Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învățământ:
Profesor:
Data:
Clasa: a V-a
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Biologie
Unitatea de învățare: Grupe de viețuitoare
Tema lecției: Angiospermele
Tipul lecției: transmitere și însușire a noilor cunoștințe
Scopul lecției: Dobândirea de către elevi a principalelor caractere ale angiospermelor în
vederea formării unor noțiuni cu caracter operațional, necesare explicării corelației dintre
structură/funcție, plante/mediu de viață, importanță.
Competențe specifice:
 1.1 Extragerea informaţilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru
identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene;
 2.1 Organizarea informaţiilor ştinţifice după un plan dat;
 2.2 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală şi
scrisă;
 3.1 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor;
 4.1 Utilizarea achiziţiilor din domeniul biologiei în viaţa cotidiană;

Obiective de învățare:
La sfârșitul lecției elevii trebuie :
O1 - Să definească termenul de angiosperme
O2 - Să clasifice angiospermele
O3 - Să enumere reprezentanți din categoria angiospermelor
O4 - Să prezinte caracterele generale ale angiospermelor
O5 - Să precizeze importanța plantelor din această grupă în natură /pentru om

Resurse :
Procedurale Materiale
 Observația  Manualul
 Conversaţia euristică  Atlase botanice
 Explicaţia  Prezentare ppt
 Expunerea  Videoproiector și laptop
 Explozia stelară  Coli albe și carioci
 Diagrama Veen  Cretă colorată
 Material vegetal

Resurse temporale: 50 minute


Forme de organizare a clasei: frontală, individuală și pe grupe
Locul desfășurării: sala de clasă
Bibliografie :
 Jeanina Alexandrina-Dana, Cîrstoiu Grasu, Biologie, Manual pentru clasa a V-a,
Editura Litera- 2017;
 Calciu Katalin Agnes, Chetronie Valentina Cristina, Ghețeu Mariela, Măcrineanu
Mihaela, Pavăl Danusia, Vrânceanu Anișoara- Ghid metodico-științific de aplicare a
programei școlare pentru clasa a-V-a, Editura EUROPLUS, Galați, 2017
 Iuliana Alina Sprâncenea, Florina Claudia Ghițulescu, Adina Grigore, Biologie pentru
clasa a V-a, Caiet de lucru, Editura Ars Libri , Argeș 2017;
 Viorel Lazar , Mariana Nicolae , Lectia – forma de baza a organizarii procesului de
predare-invatare-evaluare la disciplina biologie, Editura Arves -2007
 Naela Costica-Metodica predarii biologiei , Editura Graphys Iasi 2008;
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr Etapele lecţiei Obiective Activitatea desfăşurată Resurse Resurse Resurse Evaluare


de procedurale materiale temporale
crt Activitatea profesorului Activitatea elevilor
învățare
1 Organizarea Se face prezenţa, se Își pregătesc cărțile Conversația 2 min
clasei pregătesc mijloacele de și manualele euristică
învăţământ și se verifică
dacă sunt condiții optime de
desfășurare a lecției
2 Reactualizarea Solicită elevilor să Elevii se gândesc și Conversaţia fișa cu 5 min scrisă
cunoştinţelor completeze fișa cu Explozia completează fișa cu Explozia
stelară care cuprinde Explozia stelară stelară
întrebări despre cunoștințele
dobândite în lecția
anterioară
3 Captarea atenţiei Prezintă elevilor Elevii urmăresc Conversaţia 3 min
materialele pregătite pentru materialele
noua lecţie prezentate

4 Anunțarea temei Anunță că vor studia despre Notează în caiete Conversaţia Material 2 min
și a obiectivelor Angiosperme. titlul lecției și vegetal
urmărite Scrie pe tablă titlul lecției și urmăresc
prezintă pe scurt obiectivele de
obiectivele de realizat pe învățare
parcursul şi la finalul lecției
O1 Explică noțiunea de Elevii ascultă Conversația Manual 3 min
angiosperme explicațiile și Observația
completează schema
lecției.
5 Dirijarea 7 min
învăţării O2 Solicită elevilor să analizeze Elevii observă Conversația Prezentare
imaginile din manual cu imaginile și emit ppt
sămânța de fasole si de grâu ipoteze cu privire la Manual
O3 pentru a identifica numărul numărul de
de cotiledoane al acestora. cotiledoane.
Clasifică angiospermele și Analizează imaginile
solicită elevilor să enumere și enumeră speciile
specii care fac parte din care fac parte din
această categorie folosind această categorie
imaginile proiectate pe
ecran.

Completează schema pe Completează schema


tabla pe caiet
Colaborând cu elevii si
analizand imaginile din Analizează imaginile
manual dar si cele proiectate din manual și cele Orală
pe ecran precum și proiectate și emit
materialul biologic natural ipoteze cu privire la Observația Material
stabilește caracterele caracterele generale Conversația biologic
generale ale angiospermelor ale angiospermelor natural 15 min
O4 Completează schema pe Completează schema Manual
tabla lecției. Prezentare
Realizează fixarea parțială Elevii prezintă ppt
solicitănd elevilor să caracterele generale
enumere caracterele ale angiospermelor
generale ala angiospermelor
Pe baza cunoștințelor
însușite în clasele mici dar
și utilizănd imaginile Urmaresc imaginile,
proiectate cere elevilor să emit ipoteze privind
prezinte o serie de importanța acestor
întrebuințări ale acestor plante și
plante . completează pe 4 min
Completeaza schema pe caiete schema lecției.
tabla Conversația Manualul
O5 Observația Prezentare
Explicația ppt

6 Fixarea Reluarea, pe scurt, a Ascultă din nou Expunerea 3 min


cunoștinţelor şi cunoştinţelor despre informațiile
asigurarea angiosperme principale despre
feed-back-ului angiosperme

7 Evaluarea Solicită elevilor să Se gândesc și Fișa cu 4 min Scrisă


performanței completeze fișa cu completează fișa cu diagrama
diagrama Veen. diagrama Veen. Veen
Notează în catalog elevii 2 min
care au răspuns la ora și pe
tot parcursul orei
SCHEMA LECȚIEI
Angiospermele

Angiospermele sunt cele mai diversificate și cele mai evoluate plante. Plantele care
au semințele închise în fruct se numesc angiosperme.
După alcătuirea seminței acestea sunt clasificate în:
- Angiosperme dicotiledonate
Exemple : mărul, părul, măceșul, trandafirul, fasolea etc
- Angiosperme monocotiledonate
Exemple: laleaua, zambila, lăcrămioara, grâul, porumbul, ceapa, usturoiul etc.
Mediul de viață:
Sunt răspândite pe tot globul, predominant în mediul terestru dar trăiesc și în mediul
acvatic.
Caractere generale:
Sunt plante ierboase sau lemnoase și sunt variate ca aspect și mărime.
Rădăcina diferă ca formă și mărime.
Tulpina ierboasă sau lemnoasă poate fi aeriană sau subterană.
Frunzele verzi au diverse forme și mărimi
Florile au culori și forme diferite și sunt frumos mirositoare.
Fac fructe iar semințele sunt inchise în fruct.
Importanța:
 Sunt folosite în alimentația omului și animalelor;
 Lemnul unora (cireș, nuc ) este folosit în industria mobilei sau în construcții;
 Sunt folosite în tratarea unor boli;
 Din fibrele unor plante (bumbac, in, cănepă) se fac diferite țesături;
EXPLOZIA STELARĂ
CINE? Cine din categoria gimnospermelor
are proprietăți terapeutice?

Ce conifere au
frunzele CE? UNDE?
căzătoare?

Unde trăiesc
GIMNOSPERMELE
gimnospermele?

De ce coniferele se mai
DE CE? CUM? Cum pot fi protejate
numesc și rășinoase?
gimnospermele
DIAGRAMA VENN

ANGIOSPERME
ANGIOSPERME
MONOCOTILEDONATE
DICOTILEDONATE
ASEMĂNĂRI
DEOSEBIRI DEOSEBIRI