Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ DIMTRIE CANTEMIR

Facultatea de limbi și literaturi străine

LITERATURĂ COMPARATĂ

ROMANUL „ROȘU ȘI NEGRU” ÎNTRE


ROMANTISM ȘI REALISM

Student: Stroiu Andreea Vasilica

Specializarea: Română – Spaniolă; Anul II

București, 2020
Stendhal este mai presus de orice un psiholog. M. Taine a definit foarte corect sfera de cuprindere
a operei sale când a spus că interesul lui Beyle s-a orientat exclusiv spre viața sufletului... Pe scurt,
Stendhal este adevărata verigă a lanțului care leagă romanul contemporan de cel din secolul al
XVIII-lea... La fel ca și Balzac, este părintele nostru al tuturor, el este cel care a introdus arta
analizei în roman.

Emile Zola

Romancier, eseist, critic de artă și diplomat, Stendhal, pe numele său adevărat Henri-Marie
Beyle, este un scriitor marcant al secolului al XIX-lea. Este considerat o punte dintre proza secolului
Luminilor și romanul modern. Operele sale, Roșu și negru și Mănăstirea din Parma , sunt considerate
capodopere ale literaturii franceze și universale.

Henri Beyle s-a născut în anul 1783, la Grenoble, cu şase ani înaintea Marii Revoluţii din
1789, într-o familie care aparţinea vârfurilor burgheziei. A fost un scriitor francez renumit pentru
fineţea analizei sentimentelor personajelor sale, dar și pentru lipsa intenţionată de sensibilitate a
stilului. Societatea pe care avea să o construiască Stendhal era societatea impusă de cuceririle
revoluţiei franceze de la 1789, cu restaurările şi devierile aduse ulterior de Napoleon.1

În centrul concepţiei stendhaliene despre artă stă tocmai ideea modernă a variabilităţii
formelor literare, artistice, ideea unui frumos aflat în transformare, opusă ideii unui frumos imuabil.
Stendhal proiectează opera de artă nu ca pe o formă care îşi este suficientă sieşi, ci ca pe o formă ce
nu-şi va căpăta valoarea şi semnificaţia decât în relaţia cu un viitor cititor. 2

Stendhal avea să părăsească aproape anonim viaţa pământească. Abia la zece ani după moartea sa,
gloria lui începe să răsară cu o intensitate şi strălucire care naşte uimire. Pentru Stendhal, cititorul
este cel care îi va aduce gloria şi nemurirea, el ştie că numele său nu va fi dat uitării odată cu moartea
sa. Destinul operei sale este programat de către scriitor prin mult citatele cuvinte prin care îşi afirmă
certitudinea că abia în 1880 va găsi cititorii care îl vor inţelege:3

CITITORUL nu trebuie să se îngrijoreze de povestea nefericirilor mele, în primul rând pentru


că se poate sări câteva pagini, şi-l rog din suflet s-o facă, fiindcă EU SCRIU PROBABIL CA UN
ORB nişte lucruri foarte plictisitoare chiar şi pentru 1835, ce să mai vorbim de 1880. 4

1
Irina Mavrodin, Stendhal-contemporanul nostru scriitură şi cunoaştere, editura Albatros, pag. 12
2
Idem
3
Ibidem, pag, 31
4
Ibidem, pag. 31
Realismul apare în literatura franceză la sfârşitul anilor ‘20, în plină epocă de dezvoltare a
stilului romantic. În literatura franceză cele două curente - romantismul şi realismul - au coexistat un
timp, elementele realiste împletindu-se cu cele romantice în operele autorilor. Această interferență a
celor două curente reprezintă, fără îndoială, o caracteristică specifică a literaturii franceze din secolul
al XIX lea.

Creaţia literară a lui Stendhal se încadrează tipologiei realiste, deşi realismul său este încărcat
de multe elemente romantice. Cu toate acestea, observarea realităţilor sociale şi a impactului lor
asupra omului și căutarea unui stil neutru, care să nu semene nici cu cel din trecut, nici cu cel din
prezent, adică, din romantism, ci să aspire spre descrierea exactă, imparţială a vieţii, fac din Stendhal
un scriitor realist.5

Urmărind ideile iluministe, Stendhal crede în raţiunea umană mai presus de orice, dar și în
aspiraţiile de libertate şi de fericire ale omului. Viaţa adevărată, în opinia autorului francez, constă în
capacitatea omului de a o trăi activ și pasional. Astfel, analiza lumii interioare, a psihologiei şi a
comportamentului omului în legătură cu factori externi, constituie o trăsătură specifică a creaţiei sale.

Cel mai cunoscut roman al scriitorului, Roşu şi negru (1830) are drept subtitlu Cronica anului
1830. Asta explică intenţia autorului de a descrie cât mai veridic realitatea. În acest fel romanul se
transformă într-o frescă istorică şi socială a societăţii franceze de la 1830.

Acţiunea romanului psihologic Roșu și negru nu este deloc una complicată. Totul se petrece
între anii 1826 și 1831 şi relatează încercările unui tânăr pe nume Julien Sorel de a-și depăși condiția
socială. De origine umilă fiind, Julien este înzestrat de la natură cu inteligenţă şi cu o voinţă puternică,
dorindu-și cu orice preț să ocupe un loc demn în societate.

De-a lungul timpului, semnificaţia simbolică a titlului romanului a fost interpretată în diferite
feluri, printre care şi că roşu şi negru ar reprezenta două posibilităţi de afirmare a lui Julien Sorel:
culoarea roşie (a uniformelor din acea vreme) simbolizând cariera militară, iar cea neagră (a
sutanelor) - cariera ecleziastică. Eroul romanului putea face o carieră militară, fiind un mare admirator
al lui Napoleon, dar epoca napoleoniană rămăsese în trecut. În epoca Restauraţiei, un tânăr sărac putea
să urmeze numai cariera duhovnicească.

Învâțând carte, fiind educat și un bun cunoscător al limbii latine, Julien este ales preceptor al
copiilor domnului de Rênal. În aceste circumstanțe, doamna de Rênal se îndrăgostește de tânărul și
chipeșul învățător, care ii devine ulterior amant. Idila celor doi ia sfârșit când adversarul politic al
primarului află de relaţia lor şi începe să împrăştie zvonurile. Doamna de Rênal reuşeste să-şi

5
Dan Grigorescu, Sorin Alexandrescu, Romanul realist în secolul al XIX-lea, online
convingă soţul că zvonurile nu sunt adevărate, însă Julien este trimis să petreacă o perioadă la un
seminar unde are să dobândească, prin ipocrezie, serviciul de secretar al marchizului de la Mole și
ura colegilor săi:

Ia uitaţi-vă la târgoveţul ăsta, la îngâmfatul ăsta, spuneau ei; (....) Îngâmfatul! Afurisitul!6

Ambițios și dornic de a se integra cu orice mijloace în aristocrația pe care o detestă, Julien


cucerește nu doar increderea marchizului, dar și inima fiicei acestuia, Mathilde. O tânără domnișoară
pariziană pe care o „condamnă” datorită originii lui și pe care o lasă însărcinată, urmând să îi fie
soție. Din păcate pentru Julien, o scrisoare de la fosta lui amantă ajunge în mâinile marchizului. Fiind
demascat drept un afemeiat și un manipulator, nunta este anulată, iar din răzbunare o împușcă pe
doamna de Rênal și este arestat și condamnat la moarte.

...aerul din celulă devenea de neîndurerat pentru Julien. Din fericire, în ziua când i se anunţă
că trebuie să moară, un soare minunat înveselea firea şi Julien se simţea plin de bărbăţie. Iar când
ieşi din celulă, aerul curat îi plăcu la fel de mult pe cât îi plăcea plimbarea pe pământ unui corăbier
care a plutit vreme îndelungată pe mări: Zău,totul merge bine, îşi spuse el, nu-mi lipseşte curajul. 7

Personajul central al romanului, Julien Sorel, este unul extrem de complex, înzestrat cu
trăsături în contradictoriu. Julien este pe de o parte dotat cu calități de excepție precum inteligența,
frumusețea, perspicacitatea și ambiția, însa pe de altă parte își urăște cu ardoare contemporanii.

Stendhal îl conturează ca fiind arivist și parvenit, având ca unic țel să câștige o poziție
superioară în rândul clasei dominante. Pentru a-și atinge acest obiectiv el acționează cerebral, foarte
calculat și nu dă înapoi de la nimic. Din păcate însă, nu reușește să își depășească condiția umilă și să
fie innobilat.

Romanul lui Stendhal, Roșu și negru, este cu siguranță un roman realist social-psihologic, insa
pe alocuri sunt strecurate si evidențiate elemente ale stilului romantic. Autorul consideră că rațiunea
nu exclude, în niciun fel, pasiunea. În felul acesta personajele putând fi lucide și idealiste, sensibile
și cerebrale. Roșu și negru este un roman de formare, dezvoltare și afirmare a personalității, dar și un
roman care atesta celebra zicală: scopul nu scuză mijloacele. Protagonistul fiind exemplul concret ca
orice avantaje sunt obținute prin metode lipsite de scrupule, se vor întoarce împotriva ta precum un
bumerang.

Format sub influenţa „Secolului Luminilor”, romantic şi realist în spiritul timpului său,
Stendhal este şi unul dintre primii inventatori ai romanului modern. - Irina Mavrodin

6
Stendhal, Roşu şi Negru, editura Albatros, pag. 191
7
Idem, vol II, pag. 297
BIBLIOGRAFIE

1. Dan Grigorescu, Sorin Alexandrescu, Romanul realist în secolul al XIX-lea, editura


Enciclopedica Romana

2. Irina Mavrodin, Stendhal-contemporanul nostru scriitură şi cunoaştere, editura Albatros


3. Stendhal, Roşu şi Negru, editura Albatros, trad.Gellu Naum
4. http://literaturapopoarelor.blogspot.com/2011/09/realismul-in-franta.html - accesat la data de
26.05.2020
5. http://sheherezada-stories.blogspot.ro/2009/06/rosu-si-negru-rezumatul-romanului.html -
accesat la data de 27.05.2020