Sunteți pe pagina 1din 2

Partemare Antonela AMG 2C

PLAN DE INGRIJIRE PENTRU UN PACIENT CU PEDICULOZA CAPULUI


Circumstante de aparitie - Prezenta parazitului Pediculus humanus subspec a capitis. 1)Manifestari de dependenta -prurit localizat pe scalp !occ p tal" partea lateral#$" rar barb#" e%cep& onal alte 'one ( pete )emora* ce urmate +e papule prur * noase, ( le' un +e *rata- care pot +uce la supra n.ec& e ! mpet *o(pl ca polon ca$" cu a+enopat e re* onala ( uneor apare prur t" cu erup& e papulo/e' cular# *eneral 'at#" pr n mecan sm aler* c, 2) Stabilirea gradului de dependenta Ne/o a +e a resp ra s a a/ea o buna c rculat e Ne/o a +e a se al menta s ) +rata Ne/o a +e a el m na Ne/o a +e a se m sca s a a/ea o buna postura Ne/o a +e a +orm s a se o+ )n Ne/o a +e a se mbraca s +e'braca Ne/o a +e a . curat s a(s prote-a te*umentele Ne/o a +e a ment ne temperatura corpulu n l m te normale Ne/o a +e a e/ ta per colele Ne/o a +e a comun ca Ne/o a +e a(s pract ca rel * a Ne/o a +e a . ocupat s +e a . ut l Ne/o a +e a se recreea Ne/o a +e a n/ata cum sa(s pastre'e sanatatea 3) Obiective (amel orarea prur tulu (Pre/en rea supra n.ect e (re+oban+ rea une ma* n +e s ne po' t /a (Re nte*rare soc o(pro.es onala 4) Interventii ( +ent . carea s el m narea para' t lor (aprec erea aspectulu te*umentelor ( 'olarea pac entulu ( * ena r *uroasa a te*umentelor ntacte (ta erea un*) lor scurt s * ena acestora (sc) mbarea len-er e +e pat s +e corp +e cate or este ne/o e (apl carea tratamentulu local s urmar rea e.ectulu terapeut c (pre*at rea pac entulu s part c parea la e%am narea cu lampa 0oo+ pentru e/ +ent erea l n+ n lor ( n+epen+ent ( n+epen+ent ( n+epen+ent ( n+epen+ent (alterata ( n+epen+ent (alterata ( n+epen+ent ( n+epen+ent ( n+epen+ent ( n+epen+ent ( n+epen+ent ( n+epen+ent ( n+epen+ent

(obser/area apar t e unor compl cat (e+ucat a pac entulu pr / n+ 1 masur +e pre/en re a transm ter para' tulu masur +e pre/en re a supra n.ectar le' un lor +e *rata neces tatea une * ene r *uroase ( ncura-area pac entulu n /e+erea re+oban+ r une ma* n +e s ne pos t /e )!"#$%#&! (nu ma e% sta para' t a+ult pe scalp (nu au .ost e/ +ent at l n+ n la controlul cu lampa 0oo+ (nu e% sta le' un +e *rata(pac entul s (a nsus t normele +e * ena s e+ucat e san tara (pac entul este pre*at t + n punct +e /e+ere . ' c s ps ) c pentru ntoarcerea n colect / tate