Programul: MANIPULAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE 1. Ce sunt m.p? a). substanţe ce pun in pericol viata umana b).

substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte mărfuri, mediului marin sau afecta starea de sănătate a echipajului c). substanţe ce produc îmbolnăvirea oamenilor si poluarea mediului 2. Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a). domeniul de aplicare, echipamentul special necesar, procedee de urgenta, acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate b) . masuri de protecţie a echipajului si mediului marin c) . metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord 3. Ghidul medical de prim ajutor este : a). o lucrare dedicata echipajului de pe nave in general b). lucrare dedicata intervenţiilor in cazul accidentelor implicând m.p ??? c). o lucrare de medicina pentru neiniţiaţi 4. Raportarea evenimentelor care implica m.p se face : a). conform procedurilor generale cuprinse in Codul IMDG b). conform procedurilor descris in vol. supliment al Codului IMDG capitolul 3 c). conform instrucţiunilor fabricanţilor si armatorului 5. Situaţiile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a). deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia b). deratizarea navei si fumigarea mărfurilor c). deratizarea, dezinsecţia, dezinfecţia si fumigarea 6. Posibilităţile de identificare a m.p sunt: a). numărul Naţiunilor Unite si denumirea comerciala b).denumirea tehnica corecta si formula chimica c). numărul Naţiunilor Unite si denumirea tehnica corecta 7. Numărul fisei de securitate se găseşte in : a). Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 15 b) . Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 7 c) . volumul supliment secţiunea 4 8. Prin cantitate limitata a m.p se înţelege : a). cantitatea maxima totala de m.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b). cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c). cantitatea maxima de m.p admisa intr-un C.T.U 9. Ce se înţelege prin risc subsidiar al m.p ? a). un risc suplimentar adăugat riscului principal b). un risc suplimentar, complementar riscului principal după care s-a făcut clasificarea m.p. c). un risc semnificativ, potenţial nedefinit clar 10. Vol. I din Codul IMDG la cap. VII conţine obligaţii si îndatoriri pentru : a). armator si echipaj b). expeditor, destinatar, ambalator, incarcator, operator c). fabricanţii de m.p si de ambalaje 11. D.G.L este structurata pe un număr de coloane : a). 15 b). 17 c). 18 12.După riscul principal substanţele / m.p se împart : a). in grupe de rise major, mediu, minor b). in poluanţi marini, poluanţi marini severi si substanţe neutre c). in clase si diviziuni 13.Individualizarea, caracterizarea d.p.d.v al proprietatilor fizico-chimice a m.p se face in D.G.L coloana : a). nr.2 b). nr.l6 c). nr.17??? 14.Riscurile principale ale m.p determina : a). încadrarea acestora in clase si diviziuni b). poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c). masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 15.Clasa 1 (explozivi) cuprinde un număr de : a) . 3 diviziuni b) . 2 diviziuni c). 6 diviziuni

Testele la care se supun ambalajele sunt determinate de : a).Clasa 3 (lichide inflamabile) cuprinde : a). oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajele respective. 3.2. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc m. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj. c) .p sunt: a). MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.3.1. înscris pe eticheta. acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate. separat longitudinal printr-un compartiment complet sau magazie de intervenţie b) . pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). as ammended in 1995. sunt conţinute in : a). dezinfecţia si fumigarea. 22. substanţe ce pun in pericol viata umana. riscul evident. fiecare tip de transport este reglementat separat in coduri specifice : codul rutier. c). înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 18. 29. 4. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). 27.2. celorlalte mărfuri.Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara.etc. substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei.p in containere I. separat printr-un compartiment complet sau magazie. b). lichide ce se autoaprind spontan la o anumita temperatura b). c) deratizarea. c). 25. lichide ce ard si/sau întreţin arderea când sunt iniţiate 17. 24. pentru transporturile pe mare. IMDG Code. dezinfecţia. gradul de risc al m.1. b) . 3. substanţe ce produc poluarea mediului marin. procedee de urgenta. b). prin UN No. c) uşurează identificarea. pe plan internaţional.p? a). mediului marin sau pot afecta starea de sănătate a echipajului. 5.Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. b). 4.3. . echipamentul special necesar. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător.p la bordul navelor maritime? a).B. IMDG Code.Standardele de siguranţa. a coletelor ce trebuie recuperate din mare. b).Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a). separat de. citirea la intervale de timp fixe a temperaturii si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturii.p b) . c) metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord. dezinsecţia. semnificativ si condiţiile existente la nava 19.p c) . c). pe cale ferata.C Code.Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a). pe mare si pe orice cale navigabila de transport c) .p b). b) masuri de protecţie a echipajului si mediului marin. de mărfuri in vrac. 4. citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv. c). 28. 21. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul. natura m.Ce sunt mărfurile periculoase ? a) . gradul de risc si gradul de compatibilitate c) . c). manipularea si transportul de m. b) deratizarea navei si fumigarea mărfurilor. maritim. 23.C este reglementat in IMDG Code pentru : a) .p. transportul rutier.Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a) domeniul de aplicare. lichide care la o temperatura mai mica de 61 grade C emit vapori ce sunt inflamabili c). b). SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta. transportul pe mare a mărfurilor containerizate b) .Criteriile / condiţiile de separare / segregare a m. departe de. dezinsecţia.Situaliile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a) deratizarea. 26. STCW Code. Care document reglementează.16. B. 1974. starea fizica a m. 20.Condiţiile de transport ale m. b). feroviar.

Explozivii din clasa 1.p. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător. b) citirea la intervale de timp fixe a temperaturilor si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturilor.p. Substanţe corespunzătoare clasei 5. c) o lista cu principalele m. 43. sunt: R a) agenţi oxidanţi. b) starea fizica a m..30. 39.p determina : a) încadrarea acestora in clase si diviziuni b) poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c) masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 32.1. eficient pentru cele mai multe m.p c) natura m. Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a) citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m. folosita la stivuirea m. Clasa 1 . 42.. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 33. fara risc de explozie in masa.dispunerea coletelor incompatibile se va face in compartimente diferite. cel puţin : a) 1 luna b) 6 luni c) 3 luni 36.p pe mare b) o organizaţie maritima internaţionala care se ocupa de transportul m.p.. Riscurile principale ale m.Pentru o acţiune eficienta împotriva incendiilor la bordul navelor ce transporta m.Substente inflamabile aparţin: R a) clasei 2. 34.2.p se înţelege : a) cantitatea maxima totala de m.p se înţelege : a) In cazul stivuirii sub punte . sunt: R: a) substanţe sau articole care prezintă riscul de explozie in masa. c) clasei 4.p.Codul IMDG este : a)culegere de legi si regulamente in domeniul manipulării si transportului m. astfel incit substanţele incompatibile sa nu poată interacţiona periculos in cazul unui accident si sa asigure o separare orizontala de minim 3m intre colete c) o separare completa (in plan orizontal sau vertical) printr-un compartiment etanş 38. conţine : a) 6diviziuni b) 3 diviziuni c) 7 diviziuni 35. Diviziunea 5.Testele la care sunt supuse ambalajele sunt impuse de : a) gradul de risc al m. b) peroxizi organici.p admisa intr-un C. c) substanţe corozive.Explozivi.o separare orizontala de minimum 3m intre colete b) o separare eficienta.U 31. Diviziunea 1.p. ».p se impune : a) organizarea unui punct de prim ajutor medical b) instruirea echipajului pentru utilizarea echipamentului special de combatere a incendiilor si efectuarea exerciţiilor de antrenament pentru prevenirea si combaterea incendiilor c) stabilirea de responsabilitati concrete pe fiecare membru din echipaj pentru evacuarea persoanelor de la locul incendiului 40. Principalul agent de combatere a incendiilor. este : a) C02 b) apa c) gazul inert 41. Prin cantitate limitata a m.Codul IMDG a fost întocmit si editat pentru prima data in anul: a) 1960 b) 1965 c) 1991 37. Metoda de marcare a coletelor va permite ca informaţia oferita sa poată fi identificabila.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b) cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c) cantitatea maxima de m. in condiţii de submersie in apa de mare. c) substanţe sau articole care prezintă riscul de expulzare.1. .p. b) substanţe sau articole care prezintă un risc nesemnificativ.T.2. sau in cazul stivuirii pe punte . Prin expresia « SEPARAT DE . b) clasei 3.1.

... pe recipiente: b) pentru mărfurile lichide 6 litri pe recipient: c) pentru tablete sau capsule sigilate 150 grame net: d) greutatea bruta a unui pachet nu va depăşi 100 kg. b) Indexul Numeric.. III.. O soluţie este considerate POLUANT MARIN când: R: a) conţine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin.. b)pentru mărfuri cu pericol mediu....44. contribuind astfel la izbucnirea unui incendiu... 48. 52. Grupul de împachetare III se foloseşte: R: a) pentru mărfurile cu pericol mare.......3 In contact cu apa.. Clasa . Care este conţinutul "Declaraţiei de mărfuri periculoase"? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 55. 49. Clasa. daca se cunoaşte numărul de înregistrare ONU.. 45. Clasa ... ţesuturile vii... 50 . Cantităţile admise a fi transportate ca mărfuri periculoase in cantitati limitate sunt stabilite pentru fiecare clasa in parte. Clasa 5. dar nu pot depăşi: R: a) pentru mărfurile solide 6 kg. c) cea m ai joasa temperatura la care descom punerea auto-acc poate surveni in cazul unei elerata substanţe.... R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………...... b) conţine cel puţin 1% dintr-un poluant marin puternic......... Care este conţinutul fisei de securitate? R: ………………………………………………………………………………………………………………. litera "Y" semnifica: R: a) grupul de împachetare III . aceste substanţe emana gaze inflamabile iar in anumite cazuri. In marcajul ambalajelor... Acest gen de materiale conţine micro-organisme care împreuna cu toxinele pe care le produc. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...... Clasa.Substanţele acestei clase pot cauza pierderea de vieţi umane sau îmbolnăviri grave ale organismului daca sunt inhalate. c) Tabelul riscurilor primordiale...02 µ Cr/gr.. c) grupul de împachetare II. chiar daca nu sunt combustibile.. II.....Substanţe capabile prin natura lor coroziva sa distrugă. c)pentru marfuri cu pericol mic... D-vstra veţi menţiona clasa corespunzătoare riscului prezentat mai jos.........Sunt materiale care emit radiaţii cu o activitate specifica mai mare de 70 kBq/kg...2....... Se considera marfa periculoasa si se declara ca atare orice substanţa cu activitate specifica mai mare de: R: a) 0. 51. b) grupul de împachetare I.gazele emanate se pot autoaprinde.... pot insa spori riscul si/sau intensitatea unui incendiu in contact cu alte materiale incompatibile. pot îmbolnăvi animale sau oameni. Clasa.. Clasa 4. Definiţi "containerul închis" si "containerul deschis". 56 ........ c) conţine cel puţin doua substanţe poluant marine in compoziţie... 47. Codul Mărfurilor Transportate in Vrac (BC Cade) stabileşte clasificarea acestora menţionând riscul pe care-l prezintă....Riscurile acestor substanţe sunt diferite de cele prezentate anterior..1... Clasa.Materialele aparţinând acestei clase se încing spontan si se autoaprind... 53 .... b) 200 µ Cr/cm2 c) 0. Temperatura de control reprezintă: R: a) temperatura maxima la care anumite substanţe pot fi transportate in siguranţa pentru o perioada mai lunga detimp: b) temperatura la care se aplica masurile de siguranţa. III. Materialele acestei clase.. 46..02 Cr/gr. Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează: R: a) Indexul General al Mărfurilor Periculoase din Codul IMDG. Clasa 4.... Definiţi "umiditatea limita de transport" a mărfurilor in vrac. Care este riscul specific al substanţelor radioactive? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….Aceste materiale se pot aprinde uşor datorita unor surse exterioare (flecari deschise sau scântei) prin aceasta devenind combustibile. mai mult sau mai puţin.. daca intra in contact cu pielea sau daca sunt ingerate... 54 .

2 ? b). 3. 5. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). pentru substanţe lichide ? b) m axim 6 kg per recipient. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv ? .3 ? b). de m ărfuri in vrac. 4. Dangerous Goods List . 5. 3.Carei clase aparţin substanţe care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). 1 IM D G Code ? b). as amm ended in 1995 ? 60. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………. B. STCW Code ? b). Code ? 68.2 ? 71. Proper Shipping Name and UN No ? c).2 ? 69.. 1974. pentru transporturile pe m are. 57. 4 .vol.2. C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a) m axim 5 litri per recipient. 4. Standardele de siguranţa.3 ? a) inflam abilitatea ? b) combustibilitatea ? c) toxicitatea ? 63. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b).3? c).vol. înscris pe eticheta. 2 IM DG Code ? 62. lichide ? 67. Definiţi categoria de stivuire "B". Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 61.1? 70. greutatea bruto. P entru o substanţa căreia i se recomnanda Packing group III" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a) Y ? b) Z? c) X ? 64.C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b) oferăgaranţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c) oferă toate informaţiile necesare carausului. MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). N um erical Index and General Index.3? c). 3. C a re este risc u l sp ecific p r im or d ia l la su b sta n ţe le a p arţin ân d claselo r si d iv iz iu n ilo r 2 1 . a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? c).C are este utilitatea etichetării am balajelor care adăpostesc m ărfuri periculoase ? a) oferăinform aţii despre riscul prim ordial al m ărfii din acel am balaj ? b) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c) oferă informaţii despre t. prin UN No.1 ? c). Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile.C. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma pătrata având culoarea albastra ? a). riscul primondia ? c) avându-se tem ei. per coletul cu recipient având mărfuri periculoase. IMDG Code ? c). Ce conţine "SAFETY CHECK LIST" ? R: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….ara in care a fost confecţionat ambalajul? 66. 4. uşurează identificarea. pentru substanţe solide ? c) 30 kg. 59. IMDG Code ? b). 58. la bordul navelor maritime ? a). Care sunt indiciile care se folosesc la identificarea mărfurilor periculoase ? a).2 ? b).DGL . SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. Cum a fost realizata clasificarea mărfurilor periculoase ? a) avându-se in vedere cerinţele STCW Code? b) avându-se drept criteriu. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. 4. sunt conţinute in: a). Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase.………………………………………………………………………………. despre ambalajul respectiv ? 65.

E n e rg e tic S c h e d u le ? 78. inflamabilitatea ? b). container închis ? a). M arine F em ale A ssistance G uide ? 77. W h at is th e m ean in g of th e ab b reviation „ E m S " ? a). oferă toate informaţiile necesare carausului. avertizarea riscului subsidiar de ``poluant marin`` ? b). stowage category C ? a). maxim 5 litri per recipient pentru substanţele lichide ? b). Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a). informarea asupra temperaturii de control. Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 81.72. maxim 6 kg per recipient. necondiţionat. avându-se in vedere cerinţele ST'CW ' Code? b). înaintea începerii incarcarii mărfii ? a). Y ? b). oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj ? b). E m e rg e n c y S c e n e ? b ) . lichide ? . acel container metalic. Pentru o substanţa căreia i se recom anda „packing group" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a). Dangerous Goods Document ? c).2. What is the meaning of the abbreviation „MFAG" ? a). in DGL. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. Safety Check List ? b). din punctul de vedere al Codului IMDG. atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). as ammended in 1995 ? 80. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. înscrisa pe eticheta? 73. MARPOL 73/78: Intematipnal Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). 1974.Ce se considera. avându-se drept criteriu. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. per coletul cu recipiente având mărfuri periculoase. C are sunt indiciile care se folosesc ia identificarea m ărfurilor periculoase ? a). SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. 30 kg. sub punte ? b).vol.vol 2 IMDG Code ? 82. despre ambalajul respectiv ? 85. poate reprezenta: a). Safety Management manual ? 79. Marine Fire Auxiliary Guards? b). „on/under deck" ? b). C are este riscu l sp ecific prim ord ial la sub stanţele ap arţin ân d claselor si d iviziu n ilo r 2. 0 eticheta de forma triunghiulara. la bordul navelor maritime ? a). Z ? c). N um erical Index and G eneral Index. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat l? ambalaju 86. 3.E m e r g e n c y S c h e d u l e ? c). 1 IM D G Code ? b). Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. Cum a fost realizata clasificarea m art urilor periculoase ? a). avându-se temei.1. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b). Medical First Aid Guide? c). Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b)." Ship's plans and documents ? c).C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a). combustibilitatea ? c). toxicitatea ? 83. închis? c). IM D G Code? b). C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a). Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase.3 ? a).DGL . Emergency Schedule ? 75. Proper Shipping Name and UN No ? c). oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c). Dangerous Goods List. acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 76. X ? 84. C a re este u tilita tea etich etării a m b ala jelo r ca re a d ă p o stesc m ărfu ri p ericu lo a se ? a). „under deck only" ? c). greutatea bruto. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c). pentru substanţele solide ? c). riscul primordial ? c). „on deck only" ? 74. 4.

Code ? 88. primordial al substanţelor aparţinând cl si diviziunilor: 2. 5. 3. D a n g ero u s G o o d s D o c u m e n t ? c.2? 91. Marine Female Assistance Guide ? 97. in DGL. avertizarea riscului subsidiar de „poluant marin” ? b). prin No.3 ? aselor a . uşurează identificarea. Ship's plans and documents? c. înscrisa pe eticheta? 93. Ce se considera. 4. under deck only ? c.2? 89. Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt com bustibile.1 ? c). S tan d ard ele d e sigu ra n ţa. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. container închis ? a. închis? c acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 96. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice.STCW Code? b). on/under deck ? b. stowage category C ? a. 1974. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale marturilor ambalate in pachetul respectiv ? 92. IMDG Code? c. necondiţionat. 4. W hat is the m eaning of the abbreviation „M FAG”? a . Energetic Schedule ? 98. informarea asupra temperaturi de control. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe aplicata o eticheta de forma pătrata având care este culoarea albastra ? a). 3.3? c). 4 . 3 ? c). a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? UN c). toxicitatea? . 5. E m ergency Schedule ? c. B.Marine Fire Auxiliary Guards ? b Medical First Aid Guide ? c. Care document reglementează. poate reprezenta: a). W here can you fiind the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. International C onvention for the Safety of L ife at Sea. E m ergency Scene ? b. 0 eticheta de forma triunghiulara.2. Emergency Schedule ? 95. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. Safety Management manual ? 99. on deck only ? 94. SO L A S. Care este riscul specific.1 ? 90. W hat is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. înaintea începerii incarcarii m ărfii? a. IM D G Code? c). Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). p en tru tra n sp o rtu rile p e m are.2 ? b).87. 3. as am m endcd in 1995 ? b. atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). d e m ă rfu ri in vra c. pot spori riscul si intensitatea unu incendiu la alte mărfuri ? a). inflamabilitatea? c. pe plan International manipularea si transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor maritime ? a.înscris pe eticheta. 4. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. 4. su n t con tin u te in : a). Safety Check List ? b.C. sub punte ? b.1. com bustibilitatea ? b. din punctul de vedere al Codului IM DG. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). M A RPO L 73/78: International C onvention for the Prevention of f ro m S h ip s ? P o llu tio n 100. 2 ? b). acel container metalic.3? b).

Din care clase fac parte substanţe adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma" pătrata având culoarea verde ? a.Din care clasele pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. N um erical Index and G eneral Index . V II al S O L A S ? c având u -se in vedere cerinţele C o d?e ST C W 102. 2 ? b.1? 110. a coletelor recuperate din m are ? ce trebuie 112.3? b. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. pentru transporturile pe mare. m axim 6 leg per recipient ? b. 4. STCW Code ? 108. 3. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? b. m axim 5 litri per recipient ? c. Dangerous Goods Document ? .vol. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a . ON DECK ONLY b. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a. 4. ON/UNDER DECK c. Standardele de siguranţa. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul? c.2? c. 3. riscul primordial ? b. Code ? c. Care sunt valorile maxime pentru "mărfuri periculoase in limitate" ? a. atenţionarea faptului ca in respectivul am balaj exista m ărfuri care im pun regim term ic controlat ? c. 1 IM D G C ode ? b.3 ? 109. Z ? c.2? 111. necondiţionat. UNDER DECK ONLY 114. Cum sunt clasificate mărfurile periculoase ? a. despre ambalajul ? respectiv c. Dangerous Goods List -DGL.Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele mărfurilor periculoase ? a. de mărfuri in vrac.3? c. greutatea bruto per colet cu recipiente având lichide ? m ărfuri 106. r e t in e a te n ţia in le g ă tu ra c u r is c u ri s u b s id ia r e a le m ă rf u r il oin pachetul respectiv ? am balate r b. IM D G C ode? b. stowage category C? a. Y ? b.Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează : a. poate reprezenta: a. oferă informaţii despre natura si riscurile mărfii ce o adăposteşte ? 107. sunt conţinute in: a. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite respectiv ? in ambalajul b. avându-se tem ei R egula 2 din cap.4.1? c. prin UN N o. avertizarea riscului subsidiar de „poluant m arin" ? b. Safety Check List ? c. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc mărfuri periculoase ? a. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a. oferă toate informaţiile necesare carausului. 5. X ? 104.101. 4. Emergency Schedule ? b. înscrisa pe eticheta? ra 113. atenţionează despre fum igarea containerului pe care este aplicata eticheta? c. înaintea începerii incarcarii mărfii? a. înscris pe eticheta.2 ? b. 2 IMDG Code? c. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. in DGL. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda.C. avându-se drept criteriu . pentru substanţe solide. pentru substanţe lichide. 20 kg. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel am balaj ? 105. inform area asup tem peraturii critice.vol. B. uşurează identificarea. Pentru o substanţa căreia i se recomanda „Packing group II” se alege ambalajul care este marcat cu literele: a. Proper Shipping Name and UN No ? 103. 5. O eticheta de forma triunghiulara.

MFAG"? a. Emergency Schedule ? 118. Marine Female Assistance Guide ? b. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. Medical First Aid Guide ? 117. sub punte ? c. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. container închis ? a. Energetic Schedule ? c. Safety Management manual ? . Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. Emergency Scene ? b. acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? b. acel container metalic. Ship's plans and documents ? c. din punctul de vedere al Codului IMDG. What is the meaning of the abbreviation . închis? 116.115.. Marine Fire Auxiliary Guards ? c. Ce se considera. What is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful