Sunteți pe pagina 1din 2

Data______________ Numele și prenume: ______________________

TEST DE EVALUARE D 1

DIMENSIUNI INOVATOARE ÎN EDUCAŢIE

I. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare dintrea firmaţiile de mai jos: 5p

1. Caracteristicile unui cadru didactic inovator sunt:

a.cooperant, colaborativ, voinţă de inovare b. individualist, conservator, necooperant

c. cooperant, colaborativ, conservator d. individualist, refractar, conservator

2. O clasă care funcţionezăca o comunitate optimă pentru învăţare presupune ca elevii:

a.să nu aibă în credere unii în ceilalţi; b.să decidă profesorul în locul lor

c.să fie respectaţi, valorizaţi, înţeleşi d.să primescă sprijin sporadic

3. Un avantaj al învăţării pe grupuri mici este:

a. activitatea este centrată pe profesor b.elevii învaţă unii de la alţii

c. se creează zgomot în clasă d.facilitează erori de învăţare

4. Factorii care îngreunează activităţile în grup sunt:

a. scopuri comune şi o bună comunicare b.dificultăţile de coordonare şi comunicare

c. o bună comunicare şi colaborare d.sprijinul reciproc şi scopuri comun

5. Înaintea începerii activităţii de învăţare prin cooperare este necesar ca elevii :

a. să se cunoască şi să se respecte între ei b.să nu se cunoască între ei

c. să fie gălăgioşi d.să aibă acelaşi nivel de cunoştinţe

II.Stabiliţi dacă afirmaţiile de mai jos sunt adevărate sau false încercuind A/F:5p

1. Un elev cu stil de învăţare visual reţine mai repede ceea ce a văzut decât ceea ce a auzitA/F
2. Învăţarea prin cooperare este o învăţare dinamică. A/F
3. Motivarea elevilor pentru învăţarea activă constă în formularea de către profesor a sarcinilor
de lucru doar pe gustul personal . A/F
4. Un rol inovator al profesorului este că îl consideră pe elev un partener de educaţie. A/F
5. În urma reflecţiei elevii memorează ideile prezentate. A/F
Răspunsuri Test D1
I. 1 - a, 2 – c, 3 – b, 4 – b, 5 – a
II. 1 – A, 2 – A, 3 – F, 4 - A, 5 - F