Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Construcții, Geodezie și


Cadastru

Sisteme Informaționale
Cadastrale
Autor:
studenta gr. DIC-1805M,
Dorin HACINA

Conducător ştiinţific:
Conf.universitar, dr.ing
Livia NISTOR-LOPATENCO

CHIȘINĂU 2019
GERMANIA
Slide title

1 Definiții

2 Cadastru-Scurt-Istoric

3 Clasificarea cadastrului
Studiu comparativ a
4 cadastrului dintre Turcia și
Republica Moldova
1.Definiții
1. Grundbuchordnung-este Codul Funciar german.
2. Bürgerliches Gesetzbuch-este Codul Civil German
3. Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz-Actul proceselor pentru înregistrarea
accelerată a înregistrării în registru.
2.CADASTRU-Scurt
istoric
 Începând cu anul 900 d.Hr., a existat o tendință ascendentă spre crearea unui sistem
cuprinzător de înregistrare a proprietăților, instigat de comerțul viu cu proprietăți urbane.
Începând cu anul 1200 d.Hr., în perioada medievală târzie, registrul funciar a suferit o
schimbare definitorie, care ar trebui să fie înțeleasă în contextul creșterii orașelor medievale.
În perioada târzie medievală, orașul era o fortăreață juridică, o entitate juridică, o "cetate de
drept" cu lege sa proprie a orașului, ce era deobicei în formă scrisă. De exemplu, în 1347 în
Legea orașului Munchen a stipulat că transferul de proprietate Legea orașului München
prevedea că transferul de proprietate a trebuit să fie înregistrat în registrul de
evidență.Astfel, pentru prima dată, înregistrarea în registrul de proprietate constituia un
drept. Aceasta a fost un pas semnificativ.Conceptul juridic a fost extins de la un registru al
dovezii la un registru de drepturi.drepturi.
 Registrul funciar nu s-a bucurat de o renaștere decât până la sfârșitul secolului XVIII-lea sau
începutul secolului al XIX-lea, în versiunea modificată forma de registru ipotecar, în care
numai proprietățile împovărate cu ipoteci au fost înregistrate. Pe de altă parte parte,
schimbările de proprietate nu au fost înregistrate - un real paradox în dreptul economic.
Evoluţia cadastrului în
Germania
 Codul Prusiei din 1872, prevedea înregistrarea tuturor drepturilor de proprietate pentru
prima dată și a oferit o diviziune în trei categorii, a marcat trecerea la un registru funciar
"real". Acest pământ a fost înregistrat în codul de înregistrare și acesta a fost baza pentru
crearea Grundbuchordnung [Codul german al cadastrului funciar] din 24.03.1897, care
ca o completare la Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [Codul civil german]. Ambele coduri,
Codul civil german (BGB) și Codul german al cadastrului funciar (GBO) au intrat în
vigoare la 1.01.1900. Numeroase legi de implementare a statului au fost transmise alături
de Registrul cadastral, deoarece statele individuale din Germania au insistat asupra
menținerii independenței lor.
 În februarie 1905, prințul Luitpold din Bavaria a adoptat a Ordonanța privind
administrarea terenului înregistrat în regiunile de stat în dreapta Rinului. GBO
modificarea din 1935 nu numai că a abolit toate legile de punere în aplicare a statului, ci
și a introdus un model uniform bazat pe modelul prusac, care este încă modelul registrul
funciar în forma sa actuală. Nu au existat implicații ideologice asociate, astfel încât a
fost posibil să se rețină
 Codul german al cadastrului funciar după 1949 pe baza art.123 alin. (1) din Constituția
Germaniei (în ceea ce privește legile pre-constituționale, dar în întregime non-
ideologice).
Codul german al cadastrului funciar a fost modificat în mod semnificativ după
reunificarea Germaniei prin Actul din 20.12.1993, Actul Registrului pentru Accelerarea
Proceselor de Înregistrare (Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz), care a inițiat
schimbarea de la un registru funciar de hârtie la un registru funciar electronic. Cu toate
acestea, semnificative principii ale dreptului registrului funciar au rămas neschimbate,
astfel încât, practic, aceasta poate fi văzută ca o schimbare a mijloacelor de informare în
masă.
3.Clasificarea cadastrului
o În Germania există un singur tip de cadastru de acoperire a teritoriului complet cu
toatetipurile de proprietari (private şi de stat) şi toate tipurile de utilizare a terenurilor
(urban,rural păduri, etc). Nu există probleme de cadastru cu aşezărilor informale
sau ilegale.
o Cadastrul-este registrul cu toate parcelele şi clădirile în stare sunt descrise. În plus,
acesta conţine informaţii suplimentare, cum ar fi rezultatele evaluării solului oficial.Cu
unele părţi din conţinutul său se bucură de cadastrul "credinţa publică" din registrul de
cadastru, ca parcelă-identificator în hărţi şi înregistrări.Cadastrul a devenit elementul de
bază al tuturor tipurilor de sisteme de informaţii geografice şi este parte a SDI-proiecte
pe stat local, cât şi la nivel naţional.
o Conţinutul cadastrului este bazate pe contractele private, certificatele către notarii
publici. Acesta nu este un sistem de fapt și contractele sunt stocate în fişierele care
aparţin fiecărei înregistrări, înscrierile se fac numai prin aplicare în mod normal în
Cartea Funciară.
o Cadastru în Germania este un sistem bazat pe colet, adică informaţii punct de vedere
geografic referire la unităţi unice, bine-definite de teren. Aceste unităţi sunt definite de
graniţele formale prin marcarea gradului de teren. Fiecarei parcele îi este dat un număr
unic de colete.Cadastru, bazat pe topografie cadastrale, prezinta divizia de teren în
formă de colete.
În Germania, sistemul cadastral cuprinde două părți:
 registrul funciar
 inventarul
Conceptul de "teren" conform legii germane combină două caracteristici: "o parte
limitată a suprafeței pământului" și "înregistrarea înregistrării în registrul funciar".
Organizarea și întreținerea cadastrului funciar se desfășoară în diferite state federale din
Germania în moduri diferite. De exemplu, în statul Hessen Ministerul Economiei,
Transporturilor și Dezvoltării Teritoriului din Wiesbaden este responsabil.
Departamentul geodezic al statului Hesse este responsabil la gestionarea activităților
instituțiilor de geodezie și anchete topografice în întregul stat federal și controlează și
organizează activitățile principalelor departamentele de dezvoltare, cadastru și gestionarea
terenurilor.
Aspecte juridice
1.Etichetarea tuturor drepturilor de proprietate în registrul funciar contribuie la
consolidarea legii fiabilitatea în relațiile juridice, economice și management
(de ex.taxele).
2.Toate înregistrările din registrul funciar sunt percepute ca fiind corecte din punct de
vedere juridic.
3. Fiecare cetățean poate avea încredere în datele din cartea funciară.
La corectitudinea datelor din cartea funciară se pot lua decizii juridice și economice.
4. Registrul funciar din Germania conține o descriere a condițiilor legale de proprietate
legală .Aceste informații includ, în primul rând, date privind proprietarii,drepturile lor,
sarcinile și persoanele care pretind.
4.Studiu comparativ a cadastrului
dintre Germania și Republica
Moldova
 În Germania la nivel central activitatea este coordonată de Agenţia Federală pentru
Cartografie şi Geodezie, iar în Republica Moldova de către Agenția Relații Funciare și
Cadastru.
 Nu există nici o implicare a sectorului privat. Sectorul privat se poate implica doar în unele
lucrări de reajustare și consolidare.
 Registrul funciar din Germania conține o descriere a condițiilor legale de proprietate
legală.Aceste informații includ, în primul rând, date privind proprietarii,drepturile lor,
sarcinile și persoanele care pretind, același lucru e valabil și pentru Republica Moldova.

S-ar putea să vă placă și