P. 1
45110051 Teste Ceronav

45110051 Teste Ceronav

|Views: 93|Likes:
Published by Serban Cristina

More info:

Published by: Serban Cristina on Dec 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

Programul: MANIPULAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE 1. Ce sunt m.p? a). substanţe ce pun in pericol viata umana b).

substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte mărfuri, mediului marin sau afecta starea de sănătate a echipajului c). substanţe ce produc îmbolnăvirea oamenilor si poluarea mediului 2. Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a). domeniul de aplicare, echipamentul special necesar, procedee de urgenta, acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate b) . masuri de protecţie a echipajului si mediului marin c) . metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord 3. Ghidul medical de prim ajutor este : a). o lucrare dedicata echipajului de pe nave in general b). lucrare dedicata intervenţiilor in cazul accidentelor implicând m.p ??? c). o lucrare de medicina pentru neiniţiaţi 4. Raportarea evenimentelor care implica m.p se face : a). conform procedurilor generale cuprinse in Codul IMDG b). conform procedurilor descris in vol. supliment al Codului IMDG capitolul 3 c). conform instrucţiunilor fabricanţilor si armatorului 5. Situaţiile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a). deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia b). deratizarea navei si fumigarea mărfurilor c). deratizarea, dezinsecţia, dezinfecţia si fumigarea 6. Posibilităţile de identificare a m.p sunt: a). numărul Naţiunilor Unite si denumirea comerciala b).denumirea tehnica corecta si formula chimica c). numărul Naţiunilor Unite si denumirea tehnica corecta 7. Numărul fisei de securitate se găseşte in : a). Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 15 b) . Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 7 c) . volumul supliment secţiunea 4 8. Prin cantitate limitata a m.p se înţelege : a). cantitatea maxima totala de m.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b). cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c). cantitatea maxima de m.p admisa intr-un C.T.U 9. Ce se înţelege prin risc subsidiar al m.p ? a). un risc suplimentar adăugat riscului principal b). un risc suplimentar, complementar riscului principal după care s-a făcut clasificarea m.p. c). un risc semnificativ, potenţial nedefinit clar 10. Vol. I din Codul IMDG la cap. VII conţine obligaţii si îndatoriri pentru : a). armator si echipaj b). expeditor, destinatar, ambalator, incarcator, operator c). fabricanţii de m.p si de ambalaje 11. D.G.L este structurata pe un număr de coloane : a). 15 b). 17 c). 18 12.După riscul principal substanţele / m.p se împart : a). in grupe de rise major, mediu, minor b). in poluanţi marini, poluanţi marini severi si substanţe neutre c). in clase si diviziuni 13.Individualizarea, caracterizarea d.p.d.v al proprietatilor fizico-chimice a m.p se face in D.G.L coloana : a). nr.2 b). nr.l6 c). nr.17??? 14.Riscurile principale ale m.p determina : a). încadrarea acestora in clase si diviziuni b). poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c). masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 15.Clasa 1 (explozivi) cuprinde un număr de : a) . 3 diviziuni b) . 2 diviziuni c). 6 diviziuni

lichide ce se autoaprind spontan la o anumita temperatura b).Ce sunt mărfurile periculoase ? a) . transportul rutier.2.Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a). 28.Criteriile / condiţiile de separare / segregare a m. a coletelor ce trebuie recuperate din mare. procedee de urgenta. c). Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc m.1.3. prin UN No. maritim.p c) . atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta.2. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 18.Condiţiile de transport ale m. citirea la intervale de timp fixe a temperaturii si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturii. c). pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). IMDG Code. substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător. de mărfuri in vrac. sunt conţinute in : a). b) deratizarea navei si fumigarea mărfurilor. 5. fiecare tip de transport este reglementat separat in coduri specifice : codul rutier. pe plan internaţional.1. separat de. pe cale ferata. b). riscul evident. b) .Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. dezinsecţia. citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajele respective.Situaliile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a) deratizarea. b). oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul. as ammended in 1995. 22.p b) . MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. b).p la bordul navelor maritime? a).Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. c). pe mare si pe orice cale navigabila de transport c) .p sunt: a). oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj. manipularea si transportul de m. c). 20. SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea. c) metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord. B.C Code. semnificativ si condiţiile existente la nava 19. c) . 24. 27. acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate.Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a) domeniul de aplicare. înscris pe eticheta. 4. departe de. c) uşurează identificarea. 23. dezinsecţia. mediului marin sau pot afecta starea de sănătate a echipajului.Clasa 3 (lichide inflamabile) cuprinde : a). lichide ce ard si/sau întreţin arderea când sunt iniţiate 17. 3.C este reglementat in IMDG Code pentru : a) . c) deratizarea. IMDG Code. substanţe ce pun in pericol viata umana. b).3. b) masuri de protecţie a echipajului si mediului marin. 1974. 25. Care document reglementează. natura m. .B.p b). dezinfecţia.Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a). inscripţionata cu negru pe fond alb ? a).Standardele de siguranţa. 21. echipamentul special necesar. STCW Code. celorlalte mărfuri. 4.p? a). substanţe ce produc poluarea mediului marin. c). lichide care la o temperatura mai mica de 61 grade C emit vapori ce sunt inflamabili c). dezinfecţia si fumigarea. feroviar. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv. transportul pe mare a mărfurilor containerizate b) .Testele la care se supun ambalajele sunt determinate de : a). 29.16. 4. b). pentru transporturile pe mare. b).etc. starea fizica a m. separat longitudinal printr-un compartiment complet sau magazie de intervenţie b) .p. gradul de risc si gradul de compatibilitate c) . 26. gradul de risc al m. separat printr-un compartiment complet sau magazie.p in containere I. 3.

p.o separare orizontala de minimum 3m intre colete b) o separare eficienta. Diviziunea 5.Pentru o acţiune eficienta împotriva incendiilor la bordul navelor ce transporta m. conţine : a) 6diviziuni b) 3 diviziuni c) 7 diviziuni 35.p se impune : a) organizarea unui punct de prim ajutor medical b) instruirea echipajului pentru utilizarea echipamentului special de combatere a incendiilor si efectuarea exerciţiilor de antrenament pentru prevenirea si combaterea incendiilor c) stabilirea de responsabilitati concrete pe fiecare membru din echipaj pentru evacuarea persoanelor de la locul incendiului 40.p pe mare b) o organizaţie maritima internaţionala care se ocupa de transportul m.dispunerea coletelor incompatibile se va face in compartimente diferite. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 33.p.p. b) starea fizica a m. c) o lista cu principalele m.p. sunt: R a) agenţi oxidanţi. Clasa 1 .Substente inflamabile aparţin: R a) clasei 2. astfel incit substanţele incompatibile sa nu poată interacţiona periculos in cazul unui accident si sa asigure o separare orizontala de minim 3m intre colete c) o separare completa (in plan orizontal sau vertical) printr-un compartiment etanş 38. c) substanţe corozive. Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a) citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m.p determina : a) încadrarea acestora in clase si diviziuni b) poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c) masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 32. folosita la stivuirea m.T.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b) cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c) cantitatea maxima de m. 42.p se înţelege : a) cantitatea maxima totala de m. fara risc de explozie in masa. Principalul agent de combatere a incendiilor.30. Substanţe corespunzătoare clasei 5. in condiţii de submersie in apa de mare.p. Prin cantitate limitata a m. sunt: R: a) substanţe sau articole care prezintă riscul de explozie in masa. Diviziunea 1.p c) natura m. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător.p admisa intr-un C.Testele la care sunt supuse ambalajele sunt impuse de : a) gradul de risc al m. 43. b) citirea la intervale de timp fixe a temperaturilor si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturilor.2..Explozivi. c) clasei 4. este : a) C02 b) apa c) gazul inert 41. Metoda de marcare a coletelor va permite ca informaţia oferita sa poată fi identificabila.2. ». Riscurile principale ale m. 34. 39.1. . Explozivii din clasa 1.Codul IMDG este : a)culegere de legi si regulamente in domeniul manipulării si transportului m.p. c) substanţe sau articole care prezintă riscul de expulzare.U 31..p se înţelege : a) In cazul stivuirii sub punte .Codul IMDG a fost întocmit si editat pentru prima data in anul: a) 1960 b) 1965 c) 1991 37.1..1. cel puţin : a) 1 luna b) 6 luni c) 3 luni 36. b) peroxizi organici. b) clasei 3. eficient pentru cele mai multe m. b) substanţe sau articole care prezintă un risc nesemnificativ. Prin expresia « SEPARAT DE . sau in cazul stivuirii pe punte .

...2. Clasa 5... III.02 Cr/gr.. 53 . Clasa 4.. In marcajul ambalajelor.... Care este conţinutul fisei de securitate? R: ……………………………………………………………………………………………………………….. contribuind astfel la izbucnirea unui incendiu. 46. pot insa spori riscul si/sau intensitatea unui incendiu in contact cu alte materiale incompatibile.. c) Tabelul riscurilor primordiale...gazele emanate se pot autoaprinde. aceste substanţe emana gaze inflamabile iar in anumite cazuri..... c) grupul de împachetare II.. Clasa....Sunt materiale care emit radiaţii cu o activitate specifica mai mare de 70 kBq/kg. Grupul de împachetare III se foloseşte: R: a) pentru mărfurile cu pericol mare.1... dar nu pot depăşi: R: a) pentru mărfurile solide 6 kg. Clasa 4. 48... D-vstra veţi menţiona clasa corespunzătoare riscului prezentat mai jos.02 µ Cr/gr. pe recipiente: b) pentru mărfurile lichide 6 litri pe recipient: c) pentru tablete sau capsule sigilate 150 grame net: d) greutatea bruta a unui pachet nu va depăşi 100 kg..Substanţele acestei clase pot cauza pierderea de vieţi umane sau îmbolnăviri grave ale organismului daca sunt inhalate. c) cea m ai joasa temperatura la care descom punerea auto-acc poate surveni in cazul unei elerata substanţe.. Cantităţile admise a fi transportate ca mărfuri periculoase in cantitati limitate sunt stabilite pentru fiecare clasa in parte. Clasa... 52...... Temperatura de control reprezintă: R: a) temperatura maxima la care anumite substanţe pot fi transportate in siguranţa pentru o perioada mai lunga detimp: b) temperatura la care se aplica masurile de siguranţa.Aceste materiale se pot aprinde uşor datorita unor surse exterioare (flecari deschise sau scântei) prin aceasta devenind combustibile. Clasa . c) conţine cel puţin doua substanţe poluant marine in compoziţie.. Codul Mărfurilor Transportate in Vrac (BC Cade) stabileşte clasificarea acestora menţionând riscul pe care-l prezintă... litera "Y" semnifica: R: a) grupul de împachetare III . Acest gen de materiale conţine micro-organisme care împreuna cu toxinele pe care le produc.. b) conţine cel puţin 1% dintr-un poluant marin puternic. 51...... Definiţi "umiditatea limita de transport" a mărfurilor in vrac.. daca intra in contact cu pielea sau daca sunt ingerate.Materialele aparţinând acestei clase se încing spontan si se autoaprind. Clasa..... 54 .... chiar daca nu sunt combustibile.. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. b) 200 µ Cr/cm2 c) 0.. III... Care este riscul specific al substanţelor radioactive? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. c)pentru marfuri cu pericol mic.... b) Indexul Numeric.... O soluţie este considerate POLUANT MARIN când: R: a) conţine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin.. Definiţi "containerul închis" si "containerul deschis". Se considera marfa periculoasa si se declara ca atare orice substanţa cu activitate specifica mai mare de: R: a) 0. II... Clasa ... b) grupul de împachetare I.Riscurile acestor substanţe sunt diferite de cele prezentate anterior.......3 In contact cu apa. 45. ţesuturile vii... b)pentru mărfuri cu pericol mediu...44.. Materialele acestei clase.. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează: R: a) Indexul General al Mărfurilor Periculoase din Codul IMDG... pot îmbolnăvi animale sau oameni. Clasa. 50 .... Care este conţinutul "Declaraţiei de mărfuri periculoase"? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 55. 56 ..... 49............ 47.Substanţe capabile prin natura lor coroziva sa distrugă.. daca se cunoaşte numărul de înregistrare ONU.. mai mult sau mai puţin..

3. Code ? 68. lichide ? 67. 4. Care sunt indiciile care se folosesc la identificarea mărfurilor periculoase ? a). C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a) m axim 5 litri per recipient. 4 . 3. uşurează identificarea. la bordul navelor maritime ? a). 1 IM D G Code ? b).2 ? 71. sunt conţinute in: a). Proper Shipping Name and UN No ? c). Dangerous Goods List .2. Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. 4. IMDG Code ? b). SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase. pentru substanţe lichide ? b) m axim 6 kg per recipient. pentru transporturile pe m are. Ce conţine "SAFETY CHECK LIST" ? R: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. N um erical Index and General Index. P entru o substanţa căreia i se recomnanda Packing group III" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a) Y ? b) Z? c) X ? 64. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………. Standardele de siguranţa. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? c). Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 61. prin UN No. greutatea bruto. B.DGL .vol.3? c).vol. 3. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara.3 ? a) inflam abilitatea ? b) combustibilitatea ? c) toxicitatea ? 63. riscul primondia ? c) avându-se tem ei. as amm ended in 1995 ? 60. 4. 2 IM DG Code ? 62. 4. 2 ? b).C. Definiţi categoria de stivuire "B".2 ? b). atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). STCW Code ? b). de m ărfuri in vrac.C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b) oferăgaranţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c) oferă toate informaţiile necesare carausului. 5. 59.………………………………………………………………………………. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a).3? c). despre ambalajul respectiv ? 65.2 ? 69. C a re este risc u l sp ecific p r im or d ia l la su b sta n ţe le a p arţin ân d claselo r si d iv iz iu n ilo r 2 1 .1? 70. 5. înscris pe eticheta. 1974. Cum a fost realizata clasificarea mărfurilor periculoase ? a) avându-se in vedere cerinţele STCW Code? b) avându-se drept criteriu. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv ? . 58.ara in care a fost confecţionat ambalajul? 66.. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma pătrata având culoarea albastra ? a).Carei clase aparţin substanţe care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). 57.3 ? b). IMDG Code ? c). pentru substanţe solide ? c) 30 kg. per coletul cu recipient având mărfuri periculoase.1 ? c).C are este utilitatea etichetării am balajelor care adăpostesc m ărfuri periculoase ? a) oferăinform aţii despre riscul prim ordial al m ărfii din acel am balaj ? b) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c) oferă informaţii despre t.

1.3 ? a). inflamabilitatea ? b). greutatea bruto.2. pentru substanţele solide ? c). oferă toate informaţiile necesare carausului. „on deck only" ? 74.C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a). Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a). Z ? c). aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. lichide ? . Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. maxim 6 kg per recipient. Proper Shipping Name and UN No ? c). „on/under deck" ? b). înaintea începerii incarcarii mărfii ? a). 0 eticheta de forma triunghiulara. C a re este u tilita tea etich etării a m b ala jelo r ca re a d ă p o stesc m ărfu ri p ericu lo a se ? a).72. închis? c). Dangerous Goods List. acel container metalic. din punctul de vedere al Codului IMDG. poate reprezenta: a). toxicitatea ? 83. C are este riscu l sp ecific prim ord ial la sub stanţele ap arţin ân d claselor si d iviziu n ilo r 2. avându-se temei. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat l? ambalaju 86. MARPOL 73/78: Intematipnal Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). C are sunt indiciile care se folosesc ia identificarea m ărfurilor periculoase ? a).vol 2 IMDG Code ? 82. maxim 5 litri per recipient pentru substanţele lichide ? b). oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj ? b). oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c). Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. 3. sub punte ? b). 30 kg. Dangerous Goods Document ? c). container închis ? a). X ? 84.Ce se considera.E m e r g e n c y S c h e d u l e ? c). What is the meaning of the abbreviation „MFAG" ? a). W h at is th e m ean in g of th e ab b reviation „ E m S " ? a). acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. E m e rg e n c y S c e n e ? b ) . acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 76. avându-se in vedere cerinţele ST'CW ' Code? b). 1974. „under deck only" ? c). N um erical Index and G eneral Index. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c). oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b). Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b). C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a). IM D G Code? b). Emergency Schedule ? 75. Safety Management manual ? 79. riscul primordial ? c). necondiţionat. 4. E n e rg e tic S c h e d u le ? 78. la bordul navelor maritime ? a). Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 81. înscrisa pe eticheta? 73. avertizarea riscului subsidiar de ``poluant marin`` ? b).DGL . Y ? b). informarea asupra temperaturii de control. as ammended in 1995 ? 80. combustibilitatea ? c). in DGL." Ship's plans and documents ? c). despre ambalajul respectiv ? 85. Cum a fost realizata clasificarea m art urilor periculoase ? a). M arine F em ale A ssistance G uide ? 77. SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. Medical First Aid Guide? c). atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). Marine Fire Auxiliary Guards? b).vol. stowage category C ? a). avându-se drept criteriu. per coletul cu recipiente având mărfuri periculoase. Pentru o substanţa căreia i se recom anda „packing group" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a). 1 IM D G Code ? b). Safety Check List ? b).

Marine Fire Auxiliary Guards ? b Medical First Aid Guide ? c. pot spori riscul si intensitatea unu incendiu la alte mărfuri ? a). necondiţionat. 4. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? UN c). prin No. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). on deck only ? 94. avertizarea riscului subsidiar de „poluant marin” ? b). E m ergency Schedule ? c. W hat is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. 4 .1 ? c). S tan d ard ele d e sigu ra n ţa.2 ? b). 4. informarea asupra temperaturi de control. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. 3. Ship's plans and documents? c. on/under deck ? b. IMDG Code? c. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. su n t con tin u te in : a). in DGL. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. stowage category C ? a. închis? c acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 96. 3 ? c). Safety Check List ? b. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale marturilor ambalate in pachetul respectiv ? 92. W hat is the m eaning of the abbreviation „M FAG”? a .C. Emergency Schedule ? 95. 2 ? b). 1974. Marine Female Assistance Guide ? 97.3? b). com bustibilitatea ? b. SO L A S.1. Care este riscul specific. atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). acel container metalic. p en tru tra n sp o rtu rile p e m are. E m ergency Scene ? b. primordial al substanţelor aparţinând cl si diviziunilor: 2. d e m ă rfu ri in vra c.2? 89. 0 eticheta de forma triunghiulara. toxicitatea? . sub punte ? b. container închis ? a. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. inflamabilitatea? c. 5.87.înscris pe eticheta.2. under deck only ? c. D a n g ero u s G o o d s D o c u m e n t ? c.3? c). pe plan International manipularea si transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor maritime ? a. din punctul de vedere al Codului IM DG. Safety Management manual ? 99. M A RPO L 73/78: International C onvention for the Prevention of f ro m S h ip s ? P o llu tio n 100.2? 91.1 ? 90. W here can you fiind the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. 5. 3. 4. International C onvention for the Safety of L ife at Sea. Energetic Schedule ? 98. 4. Code ? 88. Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt com bustibile. poate reprezenta: a). Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda.3 ? aselor a . înscrisa pe eticheta? 93. Care document reglementează.STCW Code? b). B. IM D G Code? c). as am m endcd in 1995 ? b. uşurează identificarea. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe aplicata o eticheta de forma pătrata având care este culoarea albastra ? a). aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. înaintea începerii incarcarii m ărfii? a. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). 3. Ce se considera.

Dangerous Goods Document ? . sunt conţinute in: a.1? c.vol. Y ? b.2? c. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a. X ? 104. înscrisa pe eticheta? ra 113. uşurează identificarea.Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele mărfurilor periculoase ? a. prin UN N o. Cum sunt clasificate mărfurile periculoase ? a. Code ? c.4. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a. B. Z ? c. oferă informaţii despre natura si riscurile mărfii ce o adăposteşte ? 107. 4. in DGL. r e t in e a te n ţia in le g ă tu ra c u r is c u ri s u b s id ia r e a le m ă rf u r il oin pachetul respectiv ? am balate r b. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. 4. despre ambalajul ? respectiv c. Standardele de siguranţa. pentru transporturile pe mare. Din care clase fac parte substanţe adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma" pătrata având culoarea verde ? a. N um erical Index and G eneral Index .1? 110. V II al S O L A S ? c având u -se in vedere cerinţele C o d?e ST C W 102. avertizarea riscului subsidiar de „poluant m arin" ? b. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? b. ON/UNDER DECK c. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul? c.2 ? b. 5. de mărfuri in vrac. a coletelor recuperate din m are ? ce trebuie 112. poate reprezenta: a. stowage category C? a. Proper Shipping Name and UN No ? 103. 1 IM D G C ode ? b. greutatea bruto per colet cu recipiente având lichide ? m ărfuri 106. avându-se tem ei R egula 2 din cap. Emergency Schedule ? b. înaintea începerii incarcarii mărfii? a. necondiţionat.C. pentru substanţe lichide. 2 IMDG Code? c. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. atenţionarea faptului ca in respectivul am balaj exista m ărfuri care im pun regim term ic controlat ? c. pentru substanţe solide.vol. Dangerous Goods List -DGL. înscris pe eticheta. 3. 20 kg. 2 ? b. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. avându-se drept criteriu . inform area asup tem peraturii critice. Safety Check List ? c. Pentru o substanţa căreia i se recomanda „Packing group II” se alege ambalajul care este marcat cu literele: a.3? b. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc mărfuri periculoase ? a. O eticheta de forma triunghiulara.3 ? 109. ON DECK ONLY b. IM D G C ode? b.Din care clasele pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. m axim 5 litri per recipient ? c. atenţionează despre fum igarea containerului pe care este aplicata eticheta? c. m axim 6 leg per recipient ? b.Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează : a. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite respectiv ? in ambalajul b. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a . oferă toate informaţiile necesare carausului. STCW Code ? 108.101.3? c. 3. UNDER DECK ONLY 114. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. 5. Care sunt valorile maxime pentru "mărfuri periculoase in limitate" ? a. 4. riscul primordial ? b.2? 111. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel am balaj ? 105.

115. Marine Fire Auxiliary Guards ? c. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. Ce se considera. What is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. sub punte ? c.. What is the meaning of the abbreviation .MFAG"? a. din punctul de vedere al Codului IMDG. închis? 116. container închis ? a. Ship's plans and documents ? c. Medical First Aid Guide ? 117. Energetic Schedule ? c. Marine Female Assistance Guide ? b. Safety Management manual ? . Emergency Scene ? b. acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? b. acel container metalic. Emergency Schedule ? 118. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->