Programul: MANIPULAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE 1. Ce sunt m.p? a). substanţe ce pun in pericol viata umana b).

substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte mărfuri, mediului marin sau afecta starea de sănătate a echipajului c). substanţe ce produc îmbolnăvirea oamenilor si poluarea mediului 2. Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a). domeniul de aplicare, echipamentul special necesar, procedee de urgenta, acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate b) . masuri de protecţie a echipajului si mediului marin c) . metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord 3. Ghidul medical de prim ajutor este : a). o lucrare dedicata echipajului de pe nave in general b). lucrare dedicata intervenţiilor in cazul accidentelor implicând m.p ??? c). o lucrare de medicina pentru neiniţiaţi 4. Raportarea evenimentelor care implica m.p se face : a). conform procedurilor generale cuprinse in Codul IMDG b). conform procedurilor descris in vol. supliment al Codului IMDG capitolul 3 c). conform instrucţiunilor fabricanţilor si armatorului 5. Situaţiile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a). deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia b). deratizarea navei si fumigarea mărfurilor c). deratizarea, dezinsecţia, dezinfecţia si fumigarea 6. Posibilităţile de identificare a m.p sunt: a). numărul Naţiunilor Unite si denumirea comerciala b).denumirea tehnica corecta si formula chimica c). numărul Naţiunilor Unite si denumirea tehnica corecta 7. Numărul fisei de securitate se găseşte in : a). Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 15 b) . Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 7 c) . volumul supliment secţiunea 4 8. Prin cantitate limitata a m.p se înţelege : a). cantitatea maxima totala de m.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b). cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c). cantitatea maxima de m.p admisa intr-un C.T.U 9. Ce se înţelege prin risc subsidiar al m.p ? a). un risc suplimentar adăugat riscului principal b). un risc suplimentar, complementar riscului principal după care s-a făcut clasificarea m.p. c). un risc semnificativ, potenţial nedefinit clar 10. Vol. I din Codul IMDG la cap. VII conţine obligaţii si îndatoriri pentru : a). armator si echipaj b). expeditor, destinatar, ambalator, incarcator, operator c). fabricanţii de m.p si de ambalaje 11. D.G.L este structurata pe un număr de coloane : a). 15 b). 17 c). 18 12.După riscul principal substanţele / m.p se împart : a). in grupe de rise major, mediu, minor b). in poluanţi marini, poluanţi marini severi si substanţe neutre c). in clase si diviziuni 13.Individualizarea, caracterizarea d.p.d.v al proprietatilor fizico-chimice a m.p se face in D.G.L coloana : a). nr.2 b). nr.l6 c). nr.17??? 14.Riscurile principale ale m.p determina : a). încadrarea acestora in clase si diviziuni b). poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c). masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 15.Clasa 1 (explozivi) cuprinde un număr de : a) . 3 diviziuni b) . 2 diviziuni c). 6 diviziuni

5. 27. a coletelor ce trebuie recuperate din mare. dezinfecţia si fumigarea. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajele respective.p sunt: a).p b) . 26.p in containere I. . 3. separat printr-un compartiment complet sau magazie. STCW Code. b) masuri de protecţie a echipajului si mediului marin. pe plan internaţional.16. pe mare si pe orice cale navigabila de transport c) . 28. b). acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj.p b).3. prin UN No. feroviar. IMDG Code. MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. procedee de urgenta. lichide ce se autoaprind spontan la o anumita temperatura b). 4. dezinsecţia. manipularea si transportul de m. B. c).C Code. mediului marin sau pot afecta starea de sănătate a echipajului. substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei.p? a). 3. 1974. SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea. gradul de risc si gradul de compatibilitate c) .Standardele de siguranţa.Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a). înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 18. 24. 4.3. substanţe ce produc poluarea mediului marin. sunt conţinute in : a). celorlalte mărfuri. transportul rutier. b) .Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a) domeniul de aplicare. c) deratizarea. natura m. riscul evident. b).1. 23. separat longitudinal printr-un compartiment complet sau magazie de intervenţie b) . retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv. 20. c) metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord. citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m. Care document reglementează.1. IMDG Code.p c) . as ammended in 1995. semnificativ si condiţiile existente la nava 19. c). dezinfecţia. 21. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a).Clasa 3 (lichide inflamabile) cuprinde : a). b). separat de. b).Situaliile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a) deratizarea. c). 25. c) uşurează identificarea.Condiţiile de transport ale m.Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a). gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător. pe cale ferata. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). de mărfuri in vrac. maritim. starea fizica a m. dezinsecţia.Testele la care se supun ambalajele sunt determinate de : a).C este reglementat in IMDG Code pentru : a) . substanţe ce pun in pericol viata umana.2. c). pentru transporturile pe mare.Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. transportul pe mare a mărfurilor containerizate b) .p la bordul navelor maritime? a). lichide ce ard si/sau întreţin arderea când sunt iniţiate 17. lichide care la o temperatura mai mica de 61 grade C emit vapori ce sunt inflamabili c). echipamentul special necesar. b). 29. 22.Ce sunt mărfurile periculoase ? a) . b). citirea la intervale de timp fixe a temperaturii si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturii. departe de.p.Criteriile / condiţiile de separare / segregare a m.2. c) . gradul de risc al m. fiecare tip de transport este reglementat separat in coduri specifice : codul rutier. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta. b) deratizarea navei si fumigarea mărfurilor.Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. înscris pe eticheta. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul. 4. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc m.etc.B. c).

1.p admisa intr-un C. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător.1.Explozivi. astfel incit substanţele incompatibile sa nu poată interacţiona periculos in cazul unui accident si sa asigure o separare orizontala de minim 3m intre colete c) o separare completa (in plan orizontal sau vertical) printr-un compartiment etanş 38. 43.p se impune : a) organizarea unui punct de prim ajutor medical b) instruirea echipajului pentru utilizarea echipamentului special de combatere a incendiilor si efectuarea exerciţiilor de antrenament pentru prevenirea si combaterea incendiilor c) stabilirea de responsabilitati concrete pe fiecare membru din echipaj pentru evacuarea persoanelor de la locul incendiului 40.2. . b) clasei 3. b) peroxizi organici. c) substanţe sau articole care prezintă riscul de expulzare. c) substanţe corozive. 42.1. Prin expresia « SEPARAT DE . sunt: R a) agenţi oxidanţi.p c) natura m. b) citirea la intervale de timp fixe a temperaturilor si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturilor.p.p se înţelege : a) In cazul stivuirii sub punte . in condiţii de submersie in apa de mare.p. Principalul agent de combatere a incendiilor.p determina : a) încadrarea acestora in clase si diviziuni b) poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c) masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 32.o separare orizontala de minimum 3m intre colete b) o separare eficienta. Metoda de marcare a coletelor va permite ca informaţia oferita sa poată fi identificabila. Prin cantitate limitata a m. 39.Codul IMDG a fost întocmit si editat pentru prima data in anul: a) 1960 b) 1965 c) 1991 37.p..Pentru o acţiune eficienta împotriva incendiilor la bordul navelor ce transporta m. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 33. ». fara risc de explozie in masa.p.2. Diviziunea 1. Riscurile principale ale m. Explozivii din clasa 1. este : a) C02 b) apa c) gazul inert 41.Testele la care sunt supuse ambalajele sunt impuse de : a) gradul de risc al m.Substente inflamabile aparţin: R a) clasei 2.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b) cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c) cantitatea maxima de m. Diviziunea 5.dispunerea coletelor incompatibile se va face in compartimente diferite. Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a) citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m.p. sunt: R: a) substanţe sau articole care prezintă riscul de explozie in masa.T.Codul IMDG este : a)culegere de legi si regulamente in domeniul manipulării si transportului m.p pe mare b) o organizaţie maritima internaţionala care se ocupa de transportul m. c) clasei 4. c) o lista cu principalele m. Substanţe corespunzătoare clasei 5.p se înţelege : a) cantitatea maxima totala de m. eficient pentru cele mai multe m... folosita la stivuirea m. b) substanţe sau articole care prezintă un risc nesemnificativ. Clasa 1 . conţine : a) 6diviziuni b) 3 diviziuni c) 7 diviziuni 35. sau in cazul stivuirii pe punte . cel puţin : a) 1 luna b) 6 luni c) 3 luni 36.30. b) starea fizica a m.p.U 31. 34.

. O soluţie este considerate POLUANT MARIN când: R: a) conţine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin. 54 . daca intra in contact cu pielea sau daca sunt ingerate......... b) grupul de împachetare I.. daca se cunoaşte numărul de înregistrare ONU. III. Materialele acestei clase. 53 ...Substanţele acestei clase pot cauza pierderea de vieţi umane sau îmbolnăviri grave ale organismului daca sunt inhalate.. Clasa ... c) Tabelul riscurilor primordiale. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. b) Indexul Numeric.. Care este riscul specific al substanţelor radioactive? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………... contribuind astfel la izbucnirea unui incendiu... b) 200 µ Cr/cm2 c) 0... Care este conţinutul "Declaraţiei de mărfuri periculoase"? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 55. Definiţi "umiditatea limita de transport" a mărfurilor in vrac.. pot insa spori riscul si/sau intensitatea unui incendiu in contact cu alte materiale incompatibile.. Se considera marfa periculoasa si se declara ca atare orice substanţa cu activitate specifica mai mare de: R: a) 0. 45...... Clasa ....Substanţe capabile prin natura lor coroziva sa distrugă. III.. litera "Y" semnifica: R: a) grupul de împachetare III . D-vstra veţi menţiona clasa corespunzătoare riscului prezentat mai jos... Temperatura de control reprezintă: R: a) temperatura maxima la care anumite substanţe pot fi transportate in siguranţa pentru o perioada mai lunga detimp: b) temperatura la care se aplica masurile de siguranţa......Materialele aparţinând acestei clase se încing spontan si se autoaprind. Clasa. c) grupul de împachetare II. pot îmbolnăvi animale sau oameni. Codul Mărfurilor Transportate in Vrac (BC Cade) stabileşte clasificarea acestora menţionând riscul pe care-l prezintă..... 51... Acest gen de materiale conţine micro-organisme care împreuna cu toxinele pe care le produc...... Care este conţinutul fisei de securitate? R: ………………………………………………………………………………………………………………..... c) cea m ai joasa temperatura la care descom punerea auto-acc poate surveni in cazul unei elerata substanţe.gazele emanate se pot autoaprinde... ţesuturile vii... 52... II...... b)pentru mărfuri cu pericol mediu. 56 .02 µ Cr/gr. 49....Aceste materiale se pot aprinde uşor datorita unor surse exterioare (flecari deschise sau scântei) prin aceasta devenind combustibile. pe recipiente: b) pentru mărfurile lichide 6 litri pe recipient: c) pentru tablete sau capsule sigilate 150 grame net: d) greutatea bruta a unui pachet nu va depăşi 100 kg. dar nu pot depăşi: R: a) pentru mărfurile solide 6 kg.Sunt materiale care emit radiaţii cu o activitate specifica mai mare de 70 kBq/kg. Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează: R: a) Indexul General al Mărfurilor Periculoase din Codul IMDG.. c) conţine cel puţin doua substanţe poluant marine in compoziţie... 48..44.. aceste substanţe emana gaze inflamabile iar in anumite cazuri..Riscurile acestor substanţe sunt diferite de cele prezentate anterior...... 46. In marcajul ambalajelor.. Clasa 4..... Clasa.. chiar daca nu sunt combustibile.. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Clasa 5. b) conţine cel puţin 1% dintr-un poluant marin puternic.2. 50 .. Clasa 4. Clasa.... Clasa... Definiţi "containerul închis" si "containerul deschis". mai mult sau mai puţin... Grupul de împachetare III se foloseşte: R: a) pentru mărfurile cu pericol mare.. c)pentru marfuri cu pericol mic... 47... Cantităţile admise a fi transportate ca mărfuri periculoase in cantitati limitate sunt stabilite pentru fiecare clasa in parte..02 Cr/gr..3 In contact cu apa.1..

STCW Code ? b). despre ambalajul respectiv ? 65. N um erical Index and General Index.1? 70. 1 IM D G Code ? b). Standardele de siguranţa.………………………………………………………………………………. 4. 58.2 ? b). prin UN No..2 ? 71.vol. Ce conţine "SAFETY CHECK LIST" ? R: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. 4. Cum a fost realizata clasificarea mărfurilor periculoase ? a) avându-se in vedere cerinţele STCW Code? b) avându-se drept criteriu. 3. 5. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. 57. greutatea bruto. înscris pe eticheta. IMDG Code ? b). 4. la bordul navelor maritime ? a).3? c). Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile.C. IMDG Code ? c). per coletul cu recipient având mărfuri periculoase. Dangerous Goods List . pentru substanţe solide ? c) 30 kg.2. 59. 4 .ara in care a fost confecţionat ambalajul? 66.3 ? a) inflam abilitatea ? b) combustibilitatea ? c) toxicitatea ? 63. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….C are este utilitatea etichetării am balajelor care adăpostesc m ărfuri periculoase ? a) oferăinform aţii despre riscul prim ordial al m ărfii din acel am balaj ? b) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c) oferă informaţii despre t. Definiţi categoria de stivuire "B". 3. C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a) m axim 5 litri per recipient.vol. uşurează identificarea. pentru transporturile pe m are. C a re este risc u l sp ecific p r im or d ia l la su b sta n ţe le a p arţin ân d claselo r si d iv iz iu n ilo r 2 1 . B. de m ărfuri in vrac. P entru o substanţa căreia i se recomnanda Packing group III" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a) Y ? b) Z? c) X ? 64. as amm ended in 1995 ? 60. Code ? 68. Care sunt indiciile care se folosesc la identificarea mărfurilor periculoase ? a).3? c). riscul primondia ? c) avându-se tem ei. lichide ? 67. 3.DGL . 2 IM DG Code ? 62. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma pătrata având culoarea albastra ? a). SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea.C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b) oferăgaranţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c) oferă toate informaţiile necesare carausului. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv ? . MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). 4. pentru substanţe lichide ? b) m axim 6 kg per recipient. 1974. Proper Shipping Name and UN No ? c).Carei clase aparţin substanţe care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a).2 ? 69. Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 61. 5. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? c). sunt conţinute in: a).3 ? b). 2 ? b). pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b).1 ? c).

72. acel container metalic. informarea asupra temperaturii de control. E m e rg e n c y S c e n e ? b ) . C a re este u tilita tea etich etării a m b ala jelo r ca re a d ă p o stesc m ărfu ri p ericu lo a se ? a). Safety Check List ? b). Emergency Schedule ? 75.vol. Medical First Aid Guide? c). container închis ? a). pentru substanţele solide ? c). oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c). Marine Fire Auxiliary Guards? b).vol 2 IMDG Code ? 82. sub punte ? b). „on deck only" ? 74. X ? 84. 1 IM D G Code ? b). aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. lichide ? .1. combustibilitatea ? c). E n e rg e tic S c h e d u le ? 78. oferă toate informaţiile necesare carausului. MARPOL 73/78: Intematipnal Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). Safety Management manual ? 79. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. „on/under deck" ? b). greutatea bruto. avertizarea riscului subsidiar de ``poluant marin`` ? b). necondiţionat. Y ? b). acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. riscul primordial ? c). atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). poate reprezenta: a). per coletul cu recipiente având mărfuri periculoase. 30 kg. IM D G Code? b). C are este riscu l sp ecific prim ord ial la sub stanţele ap arţin ân d claselor si d iviziu n ilo r 2. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b). oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat l? ambalaju 86.2. N um erical Index and G eneral Index. despre ambalajul respectiv ? 85. maxim 5 litri per recipient pentru substanţele lichide ? b).3 ? a). as ammended in 1995 ? 80. 3. 0 eticheta de forma triunghiulara. Dangerous Goods List. toxicitatea ? 83.Ce se considera. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c). C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a). Dangerous Goods Document ? c). maxim 6 kg per recipient. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj ? b).C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a). din punctul de vedere al Codului IMDG. Cum a fost realizata clasificarea m art urilor periculoase ? a). Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 81. What is the meaning of the abbreviation „MFAG" ? a). avându-se drept criteriu. avându-se temei. Pentru o substanţa căreia i se recom anda „packing group" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a). la bordul navelor maritime ? a). avându-se in vedere cerinţele ST'CW ' Code? b). înaintea începerii incarcarii mărfii ? a). 1974. M arine F em ale A ssistance G uide ? 77. închis? c). Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. W h at is th e m ean in g of th e ab b reviation „ E m S " ? a). oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b). Proper Shipping Name and UN No ? c)." Ship's plans and documents ? c).E m e r g e n c y S c h e d u l e ? c). „under deck only" ? c). inflamabilitatea ? b). in DGL. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a).DGL . Z ? c). 4. Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase. înscrisa pe eticheta? 73. stowage category C ? a). C are sunt indiciile care se folosesc ia identificarea m ărfurilor periculoase ? a). acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 76. SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea.

4 .3? c). Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). M A RPO L 73/78: International C onvention for the Prevention of f ro m S h ip s ? P o llu tio n 100. toxicitatea? . 3 ? c).2? 91. înscrisa pe eticheta? 93. 4. IM D G Code? c).1 ? 90. Care document reglementează.2. Code ? 88. informarea asupra temperaturi de control. Emergency Schedule ? 95. W hat is the m eaning of the abbreviation „M FAG”? a . inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). 5. stowage category C ? a. înaintea începerii incarcarii m ărfii? a. acel container metalic. International C onvention for the Safety of L ife at Sea. 4. Ship's plans and documents? c. E m ergency Scene ? b. d e m ă rfu ri in vra c. on/under deck ? b.STCW Code? b). atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. închis? c acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 96. 3. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. 5.3 ? aselor a . poate reprezenta: a).3? b). IMDG Code? c. 4.2? 89. inflamabilitatea? c.87. com bustibilitatea ? b. sub punte ? b. on deck only ? 94.1 ? c). as am m endcd in 1995 ? b. prin No. Ce se considera. p en tru tra n sp o rtu rile p e m are. avertizarea riscului subsidiar de „poluant marin” ? b). under deck only ? c. in DGL. pe plan International manipularea si transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor maritime ? a. Safety Check List ? b. B.2 ? b). container închis ? a.înscris pe eticheta. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. E m ergency Schedule ? c. 1974. D a n g ero u s G o o d s D o c u m e n t ? c. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale marturilor ambalate in pachetul respectiv ? 92. su n t con tin u te in : a). SO L A S. Energetic Schedule ? 98. necondiţionat. atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. W hat is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a.1. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe aplicata o eticheta de forma pătrata având care este culoarea albastra ? a). Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt com bustibile. uşurează identificarea.C.Marine Fire Auxiliary Guards ? b Medical First Aid Guide ? c. Marine Female Assistance Guide ? 97. S tan d ard ele d e sigu ra n ţa. 2 ? b). primordial al substanţelor aparţinând cl si diviziunilor: 2. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? UN c). Care este riscul specific. din punctul de vedere al Codului IM DG. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. 0 eticheta de forma triunghiulara. Safety Management manual ? 99. 3. 4. 3. pot spori riscul si intensitatea unu incendiu la alte mărfuri ? a). W here can you fiind the Fire Fighting Plan on your vessel ? a.

20 kg. avându-se tem ei R egula 2 din cap. 5. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel am balaj ? 105.vol. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? b. Safety Check List ? c. oferă informaţii despre natura si riscurile mărfii ce o adăposteşte ? 107. pentru substanţe lichide. N um erical Index and G eneral Index .Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele mărfurilor periculoase ? a. sunt conţinute in: a. a coletelor recuperate din m are ? ce trebuie 112.Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează : a. m axim 5 litri per recipient ? c. ON DECK ONLY b. inform area asup tem peraturii critice. Dangerous Goods Document ? . Cum sunt clasificate mărfurile periculoase ? a. 4. IM D G C ode? b.4. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a.3? c. 2 ? b.2? c. 5.vol.C. Standardele de siguranţa. Emergency Schedule ? b. UNDER DECK ONLY 114. pentru transporturile pe mare. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a.101.1? c. uşurează identificarea. riscul primordial ? b. avându-se drept criteriu . Din care clase fac parte substanţe adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma" pătrata având culoarea verde ? a. Z ? c. atenţionarea faptului ca in respectivul am balaj exista m ărfuri care im pun regim term ic controlat ? c. Proper Shipping Name and UN No ? 103.3? b. necondiţionat.2 ? b. 3. Code ? c. Y ? b. despre ambalajul ? respectiv c. O eticheta de forma triunghiulara. 1 IM D G C ode ? b. r e t in e a te n ţia in le g ă tu ra c u r is c u ri s u b s id ia r e a le m ă rf u r il oin pachetul respectiv ? am balate r b. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. avertizarea riscului subsidiar de „poluant m arin" ? b. in DGL. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. înscris pe eticheta. Pentru o substanţa căreia i se recomanda „Packing group II” se alege ambalajul care este marcat cu literele: a. înaintea începerii incarcarii mărfii? a. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. prin UN N o. B. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. poate reprezenta: a. oferă toate informaţiile necesare carausului. m axim 6 leg per recipient ? b.3 ? 109. atenţionează despre fum igarea containerului pe care este aplicata eticheta? c. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a . 4. Care sunt valorile maxime pentru "mărfuri periculoase in limitate" ? a. stowage category C? a. 3. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul? c. Dangerous Goods List -DGL. înscrisa pe eticheta? ra 113. ON/UNDER DECK c. de mărfuri in vrac. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite respectiv ? in ambalajul b. greutatea bruto per colet cu recipiente având lichide ? m ărfuri 106.1? 110.2? 111. 4. STCW Code ? 108.Din care clasele pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. V II al S O L A S ? c având u -se in vedere cerinţele C o d?e ST C W 102. X ? 104. pentru substanţe solide. 2 IMDG Code? c. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc mărfuri periculoase ? a.

Emergency Schedule ? 118.. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? b. Medical First Aid Guide ? 117. din punctul de vedere al Codului IMDG.115. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. acel container metalic. Safety Management manual ? . Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. Energetic Schedule ? c. Ship's plans and documents ? c. Emergency Scene ? b. Marine Fire Auxiliary Guards ? c. închis? 116.MFAG"? a. What is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. Ce se considera. sub punte ? c. Marine Female Assistance Guide ? b. container închis ? a. What is the meaning of the abbreviation .