Sunteți pe pagina 1din 21

Reamenajarea stațiilor de Ratb

din sectorul 6, București

Profesor coordonator, Alexandra IOANID Student,Mitiloaga Vlad-Cristian

Grupa 1544
Anul IV
Cuprins:
Sumar executiv .........................................................................................................................................................3
Capitolul I – Prezentarea mediului și a contextului ..................................................................................................4
Capitolul II – Prezentarea organizației .....................................................................................................................5
Capitolul III – Identificarea problemei .....................................................................................................................6
Obiectivele proiectului : .....................................................................................................................................7
Grupul țintă ........................................................................................................................................................7
Relevanța proiectului pentru piața țintă ..........................................................................................................7
Descrierea proiectului ........................................................................................................................................7
Activități și resurse: ............................................................................................................................................8
Planificarea în timp a proiectului: ....................................................................................................................9
Resurse umane: ................................................................................................................................................ 10
Resurse financiare: .......................................................................................................................................... 10
Resurse materiale: ........................................................................................................................................... 10
ANALIZA SWOT............................................................................................................................................ 11
Capitolul IV-Matricea proiectului ......................................................................................................................... 12
Capitolul V ............................................................................................................................................................ 14
V.1. Bugetul proiectului .................................................................................................................................... 14
V.2. Echipa proiectului ...................................................................................................................................... 15
V.3. Identificarea și evaluarea impactului proiectului ....................................................................................... 17
Capitolul VI- Identificarea și prevenirea riscurilor cărora le este expus proiectul ....................................... 18
Capitolul VII- Concluzii…………………………………………………………………………………………………………………………………23
Sumar executiv

În urma aplicării acestui management de proiect se dorește punerea în aplicare a mai multor
măsuri în vederea îmbunătățirii calității și creșterii gradului de atractivitate a sistemului de transport
public cu Ratb-ul. Informațiile importante despre punerea în aplicare a măsurilor sunt prezentate în
acest proiect pentru a susține și informa autoritățile locale și alți factori decizionali interesați de aceste
acțiuni.
Pentru a crește atractivitatea serviciilor de transport cu Ratb-ul și reduce astfel utilizarea
automobilelor se dorește o mai bună calitate a serviciilor în cadrul sistemului de transport public cu
Ratb-ul prin modernizarea stațiilor de Ratb.
Staţiile de aşteptare a mijloacelor de transport în comun nu au făcut parte dintr-un plan de
reamenajare de mulţi ani. Pornind poate de la ipoteza că bucureşteanul nu pierde decât puţin timp, 8-10
minute, în acele zone, interesul administraţiei pentru organizarea lor într-un mod eficient şi atractiv a
fost nul. S-a omis faptul că de multe ori timpul de aşteptare este dublu, iar mijloacele de transport în
comun sunt preponderent folosite de copii şi bătrâni. Ce propunem noi este o abordare complexă,
dotarea acestor staţii cu tot ceea ce asigură confortul unei zone în aer liber, inclusiv facilităţi pentru cei
cu diferite deficienţe, îmbinat cu un aspect estetic atractiv.
Obiectivul principal al proiectului constă în amenajarea a cel puțin 5 stații de Ratb, din sectorul
6, până la data de 10 ianuarie 2019. Din acest obiectiv principal rezultă alte 5 obiective secundare, ce
au drept scop amenajarea stațiilor de Ratb, cu trotuare, bănci, coșuri de gunoi, plăcuțe digitale, structuri
metalice și copertine
Capitolul I – Prezentarea mediului și a contextului

Staţiile de transport în comun sunt locul unde ne petrecem timp, de la câteva zeci de secunde, la
câteva zeci de minute şi, deşi nu le acordăm mare atenţie, sunt factor de stres, mai ales când iernile sunt
geroase şi verile caniculare sau în perioadele ploioase.
În staţii stau preponderent copiii şi bătrânii. Adulţii şi persoanele foarte active preferă să
folosească metroul, automobilul propriu sau bicicleta, cu alte cuvinte, staţiile sunt pentru cei
vulnerabili.

În stațiile de Ratb au fost identificate o serie de probleme, după cum urmează:

 Staţiile de Ratb aflate pe refugiu nu sunt corespunzător semnalizate pentru autovehicule şi de


multe ori zebra care marchează trecerea de pietoni nu este vizibilă;
 Staţii de Ratb fără refugiu;
 Accesul la staţiile de Ratb al persoanelor cu dizabilităţi locomotorii nu este asigurat într-un mod
decent şi care să le asigure deplina siguranţă;
 Majoritatea staţiilor nu au bănci sau scaune;
 Staţiile sunt majoritatea în aer liber sau cele aflate pe refugii au numai un acoperiş inutil, fiind
îngust şi foarte înalt;
 În situaţii extreme, în care un pasager are nevoi de îngrijiri medicale urgente, în caz de accident
rutier sau chiar şi de incendiu nu există nicio trusă de prim ajutor sau stingător;
 Staţiile sunt de cele mai multe ori foarte murdare, fără coşuri de gunoi;
 Semnalizarea lor este făcută printr-un simplu stâlp şi o plăcuţă de multe ori ruginită, pe care nu
se mai văd înscrisurile, sunt greu de depistat dacă nu cunoşti zona.
Capitolul II – Prezentarea organizației

Regia Autonomă de Transport București este principala companie de transport public de


persoane din București și județul Ilfov. Transportul public de suprafață în București este
responsabilitatea Regiei Autonome de Transport București (RATB) și include o rețea întinsă de
autobuze, troleibuze și tramvaie. Rețeaua RATB este una dintre cele mai dense din Europa, fiind a
patra cea mai întinsă de pe continent și transportând 2,4 milioane de pasageri pe zi pe cele 114 linii de
autobuz, 15 linii de troleibuz și 24 linii de tramvai (incluzând metroul ușor menționat).

Regia este finanțată parțial din prețul biletelor de călătorie și veniturile conexe (reclame pe
autobuze și în stații, închiriere spații, servicii prestate către terți etc.), restul bugetului (aproximativ
61% în 2014) fiind asigurat prin subvenții de către Primărie. În 2016, subvenția a fost de aproximativ
505 milioane lei.

Deoarece regia este dependentă financiar de subvențiile primite de la Primăria Capitalei, prin
Consiliul General al Municipiului București, planurile de dezvoltare sunt puternic dependente de
planurile politice ale consilierilor și primarului general, precum și de resursele financiare ale Primăriei.

Se dorește ca serviciile de transport public să se numere printre prioritățile primăriei, întrucât


rezolvarea acestor probleme reprezintă o necesitate , astfel facilitându-se transportul, ceea ce va
conduce la un număr mai mare de pasageri Ratb.

În urma a numeroase sezizări, solicitând îmbunătățirea stațiilor de Ratb din sectorul 6, primăria
acestui sector va propune Consiliului General al Municipiului București organizarea unei licitații pentru
primirea unei sume de bani ce acoperă cheltuielile necesare desfășurării unui astfel de proiect.
Capitolul III – Identificarea problemei

Am ales să reamenajăm stațiile de Ratb întrucât acestea reprezintă locul unde o mare parte din
populație își petrece suficient timp, așteptând autobuzele pentru a se putea deplasa la locul dorit. Este
necesar un mediu ambiant pentru a ușura timpul de așteptare, uneori mai ridicat. În condițiile în care
structura metalică a majorității stațiilor este ruptă sau copertina distrusă, timpul de așteptare reprezintă
un factor de stres pentru pasageri în timpul zilelor ploioase sau caniculare.

Locația unde se dorește amenajarea stațiilor de Ratb este reprezentată de sectorul 6, București.
Stațiile de Ratb din sectorul 6 unde se dorește amenajarea sunt : Apaca, Apusului, Autogara Militari,
Crângași, Drumul Taberei, Ghrencea, Giulești, Râul Doamnei, Regie, Romancierilor, Uverturii,
Veteranilor, Valea Ialomiței, Gorjului. [1]

[2]
Obiectivele proiectului :

OP : Amenajarea a cel puțin 5 stații de Ratb din sectorul 6 până la data de 10 ianuarie 2019.
O1: Amenajarea, în cel puțin 5 stații de Ratb, din sectorul 6, de trotuare şi refugii cu rampe pentru
persoanele cu dizabilităţi locomotorii până la data de 12 iunie 2018.
O2:Finalizarea în procentaj de 100% a structurii metalice și a copertinelor în 6 stații ale sectorului 6,
până la data de 10 iulie 2018.
O3: Dotarea cu bănci a cel puțin 5 staţii de Ratb, din sectorul 6, până la data de 21 august 2018.
O4: Dotarea cu coșuri de gunoi a cel puțin 5 staţii de Ratb, din sectorul 6, până la data de 21 august
2018.
O5: Semnalizarea staţiilor mijloacelor de transport în comun de la distanţă, prin adăugarea unei plăcuțe
moderne ce indică locația, ora și timpul rămas până la sosirea următorului Ratb, în cel puțin 5 stații din
sectorul 6, până la data de 15 decembrie 2018.

Grupul țintă
Grupul țintă este reprezentat de persoanele ce locuiesc în sector 6, București, care aleg să
circule cu Ratb-ul.

Relevanța proiectului pentru piața țintă


Acest proiect are o mare importanță pentru grupul țintă, deoarece va facilita transportul
persoanelor cu dezabilități. Datorită plăcuțelor ce afișează timpul rămas până la sosirea următorului
Ratb îi va ajuta să-și planifice timpul corespunzător. În plus, prin montarea copertinelor vor fi mai feriți
de caniculă sau frig, iar băncuțele le vor oferi un moment de relaxare.

Descrierea proiectului
În cadrul acestui proiect am hotârât să oferim locuitorilor sectorului 6 o îmbunătățire a stațiilor
de Ratb, facilitându-le astfel timpul de așteptare al autobuzelor.
Activități și resurse:
Tabel III.1. Activități și resurse
Nr. Dată Dată Activități Resurse Resurse Resurse
Crt început sfârșit umane materiale financiare
15 24 Planificarea Manager proiect -Dosare
1. noiembrie noiembrie proiectului si -Pixuri 2012.5 €
2017 2017 obtinerea de decizii
oficiale necesare.
24 28 Organizarea de -Manager proiect -Dosare
2. noiembrie noiembrie licitații -Asistent -Pixuri 3025 €
2017 2017 manager
1 iunie 21 august Dotarea stațiilor de -10muncitori - Coșuri de
3. 2018 2018 Ratb cu bănci și necalificați gunoi
coșuri de gunoi -Responsabil -Bănci
construcții -Ciment 5925 €
-Cuie
-Lopeți
-Nisip
4. 5 aprilie 12 iunie Realizarea de trotuare -10muncitori -Vopsea
2018 2018 si refugii cu rampă necalificați -Ciment
-Responsabil -Nisip
construcții -Lopeți 6315 €
-Tehnician
urbanism

5. 15 iunie 10 iulie Adăugarea structură -10muncitori -Cadru


2018 2018 metalică și copertină necalificați metalic
-Un arhitect -Copertină
-Responsabil din lemn 14772.5 €
construcții ignifugar
-Aparat
sudură
-Bormașină
-Cuie
1 august 15 Adăugarea de plăcuțe -Un instalator -Plăcuțe
6. 2018 decembrie moderne plăcuțe digitale digitale
2018 -Un electrician
plăcuțe digitale 9100 €
-Responsabil
construcții
18 25 Evaluare și Manager proiect -camere de
7. decembrie ianuarie monitorizare Responsabil supravegher 9450 €
2018 2019 construcții e

În tabelul III.1. sunt prezentate principalele activități ale proiectului, precum și data de început
și sfârșit a acestora. În plus, sunt prezentate și resursele necesare desfășurării fiecărei activități.

Planificarea în timp a proiectului:

 Graficul Gant:

Graficul Gant prezintă principalele activități, precum și durata de desfășurare a acestora. Acest
grafic ajută la planificarea și coordonarea proiectului în timp.
Resurse umane:
-un instalator plăcuțe digitale;
-un manager proiect;
-un asistent manager;
-un electrician plăcuțe digitale;
-un responsabil construcții;
-un arhitect;
-un tehnician urbanism;
-10 muncitori necalificați.
Resurse financiare:
În urma unei licitații, primăriei sectorului 6, i-a fost oferit de către Consiliului General al
Municipiului București suma de 50.000 Euro ce acoperă cheltuielile necesare desfășurării unui astfel de
proiect.
Resurse materiale:
Tabel III.2. Resurse materiale
RESURSE MATERIALE NUMĂR BUCĂȚI
Coșuri de gunoi 15
Bănci din lemn 15 * 2bănci per stație
Vopsea pentru trotuar 50 l
Ciment 100 saci
Cadru metalic 15 cadre metalice
Camere de luat vederi 15 camere de luat vederi
Copertină din lemn ignifugar 15 copertine din lemn ignifugar
Plăcuțe digitale 15
Aparat de sudură 4
Nisip 30 kg
Lopeți 4
Cuie 25 kg
Bormașină 4
Dosare 15
Pixuri 15
În tabelul III.2. sunt prezentate principalele resurse materiale necesare desfășurării proiectului.
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-condiții favorabile așteptării Ratb- -durata de finalizare a proiectului;


ului; -îngreunarea transportului pe
-ușurința în informare cu ajutorul timpul lucrărilor;
plăcuțelor digitale;

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
-posibilitatea producerii
incidentelor asupra călătorilor pe
-acces facil pentru persoanele cu
timpul lucrărilor;
dizabilități;
-perturbarea locuitorilor din
-creșterea numărului de persoane apropierea stațiilor de Ratb unde
ce vor călători cu Ratb-ul; se vor efectua lucrările de
amenajare;
Capitolul IV-Matricea proiectului

Matricea logică a proiectului este un instrument de management al planificării, implementării


şi evaluării proiectului, precum şi o modalitate de prezentare analitică a acestuia. Utilizarea matricei
logice a proiectului permite certificarea relevanţei, fezabilităţii şi durabilităţii sale.

Tabel IV.1.Matricea proiectului


Influența
proiectului asupra
grupului de
Grup de interes Caracteristici Interes Influența grupului de interes
interes asupra proiectului D P
/ /
I N
Locuitorii - actualii, dar și Să beneficieze de -Necesitatea locuitorilor D P
sectorului 6, potențialii utilizatori ai condiții cât mai sectorului 6 cu privire la
București transportului public; favorabile în timp ce timpul de așteptare până
-persoanele cu afecțiuni așteaptă Ratb-ul la sosirea următorului
locomotorii; Ratb a condus la
-vârstnicii, familiile cu implementarea plăcuțelor
copii și tinerii; digitale.
-locuitorii sectorului6; -Necitatea locuitorilor
- vizitatorii sectorului 6, sectorului 6 cu privire la
București. deplasarea cu Ratb-ul au
condus la amenajarea
statiilor cu structură
metalică și copertină,
bănci, coșuri de gunoi,
trotuare și refugii cu
rampe pentru persoanele
cu dizabilități
locomotorii.
1. Obiectiv de dezvoltare 1.Indicatori 1.Factori externi
Amenajarea stațiilor de Amenajarea a peste -Condiții meteo
Ratb din sectorul 6 până la 70% din stațiile de nefavorabile;
data de 10 ianuarie 2019. RATB, din sectorul -Se îmbolnăvesc
6, București. muncitorii;
-Finanțare primărie.
2.Obiectivul imediat 2 Indicatori 2.Factori externi
Creșterea numărului de Creșterea cu peste - evitarea aglomerării;
persoane ce călătoresc cu 50 % a numărului -menținerea unui
RATB-ul, în sectorul 6, de persoane ce procent redus de
București. călătoresc cu poluare prin folosirea
RATB-ul, din doar a mijloacelor de
sector 6, București. transport în comun.
3.Rezultate 3.Indicatori 3. Factori externi
Rezultatul va fi reprezentat -creșterea cu cel -sprijinul primăriei
de amenajarea și puțin 30% a sectorului 6;
îmbunătățirea vizibilă a numărului de -muncitori calificați.
stațiilor de RATB, din persoane cu
sectorul 6.Rezultatul acestor afecțiuni
măsuri de îmbunătățire a locomotorii care
stațiilor de RATB se vor putea circula cu
adresează actualilor, dar și Ratb-ul și de
potențialilor utilizatori ai asemenea a
transportului public. În persoanelor în
final, vor beneficia în vârstă, a copiilor și
special persoanele cu a tinerilor.
afecțiuni locomotorii,
vârstnicii, familiile cu copii
și tinerii, locuitorii, dar și
vizitatorii sectorului 6,
București.(grupul țintă)
4.Activități 4.Indicatori 4. Factori externi
-dotarea stațiilor de Ratb cu bănci; -Realizarea a cel -vreme favorabilă;
-dotarea stațiilor de Ratb cu coșuri puțin 3 activități -finanțare posibilă.
de gunoi; din cele
-dotarea cu trotuare şi refugii cu menționate.
rampe pentru persoanele cu
dizabilităţi locomotorii;
-amenajare structură metalică și
copertină;
-adăugarea de plăcuțe moderne ce
indică locația, ora și timpul rămas
până la sosirea următorului Ratb.
5.Resursele 5.Indicatori 5. Factori externi
-resurse financiare - -muncitori calificați;
-resurse materiale -finanțare primărie.
-resurse umane

În tabelul IV.1. este prezentată matricea proiectului. Aceasta cuprinde: grupul de interes,
caracteristicile acestora, interesul și influența grupului de interes asupra proiectului. De asemenea,
matricea cuprinde și influența proiectului asupra grupului de interes

Capitolul V

V.1. Bugetul proiectului


Bugetul alocat proiectului este de 50000 € și va fi gestionat după cum urmează:
Tabel V.1. Bugetul proiectului
Activități Resurse umane Buget alocat Resurse materiale Buget alocat
Planificarea proiectului si obtinerea 5 dosare 5 dosare*1.5 €/dosar=7.5 €
1 Manager proiect 2,000 €
de decizii oficiale necesare. 5 pixuri 5 pixuri*1€/pix=5 €
1 Manager proiect 2,000 € 10 dosare 10 dosare*1.5 €/dosar= 15€
Organizarea de licitații
1 Asistent manager 1,000 € 10 pixuri 10 pixuri*1€/pix=10 €
15 coșuri de gunoi 15 coșuri gunoi*30€/coș=450€
10 muncitori 300€*10muncitori=3000€ 15 bănci 30 bănci*50€=1500€
Dotarea stațiilor de Ratb cu bănci și 50 saci ciment 50 saci ciment*5€/sac=250 €
coșuri de gunoi. 10 kg cuie 10 kg cuie*1€/kg=10€
1 resp construcții 650 € 2 lopeți 2 lopeți*10€/lopată=20€
15 kg nisip 15 kg nisip*3€/kg nisip=45€
10 muncitori 250€*10muncitori=2500€ 50 litri vopsea 50 l vopsea*50€=2500€
Realizarea de trotuare și de refugii cu 1 resp construcții 500 € 50 saci ciment 50 saci ciment*5€/sac=250 €
rampă. 15 kg nisip 15 kg nisip*3€/kg nisip=45€
1 tehnician urbanism 500 €
2 lopeți 2 lopeți*10€/lopată=20€
15 cadre metalice 15 cadre *100€/cadru=1500€
10 muncitori 200€*10muncitori=2000€
15 copertine 15 copertine*500€/cop=7500€
Adăugarea structură metalică și
1 resp construcții 457.5 € 4 aparate sudură 4 aparate*200€/aparat=800€
copertină.
4 bormașini 4 bormașini*250€/buc=1000€
1 arhitect 1,500 €
15 kg cuie 15 kg cuie*1€/kg=15€
1 instalator plăcuțe
500 €
digitale
Adăugarea de plăcuțe moderne. 1 electrician plăcuțe 15 plăcuțe digitale 15 plăcuțe*500€=7500€
500 €
digitale
1 resp construcții 600 €
1 Manager proiect 1,000 €
Evaluare și monitorizare. 15 cam de suprv 15 cam suprv*500€=7500€
1 resp construcții 350 €
TOTAL 50000 € = 19,057.5 € + 30,942.5 €
În tabelul V.1. se alocă bugetul pentru fiecare activitate în parte.

V.2. Echipa proiectului


1) Manager de proiect
Responsabilități:
- Coordonează activitățile din cadrul proiectului de amenajare a stațiilor Ratb, supervizând direct
echipele tehnice, consultanții și alți colaboratori implicați
- Stabilește relații de colaborare pe termen lung cu partenerii și finanțatorii proiectului
- Pregatește bugetul și cash-flow-ul pentru realizarea proiectului de amenajare a stațiilor Ratb,
din sectorul 6, București
- Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse
- Stabilește responsabilitățile personalului din subordine
- Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii
obiectivelor propuse
- Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp ceilalți
membrii ai echipei
- Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect
- Evaluează impactul proiectului și îl comunică finanțatorilor și partenerilor de proiect

2) Asistent manager
Responsabilități:
- Asistentul de proiect asistă și oferă suport administrativ echipei de proiect
- Coordoneaza fluxul documentelor pentru proiect (primirea, înregistrarea și arhivarea)
- Coordonarea sesiunilor de informare publică
- Participarea la ședințele echipei de proiect
- Comunică cu partenerii proiectului
- Înlocuirea managerului de proiect și preluarea anumitor sarcini ale acestuia în caz de
indisponibilitate
- Întocmirea de rapoarte de activitate la solicitarea managerului de proiect

3) Responsabil construcții
Responsabilități:
- Verificarea execuției lucrărilor în concordanță cu obiectivele proiectului
- Recepția calitativă a materialelor
- Derularea și respectarea programului impus
- Planificarea, coordonarea și verificarea activității
- Urmărește implementearea acțiunilor corective/preventive

4) Tehnician urbanism
Responsabilități:
- Cercetează cu atenție situația din stațiile Ratb, din sectorul 6, București, ce urmează a fi
amenajate
- Analizează corectitudinea situației privind amenajarea stațiilor de Ratb
- Stabileşte cerințele de calitate şi încadrare în termenul de execuție
- Adaptează planificarea în funcţie de elementele neprevăzute care intervin
- Execută schiţe de mână, cu privire la realizarea trotuarelor cu rampe, din stațiile Ratb, din
sectorul 6, București, ce urmează a fi amenajate
- Identifică și înregistrează datele referitoare la construcție

5) Arhitect
Responsabilități:
- Desenează și proiectează structura metalică și copertina
- Participă în cazul în care este solicitat la măsurători în realizarea copertinei
- Asigură design-ul structurii metalice și a copertinelor în cadrul stațiilor de Ratb
- Execută lucrări de îmbunătățire a proiectului de amenajare a stațiilor Ratb, în ceea ce privește
design-ul

6) Instalator plăcuțe digitale


Responsabilități:
- Se ocupă cu montarea corespunzătoare a plăcuțelor digitale din stațiile de Ratb, sector 6,
București
- Colaborează cu electricianul în vederea bunei funcționări a plăcuțelor digitale din stațiile Ratb

7)Electrician plăcuțe digitale


Responsabilități:
- Asigură buna funcționare a plăcuțelor digitale din stațiile Ratb
- Se asigură împotriva accidentelor de natură electrica care ar putea surveni pe parcursul
executării lucrării
- Verifică lipsa tensiunii electrice
- Colaborează cu instalatorul de plăcuțe digitale în vederea montării și a bunei funcționări a
plăcuțelor digitale din stațiile Ratb

V.3. Identificarea și evaluarea impactului proiectului


În urma punerii în aplicare a măsurilor de reamenajare a stațiilor Ratb, din sectorul 6, București
se pot preconiza următoarele beneficii, ce vor avea un impact pozitiv asupra călătărilor și nu numai:

 Pentru public :
Prin punerea în aplicare a măsurilor descrise anterior, transportul public devine mai practic,
mai confortabil și mai accesibil.
Numărul călătorilor care folosesc transportul public va creşte în mod firesc, persoanele cu
dizabilități se pot simţi mai puţin excluse din societate, iar gradul de dependenţă al cetăţenilor de
automobilele personale ar trebui să scadă, ceea ce va avea consecinţe benefice pentru mediul
înconjurător.

 Pentru persoanele fizice :


Prin realizarea trotuarelor și a refugiilor cu rampe, calitatea vieţii persoanelor cu dizabilități va
crește.
Tendinţele demografice indică în mod clar că numărul persoanelor vârstnice ce călătoresc cu
Ratb-ul va creşte în următorii ani. Creşterea accesibilităţii transportului public pentru această categorie
de cetăţeni este una dintre cele mai importante provocări pentru dezvoltarea socială a sectorului 6,
București.
De asemenea, persoanele care nu folosesc în mod obişnuit transportul public din cauza
disconfortului creat în timpul așteptării Ratb-ului vor avea mai multă încredere după punerea în
aplicare a reamenajării stațiilor de Ratb.
În plus, reamenajarea stațiilor de Ratb va avea un impact pozitiv și asupra elevilor, tinerilor sau
turiștilor.

 Pentru Ratb :
După punerea în aplicarea a acestor măsuri de reamenajare a stațiilor de Ratb, din sectorul 6,
București, imaginea acestui mod de transport va fi îmbunătățită, iar numărul de călători va spori.

Capitolul VI- Identificarea și prevenirea riscurilor la care este expus proiectul

Tabel VI.1. Riscuri

Categorie Denumire risc Cauze Efecte Prevenirea


risc riscului
R1: Apariția  Defect de fabricație.  Afișarea  Acest risc
erorilor la loturi de necorespunzătoare a tehnologic
Tehnologic plăcuțe digitale. informațiilor utile poate fi
pentru călători (De prevenit prin
exemplu: ora, timpul efectuarea
rămas pana la sosirea unui control
următorului Ratb, al calității
numele stației, etc.) plăcuțelor
digitale de
către
instalator și
electrician.

R2: Nerespectarea  Demisia muncitorilor  Va fi necesară  Înțelegerea


termenului de mărirea termenului nevoilor
reamenajare a de finalizare a angajaților,
stațiilor Ratb de proiectului, fapt ce astfel încât
către angajați. va crea neplăceri în aceștia să nu
rândul călătorilor. demisioneze
Piața
R3: Călătorii își vor  Disconfortul creat pe  Ratb își va pierde din  Înaintarea
îndrepta atenția perioada lucrărilor de clienți în această termenului de
spre alte mijloace amenajare a stațiilor perioadă finalizare a
de transport în Ratb din sectorul 6,  Scade profitul Ratb. proiectului,
comun, pe perioada București. astfel încât
efectuării lucrărilor. călătorii să nu
fie afectați o
perioadă
îndelungată.

R4 : Factori naturali  Condiții meteo  Nu se pot desfășura  Urmărirea


nefavorabile. activitățile de lucru prognozei
Natural
 Întârzierea lucrărilor meteo

R5 : Nerespectarea  Contractul de  Proiectul nu va mai  Încheierea


clauzelor finanțare nu a fost primi finanțare. unor
contractuale de atent studiat. contracte
Politico- către finanțatorii mult mai
legislativ proiectului stricte, ce nu
permit
nerespectarea
clauzelor
contractuale

 Număr mare de  Randamentul  Atribuirea


sarcini ; angajatului scade ; unor sarcini
R6:
 Lipsa unui număr realizabile pe
Suprasolicitarea
necesar de angajați ;  Scade dorința de a o perioadă de
personalului
 Responsabilități mari termina targeturile . timp
comparative cu convenabilă
capacitatea de muncă  Nerespectarea
a angajaților. termenelor limită
Operațional R7:Transmiterea  Neglijența  Neîndeplinirea în  Convocarea
dificilă a angajatorilor / șefilor. timp util a sarcinilor. unor ședințe
informațiilor. săptămânale
pentru
transmiterea
informațiilor
importante și
necesare
desfășurării
proiectului

Economic R8: Schimbul  Deprecierea monedei  Fonduri insuficiente  Fonduri


valutar. naționale. alocate în
moneda
națională,
pentru a nu
mai fi necesar
schimbul
valutar.

R9:Scumpirea  Creșterea TVA-ului  Neîncadrarea în  Organizarea


resurselor materiale bugetul alocat de licitații

Strategic R10: Fraudă.  Nedistribuirea corectă  Pierderea reputației.  Încheierea


a bugetului, alocarea unor
unui buget mai mic contracte
decât cel menționat în mult mai
contract. stricte.
În tabelul VI.1. sunt menționați cei mai importanți factori de risc care pot tulbura reamenajarea
stațiilor de Ratb din sector 6, București. Pentru fiecare factor de risc sunt notate atât cauzele cât și
efectele, dar și cum prevenim acest lucru.

Capitolul VII –Concluzii

În concluzie, prin acest proiect de reamenajare a stațiilor Ratb, din sectorul 6, București, se
dorește creșterea gradului de atractivitate al transportului public pentru locuitorii sectorului 6, și nu
numai. Reamenajarea stațiilor de Ratb presupune dotarea acestora cu copertine, bănci, coșuri de gunoi,
trotuare și rampe pentru persoanele cu dizabilități. Cu un buget alocat de 50 000 de euro, obținut în
urma unor licitații, se dorește ca aceste activități să fie finalizate până la data de 25 ianuarie 2018.

Prin adoptarea acestor măsuri se dorește creşterea gradului de accesibilitate pentru toate
persoanele, în special pentru persoanele cu nevoi speciale. Trotuarele și rampele sunt proiectate special
pentru asigurarea accesibilităţii în zonele de aşteptare (de exemplu, pentru cărucioare pentru copii,
scaune cu rotile, cadre de mers).

Toate aceste activități de reamenajare a stațiilor Ratb se adresează actualilor, dar şi potenţialilor
utilizatori ai transportului public. De aceste măsuri ar trebui să beneficieze, în special, persoanele cu
afecţiuni locomotorii, vârstnicii, familiile cu copii şi tinerii.

Bibliografie
[1]- http://distanta.ro/bucuresti/ratb-metrorex/statia-primaria-sector-6_803
[2]-
https://www.google.ro/search?q=statii+ratb+sector+6&espv=2&biw=1366&bih=613&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2x-
Gv_YrRAhUqAcAKHYxRC4AQ_AUIBygC&dpr=1#tbm=isch&q=ratb+sector+6&im
grc=kzUxwkxyWrW1MM%3A