui zbor cât mai lung. .

- elan de 9-11 paşi, 13-15 paşi, desprindere în “pas sărit”, coborârea activă a piciorului de avântare şi continuarea alergării în groapa cu nisip; - acelaşi dar cu trecere peste un obstacol (ştachetă, gard), cu înălţime variabilă în funcţie de vârstă şi pregătire, plasat la o distanţă care să determine flexarea din genunchi a piciorului de bătaie, în timpul pendulării spre înainte; - elan de 9-11 paşi, 13-15 paşi, desprindere în “pas sărit”, coborârea piciorului de avântare, concomitent cu pendularea înainte a piciorului de bătaie, aterizarea în fandat, cu piciorul de bătaie în faţă; - acelaşi, dar cu trecerea peste un obstacol (ştachetă, gard); - elan de 9-11 paşi şi 13-15 paşi, săritură cu 2 paşi în aer, cu atingerea unui obiect atarnat deasupra spatiului de aterizare. - elan scurt, piciorul de avântare pendulează în jos şi înapoi, lovind cu călcâiul o minge aşezată în spate pe o bancă de gimnastică, în acest timp piciorul de bătaie pendulează spre înainte, în prima parte flexat din genunchi, apoi se extinde şi se aterizează pe acest picior; - elan de 9-11 paşi, aterizare peste un semn pentru a ridica gambele inainte de contactul cu nisipul. - elan de 9-11 paşi, 13-15 paşi, săritura cu 2 ½ paşi. Greşeli şi indicaţii metodice: - Desprinderea trebuie efectuată spre înainte nu în sus. - La bătaie se insistă pe ridicarea aproape de orizontală a coapsei piciorului de atac şi extinderea completă a piciorului de impulsie. - Se insistă pe proiectarea bazinului spre înainte. - Pentru lungirea fazei de zbor se vor folosi bătăi pe o suprafaţă înălţată, iar aterizarea se va întârzia cât mai mult. - Bătaia se va efectua pe toată talpa, în mod activ, prin aşa numita “aşezare bătută”. Se va insista pe “epuizarea” acţiunilor de avântare şi impulsie, iar mişcările, fără a fi tărăgănate în timp, nu trebuie să fie pripite. - Se vor folosi toate cele trei tipuri de elanuri: mici, medii şi mari, în funcţie de stăpânirea tehnicii. - Se vor efectua sărituri globale în lungime cu 1 ½ paşi în zbor cu accent diferit: pe menţinerea poziţiei de “pas sărit”, pe alăturarea piciorului de impulsie lângă cel de avântare doar în ultimul moment, pe acţiunea de aterizare, cu marcarea tuturor celor trei faze menţionate. - În cadrul elanului se va accentua: stabilirea poziţiei iniţiale de plecare în elan, alergare liberă şi relaxată cu trunchiul în poziţie verticală sau uşor aplecat în faţă, stabilirea vitezei optime şi creşterea treptată a acesteia, ritmul general al elanului şi mai ales a ultimilor trei paşi, aşezarea activă a piciorului pe prag. - La săritura în lungime cu 2 ½ paşi în zbor se vor avea în vedere următoarele: piciorul care pendulează spre jos şi înapoi să efectueze mişcarea cu pârghie lungă (extins din genunchi), iar piciorul din spate, care pendulează înainte şi în sus, să efectueze mişcare cu pârghie scurtă (flexat din genunchi). Se vor pune accente diferite pe bătaie, zbor sau aterizare. - Perfecţionarea săriturilor în lungime vizează atât precizia bătăi, cât şi viteza pe elan, o dată cu perfecţionarea diferitelor faze ale săriturii.

SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME CU PĂŞIRE Săritura în înălţime cu păşire, are ca scop principal în această etapă, învăţarea bătăii blocate şi a trecerii eficiente a ştachetei pentru obţinerea unei sărituri cât mai înalte. Sarcini: - învăţarea paşirii simple şi a păşirii duble din elan perpendicular; - învăţarea săriturii în înălţime cu păşire simplă (foarfecă simplă); - învăţarea săriturii în înălţime cu păşire dublă (foarfecă dublă). Predarea păşirii simple şi a păşirii duble din elan perpendicular:

103

- stând cu faţa spre o linie marcată pe sol sau peste un obstacol jos, păşire simplă (bătaie cu un picior şi aterizare cu piciorul celălalt); - acelaşi exerciţiu dar cu păşire dublă (bataie şi aterizare pe acelaşi picior cu pendularea activă a piciorului de atac); - exerciţiile anterioare din elan perpendicular cu un pas, cu treecerea peste o ştachetă aflată la înălţime joasă; - aceleaşi exerciţii cu 3 paşi de elan; - exerciţiile anterioare cu 5-7 paşi de elan. Greşeli şi indicaţii metodice: - Se va insista pe blocarea bătăii şi înălţarea C.G.G. al corpului. - Piciorul de avântare, în cazul păşirii duble, va pendula energic înapoi după ce va trece de obstacol sau ştachetă (fără a dărâma ştacheta). Predarea săriturii în înălţime cu păşire simplă (foarfecă simplă): - stând lateral faţă de ştachetă aproximativ 30 0, trecerea acesteia de pe loc prin păşire (piciorul de bătaie se află în exteriorul sectorului de aterizare); - acelaşi exerciţiu precedat de un pas de elan; - acelaşi exerciţiu precedat de trei paşi de alergare; - exersarea săriturii în înălţime cu păşire simplă cu 5-7 paşi de elan. Greşeli şi indicaţii metodice: - Se insistă ca piciorul de bătaie să se afle sub acelaşi unghi faţă de ştachetă în momentul bătăii (aproximativ 300). - Se corectează alergarea pe elan (eventualele abateri de la direcţia linieară); - Se pune accentul încă de la primele sărituri pe ridicarea atacului întins din articulaţia genunchiului şi se corectează eventualele deficienţe tehnice de trecere a ştachetei. Predarea săriturii în înălţime cu păşire dublă (foarfecă dublă): - stând lateral faţă de obstacol sau ştacheta joasă, trecerea specifică cu păşire dublă, de pe loc (piciorul de bătaie se află în interiorul zonei de aterizare şi întreg corpul este orientat lateral 30 0 faţă de ştachetă); - acelaşi exerciţiu cu un pas de elan; - acelaşi exerciţiu cu trei paşi de elan; - exersarea săriturii în înălţime cu păşire dublă cu 5-7 paşi de elan. Greşeli şi indicaţii metodice: - Se va insista încă de la început pe întoarcerea specifică spre piciorul de bătaie. - Se pune accentul pe strecurarea peste ştachetă a piciorului de bătaie cand se atinge înălţimea de zbor maximă. - Se corectează eventualele greşeli în alergarea pe elan.

SĂRITURA ÎN INĂLŢIME CU ROSTOGOLIRE VENTRALĂ
Pas saltat cu piciorul de avantare intins Atac cu piciorul intins la spaliere de pe loc si din saritura Imitarea sariturii globale peste o linie trasata pe sol sau stacheta culcata pe sol, cu accent pe blocaj, avantare, invaluire, evitarea cu remorca, rostogolire. Cu elan de 3 pasi, trecere peste stacheta, sprijinita oblic pe sol, pe partea piciorului de atac, rostogolire pe saltea de gimnastica. Cu elan de 3 pasi, trecere peste stacheta, la inaltime joasa. Cu elan de 5 pasi idem. Cu elan de 7 pasi, trecere peste stacheta la inaltimi succesive.

104

-

Cu elan etalonat, trecere peste stacheta la inaltimi succesive. Cu elan etalonat, cu atac la stacheta, la inaltime peste 1,80m, aterizare cat mai apropriata de locul de bataie. Cu elan intreg etalonat, sarituri sub forma de concurs.

SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME CU RĂSTURNARE DORSALĂ Săritura în înălţime cu răsturnare dorsală, are ca scop principal în această etapă, învăţarea bătăii blocate şi a trecerii eficiente a ştachetei pentru obţinerea unei sărituri cât mai înalte. Sarcini: - învăţarea elanului şi a bătăii; - învăţarea aterizării şi a trecerii ştachetei; - elaborarea formei globale; - perfecţionarea tehnicii. Învăţarea elanului şi a bătăii: - succesiune de paşi săltaţi, consecutiv numai de pe piciorul de bătaie, avântarea cu piciorul de atac în diagonală spre cel de bătaie şi cu ambele braţe; - stând, avântarea piciorului de atac în diagonală şi cu ambele braţe, pivotare de 90 0 spre piciorul de impulsie care, dintr-o poziţie uşor flexată, se extinde şi se ridică pe vârf; - acelaşi exerciţiu, dar cu desprindere şi aterizare în acelaşi punct de pe loc, apoi cu elan de un pas, cu proiectarea în faţă a bazinului şi aşezarea rapidă pe sol a piciorului de impulsie; - alergare pe un cerc cu raza de 10-15 m, bătaie şi desprindere, întoarcere cu 90 0 spre piciorul de impulsie, aterizare pe locul desprinderii; sensul alergării spre partea piciorului de “bătaie” (de regulă spre stânga). La început bătaia se face la semnal, apoi după 3-5-7 paşi de alergare; - acelaşi exerciţiu, dar alergarea se face pe un traseu în formă de 8, bătaia făcându-se la vârful buclei, unde sensul alergării este cel necesar (stânga sau dreapta, după caz); - elan de 3-5 paşi, pe un traseu curb cu raza de 8-10 m, bătaie, întoarcere cu 90 0, aterizare pe locul desprinderii, liber şi în faţa ştachetei; - elan de 3-5 paşi rectiliniar, urmat de încă 3-5 paşi efectuaţi pe un traseu curb, aceeaşi rază, bătaie, întoarcere cu 900, aterizare pe locul desprinderii, liber şi în faţa ştachetei. Greşeli şi indicaţii metodice: - Se insistă ca în momentul bătăii, cele trei acţiuni bătaie, atac, braţe să se sincronizeze. - În momentul bătăii C.G.G. al corpului să nu se deplaseze prea mult spre înainte, având ca efect diminuarea înălţării. - În alergarea pe elan, se urmăreşte înclinarea corespunzătoare spre interiorul arcului de cerc. Învăţarea aterizării şi a zborului: - stând, cu spatele la locul de aterizare (saltea), desprindere de pe ambele picioare spre în sus şi înapoi, aterizare pe spate, regiunea toracală, cu corpul în poziţie de “L” (echer); - stând, avântarea cu ambele braţe şi desprindere de pe ambele picioare, cu trecere în extensie pronunţată la nivel lombar şi coxofemural; - acelaşi exerciţiu, cu ajutorul partenerului, care oferă sprijin şi ajutor, cu ambele braţe cu priză la nivelul şoldului, sau cu un singur braţ cu priza la ceafa executantului; - stând, cu ajutorul partenerului, care oferă sprijin şi ajutor cu ambele braţe, cu priză la nivelul şoldului, avântare cu braţele şi piciorul de atac îndoit din genunchi, desprindere cu trecere în extensie pronunţată; - stând cu spatele, avântare cu ambele braţe, desprindere de pe ambele picioare, aterizare pe saltea, pe spate, cu gambele flexate şi atârnând la marginea saltelei; - acelaşi exerciţiu, pe saltele supraînălţate şi cu desprindere de pe lada de gimnastică şi apoi de pe trambulina elastică;

105

Pe măsura învăţării se va proceda la înălţarea ştachetei şi evident la schimbarea locului de bătaie. Ca formă de execuţie pare simplă. cu faţa spre direcţia aruncării.sărituri în înălţime cu răsturnare dorsală – elan complet.sărituri în înălţime cu răsturnare dorsală – elan mijlociu 7-9 paşi (fază de accelerare + curba de impulsie).aruncării cu paşi specifici. musculatura articulaţiei coxo-femurale trebuie să fie blocată.La aterizarea în poziţia “L”. azvârlirea mingii. Greşeli şi indicaţii metodice: . a preciziei şi ritmului paşilor de bătaie (introducerea paşilor preliminari.Se insistă pe lucrul corect deasupra ştachetei. stabilirea numărului de paşi de accelerare precum şi ai curbei de impulsie: 3 sau 5). fiind un exerciţiu accesibil.perfecţionarea alergării pe elan.săritură “flop”. METODICA PREDĂRII PROBELOR DE ARUNCĂRI ARUNCAREA MINGII DE OINĂ Aruncarea mingii de oină. consolidând deprinderea de aruncare tip azvârlire.elan minim 3-5 paşi (pe curba de impulsie). Elaborarea formei globale: . evitarea ştachetei şi trecerea în poziţia “L”. . . pentru a se evita rabatarea picioarelor peste faţa săritorului.aruncării de pe loc. . fie pe extinderea gambelor pe coapse. . la faza aruncării de pe loc. . Abordarea metodică a predării se realizează după însuşirea exerciţiilor de aruncări tip azvârlire cu mingea medicinală (cu ambele braţe şi cu un braţ) şi urmăreşte însuşirea: . 106 . în condiţiile unor elanuri tot mai rapide. tipice acestui procedeu. ca mijloc al educaţiei fizice şcolare şi inclusă ca probă în atletism la concursurile pentru copii. Aruncarea de pe loc – sistemul de acţionare: .În tot timpul învăţării se menţin exerciţiile pentru întărirea musculară şi îmbunătăţirea mobilităţii coloanei. ladă şi trambulină elastică.elanului preliminar. progresiv pe bancă. dar azvârlirea devine mai dificilă în condiţiile execuţiei cu elan. . .Se va urmări lucrul corect al braţului opus piciorului de bătaie şi al capului.Acţiunea braţelor şi umerilor trebuie să fie “în sus şi înapoi” şi nu direct înapoi.stând depărtat. în condiţii de elan mic şi în condiţii de elan de concurs.La început se vor utiliza înălţimi mici. . Greşeli şi indicaţii metodice: . cu bătaie. . . peste ştachetă. . ..perfecţionarea trecerii ştachetei.prizei.sărituri în înălţime cu răsturnare dorsală . Perfecţionarea tehnicii: .Se va pune accent fie pe poziţia de “punte”. reprezintă etapa care precede însuşirea aruncării suliţei. .sărituri în înălţime cu “păşire” cu elan de “răsturnare dorsală”. . de pe ambele picioare.perfecţionarea bătăii.

săltări razante. . Aruncarea cu elan preliminar . .acelaşi exerciţiu. .Predarea atletismului în lecţiile de educaţie fizică şcolară. cu piciorul stâng înainte. . cu latura stângă spre direcţia de aruncare. 2. precedaţi de 3-5 paşi de mers. mai ales că acestea trebuie să se desfăşoare în viteză maximă.acelaşi exerciţiu.săltări razante pe piciorul drept. . . Ardelean. cu latura stângă spre direcţia de aruncare. nr.stând depărtat cu trunchiul jumătate întors spre direcţia de aruncare.sistemul de acţionare: . azvârlirea mingii. rotând în prealabil umerii spre dreapta. . . .stând depărtat. . împingere cu o mână de la umăr. cu angrenarea picioarelor prin flexia şi extensia acestora.stând depărtat. trebuie să urmeze după etapa de iniţiere.acelaşi exerciţiu. respectiv după însuşirea aruncării tip împingere (cu mingea medicinală cu ambele braţe şi cu un braţ) şi respectă succesiunea metodică prin: .sistemul de acţionare: .aruncarea greutăţii fără elan. . edit Presa Universitara Clujana.135m) apar dificultăţi în desfăşurarea acţiunilor. împingeri cu o mînă de la umăr.sistemul de acţionare: . respectând cele 2 semne de control. . BIBLIOGRAFIE 1. aruncarea pare simplă. Aruncarea cu elan . Alexei Mircea – Atletism Tehnica Probelor.aruncări sub formă de concurs. simulând şi efortul final. .acelaşi exerciţiu executat din alergare uşoară. .. împingerea greutăţii cu o mână de la umăr. Aruncarea de pe loc – sistemul de acţionare: . Revista EFS. T. fără obiect. .aruncări cu săltare liniară din cerc. 8-12/1978 şi 1-7/1979 107 .stând depărtat. azvârlirea mingii. Aruncarea cu paşi specifici . . ARUNCAREA GREUTĂŢII La prima vedere.stând depărtat. executând pasul încrucişat cu desprindere de pe sol.acelaşi exerciţiu. cu faţa spre direcţia aruncării.. 2005. Cluj-Napoca.aruncări cu elan sub formă de concurs. .stând cu spatele spre direcţia de aruncare. azvârlire cu 2 paşi de mers: dreptul peste stângul (pas încrucişat) şi aşezarea stângului. Învăţarea tehnicii aruncării greutăţii.stând depărtat.stând depărtat. . Bucureşti. .acelaşi exerciţiu cu îndoirea piciorului drept. .învăţarea aruncării de pe loc.aruncare cu 4 paşi specifici. dar având în vedere faptul că elanul se desfăşoară pe un spaţiu foarte restrâns (2.învăţarea aruncării cu elan. efectuate din cerc.acelaşi exerciţiu. aruncări cu 4 paşi specifici. cu faţa spre direcţia aruncării. împingeri ale greutăţii cu 2 mâini de la piept. cu greutatea sprijinită lângă gât. .acelaşi exerciţiu cu îndoirea piciorului drept. cu latura stângă spre direcţia de aruncare braţul drept înapoi întins. sub formă de concurs. împingeri cu o mână de la umăr. având spatele orientat spre direcţia elanului efectuate în afara cercului. executat din alergare uşoară.aruncări cu elan complet. .din mers..

Bucureşti. 2001 108 . Stănescu.. – Atletism. – Atletism. Univ. 2001 18. Bucureşti. Metodica predării exerciţiilor .. – Aspecte tehnice şi metodice ale antrenamentului în probele de viteză . . . ..Ed. Bucureşti. S..C. E. M. Editura Fundaţiei România de Mâine. . . E. Bacău.. 2000 5. C. Editura ANEFS.. D. T. Lecţii practice de iniţiere. 1983 23. Cibu Mihaila. Raţă. Bucureşti. Plocon. . 6. 2001 24. Ariile curriculare de educaţie fizică şi sport pe cicluri de învăţământ . 1999. 2003. Transilvania Brasov.Atletism Tehnică. T. D. T. ANEFS. Didactică şi Pedagogică. Regulament. – Metodica educaţiei fizice şi sportive . D. T. Editura Printech... Plocon. Univ.Atletism. Sabău. Larion. Tatu. 2002 17. 2000 12. Terminologia Educaţiei fizice şi Sportului. 2002 19. Scurt C. Editura Stadion.Curs de atletism.Atletism – curs pentru studenţii anilor I şi II. A. Bucureşti. Transilvania Brasov. Neamtu M. 2002 13. Universitatea Ecologică. Editura Aramis. Petrescu. T..FRA. 2008... 2003 14. Editura Fundaţiei România de Mâine. edit. Bucureşti.Lecţii de atletism.. 2000 16.. Gheorghe. Petrescu... F. edit. Ionescu-Bondoc D.tehnica probelor.Atletism Tehnica probelor. Nechita Florentina – Proiectarea didactica a lectiei de atletism in invatamantul preuniversitar si universitar. Alexandrescu. Bucureşti. G. 1995 22. şi colab.Metodica predării exerciţiilor de atletism . Piteşti. Gevat. Mihăilescu. Tatu... Bucureşti. T..Metodica predării exerciţiilor de atletism în lecţia de educaţie fizică. E. Ardelean. 2005 15. Nechita F. Editura Alma Mater. . Bucureşti. Roman.. – Istoria exerciţiilor fizice. 1974 26.. Sabău. Bucureşti. Editura Omnia Uni. – Tehnica probelor atletice. L.. Bucureşti. 10. Nicu. N. Bucureşti. M. Bucureşti. Mihăilescu. Bucureşti. 1999 20. .3. A. Editura Universităţii. 1995 7. 2001 4. Bucureşti. ANEFS. Stoica. Bucureşti... Metodică. Braşov. Bucureşti. Tatu. I. – Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din România. I. Sabău.. – Atletismul pentru toti.. Barbu. Sabău. Gârleanu. Editura Alexandru 27. Gh. I. Regulamentul concursurilor de atletism. Todea.. Rugină. Constanţa. 2003 8. T. Editura Fundaţiei România de Mâine.. Editura Fundaţiei România de Mâine. Tatu.. . Editura Tehnoplast. E. Ionescu –Bondoc Dragos. – Atletism Curs de bază pentru studenţii Colegiului Universitar de Educaţie Fizică şi Sport.. Ed. . 2002 9. 1994 25. – Atletism.Instruirea programată în atletism. 2002 11. Editura Fundaţiei România de Mâine. A.Atletism . Editura Ovidius University Press..C. . Nicu. 2002 21. D. Editura Tehnoprint Grup.. C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->