Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Facultatea Tehnologia Alimentara


Catedra: Tehnologie și Management in Industria Alimentara Publică

Raport
privind desfașurarea stagiului profesional de producție la
SRL “ Cafe de Italia “

A efectuat : studentul gr. TMAP-161


Ananencov Vladislav

A verificat :

Administratorul Intreprinderii SRL “ Cafe de Italia” : Marina Gribanova

___________________
semnatura

Chișinău 201
CONTRACT
PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITAREA DE LICENȚĂ
/MASTERAT

Prezentul contract se încheie între:

Universitatea_________________________________,denumintă în continuare organizator de practică ,


reprezentată de Decan _______________________________________________________
Întreprinderea ________________________________, denumită în continuare partener de
practică, reprezentată de ____________________________________________________
(numele in functiune)
Student / masterand ___________________________, denumit in continuare practicant înscris in anul
universitar ____________la Facultatea _____________________
specialitatea _____________________________grupa________________________________________
Art. 1. Obiectivul contractului
Contractul stabilește cadrul in care se organizează și se desfașoară stagiul de practică pentru consolidarea cunoștințelor teoretice și pentru
formarea abilitaților practicantului, in vederea aplicarii acestora .
Art. 2.Statutul practicantului
Practicantul ramâne, pe toată durata stagiului de pregatire practică, student / masterand al Universitații
Art. 3. Durata si perioada desfășurarii stagiului de practică
3.1.Timpul stagiului de practică ________________
3.2.Stagiul de practică va avea durata de _________________________
3.3.Perioada desfașurarii stagiului de practică este de la _________(zi/luna/an) până la ______________.
Art. 4.Programul stagiului de practică
Stagiul de practică are ca scop aplicarea in practica a cunostințelor teoretice accumulate de practicant. Întreprinderea trebuie să ofere
practicantului condiții și sarcini în legătură directă cu calificarea și competențele de care practicantul trebuie să le obțina. Conținutul stagiului
de practică prezentat mai jos trebuie sa fie definit in comun de către student responsabilii de la instituația de învățământ și de la întreprindere.
Obiectivele stagiului de practică:
_______________________________________________________________________________________________________;_____________
__________________________________________________________________________________________;
Programul stagiului de practică :
1 săptămână
____________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________;
a 2 si a 3 săptămână
____________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________;
a 4 săptămână
____________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________;
Art. 5. Personae desemnate de organizatorul de practică și partenerul de practică
5.1.Conducatorul de practică (persoana care avea responsabilitatea de monitorizare a stagiului de practică din partea
partenerului de practică
Dl/Dna ___________________Funcția______________________Telefon___________________
5.2. Cadrul didactic responsabil cu monitorizarea stagiului de practică din partea organizatorului de practică:
Dl/Dna_______________Fucția_____________________Telefon_________________
Art. 6. Plata și obligațiile sociale
Practicantul nu poate pretinde la un salariu din partea partenerului de practica, cu excepția situației in care practicantul are statut de angajat .
Art. 7. Responsabilitațile practicantului
7.1. Practicantul are obligația, ca pe durata derularii stagiului de practică, să respecte programul lucru stabilit și să execute activitațile
specificate de conducător în conformitate cu programul de practică , în condițiile respectării cadrului legal cu privire la volumul si dificultatea
acestora .
7.2. Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică.
7.3 Practicantul are obligația de a respecta normele de securitate si sănătate în muncă, pe care le-a însușit de la reprezentantul partenerului de
practică înainte de începerea stagiului de practică
7.4. Practicantul se angajează sa nu foloseasca, in niciun caz , informațiile la care are acces in timpul stagiului despre partenerul de practică sau
clienții săi, pentru a le comunica unei terțe părîi sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât doar cu acordul respetivului
partener de practică.
Art. 8. Responsabilitațile partenerului de practică
8.1. Partenerul de practică va stabili un conducător pentru stagiul de practică, selectat dintre salariații proprii cu studii superioare
8.2. In cazul nerespectării de catre practicant a obligaîiilor și a regulamentului de ordin intern, conducătorul din partea întreprinderii va
contacta responsabilul de practică din Universitatea, pentru a decide privind aplicarea sancîiunilor conform.
Оглавле1ние
Curpins .................................................................................................................................................. 2

Practica de studiu
Mod Coala № document. Semn. Data
Elaborat Litera Coala Coli
Сontrolat
1 1 27
Curpins UTM, TA
N. contr.
gr. TMAP-161
Aprobat
Capitol 1

1.1Tema sadasda
Capitol 2

2.1Tema sadasda

Introducere

Un restaurant este un stabiliment unde se pot consuma pe loc mâncăruri și băuturi, contra
cost. De obicei mâncărurile sunt preparate în bucătăria proprie de către un bucătar-
șef.Există foarte multe tipuri de restaurante, care servesc diferite meniuri, adesea
specializate, după rețete din bucătăriile diferitelor culturi. Adesea restaurantele sunt
integrate în servicii mai complexe, ca hoteluri, aeroporturi, universități. Restaurantul a fost şi
va fi un loc public unde omul nu numai işi satisface necesităţile alimentare, ci un loc unde el
poate sa mănînce bucate pregatite la nivel inalt primind o placere din atmosfera in care se
află. Căci calitatea deservirii stă in prim plan în orice restaurant.
Restaurantul este o întreprindere a alimentaţiei publice ce acordă contingentului un
sortiment avansat de bucate pe comanda individuala si bineinţeles o calitate inaltă de
deservire. Aici se petrec aniversări, bancheturi, întîlniri oficiale ş.a.
1. Caracteristica generală a întreprinderii
La cefeneua “Café de Italia ” găsiţi o atmosferă ideală pentru întâlniri de afaceri, ceremonii,
aniversări, cine romantice într-un cadru intim !
Restaurantul “Café de Italia” are ca deziderat respectarea celor mai înalte standarde de
calitate şi ospitalitate. Restaurantul “Café de Italia ” are în dotare o linie de bucătărie
modernă în cadrul căreia se realizează produse ce corespund celor mai exigente gusturi.
Calitatea şi bunul gust al produselor sunt asigurate şi garantate de către bucătarii
restaurantului “Poiana Nucului”, care împreună cu barmanii şi ospătarii oferă servicii de
calitate şi o ambianţă plăcută.

Tipul întrprinderii de A.P.


În funcţie de nivelul de servire a clienţilor, unităţile alimentaţiei publice se clasifică în cinci
categorii: lux, superioară, I, II şi III.
Unitatea de alimentaţie publică prepară, comercializează produse şi prestează servicii
aferente acestui profil atît în spaţiile sale de comercializare (servire), cît şi în afara lor.
În funcţie de sortimentul produselor şi băuturilor propuse, complexitatea preparării
bucatelor, calificarea personalului, dotarea tehnică şi interiorul localului, nivelul de deservire
a consumatorilor, unităţile de alimentaţie publică se clasifică după tipuri, conform anexei
nr.2 la Hotărîrea Guvernului 1209 din 8 noiembrie 2007, şi sînt încadrate în categorii,
conform anexei nr.3 a aceleiaşi hotărîri.
”Café de Italia ” este un restaurant de categoria I. În cadrul unităţilor de alimentaţie publică
de categoria I se includ restaurantele (cu excepţia celora din categoriile lux şi superioară) şi
cafenelele, deservirea este, de asemenea, efectuată de ospătari. În aceste unităţi se
serveşte un sortiment vast de gustări, bucate de bază, deserturi; evoluează ansambluri
muzicale sau muzică prin mijloace tehnice. În categoria I se încadrează inclusiv
restaurantele amplasate în localurile gărilor, hotelurilor, în vagoane-restaurant cafenelele-
baruri, unităţile specializate cu gratare, bere, cocktail-bar.
2. Igiena personalului la intreprinderea alimentaţiei publice
Igiena cere o atenţie deosebită la întreprinderile de alimentaţie publică. Ea constă dintr-un
şir de reguli sanitare, care trebuie să fie respectate de lucrătorii din unităţile alimentaţiei
publice. Respectarea regululior de igienă personală are o importanţă mare pentru
preîntîmpinarea contaminării hranei cu microorganisme, ce pot cauza apariţia infecţiilor ce
duc la intoxicaţia alimentară. Igiena personală a lucrătorilor îmbunătăţeşte cultura deservirii
populaţiei şi este un indice important al culturii generale în cadrul unităţii alimentaţiei
publice. Regulile de igiena personală prevăd un şir de cerinţe igienice faţă de întreţinerea
corpului, mîinilor şi a cavităţii bucale într-o curăţenie sanitară şi examinarea medicală a
lucrătorilor alimentaţiei publice.
Restaurantul este alcatuit din:
- sala
- sectia fierbinte
- sectia de bucate reci
- sectia de carne si peste
- sectia de legume
- sectia de spalare a veselei
- incaperi de depozit
- incaperi administrative
- incaperi de igiena a contingentului
- incaperi de igiena a personalului
Componenta lucratorilor restaurantului este:
• administrator-1
• contabil-1
• sef de producere-1
• expeditor al produselor alimentare-1
• bucatar de categoria 6-1
• spalator a veselei –2
• chelneri-2
• servitoare-1
Igiena personalului la intreprinderea alimentatiei publice
Igiena cere o atentie deosebita la intreprinderile de alimentatie publica. Ea consta dintr-un
sir de reguli sanitare, care trebuie sa fie respectate de lucratorii din unitatile alimentatiei
publice.
Respectarea regululior de igiena personala are o importanta mare pentru preintimpinarea
contaminarii hranei cu microbi, ce pot cauza aparitia infectiilor ce duc la intocsicatia
alimentara. Igiena personala a lucratorilor inbunatateste cultura deservirii populatiei si este
un indice important al culturii generale in cadrul unitatii alimentatiei publice.
Regulile de igiena personala prevad un sir de cerinte igienice fata de intretinerea corpului,
minilor si a cavitatii bucale intr-o curatenie sanitara si examinarea medicala a lucratorilor
alimentatiei publice.
O importanta deosebita se acorda imbracamintei sanitare.
Fiecare lucrator este obligat sa respecte urmatoarele cerinte in timpul purtarii hainelor
sanitare:
2) sa nu se foloseasca bolduri sau ace pentru incheierea scurtei
3) sa nu se puna in buzunare obiecte in plus
4) cind iese din blocul alimentar sa scoata hainele sanitare, cind intra sa le imbrace,
spalindu-se in prealabil pe miini
5) sa nu intre cu hainele in viceu
6) inainte de eliberarea hainei gata si oadata cu murdarirea ei se schimba hainele sanitare
7) imbracamintea sanitara se pastreaza separat de celelalte haine

S-ar putea să vă placă și