Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Educatoare: Nedelcu Gabriela


Grădiniţa : Crai Nou
Grupa: Mică A
Categoria de activitate: Educaţie fizică
Subiectul activităţii: Mers şi alergare printre obstacole,
joc: „Alergarea printre pomi”
Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi
Durata: 10 – 15 minute
Scopul: - executarea corectă a principalelor exerciţii de dezvoltare fizică a segmentelor corpului; aplicarea în activităţi practice a
deprinderilor motrice corect însuşite.
Obiective operaţionale:
O1 – să se alinieze în linie, pe un rând şi în cerc;
O2 – să execute corect variantele de mers şi alergare;
O3 – să execute la comandă exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
O4 - să alerge printre obstacole.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul fizic.
Mijloace de învăţământ: jaloane.
Momente/Verigi Ob op Conţinut şi mijloace Timp /dozare Indicaţii metodice şi organizatorice
1.Organizarea grupei O1 Deplasarea copiilor la locul 2 min.
de desfăşurare a activităţii;
Salutarea copiilor; xxxxxxxx
Verificarea echipamentului şi
a stării sănătăţii; x
Anunţarea temei
2.Pregătirea O2 Exerciţii de ordine şi de front
organismului pentru Variante de mers:
efort -mers pe vârfuri 1x „Suntem uriaşi”
-mers pe călcâie 1x
-mers ca soldaţii 1x
-mers cu pas adăugat spre 1x -spatele drept, mâinile pe şolduri, privirea înainte;
dreapta -mers ghemuit, spatele drept, mâinile pe genunchi,
-mersul piticului 1/2x privirea înainte;
-mers obişnuit 1x

Variante de alergare: -spatele uşor aplecat înapoi, privirea înainte,


-alergare uşoară 1x mâinile pe corp, nu strângem pumnii;
-alergare cu genunchii ridicaţi 1x
-alergare lovind şezuta 1x -punem mâinile la spate şi încercăm să le atingem
-pasul ştrengarului 1x cu călcâiele;

Se fac exerciţii de respiraţie după fiecare alergare:


la inspiraţie braţele sus, iar la expiraţie braţele jos.
3.Influenţarea selectivă a O3 Copiii formează un cerc
aparatului locomotor
P.I. stând uşor depărtat 3x -ducerea braţelor întinse orizontal înainte cu
Ex.1 Foarfeca palmele jos, forfecarea ritmică a braţelor, în faţă,
alternat, revenire;
P.I. stând cu mâinile pe 5x -îndoirea alternativă a genunchilor la piept;
şolduri exerciţiul se execută cu spatele drept, coatele spre
Ex.2 Mersul berzei înapoi, mâna este aşezată pe şold. Îndoirea
genunchilor la piept se execută cât mai sus, cu
vârful piciorului îndreptat în jos.

P.I. stând cu mâinile pe 10x -săritură alternativă pe un picior.


şolduri
Ex.3 Sari într-un picior

P.I. stând depărtat 5x -răsucirea alternativă a trunchiului cu ducerea


Ex.4 Cositul braţelor lateral. În timpul răsucirii genunchii sunt
întinşi, iar talpa lipită de sol.

P.I. stând depărtat 8x -câte doi faţă în faţă stând cu mâinile apucat –
Ex.5 Cântarul alternarea între ghemuit cu sprijinul colegului şi
stând. Spatele va fi drept, braţele întinse din cot.
Alternarea se va face în aşa fel încât, în timp ce
unul dintre copii execută ghemuirea, celălalt să
rămână în picioare servind ca sprijin.
4.Dezvoltarea calităţilor -se fac exerciţii de viteză cu 1x
motrice copiii, alergare în viteză x x x x x x x x x x --- x
maximă
5.Învăţare O4 Voi aşeza câteva obstacole la
distanţă unele de altele şi le
voi demonstra copiilor mersul
printre obstacole. xxxxxxx
Copiii vor efectua mers
obişnuit, apoi mers ghemuit 2x xxxxxxx
printre obstacole.
Copiii vor efectua şi alergare
uşoară, alergare cu braţele 2x
laterale printre obstacole.
6.Generalizare prin joc Voi împărţi copiii pe două
grupe. Înaintea fiecărei grupe xxxxxxx
se află obstacolele (pomii). La
start primii copii de la fiecare 1x xxxxxxx
grupă va alerga printre
obstacole, se va întoarce şi va
preda ştafeta următorului.
Următorul procedează ca şi
primul.
7.Revenirea Mers liniştitor în cerc, unul
organismului la normal după celălalt, mirosim
floarea.
8.Aprecieri Se fac aprecieri individuale şi xxxxxx
generale asupra modului de x
desfăşurare a activităţii.