Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea tehnica Gh.

Asachi

Facultatea de Inginerie Chimica si


Protectia Mediului
Iasi

CUPRINS
I Introducere..................................................................................................... 1
II Liganzii.Notiuni generale............................................................................. 2
III Clasificarea liganzilor dupa natura atomului donor................................ .3

Liganzii monodentati
Liganzii fosfinici monodentati
Liganzi bidentati
Liganzi tridentati
Liganzi hexadentat i

IV Gruparea NO2 ca ligand ambidentat........................................................7


V Gruparea SCN ca ligand ambidentat.......................................................... 7
VI Hidrazina N2H4 ca ligand ambidentat....................................................... 8
VII Apa ca ligand............................................................................................... 9
VIII Amoniacul ca ligand................................................................................ 10
IX Clasificarea liganzilor dupa sarcina lor.................................................... 11
Liganzi anionici
Liganzi neutri si cationici
X Bibliografie...................................................................................................14