Programul: MANIPULAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE 1. Ce sunt m.p? a). substanţe ce pun in pericol viata umana b).

substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte mărfuri, mediului marin sau afecta starea de sănătate a echipajului c). substanţe ce produc îmbolnăvirea oamenilor si poluarea mediului 2. Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a). domeniul de aplicare, echipamentul special necesar, procedee de urgenta, acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate b) . masuri de protecţie a echipajului si mediului marin c) . metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord 3. Ghidul medical de prim ajutor este : a). o lucrare dedicata echipajului de pe nave in general b). lucrare dedicata intervenţiilor in cazul accidentelor implicând m.p ??? c). o lucrare de medicina pentru neiniţiaţi 4. Raportarea evenimentelor care implica m.p se face : a). conform procedurilor generale cuprinse in Codul IMDG b). conform procedurilor descris in vol. supliment al Codului IMDG capitolul 3 c). conform instrucţiunilor fabricanţilor si armatorului 5. Situaţiile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a). deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia b). deratizarea navei si fumigarea mărfurilor c). deratizarea, dezinsecţia, dezinfecţia si fumigarea 6. Posibilităţile de identificare a m.p sunt: a). numărul Naţiunilor Unite si denumirea comerciala b).denumirea tehnica corecta si formula chimica c). numărul Naţiunilor Unite si denumirea tehnica corecta 7. Numărul fisei de securitate se găseşte in : a). Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 15 b) . Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 7 c) . volumul supliment secţiunea 4 8. Prin cantitate limitata a m.p se înţelege : a). cantitatea maxima totala de m.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b). cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c). cantitatea maxima de m.p admisa intr-un C.T.U 9. Ce se înţelege prin risc subsidiar al m.p ? a). un risc suplimentar adăugat riscului principal b). un risc suplimentar, complementar riscului principal după care s-a făcut clasificarea m.p. c). un risc semnificativ, potenţial nedefinit clar 10. Vol. I din Codul IMDG la cap. VII conţine obligaţii si îndatoriri pentru : a). armator si echipaj b). expeditor, destinatar, ambalator, incarcator, operator c). fabricanţii de m.p si de ambalaje 11. D.G.L este structurata pe un număr de coloane : a). 15 b). 17 c). 18 12.După riscul principal substanţele / m.p se împart : a). in grupe de rise major, mediu, minor b). in poluanţi marini, poluanţi marini severi si substanţe neutre c). in clase si diviziuni 13.Individualizarea, caracterizarea d.p.d.v al proprietatilor fizico-chimice a m.p se face in D.G.L coloana : a). nr.2 b). nr.l6 c). nr.17??? 14.Riscurile principale ale m.p determina : a). încadrarea acestora in clase si diviziuni b). poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c). masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 15.Clasa 1 (explozivi) cuprinde un număr de : a) . 3 diviziuni b) . 2 diviziuni c). 6 diviziuni

b). substanţe ce produc poluarea mediului marin. . oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj. separat longitudinal printr-un compartiment complet sau magazie de intervenţie b) . transportul rutier. riscul evident.Situaliile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a) deratizarea.Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara.Ce sunt mărfurile periculoase ? a) . citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m.Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a) domeniul de aplicare. lichide ce ard si/sau întreţin arderea când sunt iniţiate 17.3. b) deratizarea navei si fumigarea mărfurilor. pe mare si pe orice cale navigabila de transport c) .p b) . citirea la intervale de timp fixe a temperaturii si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturii. dezinfecţia. înscris pe eticheta. de mărfuri in vrac. transportul pe mare a mărfurilor containerizate b) .Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a). b). manipularea si transportul de m. c) uşurează identificarea.1. fiecare tip de transport este reglementat separat in coduri specifice : codul rutier. semnificativ si condiţiile existente la nava 19. c). oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul. 1974.p la bordul navelor maritime? a).p. gradul de risc si gradul de compatibilitate c) . feroviar. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător.Testele la care se supun ambalajele sunt determinate de : a). b).p c) .Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. 27. 28. b). 22. sunt conţinute in : a). înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 18. dezinsecţia. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv.2. mediului marin sau pot afecta starea de sănătate a echipajului. b). departe de. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajele respective. lichide care la o temperatura mai mica de 61 grade C emit vapori ce sunt inflamabili c). c) metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord.Criteriile / condiţiile de separare / segregare a m.Condiţiile de transport ale m. dezinfecţia si fumigarea.etc. substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei. procedee de urgenta. b) . 4. 5. 4.2.C este reglementat in IMDG Code pentru : a) . celorlalte mărfuri.p? a).p in containere I. separat de. STCW Code. 26. B. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta. c). pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). pe cale ferata.Standardele de siguranţa. maritim. starea fizica a m. echipamentul special necesar. Care document reglementează. SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea. lichide ce se autoaprind spontan la o anumita temperatura b). c) deratizarea.C Code. 21. acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate. 24. c) . IMDG Code. gradul de risc al m.Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a). as ammended in 1995. 23.Clasa 3 (lichide inflamabile) cuprinde : a).3. 20. c). dezinsecţia. natura m. b) masuri de protecţie a echipajului si mediului marin. a coletelor ce trebuie recuperate din mare. 25. 3. prin UN No. 3. 4. separat printr-un compartiment complet sau magazie. MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. IMDG Code. pe plan internaţional.B.p sunt: a).1. 29.16. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc m. pentru transporturile pe mare. b). inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). c). substanţe ce pun in pericol viata umana.p b). c).

folosita la stivuirea m. sunt: R: a) substanţe sau articole care prezintă riscul de explozie in masa.p se înţelege : a) In cazul stivuirii sub punte . este : a) C02 b) apa c) gazul inert 41. in condiţii de submersie in apa de mare.1.p. Substanţe corespunzătoare clasei 5.Substente inflamabile aparţin: R a) clasei 2..Codul IMDG este : a)culegere de legi si regulamente in domeniul manipulării si transportului m. cel puţin : a) 1 luna b) 6 luni c) 3 luni 36.Explozivi. sunt: R a) agenţi oxidanţi. b) substanţe sau articole care prezintă un risc nesemnificativ. 39. Prin expresia « SEPARAT DE . b) citirea la intervale de timp fixe a temperaturilor si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturilor. . Explozivii din clasa 1. Clasa 1 . ».1. Metoda de marcare a coletelor va permite ca informaţia oferita sa poată fi identificabila.dispunerea coletelor incompatibile se va face in compartimente diferite. Prin cantitate limitata a m. b) peroxizi organici. Diviziunea 5.p pe mare b) o organizaţie maritima internaţionala care se ocupa de transportul m.p admisa intr-un C. eficient pentru cele mai multe m.p se impune : a) organizarea unui punct de prim ajutor medical b) instruirea echipajului pentru utilizarea echipamentului special de combatere a incendiilor si efectuarea exerciţiilor de antrenament pentru prevenirea si combaterea incendiilor c) stabilirea de responsabilitati concrete pe fiecare membru din echipaj pentru evacuarea persoanelor de la locul incendiului 40. c) o lista cu principalele m. b) clasei 3.T. sau in cazul stivuirii pe punte .p.Codul IMDG a fost întocmit si editat pentru prima data in anul: a) 1960 b) 1965 c) 1991 37.2. conţine : a) 6diviziuni b) 3 diviziuni c) 7 diviziuni 35.p se înţelege : a) cantitatea maxima totala de m.p..30. astfel incit substanţele incompatibile sa nu poată interacţiona periculos in cazul unui accident si sa asigure o separare orizontala de minim 3m intre colete c) o separare completa (in plan orizontal sau vertical) printr-un compartiment etanş 38. c) substanţe sau articole care prezintă riscul de expulzare.2. Diviziunea 1. fara risc de explozie in masa..o separare orizontala de minimum 3m intre colete b) o separare eficienta. c) clasei 4.p. Riscurile principale ale m. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător. b) starea fizica a m.Pentru o acţiune eficienta împotriva incendiilor la bordul navelor ce transporta m.U 31. 42. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 33.p. c) substanţe corozive.1. Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a) citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m.Testele la care sunt supuse ambalajele sunt impuse de : a) gradul de risc al m. Principalul agent de combatere a incendiilor.p determina : a) încadrarea acestora in clase si diviziuni b) poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c) masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 32. 43. 34.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b) cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c) cantitatea maxima de m.p.p c) natura m.

.. Clasa 4... Clasa 4. pot îmbolnăvi animale sau oameni.2.. 51... Definiţi "umiditatea limita de transport" a mărfurilor in vrac.... Temperatura de control reprezintă: R: a) temperatura maxima la care anumite substanţe pot fi transportate in siguranţa pentru o perioada mai lunga detimp: b) temperatura la care se aplica masurile de siguranţa. Care este conţinutul fisei de securitate? R: ……………………………………………………………………………………………………………….... III.......3 In contact cu apa.Sunt materiale care emit radiaţii cu o activitate specifica mai mare de 70 kBq/kg. dar nu pot depăşi: R: a) pentru mărfurile solide 6 kg.Materialele aparţinând acestei clase se încing spontan si se autoaprind... c)pentru marfuri cu pericol mic.. 48.... chiar daca nu sunt combustibile.. In marcajul ambalajelor......... 45.. Clasa 5. b) 200 µ Cr/cm2 c) 0.. 46. Acest gen de materiale conţine micro-organisme care împreuna cu toxinele pe care le produc. aceste substanţe emana gaze inflamabile iar in anumite cazuri.02 Cr/gr. Grupul de împachetare III se foloseşte: R: a) pentru mărfurile cu pericol mare. Clasa.. b) Indexul Numeric.. 54 ..Riscurile acestor substanţe sunt diferite de cele prezentate anterior. pot insa spori riscul si/sau intensitatea unui incendiu in contact cu alte materiale incompatibile. b) grupul de împachetare I.... daca intra in contact cu pielea sau daca sunt ingerate. Clasa.. pe recipiente: b) pentru mărfurile lichide 6 litri pe recipient: c) pentru tablete sau capsule sigilate 150 grame net: d) greutatea bruta a unui pachet nu va depăşi 100 kg. litera "Y" semnifica: R: a) grupul de împachetare III .. 47.1.Substanţele acestei clase pot cauza pierderea de vieţi umane sau îmbolnăviri grave ale organismului daca sunt inhalate... c) cea m ai joasa temperatura la care descom punerea auto-acc poate surveni in cazul unei elerata substanţe.. b) conţine cel puţin 1% dintr-un poluant marin puternic.... Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează: R: a) Indexul General al Mărfurilor Periculoase din Codul IMDG.....02 µ Cr/gr. daca se cunoaşte numărul de înregistrare ONU. mai mult sau mai puţin............ 56 .. c) grupul de împachetare II..Substanţe capabile prin natura lor coroziva sa distrugă... Cantităţile admise a fi transportate ca mărfuri periculoase in cantitati limitate sunt stabilite pentru fiecare clasa in parte.... 52. ţesuturile vii.. contribuind astfel la izbucnirea unui incendiu.. Clasa. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. Clasa . Definiţi "containerul închis" si "containerul deschis"....44. Codul Mărfurilor Transportate in Vrac (BC Cade) stabileşte clasificarea acestora menţionând riscul pe care-l prezintă.... 50 .Aceste materiale se pot aprinde uşor datorita unor surse exterioare (flecari deschise sau scântei) prin aceasta devenind combustibile..... b)pentru mărfuri cu pericol mediu.. Clasa... Materialele acestei clase. Care este riscul specific al substanţelor radioactive? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. O soluţie este considerate POLUANT MARIN când: R: a) conţine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... Care este conţinutul "Declaraţiei de mărfuri periculoase"? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 55... c) Tabelul riscurilor primordiale..gazele emanate se pot autoaprinde.... Se considera marfa periculoasa si se declara ca atare orice substanţa cu activitate specifica mai mare de: R: a) 0. II.. D-vstra veţi menţiona clasa corespunzătoare riscului prezentat mai jos. 49. c) conţine cel puţin doua substanţe poluant marine in compoziţie... 53 . III.... Clasa ..

IMDG Code ? b). 1 IM D G Code ? b). MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). la bordul navelor maritime ? a). Code ? 68.1? 70.C. Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase. greutatea bruto.……………………………………………………………………………….3? c). 4. 4.2. 2 ? b). C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a) m axim 5 litri per recipient. 1974. pentru substanţe solide ? c) 30 kg. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv ? .DGL . N um erical Index and General Index. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma pătrata având culoarea albastra ? a). lichide ? 67. pentru transporturile pe m are. as amm ended in 1995 ? 60. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). riscul primondia ? c) avându-se tem ei. Cum a fost realizata clasificarea mărfurilor periculoase ? a) avându-se in vedere cerinţele STCW Code? b) avându-se drept criteriu. Standardele de siguranţa. 57.. pentru substanţe lichide ? b) m axim 6 kg per recipient. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….vol. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile.2 ? 71.2 ? 69. 59. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 61. 5. C a re este risc u l sp ecific p r im or d ia l la su b sta n ţe le a p arţin ân d claselo r si d iv iz iu n ilo r 2 1 . Definiţi categoria de stivuire "B". uşurează identificarea. sunt conţinute in: a). P entru o substanţa căreia i se recomnanda Packing group III" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a) Y ? b) Z? c) X ? 64. per coletul cu recipient având mărfuri periculoase. de m ărfuri in vrac. 5. STCW Code ? b). 3. 3. 4. înscris pe eticheta. 3. 4. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara.Carei clase aparţin substanţe care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a).3 ? a) inflam abilitatea ? b) combustibilitatea ? c) toxicitatea ? 63. despre ambalajul respectiv ? 65.C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b) oferăgaranţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c) oferă toate informaţiile necesare carausului. Ce conţine "SAFETY CHECK LIST" ? R: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? c).ara in care a fost confecţionat ambalajul? 66.3? c). Care sunt indiciile care se folosesc la identificarea mărfurilor periculoase ? a).C are este utilitatea etichetării am balajelor care adăpostesc m ărfuri periculoase ? a) oferăinform aţii despre riscul prim ordial al m ărfii din acel am balaj ? b) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c) oferă informaţii despre t. 4 . Proper Shipping Name and UN No ? c). 2 IM DG Code ? 62. SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. Dangerous Goods List .1 ? c). B.vol. 58. prin UN No.3 ? b).2 ? b). IMDG Code ? c).

maxim 5 litri per recipient pentru substanţele lichide ? b). lichide ? . despre ambalajul respectiv ? 85. „on deck only" ? 74. MARPOL 73/78: Intematipnal Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b). combustibilitatea ? c)." Ship's plans and documents ? c). 1974. acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 76. Dangerous Goods List. informarea asupra temperaturii de control.1. N um erical Index and G eneral Index. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj ? b). Pentru o substanţa căreia i se recom anda „packing group" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a). Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase.C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a).3 ? a). What is the meaning of the abbreviation „MFAG" ? a). Emergency Schedule ? 75. C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a). E m e rg e n c y S c e n e ? b ) . avându-se drept criteriu.DGL . aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase.2. X ? 84. per coletul cu recipiente având mărfuri periculoase. Proper Shipping Name and UN No ? c). 0 eticheta de forma triunghiulara.72.vol. 30 kg. „on/under deck" ? b). Cum a fost realizata clasificarea m art urilor periculoase ? a). avându-se temei. la bordul navelor maritime ? a). toxicitatea ? 83. container închis ? a). SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c). W h at is th e m ean in g of th e ab b reviation „ E m S " ? a). Medical First Aid Guide? c). oferă toate informaţiile necesare carausului. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c). Safety Management manual ? 79. din punctul de vedere al Codului IMDG. închis? c). C a re este u tilita tea etich etării a m b ala jelo r ca re a d ă p o stesc m ărfu ri p ericu lo a se ? a). înscrisa pe eticheta? 73. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. Y ? b). avertizarea riscului subsidiar de ``poluant marin`` ? b). înaintea începerii incarcarii mărfii ? a). Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b). 4. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. as ammended in 1995 ? 80. C are sunt indiciile care se folosesc ia identificarea m ărfurilor periculoase ? a). acel container metalic. E n e rg e tic S c h e d u le ? 78. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat l? ambalaju 86. 1 IM D G Code ? b).Ce se considera. Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 81. stowage category C ? a). Marine Fire Auxiliary Guards? b). C are este riscu l sp ecific prim ord ial la sub stanţele ap arţin ân d claselor si d iviziu n ilo r 2. Dangerous Goods Document ? c). Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. Safety Check List ? b). riscul primordial ? c). greutatea bruto. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a).E m e r g e n c y S c h e d u l e ? c). 3. M arine F em ale A ssistance G uide ? 77. inflamabilitatea ? b). atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). maxim 6 kg per recipient. IM D G Code? b). „under deck only" ? c). poate reprezenta: a). avându-se in vedere cerinţele ST'CW ' Code? b).vol 2 IMDG Code ? 82. pentru substanţele solide ? c). sub punte ? b). in DGL. Z ? c). necondiţionat.

3. p en tru tra n sp o rtu rile p e m are.1. on/under deck ? b. d e m ă rfu ri in vra c. S tan d ard ele d e sigu ra n ţa. W hat is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. 5. 3.2? 89.1 ? c). Care document reglementează. Code ? 88.2 ? b). IMDG Code? c. avertizarea riscului subsidiar de „poluant marin” ? b).3? c). inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt com bustibile. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. International C onvention for the Safety of L ife at Sea.3 ? aselor a . Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). 4. 4. under deck only ? c. Emergency Schedule ? 95. atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). din punctul de vedere al Codului IM DG. 2 ? b). as am m endcd in 1995 ? b. in DGL. W here can you fiind the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. stowage category C ? a. Safety Check List ? b. Energetic Schedule ? 98. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale marturilor ambalate in pachetul respectiv ? 92. necondiţionat. pot spori riscul si intensitatea unu incendiu la alte mărfuri ? a). pe plan International manipularea si transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor maritime ? a. prin No. 4 . D a n g ero u s G o o d s D o c u m e n t ? c.2? 91. B. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. 3. SO L A S. închis? c acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 96. acel container metalic. Care este riscul specific. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. înaintea începerii incarcarii m ărfii? a. Ship's plans and documents? c. Marine Female Assistance Guide ? 97. 1974. on deck only ? 94. 4. toxicitatea? . Ce se considera. poate reprezenta: a). a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? UN c).1 ? 90. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. inflamabilitatea? c. 5. Safety Management manual ? 99. container închis ? a. M A RPO L 73/78: International C onvention for the Prevention of f ro m S h ip s ? P o llu tio n 100. înscrisa pe eticheta? 93. W hat is the m eaning of the abbreviation „M FAG”? a . su n t con tin u te in : a).87.înscris pe eticheta. com bustibilitatea ? b. 0 eticheta de forma triunghiulara. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). 3 ? c).3? b). uşurează identificarea.Marine Fire Auxiliary Guards ? b Medical First Aid Guide ? c.C. primordial al substanţelor aparţinând cl si diviziunilor: 2. informarea asupra temperaturi de control. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe aplicata o eticheta de forma pătrata având care este culoarea albastra ? a). sub punte ? b. E m ergency Schedule ? c. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. E m ergency Scene ? b.STCW Code? b). IM D G Code? c). 4.2.

Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc mărfuri periculoase ? a. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a . V II al S O L A S ? c având u -se in vedere cerinţele C o d?e ST C W 102.vol. Y ? b. avându-se tem ei R egula 2 din cap. IM D G C ode? b. 20 kg. 2 IMDG Code? c. sunt conţinute in: a. inform area asup tem peraturii critice. atenţionează despre fum igarea containerului pe care este aplicata eticheta? c. Dangerous Goods Document ? . prin UN N o. pentru substanţe lichide. 4.3 ? 109. 5. oferă informaţii despre natura si riscurile mărfii ce o adăposteşte ? 107. X ? 104. 1 IM D G C ode ? b. Din care clase fac parte substanţe adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma" pătrata având culoarea verde ? a. stowage category C? a. atenţionarea faptului ca in respectivul am balaj exista m ărfuri care im pun regim term ic controlat ? c. Pentru o substanţa căreia i se recomanda „Packing group II” se alege ambalajul care este marcat cu literele: a. in DGL. Safety Check List ? c. de mărfuri in vrac. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? b. uşurează identificarea.vol. UNDER DECK ONLY 114. oferă toate informaţiile necesare carausului. O eticheta de forma triunghiulara. riscul primordial ? b. B. r e t in e a te n ţia in le g ă tu ra c u r is c u ri s u b s id ia r e a le m ă rf u r il oin pachetul respectiv ? am balate r b. Code ? c.1? 110.Din care clasele pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul? c. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a.2 ? b. pentru transporturile pe mare. Cum sunt clasificate mărfurile periculoase ? a. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. N um erical Index and G eneral Index . Standardele de siguranţa.2? 111. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel am balaj ? 105. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. Care sunt valorile maxime pentru "mărfuri periculoase in limitate" ? a.Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează : a. Emergency Schedule ? b. poate reprezenta: a.4. înaintea începerii incarcarii mărfii? a. Dangerous Goods List -DGL. 3. 4.101. pentru substanţe solide. m axim 6 leg per recipient ? b. m axim 5 litri per recipient ? c. 3.3? c. înscrisa pe eticheta? ra 113. greutatea bruto per colet cu recipiente având lichide ? m ărfuri 106.Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele mărfurilor periculoase ? a. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. despre ambalajul ? respectiv c. avându-se drept criteriu . 4.2? c. STCW Code ? 108. a coletelor recuperate din m are ? ce trebuie 112. Proper Shipping Name and UN No ? 103. 5.3? b. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite respectiv ? in ambalajul b.1? c. ON DECK ONLY b. avertizarea riscului subsidiar de „poluant m arin" ? b.C. 2 ? b. ON/UNDER DECK c. Z ? c. înscris pe eticheta. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. necondiţionat.

Safety Management manual ? ..115. acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? b.MFAG"? a. Ce se considera. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. acel container metalic. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. Energetic Schedule ? c. sub punte ? c. container închis ? a. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. What is the meaning of the abbreviation . Emergency Scene ? b. Ship's plans and documents ? c. din punctul de vedere al Codului IMDG. închis? 116. Marine Female Assistance Guide ? b. What is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. Emergency Schedule ? 118. Marine Fire Auxiliary Guards ? c. Medical First Aid Guide ? 117.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful