Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data: __________________
Profesor: Olaru Lilian
Unitatea: Gimnaziul Tîrgul-Vertiujeni, filială a Gimnaziului Vertiujeni
Clasa a V-a
Unitatea V. Natura și universul
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul lecției Interesele și preferințele pentru lectură
Tipul lecției. Exersare de priceperi și deprinderi
Timp: 45 minute

.
Unități de competențe :
Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității materialelor citite.

Obiective operaționale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :


Cognitive :
O1: să recunoască trăsăturile trăsăturile specifice unui text nonliterar;
O2: să dovedească înțelegerea unui text nonliterar;
O3: să conceapă o strategie de lectură;
O4: să-și exprime opinia în legătură cu o temă dată.
Afective:
O I: să participe cu interes la actul comunicării;
O II: să dovedească receptivitate afectiv-intelectuală.

Strategii didactice :
Metode și procedee : conversaţia euristică și catihetică,explozia stelară, brainstorming, învățarea prin descoperire, exercițiul, eseul de cinci
minute;
Forme de organizare : activitate frontală, activitate independentă individuală;
Resurse : capacităţile de învăţare şi cunoştinţele anterioare ale elevilor despre textul nonliterar, respectiv literar;
Mijloace de învățământ : tabla, flip-chart
Demersul didactic

Nr. Etapele lecției Activitatea Activitatea Metode Materiale Forma de Forma de


Crt. profesorului propunător elevilor didactice didactice organizare evaluare
Verificarea prezenţei elevilor.
Moment Pregătirea climatului şi a Fiecare elev îşi
1. organizatoric materialelor necesare va pregăti cărţile Conversația Catalogul Activitate
(1 min.) desfăşurării în bune condiţii a şi caietele. frontală
procesului instructiv-educativ.
Profesorul verifică tema Verifică tema
2. Verficarea elevilor : calitativ şi fișă din
cunoștințelor completarea unei fișe din cantitativ, Conversația jurnalul de
anterioare jurnalul de lectură care a avut în verificând lectură
(5min.) vedere ultima carte citită. corectitudinea Activitate Aprecieri
(Anexa nr. 1) rezolvării frontală verbale
acesteia.
Răspund la
întrebările
profesorului.
Profesorul propune celor doi Ascultă cu expunere flip- chart
3. Captarea elevi să prezinte interpretarea atenție coli Activitate Aprecieri
atenției chestionarului privind atitudinea prezentarea duplex frontală verbale
(4 min.) față de lectură aplicat în prealabil colegilor
colegilor de clasă. (Anexa nr. 2)

Profesorul anunță titlul lecției elevii notează în expunere


4. Anunțarea Interese și atitudini față de caiete titlul Tabla Activitate
temei noi și a lectură , precum și lecției Creta frontală
obiectivelor obiectivele urmărite.
propuse
(1min.)
Profesorul invită elevii să elevii citesc
5. Dirijarea realizeze lectura interviului textul –suport lectura Activitate
predării și prezentat în manual. textului- manualul frontală
învățării (20 elevii rezolvă suport
min.) Profesorul solicită elevii să exercițiile din
rezolve exercițiile propuse de manual pag. 109 exercițiul
către autorii manualului. Aprecieri
verbale
Profesorul solicită elevii să Elevii identifică lucrul cu
O1 identifice trăsăturile textului trăsăturile manualul tabla
nonliterar pornind de la textului caietele
întrebările: nonliterar. elevilor
Care este scopul textului ?
Cum este limbajul textului?
Cărui tip de text aparține? observare
sistematică

Propune elevilor să formuleze Pe baza Activitate aprecieri


întrebări despre fetița pasionată informațiilor frontală verbale
O2 de lectură pornind de la aceste oferite de textul-
şabloane. Noteză întrebările suport, elevii explozia
formulate de elevi pe tablă. formulează stelară
întrebări. tabla,
Cine? caietele
elevilor

Ce? MARIA De ce?

Cum? Când?
observare
sistematică

O3 Solicită elevii să conceapă o Elevii notează brainstor activitate


strategie pentru lectura textului propriile idei. ming flip-chart frontală
ficțional. (Anexa nr.3)
învățarea
prin
descoperire
Le propune elevilor să-și
6. Evaluare exprime opinia, în 3-5 rânduri, Elevii prezintă eseul de activitate
formativă despre o carte din cele prezentate oral colegilor cinci minute caietele individuală Aprecieri
la începutul orei, pe care ar citi-o cartea aleasă. elevilor verbale
(12 min.) în week-end. Vor începe
O4 prezentarea cu enunțul: Aș citi cu
plăcere cartea..., propusă de ...,
pentru că ...
7. Profesorul invită elevii să
Asigurarea completeze un chestionar de elevii evaluează Conversația fișă de Activitate Aprecieri
feed-back- autoevaluare și reflecție ( Anexa activitatea lucru frontală și verbale
ului (6 min.) nr. 4) individuală
8 Asigurarea Tema constă în realizarea unui Elevii notează Activitate
retenției și a text multimodal- un poster care tema. Explicația poster frontală
transferului să reprezinte portretul ideal al
cititorului pasionat

Anexa nr. 2
CHESTIONAR PRIVIND ATITUDINEAȘI INTERESUL FAȚĂ DE LECTURĂ
1. Ce reprezintă lectura pentru tine?:
a. un timp pierdut;
b. un mod de a-ţi umple timpul liber;
c. o pasiune, o modalitate plăcută de relaxare;
d. o modalitate de a afla lucruri noi și interesante;
e. o obligație școlară, căci nu-mi place să citesc.
2. Cât de des citeşti?
a. zilnic;
b. o dată la câteva zile;
c. săptămânal;
d. lunar;
e. foarte rar.
3. Citeşti cărţi în afara celor obligatorii, cerute de programa şcolară?
a. Da;
b. Nu;
c. Câteodată.
4. Câte cărți ai citit în perioada septembrie 2022 –ianuarie 2023?
A. nici una;
B. 1;
C. 2;
D. 3-4;
E. peste 5;
5. Ce lecturi preferi? (Cheie: sunt interesat de...+ îmi e indiferent ═ nu-mi place deloc ─ )
Basme Aventură Umor Biologie
De groază Animale sălbatice Cai S.F.
Sport Maşini Evenimente curente Câini
Prietenie Familie Preistorie Pisici
Computere Matematică Poezie Jocuri
Muzică Filme Dragoste Pictură
Istorie Enigme Profesori şi elevi Moarte

Altele..............................................................................................................................

Anexa nr. 3
Strategie pentru lectura textului ficțional
I. Înainte de lectură
 Fă predicții ! ( Imaginează despre ce este vorba !)
 Folosește-ți cunoștințele ! ( Ce știi deja despre subiect?)
II. În timpul lecturii
 Stabilește elementele importante ( personaje, locuri, idei principale etc. ) !
 Vizualizează ! ( Fă un film în mintea ta!)
 Verifică-ți predicțiile! (Schimbă felul în care ai gândit, dacă e nevoie !)
 Întreabă-te! ( Mă întreb dacă personajul …, Nu sunt sigur dacă…)
 Recitește ! ( Recitește părțile neclare !)
III. După lectură
 Rezumă !
 Fă legături ( cu propria experiență, cu altă carte) !
ANEXA NR. 4
Autoevaluare și reflecție
• Cum ți s-a părut activitatea de astăzi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Ce ți-a plăcut cel mai mult în timpul orei ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Ce ai reținut ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Ce te-ar determina să fii mai activ în clasă ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ANEXA NR. 4
Autoevaluare și reflecție
• Cum ți s-a părut activitatea de astăzi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Ce ți-a plăcut cel mai mult în timpul orei ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Ce ai reținut ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Ce te-ar determina să fii mai activ în clasă ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și