Sunteți pe pagina 1din 8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ÎNVĂŢĂTOR DINU NICOLAE, DUMBRAVA

PROFESOR TOMA RĂZVAN - GABRIEL AVIZAT DIRECTOR


PROF. CIOBANU TEODORA

AVIZAT RESPONSABIL COMISIE METODICA,


PROF. ZAHARIA ANDREEA CRISTINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


PLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ
CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2020-2021

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE


DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CURRICULUM APLICAT: CURRICULUM DE BAZĂ – 4 ore

MANUAL: Limba și literatura română. Clasa a VIII-a


AUTORI: Florentina Sămihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi,
Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș
EDITURA: Art Klett, 2019
Planificare calendaristică pentru clasa a VIII-a

Manual utilizat: Limba și literatura română. Clasa a VIII-a, Florentina Sămihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș, Editura Art Klett

Conform Ordinului MEN Nr. 3125 din 29.01.2020, structura anului şcolar 2020 – 2021 pentru elevii clasei a VIII-a are 33 de săptămâni de cursuri.
Semestrul I: 17 săptămâni (cursuri: 14.09.2020 – 29.01.2021, cu vacanță intrasemestrială în perioada 23.12.2021 – 10.01.2021) x 4 ore /săptămână = 68
de ore
Vacanță intersemestrială: 30.01.2021 – 7.02.2021
Semestrul al II-lea: 16 săptămâni (cursuri: 8.02.2021 – 11.06. 2021 cu vacanțe intersemestriale în perioadele 2.04.2021 – 11.04.2021 și 30.04.2021 –
9.05.2021) x 4 ore / săptămână = 64 de ore

SEMESTRUL I

Unitatea Nr.
CS Conţinuturi Săptămâna Obs.
de învăţare de ore
Prezentarea manualului și anunțarea proiectului din Unitatea 1. 1 I (2 ore)
Recapitulare/evaluare inițială 1
1. Ce înseamnă 1.3 • Textul epic. Platanos de Doina Ruști 6 I (2 ore)
prietenia? 1.4 • Firul narativ. Planurile narațiunii II (4 ore)
1.5 • Naratorul și personajele
2.1 • Structuri textuale combinate. Textul discontinuu
2.2 • Semnificațiile textului
2.4 • Text auxiliar: Narcis și Gură-de-Aur (fragmente) de Hermann Hesse

2
3.2 • Strategii de ascultare activă 1 III (1 oră)
3.4 • Proiect de grup. Cărțile noastre 1 III (1 oră)
4.2
4.3 • Categorii semantice (actualizare) 6 III (2 ore)
4.4 • Derivarea. Compunerea (actualizare) IV (4 ore)
• Conversiunea. Familia de cuvinte
• Împrumuturile
• Registrele limbii
• Fonetica
• Etapele scrierii. Integrarea feedbackului 2 V (2 ore)
• Importanța elementelor de grafică în prezentarea unui text scris
• Recapitulare 2 V (2 ore)
• Evaluare 1 VI (1 oră)
2. Cum sunt 1.4 • Textul dramatic Take, Ianke și Cadâr (fragmente) de Victor Ion Popa 6 VI (3 oră) V
ceilalți? 1.5 • Textul dramatic. Structuri textuale VII (3 ore)
2.1 • Timpul, spațiul, acțiunea, personajele
2.2 • Semnificaţiile textului
2.4 • Textul nonliterar. Cronica de spectacol Omenescul personajelor de Ștefan Popa
3.1 • Text auxiliar: Nathan Înțeleptul (fragmente) de Gotthold Ephraim Lessing
3.3 • Valori culturale românești în lume 1 VII (1 oră)
3.4
4.1 • Atitudini comunicative 1 VIII (1 oră)
4.2 • Construcțiile active. Construcțiile pasive cu verbul a fi 7 VIII (3 ore)
4.4 • Predicatul (actualizare) IX (4 ore)
• Construcțiile cu pronume reflexive

3
4.5 • Construcțiile impersonale
5.1 • Subiectul (actualizare)
• Construcțiile incidente
• Organizarea coerentă a textului: succesiunea ideilor, folosirea corectă a
timpurilor verbale și a anaforelor
• Cronica de film. Redactarea de mână și computerizată. Etica redactării: 1 X (1 oră)
originalitatea
• Recapitulare 2 X (2 ore)
• Evaluare 1 X (1 oră)
3. Unde găsim 1.1 • Textul liric. Frumusețea naturii: Într-un lac de Tudor Arghezi 6 XI (4 ore)
frumusețea? 1.2 • Limbajul figurat. Aliterația XII (2 ore)
1.3 • Semnificațiile textului
2.2 • Textul liric. Frumusețea umană: Izvorul nopții de Lucian Blaga
2.3 • Procedee artistice. Hiperbola
3.1 • Semnificaţiile textului
Teză pe semestrul I Pregătire pentru teză, susținerea tezei, discutarea tezei 4 XII (2 ore)
XIII (2 ore)
3. Unde găsim 3.3 • Textul liric. Frumusețea artei: Controverse de Nina Cassian 4 XIII (2 ore)
frumusețea? 4.3 • Semnificaţiile textului XIV (2 ore)
4.4 • Compararea textelor sub aspectul conținutului și al structurii
4.5 • Text auxiliar: O pasăre înaltă de Dan Coman
5.2 • Valori culturale românești în lume 1 XIV (1oră)
• Textul argumentativ 1 XIV (1oră)

4
Vacanța intrasemestrială

3. Unde găsim • Fraza. Coordonarea 4 XV (4 ore)


frumusețea? • Fraza. Subordonarea. Elipsa
• Atributul. Apoziția
• Atributiva
• Tipare textuale de structurare a ideilor: comparație, analogie 1 XVI (1 oră)
• Recapitulare 2 XVI (2 ore)
• Evaluare 1 XVI (1 oră)
Ore la dispoziția profesorului 4 XVII (4 ore)
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 68 17 săpt.

SEMESTRUL AL II-LEA

Unitatea Nr.
CS Conţinuturi Săptămâna Obs.
de învăţare de ore
4. Ce este 1.3 • Textul epic. Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu 6 XVIII (4 ore)
adevărul? 1.4 • Structuri textuale XIX (2 ore)
2.1 • Naratorii și personajele. Antiteza

5
2.2 • Semnificațiile textului
2.4 • Textul nonliterar. Textul multimodal. Reclama
3.2 • Text auxiliar: Hainele cele noi ale împăratului (fragmente) de Hans Christian
3.3 Andersen
4.1 • Proiect de grup: Reclama 1 XIX (1 oră)
4.3
4.4 • Comportamente nonverbale și paraverbale cu efect persuasiv 1 XIX (1 oră)
5.1 • L8. Complementul direct 6 XX (4 ore)
• L9. Completiva directă XXI (2 ore)
• L10. Complementul indirect
• L11. Completiva indirectă
• L12. Complementul prepozițional
• L13. Completiva prepozițională
• Tipare textuale de structurare a ideilor: pro-contra 1 XXI (1 oră)
• Recapitulare 2 XXI (1 oră)
XXII (1 oră)
• Evaluare 1 XXII (1 oră)
5. Încotro se 1.1 • Textul epic Fahrenheit 451 (fragmente) de Ray Bradbury 8 XXII (2 ore) 5 săpt.+ 3 ore
îndreaptă 1.2 • Textul epic de mare întindere XXIII (4 ore)
lumea? 2.1 • Structuri textuale XXIV (2 oră)
2.3 • Personajele. Conflictul
3.1 • Semnificațiile textului
3.4 • Textul nonliterar (textul de opinie): Când vei fi adult, e posibil să nu ai loc de
4.1 muncă, după Yuval Noah Harari
4.2 • Text auxiliar: Prima lecție de geometrie (fragmente) de Ov. S. Crohmălniceanu

6
4.5 • Modele comportamentale în textele literaturii universale: Prometeu înlănțuit 1 XXIV (1 ore)
5.2 (fragment) de Eschil
• Argumentare și persuasiune 1 XXIV (1 ore)
• Circumstanțialul de loc 4 XXV (4 ore)
• Circumstanțiala de loc
• Circumstanțialul de timp
• Circumstanțiala de timp
Vacanța intrasemestrială
Teză pe semestrul Pregătire pentru teză, susținerea tezei, discutarea tezei 4 XXVI (4 ore)
al II-lea
5. Încotro se • Circumstanțialul de mod 8 XXVII (4 ore)
îndreaptă • Circumstanțiala de mod XXVIII (4 ore)
lumea? • Circumstanțialul de cauză
• Circumstanțiala de cauză
• Circumstanțialul de scop
• Circumstanțiala de scop
• Construcții concesive
• Construcții condiționale
Vacanța intrasemestrială
5. Încotro se • Modalități de exprimare a preferințelor și a opiniilor 1 XXIX (1 oră)
îndreaptă • Recapitulare 2 XXIX (2 ore)
lumea?
• Evaluare 1 XXIX (1 oră)
Săptămâna „Școala Altfel” 4 XXX

7
Recapitulare finală 2 XXXI (2 ore)
Ore la dispoziția profesorului 10 XXXI (2 ore)
XXXII (4 ore)
XXXIII (4 ore)
TOTAL ORE PE SEMESTRUL al II-lea 64 16 săpt.

S-ar putea să vă placă și