Sunteți pe pagina 1din 17

Structuri

mentale
ÎNVĂȚAREA VIZIBILĂ

Edu Zece Plus


VIZIUNEA LUI
HATTIE
Sunt identificate 8 convingeri ale profesorilor cu impact
semnificativ asupra învățării la elevi, respectiv:

1. Profesorii/liderii cred că sarcina lor fundamentală


este să evalueze efectele predării lor asupra
învățării și progreselor înregistrate de elevi.
2. Profesorii/liderii cred că succesul și eșecul în
învățarea elevilor se traduc prin ceea ce ei, ca
dascăli sau coordonatori, au făcut sau nu au făcut.
„Noi suntem agenți ai schimbării!”. Edu Zece Plus
VIZIUNEA LUI
HATTIE

Sunt identificate 8 convingeri ale profesorilor cu impact


semnificativ asupra învățării la elevi, respectiv:

3. Profesorii/liderii vor să vorbească mai mult despre


învățare decât despre predare.
4. Profesorii/liderii văd evaluarea ca un feedback
despre propriul impact.
5. Profesorii/liderii se angajează în dialog, nu în
monolog. Edu Zece Plus
VIZIUNEA LUI
HATTIE
Sunt identificate 8 convingeri ale profesorilor cu impact
semnificativ asupra învățării la elevi, respectiv:

6. Profesorii/liderii sunt deschiși la provocări și dau


„tot ce e mai bun”.
7. Profesorii/liderii cred că face parte din rolul lor să
dezvolte relații pozitive în sălile de clasă și în
cancelarii.
8. Profesorii/liderii îi informează pe toți cu privire la
limbajul învățării. Edu Zece Plus
CONCEPȚIA 1:
Profesorii/liderii cred că sarcina lor fundamentală este să
evalueze efectele predării lor asupra învățării și progreselor
înregistrate de elevi

Evaluarea formativă, feedbackul sunt printre cele mai eficiente intervenții, pentru că
astfel profesorul capătă informații legate de direcția și destinația activității sale,
despre cum va ajunge acolo și către ce trebuie să se îndrepte.

Se răspunde la 3 întrebări de feedback:


1. Către ce mă îndrept?
2. Cum voi ajunge acolo?
3. Unde să mergem mai departe?
CONCEPȚIA 1:
Profesorii/liderii cred că sarcina lor fundamentală este să
evalueze efectele predării lor asupra învățării și progreselor
înregistrate de elevi

Elementul cheie este reprezentat de interacțiunile între ce fac educatorii și ce fac


elevii ca persoane aflate în procesul de instruire. Se evaluează ce face profesorul și
ce fac elevii, văzând învățarea prin ochii elevilor. Înseamnă evaluarea efectului
acțiunilor profesorilor/liderilor asupra activității elevilor și efectul muncii elevilor
asupra a ceea ce trebuie să facă în continuare profesorii/liderii.
CONCEPȚIA 1
Cum știu că aceasta funcționează?
ÎNTREBĂRI-CHEIE

Cum pot compara asta cu cealaltă?

Care sunt meritul și valoarea acestei


variabile asupra învățării?
CONCEPȚIA 1
Care este mărimea efectului?
ÎNTREBĂRI-CHEIE

Unde am văzut că aceste practici ar fi


implementate și ar da efecte pozitive?

Împărtășesc aceeași concepție cu


privire la progres precum ceilalți
profesori?
CONCEPȚIA 2:
Profesorii/liderii cred că succesul și eșecul în învățarea elevilor se
traduc prin ceea ce ei, ca dascăli sau coordonatori, au făcut sau
nu au făcut. „Noi suntem agenți ai schimbării!”

Concepția recunoaște aportul elevilor la propriul eșec sau succes, dar subliniază
impactul mentalității profesorului asupra performanțelor școlare.

Se pot nominaliza o serie de credințe pozitive, respectiv:


Toți elevii pot fi provocați și stimulați.
Este vorba despre strategii, niciodată despre stiluri de învățare.
Este important să încurajezi elevii să-ți ceară sprijinul când e nevoie.
Este important să formezi elevi cu abilități evaluative.
Nu da vina pe copii.
CONCEPȚIA 2:
Profesorii/liderii cred că succesul și eșecul în învățarea elevilor se
traduc prin ceea ce ei, ca dascăli sau coordonatori, au făcut sau
nu au făcut. „Noi suntem agenți ai schimbării!”

Ca agent al schimbării, profesorul are rolul de a:


încuraja și nu de a bloca elevii;
aborda învățarea ca o provocare;
înțelege obiectivele educaționale și a criteriilor de reușită, atât în ceea ce-l
privește, cât și referitor la elevi;
iniția activități și de a stimula învățarea;
impune o obligație morală pentru predare.
CONCEPȚIA 3:

Profesorii/liderii vor să vorbească mai mult despre învățare decât


despre predare

Potrivit acestei concepții, profesorii ar trebui să fie, ei înșiși, învățăcei și evaluatori,


liderii școlari facilitând acest lucru. Astfel profesorii:
ajung să fie experți în învățarea adaptativă;
să cunoască multiple căi de a preda și învăța;
să fie capabili să antreneze și să impună diverse moduri de a învăța;
să fie cei mai buni detectori de greșeli.
CONCEPȚIA 4:

Profesorii/liderii văd evaluarea ca un feedback despre propriul


impact

Profesorii au nevoie de feedback cu privire la efectele lor asupra fiecărui elev, fapt
ce întărește rolul evaluării ca feedback pentru profesori.

Întrebări-cheie pentru a operaționaliza această concepție:


Pe cine ați instruit mai bine și pe cine mai puțin bine?
Ce predați bine și ce nu predați atât de bine?
Unde sunt lacunele, care sunt punctele forte, ce s-a realizat și ce mai este de
realizat?
Cum putem dezvolta o idee de progres care să fie împărtășită de toți elevii și de
toți profesorii din școala noastră?
CONCEPȚIA 5:

Profesorii/liderii se angajează în dialog, nu în monolog

Regula de bază: profesorii trebuie să-i asculte cu atenție pe elevi. Să le asculte


întrebările, ideile, să discute cu ei despre dificultățile lor, despre strategiile lor de
învățare, despre reușitele lor, despre interacțiunile cu ceilalți colegi, despre punctele
lor de vedere cu privire la învățare, la rezultatele învățării.

Dialogul are și rolul facilitării însușirii de către elevi a limbajului de specialitate


utilizat într-o disciplină, fapt ce influențează pozitiv performanțele acestora.

Carl Rogers: ascultarea activă nu înseamnă doar să-i arătăm celuilalt că-l auzim , ci
să-l și înțelegem și să-i demonstrăm că l-am ascultat cu atenție.
CONCEPȚIA 6:

Profesorii/liderii sunt deschiși la provocări și dau „tot ce e mai


bun”

Tot ce se întâmplă la clasă este o provocare. Este important să se conștientizeze


faptul că ce este provocare pentru un elev, nu este provocare și pentru altul, fapt ce
obligă la tratarea diferențiată a elevilor. Pornind de la aceste diferențieri, rolul
profesorului este de a decide cu privire la modalitatea de a-i stimula pe elevi, toți
elevii, către învățare.
CONCEPȚIA 7:

Profesorii/liderii cred că face parte din rolul lor să dezvolte relații


pozitive în sălile de clasă și în cancelarii

Se vizează un climat empatic, pozitiv care:


le permite elevilor să se simtă în regulă cu privire la greșelile pe care le fac și la
necunoaștere;
le permite să trateze greșelile ca oportunități;
permite profesorului să identifice concepțiile greșite, neînțelegerile și lacunele
de cunoaștere;
facilitează interacțiunea pozitivă între elevi, dar și între profesori.
CONCEPȚIA 8:

Profesorii/liderii îi informează pe toți cu privire la limbajul învățării

Vizează implicarea părinților în coeducarea copiilor. Rolul profesorilor/ liderilor este


de a crea oportunități de implicare pentru acești părinți, în ciuda unor potențiale
obstacole ce țin de resursele lor economice, de nivelul lor de educație, de propria
experiență în calitate de elevi. Cheia succesului este familiarizarea acestora cu
limbajul învățării și al școlii.
CONCEPȚII
MENTALE

Aceste concepții sau structuri mentale sunt


esențiale în crearea de școli care pot
pretinde că „sunt dotate cu învățare vizibilă”.
Sunt mentalități sănătoase pe care se
construiesc sisteme solide. Edu Zece Plus