Sunteți pe pagina 1din 28

TULBURĂRI CIRCULATORII

Catedra de Morfopatologie
UMF Carol Davila
Bucureşti
Dr. Florinel Pop
H I P ERE M I A

HIPEREMIE Creşterea masei de sânge în arteriole şi capilare;


ACTIVĂ interesează numai un teritoriu limitat al organismului

Efortul muscular, mucoasa gastrică în perioada digestiei ;


Stări neurovegetative – stările emotive ;
fiziologică
Datorată predominenţei stimulului neurovegetativ
vasodilatator .

Factori fizici : radiaţii, lovire, frecare, frig, căldură;


Factori chimici : alcool;
patologică Factori biologici endo/exogeni ;
Datorată relaxării musculaturii din peretele
arterial(creşterea stimulului vasodilatator / paraliziei celui
vasoconstrictor)
HIPEREMIE ACTIVĂ

ERITEM
macroscopic
Culoarea roşie vie a ţesutului/teritoriului afectat

Capilare dilatate, pline cu hematii bine colorate,


microscopic
individualizate.

HIPEREMIA ACTIVĂ ACUTĂ HIPEREMIA ACTIVĂ


CRONICĂ

-reversibilă;
-inflamaţii : hiperemia faringiană EDEM
în angine; TUMEFIERE LOCO - REGIONALĂ
-eritemul cutanat în arsuri ;
-hiperemie conjunctivală în boli
infecţioase.
HIPEREMIA PASIVĂ
STAZA SANGUINĂ

Creşterea masei sanguine în vene şi capilare datorată


încetinirii şi/sau reducerii cantitative a fluxului sanguin
venos în condiţiile unei circulaţii arteriale normale.

locală

regională

generalizată
HIPEREMIA PASIVĂ
STAZA SANGUINĂ

locală

• interesează un organ/teritoriu limitat


• obstacol în circulaţia de întoarcere:
- procese patologice proprii ale vasului – tromboze,
flebite;
- compresiuni extrinseci – tumori, cicatrici retractile,
ptoze, apart gipsat, pansamente compresive, etc.;
• intensitatea depinde de gradul de dezvoltare
/integritate al circulaţiei venoase locale.
HIPEREMIA PASIVĂ
STAZA SANGUINĂ

regională

Afectează un teritoriu mai întins;


Cauze :
• procese patologice proprii venelor mari cu efect obstructiv –
tromboflebita v. cave superioare;
• compresiuni – tumori, anevrisme aortice, mediastinite,
pleurezii, etc.;
• dezorganizarea circulaţiei locale - ciroză hepatică -stază portă;
• neuroparalitică – hemiplegii/paraplegii, prin suprimare
contracţiei musculare + tulburări vasculare neurovegetative în
teritoriul paralizat.

generalizată Insuficienţa cardiacă decompensată


CARACTERE MORFOLOGICE ALE STAZEI

macroscopice

ACUTE CRONICE

1. Culoare roşie – vânătă 1. Culoare cianotică;


= CIANOZĂ (creşte 2.Volum şi greutate crescute;
cantitatea de sânge 3.Edem constant;
venos/hemoglobină 4.Sufuziuni hemoragice;
redusă); 5.Fibroză;
2. Volum şi greutate 6.Circulaţie venoasă colaterală
crescute;
3. Edem variabil .
CARACTERE MORFOLOGICE ALE
STAZEI
microscopice

ACUTE CRONICE

1. Venule/capilare dilatate;
1. Venule/capilare dilatate,
2. Leziuni ale pereţilor capilari
pline cu hematii alipite cu (anoxie);
colorabilitate inegală 3. Microhemoragii
(datorită anoxiei); fagocitoza eritrocitelor de către
macrofage
2. Perivascular :
- edem; hemoliză
- hematii extravazate
(eritrodiapedeză). depuneri de hemosiderină
(anoxia – creşterea (reacţia Perls)
permeabilităţi vasculare) 4. Leziuni distrofice;
5. Scleroză locală (edem cr. +
distrofia).
PLĂMÂNUL DE STAZĂ

Apare în afecţiunile cordului stâng, care determină


creşterea presiunii în atriul stâng şi venele pulmonare
PLĂMÂN CARDIAC

STAZA ACUTĂ

macroscopie microscopie

Volum & greutate crescute


Capilare dilatate pline de
Culoare cianotică
hematii alipite
Crepitaţii alveolare diminuate
În unele alveole – lichid de edem
La secţionare se scurge o cant.
+ rare celule alveolare + hematii
mare de sânge venos + lichid
de edem

INFARCTUL MIOCARDIC AL VS:


STAZA PULM. ACUTĂ EDEM PULM. ACUT
PLĂMÂNUL UMED
PLĂMÂNUL DE STAZĂ
CRONICĂ

Se constituie în orice situaţie care determină o scădere cronică a debitului VS.


Tipic în STENOZA MITRALĂ

macroscopie microscopie

Venule/capilare dilatate, sinuoase, dilataţii


Volum & greutate crescute anevrismale, pline cu hematii
Culoare cianotică cu zone Septurile alveolare/interalveolare îngroşate prin
brune de consistenţă crescută = scleroză difuză cu depuneri importante de
induraţie brună hemosiderină
Crepitaţii alveolare reduse Alveole – lichid de edem + hematii + numeroase
La secţionare se scurge sânge cel. alveolare + macrofage
venos abundent + lichid de Celule cardiace – macrofage de talie mare,
edem 2-3 nuclei, citoplasmă abundentă conţinând
Ţesutul pulmonar prezintă granule de hemosiderină de culoare gălbui -
zone hipoaerate cafenie
Bronhiile – capilare dilatate + lez. distrofice ale
cel. epitel. + scleroză peribronşică
Plămân de stază cronică
induraţie brună
Stază pulmonară cronică. Siderofage.
Stază pulmonară cronică. Siderofage.
Col. Perls.
Stază pulmonară cronică. Venuloscleroză
FICATUL DE STAZĂ

Insuficienţa cordului drept


Obstrucţia v. cave inferioare sau a vv. hepatice

macroscopie

Volum & greutate crescute


Suprafaţa netedă, capsula destinsă, subţire, transparentă – se
vede culoarea cianotică a parenchimului
Marginea anterioară rotunjită
Secţionare – se scurge o cantitate mare de sânge venos
Desen lobular accentuat - f. pestriţ = f. muscad (datorat stazei
V.C.L.)
Ficat în cocardă – centrul – cianotic, mediolobular – gălbui,
periferie - brun
Staza avansată – fibroză – ciroză cardiacă
Ficat de stază cronică
Ficat de stază cronică.
Ficat muscad
Necroză hepatică centrolobulară
FICATUL DE STAZĂ microscopie

STAZA INCIPIENTĂ
V.C.L. + capilarele din jur – dilatate, pline de hematii
Cordoanele hepatice din zona centrală atrofiate prin compresie

FICAT ÎN COCARDĂ
Stază mai accentuată
Hepatocitele din zona centrală – atrofiate prin compresie + leziuni distrofice
reduse (prin hipoxie)
Hepatocitele din zona mediolobulară(cele mai sensibile la hipoxie) – steatoză
Hepatocitele periferice (cu aport de O2 asigurat) – apar normale /procese de
regenerare

STAZA AVANSATĂ
Hepatocitele din zona centrală & mediolobulară – lez. atrofice / distrofice severe
necroză (necroză centrală hemoragică)
Hepatocitele persistă doar în jurul spaţiilor porte ficat intervertit
STAZA CRONICĂ – proces de scleroză difuză ciroză hepatică cardiacă
STAZA INCIPIENTĂ
V.C.L. + capilarele din jur – dilatate, pline de hematii
Cordoanele hepatice din zona centrală atrofiate prin compresie
STAZĂ HEPATICĂ INCIPIENTĂ
Marcată hiperemie şi edem cu distensia spaţiilor Disse.
STAZA AVANSATĂ
Hepatocitele din zona centrală & mediolobulară – lez. atrofice / distrofice severe
necroză (necroză centrală hemoragică)
Hepatocitele persistă doar în jurul spaţiilor porte ficat intervertit
STAZA CRONICĂ – proces de scleroză difuză ciroză hepatică cardiacă
Fibroză hepatică de origine cardiacă
Procesul de fibroză se constituie în jurul VCL şi se extinde spre spaţiile porte
ciroză hepatică cardiacă
ciroză hepatică cardiacă
RINICHIUL DE STAZĂ

Staza generalizată de origine cardiacă


Afectare renală bilaterală

macroscopie microscopie

Volum & greutate crescute


Suprafaţa netedă Capilarele glomerulare şi
Capsula destinsă, transparentă, peritubulare - dilatate, pline
se decapsulează uşor de hematii
Parenchim cianotic, Interstiţiu - edem,
consistenţă elastică, microhemoragii
friabilitate crescută Epiteliul tubular – leziuni
Secţiune : corticala – roşie-vişinie, distrofice hidro-protidice
cu picheteuri intens colorate (prin hipoxie)
(glomerulii cu stază)
Venele – dungi fine roşii -
negricioase
SPLINA DE STAZĂ

Staza generalizată de origine cardiacă


Staza regională de origine portală

macroscopie microscopie

Volum & greutate - crescute -


Sinusoide dilatate
> 500 g
Hemoragii + / - depuneri de
(N = 150 –250 g)
hemosiderină
Suprafaţa netedă, capsulă
În timp : - fibroză difuză a
transparentă, în tensiune
parenchimului
Secţionare – se scurge sânge venos
- sinusoidele –
în cantitate mare
aspecte fibroangiomatoase
Fibroză difuză, cu reducerea pulpei
albe
EVOLUŢIA STAZEI

Staza acută – fără sechele

Staza cronică
Retrocedează : cianoza, edemul, tumefacţia
Persistă : scleroza, hemosiderina

CONSECINŢELE STAZEI

 Condiţie favorizantă pentru tromboze


 Susceptibilitate crescută la infecţii
(mai ales plămânul)
 Scleroză