Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate  

2.6.a.  Sinteză pentru activități metodice

               Curriculum opţional reprezintă o componentă a planurilor – cadru şi, prin acestea,


a Curriculumului Naţional. În vederea aprobării și derulării unui curs opțional, profesorul propunător
trebuie să realizeze o programă. Aceasta se elaborează după același model de proiectare ca acela în
vigoare la trunchiul comun, fără a relua însă achiziții de învățare existente la trunchiul comun.

            Conform noilor reglementări modelul de proiectare al unui optional are următoarea structură:

            a.Argument- prin el se motivează opționalul propus (nevoi ale elevilor, ale comunităților locale,
nevoile școlii, formarea unor competențe);

            b. Competențe generale:- vor fi formulate după modelul celor din programa națională, fără a se
repeta sau copia cele din programa națională;

           c.Competențe specifice, corelate cu activități de învățare.

            d.Conținuturi:- includ acele aspecte, elemente care oferă baza de operare pentru formarea
competențelor;

            e.Sugestii metodologice și de evaluare:- vor include tipuri de exerciții care sunt

recomnadate pentru formarea competențelor, precum și modalități de evaluare.

            f.Bibliografie:- include atât lucrări științifice specifice propunerii de opțional, articole din reviste sau
mass-media, cât și webografie și site-uri specializate sau resurse RED.

Exmplu:

CURRICULUM OPŢIONAL LA DECIZIA ŞCOLII

  Disciplina opțională- „Cunoaşterea orizontului  local și  apropiat”

            Curriculum-ul opţional  „Cunoaşterea orizontului local” se adresează elevilor din  învăţămîntul
gimnazial de la clasa a VIII-a,  cu interes(pasionati) fata de  cunoasterea  geografiei,  alături de informaţiile
din programa oficială, cît mai multe date despre geografia locală şi a orizontului apropiat.

   Opţionalul are în vedere actualizarea evoluţiei fenomenelor naturale si antropice actuale ,

( procese mnaturale si antropice aflate intr-o continuă schimbare) ,problematica actuală a vieţii sociale şi
economice, toate privite într-o strânsă legătură.

 El explică şi exemplifică în orizontul local, concepte de geografie fizică şi regională, de geografie umană şi
economică, urmărind integrarea sa în aria curriculară „Om şi societate”, formarea competentelor generale
si specifice cu  accent   in viaţa lor cotidiană .

S-ar putea să vă placă și