Programul: MANIPULAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE 1. Ce sunt m.p? a). substanţe ce pun in pericol viata umana b).

substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte mărfuri, mediului marin sau afecta starea de sănătate a echipajului c). substanţe ce produc îmbolnăvirea oamenilor si poluarea mediului 2. Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a). domeniul de aplicare, echipamentul special necesar, procedee de urgenta, acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate b) . masuri de protecţie a echipajului si mediului marin c) . metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord 3. Ghidul medical de prim ajutor este : a). o lucrare dedicata echipajului de pe nave in general b). lucrare dedicata intervenţiilor in cazul accidentelor implicând m.p ??? c). o lucrare de medicina pentru neiniţiaţi 4. Raportarea evenimentelor care implica m.p se face : a). conform procedurilor generale cuprinse in Codul IMDG b). conform procedurilor descris in vol. supliment al Codului IMDG capitolul 3 c). conform instrucţiunilor fabricanţilor si armatorului 5. Situaţiile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a). deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia b). deratizarea navei si fumigarea mărfurilor c). deratizarea, dezinsecţia, dezinfecţia si fumigarea 6. Posibilităţile de identificare a m.p sunt: a). numărul Naţiunilor Unite si denumirea comerciala b).denumirea tehnica corecta si formula chimica c). numărul Naţiunilor Unite si denumirea tehnica corecta 7. Numărul fisei de securitate se găseşte in : a). Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 15 b) . Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 7 c) . volumul supliment secţiunea 4 8. Prin cantitate limitata a m.p se înţelege : a). cantitatea maxima totala de m.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b). cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c). cantitatea maxima de m.p admisa intr-un C.T.U 9. Ce se înţelege prin risc subsidiar al m.p ? a). un risc suplimentar adăugat riscului principal b). un risc suplimentar, complementar riscului principal după care s-a făcut clasificarea m.p. c). un risc semnificativ, potenţial nedefinit clar 10. Vol. I din Codul IMDG la cap. VII conţine obligaţii si îndatoriri pentru : a). armator si echipaj b). expeditor, destinatar, ambalator, incarcator, operator c). fabricanţii de m.p si de ambalaje 11. D.G.L este structurata pe un număr de coloane : a). 15 b). 17 c). 18 12.După riscul principal substanţele / m.p se împart : a). in grupe de rise major, mediu, minor b). in poluanţi marini, poluanţi marini severi si substanţe neutre c). in clase si diviziuni 13.Individualizarea, caracterizarea d.p.d.v al proprietatilor fizico-chimice a m.p se face in D.G.L coloana : a). nr.2 b). nr.l6 c). nr.17??? 14.Riscurile principale ale m.p determina : a). încadrarea acestora in clase si diviziuni b). poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c). masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 15.Clasa 1 (explozivi) cuprinde un număr de : a) . 3 diviziuni b) . 2 diviziuni c). 6 diviziuni

celorlalte mărfuri.3. c) deratizarea. mediului marin sau pot afecta starea de sănătate a echipajului.Ce sunt mărfurile periculoase ? a) . 3. b). lichide care la o temperatura mai mica de 61 grade C emit vapori ce sunt inflamabili c).p in containere I. b).Situaliile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a) deratizarea. lichide ce se autoaprind spontan la o anumita temperatura b).1. substanţe ce pun in pericol viata umana.Standardele de siguranţa.C Code. c). b) deratizarea navei si fumigarea mărfurilor. IMDG Code. separat printr-un compartiment complet sau magazie. substanţe ce produc poluarea mediului marin. sunt conţinute in : a).p b). substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei. citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m.p la bordul navelor maritime? a). separat de. pe cale ferata. transportul rutier. prin UN No.Criteriile / condiţiile de separare / segregare a m. starea fizica a m. manipularea si transportul de m. pentru transporturile pe mare. echipamentul special necesar. dezinsecţia.2. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj. c) uşurează identificarea. 4.p. 27. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul. c). lichide ce ard si/sau întreţin arderea când sunt iniţiate 17. dezinsecţia. STCW Code.Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a). riscul evident. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). gradul de risc si gradul de compatibilitate c) . transportul pe mare a mărfurilor containerizate b) . oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajele respective. feroviar. departe de. a coletelor ce trebuie recuperate din mare. acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate. 21. 28.C este reglementat in IMDG Code pentru : a) .1. b). fiecare tip de transport este reglementat separat in coduri specifice : codul rutier. b). 5.B. c) metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord. MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.2. pe mare si pe orice cale navigabila de transport c) .Condiţiile de transport ale m. procedee de urgenta.3. pe plan internaţional.Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. de mărfuri in vrac.p b) . atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta. gradul de risc al m. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv.Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a). inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). Care document reglementează. 26. IMDG Code. 1974. dezinfecţia si fumigarea.Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. dezinfecţia. 29. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 18. c). b) . semnificativ si condiţiile existente la nava 19. 20. c) . 4. as ammended in 1995. 23. c). c). b) masuri de protecţie a echipajului si mediului marin. 3.Clasa 3 (lichide inflamabile) cuprinde : a). 25. .16. SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea. citirea la intervale de timp fixe a temperaturii si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturii. natura m. b).Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a) domeniul de aplicare.p sunt: a). 24. B.p c) . 22. înscris pe eticheta. separat longitudinal printr-un compartiment complet sau magazie de intervenţie b) . b).Testele la care se supun ambalajele sunt determinate de : a). maritim.p? a). gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc m.etc. 4.

Diviziunea 5.Codul IMDG este : a)culegere de legi si regulamente in domeniul manipulării si transportului m. Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a) citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m.Pentru o acţiune eficienta împotriva incendiilor la bordul navelor ce transporta m.. Principalul agent de combatere a incendiilor.1. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător.Codul IMDG a fost întocmit si editat pentru prima data in anul: a) 1960 b) 1965 c) 1991 37. Explozivii din clasa 1. sunt: R a) agenţi oxidanţi. c) clasei 4.1.Substente inflamabile aparţin: R a) clasei 2. b) starea fizica a m. . astfel incit substanţele incompatibile sa nu poată interacţiona periculos in cazul unui accident si sa asigure o separare orizontala de minim 3m intre colete c) o separare completa (in plan orizontal sau vertical) printr-un compartiment etanş 38. c) o lista cu principalele m. in condiţii de submersie in apa de mare. Prin cantitate limitata a m. este : a) C02 b) apa c) gazul inert 41.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b) cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c) cantitatea maxima de m. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 33.p admisa intr-un C.U 31. b) peroxizi organici. Metoda de marcare a coletelor va permite ca informaţia oferita sa poată fi identificabila. 43.Explozivi. fara risc de explozie in masa.T. Riscurile principale ale m.1. b) citirea la intervale de timp fixe a temperaturilor si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturilor.. ».2.p. sunt: R: a) substanţe sau articole care prezintă riscul de explozie in masa. 34.. cel puţin : a) 1 luna b) 6 luni c) 3 luni 36.Testele la care sunt supuse ambalajele sunt impuse de : a) gradul de risc al m. c) substanţe sau articole care prezintă riscul de expulzare. Clasa 1 . 39.p.p c) natura m. Diviziunea 1. 42.2. eficient pentru cele mai multe m. c) substanţe corozive.p determina : a) încadrarea acestora in clase si diviziuni b) poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c) masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 32.p pe mare b) o organizaţie maritima internaţionala care se ocupa de transportul m.p.p se înţelege : a) In cazul stivuirii sub punte .p. conţine : a) 6diviziuni b) 3 diviziuni c) 7 diviziuni 35.p. Substanţe corespunzătoare clasei 5. sau in cazul stivuirii pe punte .p se impune : a) organizarea unui punct de prim ajutor medical b) instruirea echipajului pentru utilizarea echipamentului special de combatere a incendiilor si efectuarea exerciţiilor de antrenament pentru prevenirea si combaterea incendiilor c) stabilirea de responsabilitati concrete pe fiecare membru din echipaj pentru evacuarea persoanelor de la locul incendiului 40.p se înţelege : a) cantitatea maxima totala de m. b) clasei 3.p.o separare orizontala de minimum 3m intre colete b) o separare eficienta.30. b) substanţe sau articole care prezintă un risc nesemnificativ.dispunerea coletelor incompatibile se va face in compartimente diferite. folosita la stivuirea m. Prin expresia « SEPARAT DE .

... c) conţine cel puţin doua substanţe poluant marine in compoziţie..Riscurile acestor substanţe sunt diferite de cele prezentate anterior.3 In contact cu apa..02 Cr/gr....... III.Sunt materiale care emit radiaţii cu o activitate specifica mai mare de 70 kBq/kg.. Temperatura de control reprezintă: R: a) temperatura maxima la care anumite substanţe pot fi transportate in siguranţa pentru o perioada mai lunga detimp: b) temperatura la care se aplica masurile de siguranţa..... dar nu pot depăşi: R: a) pentru mărfurile solide 6 kg. Care este riscul specific al substanţelor radioactive? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. Clasa.Substanţe capabile prin natura lor coroziva sa distrugă.... Clasa. 46.... 53 . c) cea m ai joasa temperatura la care descom punerea auto-acc poate surveni in cazul unei elerata substanţe.. 45... 51...gazele emanate se pot autoaprinde.. daca se cunoaşte numărul de înregistrare ONU........ mai mult sau mai puţin. 50 ... pot insa spori riscul si/sau intensitatea unui incendiu in contact cu alte materiale incompatibile... Care este conţinutul fisei de securitate? R: ……………………………………………………………………………………………………………….. Se considera marfa periculoasa si se declara ca atare orice substanţa cu activitate specifica mai mare de: R: a) 0.. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………....... aceste substanţe emana gaze inflamabile iar in anumite cazuri.. Clasa .02 µ Cr/gr. Codul Mărfurilor Transportate in Vrac (BC Cade) stabileşte clasificarea acestora menţionând riscul pe care-l prezintă. III...Aceste materiale se pot aprinde uşor datorita unor surse exterioare (flecari deschise sau scântei) prin aceasta devenind combustibile. O soluţie este considerate POLUANT MARIN când: R: a) conţine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin. In marcajul ambalajelor........ c) Tabelul riscurilor primordiale.... Cantităţile admise a fi transportate ca mărfuri periculoase in cantitati limitate sunt stabilite pentru fiecare clasa in parte. Definiţi "containerul închis" si "containerul deschis".... Clasa 4... b)pentru mărfuri cu pericol mediu. c)pentru marfuri cu pericol mic... pe recipiente: b) pentru mărfurile lichide 6 litri pe recipient: c) pentru tablete sau capsule sigilate 150 grame net: d) greutatea bruta a unui pachet nu va depăşi 100 kg.Substanţele acestei clase pot cauza pierderea de vieţi umane sau îmbolnăviri grave ale organismului daca sunt inhalate.. b) Indexul Numeric.. c) grupul de împachetare II.. Acest gen de materiale conţine micro-organisme care împreuna cu toxinele pe care le produc.. Definiţi "umiditatea limita de transport" a mărfurilor in vrac.. 56 ..Materialele aparţinând acestei clase se încing spontan si se autoaprind..... litera "Y" semnifica: R: a) grupul de împachetare III ..... daca intra in contact cu pielea sau daca sunt ingerate. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 47..... Clasa. chiar daca nu sunt combustibile.. D-vstra veţi menţiona clasa corespunzătoare riscului prezentat mai jos. 49. 52... b) conţine cel puţin 1% dintr-un poluant marin puternic... 48.. b) 200 µ Cr/cm2 c) 0... 54 . Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează: R: a) Indexul General al Mărfurilor Periculoase din Codul IMDG. Clasa . Grupul de împachetare III se foloseşte: R: a) pentru mărfurile cu pericol mare.1. Materialele acestei clase...2.. contribuind astfel la izbucnirea unui incendiu. ţesuturile vii. b) grupul de împachetare I..44. II... Care este conţinutul "Declaraţiei de mărfuri periculoase"? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 55. pot îmbolnăvi animale sau oameni.. Clasa 4. Clasa 5... Clasa..

5.C. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). IMDG Code ? c). Standardele de siguranţa. pentru transporturile pe m are. Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile.3 ? a) inflam abilitatea ? b) combustibilitatea ? c) toxicitatea ? 63. 4 . de m ărfuri in vrac. Cum a fost realizata clasificarea mărfurilor periculoase ? a) avându-se in vedere cerinţele STCW Code? b) avându-se drept criteriu. P entru o substanţa căreia i se recomnanda Packing group III" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a) Y ? b) Z? c) X ? 64. 57. 1 IM D G Code ? b). înscris pe eticheta. 3. 4. sunt conţinute in: a). atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). 4. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a).ara in care a fost confecţionat ambalajul? 66. B. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma pătrata având culoarea albastra ? a).3? c).vol. as amm ended in 1995 ? 60.3? c).2 ? 69. 4.Carei clase aparţin substanţe care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). 5. C a re este risc u l sp ecific p r im or d ia l la su b sta n ţe le a p arţin ân d claselo r si d iv iz iu n ilo r 2 1 . riscul primondia ? c) avându-se tem ei. 2 IM DG Code ? 62.2. Care sunt indiciile care se folosesc la identificarea mărfurilor periculoase ? a). Proper Shipping Name and UN No ? c). prin UN No. greutatea bruto.2 ? b). MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). Definiţi categoria de stivuire "B". pentru substanţe lichide ? b) m axim 6 kg per recipient. 2 ? b). lichide ? 67. despre ambalajul respectiv ? 65. uşurează identificarea. 3. 4. 3..vol.1? 70. 59.………………………………………………………………………………. SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. Dangerous Goods List . 1974. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara.C are este utilitatea etichetării am balajelor care adăpostesc m ărfuri periculoase ? a) oferăinform aţii despre riscul prim ordial al m ărfii din acel am balaj ? b) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c) oferă informaţii despre t. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv ? .1 ? c). IMDG Code ? b). Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 61. C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a) m axim 5 litri per recipient.3 ? b). STCW Code ? b). Code ? 68. Ce conţine "SAFETY CHECK LIST" ? R: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b) oferăgaranţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c) oferă toate informaţiile necesare carausului. 58. la bordul navelor maritime ? a). pentru substanţe solide ? c) 30 kg. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………. per coletul cu recipient având mărfuri periculoase. N um erical Index and General Index.DGL . a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? c). Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase.2 ? 71.

vol. atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). Medical First Aid Guide? c). poate reprezenta: a). la bordul navelor maritime ? a). stowage category C ? a). Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase.C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a). aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase.3 ? a). avertizarea riscului subsidiar de ``poluant marin`` ? b). E m e rg e n c y S c e n e ? b ) . M arine F em ale A ssistance G uide ? 77. W h at is th e m ean in g of th e ab b reviation „ E m S " ? a). pentru substanţele solide ? c). per coletul cu recipiente având mărfuri periculoase. Z ? c). despre ambalajul respectiv ? 85. riscul primordial ? c). MARPOL 73/78: Intematipnal Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). inflamabilitatea ? b). Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. 4. as ammended in 1995 ? 80. container închis ? a). maxim 6 kg per recipient. 1 IM D G Code ? b).72. închis? c). C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a). Pentru o substanţa căreia i se recom anda „packing group" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a). avându-se drept criteriu. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b). Proper Shipping Name and UN No ? c). oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c). sub punte ? b). toxicitatea ? 83. avându-se in vedere cerinţele ST'CW ' Code? b). oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat l? ambalaju 86. acel container metalic. din punctul de vedere al Codului IMDG. „on deck only" ? 74. What is the meaning of the abbreviation „MFAG" ? a). Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 81. Dangerous Goods Document ? c). Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a). lichide ? ." Ship's plans and documents ? c). 30 kg. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. oferă toate informaţiile necesare carausului. C are este riscu l sp ecific prim ord ial la sub stanţele ap arţin ân d claselor si d iviziu n ilo r 2.E m e r g e n c y S c h e d u l e ? c). Dangerous Goods List.vol 2 IMDG Code ? 82. Marine Fire Auxiliary Guards? b). înscrisa pe eticheta? 73. in DGL.2. Emergency Schedule ? 75. C are sunt indiciile care se folosesc ia identificarea m ărfurilor periculoase ? a).1. C a re este u tilita tea etich etării a m b ala jelo r ca re a d ă p o stesc m ărfu ri p ericu lo a se ? a). oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj ? b).Ce se considera. greutatea bruto. 1974. Safety Check List ? b). E n e rg e tic S c h e d u le ? 78. N um erical Index and G eneral Index. înaintea începerii incarcarii mărfii ? a). IM D G Code? b). combustibilitatea ? c). X ? 84. avându-se temei. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c). „on/under deck" ? b). Cum a fost realizata clasificarea m art urilor periculoase ? a). Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b). 3. „under deck only" ? c). maxim 5 litri per recipient pentru substanţele lichide ? b). acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice.DGL . Y ? b). acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 76. Safety Management manual ? 79. informarea asupra temperaturii de control. 0 eticheta de forma triunghiulara. SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. necondiţionat.

3 ? c). retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale marturilor ambalate in pachetul respectiv ? 92. International C onvention for the Safety of L ife at Sea. Care este riscul specific. inflamabilitatea? c.C. B. stowage category C ? a. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. 4 . Ce se considera.87. 4. p en tru tra n sp o rtu rile p e m are. uşurează identificarea. 0 eticheta de forma triunghiulara. com bustibilitatea ? b.2 ? b). inscripţionata cu negru pe fond alb ? a).2. atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). poate reprezenta: a). 3. din punctul de vedere al Codului IM DG. in DGL. 5. acel container metalic. Safety Management manual ? 99. înaintea începerii incarcarii m ărfii? a. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe aplicata o eticheta de forma pătrata având care este culoarea albastra ? a). 2 ? b). container închis ? a. necondiţionat. 4. D a n g ero u s G o o d s D o c u m e n t ? c. S tan d ard ele d e sigu ra n ţa. informarea asupra temperaturi de control. avertizarea riscului subsidiar de „poluant marin” ? b).2? 89. primordial al substanţelor aparţinând cl si diviziunilor: 2. prin No. înscrisa pe eticheta? 93. 3. W hat is the m eaning of the abbreviation „M FAG”? a . on deck only ? 94. su n t con tin u te in : a). on/under deck ? b. 4.3 ? aselor a . Care document reglementează. IMDG Code? c.2? 91. d e m ă rfu ri in vra c. Emergency Schedule ? 95. Ship's plans and documents? c. M A RPO L 73/78: International C onvention for the Prevention of f ro m S h ip s ? P o llu tio n 100. 5.1 ? c). SO L A S.1 ? 90. Marine Female Assistance Guide ? 97. E m ergency Schedule ? c. W here can you fiind the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. toxicitatea? . 3. 4. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase.3? b). IM D G Code? c). Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt com bustibile. pot spori riscul si intensitatea unu incendiu la alte mărfuri ? a). Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. E m ergency Scene ? b. 1974.STCW Code? b). sub punte ? b. under deck only ? c. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? UN c). Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. Safety Check List ? b.înscris pe eticheta. închis? c acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 96. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. Code ? 88. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a).Marine Fire Auxiliary Guards ? b Medical First Aid Guide ? c.1. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). W hat is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. pe plan International manipularea si transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor maritime ? a. Energetic Schedule ? 98. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. as am m endcd in 1995 ? b.3? c).

Din care clasele pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. 4.2? 111. 3. înaintea începerii incarcarii mărfii? a.4. avertizarea riscului subsidiar de „poluant m arin" ? b. Pentru o substanţa căreia i se recomanda „Packing group II” se alege ambalajul care este marcat cu literele: a. avându-se tem ei R egula 2 din cap. r e t in e a te n ţia in le g ă tu ra c u r is c u ri s u b s id ia r e a le m ă rf u r il oin pachetul respectiv ? am balate r b. Cum sunt clasificate mărfurile periculoase ? a. uşurează identificarea. poate reprezenta: a. a coletelor recuperate din m are ? ce trebuie 112. N um erical Index and G eneral Index . 3. Proper Shipping Name and UN No ? 103. 5. înscrisa pe eticheta? ra 113. avându-se drept criteriu . Dangerous Goods List -DGL. atenţionarea faptului ca in respectivul am balaj exista m ărfuri care im pun regim term ic controlat ? c. riscul primordial ? b.3 ? 109. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? b. Din care clase fac parte substanţe adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma" pătrata având culoarea verde ? a. 4. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc mărfuri periculoase ? a. de mărfuri in vrac. inform area asup tem peraturii critice. 2 ? b. O eticheta de forma triunghiulara. m axim 5 litri per recipient ? c. Emergency Schedule ? b. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. despre ambalajul ? respectiv c. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul? c. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. m axim 6 leg per recipient ? b. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel am balaj ? 105.2? c. 4. oferă toate informaţiile necesare carausului. UNDER DECK ONLY 114.2 ? b.3? c. STCW Code ? 108. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a.Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează : a.vol. înscris pe eticheta. necondiţionat. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda.1? 110. ON/UNDER DECK c. 1 IM D G C ode ? b. IM D G C ode? b. Care sunt valorile maxime pentru "mărfuri periculoase in limitate" ? a. V II al S O L A S ? c având u -se in vedere cerinţele C o d?e ST C W 102.C. 5. greutatea bruto per colet cu recipiente având lichide ? m ărfuri 106. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite respectiv ? in ambalajul b. B. oferă informaţii despre natura si riscurile mărfii ce o adăposteşte ? 107. atenţionează despre fum igarea containerului pe care este aplicata eticheta? c. pentru transporturile pe mare. stowage category C? a.Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele mărfurilor periculoase ? a.1? c. Dangerous Goods Document ? . in DGL. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a . pentru substanţe lichide. Safety Check List ? c. Code ? c. sunt conţinute in: a.101. ON DECK ONLY b. Z ? c.vol. Standardele de siguranţa. X ? 104. 2 IMDG Code? c. prin UN N o. pentru substanţe solide. Y ? b.3? b. 20 kg.

acel container metalic. What is the meaning of the abbreviation . Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a.MFAG"? a. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. închis? 116. Safety Management manual ? . Emergency Scene ? b. sub punte ? c. What is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b.115. Marine Fire Auxiliary Guards ? c. Ce se considera. Ship's plans and documents ? c. din punctul de vedere al Codului IMDG. acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? b. container închis ? a. Emergency Schedule ? 118.. Energetic Schedule ? c. Medical First Aid Guide ? 117. Marine Female Assistance Guide ? b.