Sunteți pe pagina 1din 5

Chestionar Stiluri de nvare

(P. Honey si A. Mumford (1929) the Manual of Learning Styles, Peter Honey)
Parurge!i hestionarul stilurilor de "n#$!are si %unta!i onform instru!iunilor.
&ransfera!i %unta'ul %entru fieare %o(i!ie a ilului de "n#$!are, in diagrama si uni!i
%untele o)!inute. *ea mai lunga a+a din figura o)!inut$ india felul dumnea#oastr$
%referat de "n#$!are. *om%letarea hestionarului nu are limita de tim%. *oretitudinea
re(ultatelor de%inde de at de siner #e!i fi. ,u e+ista r$s%unsuri )une sau %roaste. -aa
sunte!i de aord u o afirma!ie, %une!i semnul ./0. -aa nu sunte!i de aord, %une!i
semnul .10.
1. Am o%inii foarte ferme des%re eea e este )ine sau r$u, oret sau inoret.
2. A!ione( adesea f$r$ s$ !in ont de onsein!ele %osi)ile.
2. Am tendin!a sa solu!ione( %ro)lemele %as u %as.
3. *onsider a %roedurile formale limitea($ li)ertatea de a!iune a oamenilor.
4. Am re%uta!ia a s%un u #oe tare, sim%lu si diret, eea e g5ndes.
6. *onstat a a!iunile )a(ate %e intui!ie sunt la fel de #ala)ile a si ele )a(ate %e o
g5ndire si o anali(a atenta.
7. "mi %la ti%urile de ati#it$!i are "mi %ermit sa le %reg$tes 8i s$ le im%lemente(
minu!ios.
9. :i hestione( tot tim%ul %e oameni in %ri#in!a %remiselor lor fundamentale.
9. *e ontea($ el mai mult este daa un luru are a%lia)ilitate %ratia.
1;. *aut "n mod ati# e+%erien!e noi.
11. *5nd aud des%re o idee sau o a)ordare noua, "ne% s$ m$ g5ndes la felul um %ot fi
a%liate in %rati$.
12. <in foarte mult la autodisi%lina= de e+em%lu "mi su%ra#eghe( regimul alimentar, fa
e+eri!ii fi(ie (ilnie, res%et un %rogram strit.
12. M$ m5ndres 5nd reali(e( o lurare f$r$ usur.
13. M$ "m%a mult mai )ine u %ersoanele logie, analitie, de5t u ele s%ontane,
.ira!ionale0.
14. M$ %reou%$ foarte mult inter%retarea datelor la are am aes, 8i e#it s$ trag
onlu(ii %ri%ite.
16. :mi %lae sa iau o dei(ie du%$ e m$ g5ndes u aten!ie la toate alternati#ele.
17. M$ atrag mai mult ideile noi, neo)i8nuite, de5t ele u a%lia)ilitate %ratia.
19. Prefer sa "nadre( lururile in ti%are unosute.
19. Ae%t si m$ su%un %roedurilor at5ta tim% at onsider a efiienti(ea($ muna.
2;. :mi %lae sa leg a!iunile mele de un %rini%iu general.
21. :n disu!ii "mi %lae sa fiu e+at la su)iet.
22. &ind sa am rela!ii mai degra)$ distante , de5t informale u olegii.
22. "mi %lae %ro#oarea lururilor noi sau diferite.
23. "mi %la oamenii s%ontani, amu(an!i.
24. -au o aten!ie mare detaliilor , "nainte de a a'unge la o onlu(ie.
26. Mi se %are difiil sa #in u idei ne)une8ti.
27. ,u red in %ierderea tim%ului datorita ."n#5rtitului in 'urul o(ii0.
29. Am gri'a sa nu trag %rea u8or onlu(ii.
29. Prefer sa am at mai multe surse de informa!ii %osi)ile.
2;. /amenii neserio8i, are nu iau lururile in serios, m$ irita.
21. Asult %untul de #edere al altora "nainte sa mi>1 s%un %e al meu.
22. &ind sa s%un deshis e sentimente am.
22. :n disu!ii, "mi %lae s$ m$ uit la al!ii um #or)es.
23. Prefer sa r$s%und la e#enimente s%ontan , fle+i)il, de5t sa %lanifi minu!ios "nainte.
24. &ind sa fiu atras? atrasa de tehnii um ar fi@ %lanuri de ontingen!a, grafie, anali(e.
26. M$ "ngri'orea($ daa tre)uie s$ m$ gr$)es, da$ am un termen limita %rea str5ns.
27. &ind sa 'ude ideile oamenilor du%$ a%lia)ilitatea lor %ratia.
29. /amenii lini8ti!i, t$u!i, m$ fa s$ nu m$ simt in largul meu.
29. M$ simt iritat de oamenii are gr$)es lururile.
3;. Aste mult mai im%ortant s$ tr$ie8ti %re(entul, de5t sa te g5nde8ti la treut sau la
#iitor.
31. *red a dei(iile )a(ate %e o anali(a atenta a tuturor informa!iilor, sunt mai )une
de5t ele )a(ate %e intui!ie.
32. &ind sa fiu un %erfe!ionist.
32. :n disu!ii uleg de o)iei o mul!ime de idei soase la un moment.
33. :n "nt5lniri e#iden!ie( ideile %ratie, realiste.
34. Boarte des regulile sunt %entru a fi "n$late.
36. Prefer sa stau retras si sa iau in onsiderare toate onsidera!iile.
37. C$d adesea inonsisten!$ !i sl$)iiuni "n ideile altora.
39. Cor)es mai mult de5t asult.
39. Pot, de regula, sa g$ses modalit$!i mai )une si mai %ratie de a re(ol#a o %ro)lema.
4;. *red a ra%oartele srise tre)uie sa fie onise si la o)iet.
41. *red $ tre)uie sa %rime(e o g5ndire ra!ional$, logi$.
42. Am tendin!a a in rela!iile u oamenii sa ating mai degra)$ %ro)lemele onrete,
de5t sa m$ anga'e( in disu!ii u arater soial.
42. :mi %la ei are a)ordea($ o %ro)lema in mod realist si nu teoreti.
43. :n adrul unei disu!ii "mi %ierd r$)darea da$ a%ar hestiuni irele#ante.
44. -a$ am "ntomit un ra%ort, fa multe iorne, %ana 5nd sriu #ersiunea final$.
46. M$ entu(iasmea($ s$ "ner un luru, a sa #ad daa merge in %ratia.
47. <in foarte mult s$ a'ung la o solu!ie %rintr>o a)ordare logi$.
49. :mi %lae s$ fiu eu el are #or)e8te el mai mult.
49. :n adrul unei disu!ii, onstat adesea a eu sunt el realist, adu5ndu>i %e oameni la
o)iet 8i e#it5nd s%eula!iile fante(iste.
6;. :nainte de a hot$r" e#a, "mi %lae sa 5nt$res mai multe alternati#e.
61. :n disu!iile u oamenii, onstat adesea a eu sunt el mai o)ieti# dintre to!i.
62. Prefer, de regula, sa nu ies in fata, sa nu>mi asum ontrolul, sa nu #or)es mult.
62. :mi %lae 5nd sunt in stare sa>mi "nadre( a!iunile urente in ta)loul general al
ati#it$!ii %e termen lung.
63. *5nd e#a merge r$u, m$ mul!umes sa ridi din umeri.
64. Am tendin!a sa res%ing ideile s%ontane , fante(iste, %e moti# a sunt ina%lia)ile.
66. Aste el mai )ine sa g5nde8ti u aten!ie "nainte sa trei la a!iune.
67. :n general o)i8nuies mai mult s$ asult de5t sa #or)es.
69. Am tendin!a s$ fiu dur u ei $rora le este difiil s$ ado%te o a)ordare logia.
69. -e ele mai multe ori, onsider $ so%ul 'ustifi$ mi'loaele.
7;. ,u m$ deran'ea($ sa>i lo#es %e oameni "n sentimentele lor, at5ta tim% at reu8es sa
fa s$ mearg$ trea)a.
71. Mi se %are sufoant sa lure( du%$ %lanuri formale 8i o)ieti#e s%eifie.
72. Ba %arte, de regul$ dintre ei are sunt sufletul unei %etreeri.
72. Ba orie este neesar %entru a>mi reali(a lurarea.
73. M$ %litises iute de muna metodia, detaliata.
74. <in foarte mult sa anali(e( %remisele fundamentale, %rini%iile si teoriile %e are se
)a(ea($ diferitele lururi si e#enimente.
76. M$ interesea($ "ntotdeauna e g5ndes oamenii.
77. :mi %la 8edin!ele onduse metodi si res%etarea agendei.
79. M$ feres de as%etele su)ieti#e, ehi#oe.
79. "mi %la situa!iile de ri(a u agita!ia si dramatismul lor .
9;. /amenii m$ onsidera adesea insensi)il la sentimentele lor.
Punctajul
Aorda!i ate un %unt flearei afirma!ii %e are a!i notat>o u semnul /. *ele are au
%rimit semnul 1 nu %rimes nii un %unt. Dndia!i %e lista de mai 'os afirma!iile la are
a!i %us semnul /.