Programul: MANIPULAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE 1. Ce sunt m.p? a). substanţe ce pun in pericol viata umana b).

substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte mărfuri, mediului marin sau afecta starea de sănătate a echipajului c). substanţe ce produc îmbolnăvirea oamenilor si poluarea mediului 2. Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a). domeniul de aplicare, echipamentul special necesar, procedee de urgenta, acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate b) . masuri de protecţie a echipajului si mediului marin c) . metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord 3. Ghidul medical de prim ajutor este : a). o lucrare dedicata echipajului de pe nave in general b). lucrare dedicata intervenţiilor in cazul accidentelor implicând m.p ??? c). o lucrare de medicina pentru neiniţiaţi 4. Raportarea evenimentelor care implica m.p se face : a). conform procedurilor generale cuprinse in Codul IMDG b). conform procedurilor descris in vol. supliment al Codului IMDG capitolul 3 c). conform instrucţiunilor fabricanţilor si armatorului 5. Situaţiile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a). deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia b). deratizarea navei si fumigarea mărfurilor c). deratizarea, dezinsecţia, dezinfecţia si fumigarea 6. Posibilităţile de identificare a m.p sunt: a). numărul Naţiunilor Unite si denumirea comerciala b).denumirea tehnica corecta si formula chimica c). numărul Naţiunilor Unite si denumirea tehnica corecta 7. Numărul fisei de securitate se găseşte in : a). Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 15 b) . Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 7 c) . volumul supliment secţiunea 4 8. Prin cantitate limitata a m.p se înţelege : a). cantitatea maxima totala de m.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b). cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c). cantitatea maxima de m.p admisa intr-un C.T.U 9. Ce se înţelege prin risc subsidiar al m.p ? a). un risc suplimentar adăugat riscului principal b). un risc suplimentar, complementar riscului principal după care s-a făcut clasificarea m.p. c). un risc semnificativ, potenţial nedefinit clar 10. Vol. I din Codul IMDG la cap. VII conţine obligaţii si îndatoriri pentru : a). armator si echipaj b). expeditor, destinatar, ambalator, incarcator, operator c). fabricanţii de m.p si de ambalaje 11. D.G.L este structurata pe un număr de coloane : a). 15 b). 17 c). 18 12.După riscul principal substanţele / m.p se împart : a). in grupe de rise major, mediu, minor b). in poluanţi marini, poluanţi marini severi si substanţe neutre c). in clase si diviziuni 13.Individualizarea, caracterizarea d.p.d.v al proprietatilor fizico-chimice a m.p se face in D.G.L coloana : a). nr.2 b). nr.l6 c). nr.17??? 14.Riscurile principale ale m.p determina : a). încadrarea acestora in clase si diviziuni b). poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c). masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 15.Clasa 1 (explozivi) cuprinde un număr de : a) . 3 diviziuni b) . 2 diviziuni c). 6 diviziuni

b). sunt conţinute in : a). gradul de risc si gradul de compatibilitate c) . c) deratizarea. c) . atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta. b). 3. riscul evident.Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a) domeniul de aplicare. 3.Testele la care se supun ambalajele sunt determinate de : a). 5.p in containere I. pe plan internaţional. pentru transporturile pe mare. prin UN No. substanţe ce pun in pericol viata umana. 26. starea fizica a m. . 4. c). 25. 29. transportul rutier. semnificativ si condiţiile existente la nava 19.p? a).Condiţiile de transport ale m.etc. celorlalte mărfuri. separat longitudinal printr-un compartiment complet sau magazie de intervenţie b) . b). 21. IMDG Code. b). oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajele respective. separat printr-un compartiment complet sau magazie. pe cale ferata. b). departe de. procedee de urgenta. lichide care la o temperatura mai mica de 61 grade C emit vapori ce sunt inflamabili c). gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător. acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate. 24.p sunt: a). IMDG Code. transportul pe mare a mărfurilor containerizate b) .Criteriile / condiţiile de separare / segregare a m. 20.2. 28. b). feroviar.C este reglementat in IMDG Code pentru : a) . înscris pe eticheta. 1974. pe mare si pe orice cale navigabila de transport c) . MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. fiecare tip de transport este reglementat separat in coduri specifice : codul rutier.Ce sunt mărfurile periculoase ? a) . lichide ce se autoaprind spontan la o anumita temperatura b).Clasa 3 (lichide inflamabile) cuprinde : a). c).Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile.1. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 18. 22.p c) . 4. c). echipamentul special necesar. 23. Care document reglementează.C Code. dezinfecţia. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj. STCW Code. dezinsecţia. c). lichide ce ard si/sau întreţin arderea când sunt iniţiate 17. as ammended in 1995. de mărfuri in vrac.Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a). retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv. b) deratizarea navei si fumigarea mărfurilor.Standardele de siguranţa.Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a). a coletelor ce trebuie recuperate din mare. B.p. citirea la intervale de timp fixe a temperaturii si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturii.p b).2. manipularea si transportul de m. b) . SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea.Situaliile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a) deratizarea.B. citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m. mediului marin sau pot afecta starea de sănătate a echipajului. natura m.p b) . Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc m. c). maritim.3.1. separat de. substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei. c) uşurează identificarea. gradul de risc al m. dezinfecţia si fumigarea. 27. c) metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord.16. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a).3.p la bordul navelor maritime? a).Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. dezinsecţia. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). b) masuri de protecţie a echipajului si mediului marin. 4. substanţe ce produc poluarea mediului marin.

Riscurile principale ale m. b) clasei 3. cel puţin : a) 1 luna b) 6 luni c) 3 luni 36.1. eficient pentru cele mai multe m. este : a) C02 b) apa c) gazul inert 41. 43. in condiţii de submersie in apa de mare.p. b) peroxizi organici.2. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător. Clasa 1 . b) substanţe sau articole care prezintă un risc nesemnificativ. c) substanţe corozive. 42. Diviziunea 5. astfel incit substanţele incompatibile sa nu poată interacţiona periculos in cazul unui accident si sa asigure o separare orizontala de minim 3m intre colete c) o separare completa (in plan orizontal sau vertical) printr-un compartiment etanş 38.. sau in cazul stivuirii pe punte . Metoda de marcare a coletelor va permite ca informaţia oferita sa poată fi identificabila.Codul IMDG este : a)culegere de legi si regulamente in domeniul manipulării si transportului m.Testele la care sunt supuse ambalajele sunt impuse de : a) gradul de risc al m.30. Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a) citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m. b) starea fizica a m. ».p pe mare b) o organizaţie maritima internaţionala care se ocupa de transportul m. folosita la stivuirea m. c) o lista cu principalele m.. fara risc de explozie in masa..p se înţelege : a) cantitatea maxima totala de m. Explozivii din clasa 1.p. Substanţe corespunzătoare clasei 5.p. 39. conţine : a) 6diviziuni b) 3 diviziuni c) 7 diviziuni 35. 34.p se înţelege : a) In cazul stivuirii sub punte .p determina : a) încadrarea acestora in clase si diviziuni b) poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c) masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 32. Diviziunea 1.Codul IMDG a fost întocmit si editat pentru prima data in anul: a) 1960 b) 1965 c) 1991 37. Principalul agent de combatere a incendiilor.2. c) substanţe sau articole care prezintă riscul de expulzare.p.p.1.Substente inflamabile aparţin: R a) clasei 2. b) citirea la intervale de timp fixe a temperaturilor si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturilor.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b) cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c) cantitatea maxima de m. sunt: R a) agenţi oxidanţi.U 31. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 33. . sunt: R: a) substanţe sau articole care prezintă riscul de explozie in masa.Pentru o acţiune eficienta împotriva incendiilor la bordul navelor ce transporta m.dispunerea coletelor incompatibile se va face in compartimente diferite.p admisa intr-un C. Prin expresia « SEPARAT DE .T. Prin cantitate limitata a m.p se impune : a) organizarea unui punct de prim ajutor medical b) instruirea echipajului pentru utilizarea echipamentului special de combatere a incendiilor si efectuarea exerciţiilor de antrenament pentru prevenirea si combaterea incendiilor c) stabilirea de responsabilitati concrete pe fiecare membru din echipaj pentru evacuarea persoanelor de la locul incendiului 40.p c) natura m.p.1. c) clasei 4.Explozivi.o separare orizontala de minimum 3m intre colete b) o separare eficienta.

.... 47.. mai mult sau mai puţin......Aceste materiale se pot aprinde uşor datorita unor surse exterioare (flecari deschise sau scântei) prin aceasta devenind combustibile. pot insa spori riscul si/sau intensitatea unui incendiu in contact cu alte materiale incompatibile. D-vstra veţi menţiona clasa corespunzătoare riscului prezentat mai jos... O soluţie este considerate POLUANT MARIN când: R: a) conţine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin.. Grupul de împachetare III se foloseşte: R: a) pentru mărfurile cu pericol mare. III........ Codul Mărfurilor Transportate in Vrac (BC Cade) stabileşte clasificarea acestora menţionând riscul pe care-l prezintă. Care este riscul specific al substanţelor radioactive? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………... Cantităţile admise a fi transportate ca mărfuri periculoase in cantitati limitate sunt stabilite pentru fiecare clasa in parte.44... Acest gen de materiale conţine micro-organisme care împreuna cu toxinele pe care le produc..... 50 . aceste substanţe emana gaze inflamabile iar in anumite cazuri....... c) cea m ai joasa temperatura la care descom punerea auto-acc poate surveni in cazul unei elerata substanţe. 49.... Clasa 4.Substanţe capabile prin natura lor coroziva sa distrugă.1.. c) grupul de împachetare II... Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează: R: a) Indexul General al Mărfurilor Periculoase din Codul IMDG. pot îmbolnăvi animale sau oameni.. contribuind astfel la izbucnirea unui incendiu..Riscurile acestor substanţe sunt diferite de cele prezentate anterior.. Definiţi "containerul închis" si "containerul deschis"..gazele emanate se pot autoaprinde. In marcajul ambalajelor......... b) 200 µ Cr/cm2 c) 0.... R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. pe recipiente: b) pentru mărfurile lichide 6 litri pe recipient: c) pentru tablete sau capsule sigilate 150 grame net: d) greutatea bruta a unui pachet nu va depăşi 100 kg.. c)pentru marfuri cu pericol mic.Substanţele acestei clase pot cauza pierderea de vieţi umane sau îmbolnăviri grave ale organismului daca sunt inhalate..... b) grupul de împachetare I... Clasa 5..... litera "Y" semnifica: R: a) grupul de împachetare III ... daca se cunoaşte numărul de înregistrare ONU.Sunt materiale care emit radiaţii cu o activitate specifica mai mare de 70 kBq/kg.. c) Tabelul riscurilor primordiale....... 45. III... R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..3 In contact cu apa. c) conţine cel puţin doua substanţe poluant marine in compoziţie... 54 .... dar nu pot depăşi: R: a) pentru mărfurile solide 6 kg.. 52.. daca intra in contact cu pielea sau daca sunt ingerate.. Care este conţinutul "Declaraţiei de mărfuri periculoase"? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 55.... 48.02 µ Cr/gr. Care este conţinutul fisei de securitate? R: ……………………………………………………………………………………………………………….. II. Clasa... Definiţi "umiditatea limita de transport" a mărfurilor in vrac. b)pentru mărfuri cu pericol mediu. chiar daca nu sunt combustibile. b) conţine cel puţin 1% dintr-un poluant marin puternic.Materialele aparţinând acestei clase se încing spontan si se autoaprind.02 Cr/gr.. Clasa..2.. Clasa . ţesuturile vii. 53 . Clasa. Temperatura de control reprezintă: R: a) temperatura maxima la care anumite substanţe pot fi transportate in siguranţa pentru o perioada mai lunga detimp: b) temperatura la care se aplica masurile de siguranţa..... 56 . b) Indexul Numeric. Clasa . Clasa. 46.. 51. Clasa 4. Materialele acestei clase.. Se considera marfa periculoasa si se declara ca atare orice substanţa cu activitate specifica mai mare de: R: a) 0...

C are este utilitatea etichetării am balajelor care adăpostesc m ărfuri periculoase ? a) oferăinform aţii despre riscul prim ordial al m ărfii din acel am balaj ? b) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c) oferă informaţii despre t. C a re este risc u l sp ecific p r im or d ia l la su b sta n ţe le a p arţin ân d claselo r si d iv iz iu n ilo r 2 1 . despre ambalajul respectiv ? 65.2 ? b). 5.vol. IMDG Code ? b). Cum a fost realizata clasificarea mărfurilor periculoase ? a) avându-se in vedere cerinţele STCW Code? b) avându-se drept criteriu. C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a) m axim 5 litri per recipient. 1 IM D G Code ? b).3? c). uşurează identificarea. P entru o substanţa căreia i se recomnanda Packing group III" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a) Y ? b) Z? c) X ? 64. pentru transporturile pe m are.3? c). pentru substanţe solide ? c) 30 kg. 1974. 59. 4. Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv ? . atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). Standardele de siguranţa.……………………………………………………………………………….3 ? a) inflam abilitatea ? b) combustibilitatea ? c) toxicitatea ? 63. 58. Proper Shipping Name and UN No ? c). 3. 4. Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. riscul primondia ? c) avându-se tem ei. Definiţi categoria de stivuire "B". Dangerous Goods List .. Code ? 68. B. la bordul navelor maritime ? a). greutatea bruto. înscris pe eticheta. prin UN No. 2 ? b). as amm ended in 1995 ? 60.3 ? b). 4 .2 ? 69. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………. pentru substanţe lichide ? b) m axim 6 kg per recipient. MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). 3. 5. 2 IM DG Code ? 62. 4. IMDG Code ? c). Ce conţine "SAFETY CHECK LIST" ? R: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b) oferăgaranţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c) oferă toate informaţiile necesare carausului. 4. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? c). inscripţionata cu negru pe fond alb ? a).C.2.1 ? c). Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 61. de m ărfuri in vrac.DGL . lichide ? 67. SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea.1? 70.ara in care a fost confecţionat ambalajul? 66. N um erical Index and General Index.2 ? 71. Care sunt indiciile care se folosesc la identificarea mărfurilor periculoase ? a). Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma pătrata având culoarea albastra ? a). STCW Code ? b). 57. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. per coletul cu recipient având mărfuri periculoase. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a).Carei clase aparţin substanţe care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a).vol. sunt conţinute in: a). 3.

combustibilitatea ? c). Safety Management manual ? 79.vol. C are este riscu l sp ecific prim ord ial la sub stanţele ap arţin ân d claselor si d iviziu n ilo r 2. Marine Fire Auxiliary Guards? b). C a re este u tilita tea etich etării a m b ala jelo r ca re a d ă p o stesc m ărfu ri p ericu lo a se ? a).72. IM D G Code? b). Pentru o substanţa căreia i se recom anda „packing group" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a). Safety Check List ? b). Dangerous Goods Document ? c). acel container metalic. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat l? ambalaju 86.Ce se considera.3 ? a). avertizarea riscului subsidiar de ``poluant marin`` ? b). Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a). M arine F em ale A ssistance G uide ? 77. 0 eticheta de forma triunghiulara.2. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b)." Ship's plans and documents ? c). C are sunt indiciile care se folosesc ia identificarea m ărfurilor periculoase ? a). din punctul de vedere al Codului IMDG.DGL . înaintea începerii incarcarii mărfii ? a). W h at is th e m ean in g of th e ab b reviation „ E m S " ? a).1. greutatea bruto. as ammended in 1995 ? 80. Proper Shipping Name and UN No ? c). N um erical Index and G eneral Index. pentru substanţele solide ? c). What is the meaning of the abbreviation „MFAG" ? a). Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. sub punte ? b). X ? 84. înscrisa pe eticheta? 73. la bordul navelor maritime ? a). Emergency Schedule ? 75. închis? c). maxim 6 kg per recipient. necondiţionat. „under deck only" ? c). maxim 5 litri per recipient pentru substanţele lichide ? b). Z ? c). oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj ? b). 1974. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase. „on deck only" ? 74. oferă toate informaţiile necesare carausului. 30 kg. lichide ? .vol 2 IMDG Code ? 82.C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a). oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c). container închis ? a). avându-se in vedere cerinţele ST'CW ' Code? b). 1 IM D G Code ? b). oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c). avându-se temei. in DGL. E n e rg e tic S c h e d u le ? 78. E m e rg e n c y S c e n e ? b ) . acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 76. Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 81. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b). Cum a fost realizata clasificarea m art urilor periculoase ? a). MARPOL 73/78: Intematipnal Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). informarea asupra temperaturii de control. SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. avându-se drept criteriu. atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). poate reprezenta: a).E m e r g e n c y S c h e d u l e ? c). C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a). stowage category C ? a). Medical First Aid Guide? c). per coletul cu recipiente având mărfuri periculoase. toxicitatea ? 83. despre ambalajul respectiv ? 85. 4. riscul primordial ? c). Dangerous Goods List. inflamabilitatea ? b). 3. Y ? b). Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. „on/under deck" ? b).

Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? UN c). 1974. on/under deck ? b. 0 eticheta de forma triunghiulara. stowage category C ? a. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). W here can you fiind the Fire Fighting Plan on your vessel ? a.2? 89. 3. W hat is the m eaning of the abbreviation „M FAG”? a . uşurează identificarea. pot spori riscul si intensitatea unu incendiu la alte mărfuri ? a). Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. Code ? 88. S tan d ard ele d e sigu ra n ţa. 3. container închis ? a.2 ? b). com bustibilitatea ? b. înscrisa pe eticheta? 93. din punctul de vedere al Codului IM DG.3 ? aselor a . avertizarea riscului subsidiar de „poluant marin” ? b). B.1. SO L A S. primordial al substanţelor aparţinând cl si diviziunilor: 2. 5. 4. acel container metalic. d e m ă rfu ri in vra c.STCW Code? b). inflamabilitatea? c.1 ? 90. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale marturilor ambalate in pachetul respectiv ? 92. informarea asupra temperaturi de control. 2 ? b). închis? c acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 96. 4 . Marine Female Assistance Guide ? 97. 4.3? b). necondiţionat. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. Care este riscul specific.87.C. International C onvention for the Safety of L ife at Sea. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). 5. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. IMDG Code? c. 3 ? c). Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe aplicata o eticheta de forma pătrata având care este culoarea albastra ? a). as am m endcd in 1995 ? b. înaintea începerii incarcarii m ărfii? a.2. sub punte ? b. 4. Ship's plans and documents? c. M A RPO L 73/78: International C onvention for the Prevention of f ro m S h ip s ? P o llu tio n 100. Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt com bustibile.înscris pe eticheta. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b).Marine Fire Auxiliary Guards ? b Medical First Aid Guide ? c. Ce se considera. E m ergency Schedule ? c.1 ? c). prin No. toxicitatea? . pe plan International manipularea si transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor maritime ? a.2? 91. E m ergency Scene ? b. in DGL. poate reprezenta: a). on deck only ? 94. su n t con tin u te in : a). IM D G Code? c). D a n g ero u s G o o d s D o c u m e n t ? c. 3. under deck only ? c. p en tru tra n sp o rtu rile p e m are. Care document reglementează. Energetic Schedule ? 98. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. 4.3? c). W hat is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. Safety Management manual ? 99. Safety Check List ? b. Emergency Schedule ? 95.

1 IM D G C ode ? b. ON DECK ONLY b. Emergency Schedule ? b. Dangerous Goods Document ? . Cum sunt clasificate mărfurile periculoase ? a. 4. pentru substanţe solide. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. V II al S O L A S ? c având u -se in vedere cerinţele C o d?e ST C W 102. oferă informaţii despre natura si riscurile mărfii ce o adăposteşte ? 107. 3. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul? c. IM D G C ode? b. a coletelor recuperate din m are ? ce trebuie 112. Proper Shipping Name and UN No ? 103. B. Safety Check List ? c. despre ambalajul ? respectiv c. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. UNDER DECK ONLY 114. sunt conţinute in: a. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. STCW Code ? 108. poate reprezenta: a. Care sunt valorile maxime pentru "mărfuri periculoase in limitate" ? a.3? c. Din care clase fac parte substanţe adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma" pătrata având culoarea verde ? a. prin UN N o. de mărfuri in vrac. 2 ? b. Z ? c. avându-se drept criteriu . m axim 6 leg per recipient ? b.2 ? b. riscul primordial ? b. Standardele de siguranţa.2? c. oferă toate informaţiile necesare carausului. X ? 104.101. avertizarea riscului subsidiar de „poluant m arin" ? b. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc mărfuri periculoase ? a. m axim 5 litri per recipient ? c. 5. pentru substanţe lichide. 5. Code ? c. in DGL. înscrisa pe eticheta? ra 113. uşurează identificarea. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a. atenţionarea faptului ca in respectivul am balaj exista m ărfuri care im pun regim term ic controlat ? c.3? b. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel am balaj ? 105. 20 kg. pentru transporturile pe mare. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a .2? 111. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite respectiv ? in ambalajul b. 4.Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele mărfurilor periculoase ? a. necondiţionat.vol. r e t in e a te n ţia in le g ă tu ra c u r is c u ri s u b s id ia r e a le m ă rf u r il oin pachetul respectiv ? am balate r b. 4. stowage category C? a.4. greutatea bruto per colet cu recipiente având lichide ? m ărfuri 106. Dangerous Goods List -DGL.Din care clasele pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. Y ? b. N um erical Index and G eneral Index . 3. O eticheta de forma triunghiulara. 2 IMDG Code? c. înscris pe eticheta. inform area asup tem peraturii critice. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda.1? c. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a.C. atenţionează despre fum igarea containerului pe care este aplicata eticheta? c.vol.1? 110. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? b. ON/UNDER DECK c. avându-se tem ei R egula 2 din cap.Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează : a.3 ? 109. Pentru o substanţa căreia i se recomanda „Packing group II” se alege ambalajul care este marcat cu literele: a. înaintea începerii incarcarii mărfii? a.

acel container metalic. Ship's plans and documents ? c. din punctul de vedere al Codului IMDG. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. container închis ? a. acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? b. Marine Fire Auxiliary Guards ? c. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. Ce se considera. Energetic Schedule ? c. Marine Female Assistance Guide ? b.. Emergency Scene ? b. What is the meaning of the abbreviation .115. Medical First Aid Guide ? 117.MFAG"? a. Safety Management manual ? . sub punte ? c. închis? 116. What is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. Emergency Schedule ? 118.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful