Sunteți pe pagina 1din 20

Student : Barbu Angelo

Coordonator: dr. Barbu Cristiana


Cuprins:
 Definitie

 Componente ale malpraxisului

 Protectie pentru malpraxis

 Raspunderea in solidar a angajatorului


cu medicul acuzat de malpraxis
Definitie
 Malpraxisul- termen provenit din latina :
malus = „rău” și greaca : praxis = „practică”

 Eroarea profesională săvârșită în


exercitarea actului medical sau medico-
farmaceutic generatoare de prejudicii
asupra pacientului, implicând răspunderea
civilă a personalului medical și a
furnizorului de produse și servicii medicale,
sanitare și farmaceutice.
 Teoria generală a erorilor profesionale vorbește de
erori de fapt (ce țin de natura actului medical) și de
erori de normă (ce țin de lacune de atitudine
profesională).
 Eroarea de fapt este neimputabilă medicului și este
consecința unei imperfecţiuni a ştiinţei medicale la
acel moment sau al unei reactivități particulare a
bolnavului, ceea ce determină o cunoaștere falsă a
situației. Se apreciază că se află în eroare orice
medic care, în aceleași condiții, ar fi fost victima
aceleiași situatii.
 Eroarea de normă (greșeala medicală) este
imputabilă medicului și sunt rezultatul nerespectării
normelor unanim acceptate de practică medicală.
Erorile de normă pot fi generate prin comisiune
(întreprinderea de acțiuni care nu sunt necesare) și
omisiune (neîntreprinderea de acțiuni ce sunt
necesare).
Greseala medicala
 Greșeala medicală reprezintă
nerespectarea sau neaplicarea normelor
privind comportamentul profesional al
unui prestator de servicii de sănătate, în
contextul în care un alt lucrător medical
sau farmaceutic, în aceleași condiții, le-
ar fi respectat și aplicat
Eroarea medicala
 Eroarea înseamnă producerea unui
prejudiciu asupra pacientului din cauza
naturii lucrurilor, situație în care orice
medic, în aceleași condiții de activitate,
ar fi produs același prejudiciu.
Componente malpraxis
1. Eroarea
 Malpraxisul medical este întotdeauna o
eroare medicală, o greșeală medicală,
care se referă doar la actul medical și
care nu poate fi comisă decît de medic
sau alt personal medical.
2. Componentele actului medical
 Malpraxisul medical poate avea loc în planul
științific al actului medical (diagnostic, tactică
terapeutică, tehnică terapeutică și
supraveghere) și în planul etic al actului
medical (acordarea asistenței medicale,
confidențialitate și secret profesional,
informarea pacientului, obținerea
consimțămîntului în cunoștință de cauză).
3. Culpa medicala

 Malpraxisul medical este fapta ilicită


săvîrșită cu vinovăție, prin acțiune sau
inacțiune ori din neglijență, imprudență
sau ignoranță.
4. Prejudiciul

 . Malpraxisul medical este generator de


prejudicii, atît patrimoniale, cît și
nepatrimoniale.
Protectie pentru malpraxis

 Documente legale in cabinet


 Dovezi ale actului medical
 Asigurarea medicala medicala de
malpraxis
 Corectitudinea actului medical
Documente legale !!
 Chestionar de sanatate al pacientului
 Consimtamantul pacientului
 Deviz estimativ al lucrarilor
 Factura si chitanta dupa fiecare sedinta
 Certificat de calitate al lucrarilor de la
tehnicianul dentar
 Factura de la tehnicianul dentar
Dovezi ale actului medical
 Radiografie panoramica la inceputul
tratamentului.
 Radiografii retroalveolare de control in
cazul tratamentelor endo si ale
implanturilor si de fiecare data cand e
nevoie.
 Poze cu camera intraorala inainte si
dupa tratamente.
Asigurarea medicala de malpraxis
 Asigurare la o firma de top in domeniu
(nu neaparat cea mai ieftina)
 Clauza obligatorie de asigurare daune
morale
 Asigurare medicala de malpraxis pe CMI
sau SRL
Raspunderea in solidar a
angajatorului cu medicul acuzat
de malpraxis
 Intotdeauna raspunderea angajatorului
este in solidar cu angajatul.
 Solutia:
 Semnarea contractelor de colaborare cu
medici ce au CMI sau SRL propriu
Bibliografie:

-http://www.cnas.ro/legislatie/legea-asigurarilor-de-sanatate
-http://ro.wikipedia.org/wiki/Malpraxis
-http://asigurare.malpraxis.md

S-ar putea să vă placă și