Sunteți pe pagina 1din 38

CUPRINS

CAPITOLUL 1 BAZA DE INFORMAII


1.1 Prezentarea societii
1.2 Obiectul de activitate
1.3 Prezentarea activelor i pasivelor societii
1.4 Principalii clieni ai societii
CAPITOLUL 2 ANALIZA PIEEI
2.1 Principalii concureni
2.2 Prezentarea sectorului n care activeaz societatea
2.3 Analiza mediului concurenial
2.4 Analiza structurii concureniale
2.5 Analiza poziiei concureniale
2. !odelul "oston #onsultin$ %roup
CAPITOLUL 3 ANALIZA POTENIALULUI INTERN AL SOCIETII
S.C. COTNARI S.A.
3.1 Analiza resurselor umane
3.2 Analiza mi&loacelor 'i(e
3.3 Analiza mi&loacelor circulante
CAPITOLUL 4 CONCLUZII I RECOMANDRI
CAPITOLUL I BAZA DE INFORMAII
1.1 Prezen!re! "#$e%&'' S.C. COTNARI S.A.
)na din bi&uteriile preioase ale pod$oriilor rom*neti este cea de la #otnari atestat
documentar de mai bine de 5++ ani, unde vinul era produs nc din timpuri strvec-i.
Pod$oria #otnari 'ace parte din .e$iunea viticol a Podiului !oldovei, 'iind situat
n cea mai mare parte a sa pe #oasta #otnari / 0*rlu, un se$ment important din marea
#oast !oldav.
Aceasta re$iune se distin$e prin personalitatea viei de vie i versanii bine nsorii,
prin 'ineea vinurilor albe obinute aici i mai ales pentru dra$ostea tradiional a locuitorilor
pentru cultura vinului.
#otnariul, aceast 1pod$orie miracol2, prin poziia sa $eo$ra'ic situat la intersecia
coordonatelor $eo$ra'ice 43 254 latitudine nordic i 2 254 lon$itudine estic, se plaseaz
spre limita nordic a pod$oriilor de calitate din ara noastr i c-iar din 5uropa.
#ondiiile naturale ale acestei pod$orii sunt 'avorabile soiurilor deosebite de vin. 6olul
calcaros i minunatul e'ect al 1muce$aiului nobil2 7"otr8tis cinerea9 alturi de recoltatul
selectiv al stru$urilor sta'idii, contribuie la calitatea unic a vinului de #O:;A.< 7=.O.#9.
6.#. #O:;A.< 6.A. a luat 'iin n anul 1>4?, ca secie a unei 'erme de stat, av*nd la
vremea aceea 12? -ectare de plantaii de vie. @n anul 1>5, 6.#. #O:;A.< 6.A. devine
unitate de sine stttoare.
@ntre anii 1> i 1>? se construiete un combinat modern, av*nd o capacitate de
prelucrare de 5++ tone de stru$uri n 12 ore i 1+5++ tone pentru depozitare, din care 552+
tone pentru maturare. @ncep*nd cu anul 2+++, 6# #O:;A.< 6A se privatizeaz prin metoda
!5"O 7!ana$ementA5mplo8ees "u8AOut9.
Ba nivelul anului 2++4, n combinat ii des'urau activitatea cca 3++ de salariai
permaneni i apro(imativ 4++ de muncitori sezonieri, pentru perioadele cu activitate n vie.
=in cei 3++ de salariati, 'ac parte i 5+ specialiti care lucreaz n laboratoarele combinatului
sau n vii, pentru obinerea unor noi soiuri de vi de vie i a unor noi cupa&e de vinuri.
6.#. #O:;A.< 6.A. este cel mai important producator din pod$oria #otnari, situat n
1inima pod$oriei2, numele productorului se identi'ic pe buna dreptate cu cel al pod$oriei,
iar cel ce vrea s $uste un 1adevrat vin de #otnari2 are $ri& s comande vinul cu elementele
de identi'icare de pe butelie care certi'ic autenticitatea productorului #otnari 6.A.
1.2 O('e$)* +e !$','!e
6.#. #otnari 6.A are ca obiect principal de activitate 'abricarea vinului 7vin de mas9,
C#PA. / vin de calitate produs n anumite re$iuni. #on'orm #A5; aceast clas 715>39 mai
include D 'abricarea vinului spumos, 'abricarea vinului din must de stru$uri concentrat,
'abricarea vinului slab alcoolizat sau 'r alcool.
1.3 Prezen!re! !$',e*#r -' .!"',e*#r "#$'e%&''
In+'$!#r 2//0 2//1 2/1/
A$',e #!* 3.335.334 >5.344.32> 1+2.4>?.535
A$',e '2#('*'z!e 3?.5.3>3 5.2+>.2+4 3.4?3.3>3
A$',e $'r$)*!ne 2?.31+.3?1 3>.135.525 3>.+14.33?
S#$)r' .2+.5>2 >.1+.?52 11.+11.534
D'".#n'('*'%&' (%ne-' + + +
Cre!n&e 21.3>3.132 25.313.3+3 2.514.24>
PASI3UL
C!.'!* "#$'!* 13.1>1.53+ 13.1>1.53+ 13.1>1.53+
C!.'!*)r' #!*e 3?.53.435 41.2+1.2?3 43.>+1.2
C!.'!*)r' .r#.r'' 3?.+>.213 4.51.+2 >.3?.52>
D!#r'' #!*e 2?.3.553 3+.?2?.3+3 32.312.++
1. A$',e*e '2#('*'z!e 4
!. C#n"r)$&'' n valoare de D 122.1// *e'
Ae*'er 2e$!n'$ 4 >5 5++ lei E
Ae*'er re.!r!&'' 4 31 25+ lei E
De.#z' 2%r5)r' 4 2> 45+ lei E
De.#z' 2!er'!*e $#n")2!('*e 4 1 53+ lei E
De.#z' .enr) ,'n ,r!$ 4 4.?>+ lei E
6!*% 72()e*'ere .enr) ,'n)r' *'n'-'e 4 1+>.?2+ lei E
6!*% 'n+)"r'!*% .enr) 72()e*'ere 4 >?.>3+ lei E
M!8!z'e 4 23.?2+ E
M!8!z'e 4 33.23+ lei E
P*!5#r2% (e#n!% 4 23.55+ lei E
P*!5#r2% e9n#*#8'$% 4 11.14+ lei E
Se+') !+2'n'"r!', 4 5.22+ lei E
S!&'e e.)r!re 4 333.53+ lei.
(. Teren)r' n valoare de D 4:.::/ *e'
$. E$9'.!2ene e9n#*#8'$e n valoare de D ;30.<13 *e'
B#'*er = !$$e"#r'' 4 ?.5++ lei E
Cenr!*% er2'$% = !$$e"#r'' 4 5.4++ lei E
C#2.re"#r 4 3.3?+ lei E
B!z'n 'n#> 4 5.25+ lei E
B!z'n 'n#> 4 4.?>+ lei E
B!z'n 'n#> 4 ?.35+ lei E
Cenr!*% B#"$9 4 3.>?+ lei E
F'*r) .re"% 4 5.+++ lei E
F'*r) !n8en&'!* 4 244.2++ lei E
M!-'n% +e e'$9e! 4 ?.>1+ lei E
M!-'n% +e 72()e*'! 4 5.43+ lei E
M!-'n% +e *'.' 4 ?.>>+ lei E
M!-'n% )2.*) 4 23.22+ lei E
M!-'n% +e !2(!*!re !)#2!% 4 11?.123 lei E
M!-'n% +e e'$9e! !)#2!% 4 141.+++ lei E
Rezer,#r ,er'$!* +e "#$!? $) !8'!#r 4 44.53+ lei E
A*'2en!#r $) ()n$%r ").*'2en!r .enr) +#.)r' 4 1+.?2+ lei E
Cenr!*% r%$'re 4 35.3++ lei E
D'".#z'', +e +#.)'re 4 ?.>?+ lei.
+. M'?*#!$e +e r!n".#r n valoare de D 2:/.<1/ *e'
A)#)r'"2 D!$'! P'@). 4 21.?++ lei E
Tr!$#!re .e r#&' -' .e -en'*e I3ECO 4 >3.14+ lei E
A)#)'*'!r% Mer$e+e" S.r'ner 4 34.4++ lei E
A)#)'*'!r% Mer$e+e" S.r'ner 4 2>.2?+ lei E
A)#)'*'!r% F#r+ Tr!nz' 4 23.22+ lei E
D!eA## M!'z 4 ?.2++ lei E
N'""!n 4 15.5+ lei E
3B C#*5 4 21.+++ lei.
e. Cre!n&e n valoare de D 2<.:14.241 *e'
2. A$',e $'r$)*!ne 4
3. S#$)r' n valoare de D 11.+11.534 E
4. M!er'' .r'2e n valoare de D 21.25+ lei E
5. M!er'!*e $#n")2!('*e n valoare de D 41.2++ lei E
. O('e$e +e 'n,en!r n valoare de D 11.32+ lei E
3. M%r5)r' n valoare de D >?.315 lei E
?. A2(!*!?e n valoare de D 15+.>+ lei.
1.4 Pr'n$'.!*'' $*'en&' !' "#$'e%&''
Principalii clieni ai S.C. C#n!r' S.A. sunt D
Nr. $r. Den)2're $*'en S#*+ +e 7n$!"! DRONE
1. S.C. AB3 BIN S.R.L. 2/ 12/
2. S.C. ACRODUR 6OLBOCA S.R.L. 1 :2/
3. S.C. ACROMIFT S.R.L. 2/ ///
4. S.C. ASTRAL IMPEF S.R.L. 3 ://
:. CASA DE 3INURI IASSG S.R.L. <:2
<. CMN3 COMPANG S.R.L. IAI 1 2:/
;. S.C. DC3 COMPANG S.R.L. 0 2:/
0. S.C. EURO3INO INTERNATIONAL S.R.L. 1/ 21/
1. S.C. EFCELMA S.R.L. 3 2:/
1/. S.C. FARMO FLORA S.R.L. < 1//
11. S.C. ROMEC DISTRIBUTION S.R.L. 0 <:/
12. S.C. DELENI S.A. 2 ::/
13. S.C. SELCO S.R.L. 1 <2/
14. S.C. SOLAREF IMPEF S.R.L. 1/ 1//
1:. S.C. 3ERITABIL S.R.L. IAI : <//
1<. S.C. 3INEFPERT S.R.L. 1 12/
1;. S.C. 3INURI DOBROCENE S.R.L. 1 :2/
10. S.C. BEINCUT THD S.R.L. 3 /;<
11. ZZ NB6 D'"r'()'#n SA IAI 4 1:/
2/. S.C. CASA MEDEI S.R.L. 2 /;<
21. RESTAURANT MOARA DE FOC IAI 1 11/
22. MOTEL BUCIUM IAI 3 ::/
23. RESTAURANT CASA 3INTORULUI IAI 20</
24. RESTAURANT CA3ALERUL MEDIE3AL IAI 1///
2:. RESTAURANT ESCAPE IAI 3 1//
2<. RESTAURANT TRAIAN IAI 1 <1/
2;. RESTAURANT LA CASTEL IAI 2 21/
20. S.C. MERCUR MERG S.R.L. : 4:/
21. S.C. RODIELA S.R.L. < ///
TOTAL 1;: 014
CAPITOLUL II ANALIZA PIEEI
2.1 Pr'n$'.!*'' $#n$)ren&'
5(ist o concuren apri$ n producia de vinuri D
#otnari E
Fidveiul E
Cincon Crancea E
!ur'tlar.
@n 2++1 ci'ra de a'aceri de la C#n!r' a 'ost de 3.5 milioane dolari, anul acesta 'iind
previzionat ca ea s creasc la ?.2 milioane dolari.
Pod$oria de la #oteti este sin$ura din .om*nia care produce numai vinuri rom*neti.
5(ist o percepie n r*ndul consumatorilor de vin con'orm creia n aceast pod$orie se
produc numai vinuri dulci, percepie dat de recunoaterea adus de %rasa de #otnari, soiul
de'initoriu al pod$oriei. @n realitate aici se produc i vinuri seci e(celente, Grncua 'iind poate
cel mai bun e(emplu.
J'+,e')* este centrul cel mai important al pod$oriei :*rnave, 'iind i cel mai modern
comple( de vini'icare din :ransilvania. 6upra'eele cultivate cu vie a'late n administrarea 6#
Fidvei 6.B depesc 1+++ -a.
#onsumatorii de vin percep Fidveiul mai mult ce pe un productor de vinuri seci, ns
aici se $sesc i vinuri demidulci e(celente. 6oiurile de vinuri albe care se consum la Fidvei
suntD Geteasc .e$al, .ieslin$, 6auvi$non "lanc, !uscat Ottonel, Geteasc Alb,
#-ardonna8, Pinot %ri. #el mai cunoscut vin este 6auvi$non "lanc, un vin sec, demisec sau
demidulce care a contribuit din plin la meninerea 'aimei Fidveiului.
Fidvei i 6potli$-t au demarat la nceputul lunii <ulie o campanie promoional n
principalele staiuni turistice rom*neti de pe litoral. Pe litoral au 'ost di'uzate spoturi radio i
au avut loc diverse concursuri. =atorit succesului nre$istrat anul trecut compania a dat o mai
mare amploare aciunilor promoionale de anul acesta i a pstrat componenta in'ormativ cu
privire la soiuri, arta de$ustrii, treptele de calitate ale vinului.
:uritii de pe litoral au avut ocazia de a ncerca vinurile premiate Fidvei de 'iecare dat
c*nd au nt*lnit ec-ipele care au or$anizat aciuni de tastin$ n reeaua 0o.e#a i n
supermarHeturi. @n ceea ce privete aciunile "eloIAt-eABine, campania a constat in mai multe
seri estivale, Fidvei const*nd n concerte de muzic popular autentic i dansuri 'olclorice din
toate zonele rii.
3'n$#n 3r!n$e! este cel mai mare areal viticol din .om*nia. @n anul 2+++ v*nzrile
Cincon Crancea sAau ridicat la peste 2++ milioane lei iar n 2++1 au crescut cu 5+J.
6ocietatea vr*ncean produce i vinuri albe i roii i vinuri seci, i demiseci, i
demidulci i dulci. %amele de vinuri cele mai cunoscute suntD Cinuri de aur tradiionale, care
cuprind %albena de Odobeti, "usuioaca de "o-otin, %rasa, !uscat Ottonel, :m*ioasa
.om*neasc i KarbaE "eciul =omnesc care cuprinde vinuri roii 7#abernet 6auvi$non,
!erlot, Pinot ;oir, Geteasc ;ea$r9 de 5A ani vec-ime cu o personalitate distinct. Campire
este o $am de vinuri roii 7#abernet 6auvi$non, !erlot sau Pinoit ;oir9 e(portat cu succes
pe piaa 6)A.
M)r5!*!r este una din cele mai cunoscute pod$orii rom*neti. )n lucru este ns
ciudatD n .om*nia este cunoscut pentru vinurile dulci, iar n lume pentru vinurile sale seci.
@n anul 2+++ ci'ra de a'aceri a societii a 'ost de 2++ miliarde lei, n 2++1 aceasta
cresc*nd la 3++ miliarde lei. Producia de vin a 'ost de peste 1+ milioane de litri, iar cea din
2++1 de 11 milioane litri. 3+J din vinurile de !ur'atlar sunt albeD #-ardonna8, Pinot %ri,
6auvi$non "lanc, .ieslin$ <talian, !uscat Ottonel i :m*ioas .om*neasc. #ele roii suntD
#abernet 6auvi$non, !erlot, Pinot ;oir i Geteasc ;ea$r. #ompania este lider de pia la
cate$oria vinuri roii mbuteliate la +.35 litri. =ei este o pod$orie cu vocaie de vinuri dulci,
cel mai cunoscut brand este 6ec de !ur'atlar, pentru care sAau investit 1.2 milioane dolari
brut, n condiiile n care totalul investiiilor n publicitate ale productorilor de vin din
.om*nia au 'ost n 2++1 de 325++++ dolari.
2.2 Prezen!re! "e$#r)*)' 7n $!re !$',e!z% "#$'e!e!
Cinul reprezint o butur alcoolic ce se consum pe ntre$ teritoriul .om*niei. ;u
putem delimita un anumit teritoriu sau spaiu $eo$ra'ic, unde e(ist numai nonAconsumatori
absolui sau numai nonAconsumatori relativi. :eritoriul unde sunt comercializate vinurile
reprezint ntrea$a .om*nie, inclusiv i pentru anul 2+1+. #omercializarea vinului, desi$ur,
are loc n zonele mai intens populate, at*t n mediul rural, c*t i urban. !ediul rural, care, n
.om*nia, reprezint apro(imativ 4+ J din totalul populaiei, n $eneral, e caracterizat prin
economia natural, productorii 'iind i ei nsui consumatorii, adic autoconsumul. Aici se
are n vedere de vinul produs n condiii casnice, vinul vrac sau de masa, care, la calitate, $ust,
arom, nu rm*ne n urm 'a de cel numit de calitate. @n mediul urban, ns, e comercializat
vinul mbuteliat n sticle, av*nd o preponderen mai mare dec*t cel v*ndut n vrac.
Sr)$)r! +e ,Knz%r' ! ,'n)*)' .e ?)+e&eL 7n !n)* 2/1/L *'r' +e ,'n 4
Alba 10.161.200
Arad 12.528.600
Arge 17.875.200
Bacu 18.806.200
Bihor 15.960.000
Bistria Nsud 8.299.200
Botoai 12.02!.200
Brao" 15.696.660
Brila 9.9#8.#00
Bu$u 1!.220.200
%ara &e"eri 8.857.800
%lrai 8.6#5.000
%lu' 18.699.800
%ostaa 19.0#5.600
%o"asa 5.9!1.800
()*bo"ia 1#.#17.200
(ol' 19.551.000
+alai 16.#9#.660
+iurigu 7.982.660
+or' 10.!7#.000
,argita 8.671.600
,uedoara 12.901.000
-ai 21.705.600
-l.o" 7.982.660
/ara*ure 1!.568.660
/ehedii 8.1!9.600
/ure 15.#!0.660
Nea* 1#.6!2.660
0lt 12.770.660
1raho"a 22.051.#00
&atu /are 9.762.200
&la' 6.596.800
&ibiu 11.198.600
&ucea"a 18.!00.800
2eleor*a 11.597.600
2i*i 18.008.200
2ulcea 6.8!6.200
3aslui 12.10!.000
3)lcea 10.985.800
3racea 10.29#.200
Municipiul Bucureti 53.226.600
Sr)$)r! .'e&e'
.e$iunile $eo$ra'ico / istorice sunt D M#*+#,!L M)nen'! -' O*en'!L Z#n! +e 3e"L
Tr!n"'*,!n'!L D#(r#8e!.
#ultura viei de vie poate 'i practicat, n .om*nia, pe aproape ntre$ teritoriul rii,
ncep*nd de la =unre, n sud, p*n n &udeele "otoani i !aramure, n nord. ;umai c*teva
&udee situate n zone de mai mare altitudine 7"raov, #ovasna, 0ar$-ita9 i un sin$ur &ude
din e(trema nordic a rii 76uceava9 nu o'er condiii prielnice pentru viticultur.
Potrivit unei recente lucrri de zonare a produciei viticole, n Romnia exist un
numr de 37 podgorii, din care fac parte 123 de centre viticole, la care se mai adaug 40 de
centre viticole independente, situate n afara podgoriilor. ;umrul plaiurilor viticole este
'oarte mare, prin ,, plai L nele$*nduAse o supra'a oarecum restr*ns de vii aezate pe
aceeai 'orm de relie', pe care se produc vinuri de o calitate distinct i omo$en.
3'n)r'*e M#*+#,e'. Ciile ocup, n !oldova, o ntindere de peste >+.+++ -ectare, ceea
ce nseamn a treia parte din supra'aa viticol a rii. Plantaiile de vii se niruie pe toat
lun$imea provinciei, ncep*nd din "otoani, n nord, p*n n Crancea, n sud i pe toat
limea ei, din zona deluroas a subcarpailor rsriteni i p*n n apa Prutului.
@n &udeul <ai se a'l n primul r*nd pod$oria C#n!r'. :ot aici se a'l pod$oria
<ailor, cu centrele sale viticole Copou, ucium, !ricani "i Comama, precum i centrele
viticole independente #lugari "i #ro$ota. @ncep*nd din sudul acestui &ude i travers*nd, apoi,
&udeul Caslui pe toat lun$imea sa, este o ntins pod$orie a 0uilor, n cuprinsul creia se
a'l centrele viticole o%otin, &vere"ti, 'u"i, (utcani "i )urgeni. :ot n Caslui e(ist
pod$oria Colinele *utovei, alctuit din centrele +ana, *utova "i l$ne"ti 7ultimul situat n
&udeul %alai9.
@n &udeul "acu ne int*lnim cu pod$oria ,eletin, cu viile sale din centrele ,eletin,
-ealul )orii, #aricea, *n"oaia "i .o%or. Fudeul %alai, n sudAestul !oldovei, a devenit o
mare zon viticol, n care e(ist patru pod$orii D -ealul u/orului 0cu centrele viticole
u/oru, 1multi, 2ancea "i ere"ti34 5icore"ti 0cu centrele 5icore"ti "i uciumeni34 +ve"ti
0centrele viticole +ve"ti, *ecuci "i Corod3 "i Covurlui 0centrele viticole leni, 1cnteie"ti,
#ec%ea "i 1mrdan3. @n s'*rit, n partea de sudAvest a !oldovei, n #otul #arpailor, ne
nt*lnim cu marile pod$orii ale Crancei, respectiv cu 2do$e"ti, #anciu "i Cote"ti care cuprind
la r*ndul lor o serie de centre viticole de mare reputaie .
3'n)r'*e M)nen'e' -' O*en'e'. #ele dou provincii din sudul #arpailor !eridionali,
!untenia i Oltenia, dein mpreun o supra'a viticol de aproape 1/4./// 9e$!re. Ciile
sunt aici situate mai ales n zona colinar, pe ultimele rami'icaii ale munilor, spre c*mpie,
unde sAau constituit mari i importante pod$orii, dar se nt*lnesc i pe nisipurile din sudul
Olteniei, precum i n c*teva areale din apropierea =unrii.
6trbt*nd !untenia de la est spre vest, ne nt*lnim n primul r*nd cu pod$oria
=ealurile "uzului, cu centrele sale viticole de la Rmnicu61rat, ,rne"ti "i Cente"ti, apoi
cu ntinsa podgorie a -ealului )are, cu renumitele sale vii situate n centrele ,ore"ti, )erei,
#ietroasa, rea7a6u7u, Cricov, *o%ani, Ceptura, !rla8i, (alea Clugreasc "i
olde"ti9 !ai departe, intram n pod$oria :tefne"ti6&rge", constituit din centrele viticole
:tefne"ti, *opoloveni "i (alea )are 6 -m$ovi8a, iar apoi n cea de la 1m$ure"ti9 :rec*nd
apa Oltului, n Oltenia, ne nt*mpin vec-ea pod$orie a =r$anilor, cu viile sale din
centrele -rg"ani, .u"oeni, Cerna "i +ancu6;ianu. !ai &os, n &udeele =ol& i !e-edini, se
a'l pod$oriile -ealurile Craiovei, 1everinului "i #laiurile -rancei, precum i centrul viticol
independent 1egarcea.
;u putem omite din aceast niruire viile situate pe nisipurile din apropierea =unrii,
din partea de sud a Olteniei i anume cele din pod$oriile 1adova6Cora$ia, Calafat i din
podgoria -acilor, cele din &udeul %or& 7centrele viticole :*r$u / Fiu i Poiana #ruetu9,
precum i cele cateva areale productoare de vinuri de bun calitate, ocup*nd supra'ee
restr*nse, n &udeele "rila 0Ciresu, ;irlu, Rmnicelu3, Clra"i 0!lmu3, .iurgiu, 0.reaca3,
-m$ovi8a 0uc"ani, (alea (oievo7ilor3, &rge" 0Coste"ti3, *eleorman 0<urcule"ti "i
)avrodin3, 2lt 0-rgne"ti39
Mona este avanta&at de condiiile sale de clim, i anume de surplusul resurselor de
lumin i cldur, mai mari 'a de cele din nordul !oldovei i din :ransilvania. =atorit
acestui climat, aici se produc cele mai bune vinuri roii rom*neti, colorate i corpolente, dar
i vinuri albe superioare, multe cu denumire de ori$ine, pline de atractivitate.
3'n)r'*e Tr!n"'*,!n'e'. <mportana re$iunii viticole a :ransilvaniei nu st n
ntinderea viilor, care nu depesc 14.+++ -ectare, ci n calitatea vinurilor produse aici, cu
nuane particulare de noblee i ori$inalitate, precum i n lar$ile posibiliti o'erite de aceast
zon pentru e(tinderea viticulturii. #ultura viei de vie este 'avorizat n aceste locuri de un
relie' care pare aAi 'i special destinat, 'ormat din nes'*rite spinri de deal prea puin cultivate
cu 'olos i care abia ateapt s 'ie acoperite cu vii.
Pe actuala -art viticol a :ransilvaniei 7dar i pe cea vec-e9 se contureaz cinci
pod$orii, toate de prima mrime. @n 'runtea lor se a'l pod$oria *rnavelor, cu centrele sale
viticole de la la/, Jidvei, )edia", *rnpveni, ,agar li (alea 5ira/ului. Goarte aproape de
aceasta aezare i 'aim este pod$oria &l$a, careAi mparte viile ntre centrele viticole &l$a6
+ulia "i +g%iu E puin mai la sud se a'l pod$oria 6ebeAApold, iar mai la nord cea de la Aiud.
@n s'*rit, aezat mai sus pe -art, e(ist vec-ea pod$orie a Bec-inei, cu renumitele sale
centre viticole de la Bec-ina, :eaca, "istria i "ato.
;u sunt ntinse viile :ransilvaniei, dar vinurile obinute aici, bine cunoscute i
apreciate, au devenit produse 'oarte solicitate la e(port i pe piaa inten. Au o mare
importan vinurile de "la& i de Fidvei, cu spumantele de AlbaA<ulia i de Apold.
3'n)r'*e z#ne' +e ,e". Pe latura dinspre apus a rii e(ist dou re$iuni viticole D cea
a B!n!)*)', n &umtatea sudic i cea a Cr'-!ne' -' M!r!2)re-)*)', spre nord. @ntre ele se
interpun, intervenind cu un accent aparte, viile Aradului. Citicultura acestei zone se ntinde pe
o lun$ime de 325 Hm, ceea ce 'ace ca ea s se a'le sub in'luena unor 'oarte variate condiii de
clim, sol i oro$ra'ie, care determin o accentuat diversi'icare a sortimentelor de soiuri i a
calitii vinunlor. Arealele din sud, din re$iunea viticol a "anatului, bene'iciaz de in'luena
'avorabil a unui climat cu uoare nuane mediteraneene, n timp ce n #riana i !aramure
se 'ace simit in'luena climei din 5uropa central, mai puin darnic pentru via de vie.
Ciile sunt presrate, pe tot cuprinsul zonei, ncep*nd de la =unre, n sud, p*n la
0almeu, aproape de $rania nordic a rii, 'r a se nc-e$a n mari masive. 5le ocup, totui,
o supra'a de peste 13.+++ -ectare, cu mari posibiliti de a 'i sporit.
Ciile "anatului se concentreaz n cinci centre viticole care se niruie, urc*nd spre
nord, n ordinea D )oldova 5oud, *irol, 1ilagiu, Reca" "i *eremia9
Fudetul Arad dispune de una din cele mai renumite pod$orii ale rii, cea de la )ini"6
)aderat, situat ntre apele !ureului i ale #riului Alb. @n #riana i !aramure pe aceeai
cale spre nord, nt*lnim pod$oria =iosi$, apoi Calea lui !i-ai, mai spre est cea a 6ilvaniei,
precum i c*teva centre viticole care nu sunt de ocolit D "i-aria i :ilea$d, n sud, 0almeu i
6eini, n nord.
3'n)r'*e D#(r#8e'. @n =obro$ea, via de vie poate 'i cultivate oriunde. Ba 'iecare pas,
ncotro te ntorci, sunt locuri bune pentu vii. .elie'ul re$iunii, 'ormat dintrAo succesiune de
coline i terenuri plane, lar$ nvlurat, nu ridic probleme pentu viticultur E lumina i cldura
sunt peste tot din belu$ E solul are o bun structur i 'ertilitate i conine toate elementele
c-imice de care via de vie are nevoie. Apa din precipitaii nu este ctui de puin n prisos,
'apt care constitute o bun premis pentru obinerea unor vinuri de nalt calitate. ;u este de
mirare c, dispun*nd de ast'el de condiii, viticultura dobro$ean sAa dezvoltat n ritm rapid,
a&un$*nd n prezent s ocupe un loc de prim importan. Ciile =obro$ei ocup astzi o
supra'a puin mai mare de 25.+++ -ectare. 5le se lea$ n c*teva pod$orii care se cer a 'i
incluse n orice periplu ba-ic. .e$iunea este tiat deAa curmeziul, puin mai &os de &umtatea
ei, de celebra pod$orie a !ur'atlarului, ntins pe traseul vii #arau i 'ormat din trei centre
viticole D !ur'atlar, !ed$idia i #ernavod. )rc*nd spre nord, pe latura estic a inutului,
nt*lnim pod$oria <stria / "abada$. @n nord, pe malul =unrii, ne nt*mpin vec-ea pod$orie
de la 6ricaA;iculiel, careAi adun viile n trei centre viticole D :ulcea, ;iculiel i !cin. @n
e(tremitatea sud / vestic a re$iunii, n imediata apropiere a btr*nului =anubiu, se a'l viile
de la Ostrov, Oltina i Aliman. ;u pot 'i omise din aceast enumerare nici viile de la =ieni i
0*rova, cele de la Adamclisi i "neasa i nici cele de la !on$alia i #-irno$eni, toate
intrate n peisa&ul viticol dobro$ean. Produsele care preiau n cea mai mare msur amprenta
'actorilor 'avorabili de cultur sunt, vinurile. @n =obro$ea se produc vinuri care au nsuiri
calitative distincte, purt*nd blazoane de mare noblee. Pod$oria !ur'atlar se nscrie, alturi de
#otnari i Pietroasa, n $rupa arealelor viticole rom*neti n care pot 'i obinute vinuri dulci
naturale din stru$uri culei la sta'idirea boabelor. Peste tot n aceast re$iune pot 'i produse
vinuri roii de mare marc, bo$ate i intens colorate, precum i vinuri albe seci sau demiseci,
care se distin$ prin putemica lor personalitate.
2.3 An!*'z! 2e+')*)' $#n$)ren&'!*
An!*'z! 2e+')*)' $#n$)ren&'!* are ca punct de plecare de'inirea relaiilor
ntreprinderii cu 'urnizorii, clienii i cu statul. Punctul de plecare n analiza mediului
concurenial l reprezint analiza cotei de pia.
@n practica economic se calculeaz 3 $#e +e .'!&% i 2 'n+'$' !5eren&' $#e' +e
.'!&% D
!E C#! +e .'!&% !("#*)% M
(E C#! +e .'!&% re*!',% M
$E C#! +e .'!&% ".e$'5'$% M
+E In+'$e*e +e 5'+e*'!e !* $#n")2!#r'*#r M
eE In+'$e*e +e !r!$&'e !* 5'r2e'.
!. C#! +e .'!&% !("#*)% 7Pi9 D reprezint locul 'irmei raportat la piaa total.
<ndicatorul se calculeaz dup relaia D
P' N , n care D
CA
'
D ci'ra de a'aceri a ntreprinderii E
CA
r
D ci'ra de a'aceri a ramurei.
Acest indicator ne d in'ormaii despre poziia ntreprinderii la nivelul sectorului
economic din ar.
P'
2//0
N N
+++ . 2+ . 2?
>35 . >43 . 1+3
( 1++ N 33,?1 J
P'
2//1
N N
+++ . 2+ . 11
214 . 313 . >5
( 1++ N ?23,> J
P'
2/1/
N N
?++ . >5+ . 12
23> . 4?4 . ?4
( 1++ N 52,34 J
(. C#! +e .'!&% re*!',% 7Pi
r
9 D se calculeaz n raport cu principalul concurent de pe
pia.
P'DrE N , n care D
CA
'
D ci'ra de a'aceri a ntreprinderii E
CA
2
D ci'ra de a'aceri a concurentului principal.
Acest indicator poziioneaz direct 'irma n raport cu principalul concurent.
P'DrE
2//0
N 4
411 . 423 . 11+
>35 . >43 . 1+3
( 1++ N >4,13 J
P'DrE
2//1
N 4
>34 . ?5? . 11>
214 . 313 . >5
( 1++ N 3>,?5 J
P'DrE
2/1/
N 4
>33 . +53 . 11>
23> . 4?4 . ?4
( 1++ N 3+,> J
$. C#! +e .'!&% ".e$'5'$% 7Pi
s
9 D reprezint poziia 'irmei pe piaa deservit direct de
ctre aceasta. 6e calculeaz cu a&utorul 'ormulei D
P'D"E N , n care D
CA
'
D ci'ra de a'aceri a ntreprinderii E
CA
"
D ci'ra de a'aceri a sectorului.
Acest indicator are valoarea mai mare de cota absolut i e(prim n $eneral realitatea
economic a 'irmei raportat la piaa servit 7local9.
P'D"E
2//0
N N
>5+ . 12+ . 1+
>35 . >43 . 1+3
( 1++ N 1 +23,+1 J
P'D"E
2//1
N N
13+ . >2+ . 11
214 . 313 . >5
( 1++ N ?+2,>5 J
P'D"E
2/1/
N N
2+ . 35+ . 12
23> . 4?4 . ?4
( 1++ N ?4,+4 J
+. In+'$e*e +e 5'+e*'!e !* $#n")2!#r'*#r 4 reprezint procentul de cumprtori care
cumpr produsele 'irmei n perioadele trecute i continu s le cumpere n perioadele
prezente.
r
5
N
t
t
Ci
C
i
+
1
( 1++, n care D
C
'

/
D consumatorii ntreprinderii din perioada trecut E
C
'

1
D consumatorii ntreprinderii din perioada prezent.
r
5

2//0
N
t
t
Ci
C
i
+
1
( 1++ N
+++ . 11
1++ . 1+
( 1++ N >1,?1 J
r
52//1
N
t
t
Ci
C
i
+
1
( 1++ N
2++ . 12
45+ . 11
( 1++ N >3,?5 J
r
52/1/
N
t
t
Ci
C
i
+
1
( 1++ N
+5+ . 14
22+ . 13
( 1++ N >4,+> J
e. In+'$e*e +e !r!$&'e ! 5'r2e' D reprezint procentul de cumprtori care n perioadele
trecute cumprau produsele de la 'irmele concurente, iar n prezent le cumpr de la 'irma
analizat.
r
!
N
t
t
Cx
Cx
+
1
( 1++, n care D
C
>

/
D consumatorii ntreprinderii concurente din perioada precedent E
C
>

1
D consumatorii ntreprinderii care cumpr n prezent produse de la 'irma
analizat.
r
!2//0
N
t
t
Cx
Cx
+
1
( 1++ N
+++ . 2+
34+ . 3
( 1++ N 1,3+ J
r
!2//1
N
t
t
Cx
Cx
+
1
( 1++ N
2++ . 31
315 . 4
( 1++ N 13,?3 J
r
!2/1/
N
t
t
Cx
Cx
+
1
( 1++ N
5++ . 4+
25+ . 5
( 1++ N 12,> J
Nr.
$r.
In+'$!#r An'' In+'$' +'n!2'$' I De,#*)&'eE
2//0 2//1 2/1/ 2//1O2//0 > 1// 2/1/O2//0 > 1//
1.
C'5r! +e !5!$er' ! SC.
COTNARI SA. D*e'E CA'
1+3.>43.>35 >5.313.214 ?4.4?4.23> >2,+? ?1,23
2.
C'5r! +e !5!$er' ! r!2)re'
"!) ! "e$#r)*)' D*e'E CAr
2?.2+.+++ 11.2+.+++ 12.>5+.?++ 41,11 45,?2
3.
C'5r! +e !5!$er' !
$#n$)ren)*)' .r'n$'.!*
D*e'E CA2
11+.423.411 11>.?5?.>34 11>.+53.>33 1+?,54 1+3,?1
4.
C'5r! +e !5!$er' !
"e82en)*)' D*e'E CA"
1+.12+.>5+ 11.>2+.13+ 12.35+.2+ 113,33 122,+3
5.
C#n")2!#r''
7nre.r'n+er'' +'n
.er'#!+! re$)%
D.er"#!neE C' #
11.+++ 12.22+ 14.+5+ 111,+> 123,32
.
C#n")2!#r''
7nre.r'n+er'' +'n
.er'#!+! .rezen%
D.er"#!neE C' 1
1+.1++ 11.45+ 13.22+ 113,3 13+,?>
3.
C#n")2!#r''
7nre.r'n+er'' $#n$)rene
+'n .er'#!+! .re$e+en%
D.er"#!neE C>#
2+.+++ 31.2++ 4+.5++ 15 2+2,5+
?.
C#n")2!#r''
7nre.r'n+er'' $!re
$)2.%r% 7n .rezen
.r#+)"e +e *! SC.
COTNARI SA D.er"#!neE
C>1
3.34+ 4.315 5.25+ 12>,1> 153,1?
>.
C#! +e .'!&% !("#*)% P'
DPE
33,?1 ?23,> 52,34 223,>4 133,35
1+.
C#! +e .'!&% re*!',% P'r
DPE
>4,13 3>,?5 3+,> ?4,?2 35,3?
11.
C#! +e .'!&% ".e$'5'$% P'"
DPE
1 +23,+1 ?+2,>5 ?4,+4 3?,1? ,+
12.
R!! +e 5'+e*'!e r5 DPE >1,?1 >3,?5 >4,+> 1+2,22 1+2,4?
13.
R!! +e !r!$&'e r!DPE 1,3+ 13,?3 12,> ?2,?1 33,+
2.4 An!*'z! "r)$)r'' $#n$)ren&'!*e
Sr)$)r! $#n$)ren&'!*% este dat de $radul de concentrare a pieei, respectiv de
numrul ntreprinderilor e(istente pe o anumit pia pentru un anumit produs.
Practic, structura concurenial indic $radul de dispersie a pieei 7piaa concentrat
nseamn un numr mic de ntreprinderi ce dein peste >+ J din pia E piaa dispersat
nseamn o in'initate de ntreprinderi care au cote mici de pia9.
Cr!+)* +e $#n$enr!re !* .'e&e' se apreciaz prin urmtorii indicatori D
<ndicele de concentrare parial a pieei E
<ndicele 00E
<ndicele 0:.
In+'$e*e +e $#n$enr!re .!r&'!*% ! .'e&e' DI
CP
E rspunde la ntrebarea Lc*t J din pia
este deinut de primele 4, ? sau 12 ntreprinderiOL
<
#P
N

=
n
i
i
#
1
, n care D
P
'
D cota de pia absolut E
n D numrul de 'irme analizate.
In+'$e*e 66 rspunde la aceeai ntrebare ca i indicele de concentrare parial, dar ia
n considerare toate 'irmele de pe pia.
<
00
N

=
n
i
i
#
1
2
, n care D
n D totalitatea 'irmelor E
' D ran$ul 'irmei E
P
'
D cota de pia absolut.
In+'$e*e 6T se calculeaz lu*nd n considerare toate 'irmele de pe pia, numai c n
calcul se dau $rade de importan 'irmelor pe pia.
<
0:
N

=

n
i
i
# i
1
1 9 7 2
1
, n care D
n D totalitatea 'irmelor de pe pia E
' D ran$ul 'irmei E
P
'
D cota de pia a 'irmei de ran$ LiL.
Sr)$)r! $#n$)ren&'!*%
Nr. $r
Dr!n8)*
7nre.r'n+er''E
C#! +e .'!&% !("#*)%
A ,'n +)*$e B ,'n +e2'+)*$e C ,'n "e$
1. 15 3+ 4+
2. 15 2+ 3+
3. 15 2+ >
4. 15 5 5
5. 15 5 5
. A 5 5
3. A 5 2
?. A 5 2
>. A A 2
1+. A A 1
In+'$e*e +e $#n$en!re .!r&'!* D
A ,'n +)*$e
<
#P
N

=
n
i
i
#
1
N +,15P +,15 P +,15 P +,15 N +,+
<
00
N

=
n
i
i
#
1
2
N +,15
2
P +,15
2
P +,15
2
P +,15
2
P +,15
2
N +,11
<
0:
N

=

n
i
i
# i
1
1 9 7 2
1
N
=
+ + + + 1 9Q 15 . + R 5 7 9 15 . + R 4 7 9 15 . + R 3 7 9 15 . + R 2 7 9 15 . + R 1 S7 R 2
1
+,2?
CONCLUZII
<ndicele <
#P
are valoarea +,+, ceea ce indic 'aptul c piaa vinului dulce este o pia
concentrat.
Calorile indicilor <
00
7+,119 i <
0:
7+,2?9 e(prim o repartiie ine$al a pieei A ntre
'irmele concurente.
B ,'n +e2'+)*$e
<
#P
N

=
n
i
i
#
1
N +,3+ P +,2+ P +,2+ P +,+5 N +,?5
<
00
N

=
n
i
i
#
1
2
N +,3+
2
P +,2+
2
P +,2+
2
P +,+5
2
P +,+5
2
P +,+5
2
P +,+5
2
P +,+5
2
N +,1?
<
0:
N

=

n
i
i
# i
1
1 9 7 2
1
N
N
=
+ + + + + + + 1 9Q +5 . + R ? 7 9 +5 . + R 3 7 9 +5 . + R 7 9 +5 . + R 5 7 9 +5 . + R 4 7 9 2+ . + R 3 7 9 2+ . + R 2 7 9 3+ . + R 1 S7 R 2
1
+,21
CONCLUZII
Caloarea <
#P
apropiat de 1 semni'ic un $rad concentrat de ridicare a pieei, 'apt c
aceasta este dominat de c*teva 'irme.
Caloarea indicilor <
00
i <
0:
mai mare ca e(prim o repartiie ine$al a pieei ntre
'irmele concurente.
C ,'n "e$
<
#P
N

=
n
i
i
#
1
N +,4+ P +,3+ P +,+> P +,+5 N +,?4
<
00
N

=
n
i
i
#
1
2
N +,4+
2
P +,3+
2
P +,+>
2
P +,+5
2
P +,+5
2
P +,+5
2
P +,+2
2
P +,+2
2
P +,+2
2
P
P +,+1
2
N +,2
<
0:
N

=

n
i
i
# i
1
1 9 7 2
1
N
N
=
+ + + + + + + + + 1 9Q +1 , + R 1+ 7 9 +2 , + R > 7 9 +2 , + R ? 7 9 +2 . + R 3 7 9 +5 . + R 7 9 +5 . + R 5 7 9 +5 . + R 4 7 9 +> . + R 3 7 9 3+ . + R 2 7 9 4+ . + R 1 S7 R 2
1

+,23
CONCLUZII
<ndicele <
#P
av*nd valoarea de +,?4 arat 'aptul c $radul de concentrare pe piaa #
este mai sczut.
Caloarea indicilor <
00
i <
0:
apropiat de e(prim o repartiie apro(imativ e$al a
pieei ntre 'irmele concurente.
2.: An!*'z! .#z'&'e' $#n$)ren&'!*e
5valuarea poziiei concureniale a 'irmei se 'ace n 'uncie de un sistem de 'actori
c-eie de succes, care au semni'icaia de 'actori ce di'ereniaz ntreprinderi care acioneaz n
sectorul alimentar.
!etodolo$ic, evaluarea poziiei concureniale a unei 'irme se 'ace cu a&utorul $rilelor
de evaluare. Pentru elaborarea acestor $rile este necesar parcur$erea urmtoarelor etape D
identi'icarea 'actorilor c-eie ai succesului E
ierar-izarea acestora pe baza unor coe'icieni de importan E
notarea acestor criterii pentru cazul analizat E
evaluarea poziiei concureniale a ntreprinderii pe baza unei note medii ponderate.
Nr.
$r. F!$#r' $9e'e
C#e5'$'en
+e
.#n+ere 8'
Qnre.r'n+er'*e N#!
S.C.
COTNARI
S.A.
S.C.
MURFATLAR
S.A.
S.C.
COTNARI
S.A.
S.C.
MURFATLAR
S.A.
1. C#! +e .'!&%
re*!',% P
+,2+ 3 1 +,+ +,4+
2. C#")* +e
.r#+)$&'e
+,15 3 3 +,45 +,>+
3. C!*'!e!
+'"r'()&'e'
+,15 2 1 +,3+ +,2+
4.
P#en&'!*)* +e
$er$e!re
+,15 3 2 +,45 +,4+
:.
A$','!e! +e
2!r@e'n8
+,1+ 5 1 +,5+ +,2+
<. Ar'!
8e#8r!5'$%
+,1+ 1 2 +,1+ +,15
;. I2!8'ne! +,+5 3 3 +,15 +,15
0.
N#! 2e+'e
.#n+er!%
5

A A A 2,55 1,55
C#e5'$'en)* +e .#n+ere reprezint $radul de importan al 'actorului c-eie.
i
n
i
i
n g
5
R
1

= , n care D
8
'
D coe'icientul de pondere E
n
'
D nota a'erent 'iecrui 'actor.

5
A
N 7+,2+ R 39 P 7+,15 R 39 P 7+,15 R 29 P 7+,15 R 39 P 7+,1+ R 59 P 7+,1+ R 19 P
7+,+5
R 39 N 2,55

5
"
N 7+,2+ R 19 P 7+,15 R 39 P 7+,15 R 19 P 7+,15 R 29 P 7+,1+ R 19 P 7+,1+ R 29 P
7+,+5 R 39 N 1,55
INTERPRETARE
6.#. !).GA:BA. 6.A. este principalul concurent al 6.#. #O:;A.< 6.A.
=in tabel se remarc poziia concurenial 'avorabil a 'irmei 6.#. #O:;A.< 6.A.
care e mai bine plasat dec*t 6.#. !).GA:BA. 6.A., av*nd un avanta& concurenial
reprezentat de abatere notei medii de la 2,55 la 1,55.
2.< M#+e*)* B#"#n C#n")*'n8 Cr#).
M#+e*)* !re *! (!z% "e82en!re! .'e&e' 7n +#2en'' +e !$','!e "r!e8'$%.
Qn 2#2en)* !n!*'ze' "e &'ne $#n +e 2 'n+'$!#r' 4
$#! +e .'!&% re*!',% D se msoar prin nivelul v*nzrilor n raport cu concurentul cel
mai bine plasat E
r!! +e $re-ere ! "e$#r)*)' 4 se msoar n principiu prin creterea pieei n volum
sau n valoare de la un an la altul. Acest indice se bazeaz pe teoria ciclului de via al
produsului. Activitile n cretere sau n lansare sunt cele mai atractive n sectoarele cu
cretere puternic, &ocurile nu sunt nc 'cute i se mai poate penetra piee E n timp ce n
activitile mature, te-nolo$iile sunt stabile, iar poziiile concureniale sunt 'i(ate, 'iind 'oarte
$reu de atacat.
DAS +#2en'' +e !$','!e "r!e8'$%
DAS
1
4 ,'n)r' !*(e "e$' M
DAS
2
4 ,'n)r' +e2'"e$' M
DAS
3
4 ,'n)r' +e2'+)*$' M
DAS
4
4 ,'n)r' r#-'' M
DAS
:
4 ,'n)r' !r#2!e.
Nr.
$r.
Pr#+)"e
In+'$!#r'
DAS1 DAS2 DAS3 DAS4 DAS:
1. R!! +e $re-ere 12 > 15 1 5
2. C'5r! +e !5!$er' ! S.C.
COTNARI S.A.
>?.>>+.2++ 1+2.11+.52+ 1+3.>43.>35 >5.313.214 ?4.4?4.23>
3. C'5r! +e !5!$er' ! S.C.
MURFATLAR S.A.
>>.12+.+++ 1++.++2.+++ 11+.423.411 11>.?5?.>34 11>.+53.>33
4.
C#! +e .'!&% re*!',%
! S.C. COTNARI
S.A.
>>,? 1+2,1+ >4,13 3>,?5 3+,>
P'DrE
1
N 4
+++ . 12+ . >>
2++ . >>+ . >?
( 1++ N >>,? J
P'DrE
2
N 4
+++ . ++2 . 1++
52+ . 11+ . 1+2
( 1++ N 1+2,1+ J
P'DrE
3
N 4
411 . 423 . 11+
>35 . >43 . 1+3
( 1++ N >4,13 J
P'DrE
4
N 4
>34 . ?5? . 11>
214 . 313 . >5
( 1++ N 3>,?5 J
P'DrE
:
N 4
>33 . +53 . 11>
23> . 4?4 . ?4
( 1++ N 3+,> J
R!! +e $re-ere

1J DAS
4
15J DAS
3

STEA DILEM
12J DAS
1
1+J
>J DAS
2
3AC DE MULS PO3AR
5J DAS
:
+
1,+2 1 +,>> +,>4 +,3> +,3+
C#!
+e .'!&%
re*!',%
@n cate$oria STEA nu se ncadreaz nici un =A6.
@n cate$oria 3AC DE MULS se ncadreaz DAS
2
L el are un ritm de cretere bun i
o parte de pia buna. @n urma investiiilor 'cute n sectoarele de producie, calitatea 'iind Ki
ea de nee$alat, numrul clienilor interni c*t i e(terni a crescut.
@n cate$oria DILEM se ncadreaz DAS
1
L DAS
3
i DAS
4
. Aceste produse acioneaz
pe o pia a'lat n cretere rapid. 5le necesit lic-iditi, contribuind la dezvoltarea
ntreprinderii, dar evoluia lor este incert. =<B5!5B5 vor 'i produse a'late n 'aza de
lansare, c*nd nc nu se tie si$ur dac vor constitui un succes sau nu.
@n cate$oria PO3AR se ncadreaz DAS
:
. 6unt produse a'late pe o pia n cretere
lent, sta$nare sau declin i care nu reuesc s dein poziia de lider. 5le nu contribuie la
obinerea pro'itului ntreprinderii i nici la mbuntirea ima$inii acesteia. =eoarece necesit
lic-iditi, se pune problema meninerii lor sau abandonrii, dar numai dup o analiz
ri$uroas a tuturor aspectelor economico / 'inanciare.
CAPITOLUL III ANALIZA POTENIALULUI INTERN AL
SOCIETII S.C. COTNARI S.A.
3.1 An!*'z! re")r"e*#r )2!ne
Analiza resurselor umane se realizeaz din trei puncte de vedere D
al $radului de aprovizionare a ntreprinderii cu 'or de munc E
al utilizrii timpului de munc T a 'orei de munc E
al e'icienei utilizrii muncii n procesul de producie.
Cr!+)* +e !.r#,'z'#n!re ! 7nre.r'n+er'' $) 5#r&% +e 2)n$% se apreciaz at*t din
punct de vedere cantitativ c*t i calitativ.
a. D'2en"')ne! 5#r&e' +e 2)n$% se determin ast'el D
;
s
N 323 P < / 5, n care D
32; N numrul de an$a&ai la s'*ritul anului 2++? E
I N intrrile de personal din anul n curs E
E N ieirile de personal din anul curent.
;
6 2++>
N 323 P < / 5 N 323 P + / 4 N 323 persoane
;
6 2+1+
N 323 P < / 5 N 323 P + / 41 N 2?2 persoane
6e observ c numrul de persoane a sczut n anul 2+1+ 'at de anul 2++> cu 41
persoane.
b. M#('*'!e! 5#r&e' +e 2)n$% D e(prim circulaia i 'luctuaia 'orei de munc
ntrAun an calendaristic.
@n cadrul circulaiei intr $#e5'$'en)* 'nr%r'*#r DC
'
E, care se calculeaz ast'el D
5s
+
Ci =
, n care D
I N intrrile de personal din anul n curs E
N
S
N dimensiunea 'orei de munc.
persoane
5s
+
Ci +
323
+
2++>
= = =

persoane
5s
+
Ci +
2?2
+
2+1+
= = =
C#e5'$'en)* 'e-'r'*#r DC
e
E se calcuez ast'el D
5s
=
Ce =
, n care D
E N ieirile de personal din anul n curs E
N
S
N dimensiunea 'orei de munc.
persoane
5s
=
Ce +1 , +
323
4
2++>
= = =

persoane
5s
=
Ce 14 , +
2?2
41
2+1+
= = =

6e observ c ieirile de personal sunt mai mari n anul 2+1+ cu +,13 'a de anul
2++>.
@n cadrul fluctuaiei 'nr% $#e5'$'en)* 2e+') +e 2'-$!re DC2E care se calculeaz
ast'el D
5s
= +
Cm
+
=
, n care D
I N intrrile de personal din anul n curs E
E N ieirile de personal din anul curent E
N
S
N dimensiunea 'orei de munc.
persoane
5s
= +
Cm +1 , +
323
4 +
2++>
=
+
=
+
=
persoane
5s
= +
Cm 14 , +
2?2
41 +
2+1+
=
+
=
+
=
6e observ c n anul 2+1+, #
m
a 'ost mai mare cu +,13 persoane 'a de 2+1+.
c. Stabilitatea forei de munc (S) D e(prim raportul e(istent ntre timpul de munc
mediu lucrat de o persoan n aceeai ntreprindere.
6 N 1 / #
m
, n care D
C
2
N coe'icient de micare.
persoane Cm 1 >> , + +1 , + 1 1
2++> 2++>
= = =

persoane Cm 1 ? , + 14 , + 1 1
2+1+ 2+1+
= = =

S!('*'!e! 5#r&e' +e 2)n$% este cu +,13 persoane mai mare n anul 2++> 'a de anul
2+1+.
#on'lictualitatea se apreciaz prin n)2%r)* #!* +e 8re,e, precum i prin 8r!+)* +e
'2.#r!n&% ! 8re,e' DC
'
E.
5s
5sg
.i =
2++>

N
"8
N numrul de salariai a'lai n $rev E
N
"
N numrul total de salariai.
persoane
5s
5sg
.i +
323
+
2++>
= = =

persoane
5s
5sg
.i +
2?2
+
2+1+
= = =
M#+)* +e )'*'z!re !* 5#r&e' +e 2)n$% se re'er la modul de utilizare a timpului de
munc. :impul de munc se e(prim n mod direct n ore am lucrate sau zile om lucrate ntrA
un an calendaristic.
Pentru !.re$'ere! 8r!+)*)' +e )'*'z!re ! 5#r&e' +e 2)n$% se utilizeaz urmtorii
termeni D
timp de munc nelucrat 7:
mn
9 E
timp de munc total 7:
mt
9 E
timp de munc lucrat 7:
l
9.
T
2n
N totalul de zile libere le$ale, concedii le$ale, absene motivate i absene
nele$ale.
:
mn2++>
N 25 ( 3+ N 35+ zileTsalariatTan
:
mn2+1+
N 3+ ( 33 N >>+ zileTsalariatTan
6e observ o di'eren de 24+ zile ntre anul 2+1+ i anul 2++>.
T
2
N ? - ( ;
zl
( ;
s
, n care D
0 9 N numrul de ore lucrate ntrAo zi E
N
z*
N numrul de zile calendaristice le$ale de munc E
N
"
N numrul de salariai.
:
mt2++>
N ? ( 25+ ( 3+ N +.+++ ore TanTintreprindere
:
mt2+1+
N ? ( 25+ ( 33 N .+++ oreTanTntreprindere
T
*
N T
2
R T
2n
:
l2++>
N :
mt2++>
/ :
mn2++>
N +.+++ / 35+ N 5>.25+ oreTanTnteprindere
:
l2+1+
N :
mt2+1+
/ :
mn2+1+
N .+++ / >>+ N 5.+1+ oreTanTnteprindere.
E5'$'en&! e$#n#2'$% ! )'*'z%r'' 5#r&e' +e 2)n$%, se apreciaz cu a&utorul
.r#+)$','%&'' 2)n$'' B
L
i cu a&utorul unor indicatori care msoar bo$ia produs la
nivel de ntreprindere.
B
L
N
,
*
>
n care D
S N producia E
T N timpul total de munc.
Pr#+)$&'! 5'z'$% se poate e(prima prin D
S 5'z'$% 7H$9,
S ,!*#r'$% 7C
t
/ lei9 E
S $#2er$'!*% 7ci'ra de a'aceri / lei9.
6e calculeaz urmtorii indicatori D
U anual 'izic E
U anual valoric E
U anual comercial.
U
A'
N
5s
>
S N producia total E
N
"
N numrul de salariai.
U
A'2++>
N
4? , 241 . 23
323
+++ . 5+3 . 3
= =
5s
>
l vin
U
A'2+1+
N
?4 , 141 . 3+
2?2
+++ . 5++ . ?
= =
5s
>
l vin
U
Av
N
5s
(
t
3

N venit total E
N
"
N numrul de salariai.
U
Av2++>
N >5 , 14 . 312
323
2?+ . ?2> . 1++
= =
5s
(
t
leiTmuncitor
U
Av2+1+
N , >4> . 3+>
2?2
?+5 . 4+5 . ?3
= =
5s
(
t
leiTmuncitor
U
Ac
N
5s
C&
CA N ci'ra de a'aceri a ntreprinderii E
N
"
N numrul de salariai.
U
Ac2++>
N
33 , 325 . 2>
323
214 . 313 . >5
= =
5s
C&
leiTmuncitor
U
Ac2+1+
N
5+ , 5?> . 2>>
2?2
23> . 4?4 . ?4
= =
5s
C&
leiTmuncitor
U
a'
este mai mic dec*t U
av
, respectiv U
ac
. Ast'el anul 2+1+ di'er cu .>++,3 l vin T
muncitor 'a de anul 2++>, U
av
este mai mare n 2++> cu 2.215,2> lei T muncitor 'a de anul
2+1+, iar U
ac
este cu 3.23,33 mai mare n 2+1+ dec*t n anul 2++>.
Pe l*n$ productivitatea anual se mai poate i .r#+)$','!e z'*n'$% 5'z'$% DB
Z5
EL
.r#+)$','!e! z'*n'$% ,!*#r'$% DB
Z,
EL .r#+)$','!e! z'*n'$% $#2er$'!*% DB
Z$
E.
Pentru a calcula aceste tipuri de productiviti trebuie s cunoatem numrul de
zileTomTanTntreprindere DZE D
M N ;
zl
( ;
s
, n care D
N
z*
D numr zile lucrateTan E
N
"
D numrul de salariai.
M
2++>
N 254 ( 323 N ?2.+42
M
2+1+
N 254 ( 2?2 N 31.2?
,
>
?
,f
=
S N producia total E
Z N numrul de zileTomTanTntreprindere.
muncitor 7i l
,
>
?
,f
T T 5+ , >1
+42 . ?2
+++ . 5+3 . 3
2++>
= = =


muncitor 7i l
,
>
?
,f
T T , 11?
2? . 31
+++ . 5++ . ?
2+1+
= = =
,
(
?
t
,v
=
3

N venit total E
Z N numrul de zileTomTanTntreprindere.
muncitor 7i lei
,
(
?
t
,v
T T >> , 22? . 1
+42 . ?2
2?+ . ?2> . 1++
2++>
= = =
muncitor 7i lei
,
(
?
t
,v
T T 23 , 22+ . 1
2? . 31
?+5 . 4+5 . ?3
2+1+
= = =
,
C&
?
,c
=
CA N ci'ra de a'aceri a ntreprinderii E
Z N numrul de zileTomTanTntreprindere.
muncitor 7i lei
,
C&
?
,c
T T 3 , 1 . 1
+42 . ?2
214 . 313 . >5
2++>
= = =
muncitor 7i lei
,
C&
?
,c
T T 4? , 13> . 1
2? . 31
23> . 4?4 . ?4
2+1+
= = =
Pe l*n$ cele dou tipuri de productiviti 7anual i cea zilnic9 se mai determin i
.r#+)$','!e! #r!r% 5'z'$% DB
!5
EL .r#+)$','!e! #r!r% ,!*#r'$% DB
!,
EL .r#+)$','!re!
#r!r% $#2er$'!*% DB
!$
E.
Pentru a calcula productivitatea orar trebuie s cunoatem numrul de
oreTomTanTntreprindere 7O9.
O
2++>
N 21+.12+
O
2+1+
N 215.?+
2
>
?
af
=
S N producia ntreprinderii E
O N numrul de oreTomTanTntreprindere.
muncitor or l
2
>
?
af
T T 32 , 35
12+ . 21+
+++ . 5+3 . 3
2++>
= = =

muncitor or l
2
>
?
af
T T 41 , 3>
?+ . 215
+++ . 5++ . ?
2+1+
= = =
2
(
?
t
av
=
3

N venit total E
O N numrul de oreTomTanTntreprindere.
muncitor or lei
2
(
?
t
av
T T ? , 43>
12+ . 21+
2?+ . ?2> . 1++
2++>
= = =
muncitor or lei
2
(
?
t
av
T T 25 , 4+5
?+ . 215
?+5 . 4+5 . ?3
2+1+
= = =
2
C&
?
ac
=
CA N ci'ra de a'aceri a ntreprinderii E
O N numrul de oreTomTanTntreprindere.
muncitor or lei
2
C&
?
ac
T T 51 , 455
12+ . 21+
214 . 313 . >5
2++>
= = =
muncitor or lei
2
C&
?
ac
T T 31 , 3>1
?+ . 215
23> , 4?4 . ?4
2+1+
= = =
Observm c U
a'
este mai mare n anul 2+1+ cu 3,> leiTorTmuncitor dec*t n anul
2++>, U
av
este cu 34,1 leiTorTmuncitor mai mare n anul 2+1+ dec*t n anul 2++>, iar U
ac
n
2++> este cu 3,? leiTorTmuncitor mai mare dec*t n anul 2++>.
Pentru !.re$'ere! e5'$'en&e' )'*'z%r'' 5#r&e' +e 2)n$% *! n',e* +e 7nre.r'n+ere, se
utilizeaz 'n+'$!#r)* +e .r#+)$','!e 2!r8'n!*% DB
28
EL precum i e*e"'$'!e!
.r#+)$','%&'' DE
A
E.
5? . >?2
+42 . ?2 2? . 31
+++ . 5+3 . 3 +++ . 5++ . ?
=

=
,
>
?mg

E*!"'$'!e! .r#+)$','%&'' DE
A
E reprezint cu c*t creste #A sau V la o cretere cu o
unitate a timpului de munc.
? , 2?+ . ?
, 11?
5? . >?2
= = =
,f
mg
@
?
?
=
3.2 An!*'z! 2'?*#!$e*#r 5'>e
M'?*#!$e*e 5'>e cuprind toate bunurile ntreprinderii care au o durat de 'olosin
ndelun$at i care se amortizeaz.
=in acest punct de vedere la nivel de ntreprindere e(ist D
2'?*#!$e 5'>e !$',e 7particip direct la procesul de producie9 E
2'?*#!$e 5'>e .!"',e 7sunt n stare de conservare i uzur la nivel de ntreprindere9.
M'?*#!$e*e 5'>e se analizeaz din urmtoarele puncte de vedere D
al valorii E
al mobilitii E
al structurii E
al e'ectului n producie.
An!*'z! 2'?*#!$e*#r 5'>e se realizeaz utiliz*nd mai muli indicatori D
$#e5'$'en)* +e "r)$)r% DC
"
E M
$#e5'$'en)* 'nr%r'*#r DC
'
E M
$#e5'$'en)* 'e-'r'*#r DC
e
E M
2#('*'!e! #!*% DM

E M
8r!+)* +e )z)r% DC
)
E M
8r!+)* +e re7nn#'re DC
7
E M
8r!+)* +e )'*'z!re ! $!.!$'%&'' +e .r#+)$&'e DC
)$
E.
Nr.
$r
.
Den)2're
S'2(#*
An''
2//1 2/1/
1. M'?*#!$e 5'>e !$',e M
FA
D*e'E .5+.2++ ?.21+.??+
2. M'?*#!$e .!"',e M
FP
D*e'E 31+.1++ 221.52+
3. M'?*#!$e 5'>e #!*e M
FT
D*e'E .>+.3++ ?.432.4++
4. Inr%r' +e 2'?*#!$e 5'>e I D*e'E 1.45+.42+ 2.12+.34+
:. Ie-'r' +e 2'?*#!$e 5'>e E D*e'E >2.5++ 1+5.5+
<. A2#r'z!re! A D*e'E 3.+++.15+ 3.15+.>++
;. M#+ern'z%r' 2'?*#!$e 5'>e M
D
D*e'E 1++.>>+ 143.5++
a9 C#e5'$'en)* +e "r)$)r% DC
S
EL se apreciaz pe $rupe de bunuri n 'uncie de e'ectele
n producie.
#
6
N
<#
<&
)
)
, n care D
M
FA
N mi&loace 'i(e active E
M
FP
N mi&loace 'i(e pasive.
#
6 2++>
N
<#
<&
)
)
N
44 , 21
1++ . 31+
2++ . 5+ .
=
#
6 2+1+
N
<#
<&
)
)
N
+ , 33
52+ . 221
??+ . 21+ . ?
=
C#e5'$'en)* +e "r)$)r% este mai mare cu 15,2 n anul 2+1+, 'a de anul 2++>,
adic, mi&loacele 'i(e active i cele pasive au crescut n anul 2+1+.
b9 C#e5'$'en)* 'nr%r'*#r DC
'
E reprezint totalitatea intrrilor de mi&loace 'i(e.
<*
)
+
Ci =
I N intrrile de mi&loace 'i(e E
M
FT
N mi&loace 'i(e totale.
2+ , +
3++ . >+ .
42+ . 45+ . 1
2++>
= = Ci

25 , +
4++ . 432 . ?
34+ . 12+ . 2
2+1+
= = Ci
Observm c $#e5'$'en)* 'nr%r'*#r este mai mare n anul 2+1+ cu +,+5 dec*t n anul
2++>.
c9 C#e5'$'en)* 'e-'r'*#r DCeE reprezint renunarea la anumite mi&loace 'i(e.
<*
)
=
Ce =
E N ieiri de mi&loace 'i(e E
M
FT
N mi&loace 'i(e totale.
+1 , +
3++ . >+ .
5++ . >2
2++>
= = Ce

+1 , +
4++ . 432 . ?
5+ . 1+5
2++>
= = Ce
C#e5'$'en)* +e 'e-'re este acelai n anul 2++>, respectiv anul 2+1+.
d9 M#('*'!e! #!*% DM

E
<*
t
)
= +
)
+
=
I N intrrile de mi&loace 'i(e E
E N ieiri de mi&loace 'i(e E
M
FT
N mi&loace 'i(e totale.
22 , +
3++ . >+ .
5++ . >2 42+ . 45+ . 1
2++>
=
+
=
t
)

2 , +
4++ . 432 . ?
5+ . 1+5 34+ . 12+ . 2
2+1+
=
+
= )t
M#('*'!e! #!*% este mai mare n anul 2+1+ 'a de anul 2++> cu +,+4.
e9 Cr!+)* +e )z)r% DC)E se calculeaz pentru a vedea c*t de 'olosit a 'ost un mi&loc 'i(
n decursul unui proces de producie.
<*
u
)
&
. =
A N amortizarea E
M
FT
N mi&loacele 'i(e totale.
43 , +
3++ . >+ .
15+ . +++ . 3
2++>
= = .u

33 , +
4++ . 432 . ?
>++ . 15+ . 3
2+1+
= = .u
.
Cr!+)* +e )z)r% este mai ridicat n anul 2++> cu +,+ 'a de anul 2+1+.
'9 Cr!+)* +e re7n#'re DC7E D
%

N
<*
)
+

I N intrrile de mi&loace 'i(e E
M
FT
N mi&loacele 'i(e totale.
%
2++>
N
2+ , +
3++ . >+ .
42+ . 45+ . 1
= =
<*
)
+

%
2+1+
N
25 , +
4++ . 432 . ?
34+ . 12+ . 2
= =
<*
)
+
Cr!+)* +e re7nn#'re este mai mare n anul 2+1+ cu +,+5, 'a de anul 2++>.
#u c*t valoarea acestui indicator este mai mare cu at*t mi&locul 'i( va trebui renoit
mai repede.
=in punctul de vedere al e5#r)*)' +e .r#+)$&'e, trebuie analizai urmtorii
indicatori D
8r!+)* +e )'*'z!re ! $!.!$'%&'' +e .r#+)$&'e DC
)$
E M
8r!+)* +e )'*'z!re !* '2.)*)' +e *)$r) DC
)
E M
n',e*)* +e .r#+)$','!e !* 2'?*#!$e*#r 5'>e DB
25
E M
e$#n#2'$'!e! 2'?*#!$e*#r 5'>e DE
25
E.
a9 Cr!+)* +e )'*'z!re ! $!.!$'%&'' +e .r#+)$&'e DC
)$
E 4 reprezint producia
obinut i producia potenial ce poate 'i obinut de ntreprindere.
p
f
uc
>
>
. =
S
5
N producia e'ectiv obinut 7l9 E
S
.
N producia ma(im care se poate obine 7l9.
?4 , +
+++ . >1+ . ?
+++ . 5+3 . 3
2++>
= = =
p
f
>
>
.uc
?3 , +
5++ . 21+ . 1+
+++ . 5++ . ?
2+1+
= = =
p
f
>
>
.uc

Observm c $radul de utilizare a capacitii de producie este mai mare n 2++> cu
+,+1 dec*t n 2+1+. Aceste valori tind ctre 1, nseamn*nd c acest punct se numete
incompresibil, adic ntreprinderea este n economie de scal.
(E Cr!+)* +e )'*'z!re !* '2.)*)' +e *)$r) DC
)
E 4
mt
l
ut
*
*
. =
T
*
N timp de munc lucrat E
T
2
N timp de munc total.
>? , +
+++ . +
25+ . 5>
2++>
= = =
mt
l
ut
*
*
.
>? , +
+++ .
+1+ . 5
2+1+
= = =
mt
l
ut
*
*
.
@n acest caz valoarea indicatorilor este e$al, adic n anul 2++>, 8r!+)* +e )'*'z!re
!* '2.)*)' +e *)$r) este acelai i n anul 2+1+.
c9 N',e*)* +e .r#+)$','!e !* 2'?*#!$e*#r 5'>e DB
25
E e(prim cantitatea de producie
obinut n unitate de timp lucrat cu mi&loc 'i(.
<*
f
mf
)
>
? =
S
5
N producia e'ectiv obinut 7l9 E
M
FT
N mi&loacele 'i(e totale.
+3 , 1
3++ . >+ .
+++ . 5+3 . 3
2++>
= =
mf
?
++ , 1
4++ . 432 . ?
+++ . 5++ . ?
2+1+
= =
mf
?
@n anul 2++> n',e*)* +e .r#+)$','!e !* 2'?*#!$e*#r 5'>e este mai ridicat dec*t n
anul 2+1+ cu +,+3.
d9 E$#n#2'$'!e! 2'?*#!$e*#r 5'>e DE
25
E e(prim consumul de ener$ie de munc i
de piese de sc-imb pe unitatea de timp lucrat pe mi&licul 'i(.
<*
mf
)
C&
= =
CA N ci'ra de a'aceri a ntreprinderii E
M
FT
N mi&loacele 'i(e totale.
35 , 13
3++ . >+ .
214 . 313 . >5
2++>
= =
mf
=

. +1 , 1+
4++ . 432 . ?
23> . 4?4 . ?4
2+1+
= =
mf
=
@n anul 2++>, e$#n#2'$'!e! 2'?*#!$e*#r 5'>e este mai ridicat 'a de anul 2+1+.
3.3 An!*'z! 2'?*#!$e*#r $'r$)*!ne
M'?*#!$e*e $'r$)*!ne reprezint bunurile ntreprinderii care se consum la buna
utilizare.
!i&loacele circulante sunt materii prime care au sensul de "#$)r'.
S#$)r'*eL determin rentabilitatea corect a ntreprinderii, respectiv o bun $estiune a
acestora determin o bun rotaie a capitalurilor.
An!*'z! "#$)r'*#r determin decizii pe termen scurt respectiv in'lueneaz decizia
ntreprinderii da ai in'luena producia prin prisma urmtorilor termeni D
stoc mediu E
stoc de risc E
stoc con&unctural.
Stocul mediu reprezint cantitatea medie de materii prime, care raportat la 'lu(ul de
ieiri produse nu determin ruptur de stoc.
Stocul de risc intervine n $eneral la produsele care au consum i producie sezonier.
Stocul conjunctural apare n momentul n care 'irma nre$istreaz scderi sau creteri
de stoc, n mod ne&usti'icat.
=in punct de vedere economic, se analizeaz D
,!*#!re! "#$)r'*#r DSEL
,'ez! +e r#!&'e D3
r
EL
+)r!! +e r#!&'e DD
r
E.
a9 3'ez! +e r#!&'e D3
r
E D e(prima viteza cu care ntreprinderea i rotete stocurile
necesare pentru a susine o valoare dat a v*nzWrilor.
1
C&
(
r
=
CA N ci'ra de a'aceri a ntreprinderii E
S N valoarea stocurilor.
> , ?
534 . +11 . 11
214 . 313 . >5
2++>
= = (r
1+ , 14
+1 . >?> . 5
23> . 4?4 . ?4
2+1+
= = (r
.
@n anul 2++> stocurile se rotesc de ?,> ori, iar n anul 2+1+ stocurile se rotesc de
14,1+ ori, rezult c n anul 2++> stocurile au 'ost bine $estionate.
b9 D)r!! +e r#!&'e DD
r
E D e(prim timpul n care stocurile se trans'orm n produse.
3+ x
C&
1
-
r
=
S N valoarea stocurilor E
CA N ci'ra de a'aceri a ntreprinderii E
3</ N numrul de zile ale unui an calendaristic.
7ile x -
r
41 , 41 3+
214 . 313 . >5
534 . +11 . 11
2++>
= =
7ile x -
r
52 , 25 3+
23> . 4?4 . ?4
+1 . >?> . 5
2+1+
= =
Observm c n anul 2++> durata de rotaie este de 41,41 zile, 'a de anul 2+1+ care
are o durat de rotaie de 25,52 zile. Anul 2+1+ a 'ost anul n care societatea a realizat cele
mai multe produse, av*nd o valoare mic a stocurilor.
CAPITOLUL I3 CONCLUZII I RECOMANDRI
#ompania 6.#. #O:;A.< 6.A. a cunoscut o cretere constant a ci'rei de a'aceri de la
an la an, iar dezvoltarea sAa realizat prin reinvestirea unei pri importante din pro'itul obinut
n modernizri, diversi'icarea $amei sortimentale, e(tinderea reelei de distribuie.
Cinul produs de #O:;A.< 6.A. este distribuit at*t pe piaa interna c*t i cea e(terna
7%ermania,<talia, .usia,Faponia, %recia, 6tatele )nite ale Americii etc9.
.eeaua de distribuie intern acoper ntre$ teritoriul .om*niei.
6ocietatea devine competitiv la nivel naional i c-iar si la nivel 5uropean odat cu
sporirea produciei.
Pentru creterea e'icienei activitii 'irmei, rolul ec-ipei mana$eriale este -otr*tor.
Pentru aceasta 'irma are nevoie de personal cali'icat care s 'ac 'a tuturor sc-imbrilor ce
intervin pe pia i s acioneze n con'ormitate cu acestea.