Ionescu-Bondoc Dragos Neamtu Mircea Ionescu-Bondoc Alexandru Ionescu-Bondoc Cristian

CURS PRACTIC DE ATLETISM. TEHNICA, METODICA PREDARII SI REGULAMENTUL PROBELOR ATLETICE

Universitatea Transilvania din Brasov 2010 1

CONŢINUTUL – CARACTERISTICILE ŞI ORGANIZAREA ATLETISMULUI Atletismul este o activitate practică în care exerciţiile diferă prin modul de execuţie, dar şi prin influenţele pe care le produce asupra organismului uman, ca sistem bio-psiho-social hipercomplex şi dinamic. Atletismul este o ramură a educaţiei fizice şi a sportului care, prin numărul mare şi diferit de exerciţii, vizează dezvoltarea armonioasă a organismului, dar şi întrecerea. Scopul acestei activităţi, care se desfăşoară în anumite forme de organizare, după reguli şi prevederi exacte, este: - adaptarea complexă a organismului; - realizarea unor performanţe sportive superioare. În literatura de specialitate, termenul de atletism este definit ca un “ sistem de exerciţii realizat sub forma alergărilor, aruncărilor şi săriturilor naturale şi stilizate, în scopul dezvoltării specifice a calităţilor fizice şi obţinerii unui rezultat superior în practicarea lor”. La grecii anticii “atleţii” erau acele persoane, care se pregăteau special, cu scopul de a câştiga un premiu, într-o întrecere. Termenul utilizat în literatura de specialitate, pentru atletism, este athletics (engleza britanică) şi track and field (engleza americană), respectiv probe pe pistă (track - alergări) şi probe de teren (field sărituri şi aruncări). Concursurile de atletism cuprind grupe de probe şi probe care au caracteristici specifice, în funcţie de cele 3 categorii fundamenale de exerciţii, respectiv alergări, sărituri şi aruncări. Oricum ordonăm aceste exerciţii, ele nu îşi schimbă sensul general şi esenţial motric, pe care îl exprimă noţiunile de alergare, săritură şi aruncare. - În probele de alergări şi marş se urmăreşte parcurgerea în timp cât mai scurt a unei distanţe precizate. - În probele de aruncări se urmăreşte trimiterea unor obiecte cu forme şi dimensiuni speciale, standardizate (greutatea, discul, suliţa, ciocanul) la o distanţă cât mai mare. - În probele de sărituri se urmăreşte obţinerea unui zbor cât mai lung (la săritura în lungime şi la triplusalt) sau a unui zbor cât mai înalt (la săritura în înălţime şi la săritura cu prăjina). În toate probele este necesară respectarea unor precizări speciale, impuse prin “Regulamentul concursurilor de atletism”. Regulile sunt foarte exacte şi stabilesc condiţiile materiale şi de desfăşurare a concursurilor, departajează clar valoarea sportivă a fiecărui atlet, în raport cu spaţiul şi timpul, cât şi cu ceilalţi competitori. Regulamentul prevede şi criterii de stabilire a clasamentelor, a situaţiilor de egalitate, a condiţiilor de omologare a recordurilor; anexele acestui document aduc precizări în prevenirea şi sancţionarea utilizării dopajului în activitatea de pregătire, cât şi cea competiţională a atleţilor. ATLETISMUL - SPORT FORMATIV Utilizarea raţională a exerciţiilor de atletism, prin alergări, sărituri, şi aruncări, contribuie la dezvoltarea armonioasă a organismului, la educarea fizicului, în mod special la tânăra generaţie, efectul pozitiv fiind sesizat la toate vârstele. Ca mijloc formativ al educaţiei fizice şi sportive, atletismul ţinteşte spre următoarele obiective generale: - optimizarea stării de sănătate, prin ameliorarea condiţiei fizice, respectiv: creşterea rezistenţei organismului la agenţii patogeni, tonicitate troficitate şi supleţe musculară, rezistenţă cardio-respiratorie, greutate corporală optimă; - favorizarea dezvoltării fizice armonioase cu ţinută corporală corectă şi prevenirea/corectare deficienţelor fizice; - ameliorarea motricităţii generale şi ridicarea nivelului de practicare a unor probe de concurs; - stimularea senzorio-motricităţii generale şi a proceselor psihice cognitive, afective, motivaţionale, volitive; - activarea capacităţii de relaţionare cu mediul fizic şi comunicare socială.

2

Astfel, în şcoală în lecţiile de educaţie fizică, o serie de alergări, sărituri şi aruncări se exersează fără a avea caracter de întrecere sau având caracter de întrecere. În cazul al doilea, regulile sunt stabilite în funcţie de potenţialul elevilor şi de condiţiile materiale ale şcolii. La alergări, în lecţiile de educaţie fizică, predomină ştafetele cu sau fără transport de obiecte, cu sau fără treceri peste obstacole, distanţele fiind în funcţie de mărimea spaţiului sau a terenului şcolii. Dintre sărituri, cel mai des, se practică săriturile de pe loc sau săriturile cu elan, în lungime şi în înălţime, iar dintre aruncări cele mai utilizate, sunt cu mingea de oină la ţintă sau la distanţă, cât şi aruncările cu mingea medicinală cu ambele braţe şi cu un braţ. Adăugăm, la această succintă prezentare şi faptul că exerciţiile de atletism sunt valoroase şi utile în dezvoltarea calităţilor motrice de bază, precum: viteza, forţa, rezistenţa, contribuind substanţial la întărirea sănătăţii şi la fortificarea organismului. În programele şcolare, la toate clasele, cât şi în activitatea sportivă a studenţilor şi militarilor, atletismul este prezent în lecţiile de educaţie fizică sau de antrenament sportiv. ATLETISMUL - SPORT COMPETIŢIONAL Atletismul, prin probele sale, este un sport individual (excepţie fac alegările de ştafetă). Data la care s-au organizat primele concursuri nu poate fi precizată. Cert este că atletismul a fost prezent la toate ediţiile Jocurilor Olimpice antice şi moderne. Numărul probelor şi al concursurilor a crescut treptat. În decursul istoriei sale, atletismul s-a diversificat în cadrul celor trei categorii de exerciţii (alergări, aruncări şi sărituri), formându-se probe distincte în cadrul fiecărei categorii. Treptat, numărul probelor a crescut, s-au precizat regulile şi condiţiile organizatorice proprii pentru fiecare probă de alergare, săritură, aruncare sau probă combinată (decatlon, heptatlon). În stabilirea clasamentelor, pe baza rezultatelor, la toate probele de atletism, factorul subiectiv este exclus. Aparatura cu care se măsoară timpul sau spaţiul este atât de perfecţionată încât nu se poate greşi (foarte precise au fost şi mai sunt ruleta şi cronometrul). Regulile de concurs şi condiţiile organizatorice sunt concepute de aşa manieră, încât departajarea atleţilor să se realizeze în funcţie de performanţa individuală, în cadrul aceleaşi probe. Fiecare probă din atletism are un sistem de reguli şi de organizare propriu. Clasamentele pe echipe (între ţări, cluburi, etc.) se întocmesc pentru angrenarea unui număr mai mare de atleţi la prestaţia echipei. În aceste cazuri, fiecare atlet se străduieşte să contribuie pe măsura valorii individuale, la clasarea echipei din care face parte, pe un loc cât mai bun. Clasamentele, în competiţiile pe echipe, se fac prin atribuirea unor puncte, în funcţie de locul ocupat de fiecare component al echipei în proba sau probele la care a participat; la întrecerile de cros, câştigă echipa care acumulează cele mai puţine puncte. Probele atletice considerate a fi cele mai importante, sunt cunoscute sub denumirea de probe clasice. Acestea sunt obligatorii în programul concursurilor de mare amploare, precum: Campionatele Naţionale, Concursurile Regionale (Jocurile Balcanice, Jocurile Asiatice, Jocurile Mediteraniene, Jocurile Commonwealth-ului, etc.), Campionatele Europene, Campionatele Mondiale, Jocurile Olimpice. Există şi concursuri în care nu sunt cuprinse toate probele clasice, respectiv Campionate şcolare, Campionate universitare, Campionate de juniori şi mai ales, Grand Prix -urile. În afara probelor clasice, atletismul mai cuprinde şi alte probe, care în ţările anglo-saxone se organizează pe distanţe de 100 yarzi (1 yard = 91,439 cm), 200, 400, 800 yarzi, 1 milă (1609,344 m), 2 mile, 120 yarzi garduri. F.I.A.A. păstrează evidenţa rezultatelor şi la aceste probe. Tabloul probelor de atletism (Tabel 2.1.) se ordonează în primul rând în grupe de probe, respectiv: - grupa probelor de alergări: de viteză, de semifond, fond, mare fond, garduri, obstacole, ştafetă; - grupa probelor de marş; - grupa probelor de sărituri; - grupa probelor de aruncări;

3

4 x 200m. tineri de pe toate continentele. hexatlon.800m + 400m + 200m + 100m ”ştafeta balcanică”. . cunoscute sau necunoscute. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x FEM. respectiv 3. ca de exemplu: .. O altă categorie de întreceri se organizează în cadrul Concursurilor naţionale de probe neclasice. II zi:110m gd. în care distanţele de parcurs. 800m LOCUL DESFĂŞURĂRII pista stadionului “ “ pista stadionului “ pista stadionului “ şosea pista stadionului “ “ pista stadionului pista stadionului “ şosea “ stadion “ “ “ stadion “ “ “ stadion MASC.195 km) 100 m garduri 110 m garduri 400 m garduri 3000m obstacole 4 x 100 m 4 x 400 m 20 km 50 km Lungime Înălţime Triplusalt Prăjină Suliţă Greutate Disc Ciocan Decatlon I zi:100m. Pentru copii şi juniori sunt prevăzute probe. atât pentru băieţi. 1000m. 3000m. precum: alergarea de viteză pe 50-60-80m. pentatlon. alergarea de semifond. din ţări mari şi mici. poliatloane cu un număr mai redus de probe (triatlon. 6 kg pentru greutate şi 1 – 1 ½ kg pentru disc. .grupa probelor combinate.. II zi: lung. 90.. 4 x 1500m.. alergarea de garduri pe distanţe de 60. 4. 200. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aruncări Poliatloane (probe combinate) stadion x Grupele şi probele clasice din atletism În atletism există şi probe speciale de concurs. 300m. Obiectele de aruncat sunt şi ele adecvate vârstelor. 4 x 400m. suliţă. prăjină. cât şi crosurile care se organizează la toate categoriile de vârstă şi pregătire. cum ar fi alergările în timp 1 şi 2 ore. 1500m Heptatlon I zi:100mgd. greut.. gr. 300m gd. În ultimii ani. 600m. înăl. 400m. 200m. 4 x 800m. s-au 4 . 5. sunt de 80m. octatlon).400m + 300m + 200m + 100m “ştafeta suedeză”. până la nivelul de Campionatului mondial. alergarea de obstacole pe distanţe de 1500-2000m. suliţă.lung. 300m. înălţ. de la 500m până la 1000m. 500m. 80. cât şi pentru fete. disc. GRUPA DE PROBE Alergări de viteză Alergări de semifond Alergări de fond Alergări de mare fond Alergări de garduri Alergări de obstacole Alergări de ştafetă Marş Sărituri PROBA 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 5000 m 10000 m Maratonul (42. 1milă. precum şi ştafete.

▪ Finala Grand Prix se desfăşoară anual. financiare. căci rezultatele de valoare pot surprinde oricând. în anii impari. ▪ Jocurile Balcanice se organizează în fiecare an. care are organisme (comitete şi comisii) proprii care activează în direcţii metodice. la care participă şi România: ▪ Jocurile Olimpice care se organizează din 4 în 4 ani. ▪ Campionatele mondiale şi europene pe teren acoperit (indoor). din 4 în 4 ani. prima ediţie s-a desfăşurat în anul 1983. fair-play între ţări şi atleţi. ▪ Cupa Mondială de marş se desfăşoară în anii impari. ▪ Campionatele Mondiale de cros se desfăşoară anual. for înfiinţat în anul 1912. în topul mondial. ORGANIZAREA INTERNAŢIONALĂ A ATLETISMULUI Activitatea atletismului în plan internaţional este dirijată de Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Atletism (I. în anii pari. În sistemul competiţional internaţional sunt cuprinse foarte multe competiţii. din cauza războaielor mondiale. Cele mai importante organisme ale sale sunt: Biroul Federal şi Biroul Executiv. Comisia medicală. ▪ Campionatele Mondiale (începând din 1986) şi Campionatele Europene de juniori au loc din 2 în 2 ani. Comisia de cenzori. a depăşit în prezent cifra de 200. Aceste concursuri se organizează anual în peste 20 de întâlniri în oraşe şi ţări diferite. dintre care le menţionăm pe cele mai importante.F. care se organizează începând din anul 1934 (Torino). a secretarilor federali şi antrenorilor federali. 1940. luându-se în considerare punctajul realizat în cele mai bune 5 concursuri. Concurenţii se califică (primii 8 pe probe şi primii 8 la general). au loc din 2 în 2 ani. Numărul ţărilor afiliate la Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Atletism. Federaţia Romănă de Atletism este organul reprezentativ al tuturor secţiilor de atletism din Cluburile şi Asociaţiile sportive din România. organizatorice. şi organizatori reprezintă o serioasă motivaţie pentru participare.afirmat prin efort propriu sau sprijiniţi de cei cu posibilităţi materiale. pentru Finala Grand Prix-ului. ▪ Grand Prix-urile sunt concursuri cu număr redus de probe la care pot participa atleţii clasaţi în primii 50. Nu s-au desfăşurat 3 ediţii (în anii 1916. 5 . Comisia mass-media. ▪ Jocurile Mondiale Universitare. Se alcătuieşte şi un clasament general.A. ▪ Cupa Europei se desfăşoară în fiecare an. Comisia de disciplină. Comisia veteranilor. Preşedintele federaţiei coordonează activitatea secretarului general. La nivelul federaţiei îşi desfăşoară activitatea o serie de comisii: Comisia de arbitrii. Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Atletism urmăreşte şi coordonează dezvoltarea atletismului pe plan mondial. Acest for îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu prevederile Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Atletism la care este afiliată.A. atletismul este coordonat de Federaţia Română de Atletism (F.A. în toate probele de atletism. care se desfăşoară din 2 în 2 ani. în anii impari.R. la mijlocul intervalului dintre două ediţii ale Jocurilor olimpice. ORGANIZAREA ATLETISMULUI ÎN ROMÂNIA În ţara noastră. atleţi deosebiţi existând în toate statele lumii. la Stockholm şi alcătuit din reprezentanţi ai unor Federaţi Naţionale. etc. ▪ Campionatele Europene de Atletism. Supremaţia nu mai aparţine unor ţări consacrate. ▪ Campionatele Mondiale de Atletism. medicale (inclusiv antidoping). pe baza punctelor acumulate în concursurile la care participă. înfiinţată în anul 1912 şi alcătuită din specialişti ai domeniului. International Association of Athletics Federations).A.I. cât şi spiritul olimpismului. Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Atletism este un organism eligibil. tehnice. 1944). promovând prietenia.A. la Helsinki. Premiile substanţiale atribuite de F.). Comisia de cros. ▪ Cupa Mondială se organizează anual. în anii pari. respecul. Comisia de juniori. începând din anul 1896 (Jocurile Olimpice moderne).

sunt cuprinşi juniori I şi tineret. ▪ Campionatele Naţionale Şcolare în fiecare an.S. ▪ Care sunt exerciţiile de alergări utilizate în lecţia de educaţie fizică ? ▪ Care sunt exerciţiile de sărituri exersate în lecţia de educaţie fizică ? ▪ Care sunt exerciţiile de aruncări practicate cel mai frecvent în lecţia de educaţie fizică ? ▪ Precizaţi la ce fel de probe se referă conceptul de probe clasice. cluburi universitare. Campionatele mondiale. De asemenea stabileşte şi întreţine relaţii cu Federaţii de atletism din alte ţări. sprijină buna organizare şi dezvoltare a Centrelor olimpice.S. în: ▪ cluburi sportive departamentale: Dinamo.Federaţia Română de Atletism este persoană juridică. în fiecare an.S. C. 6 .S. ▪ Concursuri Naţionale de sală pentru seniori. juniori care se organizează anual pe etape. procesul instructiv-educativ vizează performanţa sportivă. În secţiile cluburilor sportive de la toate nivelele. tineret. Federaţia Română de Atletism cuprinde un front larg de activitate. . îndrumă. Federaţia Română de Atletism are atribuţii în strategia participării atleţilor români la competiţii internaţionale oficiale (Jocurile Olimpice.începători . etc). precum şi Comisiilor judeţene de atletism. elaborează calendarele competiţionale şi regulamentele concursurilor naţionale. Roman. activitatea fiind organizată pe grupe valorice şi de vârstă: . controlează şi acordă sprijin metodic. 4 Bucureşti. Rapid. tehnic. ▪ Campionatele Naţionale de juniori în fiecare an. categoria I-a anual. C. . cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Atletism şi Asociaţia Europeană de Atletism. Asociaţia Balcanică de Atletism. ▪ Campionatele Naţionale Universitare în fiecare an. ▪ Campionatele Naţionale de copii. Ea urmăreşte: organizarea. ▪ învăţământul de specialitate la nivel preuniversitar şi universitar: clase speciale de atletism.sunt cuprinşi juniori III şi II. ▪ Concursuri Naţionale “Grand Prix Castrol” pentru seniori. având în vedere faptul că atletismul se practică. promovarea atletismului românesc în competiţiile internaţionale sub egida Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Atletism şi Asociaţia Europeană de Atletism. Olimpia.înalta performanţă – atleţi care ating excelenţa sportivă. care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Statutul şi Regulamentele proprii. 7 Bucureşti. ▪ Care sunt cele trei categorii fundamentale de exerciţii din atletism ? ▪ Care este scopul exerciţiilor de marş şi alergare ? ▪ Care este scopul exerciţiilor de sărituri ? ▪ Care este scopul exerciţiilor de aruncări ? ▪ Numiţi documentul oficial care reglementează activitatea atletică pe plan mondial ? ▪ Argumentaţi caracterul formativ ale disciplinei atletism. afilierea tuturor secţiilor de atletism din Cluburi şi Asociaţii sportive. juniori şi copii. Sistemul competiţional intern cuprinde următoarele concursuri de atletism: ▪ Campionatele Naţionale de seniori şi tineret anual. Campionatele europene. îndrumarea şi conducerea activităţii de atletism din România.performanţă . participă la Conferinţe şi Congrese organizate de acestea.S.S. C.S. ▪ Specificaţi probele din grupa de alergări de viteză. tineret.S. conform limbii engleze britanice şi americane. Dâmboviţa etc.sunt cuprinşi copiii până la 14 ani. Verificaţi-vă cunoştinţele! ▪ Definiţi termenul de atletism. ▪ cluburi sportive şcolare: C. Steaua. alcătuieşte loturile naţionale la toate categoriile de vârstă. organizatoric şi material secţiilor din Cluburi şi Asociaţii sportive.avansaţi . . ▪ Traduceţi termenul de atletism.

ameliorarea coordonării motorii a membrelor superioare şi a membrelor inferioare. ▪ Specificaţi probele heptatlonului. ▪ Specificaţi probele din grupa de alergări de garduri şi obstacole. ▪ şcoala aruncării. ▪ Numiţi forul şi anul înfiinţării lui. ▪ Precizaţi categoria de atleţi care participă în competiţiile Grand Prix.▪ Specificaţi probele din grupa de alergări de semifond.formarea capacităţii de a percepe corect viteza de deplasare. sub toate tipurile lor de manifestare. Ca atare atletismul este una dintre diciplinele de bază în educaţia fizică şcolară. ▪ şcoala săriturii. ▪ Specificaţi probele decatlonului. încă din primii ani de şcoală copiii încep să deprindă mecanismele de bază specifice probelor atletice. corect şi relaxat. . pe parcursul căreia. Înainte de a învăţa oricare dintre probele atletice este obligatorie parcurgerea exerciţiilor cuprinse în sfera şcolii atletismului.însuşirea deprinderii de a alerga. care manageriază activitatea atletică în România. Exerciţiile din şcoala atletismului sunt structurate conform celor trei grupe specifice. ▪ Specificaţi probele din grupa de sărituri. ▪ Care sunt documentele care reglementează activitatea Federaţiei Române de Atletism ? ▪ Prezentaţii principalele concursuri de nivel naţional organizate de Federaţia Română de Atletism. astfel: ▪ şcoala alergării. ▪ Specificaţi probele din grupa de alergări de ştafetă. ▪ Care este forul ce manageriază activitatea atletică pe plan mondial şi când a fost înfiinţat ? ▪ Care este periodicitatea organizării Jocurilor Olimpice ? ▪ Care este intervalul de timp dintre două ediţii ale Campionatelor mondiale ? ▪ Care este ritmicitatea organizării Campionatelor europene ? ▪ Precizaţi ce sunt competiţiile Grad Prix. şi ne referim aici la alergări. ŞCOALA ATLETISMULUI Şcoala atletismului reprezintă perioada iniţierii în atletism.formarea capacităţii de control a respiraţiei în timpul alergării. . 7 . datorită caracterului natural pe care îl au exerciţiile atletice. ▪ Specificaţi probele din grupa de alergări de fond şi mare fond. ▪ Specificaţi probele din grupa de marş. Acestea sunt importante pentru influenţa pe care o au atât în dezvoltarea calităţilor motrice de bază. . ŞCOALA ALERGĂRII Obiectivele şcolii alergării: . sărituri şi aruncări. Aproape că nu există disciplină sportivă în a cărei structură tehnică să nu se regăsească cel puţin una din mişcările specifice atletismului. Pentru aceasta însuşirea corectă a exerciţiilor şi deprinderilor din şcoala atletismului trebuie învăţate cât mai corect. dar şi în dezvoltarea motricităţii generale a copilului pentru activitatea cotidiană.

.t. Alergarea formează simţul tempoului.alergare uşoară este elastică. tempo moderat-uniform de deplasare.) . .acestă variantă de alergare are sarcina de a asigura pregătirea organismului pentru efort. cauzate de creşterea în lungime a sistemului osos. cu amortizarea şocului la contactul piciorului cu solul. Ca probă de concurs. tinzându-se spre o impulsie neforţată şi eliminarea mişcărilor inutile ale capului. Din şcoala alergării cele mai folosite exerciţii sunt: . .această variantă se constituie în principalul mijloc de dezvoltare a rezistenţei de alergare şi se realizează prin gradarea timpului sau distanţei de alergare. relaxat.alergarea uşoară constituie prima etapă în învăţarea alergării.ameliorarea tonusului muscular. pe care alergătorul trebuie să le parcurgă în tempouri prestabilite. .ţinuta corectă în timpul alergării păstrează trunchiul la verticală. capul în prelungirea trunchiului.alergarea în tempo uniform moderat (a. . . . următoarea ordine a exerciţiilor din şcoala alergării şi care au următoarele sarcini: Formarea deprinderii de alergare corectă în funcţie de diferitele sarcini şi abordări ale acesteia.se caracterizează prin naturaleţe.alergare cu pendularea gambelor înapoi şi înainte. 8 . impune perfecţionarea tehnicii de execuţie.v.alergare cu genunchii sus. .u. trunchiului şi braţelor.alergare ritmată (“alergare cu ritm de 3 paşi. .alergare cu joc de glezne.alergare în tempo moderat uniform. Prin alergare corectă se înţelege deprinderea de a alerga economic şi relaxat. prin parcuri şi păduri. La copii problemele apar în perioadele de creştere şi mai târziu. Dezvoltarea calităţilor motrice necesare învăţării şi perfecţionării tehnicii exerciţiilor de alergări. Un efect negativ asupra eficienţei tehnicii alergării o are deseori efectuarea unui număr mare de repetări a unor exerciţii de dificultate scăzută. 5 paşi … peste obstacole joase”).“alergare de coordonare”. pentru începători elementele necunoscute din tehnica alergării sunt doar startul de jos şi lansarea de la start. Datorită multitudinii situaţiilor pe care le creează acest gen de alergare este un exerciţiu foarte util.alergare uşoară sau “alergare de coordonare”.alergare în teren variat. Tehnica de alergare urmăreşte stăpânirea unui pas cât mai suplu.) .alergare accelerată.este o alergate cu un tempo mai scăzut. . .t. . uşurinţă. . .dezvoltarea capacităţii generale de efort. deoarece formează o serie de deprinderi specifice alergării pe terenuri diferite ca structură şi consistenţă.alergarea uşoară (a. acest gen de alergare este întâlnit la alergările de cros. care favorizează instalarea unor automatisme greşite din punct de vedere tehnic. Dintr-o sinteză a materialelor de specialitate.alergarea respectă coordonarea corectă a acţiunii membrelor superioare şi a membrelor inferioare. în funcţie de dificultate. . a vitezei de deplasare. Acest tip de alergare se învaţă după ce s-au însuşit celelalte tehnici de alergare. .) . conduc la rigiditate şi implicit la o eficienţă scăzută a mişcărilor. Pierderea elasticităţii musculare şi a tendoanelor. la cei care nu au o continuitate în instruire. Alergarea fiind o deprindere naturală şi cunoscută. .u. Se poate spune că. care poate fi executată pe diferite distanţe..alergarea în teren variat (a. putem stabili. Mijloacele şcolii alergării: . . prin asigurarea adaptării la efort a marilor funcţiuni ale organismului şi prin încălzirea musculaturii şi articulaţiilor membrelor inferioare. a forţei şi rezistenţei specifice alergării.se realizează în afara stadionului. uşor înclinat spre înainte.în prima fază creşte alternativ timpul sau distanţa păstrând tempoul constant.în faza a doua scade distanţa dar creşte tempoul.

înap.prelucrează musculatura posterioară a membrelor inferioare. 9 . la deal.împingând un partener din spate.alergarea accelerată . cu gamba perpendiculară pe sol. . iar braţele cu coatele îndoite la 90° execută pendulări înainte-înapoi. .) se efectuează printr-o succesiune de paşi scurţi.cu sprijin oblic înainte la perete. .prelucrează amplitudinea pendulului posterior al piciorului pendulant.a doua etapă este învăţarea verigii de bază reprezentat de pasul peste obstacol. . poziţia trunchiului fiind uşor aplecată.alergare cu joc de glezne (a. capul sus.s. .se execută cu sprijin oblic înainte la perete sau cu parteneri. .alergări accelerate în grup.realizează dezvoltarea forţei muşchilor ridicători ai coapsei în plan anterior.coordonarea simplă a membrelor. Contactul cu solul se reia pe partea anterioară a tălpii.alergarea peste obstacole joase aşezate la distanţe inegale.) se efectuează printr-o succesiune de paşi.) se execută printr-un pas scurt cu contact pe pingea.alergarea cu pendularea gambelor înapoi (a. la vale. în care coapsa se ridică la orizontală. dar în iniţiere folosesc alergările peste obstacole joase. . pe asfalt).alergarea peste obstacole joase aşezate la distanţe egale.se execută pe loc şi din alergare. . Alergările de garduri sunt mai dificile. cu accent pe perioada pasului anterior. Efectele exerciţiul se referă la: . . cu diferite distanţe pentru a fi accesibile tuturor executanţilor.este recomandată montarea mai multor trasee. iar contactul cu solul se efectuează pe pingea cu rulare incompletă a tălpii. urmat de extensia rapidă a celor trei articulaţii. în care se realizaază flexia completă a gambei pe coapsă. O dată cu obişnuirea cu acest gen de alergare se măresc distanţele şi se trece pe terenuri mai accidentate (poteci prin pădure. .se execută pe loc şi din deplasare. simţ implicat cel puţin în alergările de garduri şi în elanurile diferitelor sărituri atletice.alergarea peste obstacole joase este un exerciţiu cu un puternic caracter formativ privind dezvoltarea simţului ritmului. . care cu timpul se va apropia de ceea ce ar trebui să însemne pasul peste gard. simultan cu derularea piciorului de la pingea spre vârf. Trunchiul are poziţie verticală.g.ajută la dezvoltarea amplitudinii pasului alergător. cu privirea înainte.alergarea cu genunchii sus (a.. braţele efectuând pendulări ritmice înainte-înapoi. . . . Prezintă două etape: .această alergare este un mijloc pentru dezvoltarea rezistenţei generale: se începe cu alergări pe terenuri mai puţin accidentate pe distanţe mai scurte.gb. . prin arătură.g.formează simţul accelerării prin: .dezvoltarea mobilităţii şi flexibilităţii articulaţiei gleznei.accelerări în linie dreaptă şi curbilinie. . coordonate cu mişcarea picioarelor.dezvoltarea vitezei de execuţie (în tempo maxim) pe loc şi în deplasare. Exerciţiul are efecte pozitive în îmbunătăţirea coordonării acţiunilor membrelor. Trunchiul se află la verticală. braţele execută pendulări active. . cu accent pe pasul posterior. .alergări individuale exectate pe distanţe scurte (20-60-80 m).j. genunchiului şi şoldului.dezvoltă mobilitatea articulaţiei genunchiului. . . . forţei gleznelor şi mobilităţii articulaţiei genunchiului. cu zboruri scurte. trecând obstacolele cu un număr variabil de paşi. . membrul inferior fiind în flexie din articulaţia gleznei.prima etapă este învăţarea mecanismului de bază reprezentat de ritmul de trei paşi între obstacole. .dezvoltarea elasticităţii musculaturii posterioare a membrelor inferioare. favorizând trecerea peste obstacole cu un număr constant impar de paşi (3 sau 5). prin componenta tehnică. .realizează prelucrarea mobilităţii articulaţiilor gleznelor şi a genunchilor. crescând astfel dificultatea alergării. dar prin extindere. Exerciţii folosite: .p.

. cu piciorul drept pendulare înapoi-cu piciorul stâng pendulare înainte. alergare cu genunchi sus. curbilinie. pendulare. . în faţă-la spate încrucişat apucat.pe traiectorie liniară dreaptă.p. lateral.liber. 10 .) se efectuează în deplasare înainte.p.O serie de variante de alergare pot fi utilizate în şcoala alergării: .s. prin apropierea şi depărtarea picioarelor. . înapoi şi alternat (a. circulară.p./alt. într-o mişcare de impulsie.alergarea cu pas adăugat înainte (a. cu piciorul stâng – alergare cu pendulare înapoi. printr-o mişcare de avântare cu coapsa aproape de nivelul orizontalei. Alergarea ameliorează mobilitatea articulaţiei coxo-femurale şi tonifică musculatura ridicătorilor coapsei.înai. .prin structuri în care se intercalează unele variante de alergare: alergare cu joc de glezne. .lat.) solicită capacitatea de coordonare a membrelor inferioare.individual cu diferite acţiuni simultane sau alternative ale braţelor: mişcare obişnuită. .(15m) + a. câte 3. prin apropierea şi depărtarea picioarelor. înainte.g.p.înai. Exerciţiul ameliorează coordonarea simplă şi forţa membrelor inferioare şi favorizează reducerea atitudinii cifotice prin lungirea musculaturii anterioare a trunchiului.cu acţiuni diferite ale membrelor inferioare: cu piciorul drept . (20m) + a.formarea simţului elanului.încr.individual.j.prin structuri în care se leagă diferite variante de alergare: a.gb. . îndoite. pas care poate fi executat înainte. de mâini. în care piciorul plasat în sensul înaintării nu este depăşit de celălalt picior.în deplasare cu faţa. . . 4.dezvoltarea forţei şi detentei.sărituri cu desprindere şi aterizare pe ambele picioare. de umeri apucat.învăţarea aterizării amortizate. . . la ceafă. întinse. . într-o mişcare de impulsie. pe cap. frântă.ad. pe şolduri. sus. elastice şi echilibrate. . cu spatele sau lateral.cu diferite poziţii simetrice sau asimetrice ale braţelor: libere. înai (15m). forfecare.alergarea laterală cu pas încrucişat . în care un picior este depăşit de celălalt.g. .în tempo-uri diferite. Mijloacele şcolii săriturii: .ad. Notă: Toate variantele de alergare se pot executa: . ŞCOALA SĂRITURII Obiectivele şcolii săriturii: -formarea deprinderii de a sări cu bătaie unilaterală (pe un picior). intercalând la 3 sau 4 paşi un genunchi sus.educarea echilibrului şi a coordonării dinamice în faza de zbor. .) se efectuează în deplasare laterală (stânga sau dreapta).alergare cu genunchiul sus. de coate încrucişat. intercalând la 3 sau 4 paşi o pendulare înainte. rotare./înap. în perechi.alergarea cu pas adăugat lateral (a. în care deplasarea piciorului dinapoi nu depăşeşte piciorul dinainte.

sărituri în adâncime. 11 .Sărituri pe ambele picioare cu accent pe înălţimea desprinderii Sărituri pe ambele picioare cu accent pe lungimea desprinderii .

săritura în lungime cu desprindere şi aterizare pe ambele picioare.Săritură în adâncime de pe suprafaţă înălţată . Săritura în lungime de pe loc . de pe loc la groapa de nisip.sărituri cu bătaie şi aterizare pe diferite obiecte: 12 .

sărituri în lungime. .sărituri în înălţime. .Sărituri pe obiecte . . cu elan perpendicular pe ştachetă. aterizând în groapă pe acelaşi picior.sărituri de pe loc cu desprindere pe un singur picior. cu înălţimi în progresie continuă şi cu obstacolele plasate astfel încât să permită accesul de la unul la celălalt printr-un singur pas. pe celălalt picior sau pe ambele picioare. plecând de pe un picior.sărituri peste obstacole aşezate în serie şi în „urcare". Săritură de pe loc cu desprindere pe un picior 13 . la înălţimi accesibile. la groapa cu nisip. în ghemuit.

sărituri cu desprindere pe un picior şi aterizare pe celălalt: pasul sărit.pas săltat. Pas săltat . .însuşirea deprinderii de a arunca obiecte la distanţă prin azvârlire. .formarea capacităţii de angrenare treptată în aruncare a întregului corp.dezvoltarea forţei trunchiului şi a membrelor superioare. .săritura în lungime cu 1 1/2 paşi în zbor. împingere şi lansare. Din acestea au derivat o serie de procedee care au devenit probe de concurs cum ar fi: . Mijloacele şcolii aruncării: ▪ Aruncarea tip azvârlire presupune o traţiune liniară. avansând partea inferioară a corpului în raport cu partea superioară.săritura în lungime întinsă pentru clasele a V-a şi a VI-a.dezvoltarea capacităţii de accelerare a acţiunii de aruncare.formarea capacităţii de a păstra controlul bilateral în timpul efortului final. prin acţiunea membrelor inferioare. ŞCOALA ARUNCĂRII Obiectivele şcolii aruncării . În programa şcolară sunt prevăzute din procedeele specifice săriturii în lungime următoarele: .sărituri pe obstacole. . de pe obstacole şi peste obstacole.sărituri cu desprindere şi aterizare pe acelaşi picior . . . În şcoală.săritura în înălţime cu păşire. pentru clasele a VII-a şi a VIII-a. . .săritura în înălţime cu răsturnare dorsală.are ca mecanism de bază : bătaia pe un picior cu desprindere în lungime .. Suliţa şi 14 . dinapoi-înainte şi de jos în sus .săritura în înălţime.are ca mecanism de bază : bătaia pe un picior cu desprindere în înălţime. şi . . în funcţie de condiţiile diferite existente în teritoriu. se foloseşte unul din procedeele: . .săritura în lungime cu elan liber (procedeul ghemuit) şi săritura în înălţime cu elan (perpendicular pe ştachetă). a trunchilui şi a braţelor. .formarea capacităţii de a depăsi obiectul.săritura în lungime.

mingea de oină se eliberează prin azvârlire.cu ambele braţe şi cu un braţ. . ▪ Aruncarea tip împingere presupune o presiune de jos în sus. din diferite poziţii. . prin tracţiune de jos. 2kg.împingeri cu un braţ din stând lateral şi cu spatele spre direcţia de eliberare.aruncarea mingii de oină. . Exerciţiile din şcoala aruncării tip lansare se efectuează cu mingi medicinale de 2kg. pe genunchi. culcat dorsal.aruncări cu mingea medicinală de pe loc. cu ambele braţe şi cu un braţ. dinapoi-înainte. pe un genunchi. Discul şi ciocanul (cu ambele braţe) se eliberează prin lansare. 3kg. 15 . din stând cu faţa pe direcţia de lansare. Greutatea (sfera metalică) se eliberează prin împingere de la umăr. cu un picior înainte. din lateral-înapoi (dreapta şi stânga). aşezat. 4kg. . înainte cu latura opusă braţului de aruncare).aruncări de pe loc. dinapoi-înainte. 4kg. . Exerciţiile din şcoala aruncării tip împingere se efectuează cu mingi medicinale de 2kg. cu mingea medicinală.aruncări de pe loc cu mingea medicinală din: stând (depărtat. pe o traiectorie curbilinie. 3kg.aruncări din deplasare cu 2 sau 3 paşi de mers/alergare cu ambele braţe şi cu un braţ. ▪ Aruncarea tip lansare presupune o tracţiune de jos în sus. . Aruncare tip azvârlire cu ambele braţe .aruncări din deplasare cu 2 sau 3 paşi de mers/alergare cu ambele braţe şi cu un braţ. Aruncarea mingii de oină cu un pas încrucişat Exerciţiile din şcoala aruncării tip azvârlire se efectuează cu mingi medicinale de 1kg. 3kg şi mingii de oină.

Ca atare. luăm în considerare două aspecte importante care influenţează rezultatul final. după forţele care intervin în desfăşurarea ei. din stând cu spatele spre direcţia de lansare. Analiza tehnicii pasului alergător Pregătirea tehnică a atletului se referă la formarea şi perfecţionarea deprinderii motrice specialităţii 16 . şi mai ales. din stând lateral spre direcţia de lansare. ▪ Descrieţi execuţia alergării cu joc de glezne. în timp ce exerciţiile de atletism (alergarea de viteză spre exemplu) se exprimă mai ales pe baza unor procese dinamice. ▪ Care sunt obiectele care se aruncă prin azvârlire? ▪ Cum acţionează forţele la aruncare tip împingere? ▪ Care sunt obiectele care se eliberează prin împingere? ▪ Cum acţionează forţele la aruncarea tip lansare? ▪ Care sunt obiectele care se eliberează prin lansare? ▪ Care este obiectul care se lansează cu ambele braţe? ▪ Care este obiectul care se lansează cu un singur braţ? ▪ Care sunt obiectele utilizate în şcoala aruncării? TEHNICA ŞI REGULAMENTUL PROBELOR DE ALERGĂRI BAZELE TEHNICII ALERGĂRILOR Tehnica exerciţiilor fizice în general şi ca atare a alergării de viteză în mod special.. prin tracţiune pe deasupra umărului.aruncări cu mingea medicinală de pe loc. ▪ Care sunt obiectivele şcolii alergării? ▪ Precizaţi principalele mijloace ale şcolii alergării. cu ambele braţe şi cu un braţ. în funcţie de cât de bine sunt stăpânite şi anume: tehnica pasului şi tehnica probei.aruncări cu mingea medicinală de pe loc. ▪ Descrieţi execuţia tehnică a pasului săltat. Se poate deci afirma că. tehnica înseamnă în esenţă. ▪ Care sunt obiectivele şcolii săriturii? ▪ Numiţi exerciţiile din şcoala săriturii. Verificaţi-vă cunoştinţele! ▪ Precizaţi conţinutul şcolii atletismului. adică după dinamica acestora. ▪ Precizaţi cum acţionează forţele la aruncarea tip azvârlire. ▪ Descrieţi execuţia tehnică a pasului sărit. urmează doar o componentă a tehnicii cu caracter spaţiotemporal. . procese integrate de altfel evoluţiei cinetice. nu trebuie apreciată numai din punct de vedere cinetic (al succesiunii mişcărilor pasului) ci. ▪ Descrieţi execuţia alergării cu pendulare. evoluţia cinetică a mişcărilor. exploatarea raţională şi economică a posibilităţilor cinetice şi dinamice. ▪ Care sunt obiectivele şcolii aruncării? ▪ Enumeraţi tipurile de aruncări. Când analizăm tehnica.

considerat ciclu complet (doi paşi simpli). .Pasul alergător simplu este reprezentat de succesiunea tuturor fazelor realizate de membrele inferioare. care la rândul ei se descompune în: forţa de reacţie normală (Rn). moment în care proiecţia C. amortizarea constituie o fază care frânează continuitatea alergării şi care trebuie depăşită prin măsuri de execuţie tehnică.luarea contactului cu solul se face pe partea exterioară a piciorului şi apoi suprafaţa de sprijin creşte cuprinzând toată pingeaua până când corpul trece peste momentul verticalei. solul (reazemul) acţionează asupra corpului alergătorului cu o forţă egală dar de sens contrar. corpul alergătorului acţionează asupra solului cu o forţă (F). forţa de reacţie a reazemului R. În timpul fiecărei perioade.perioada de sprijin. este în punctul cel mai depărtat spre înapoi faţă de punctul de contact. pasul alergător poate fi luat în considerare în doua forme şi anume: . Aşadar. Aceasta presupune contactul cu solul cât mai aproape de proiecţia pe sol a centrului de greutate. îndoindu-se în momentul impactului. dar de sens contrar. Analiza ia în considerare ambele faze realizate de un picior.G. care se numeşte forţă de reacţie (R) a reazemului. . astfel: Perioada de sprijin este analizată prin trei faze sau momente. În analiza tehnică.G. în aşa fel încât să realizeze o fază de zbor între fiecare contact cu solul.respective şi la consolidarea acestei deprinderi în aplicarea condiţionată de cerinţe concrete ale desfăşurării probei de concurs. . Această amortizare trebuie să se realizeze mai puţin de articulaţia gleznei şi în principal de articulaţia genunchiului şi a bazinului. de treceri succesive de pe un picior pe celălalt. care se realizează prin mişcări ciclice. prin: . În acest moment. În momentul contactului cu solul. are o acţiune negativă asupra vitezei de alergare. pentru a reduce cât mai mult posibil acţiunea negativă a forţei de reacţie tangenţială. între două momente identice ale aceluiaşi picior. realizându-se amortizarea cu reducerea corespunzătoare a vitezei orizontale. mişcarea piciorului se analizează în trei momente considerate a fi cele mai importante. Segmentul inferior cedează. .perioada de pendulare.Faza de amortizare sau aterizarea . perpendiculară pe sol şi în sus şi forţa de reacţie tangenţială (Rt).Pasul alergător simplu. A B C 17 . Alergarea este un mijloc de locomoţie. îndreptată în sus şi înapoi. Unitatea ciclică a alergării este pasul alergător. care nu trebuie să fie blocate. paralelă cu solul şi egală cu forţa tangenţială (Ft).Pasul alergător dublu este reprezentat de succesiunea tuturor fazelor realizate de membrele inferioare. Analiza începe din momentul în care piciorul atinge solul.Pasul alergător dublu. care se descompune în forţa tangenţială (Ft) paralelă cu solul şi forţa normală (Fn) perpendiculară pe sol În acelaşi timp. între două contacte .

Faza de impulsie se raportează la momentul în care piciorul se pregăteşte să părăsească solul la terminarea impulsiei. Pentru ca faza următoare să fie eficientă. Unghiurile şi amplitudinile sunt maxime.Faza de pendulare posterioară începe prin ducerea coapsei piciorului pendulant (care tocmai a terminat impulsia). A B Poziţia piciorului pendulant în momentul verticalei (A – corect. şi o dată cu el genunchiul piciorului pendulant. astfel încât unghiul dintre gambă şi coapsă se închide maxim posibil în momentul în care genunchiul trece spre înainte în plan vertical de piciorul de sprijin. În această fază. Perioada de pendulare începe din momentul în care piciorul părăseşte solul. Tot în momentul verticalei viteza orizontală a centrului de greutate. poate ajunge în punctul maxim în acelaşi timp cu finalizarea impulsiei executată de piciorul de sprijin. depăşeşte în plan anterior genunchiul piciorului de sprijin şi se încheie o dată cu atingerea punctului maxim al avântării genunchiului spre înainte. după finalizarea impulsiei. această fază este pozitivă în acţiunea piciorului de sprijin. Unghiul dintre coapsă şi 18 .Faza de pendulare anterioară începe din momentul în care centrul general de greutate. mai exact în momentul în care centrul de greutate depăşeşte verticala. . Pentru a realiza această acţiune. prin flexia gambei pe coapsă. pe care o putem influenţa prin reducerea unghiul de impulsie sau/şi mărirea forţei de impulsie (forţa membrelor inferioare). . prin aplicarea forţei asupra solului şi efectul acesteia determinat de rezultanta reacţiei normale şi reacţiei tangenţiale. îndoind genunchiul piciorului pendulat. în funcţie de caracteristicile morfologice ale alergătorului şi funcţie de tempoul de alergare.Momentul verticalei se formează când piciorul pendulant încrucişează piciorul de sprijin.Momentul verticalei corespunde trecerii centrului de greutate prin verticala ridicată din punctul de sprijin. dar în sensuri contrare şi este momentul în care au valoarea cea mai mare. Faza de impulsie este faza activă a alergării. în faza următoare. cele două forţe F şi R acţionează pe aceeaşi linie verticală. în momentul verticalei genunchiul piciorului pendulant trebuie să depăşească genunchiul piciorului de sprijin destul de mult Numai astfel. raportată la secvenţa fiecărui pas este cea mai mică. .Analiza perioadei de sprijin şi a perioadei de pendulare . care este forţa de reacţie. . cât mai rapid şi economic spre înainte. avântarea genunchiului spre înainte.incorect) În pendularea posterioară se realizează la nivelul genunchiului o flexie naturală şi una forţată. flexia gambei pe coapsă ajungând la amplitudinea maximă. Efectul de acceleraţie creşte treptat odată cu înaintarea corpului. B . Ca şi în cazul perioadei de sprijin se distind trei faze sau momente de referinţă în analiza tehnică. trebuie să se realizeze o scurtare a pendulului.

situaţie nefavorabilă deplasării rapide. Este un moment foarte important al alergării. spre următoarea fază de amortizare. astfel încât planul vertical al gleznei să nu depăşească spre înainte planul vertical al genunchiului. respectiv între sprijinul pe un picior şi sprijinul pe celălalt picior. Momentul finalizării impulsiei La viteze mari.2. Diferenţa de nivel dintre aceste două faze (înălţimea zborului şi momentul verticalei) indică amplitudinea oscilaţiilor care este acceptată până la 8 cm la alergarea de viteză şi până la 12 cm în alergarea de semifond şi fond. Piciorul care a terminat avântarea se deplasează spre înapoi faţă de bazin prin întinderea genunchiului într-o mişcare de “călcare agăţată” din înainte spre înapoi foarte activă. Faza de zbor în alergare se defăşoară între două perioade de sprijin. iar membrele inferioare acţionează în direcţii opuse. care cere o foarte bună coordonare a mişcărilor braţelor şi picioarelor. Creşterea amplitudinii oscilaţiilor verticale determină o “alergare sărită”. şi începe faza de zbor. pentru a putea fi dus foarte repede spre înainte. cu atât mai sus cu cât viteza alergării este mai mare. Zborul începe în momentul în care piciorul de impulsie părăseşte solul. transversale. laterale. scurtând la maxim pendulul acestuia. în timp ce coapsa se ridică energic spre înainte.1. . mişcările compensatorii ale segmentelor unui corp aflat în zbor (când unul urcă celălalt coboară. acestea trebuie să acţioneze simultan folosind la maximum. atunci eficienţa este maximă. coapsa ajunge aproape de orizontală. corpul alergătorului nu realizează vreun contact cu solul. unde va trebui să realizeze avântarea pentru pasul următor. ceea ce înseamnă că acesta se află în perioada de zbor. acumulând o inerţie care se adaugă forţei de impulsie a piciorului de sprijin. în perioada de sprijin şi sunt mici la viteze mari şi mai mari la viteze mici. Piciorul care tocmai a terminat impulsia se deplasează spre înainte faţă de bazin şi ca urmare a accelerării din finalul impulsiei.gambă începe să crească. 4. celălalt trece înapoi). realizează tripla flexie. Şi aici coapsa urcă. Oscilaţiile corpului Aceste mişcări ale corpului apar în urma acţiunilor segmentelor corpului în diferite planuri şi anume: verticale. Dacă la aceasta se adaugă şi mişcarea voluntară şi selectivă a segmentelor. când piciorul pendulant finalizează avântarea.Oscilaţiile verticale se formează în plan sagital şi sunt datorate momentelor de amortizare şi impulsie ale piciorului. când unul este dus înainte. 19 . Pentru a avea acţiune cât mai eficientă a membrelor inferioare.

în momentul verticalei. În timpul desfăşurării cursei se pot atinge viteze între 9m/s . STARTUL DE JOS 1 Poziţii şi mişcări 2 Variante tehnice 3 Timpul de reacţie 4 Accelerarea şi lansarea de la start B. de: . duc la scăderea frecvenţei mişcărilor membrelor inferioare în alergare şi în consecinţă. aceste oscilaţii nefavorabile alergării se pot reduce prin efectuarea contactului cu solul pe axa alergării sau prin rotarea bazinului spre partea piciorului de sprijin. aceste oscilaţii se compensează prin înclinarea inversă a axei umerilor (centurii scapulare) Oscilaţiile laterale sunt evidente dacă în timpul alergării picioarele sunt depărtate (pasul este larg). pentru că favorizează impulsia în pasul de alergare. 400m. a vitezei. dacă alergătorii au bazin lat sau dacă pasul se scurtează.12m/s. . în anumite limite. cauzate de prelungirea impulsiei şi implicit a avântării piciorului pendulant. când se obţine viteza maximă. prin probă. În practică. Echilibrarea acestor oscilaţii este efectuată de axa umerilor care acţionează în sens opus (braţ şi picior opus). trohanterul mare şi genunchiul piciorului oscilant sunt mai coborâte decât aceleaşi puncte ale piciorului opus. SCHEMĂ TEHNICĂ A. Alergările de viteză urmăresc parcurgerea distanţei precizate. asigurând astfel o viteză de deplasare maximă. . Probele sunt valabile pentru participarea masculină şi feminină.calitatea lansării de la start (atingerea vitezei maxime pe o distanţă cât mai scurtă de la plecare). . când partea oscilantă a bazinului trece înaintea celei corespunzătoare piciorului de sprijin. ele se evidenţiază în alergare.Oscilaţiile laterale se formează în plan frontal şi sunt produse de trecerea greutăţii corpului de pe un picior pe altul.Oscilaţiile transversale se formează în plan orizontal şi sunt datorate proiectării înainte-sus a bazinului în faza de impulsie.capacitatea alergătorului de a menţine viteza maximă de deplasare cât mai mult timp posibil. într-un timp cât mai scurt. cât şi cele două ştafete de 4x100m şi 4x400m. în unele cazuri chiar mai mari.valoarea timpului de reacţie la start. adică după lansarea de la start. ALERGĂRILE DE VITEZĂ Probele de viteză sunt: 100m. ALERGAREA PE PARCURS 20 .realizarea unui raport cât mai bun între frecvenţa şi lungimea paşilor. 200m. depinde în principal.Oscilaţiile corpului în alergare . de regulă după 30m. Timpul realizat într-o cursă de viteză. Oscilaţiile transversale prea mari. . când latura care pendulează este mai jos decât cea de sprijin. ele au loc în plan transversal şi sunt considerate utile în alergare.

prin care se valorifică calităţile motrice. rezistenţa specifică. pregătirea pentru start conf. b. 21 . dintre care menţionăm: a.accelerarea vitezei şilansarea de la start . 1. 100m. cu intensitate maximă. de capacitatea de concentrare şi reacţie şi disponibilitatea pentru efort. startul apropiat şi startul depărtat.Regulamentului. 20m.înainte de toate.respectarea regulamentului de concurs (referitor la comenzile starterului şi poziţiile care trebuie luate de către atlet). c. într-un timp cât mai scurt. FINISUL Alergarea de viteză face parte din exerciţiile ciclice care se desfăşoară pe o durată scurtă. start lansat) . forţa specifică.poziţiile alergătorului la start (startul de jos) . Alergarea în linie dreaptă (start lansat) 2. viteza de execuţie. Variante tehnice Se cunosc trei variante ale startului de jos: startul clasic. Alergarea în turnantă (start lansat) C. capacitatea de accelerare (puterea de accelerare) de la start. viteza de deplasare – pe care sportivul poate să o dezvolte în timpul alergării (viteza naximă de alergare). b. 2.1. mobilitatea.alergarea pe parcurs (alergarea cu viteză maximă.finişul (atacul liniei de sosire) Timpul final realizat de atlet într-o cursă de viteză este condiţionat de mai mulţi factori. în sensul atingerii vitezei maxime într-un timp cât mai scurt cu intrare în alergare lansată. viteza de reacţie. până la finalul cursei. Poziţii de plecare şi mişcări de angrenare în alergare Poziţiile şi mişcările succesive pe care le efectuează sprinterul la startul de jos sunt cuprinse în trei faze: a. Un start rapid şi o accelerare bună au un rol decisiv în probele de sprint. Probele care intră în această categorie sunt: 60m. Viteza startului de jos nu depinde numai de tehnică ci. părăsirea startblocurilor c. 400m. Alergarea de viteză cuprinde următoarele faze: . accelerarea şi lansarea de la start – îşi găsesc raţiunea în două cerinţe de bază: . A. intensitate maximă. . capacitatea de a menţine viteza maximă de alergare. viteza de deplasare.interesul atletului de a reacţiona cât mai prompt la pocnetul pistolului de start şi de a dezvolta o viteză de accelerare cât mai mare. STARTUL DE JOS Se foloseşte în toate probele de alergare până la distanţa de 400 m. de stadiul dezvoltării forţei explozive.

3. Startul de jos prezintă următoarele avantaje faţă de startul înalt (din picioare).50 secunde. iar cel din spate 60 – 75°. necesară pentru accelerarea mişcării. La startul apropiat blocul din faţă rămâne ca la startul clasic la 30 – 50 cm distanţă de linia de plecare. într-un timp foarte scurt. frecvenţa şi modul de executare a primului şi următorilor paşi după start. Aceşti paşi se caracterizează prin aceea că rezolvă o viteză accelerată până la atingerea vitezei maxime de care este capabil atletul. La terminarea fazei de întindere a piciorului din faţă unghiul de impulsie este de 40 – 45 ° (V:Petrovski şi V. 4. iar blocul din spate la aproximativ 30 .60 cm şi fixat la 15 . formând cu linia solului un unghi de 40 – 45°. In poziţia “gata” unghiul format între gamba şi coapsa piciorului din faţă este de aproximativ 90°. La startul depărtat blocul din faţă este dus mai înapoi 50 . Media timpului de reacţie la probele feminine este mai mare decît cea de la probele masculine.40 – 0. Timpul de reacţie creşte proporţional cu lungimea distanţei de concurs.40 m distanţă înapoia primului.Sadovschi. repartiţia greutăţii corporale este făcută în mod egal pe toate cele patru puncte de sprijin: braţe şi picioare. decontractată.crează condiţii optime pentru declanşarea unei forţe de mare intensitate. . 1976). iar unghiul dintre coapsă şi trunchi de 50 – 60°. Bazinul se ridică cu 15 – 20 cm peste nivelul umerilor. Durata impulsiei este de 0. iar cel din spate este adus mai aproape şi fixat la cca. Timpul de reacţie Viteza de reacţie sau timpul reacţiei motrice la startul de jos este timpul care se scruge între pocnetul pistolului de start şi momentul în care atletul exercită o anumită creştere sesizabilă a presiunii asupra blocstarturilor. În acest moment gambele sunt paralele. trunchiul este înclinat faţã de verticalã între 70 şi 75°.La startul clasic blocul din faţã este aşezat la o distanţă de 30 – 50 cm înapoia liniei de plecare. executîndu-se o păşire foarte rapidă) cu o impulsie rapidă care intervine după sprijin şi un lucru energic al 22 . Piciorul din spate are o deschidere între gambă şi coapsă de 100 – 130 °.20 cm de cel din spate. formînd cu acesta un unghi de aproximativ 30°. . Tehnica este ca aşezarea piciorului în primul pas să fie după o traiectorie cât mai apropiată solului (talpa piciorului în primul pas este aproape paralelă cu solul. 15 – 20 cm de primul. Capul menţine o poziţie naturală. favorizând scoaterea corpului din starea de echilibru (poziţia nemişcată).în poziţia “gata” proiecţia verticală a centrului de greutate al corpului cade foarte aproape pe linia de plecare. Peretele blocului din faţă este înclinat. într-un timp cât mai scurt posibil. Accelerarea şi lansarea de la start O importanţă deosebită pentru realizarea accelerării alergării după start şi realizarea eficienţei lansării de la start o are în mare măsură. coapsa piciorului oscilant ajunge înainte (sub atlet) în punctul cel mai apropiat de trunchi. lungimea. Fixarea tălpilor pe blocurile de start trebuie să asigure corpului o viteză de pornire cît mai mare prin presarea explozivă a ambelor picioare (simultan) contra blocstarturilor.

B.unghiul dintre coapse. la terminarea fazei de impulsie. la viteze maxime este de 42-45°.unghiul de impulsie.70 m/sec. În acest caz direcţia lansării va fi tangentă la linia internă a culoarului de alergare. odată dobândită. în momentul plecării este aplecat mult în faţă (atletul are senzaţia de rostogolire înainte eliminată prin lucrul braţelor energic) Creşterea vitezei de alergare este un rezultat al măririi frecvenţei şi lungimii paşilor. . F. este menţinută la acel nivel mai mult (ideal este pe toată distanţa rămasă). gamba piciorului este aproape verticală pe sol. de la începerea alergării (“Legea celor 6 secunde” – descoperită încă din 1936. Se constată că după o accelerare puternică pînă în 40-45 m se intră în alergare lansată menţinută cât este posibil până în finalul cursei.Henry). în finalul fazei. Cu cât viteza maximă. Pentru ca atletele să alerge 100 m sub 11. este de 110-120 ° la vitezele cele mai mari (în cursa de 100 m) şi de 90-100 ° la viteze mai reduse (în cursa de 400 m). .braţelor care asigură o coordonare şi un echilibru al corpului. la sfârşitul cursei. . .contactul cu solul. . Tehnica de alergarea în linie dreaptă Capacitatea de performanţă depinde de anumite caracteristici tehnice: . Deci lipsa totală a elementelor frenatoare. cu atât posibilităţile de a obţine. iar atleţii (care aleargă în jur de 10. (sau foarte puţin peste) este necesar să obţină o viteză pe secţiuni de 10 m de peste 10. la cca. Această disponibilitate în creşterea vitezei (rezervă performanţială a sprinterului) are corespondenţă nemijlocită cu ceea ce se numeşte rezistenţa de viteză. astfel ca lansarea de la start să se facă în linie dreaptă. un rezultat superior sunt mai evidente.în momentul verticalei unghiul dintre coapsă şi gambă este de 130-140°. se face tot mai mult pe partea anterioară a piciorului. în pendularea posterioară şi ceva mai redus în pendularea anterioară. 23 . .00 sec. La startul luat în turnantă alergătorul (pentru a evita inconvenientele provocate de forţa centrifugă) aşează blocurile de start în partea exterioară a culoarului. atletul găsindu-se exclusiv în faza de impulsie ascuţită. pe o distanţă cît mai lungă.) o viteză de peste 11. Calitatea accelerării (creşterea treptată a vitezei) şi atingerea nivelului maxim de viteză corelează cu nivelul performanţei şi se realizează până în 40 – 60 m. 90 °. pe măsura creşterii vitezei de deplasare.corpul este înclinat faţă de planul vertical cu 10-20°..braţul este îndoit din cot. ALERGAREA PE PARCURS 1.proiecţia normală a centrului de greutate cade foarte aproape de punctul de contact cu solul.contactul cu solul se face pe pingea.50 m/sec. reducînd componenţa tangenţială frenatoare.00 sec. iar în momentul aterizării. . În primii 2-3 paşi de la start nu avem fază de amortizare tipică pasului lansat. Se consideră că sprinterii de elită nu pot obţine viteză maximă mai devreme de 6 sec.

Alergarea peste linia de finiş se efectuează normal căutînd să fie cât mai degajată pentru a evita o blocare musculară şi a asigura amplitudinea necesară câştigului de spaţiu şi timp. fapt care nu stânjeneşte viteza de alergare.5 – 2 m o înclinare energică în faţă câteodată executîndu-se şi o pendulare puternică a piciorului anterior. Trunchiul sprinterului. comparativ cu viteza în linie dreaptă.2. pe ultima parte a turnantei mai nou. Reducerea vitezei de deplasare se realizează prin scurtarea pasului alergător. cel mult pe ultimii doi paşi de alergare. Multe curse sunt pierdute din cauza lipsei de abordare tehnică a finişului.scăderea frecvenţei paşilor. ies cu umărul stâng înspre înainte. Trebuie evitată executarea unei sărituri pe linia de sosire.rotarea progresivă a trunchiului astfel ca planul medio-sagital al alergătorului să rămână perpendicular pe tangenta dusă la traiectoria elergării (tangenta arcului de cerc al turnantei). . Apariţia forţei centrifuge este direct proporţională cu pătratul vitezei de deplasare şi invers proporţională cu raza de curbură a turnantei. se înclină înainte.învingerea forţei centrifuge. Înaintea liniei de finiş se execută cu 1.În cursele de 200 m forţa centrifugă (aplicată alergătorului de elită) poate atinge 20 -30 kg. scade. ceea ce duce la o mai bună echilibrare în intrarea pe linia dreaptă. FINISUL Tehnica sosirii se realizează prin aplecarea energică a trunchiului înainte. 24 . Ca o variantă se constată că unii dintre sprinteri. Viteza în turnantă. la ultimul pas înaintea liniei de sosire. Această scădere este provocată de doi factori: . Alergarea în turnantă Alergarea în turnantă necesită o cheltuială suplimentară pentru: . mai ales cei cu talie mică. respectiv aşezarea pe sol a întregii tălpii a piciorului. coborârea centrului de greutate a corpului şi prin ducerea trunchiului uşor înapoi. . pe ultimul pas. C.micşorarea fuleului.

Culoarele de alergare sunt atribuite în serii prin tragere la sorţi. „Gata!” şi când toţi concurenţi sunt nemişcaţi. culoarul 1.faza scăderii accentuate (90–95 m) Curba vitezei de alergare este rezultanta celor două curbe anterioare şi are trei faze: .faza de accelerare . Comenzile starterului sunt: „Pe locuri!”. apreciindu-se că prin aceasta şi-a creat avantaj (a alergat o distanţă mai scurtă decât ceilalţi participanţi). culoarul are lăţimea de 1.faza vitezei descrescînde Prevederile regulamentului de concurs Toate alegările de viteză. se desfăşoră pe pista de atletism. Când alergarea se desfăşoară în linie dreaptă şi un concurent se abate pe moment de la culoarul său. are lungimea de 400m şi este formată din două porţiuni rectilinii şi două porţiuni curbilinii. La toate probele de viteză este obligatorie plecarea cu start de jos. în etapele superioare culoarele sunt ocupate conform performanţelor obţinute în calificări: primii patru performeri aleargă pe culoarele 3.Trecerea liniei de sosire Există mai multe curbe corespondente unor factori: Curba lungimii fuleului cu trei faze caracteristice: . linia interioară (din stânga alergătorului) nu face parte din lăţimea culoarului său.faza de accelerare puternic accentuată (pînă la 45 m) . se efectuează în acelaşi loc. Locul de plecare este diferit. 4. respectiv la sfârşitul liniei drepte. nu a jenat un altul. Pista de alergări este împărţită în culoare. iar în sală de atletism de 0. În stadion.faza ascendentă până la maximum (pînă în 25 m) . dar sosirea pentru toate probele. Culoarele se numerotează de la interior spre exterior.22 (4 picioare). mai ales dacă concurentul în cauză. Curba de frecvenţă are trei faze caracteristice: .90-1. la linia de sosire. mai exact pe culoare. de formă ovală.faza scăderii treptate (60-90 m) . fiind primul de lângă bordura pistei. aceasta nu se consideră o infracţiune. respectiv cu umărul stâng spre interiorul pistei. Pista de alergare (turul de pistă). În probele de alergări de viteză. Alergarea se efectuează în sens invers mişcărilor acelor de ceasornic. fiecare alergător fiind obligat să-şi păstreze culoarul până la sfârşitul cursei. cu ambele picioare în contact cu blocurile. plecarea se efectuează cu start de jos. dacă alergarea se desfăşoară în turnantă.10m fiind delimitat de linii late de 5cm.faza de accelerare (ultimii 3-4 paşi) care este în legătură cu frecvenţa paşilor şi se opune scăderii accentuate a vitezei.faza vitezei maximale . călcarea liniei din stânga a culoarului se consideră infracţiune şi concurentul respectiv este descalificat. 5 şi 6.faza aproximativ uniformă până la 92-93 m . în funcţie de lungimea cursei. 25 .

înainte de pocnetul pistolului. AUTOEVALUARE 1. 26 . Tehnica de alergare urmăreşte stăpânirea unui pas cât mai suplu. pentru acea alergare”. de cele mai multe ori. indiferent ce atlet face o plecare greşită în alergare. „o singură plecare greşită este îngăduită fără descalificarea unuia sau mai multor atleţi. (În cazul unei pauze lungi între cele două comenzi la deplasarea în continuare a greutăţii înainte. TEHNICA ÎN ALERGAREA DE SEMIFOND ŞI FOND Startul din picioare şi alergarea în faza de accelerare Semifondiştii şi fondiştii pornesc în cursă cu start din picioare. relaxat. Acesta ridică mai puţine cerinţe tehnice decât startul de jos. Greutatea corpului se repartizează pe ambele picioare. atinge planul vertical al marginii interioare a liniei de sosire.195km (mare fondmaraton). în mare măsură.starterul va declanşa focul de pistol sau semnalul de plecare. 5000m şi 10000m (fond). va fi descalificat. tinzându-se spre o impulsie neforţată şi eliminarea mişcărilor inutile ale capului. poziţiei startului de jos mediu. mari şi foarte mari cu o viteză de regim apreciabilă. Dacă un concurent începe mişcarea sa de plecare. dar eficiente în acelaşi timp. 2. Un rol decisiv în alergările care solicită efortul de rezistenţă. La probele clasice din această grupă de alergări participarea este masculină şi feminină în următoarele curse: 800m şi 1500m (semifond). Trenul superior este flexat. se accentuează îndoirea genunchiului avansat. Descrieţi cum se face trecerea din accelerarea de la start la alergarea lansată. trasată perpendicular pe liniile culoarelor. există riscul unui start greşit). ulterior. iar greutatea se află la toţi alergătorii pe piciorul avansat. La comanda “gata”. La comanda “pe locuri” alergătorii se aliniază la linia de start şi iau o poziţie uşoară de păşire. 42. Sosirea este marcată pe pista de alergări printr-o linie lată de 5cm. aceasta este considerată o plecare greşită. întrucât alergătorul poate menţine corpul redresat. pentru aceasta este necesar ca mişcările alergătorului să fie cât mai economice. Care este varianta optimă a tehnicii startului de jos şi care sunt factorii favorizanţi. 3. ce au făcut plecarea greşită. trunchiului şi braţelor. ALERGĂRILE DE SEMIFOND ŞI FOND În aceste alergări este necesară o dozare cât mai raţională a efortului. Concurenţii vor fi clasaţi în ordinea în care o parte a trunchiului. respectiv ritmul respirator. Aceasta corespunde. îl are respiraţia. frecvenţei paşilor şi a vitezei de alergare şi în ce măsură se poate menţine viteza optimă până în finalul cursei de viteză 4. pentru a se reuşi parcurgerea unor distanţe medii. Cum obţinem un finiş optim şi eficient. Comparaţi alergarea în linie dreaptă cu alergarea în turnantă 5. Comentaţi coordonatele curbelor lungimii fuleului. sau se află deja peste piciorul avansat.

După pocnet, corpul ia o poziţie aplecată, confortabilă, în corelaţie cu extensia picioarelor şi pendularea de avansare a piciorului posterior. Flexarea este mai pronunţată dacă fazei de accelerare i se acordă importanţă mai mare, dar în general, odată cu creşterea distanţei scade şi rolul fazei de accelerare. Acţiunea picioarelor este secondată de cea a braţelor care, pendulează energic, susţinând lansarea prin alergare accelerată spre o poziţie cât mai avantajoasă încă de la debutul cursei; cu cât parcursul cursei este mai lung cu atât spaţiul de lansare este mai scurt (la 800m lansarea acoperă 100-120m; la fond aceasta durează 30-50m). Particularităţi ale tehnicii de alergare pe parcurs În alergarea de semifond şi fond, toate mişcările urmăresc realizarea economiei de efort. Tehnica este raţională, cînd evită mişcările neeconomice, ineficiente. Modul de aterizare a piciorului depinde de lungimea fuleului, ca şi de viteză. Semifondiştii ca şi fondiştii aterizează aproape de planul proiecţiei verticale a P.G.G. Prin creşterea distanţei de alergare, piciorul aterizează cu talpa paralelă faţă de sol. Semifondiştii ating solul întâi cu ristul exterior al tălpii mediane. Scurt timp după primul contact cu solul , greutatea corpului apasă pentru o clipă toată talpa pe sol. Flexarea uşoară a genunchiului ce apare în faza de sprijin anterioară dispare în urma producerii extensiei în faza de sprijin posterior. Trenul superior nu este flexat decît foarte puţin, sau chiar deloc (85-90 °) în timpul alergării. Braţele sunt îndoite în aşa măsură încât să sprijine mişcările de alergare. Este indiferent dacă ele pendulează paralel sau se mişcă puţin în faţa corpului. Colaborarea uşoară (la mişcare) a centurii scapulare nu este considerată ca greşeală. În această fază a alergării, deplasarea se realizează prin „pasul lansat în tempo moderat”, caracterizat prin uniformitate şi constanţă; alergătorul trebuie să economisească energia, ceea ce impune amplitudine mică şi uniformă a mişcărilor, prin pas scurtat, cu impulsie şi pendulare mai puţin energice. Lungimea pasului este de 1,35-2,15m în funcţie de particularităţile alergătorului. Contactul cu solul nu trebuie să fie dur, aspect ce se poate realiză prin micşorarea forţei tangenţiale, respectiv prin aşezarea piciorului în faza de amortizare, cât mai aproape de proiecţia verticală a centrului general de greutate a corpului. Aşezarea piciorului pe sol trebuie să permită o bună amortizare; în acest scop, la alergarea pe 800m, cei mai mulţi alergători iau contactul cu pista pe pingea; în proba de 1500m, unii alergători aşază piciorul pe pingea, alţii pe marginea externă a labei piciorului, urmând derularea întregii tălpii; în probele de fond şi mare fond, contactul se ia pe călcâi, urmând apoi derularea pe talpă. În acest tip de alergare piciorul de impulsie nu se întinde complet sau se extinde complet dar nu energic; coapsa piciorului pendulant se ridică sub orizontală, la 75º, fiind avântată înainte, gamba deplasându-se sub propria greutate. În alergările de rezistenţă, trunchiul este păstrat la verticală (uşor înclinat uneori la alergarea pe 800m), umerii sunt relaxaţi, iar braţele îndoite la 90º şi uşor depărtate de corp, pendulează înainte şi înapoi degajate şi cu amplitudine redusă, ajutând deplasarea. Poziţia trunchiului, a braţelor şi a capului, care trebuie să se afle în prelungirea trunchiului favorizează respiraţia; este de subliniat rolul respiraţiei care trebuie să fie ritmică şi profundă, accentuându-se expiraţia, care va angrena automat şi inspiraţia. Finişul şi sosirea

27

În această fază viteza de deplasare creşte, apropiindu-se de alergarea de viteză. Finişul se declanşează în funcţie de capacitatea de viteză a alergătorilor; cei cu performanţe mai modeste la 100m şi 200m încep finişul cu 250-300m înainte de sosire, iar cei care sunt şi buni sprinteri îşi valorifică viteza pe finalul cursei, la ieşirea din ultima turnantă. Sosirea se efectuează, cu aceeaşi abordare tehnică de la alergarea de viteză, respectiv „atacarea” firului de sosire, pe ultimii paşi, accentuând aplecarea trunchiului spre planul vertical al liniei de sosire. Prevederile regulamentului de concurs Alergările de fond şi semifond se desfăşoară pe pista stadionului. Plecarea în toate probele din această grupă se efectuează cu start din picioare, cu respectarea comenzii: „Pe locuri!”, urmată de pocnetul pistolului starterului. Pocnetul pistolului este lansat după ce starterul s-a asigurat de faptul că toţi concurenţi sunt nemişcaţi şi în poziţie corectă de plecare. La start concurenţii sunt obligaţi să-şi ocupe neîntârziat locurile înapoia liniei de start; o singură plecare greşită (înaintea pocnetului pistolului) este tolerată fără descalificarea unuia sau mai multor alergători, care au greşit, dar repetarea greşelii de către orice atlet, va atrage descalificarea acestuia. În proba de 800m plecarea se face pe culoare, iar alergarea se păstrează astfel, doar pe parcursul primei turnante, respectiv până la linia de părăsire a culoarelor (linia lată de 5cm, ce traversează pista), după care se trece în alergare în pluton, la „coarda din stânga” (lângă bordură pe culoarul 1 şi 2) . La proba de 1500m plecarea se efectuează în linie dreaptă, pe când la probele de 5000m şi 10000m, locul de start este marcat de o linie curbă, astfel încât fiecare concurent pleacă la aceeaşi distanţă de sosire. La aceste alergări plutonul se formează la începutul cursei, prin lansarea de la start. Orice alergător care îmbrânceşte un alt concurent, îi taie calea sau îl obstrucţionează, în aşa fel încât îi incomodează înaintarea, este pasibil de descalificare din probă. În alergările de semifond şi fond, depăşirea unui concurent se face de obicei prin dreapta adversarului; când se întâmplă prin stânga adversarului, trebuie să existe spaţiu suficient pentru a nu îmbrânci sau jena alergătorul aflat în faţă, fapt ce ar atrage descalificarea. Când intenţia de depăşire este regulamentară (prin dreapta), iar concurentul aflat în faţă se opune alergând în lateral (tăind calea) sau întrebuinţând alte mijloace care să-l jeneze pe adversar în deplasare, va fi de asemenea descalificat. În proba de 800 m, în scopul evitării busculadelor de la plecare, prima turnantă este parcursă pe culoare. Ieşirea din turnantă este marcată de o linie transversală după depăşirea căreia concurenţii vor putea ocupa orice loc pe pista de alergări. AUTOEVALUARE 1. Descrieţi startul specific al alergării de semifond şi fond. 2. Descrieţi pasul dublu de alergare la semifond şi fond. 3. Descrieţi secţiunile la nivel de tren superior în alergarea de semifond şi fond. ALERGAREA PE TEREN VARIAT Este condiţionată de corectitudinea alergării. Tehnica alergării pe teren variat este acea de la alergarea de fond. Deosebirile care intervin în pasul alergător, între tehnica de fond şi tehnica

28

alergării pe teren variat, se datoresc necesităţii adaptării acesteia la natura solului şi la relieful terenului. Cerinţe: - păstrarea echilibrului general al corpului pe toată durata alergării, indiferent de relieful terenului; - necesitatea unei economii de forţe în condiţiile date. Alergarea pe teren variat se întâlneşte sub forma ei organizată, crosul, din punct de vedere tehnic are aceleaşi faze ca ale alergării de concurs: - startul - lansarea de la start - alergarea pe parcurs - finişul - sosirea Plecarea se face din picioare la comenţile starterului: “pe locuri”, comandă la care alergătorul ia o poziţie asemănătoare cu cea descrisă la alergările de semifond şi fond. Pentru aducerea sportivului în poziţia dorită în pluton sunt executate o serie de mişcări asemănătoare cu cele de la semifond şi fond. Alergătorul este nevoit de multe ori să adapteze conştient tehnica obişnuită de alergare pe pistă la aceste situaţii. Două situaţii impun cu necesitate schimbarea tehnicii: - natura solului - relieful terenului Pe traseele de cros se întâlnesc terenuri acoperite de iarbă, frunze, terenuri cu solul moale (arături, nisipuri), terenuri în pantă (urcuşuri sau coborâşuri mai line sau mai abrupte), obstacole naturale sau artificiale,etc. În cazul terenurilor cu solul moale, afânat, pe soluri nisipoase, neconsolidate, pe arături, pe terenuri acoperite cu straturi groase de frunze contactul cu solul se ia pe toată talpa deodată, iar în timpul împingerii talpa nu se derulează complet. Acest fel de aşezare a piciorului pe sol are avantajul că oferă alergătorului, în permanenţă, o suprafaţă de sprijin mare, evitându-se afundarea în terenul prea moale. În aceste cazuri frecvenţa paşilor creşte şi ca atare lungimea lor se micşorează. Trunchiul este mult mai aplecat înainte decât în alergarea de fond, iar braţele ajută acţiunea picioarelor prin mişcări mai scurte şi energice. Pentru menţinerea unui echilibru corespunzător braţele sunt ţinute departe de trunchi iar privirea cercetează în permanenţă terenul din imediata apropiere. Pe arătură este mult mai bine să se calce între brazde, unde terenul este mai tare. La urcuş pasul de alergare este mult scurtat (cu cât panta este mai înclinată cu atât pasul este mai scurt), iar împingerea de la sol de cele mai multe ori este incompletă. În caz contrar este necesar un efort mai mare care duce la oboseală. Contactul cu solul se face numai pe pingea. Genunchiul piciorului liber este ridicat mai sus, gamba făcând un unghi mic cu coapsa. Trunchiul este aplecat înainte, ănclinaţia fiind cu atât mai mare cu cât panta este mai abruptă. Un pas mai scurt cu o frecvenţă mai mare aduce în acest caz foloase mai mari. Dacă panta este excesiv de înclinată, alergarea ia aspectul unei căţărări. La coborâşuri, dacă panta este lină, alergătorul se va lăsa dus la vale. Acest lucru necesită adoptarea unui pas mai lung. Când panta este deosebit de înclinată se utilizează paşi mai scurţi, însă cu o frecvenţă ridicată. Contactul cu solul este luat întâi cu tocul, după care urmează o derulare completă a labei piciorului, fără a termina mişcarea de împingere în piciorul de sprijin.

29

Finişul poate începe cu 150-200 m sau chiar mai mult înaintea sosirii. etc. mai ales atunci când panta este foarte înclinată. Se recomandă ca acţiunea de trecere a obstacolelor să nu modifice prea mult ritmul şi structura generală a alergării. garduri vii. procedeu mai economic şi mai sigur. băltoace. boschetelor. Obstacolele mari.) ridică probleme care trebuie rezolvate spontan cu cheltuială minimă de energie dar cu maximum de eficacitate. în măsura în care natura obstacolului permite acest lucru. în alergarea pe teren variat. Finişul. în teren moale. iar impulsia nu va fi forţată. pe distanţe cât mai reduse în raport cu obstacolul. Obstacolele care depăşesc înălţimea de 1 m sunt trecute şi cu ajutorul braţelor. contactul cu solul se ia pe toată talpa. copaci răsturnaţi. este strâns legat de pregătirea şi posibilităţile alergătorilor. derularea labei piciorului nu este completă. gropile şi băltoacele sunt trecute printr-un pas sărit. Trecerea obstacolelor se execută după o accelerare în prealabil. obstacolele se depăşesc printr-un pas sărit prelungit sau prin călcare. 30 . sunt trecute prin călcare dacă obstacolul este de exemplu un pom răsturnat sau prin păşire ca în cazul gardurilor vii. înalte de 70-90m cm. Trecerea obstacolelor aflate pe parcurs (şanţuri. Şanţurile. în funcţie de înclinaţia pantei.În alergarea la vale trunchiul este menţinut aplecat pe spate. Braţele sunt ţinute departe de trunchi. nisipos trunchiul este vertical.

În toate alergările. câştigătoare este cea care însumează cel mai mic număr de puncte. traversarea drumurilor publice fiind redusă. 3. . acoperite cu iarbă. În stabilirea clasamentului pe echipe. cu viraje largi şi linii drepte scurte. membri fiecărei echipe aliniindu-se apoi în şir. Semnalul de plecarea în alergare este pocnetul pistolului. crosul se va desfăşura pe un traseu uşor ondulat. .Prevederile regulamentului de concurs Având în vedere circumstanţele foarte variate în care se desfăşoară probele de cros. care să vizeze regulile pentru această probă. apă şi alte răcoritoare vor fi dispuse la plecarea şi sosirea în cursă. Precizaţi fazele alergării pe teren variat. sunt în jur de: . relieful terenului. urcuşuri sau coborâri periculoase. câmpii.8 km pentru juniori. AUTOEVALUARE 1. Parcursul este stabilit pe terenuri deschise. apelându-se la comenzile de la probele de alergări de rezistenţă. Cu excepţia plecării şi sosirii. fruzişuri groase).6 km pentru senioare. 2. este dificilă elaborarea unei standardizări precise. . pentru alergările de cros. locurile la linia de start vor fi trase la sorţi. izlazuri cu obstacole naturale şi dacă este posibil. traseul va evita obstacolele foarte grele (gropi adânci.4 km pentru junioare. Distanţele recomandate de Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Atletism. parcursul nu va cuprinde linii drepte lungi.12 km pentru seniori. Modul de trecere a obstacolelor de pe parcurs TEHNICA ÎN ALERGAREA DE GARDURI 31 . Startul şi adaptarea tehnicii la situaţiile ivite – natura solului.

.g.g. rapid şi sigur sub formă de păşire.startul .Printre acestea enumerăm: . Aterizarea după gard C.timpul de parcurgere a celor 9 intervale (spaţii) dintre cele 10 garduri.Este alergarea cu tehnica cea mai dificilă deoarece alergătorul trebuie să se adapteze la o serie de dispoziţii regulamentare pentru a parcurge porţiuni tipice pentru tehnică. .aterizarea după gard să se facă într-o poziţie favorabilă reluării alergării. O serie de cerinţe stau la baza structurii tehnicii.– pentru bărbaţi şi 100 m. . 32 .atacarea primului gard . PASUL PESTE GARD 1. . O apreciere mai detaliată a factorilor care determină performanţa (în proba de garduri) se poate face ţinând cont de suma formată din: .timpul alergării de la ultimul gard. SCHEMĂ TEHNICĂ A.– pentru femei.timpul de trecere (zbor) peste garduri. .timpul accelerării până la primul gard. Esenţa tehnicii în pasul peste gard este ca pierderea vitezei de deplasare să fie cât mai mică.g. . şi 400 m.finişul Aceste porţiuni trebuie să fie stăpânite bine pentru a valorifica calităţile psiho-motrice ale alergătorilor.atacul gardului să fie realizat fără pierderea vitezei dobândite în alergare. indiferent de proba la care ne referim. Conform Regulamentului probele care intră în această categorie sunt: 110 m. Trecerea peste gard (Zborul) 3. de o păşire caracteristică.păşirea peste gard . şi 400 m.g. în raport cu nivelul (înălţimea) normal din timpul alergării pe plat. de viteza de deplasare pe plat şi de viteza de trecere a gardurilor.alergarea între garduri .faza de zbor peste gard să se desfăşoare într-un timp cât mai scurt. CGG în planul deplasării să fie rectiliniară.corpul şi mai ales bazinul să se ridice cât mai puţin în faza de trecere peste gard. . (pasul peste gard). Performanţa rezultatului sportiv depinde în aceste condiţii. FINISUL Alergarea de garduri este o alergare de viteză în care ritmicitatea paşilor este întreruptă după un număr precizat de cicluri. la limita de finiş.timpul de reacţie la start. STARTUL ŞI LANSAREA DE LA START B. Scopul cel mai important pentru tehnica alergării este menţinerea vitezei prin modificarea cât mai imperceptibilă a alergării normale (de viteză). . în principal. Atacul gardului 2. ALERGAREA INTRE GARDURI D.

şi 100 m. Totuşi la probele de 110 m. Caracteristicile tehnicii pasului peste gard sunt determinate de următoarele cerinţe: a. STARTUL ŞI LANSAREA DE LA START Până la primul gard trebuie parcursă o porţiune de 13. spre deosebire de sprinter. A.g.apariţia în prima parte de accelerare în faţa alergătorului a primului gard şi trecerea acestuia cât mai rapidă. printr-o acţiune de atac eficientă.asigurarea unei aterizări după primul gard care să creeze premizele cele mai favorabile pentru ritmul cel mai eficient de alergare pe întreaga distanţă. Atacarea primului gard De obicei. impunîndu-se o apropiere a blocstartului din faţă în raport cu linia de plecare.atacul gardului . B. Timpul de zbor minim. b. Adaptarea poziţiilor în startul de jos precum şi mişcările succesive pe care le face atletul este efectuată în linii mari asemănător cu acelea prezentate la alergarea de viteză. adeseori. Acesta depinde de valorificarea integrală a vitezei orizontale dobândită în alergare până în faţa gardului. . Aterizarea după gard într-o poziţie favorabilă reluării alergării. .talia alergătorului . garduri există unele deosebiri care sunt condiţionate de: . acest lucru permiţînd îndreptarea progresivă şi suficientă a trunchiului pînă la apropierea de primul gard. la comanda “gata”. în raport cu penultimul pas. pe fondul măririi treptate a lungimii paşilor şi creşterea frecvenţei acestora. O sistematizare de ordin didactic a pasului peste gard ne oferă următoarea schemă: .veteza de execuţie a trecerii gardului şi reluării alergării între garduri. La startul cu 8 paşi de accelerare atletul se aşează cu piciorul puternic (de bătaie) în faţă.Alţi factori determinanţi se referă la: . Aterizarea corectă şi eficientă după gard este asigurată de succesiunea (structura) mişcărilor executate de segmentele mari ale corpului în faza de zbor. O schemă cu lungimea paşilor de la start până la primul gard pune în evidenţă: .trecerea propriu-zisă a gardului 33 .72 m care trebuie atinsă cu o viteză cât mai mare posibilă. Faţă de aceste cerinţe hurdlerul. distanţa de la start până la primul gard este parcursă din 8 paşi.scurtarea ultimului pas din faţa gardului. Acestea se fac printr-o serie de rotaţii cu caracter compensatoriu datorită cărora îşi poate menţine. în tot acest timp. dar cu anumite particularităţi.creşterea progresivă a lungimii paşilor (exclusiv ultimul pas). Atleţii înalţi parcurg această distanţă în 7 paşi. şi de înălţarea minimă a centrului general de greutate al corpului. iar la startul cu 7 paşi cu celălalt picior în faţă. PASUL PESTE GARD (PĂŞIREA) Trecerea peste gard trebuie să fie o continuare armonioasă a paşilor de alergare obişnuiţi. un echilibru general al corpului în raport cu traiectoria centrului general de greutate. ridică bazinul mai mult peste nivelul umerilor.viteza de deplasare . printr-o traiectorie întinsă. în această situaţie.g.

Acţiunile aferente atacului gardului la proba de 400 m sunt mai reduse ca amplitudine şi mai puţin energice în raport cu cele de la 110 m.12 – 0. dezaxatlateral şi îndoit din genunchi. În aceleaşi probe. timp în care piciorul “remorcat” îşi continuă excursia. ci îndoit din genunchi. rămas în urmă – jos. . Trecerea peste gard (zborul) Trecerea gardului reprezintă în fond acţiunile pe care atletul le face în faza de zbor (faza fără sprijin) peste gard Imediat după ce piciorul de impulsie s-a desprins de pe sol. ajungând cu linia coapsei deasupra orizontalei.unghiul de impulsie este mai mare comparativ cu acela al pasului lansat de viteză.25 m la bărbaţi şi 1. iar trunchiul se află în cea mai aplecată opoziţie. printr-o mişcare specifică de dezaxare din articulaţia coxofemurală. În cadrul acestei faze remarcăm o prelungire a fazei de impulsie care duce la: . Varianta la utilizarea piciorului de atac. la terminarea fazei de impulsie. Fără întârziere. Atacul gardului. cu tendinţa de a ajunge din urmă piciorul de atac. declanşează o mişcare accelerată de îndoire din articulaţia genunchiului şi de “tragerea” lui prin lateral-înainte-sus.G. . Durata sprijinului pe piciorul de impulsie înainte de desprinderea pentru trecerea peste gard la cei mai buni alergători (bărbaţi) din lumne. este avântat înainte-sus. .aplecarea trunchiului înainte în linia de trecere a gardului. .11 – 0.. cu o “întârziere” voită. celălalt picior îşi încheie acţiunea de atac prin întinderea completă din articulaţia genunchiului. în faza de zbor.piciorul de atac. în proba de 110 m. Braţul din 34 . este de 120-130°. depăşind planul frontal al trunchiului. gamba piciorului de atac se întinde din articulaţia genunchiului spre înainte concomitent cu întinderea din cot a braţului opus piciorului de atac.95 şi 2. determinînd. în momentul terminării fazei de impulsie cade înaintea suprafeţei de sprijin. dar foarte energică. . 2. Dacă îndoirea este redusă nu apar dezavantaje tehnice deosebite. în prima parte a fazei de oscilaţie anterioară. elanul prea lent al gambei sau mobilitatea insuficientă a articulaţiei şoldului. este de 0.G.12 sec. o traiectorie mai înaltă a C. .g. în flexia dorsală.g. La mulţi alergători de garduri piciorul de atac nu este întins după elan.unghiul dintre coapse.avîntarea piciorului de atac în linia de trecere a garului. spre înainte-sus.13 sec. în consecinţă. piciorul de bătaie. îndoit puternic din articulaţia genunchiului. distanţa de la locul de bătaie până la gard este cuprinsă între 2. ceea ce produce o curbă nu tocmai avantajoasă peste gard a punctului de greutate a corpului.g. Cînd călcâiul piciorului de atac atinge planul vertical al gardului deasupra stinghiei odată cu mâna opusă. iar în proba de 100 m.05 şi 2. cel mai frecvent.05 m la femei.G. piciorul de atac începe acţiunea de coborâre. Cauza unei îndoiri prea puternice este.extensia segmentelor piciorului de desprindere tardivă. cu talpa înainte şi cu vârful în sus. (femei) este de 0.. pe fondul acestei mişcări.G. Dar o îndoire puternică îngreuiază o puternică aplecare a trunchiului înainte.- aterizarea 1.proiecţia verticală pe sol a C.

Date spaţio-temporale referitoare la faza pasului peste gard măsurate la C.50 m dincolo de gard la proba de 110 m. un câştig de timp nefiind posibil decît printr-o aterizare activă a piciorului de atac. Braţele deschise larg în plan antero-posterior. gamba acestuia formând cu coapsa un unghi de aproximativ 90°. Aterizarea se face la distanţa de 1. la echilibrul dinamic al corpului în zbor.10-0. Se constată că o impulsie energică înspre gard favorizează viteza de execuţie a piciorului de “remorcă” în trecerea peste gard. genunchiul şi coapsa lui atingând punctul cel mai înalt din traseul de zbor (aproape de nivelul umărului).25 m la proba de 100 m. Scurtarea distanţei de atac a gardului nu este o modalitate acceptabilă. Circa 2. se caracterizează prin următoarele: Piciorul de atac.30 – 1.M. după ce şi el depăşeşte linia gardului (cu coapsa. aterizarea activă nu este tocmai avantajoasă.g.10 – 2.20 m.G. De aceea. atinge în traiectoria lui punctul maxim faţă de sol înaintea stinghiei gardului la 0. unele condiţii atmosferice.50m. O înaltă frecvenţă a paşilor între garduri este oricum baza rezultatelor bune. de îndată ce a depăşit cu gamba linia gardului. În general.50 m (= 40%) este distanţa de după gard. La acelaşi individ variaţia intervine în funcţie de “tăria” cursei. este “tras” în continuare înainte-sus spre linia mediană a corpului. coboară activ cu talpa orientată spre sol.40 – 1.. 3.g. contribuind.. Lungimea pasului peste gard Alergătorii care posedă calităţi atletice trebuie să caute să scurteze planarea peste gard. Celălalt picior.G. iar piciorul care a jucat rol de remorcă se află impetuos propulsat înainte într-o flexie puternică a coapsei pe bazin. în coordonare naturală cu acţiunea picioarelor.partea piciorului de bătaie se îndoaie uşor din articulaţia cotului şi este tras prin lateral-înapoi. Acest câştig de timp echivalează cu o distanţă mai mică a punctului de aterizare după gard şi cu o distanţă relativ crescută de atac a gardului. numărul gardului la care se face înregistrarea (de regulă valorile cele mai bune sunt 35 . printr-o mişcare de rotaţie compensatorie. căci nevoia de a lungi paşii între garduri poate provoca scăderea vitezei de alergare. îşi păstrează rolul de compensare în realizarea în continuare a echilibrului dinamic al întregului sistem.20 m (60%) măsoară până la gard şi restul de 1. piciorul pe care se aterizează este complet întins şi vertical în prelungirea liniei trunchiului (contactul cu solul se face exclusiv pe partea anterioară a pingelii). pentru alergătorii mai puţin rapizi sau constitutiv mai slabi. 1. Aterizarea Aterizarea. fază hotărâtoare pentru reluarea alergării în cele mai bune condiţii. rămânând întins din articulaţia genunchiului. din motive tehnice. In momentul impactului cu solul trunchiul atletului este vertical sau foarte puţin aplecat înainte.83 la unii din cei mai buni alergători de garduri au arătat că în cursele bărbaţilor cît şi în cele ale femeilor C. gamba şi laba paralele şi razante cu stinghia). Acţiunile de trecere a gardurilor în proba de 400 m sunt încadrate în structurile menţionate mai înainte cu deosebirea că sunt efectuate la parametrii de viteză şi amplitudine mai reduşi în raport cu probele de 110 şi 100 m g. lungimea pasului de gard este de 3.00 – 1. în timp ce piciorul de atac coboară.

primul pas (după aterizarea din pasul peste gard) este cel mai scrut. în special înălţimea atletului şi lungimea picioarelor. astfel: . .g. şi 100 m.ultimul pas (al treilea) care precede bătaia pentru a trece următorul gard este mai scurt decât al doilea. C. iar în cursele de 400 m g acesta variază între 13 şi 17 (de regulă 13-15 paşi în cursele bărbaţilor şi 15-17 în cursele femeilor). executarea celor 3 paşi de alergare se caracterizează printr-o structură specifică şi tipică determinată de lungimea diferită a fiecărui fuleu.al doilea pas este cel mai lung.înregistrate la gardurile 3-5) şi nu în ultimul rând. În cursele de 110 m.g. În cursele de 110 m şi 100 m g. numărul paşilor invariabil este de 3. . ALERGAREA ÎNTRE GARDURI Numărul paşilor între garduri este variabil şi este determinat de specificul cursei şi de însuşirile fizice ale atletului. 36 . în funcţie de indicii antropometrici.

distanţa până la primul gard (45 m) se parcurge cu 22 de paşi (mai rar cu 21 şi 23 de paşi). Accelerarea vitezei de alergare de la start nu se termină în distanţa de până la primul gard (componenta “apropiată”). 15 sau 17 paşi. FINIŞUL Finişul sau sosirea se referă la parcurgerea distanţei de la ultimul gard.25 m/s la femei.90 m/s. Baza performanţei de 400 m garduri este rezultatul de 400 m plat. Deoarece viteza în ultima unitate de ritm (între gardul 9 şi 10) este în medie 8. Pentru a intra în zona de sprint este necesară o coborâre foarte rapidă după gard cu o poziţie cât mai aplecată şi mai echilibrată a corpului. a unui nou gard peste care atletul este obligat să treacă. media lungimii paşilor între garduri .ritmul de paşi intre garduri se bazează. Majoritatea aleargă cu 15 paşi între garduri. de regulă.45 m/s la bărbaţi şi 8. se încheie după unităţile (ciclurile) de ritm cuprinse între gardurile 4 şi 5. ceea ce înseamnă de 2. iar de la ultimul gard până la sosire este de 8. în condiţiile specifice cursei caracterizate prin intervenţia. .Analiza parametrilor de timp în cursele de garduri se face folosind aşa-numitele unităţi de ritm care sunt cuprinse în cursă. în unităţile de ritm 8-10.10 – 2. numărul paşilor de alergare de la start până la primul gard şi numărul paşilor de la ultimul gard până la linia de sosire . Ea continuă. Această accelerare.20 m pasul peste gard. . Un număr impar de paşi are avantajul că evită schimbarea funcţională a picioarelor. Prevederile regulamentului de concurs Alergările de garduri se desfăşoară pe culoare. O unitate de ritm începe din momentul aterizării după gard şi se sfîrşeşte în momentul aterizării după gardul următor. conform indicaţiilor din tabelul Distanţa Distanţa Distanţa de Înălţimea 37 .15 m pentru fiecare pas şi 3. De asemenea. se constată o reducere a vitezei pe ultima parte a cursei. rezultă că hurdlerii au resurse de accelerare a vitezei în zona sprintului final. pe 13.ritmul cu 13 paşi necesită un fuleu de 2. media distanţelor de la locul de desprindere (bătaie) până la gard . media distanţelor de la gard până la locul de aterizare dincolo de gard . Sunt dispuse zece garduri pe fiecare culoar.45 m şi o alergare înaltă care produce oboseală. respectiv 8. Aplecarea trunchiului cu pieptul înainte pe linia de sosire se face pe ultimii doi paşi. .poziţia blocstarturilor orientate pentru plecarea în turnantă. În cursa de 400 m g se remarcă o corelaţie între numărul de paşi între garduri .14 m. până la linia de sosire.50 m/s. Aceasta se realizează pe baza creşterii frecvenţei paşilor. tot la 9. ALERGAREA DE 400 m GARDURI Are particularităţi în ceea ce priveşte : . punctul de aterizare. la cei mai mulţi atleţi.40 – 2.

00m 8. Care este specificul finişului în cursa de garduri? ALERGĂRILE DE ŞTAFETĂ Ştafetele sunt singurele probe din atletism care se desfăşoară pe echipe. 6.914 (M) (M şi F) 0. . 4x400m. Alergătorul care poartă şi urmează să ofere băţul de ştafetă celui mai apropiat partener are rol de aducător.până la între garduri la ultimul gardurilor primul gard gard la sosire 110mg (M) 13. Probele clasice de ştafete sunt atât pentru participare masculină. numite neclasice. purta şi transmite „băţul de ştafetă”. Structura tehnicii trecerii peste gard şi diferenţierile tehnice în proba de 110 m. .72m 9. AUTOEVALUARE 1. atletul va fi descalificat. 4x800m.schimburi inegale: . el răstoarnă intenţionat un gard.g. cât şi pentru cea feminină: 4x100m şi 4x400m.14m 14.g..00m 40. Fiecare echipă are patru alergători. atrage după sine descalificarea. care au misiunea de a primii. 4. dar doborârea gardurilor. 100 m. cu intenţie vădită.schimburi egale: 4x200m. Alte ştafete. Se înţelege că în acest caz un alergător poate răsturna toate gardurile de pe culoarul său şi rezultatul obţinut să fie valabil. şi 400 m. – (idem aterizarea) 5.g. şi 100 m. Toţi concurenţii încep cursa cu start de jos.84 400mg 45m 35. Dacă un concurent trece piciorul sau gamba mai jos de planul orizontal al gardului sau dacă după părerea judecătorului arbitru.g.67m 100mg (F) 13.762 (F) Distanţele regulamentare la alergarea de garduri (masculin/feminin – seniori) Proba Toate alergările de garduri se desfăşoară pe culoare şi fiecare concurent trebuie să-şi păstreze culoarul de la un capăt la altul al alergării.g. are rol de primitor. Suma performanţei (timpului) în proba de garduri este formată din următorii timpi: Care sunt cerinţele care stau la baza structurii tehnicii? Descrieţi structura tehnicii startului de jos în proba de garduri. Alergarea între garduri redată prin lungimea fiecărui fulei şi diferenţierea tehnică între cursa de 110 m.05m 0. Alte prevederi sunt identice cu cele de la alergarea de viteză. pentru a-l primi şi purta-oferi la rândul său. iar alergătorul se află în aşteptarea obiectului de schimb.400m+300m+200m+100m. se desfăşoară cu: . 38 . cu mâna sau cu piciorul.00m 0.800m+400m+200m+100m. un obiect cu formă şi dimensiuni stabilite prin regulamentul concursurilor de atletism. 2. conform comenzilor specifice alergărilor de viteză.02m 1.50m 12. 3.

mărimea distanţei dintre cei doi alergători. respectiv 11.5m. SCHEMĂ TEHNICĂ A.valoarea de sprinter a fiecărui component al echipei.În probele de ştafetă. FACTORII CARE CONDIŢIONEAZĂ EFICIENŢA TEHNICII Performanţa în alergarea de ştafetă depinde: . Apreciind analitic. ale celor doi sprinteri. se folosesc doua procedee şi anume: schimbul de aceiaşi parte şi schimbul alternativ Tehnica alergării de ştafetă este influenţată de regulamentul de concurs. următoarele probe: 4 x 100 m şi 4 x 400 m. valoarea rezultatului în probă depinde. de: . . A.viteza aducătorului şi a primitorului. . Schimbul mixt (combinat Frankfurtez) Alergarea de ştafetă cuprinde. Spaţiul de schimb începe cu 10 m înainte. În echipă. Analiza tehnicii predării băţului de ştafetă se face sub anumite aspecte şi anume: . băţul de ştafetă trebuie transmis în interiorul unei porţiuni de 20 m.eficienţa tehnicii schimburilor. Schimbul exterior 2. care trebuie să fie egal cu lungimea braţelor întinse. MODALITĂŢI (VARIANTE) DE SCHIMB 1. Alergătorul care preia băţul de ştafetă are dreptul să pornească cu 10 m înainte de spaţiul său de schimb propriu-zis.vitezele celor doi alergători de schimb proxim. toţi alergătorii trebuie să fie foarte buni sprinteri şi să „comunice” eficient. . care pot fi cel puţin egale. Eficienţa tehnicii schimbului este condiţionată de următoarele 39 . Schimbul interior 3. După modul în care se ţine băţul pe parcursul alergării schimbul făcându-se pe partea braţului în care este purtat băţul. care să fie viteză maximă. care se efectuează în plină viteză datorită unor starturi lansate. . performanţa depinde de omogenitatea membrilor echipei. ideal este ca viteza aducătorului să fie mai mare decât a primitorului.conform modului în care este purtat băţul pe parcursul alergării de fiecare alergător. se termină cu 10 m după linia de marcare a distanţei de 100 m şi este însemnat cu o linie albă pe culoar. schimbul făcându-se de partea braţului care ţine băţul (schimbul de aceiaşi parte/schimbul alternat). în momentul efectiv al manevrei de predareprimire. iar după efectuarea schimbului alergătorul care a predat ştafeta trebuie să rămână pe culoarul său până ce toate echipele au efectuat schimburile. atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei. FACTORII CARE CONDIŢIONEAZĂ EFICIENŢA TEHNICII B. în ceea ce priveşte valoarea vitezei de deplasare. respectiv să realizeze cele mai sigure şi eficiente manevre de predareprimire a băţului de ştafetă.conform modului în care se realizează predarea – primirea (de jos în sus/de sus în jos).

Cîştigul de timp pentru întreaga ştafetă. totdeauna în exterior (pe partea dreaptă a primitorului). mână predominant mai îndemânatecă.schimbul de aceiaşi parte . . schimbul efectiv se realizează. O problemă ce produce dificultăţi în siguranţa şi cursivitatea prestaţiei echipei este modaliatatea de manevrare a băţului de ştafetă. cu unchiul format de degetul mare şi celelalte patru degete lipite şi întinse orientat în jos. Tehnica schimbului de aceiaşi parte Schimbul de aceiaşi parte se poate efectua în două moduri: .9 sec. Aşadar. respectiv primitorul este mereu cu spatele spre aducător. Schimbul de aceiaşi parte – interior . cu mâna stângă. schimbul efectiv se realizează. Tendinţa de a elimina cât mai mult din timpul pe care 3 din cei 4 coechipieri îl pierd cu ocazia startului de jos individual care corespunde în timp cu ultima parte a alergătorilor precedenţi constituie esenţa însăşi a tehnicii în alergarea de ştafetă. schimbul interior şi schimbul mixt. în raport cu suma totală a timpurilor celor 4 membri ai ştafetei.schimbul de aceiaşi parte . Eficienţa schimbului mai poate fi apreciată în funcţie de timpul în care băţul de ştafetă parcurge zona de schimb. la momentul predării-primirii acestuia. în mâna dreaptă a primitorului.viteza lansată a aducătorului să fie egală cu viteza sa maximă. MODALITĂŢI (VARIANTE) ALE TEHNICII SCHIMBULUI În practică se folosesc 3 moduri de schimb: schimbul exterior.schimbul de jos în sus – primitorul întinde braţul înapoi cu palma orientată în jos.5 m. Factorul de bază pentru aprecierea eficienţei tehnicii poate fi considerată diferenţa de timp dintre secţiunea de alergare cu start de jos (faza de accelerare) şi secţiunea cu start lansat. . În proba de 4 x 100 m bărbaţi un timp foarte bun este considerat 1. viteza lansată a primitorului să fie egală cu a aducătorului. Avînd în vedere faptul că schimbul se produce cu control vizual parţial. Aşadar.0 sec. primitorul trece băţul din mâna dreaptă.se bazează pe predarea băţului de ştafetă de către aducător. modalitatea propriu-zisă se poate efectua.interior Schimbul de aceiaşi parte – exterior . primitorul trece băţul din mâna stângă. Aducătorul oferă băţul de ştafetă de jos cu mâna opusă celei în care se face primirea. în cele 3 schimburi care se efectuează. corespunzătoare braţelor întinse în plan antero-posterior. deoarece primirea se efectuează în mâna dreaptă.distanţa între aducător şi primitor (în momentul schimbului) să fie de 1 – 1. în mâna stângă a primitorului. totdeauna în interior (pe partea stângă a primitorului). Pentru începători se recomandă schimbul de aceiaşi parte – exterior. Imediat după preluare.se bazează pe predarea băţului de ştafetă de către aducător. dacă există diferenţă între viteza maximă a doi coechipieri alăturaţi atunci coechipierul cu valoarea cea mai bună va indeplini rolul de aducător. este considerat indicator tehnic şi rezultă din însumarea celor trei f5 (5 x T3). 40 . astfel: . şi mai puţin B. cu mâna dreaptă. şi mai puţin. în mâna stângă.exterior. în mâna dreaptă. Imediat după preluare. iar în proba feminină 2.

calitate necesară în finalul cursei sale. ultimului schimb de alergare. Dezavantaje: în schimbul 1 şi 3 băţul de ştafetă nu parcurge drumul cel mai scurt. De asemenea.Dezavantajul acestui mod de predare este acela că de cele mai multe ori trebuie mutată priza pe băţ în timpul alergării. 1. aducătorul printr-o pendulare rapidă a braţului spre înainte urmăreşte să pună băţul în mâna primitorului (timpul 3). Schimbul exterior. Poate duce la pierderea băţului de ştafetă. Schimbul mixt sau alternat. a băţului de ştafetă. 2. Aducătorul poartă băţul de ştafetă în mâna stângă. capacitate de accelerare şi o foarte bună alergare în turnantă. Schimbul interior. Avantaje: băţul de ştafetă parcurge drumul cel mai scurt. Avantaje: folosirea cea mai economică a spaţiului la schimbul 1 şi 3. în cazul în care schimbul nu se realizează mână lângă mână. Dezavantaje: drumul mai lung la schimbul 2 şi preluări (primiri) cu mâna neîndemânatică (stînga). Al doilea alergător trebuie să aibă o bună rezistenţă specifică şi să fie un bun alergător în linie dreaptă. deoarece el poate decide soarta cursei. Apropierea de coechipier se face pe partea exterioară a culoarului şi predă băţul în mâna dreaptă a acestuia. cât şi manipulare precisă la primirea şi oferirea băţului de ştafetă. de la al treilea schimb. în condiţii optime. creând dificultăţi ultimului schimb. dar pe partea inversă. de la primul schimb şi oferirea eficientă a băţului următorului schimb. Transferul băţului de ştafetă se face cel mai avantajos pe parcursul a 2-3 paşi. Dezavantaje: corpul băţului rămas liber pentru a putea fi apucat de primitor devine din ce în ce mai scurt. Nu este de neglijat nici capacitatea acestuia de concentrare asupra preluării sigure a băţului de ştafetă. Acţiunile sale sunt concentrate spre preluarea sigură a băţului de ştafetă. Primitorul. Cînd aducătorul ajunge la o distanţă de 1. iar distanţa între ei să fie de 1 metru. în raport cu schimbul exterior. care sunt cel puţin egale sau aducătorul să posede viteză mai mare decât aducătorului. imediat după preluare. Există doua tehnici de predare-primire: 41 . Primitorul. când oferă băţul de ştafetă. Apoi. Este indicat pentru începători căci preluarea cu mâna dreaptă este mai îndemânatică. Avantaje: preluarea cu mâna îndemânatică oferă un plus de siguranţă. Calităţile necesare unor buni alergători de ştafetă sunt următoarele: Primul alergător trebuie să posede un foarte bun şi sigur start. Al patrulea alergător trebuie să fie cel mai bun sprinter. emite un semnal sonor scurt şi destul de puternic (acesta ar fi timpul 1). va trece băţul în mâna stângă pentru a-l preda schimbului următor în acelaşi mod. la pasul următor. Un schimb eficient se realizează în situaţia în care aducătorul şi primitorul aleargă cu viteze maxime. Al treilea alergător trebuie să aibă abilităţi complexe. Sarcina acestuia este predarea următorului schimb. excelând în alergarea lansată. Aducătorul poartă băţul în mâna dreaptă. 3. Se mai numeşte schimbul “Frank-furtes” sau combinat Primul şi al treilea schimb se efectuează pe interior.5 – 2 m de primitor. nu se mai trece în mâna cealaltă. deci aducătorii 1 şi 3 poartă băţul în mâna stângă. toate acţiunile care urmează se desfăşoară identic. întinde braţul înapoi foarte rapid pentru a prelua băţul (timpul 2). Băţul. acest sprinter are o bună capacitate de lansare. legate de o bună tehnică de alergare în turnantă. după ce este preluat.

b. Predarea de sus: a. . cu degetul mare orientat în jos şi îndepărtat de celelalte. foarte energic. primitorul se află cu mâna întinsă spre înapoi cu palma în sus în pronaţie interioară. la nivelul şoldului.Predarea de jos: aducătorul predă băţul de jos în sus în mâna primitorului care se află întinsă înapoi în pronaţie. aducătorul predă băţul de ştafetă de sus în jos. Startul 42 . în mâna primitorului care se află întinsă înapoi cu palma în sus şi în supinaţie.

calităţile de start: alergătorul cu startul cel mai rapid se află pe primul schim . În probele de 4x100m şi 4x400m primul alergător este obligat să efectueaze plecare cu start de jos. strâns apucat de celelalte degete. de ştafetă pot să înceapă alergarea cu cel mult 10m înainte de această zonă de schimb. după care se poate îndrepta spre “bordură”. Băţul de schimb va fi purtat în mână pe toată durata alergării şi schimbat fără a fi aruncat. primul sprinter alergă pe culoar.Se efectuează ca într-o alergare de 100 m . AUTOEVALUARE 1. El poate părăsi culoarul său pentru a recupera băţul.calităţi volitive (ultimul schimb trebuie să aibă calităţi de luptător) . 43 . pentru a putea fi bine observat. impune un avertisment adresat tuturor alergătorilor. Specificaţi elementele determinante ale performanţei în alergarea de ştafetă. Băţul de ştafetă are forma unui tub sau bastonaş din lemn. se recomandă tehnica predării băţului de sus în jos. trebuie să fie ridicat de atletul care l-a scăpat. cu condiţia de a nu scurta distanţa de parcurs şi a nu deranja deplasarea altor alergători. iar cel de al doilea (primitorul băţului) se deplasează pe acelaşi culoar. primitorul fiind cu palma în supinaţie şi întors spre aducător. O plecare greşită. În proba de 4x100m. trasate pe latul fiecărui culoar.calităţile de alergare (cei mai buni alergători sunt programaţi pe parcursurile cele mai lungi) . cu lungimea de 28-30cm. o eventuală nouă greşală înseamnă descalificare pentru oricine o produce. metal sau alt material rigid. La ştafeta de 4x400 m. aducătorul băţului va rămâne pe culoarul său până la degajarea pistei. Transmiterea băţului de ştafetă pe parcursul alergării 3. Dacă băţul de ştafetă cade. Tactica de alcătuire a unei echipe de ştafetă are în vedere următoarele puncte: . plecarea este în turnantă iar startblocurile se aşează aproape de linia exterioară a culoarului. dar transmiterea băţului se face numai în spaţiul de schimb.gradul de stăpânire a tehnicii schimbului . efectuată de un alergător. Şi în cazul utilizării predării de jos în sus primitorul trebuie să procedeze în mod similar fiind modalitatea cea mai sigură de corelare a vitezei celor doi parteneri. după ce au predat băţul. Variante de priză a băţului de ştafetă 2. Locul este marcat de linii de 5 cm lăţime. urmărind sosirea acestuia pentru a intra în tempoul lui şi a prelua cât mai la începutul spaţiunui de schimb băţul de ştafetă. Băţul are priza între arătător şi degetul mare. Transmiterea băţului de ştafetă în afara zonei atrage descalificarea. Precizăm faptul că locul regulamentar în care se transmite băţul se numeşte “spaţiu” sau “zonă de schimb” şi măsoară 20m.pl. Aducătorii nu au voie să-i împingă pe primitori. numai până la ieşirea din turnantă.talia (alergătorii mai înalţi sunt mai înceţi în turnantă datorită efectului forţei centrifuge) Pentru ştafeta de 4 x 400 m. Este indicat ca acesta să fie de culoare cât mai vizibilă. respectiv începută înainte de comanda starterului. circumferinţa de 12-13cm şi greutate de aproximativ 59 de grame. Prevederile regulamentului de concurs Locul de desfăşurare a alergărilor de ştafetă este pista de atletism. toţi componenţii echipei alergă pe acelaşi culoar pe parcursul întregii curse. Alergătorii care primesc băţul.

G. TEHNICA PROBELOR DE SĂRITURI 1.4.G. Întrucât în timpul zborului traiectoria C. de la care începe faza de zbor. factorii de ordin balistic. FACTORII CARE DETERMINĂ LUNGIMEA SAU ÎNĂLŢIMEA SĂRITURII Scopul săriturilor atletice este de a realiza.Viteza . Bătaia (desprinderea) . Aterizarea A.Rotaţii reale şi compensatorii 4. înălţimea C.Unghi 3. are o formă de parabolă. 44 . Zborul . al corpului atletului cât mai lungă sau cât mai înaltă.Viteze . care influienţează lungimea sau înălţimea acesteia sunt următorii: forţa musculară viteza iniţială de pornire în zbor . Elanul .G.Forţe . SCHEMĂ TEHNICĂ FACTORII CARE DETERMINA LUNGIMEA SAU INĂLŢIMEA SĂRITURII STRUCTURA SĂRITURILOR 1.Lungimea 2. Precizaţi „rolurile” alergătorilor din ştafetă. o traiectorie în zbor a C.G. BAZELE GENERALE ALE SĂRITURILOR Săriturile reprezintă o mişcare ciclică reprezentată prin elan şi o mişcare aciclică reprezentată prin săritura propriuzisă caracterizată prin specificitatea fazei de zbor.G. Execuţia necesită adaptări ale legilor mecanice.G. reacţia cu solul forţa de frecare unghiul de desprindere de pe sol. prin intermediul forţelor de contracţie musculare (forţe interne) şi al forţelor externe.

b. Între fazele oricărei sărituri se creează raporturi de intercondiţionare. zborul şi aterizarea. în principal. acumularea unei anumite viteze orizontale. după elan şi bătaie. pregătirea fazei de bătaie. Viteza elanului tinde să fie maximă la săritura în lungime.5 m/s la bărbaţi şi 7. structurii şi funcţiilor corpului omenesc. Elanul Elanul este format dintr-o alergare accelerată care are scop dublu: a. 45 . din următoarele faze: elanul. acceleraţia gravitaţională. în ordinea succesiunii actelor motrice. triplusalt (10-11 m/s la bărbaţi şi 9-10 m/s la femei) şi la săritura cu prăjina (9-10.- rezistenţa aerului. Intre aceşti factori se creează o multitudine de interrelaţii şi intercondiţionări datorate. STRUCTURA SĂRITURILOR Din punct de vedere biomecanic şi a permanentei interacţiuni a forţelor săriturile atletice.0 m/s la femei). 1. 1.5-8. după elan urmează trei bătăi.5 m/s) şi mai redusă la săritura în înălţime (88. sunt compuse. la săritura cu prăjina. zboruri ţi aterizări succesive. cu diferenţierile existente între cele fundamentale şi cele derivate. Ponderea fiecărei faze în realizarea performanţei este în funcţie de specificul şi scopul săriturii. Cu abateri de la această schemă generală menţionăm: la triplusalt. prima parte a zborului se desfăşoară în condiţiile menţinerii contactului cu solul prin intermediul prăjinii.

mai scurt sau mai puţin scurt. Lungimea elanului este direct proporţională cu mărirea vitezei . scade de la penultimul pas la ultimul pas înaintea bătăii cu 4-6 % la săritura în lungime şi cu 5-8% la săritura în înălţime. dar cât mai aproape de cea maximă.G. Pregătirea pentru bătaie se face pe ultimii doi (trei) paşi ai elanului. deşi timpul de zbor al ultimului pas (să nu confundăm cu viteza C. atât la bărbaţi cât şi la femei. La săriturile în lungime şi înălţime ultimii trei paşi sunt reprezentaţi de următorul raport: mediu – lung – scurt. Viteza orizontală a C. 2. pe penultimul pas (pasul cel mai lung) coboară în vederea lungimii drumului de acţiune a forţelor motoare care urmează să intre în acţiune în faza următoare.G.G. în faza bătăii.G.G.De principiu. Bătaia (desprinderea) Este un procedeu foarte complicat din punct de vedere biomecanic deoarece în momentul aşezării piciorului pentru bătaie apare o permanentă interacţiune a mărimii şi direcţiei forţelor 46 . iar pe de altă parte. Ultimul pas. de regulă. C. să contribuie la adoptarea poziţiilor optime ale corpului săritorului în faza de bătaie. are ca scop. să reducă efectul de frânare care se produce inevitabil în momentul contractului cu solul. al corpului. observând viteza orizontală dobândită până în acest moment la cote raţionale cerute de sensul săriturii (lungime sau înălţime).) este mai scurt decât al penultimului cu peste 50% la săritura în înălţime. pe deoparte. se acceptă că viteza elanului trebuie să fie “optimă”.G.

– respectiv viteza orizontală şi viteza verticală – desprindem următoarele: 47 . b. partea de început. Viteza verticală este rezultatul altor două forţe care compun: a. în faza extensiei de propulsie. forţa musculară de avântare. Bătaia este faza fundamentală a oricărei sărituri. braţe. Schematic şi simplificat.dependente de amortizare şi desprindere. cu direcţie şi sens corespunzătoare elanului. În termeni tehnici.G. deoarece în această fază se valorifică întregul sistem de forţe. uzual.G. în principal. partea finală a bătăii – în care predomină acţiunea de impulsie a piciorului de sprijin (bătaie) şi acţiunea forţelor de avântare (picior oscilant. bătaia cuprinde două părţi care. Dacă urmărim comportarea celor două componente de bază care determină traiectoria de zbor a C.G. În faza de desprindere (bătaia) acţionează următoarele forţe: Forţa de inerţie a corpului atletului aflat în mişcare (elan). în care piciorul de bătaie intră în contact cu solul (momentul de impact cu acţiunile şi forţele sale specifice cu o precontractie preliminara). Forţa de bătaie este reprezentată de viteza verticală (ascensională) care i se imprimă corpului în această fază. al corpului atletului. În reprezentarea grafică această forţă devine un vector cu valoare (mărime) exprimată în m/s. umeri). se numeşte viteză orizontală.G. al corpului. Din compunerea vitezei orizontale cu viteza verticală rezultă traiectoria de zbor a C.G. Impulsie . prin poziţiile corpului şi efectul forţelor care intră în joc. reprezintă 70% din dinamica forţelor care acţionează în desprindere. din a căror îmbinare rezultă traiectoria de zbor a C. după mulţi autori. viteza orizontală şi viteza verticală. forţa musculară de impulsie. b. trebuie avute în vedere: a.G.

Este de 73 – 75° la săritura în lungime şi foarte aproape de 90° la săritura în înălţime. La săritura în lungime este cuprins între 64 şi 70 °. Unghiul de contact. Viteza verticală (m/s) este mai mare la săritura în înălţime comparativ cu săritura în lungime cu 27. Unghiul de bătaie. Zborul 48 . În analiza fazei de bătaie ţinem seama şi de următoarele unghiuri care se formează între marile segmente ale corpului şi planurile de referinţă (orizontal şi vertical). Unghiul de desprindere. – de lungimea elanului (acesta este direct proporţional cu mărimea vitezei orizontale) şi – .10% la bărbaţi şi 26.50% la femei . Unghiul optim de desprindere a săriturii Viteza unghiului de desprindere produsă de forţa de accelerare 3.Viteza orizontală (m/s) scade în faza de desprindere în raport cu valoarea ei din faza precedentă. In concluzie. cu o cotă mai mare la săritura în înălţime decât la săritura în lungime . Timpul consumat în faza de bătaie este proporţional cu viteza elanului. respectiv din ultimul pas înaintea bătăii. iar la săritura în înălţime între 45 şi 60°. acesta fiind invers proporţional cu viteza orizontală.de timpul necesar executării bătăii (care ne dă dimensiunea – traiectul – drumului pe care acţionează forţele de impulsie). la săritura în înălţime între 45 şi 60°. La săritura în lungime este între 18 şi 27°. iar la lungimişti între 100 şi 140 milisecunde fără diferenţieri semnificative între bărbaţi şi femei. mărimea vitezei de desprindere depinde. La înălţimişti este cuprins între 150 şi 200 milisecunde. fără a intra în calcul forţa care în mod sigur este prezentă.

în principal în impulsie. când rezultanta acestora. Rotaţii reale avem la săritura în înălţime şi săritura cu prăjina. Tehnica de zbor în sărituri se compune din rotaţii compensatorii. adică orice mişcare a unui segment sau parte a corpului efectuată într-un sens. în partea opusă a C. al corpului şi au un caracter de compensare. tehnicile de zbor având ca bază raţională însăşi rotaţiile reale. este însoţită (compensată) de o mişcare în sens invers. în funcţie de tipul de săritură. cu o autonomie proprie sau din suprapunerea acestora pe rotaţii reale.G. urmăreşte: amortizarea şocului de contact (la săritura în înălţime şi la săritura cu prăjina.G. Aterizarea În faza finală a săriturii – faza de aterizare – atletul.rotaţii reale sunt provocate de forţele care acţionează în faza de bătaie. viteza ei (viteza de rotaţie) poate fi mărită sau micşorată. .Determinată de viteza de desprindere.G.G.G.G.G. în raport cu axa de rotaţie. În aceste situaţii ia naştere un cuplu de forţe care imprimă corpului săritorului o rotaţie reală şi inevitabilă în jurul C.G. Prin modificarea momentelor de inerţie. deci se aplică “necentrat”. unghiul de desprindere şi înălţimea de desprindere traiectoria de zbor a C. nu poate fi modificată cu ajutorul forţelor interne ale săritorului. 49 .G. 4. nu trece prin C. În timpul zborului se pot produce două tipuri de rotaţii: rotaţii compensatorii care se produc în jurul unor axe ce trec prin C. datorită poziţiei corpului. Rotaţiile compensatorii asigură o stare de echilibru a corpului în mişcare prin repartizarea egală a masei corpului în jurul C.G.G.G. la aceasta din urmă atletul suportă de 3-4 ori greutatea corpului). Rotaţia reală durează tot timpul zborului. al corpului.

G. este destul de complexă.G. un moment de rotaţie înainte în axa transversală care trece prin C. 2. Ducerea înainte a coapselor cu ridicarea genunchilor peste linia orizontală. concomitent cu aplecarea trunchiului pe coapse ) fără ca acesta să depăşească mult planul vertical) şi flexia dorsală a vârfurilor picioarelor pentru a lua contactul cu solul pe călcâie sunt principalele acţiuni motrice care se produc în faza de aterizare. Precizaţi scopul elanului în sărituri.G.valorificarea la maximum a traiectoriei C. a corpului pentru mărirea lungimii măsurabile a săriturii (la săritura în lungime şi triplusalt). 4. cedarea (flexia) din articulaţiile genunchilor şi coxo-femurale crează premizele “ieşirii” din punctul “mort”. Precizaţi tipurile de rotaţii în zborul săriturii şi rolul lor. 7. AUTOEVALUARE 1. Enumeraţi factorii care influenţează lungimea sau înălţimea săriturilor în atletism. evitând căderea înapoi pe braţe şi bazin. Precizaţi caracteristicile structurilor tehnice ale săriturilor. 6. Tehnica aterizării la săritura în lungime şi triplusalt.G. Care este rolul tehnicii în aterizare (în fiecare gen de săritură) TEHNICA SĂRITURILOR ÎN LUNGIME SCHEMĂ TEHNICĂ 50 . Descrieţi fazele (părţile) bătăii şi caracteristicile în fiecare probă de sărituri. al corpului. Stabiliţi interrelaţiile şi intercondiţionările factorilor săriturilor. În aceste condiţii. din punct de vedere biomecanic. 3. 5. Contactul picioarelor cu solul creează o forţă de reacţie determinată de componenţa orizontală a vitezei de aterizare care provoacă: frânarea vitezei de deplasare.

ELANUL Este un elan rectiliniu şi are ca scop realizarea unei viteze maxime controlabile care prin intermediul bătăii să fie transformată în viteză ascensională sub un unghi de desprindere optim.G. Numai la viteze apropiate între săritori pe ultima parte a elanului diferenţele de performanţă depind de tehnicitatea fiecăruia. care este determinată de viteza orizontală şi cea verticală a C. astfel bătaia şi elanul au valori apropiate.G. fiecare fază este determinată de cea anterioară şi o determină pe cea care urmează.se află într-o interdependenţă absolută. în momentul desprinderii săritorului de pe sol. Bineînţeles că la acestea se adaugă şi înălţimea C.G. evident şi a pregătirii unei aterizări eficiente. la desprindere. săritura cu extensie” (sau întinsă). ELANUL BĂTAIA ZBORUL ATERIZAREA Performanţa în săritura în lungime se bazează în principal.A. Procedeele tehnice folosite de săritori sunt în principal marcate de faza de zbor şi nu influenţează lungimea săriturii în mod direct. Fazele săriturii – elanul. raportat la viteza pe care o foloseşte. D. A. C.G. la realizarea unui echilibru cât mai bun în zbor. Influenţa cea mai mare pentru distanţa de zbor o are viteza de desprindere şi unghiul de desprindere. urmate de aterizare şi în ultimă instanţă de zbor. Aceste procedee sunt folosite de săritor în funcţie de stagiul în probă şi de modul cum se adaptează. Pentru performanţă însă fazele îşi au importanţa lor. 51 . B. în condiţiile încadrării tehnicii acestuia în legităţile biomecanice care o guvernează. bătaia şi aterizarea . Ele sunt: săritura cu l ½ pas în zbor. pe exploatarea la maxim a vitezei de deplasare şi detentei săritorului.

Raportul optim arată că sfîrşitul elanului. a săritorului. Faţă de cele arătate mai sus deducem că cea mai bună 52 .1 m/s a vitezei de alergare asigură o creştere de 0. Dacă tendinţa săritorului trebuie să fie de a creşte viteza continuu. Acest lucru este favorizat în principal de o viteză orizontală superioară şi de rapiditatea cu care se execută bătaia.G. în timpul bătăii se produce o reducere a vitezei orizontale cu 9 – 15 %.08 – 0. şi o viteză crescută de executare a bătăii (cu 20-24 cm). Această lungime a penultimului pas de alergare (cu 11-18 cm) este urmată de o scurtare a ultimului pas pentru a asigura dirijarea impulsiei în direcţia C. 23 paşi. Prin aşezarea pe plat a ultimilor 2 paşi de elan se permite coborârea C. B. cu atât durata în timp a bătăii este mai mică.G. respectiv ultimii 3 paşi.O creştere de 0. Powers – 23 paşi).15 m la performanţă.G. este stabilită în mod individual în funcţie de capacitatea de accelerare a fiecăruia (B.Lewis – aprox. bazinul trebuind să avanseze pentru a fi pe piciorul de bătaie imediat. ştiut fiind faptul că cu cât viteza orizontală este mai ridicată. care poate fi de 35-45-50 m la bărbaţi şi 32-40 m la femei. BATAIA (desprinderea) Scopul bătăii este de a transforma viteza orizontală (obţinută în urma alergării pe elan) în viteză ascensională în direcţia cea mai favorabilă (unghi de desprindere optim).G.Beamon – 20 paşi. determică performanţa prin modul cum se pregăteşte bătaia cu o pierdere cât mai mică de viteză. Astfel. În aceste condiţii lungimea elanului. C. practic cea mai mare viteză se constată pe penultimul pas dinaintea bătăii şi o pierdere de viteză pe ultimul pas.

iar la un raport spre 3:1 ar scădea. ZBORUL În scopul de a realiza o performanţă optimă a săriturii se ţine cont că forţa de accelerare produsă de bătaie imprimă săritorului o viteză optimă în care componenta verticală este dominantă. Raportat la unghiul optim teoretic de desprindere. Astfel săritorul începător va 53 . În aceste condiţii unghiul de desprindere depinde de viteza orizontală şi capacitatea săritorului de a se desprinde cu o viteză orizontală cât mai mare. Acum se departajează net procedeele tehnice folosite. Şi avântarea segmentelor libere are rol activ dacă este executată la timp. în acest fel săritura în lungime devenind o continuare a alergării pe o traiectorie mai înaltă. Se constată la ora actuală că bătaia nu este altceva decât o impulsie foarte puternică a pasului de alergare. viteza orizontală fiind transformată în viteză ascensională.bătaie este atunci cînd rezistenţa la mişcarea orizontală este redusă la minimum şi impulsia este cea mai mare posibilă şi dirijată total în direcţia C. Astfel se crează o presiune suplimentară pe sol şi ca urmare o reacţie a reazemului crescută. a corpului săritorului. ca urmare a rezultatului de transformare a vitezei orizontale în viteză ascensională. totul în relaţie strînsă cu lungimea săriturii. imediat ce piciorul de bătaie a luat contact cu pragul.G. precedând impulsia. C. unghiul de desprindere favorabil ar fi 23-27°. Raportul optim între viteza orizontală şi viteza verticală este de 2:1 şi chiar mai mare (3:1) în favoarea primei. Este faza care asigură un echilibru dinamic controlat şi care pregăteşte o aterizare eficientă. care este de 45°.G.

care au scopul în scopul menţinerii echilibrului corpului şi pregătirea aterizării. acesta trebuie să diminueze cât mai mult această tendinţă de rotaţie. Cu toate că după desprindere săritorul are tendinţa unei rotaţii înainte în axul transversal al corpului. ceea ce denotă o viteză. Procedeul utilizat se diferenţiază în funcţie de experienţa subiecţilor. Aceste mişcări trebuie se caracterizează prin amplitudine. Zborul Săritura 54 .G. a corpului săritorului este determinată şi neinfluenţabilă. fapt care se datorează momentului unghiular creat în timpul bătăii.Zborul durează din momentul desprinderii piciorului de bătaie de pe prag. respectiv: Nr. a săriturii. supleţe şi coordonare. Zborul este faza care diferenţiază procedeele tehnice ale săriturii în lungime. păstrând atât cât îi este necesar pentru o aterizare echilibrată şi lungă. fiind cea mai simplă şi care asigură o impulsie totală a piciorului de bătaie şi o avântare activă în sus şi înainte a segmentelor libere şi umerilor. Pentru începătorii se recomandă procedeul cu ghemuire şi 1 ½ paşi în zbor. crt.G.folosi tehnica cu 1 ½ pas în zbor. Săritorii care aleargă cu o viteză superioară pe elan preferă tehnica cu paşi în zbor (2 ½ paşi în zbor). deoarece este cel mai simplu şi accesibil zbor şi asigură baza de învăţare pentru procedee mai evoluate. până la reluarea contactului cu solul. . În timpul zborului săritorul efectuează o serie de mişcări. Totul depinde de calităţile motrice. Datorită faptului că după desprindere traiectoria C. Mişcările pe care le execută săritorul în timpul zborului sunt rotaţii compensatorii care asigură echilibrul în zbor şi care marchează şi tehnica zborului. datorită faptului că asigură efectuarea bătăii corecte cu impulsie completă şi avântarea activă a celorlalte segmente.Săritorii care dezvoltă o viteză mai redusă pe elan (şi unele săritoare) preferă săritura “întinsă” (sau “cu extensie”). iar marii performeri ajung până la 3 paşi şi jumătate. tehnica zborului nu are influenţă directă asupra lungimii săriturii. o forţă şi o mobilitate optimă.

începătorilor. Săritura se efectuează mai ales în cadrul bateriei de exerciţii din şcoala săriturii. cu gambele flectate şi călcâiele spre înapoi. Coborârea piciorului de avântare are ca efect proiectarea bazinului înainte. La aterizare picioarele coboară spre sol. Din inerţia forţei de desprindere. corpul îşi schimbă poziţia printr-o mişcare mai puţin obişnuită. urmând extensia gambelor. Ulterior picioarele sunt aduse înainte.1 2 3 4 Grupat Extins Cu paşi Combinat Săritură în lungime cu ghemuire ăritura în lungime întinsă Săritura în lungime cu 1 ½. Săritura în lungime cu ghemuire ▪ Săritura în lungime întinsă sau cu extensie este un procedeu mai elaborat decât precedentul. lângă piciorul de bătaie. Zborul debutează cu gruparea rapidă a genunchilor spre înainte sus şi menţinerea lor în această poziţie. printr-o mişcare de extensie din articulaţia şoldului. pentru valorificarea maximă a zborului. care s-a păstrat întins înapoi încă din momentul desprinderii. cu piciorul de avântare înainte îndoit. cu întinderea lor. în poziţia de pas sărit. poziţie de extensie la nivelul marilor articulaţii. coapsele ridicate. 55 . În partea descendentă a zborului piciorul de avântare coboară şi se întinde. în vederea aterizării.2 ½. săritorul se află în partea ascendentă a zborului. care presupune participarea mai activă a practicantului. până în apropierea momentului aterizării. având în vedere faptul că în timpul zborului. 3 ½ paşi Săritură în lungime cu paşi şi extensie Procedee tehnice ale săriturii în lungime ▪ Săritura în lungime cu ghemuire este recomandată şcolarilor mici sau celor care se iniţiază în atletism.

Pendulările descrise sunt rotaţii compensatorii. cu coapsa la orizontală. bătăii piciorul de avântare urcă rapid până la orizontală. Aterizarea trebuie să evite căderea săritorului înapoi. În finalul porţiunii descendente a zborului. avansaţi şi elevi din clasele gimnaziale. membrele inferioare. Lucrul braţelor se desfăşoară coordonat cu cel al picioarelor. În prima parte a zborului. în timp ce piciorul de bataie pendulează înainte cu genunchiul îndoit. consolidând echlilibrul general. în aşa fel. trunchiul se află pe verticală. prin extensie din articulaţia şoldului. gambele sunt extinse energic înainte pentru a valorifica la maximum traiectoria de zbor. Pregătirea fazei de bătaie.Săritura în lungime cu extensie ▪ Săritura în lungime cu 1 ½ paşi în zbor este uşor de practicat de către începători. ridicând genunchi spre orizontală. aflate de asemenea în acţiune compensatorie. călcâiele iau contact cu nisipul. În faza descendentă a zborului. iar în partea a doua trece în uşoară extensie Depărtarea dintre coapse formează un unghi de 100-120°care se menţine cât mai mult posibil. Pentru a realiza o aterizare cât mai eficientă. iar piciorul de avântare este îndoit. apoi pendulează înapoi jos. cu tălpile în flexie dorsală se îndoaie. Tălpile săritorului trebuie să atingă nisipul. încât să fie 56 . La contactul cu solul. braţele coboară rapid spre înapoi. Braţele participă la efortul de aterizare. pendulează alternativ cu membrele inferioare. săritorul aduce înainte piciorul dinapoi şi îl alătură celui dinainte. Săritura în lungime cu 1 ½ paşi în zbor ▪ Săritura în lungime cu 2 ½ paşi în zbor presupune o tehnică mai elaborată decât cele anterior prezentate şi se diferenţiază prin numărul de paşi executaţi de săritor în timpul zborului. Pentru un zbor cât mai lung. iar trunchiul se apleacă înainte pe coapse. care realizează echilibrul general al corpului. în care piciorul de bătaie este menţinut înapoi. efectuând o acţiune de pendulare spre înainte. aduce o pierdere mai mică de viteză orizontală şi asigură o desprindere mai lină. în punctul în care prelungirea tangentei la traiectoria centrului de greutate. În acelaşi timp braţele. După efectuarea bătăii. trece prin planul suprafeţei de aterizare. concomitent cu extinderea gambelor în vederea pregătirii aterizării. formând unghi de 90° în articulaţia genunchiului. După desprindere săritorul se află în poziţie de pas sărit. Braţul opus piciorului de avântare se află ridicat în dreptul privirii. prin aplecarea trunchiului cu braţele înainte.

continuarea acţiunii membrelor inferioare.G.valorifică acţiunea piciorului de bătaie.G. ATERIZAREA O aterizare raţională care să nu influenţeze rezultatul în mod negativ al săriturii depinde de gradul de tehnicitate.. fără ca săritorul să 57 . prin avântarea energică a piciorului liber spre înainte.consolidarea echilibrului general. dar nu exagerat de înclinat. Această fază. Săritura în lungime cu 2 ½ paşi în zbor D. asigură luarea contactului cu nisipul cât mai departe de locul unde ar intersecta solul traiectoria C. prin paşii de alergare în zbor. Avantajele utilizării procedeului cu paşi în zbor constau în: . coordonate cu membrele superioare . . prin rotaţiile compensatorii efectuate de membrele inferioare. îndemânare şi mobilitate a atletului şi este legată de componenta descendentă a vitezei zborului.înaintea proiecţiei verticale a centrului de greutate. pregătită şi realizată corect şi echilibrat.

Totodată aterizarea are rolul de a absorbi şocul la contactul cu nisipul. Pragul de bătaie Ordinea desfăşurării săriturilor în concurs este trasă la sorţi.21-1. a cărui suprafaţă este la acelaşi nivel cu pragul de bătaie. la o înălţime de 7mm. lung de 1. sub un unghi 30º. 58 . Sectorul de aterizare pentru săritura în lungime Bătaia se efectuează la pragul de bătaie construit din lemn. fiecare atlet având dreptul la trei sărituri. Acestea se măsoară de la urma faţă de prag. numită linia de bătaie se continuă cu pragul pentru plastilină lat de 10cm şi lung de 1. în care pista de elan are lungimea minimă de 40m şi maxim de 45m.22-1.21-1.22 m şi lat de 20 cm.00m fiind aşezată cu ax longitudinal.22m ridicat faţă de nivelul pragului de lemn. cea mai apropiată lăsată de orice parte a corpului (cota “0” a ruletei).75m şi maximă de 3. în prelungirea pistei de elan. marginea pragului dinspre groapa cu nisip. iar lăţimea de 1. perpendicular până la linia de bătaie a pragului. Prevederile regulamentului de concurs Concursurile se desfăşoară condiţii materiale standard. în direcţia alergării. respectiv groapa cu nisip are o lăţime minimă de 2. Zona de aterizare. la nivelul pistei de elan.cadă înapoi şi având posibilitatea de a se redresa spre înainte. plasat la o distanţă de cel puţin 10m faţă de extremitatea zonei de aterizare. Groapa de aterizare este umplută cu nisip fin şi umed.25m fiind marcată de două benzi late de 5cm.

dacă acesta: .în afara zonei de aterizare) .Măsurarea lungimii săriturii Clasamentul se efectuează în ordinea descrescătoare a performanţelor obţinute.depăşeşte linia de bătaie. iar primul său contact cu solul la exteriorul zonei este mai aproape de linia de bătaie. respectiv 1 minut.părăseşte zona de aterizare. mai aproape de linia de bătaie. decât urma cea mai aproape rămasă în nisip.în aterizare atinge solul în afara zonei de aterizare. înainte de zona de aterizare. primii opt săritori. se ia în considerare următoarea performanţă ca valoare. în caz de egalitate.depăşeşte timpul acordat pentru efectuarea unei săriturii. decât decât semnul cel mai aproape făcut în nisip. fie în faţa sau în spatele liniei de bătaie prelungită. în ordinea performanţelor au dreptul la trei încercări suplimentare. . TEHNICA SĂRITURILOR ÎN ÎNĂLŢIME Fazele corespondente tehnicii săriturii în înălţime constau dintr-o succesiune ordonată de mişcări având drept scop trecerea peste o ştachetă aşezată în poziţie orizontală la înălţime cât mai 59 . Se consideră o greşită o încercare a unui săritor. . Săritură nereuşită (ultima urmă .atinge solul dincolo de linia pragului.efectuează bătaia de o parte sau alta a extremităţilor laterale ale pragului de bătaie.mai aproape de prag . cu orice parte a corpului. . .

procedeul poate fi utilizat în condiţii materiale minime.Elanul constă într-o alergare accelerată de 5-7 paşi. zbor şi aterizare. . elan şi în final aterizarea. faza cea mai importantă este bătaia. In evoluţia tehnicii acestei probe cunoaştem : săritura cu păşire săritura cu rostogolire ventrală săritura cu rostogolire dorsală Scopul săriturilor în înălţime este de autopropiectare a corpului pe o traiectorie preponderent verticală. efectuată în linie dreaptă. bătaie. de deconectare şi refacerea activă (în urma solicitării aceluiaşi picior de bătaie). Celelalte procedee sunt folosite ca mijloace de consolidare a bătăii pregătitoare a zborului pe traiectorie asccendentă înaltă. respectiv ştacheta. a coordonării segmentare. Procedeele tehnice au evoluat de-a lungul timpului: Zborul Săritura 1 Forfecare Săritura în înălţime cu păşire Rostogolire laterală Săritura în înălţime cu rostogolire laterală Rostogolire Săritura în înălţime cu ventrală rostogolire ventrală Răsturnare dorsală Săritura în înălţime cu răsturnare dorsală Procedee tehnice ale săriturii în înălţime Procedeul actual utilizat de toţi săritorii este cel cu răsturnare dorsală. dar sub un 60 . Tehnica săriturii în înălţime cu păşire sau cu forfecare. Mişcările de rotaţie pot fi accelerate sau încetinite prin acţiunile compensatorii ale segmentelor corpului. Săriturile în înălţime impun învingerea forţei gravitaţionale. respectiv legarea logică şi legică a fazelor: elan. accesibil. Zborul astfel produs are forma unei parabole abrupte. a forţei membrelor inferioare. folosindu-se de autoproiectarea corpului şi trecerea cât mai raţională a obstacolului – stachetă. . Argumentele care îl recomandă sunt: .procedeul consolidează formarea la practicanţi a deprinderii de bătaie blocată. în parametrii optimi de forţă şi viteză.procedeul este simplu. Veriga de bază în tehnica săriturilor se constituie în modalitatea de trecere peste ştachetă. pentru trecerea peste un anume reper înălţat. respectiv păşire. rostogolire sau răsturnare. a coordonării generale a corpului.mare. zbor pe o traiectorie ce nu mai poate fi modificată de mişcările săritorului. cât mai înaltă. urmată de fazele de zbor. cu desprindere pe traiectorie verticală. Toate fazele săriturii sunt strâns legate între ele şi se condiţionează reciproc. determinată de bătaia necentrată. Acest fapt este realizabil în condiţiile unei desprinderi dinamice. . este un procedeu impus de programă în activitatea şcolară şi folosit cu atleţii începători. efectuate pe un singur picior. numită astfel datorită aspectului pe care îl are acţiunea membrelor inferioare în timpul zborului. natural. care de fapt nu mai influienţează prestaţia săritorului după epuizarea zborului. Structura tehnică a săriturilor respectă mecanismul de bază. În această relaţie. cât şi ca mijloace auxiliare de pregătire sportivă.

care întârzie liber în jos.45°. elanul se efectuează din partea dreaptă a ştachetei. În acelaşi timp cu avântarea piciorului liber. Elanul 61 . iar dacă săritorul bate pe piciorul drept. prin flexie controlată a gleznei. genunchiului.Aterizarea este faza care începe din momentul în care piciorul de avântare ia contact cu solul. . elanul se efectuează din partea stângă a ştachetei. dinapoi spre înainte. pe toată talpa. SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME CU RĂSTURNARE DORSALĂ 1. Bătaia se execută puternic. aflat depărtat de ştachetă. Piciorul rămâne întins până la depăşirea planului superior al ştachetei. cu vârful pe direcţia elanului. fapt ce favorizează depărtarea bazinului de ştachetă. Elanul 2. .unghi de 35°. angrenând şi braţele în acţiune. Ultimii doi paşi ai elanului respectă ritmul lung-scurt. iar trunchiul se apleacă înainte şi se răsuceşte uşor spre piciorul de bătaie. acţionează braţele şi umerii. la 2-3 lungimi de talpă sau 70-90cm de proiecţia acesteia pe pista de elan. Aceste articulaţii preiau greutatea şi amortizează şocul produs de coborârea corpului de la o anumită înălţime. Bătaia 3. după care se îndoaie uşor. SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME CU ROSTOGOLIRE VENTRALA 1.Zborul începe din momentul întreruperii contactului piciorului de bătaie cu solul şi se încheie la primul contact al piciorului de avântare cu nisipul gropii.Bătaia se efectuează pe piciorul puternic. cu genunchiul întins şi talpa în flexie dorsală. în scopul combinării forţelor interne şi externe spre proiectarea verticală a corpului. Piciorul de avântare efectuează o mişcare înainte-sus. După depăşirea ştachetei. şi a şoldului. Zborul efectuat prin trecerea succesivă (păşire) a membrelor superioare peste ştachetă se constituie în veriga principală a tehnicii săriturii în înălţime cu păşire. . piciorul de avântare coboară rapid. Alergarea cu viteză controlabilă se efectuează degajat. oblic faţă de planul ştachetei. Dacă săritorul bate pe piciorul stâng. Săritura în înălţime cu păşire SCHEMĂ TEHNICĂ A. care se avântă energic. Zborul B. urmat de piciorul de bătaie. Zborul are aspectul unei păşiri în care piciorul de avântare urcă întins.

70 – 1.85 m. asigură realizarea unei viteze orizontale superioară (7-8 m/s) şi posibilitatea realizării în bune condiţiuni a culcării. ultimul pas.25°) permite viteza cea mai mare.B – 1. Un unghi de elan mai mare obligă la o blocare mai fermă a vitezei orizontale. Pregătirea bătăii constă în accelerarea ultimilor paşi ai elanului şi o creştere a amplitudinii (lungimii) penultimului pas. Elanul Elanul. penultimul pas – F – 1. Bătaia 3. O bătaie eficientă presupune o scurtare a ultimului pas al elanului.95 – 2. ultimul pas. în zbor. învăluirii şi eschivării ştachetei. care realizează o coborâre a C. prezentăm aspectele de analiză biomecanică a celor două procedee.75 – 1. 2.F – 1. SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME CU ROSTOGOLIRE VENTRALĂ 1.G. executat sub un unghi de 20-40° faţă de ştachetă. Un unghi mai mic (cca. astfel: penultimul pas – B – 2.2. Bătaia 62 . A. dar cu o traiectorie lungă a C. Zborul C.G.25 m.00 m.15 – 2.G. al săritorului şi prin aceasta posibilitatea acţionării cu forţele interne pe un drum mai lung în timpul bătăii.75 m. în ordinea succesiunii fazelor săriturii prezentată în manualul cursului de bază.G. CORESPONDENŢE ÎNTRE ROSTOGOLIREA VENTRALĂ RĂSTURNAREA DORSALĂ ŞI Pe fondul descrierii tehnicii.

cu o viteză verticală de 4. Desprinderea săritorului de pe sol se face sub un unghi de 60-70°.5 m/s.G. La rostogolirea ventrală Vo (viteza orizontală) depinde de înălţimea deplasării C.G.G. Aşezarea pe sol se face sub un unghi de 50-60°.G. după aceea cedând pentru a asigura condiţii optime unei împulsii totale şi rapide datorită aşa-zisei comprimări a resortului. după care cedează din genunchi (se flectează) pentru a asigura strecurarea sa în jurul ştachetei şi conducerea mişcării de rotaţie pe parcursul învăluirii ştachetei.În timpul bătăii înălţimea C. respectiv de avântarea în sus a piciorului liber şi a ambelor braţe. In acest moment unghiul format între gambă şi coapsă la piciorul de bătaie este de 135-140°. Piciorul de atac se menţine întins până la trecerea sa de orizontală.1 / 4. în timpul bătăii şi de viteza acestei deplasări. Impulsia piciorului de bătaie este precedată de acţiunea de atac. la început “blocat” (întins). 63 . al săritorului se ridică cu 20-40 cm de la aşezarea piciorului de bătaie pe sol până la extinderea sa totală în urma impulsiei.

G. pentru ca. să ajute trecerea totală dincolo de ştachetă.G. B. al săritorului să fie cât mai coborât sub nivelul barei. Elanul 64 . învăluirii ştachetei şi a mişcărilor compensatorii.G. care se duc mult în jos pe verticală. Zborul Zborul la săritura în înălţime cu rostogolire ventrală trebuie să asigure o coordonare perfectă în spaţiu şi timp astfel încât. apoi cu capul şi cu trunchiul.3. în urma culcârii. cu atât acesta va fi coborât şi ca atare cu aceleaşi calităţi un săritor poate trece peste înălţimi mai mari.G. SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME CU RĂSTURNARE DORSALĂ 1. Acest lucru se realizează prin trecerea ştachetei în primul rând cu piciorul de atac şi braţul de aceeaşi parte. C. În trecerea peste ştachetă. cu cât se realizează o grupare mai mare a diferitelor segmente ale corpului în jurul C. prin compensare.

alergarea se relaxează continuând să accelereze. pasul atingând amplitudinea maximă. Şi aici se coboară C.G. realizîndu-se şi o plasare corectă a trunchiului şi bazinului pentru bătaie. viteza maximă utilizabilă atingându-se de fapt la terminarea alergării în linie dreaptă. pe penultimul pas (cca. iar pe ultima parte trunchiul se redresează. În partea a doua a elanului tempoul se accelerează. Laba piciorului de bătaie se aşează pe sol sub un unghi cât mai mic faţă de ştachetă. 18 cm). prin înclinarea corpului se îndepărtează centrul de greutate de planul ştachetei spre interior pe ultimii paşi. Ea însă asigură punerea sub tensiune a muşchilor extensori şi o poziţie favorabilă unei bătăi eficiente. astfel încât se evită a se depăşi planul ştachetei datorită forţei centrifuge. Înclinarea corpului trebuie să fie de 20-25° la elevi. accelerarea şi ultima parte care asigură pregătirea bătăii şi care se efectuează pe 3-5 paşi de alergare curbi-linie. Forţa centrifugală realizată prin alergarea curbilinie nu este importantă. 65 . ea terminându-şi acţiunea odată cu ultimul contact cu solul.Elanul la săritura în înălţime cu răsturmare dorsală are 3 faze: punerea în acţiune.G. de 25-30° juniori şi femei şi spre 30° la bărbaţi. În alergarea pe elan. se realizează echilibrul alergătorului astfel.

Atacul la acest procedeu tehnic a fost şi el perfecţionat. ţinând seamă de faptul că durata în timp a bătăii este mai scurtă la răsturnarea dorsală (220-200 m/s) faţă de cea de la rostogolirea 66 . Bătaia şi desprinderea În timpul bătăii datorită blocării vitezei orizontale şi unei impulsii (în afara C. Senzaţia în momentul desprinderii pe verticală prin rotarea pe verticală este că săritorul intră într-o traiectorie de spirală.30 – 3.2. Acestea sunt rotaţiile reale în jurul axului longitudinal al corpului şi în jurul axului transversal. Desprinderea săritorului de pe sol se realizează sub un unghi de 57-62° cu o viteză orizontală micşorată în timpul bătăii cu 2.70 m/s.) se crează rotaţiile necesare culcării pe ştachetă. preluându-se de la săritura cu “rostogolire ventrală” avântarea ambelor braţe simultan.G. Încercările de a efectua şi atacul cu piciorul liber întins în prima parte a sa nu a dat rezultate. trecerii peste aceasta cu spatele şi eschivării ştachetei.G.

ventrală (270-230 m/s). aceasta determinând înălţarea C.G.G. Zborul Este faza prin care se valorifică elanul şi bătaia desprindere şi se manifestă ca rezultat al transformării vitezei orizontale în viteză verticală prin intermediul bătăii când săritorul se desprinde de sol cu o viteză de 5. Braţul înspre partea piciorului oscilant de atac se trimite lung în sus cu tendinţa de a trece primul peste ştachetă şi de a direcţiona săritura.6 – 4.G. 67 .G.G. Un plus de 0.8 m/s la femei.bătaia 3. al corpului.1 – 5. Calitatea şi tehnicitatea unui săritor în înălţime constă tocmai în capacitatea de a ridica C.6 m/s la bărbaţi şi de 4. Săritura în înălţime cu răsturnare dorsală .1 m/s la viteza verticală a unui săritor dă un plus de 3 cm la ridicarea C. cât mai sus ca urmare a impulsiei exercitată cu o viteză cât mai mare şi cu o desprindere sub un unghi cât mai mare faţă de orizontală. pe verticală.G.

Practica a departajat 2 verticale la acest procedeu tehnic. Dublă mişcare de braţe. rămîne relativ avansat şi înălţat. Foarte activ în zbor. coordonată unilateral a braţelor. Avântarea ambelor braţe simultan. coboară şi rămâne în urmă faţă de piciorul de bătaie.G. Caracteristicile celor două variante nu le departajează deşi ele sunt următoarele: FLOP . particular pe ultimii paşi Acţiunea rapidă. atletul strecurându-se peste bară. lungă şi susţinută. Au o greutate foarte uşoară şi fond mediu de antrenament cu haltere.viteză Viteză aproximativă pe elan 7.G.4 m/s FLOP – forţă Viteză elan 7.0 – 8. Pierdere de viteza orizontală importantă înaintea ultimului pas. pe ultimii 2 paşi şi la începutul zborului. Lasă să cadă piciorul de atac şi trage 68 . totul realizîndu-se în principal pe rotaţia reală în jurul axului transversal al corpului.0 m/s Lungimea aproximativă a elanului 8-9 paşi 10 – 12 paşi Ridicarea genunchilor în sus accentuată în alergare (poziţia de sprint). C. respectiv varianta “FLOP – viteză” şi varianta “FLOP – forţă” şi aceasta pe baza aprecierii raportului forţă/greutatea corpului şi a componentelor vitezei şi puterii. Tendinţa de a avea capul întors spre înapoi. Fac antrenament de viteză şi acest lucru le Poziţia de alergare pe elan cu genunchii mai puţin ridicaţi.7 – 8.G.Modalitatea de trecere şi eschivare a ştachetei în “arc dorsal” se bazează pe trecerea succesivă a unor părţi ale corpului dincolo de bară.G. C. Pierdere uşoară de viteza orizontală pe ultimul pas.

place. nu se recomandă ştacheta de metal. Greutatea este mai ridicată şi fac antrenamente cu haltere.zborul Poziţia de „arc dorsal” în zbor La ambele variante însă trebuie puse pe acelaşi plan următoarele: a fi foarte rapid. un elan agresiv şi orientare pe verticală a componentelor desprinderii. PREVEDERILE REGULAMENTULUI DE CONCURS Concursurile se desfăşoară în condiţii materiale standardizate în care pista de elan are de 2025m. pentru a evita ca ştacheta să fie deplasată printr-o mişcare a zonei de aterizare care atinge stâlpii. cu un tonus controlat al flexiilor articulare ale membrelor inferioare. din care sunt confecţionate sectoarele nu se ridică probleme în legătură ce aterizare săritorilor la acest procedeu tehnic. Stâlpii sunt suficient de înalţi şi vor depăşi cu cel 69 . 4. Săritura în înălţime cu răsturnare dorsală . Datorită materialelor de calitate superioară. cu o greutate de 2 kg. Lucrul mediu de viteză. Între stâlpi şi zona de aterizare este un spaţiu de cel puţin 10cm. locul de bătaie este orizontal şi doi stâlpi sprijină ştacheta. a asigura forţă şi rapiditate pe ultimii 2 paşi ai elanului.după desprindere. gambele sub el . Aterizarea Aterizarea se efectuează pe partea superioară a trunchiului. Aceasta este din fibre de sticlă sau alt material potrivit.2cm). Zona de aterizare nu este mai mică de 5m lungime şi 3m lăţime. Lungimea totală a ştachetei este de 4m (+/.

soarta atletului fiind aceeaşi. după care renunţă să mai sară la 1.85m îşi face a doua săritură. Ordinea efectuării încercărilor se stabileşte prin tragere la sorţi. cu piciorul sau cu orice parte a corpului. Desigur că cele trei încercări greşite se puteau produce şi la 1. este clasat înaintea celorlalţi. după terminarea fiecărui tur.G. înălţimea maximă la care va putea fi ridicată. ştacheta va fi coborâtă sau urcată câte 2cm. Dacă nu este vorba de locul I. se procedează astfel: . dacă egalitatea se menţine. Stâlpii nu se deplasează în timpul probei.80m şi ratează prima încercare. Înainte de începerea concursului. 70 .80m şi abia la 1. atunci concurentul care are în toată proba. În cazul egalităţilor.în cazul în care egalitatea se menţine şi numai dacă este vorba de locul I. în funcţie de înălţimile succesive la care se ridică ştacheta după terminarea fiecărui tur. 4. care se ivesc destul de des. un atlet va fi eliminat din concurs. AUTOEVALUARE 1. între extremităţile ştachetei şi stâlpi este un spaţiu de cel puţin 1 cm. În cazul de faţă. fie la 1. . Dacă săritorul greşeşte şi a treia oară. pe care o poate efectua unde doreşte: fie tot la 1. dacă nici în acest caz nu se rezolvă egalitatea.când doi sau mai mulţi concurenţi au terminat concursul la aceeaşi înălţime. bineînţeles. săritorul care a efectuat cel mai mic număr de încercări la înălţimea respectivă. inclusiv la înălţimea la care a trecut ultima oară. acesta începe prin acordarea unei încercări la ultima înălţime la care concurenţii au doborât ultima oară ştacheta. se va proceda la „concursul de baraj”. adică poate renunţa la o încercare de la o anumită înălţime. decât dacă judecătorul probei consideră că este necesar. săritorul mai are dreptul la o singură încercare. Săritorul este obligat să execute bătaia pe un singur picior. ştacheta se ridică conform prevederilor regulamentare de ridicare succesivă. Pe suporţi.puţin 10cm. oricare ar fi înălţimea la care s-au produs încercările ratate. conform înălţimii minime fixată şi anunţată de arbitrul şef şi va putea sării după cum doreşte. Descrieţi caracteristicile tehnicii la înălţime raportată la C. este clasat înaintea celorlalţi. Clasamentul se întocmeşte în ordinea performanţelor. dar şi aici doboară ştacheta. fără a trece ştacheta. cele mai puţine încercări greşite. cu 3.80 m.85m. Se consideră a fi ratată o săritură în cazul în care atletul doboară ştacheta de pe suporţi sau intră în planul vertical al stâlpilor cu mâna. Un concurent poate opta pentru intrarea în concurs. După trei greşeli succesive. săritorii sunt anunţaţi de un arbitru care este înălţimea la care începe concursul şi înălţimile succesive la care se va ridica ştacheta. După fiecare tur de câte trei încercări. el va fi eliminat din concurs. concurenţii aflaţi la egalitate vor ocupa acelaşi loc în clasament. până când egalitatea va fi rezolvată. 5. 10 cm. la orice înălţime care urmează. un atlet sare la 1.G.90m sau mai sus. Spre exemplu. fiecare concurent are dreptul la câte o singură încercare la înălţimea respectivă.

TEHNICA ÎN PROBELE DE ARUNCĂRI 1. Rezistenţa aerului B.G.2. aruncarea ciocanului) tip azvârlire (aruncarea suliţei şi a mingii mici de oină) SCHEMĂ TEHNICĂ A. Viteza iniţială de proiecţie 2. Care sunt caracteristicile tehnice ale săriturii cu rostogolire ventrală? 3. 4. modul de eliberare a obiectului. Unghiul de lansare 3. STRUCTURA MOTRICĂ A ARUNCĂRILOR 1.G. de viteză b. Comparaţi tehnicile – rostogolire ventrală şi rostogolire dorsală 6. FACTORII CARE DETERMINĂ LUNGIMEA ARUNCĂRII 1. Înălţimea de eliberare 4. Comparaţi cele două variante ale săriturii dorsale (flop) a. Descrieţi săritura în înălţime cu păşire. de forţă 5. BAZELE GENERALE ALE TEHNICII ARUNCĂRILOR În atletism performanţele probelor de aruncări sunt determinate de forma şi dimensiunile obiectelor proiectate la o distanţă cât mai mare. de mişcări preliminare la dimensiunile spaţiului de elan. Efortul final de aruncare 71 . Elanul 2. Tehnica este adaptată la cerinţele regulamentului competiţional care se referă la modul de priză a obiectului. După modalitatea de eliberare a obiectului şi forţa care este aplicată avem următoarea clasificare a aruncărilor: tip împingere (aruncarea greutăţii) tip lansare (aruncarea discului. Care sunt caracteristicile tehnice ale săriturii cu rostogolire dorsală şi avantajele în raport cu C.

trunchiului şi braţelor. .Scopul urmărit de atlet în aruncări este de a proiecta un obiect de forme şi dimensiuni determinate la o distanţă cât mai mare folosindu-se de mijloace permise de regulamentul de concurs. . Practic aceasta se realizează atunci când în mişcarea de aruncare este angrenată întreaga masă musculară a picioarelor. întrucât în acest mod numărul forţelor este proporţional cu cel al grupelor musculare angrenate în mişcare. La aruncări este foarte important ca numărul forţelor angajate să fie cât mai mare. Dar coordonarea forţelor trebuie “organizată” pentru că dacă ele acţionează haotic se pot stânjeni. Viteza iniţială de proiecţie (Vo) Viteza de eliberare (Vo) este factorul cu ponderea cea mai mare în realizarea distanţei de aruncare Valoarea Vo este determinată de următorii factori (agenţi): . pe o anumită traiectorie.intensitatea forţelor. la terminarea acţiunii vom avea: 72 . unghiul de proiecţie înălţimea de la care este proiectat (Ho) rezistenţa aerului (forţa portantă) acceleraţia gravitaţională (G) 1.drumul (traiectoria) de acţiune a forţelor. se pot anula între ele scăzând eficienţa mişcărilor urmărite în aruncare.numărul forţelor care acţionează în fazele de accelerare a vitezei.compunerea forţelor . Pentru aceasta compunerea forţelor (coordonarea lor) trebuie să se efectueze într-o anumită ordine (tehnica fiecărei probe indică această ordine). Dacă un număr dat de forţe acţionează cu intensitate maximă. Distanţa de zbor a obiectului depinde de următorii factori: viteza iniţială de proiecţie (Vo).

încât forţele acţionează simultan şi se compun conform regulei paralelogramului de forţe. pe fracţiuni de parcurs. 73 .o viteză iniţială minimă dacă forţele acţionează succesiv numai pe o fracţiune de parcurs. Valorile acestor forţe rezultă din: .o viteză iniţială a obiectului maximă în cazul când forţele acţionează simultan. Foarte important pentru practică este faptul că mişcarea de aruncare odată începută trebuie să se execute în mod armonios şi continuu până la terminarea ei. Micşorarea vitezei în timpul executării mişcării de aruncare este contraindicată deoarece duce la contracţii musculare mai lente şi nu se realizează transferul de forţe eficient.compunerea acţiunii forţelor rezultate din acţiuni succesive. Orice întrerupere sau semiîntrerupere face ca efortul precedent să devină iar efortul care urmează să fie evident îngreunat. . combinată cu . pe tot parcursul şi pe aceeaşi direcţie. apoi cele mai mici). Acţiunea simultană a forţelor pe o singură direcţie are o mare importanţă întrucât în acest caz ele se compun pe aceeaşi linie. Valoarea vitezei iniţiale poate fi mărită şi în cazul angrenării succesive. Pentru obţinerea celei mai ridicate viteze iniţiale tehnica raţională cere atletului să execute o serie de acţiuni care să asigure obiectului de aruncat o mişcare continuu accelerată pînă în momentul lansării lui. dacă forţele intră în acţiune în ordinea descrescândă a intensităţilor (mai întâi forţele cele mai mari. rezultanta fiind mai mică.compunerea acţiunii forţelor rezultate din acţiuni simultane. Între forţele simultane şi active trebuie să se asigure o durată cît mai lungă de acţionare pe o traiectorie de accelerare cu lungime optimă care să asigure un transfer activ şi eficace de forţă asupra obiectului.

unghiul cel mai favorabil pentru atingerea unei distanţe cât mai lungi de aruncare (toate celelalte condiţiuni fiind egale) este cel de 45°. situaţie care are influenţă şi asupra unghiului de lansare. suliţă). Teoretic. 2. îndeosebi când obiectul prezintă anumite calităţi aerodinamice (disc.1. Unghiul de lansare Unghiul de lansare este format din direcţia vectorului de lansare Vo şi orizontală şi el influenţează direct lungimea aruncării la toate probele. Cînd toţi ceilalţi factori care determină lungimea aruncării sunt egali obiectul va avea un zbor mai lung sau mai scurt proporţional cu înălţimea de eliberare mai mare sau mai mică. În condiţiile normale de concurs aerul prin rezistenţa pe care o pune obiectului în zbor modifică traiectoria acestuia. În practică unghiul optim de lansare este mai mic de 45° din cauză că punctul de eliberare a obiectului (Ho) nu asigură înălţimea de eliberare optimă a obiectului. "înălţimea de eliberare". La aruncarea discului. ciocanului şi suliţei unghiul de eliberare poate să fie mai mic (din cauza lungimii mari a distanţei de aruncare şi a înălţimii de eliberare ). Acest fapt este valabil pentru un obiect aruncat în vid. iar la aruncarea greutăţii 74 . Această diferenţă de nivel (Ho) are o influenţă asupra performanţei mai mare la aruncarea greutăţii decât la celelalte probe (vezi referiri la cap. Inălţimea de eliberare (Ho) Obiectul trebuie să părăsească mâna aruncătorului la o înălţime de sol cât mai mare.

frânându-l. fapt ce crează premize favorabile pentru o acţiune musculară mai eficace în efortul de aruncare (braţul aruncător va acţiona mai aproape de linia perpendiculară pe planul pieptului). Astfel discul opune cea mai mică secţiune atunci când diametrul lui se găseşte în acelaşi plan cu traiectoria zborului. Rezistenţa aerului În timpul zborului obiectul aruncat întâmpină o rezistenţă din partea aerului pe care trebuie să-l străbată. Rezistenţa opusă de aer este direct proporţională cu mărirea suprafeţei secţiunii dominante. Obiectele de aruncare pot opune aerului diferite secţiuni dominante. apropiat de 45°.(distanţa de aruncare redusă şi înălţimea punctului de eliberare mare) unghiul de eliberare este necesar să fie mai mare. la aruncarea greutăţii şi ciocanului forma sferică a obiectelor va prezenta invariabil aceeaşi secţiune dominantă. Această rezistenţă este opusă direct sensului de mişcare al obiectului şi în consecinţă. 75 . secţiunea dominantă cea mai mică la suliţă este dată de suprafaţa cercului format de manşonul suliţei. provoacă scurtarea distanţei de aruncare. Aruncătorii înalţi au un avantaj asupra celor scunzi întrucât ei pot obţine cu mai multă uşurinţă unghiul cel mai favorabil de lansare. 3. Acţiunea rezistenţei aerului se exercită asupra secţiunii dominante a obiectului (prin acţiune dominantă se înţelege suprafaţa care rezultă din proiecţia obiectului pe un plan perpendicular tangent traiectoriei zborului).

Elanul Elanul este faza care cuprinde ansamblul de acţiuni motrice rezultate din deplasarea aruncătorului. Aruncările atletice cuprind două faze principale care se succed în aceeaşi ordine: elanul. de forma obiectului şi de unele prevederi regulamentare ale aruncării. efortul final sau aruncarea propriu-zisă. 76 . deoarece un unghi de înclinaţie optim poate să lungească timpul de acţionare al forţei portante. 1. Scopul mişcărilor care alcătuiesc elanul este dublu: de a asigura o viteză optimă obiectului ce urmează a fi aruncat. Astfel distingem: elanuri rectilinii sub formă de săltare (la aruncările de tip împingere). spre direcţia de aruncare a obiectului. care poate prelungi traiectoria. Structura elanului este determinată de tehnica tipurilor de aruncare. numită forţă portantă.Discul şi suliţa. ca regulă generală. dintr-un anumit loc. utilizează rezistenţa aerului pentru a obţine o forţă dirijată de jos în sus. de a asigura ajungerea aruncătorului într-o poziţie favorabilă în vederea efectuării cu eficacitate maximă a efortului final de aruncare. considerat ca fiind diferenţa dintre unghiul de lansare şi unghiul de înclinaţie a obiectului (unghiul de înclinaţie este format din axa longitudinală a suliţei sau a discului şi orizontală) împreună cu forţa şi direcţia vântului vor determina un anume punct de aplicare a forţei de ridicare (portante) a obiectului (la disc mai avantajos este ca direcţia vântului să fie contrară direcţiei de aruncare. datorită calităţilor lor aerodinamice în timpul zborului. putem spune că unghiul de atac variază în raport de tăria şi direcţia vântului ajutător influenţând lungimea aruncării. Unghiul de atac. În concluzie.

În general viteza cea mai potrivită este aceea în care aruncătorul poate să controleze încă mişcările pe care le efectuează în efortul final. mărirea vitezei obiectului de aruncat la sfârşitul fazei de elan depinde de tipul de aruncare. ciocan) este mai mare decât la cele de tip împingere şi azvârlire. - 2. de rotaţie. în care axa bazinului şi axa umerilor se rotesc de la dreapta spre stânga.elanuri rectilinii sub formă de alergare (la aruncările de tip azvîrlire). Cuplarea forţelor în momentul în care picioarele şi şoldurile devansează trenul superior (bustul. mijlocind astfel o participare activă a grupelor musculare în acţiunea de accelerare a mişcărilor. în care masa corpului şi a obiectului se deplasează de pe piciorul drept pe piciorul stâng. la aruncările de tip lansare (disc. de translaţie. Astfel. în poziţia înaltă.elanuri rectilinii sub formă de piruetă. De aici deducem că elanul are contribuţii diferite în realizarea performanţei sportive. Efortul final cuprinde trei forme principale de mişcare: de ridicare.deplasarea trenului inferior. crează o tensiune preliminară favorabilă musculaturii care va participa în fazele efortului de aruncare. în comparaţie cu trenul superior. Eficacitatea elanului este obţinută în următoarele condiţii: momentele fără sprijin pe sol să fie cât mai scurte. 77 . Se remarcă următoarele aspecte: viteza de execuţie a elanului este în strânsă legătură cu posibilităţile aruncătorului de a grefa efortul final de aruncare pe o anumită viteză prealabilă. prin înaintare şi torsionare. de aceea elanul trebuie realizat prin deplasări razante şi din ce în ce mai repede. în care masa corpului şi a obiectului trec de poziţia joasă (de pretensionare). . Efortul final de aruncare Scopul principal al efortului final constă din: compunerea vitezei dobândită de obiect în faza elanului. sub formă de translaţie (la aruncările de tip lansare şi de tip împingere). este mai rapidă. umerii şi braţele). cu o nouă viteză de accelerare imprimată de atlet în efortul final al aruncării. . cuplate cu forţele de eliberare ale obiectului.

2. 5. Timpul de acţiune în sprijin pe un singur picior (dreptul) trebuie să fie cât mai redus şi atletul să caute trecerea cât mai rapidă în sprijin bilateral pentru a-şi asigura condiţiile necesare accelerării maxime a mişcării. Factorii determinanţi în lungimea aruncării.Caracteristica esenţială a efortului final constă în aceea că toate grupele musculare mari ale corpului intră în contracţii maxime într-o anumită succesiune de timp şi spaţiu dând mişcării finale caracterul exploziv. Axa verticală de rotaţie se schimbă din planul exterior spre planul median al corpului odată cu mişcarea de ridicare-translaţie. Rolul rezistenţei aerului în aruncare Structura elanului determinată de tehnica tipurilor de aruncare. În acest mod musculatura respectivă începe acţiunea motoare pe baza unei tensiuni rezistente prealabile. AUTOEVALUARE 1. 6. cu direcţia vectorului din prima parte a fazei efortului final. Nominalizaţi cerinţele generale ale efortului final de aruncare. Influenţa unghiului de lansare asupra performanţei (lungimii aruncării). În acest moment viteza obiectului atinge valoarea maximă şi este eliberat în mod activ. Factorii care determină Vo (iniţială) de proiecţie. 3. 2. ARUNCAREA MINGII DE OINĂ (MINGEA MICA) 78 . Traiectoria obiectului aflat sub influenţa musculaturii dinamice nu trebuie alungită spre înainte în defavoarea unghiului optim şi a înălţimii maxime (optime de lansare). Descrieţi formele principale de mişcare în efortul final al aruncării. Cerinţele generale ale efortului final sunt următoarele: 1. Efectul acestor forţe creşte atunci cînd atletul reuşeşte să “depăşească” obiectul (trenul superior rămâne în urmă faţă de trenul inferior). Viteza acumulată de obiect în faza anterioară (elan) nu trebuie micşorată prin vreo pauză înainte de începerea efortului final. 5. 4. 3. 4. să fie cât mai redusă. Deviaţia unghiului rezultată din direcţia vectorului din ultima parte a elanului. 6. 7. Mişcarea de aruncare propriu-zisă începe din poziţii în care corpul se află în sprijin pe un singur picior îndoit. Forţele care intră mai întâi în acţiune sunt cele produse de contracţia maselor musculare mari din regiunea picioarelor bazinului şi a şalelor.

al arătătorului şi al mijlociului cât şi cu degetului mare.Pregătirea Priza sau ţinerea mingii poate aplica două prize în funcţie de mărimea (volumul) mingii: ţinută pe rădăcina degetelor. 4. Această aruncare este probă de concurs pentru micii atleţii de categoria “copii I” şi “copii II” în cadrul poliatloanelor. Azvârlirea. atletul se aşază cu piciorul stâng înainte pe toată talpa. Poziţia iniţială După fixarea prizei. cu ajutorul degetului mare. Aruncarea mingii de oină presupune o acţiune de tip azvârlire. cu cotul înainte şi 79 . policele susţine mingea lateral opus celorlalte falange . Tehnica aruncării mingii de oină Descriem aruncare a mingii de oină. .2. este cel mai frecvent procedeu de aruncare. arătătorului.efortul final – de aruncare. procedeul cu patru paşi specifici.elanul (elanul preliminar şi paşii specifici de aruncare). Aruncarea mingii de oină se desfăşoară în următoarele faze tehnice: . 6. al mijlociului şi al inelarului. braţul este îndoit cu cotul orientat spre înainte. cu trunchiul drept şi relaxat. celălalt sprijinit înapoi. Mingea este ţinută deasupra unărului drept. Este prezentă în programa de educaţie fizică a elevilor şi a metodicii de învăţare tehnica punctând acţiuni asemănătoare aruncării suliţei. care se aşază pe minge. PRIZA SI POZIŢIA DE PLECARE ELANUL EFORTUL FINAL RESTABILIREA DUPĂ ARUNCARE Priza mingii mici este efectuată cu toate degetele uşor depărtate. 2.1. 3. procedeu accesibil începătorilor şi elevilor.SCHEMA TEHNICĂ 1.pregătirea (priza şi poziţia iniţială). . act motric natural şi accesibilităţii. cu sens dinapoi spre înainte. unde forţele declanşează o tracţiune. plecarea este favorizată printr-o derulare de la vîrf la călcîi a piciorului stîng şi trecerea greutăţii spre înainte. ea fiind cuprinsă şi în cadrul activităţii de educaţie fizică şcolară. puţin înapoi faţă de stângul. Poziţia de plecare este stînd cu faţa spre direcţia de plecare. greutatea corpului repartizată pe piciorul drept. pe direcţie liniară. la nivelul capului şi uşor în faţă. . controlând cu vârful solul şi duce braţul drept sus.

50-2. al corpului coboară cu 5-6 cm.80-2.10m). astfel că. Poziţia corpului este verticală. pe fondul cărora se execută anumite mişcări ritmice şi precise. sau pasul de blocaj este executat cu piciorul stâng. până la un semn de control. cu care se încrucişează. Elanul preliminar Se execută între două semne de control şi constă dintr-o alergare liberă. Deşi efortul de aruncare cuprinde mai multe acţiuni ale segmentelor corpului.al doilea pas. braţul cu mingea începe să se ducă înapoi. în acest timp. pasul de aruncare. fapt ce permite întinderea completă a braţului cu mingea. la eliberare mingea atinge o viteză foarte mare.Elanul Lungimea totală a elanului este în jur de 20 m şi se desfăşoară sub formă unei alergării accelerate (elanul preliminar) şi a unei suite de paşi specifici de aruncare (paşii de aruncare). pasul fiind “veriga” de legătură a elanului cu “efortul” de aruncare. pasul se execută “razant” şi suficient de lung (1.20m) se execută cu piciorul drept.G. se crează o viteză suplimentară. datorită vitezei 80 . la care aruncătorul (dreptaci) ajunge cu piciorul stâng: . trunchiul se înclină spre înapoi. el fiind suportul pe care se desfăşoară efortul final. are loc şi răsucirea uşoară a axei umerilor spre dreapta. C. . Prin mişcările executate în efortul de aruncare.al patrulea pas. în scopul relaxării. pe pasul 1 şi 2 se duce înapoi braţul aruncător. printr-o pendulare activă a coapsei. peste piciorul stâng.mingea deasupra umărului.al treilea pas. concomitent cu începerea ducerii mingii înapoi.00m. reduse ca amplitudine. începând cu grupele musculare mari. Paşii specifici de aruncare a mingii de oină . formând un unghi de 30-35º cu verticala. care este mai lung (2-2. fiind determinat şi de forţa de impulsie a piciorului stâng. . . mişcări bazate pe contracţii musculare “în val”. Prin acest pas se urmăreşte devansarea (depăşirea) trenului superior. se execută cu piciorul stâng. pasul încrucişat. iar pasul 4 este de „blocaj” sau de „aruncare”. iar braţul liber (stângul) este adus îndoit în faţa pieptului.Efortul final Este cea mai importantă fază. . de 1. iar braţul opus relaxat înainte. pasul 3 este „încrucişat”. când are loc “marea accelerare” a braţului cu mingea. cu palma în supinaţie. se execută cu piciorul drept.primul pas. iar braţul cu mingea se menţine întins. Paşii specifici de aruncare se desfăşoară sub forma unei alergării aciclice.G. fapt ce relaxează centura scapulo-humerală. mingea rămâne deasupra umărului executând mişcări oscilatorii. Paşii specifici încep la semnul de control. compusă din 4 paşi specifici tehnicii de aruncare. urmărindu-se o accelerare gradată. atletul ajungând cu axa umerilor paralelă cu direcţia de aruncare.

Cea mai lungă aruncare. rezervată copiilor. unde se produce un sistem foarte complex de acţiuni în scopul obţinerii eficienţei maxime a braţului drept. soluţia optimă efectuării unei mişcări de azvârlire cu eficienţă mare. Oprirea inerţiei se realizează printr-o schimbare rapidă a picioarelor. semiflexat şi coborând C. TEHNICA ÎN ARUNCAREA GREUTĂŢII Este cea mai simplă probă dintre aruncări deoarece se bazează pe angrenarea forţelor de împingere şi învingerea inerţiei masei greutăţii precum şi faptul că traiectoria descrisă de obiect este în raport cu direcţia aruncării folosindu-se capacitatea dinamică a atletului. Sectorul din care se practică proba este cel specific aruncării suliţei. Sectorul de aruncare a mingii de oină Fiecare participant are dreptul la trei aruncări neconsecutive.G.de execuţie imprimată de aruncător. tehnica fiind cea de azvârlire. 81 . Greutatea mingii de oină folosită în concurs este de 120-150 grame.1. trecând dreptul înainte. el apare ca o unică şi continuă mişcare. propulsând bazinul înainte. contribuind la extensia corpului şi realizarea “arcului întins”. fapt ce impune unele precizări de respectat. moment care precede tracţiunea finală (azvârlirea). regulamentul impune aruncarea la distanţă a acestei mingi pe deasupra capului. respectiv cota “0” a ruletei. al corpului. la care este angrenată şi rotarea şoldului drept. Sprijinul unilateral După executarea pasului încrucişat.2. acest picior se aşază lateral-stânga faţă de direcţia de aruncare (la 20-30cm). care preia şi continuă activ mişcarea: rotarea genunchiului (fără tendinţa de ridicare). la marginea pistei de elan cota de citire pe ruletă. este reţinută pentru întocmirea clasamentului şi acordarea punctajului. se asigură şi intrarea aruncătorului în “arc întins”. Aşezarea piciorului stâng se face foarte rapid. 6. Toate cele trei aruncări sunt măsurate şi înregistrate până la finalul competiţiei. Sprijinul bilateral (pasul de blocaj) Reprezintă pasul final. atletul ajunge în sprijin pe piciorul drept. Astfel. dintre cele trei încercari. prin grupare pe piciorul drept. contactul cu solul se ia pe călcâi. Urmează extensia explozivă a antebraţului pe braţ şi biciuirea mâinii şi a degetelor. ajungându-se foarte repede pe toată talpa. Precizări regulamentare în aruncarea mingii de oină Proba face parte din componenţa poliatloanelor specifice categoriei de vârstă. fapt ce favorizează rotarea şoldului drept.G. Lungimea aruncării este măsurată de la zona de aterizare a mingii.

cu elan circular ultimul fiind mai avantajos din punct de vedere teoretic.Poziţia iniţială .Impulsia şi avântarea (balansul) .Priza .Sprijinul unilateral . PREGĂTIREA . ELANUL . ARUNCAREA GREUTĂŢII CU ELAN CIRCULAR În prezent există două procedee tehnice de aruncare a greutăţii: . EFORTUL FINANL DE ARUNCARE .cu elan liniar . ARUNCAREA GREUTĂŢII CU ELAN LINIAR Deosebim trei părţi (faze) A. ARUNCAREA GREUTĂŢII CU ELAN LINIAR A.Săltarea (alunecare . SCHEMĂ TEHNICĂ I. Elanul C.translaţie) C. elanul circular favorizînd creşterea vitezei.Sprijinul bilateral şi împingerea finală II. Pregătirea B. I.Proba a devenit mai simplă odată cu introducerea tehnicii O’Brien (cu spatele) şi în momentul actual adaptarea elanului cu piruetă de la aruncarea discului.Cumpăna (pretensionare a piciorului de impulsie) şi gruparea B. Efortul final de aruncare Se pot distinge momentele care intră în componenţa fiecăreia din aceste faze: 82 .

A. Priza trebuie să fie fermă dar suficient de degajată. iar braţul stâng semiîntins este dus oblic. mijlociul şi inelarul sunt răsfirate pe greutate. mijlociu şi inelar) pe greutate: cele trei degete sunt răsfirate lejer pe greutate . Pendularea (balans cumpănă) şi gruparea (pretensionarea) 83 . Cotul va fi sub nivelul umerilor ca să asigure relaxarea mâinii. sus relaxat.cele trei degete. După fixarea degetelor mâna se flexează din articulaţia pumnului sub presiunea greutăţii şi este dusă în dreapta gâtului sub bărbie în spaţiul clavicular. Priza (ţinerea greutăţii) Sunt trei moduri de a ţine greutatea. trunchiul este în uşoară extensie. Presiunea greutăţii va fi sinţită la baza degetelor (nu spre vârful acestora). în funcţie de aşezarea degetelor (arătător. . Poziţia iniţială Aruncătorul stă pe toată talpa piciorului drept cu spatele în direcţia de aruncare la marginea posterioară a cercului. sunt apropiate şi aşezate pe greutate. iar cel mic îndoit se află sub greutate. . PREGĂTIREA 1.degetele arătătorul. cel mare se află în lateral (o folosesc mai ales fetele). antebraţului şi braţului. în unele cazuri şi cel mic. iar degetul mare şi cel mic se află în lateral.depărtate egal între ele. Piciorul stâng controlează solul cu vârful.

În faza următoare piciorul stâng coboară flexându-se până când genunchiul acestuia ajunge în apropierea piciorului de sprijin (drept). 10 cm faţă de dreptul. axa umerilor este paralelă cu solul şi perpendiculară pe direcţia de aruncare. Concomitent în această acţiune se produce şi flexia piciorului de sprijin (drept) care preia vizibil sub presiune greutatea sistemului aruncător – greutate. unghiul format de trunchi şi coapsa piciorului drept este în jurul a 50°. 100°.G. ELANUL 1. mâna stângă cu rol de echilibrare “atârnă” semiflexată în jos. Impulsia şi avântarea În această fază se produce prima acceleraţie.Din poziţia de plecare iniţială aruncătorul apleacă trunchiul şi pendulează înapoi – sus piciorul stâng. În această fază are loc şi o derulare de pe pingea pe călcâi care poate fi completă când piciorul se întinde total şi incomplet când piciorul rămâne în uşoară flexie la nivelul genunchiului. Caracteristici ale fazei de impulsie-avântare: 84 . B.G. obţinând pentru un moment o cumpănă. genunchiul piciorului stâng se află la cca. Se realizează “gruparea” din care începe acţiunea de impulsie pe diametrul cercului în direcţia de aruncare. cu evitarea ridicării excesive a C. Caracteristici ale grupării: greutatea se află în punctul cel mai de jos al traiectoriei sale. Acţiunea se realizează printr-o împingere în sol efectuată de piciorul drept. unghiul format între coapsa şi gamba piciorului de sprijin este de cca. susţinută de avântarea piciorului stâng pe direcţia elanului. Impulsia se face printr-o extensie energică din articulaţia genunchiului. (centrul de greutate al corpului).

unghiul traiectoriei pe care se mişcă greutatea creşte cu 15-25°. să fie razantă (aproape de sol) pentru a reduce la maximum oscilaţiile pe verticală. axa umerilor se menţine perpendiculară pe direcţia elanului. ceea ce duce la oscilaţii pe verticală cu influenţă negativă.- direcţia de impulsie se face sub un unghi de cca. axa umerilor rămâne paralelă cu solul iar bustul se ridică progresiv. 35-45 cm. piciorul stâng este avântat spre direcţia de aruncare. De aceea săltarea trebuie să aibă loc într-un timp cât mai scurt. greutatea parcurge un drum de 70-90 cm. 2. 85 . Caracteristici ale săltării razante: traiectoria greutăţii se ridică în continuare faţă de faza impulsiei cu cca. Săltarea (translaţie-alunecare) Începe la terminarea derulării şi ţine până la reluarea contactului cu solul. 60°.1520°. În timpul săltării acceleraţia vitezei sistemului aruncător-greutate realizată prin impulsie începe să scadă. Se ţine cont că în mişcarea de înaintare a apicioarelor corpul tinde către o poziţie mai ridicată. pe piciorul drept. greutatea mai parcurge un drum de cca. Aruncătorul urmăreşte trimiterea picioarelor înainte şi menţinerea greutăţii la distanţă realizând astfel şi o pretensionare a corpului. Reluarea contactului cu solul are loc pe pingea. piciorul drept execută o mişcare de rotaţie spre interior.

mîna stângă acoperă pieptul fiind un “control” al poziţiei închise. 2. 90°.C. Sprijinul bilateral În această fază are loc “marea accelerare” cca. în direcţia aruncării. unghiul dintre trunchi şi coapsa piciorului este de cca. Sprijinul unilateral Se realizează pe pingeaua piciorului drept care aterizează pe sol răsucit spre interior. Începutul efortului se realizează din sprijin unilateral când se produce tranziţia de la săltare la efortul de aruncare. Caracteristici ale sprijinului unilateral axa umerilor se menţine relativ perpendiculară pe direcţia de aruncare şi formează cu axa bazinului un unghi de cca. Din această poziţie începe impulsia spre direcţia de aruncare. EFORTUL FINAL DE ARUNCARE Acum are loc al doilea moment de accelerare a greutăţii (primul a avut loc în faza de impulsie). laba piciorului drept formează un unghi de 120° cu direcţia de aruncare. 90°. Piciorul drept continuă acţiunea de impulsie concomitent cu rotarea genunchiului şi a şoldului în 86 . Acum are loc şi o mişcare complexă de ridicare-rotare-înaintare. 80-85% din viteza iniţială a greutăţii. 1. axa bazinului este paralelă cu direcţia de aruncare. Sprijinul unilateral se termină odată cu aşezarea piciorului stâng pe sol.

timp ce piciorul stâng printr-o acţiune de “blocare” contribuie la creşterea substanţială a accelerării mişcărilor executate de partea dreaptă. urmează ridicarea umărului drept şi apoi întinderea foarte energică a braţului aruncător. în timp ce braţul stâng “deschide” pieptul. evitând astfel depăşirea (ieşirea din cerc). Oprirea inerţiei La finalul efortului de aruncare se execută o schimbare rapidă a picioarelor şi se coboară centrul de greutate (semigrupare pe piciorul drept) pentru a stopa inerţia masei corpului aflată în mişcare. Schimbarea picioarelor se face în clipa când greutatea a părăsit mâna aruncătorului. lângă prag prin săritură. Greutatea rămâne lipită de gât pînă când atletul “simte” tranziţia (trecerea) corpului pe piciorul stâng. Bustul se ridică şi se roteşte treptat dar în mare “viteză”. Contactul cu solul se face cât posibil aproape simultan cu amândouă picioarele. Piciorul stâng va fi tras razant înapoi. 87 . iar dreptul va fi dus înainte.

permite o creştere a vitezei obiectului mai mare decât în tehnica clasică (cu elan liniar) fapt care îi conferă perspectiva de viitor. Poziţia iniţială şi sprijinul bilateral sunt identice cu cele de la TEHNICA ARUNCĂRII DISCULUI. Este o tehnică folosită în actualuitate de aruncători de valoare mondială. Prizele de greutate sunt aceleaşi – descrise la TEHNICA ARUNCĂRII CU ELAN LINIAR. ARUNCAREA GREUTĂŢII CU ELAN LINIAR ŞI SĂLTARE LATERALĂ 88 . ARUNCAREA GREUTĂŢII CU ELAN CIRCULAR Această tehnică.Aruncarea integrala Variante tehnice II. III. bazată pe un elan circular.

Aproape instantaneu se ajunge într-o poziţie în care piciorul drept este adus sub corp şi puternic flexat iar piciorul stâng este aşezat depărtat şi bine întins pentru a asigura blocarea şi sprijinul care să asigure urcarea centrului de greutate într-o poziţie verticală avansată favorizând rotirea umerilor şi lansarea bilei dintr-o poziţie cu o înălţime cât mai mare. uşor flexat iar piciorul stâng execută o balansare laterală cu uşoară încrucişare a piciorului drept şi avântare lateral înainte urmat de impulsia puternică a piciorului drept. 89 . braţul drept este împins puternic în sus imprimând bilei acceleraţia finală.În acest procedeu se foloseşte tehnica elanului liniar în care poziţia de plecare este laterală cu sprijin pe piciorul drept (în cazul dreptacelor).Atletul trebuie să întârzie rotaţia până când greutatea se va afla pe piciorul stâng.

zgură sau orice material pe care obiectul lasă o urmă. dar trecând banda ruletei prin centrul cercului. care are vârful în centrul cercului. Cercul pentru aruncarea greutăţii Ordinea în care se desfăşoară aruncările este stabilită prin tragere la sorţi.Prevederile regulamentului de concurs Aruncările se efectuează dintr-un cerc betonat având un diametru de 2. Fiecare concurent are dreptul la 3 încercări.23m.92º.135m. după un tur de trei aruncări. de la urma cea mai apropiată de cerc. primii 8 atleţi au dreptul la trei încercări suplimentare.21-1. Măsurarea fiecărei aruncări se efectuează imediat după efectuare. Timpul acordat efectuării unei încercări este de 1 minut. ieşind prin partea posterioară a cercului. lăsată de obiect (cota “0”). în jumătatea dinainte a cercului este plasată o opritoare (prag) care măsoară 1. Sectorul de aruncare poate fi iarbă. 90 . Cea mai lungă aruncare. a solului sau a părţii superioare a cercului de metal se va considera o greşeală. până la marginea internă a circumferinţei cercului. respectiv 4kg la femei. concurentul îşi începe aruncarea dintr-o poziţie statică şi părăseşte cercul după ce sfera a atins sectorul de aterizare. călcarea sau atingerea cu orice parte a corpului a părţii superioare a opritoarei. Greutatea este eliberată în sectorul de aruncare. este luată în considerare în alcătuirea clasamentului final. Sfera din metal (greutatea) cu care se execută aruncarea este netedă şi cântăreşte 7. incluzându-le şi pe cele suplimentare.260kg la bărbaţi. Măsurarea lungimii aruncării greutăţii Aruncările sunt valabile dacă obiectul cade în interiorul sectorului de aterizare. format în spaţiul delimitat de un unghi de 34.

separarea fiind de ordin metodic. de a introduce subiectul în tehnica exerciţiului şi reprezintă prima etapă de formare a deprinderii motrice speciale. Efortul final şi oprirea inerţiei. este metoda practică. a ceea ce trebuie însuşit. iar elevii recepţionează (observă 91 . prin prezentarea şi reprezentarea corectă a execuţiei tehnice. ▪ Etapa a III-a – Finală are scopul de a perfecţiona execuţia tehnică a exerciţiului atletic. Aruncarea cu elan circular (avantaje şi dezavantaje) METODICA PREDĂRII TEHNICII PROBELOR DE ATLETISM ŞI DEZVOLTAREA/EDUCAREA CALITĂŢILOR BIOMOTRICE METODE DE INSTRUIRE ÎN ATLETISM Metoda de bază a instruirii. 2. concretizat în activitatea de predare de către profesor şi activitatea de însuşire de către elev. impune înţelegerea de către subiecţii. . Fazele elanului liniar şi caracteristicile fazei de impulsie-avântare şi ale săltării razante. Variantele şi caracteristicile elanului în aruncarea greutăţii (elan liniar şi elan circular). se numeşte: schema tip de învăţare a tehnicii. cu teme din atletism. . în lecţia de educaţie fizică. ▪ Etapa a II-a – Fundamentală are scopul de a învăţa începătorul execuţia tehnică propriu-zisă a exerciţiului de atletism si de a consolida executia tehnica.Situaţii de aruncări nereuşite AUTOEVALUARE 1. care transmite informaţii. iar forma unitară. conform căreia se desfăşoară învăţarea tehnicii probelor de atletism. Schema tip de învăţare urmează o succesiune formată din 3 etape: ▪ Etapa I-a – Pregătitoare are scopul de a iniţia. metoda exersării. 4. general aplicabilă. Însuşirea tehnicii unui exerciţiu de atletism.Între cele 3 etape există unitate şi interdependenţă.În etapa I-a – rolul principal îl are profesorul. 3.

proba.crearea unei imagini.În etapele a II-a şi a III-a – rolul principal. la juniori) şi personalităţi internaţionale sau naţionale care s-au evidenţiat în proba respectivă. .demonstraţii speciale: . elevii urmăresc demonstarţia dintr-o poziţie perpendiculară pe direcţia elanului.profesorul denumeşte exact. pentru descrierea execuţiei tehnice. corecte. cu o exprimare corespunzătoare nivelului de înţelegere al subiecţilor (elevi/studenţi). Exemplu: la sărituri. . completează.profesorul explică şi descrie exerciţiul sau faze ale exerciţiului. stabilite de profesor.demonstraţia respectă integral viteza. reprezentări motrice.profesorul poate folosi pentru întregirea imaginii motrice materiale ilustrative: fotografii. la alergări. naţionale. respectiv exersează. mai ales dacă exerciţiul nu este complicat). . cât mai precise.„exerciţiile de încercare” se admit la probele mai simple.subiecţii urmăresc demonstraţiile din unghiuri de observaţie optime.demonstraţia iniţială (integrală) a exerciţiului: . . . ▪ demonstrarea exerciţiului propus spre învăţare → formarea imaginii motrice: . Conţinut: ▪ enunţarea exerciţiului → informare general: . Exemplu: bătaia la săritura în lungime. în legătură cu rezultate (recorduri mondiale. .alergarea de (peste) garduri (NU sărituri peste garduri). la alergarea de garduri. .profesorul informează subiecţii despre proba atletică de concurs.numărul execuţiilor de încercare este de 2-4. descrierea şi ilustrarea exerciţiului propus spre învăţare → întregesc. accentuându-le pe cele determinante în eficienţa tehnică. . film. mai aproape de locul de bătaie şi zbor.demonstraţia este efectuată de profesor sau de o persoană care execută foarte corect. profesorul poate cere subiecţilor să reproducă exerciţiul propus spre învăţare (prin „execuţii de încercare”.pe baza I şi II sistem de semnalizare). Obiective: . efortul final – împingerea la aruncarea greutăţii. masculin.profesorul precizează fazele exerciţiului.demonstraţia se efectuează în limitele vitezei unei execuţii corecte. → La sfârşitul etapei a I-a.reproducerea de încercare este motivată de nevoia de activitate a subiectului şi de nevoia profesorului de a aprecia puterea de înţelegere şi redare a subiecţilor.săritura în înălţime cu răsturnare dorsală (NU săritura în înălţime cu răsturnare pe spate). ETAPA I Etapa este numită şi pregătitoare sau de introducere în tehnica exerciţiului.profesorul specifică unele aspecte de bază din regulamentul probei. desene. fără nici o tranziţie. care acţionează. ▪ explicarea. asupra tehnicii exerciţiului atletic propus spre învăţare. fără intervenţia cu precizări sau corectări a profesorului. .demonstraţie cu viteze reduse pentru observarea elementelor de bază . . 92 . . procedeul tehnic propus spre învăţare: Exemplu: . activ îl are subiectul. care întăresc execuţia tehnică. . ritmul şi amplitudinea mişcărilor. la feminin.exerciţiul integral sau părţi din el. imaginea execuţiei motrice: . termeni simpli. „biciuirea” finală la aruncarea mingei de oină. . concişi.profesorul foloseşte cuvinte.indicarea planului de învăţare şi a mijloacelor utilizate.aruncarea mingii de oină (NU azvârlirea mingii de oină). care nu au şi o componentă de periculozitate. necesare activităţii ulterioare. . . corect exerciţiul. profesorul orientează atenţia elevilor asupra ritmului paşilor şi a execuţiei tehnice a pasului peste obstacol. .

introducerea cerinţelor de regulament. de tip lansare (prin tracţiune curbilinie). folosind o greutate mai uşoară (decât cea de concurs). .„fazele exerciţiului. .„succesiunea obligatorie a unor mişcări cu structură definită”. .intensificarea vitezei de execuţie şi a efortului depus.execuţii în condiţii normale de exerciţiu – probă de atletism. . bătaie pe un picior.exerciţiul executat global. prin sprijin alternativ (de pe un picior pe celălalt). să-i fie adăugate detaliile tehnice): .însuşire altor verigi ale exerciţiului.pentru alergări de garduri: pasul peste gard. .pentru alergări: succesiunea mişcărilor ciclice. 93 .verificarea gradului de însuşire a profilului brut al tehnicii. zbor.uşurarea unor condiţii de execuţie: săritura în lungime cu 1 ½ paşi în zbor. → metoda fundamentală de instruire este metoda exersării – globală şi parţială (fragmentată) ▪ exersarea globală – impune ca exerciţiul efectuat global să fie simplu. săritură în înălţime cu elan 3 paşi. rotare).reducerea amplitudinii mişcărilor. . .exerciţiul executat global. de învăţare a tehnicii propriu-zise. în faza de impulsie (perioada sprijin). . în care alternează alergarea cu trecerea peste un obstacol = alergare cu ritm de 3 sau mai mulţi paşi.însuşirea verigii principale. de tip împingere (prin presiune).pentru săritura cu prăjina: elan. prin sprijin indirect pe sol (prin prăjină). apoi asupra altor verigi. dar complicând condiţiile de execuţie tehnică. împingere sau lansare). . . cu accent asupra verigii de bază. .Condiţii de simplificare: . determinant al execuţiei celorlalte elemente şi eficienţei execuţiei exerciţiului”: Exemplu: de verigi de bază . .Condiţii de mărire treptată a gradului de dificultate a exerciţiului: . . date de paşii de alergare. cu bătaie pe o cutie (ladă).mărirea amplitudinii mişcărilor şi precizarea ritmului de execuţie. .pentru sărituri în lungime/înălţime: elan.pentru alergările de garduri: succesiuni de „unităţi ritmice”.pentru aruncări: efortul final de tip azvârlire (prin tracţiune liniară). bătaie pe un picior. săltare. Obiective: . cu toate detaliile tehnice. respectiv de însuşire a „profilul brut al execuţiei tehnice”. aflate în interdependenţă” Exemplu: mecanism de bază: . zbor peste ştachetă. .focalizarea atenţiei asupra unor faze (sarcini parţiale) din execuţia globală: concentrarea execuţiei asupra aterizării la săritura în lungime. care măresc dificultatea execuţiei. . .pentru alergări: impulsia activă sub un unghi ascuţit. aterizare. aterizare. peste ştachetă joasă.ETAPA a II-a Etapa este numită şi fundamentală sau de formare. . dar simplu. efort final (de azvârlire.însuşirea întregului exerciţiu Conţinut: .pentru săritura în lungime: bătaia orientată în unghi favorabil (unghiul de desprindere 20-24º). ulterior.însuşirea mecanismului de bază (baza tehnicii).pentru aruncări: elan (de alergare. . → însuşirea mecanismul de bază: .efort redus: aruncări cu elan. . → veriga de bază – „elementul tehnic de bază. fără detalii (urmând ca.exerciţiul executat global. .

Exemplu: dezvoltarea forţei explozive.stabilirea căilor de perfecţionare a tehnicii.compararea tehnicii individuale cu modelele.stabilirea sarcinilor în vederea realizării performanţelor superioare la proba atletică de concurs. accelerarea şi lansarea de la start. alteori mai bruşte. . cu toate detaliile tehnice. Exerciţiile folosite pentru învăţarea tehnicii pasului alergător de accelerare se bazează exclusiv pe alergări în care viteza de deplasare reprezintă variaţii.execuţii de studiu – prin care se urmăreşte ameliorarea tehnicii. ETAPA A III-A Etapa este numită etapa de perfecţionare a execuţiei tehnice. . uneori mai line. prin studiu comparativ al propriei execuţii.ameliorarea calităţilor motrice dominante în exerciţiul (proba) de atletism. iar apoi.stabilirea particularităţilor individuale ale tehnicii. Sisteme de acţionare: Exerciţii fundamentale 94 . . . prin mărirea – de asemenea treptată a frecvenţei. se urmăreşte corectitudinea şi eficienţa mişcărilor.pasul alergător accelerat (alergarea accelerată). Exemplu: repetarea aruncării suliţei. care influenţează clar execuţia tehnică şi randamentul sportiv.exerciţiul executat în întregime. a vitezei de execuţie.analiza gradului de stăpânire a tehnicii.pasul alergător lansat de viteză (alergarea lansată de viteză).. concomitent cu dezvoltarea calităţilor motrice necesare susţinerii alergării. METODICA PREDĂRII PROBELOR DE ALERGĂRI ALERGAREA DE VITEZĂ În procesul predării tehnicii alergării de viteză. în cadrul celor 4 paşi specifici de aruncare. ca deprindere specifică aletismului. Conţinut: . . .execuţii parţiale (fragmentate) ale unor elemente tehnice. Important este ca predarea tehnicii alergării de viteză să fie precedată de etapa însuşirii exerciţiilor din şcoala alergării. când aceasta a ajuns la valoarea ei normală (strâns legată de viteza atinsă în acel moment).execuţie parţială a exerciţiului şi exerciţii suplimentare. în cursul demonstrării şi explicării pasului alergător de accelerare se referă la caracteristicile creşterii treptate a vitezei. . . . Pasul alergător de accelerare (alergarea accelerată) Elementele asupra cărora se va atrage atenţia elevilor. → elaborarea profilului cizelat al tehnicii: . de realizare a (profilului cizelat al execuţiei tehnice).execuţii globale cu toate detaliile tehnice.startul. a coordonării la probele de aruncări. . În predarea tehnicii alergării de viteză se va respecta următoarea succesiune a instruirii: .„execuţii de studiu” – cu multe repetări şi focalizarea atenţiei asupra elementului tehnic care suportă perfecţionare. → evaluarea capacităţii de performanţă – prin probe de control specifice şi mai ales în concursuri. Această creştere trebuie realizată la început prin lungirea treptată a paşilor. cu atenţia orientată spre execuţia pasului încrucişat.aprecierea execuţiei tehnice comparativ cu modelul tehnic. care suportă perfecţionare. Obiective: . .

Distanţa repetărilor este de 20-30m. Exerciţii fundamentale: . etc.alergare accelerată.accelerări bruşte efectuate din poziţii înalte. în linie dreaptă şi cu atingerea vitezei maxime la sfârşitul accelerării. obţinută pe baza jocurilor de alergare şi a alergărilor sub formă de joc. Se măreşte şi se micşorează viteza în tempouri şi pe distanţe prestabilite. Ulterior se poate ajunge la 95-100%. individual.alergare accelerată în turnantă. frecvenţa în jocul de glezne creşte treptat. fără pauze. alergare liberă. astfel se execută 5-6 schimbări de viteză ajungându-se şi la 90-95% din posibilităţile maxime ale executanţilor. max. prin dezechilibrarea bruscă înainte. . după aceeşi schemă pe distanţa de 60m (segmente de 20m). alergătorul este obligat să execute o alergare cu paşi scurtaţi şi rapizi. în finalul ultimilor 10m viteza de alergare este în jur de 75% din posibilităţi. mare 50% 10 m 10 m v.. accelerare. până la maximum.alergare cu accelerare pe 20-30m. . în linie dreaptă cu atingerea vitezei indicate (după exersări 95 . pe aceleaşi distanţă.trecere în alergare accelerată din alergare cu joc de glezne. în preajma a 25% din posibilităţi. Pasul alergător lansat de viteză (alergarea lansată de viteză) Însuşirea unei tehnici corecte în alergarea de viteză se realizează relativ uşor dacă elevii au pregătire fizică suficientă. . medie 50% 10 m v. apoi pe 40-60m. în linie dreaptă pornindu-se de la început cu viteză maximă. după următoarea schemă. pentru a creşte căderea înainte. 100% 10 m . distanţa (30m) va fi segmentată în trei porţiuni de câte 10m. oprirea din alergare (decelerarea) se efectuează pe o distanţă mai mare. v. fără marcaje. apoi din ce în ce mai lungi. Viteza nu depăşeşte la început 80-90% din posibilităţile maxime. Pe primii 10m se va aborda o viteză redusă. . de pe loc.exerciţiul de mai sus este repetat în continuare. . apoi pe perechi. . în acelaşi mod ca la jocul de glezne. care sunt grupate în şcoala alergării. dar şi pe grupe de 4-5 executanţi aşezaţi în linie.alergare cu creşterea treptată a vitezei.starturi din picioare.alergare accelerată în turnantă.alergare cu creşterea treptată a vitezei. Se indică aplecarea trunchiului spre interiorul turnantei şi acţiunea amplă a braţului exterior. pe următorii 10m se măreşte viteza la 50% din posibilităţi. . Creşterea vitezei se face lent şi treptat cu semnal si fara semnal. Distanţa de alergare 100-150m. . mare 75% 10 m v. atingerea vitezei maxime urmată de o alergare liberă fără efort. mai mari de viteză. de angrenare. . Exerciţii suplimentare: .alergare în teren variat. în turnantă. Se execută individual apoi pe grupe mici în linie.alergare cu genunchii sus şi trecere în alergare accelerată. .alergare accelerată. . .acelaşi exerciţiu efectuat pe culoare. 75% .alergare cu creşteri treptate. medie 25% 10 m v. în linie dreaptă pe 20-30m. lucrându-se individual.alergare accelerată în linie dreaptă la început pe 20-30m. apoi se trece în alergare accelerată cu pasul din ce în ce mai lung. accelerare.alergare cu accelerare. Distanţele de lucru 40-60m. Se execută individual dar şi în perechi sau cu 4-6 elevi aşezaţi în linie. max. cu atingerea vitezei maxime după 30-40-50-60m . v. vizând intrarea şi ieşirea din turnantă.

Se poate introduce şi controlul vitezei de deplasare cu ajutorul cronometrului. viteză maximă) şi menţinerea ei pe o distanţă de 10-20m. capul. trasate la anumite distanţe. urmată de încetinirea vitezei şi de oprirea alergării. . în vederea însuşirii particularităţilor tehnicii alergării pe turnantă. 40.starturi de jos cu viteză maximă cu alergare liberă la sfârşitul distanţei. ulterior cu menţinerea vitezei pe 10-20m. acelaşi exerciţiu cu blocuri de start.aşezare liberă în poziţia “pe locuri” (fără blocuri de plecare). fandat. .starturi de jos cu plecare in pasi sariti . Se efectuează în scopul determinării celei mai potrivite lungimi a pasului. efectuând în acelaşi timp corectările necesare. distanţa de lansare 20-30m. Exerciţii suplimentare: .starturi de jos la comanda in grup sub forma de concurs pe 20-30m. .5m la distanţă de 68m. faţă de linia de plecare. el orientând executanţi în alegerea momentului în care debutează aplecarea trunchiului. Exerciţii fundamentale: . iar pe de altă parte. . . în vederea aprecierii poziţiei corecte prin exagerarea acestor atitudini.plecări rapide. . libere şi la comandă. retragerea bratelor inapoia liniei de plecare. . .alergări pe linia culoarului şi examinarea urmelor. aşezat.starturi de jos. în linie dreaptă pe distanţe de 5-10m. . pe pante foarte puţin înclinate. la comandă pe turnantă. . din poziţii iniţiale diferite. precum: stând şi stând depărtat prin dezechilibrare înainte. apoi in blocul din spate.alergare cu atingerea unor semne marcate (linii transversale pe pistă).alergare la vale şi la deal. .starturi de jos la comandă. pentru îmbunătăţirea. pe de o parte a plecării prompte. sprijin pe brate inainte.starturi de jos pe sub o ştachetă sau un reper orizontal dispus la înălţimea de 1. .starturi de jos cu alergare pe semne trasate pe pistă.alergare cu genunchii sus la diferite înălţimi. Sistemul de acţionare: 96 . fixarea piciorului in blocul din fata. trecere în poziţia “gata”. fixarea pozitiei „Gata”. Distanţa de menţinere a vitezei atinse în accelerare poate creşte la 30. . Deplasarea se efectuează cu viteză maximă şi dacă este nevoie cronometrează alergarea. educarea aşteptării şi controlul reacţiei de execuţie.alergare cu fixarea unei poziţii orizontale.starturi de jos cu rezistenta opusa de partener care alearga cu spatele si se sprijina cu palmele pe umerii alergatorului. . .exceptând primul exerciţiu celelalte se vor executa şi pe turnantă. culcat facial şi dorsal. cu plecarea de la linie. Exerciţii suplimentare: pentru consolidare-perfectionare . braţele în atitudini evident greşite.alergare cu trunchiul.starturi de jos la comandă.asezarea in pozitie libera „pe locuri”.repetate. cu spatele la direcţia de alergare etc. plecare de voie cu 80-85% din posibilitati. Startul de jos Ca punct de plecare în explicaţiile privitoare la startul de jos se va face apel la cunoştinţele pe care elevii le au deja despre startul din picioare. Exerciţii introductive: . cu pauze diferite între comanda „gata” şi comanda de plecare (pocnetul). în scopul reglării sau lungirii paşilor de lansare. executarea mişcării corecte a braţelor în ritmuri diferite. Sosirea În cursul exersării este neapărat necesar ca firul întins între cei doi stâlpi să existe în mod concret. menţionându-se avantajele plecării de jos pentru creşterea rapidă a vitezei care este esenţială în sprint.stând. Exerciţiile se efectuează la început individual. Exerciţiul mai poartă denumirea de alergare cu start lansat şi treptat se va executa între repere (linii) bine precizate. apoi pe serii. cu revenire şi reluare a comenzilor. 50m. apoi cu accelerare pe 20-30m şi atenţia îndreptată asupra lansării de la start. ghemuit.

. care trebuie să dureze atâta timp până când cadenţa devine insuportabilă şi trecerea în alergare apare ca o uşurare. 97 . ALERGAREA DE SEMIFOND-FOND Predarea tehnicii probelor de alergări care implică rezistenţa de alergare. 100. efectuată pe ultimul pas de alergare.. . respectă următoarea succesiune metodică a elementelor de însuşit: .aceleaşi exerciţii de respiraţie din alergare uşoară. .alergare cu fixarea unei linii orizontale (linie de sosire) care în cazul unei alergări corecte va rămâne nemişcată în câmpul vizual. Ritmul respirator .alergare cu pas lansat şi cu aplecarea trunchiului peste linia de sosire. iar contactul cu solul să se facă pe pingea sau deodată pe toată talpa.exersarea pe loc.alergare pe linia marcată a culoarului cu atenţia îndreptată asupra punerii tălpilor paralel cu axa alergării: în cazul alergării cu pantofi cu cuie şi pe o pistă de zgură. asupra poziţiei braţelor (îndoite din coate la unghi drept) şi contactului elastic cu solul. . urmat de trecere în alergare uşoară. . aşezaţi în coloană prin flanc câte unul. 3 paşi inspiraţie.alergare cu atingerea unor semne marcate (linii transversale pe pistă). Exerciţii suplimentare: . 150m. . Startul de sus şi lansarea după start . . pe pingea.sistem de acţionare: .alergări pe distanţe de 80. .startul de sus cu lansarea după start. Exerciţiul se poate executa în cerc sau în linie dreaptă câte unul sau câte doi. secondată de formarea ritmului respirator. . alternări de mers obişnuit şi mers cu pasul întins. se va continua alergarea în viteză.alergare cu start lansat şi trecere liberă peste linia de sosire. pendularea gambei înapoi să se execute nestingherit.alergări cu aterizări diferite: pe călcâi.alergare în tempo moderat pe distanţa de 100-150 m. Lungimea alergării depăşeşte cu mult pe aceea a mersului cu pasul întins.mers obişnuit şi mers cu pasul întins din ce în ce mai rapid. Pasul trebuie să fie relaxat.alergarea în pluton (tactică elementară). pentru a putea fi observaţi cu mai multă uşurinţă. Forma de executare este aceeaşi. se vor putea face aprecieri asupra lungimii paşilor. din alergare în temp moderat şi în temp de cursă. pe toată talpa. peste şi după linia de sosire (5-6 m. 4 paşi inspiraţie. din mers a ritmurilor de respiraţie prin numărare în gând: 3 paşi inspiraţie. . 3 expiraţie. acelaşi exerciţiu cu efectuarea unui număr maxim de paşi. . importanţei împingerii şi a modului în care se efectuează contact cu solul.pasul lansat în tempo moderat uniform (alergarea în tempo moderat). se poate alege şi alergarea individuală. . apoi a coapselor.). alternându-se tempourile reduse cu cele maxime. după care se trece în alergare. însă parcursul se prelungeşte la 150-300 m. organizate prin flanc câte unul. alergare uşoară şi odihnă activă.percepţia spaţio-temporală. convenabile. trasate la anumite distanţe. 5 paşi expiraţie şi 4 inspiraţie cu 6 expiraţie şi alte variante.sistem de acţionare: . . Se efectuează pe grupe de 6-10 elevi. În timpul mersului cu pasul întins frecvenţa creşte.sistem de acţionare: Exerciţii fundamentale: . . Pasul lansat în tempo moderat uniform (alergarea în tempo moderat) . treptat expiraţia va fi mai lungă. 4 expiraţie.acelaşi exerciţiu având un picior sprijinit înainte.alergări cu avântarea exagerată a gambelor înainte şi înapoi.stând depărtat plecări prin dezechilibrare. adică grupe mici.aceleaşi exerciţii ca mai sus. Atenţia va fi îndreptată asupra atitudinii drepte a trunchiului.aşezarea în poziţie a startului de sus şi plecare liberă. fiind urmat de o derulare completă a labei piciorului. cu executarea unui număr minim de paşi (se va executa alergarea sărită).

urmând ca tempoul să fie menţinut pe parcursul exersării. 6-10 alergători.00 sec Tempo/300m 60. până când se va ajunge la un interval atât de apropiat încât „călcăturile” să se efectueze „pas în pas”.00 sec 51. Tempoul poate fi controlat şi cel care aleargă avertizat: „prea încet”. dezvoltându-li-se capacitatea de a parcurge o distanţă dată. timpul este fixat în prealabil şi anunţat celui care va alerga şi care se va strădui să-l respecte. în măsuri variate.. .00 sec Tempo/500m 1:50. Percepţia spaţio-temporală: sistem de acţionare.alergare individuală în tempo uniform pe o distanţă dată (ca mai sus). . ca mijloc 98 . prin fiecare alergător este liber să aprecieze momentul de începere pentru câştigarea alergării. pe o distanţă anumită. ALERGAREA DE CROS (TEREN VARIAT) Scopul însuşirii acestei alergări.alergare individuală în tempo uniform.alergare pe linia dreaptă. „mai repede” etc. „Simţul tempoului” se dobândeşte printr-o practică îndelungată. care va fi treptat micşorat în cursul aceleiaşi alergări.formarea la elevi sau altă categorie de începători.00 sec 17. la început.00 sec Tempo/200 m 36.alergare câte doi. apoi câte trei sau patru elevi „pas în pas”. între ei respectându-se un interval mai mare (2-3m). Se pune problema iniţierii începătorilor. pe distanţa de 150-200m.alergare în coloană cu viteză uniformă. Ordinea de evadare din pluton este prestabilită şi anunţată de profesor. a deprinderii de alergare în teren variat. Elevii sunt aşezaţi prin flanc câte unul.alergare în pluton: după 300-400m se execută finişul.00 sec Tempo/200m 37. apoi încearcă să reintre în pluton. timpul întrebuinţat după parcurgerea unei distanţe anumite: Tempo/100 m 18. . a oboselii care alterează (uneori în mod considerabil) aprecierea duratei timpului sau a vitezei de alergare. dificultăţile fiind cauzate de apariţia.acelaşi exerciţiu. . în turnantă (5-6 alergători) încercând să alerge cât mai aproape de bordura inferioară a pistei. .00 sec Distanţe şi tempouri de alergare . . accelerând treptat alergarea pentru a reintra în grup. într-un timp prestabilit şi de a aprecia la rândul lor.00 sec Temop/30 0 54. interzicându-se „tăierea” drumului sau părăsirea poziţiei ocupate în pluton în momentul intrării în turnantă. . apoi în turnantă. pe distanţe diferite şi în timpi prestabiliţi: tempoul în toate aceste alergări este controlat cu ajutorul cronometrului.alergare în grup pe linie dreaptă cu încercări de evadare din pluton. la sfârşitul distanţei alergătorului va trebui să spună timpul întrebuinţat pentru parcurgerea distanţei.starturi la comandă pe grupe mici (3-5 alergători) în linie dreaptă.00 sec Tempo/400m 74. în pluton strâns. vizează: .00 sec 34.alergare în pluton: un alergător rămâne în urmă la 10-12m. Alergarea în pluton: sistem de acţionare: .

urmărind contactul pe sol cu toată talpa şi reluare incompletă a piciorului.formaţie de 6-10 elevi. evitând manevre periculoase. pe distanţe 300400m – individual.acelaşi exerciţiu cu ieşiri şi depăşiri ale grupului. deoarece menţinerea echilibrului dinamic al corpului este mai greu de realizat din cauza excluderii braţelor din mecanismul de echilibrare. cu purtarea unei mingi umplute în braţe.alergare rapidă cu ritm de trei paşi. urmărind menţinerea constantă a tempoului. . . . pământ. peste garduri joase.sistem de acţionare Exerciţii fundamentale. . de preferinţă mingi medicinale – cu săltare prealabilă. pe distanţe de 200-300m .alergare cu trecere peste diferite obstacole naturale şi improvizate. . pe distanţe cât mai lungi – în perechi sau formaţi de 4-6-10 elevi. Alergarea cu ritm de 3 paşi (mecanismul de bază) . intervalul dintre două obstacole fiind astfel stabilit încât să oblige parcurgerea intervalului dintre două obstacole succesive în trei paşi de alergare. nisip. cu înălţare treptată a gardurilor până la 40-50cm şi mărirea distanţei dintre garduri. . aşezate la intervale regulate. ca mecanism de bază al alergării de garduri. acoperit cu iarbă. pe distanţe de 100-200m – formaţie de 6-10 elevi.alergare în teren pe care variază atât natura solului. frunze. arătură. sol dur) pe distanţe de 100-1000m .alergare peste obstacole foarte joase (20-30cm.alergare pe teren plat. . . Metodologia recomandă ca în însuşirea exerciţiilor din şcoala alergării să se abordeze învăţarea alergării ritmate. perechi sau grupuri de 4-6 elevi.alergare în tempo adaptat naturii solului (sol moale. Intervalul dintre două obstacole vecine va fi ceva mai mare decât cel obişnuit. mingi. Pasul peste gard (veriga de bază) . pe distanţe de 200-300m.sistem de acţionare: Exerciţii introductive: . . . . .alergare peste obstacole joase (30-40cm). astfel dificultatea alergării creşte în mod considerabil. la vale) pe distanţe de 100.).alergare cu ritm de trei paşi peste zone de 30-40cm. urmărind controlul poziţiei trunchiului (înclinat înapoi) şi a contactului cu solul (pe călcâie). 99 . cu accelerări ce pregătesc trecerea obstacolelor şi aplicarea unei tehnici optime în abordarea obstacolelor. . Învăţarea alergării de cros se realizează după însuşirea alergărilor lungi pe teren plat şi a mecanismului de bază. cât şi relieful traseului.alergare cu ritm de trei paşi peste linii trasate pe sol la 6-7m.).alergare peste obstacole joase (40-50 cm. cu controlul poziţiei trunchiului (înclinat înainte) şi a contactului cu solul (pe pingea).alergare în linie şerpuită printre obstacole joase. . urmărind efectuarea unui pas scurt. respectiv alergarea în teren variat. se pot organiza individual sau sub formă de ştafetă.alergare la vale pe pante line şi lungi. . .formaţie de 6-10 elevi. pentru a evita afundarea în sol .formaţie de 6-10 elevi. . întrucât săltarea cuprinde şi ea o anumită distanţă. perechi sau grupuri de 4-6 elevi.alergare cu ritm de trei paşi peste obstacole joase: bastoane. egale pe o distanţă de 30-40 m.alergare în tempo adaptat reliefului traseului (la deal.individual.alergare la deal pe pante line şi lungi. pe distanţe de 200-300m . cât şi efectuarea finişului. prin aplicarea păşirii sau a călcării acestora.utilizarea ca mijloc de pregătire pentru alergătorii specializaţi în probele de fond. perechi sau grupuri de 4-6 elevi.800m individual.alergare pe teren moale.alergare peste obstacole foarte joase (20-30cm). .de dezvoltare a rezistenţei aerobe. ALERGAREA DE GARDURI Alergarea peste garduri este o probă complexă..

100 .exersare a acţiunii piciorului de atac pe lângă şirul de garduri din: mers.g.exersare globală peste un şir de 3-5 garduri care pot fi „încălecate”. alergare uşoară.g. din: mers cu sprijinul mâinilor pe stighia gardului.. . alergare uşoară).exersarea acţiunii piciorului remorcat din stând (la perete fără gard) şi cu gard (aşezat lateral cu stighia înclinată şi apoi paralelă cu solul).s.. cu ajutorul unui partener. . a. alergare cu genunchi sus. (exerciţiul se utilizează permanent în lecţiile cu temă din alergarea de garduri).aşezarea pe sol în poziţie de trecere a gardului. .j. fără /cu gard) şi din deplasare (mers.. a. se exersează acţiunea braţelor în alergare. din alergare uşoară cu 5 paşi între garduri. .exersarea acţiunii piciorului de atac din stând (la perete.

. Acest lucru se face prin exersare pe loc. . 101 .alergare peste 3-5 garduri cu start de jos la comandă. aşteptând ca aducătorul să-i aşeze băţul în mână. Sistemul de acţionare: . iar aducătorul va accelera pentru a-l ajunge pe primitor.alergare cu start de jos liber peste primul gard.alergare uşoară în coloană câte unul.alergare uşoară. transmiterea băţului între executanţi. . cu apropierea aducătorului de primitor. din mers şi din alergare. . Băţul este transmis de la coada şirului.stând în şir la distanţă de 1m. în cea stângă.. transmiteri ale băţului la semnalul profesorului. .mers în coloană câte unul.alergare cu start din picioare cu trei pasi intre garduri la inaltime regulamentara cu distanta conform regulamentului. alergare uşoară. .alergare cu start din picioare cu trei paşi între garduri joase cu distanta sub limita regulamentului. Se va insista. ca fiecare subiect să înveţe atât transmiterea. .exersare a acţiunii piciorului remorcat pe lângă şirul de garduri din: mers.alergare cu start de jos liber peste două garduri. . cât şi primirea băţului. primitorul pendulează braţele şi la semnalul sonor al profesorului întinde braţul drept înapoi. transmiterea băţului. se recomandă tehnica schimbului de aceeaşi parte (exterior).acelaşi exerciţiu la semnalul aducătorului. distanţa între cei doi va fi de 10-15m. . .alergare peste garduri cu start de jos la comandă câte 2-3 sprinteri sub forma de concurs peste 5 garduri . se insistă pe trecerea imediată a băţului din mâna dreaptă. .5m cu oferirea băţului la semnalul profesorului. la interval de 1-1. alergare cu genunchi sus. .acelaşi exerciţiu la semnalul aducătorului.alergare cu start de jos liber peste trei garduri. care pleacă şi el în alergare uşoară. ALERGAREA DE ŞTAFETĂ Pentru începători. Se recomandă aşezarea în trepte pentru observarea poziţiei mâinilor în momentul schimbului.

sărituri în condiţii de întrecere. . . imitarea mişcărilor de păşire în aer. .alergare accelerată. în funcţie de aceste criterii. pentru exersarea ritmului paşilor de bătaie. . precedate de 3. în această etapă. 9-11 paşi. cu efort mare şi maxim.alergare cu schimburi complete. 9-11 paşi. Succesiunea predării săriturii în lungime cu 1 ½ paşi în zbor: .sărituri integrale.invatarea bataii corecte. 13-15 paşi. aterizare. fără grabă. . imitarea mişcărilor de păşire în aer. cu aterizare pe piciorul de avântare. 13-15 paşi. Înălţimea obstacolului 40-60 cm. materializată într-o săritură cât mai lungă. 13-15 paşi – etalonat – cu 1 ½ paşi în zbor. sărituri pe diferite obiecte (se preferă lada de gimnastică). utilizând şi cei 10m regulamentari.elan de 9-11 paşi. 13-15 paşi. aterizare pe ambele picioare. . Succesiunea predării săriturii în lungime cu 2 ½ paşi în zbor: .elan de 5-7 paşi. bătaie liberă zbor şi aterizare în poziţia “fandat”. în contextul relaţiei – lung – scurt – săritură cu 1 ½ paşi bătaie liberă fara prag. în exteriorul spaţiului de schimb. . cu aceeaşi localizare. cu elan etalonat de 13-15 paşi. .acelaşi exerciţiu fără semnalul profesorului. 9-11 paşi. schimburi în zonă. bătaie liberă şi desprindere în “pas sărit”. . având marcate locurile paşilor de bătaie (penultimul şi ultimul pas). progresiv. . în tempo maxim. cu plecarea primitorului la semnalul profesorului. pe saltele sau în groapa de nisip. săritură cu 1 ½ paşi. sărituri peste diferite obiecte. Coborârea de pe obstacol se realizează pe piciorul de bătaie cu continuarea alergării.din alergare accelerată. cu viteze tot mai mari.învăţarea şi consolidarea unei aterizări eficiente. 13-15 paşi.. executate amplu şi cu localizare la nivelul articulaţiei şoldului.alergare cu schimburi complete. Sarcini: .mers cu imitarea mişcărilor de “păşire”. . 13-15 paşi. . în funcţie de vârsta şi nivelul de pregătire.atârnat la bara fixă sau inele. . accelerând înainte de apropierea de primitor. cu tendinţa realizării unui zbor cât mai lung. Înălţimea obstacolului 40-60-80-100 cm.alergare cu schimburi complete. .învăţarea şi consolidarea unui elan optim vârstei şi nivelului de pregătire al subiectului.bătăi şi desprinderi repetate. . pe distanţe de 25-30 m. 9-11 paşi. .învăţarea şi consolidarea bătăii pe trecere. . bătaie liberă. sector de bataie ½ m.elan de 5-7 paşi. formarea unei bătăi eficiente.elan de 5-7 paşi..sprijin pe umerii a doi colegi. în condiţii de întrecere. de pe loc si din mers.sărituri cu elan de 9-11 paşi. . aterizare in groapa ajutat de parteneri. cu aterizare pe piciorul de bataie si continuarea alergarii in groapa cu 3-5 pasi elan.batai si desprinderi de pe podium (lada de gimnastica). METODICA PREDĂRII PROBELOR DE SĂRITURI SĂRITURA ÎN LUNGIME CU 1 ½ ŞI 2 ½ PAŞI ÎN ZBOR Săritura în lungime are ca scop principal. aterizare pe ambele picioare. .elan de 9-11 paşi. . apoi de 5 paşi de alergare cu aterizare pe piciorul de avântare. în vederea valorificării superioare a vitezei obţinute pe elan. 102 .învăţarea şi consolidarea fazei de zbor specifice.alergare cu transmiteri ale băţului în zona de schimb (20m). De asemenea şi lungimea elanului va creşte. . pe piciorul de avântare.elan de 5-7 paşi. .

- elan de 9-11 paşi, 13-15 paşi, desprindere în “pas sărit”, coborârea activă a piciorului de avântare şi continuarea alergării în groapa cu nisip; - acelaşi dar cu trecere peste un obstacol (ştachetă, gard), cu înălţime variabilă în funcţie de vârstă şi pregătire, plasat la o distanţă care să determine flexarea din genunchi a piciorului de bătaie, în timpul pendulării spre înainte; - elan de 9-11 paşi, 13-15 paşi, desprindere în “pas sărit”, coborârea piciorului de avântare, concomitent cu pendularea înainte a piciorului de bătaie, aterizarea în fandat, cu piciorul de bătaie în faţă; - acelaşi, dar cu trecerea peste un obstacol (ştachetă, gard); - elan de 9-11 paşi şi 13-15 paşi, săritură cu 2 paşi în aer, cu atingerea unui obiect atarnat deasupra spatiului de aterizare. - elan scurt, piciorul de avântare pendulează în jos şi înapoi, lovind cu călcâiul o minge aşezată în spate pe o bancă de gimnastică, în acest timp piciorul de bătaie pendulează spre înainte, în prima parte flexat din genunchi, apoi se extinde şi se aterizează pe acest picior; - elan de 9-11 paşi, aterizare peste un semn pentru a ridica gambele inainte de contactul cu nisipul. - elan de 9-11 paşi, 13-15 paşi, săritura cu 2 ½ paşi. Greşeli şi indicaţii metodice: - Desprinderea trebuie efectuată spre înainte nu în sus. - La bătaie se insistă pe ridicarea aproape de orizontală a coapsei piciorului de atac şi extinderea completă a piciorului de impulsie. - Se insistă pe proiectarea bazinului spre înainte. - Pentru lungirea fazei de zbor se vor folosi bătăi pe o suprafaţă înălţată, iar aterizarea se va întârzia cât mai mult. - Bătaia se va efectua pe toată talpa, în mod activ, prin aşa numita “aşezare bătută”. Se va insista pe “epuizarea” acţiunilor de avântare şi impulsie, iar mişcările, fără a fi tărăgănate în timp, nu trebuie să fie pripite. - Se vor folosi toate cele trei tipuri de elanuri: mici, medii şi mari, în funcţie de stăpânirea tehnicii. - Se vor efectua sărituri globale în lungime cu 1 ½ paşi în zbor cu accent diferit: pe menţinerea poziţiei de “pas sărit”, pe alăturarea piciorului de impulsie lângă cel de avântare doar în ultimul moment, pe acţiunea de aterizare, cu marcarea tuturor celor trei faze menţionate. - În cadrul elanului se va accentua: stabilirea poziţiei iniţiale de plecare în elan, alergare liberă şi relaxată cu trunchiul în poziţie verticală sau uşor aplecat în faţă, stabilirea vitezei optime şi creşterea treptată a acesteia, ritmul general al elanului şi mai ales a ultimilor trei paşi, aşezarea activă a piciorului pe prag. - La săritura în lungime cu 2 ½ paşi în zbor se vor avea în vedere următoarele: piciorul care pendulează spre jos şi înapoi să efectueze mişcarea cu pârghie lungă (extins din genunchi), iar piciorul din spate, care pendulează înainte şi în sus, să efectueze mişcare cu pârghie scurtă (flexat din genunchi). Se vor pune accente diferite pe bătaie, zbor sau aterizare. - Perfecţionarea săriturilor în lungime vizează atât precizia bătăi, cât şi viteza pe elan, o dată cu perfecţionarea diferitelor faze ale săriturii.

SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME CU PĂŞIRE Săritura în înălţime cu păşire, are ca scop principal în această etapă, învăţarea bătăii blocate şi a trecerii eficiente a ştachetei pentru obţinerea unei sărituri cât mai înalte. Sarcini: - învăţarea paşirii simple şi a păşirii duble din elan perpendicular; - învăţarea săriturii în înălţime cu păşire simplă (foarfecă simplă); - învăţarea săriturii în înălţime cu păşire dublă (foarfecă dublă). Predarea păşirii simple şi a păşirii duble din elan perpendicular:

103

- stând cu faţa spre o linie marcată pe sol sau peste un obstacol jos, păşire simplă (bătaie cu un picior şi aterizare cu piciorul celălalt); - acelaşi exerciţiu dar cu păşire dublă (bataie şi aterizare pe acelaşi picior cu pendularea activă a piciorului de atac); - exerciţiile anterioare din elan perpendicular cu un pas, cu treecerea peste o ştachetă aflată la înălţime joasă; - aceleaşi exerciţii cu 3 paşi de elan; - exerciţiile anterioare cu 5-7 paşi de elan. Greşeli şi indicaţii metodice: - Se va insista pe blocarea bătăii şi înălţarea C.G.G. al corpului. - Piciorul de avântare, în cazul păşirii duble, va pendula energic înapoi după ce va trece de obstacol sau ştachetă (fără a dărâma ştacheta). Predarea săriturii în înălţime cu păşire simplă (foarfecă simplă): - stând lateral faţă de ştachetă aproximativ 30 0, trecerea acesteia de pe loc prin păşire (piciorul de bătaie se află în exteriorul sectorului de aterizare); - acelaşi exerciţiu precedat de un pas de elan; - acelaşi exerciţiu precedat de trei paşi de alergare; - exersarea săriturii în înălţime cu păşire simplă cu 5-7 paşi de elan. Greşeli şi indicaţii metodice: - Se insistă ca piciorul de bătaie să se afle sub acelaşi unghi faţă de ştachetă în momentul bătăii (aproximativ 300). - Se corectează alergarea pe elan (eventualele abateri de la direcţia linieară); - Se pune accentul încă de la primele sărituri pe ridicarea atacului întins din articulaţia genunchiului şi se corectează eventualele deficienţe tehnice de trecere a ştachetei. Predarea săriturii în înălţime cu păşire dublă (foarfecă dublă): - stând lateral faţă de obstacol sau ştacheta joasă, trecerea specifică cu păşire dublă, de pe loc (piciorul de bătaie se află în interiorul zonei de aterizare şi întreg corpul este orientat lateral 30 0 faţă de ştachetă); - acelaşi exerciţiu cu un pas de elan; - acelaşi exerciţiu cu trei paşi de elan; - exersarea săriturii în înălţime cu păşire dublă cu 5-7 paşi de elan. Greşeli şi indicaţii metodice: - Se va insista încă de la început pe întoarcerea specifică spre piciorul de bătaie. - Se pune accentul pe strecurarea peste ştachetă a piciorului de bătaie cand se atinge înălţimea de zbor maximă. - Se corectează eventualele greşeli în alergarea pe elan.

SĂRITURA ÎN INĂLŢIME CU ROSTOGOLIRE VENTRALĂ
Pas saltat cu piciorul de avantare intins Atac cu piciorul intins la spaliere de pe loc si din saritura Imitarea sariturii globale peste o linie trasata pe sol sau stacheta culcata pe sol, cu accent pe blocaj, avantare, invaluire, evitarea cu remorca, rostogolire. Cu elan de 3 pasi, trecere peste stacheta, sprijinita oblic pe sol, pe partea piciorului de atac, rostogolire pe saltea de gimnastica. Cu elan de 3 pasi, trecere peste stacheta, la inaltime joasa. Cu elan de 5 pasi idem. Cu elan de 7 pasi, trecere peste stacheta la inaltimi succesive.

104

-

Cu elan etalonat, trecere peste stacheta la inaltimi succesive. Cu elan etalonat, cu atac la stacheta, la inaltime peste 1,80m, aterizare cat mai apropriata de locul de bataie. Cu elan intreg etalonat, sarituri sub forma de concurs.

SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME CU RĂSTURNARE DORSALĂ Săritura în înălţime cu răsturnare dorsală, are ca scop principal în această etapă, învăţarea bătăii blocate şi a trecerii eficiente a ştachetei pentru obţinerea unei sărituri cât mai înalte. Sarcini: - învăţarea elanului şi a bătăii; - învăţarea aterizării şi a trecerii ştachetei; - elaborarea formei globale; - perfecţionarea tehnicii. Învăţarea elanului şi a bătăii: - succesiune de paşi săltaţi, consecutiv numai de pe piciorul de bătaie, avântarea cu piciorul de atac în diagonală spre cel de bătaie şi cu ambele braţe; - stând, avântarea piciorului de atac în diagonală şi cu ambele braţe, pivotare de 90 0 spre piciorul de impulsie care, dintr-o poziţie uşor flexată, se extinde şi se ridică pe vârf; - acelaşi exerciţiu, dar cu desprindere şi aterizare în acelaşi punct de pe loc, apoi cu elan de un pas, cu proiectarea în faţă a bazinului şi aşezarea rapidă pe sol a piciorului de impulsie; - alergare pe un cerc cu raza de 10-15 m, bătaie şi desprindere, întoarcere cu 90 0 spre piciorul de impulsie, aterizare pe locul desprinderii; sensul alergării spre partea piciorului de “bătaie” (de regulă spre stânga). La început bătaia se face la semnal, apoi după 3-5-7 paşi de alergare; - acelaşi exerciţiu, dar alergarea se face pe un traseu în formă de 8, bătaia făcându-se la vârful buclei, unde sensul alergării este cel necesar (stânga sau dreapta, după caz); - elan de 3-5 paşi, pe un traseu curb cu raza de 8-10 m, bătaie, întoarcere cu 90 0, aterizare pe locul desprinderii, liber şi în faţa ştachetei; - elan de 3-5 paşi rectiliniar, urmat de încă 3-5 paşi efectuaţi pe un traseu curb, aceeaşi rază, bătaie, întoarcere cu 900, aterizare pe locul desprinderii, liber şi în faţa ştachetei. Greşeli şi indicaţii metodice: - Se insistă ca în momentul bătăii, cele trei acţiuni bătaie, atac, braţe să se sincronizeze. - În momentul bătăii C.G.G. al corpului să nu se deplaseze prea mult spre înainte, având ca efect diminuarea înălţării. - În alergarea pe elan, se urmăreşte înclinarea corespunzătoare spre interiorul arcului de cerc. Învăţarea aterizării şi a zborului: - stând, cu spatele la locul de aterizare (saltea), desprindere de pe ambele picioare spre în sus şi înapoi, aterizare pe spate, regiunea toracală, cu corpul în poziţie de “L” (echer); - stând, avântarea cu ambele braţe şi desprindere de pe ambele picioare, cu trecere în extensie pronunţată la nivel lombar şi coxofemural; - acelaşi exerciţiu, cu ajutorul partenerului, care oferă sprijin şi ajutor, cu ambele braţe cu priză la nivelul şoldului, sau cu un singur braţ cu priza la ceafa executantului; - stând, cu ajutorul partenerului, care oferă sprijin şi ajutor cu ambele braţe, cu priză la nivelul şoldului, avântare cu braţele şi piciorul de atac îndoit din genunchi, desprindere cu trecere în extensie pronunţată; - stând cu spatele, avântare cu ambele braţe, desprindere de pe ambele picioare, aterizare pe saltea, pe spate, cu gambele flexate şi atârnând la marginea saltelei; - acelaşi exerciţiu, pe saltele supraînălţate şi cu desprindere de pe lada de gimnastică şi apoi de pe trambulina elastică;

105

perfecţionarea bătăii.sărituri în înălţime cu “păşire” cu elan de “răsturnare dorsală”. în condiţiile unor elanuri tot mai rapide. tipice acestui procedeu.Acţiunea braţelor şi umerilor trebuie să fie “în sus şi înapoi” şi nu direct înapoi. Aruncarea de pe loc – sistemul de acţionare: .La început se vor utiliza înălţimi mici.elan minim 3-5 paşi (pe curba de impulsie). la faza aruncării de pe loc.aruncării de pe loc.săritură “flop”.sărituri în înălţime cu răsturnare dorsală – elan complet. ladă şi trambulină elastică. .Se va pune accent fie pe poziţia de “punte”. dar azvârlirea devine mai dificilă în condiţiile execuţiei cu elan.perfecţionarea alergării pe elan. 106 . .prizei. .sărituri în înălţime cu răsturnare dorsală – elan mijlociu 7-9 paşi (fază de accelerare + curba de impulsie).sărituri în înălţime cu răsturnare dorsală .perfecţionarea trecerii ştachetei. Greşeli şi indicaţii metodice: .Pe măsura învăţării se va proceda la înălţarea ştachetei şi evident la schimbarea locului de bătaie. evitarea ştachetei şi trecerea în poziţia “L”.La aterizarea în poziţia “L”. Ca formă de execuţie pare simplă. METODICA PREDĂRII PROBELOR DE ARUNCĂRI ARUNCAREA MINGII DE OINĂ Aruncarea mingii de oină. . azvârlirea mingii.Se va urmări lucrul corect al braţului opus piciorului de bătaie şi al capului.aruncării cu paşi specifici. . în condiţii de elan mic şi în condiţii de elan de concurs. progresiv pe bancă. .În tot timpul învăţării se menţin exerciţiile pentru întărirea musculară şi îmbunătăţirea mobilităţii coloanei. . . fiind un exerciţiu accesibil. . pentru a se evita rabatarea picioarelor peste faţa săritorului. musculatura articulaţiei coxo-femurale trebuie să fie blocată. .Se insistă pe lucrul corect deasupra ştachetei. cu faţa spre direcţia aruncării. cu bătaie. . consolidând deprinderea de aruncare tip azvârlire. ca mijloc al educaţiei fizice şcolare şi inclusă ca probă în atletism la concursurile pentru copii. de pe ambele picioare.. fie pe extinderea gambelor pe coapse. Abordarea metodică a predării se realizează după însuşirea exerciţiilor de aruncări tip azvârlire cu mingea medicinală (cu ambele braţe şi cu un braţ) şi urmăreşte însuşirea: . reprezintă etapa care precede însuşirea aruncării suliţei. . stabilirea numărului de paşi de accelerare precum şi ai curbei de impulsie: 3 sau 5). a preciziei şi ritmului paşilor de bătaie (introducerea paşilor preliminari. Elaborarea formei globale: .stând depărtat. . Perfecţionarea tehnicii: . Greşeli şi indicaţii metodice: . .elanului preliminar. peste ştachetă.

.învăţarea aruncării de pe loc. . împingerea greutăţii cu o mână de la umăr.stând depărtat cu trunchiul jumătate întors spre direcţia de aruncare.săltări razante. .săltări razante pe piciorul drept.sistemul de acţionare: . . executat din alergare uşoară.. .acelaşi exerciţiu. . cu angrenarea picioarelor prin flexia şi extensia acestora. . . Alexei Mircea – Atletism Tehnica Probelor. . dar având în vedere faptul că elanul se desfăşoară pe un spaţiu foarte restrâns (2. Revista EFS.stând depărtat. Aruncarea cu paşi specifici .stând depărtat.stând depărtat. . . rotând în prealabil umerii spre dreapta. ARUNCAREA GREUTĂŢII La prima vedere. aruncarea pare simplă. Ardelean. . cu faţa spre direcţia aruncării. .acelaşi exerciţiu. edit Presa Universitara Clujana. precedaţi de 3-5 paşi de mers. .învăţarea aruncării cu elan.135m) apar dificultăţi în desfăşurarea acţiunilor. .acelaşi exerciţiu cu îndoirea piciorului drept. Bucureşti. cu faţa spre direcţia aruncării. simulând şi efortul final.Predarea atletismului în lecţiile de educaţie fizică şcolară. aruncări cu 4 paşi specifici. cu latura stângă spre direcţia de aruncare. Aruncarea cu elan . nr. . T. azvârlirea mingii. împingeri ale greutăţii cu 2 mâini de la piept. Învăţarea tehnicii aruncării greutăţii.aruncarea greutăţii fără elan.acelaşi exerciţiu.stând cu spatele spre direcţia de aruncare. 2.sistemul de acţionare: .acelaşi exerciţiu cu îndoirea piciorului drept.aruncări sub formă de concurs. cu latura stângă spre direcţia de aruncare braţul drept înapoi întins. Cluj-Napoca. . Aruncarea de pe loc – sistemul de acţionare: . împingeri cu o mînă de la umăr.. .aruncări cu săltare liniară din cerc. împingere cu o mână de la umăr. . 8-12/1978 şi 1-7/1979 107 . . efectuate din cerc. fără obiect. mai ales că acestea trebuie să se desfăşoare în viteză maximă. BIBLIOGRAFIE 1. cu latura stângă spre direcţia de aruncare.acelaşi exerciţiu.aruncare cu 4 paşi specifici. 2005. respectiv după însuşirea aruncării tip împingere (cu mingea medicinală cu ambele braţe şi cu un braţ) şi respectă succesiunea metodică prin: .sistemul de acţionare: . executând pasul încrucişat cu desprindere de pe sol.acelaşi exerciţiu. . azvârlirea mingii. respectând cele 2 semne de control. împingeri cu o mână de la umăr. având spatele orientat spre direcţia elanului efectuate în afara cercului.din mers. sub formă de concurs. Aruncarea cu elan preliminar .stând depărtat.stând depărtat. azvârlire cu 2 paşi de mers: dreptul peste stângul (pas încrucişat) şi aşezarea stângului. . .stând depărtat. cu piciorul stâng înainte.aruncări cu elan complet. cu greutatea sprijinită lângă gât.aruncări cu elan sub formă de concurs. trebuie să urmeze după etapa de iniţiere.acelaşi exerciţiu executat din alergare uşoară.

2003 14. L. Raţă. Gârleanu.Atletism Tehnică. Regulamentul concursurilor de atletism.Metodica predării exerciţiilor de atletism . D. Constanţa. . Bucureşti. 2002 11. Transilvania Brasov. . Alexandrescu. A.. Bucureşti.FRA.. N. Editura Fundaţiei România de Mâine. C...C. Rugină. 2002 9. Editura Stadion. Neamtu M. 1995 7. 6. 2002 21. – Atletism Curs de bază pentru studenţii Colegiului Universitar de Educaţie Fizică şi Sport. ANEFS. T. T.. Todea. – Atletismul pentru toti. M.. 1999 20. Bucureşti. 2001 18.. . Bucureşti. Scurt C. Nicu. Metodica predării exerciţiilor . Didactică şi Pedagogică.Atletism. 2001 108 . Roman. T. Plocon.Atletism – curs pentru studenţii anilor I şi II. Bucureşti.. . Editura Alma Mater. I. – Istoria exerciţiilor fizice. Editura Fundaţiei România de Mâine. – Tehnica probelor atletice.. Bucureşti.. T. Bacău. – Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din România. . Editura Aramis. – Atletism. M. 2001 4. . Tatu.. Gevat.. A. Editura Fundaţiei România de Mâine. C. T. 1983 23.. Tatu. – Atletism. Petrescu. Bucureşti. Sabău. 2000 5. Ionescu-Bondoc D.tehnica probelor. 1995 22. Tatu.Atletism .C.Atletism Tehnica probelor. Bucureşti. Editura Universităţii. Ariile curriculare de educaţie fizică şi sport pe cicluri de învăţământ . Tatu. Universitatea Ecologică. Transilvania Brasov. Regulament. Univ. Gheorghe. Editura Ovidius University Press. A.. – Atletism. E.. Editura Printech.. Petrescu. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti..Instruirea programată în atletism. ANEFS. D. Ardelean. Mihăilescu. Plocon. 2002 19. 2000 16.. Editura ANEFS. E. 2003 8. . Bucureşti. . edit. 2000 12. G. . edit.. Bucureşti. E. D. Nechita Florentina – Proiectarea didactica a lectiei de atletism in invatamantul preuniversitar si universitar. Sabău.... Sabău. Bucureşti. 10. I. Bucureşti. 1999. D. Cibu Mihaila. Larion. Gh.. Stoica.. – Metodica educaţiei fizice şi sportive .3.. 1994 25. 2008. Editura Tehnoplast. Univ. S. Editura Fundaţiei România de Mâine.Curs de atletism.. Bucureşti. Bucureşti..Ed. 1974 26. Piteşti. E. Nechita F. 2002 17. 2002 13. . Bucureşti. – Aspecte tehnice şi metodice ale antrenamentului în probele de viteză . 2001 24.Metodica predării exerciţiilor de atletism în lecţia de educaţie fizică... T. 2003. Editura Alexandru 27. 2005 15. Stănescu. şi colab. Nicu.. Metodică. Barbu. Terminologia Educaţiei fizice şi Sportului.Lecţii de atletism. Lecţii practice de iniţiere. Mihăilescu. Ed. F.. Braşov. Bucureşti. . Editura Tehnoprint Grup. Editura Omnia Uni. I. Sabău. T. Ionescu –Bondoc Dragos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful