P. 1
45110051 Teste Ceronav

45110051 Teste Ceronav

|Views: 93|Likes:
Published by Serban Cristina

More info:

Published by: Serban Cristina on Dec 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

Programul: MANIPULAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE 1. Ce sunt m.p? a). substanţe ce pun in pericol viata umana b).

substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte mărfuri, mediului marin sau afecta starea de sănătate a echipajului c). substanţe ce produc îmbolnăvirea oamenilor si poluarea mediului 2. Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a). domeniul de aplicare, echipamentul special necesar, procedee de urgenta, acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate b) . masuri de protecţie a echipajului si mediului marin c) . metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord 3. Ghidul medical de prim ajutor este : a). o lucrare dedicata echipajului de pe nave in general b). lucrare dedicata intervenţiilor in cazul accidentelor implicând m.p ??? c). o lucrare de medicina pentru neiniţiaţi 4. Raportarea evenimentelor care implica m.p se face : a). conform procedurilor generale cuprinse in Codul IMDG b). conform procedurilor descris in vol. supliment al Codului IMDG capitolul 3 c). conform instrucţiunilor fabricanţilor si armatorului 5. Situaţiile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a). deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia b). deratizarea navei si fumigarea mărfurilor c). deratizarea, dezinsecţia, dezinfecţia si fumigarea 6. Posibilităţile de identificare a m.p sunt: a). numărul Naţiunilor Unite si denumirea comerciala b).denumirea tehnica corecta si formula chimica c). numărul Naţiunilor Unite si denumirea tehnica corecta 7. Numărul fisei de securitate se găseşte in : a). Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 15 b) . Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 7 c) . volumul supliment secţiunea 4 8. Prin cantitate limitata a m.p se înţelege : a). cantitatea maxima totala de m.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b). cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c). cantitatea maxima de m.p admisa intr-un C.T.U 9. Ce se înţelege prin risc subsidiar al m.p ? a). un risc suplimentar adăugat riscului principal b). un risc suplimentar, complementar riscului principal după care s-a făcut clasificarea m.p. c). un risc semnificativ, potenţial nedefinit clar 10. Vol. I din Codul IMDG la cap. VII conţine obligaţii si îndatoriri pentru : a). armator si echipaj b). expeditor, destinatar, ambalator, incarcator, operator c). fabricanţii de m.p si de ambalaje 11. D.G.L este structurata pe un număr de coloane : a). 15 b). 17 c). 18 12.După riscul principal substanţele / m.p se împart : a). in grupe de rise major, mediu, minor b). in poluanţi marini, poluanţi marini severi si substanţe neutre c). in clase si diviziuni 13.Individualizarea, caracterizarea d.p.d.v al proprietatilor fizico-chimice a m.p se face in D.G.L coloana : a). nr.2 b). nr.l6 c). nr.17??? 14.Riscurile principale ale m.p determina : a). încadrarea acestora in clase si diviziuni b). poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c). masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 15.Clasa 1 (explozivi) cuprinde un număr de : a) . 3 diviziuni b) . 2 diviziuni c). 6 diviziuni

p? a). b). separat longitudinal printr-un compartiment complet sau magazie de intervenţie b) . b). . oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul. c) uşurează identificarea. c). transportul rutier.p la bordul navelor maritime? a). riscul evident. Care document reglementează. b). b) masuri de protecţie a echipajului si mediului marin. dezinsecţia. 20.Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a). 5. 21. b).B. departe de. 24. înscris pe eticheta. c) deratizarea. substanţe ce produc poluarea mediului marin.1. pe cale ferata. prin UN No. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta. 27.3. 3. 4. pe plan internaţional. b) .p b). gradul de risc si gradul de compatibilitate c) . de mărfuri in vrac.1.p sunt: a). B.16. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj.2. as ammended in 1995. lichide ce ard si/sau întreţin arderea când sunt iniţiate 17. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv. SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea. mediului marin sau pot afecta starea de sănătate a echipajului. procedee de urgenta.p. c).Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). c). sunt conţinute in : a).p in containere I. echipamentul special necesar. semnificativ si condiţiile existente la nava 19. STCW Code.Condiţiile de transport ale m. dezinfecţia si fumigarea. c) metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord. c). 26. 25. 22. dezinfecţia.etc. pentru transporturile pe mare. starea fizica a m.3. c). c) .Clasa 3 (lichide inflamabile) cuprinde : a).p b) . IMDG Code. substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei. b).Testele la care se supun ambalajele sunt determinate de : a). natura m. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător. MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. separat printr-un compartiment complet sau magazie. lichide care la o temperatura mai mica de 61 grade C emit vapori ce sunt inflamabili c).Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a).Criteriile / condiţiile de separare / segregare a m.Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. a coletelor ce trebuie recuperate din mare. manipularea si transportul de m. 29. lichide ce se autoaprind spontan la o anumita temperatura b). transportul pe mare a mărfurilor containerizate b) . b). citirea la intervale de timp fixe a temperaturii si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturii.C Code. dezinsecţia. 3. fiecare tip de transport este reglementat separat in coduri specifice : codul rutier. gradul de risc al m. 23.C este reglementat in IMDG Code pentru : a) . feroviar. 4. 1974. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajele respective. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 18. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc m. 28. celorlalte mărfuri. maritim.Ce sunt mărfurile periculoase ? a) .Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a) domeniul de aplicare.Standardele de siguranţa. substanţe ce pun in pericol viata umana. IMDG Code. b) deratizarea navei si fumigarea mărfurilor. separat de.Situaliile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a) deratizarea. pe mare si pe orice cale navigabila de transport c) .p c) . acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate. 4.2.

p. Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a) citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m. sau in cazul stivuirii pe punte . Explozivii din clasa 1. Prin cantitate limitata a m.Pentru o acţiune eficienta împotriva incendiilor la bordul navelor ce transporta m.dispunerea coletelor incompatibile se va face in compartimente diferite. c) substanţe sau articole care prezintă riscul de expulzare.o separare orizontala de minimum 3m intre colete b) o separare eficienta.p admisa intr-un C. b) citirea la intervale de timp fixe a temperaturilor si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturilor. c) substanţe corozive. este : a) C02 b) apa c) gazul inert 41. Clasa 1 .Substente inflamabile aparţin: R a) clasei 2. Metoda de marcare a coletelor va permite ca informaţia oferita sa poată fi identificabila. Principalul agent de combatere a incendiilor. folosita la stivuirea m.T. sunt: R: a) substanţe sau articole care prezintă riscul de explozie in masa. b) clasei 3. 34. Diviziunea 1. sunt: R a) agenţi oxidanţi. c) o lista cu principalele m. Diviziunea 5.p.Codul IMDG a fost întocmit si editat pentru prima data in anul: a) 1960 b) 1965 c) 1991 37.1. Riscurile principale ale m. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 33. Substanţe corespunzătoare clasei 5. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător. 43.p pe mare b) o organizaţie maritima internaţionala care se ocupa de transportul m. astfel incit substanţele incompatibile sa nu poată interacţiona periculos in cazul unui accident si sa asigure o separare orizontala de minim 3m intre colete c) o separare completa (in plan orizontal sau vertical) printr-un compartiment etanş 38. ».1. c) clasei 4..Explozivi.p. 39..p determina : a) încadrarea acestora in clase si diviziuni b) poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c) masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 32.p se înţelege : a) In cazul stivuirii sub punte .p se impune : a) organizarea unui punct de prim ajutor medical b) instruirea echipajului pentru utilizarea echipamentului special de combatere a incendiilor si efectuarea exerciţiilor de antrenament pentru prevenirea si combaterea incendiilor c) stabilirea de responsabilitati concrete pe fiecare membru din echipaj pentru evacuarea persoanelor de la locul incendiului 40.30. 42. Prin expresia « SEPARAT DE . conţine : a) 6diviziuni b) 3 diviziuni c) 7 diviziuni 35. in condiţii de submersie in apa de mare.p se înţelege : a) cantitatea maxima totala de m. fara risc de explozie in masa. eficient pentru cele mai multe m. b) starea fizica a m..p. .1.Codul IMDG este : a)culegere de legi si regulamente in domeniul manipulării si transportului m.U 31.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b) cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c) cantitatea maxima de m. cel puţin : a) 1 luna b) 6 luni c) 3 luni 36.Testele la care sunt supuse ambalajele sunt impuse de : a) gradul de risc al m.2. b) peroxizi organici.2.p. b) substanţe sau articole care prezintă un risc nesemnificativ.p c) natura m.p.

... c) Tabelul riscurilor primordiale. Se considera marfa periculoasa si se declara ca atare orice substanţa cu activitate specifica mai mare de: R: a) 0... Clasa 4.. In marcajul ambalajelor....Substanţe capabile prin natura lor coroziva sa distrugă. litera "Y" semnifica: R: a) grupul de împachetare III ..Aceste materiale se pot aprinde uşor datorita unor surse exterioare (flecari deschise sau scântei) prin aceasta devenind combustibile. 45.02 Cr/gr.. Materialele acestei clase..... c) conţine cel puţin doua substanţe poluant marine in compoziţie..... 47. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………......02 µ Cr/gr...44. Care este riscul specific al substanţelor radioactive? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..... c)pentru marfuri cu pericol mic... Grupul de împachetare III se foloseşte: R: a) pentru mărfurile cu pericol mare. 54 . II.... III.. Codul Mărfurilor Transportate in Vrac (BC Cade) stabileşte clasificarea acestora menţionând riscul pe care-l prezintă. Clasa. Clasa.. Clasa.. 49..Riscurile acestor substanţe sunt diferite de cele prezentate anterior. contribuind astfel la izbucnirea unui incendiu... Definiţi "umiditatea limita de transport" a mărfurilor in vrac. III.. b) 200 µ Cr/cm2 c) 0. 52.. Clasa.2.gazele emanate se pot autoaprinde. b) Indexul Numeric..3 In contact cu apa. c) grupul de împachetare II. daca se cunoaşte numărul de înregistrare ONU.. chiar daca nu sunt combustibile......... pot îmbolnăvi animale sau oameni. 51... b)pentru mărfuri cu pericol mediu. Cantităţile admise a fi transportate ca mărfuri periculoase in cantitati limitate sunt stabilite pentru fiecare clasa in parte. dar nu pot depăşi: R: a) pentru mărfurile solide 6 kg... 50 .. Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează: R: a) Indexul General al Mărfurilor Periculoase din Codul IMDG... aceste substanţe emana gaze inflamabile iar in anumite cazuri.. c) cea m ai joasa temperatura la care descom punerea auto-acc poate surveni in cazul unei elerata substanţe.... Clasa .. O soluţie este considerate POLUANT MARIN când: R: a) conţine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin.... Temperatura de control reprezintă: R: a) temperatura maxima la care anumite substanţe pot fi transportate in siguranţa pentru o perioada mai lunga detimp: b) temperatura la care se aplica masurile de siguranţa.... b) conţine cel puţin 1% dintr-un poluant marin puternic.. Care este conţinutul "Declaraţiei de mărfuri periculoase"? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 55.Sunt materiale care emit radiaţii cu o activitate specifica mai mare de 70 kBq/kg. pot insa spori riscul si/sau intensitatea unui incendiu in contact cu alte materiale incompatibile. 56 . ţesuturile vii.. Clasa 5.....Substanţele acestei clase pot cauza pierderea de vieţi umane sau îmbolnăviri grave ale organismului daca sunt inhalate.. pe recipiente: b) pentru mărfurile lichide 6 litri pe recipient: c) pentru tablete sau capsule sigilate 150 grame net: d) greutatea bruta a unui pachet nu va depăşi 100 kg... b) grupul de împachetare I.... 46.. mai mult sau mai puţin... R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...... Clasa ..1.. 48. Acest gen de materiale conţine micro-organisme care împreuna cu toxinele pe care le produc. Definiţi "containerul închis" si "containerul deschis".. Clasa 4. 53 ... D-vstra veţi menţiona clasa corespunzătoare riscului prezentat mai jos.. Care este conţinutul fisei de securitate? R: ………………………………………………………………………………………………………………......Materialele aparţinând acestei clase se încing spontan si se autoaprind.. daca intra in contact cu pielea sau daca sunt ingerate..

Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. Ce conţine "SAFETY CHECK LIST" ? R: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. 4.C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b) oferăgaranţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c) oferă toate informaţiile necesare carausului. 2 ? b). 4. pentru substanţe solide ? c) 30 kg. riscul primondia ? c) avându-se tem ei.3? c).vol.3 ? b).3 ? a) inflam abilitatea ? b) combustibilitatea ? c) toxicitatea ? 63. Care sunt indiciile care se folosesc la identificarea mărfurilor periculoase ? a). Cum a fost realizata clasificarea mărfurilor periculoase ? a) avându-se in vedere cerinţele STCW Code? b) avându-se drept criteriu. 3.ara in care a fost confecţionat ambalajul? 66. 1 IM D G Code ? b).DGL . pentru transporturile pe m are. greutatea bruto. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………. as amm ended in 1995 ? 60. lichide ? 67. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma pătrata având culoarea albastra ? a). retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv ? . 3. Standardele de siguranţa. despre ambalajul respectiv ? 65.vol. înscris pe eticheta. 3. P entru o substanţa căreia i se recomnanda Packing group III" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a) Y ? b) Z? c) X ? 64. 4 .1 ? c). atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). prin UN No. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a).2 ? 71.Carei clase aparţin substanţe care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase. 4. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 61. 1974. 5. uşurează identificarea.2 ? 69. 57. pentru substanţe lichide ? b) m axim 6 kg per recipient.. Proper Shipping Name and UN No ? c). IMDG Code ? b). Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara.………………………………………………………………………………. la bordul navelor maritime ? a). C a re este risc u l sp ecific p r im or d ia l la su b sta n ţe le a p arţin ân d claselo r si d iv iz iu n ilo r 2 1 . 2 IM DG Code ? 62. MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). 5. N um erical Index and General Index. SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. Definiţi categoria de stivuire "B". 4.2 ? b). B. C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a) m axim 5 litri per recipient.2. sunt conţinute in: a). 59. per coletul cu recipient având mărfuri periculoase.C. STCW Code ? b).1? 70. 58. Code ? 68. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? c). Dangerous Goods List .3? c). de m ărfuri in vrac. IMDG Code ? c).C are este utilitatea etichetării am balajelor care adăpostesc m ărfuri periculoase ? a) oferăinform aţii despre riscul prim ordial al m ărfii din acel am balaj ? b) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c) oferă informaţii despre t.

închis? c). inflamabilitatea ? b). Medical First Aid Guide? c). SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. 4.72. W h at is th e m ean in g of th e ab b reviation „ E m S " ? a). N um erical Index and G eneral Index. IM D G Code? b). aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase.C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a). înaintea începerii incarcarii mărfii ? a). despre ambalajul respectiv ? 85. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b). toxicitatea ? 83. stowage category C ? a). M arine F em ale A ssistance G uide ? 77.1. la bordul navelor maritime ? a). necondiţionat. „on/under deck" ? b). combustibilitatea ? c). Safety Management manual ? 79. Pentru o substanţa căreia i se recom anda „packing group" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a). „under deck only" ? c). pentru substanţele solide ? c). acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b).DGL . 30 kg. C a re este u tilita tea etich etării a m b ala jelo r ca re a d ă p o stesc m ărfu ri p ericu lo a se ? a). Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. avându-se drept criteriu. avertizarea riscului subsidiar de ``poluant marin`` ? b). lichide ? . per coletul cu recipiente având mărfuri periculoase. atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). Dangerous Goods Document ? c). Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a). Safety Check List ? b). acel container metalic.Ce se considera. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c). Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. avându-se in vedere cerinţele ST'CW ' Code? b). „on deck only" ? 74. Marine Fire Auxiliary Guards? b)." Ship's plans and documents ? c).E m e r g e n c y S c h e d u l e ? c). as ammended in 1995 ? 80. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj ? b).2. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c). E m e rg e n c y S c e n e ? b ) . Dangerous Goods List. X ? 84. Proper Shipping Name and UN No ? c). 0 eticheta de forma triunghiulara. acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 76. Emergency Schedule ? 75. What is the meaning of the abbreviation „MFAG" ? a). C are sunt indiciile care se folosesc ia identificarea m ărfurilor periculoase ? a). maxim 5 litri per recipient pentru substanţele lichide ? b). 1 IM D G Code ? b). Cum a fost realizata clasificarea m art urilor periculoase ? a). riscul primordial ? c). C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a). Z ? c). 3. informarea asupra temperaturii de control.vol.vol 2 IMDG Code ? 82. poate reprezenta: a). container închis ? a). Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase. MARPOL 73/78: Intematipnal Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). sub punte ? b). avându-se temei. Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 81. oferă toate informaţiile necesare carausului.3 ? a). E n e rg e tic S c h e d u le ? 78. greutatea bruto. 1974. din punctul de vedere al Codului IMDG. C are este riscu l sp ecific prim ord ial la sub stanţele ap arţin ân d claselor si d iviziu n ilo r 2. maxim 6 kg per recipient. in DGL. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat l? ambalaju 86. înscrisa pe eticheta? 73. Y ? b).

închis? c acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 96. stowage category C ? a. Emergency Schedule ? 95. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe aplicata o eticheta de forma pătrata având care este culoarea albastra ? a). Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt com bustibile. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? UN c). sub punte ? b.Marine Fire Auxiliary Guards ? b Medical First Aid Guide ? c. înscrisa pe eticheta? 93. uşurează identificarea. 5.3? c). 4.C. Safety Management manual ? 99. 3 ? c). on deck only ? 94. Marine Female Assistance Guide ? 97. avertizarea riscului subsidiar de „poluant marin” ? b).înscris pe eticheta. înaintea începerii incarcarii m ărfii? a. IM D G Code? c). B. 4 . retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale marturilor ambalate in pachetul respectiv ? 92. M A RPO L 73/78: International C onvention for the Prevention of f ro m S h ip s ? P o llu tio n 100.1 ? 90. W hat is the m eaning of the abbreviation „M FAG”? a . Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda.STCW Code? b). com bustibilitatea ? b. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. container închis ? a. Ship's plans and documents? c. inflamabilitatea? c. pot spori riscul si intensitatea unu incendiu la alte mărfuri ? a). 2 ? b). Ce se considera. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b.2? 89. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice.2. Safety Check List ? b. on/under deck ? b.1. prin No. IMDG Code? c. atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). acel container metalic. W hat is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. 0 eticheta de forma triunghiulara. 3. pe plan International manipularea si transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor maritime ? a. D a n g ero u s G o o d s D o c u m e n t ? c. in DGL. International C onvention for the Safety of L ife at Sea. Care este riscul specific. Code ? 88. necondiţionat. toxicitatea? . 5. 4. SO L A S. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil.1 ? c). S tan d ard ele d e sigu ra n ţa. Energetic Schedule ? 98. E m ergency Schedule ? c.2? 91. 1974. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). E m ergency Scene ? b. p en tru tra n sp o rtu rile p e m are.2 ? b). su n t con tin u te in : a). W here can you fiind the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. 3. poate reprezenta: a). din punctul de vedere al Codului IM DG. as am m endcd in 1995 ? b.87.3? b). atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). d e m ă rfu ri in vra c. 4.3 ? aselor a . 4. under deck only ? c. primordial al substanţelor aparţinând cl si diviziunilor: 2. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. Care document reglementează. informarea asupra temperaturi de control. 3.

oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite respectiv ? in ambalajul b.1? c.Din care clasele pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul? c. atenţionează despre fum igarea containerului pe care este aplicata eticheta? c. pentru substanţe solide. N um erical Index and G eneral Index . O eticheta de forma triunghiulara. UNDER DECK ONLY 114. sunt conţinute in: a. Safety Check List ? c. Pentru o substanţa căreia i se recomanda „Packing group II” se alege ambalajul care este marcat cu literele: a.3? b.1? 110. 4. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a. necondiţionat. de mărfuri in vrac.2? 111. Code ? c. înaintea începerii incarcarii mărfii? a. stowage category C? a.3? c. uşurează identificarea. V II al S O L A S ? c având u -se in vedere cerinţele C o d?e ST C W 102. Proper Shipping Name and UN No ? 103.3 ? 109. 3. 5. 5. Din care clase fac parte substanţe adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma" pătrata având culoarea verde ? a. ON DECK ONLY b. avându-se drept criteriu . 4. 3. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc mărfuri periculoase ? a. in DGL. despre ambalajul ? respectiv c. Cum sunt clasificate mărfurile periculoase ? a. prin UN N o. oferă informaţii despre natura si riscurile mărfii ce o adăposteşte ? 107. Z ? c. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? b. Care sunt valorile maxime pentru "mărfuri periculoase in limitate" ? a. înscris pe eticheta. 4. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil.Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează : a. oferă toate informaţiile necesare carausului. B.vol. Dangerous Goods List -DGL. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a . pentru transporturile pe mare.C. Standardele de siguranţa. a coletelor recuperate din m are ? ce trebuie 112. poate reprezenta: a. avertizarea riscului subsidiar de „poluant m arin" ? b. Dangerous Goods Document ? . r e t in e a te n ţia in le g ă tu ra c u r is c u ri s u b s id ia r e a le m ă rf u r il oin pachetul respectiv ? am balate r b. atenţionarea faptului ca in respectivul am balaj exista m ărfuri care im pun regim term ic controlat ? c. X ? 104. 2 ? b. inform area asup tem peraturii critice. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel am balaj ? 105. pentru substanţe lichide. înscrisa pe eticheta? ra 113. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. IM D G C ode? b. Y ? b. Emergency Schedule ? b.2? c. 20 kg.4. m axim 6 leg per recipient ? b. greutatea bruto per colet cu recipiente având lichide ? m ărfuri 106. ON/UNDER DECK c. 2 IMDG Code? c.vol. STCW Code ? 108. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a.2 ? b. avându-se tem ei R egula 2 din cap. 1 IM D G C ode ? b. riscul primordial ? b. m axim 5 litri per recipient ? c.Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele mărfurilor periculoase ? a.101.

Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. sub punte ? c. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. Emergency Scene ? b. What is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a.. Marine Fire Auxiliary Guards ? c. Medical First Aid Guide ? 117. What is the meaning of the abbreviation . Emergency Schedule ? 118. Ce se considera. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. Ship's plans and documents ? c. Marine Female Assistance Guide ? b. acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? b. acel container metalic. Energetic Schedule ? c. închis? 116. din punctul de vedere al Codului IMDG.115. container închis ? a. Safety Management manual ? .MFAG"? a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->