Sunteți pe pagina 1din 1

Promisiunea faptei altuia Deosebiri de alte institutii desi se aseamana, nu trebuie

confundata cu:
promisiunea de bune oficii = aceasta este o obligatie de mijloace, nu de rezultat =
depune toate diligentele, dar nu garanteaza obtinerea rezultatului
stipulatia pt altul = promitentul se obliga sa execute o prestatie in favoarea unui tert, nu
sa obtina executarea prestatiei de la un tert
fideiusiunea sau cautiunea = in ambele cazuri, o persoana se obliga pentru alta.
Aplicatii in materia contractului de mandat, in cazul instrainarii unui bun indiviz, in cazul
actelor juridice care se incheie pe seama absentilor sau incapabililor.
Efecte (1) In sarcina debitorului se naste o obligatie de a face si, in acelasi timp, de rezultat
= se obliga sa determine o terta persoana sa incheie sau sa ratifice un act juridic daca va fri
incheiat sau ratificat contractul, se considera indpelinita obligatia
2/ Desi executarea nu mai depinde de persoana promitentului, care si-a indeplinit obligatia de
a determina tertul sa incheie sau sa ratifice un contract, el (promitentul) poate garanta
executarea obligatiilor asumate de catre tert prin contractul incheiat sau ratificat = fideiusor.
El va raspunde intocmai ca un fideiusor, adica va plati despagubiri, in principiu prin
echivalent. Insa numai daca exista o stipulatie expresa in acest sens in lipsa unei stipulatii
exprese, promitentul nu poate fi tinut raspunzator pentru neexecutarea comisa de catre tert.
NU este o exceptie de la relativitatea efectelor contractului doar o exceptie aparent,
intrucat tertul nu este tinut sau obligat de promisiunea debitorului, ci va fi obligat doar daca isi
va da consimtamantul la incheierea sau ratificarea contractului. Asadar, el nu este obligat
printr-un contract incheiat intre alte parti, ci este tert fata de acesta, deci nu avem exceptie.