Sunteți pe pagina 1din 10

Marina

A. DEFINI IA NAVEI Nava este o construc ie special , etan , capabil s pluteasc i s se deplaseze pe ap ntr-o direc ie voit , cu o vitez stabilit i cu un scop determinat: transport de marfuri i pasageri, lucr ri hidrotehnice, cercetare tiin ific , pescuit, agrement, etc. B. CALIT IILE NAUTICE - flotabilitatea, stabilitatea, nescufundabilitatea. 1. FLOTABILITATEA - reprezint proprietatea navei de a pluti la un pescaj mediu determinat, avnd la bord nc rc tura necesar indeplinirii misiunii sale. a. DEPLASAMENTUL - este greutatea volumului de ap dislocuit de nav . Se poate n elege i greutatea navei, pentru c orice nav plute te numai atunci cnd greutatea ei este egal cu greutatea apei dislocuit de partea corpului navei scufundat n ap . b. REZERVA DE FLOTABILITATE - orice nav este astfel construit nct greutatea navei nc rcate sa fie mai mic dect deplasamentul ei maxim. c. TONAJUL - reprezint volumul spa iilor interioare ale navei i se exprim n tone registru tona registru este egal cu 100 picioare cubice sau 2,83 metri cubi. d. CAPACITATEA DE NC RCARE - reprezint greutatea nc rc turii utile i se exprim n tone deadweigh(tdw). 2. STABILITATEA - capacitata pe care o are o nava, scoas din echilibru sub influen a unor for e exterioare, de a reveni la pozi ia ini ial n momentul n care au ncetat cauzele care au scos-o din echilibru. Inclinarea navei care se produce n jurul axului longitudinal se nume te band sau nclinare transverlal , iar mi carea oscilatorie provocat de nclin rile transversale se nume teruliu. Cnd o nav bandat nu revine la pozi ia ini ial , pe chil dreapt i continu s navige nclinat , se spune c este canarisit . nclinarea navei care se produce n jurul axului transversal se nume te nclina ie longitudinal sau diferen de asiet . Mi carea oscilatorie provocat de nclin rile longitudinale se nume te tangaj. Se spune c o nav are asiet dreapt (sau normal ) atunci cnd pescajul prova este egal cu pescajul pupa. Dac o nav r mne nclinat longitudinal se spune c esteaprovat , cnd pescajul prova este mai mare decat pescajul pupa i apupat cnd pescajul prova este mai mic dect pescajul pupa. 3. NESCUFUNDABILITATEA - capacitatea navei de a pluti i de a i men ine stabilitatea n cazul n care unul sau mai multe compartimente au fost inundate cu ap , ca urmare a avariilor la corp. C. GEOMETRIA I DIMENSIUNILE NAVEI 1. PLANE DE REFERIN

1- planul diametral; 2 - planul cuplului maestru; 3 - planul linei de plutire; 4 -planul liniei de baz . Reprezentarea grafic a contururilor navei se ob ine prin proiec ia fiec rui punct pe trei plane de referin : - planul diametral -1 - este planul vertical longitudinal care imparte nava n dou par i simetricebordul tribord i bordul babord; - planul cuplului maestru -2- este planul vertical transversal care mparte nava n dou - sectorul prova i sectorul pupa. Prin cuplu maestru se n elege sec iunea transversal vertical care trece prin punctul unde nava are l imea maxim ; - planul liniei de plutire -3- este un plan orizontal care coincide cu suprafa a apei lini tite i mparte corpul navei n partea imers i partea emers . Partea imers este acea parte a corpului navei care se afl n ap sub linia de plutire, se mai nume te i oper vie (carena), iar partea emers este acea parte a corpului navei care se afl la suprafa , deasupra liniei de plutire, se mai nume te i oper moart . - planul de baz -4- este planul care trece prin marginea inferioar a chilei, de la el se m soar pe vertical toate cotele punctelor caracteristice navelor. Prin intersec ia suprafe ei corpului navei cu plane paralele cu cele trei plane de proiec ie (1,2 i 3 in imagine) se ob in trei sisteme de sec iuni i anume: - sec iuni longitudinale - sunt curbele ob inute prin intersec ia corpului navei cu ni te plane paralele cu planul diametral; - sec iuni transversale sau cupluri - curbele ob inute prin intersec ia corpului navei cu plane paralele cu planul sec iunii maestre; - sec iuni orizontale - numite i linii de plutire sau linii de ape - sunt curbele ob inute prin intersec ia corpului navei cu plane paralele cu planul plutirii. DESCRIEREA NAVEI A. CORPUL NAVEI Cea mai important parte a unei nave este corpul, care se mai nume te i coca navei. Corpul navei se compune din dou par i: osatura navei i nveli ul exterior. 1. OSATURA - nsumeaz totalitatea elementelor i pieselor longitudinale i transversale care formeaz structura de rezisten a navei.

1-chil ; 2-coast ; 3-genunchiul coastei; 4-carling ; 5-contra carling ; 6-supracarling ; 7-travers de punte; 8-stingher inferior; 9-stingher superior; 10-col ar; 11-pontil; 12-murad ; 13-puntea principal ; 14-puntea intermediar ; 15-galbord(filele chilei); 16-bordajul fundului; 17-gurn ; 18-bordajul brului; 19-bordaj lateral; 20-centur ; 21-parapet; 22-copastie; 23- stlp de parapet; 24-cavilier . Osatura longitudinal este alcatuit din piese de rezisten dispuse de-a lungul navei, paralel cu planul diametral. Chila este piesa fundamental a oricarei nave. Ea este situat longitudinal pe fundul navei i se intinde pe toat lungimea de la prova la pupa. Chila constituie elementul cel mai robust, cel mai rezistent al oricarei nave, pentru c de chil se prind coastele i n acest fel pe ea se cl de te de fapt ntregul schelet de rezisten al navei. Etrava este piesa de rezisten a extremint ii prova, constituie de fapt prelungirea chilei care se curbeaz i se ndrept in sus, vertical sau oblic la extremitatea prova. Etamboul este piesa de rezisten a de la extremitatea pupa, constituie prelungirea chilei la extremitatea pupa. Contrachila sau carlinga central este un element de rezisten longitudinal care dubleaz chila pe toat lungimea ei, cu scopul de a nt rii fundul navei. Carlingele laterale sunt elemente de rezisten longitudinale, paralele cu carlinga central i dispuse pe fundul navei simetric fa de planul diametral. Curen ii de bordaj sau stringherii sunt elemente longitudinale de nt rire, dispuse de-a lungul bordurilor. Stringherul care leag capetele superioare ale coastelor i se afl la o cont mai nalt

decat puntea se nume te murad . Curentii de punte sunt elemente de rezisten longitudinale care sus in i nt resc pun ile. Curen ii de punte leag ntre ele traversele formnd re eaua care constituie structura de rezisten a a pun ii. Osatura transversal - este alcatuit din elemente i piese de rezisten dispuse paralel cu planul cuplului maestru. Coastele sau crevacele sunt elemente de rezisten transversale, fixate de chil , la intervale egale a a-numitele distan e intercostale. Ansamblu a dou coaste situate ntr-un bord i altul n acela i plan transversal formeaz un cuplu. Coastele care formeaz cuplurile din prova au forme ascutite, se numesc i coaste stelate, cele care formeaz cuplurile din zona central au form de U, iar cuplurile din zona pupa au forme rotunjite i se numesc coaste deviate. La o coast pot fi deosebite trei por iuni principale:
y y y

capatul inferior- extremitatea costei la mbinare cu chila genunchiul coastei- por iunea curb a coastei din zona care delimiteaz fundul de bordaj; cap tul superior- extremitatea coastei la imbinarea bordajului cu puntea;

La orice nav , coastele se numeroteaz de la prova spre pupa. Varangele sunt elemente de rezisten transversale care dubleaz coastele cu scopul de a nt ri ansamblul de leg tur chil -cost -carling i de a da o rezisten mai mare fundului navei. Traversele sunt tot elemente de rezisten transversal care unesc capetele superioare ale celor dou coaste ale unui cuplu. La navele mai late, pentru m rirea rezisten ei traverselor, acestea se sprijin la centru pe niste stalpi verticali fixati, de regula, pe chil i care se numesc pontili. Toate piesele descrise mai sus constituie elementele principale de rezistent care alc tuiesc osatura navei. Mai exista i alte piese care indeplinesc functii auxiliare. De exemplu pentru asamblarea elementelor de rezisten se folosesc piese de legatur care au rolul s asigure rezisten a imbinarii, se numesc col are sau gusee. 2. NVELI UL EXTERIOR nveli ul exterior, ca i osatura navei, este confec ionat din lemn sau din metal dup felul i destina ia navei. La navele construite din lemn, se folosesc pentru nveli ul exterior scnduri de esen tare- sterjar, cedru, mahon sau pin, iar la cele metalice table groase de o el fixate ntre ele prin nituire sau sudur . a. Bordajul navei constituie nveli ul p r ilor inferioare i laterale ale corpului navei, care porne te de la chil spre tribord i babord i se continu pn la extremitatea superioar a coastelor unde se mbin cu puntea. Partea de bordaj cuprins ntre chil i genunchiul coastei intr-un bord i altul se nume te bordajul fundului sau mai simplu fundul navei. Scndurile care nvelesc bordajul fundului se numesc file de fund, iar cele din vecin tatea imediat a chilei filele chilei. Fila care nvele te partea de bordaj situat n zona de curbur a coastelor la nivelul genunchiului coastelor- se nume te gurn , iar celelalte scnduri se numesc file de bordaj. Partea bordajului navei, aflat n vecinatatea liniei de plutire, se nume te bordajul brului, iar partea care nvele te zonele unde coastele sunt verticale (drepte) se nume te bordajul lateral. Ultima fil a bordajului a ezat la locul de mbinare a bordajului cu puntea superioar se nume te centur . La toate navele, pentru protejarea echipajului, se prelunge te bordajul pe vertical circa 1-1,2m deasupra pun ii principale, cu un parapet sau o balustrad . Partea superioar a parapetului, confec ionat dintr-o band de lemn lustruit se nume te copastie. b. Puntea navei constituie nveli ul exterior al p r ii superioare a corpului navei, ea este

continu , acoper n ntregime corpul navei de la prova a pupa i asigur etan eitatea navei. Puntea este alc tuit , de regul , din file de tabl de otel (sau scnduri) denumite file de punte. Fila din imediata vecinatate a bordajului, care face leg tura dintre puntea principal i bordaj, este mai groas dect celelalte file ale pun ii i se nume te fil l cr mioar .

1- etrav , 2-ochii navei, 3- teug , 4- bocaport, 5-copastie 6- balustrad , 7- tambuchi, 8- spiral, 9- dunet , 10- chil , 11- linia de plutire 12- bocaport, 13- parapet, 14- c lciul navei, 15- crma.

Puntea continu cea mai nalt , care nchide corpul navei se nume te covert . Puntea cea mai rezistent se nume te puntea principal . La majoritatea navelor coverta corespunde cu puntea principal . Daca nava are mai mult de trei punti continue atunci ele poarta urmatoarele denumiri:
y y y y

covert (puntea superioar ); puntea principal , urm toarea punte continu sub covert ; puntea mijlocie i puntea inferioar , urm toarele pun i aflate sub puntea principal ; paiolul, puntea cea mai de jos, care nchide sub ea spa iul denumit dublu fund.

La bordul oricarei nave se mai ntlnesc o serie de pun i discontinue, dispuse de regul deasupra pun ii superioare i care acoper suprastructuri ale navei. Acestea sunt: puntea b rcilor, puntea teugii, puntea dunetei, puntea centru, puntea de comand , puntea etalon etc. SUPRASTRUCTURILE NAVEI Construc iile situate deasupra puntii principale (covertei), delimitate de pere i longitudinali i transversali, precum i de pun i discontinue, dispuse simetric fa de planul diametral al navei se numesc suprastructuri.Suprastructurile navelor de transport cuprind trei tipuri clasice de suprastructuri:
y

teuga- dispus la prova navei i delimitat de prelungirea bordajului lateral i puntea teugii. Este folosit de regul ca spa iu de locuit pentru marinari sau magazii de materiale.

duneta- dispus la pupa navei, delimitat de prelungirea bordajului i puntea dunetei. Sub dunet se amplaseaz cabine i careuri de locuit pentru marinari, mecanici, buc tari, cambuze, magazii i alte nc peri. castelul central- suprastructur dispus n zona central . n castelul central se ampalsez cabine de locuit ale ofi erilor, diferite careuri, sta ie radio, puntea b rcilor cu instala iile de ridicare ale acestora i la nivelul cel mai nalt comanda de naviga ie.

La navele moderne s-a renun at la aceste trei suprastructuri clasice i n prezent petrolierele i mineralierele precum i marea majoritate a cargourilor se construiesc cu o singur suprastructur la pupa castelul pupa. Aici sunt dispuse toate nc perile necesare vie ii i desf ur rii activit ii la bord. DESCHIDERILE N PUN II I N BORDAJ Principala nsu ire a corpului navei este etan eitatea, totu i pentru accesul personalului n interior, precum i pentru introducerea i scoaterea m rfurilor este necesar existen a unor deschideri n punte, bordaj i pere i toate aceste deschideri trebuie s fie etan e. Deschideri n punte. a. bocapor ii - sunt deschideri n punte sub form dreptunghiular i dimensiuni mari, amplasate deasupra magaziilor de marf i care se deschid pentru opera iunii de nc rcare-desc rcare. Bocaportii au de jur mprejur o ram nalt de circa 0,5-0,8m care nu permite intrarea n magazii a apei care se scurge de pe punte. b. tambuchiurile sunt deschideri in punte de dimensiuni mici, de form circular sau dreptunghiular destinate accesului oamenior n compartimentele aflate sub punte. Tambuchiul are aspecul unui pu n interiorul c ruia este montat o scar vertical confec ionat din scoabe metalice sudate n perete. c. spraiurile sunt deschideri n punte de dimensiuni mici, de form dreptunghiular , destinate n special pentru iluminatul i aerisirea comparimentelor ma ini, c ld ri. d. trombele de aerisire sunt deschideri n punte de dimensiuni mici i de from circular , sunt amplaste de regul deasupra magaziilor sau a compartimentelor ma ini. Trombele de aerisire sunt acoperite cu ap r toare metalice n form de ciuperc , fapt pentru care la bord sunt denumite i ciuperci. Deschideri n bordaj. a. sabordurile sunt deschideri n bordaj de form dreptunghiular , de dimensiuni variate i cu destina ii diferite. La navele cu vele sabordurile de artilerie se deschid pentru a scoate evile tunurilor n afara bordurilor. b. hublourile sunt deschideri de form circular n bordaj sau n pere ii suprastructurilor destinate pentru iluminarea natural i aerisirea compartimentelor interioare. Sub linia de plutire, mai exist o serie de deschideri n bordajul navei pe care sunt montate din construc ie diferite instala ii, cum ar fi: prize de fund pentru sorburi de r cire, spada lochului,vibratoarele sondei ultrason sau a hidrolocatorului. Deschideri n pere i a. por ile etan e sunt u i metalice foarte rezistente prev zute cu garnituri de cauciuc pentru asigurarea etan eit ii i cu un sistem foarte robust de nchidere.

b. capacele de vizit sunt orificii n pere ii etan i ai unor compartimente, de fom elipsoidal sau circular i de dimensiuni mici - att ct este necesar s permit trecerea unui om. ARBORDA I GREEMENTUL NAVELOR ARBORADA unei nave este alc tuit din totalitatea pieselor confec ionate din lemn sau din metal i care la bordul navei poart una din denumirile: catarge sau arbori, vergi, pic, ghiu, bompres. 1. Catarg este un stlp vertical a ezat pe planul diametral al navei i fixat n osatura de rezisten a navei. De regul catargul este format din trei p r i componente: coloana, gabierul i arboretul. Coloana este partea inferioar a catargului, are la limita de jos o sec iune p trat numit c lci, prin intermediul c ruia se fixeaz catargul n carling (sau ntr-o pies fixat de carlinga numit talp ). Coloana este compus din dou p r i una inferioar sub punte numit picior i alta exterioar deasupra pun ii. La extremitatea de sus, coloana se termin cu butucul coloanei i o platform ce se nume te gabie. Gabierul este partea de mijloc a catargului, are c lciul fixat n gabie, este legat de coloan prin piesa numit butuc i se termin la extremitatea superioar cu o alt platform mai mic numit crucet . Arboretul este partea superioar a catargului. Este fixat cu c lciul lui n crucet i legat de gabier prin butucul acestuia. Arboretul se termin cu o pies n care sunt fixate unul sau dou raiuri pentru trecerea saulelor de ridicare a pavilioanelor. Aceast pies se nume te m r i n limbaj marin resc nsemn ntotdeauna vrful catargului. Ansamblul de catarg descris este specific pentru navele mai vechi sau pentru navele cu vele. Numarul de catarge difer de la o nav la alta n func ie de m rimea i destina ia acesteia. Toate petrolierele i mineralierele au n mod obligatoriu dou catarge pentru montarea luminilor de semnalizare a drumului i pozi iei navei pe timp de noapte. Cargourile au n mod obligatoriu dou catarge pe care sunt montate instala iile de semnalizare optic i n afar de acestea un num r de arbori sub form de coloan , portic sau pod de care sunt fixate bigile pentru ridicarea greut iilor. Catargele de la navele cu vele purtau urm toarele denumiri: trinchet catargul din prova navei; arborele mare cel din mijloc i antimon arborele din pupa. Tot la navele cu vele sau la unele nave mai vechi mai exist un arbore nclinat fixat n prova navei, care se nume te bompres. Bompresul se compune din trei p r i: coloana partea inferioar fixat ca i la ceilal i arbori ntr-o talp ; bastonul - partea din mijloc i s geata partea superioar a bompresului. Sub bompres, la ie irea acestuia din nav , exist de obicei o figur care se nume te galion. 2. VERGI, GHIU, PIC, BASTON i TANGON verga este o travers orizontal , ncruci at pe catarg. Vergile sunt confec ionate din lemn sau din metal. La navele cu vele, vegile serveau n primul rnd la invergarea velelor. La navele cu propulsie mecanic vergile servesc pentru sus inerea saulelor pe care se ridic felinarele sau pavilioanele de semnalizare optic . Vergile sunt fixate pe arbori cu ajutorul unor tro e metalice i su inute de balansine. ghiul este o grind orizontal , fixat cu un cap t de partea de jos a catargului, iar la cel lalt cap t sus inut de o balansin . Ghiul este un element de arborad specific navelor cu vele, serve te pentru invergarea marginii inferioare a velelor numite rande. La navele cu propulsie mecanic nu exist ghiu. picul este un baston (asemn n tor cu o jum tete de verg ) a ezat oblic spre pupa n

partea superioar a catargului pupa (arborele artimon la navele cu vele). Picul este prins cu un cap t ntr-o articula ie la catarg i este sus inut la cel lalt cap t cu o balansin . La pic se ridic pavilionul na ional al navei pe timpul naviga iei. bastonul prova i bastonul pupa sunt doi stlpi verticali fixa i unul la extremitatea prova i unul la extremitatea pupa. Fiecare baston se termin la partea superioar cu un m r n care este fixat un rai prin care trece o saul de pavilion. tangonul este un condru fixat n bordajul navei, care seam n cu o verg rabatabil . Cap tul fixat n bordajul navei este prins ntr-un sistem articulat, iar cel lalt cap t este sus inut de o balansin i manevrat pe orizontal de bra ele tangonului. Tangonul serve te la legarea ambarca iunilor l sate la ap i la urcarea la bord sau coborrea n b rci a armamentelor acestora. GREEMENTUL sub denumirea de greementul navei se n elege totalitatea manevrelor fixe i curente de la bord, folosite pentru fixarea arborilor (catargelor) , sus inerea i manevra vergilor i a velelor. 1. MANEVRE FIXE - sunt denumite toate parmele metalice sau vegetale fixate permanent cu un cap t de arborad i cu cel lalt cap t de corpul navei. Servesc la sus inerea arboradei n plan longitudinal i transversal. Locul unde se leag manevrele fixe pe arbori precum i toate accesoriile necesare leg rii poart numele de capelatur .

- sarturile 1 sus in arborii pe plan transversal, n ambele borduri. Ele se fixeaz cu un cap t pe arbore, la capelatura respectiv , iar cu cel lalt cap t se fixeaz lateral, n borduri i se ntind cu ajutorul unor ntinz toare. - straiurile 2 sus in arborii n panul longitudinal al navei spre prova. Fiecare strai este egal cu cap tul de jos, ntr-un punct de pe punte aflat pe axul navei. - patara inele 3 sus in arborii n borduri i spre pupa. In afara acestor manevre fixe care sus in catargele, la bordul navelor cu vele se mai ntlnesc urm toarele manevre fixe care sus in bompresul i vergile: - must ile 4 sus in bompresul n borduri - subarbele 5 sunt manevre fixe care nt resc bompresul la partea de jos i se ntind cu ajutorul martingalei 6 (un mic condru orientat pe vertical n jos); - balansinele sus in vergile n borduri. 2. MANEVRE CURENTE - sunt parme vegetale, metalice sau din material plastic, cu ajutorul c rora se manevreaz vergile i velele. - fungile sunt folosite pentru ridicarea, coborrea vergilor sau a velelor; - bra ele fixate la capetele vergilor, folosesc la orientarea vergilor; - cotele sunt parme care ntind col urile de vel sub vnt (spre pupa); - murele sunt parme care ntind col urile de vel n vnt (spre prova); Alti termeni folositi n marin : - file - f ii de lemn sau table care se aplic pe osatur i mbinate ntre ele formeaz bordajul, fundul sau pun ile unei nave. - furchet - pies metalic n form de furc fixat n copastie, care serve te drept sprijin vslei sau ramei n timpul vslitului. - linia de nc rcare - indic linia de plutire a navei n diferite zone i anotimpuri; este marcat n bordurile navei n dreptul cuplului maestru. - linia de plutire - este linia unde planul suprafe ei apei intersecteaz corpul navei. Por iunea navei din jurul liniei de plutire care n timpul misc rii navei este expus cnd apei,cnd aerului, se nume te bru sau fa . - parapet - por iune a bordului care se ridic deasupra pun ii superioare. - ruliu - mi care oscilatorie transversal a navei dintr-un bord n altul, n jurul axului longitudinal; se produce cnd direc ia de naintare este paralel cu valurile. - tangaj - mi care oscilatorie a navei n jurul axei transversale orizontale; se produce cnd direc ia de naintare este perpendicular pe valuri. - abordaj - a ezare bord la bord cu nava inamic , permite echipajelor s lupte ca pe uscat. - hul - valurile care persist dup ncetarea vntului, sau cele existente n afara zonelor de vnt. - ambardee - abatere nedorit brusc a unei nave de la drumul urmat. - eche - bar orizontal fixat pe cap tul axului crmei i serve te la ac ionarea acesteia. - etambreu - loca n care se rote te axul crmei; loc de trecere a catargului prin punte. - arden - tendin a unei nave cu vele de a veni n vnt. - cart - a 32 parte din roza vnturilor sau intervalul de timp ct dureaz serviciul la bord. - fer e - f ii de pnz de form dreptunghiular sau trapezoidal , care cusute una de alta alc tuiesc vela. - volt - manevr executat de o nav cu vele pentru a primi vntul din cel lalt bord.

- volta n vnt - schimbarea vntului dintr-un bord n cel lalt, trecnd cu prova prin vnt. - volta sub vnt - schimbarea vntului, trecnd cu pupa prin vnt. - vnt larg - vnt care bate dintr-o direc ie cuprins ntre travers i 4 carturi napoia traversului. - vant strns - vnt care bate dinaintea traversului. - vnt de travers - cnd velele primesc vntul ntr-un unghi perpendicular fa de axul navei ( la un cart naintea sau napoia traversului).