Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCA IEI CERCETRII , TINERETULUI I SPORTULUI

LICEUL TEHNOLOGIC CARSIUM HR OVA


Cod SIRUES 131075789
Aleea I.A.S., Nr. 1
HR OVA, 905400, CONSTAN A
Tel. /Fax: 024187016/ 02418707
!"#a$l: %&a'ar&($&)*+a.r,
%r&*ar&$-#(.a',,.*,#
http://carsium.licee.edu.ro

PROIECT DIDACTIC
Data: 30.05.2013
Scoala: Liceul Tehnologic Carsium Harsova
Clasa : a X!a
Profesor: "herghisan #namaria
Disciplina: $conomie
Unitatea de invatare: %enitul
Lectia: &ormarea si reparti'area veniturilor
Subiectul : (atura si )ormele repartitiei. &ormele veniturilor
Locul de desfasurare: in clasa
Timp: 50 minute
Obective operationale:
*1: +a identi)ice notiunea de venit si valoare adaugata
*2 : +a e,empli)ice principalele )orme prin care se distri-uie valoarea
adaugata posesorilor )actorilor de productie
*3: +a clasi)ice principalele )orme de distri-uire
*.: +a distinga actiunile promovate de administratiile pu-lice in sensul
veniturilor secundare reali'ate prin distriutia secundara/ redistri-uirea0
Tipul lectie: de comunicare de noi cunostinte
+trategii didactice:
Metode: 11: converatia euristica
12: e,plicatia
13: e,punerea
1.: pro-lemati'area
Mijloace didactice: manual de economie 2 creta2 ta-le2 )ise de lucru
Bibliografie: $lena Lupsa2 %ictor 3ratu2 ! $conomie 4 manual clasa a X!a 2
manual pentru ciclul superior al liceului2 $d. Corvin2 5eva.
1
MINISTERUL EDUCA IEI CERCETRII , TINERETULUI I SPORTULUI
LICEUL TEHNOLOGIC CARSIUM HR OVA
Cod SIRUES 131075789
Aleea I.A.S., Nr. 1
HR OVA, 905400, CONSTAN A
Tel. /Fax: 024187016/ 02418707
!"#a$l: %&a'ar&($&)*+a.r,
%r&*ar&$-#(.a',,.*,#
http://carsium.licee.edu.ro

$tape *-.
*6
#ctivitatea cadrului didactic #ctivitatea elevilor
1. Moment
organizatoric
3 min
Asigur conditii necesare pentru
o buna desfasurare a lectiei de
economie
Pregatesc materialele
didactice necesare
. Se pregatesc de ora de
economie
2. Captarea
atentiei,
actualizarea
cunostintelor
anterioare.
7min
ra trecuta ati in!atat desprea
piata mondiala.
Care din !oi poate sa"mi
spuna ce reprezinta economia
mondiala, relatiile economice
internationale#
Cine poate sa"mi defineasca
piata mondiala, comertul
international#
Ce diferenta e$ista intre e$port
si inport#
Ce reprezinta comertul
e$terior#
ele!ii !or formula
raspunsuri
3. Studierea
noului material
3% minute
Scriu pe table titlul lectiei ce
urmeaza sa o prezint ele!ilor.
Acesta fiind& 'atura si formele
repartitiei. (ormele !eniturilor
)enitul * constituie
recompense primita de
posesori factorilor de productie
pentru contributia lor la
acti!itatea economica, care
imbraca forma de salariu,
profit, dobanda si renta.
+istributia !eniturilor *
reprezinta procesul prin care s
realizeaza impartirea
!eniturilor intre membrii
societatii.
+istributia primara a !eniturilor
presupune ca !aloarea
adaugata sa fie impartita
asupra posesorilorfactorilor de
.. ele!ii sunt atenti la ceea ce
cadrul didactic le prezinta.
Acestia isi !or nota in caiet
notiunile prezentate.
2
MINISTERUL EDUCA IEI CERCETRII , TINERETULUI I SPORTULUI
LICEUL TEHNOLOGIC CARSIUM HR OVA
Cod SIRUES 131075789
Aleea I.A.S., Nr. 1
HR OVA, 905400, CONSTAN A
Tel. /Fax: 024187016/ 02418707
!"#a$l: %&a'ar&($&)*+a.r,
%r&*ar&$-#(.a',,.*,#
http://carsium.licee.edu.ro

productie sub urmatoarele
forme&
- Salariul * re!ine
posesorului factorului
munca
- Profitul * factorului
capital
- +obanda re!ine
posesorului de
disponbilitati banesti
- ,enta " factor de
productie " pamant
)aloarea adaugata *
reprezinta bogatia efecti!
create de agentii economici,
indifferent de forma acti!itatii
economicedesfasurate, la
ni!elul unei untitati
economicedeterminandu"seca
diferenta intre incasarile totale
din !anzarea bunurilor material
si ser!iciilor si consumurile de
factori, respecti!e platile fcute
catre furnizori.
-$ista pe langa distributia
primara si o distributie
secundara.
)eniturile secundare sunt
distribuite de catre
administratiile publice prin
urmatoarele actiuni&
"prele!ari * sume preluate din
!eniturile primare in scopul
redistribuirii lor in functie de
ne!oile e$istente
" transferuri * plati a unor
!enituri are nu corespund unor
sarcini economice efecti!
realizate de beneficiar.
.. (i$area de
noilor
cunostinte
-le!ilor li se imana spre
completare fise de lucru. /n
urma completari acestora se
-le!ii !or putea pune intrebari
referitoare la noile cunostinte
prezentate
3
MINISTERUL EDUCA IEI CERCETRII , TINERETULUI I SPORTULUI
LICEUL TEHNOLOGIC CARSIUM HR OVA
Cod SIRUES 131075789
Aleea I.A.S., Nr. 1
HR OVA, 905400, CONSTAN A
Tel. /Fax: 024187016/ 02418707
!"#a$l: %&a'ar&($&)*+a.r,
%r&*ar&$-#(.a',,.*,#
http://carsium.licee.edu.ro

7 minute !or face aprecieri indi!iduale si
coleti!e asupra acti!itatii
desfasurate.
0. 1ema pentru
acasa
3 minute
,ealizati un rebus a!and ca si
cu!ante de mi2loc * (ormele
!eniturilor
-le!ii isi noteaza pe caiete
tema ce o au de realizat acasa.
.
MINISTERUL EDUCA IEI CERCETRII , TINERETULUI I SPORTULUI
LICEUL TEHNOLOGIC CARSIUM HR OVA
Cod SIRUES 131075789
Aleea I.A.S., Nr. 1
HR OVA, 905400, CONSTAN A
Tel. /Fax: 024187016/ 02418707
!"#a$l: %&a'ar&($&)*+a.r,
%r&*ar&$-#(.a',,.*,#
http://carsium.licee.edu.ro

&isa de lucru
1 5e)initi venitul si valoarea adaugata
2. 6re'entati distri-utia primara a veniturilor
3. incercati sa )ormulate o de)initie pentru salariu
5
MINISTERUL EDUCA IEI CERCETRII , TINERETULUI I SPORTULUI
LICEUL TEHNOLOGIC CARSIUM HR OVA
Cod SIRUES 131075789
Aleea I.A.S., Nr. 1
HR OVA, 905400, CONSTAN A
Tel. /Fax: 024187016/ 02418707
!"#a$l: %&a'ar&($&)*+a.r,
%r&*ar&$-#(.a',,.*,#
http://carsium.licee.edu.ro

Fisa de documentare
%enitul consituie recompense primita de posesorii )actorilor de productie pentru
contri-utia lor la activitatea economica care im-raca )orma de salariu2 pro)it2 do-anda si
renta.
5istri-utia veniturilor 4 repre'inta procesul prin care se reali'ea'a impartirea
veniturilor intre mem-rii societatii.
5istri-utia primara a veniturilor 4 presupune ca valoarea adaugata se distri-uie
posesorilor )actorilor de productie pentru contri-utia lor la activitatea economica su-
urmatoarele )orme:
- +alariu 4 revine posesorului )actorului munca
- 6ro)itul 4 revine posesorului )actorului capital
- 5o-anda 4 revine posesorului de disponi-ilitati -anesti
- 7enta 4 revine posesorului )actorului de productie pamant
%aloarea adaugata ! di)erenta dintre valoarea -unurilor pe care le vinde o sicietate si
valoarea celor pe care ar tre-ui sa le cumpere pentru a putea produce. $ste un impo'it
indirect care se datorea'a -ugetului de stat.
5istri-utia secundara / redistri-uirea 02 valorile constituite ast)else numesc venituri
secundare2 actiunile promovate de administratiile pu-licein acest sens constand in:
- 6relevari 4 sume preluate din veniturile primare2 in scopul redistri-uiri lor in
)unctie de nevoile e,istente.
- Treans)eruri 4 plati a unor venituri care corespund unor sarcini economice e)ectiv
reali'ate de -ene)iciar / pensii2 su-ventii2 asistenta medicala etc0
8