Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învățământ:

RAPORT SINTEZĂ PRIVIND REZULTATELE EVALUĂRII INIȚIALE


AN ȘCOLAR 2018-2019

DIAGNOZA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT


PENTRU DISCIPLINA: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Perioada de desfășurare a evaluării inițiale:

A. Număr clase învățământ liceal la care s-au aplicat instrumente de evaluare inițială:
 Clasa aIX-a: 4 ;număr elevi: 99;
 Clasa aXII-a ________;număr elevi _______________;
B. Număr clase învățământ gimnazial la care s-au aplicat instrumente de evaluare
inițială:
 Clasa aV-a: 1 ;număr elevi: 28;
 Clasa aVIII-a : 2 ;număr elevi: 38;

I.Aprecieri succinte pe COMISIE, privind obiectivele urmărite și competențele


vizate la disciplină în cadrul evaluărilor inițiale, pentru fiecare nivel de studiu:

S-a urmărit în cadrul evaluărilor inițiale, aplicate elevilor, cunoașterea nivelului


de dezvoltare al calităților motrice și al competenţelor necesare practicării unor
discipline/probe sportive, în scopul de orientare și optimizare a învățării. Au fost
aplicate probe din sistemul național de evaluare la disciplina educație fizică și sport.
Astfel, evaluările iniţiale au fost folosite ca reper pentru adaptarea procesului de
învăţare la particularităţile elevilor.

II. Analiza rezultatelor evaluării inițiale:

După două săptămâni de pregătire au fost aplicate probe din sistemul de evaluare la disciplina educație
fizică și sport pe clase, fete/băieți

Clasa a V-a
1 clasă, 28 elevi testați

1. Complex de dezvoltare fizică armonioasă

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - - - - - 8 20 9,71
2. Alergare de viteză pe 50 m plat, cu start de sus

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - 2 3 3 5 4 5 6 7,60

3. Forță –membre superioare: fete (tracțiuni pe banca de gimnastică), băieți (flotări)

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - - 2 8 2 9 7 8,39

-abdomen: ridicarea genunchilor din atârnat la scara fixă

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - - - - 2 2 24 9,79

-membre inferioare: săritura în lungime de pe loc

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - 2 1 2 3 4 8 8 8,21

4. Alergare de durată 4 minute

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - 4 2 2 8 2 4 6 7,36

5. Aruncarea mingii de oină

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - 2 6 1 1 10 4 4 7,39

6. Exercițiu la sol cu 5 elemente impuse

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - 2 1 4 6 7 8 8,39

7. Săritura în ghemuit pe lada de gimnastică așezată transversal, urmată de săritură dreptă

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - 4 1 1 10 4 8 8,18

8. Structură tehnică baschet: prinderea mingii - dribling multiplu – aruncare la coș

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - - 8 2 7 7 4 7,89
Clasa a VIII-a:
2 clase, 38 de elevi testați

1. Alergare de viteză pe 50 m plat, cu start de sus

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - 2 3 1 5 6 9 12 8,24

2. Forță –membre superioare: fete (tracțiuni pe banca de gimnastică), băieți (flotări)

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - - 2 5 7 8 16 8,82

-abdomen: ridicarea picioarelor din culcat dorsal în 30”

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - - 2 3 7 8 18 8,97

-spate: ridicarea trunchiului din culcat facial în 30”

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - - - 3 7 8 20 9,18

-membre inferioare: săritura în lungime de pe loc

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - 4 5 3 4 7 15 8.32

3. Alergare de rezistență: 800 m fete, 1000 m băieți

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - 3 5 2 4 8 6 10 7,76

4. Aruncarea mingii de oină

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - 2 4 5 3 4 6 14 8,03

5. Exercițiu la sol

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - 7 2 1 4 7 17 8,39

6. Săritura în sprijin depărtat peste capră

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - - 1 1 4 12 20 9,29
7. Joc bilateral handbal

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - 2 5 7 4 10 10 8,18

Clasa a IX-a:
4 clase, 99 de elevi testați

1. Alergare de viteză pe 50 m plat, cu start de jos

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - 7 11 10 15 16 19 21 7,65

2. Forță –membre superioare: fete (flotări cu palmele sprijinite pe bancă), băieți (flotări cu picioarele
sprijinite pe bancă)

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - - 13 10 27 21 28 8,41

-abdomen: fete (ridicarea genunchilor la piept din atârnat), băieți (ridicarea simultană a
trunchiului și picioarelor)

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - 11 10 15 16 21 26 8,05

-membre inferioare: fete (împingeri cu un picior sprijinit pe scare fixă), băieți (trei sărituri în
lungime de pe loc, succesive)

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - 2 11 8 16 11 14 37 8,15

3. Alergare de rezistență: 800 m fete, 1000 m băieți

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - 8 12 11 15 13 19 21 7,55

4. Aruncarea greutății

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - 8 6 9 14 16 19 27 7,90

5. Exercițiu la sol

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - 6 8 15 14 29 27 8,34
6. Săritura în sprijin depărtat peste capră și la lada de gimnastica cu rostogolire

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - 8 10 15 16 11 30 7,39

7. Joc bilateral baschet

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - - 3 6 8 20 27 35 8,68

Având în vedere că rezultatele probelor/testelor inițiale nu sunt trecute în catalog, nu au fost


acordate bonificații în funcție de criteriile privind starea de sănătate (exces ponderal etc), atitudinea față de
procesul de învățământ, așa cum se acordă la evaluările continue și finale.
Se observă o medie a notelor la toate nivelurile peste 7, cu note mici în special la probele ce
verifică nivelul de dezvoltare al calităților motrice în special viteza de deplasare la clasele de început de
ciclu a V-a și a IX-a și alergarea de rezistență.
În urma verificarii deprinderilor din aruncarea mingii de oină și a greutății la calasa a IX-a, ce
implică forța explozivă, au fost și rezultate mai slabe.
Săriturile la aparate au fost notate mai slab în special al clasele a IX-a, în care există elevi proveniți
din școli cu o dotare materială precară și probabil nu au făcut sărituri la aparatele de gimnastică.
Verificarea competențelor necesare practicării jocurilor sportive, baschet și handbal, s-a făcut în
contextul jocului bilateral la clasele a VIII-a și a IX-a și prin structură tehnică la clasa a V-a. S-a observat la
câțiva elevi o slabă stăpânire a deprinderilor de prindere și pasare a mingii, de dribling și aruncare la
coș/poartă.

II.1.Aspecte pozitive identificate:

Clasa a V-a:
- O bună cunoaștere a complexelor de dezvoltare fizică generală, bagaj mare de deprinderi
motrice specifice gimnasticii și săriturilor la aparate
- O bună dezvoltare a musculaturii abdominale
- Nu există elevi scutiți de educație fizică

Clasa a VIII-a:
- Majoritatea elevilor au fost apreciați cu note maxime la săritura peste capra de gimnastică
- Rezultate foarte bune obținute la proba de verificare a dezvoltării musculaturii spatelui
- Peste 10 elevi au primit nota maximă la fiecare probă

Clasa a IX-a:
- Rezultate bune și foarte bune în urma verificării deprinderilor specifice jocului de baschet
- O medie a rezultatelor peste 8 la majoritatea probelor susținute

II.2.Aspecte care necesită îmbunătățire:

Clasa a V-a:
- Dezvoltarea calităților motrice: viteză, îndemânare, rezistență și forță, pentru îmbunătățirea
rezultatelor la probele ce implică aceste calități în special la elevii cu note sub 6
- Dezvoltarea curajului elevilor care au obținut note mici la săritura peste lada de gimnastică
Clasa a VIII-a:
- Dezvoltarea calităților motrice: viteză, îndemânare, rezistență și forță, pentru îmbunătățirea
rezultatelor la probele ce implică aceste calități în special la elevii cu note sub 6

Clasa a IX-a:
- Dezvoltarea calităților motrice: viteză, îndemânare, rezistență și forță, pentru îmbunătățirea
rezultatelor la probele ce implică aceste calități în special la elevii cu note sub 6
- Dezvoltarea curajului elevilor care au obținut note mici la săritura la lada de gimnastică

III. Activităţi de reglare/ remediere/ dezvoltare,propuse:

- Dezvoltarea calităților motrice de bază în special prin folosirea unor metode atractive: jocuri
dinamice, ștafete, concursuri, jocuri bilaterale
- Atragerea unui număr cât mai mare de elevi în activitățile sportive extracurriculare:
antrenamente pentru pregătirea echipelor reprezentative, olimpiada națională a sportului
școlar, gimnaziada, concursuri sportive
- Îndrumarea elevilor pentru participarea la activitățile sportive propuse de cluburile care își
desfășoară activitatea în oraș

Data:

Întocmit,
PROFESOR