Programul: MANIPULAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE 1. Ce sunt m.p? a). substanţe ce pun in pericol viata umana b).

substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte mărfuri, mediului marin sau afecta starea de sănătate a echipajului c). substanţe ce produc îmbolnăvirea oamenilor si poluarea mediului 2. Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a). domeniul de aplicare, echipamentul special necesar, procedee de urgenta, acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate b) . masuri de protecţie a echipajului si mediului marin c) . metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord 3. Ghidul medical de prim ajutor este : a). o lucrare dedicata echipajului de pe nave in general b). lucrare dedicata intervenţiilor in cazul accidentelor implicând m.p ??? c). o lucrare de medicina pentru neiniţiaţi 4. Raportarea evenimentelor care implica m.p se face : a). conform procedurilor generale cuprinse in Codul IMDG b). conform procedurilor descris in vol. supliment al Codului IMDG capitolul 3 c). conform instrucţiunilor fabricanţilor si armatorului 5. Situaţiile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a). deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia b). deratizarea navei si fumigarea mărfurilor c). deratizarea, dezinsecţia, dezinfecţia si fumigarea 6. Posibilităţile de identificare a m.p sunt: a). numărul Naţiunilor Unite si denumirea comerciala b).denumirea tehnica corecta si formula chimica c). numărul Naţiunilor Unite si denumirea tehnica corecta 7. Numărul fisei de securitate se găseşte in : a). Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 15 b) . Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 7 c) . volumul supliment secţiunea 4 8. Prin cantitate limitata a m.p se înţelege : a). cantitatea maxima totala de m.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b). cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c). cantitatea maxima de m.p admisa intr-un C.T.U 9. Ce se înţelege prin risc subsidiar al m.p ? a). un risc suplimentar adăugat riscului principal b). un risc suplimentar, complementar riscului principal după care s-a făcut clasificarea m.p. c). un risc semnificativ, potenţial nedefinit clar 10. Vol. I din Codul IMDG la cap. VII conţine obligaţii si îndatoriri pentru : a). armator si echipaj b). expeditor, destinatar, ambalator, incarcator, operator c). fabricanţii de m.p si de ambalaje 11. D.G.L este structurata pe un număr de coloane : a). 15 b). 17 c). 18 12.După riscul principal substanţele / m.p se împart : a). in grupe de rise major, mediu, minor b). in poluanţi marini, poluanţi marini severi si substanţe neutre c). in clase si diviziuni 13.Individualizarea, caracterizarea d.p.d.v al proprietatilor fizico-chimice a m.p se face in D.G.L coloana : a). nr.2 b). nr.l6 c). nr.17??? 14.Riscurile principale ale m.p determina : a). încadrarea acestora in clase si diviziuni b). poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c). masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 15.Clasa 1 (explozivi) cuprinde un număr de : a) . 3 diviziuni b) . 2 diviziuni c). 6 diviziuni

separat longitudinal printr-un compartiment complet sau magazie de intervenţie b) . 4. 28. gradul de risc si gradul de compatibilitate c) . b). oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul.p la bordul navelor maritime? a). feroviar. 23. . IMDG Code.3. citirea la intervale de timp fixe a temperaturii si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturii.p. substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei. natura m. c) metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord.Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. c) uşurează identificarea. dezinfecţia. c). b) deratizarea navei si fumigarea mărfurilor. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv. celorlalte mărfuri. maritim. dezinfecţia si fumigarea. as ammended in 1995. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta. pe mare si pe orice cale navigabila de transport c) . pe plan internaţional. mediului marin sau pot afecta starea de sănătate a echipajului. transportul rutier.p? a). 5. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 18. echipamentul special necesar. c). MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.1.Situaliile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a) deratizarea. b). 4. STCW Code. înscris pe eticheta. 26.Clasa 3 (lichide inflamabile) cuprinde : a). gradul de risc al m.Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a). 24. Care document reglementează. substanţe ce produc poluarea mediului marin. b). c). pentru transporturile pe mare. 22. departe de. lichide care la o temperatura mai mica de 61 grade C emit vapori ce sunt inflamabili c).Ce sunt mărfurile periculoase ? a) .3. prin UN No.2. starea fizica a m. separat de. c). 3.Standardele de siguranţa.p sunt: a).Condiţiile de transport ale m. dezinsecţia.Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a) domeniul de aplicare. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). c) . b). semnificativ si condiţiile existente la nava 19. 4. procedee de urgenta. IMDG Code. b). pe cale ferata. 29.B.2.Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. 3. 27. transportul pe mare a mărfurilor containerizate b) . 20. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajele respective. 25. fiecare tip de transport este reglementat separat in coduri specifice : codul rutier.Criteriile / condiţiile de separare / segregare a m.p c) .Testele la care se supun ambalajele sunt determinate de : a). b) masuri de protecţie a echipajului si mediului marin. riscul evident. 21. lichide ce se autoaprind spontan la o anumita temperatura b). SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea.16. b) .Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a).p b). manipularea si transportul de m. a coletelor ce trebuie recuperate din mare. c) deratizarea. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător. substanţe ce pun in pericol viata umana. separat printr-un compartiment complet sau magazie. de mărfuri in vrac. c). B.1.C este reglementat in IMDG Code pentru : a) . oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj. 1974. citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc m. b).p in containere I. acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate.C Code. dezinsecţia. sunt conţinute in : a).p b) . lichide ce ard si/sau întreţin arderea când sunt iniţiate 17.etc.

Explozivii din clasa 1.p. in condiţii de submersie in apa de mare. b) citirea la intervale de timp fixe a temperaturilor si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturilor. cel puţin : a) 1 luna b) 6 luni c) 3 luni 36. c) substanţe corozive. b) substanţe sau articole care prezintă un risc nesemnificativ. Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a) citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b) cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c) cantitatea maxima de m.p c) natura m. . 34. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător.p se înţelege : a) In cazul stivuirii sub punte . c) o lista cu principalele m.30.p.1. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 33. este : a) C02 b) apa c) gazul inert 41.p se înţelege : a) cantitatea maxima totala de m. Prin cantitate limitata a m.1. Diviziunea 5. eficient pentru cele mai multe m. fara risc de explozie in masa. sunt: R: a) substanţe sau articole care prezintă riscul de explozie in masa.T. folosita la stivuirea m.p se impune : a) organizarea unui punct de prim ajutor medical b) instruirea echipajului pentru utilizarea echipamentului special de combatere a incendiilor si efectuarea exerciţiilor de antrenament pentru prevenirea si combaterea incendiilor c) stabilirea de responsabilitati concrete pe fiecare membru din echipaj pentru evacuarea persoanelor de la locul incendiului 40. conţine : a) 6diviziuni b) 3 diviziuni c) 7 diviziuni 35. Prin expresia « SEPARAT DE . Principalul agent de combatere a incendiilor. Substanţe corespunzătoare clasei 5. c) substanţe sau articole care prezintă riscul de expulzare.U 31. b) peroxizi organici. Clasa 1 .dispunerea coletelor incompatibile se va face in compartimente diferite.1. sunt: R a) agenţi oxidanţi. Metoda de marcare a coletelor va permite ca informaţia oferita sa poată fi identificabila.p determina : a) încadrarea acestora in clase si diviziuni b) poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c) masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 32. 43. astfel incit substanţele incompatibile sa nu poată interacţiona periculos in cazul unui accident si sa asigure o separare orizontala de minim 3m intre colete c) o separare completa (in plan orizontal sau vertical) printr-un compartiment etanş 38. sau in cazul stivuirii pe punte . Diviziunea 1.Explozivi.p. 39.p pe mare b) o organizaţie maritima internaţionala care se ocupa de transportul m. Riscurile principale ale m.p.p admisa intr-un C. 42.p.Pentru o acţiune eficienta împotriva incendiilor la bordul navelor ce transporta m. b) clasei 3.2... c) clasei 4. b) starea fizica a m.Substente inflamabile aparţin: R a) clasei 2.Codul IMDG este : a)culegere de legi si regulamente in domeniul manipulării si transportului m.p.Codul IMDG a fost întocmit si editat pentru prima data in anul: a) 1960 b) 1965 c) 1991 37..Testele la care sunt supuse ambalajele sunt impuse de : a) gradul de risc al m.o separare orizontala de minimum 3m intre colete b) o separare eficienta.2. ».

. Materialele acestei clase. b) 200 µ Cr/cm2 c) 0. litera "Y" semnifica: R: a) grupul de împachetare III . D-vstra veţi menţiona clasa corespunzătoare riscului prezentat mai jos..02 µ Cr/gr........ pot îmbolnăvi animale sau oameni. Clasa 4. III... 47. aceste substanţe emana gaze inflamabile iar in anumite cazuri. Clasa. mai mult sau mai puţin.... Definiţi "umiditatea limita de transport" a mărfurilor in vrac. daca se cunoaşte numărul de înregistrare ONU. 48........ 53 . pe recipiente: b) pentru mărfurile lichide 6 litri pe recipient: c) pentru tablete sau capsule sigilate 150 grame net: d) greutatea bruta a unui pachet nu va depăşi 100 kg.. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează: R: a) Indexul General al Mărfurilor Periculoase din Codul IMDG...2. b) Indexul Numeric.... 45. Care este conţinutul fisei de securitate? R: ……………………………………………………………………………………………………………….02 Cr/gr. III. Clasa 4...gazele emanate se pot autoaprinde. Clasa 5.... Care este riscul specific al substanţelor radioactive? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. Definiţi "containerul închis" si "containerul deschis"... Clasa..44......1..3 In contact cu apa.. 46.. 49....Substanţe capabile prin natura lor coroziva sa distrugă.. Clasa. Grupul de împachetare III se foloseşte: R: a) pentru mărfurile cu pericol mare. b)pentru mărfuri cu pericol mediu.. pot insa spori riscul si/sau intensitatea unui incendiu in contact cu alte materiale incompatibile..Substanţele acestei clase pot cauza pierderea de vieţi umane sau îmbolnăviri grave ale organismului daca sunt inhalate.... daca intra in contact cu pielea sau daca sunt ingerate.. c)pentru marfuri cu pericol mic. b) conţine cel puţin 1% dintr-un poluant marin puternic. Temperatura de control reprezintă: R: a) temperatura maxima la care anumite substanţe pot fi transportate in siguranţa pentru o perioada mai lunga detimp: b) temperatura la care se aplica masurile de siguranţa. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ........ c) grupul de împachetare II. Clasa ... II........... 56 . b) grupul de împachetare I.Materialele aparţinând acestei clase se încing spontan si se autoaprind.. 52... ţesuturile vii. c) cea m ai joasa temperatura la care descom punerea auto-acc poate surveni in cazul unei elerata substanţe....... Se considera marfa periculoasa si se declara ca atare orice substanţa cu activitate specifica mai mare de: R: a) 0.. Codul Mărfurilor Transportate in Vrac (BC Cade) stabileşte clasificarea acestora menţionând riscul pe care-l prezintă.. contribuind astfel la izbucnirea unui incendiu. c) conţine cel puţin doua substanţe poluant marine in compoziţie.Riscurile acestor substanţe sunt diferite de cele prezentate anterior..Sunt materiale care emit radiaţii cu o activitate specifica mai mare de 70 kBq/kg.. c) Tabelul riscurilor primordiale....... Clasa .Aceste materiale se pot aprinde uşor datorita unor surse exterioare (flecari deschise sau scântei) prin aceasta devenind combustibile. Cantităţile admise a fi transportate ca mărfuri periculoase in cantitati limitate sunt stabilite pentru fiecare clasa in parte.. dar nu pot depăşi: R: a) pentru mărfurile solide 6 kg... 50 . 54 . Acest gen de materiale conţine micro-organisme care împreuna cu toxinele pe care le produc. In marcajul ambalajelor. Clasa. 51... chiar daca nu sunt combustibile.... Care este conţinutul "Declaraţiei de mărfuri periculoase"? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 55... O soluţie este considerate POLUANT MARIN când: R: a) conţine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin....

la bordul navelor maritime ? a). B. 3. C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a) m axim 5 litri per recipient. Ce conţine "SAFETY CHECK LIST" ? R: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. Standardele de siguranţa. Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 61.C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b) oferăgaranţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c) oferă toate informaţiile necesare carausului. 57. 2 IM DG Code ? 62.Carei clase aparţin substanţe care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a).vol. Definiţi categoria de stivuire "B". Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara.C are este utilitatea etichetării am balajelor care adăpostesc m ărfuri periculoase ? a) oferăinform aţii despre riscul prim ordial al m ărfii din acel am balaj ? b) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c) oferă informaţii despre t. STCW Code ? b). 2 ? b). Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase.1 ? c).3? c). SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea.. C a re este risc u l sp ecific p r im or d ia l la su b sta n ţe le a p arţin ân d claselo r si d iv iz iu n ilo r 2 1 . 4. 59. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). pentru transporturile pe m are. Care sunt indiciile care se folosesc la identificarea mărfurilor periculoase ? a).3? c). Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. 5. IMDG Code ? b). lichide ? 67. despre ambalajul respectiv ? 65. prin UN No.3 ? a) inflam abilitatea ? b) combustibilitatea ? c) toxicitatea ? 63. P entru o substanţa căreia i se recomnanda Packing group III" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a) Y ? b) Z? c) X ? 64. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma pătrata având culoarea albastra ? a).vol.1? 70. de m ărfuri in vrac. 4. sunt conţinute in: a). inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). 3. uşurează identificarea. Proper Shipping Name and UN No ? c). N um erical Index and General Index. 4 . 58.2 ? 69.3 ? b). 1974. Code ? 68. greutatea bruto. as amm ended in 1995 ? 60. 5. IMDG Code ? c). 4. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a).……………………………………………………………………………….2. riscul primondia ? c) avându-se tem ei. Dangerous Goods List . înscris pe eticheta. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………. 3. pentru substanţe solide ? c) 30 kg.C. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? c).ara in care a fost confecţionat ambalajul? 66. per coletul cu recipient având mărfuri periculoase. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv ? .DGL .2 ? 71. Cum a fost realizata clasificarea mărfurilor periculoase ? a) avându-se in vedere cerinţele STCW Code? b) avându-se drept criteriu.2 ? b). pentru substanţe lichide ? b) m axim 6 kg per recipient. 4. 1 IM D G Code ? b). MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c).

3. combustibilitatea ? c). avându-se in vedere cerinţele ST'CW ' Code? b).vol. Y ? b). închis? c). Pentru o substanţa căreia i se recom anda „packing group" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a). What is the meaning of the abbreviation „MFAG" ? a). Safety Management manual ? 79. la bordul navelor maritime ? a). aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. poate reprezenta: a). acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. informarea asupra temperaturii de control. despre ambalajul respectiv ? 85. M arine F em ale A ssistance G uide ? 77. Dangerous Goods List. pentru substanţele solide ? c). maxim 5 litri per recipient pentru substanţele lichide ? b).E m e r g e n c y S c h e d u l e ? c). Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase. 1974. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj ? b). necondiţionat. X ? 84. C are este riscu l sp ecific prim ord ial la sub stanţele ap arţin ân d claselor si d iviziu n ilo r 2. E n e rg e tic S c h e d u le ? 78. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c). per coletul cu recipiente având mărfuri periculoase. avându-se temei. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b). Z ? c). as ammended in 1995 ? 80. oferă toate informaţiile necesare carausului.C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a). avându-se drept criteriu. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat l? ambalaju 86. 30 kg. W h at is th e m ean in g of th e ab b reviation „ E m S " ? a). lichide ? .72. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil.DGL . acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 76. C a re este u tilita tea etich etării a m b ala jelo r ca re a d ă p o stesc m ărfu ri p ericu lo a se ? a). maxim 6 kg per recipient.1. 0 eticheta de forma triunghiulara. Marine Fire Auxiliary Guards? b). înscrisa pe eticheta? 73. toxicitatea ? 83. E m e rg e n c y S c e n e ? b ) . Proper Shipping Name and UN No ? c). Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 81. „on/under deck" ? b). SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. din punctul de vedere al Codului IMDG. 4. Cum a fost realizata clasificarea m art urilor periculoase ? a). acel container metalic. 1 IM D G Code ? b). container închis ? a). Emergency Schedule ? 75. C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a). stowage category C ? a). inflamabilitatea ? b). greutatea bruto. înaintea începerii incarcarii mărfii ? a). oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b). N um erical Index and G eneral Index. C are sunt indiciile care se folosesc ia identificarea m ărfurilor periculoase ? a). Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. „under deck only" ? c). oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c). in DGL. IM D G Code? b).vol 2 IMDG Code ? 82. Safety Check List ? b). avertizarea riscului subsidiar de ``poluant marin`` ? b).3 ? a). atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). riscul primordial ? c).Ce se considera. Dangerous Goods Document ? c). MARPOL 73/78: Intematipnal Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c)." Ship's plans and documents ? c). Medical First Aid Guide? c).2. „on deck only" ? 74. sub punte ? b). Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a).

5. E m ergency Scene ? b. pot spori riscul si intensitatea unu incendiu la alte mărfuri ? a). Energetic Schedule ? 98. acel container metalic. International C onvention for the Safety of L ife at Sea. 3. Safety Management manual ? 99. on/under deck ? b.înscris pe eticheta. pe plan International manipularea si transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor maritime ? a.87. înaintea începerii incarcarii m ărfii? a. E m ergency Schedule ? c. 4. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. primordial al substanţelor aparţinând cl si diviziunilor: 2. SO L A S. 3. toxicitatea? . Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt com bustibile.Marine Fire Auxiliary Guards ? b Medical First Aid Guide ? c. container închis ? a.C. su n t con tin u te in : a). W here can you fiind the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. in DGL.3 ? aselor a . W hat is the m eaning of the abbreviation „M FAG”? a . prin No. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). stowage category C ? a.2? 91. as am m endcd in 1995 ? b. 2 ? b). închis? c acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 96.1 ? c). D a n g ero u s G o o d s D o c u m e n t ? c. on deck only ? 94. 1974. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). 3 ? c). uşurează identificarea. W hat is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a.2. Ce se considera. 0 eticheta de forma triunghiulara. IMDG Code? c. din punctul de vedere al Codului IM DG. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. inflamabilitatea? c. Care este riscul specific. Safety Check List ? b. Code ? 88. com bustibilitatea ? b. M A RPO L 73/78: International C onvention for the Prevention of f ro m S h ip s ? P o llu tio n 100. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. 3.2 ? b).STCW Code? b). B.3? b). Emergency Schedule ? 95. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. IM D G Code? c). avertizarea riscului subsidiar de „poluant marin” ? b).2? 89. sub punte ? b.1. necondiţionat. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). poate reprezenta: a). d e m ă rfu ri in vra c.1 ? 90. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. 4 . Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe aplicata o eticheta de forma pătrata având care este culoarea albastra ? a). informarea asupra temperaturi de control. under deck only ? c. 4. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b.3? c). retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale marturilor ambalate in pachetul respectiv ? 92. Marine Female Assistance Guide ? 97. Ship's plans and documents? c. p en tru tra n sp o rtu rile p e m are. 5. S tan d ard ele d e sigu ra n ţa. atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). Care document reglementează. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? UN c). 4. înscrisa pe eticheta? 93. 4.

atenţionarea faptului ca in respectivul am balaj exista m ărfuri care im pun regim term ic controlat ? c. UNDER DECK ONLY 114. in DGL. 2 IMDG Code? c. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc mărfuri periculoase ? a. 1 IM D G C ode ? b. 20 kg. Pentru o substanţa căreia i se recomanda „Packing group II” se alege ambalajul care este marcat cu literele: a. 4. avertizarea riscului subsidiar de „poluant m arin" ? b. B. 4. V II al S O L A S ? c având u -se in vedere cerinţele C o d?e ST C W 102. sunt conţinute in: a. Dangerous Goods List -DGL. Z ? c. inform area asup tem peraturii critice. 5.1? 110.3? c. Code ? c. riscul primordial ? b.Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele mărfurilor periculoase ? a. 3. oferă informaţii despre natura si riscurile mărfii ce o adăposteşte ? 107.2? 111.3 ? 109. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel am balaj ? 105. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? b. 3. Safety Check List ? c. Standardele de siguranţa. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. Y ? b. uşurează identificarea. 4. necondiţionat.2 ? b. r e t in e a te n ţia in le g ă tu ra c u r is c u ri s u b s id ia r e a le m ă rf u r il oin pachetul respectiv ? am balate r b. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite respectiv ? in ambalajul b.vol. stowage category C? a.101.3? b. prin UN N o. a coletelor recuperate din m are ? ce trebuie 112. 5. Emergency Schedule ? b. înaintea începerii incarcarii mărfii? a. ON DECK ONLY b. Proper Shipping Name and UN No ? 103.2? c. pentru transporturile pe mare. STCW Code ? 108. atenţionează despre fum igarea containerului pe care este aplicata eticheta? c. avându-se drept criteriu . poate reprezenta: a.1? c. Dangerous Goods Document ? . avându-se tem ei R egula 2 din cap. despre ambalajul ? respectiv c. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a . X ? 104. m axim 5 litri per recipient ? c. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. de mărfuri in vrac.4. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul? c. O eticheta de forma triunghiulara.Din care clasele pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile.vol. Din care clase fac parte substanţe adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma" pătrata având culoarea verde ? a.Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează : a. greutatea bruto per colet cu recipiente având lichide ? m ărfuri 106.C. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a. pentru substanţe lichide. înscrisa pe eticheta? ra 113. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a. oferă toate informaţiile necesare carausului. ON/UNDER DECK c. 2 ? b. pentru substanţe solide. m axim 6 leg per recipient ? b. Cum sunt clasificate mărfurile periculoase ? a. Care sunt valorile maxime pentru "mărfuri periculoase in limitate" ? a. N um erical Index and G eneral Index . IM D G C ode? b. înscris pe eticheta.

container închis ? a. Ce se considera. Emergency Schedule ? 118. acel container metalic. sub punte ? c. Energetic Schedule ? c. din punctul de vedere al Codului IMDG. What is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. Medical First Aid Guide ? 117. Ship's plans and documents ? c.MFAG"? a. închis? 116. Marine Female Assistance Guide ? b..115. Emergency Scene ? b. Safety Management manual ? . Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. What is the meaning of the abbreviation . acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? b. Marine Fire Auxiliary Guards ? c. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful