Sunteți pe pagina 1din 13

Cuprins

Introducere

1 Prezentarea generală a întreprinderii OMV PETROM S.A.

1.1.Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

A. Obiectul de activitate
B. Structură acționariat

1.2.Piața și concurența

2. Structura surselor de finanțare ale companiei OMV PETROM S.A.


A. Principalele surse de finanțare exprimate în mărimi absolute și relative
B. Evoluția surselor de finanțare in functie de factori de influență.

3. Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor de influență

3.1. Structura capitalurilor proprii la compania OMV PETROM S.A. în perioada


2013-2015

A. Capitaluri proprii în marimi absolute


B. Modificarea nominală relativă anuală a componentelor capitalurilor proprii
C. Structura capitalurilor proprii ( exprimare procentuală)

3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de


influență

Capitol 4 Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate

4.1. Structura resurselor împrumutate ale companiei OMV PETROM S.A. în perioada
2013-2015

A. Resurse împrumutate în marimi absolute


B. Modificarea nominală relativă anuală a resureselor împrumutate
C. Structura resurselor împrumutate (exprimare procentuală)

5.Concluzii

6.Bibliografie
Introducere
În prezent firmele au la dispoziție mai multe surse de finanțare ,atat pe plan național
cât și pe plan internațional. În cadrul entităților economice directorii trebuie să
aleagă resursele de care dispun sau de care pot dispune și să le folosească astfel încât
să obțină beneficii viitoare.

În vederea alegerii surselor de finanțare trebuie ținut cont de durata de finanțare dar
și de posibilitatea firmei de a plăti costul de finanțare.

Politica financiară trebuie conturată în așa fel încât activitatea firmei să fie una
eficientă și eficace, urmarind principalele obiective ale firmei de a maximiza profitul
și minimizarea costurilor.

Acest proiect cuprinde analiza surselor de finanțare ale firmei S.C. OMV PETROM
S.A., dar și evoluția factorilor care influențează capitalul propriu și resursele
împrumutate.

1.Prezentarea generală a întreprinderii OMV PETROM S.A

1.1.Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

A. Obiectul de activitate
OMV PETROM este o companie cu influență pe piața petrolieră din sud-estul
Europei. Aceasta și-a menținut poziția pe piață prin aplicarea unei strategii de
modernizare și de eficientizare. Compania furnizează mai bine de 50% din producția
internă de gaze. La înființare compania OMV PETROM avea 7 stații marine în Marea
Neagră și Golful Persic însă, odată cu privatizarea acesteia s-a renunțat la forajul
marin. În prezent entitatea economică procesează țiței din rafinaria Petrobrazi de
lângă Ploiești. Pentru ca procesul de exploatare a țițeiului să fie îmbunătățit, OMV
PETROM a investit în perioada 2010-2014 aproximativ 600 milioane euro. OMV
PETROM este prezentă pe piața distribuției de produse petroliere din România,
Republica Moldova, Bulgaria și Serbia.

Date de identificare
Cod Registrul Comerțului J40/8302/1997
Cod fiscal/ CUI 1590082
Cod CAEN 0610
Adresa sector 1, Str. Coralilor nr. 22, București,
România
Domeniul de activitate Extracția petrolului brut
A. Structură acționariat
Pe perioada anilor 2013-2015 structura acționariatului companiei OMV PETROM
S.A. nu a prezentat modificări, astfel că OMV AKTIENGESELLSCHAFT deține
51.01% din acțiuni, Statul Român deține 20.64%, Fondul Proprietatea S.A. deține
18.99% din acțiuni,iar ponderea rămasă din acțiuni, 9.36%, este deținută de
persoane fizice și persoane juridice.

ALTI ACTIONARI; 9.36%

FONDUL PROPRIETATEA S.A; 18.99%

OMV AKTIENGESELLSCHAFT; 51.01%

STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ENERGIEI; 20.64%

Structura acționariatului companiei OMV PETROM în anul 2015

1.1. Piața și concurența


După cum putem observa în următoarea reprezentare grafică, OMV PETROM S.A.
este lider pe piața de desfășurare din România, cu o cotă de piață de 51.47% fiind
urmat de principalul concurent Romgaz, cota de piață a acestei firme fiind de
34.41%.

În vederea satisfacerii a cât mai multe nevoi ale clienților OMV PETROM S.A. a
introdus, în lista produselor oferite și a serviciilor prestate, o serie de extra-servicii
cum ar fi: Transfer Rapid de Bani prin Westaco Express; Bilete și Loto; Livrări Flori;
Asigurare RCA; Plată Facturi și Rate prin Westaco Express.
Clienții firmei OMV PETROM S.A. sunt atât persoane fizice cât și persoane
juridice.
2 Structura surselor de finanțare ale OMV PETROM S.A.
2.1. Descrierea surselor de finanțare ale OMV PETROM S.A.
A. Principalele surse de finanțare exprimate în mărimi
absolute și relative

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli


Sursele de finanțare ale firmei

Împrumuturi pe termen mediu și lung

Capital social

Rezerve

Autofinanțare (capitaluri proprii)


Rezultatul exercițiului

Rezultatul reportat

Capitalul social este principala sursă de finanțare a unei firme. Acesta este divizat în
acțiuni cu o valoare nominală înscrisă pe aceasta. OMV PETROM S.A. are un capital
de 5.664.410.624 lei divizat în 56.644.108.335 acțiuni.

Rezervele sunt acele elemente ale capitalului propriu constituite conform legii sau
statutului firmei din profitul firmei .Rezerva legală pentru firma analizată este total
constituită, iar acest lucru determină faptul că valoarea acesteia nu prezintă
modificări.

Rezultatul exercitiului curent reprezintă suma obținută prin diferența dintre venituri
și cheltuieli. Rezultatul firmei OMV PETROM S.A. este diferența dintre veniturile
obținute din vânzarea produselor prezentate în capitolul anterior dar și din prestarea
serviciilor pe parcursul exercițiului financiar, și cheltuielile rezultate din
aprovizionarea cu mărfuri, materiale consumabile sau alte astfel de cheltuieli.
Nerepartizarea profitului sau neacoperirea pierderii din exercițiul curent se transferă
asupra rezultatului reportat.
Sursele de finanțare străină asigură finanțarea temporară a firmei prin împrumuturi
pe termen scurt, mediu sau lung. Împrumuturile pe termen mediu și lung se
rambursează la termen și sunt purtătoare de dobândă.

Situația surselor de finanțare în anul 2015:


Surse de finanțare Suma Procent
Capitaluri proprii 25.688.000.000 62%
Împrumuturi 15.431.000.000 38%
TOTAL 41.119.000.000 100%
Situația surselor de finanțare în anul 2014:
Surse de finanțare Suma Procent
Capitaluri proprii 27.005.000.000 63%
Împrumuturi 16.120.000.000 37%
TOTAL 43.125.000.000 100%
Situația surselor de finanțare în anul 2013:
Surse de finanțare Suma Procent
Capitaluri proprii 26.642.000.000 67%
Împrumuturi 13.405.000.000 33%
TOTAL 40.047.000.000 100%

A. Evoluția surselor de finanțare in functie de factori de influență.

Surse de 201 Modificări 2014 Modificări 2013


finanțare 5
Capitaluri proprii 62% scade cu 1% 63% scade cu 4% 67%
Împrumuturi 38% creste cu 1% 37% creste cu 4% 33%

Perioada 2013-2014

Capitalurile proprii totale au scăzut din cauza faptului că au fost distribuite


dividende pentru anul 2013 în anul 2014.

Împrumuturile au crescut per total ca urmare a contractării unui împrumut


pentru filiala Kom Munai LLP cu BERD în septembrie 2014 și ca urmare a
majorării provizioanelor de dezafectare.

Perioada 2014-2015

Capitalurile proprii totale au scăzut, în principal, din cauza rezultatului negativ


obținut în anul 2015.

Împrumuturile au crescut ca urmare a contractării unui împrumut în anul 2015.


3 Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor de
influență

3.1. Structura capitalurilor proprii la compania OMV PETROM S.A. în intervalul


2013-2015

A. Capitaluri proprii în mărimi absolute

Surse de finanțare 2015 2014 2013


proprie
Capital social 5.664.410.624 5.664.410.624 5.664.410.624
Rezerve legale 1.132.882.125 1.132.882.125 1.132.882.125
Rezerve 9.621.403.544 7.090.531.833 6.541.401.664
Rezerve din reevaluare 5.521.438.336 1.005.386.476 2.250.596.839
Rezultatul reportat 4.444.701.070 7.667.087.872 3.385.620.876
Rezultatul exercițiului -696.835.699 4.444.701.070 7.667.087.872
Total capitaluri proprii 25.688.000.000 27.005.000.000 26.642.000.000

B.Modificarea nominală relativă anuală a componentelor capitalurilor proprii

Componente/Modificări 2015-2014 2014-2013


Capital social - -
Rezerve legale - -
Rezerve +2.530.871.711 +549.130.169
Rezerve din reevaluare +4.516.051.860 -1.245.210.363
Rezultatul reportat -3.222.386.802 +4.281.466.996
Rezultatul exercițiului -5.141.536.769 -3.222.386.802

B. Structura capitalurilor proprii ( exprimare procentuală)


Capitaluri proprii 2015

Rezultatul exercitiului; 2.57%


Rezultatul reportat;Capital
16.41%social; 20.92%

Rezerve legale; 4.18%


Rezerve din reevaluare; 20.39%
Rezerve; 35.53%
Capitaluri proprii 2014

Rezultatul exercitiului; 16.46%


Capital social; 20.98%

Rezerve legale; 4.20%

Rezultatul reportat; 28.39%


Rezerve; 26.26%

Rezerve din reevaluare; 3.72%

Capitaluri proprii 2013

Capital social; 21.26%


Rezultatul exercitiului; 28.78%

Rezerve legale; 4.25%

Rezultatul reportat; 12.71% Rezerve; 24.55%

Rezerve din reevaluare; 8.45%

După cum putem observa din graficele anterioare privind componentele


capitalurilor proprii putem observa că rezerva legală și capitalul social nu se
modifică în perioada 2013-2014. Celelalte componente, însă, prezintă modificări,
atât creșteri cât și scăderi datorită factorilor de influență interni cât și externi.
Trebuie să avem în vedere și faptul că totalul capitalurilor proprii se modifică în
perioada 2013-2015.
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a
principalilor factori de influență

Capitalul social rămâne constant în perioada 2013-2015.

Rezerva legală este total constituită până în anul 2013, iar în perioada 2013-2015
nu prezintă modificări.

Rezervele se concretizează în rezerve statutare sau contractuale, rezerva aferentă


facilității privind cota geologică, rezerva aferentă contractelor de acoperire a
riscurilor de trezorerie. Acestea se costituie din rezultatul reportat sau conform
statutului sau actului care stă la baza constituirii companiei. Aceste elemente
prezintă creștere pe perioada celor 3 ani deoarece compania doreste să fie
protejată în situații nefavorabile.

Rezerve
10,000,000,000
9,000,000,000
8,000,000,000
7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0
2015
2014
2013

Rezervele din reevaluare reprezintă surplusul rezultat din evaluare activelor


firmei de un evaluator specializat. Modificările acestor rezerve se datorează
creșterii sau scăderii valorii activului. Dacă valoarea activului determinată de
evaluator este mai mare decât cea înregistrată în contabilitate atunci se majorează
rezerva din reevaluare cu diferența dintre cele doua valori. În situația inversă se
diminuează valoarea rezervei din reevaluare. În perioada 2013-2015 valoarea
rezervelor din reevaluare a prezentat ambele tipuri de modificări.
Rezerve din reevaluare
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0
2015
2014
2013

Rezultatul reportat este condiționat de rezultatul exercițiului anterior, deoarece


rezultatul obținut în anul financiar anterior se transferă la rezultatul reportat în
anul curent.

Rezultatul reportat
8,000,000,000
7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0
2015
2014
2013

Rezultatul exercitiului
8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
0
-2,000,000,000 2015
2014
2013
4 Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate
4.1. Structura resurselor împrumutate OMV PETROM S.A.
în perioada 2013-2015
A. Resurse împrumutate în mărimi absolute
Resurse împrumutate 2015 2014 2013
Împrumuturi purtătoare 1.424.000.000 1.589.000.000 1.254.000.000
de dobânzi > 1 an
Provizioane 10.729.000.00 11.358.000.000 8.993.000.000
0
Furnizori și alte datorii 2.899.000.000 2.318.000.000 2.958.000.000
asimilate
Împrumuturi purtătoare 379.000.000 855.000.000 200.000.000
de dobânzi < 1 an
TOTAL 15.431.000.000 16.120.000.00 13.405.000.00
0 0

B.Modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate


Resurse/Modificare 2015-2014 2014-2013
Împrumuturi purtătoare de dobânzi > 1 an -165.000.000 +335.000.000
Provizioane -629.000.000 +2.365.000.00
0
Furnizori și alte datorii asimilate +571.000.000 -640.000.000
Împrumuturi purtătoare de dobânzi < 1 an -476.000.000 +655.000.000

C.Structura resurselor împrumutate (exprimare procentuală)


Resurse împrumutate 2015

Imprumuturi purtatoare
Imprumuturi dedobanzi
purtatoare < 1 an;
de dobanzi > 12.46%
an; 9.23%
Furnizori si alte datorii asimilate; 18.79%

Provizioane; 69.53%
Resurse împrumutate 2014

Imprumuturi purtatoare dedobanzi < 1 an; 5.30% Imprumuturi purtatoare de dobanzi > 1 an; 9.86%
Furnizori si alte datorii asimilate; 14.38%

Provizioane; 70.46%

Resurse împrumutate 2013

Imprumuturi purtatoare
Imprumuturi dedobanzi
purtatoare < 1 an;
de dobanzi > 11.49%
an; 9.35%
Furnizori si alte datorii asimilate; 22.07%

Provizioane; 67.09%

Împrumuturile pe termen scurt, mediu și scurt purtătoare de dobândă au crescut


în anul 2014 față de anul 2013 din cauza unui nou împrumut contractat de filiala
Kom Munai LLP cu BERD, în septembrie 2014, pentru suma de 200 mil. USD
(din care suma de 142 mil. USD era trasă la 31 decembrie 2014) în vederea
investițiilor viitoare.

Datoriile Grupului au crescut datorită majorării provizioanelor și creșterii


investițiilor în Marea Neagră, dar și datorită constituirii provizioanelor în urma
controalelor fiscal din România și Kazahstan.

În anul 2015 față de anul 2014 împrumuturile purtătoare de dobândă au scăzut


din cauza rambursărilor planificate în anul 2015, parțial contrabalansate de
efectul deprecierii RON în raport cu EUR și USD între sfârșitul lui 2014 și
sfârșitul lui 2015.

Datoriile au scăzut ușor în anul 2015 față de 2014 ca urmare a plăților efectuate în
urma finalizării controlului fiscal din OMV PETROM și a reducerii datoriilor
comerciale.
Concluzii
În urma analizei efectuate asupra surselor de finanțare a companiei OMV Petrom
S.A. am observat faptul că activitatea acesteia este susținută în cea mai mare
parte prin efortul propriu al fimei.

OMV PETROM S.A. este una dintre cele mai mari firme de pe piața petrolieră,
cota de piață a acesteia în România indicând că firma este totodată și lider pe
această piață.

OMV PETROM are o poziție solidă pe piața gazelor naturale din România,
acoperind o mare parte din segmentele acesteia, însa principalii consumatori pe
care aceasta se axează sunt consumatorii industriali dar și distribuitorii de gaze.

În perioada 2013-2015, această companie a avut parte de suișuri și coborașuri pe


plan financiar deoarece rezultatele obtinuțe de firmă nu au avut o creștere sau
descreștere constantă. Cu toate acestea OMV PETROM își folosește resursele
proprii în prezent, cu ideea că, de exemplu provizioanele costituite acum, o vor
ajuta, în viitorul apropiat sau îndepartat, să prospere. Acest lucru spune despre
firmă că are o viziune de perspectivă.

OMV Petrom S.A. este o companie care alege să obțină rezultate favorabile prin
valorificarea capitalurilor proprii în defavoarea resurselor împrumutate, acestea
din urma fiind o variantă de abordat în situații de nevoie extremă.

Bibliografie

 http://revista22.ro/70258284/.html
 http://www.bvb.ro/
 https://www.omvpetrom.com/portal/01/petromcom/petromcom/OMV_
Petrom/Annual_Report
 Bistriceanu, Gh., ș.a., Finanțele agenților economici, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2004
 Toma, M.; Alexandru, F., Finanțe și gestiune financiară de întreprindere, Editura
Economică, București, 2003
 Hoanta, N., Finanțele firmei, Editura Economică, București, 2003. Stancu Ion, Finanțe,
Editura Economică, București 2007