Sunteți pe pagina 1din 11

CLASA: a III-a

DATA: 09.11.2017
PROPUNĂTOR: prof.înv. primar Enache Nela
ȘCOALA: Gimnazială Nr.1 Istria
DISCIPLINA: Limba și literatura română
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII: Substantivul -recapitulare
TIPUL LECȚIEI: consolidarea cunoştinţelor
Competențe specifice:
1.2 Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte
de comunicare familiare;
3.4 Evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie și alte
aspecte importante ale acestuia.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 - să completeze corect rebusul;
O2 - să definească substantivul;
O3 - să recunoască substantívele dintr-un enunț dat;
O4 - să analizeze substantivele din enunțuri date;
O5 - sǎ dea exemple de substantive în funcţie de categoria pe care o denumesc;

STRATEGII DIDACTICE
* METODE ȘI PROCEDEE: rebusul, ciorchinele, exercitiul, munca
în perechi, conversatia, explicatia, jocul didactic, aprecierea verbală
* MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: manual, caiet, fișe de lucru,
marker, foi flip-chart, pancarte cu emoticoane:fețe
zâmbitoare,triste,like,dislike.
* FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.
* FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a
elevilor, aprecieri verbale, autoevaluarea.

Bibliografie:
Programa școlară OMEN 5003/02.12.2014
Limba și literatura română, clasa a III-a,editura ARS Libri,autori: Adina
Grigore,Cristina Ipate-Toma,Nicoleta-Sonia Ionica,Georgeta-Mihaela Crivac.
Nr. Secvențele Ob. Strategie didactică
crt. instruirii Op. Activitatea învățătorului Activitatea elevilor Metode și Material Forme de Evaluare
procedee didactic organizare
1. Moment Asigur condițiile optime și Se pregătesc pentru Observația Materialel Frontal
organizatoric materialele necesare oră. e necesare
pentru buna desfășurare a lecției
lecției.
2. Verificarea Se verifică tema pentru Citesc/ ascultă Conversația Frontal
temei acasă atât cantitativ, cât și conținutul temei și se Individual
calitativ. corectează unde este
nevoie.

3. Captarea O1 Se va face cu ajutorul unui Citesc definiţiile şi Conversația Fișe de Individual Evaluarea
atenției rebus. (ANEXA 1) completează corect lucru răspunsurilor
rebusul.
După completarea lui
elevii vor observa că
pe diagonala A – B se
obține cuvântul
SUBSTANTIV.

4. Anunțarea Le cer să observe cuvântul Scriu data și titlul Tablă Frontal Observarea
temei și a obținut pe verticala A-B . lecției tablă și pe Individual sistematică
obiectivelor Spun că titlul lecției este caiete: Substantivul-
Substantivul-exerciții exerciții aplicative
aplicative Caiete
5. Reactualizarea Se solicită elevilor să Completează Ciorchinele Coală de Frontal Evaluarea
cunoștințelor O2 completeze ciorchinele de ciorchinele. flip-chart răspunsurilor
anterioare pe coala de flip-chart care Ascultă cu atenție. Marker
conține: definiția, felul,
genul, numărul
substantivului.
(ANEXA 2)
6. Organizarea O3 Se împart elevii pe șase Rezolvă sarcinile de Munca pe Fișe de Pe grupe Observarea
situațiilor de grupe: pe fișă. echipe lucru sistematică
consolidare O4 1. Grupa ființelor; Prezintă în fața clasei
2. Grupa lucrurilor; modul de rezolvare a
3. Grupa exercițiilor.
fenomenelor
naturii;
(ANEXA 3)
7. Obținerea O5 Solicit elevilor să vină în Aleg frunza. Joc didactic Frunze din Individual Aprecierea
performanțelor față și să aleagă o frunză Citesc sarcina de pe hărtie răspunsurilor
din hârtie colorată. verso. Lipici
Le cer să lipească frunza Lipesc frunza pe Planșă cu
pe copăcelul de pe planșă. copăcel. copac
8. Aprecieri Apreciez participarea la Ascultă aprecierile. Manual Aprecierea
Concluzii oră a elevilor. Notează tema. verbală
Se dă tema pentru acasă.
GRUPA FIINȚELOR

1. Dați 5 exemple de substantive care să denumească ființe:

2. Dați 5 exemple de substantive la genul feminin și 5


exemple de substantive la genul masculin:

Feminin Masculin

3. Scrieți la numărul plural următoarele substantive:


vulpe-
coală-
oglindă-
nepot-

4. Subliniați, apoi analizați substantivele din enunțul de mai


jos:
Florile din buchet erau multicolore.
GRUPA LUCRURILOR

1. Dați 5 exemple de substantive care să denumească


lucruri:

2. Dați 5 exemple de substantive la genul feminin și 5


exemple de substantive la genul masculin:

Feminin Masculin

3. Scrieți la numărul plural următoarele substantive:


masă-
copil-
urs-
umbrelă-

4. Subliniați, apoi analizați substantivele din enunțul de mai


jos:
În codru cântau privighetori.
GRUPA FENOMENELOR NATURII

1. Dați 5 exemple de substantive care să denumească


fenomene ale naturii:

2. Dați 5 exemple de substantive la genul feminin și 5


exemple de substantive la genul masculin:

Feminin Masculin

3. Scrieți la numărul plural următoarele substantive:


geantă-
pasăre-
casă-
tren-

4. Subliniați, apoi analizați substantivele din enunțul de mai


jos:
Fetițele cântă la pian.
FISA NR 1
REBUS - SUBSTANTIV
1. Obiect cu care scriem.
2. Ploaie măruntă şi deasă.
3. cartea de căpătâi a boboceiilor din clasa I.
4. Lipsă indelungată de ploi.
5. “Biroul” doamnei invăţătoare.
6. “Biroul” elevului.
7. Persoană care educă multe generaţii de elevi.
8. Cu ea scriem pe tablă.
9. Obiect folosit pentru a linia caietul.
10. Aşa li se mai spune şcolarilor.

A
S T I L O U
B U R N I T A
A B E C E D A R
S E C E T A
C A T E D R A
B A N C A
I N V A T A T O R
C R E T A
R I G L A
E L E V I
B
Partea de vorbire care
denumeşte lucruri, fiinţe,
fenomene ale naturii.
feminin

Definiţie

masculin
Genul.
subst

SUBSTANTIVUL neutru .

Numarul
Felul subst.
subst.

Plural
Comun Singular
Propriu

Denumeşte mai
Denumeşte un multe lucruri,
Denumeşte anumite singur lucru, o mai multe fiinţe,
lucruri, fiinţe, singură fiinţă, mai multe
Denumeşte lucruri, fenomene ale naturii, Se scrie un singur fenomene ale
fiinţe, fenomene ale spre a le deosebi de întotdeauna fenomen al naturii.
naturii de acelaşi fel. celelalte de acelaşi fel. cu literă naturii.
iniţială mare.