Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEORETIC” GH. M.

MURGOCI” MĂCIN

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR 2020-2021
Disciplina: EDUCAȚIE VIZUALĂ
Filiera: Teoretică Profil: Umanist
Clasa: a IX-a
Nr. ore/săptămână: 1h/ săptămână
Profesor: Gheorghe Laurențiu
Semestrul I – 17 săptămâni
Unități de Competențe Conținuturi Săpt. Nr. Activităţi de Resurse Observații
învățare specifice ore învăţare
Introducere 1.1 Evidenţierea elementelor Activităţi pe grupe, - lucrul cu
1. IMAGINEA de limbaj plastic şi a - generalităţi S1-S2 2 perechi frontale şi manualul
relaţiilor dintre ele în scopul
PLASTICĂ - mijloace specifice 14 sep – 18 sep individuale - explicaţia
interpretării imaginilor
generalități 21 sep – 25 sep - conversaţia
artistice bi- şi
tridimensionale – desen, - descoperirea
pictură, foto, sculptură şi dirijată
arhitectură
2.GRAMATICA 1.1 Evidenţierea elementelor - morfologia și sintaxa bi - Activităţi individuale, - lucrul cu
IMAGINII de limbaj plastic şi a si tridimensionale prin sau pe grupe ori perechi manualul şi
relaţiilor dintre ele în scopul
folosirea liniei și a S3-S4- 4 frontale, de: literatura
Morfologia imaginii interpretării imaginilor
formelor plastice; S5-S6 28 sep – 02 oct - vizionare, discutare, suplimentară
artistice bi- şi
-Linia, Forma - mijloace specifice de 05 oct – 09 oct analizare, comentare, - explicaţia
tridimensionale – desen,
-Culoarea, textura 12 oct – 16 oct
pictură, grafica, arhitectura. expresie artistică (desenul, interpretare de imagini, - conversaţia
Sintaxa imaginii 26 oct – 30 oct
2.1 Enumerarea elementelor clasificarea culorilor, reproduceri de artă, - descoperirea
- Compoziţia de limbaj plastic: punct,
armonia culorilor, acorduri aplicabilitatea celor dirijată
- Reprezentarea linie, pată de culoare; 4
3.1 Numirea contrastelor și contraste valorice, S7-S8 26 oct – 01 noi discutate, realizarea de - dezbaterea
spaţiului acorduri și contraste S9-S10 compoziții plastice. - demonstraţie
cromatice: contrastul culorilor 02 noi – 06 noi
- Analiza plastică în sine, contrastul cald-rece, cromatice, textura); 09 noi – 13 noi - exerciţiul
complementar, simultan, de - sugestiile materialului. 16 noi – 20 noi individual
calitate, de cantitate.
3. STRUCTURILE 1.2 Analiza modului în - structuri compoziționale S11- 4 Activităţi individuale, - explicaţia
COMPOZIȚIONALE care sunt reprezentate artistice clasice sau S12 23 noi – 27 noi sau pe grupe ori perechi - conversaţia
30 noi – 04 dec
ARTISTICE timpul şi spaţiul în romantice, statice sau 07 dec –11 dec frontale, de: - descoperirea
CLASICE SAU imaginea bi- şi dinamice S13- 14 dec – 18 dec - vizionare, discutare, dirijată
ROMANICE, 21 de – 22 dec
tridimensională - compoziţie desen, S14 analizare, comentare, problematizare
STATICE SAU 2.2 Realizarea unor compoziția închisă, interpretare de imagini, - dezbaterea
DINAMICE
crochiuri care compoziția deschisă, reproduceri de artă, - demonstraţie
evidenţiază calităţile compoziția statică și aplicabilitatea celor - exerciţiul
artistice ale unor lucrări compoziția dinamică; discutate, realizarea de individual.
bi şi tridimensionale -compoziția în clar-obscur, compoziții plastice.
3.2 Compoziție, desen, culoare, tehnică şi factură;
lumină și umbră, dezvoltarea simţului de
culoare, material observaţie.
tehnică și factură.
4.1 Realizarea unor
compoziții
perspectivale care
evidențiază calitățile
unor lucrări bi și
tridimensionale.
Vacanța de iarnă
3. STRUCTURILE 1.2 Analiza modului în - structuri compoziționale S15 3 Activităţi individuale, - explicaţia
COMPOZIȚIONAL care sunt reprezentate artistice clasice sau S16 11 ian – 15 ian sau pe grupe ori perechi - conversaţia
E ARTISTICE timpul şi spaţiul în romantice, statice sau S17 18 ian – 22 ian frontale, de: - descoperirea
CLASICE SAU 25 ian – 29 ian
imaginea bi- şi dinamice - vizionare, discutare, dirijată
ROMANICE, tridimensională - compoziţie desen, analizare, comentare, problematizare
STATICE SAU
2.2 Realizarea unor compoziția închisă, interpretare de imagini, - dezbaterea
DINAMICE
crochiuri care compoziția deschisă, reproduceri de artă, - demonstraţie
evidenţiază calităţile compoziția statică și aplicabilitatea celor - exerciţiul
artistice ale unor lucrări compoziția dinamică; discutate, realizarea de individual.
bi şi tridimensionale -compoziția în clar-obscur, compoziții plastice.
3.2 Compoziție, desen, culoare, tehnică şi factură;
lumină și umbră, dezvoltarea simţului de
culoare, material observaţie.
tehnică și factură.
4.1 Realizarea unor
compoziții
perspectivale care
evidențiază calitățile
unor lucrări bi și
tridimensionale.
Vacanță intersemestrială
4. ANALIZA 1.4 Analiza plastică a Materiale și tehnici de S18- 3 Activităţi individuale, - conversaţia
PLASTICĂ. modului de realizare a lucru (autorul și titlul), S19- 08 feb – 12 feb sau pe grupe ori perechi - descoperirea
unei opere de artă. subiectul lucrării, tehnica S20 15 feb – 19 feb frontale. dirijată
22 feb – 26 feb
5. IMAGINEA 1.4 Identificarea unor Activităţi individuale,
BIDIMENSI- materiale şi tehnici și a -materiale si tehnici de 5 sau pe grupe ori perechi - explicaţia
ONALĂ relației dintre lumină și lucru din sfera picturii: S21 01 mar – 05 mar frontale, de: - conversaţia
Grafica umbră. pictura în clulori de apă, S25 08 mar – 12 mar - discutare, analizare, - descoperirea
15 mar – 19 mar dirijată
Pictura 1.3 Identificarea unor pictura în culor de tip ulei. comentare, interpretare
22 mar – 26 mar
Fotografia materiale şi tehnici, a -materiale și tehnici de de imagini, reproduceri - dezbaterea
29 mar – 01 apr
funcţiei lor expresive şi lucru din sfera graficii: de artă, aplicabilitatea - demonstraţie
a relaţiei dintre creion, acuarela, gravura celor discutate, - exerciţiul
imaginea lor bi- şi realizarea de compoziții individual
tridimensională şi plastice.
ambient
Analiza tehnicilor și a
materialelor de lucru.
Vacanța de primăvară 02 aprilie – 11 aprilie
5. IMAGINEA 1.4 Identificarea unor Activităţi individuale,
BIDIMENSI- materiale şi tehnici și a -materiale si tehnici de 3 sau pe grupe ori perechi - explicaţia
ONALĂ relației dintre lumină și lucru din sfera picturii: S26 12 apr – 16 apr frontale, de: - conversaţia
Grafica umbră. pictura în clulori de apă, S27 19 apr – 23 apr - discutare, analizare, - descoperirea
26 apr – 29 apr dirijată
Pictura 1.3 Identificarea unor pictura în culor de tip ulei. S28 comentare, interpretare
Fotografia materiale şi tehnici, a -materiale și tehnici de de imagini, reproduceri - dezbaterea
funcţiei lor expresive şi lucru din sfera graficii: de artă, aplicabilitatea - demonstraţie
a relaţiei dintre creion, acuarela, gravura celor discutate, - exerciţiul
imaginea lor bi- şi realizarea de compoziții individual
tridimensională şi plastice.
ambient
Analiza tehnicilor și a
materialelor de lucru.
Vacanța de primăvară 30 aprilie – 09 mai
6. IMAGINEA 1.3 Identificarea unor - materiale și tehnici Activităţi individuale, - explicaţia
TRIDIMEN- materiale şi tehnici, a - sculptura de interior și de sau pe grupe ori perechi - conversaţia
SIONALĂ funcţiei lor expresive şi exterior S29 4 frontale, de: - descoperirea
a relaţiei dintre - arhitectura integrată in S30 10 mai – 14 mai - vizionare, discutare, dirijată
Sculptura imaginea lor bi- şi mediul natural urban sau S31 17 mai – 21 mai analizare, comentare, - dezbaterea
24 mai – 28 mai
Arhitectura tridimensională şi în peisajul atificial S32 interpretare de imagini, - demonstraţie
31 mai – 04 iun
ambient - analiza unor imagini bi si reproduceri de artă, - exerciţiul
1.4 Analiza plastică, prin tridimensionale ( desen, aplicabilitatea celor individual
prisma unei interpretări pictură, monument discutate, realizarea de
proprii şi a unor lucrări arhitectural sau statuar) compoziții plastice.
de artă bi- şi
tridimensionale din
patrimoniul artistic local
2.2 Realizarea unor
schiţe ale unor lucrări bi-
şi tridimensionale din
imaginație
7. LUCRĂRI 2.1 Realizarea unor - dezvoltarea fanteziei Activităţi individuale
PRACTICE crochiuri care S33- 2 de: - explicaţia
(Evaluare finala) evidenţiază calităţile S34 07 iun – 11 iun - discutare, analizare, - conversaţia
artistice ale unor lucrări 14 iun –18 iun comentare, interpretare - exerciţiul
bi şi tridimensionale de imagini, reproduceri - lucrări practice
de artă, aplicabilitatea
celor discutate,
realizarea de compoziții
plastice.

S-ar putea să vă placă și