P. 1
Plan de Lectie - Interviul de Angajare

Plan de Lectie - Interviul de Angajare

|Views: 817|Likes:
Published by mireanto

More info:

Published by: mireanto on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

PROIECT DIDACTIC Unitatea de înv Clasa: a XII -a Disciplina: Consiliere psihopedagogic Activitate: ÄInterviul de angajare´ Durata activit ii: 50 minute

. Obiectiv de referin : Dobândirea de cuno tin e i abilit i de prezentare la interviul de angajare Obiective opera ionale: O1 ± S cunoasc modalit ile de preg tire a unui interviu (motiva ie, controlul emo iilor, comunicare nonverbal ). O2 ± S înve e s anticipeze posibilele întreb ri ale angajatorilor în vederea preg tirii unor r spunsuri asertive. O3 ± S dobândeasc abilit i de colectare a informa iilor despre angajatori i posturi vizate. O4 ± S cunoasc documentele ce in de promovarea personal (CV, scrisoare de inten ie, etc.) O5 ± S î i dezvolte abilit ile de rela ionare. O6 ± S participe cu interes la activitate. Strategie didactic : Mijloace materiale: Fi a cu studiul de caz Coli A4 Lista cu întreb ri i criterii Foi de flipchart Poster defini ie interviu de angajare - conversa ia - brainstormingul - jocul de rol - munca in echip Metode: mânt: Colegiul Na ional ÄAvram Iancu´ ± Brad

i desemneze un reprezentant care s compare lista întreb rilor/criteriilor cu lista preg tit de profesor(anexa2).Secven ele lec iei Organizarea activit ii Timp Obiective opera ionale Con inutul activit ii Salutul elevilor i preg tirea materialului necesar pred rii lec iei. Pe grupe. pe foi de flipchart. Poster Captarea aten iei Se va prezenta elevilor un poster pe care este scris defini ia interviului de 2 min. defini ie interviu de angajare Enun area 3 min. angajare. Elevii vor primi fi a cu studiul de caz (anexa 1). Fiecare grup va fi invitat s . Dup ce cazul va fi citit cu voce tare. vor extrage care sunt. i s se prezinte la Conversa ia Fi sudiu de caz Coli A4 Brainstormingul Foi de flipchart Munca în echip Fi a profesorului cu întreb ri i criterii . Solicitan ii vor nota care este modul în care trebuie s se preg teasc interviu. O1 O2 O3 O4 Se va anun a tema activit ii 1. Angajatorii trebuie s noteze pe o coal de hârtie ce întreb ri ar pune în cadrul interviului pentru a putea afla dac solicitantul este persoana cea mai indicat pentru a ocupa postul liber. elevii vor fi împ r i i pe dou grupe: angajatori i solicitan i ai unui loc de munc . 3. subiectului i a obiectivelor Dirijarea activit ii i prezentarea con inutului 30 min. cele mai importante 10 întreb ri. Strategie didactic Metode Mijloace 2 min. Colectivul clasei va fi împ r it în 4 grupe (2 grupe de angajatori/ 2 grupe de solicitan i). din punctul lor de vedere. 2. respectiv criterii de prezentare la interviu.

în care ace tia vor pune în practic întreb rile i criteriile extrase din studiul de caz.Secven ele lec iei Ob inerea feedback-ului Asigurarea transferului i intensificarea reten iei Încheierea activit ii Timp 10 min. 2 min. Se vor face aprecieri asupra modului în care s-a desf urat activitatea Strategie didactic Metode Joc de rol Mijloace 1 min. Salutul elevilor. O6 Con inutul activit ii Li se va propune elevilor un joc de rol. Obiective opera ionale O5. .

un anun prin care se caut persoane care doresc s se angajeze ca agent de publicitate. deja.i cau i un loc de munc . la un supermarket din ora . Pentru c Äreclama este sufletul comer ului´. trebuie s . sunt depuse multe cereri. ai dat un anun într-un ziar local prin care dore ti s angajezi persoane care sunt disponibile s lucreze ca agent de publicitate la firma ta. dorin a ta este s te preg te ti i s te prezin i la interviul de angajare pentru a ocupa unul din locurile de munc anun ate.Anexa 1 Studiu de caz ± solicitant Te nume ti Andrei i ai g sit într-un ziar local. Care crezi c sunt cele mai importante criterii de a te preg ti i prezenta la concurs? Studiu de caz ± angajator Te nume ti Popescu i e ti proprietarul unui supermarket din ora . Pentru c e ti în clasa a XII-a i consideri c este oportun s . Pentru c . Care crezi c sunt cele mai importante întreb ri pe care le-ai putea folosi pentru a afla ceea ce te intereseaz ? .i structurezi un set de întreb ri prin care s afli care sunt persoanele cele mai indicate s ocupe aceste posturi.

coli urmate. performan etc. nervozitatea. emo iile puternice. dar este bine s prezent m i defectele noastre care. agresivitatea sunt în detrimentul nostru Întreb rile pe care dorim s le adres m angajatorului trebuie puse la momentul oportun ± este bine s fie preg tite din timp S nu punem întreb ri care ar putea stârni suspiciuni .Anexa 2 Lista de întreb ri i criterii pentru profesor Întreb ri: V rog s -mi vorbi i despre dumneavoastr (calific ri. pot fi transformate în calit i) V place s lucra i singur sau în echip ? (flexibilitatea se dovede te când exist disponibilitate pentru ambele situa ii) Ce planuri de viitor ave i? (vizeaz dori a de perfec ionare. relaxarea i gândirea pozitiv ± ticurile. experien . realiz ri) Care este motivul pentru care dori i s lucra i aici? (ceea ce tie despre firm i despre locul de munc solicitat) Pute i s -mi spune i care sunt calit ile pe care le ave i? (se arat calit ile care sunt importante pentru postul solicitat) Care sunt punctele slabe ale dumneavoastr ? (este un inconvenient.) Criterii: Simularea interviului ± o persoan apropiat ne poate ajuta într-o astfel de situa ie Punctualitatea i inuta decent sunt foarte importante Încrederea în sine. în timp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->