Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I


ADMINISTRAREA AFACERILOR
PROGRAMUL DE STUDII: MARKETING
Analiza i evaluarea opera iunilor logistice
ale firmei Mercedes-Benz (Daimler
Chrysler AG)
2013
CUPRINS
CUPRINS................................................................................................................................ 2
Capitolul 1. Prezentarea firmei................................................................................................ 3
Date de identificare.............................................................................................................. 3
Oferta firmei......................................................................................................................... 3
Analiza mediului firmei......................................................................................................... 5
icromediul...................................................................................................................... 5
acromediul.................................................................................................................... !
Analiza S"O#................................................................................................................ 1$
Capitolul 2. Analiza %i e&aluarea opera'iunilor lo(i)tice.........................................................12
Proce)ul de cump*rare...................................................................................................... 12
Analiza acti&it*'ilor de tran)port......................................................................................... 13
+&aluarea proce)ului de )tocare........................................................................................ 1,
Depozitarea m*rfurilor....................................................................................................... 1-
Or(anizarea acti&it*'ilor lo(i)tice ale firmei........................................................................1.
Analiza ni&elului de )er&ire................................................................................................ 21
Capitolul 3. Pro(ram de cre%tere a eficien'ei acti&it*'ilor lo(i)tice.........................................2/
Concluzii............................................................................................................................... 2-
0i1io(rafie............................................................................................................................. 2!
2
Capitolul 1. Prezentarea firmei
Date de identificare
Mercedes-Benz este o marc german consacrat
de automobile, autobuze, camioane i auto trenuri rutiere care este proprietatea
companiei pe ac iuni DaimlerChrysler AG. Mercedes-Benz este al doilea mare
productor de vehicule de lu la nivel mondial.
Compania Daimler-Benz AG a !ost "n!iin at "n #$ iunie %&#' c(nd dou
companii, Benz ) Cie. i Daimler Motoren Gesellscha!t *DMG+, au !uzionat.
,ondat "n %$-%, Benz ) Cie., a !ost una dintre cele mai importante dintre
companiile !ondate de .arl Benz, !iind i unul dintre cei mai vechi productori de
autovehicule. DMG a !ost o alt companie aat pe construc ia de autovehicule,
!ondat de Gottlieb Daimler i /ilhelm Maybach "n %$&0. 1n %&00, Daimler a murit,
iar Maybach a prsit compania !ondat de cei doi "n %$&0. 2e vremea aceea, cele
dou companii deveniser de3a rivale.
1n %&#4, datorit situa iei economice dezastroase "n care se gsea 5epublica
de la /eimar, cele dou companii rivale au intrat "ntr-o 61n elegere de interese
mutuale6, care le permitea s produc i s v(nd propriile produse "n mod
independent i care urma s !ie valabil -7 de ani, p(n "n anul #000. Dup numai
doi ani, "n %&#', odat cu !uziunea o!icial a companiilor Benz ) Cie. i Daimler
Motoren Gesellscha!t, numele Mercedes-Benz a !ost creat.
8ipul societ ii9 societate pe ac iuni, sediul9 :tuttgart, Germania, compania
este prezent "n %%$ ri.
Oferta firmei
A. Autoturime
%+ Clasa A
;imuzin
#+ Clasa B
:ports 8ourer
<+ Clasa C
3
;imuzin
8- Modell
Coup=
4+ Clasa C;
Coup=
7+ Clasa C;:
Coup=
'+ >oua Clas ?
;imuzin
8-Modell
Coup=
Cabriolet
-+ Clasa G
Cabriolet
Cross-Country
$+ Clasa G;
@!!-5oader
&+ Clasa G;.
@!!-5oader
%0+ Clasa M
@!!-5oader
%%+ Clasa 5
:AB 8ourer
%#+ Clasa :
;imuzin
%<+ Clasa :;
5oadster
%4+ Clasa :;.
5oadster
%7+ :;: AMG
Coup=
5oadster
!. "ono#olume $i recrea%ionale
C. Camioane
%+ DistanCe lungi
/
Actros
Aor
#+ DistribuCie
Aor
Atego
?conic
<+ ConstrucCii
Actros
Aor
Atego
Detros
D. Auto&uze $i autocare
8ravego Design:tudio
8ourismo Design:tudio
Citaro Design:tudio
:printer 8rans!er Design:tudio
'. Unimo(
A #0
A <00E A 400E A 700
A 4000 EA 7000
). Comerciale U$oare
Bito
:printer
Bario
Analiza mediului firmei
"icromediul
)irma
;a conceperea planurilor de marFeting, managerii Cin cont Gi de alte grupuri
specializate ale !irmei- grupuri cum ar !i9 conducerea managerial superioar,
departamentul !inanciar, departamentul cercetare-dezvoltare, aprovizionarea,
producCia sau eploatarea Gi contabilitatea.
5
Ca Gi "n cadrul oricrei !irme, !iecare department 3oac un rol important, "ns
dup prerea mea, cel mai important department pentru !irma Mercedes-Benz este
departamentul de cercetare- dezvoltare deoarece de acolo pleac totul, ideea este
cea mai important atunci c(nd doreGti s ai success pe piaC. Mercedes-Benz
acord o atenCie deosebit cercetrii Gi inovaCiei, studiaz !oarte bine piaCa Gi
dorinCele clienCilor Gi le adaptaz "n !iecare model. De aceea, dup parerea mea,
Mercedes-Benz are un aGa mare succes la nivel mondial.
)urnizorii
,urnizorii alctuiesc o verig important din sistemul global al !irmei, de
!urnizare a valorii pentru client.,urnizorii sunt cei care asigur resursele de care are
nevoie !irma pentru a-Gi produce bunurile.
Materiile prime necesare pentru realizarea automobilelor sunt9 alia3e de !ier,
zinc, cupru, !ier, uleiuri, material tetile Gi piele, pentru realizarea tapiCeriilor, lemn,
plastic pentru realizarea bortului, aparatur electric. 5estul lucrurilor se realizeaz
direct de ctre companie.
,urnizorii de servicii a companiei pentru 9 energie electric, gaz, tele!onie
mobil Gi !i, ap, internet, catering.
Intermediarii de mar*etin(
Hntermediarii de marFeting a3ut compania s-Gi promoveze, sa-Gi v(nd Gi s-
Gi distribuie bunurile ctre cumprtorii !inali. 1n aceast categorie intr !irmele care
!ac rev(nzare, !irmele de distribuCie !izic, agenCiile specializate "n servicii de
marFeting Gi intermediarii !inanciari.
,irmele de rev(nzare sunt componente ale unui canal de distribuCie, care
a3ut compania s-Gi gseasc clienCii sau s !ac v(nzri ctre clienCi. 1n aceast
categorie intr angrosiGtii Gi detailiGtii, care cumpr mr!uri Gi le rev(nd.
Dac ne re!erim strict la 5om(nia, !irmele de rev(nzare ale mrcii Mercedes-
Benz sunt ma3oritatea niGte !rancize ale companiei care deschis shoIroomuri "n
diverse oraGe. Deasemenea, Jiriac Auto gzduieGte ast!el de shoIroomuri.
,
,irmele de distribu ie !izic a3ut compania s-Gi stocheze Gi s-Ci deplaseze
bunurile de la locurile de origine la destinaCiile dorite. Compania Mercedes-Benz are
propria ei distribuCie realiz(ndu-Gi singur distribuCia "n "ntreaga lume.
Agen iile specializate "n servicii de marFeting K departametul de marFeting
!ace cercetri de piaC, o!er consultanC "n marFeting la realizarea oricrui nou
produs.
Hntermediarii !inanciari- Grupul de !irme Mercedes-Benz ,inancial :ervices
o!er servicii !inanciare la cele mai "nalte standarde de calitate cum ar !i9 leasing,
asigurri Gi credit. *a!irm managerul Mercedes-Benz 5om(nia+.
Clien%ii
,irma trebuie s studieze "ndeaproape cinci tipuri de pieCe alctuite din clienCi,
a!irm 2hilip .otlr "n lucrarea sa L2rincipiile MarFetinguluiM. 1ns pentru !irma
Mercedes-Benz nu se aplic dec(t pieCele de rev(nzare Gi pieCele internaCionale.
2ieCele de rev(nzare se compun din !rancizele companiei ce se a!l "n
ma3oritatea oraGelor mari din 5om(nia, iar pieCele internaCionale sunt de!apt toate
pieCele din alte tri "n care marca Mercedes-Benz se vinde.
Concuren%ii
ConcepCia aat pe marFeting spune c, pentru a se bucura de succes, o
!irm trebuie s !urnizeze valoare Gi satis!acCie pentru client la un nivel superior celui
asigurat de concurenCii ei, ceea ce cu siguranC compania Mercedes aplic cu mare
succes.
2rincipalii concurenCii ai !irmei Mercedes-Benz sunt9 BM/, ,iat, ,ord, 8oyota,
Audi, CitroNn, BolFsIagen, Mazda, :uzuFi, Bovo, 5enault. Har "n gama de lu 9
Bugatti, ;amborghini, Maseratti, etc.
Cate(oriile de pu&lic
@ categorie de public este un grup care este sau ar putea !i interesat de
capacitatea unei organizaCii de a-Gi "ndeplini obictivele sau un impact e!ectiv.?ist
Gapte categorii de public9
-
+rupurile financiare- Grupul de !irme Mercedes-Benz ,inancial :ervices
o!er servicii !inanciare la cele mai "nlte standarde, cum ar !i leasing, credit, asigurri.
+rupurile mediatice- compania se aeaz "n special pe reclamele elevizate
Gi pe revistele specializate atunci c(nd doreGte s promoveze un produs.
+rupurile (u#ernamentale- ma3oritatea problemelor care Cin de siguranCa
autovehiculelor Gi de respectarea adevrului "n publicitate, se rezolv prin GedinCe
"ntre conducerea managerial Gi 3uriGtii companiei.
+rupurile de acti#im cet,%enec- 1n aceast categorie se "ncadreaz
grupurile ecologice,organizaCii ale consumatorilor care pot in!luenCa decizia
managerial.
+rupurile locale de pu&lic- nu se aplic "n cadrul companiei Mercedes-Benz
deoarece eist puCine persoane "ntr-un singur cartier care ar deCine un automobil
Mercedes-Benz, deaceea compania o!er consultanC pe !iecare oraG prin !iecare
shoIroom.
Pu&licul lar( au (eneral- Departamentul de marFeting se ocup epre de
nevoile clienCilor, de dorinCele acestora, le analizeaz Gi gseGte soluCii pentru !iecare
client "n parte. ?i !uncCioneaz dup sloganul LClientul nostru, stp(nul nostruOM.
+rupurile interne de pu&lic- Bine"nCele c "ntr-o companie at(t de mare ca Gi
Mercedes-Benz anga3aCii sunt trataCi cu un !oarte mare respect, iar conducerea
managerial se intereseaz de !iecare anga3at "n parte pentru a-H o!eri eact ceea ce
doreGte acesta de la un loc de munc.
"acromediul
"ediul demo(rafic
Mediul demogra!ic in!luenCeaz v(nzrile companiei deoarece, produsele pe
care Mercedes-Benz le comercializeaz nu sunt produse de larg consum Gi nu sunt
disponibile oricrei persoane deoarece pentru a deCine un automobil Mercedes-Benz
este necesar s ai un venit net superior celui minim pe economie, ast!el se observ
!
!aptul c "n oraGele mai dezvoltate din punct de vedere economic mai multe
persoane sunt posesoarele unor autovehicule Mercedes.
"ediul economic
Mediul economic cuprinde totalitatea !actorilor din economie care in!luenteaza
capacitatea "ntreprinderii de a concura "n domeniul sau de activitate, dar si
posibilitatea si disponibilitatea consumatorilor de a cumpara diverse bunuri si servicii.
,actorii care in!luenCeaz puterea de cumprare !ac parte din mediul
economic al !irmei, dintre aceGtia putem aminti9 2HB pe locuitor, starea economiei
naCionale, rata Gma3ului, gradul de dezvoltare a !iecrei Cri.
"ediul natural
2reocuparea !aC de prote3area mediului natural s-a accentuat constant pe
parcursul ultimelor decenii. :e cunoaGte !aptul c unul dintre cei mai mari productori
de noe Gi poloare sunt autovehiculele. 1n momentul de !aC Mercedes- Benz
utilizeaz energie alternativ "n !abricile lor, "ns autovehiculele tot poluante sunt.
Compania de3a "ncearc s proiecteze prototipuri ale unor autoturisme care s
!uncCioneze pe baz de energie alternativ, dar acest lucru este "nc "n stadiu de
prob.
"ediul te-nolo(ic
Compania Mercedes-Benz utilizeaz cea mai nou tehnologie, at(t "n
proiectarea maGinilor care veri!ic "n detaliu ca !iecare produs s ias per!ect si s
!uncCioneze per!ect, c(t Gi "n cadrul !iecrui produs. :e Gtie !aptul c orice maGin de
lu trebuie s aib incorporat Gi o tehnologie mult per!ormant celor eistente.
"ediul politic
.
Ca s poat !uncCiona "n limitele legii, compania Mercedes-Benz trebuie s se
supun unor legi Gi reglementri !oarte stricte "n special re!eritoare la clienCi Gi la
siguranCa acestora. Deaceea, !irma testeaz !iecare produs pentru a testa
capacitatea lui de a !ace !aC unor accidente.
,irma se supune Gi legilor contra concurenGei neloiale Gi "ncearc s se
supun pe c(t posibil "n reducerea poluri mediului Gi distrugerii mediului
"ncon3urtor.
"ediul cultural
HnstituCiile Gi Gcolile modeleaz personalitatea omului, convingerile Gi
pre!erinCele acestuia. ?i Gti "nc de la o v(rst !raged c atunci c(nd te a!li la volanul
unui Mercedes-Benz "nseamn c Ci-ai atins scopul, c "Ci trieGti visul. @amenii care
achiziCioneaz marca Mercedes o !ac pentru renumele ei, pentru siguranCa, eleganC
Gi ra!inament, pentru a da bine "n societate dar Gi pentru a-Gi "ndeplini visul Gi mai
puCin pentru a-Gi satis!ace doar nevoia de a se deplasa mai uGor.
Analiza S.O/
Puncte tari0
a+ Compania Mercedes-Benz este una dintre liderii de pe piaCa auto din "ntreaga
lume
b+ @!er calitate "n !iecare produs pe care "l !abric
c+ Are un aspect unic Gi interiorul tuturor autuvehiculelor este !oarte ergonomic
d+ 2ersonalul este !oarte bine pregtit Gi specializat "n domeniu
Puncte la&e0
a+ Compania practic niGte preCuri !oarte mari pentru oamenii de r(nd
b+ ;ipsa ideilor noi "n crearea de noi modele de masini
c+ Comunicarea de!icitar "ntre companie Gi restul !ilialelor Gi !rancizelor deschise
1$
d+ 2roducCia nu se poate realize oriunde, iar transportul produselor de la !abric la
reprezentante este destul de greu de realizat Gi !oarte costisitor
Oportunit, i0
a+ Atragerea de noi distribuitori pentru etindere
b+ :emnarea parteneriatelor cu !irmele concurente
c+ 5edresarea economiei Gi creGterea veniturilor populaCiei
d+ Cererea pe plan internaCional
Amenin ,ri0
a+ Criza economic "i a!ectez Gi pe cei din compania Mercedes-Benz deoarece
creGte rata Goma3ului, scad salariile, iar populaCia "ncepe s se limiteze la
posibilitCile actuale
b+ ConcurenCa acerb cu BM/ care produce modele la!el de calitative Gi uneori
chiar mai ie!tine
c+ 5eorientarea clienCilor ctre !irmele productore de maGini care practic preCuri
mai mici, cum ar !i 9 5enault, BolFsIagen, 8ozota, Dacia, :eat, ,ord, ,iat, Mazda,
Bolvo, etc.
11
Capitolul 2. Analiza i e#aluarea opera iunilor lo(itice
Proceul de cump,rare
,irma Mercedes-Benz este o companie productoare de autovehicule,
autobuze, autocare, camioane i nu "n utimul r(nd de automobile de lu. Ast!el,
speci!icul !irmei impune o aprovizionare temeinic g(ndit, ast!el "nc(t s se evite
costurile suplimentare i s compania s se aprovizioneze cu materiile prime i
materialele necesare la cele mai mune pre uri i la termenele stabilite.
2rima !abric a companiei, care este i cea mai mare ca "ntindere i ca
mrime din toate !abricile Mercedes-Benz din lume, se a!l la :tuttgart "n Germania.
Aceasta produce la !iecare %7 minute un camion, < autocare, 7 autobuze, i '
autoturisme de lu.
Av(nd "n vedere !aptul c materiile prime i materialele, "n cazul "n care sunt
inute "n condi iile de temperatur i umiditate speci!icate, nu au perioad de
valabilitate, compania se aprovizioneaz chiar i cu ' luni "n avans pentru a evita
rupturile de stocuri i pentru a- i onora la timp comenzile.
Acti#it,%ile reprezentati#e pentru domeniul cump,r,rii unt0
Sta&ilirea neceit,%ilor de apro#izionare K aceata reprezint un raport
electronic emis de unul dintre programele so!tIare ale companiei care !urnizeaz in!orma ii
privind aprovizionarea c(nd materialele necesare produc iei mai pot realiza doar %0.000 de
autovehicule.
Ale(erea urelor de apro#izionare - sunt alese de c(tre consiliul de
conducere care investigheaz companiile mari productoare de !ier, aluminiu, plastic,
tetile i piele, lemn i alte alia3e. Ace tia investigheaz care sunt clien ii actuali ai acelor
companii, care este pre ul de v(nzare, calitatea i certi!icatele privind calitatea mr!urilor,
prestan a i posibilit ile de livrare.
'#aluarea periodic, a !urnizorilor "n vederea asigurrii !luului continuu de
materiale "n condi iile stipulate "n contracte
12
Controlul m,rfurilor primite de la furnizori K acestea sunt riguros
controlate pentru a corespunde greut ii "nscrise pe rapoarte, i periodic se veri!ic dac
componen a materialelor este "n procentele necesare.
Surele de apro#izionare sunt alese "n !uncCie de prestigiul !urnizorilor, dac
aceGtia sunt cunoscuCi pe piaC ca av(nd produse de calitate, c livreaz mar!a la timp Gi "n
cantitCile cerute de !irm, etc. 1n alegerea !urnizorilor, !actorul distanC este un criteriu
destul de important. Dac !irma gseGte produsele dorite la un !urnizor a!lat prea departe
de sediul !irmei, "n alt oraG, !irma caut s gseasc un !urnizor mai apropiat pentru a scuti
costurile suplimentare de transport. 2entru a !i siguri de rentabilitatea !urnizorilor, de nivelul
de servire o!erit de aceGtia, mai ales "n cazul !urnizorilor cu care !irma are contracte de
colaborare mai noi, sunt e!ectuate evaluri periodice ale acestora. 1n cazul unor evaluri cu
rezultate negative, !irma "ncheie contractul cu acea !irm, cut(nd alt !urnizor pentru
produsele necesare.
",rfurile unt controlate atunci c(nd sosesc de la !urnizori de ctre gestionarii
depozitelor, pentru a se veri!ica dac mar!a primit corespunde cantitativ Gi calitativ cu cea
comandat, !olosindu-se de !acturile emise. 1n cazul "n care mar!a primit nu corespunde
cu cea comandat, aceasta se returneaz !urnizorilor, "n cazul mr!urilor
necorespunztoare calitativ, sau sunt contactaCi !urnizorii pentru a completa cantitatea
lips, "n cazul unor comenzi incomplete.
Analiza acti#it, ilor de tranport
Comenzile sunt e!ectuate de ctre agen iile contractate "n comercializarea
autovehiculelor marca Mercedes-Benz sau de ctre clien ii care doresc ma ini "n
edi ie limitat. 1n 5om(nia momentan nu eist o !abric Mercedes-Benz dar iriac
Auto de ine eclusivitate "n ceea ce prive te v(nzarea de autovechicule sub aceast
marc "n :hoIroom-urile cu acela i nume.
Compania le trimite o bro ur tuturor !irmelor contractate din lume "n care sunt
prezentate noile modele de autovehicule ce vor aprea peste un an de zile,
"mbunt irile aprute la modelele vechi, noile sisteme de siguran i prototiputile la
care compania lucreaz. Ace tia estimeaz un numr aproimativ de autovehicule
13
din !iecare serie ce se va vinde i plaseaz comanda cu cteva luni "nainte de
lansarea o!icial a produselor pe pia .
Cererea de produse determin a adar !recven a cu care autovehiculele
prsesc compania. 1n medie pleac zilnic aproimativ 70.000 de autovehicule
!olosind ca mi3loc de transport trenul, <7.000 de autovehicule aleg(nd calea rutier
de transport i aproimativ <.000 de autovehicule sunt transportate zilnic pe cale
naval.
Structura coturilor de tranport
Coturile fi1e K "n structura costurilor !ie sunt incluse costurile cu materiile
prime i materialele, componente, cheltuielile privind utilit ile, cheltuielile cu salariile,
etc. Acestea nu " i modi!ic !oarte mult structura de la o perioada la alta, de aceea
rm(n !ie.
Coturile #aria&ile K sunt determinate de !luctua ii ale cursului valutar, ale
costurilor privind combustibilul, taele vamale, 8BA-ul aplicat "n !iecare ar. De
asemenea rile din a!ara Aniunii ?uropene i a spa iului :hangen aplic costuri mai
ridicate pentru transportarea mr!ii.
8ari!ele de transport se bazeaz pe dou dimensiuni ma3ore K distan a i
volumul mr!urilor transportate.
Simularea unui tranport de marf,
iriac Auto dore te s importe 4 tone de cauciucuri de iarn de la compania
mam ctre shoIroomul din Bra ov.
1ntr-o ton intr #00 de anvelope, iar pre ul de v(nzare este de '0
leiEanvelop.
Baloarea mr!ii transportate este
An container are % ton, iar valoarea sa este
1/
Barianta % presupune transportarea mr!ii cu tirul de la :tuttgart la Bra ov, iar
varianta a doua presupune un trasport bimodal, respectiv cu avionul :tuttgart-
Bucure ti i cu tirul Bucure ti - Bra ov.
1n cazul variantei % vor corespunde urmtoarele calcule9
- 1n cazul Bariantei % nu se va calcula C
d
deoarece nu eist depozitri pe
traseul cu tirul de la :tuttgart la Bra ov.
Barianta a doua K transportul cu avionul Munchen K Bucure ti i cu tirul
Bucure ti K Bra ov.

15
An container de % ton *#00 de anvelope+ are $ m
#
la sol ceea ce "nseamn c
H
si
P %E$P0,%#7
Anvelopele vor !i depozitate %0 ore p(n va a3unge tirul s le preia "n cursa
ctre Bra ov.
Costul zilnic de depozitare este de 47 lei.
:e va alege varianta %, respectiv transportul cu tirul de la :tuttgart la Bra ov
deoarece costul !inal pe anvelop este de -%,$4 lei mai mic dec(t cel din
varianta a doua, respectiv -<,&4 lei.
'#aluarea proceului de tocare
Din perspectiva pro!itabilittii logistice, stocurile de in o pondere critic "n
ansamblul costurilor, "n privin a gestiunii stocurilor, printre activit ile principale
realizate de logisticieni, se "nscriu9
1,
?laborarea politicilor privind stocurile de materii prime, materiale si produse
!initeQ
:tabilirea miului de produse din stoc *ponderea di!eritelor articole "n
numrulEcantitatea total de produse men inute "n stoc+, "n !unc ie de
contribu ia diverselor articole la v(nzrileEpro!itul !irmeiQ
Determinarea stocului de siguran i a nivelului de reaprovizionare *mrimea
stocului la care se lanseaz o nou comand de reaprovizionare+Q
Aplicarea strategiei 63ust-in-time6.
>ecesitatea economisirii resurselor materiale i bne ti, !olosirea cu maim de
e!icient a activelor circulante necesit determinarea unui nivel optim al stocurilor.
2entru aceasta este necesar organizarea 3udicioas a aprovizionrii "n vederea
reducerii imobilizrilor de valori materiale, pentru asigurarea unor stocuri "n
concordant cu nevoile reale de produc ie. 1n vederea stabilirii stocului optim,
cantit t ii optime de aprovizionat i a intervalului optim de reaprovizionare este
necesar gsirea unor modalitti de echilibrare a dou costuri antagonice9 costul
stoca3ului *care cre te odat cu cantitatea comandat+ i costul de comand *care
scade odat cu cantitatea comandat+.
Depozitarea m,rfurilor
Depozitul central din :tuttgart are urmtoarele !unc ii logistice9
1n primul r(nd pstrarea mr!urilor i a materiilor prime ce umeaz a intra "n
procesele de produc ie. Multe dintre materialele utilizate trebuiesc pstrate "n condi ii
stricte de depozitare pentru a !i prevenite de rugin, condens, i putrezire "n cazul
lemnului.
1n al doilea r(nd depozitarea produselor !inite, respectiv a autovehiculelor care
sunt aran3ate "n primul r(nd dup zona "n care vor !i livrate iar apoi dup seria
ma inii, "mbunt iri i culori.
1n ultimul r(nd depozitul prezint spa ii de pstrare a mr!urilor i a materiilor
prime care nu utrmeaz a !i !olosite "n viitorul apropiat. Compania " i !ace stocuri pe o
1-
perioad de p(n la un an pentru a evita rupturile de stoc i pentru a livra la timp
autovehiculele comandate.
1ndeplinirea !unctiilor prezentate presupune des!a urarea unor opera iuni de
manipulare a produselor. 1n principiu, aceste opera iuni se "ncadreaza "n urmatoarele
categorii9
1ncrcare i decrcare K respectiv decrcarea materiilor prime i a materialelor
achizi ionate "n depozitele special create pentru acestea i "ncrcarea
autovehiculelor gata de livrare "n mi3loacele de transport a!erente.
Mi cri spre i dinspre aria de depozitare K de la plat!orma de descrcare,
materiile prime i materialele sunt deplasate spre zona de pstrare, apoi spre
plat!orma de epediere. :unt !olosite "n acest scop mi3loace mecanice i sisteme
automatizate i computerizate.
?ecutarea comenzilor K pe msura primirii comenzilor , mr!urile i materiile
prime sunt preluate din zona de pstrare i transportate ctre zonele de produc ie
propriu-zis. Autovehiculele rezultate "n urma procesului de produc ie sunt
depozitate "n depozitele multi- ri !iind pregtite de livrare.
Av(nd "n vedere !aptul c Mercedes-Benz este o companie multina ional de
mari dimensiuni, aceasta are creat "n depozitul central din :tuttgart depozite multi-
ri. Acestea sunt "mpr ire pe di!erite zone cum ar !i9 ?uropa de vest, ?uropa
central i de ?st, ?uropa de >ord, ?uropa de :ud i ?uropa insular, Asia, America
central, America de >ord, Canada, Australia i >oua Deeland, A!rica de :ud.
Depozitele ,multi- ri sunt at(t depozite de tranzit c(t i depozite de stocare
p(n c(nd sunt "ncrcate "n mi3loacele de gtransport speci!ice.
1!
Or(anizarea acti#it, ilor lo(itice ale firmei
)i(ura 1. Or(ani(rama firmei "ercede2!enz
Structura peronalului0
Directorul General are ca principale responsabilit i9
Hmplementarea planului de a!aceri al !irmei
:tabile te obiectivele speci!ice pentru !iecare departament
>egociaz i administreaz contractele cu partenerii cheie ai companiei
Cerceteaz i dezvolt metode i proceduri noi de management , pentru
e!icientizarea activit ii
:e in!ormeaz permanent cu privire la noile reglementri
5eprezint compania "n cadrul "nt(lnirilor de nivel "nalt
:upervizeaz "ntreaga activitate
Departamentul de cercetare-dezvoltare are ca principale responsabilit i9
@b inerea certi!icatelor de calitate i de siguran
8estarea produselor !inite i a prototipurilor
Modernizarea constant a tehnologiei implementate, compactarea
acesteia
2roiectarea de design-uri
Departamentul 3uridic are ca principale responsabilit i9
1ntocmirea actelor de v(nzare-cumprare, de leasing, de "nchiriere
1.
2rospectarea legisla iei "n vigoare
5ezolvarea con!lictelor 3uridice
Departamentul !inanciar-contabil are ca principale responsabilit i9
:tabilirea politicii !inanciare a companiei
Gestionarea resurselor !inanciare
1ncasarea i plata !acturilor
Departamentul logistic are ca principale responsabilit i9
@rganizarea i controlarea activit ii de transport, depozitare i
manipulare
8ransportul produselor !inite
@rganizarea i centralizarea comenzilor
Monitorizeaz modul de des! urare a activit ii de logistic
Departamentul de achizi ii are ca principale responsabilit i9
Achizi ia de materii prime, componente, esturi
Men inerea rela iilor cu !urnizorii de materii prime
Departamentul de produc ie are ca principale responsabilit i9
2rodc ia propriu-zis a componentelor i pieselor
Ansamblarea acestora
Montarea sistemelor de siguran i con!ort
Departamentul de resurse umane are ca principale responsabilit i9
2rospectarea pie ei de resurse umane
5ealizarea de interviuri i traininguri
2latasalariilor i a primelor
Gestionarea concediilor
Departamentul de marFeting are ca principale responsabilit i9
Cercetarea pie ei
2$
:tabilirea pre urilor
5ealizarea reclamelor i promo iilor
:upervizarea activit ii realizate de agen ii de v(nzri
Analiza ni#elului de er#ire
2entru servirea elementelor care de!inesc servirea clien ilor, a !ost
considerat succesiunea etapelor unei tranzac ii "ntre v(nzator i cumprtor.
?lementele servirii clien ilor au !ost "mprtite "n trei categorii distincte.
a. 'lemente pretranzac ionale
1n aceast categorie, sunt incluse componentele care creeaz un climat
!avorabil servirii clientilor. ?lementele pretranzactionale sunt legate de politicile si
programele !irmei, care constituie cadrul necesar servirii clientilor. 2rincipalele
elemente care !aciliteaz dezvoltarea unor bune rela ii "ntre !urnizor i client sunt
urmtoarele9
R declara ia scris, re!eritoare la politic de servire a clien ilorQ
R planurile de rezerv pentru situatiile de !ort ma3or, care ar putea a!ecta servirea
clientilorQ
R structura organizatoric necesar pentru aplicarea politicii de servire a clientilorQ
R !leibilitatea sistemului, respectiv capacitatea sa de a rspunde unor nevoi speciale
sau neasteptate ale clientilorQ
R programele de pregtire a personalului !irmei cliente, "n vederea utilizrii e!iciente si
e!icace a produselor !irmei v(nzatoare.
&. 'lemente tranzac ionale
:e re!er la componentele servirii clien ilor, care sunt determinate de
"ndeplinirea e!ectiv a !unc iei logistice. 2rintre cele mai importante elemente
tranzactionale se "nscriu9
21
R disponibilitatea produselor *respective nivelul rupturilor de stoc+Q
R durata ciclului comenziiQ
R !urnizarea de in!ormatii la stadiul onorrii comenzilorQ
R precizia eecutrii comenziiQ
R usurinta e!ectuarii comenzii de clientQ
R starea mr!urilor la receptie.
c. 'lemente pot2tranzactionale
Dup e!ectuarea cumprrii de client, produsul este sustinut adesea prin
servicii care asigur obtinerea de ctre client a bene!iciilor asteptate. Componentele
din aceast categorie prelungesc procesul de v(nzare dup momentul "n care
clientul a intrat "n posesia produsului. :unt plani!icate "nc din stadiile
pretranzactional si tranzactional. ?lementele servirii clientilor, care sustin produsul "n
utilizare, sunt urmtoarele9
R o!erirea unei garantii pentru produsQ
R e!ectuarea de reparatii si asigurri de piese de schimbQ
R "nlocuirea temporar a autovehiculelor "n perioada reparatiilorQ
R solutionarea reclamatiilor clientilorQ
R retragerea produselor de!ecte de pe piat.
Cele mai importante aspecte legate de servirea clientilor se re!er la9 durata
de indeplinire a comenzii, regularitatea si siguranta livrarii, disponibilitatea stocurilor,
restrictii legate de mrimea comenzii, usurinta comandrii, timpul de livrare si
!leibilitatea, procedurile de !acturare si corectitudinea acesteia, procedurile de
reclamare, vizitele "ntreprinse de agentii de v(nzri, in!ormatii legate de comenzi.
Desigur, "n !unc ie de particularittile !iecrui produs o parte din elementele de mai
sus vor avea un rol mai important dec(t altele.
1n ziua de azi, costul dob(ndirii de noi clienti depseste cu mult costul pstrrii
celor eistenti. Ca urmare, compania trebuie s "si concentreze resursele "n vederea
22
unei orientri agresive ctre clientii cei mai atractivi si a pstrrii acestora, precum si
pentru etinderea bazei de clienti pro!itabili.
Ana dintre cele mai bune modalitti de atingere a acestui scop o constituie
implementarea unui program de servicii pentru clienti.
23
Capitolul 3. Pro(ram de cre tere a eficien ei acti#it, ilor lo(itice
Scopul pro(ramului de mar*etin( este de a in!iin a o !abric Mercedes-
Benz "n 5om(nia pentru a cre te productivitatea, pentru a scdea cheltuielile de
personal deoarece !or a de munc rom(neasc este mai ie!tin i mai productiv, i
pentru a scdea cheltuielile cu transportul autovehiculelor, evit(ndu-se totodat
taele vamale pentru cumprtorii din 5om(nia.
O&iecti#ele pro(ramului9
- 1n!iin area unei noi !abrici "n 5om(nia, la :ibiu "n termen de ' luni din %
ianuarie #0%4 p(n "n %0 iulie #0%4.
- 5educerea chetuilelilor de personal cu -S "n urmtorul an
/a&elul 1. 3ita de acti#it, i
Sim&ol
acti#itate
Denumire acti#itate Durata 4n
zile
Corela ia dintre
acti#it, i
A Hdeea "n!iin ri unei !abrici "n 5om(nia % -
B Documentare privind zona de "n!iin are < A
C Alegerea ora ului :ibiu pentru construirea !abricii % B
D Cumprarea terenului - C
? Construirea !abricii %$0 D
, Achizi ia de mi3loace !ie 7 ?
G 5ealizarea de interviuri pentru anga3are < ?
T Anga3area de personal # G
H Hnstruirea personalului 7 ,, T
U Achizi ia de materii prime i materiale < ,
. 2roduc ia propriu-zis %0 H, U
2/
)i(ura 2. Drumul critic
Nr.
acti#itat
e
Denumire acti#itate Durata 4n zile
% Hdeea "n!iin ri unei !abrici "n 5om(nia %
# Documentare privind zona de "n!iin are <
< Alegerea ora ului :ibiu pentru construirea
!abricii
%
4 Cumprarea terenului -
7 Construirea !abricii %$0
' Achizi ia de mi3loace !ie 7
- 5ealizarea de interviuri pentru anga3are <
$ Anga3area de personal #
& Hnstruirea personalului 7
%0 Achizi ia de materii prime i materiale <
%% 2roduc ia propriu-zis %0
/a&elul 2. Dia(rama +antt
25
)i(ura 3. Dia(rama +antt
2,
Concluzii
Mercedes-Benz este o marc german consacrat
de automobile, autobuze, camioane i auto trenuri rutiere care este proprietatea
companiei pe ac iuni DaimlerChrysler AG. Mercedes-Benz este al doilea mare
productor de vehicule de lu la nivel mondial.
Compania Daimler-Benz AG a !ost "n!iin at "n #$ iunie %&#' c(nd dou
companii, Benz ) Cie. i Daimler Motoren Gesellscha!t *DMG+, au !uzionat.
Hntermediarul de marFeting principal al companiei este iriac Auto care
gzduie te zeci de shoIroom-uri "n toat ara.
2rincipalii concurenCii ai !irmei Mercedes-Benz sunt9 BM/, ,iat, ,ord, 8oyota,
Audi, CitroNn, BolFsIagen, Mazda, :uzuFi, Bovo, 5enault. Har "n gama de lu 9
Bugatti, ;amborghini, Maseratti, etc.
2rima !abric a companiei, care este i cea mai mare ca "ntindere i ca
mrime din toate !abricile Mercedes-Benz din lume, se a!l la :tuttgart "n Germania.
Aceasta produce la !iecare %7 minute un camion, < autocare, 7 autobuze, i '
autoturisme de lu.
Av(nd "n vedere !aptul c Mercedes-Benz este o companie multina ional de
mari dimensiuni, aceasta are creat "n depozitul central din :tuttgart depozite multi-
ri. Acestea sunt "mpr ire pe di!erite zone cum ar !i9 ?uropa de vest, ?uropa
central i de ?st, ?uropa de >ord, ?uropa de :ud i ?uropa insular, Asia, America
central, America de >ord, Canada, Australia i >oua Deeland, A!rica de :ud.
:-a realizat un program de marFeting care presupune "n!iin area unei !abrici
Mercedes-Benz "n 5om(nia la ie irea din ora ul :ibiu. 2rogramul de marFeting se va
"ntinde pe #%# zile iar construc ia propriu-zis va dura ' luni de zile.
2-
!i&io(rafie
1. III.IiFipedia.roEMercedes-Benz
2. III.mercedes-benz.ro
<. Adochi ei M., Adochi ei A., ,inanele "ntreprinderii "n economia de pia ,
?ditura Mitrea, 2iatra >eam , %&&<, pag. %0<
4. Marius Bl escu - Curs :isteme de distribu ie i logistic
2!

S-ar putea să vă placă și