Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 23 noiembrie 2017


ÎNVĂŢĂTOR: Ozerova Olga
DISCIPLINA: EMS
CLASA: I F
TIMPUL DE REALIZARE: 45 minute
SUBIECTUL OREI: Prietenia
SUBCOMPETENȚE:
 Utilizarea, în contexte noi, a noţiunilor specifice valorilor moral-spirituale;
 Stabilirea corespondenţelor între calităţile personale şi faptele personale;
 Manifestarea conduitei autonome în scopul elaborării în scris a unor compoziţii proprii sau de
grup.

OBIECTIVELE LECŢIEI:
O1 – Să desprindă ghidat informaţiile de detaliu din textul mesajului citit;
O2 - Să-şi elaboreze şi să practice un stil personal de analiză a calităţilor pe care trebuie să le aibă un bun
prieten;
O3 – Să-şi formeze unele reprezentări şi noţiuni despre adevărata prietenie;
O4 – Să explice oral prin 2 enunțuri conținutul proverbelor despre prietenie;
O5 – Să demonstreze atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de alţii;
O6 –Să participe în mod activ şi eficient în activitatea de rezolvare a sarcinilor individual şi pe grupe;
O7 - Să completeze mesajul corect, frumos și îngrijit

1
TIPUL LECŢIEI: lecție-cadru
TEHNOLOGII ŞI STRATEGII DIDACTICE:

Metode,tehnici
activitate de socializare, conversația, povestirea, lectura expresivă, exercițiul lexical,conversația, explicația,
descrierea, tehnica ”Colțurile”, colajul, ”Ciorchine”, ”Osul de pește”
Mijloace instrucţionale:
Panglică, cariocă, fișa de la calendar, mesajul, cariocă, fișe cu proverbe, fișe pentru lucrul în grup,
hîrtie colorată, lipici, foi în formă de inimă, foi A 4

Forme organizaţionale:
 Individual;
 Frontal;
 În grup

1
DEMERS INSTRUCŢIONAL

Obiective operaţionale

Dozarea
Strategii didactice
Predare - învăţare

Evaluare
Evenime

Forme

mijloace
nte

Metode şi
procedee
Activitatea învăţătorului- elevilor
instrucţi-
onale

1 2 3 4 6 7 8

Evocare  Fiecare elev scrie pe o panglică un deziderat


O5 pentru unul din colegi. Se apropie și acroșează activitate de
/
O6 panglica cu cuvintele: Ceea ce ești înseamnă 3 socializare indivi- panglică
ceva.Îți doresc... dual capacitatea
Cum v-ați simțit? De ce? conversația de
Ce le-ați dori prietenilor, colegilor de frontal cariocă exprimare
care nu v-ați apropiat? orală
Ce concluzii putem face? povestirea
 Într-adevăr sîntem foarte prietenoși și despre
acest fapt ne vorbește și ziua de azi care ne
zîmbește cu bunătate.
Calendar Încercați s-o descrieți. capacitatea
/
Ce expresii am mai putea folosi 3 fișa de la de a alcătui
pentru descrierea zilei de azi? calendar o descriere
frontal
1
Realizare Mesajul
a sensului
O1 Bună dimineața, mesajul Capacitatea
Mesajul Lectura de a citi
expresivă corect
O7 Citiți prima propoziție
Explicați semnele de punctuație
Selectați substantivele. Determinați Exercițiul frontal
genul, numărul și felul lor. lexical
Comoara cea dicționar
mai___________,_________________ Conversația
/
O3 este___________________. 15
Determinați sinonimele cuvîntului
comoară (avere) frontal Capacitatea
Explicați sensul enunțului de a
Formulați întrebări în baza enunțului răspunde și
Explicați scrierea ortogramei mai. Conversația cariocă a formula
Exemplificați. Explicația corect
Avem nevoie de prieteni atunci, cînd întrebări
O5 __________________________________________ frontal
__________________________________________.
De ce avem nevoie de prieteni?
Ce idei nu doriți să acceptați?
Explicați utilizarea semnelor de
Exercițiul frontal
punctuație lexical
Selectați verbele
Formulați un enunț cu cuvîntul
nevoie cu alt sens decît cel din text 1
Cred că fără_______________,_______________,
______________________,__________________,
O2 nu poți să ai un amic _________________, ______ Lectura
___________, ________________________. expresivă frontal

Explicați Capacitatea
Formulați întrebări în baza de a explica
enunțului sensul
Încercați în baza operelor literare conversația enunțurilor
O6 citite de voi să dați exemple de o prietenie
adevărată
 Citiți textul mesajului
 Formulați întrebări în baza mesajului
 Selectați cuvintele-cheie. Argumentați.
 Intitulați textul.
Pe pereți sînt afișate proverbele:
în
a) Prietenul adevărat este acela care te grup
sfătuiește spre bine și nu acela care-ți fișe cu
/
O2 laudă nebuniile 5 proverbe
b) Prietenul sigur îl cunoști din împrejurări
nesigure

c) Dojenește-ți prietenul în taină și laudă-l Colțurile capacitatea


O1 în public de a-și
d) Iubește-ți prietenul cu toate defectele lui exprima
e) Orice să fie nou numai prietenul să fie opinia
vechi personală1
 Vă rog să citiți toate proverbele acroșate și să
rămîneți lîngă acela care, după opinia voastră,
O3 ne vorbește despre o prietenie adevărată.
O4 Argumentați.

 Pentru lucrul în grup elevii își aleg


independent sarcina și grupul(condiția nu mai capacitatea
Reflecție mult de 5 elevi într-un grup) de a lucra
în grup
A. Alcătuiți o poezie despre prietenie Exercițiul
creativ lucrul modul de
O5 B. Formați familia lexicală a cuvîntului în fișe pentru prezentare
”prietenie”. Introduceți cuvintele date Exercițiul grup lucrul în
/
într-un text. 10 lexical grup capacitatea
de a alcătui
C. Realizați un colaj cu subiectul Colajul versuri
O2 ”Prietenia”
cunoașterea
D. Elaborați o listă de motive pentru care Ciorchine hîrtie familiei
doriți să aveți prieteni. colorată lexicale
O3 Osul de
E. Completați schema ”O prietenie pește
adevărată presupune foi A 4 realizarea
corectă a
Noutăți O6  Povestirea noutăților 2/ frontal sarcinilor
Povestirea

O3 1
 Timp de 3 minute încercați să scrieți cîteva
gînduri despre prietenie (eseul se scie pe Scrierea
/
inimioare, se acroșează pe o foaie A 5 liberă indivi
3,modalitatea în care se aranjază pe foaie se dual capacitatea
alege de elevi) de
O6 foi în exprimare
 Spuneți: formă de scrisă
3 lucruri pe care le-ați învățat azi la lecția inimă
de activitate de învățare în grup Debriefarea
2 lucruri pe care le credeți importante Tehnica frontal foi A 3
/
1 deziderat 2 ”3-2-1”

 Încercați să le vorbiți prietenilor voștri din alte


clase despre importanța prieteniei.
 Sper că acestă lecție își va lăsa amprenta sa în
inimile voastre. Vă mulțumesc mult, meritați
aplauze pentru că sînteți ”Bravi”. Vă doresc
succese și la lecțiile următoare.