Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE

Data:
Educatoare:
Unitatea de învățământ:
Grupa:
Tema anuală de studiu:
Tema proiectului tematic:
Tema săptămânii (sau Subtema proiectului tematic):
Tema activității:
Tipul activității: (predare, consolidare, verificare)
Forma de realizare: (monodisciplinară/integrată)

Elemente componente ale activității integrate:

ADP: Activități de dezvoltare personale


Întâlnirea de dimineață ,,….” ( cu toate componentele ei)
Rutine: ”..........” (deprinderea .....)
Tranziții: ”..................” (forma de realizare)

ALA 1: Jocuri și activități liber alese


Artă ,,…” (forma de realizare)
Joc de masă ,,….” (forma de realizare)
Construcții ,,…” (forma de realizare)

ADE: Activități pe domenii experiențiale


DLC ,,…” (forma de realizare)
DOS ,,…” (forma de realizare)

ALA 2: Jocuri și activități liber alese (forma de realizare)

Scop: (derivă din dimensiuni si comportamente); unul singur al activității/zilei

Obiective: (în formularea lor se va avea în vedere Taxonomia lui Bloom)

Sarcina didactică: în cazul jocurilor didactice


Reguli de joc:
Elemente de joc

Strategii didactice
Metode și procedee:
Mijloace de învățământ:
Materiale didactice:
Forma de organizare: ( frontal/individual /pe grupuri mici)

Durata: o zi (tura I – la program prelungit sau pe ore


Bibliografie: Curriculumul pentru educație timpurie – 2019
Suportul pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte cu și instrumente
care operează Curriculumul pentru educație timpurie – 2019
Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la
naștere la 7 ani, UNICEF, 2008

Scenariul activității

Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineață parcurgându-se următoarele etape: Salutul,


Prezența, Calendarul naturii, Activitatea de grup, Noutatea zilei și Motivația zilei.
Toate etapele activității se vor fi incluse în narațiunea detaliată care va constitui scenariul
activității.

S-ar putea să vă placă și