Sunteți pe pagina 1din 73

Elementele componente ale

protezelor parţiale fixe (ppf)


Curs an II TD
Definiţia PPF
Protezele parţiale fixe (ppf) reprezintă o
rezolvare protetică cu ajutorul laboratorului de
tehnică dentară, indicată in cazul edentaţiilor
parţiale şi care rezolvă morfologia şi funcţia
unităţilor dentare absente.
Elementele componente ale ppf
 Retentori (elemente de agregare)
 Corpul de punte
 Conectori
Retentori
 Def.Sunt componentele prin care ppf se
fixează pe dinţii de suport pentru a susţine si a
menţine corpul punţii in poziţia fixată
Retentori
Rolul:de a menţine pe locul destinat puntea
dentară într-o anumită poziţie, stabilită în
funcţie de tipul punţii.
Calităţile retentive ale retentorilor depind de
 factori generali

 Factori speciali
Retentori
Factori generali:
1. Lungimea spaţiului edentat
2. Tipul de punte
3. Ocluzia
4. Dinţii înlocuiţi
5. Tipul masticator individual
6. Starea parodontiului
1.Lungimea spaţiului edentat
Retentorii sunt solicitati cu atat mai mult cu c ât
este mai mare:
 lungimea

 Curbura

 Extensia in consolă a corpului de punte


2. Tipul de punte
 Ppf fixe –fixe mai solicitate mai ales in cazul
in care avem dinti de suport intermediari ce
constituie un punct de balans
 Cotracararea prin punţile fixe –mobile
3. Ocluzia
 Depinde de varstă ,sex, forţa masticatorie a
pacientului
 Interferenţele ocluzale sau denivelarea
planului de ocluzie cresc frecventa
descimentărilor
4. Dinţii inlocuiţi
 Influentează alegerea atat a retentorilor cît si a
corpului de punte
 Ppf laterală mai solicitată decat una frontală
 Retentor pe canin > solicitat dec ât pe Ic
5. Tipul masticator individual
 Tocător solicitare <
 Frecător solicitare >
 Bruxism,ocluzie traumatică solicitare >
 Fumători de pipă ,instrumentişti >
6. Starea parodonţiului
 Dinţi bine implantaţi necesită retentori cu
rezistenţă>
 Dacă unul din dinţi prezintă uşoară mobilitate
indicate ppf fixe-mobile
Retentori
Factori speciali:
 Morfologia coroanei dintelui de suport

 Suprafaţa de contact a retentorului cu dintele de

suport
 Paralelismul peretilor axiali ai preparaţiei in raport cu

axa de inserţie
 Rigiditatea pereţilor retentorului

 Calităţile cimentului de fixare

 Materialele din care se confecţionează retentorul


Morfologia coroanei dintelui de
suport
 Dinte conic sau formă daltă retentivitate <
 Dinte cilindric sau trapezoidal >
Suprafaţa de contact a retentorului
cu dintele de suport
 Dinţi scurti sau abrazati <
 Dinţi lungi >
Paralelismul pereţilor axiali ai
preparaţiei in raport cu axa de
inserţie
 Dinţi cu feţe paralele >
 Dinţi cu feţe neparalele conice <
Rigiditatea pereţilor retentorului
 Coroane rigide:metalice ,met-plastice R>
 Coroane acrilat(uşoară elasticitate) R<
Calităţile cimentului de fixare
Cimentul calităţi:
 rezistenţa la presiune şi tracţiune

 Strat subţire
Materialele din care se
confecţionează retentorul
 Materialele sa fie rigide
 Ca rezistenţă(flexiune) cele mai
bune:metalice ,metalo-cer,metalo-plastice
Tipuri de retentori
Retentori majori:
 Coroane de acoperire totală(metalice sau mixte)
 Coroane parţiale (onlay) pe M sau P
 Coroane de subtituţie
 Pinlay pe M sau P
Retentori minori:
 Onlay pe frontali
 Pinledge
 Pinlay pe frontali
 Inlay MOD, de clasa II si III
Retentori de punte
 Coroana metalo-ceramica de acoperire totala: indicata in
edentatii frontale si laterale
- suprafata de contact cu bontul maxima=retentie mare
- rigiditate mare
- limite cervicale subgingivale= retentie crescuta , risc carie
redus, risc spin iritativ parodontal, estetica buna
- limite cervicale supragingivale: inestetic,
parodontoprofilactic, risc carie crescut, retentie medie.
- Rezistenta buna la solicitari mecanice
- Fata ocluzala ceramica preia si transmite integral fortele
mecanice catre structurile parodontale
- Placofilie redusa
- Sacrificiu tisular mare in preparatia bontului
Retentori de punte
Coroanele partiale:
- indicate in edentatii unidentare
- se aplica de preferinta pe dinti vitali,

- igiena buco- orala foarte buna

- Contraindicate pe dinti scurti ( retentie redusa) sau cu

diametrul ant-post mic, edentatii extinse


- Contraindicate la pacienti cu carioreceptivitate mare si

boala parodontala.
- contraindicate in defecte estetice ale fetei vestibulare
Onlay
Indicatii: C, PM, retentor mezial
- Retentie medie

- Rigiditate medie

- Risc carie crescut la limita dento-protetica

- Inestetic

- Avantaj: conservarea structurilor dentare si aspectului

natural al fetei vestibulare, respectarea principiu


bioprofilactic in preparatia bontului, limite supragingivale
- Morfologia dintelui, dimensiunea dintelui, ocluzia
Retentori de punte
 Inlay, pinlay
 Retentie medie
 Rigiditate medie
 Economie tisulara in preparatia bonturilor dentare
= respecta principiul bioprofilactic
 Estetica buna la inlay ceramic
 Inlay MOD risc de fractura coronara
Retentori de punte
 Coroana metalica de acoperire totala:
indicata edentatii laterale
 retentie maxima
 Rigiditate mare
 Inestetic: edentatii laterale
 Rezistenta maxima la solicitari mecanice
 Placofilie redusa
 Sacrificiu tisular mare in preparatia bontului
Retentori de punte
Coroana de substitutie
- Rar indicata in forma clasica coroana Richmond:

lipsa spatiului protetic necesar( dinti mici, ocluzie


nefavorabila)
- Varianta moderna: DCR+ coroana de acoperire

totala( CMMC, CM, coroana ceramica,compozita )


Corpul de punte
Def.Este elementul sau segmentul pun ţii dentare
conceput pentru a înlocui dinţii naturali extraşi
Corpul de punte -calităţi
 Să permită restabilirea funcţiei masticatorii în
condiţii funcţionale netraumatogene
 Să restaureze integritatea arcadei (forma,
funcţiune), asigurând confortul estetic si
fonetic
 Să asigure profilaxia ţesuturilor periodontale si
să nu traumatizeze fibro-mucoasa de la nivelul
crestelor edentate sau papilelor interdentare
Corpul de punte -calităţi
 să permită menţinerea condiţiilor de igienă
buco-dentară;
 să aibă stabilitate functională conferită de o
rigiditate corespunzătoare;
 să prevină migrarea dintilor şi apariţia
disfuncţiilor ocluzale;
 să amelioreze eficienţa masticatorie;
Corpul de punte -calităţi
 să transmită forţele ocluzale în axul
longitudinal al dinţilor de suport;
 să prevină acumularea placii dentare;
 să impiedice impactul alimentar în zonele de
conexiune cu retentorii sau între elementele
care alcătuiesc corpul punţii.
Corpul de punte
Estetica corpului de punte:
Este necesară in principal in zona frontală ,cel
mai putin vizibil zona molarilor max şi mb
Pentru estetică este nevoie de individualizarea
corpului de punte
Forma corpului de punte
Forma corpului de punte sau designul corpului puntii este
determinat de funcţiile de bază ale ADM:
 - masticaţia (contacte ocluzale funcţionale);

 - estetica (mărimea, poziţia, conturul şi culoarea dinţilor);

 - fonaţia (poziţia şi dimensiunile dinţilor frontali);

 - profilaxia ţesuturilor (contactul cu fibromucoasa şi protecţia

papilelor interdentare);
 - autoprotecţia şi autocurăţirea

Zonele retentive sau zonele modelate în exces, inaccesibile


procesului de autocuraţire, formează focare de iritaţie tisulară
permanentă).
Corpul de punte
Materialul din care se confecţionează:
 metalic

 Mixt -met-polimeric
- met-ceramic
 Nemetalic - ceramic

- răşini diacrilice compozite


- acrilice- provizorii
Corpul de punte
Din punct de vedere estetic:
 Nefizionomice – metalice

 Semifizionomice –mixte

 Fizionomice - nemetalice

- mixte
Corpul de punte
Caracteristicile constructive ale punţii:
 Corp de punte cu intermediari metalici(masivi)

 Corp de punte cu casete si faţete

 Corp de punte cu semifaţete şi casete

 Corp de punte cu cupe /semicupe şi mat fizionomic

 Corp de punte cu bara metalica şi mat fizionomic

 Corp de punte cu bară şi bonturi metalice

 Corp de punte cu dinţi tubulari


Forma corpului de punte
 corpuri de punte sub formă de şa sau semişa;
 corpuri de punte tangenţiale (liniare);
 corpuri de punte punctiforme;
 corpuri de punte suspendate.
 Corpuri de punte ovoidale (ovate)
corpuri de punte sub forma de şa
sau semişa
Au din punct de vedere
anatomic aspectul cel mai
apropiat de forma dinţilor
naturali.
Din punct de vedere
igieno - profilactic sunt cele
mai nefavorabile. In dreptul
concavitatii acestor feţe se
acumulează resturi alimentare
şi placa dentară, care nu pot fi
înlăturate.
corpuri de punte tangenţiale
modelate sub forma plană sau convexă,
prezintă un contact tangential sau
liniar cu fibromucoasa crestelor din
spaţiile edentate, permit accesul cu
mijloacele de igienizare din direcţie
gingivală.
Prin contactul redus cu fibromucoasa,
feţele înclinate oblic sunt bine
tolerate, iar in cazul punţilor metalo-
ceramice sunt recomandate in
mod frecvent pentru punţile
maxilare şi chiar mandibulare.
corpuri de punte punctiforme
Forma acestor corpuri de punte
permite un acces foarte bun
pentru igienizarea feţelor
gingivale, iar contactul lor foarte
redus (punctiform) cu mucoasa
nu produce leziuni traumatice.
Corpurile de punte punctiforme
nu prezintă avantaje estetice
deosebite din cauza spaţiilor
interdentare largi. Acumularea
resturilor alimentare din spaţiile
triunghiulare poate constitui un
alt inconvenient.
corpuri de punte suspendate
Recomandate în zona
laterală mandibulară
Estetica <
Necesita min 7 mm intre
planul de ocluzie si
mijlocul crestei.
Corp de punte ovat (ovoidal)
 Tip modern de corp
 Se conformează cel mai
mult esteticii
Corp de punte ovat (ovoidal)
Excelenta estetica prin simularea perfecta a aspectului
natural al emergentei dintelui din gingie
Indicatii: ed frontale maxilare la pacienti cu igiena oro-
dentara impecabila

Variante:
 Varianta 1. Realizarea chirurgicala a unui “buzunar”

alveolar si aplicarea PPF provizorie in zona frontala


pana la vindecarea dirijata
Corp de punte ovat (ovoidal)
Varianta 2.
Aplicarea imediat postextractional( extractie
atraumatica cu pastrarea integra a osului
vestibular) a unei punti provizorii ( DESIGN
OVAT 2,5 MM APICAL fata de gingia
libera de la locul extractiei ) impiedica
colapsul alveolar.
Corp de punte ovat (ovoidal)

 Igienizare dificila dar posibila cu matase dentara


 Localizari recomandate: punti maxilare care refac pierderea I,
C, PM
 Avantaje: estetica( ascunde perfect absenta dintelui), rezistenta
 Dezavantaj: risc de inflamatie gingivala in lipsa igienei
riguroase, pret de cost ridicat
 Indicatii: estetica maxima, linia surasului inalta
 Materiale: metalo-ceramice, integral compozite
Corp de punte ovat (ovoidal)
 Conturul mucozal al CP ( atent finisat) este
esential pentru remodelare
 Refacerea estetica a papilei depinde de
modelarea osului interproximal.
 Igiena dificila 1 luna.
Corp de punte ovat (ovoidal)
Corp de punte ovat (ovoidal)
 Puntea definitiva se aplica la 6-12 luni. Uneori
necesita reaugmentare de creasta dupa
vindecare.
 Ceilalti dinti stalpi sunt preparati inainte de
extractie
Corp de punte ovat (ovoidal)
CONECTORII PPF
Def, clasificare(Rosenstiel)
 Componenta PPF care face conexiunea intre
retentorii PPF( coroanele artificiale) si
intermediarii PPF( corp de punte)

 1. Conectori rigizi
 2. Conectori articulati
Conectorii rigizi
 Cel mai frecvent utilizati
 stress PPF rigida: risc descimentare
 Realizare prin 3 tehnici:
 Turnare: odata cu schelet metalic PPF( PPF dintr-o
bucata)
 Lipire: PPF din mai multe bucati
 Sudare: PPF din mai multe bucati
Conectori rigizi turnati
 Rezistenta mare: risc minim de fracturare
 Se modeleaza odata cu macheta schelet
metalic PPF
 Avantaje: tehnica simpla de realizare
 Dezavantaje: posibile dificultati de adaptare la
PPF extinse, punte totala .
Conectori rigizi “lipiti”
 Solidarizarea componentelor PPF cu lot de lipire cu
alta compozitie decat aliajul din care se realizeaza
PPF( PPF din mai multe bucati)
 Avantaje:
 adaptare f. precisa pe praguri a PPF la bonturi dentare( PPF
extinse)
 Dezavantaj:
 rezistenta redusa la solicitari.
 Risc bimetalism( coroziune)
Conectori rigizi sudati
 Suprafetele metalice adiacente sunt solidarizate prin
topire locala
 Se poate realiza fara /cu alt aliaj
 Avantaje: precizie adaptare PPF
 Dezavanaj: rezistenta scazuta la solicitare mecanica
 Tehnica:
 sudare autogena
 Sudare cu arc electric
 Sudare cu plasma
 Sudare cu laser
Conectorii
Conectori articulati
 In punti fixe=mobile
 Respecta diferentele de mobilitate dentara fiziologica
 Situatii particulare:
 Nu se pot paraleliza dintii stalpi
 PPF extinse se segmenteaza astfel in mai multe bucati:
progn ambiguu un stalp PPF- la pierderea lui se poate
inlocui 1 segm doar
 PPF totale( sau extinse ) mandibulare: permite flexia
medio-laterala a mandibulei fara descimentare
 Edentatii extinse: protejarea unor dinti parodontiu slabit)
 Patologia mucoasei subiacente: control periodic
Conectori articulati
Variante:
 Sisteme de culisare: matrice-patrice

 Matrice coroana cimentat


 Patrice corp punte
 Telescopare (aur = frictiune buna)
Tipuri de punti-PPF
Dupa topografie:
 PPF –maxilare/mandibulare

 PPF –frontale/laterale sau

anterioare/posterioare
Dupa extinderea spatiului edentat:
 Reduse (unidentare)

 Extinse (fronto-laterale)

 totale
Tipuri de punti
Dupa modul de fixare la dintii stalpi:
 PPF fixate sau fixe-fixe (cimentare, colare/lipire punti

adezive)
 PPF fixe-mobile (cimentate numai la o extremitate, cealalta se

sprijina liber)
Avantaj: amortizeaza mai bine forţele ocluzale prin segmentarea
componentelor si conexiunea lor articulata. Trebuie sa existe
antagonisti si contacte ocluzale uniforme pt a nu apare
extruzia sau egresiunea dinţilor support.
 PPF demontabile( fixate prin insurubare pot fi demontate si

indepartate de pe câmp protetic numai de către medic)


 PPF mobilizabile( pot fi mobilizate si indepartate de pe câmp

de către pacient)
Tipuri de punti
Dupa modalitatea sprijinului la nivelul
retentorilor:
 - sprijin dentar

 - sprijin implantar

 - sprijin mixt dento-implantar


Tipuri de punti
Dupa criteriul relatia topografica cu dinţii stâlpi:
 PPF intercalate: susţinuta la toate extremităţile de

dinţii stâlpi
 PPF cu extensie: elem de agregare situate numai la o

extremitate. Pot fi cu extensie imediata sau mediate


( bara palatinala flexibila pt conexarea extensiei la
retentor)
 PPF continue: cuprinde mai multe breşe ed. sau toate
Tipuri de punti
Dupa tipul materialului de fixare:cimentate,
adezive
După criteriul estetic:
 fizionomice( ceramica, rasini foto si foto-baro

polim)Frontale reduse
 semifizionomice: met-cer, met-plastice.

Fronto-laterale
 nefizionomice; metalice : laterale mandibulare
Tipuri de punti
Dupa durata garantata in cav buc. :
 De lunga durata (definitive): fizionomice,

semifizionomice, nefizionomice
 - provizorii; plastice cabinet sau laborator
Tipuri de punti
Dupa tehnologie:
 Turnare-metal , Empress

 Frezare –computerizat

 Polimerizare

 Turnare si coacere

 Turnare si polimerizare

 electroeroziune
Tipuri de punti
Dupa material:
 din 1 material: met, ceramic, polimeric

 Din 2 materiale: met-polimeric, met-ceramic

 Din mai multe materiale: ex puntea din doua

bucati met-polimerica lipita cu lot

S-ar putea să vă placă și