Sunteți pe pagina 1din 255
INTRU SLAVA SFINTEI CEI DEO FUNTA SIDE VIATA FACATOAREI §] NEDESPARTITE( TREIME age MINEIUL LUNE! LUI MARTIE eee Jn zines cpgnceepiNciosuLUT ey | alin ‘$f SUB PASTORA LP. S. PATRIARH MIRON CU BINECUVANTAREA SPANTULU! SINOD AL SFINTEI BISERIOC! AUTOOEFALE ORTODOXE ROMANE EDIPIA ILA BUCURESTI TIPOGRAFIA CARTILOR BISERICESTI La Doamne strigst-am... Stihirile glas 4 Podobie: Dat @QBystnicind mai intai_ si =. prin infraénare vestejind 2S siltarile trupului,adoua oard cu patimirea ai surpat mi- estriile wajmagului si ai ridicat biruin{& improtiya lui, o! Evd chie de Dumnezeu ferici Drept aceea, pentru luplelecele indoite fe-au incununat pre tine lisus, iubitorul de oameni si Méntuitorul suflotelor noastre. Th brazdele inimii primind siiménfa cea dumnezeeasci, ca un pamant gras, de Dumnezeu insuflaté, cu adevarat insulit ai inflorit spicul muceniei, si intru jitnifele cele infelegaloare te-ai pastrat, prin puterea Duhului, carele, cu Darul sau, te-a pre- facut si fe-a schimbat intru o mai buna schimbare, Evdochie prea léudata. i Prin ostenelele infrandrei semn celor €9 6 tem de. LUNA LUI MARTIE ARE ‘TREIZEOL gt UNA DED ZILD. ZIUA ARE 12 CRASURI §t NOAPTEA ARE 12 CI In zitte dintéi, pomenites sfintei yi pret cuvioesei Mucenife Kedochia. omorand patimile trupului, Ev- dochie prea laudata, cu po- runca ta cea facitoare de viala ai inviat morfii. Si acum Licu- esti in coruri impreun’ cu mu- cenicii, bine sévarsindu-ti alergarea_muceniciei, prin a- jutoriul Duhului, rugaéndu-te pentru tofi cei ce cu credin- fa te laud& pre tine prea infe leapt’. Sleva, glas 6, a lai Torn Monahul. Cuvioasa_mucenifi piré- sind cele veselifoare si de mulle feluri ale vielii, si crucea pre umere ridicand, a venit ca sa se facd fie mireasi, Hristoase. Sicususpinurilelacr&milor stri- ga: Nu ma lepada pre mine desfranata, cela ce pre curvari ii curafesti; nu trece cu vede- rea lacr&mile datoriilor mele celor cumplite. Ci mi primesie ca si pre curva aceia carea au adus fie mirul ca si eu asijde-_ rea si aud: Credinja ta te-a manluit; mergi in pace. 1 acum, Nk Podobie: A Pociin{a nu ai cAstigat, ne- pociite suflete. Cete zibovesti? Terea mor|ii se apropie gi sfarsitul a sosif ca furul. Alearg’i, si cazi catre Nasciloarea de Dumnezeu, A Giauity a Naaedivatt Vazandute réslignit Hris- toase ceia ce fe-au nascut, stri- ga: Ce este aceasta taina streina ce vad Fiul meu? Cum mori pre lemn spanzurat cu trupul, d&t&torule de viata? Tropar glas 4. Miclugeaua ta Tisase. Sav $4 acum, a NAsclioare (ost tm sry sii) LA UTRENIE. Canoput gi tripesnitul Triodulot Canomul Sia. Al cinui Actostin la Greci este acesta, Luplele Evdochiei oi laude Peasna 1, glas 8, Jem § eantim Domnului, celui ,ce a povafuit pre norodul »sdu prin Marea Rosie, cantare »de biruinfa; c& s’au proslavit*. Intunecarea cea din neluare aminte, carea sau pus preste Evdochie, risipeste-o cu razele rugaciunilor tale, mine cel ce te laud mucenifa | Mreaja cuvintelor celor de Dumnezeu insuflate fe-a_vanat pre tine frumoas& mucenif&, ca pre o desfilare a mesci cei nemuritoare si indulcirii cei dumnezeesti, Slav Lepadand cele paméntesti Evdochie, ai mostenit dupr vrednicie cununa nestric&ciun si deslalarea cea vrednica. $i acum, a Nascdtoarei Dezlegatu-m’a prea curata din osénda mi Dumnezeu Cuvéntul cel intrupal din tine, pentru indurérile milostivirii fale. Peasna 8 Irmos: Tu etl intanren teria cea de multe feluri a lumii cei stricicioase parasind-o slivits Eydochie, comoara nerapit& ai luat. Slav Vazand in ceruri bucuria slavei, semnul pociinfei fale cinstité, te-ai luminat cu botezul. Si acum, n Naseétoare! Toat& dorirea mea ma rog indrepteazi-o ciitre cel niscut dia tine, Nasc&toare de Dum- nezeu, izbavindu-m de patimi. Irmest! ‘Tu esti intrirea celor ce ,alearga la tine Doamne; tu esti lumina celor intunecafi, si »pre tine te laud Duhul meu.“ SRR