Sunteți pe pagina 1din 9

CADRUL NORMATIV

SPECIFIC ETICII
INSTITUȚIONALE
A elaborat: Iachim Elena
INTRODUCERE

La interferenţa dintre morală şi drept, Codul de etică universitară este un


instrument de orientare, de intervenţie ameliorativă, de evaluare a
moralităţii acţiunilor membrilor comunităţii universitare, pe baza unor
standarde generale bune pentru fiecare, dar şi pentru societate, conciliind:
concurenţă şi cooperare, individualism
şi întrajutorare, coerciţie şi liber arbitru,
în scopul de a proteja atât libertatea şi
demnitatea persoanei, cât şi binele public.

2
Codul de etică şi deontologie
profesională instituțională se referă la:
▰ stabilirea situaţiilor de conflicte de interese şi incompatibilităţi
▰ prevederea ca persoanele care se află în relaţie de soţi, rude până la gradul
al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una
să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, de control,
autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi
nu pot fi numite în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de
concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele până la gradul al III-lea
inclusiv.
▰ măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru garantarea
originalităţii lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat, articolelor ştiinţifice
sau a altor asemenea lucrări, precum şi sancţiunile aferente”. 3
Valorile etice universitare :
a. Libertatea academică
b. Autonomia personală
c. Transparenţa
d. Etica relaţiilor între membrii
e. Respectul, grija şi toleranţa
f. Dreptatea şi echitatea
g. Profesionalismul
h. Primatul meritocraţiei
i. Responsabilitatea profesională şi socială
4
Reguli morale și de etică
în spațiul universitar
▰ Libertatea și autonomia academică
▰ Dreptul la confidenţialitate
▰ Egalitatea de șanse
▰ Prevenirea și combaterea corupţiei
▰ Prevenirea abuzului de putere și de încredere
▰ Onestitatea academică și corectitudinea intelectuală
▰ Respect și toleranță față de ceilalți
▰ Evitarea și sancționara a orice formă de hărțuire (ex. fizică, psihică, sexuală)
▰ Recunoaşterea şi recompensarea celor merituoşi
Teme de discuție:

1) Ce reprezintă în viziunea voastră Cadrul normativ aplicabil în etica


universitară?
2) Care ar fi 5 valori primordiale în elaborarea codului de etică
instituțional?
3) Considerați că se respectă codul
de etică în universitățile noastre?
Dacă nu, precizați care ar fi cauzele.

6
Statistici: Sunteți informat privind codul de etică al universității???
Da, cunosc și îl Da, cunosc Am auzit, dar Nu cunosc
respect nu știu ce
conține
178 73 115 330

Efectuînd un sondaj
privind informarea
studenților referitor la Da, cunosc și îl Da, cunosc
26%
codul de etică al respect
47%
universității s-au Am auzit, dar Nu cunosc
10% nu știu ce
obținut următoarele
17% conține
rezultate.

7
CONCLUZII
Abateri de la normele de etică pot fi săvârşite de către studenţi sau de
personalul nedidactic al universităţii: abateri prin care este lezată comunitatea
universitară prin nerespectarea principiilor şi valorilor pentru care
Universitatea militează şi pe care le promovează.
Ţinând seama de cele menţionate mai sus, rezultă necesitatea elaborării unui
ansamblu de norme privind conduita morală în viaţa socială şi etica
profesională universitară – sub forma unui Cod Etic în cadrul caruia sunt
statuate standardele de integritate ce trebuiesc indeplinite la diferitele niveluri
ale vietii academice.
În urma prelucrării datelor sondajului, facem concluzia că studenții nu sunt la
curent cu Codul Etic al universității în cadrul căreia își fac studiile. Astfel,
avem o mulțime de abateri și nerespectări a regulamentului etic. 8
� Vă mulțumesc pentru atenție!!!

9