Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Busila Mihai Scoala Gimnaziala Filipesti/Cirligi Clasa: a VIII-a Efecti ul:!" ele i #ata: !"-$%-&$!" 'oc (e (esf)*urare: +eren sport +ipul lectiei: consoli(are Materiale necesare: - mingi han(,al - plase porti - -aloane - fluier Teme !.lergare (e iteza- consoli(area pasului lansat (e iteza &/0oc sporti 12an(,al -.runcarea la poarta (in alergare-consoli(are Obiective operationale 'a sfarsitul lectiei ele ii or fi capa,ili sa: Obiective psiho-motorii S) realizeze alergarea cu iteza ma3ima Sa e3ecute o aruncare in forta si precisa Obiective cognitive Sa cunoasca fazele alergarii Sa cunoasca regulile -ocurilor (e han(,al Sa cunoasca tipurile (e aruncari (in -ocul (e han(,al Obiective afective Sa prezinte interes in (esfasurarea lectiei (e e(ucatie fizica Sa-si respecte coechipierii si a( ersarii Sa respecte regulamentul (e -oc

Veriga i durata

Coninutul

Dozare

Formaii de lucru

Obs.

I. 4rganizarea - .(unarea *i raportul colecti ului (e - Verificarea starii (e sanatate ele i 5& minute6 - Controlul echipamentului - .nun7area temelor lec7iei II. Preg)tirea orga - nismului pentru efort 59 minute6 - Mers - Mers pe 8rfuri cu ,ra7ele ri(icate - Mers pe c)lc8ie ,ra7ele la spate - Mers pe partea e3tern) a la,ei piciorului - Mers pe partea intern) a la,ei piciorului - Mersul piticului - .lergare cu -oc (e glezn) - Mers cu respira7ie - .lergare cu genunchii sus - Mers cu respira7ie - .lergare cu pen(ularea gam,elor la *ezut) - Mers cu respira7ie - .lergare cu pasi saltati - Mers cu respira7ie - .lergare cu pasi sariti - Mers cu respira7ie

%$ secun(e %$ secun(e %$ secun(e %$ secun(e !$ m/ !$ m !$ m/ !$ m !$ m/ !$ m !$ m !$ m !$ m !$ m !$ m !$ m !$ m !$ m !$ m !$ m

'inie pe un r8n(

Coloan) c8te unul

Comple3 in(i i(ual E3ercitii pentru cap !/ St8n( (ep)rtat m8inile pe *ol(:aplecarea capului spre inainte cu arcuire5!-&6: e3tensie cu arcuire a capului 5%-"6: ;n(oire (reapta cu arcuire <-=6 *i ;n(oire st8nga cu arcuire 5>-96/ &/ St8n( (ep)rtat m8inile pe *ol(: rasucirea capului spre (reapta cu arcuire5!-&6: rasucirea capului spre stanga cu arcuire5%-"6 %/ St8n( (ep)rtat m8inile pe *ol(: rotirea capului spre st8nga5%36: apoi spre (reapta5%36 III. Influen7area E3ercitii pentru ,rate selecti ) a apara- "/ St8n( u*or (ep)rtat: ,ra7ele ;n(oite (in tului locomotor coate la ni elul pieptului e3tensii cu 5!$ minute6 arcuire ale ,ratelor5!-&6:e3tensii ale ,ratelor intinse in lateral cu arcuire5%"6:e3tensii ale ,ratelor ,ratul (r/ sus stg/ -os5<-=6:e3tensii ale ,ratelor ,ratul stg/ sus (r/ -os5>-96/ </ St8n( (ep)rtat rotirea alternati ) a ,ra7elor spre ;nainte *i spre ;napoi/5%36 =/ St8n( (ep)rtat rotirea ,ra7elor spre ;nainte *i spre ;napoi concomitent/5%36 >/ Stan( (ep)rtat m8inile intinse sus: (oua e3tensii ale tr/5!-&6:(oua aplecari ale tr/ spre inainte cu arcuire5%-"6/ 9/ St8n( (ep)rtat m8inile pe *ol(:aplecarea trunchiului spre inainte cu arcuire5!&6:e3tensia tr/ cu arcuire5%-"6:aplecare (r/a tr/ cu (ucerea ,ratului stang sus cu arcuire5<-=6 aplecare stg/ cu (ucerea ,ratului (rept sus cu arcuire5>-96/ ?/ St8n( (ep)rtat ,ratele la ceafa: r)sucire cu arcuire a trunchiului spre (reapta 5 5!-&6: r)sucire cu arcuire a trunchiului spre st8nga 5%-"6: !$/ St8n( (ep)rtat m8inile pe *ol(: @otiri ale trunchiului spre st8nga5%36 *i spre (reapta 5%36/ E3ercitii pentru picioare !!/ Fan()ri spre inainte cu & arcuiri pe piciorul st8ng5!-&6 *i apoi prin saritura pe piciorul (rept/5%-"6/ !&/ Fan(ari lateral (reapta cu arcuire5!&6:fan(ari lateral stanga cu arcuire5%-"6/ !%/ St8n( (ep)rtat m8inile ;ntinse spre ;nainte:genofle3iuni la coman() 5!-&6 !"/ S)rituri pe ;rfuri la c8t mai ;nalte 5!$36

=$ secun(e %$ secun(e

%$ secun(e

Coloan) (e gimnastic) c8te patru

=$ secun(e

%$ secun(e %$ secun(e =$ secun(e =$ secun(e Coloan) (e gimnastic) c8te patru %$ secun(e %$ secun(e

=$ secun(e =$ secun(e %$ secun(e %$ secun(e

V.Rezolvarea temelor si obiectivelor lectiei

1. .lergare (e

Se pune accentul pe cre*terea treptat) a itezei: p8n) la atingerea alorii ma3ime a acesteia - .lergare accelerat) cu atingerea intensit)7ii (e "/" 5!$$A6 pe (istan7a (e &$ 1 %$ m/ - Se a folosi startul (e sus - Se a pune accent pe (ucerea energic) a ,ra7elor pe l8ng) corp/ - .lergarea se a efectua numai pe pingea 5 8rfuri6/

'inie pe un r8n( " minute

S-ar putea să vă placă și