Sunteți pe pagina 1din 12

MANAGEMENT CORPORATIV

DUPĂ
MODEL GERMAN
. Dezvoltarea neîntreruptă a
competitivității în mediul de
afaceri a determinat managerii
să își orienteze acțiunile pe
creșterea eficacității companiilor,
ceea ce presupune existența
unui sistem de management bine
definit, actual și performant.
Acest sistem de management
este cunoscut sub denumirea de
guvernanță corporativă și are
rolul de a îmbunătăți eficiența
economică de ansamblu în
întreprinderi.
• Set de legi
..
Guvernanța • Norme
corporativă este • Regulamente
• Coduri adoptate în mod voluntar
definită ca

• Permite unei întreprinderi să atragă


resursele umane și materiale
necesare activității sale
Guvernanța • Oferă totodată posibilitatea de a

corporativă
desfășura o activitate eficientă și
eficace care să genereze plusvaloare
pe termen lung pentru acționari și
grupuri de interese
SISTEMUL DE PRINCIPII
 Punerea în aplicare a fundamentelor pentru un sistem eficient de
guvernanță corporativă;
 Protejarea și facilitarea exercitării drepturilor și funcțiilor
acționarilor;
 Tratamentul echitabil al acționarilor;
 Rolul stakeholder-ilor;
 Comunicarea și transparența;
 Responsabilitățile consiliului de administrație.
. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ –
ASPECTE FUNDAMENTALE
.
Guvernanța corporativă are rolul de a preveni posibile
conflicte de interese apărute în interiorul
întreprinderii, ea constituind procesul prin care
întreprinderile sunt conduse și controlate
prin intermediul unui set de norme și regulamete
între conducerea executivă, consiliul de administrație,
acționarii și alte părți asociate.
Modele de guvernanță corporativă

Modelul de guvernanță corporativă diferă de la o țară la alta însă


la nivel internațional sunt consacrate și implementare două modele
bine definite, și anume: modelul anglo-saxon și modelul german.
Ambele modele trebuie să aibă în vedere majoritatea principiilor
definite anterior și se diferențiază în funție de modul de concepere
a separării între proprietate și control.
.
Modelul german de
guvernanță
CARACTERISTICILE ESENȚIALE:

Orientarea Orientat
spre piața bancară

Structura acționariatului Concentrată

Mod de finanțare privilegiat Banca


Obiectiv primordial Apărarea interesului părților implicate în
companie
Structuri de conducere Two tier system
Consiliul supervizor;
Consiliul de
Administrație.
Mecanisme de control Interne
Separarea proprietate-control Puțin marcată

Sistem contabil IFRS, GAAP


Modelul german de guvernanță

are ca obiectiv principal apărarea și


susținereainteresului părților implicate în
viața companiei (manageri, parteneri,
salariați etc) și mai puțin îmbogățirea
acționarilor, el fiind regăsit în țări precum
Germania, Japonia și țări din Europa
continentală.
Modelul german are la baza sa o
acumulare înaltă a capitalului prin
existența unor acționari dezvoltați precum
băncile, fiind un sistem bazat pe controlul
intern.
SISTEMUL GERMAN DE CONDUCERE ȘI
CONTROL ESTE STRUCTURAT PE DOUĂ
NIVELE:

Consiliul de • cuprinde doar membri executivi;


administrație

• cuprinde doar membri non-


Consiliul de executivi care
supraveghere urmărescactivitatea
managementului.
AVANTAJUL MODELULUI GERMAN DE
GUVERNANȚĂ
 Acționarii sunt strict orientați spre ostrategie pe termen lung și
stabilitate în afacere.

DEZAVANTAJUL MODELULUI GERMAN DE


GUVERNANȚĂ
 Este reprezentat de faptul că nu reuşeşte să protejeze acţionarii
minoritari, concentrează puterea financiară şi lasă oportunitatea unor
„înțelegeri” periculoase între puterea economică şi financiară.
.

Urmărind scopul analizării guvernanței corporative se desprind câteva idei


de avansat și dezvoltat, cum ar fi faptul că guvernarea corporativă nu
presupune numai supravegherea și stimularea în scopul obținerii de
performanțe, ea trebuie să încurajeze experimentele și difuziunea
practicilor avansate, să aducă o contributțe decisivă nu numai în apărarea
intereselor investitorilor ci și la asigurarea stabilității sociale, încurajarea
mobilității și creșterii calitative a capitalului uman, desfășurarea ordonata
a proceselor de productțe, evitarea unei mișcări haotice a presurilor
relative, strânsa corelare cu valorilor culturale.