P. 1
Ghid Evaluare a Doua Sansa

Ghid Evaluare a Doua Sansa

|Views: 1,832|Likes:
Published by George Catalin

More info:

Published by: George Catalin on May 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2015

pdf

text

original

Instrumente de evaluare pentru programul „A doua şansă”, învăţământ primar

Autoare: Cristiana Boca coordonatoare: 0744203828 cristiana.boca@yahoo.com Mihaela Bucinschi Română, sora cu G. Dumitru, gabriela_dumitru2001@yahoo.com Aniţa Dulman 0723201686 Matematică şi Civică anita_dulman@yahoo.com Gabriela Dumitru Ştiinţe, Istorie şi Geografie gabriela_dumitru2001@yahoo.com

1

Pagina tehnică

2

Cuprins
SPECIFICUL EVALUĂRII ÎN PROGRAMUL „A DOUA ŞANSĂ” LA ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR / Despre evaluare la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ / Despre evaluare la MATEMATICĂ / Despre evaluare la ŞTIINŢE / Despre evaluare la ISTORIE – GEOGRAFIE / Despre evaluare la EDUCAŢIE CIVICĂ / LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Probe de evaluare / MATEMATICĂ Probe de evaluare / ŞTIINŢE Probe de evaluare / ISTORIE – GEOGRAFIE Probe de evaluare / EDUCAŢIE CIVICĂ Probe de evaluare / Fişă de evaluare psihopedagogică /

3

• Ghiduri pentru cursanţi şi cadre didactice pentru disciplinele: o Limba şi Literatura Română o Matematică o Educaţie Civică o Cunoaşterea Mediului o Ştiinţă o Istorie-Geografie o Limba Engleză o Limba Romani. definit prin intermediul vârstei (adolescenţi.5160 din 06.01. tineri. care să cuprindă alături de documente legislative şi de politică şcolară referitoare la organizarea programului. • Planul cadru pentru Programul „A doua şansă” pentru învăţământul primar. Ministerul Educaţiei şi Cercetării doreşte să pună la dispoziţia managerilor şi a cadrelor didactice un pachet de resurse complet. de cele curriculare şi de strategii didactice adecvate grupului ţintă. tineri sau adulţi care. • Programele şcolare integrate prin care se realizează educaţia de bază şi programa şcolară pentru opţionalul „Limba Romani”. îşi doreau continuarea educaţiei obligatorii. un ghid privind derularea evaluării în cadrul Programului „A doua şansă” pentru învăţământul primar. DESPRE PROGRAMUL „A DOUA ŞANSĂ” PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Programul „A doua şansă” pentru învăţământul primar s-a impus ca o prioritate a Ministerului Educaţiei şi Cercetării în cadrul proiectului Phare 2003 / 005-551.SPECIFICUL EVALUĂRII ÎN PROGRAMUL „A DOUA ŞANSĂ” LA ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 1.10. în definirea tipului de evaluare adecvat pentru învăţământul primar s-a pornit de la caracteristici ale adulţilor care învaţă: 4 . deşi nu finalizaseră cursurile învăţământului primar. Acest programul a debutat în anul şcolar 2005 – 2006 având caracter experimental şi se aplică pe baza OMEdC nr.2005 pe baza următoarelor documente: • Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului „A doua şansă” pentru învăţământul primar.02 „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” pentru a răspunde nevoilor unui număr important de adolescenţi. a grupurilor sociale din care se compune (grupuri dezavantajate social economic) a specificului geografic (comunităţi urbane / rurale) sau a celor privind calitatea de majoritar / minoritar a componenţilor. În perspectiva extinderii aplicării acestui program educaţional în toate judeţele în care există solicitări în acest sens. În acelaşi timp. Proiectarea procesului de evaluare în învăţământul primar are ca punct de plecare caracteristicile grupului ţintă. adulţi).

opus centrării pe discipline de studiu. • Dacă adulţii au nevoie să ştie motivul pentru care învaţă un conţinut sau altul. cu elemente clar structurate. ierarhia scopurilor şi a obiectivelor fiecărui element al procesului în care cursanţii adulţi sunt implicaţi se produce în introducerea fiecărui curs. a cunoştinţelor sau abilităţilor acumulate. cadrele didactice încurajează participanţii să-şi asume răspunderea lucrului în grup sau a prezentărilor făcute. cu sprijinul cadrelor didactice. • sunt afectaţi în mod frecvent de nevoia de a şti sau de a face anumite lucruri. Cadrele didactice trebuie să ţină seama de perspectiva participanţilor în legătură cu subiectul în atenţie pentru a acoperi interesul lor şi a-i lăsa să lucreze la proiecte care reflectă aceste interese. • Cadrele didactice sunt cele care valorizează experienţa anterioară a cursanţilor adulţi. • adulţii sunt orientaţi spre scop şi spre relevanţa informaţiei. instruirea la care au participat anterior în mod formal. au o învăţare centrată pe viaţă. conceptele predate sunt prezentate în contextele familiare ale cursanţilor. • dispun de un important rezervor de experienţă de viaţă care serveşte care resursă în procesul de învăţare. sau sunt capabile să le dea argumentele adecvate pentru a înţelege utilitatea şi valoarea lor. În acest context. care se regăsesc în cadrul Programului „A doua şansă” pentru învăţământul primar: • Cadrele didactice implică activ participanţii adulţi în cadrul procesului de învăţare. iar rolul cadrelor didactice este acela de a-i ajuta să înţeleagă în ce mod activităţile din clasă conduc la atingerea scopului. acela de facilitator. adulţii ştiu ce scop au de atins. • au nevoie să fie respectaţi în cadrul procesului de învăţare. au nevoie de libertatea de a se conduce în mod independent. • Cadrele didactice recunosc nevoia cursanţilor de fi respectaţi şi le recunosc bogăţia de experienţe pe care o aduc în clasă. Astfel. Din această perspectivă. • Înaintea înscrierii la un curs sau a reîntoarcerii la şcoală. cadrele didactice selectează acele conţinuturi care au aplicaţie imediată. iar această importată caracteristică poate fi îndeplinită şi prin intermediul invitării participanţilor să se implice în proiecte care reflectă interesele lor de cunoaştere. ei apreciază un program educaţional bine organizat. autonomi. pe rezolvare sarcini sau de probleme. în comparaţie cu elevii de alte vârste în cazul cărora motivaţia este de multe ori extrinsecă. pun în relaţie învăţarea curentă cu experienţele anterioare ale acestora. rolul lor fiind de multe ori. Aceşti adulţi • 5 . Aceste caracteristici ridică cerinţe specifice pentru cadrele didactice atunci când sunt organizate programe educaţionale pentru adulţi. incluzând activităţi înrudite. Astfel.tind să fie orientaţi spre sine. • sunt motivaţi intrinsec să înveţe. Conectarea dintre conceptele teoretice predate şi experienţe anterioare ale cursanţilor valorizează întregul proces de învăţare şi are efecte benefice asupra implicării în acest proces a cursanţilor. responsabilităţi de familie.

• Centrare pe rezolvare de probleme în detrimentul orientării spre conţinuturi prin existenţa în cadrul curriculumului a preocupării de a propune spre soluţionare situaţii autentice de viaţă. iar cadrele didactice trebuie să le asigure şansa exprimării libere în cadrul clasei. concretizarea. monitorizarea şi evaluarea propriului proces de educaţie. • Folosirea unor surse multiple şi diverse de informaţie. de la participarea comunităţii la utilizarea mass media. • Negociere continuă şi deschidere către procesul de renegociere prin posibilitatea selectării conţinuturilor învăţate în funcţie de interese şi specificul local. proiectelor propuse. promovează dialogul şi deschiderea prin • Conţinuturi Aplicarea celor învăţate în contexte/situaţii practice prin intermediul exerciţiilor. • Insistă pe respect reciproc şi egalitate în învăţare prin elaborarea unor materiale de învăţare adecvate adulţilor. În aceste condiţii. generalizarea. • Renunţă la idei preconcepute în legătură cu programul de educaţie şi sunt receptivi la experienţe noi. Adulţii care se întorc in sistemul de educaţie de multe ori pun întrebări şi îşi reevaluează motivaţiile şi presupunerile iniţiale despre obiectivele procesului de educaţie în care se implică şi modalitatea în care se recreează viaţa lor. • Deschidere către schimbare prin intermediul stilului didactic promovat. în condiţiile interesului imediat. Caracteristicile se traduc în elemente de specificitate cuprinse atât în organizarea.trebuie trataţi ca egali în experienţe. cât şi curriculumul propuse: Rezultate aşteptate • Împărtăşirea responsabilităţii pentru obiectivele de învăţare prin implicarea cursanţilor în stabilirea nivelului de achiziţii la debutul şi pe parcursul derulării programului. • Incorporează. • Curriculum centrat pe situaţii. în cadrul tuturor disciplinelor predate. precum şi prin flexibilitatea formei de organizare a programului şi duratei acestuia. • Proces Integrarea proceselor de gândire cu învăţarea prin accentul pe dezvoltarea operaţiilor fundamentale ale gândirii în procesele de învăţare: analiza. folosirea unor metode şi strategii de învăţare specifice. la valorizarea experienţelor de 6 . sinteza. comparaţia. temelor. abstractizarea. probleme pentru autenticitatea conţinuturilor şi asigurarea unei implicări plenare a cursanţilor. • Îşi aleg discipline şi cursurile cele mai relevante slujbei vizate sau vieţii profesionale ulterioare. învăţarea este un proces de succes în condiţiile în care adulţii: • Îşi asumă un rol activ în planificarea.

al participării cursanţilor la propria educaţie, prin conţinuturile şi strategiile didactice utilizate, compatibile cu un învăţământ modern. • Valorizarea procesului prin importanţa acordată nu numai achiziţiilor de ordin academic, dar şi a celor care ţin de interacţiune, relaţionare. • Motivaţie intrinsecă

intermediul proiectelor de grup, a practicării metodelor de învăţare prin cooperare, prin ascultarea şi valorizarea opiniilor. • Recunoaşte valoarea experienţei şi contribuie la procesul de învăţare prin , prin valorizarea experienţelor personale în contextul clasei. • Include proiecte şi sau învăţare activă

învăţare a celorlalţi colegi. • Formate variate de lecţii (activităţi tematice, învăţare bazată pe proiect, jurnal, interviu cu persoane resursă, filme didactice, utilizarea muzicii, sarcini rezolvate cu ajutorul computerului…), de grupare a cursanţilor, de organizare a programului.

7

2. METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CADRUL PROGRAMULUI „A DOUA ŞANSĂ” PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Această metodologie prezintă aspecte privind organizarea evaluării în cadrul programului, cu referire la: • evaluarea iniţială a candidaţilor (căror candidaţi li se aplică, tipul de probe, ce se evaluează, precizări privind recuperarea modulului de limba străină în cazul în care înscrierea se face la alt nivel decât nivelul I, precizări privind evaluarea achiziţiilor şi importanţa autoevaluării candidatului, componenţa comisiei de evaluare); • evaluarea curentă şi evaluarea sumativă (folosirea calificativelor, promovarea, raportarea la standardele de evaluare corespunzătoare fiecărui modul, tipul de probe folosite); • certificarea în cadrul programului (precizează tipurile de documente şcolare eliberate). Cele mai importante aspecte ale metodologiei privind procesul de evaluare sunt cuprinse în următoarele articole: „IV Evaluarea iniţială Articolul 12 (1) La înscrierea în program, evaluarea iniţială se aplică doar acelor candidaţi care solicită înscrierea la alt nivel decât nivelul I. (2) Evaluarea iniţială constă în susţinerea unui interviu şi a unor probe orale şi scrise. (3) Pentru cuprinderea candidatului la nivelul II, respectiv III evaluarea va viza doar achiziţiile fundamentale, corespunzătoare disciplinelor limba română şi matematică. (4) Pentru cuprinderea candidatului la nivelul IV sau pentru încheierea studiilor corespunzătoare învăţământului primar, evaluarea iniţială va viza toate disciplinele corespunzătoare acestor niveluri, prevăzute în Planul cadru pentru Programul „A doua şansă pentru învăţământul primar”. (5) Un elev cuprins, în urma evaluării, la nivelul III sau IV, are responsabilitatea de a studia individual sau de a participa la orele de curs ale colegilor înscrişi la nivelurile anterioare, pentru a recupera modulele de limbă străină corespunzătoare nivelurilor anterioare de studiu. (6) În cadrul interviurilor, candidaţii se autoevaluează, în funcţie de numărul de clase primare urmate şi de competenţele personale şi defineşte nivelul la care doreşte să fie (re)înscris; (7) Pentru recunoaşterea achiziţiilor corespunzătoare unui nivel, se susţin probe orale şi scrise, pentru disciplinele prevăzute în Planul cadru pentru Programul „A doua şansă pentru învăţământul primar”, specifice nivelului solicitat. (8) Probele de evaluare se construiesc în funcţie de autoevaluarea candidatului şi pe baza standardelor de evaluare pentru fiecare nivel , standarde specificate în programele şcolare aprobate. Probele de evaluare sunt concepute de către comisiile de evaluare din fiecare şcoală, definite conform articolului 13. (9) Rezultatele evaluării iniţiale se înregistrează în procesul - verbal care rămâne în unitatea în care elevul urmează să frecventeze cursurile; (10) În cazul în care nivelul de pregătire a elevului pentru cele 2 discipline este diferit (de ex. La limba româna nivelul III, iar la matematică nivelul II), elevul se va înscrie pentru parcurgerea modulului de la nivelul inferior, cu posibilitatea de a urma cu o altă grupă de cursanţi modulul la care este evaluat ca avansat.

8

Art. 13 (1) Organizarea evaluării iniţiale se face de către o Comisie de evaluare şi este alcătuită din: - inspector de specialitate pentru învăţământ primar sau învăţător metodist ; directorul şcolii; - coordonatorul Programului „A doua şansă” de la nivelul unităţii şcolare; - doi învăţători. - profesori pentru disciplinele prevăzute în Planul cadru pentru Programul „ A doua şansă pentru învăţământul primar”. V Evaluarea curentă Art.14 (1) Pentru nivelurile corespunzătoare învăţământului primar evaluarea curentă se face folosind calificative. (2) Evaluarea la sfârşitul fiecărui modul se va derula în sesiuni speciale, stabilite de consiliul de administraţie al fiecărei şcoli. La acestea vor participa toţi cursanţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă. (3) Probele de evaluare pot fi probe orale, scrise sau practice, concepute pe baza standardelor de evaluare corespunzătoare fiecărui modul . Ele sunt stabilite de învăţătorii, respectiv profesorii care predau în cadrul Programului „A doua şansă pentru învăţământul primar” şi anunţate cursanţilor de la începerea cursurilor. Rezultatele finale vor fi consemnate în cataloage speciale, elaborate de MEdC şi trimise în şcoli până la sfârşitul lunii octombrie 2005. (4) Elevii care nu promovează testul de absolvire a unui modul se pot reînscrie în semestrul următor pentru reluarea modulului. Sunt permise reînscrieri pentru fiecare modul. (5) Un modul se consideră promovat dacă se obţine minimum calificativul „suficient”. VI Certificare Art. 15 (1) În urma promovării fiecărui modulul se eliberează o „adeverinţă de promovare a modulului”. (2) În urma promovării fiecărui nivel, se eliberează o „ adeverinţă de promovare a nivelului” (3) În urma promovării tuturor nivelurilor corespunzătoare învăţământului primar, se eliberează un certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu de nivel primar. (3) În cazul în care elevii absolvesc nivelul 4 (corespunzător clasei a IV-a), aceştia au aceleaşi drepturi cu absolvenţii învăţământului primar de masă”.

9

cu centrare pe îmbunătăţirea evaluării curente şi sprijinirea învăţării continue în cadrul programului de tip „A doua şansă” pentru învăţământul primar. a intereselor lor de cunoaştere. În aceste condiţii. În cadrul procesului de evaluare formativă cadrele didactice se concentrează asupra elementelor următoare: 10 . . apropiată. • Cursanţii au experienţe şi cunoştinţe anterioare valoroase pentru proces. PRINCIPII ALE EVALUĂRII CURSANŢILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI „A DOUA ŞANSĂ” PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Evaluarea achiziţiilor elevilor ca şi a cursanţilor adulţi reprezintă un proces aflat în profunde schimbări în condiţiile în care transformări similare au loc în definirea obiectivelor învăţării. construirea stimei de sine a cursanţilor reprezintă punctul de rezistenţă al programului. • Cursanţii îşi asumă responsabilitatea pentru propria învăţare.identificarea cunoştinţelor şi abilităţilor pe care cursanţii le stăpânesc. şcoli sau guverne. alături de respectarea şi instruirea directă.stabilirea elementelor care definesc stilul de învăţare propriu. 2) îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare-evaluare. • respectarea stilurilor variate de învăţare. • autonomie • demonstraţie şi împărtăşirea cunoştinţelor cu colegii. precum şi la nivelul relaţiilor dintre părinţi. . Astfel. . . De asemenea. Evaluarea iniţială se realizează prin diverse modalităţi: . Această plasare se realizează prin intermediul evaluării iniţiale şi are loc la începutul fiecărui modul. Aspectele esenţiale pe care cadrele didactice trebuie să le aibă în vedere în acest moment sunt următoarele: . • surse bogate şi variate. a pregătirii cadrelor didactice.probe orale. • descoperire nu receptare. • autoreflectare. . format din adolescenţi. sistemul de evaluare în cadrul programului este utilizat în trei scopuri principale: 1) plasarea cursanţilor la nivelul de studiu adecvat abilităţilor lor . a instruirii. demonstrarea respectului pentru cursanţi şi oferirea oportunităţii dialogului. comunităţi.identificarea atitudinii cursanţilor faţă de învăţare şi a motivaţiei lor. • mentorat. sau au abandonat înainte de încheierea studiilor. Sistemul de evaluare gândit pentru a garanta succesul programului „A doua şansă – pentru învăţământul primar” este unul care se construieşte pornind de la următoarele valori: • respectarea cunoştinţelor anterioare.probe practice.probe scrise. a standardelor curriculare. principiile generale ale învăţării pe care se bazează programul „A doua şansă – pentru învăţământul primar” reprezintă şi fundamentul procesului de evaluare: • Învăţarea este un proces activ.interviu/discuţii individuale. Punctul de plecare în conceperea sistemului de evaluare specific acestui program este definirea grupului ţintă. tineri sau adulţi care nu au frecventat niciodată cursurile şcolii primare. Este foarte importantă atmosfera creată de către comisia de evaluare a fiecărei şcoli în perioada derulării evaluării iniţiale şi a plasării cursanţilor la nivelul adecvat. Pe baza acestor elemente cadrele didactice stabilesc nevoile individuale ale fiecărui cursant şi pot planifica o învăţare individualizată. Principiile următoare oferă o viziune despre cum se poate transforma sistemul de evaluare şi practicile care decurg din aceasta ca parte a reformei globale a şcolii.3.

investigaţia. abilităţilor. De asemenea. masa rotundă. iniţiate şi nu pe individ. Vorbim astfel de realizarea unei evaluări integrate a deprinderilor. Creşterea ponderii evaluării autentice Programul „A doua şansă” pentru învăţământul primar accentuează importanţa competenţelor în acţiune în situaţii de evaluare şi un exclusiv teste scrise. conversaţia euristică. Schimbarea perspectivei asupra implicării cursantului în procesul de predare –învăţare – evaluare Implicarea cursantului unui program de tip “A doua şansă” în construirea demersului de predare-învăţare-evaluare este prioritară faţă de simpla integrare a sa în proces. evaluarea formativă poate avea loc atât în sala 11 . Evaluarea sumativă atestă cunoştinţele şi abilităţile cursantului şi oferă posibilitatea continuării studiilor în cadrul unui program de tip „A doua şansă – pentru învăţământul secundar” sau în cadrul programului de masă dacă vârsta candidatului o permite. panel) b) metode care se focalizează pe investigaţie (jurnal reflexiv. în cadrul acestui program sunt apreciate metode şi modalităţi variate precum: a) metode care se focalizează pe comunicare orală (explicaţia. chestionare. Perspectiva implicării depline a cursantului în proces este argumentată şi de dimensiunea metacognitivă a învăţării stimulată atât prin evaluare cât şi prin auto-evaluare permanentă la fiecare unitate de învăţare (în cadrul evaluării formative). cu centrare pe activităţile care trebuie promovate. un numai ale celor tradiţional academice. studii de caz. competenţelor diverse care predomină faţă de evaluarea izolată a anumitor abilităţi şi competenţe preferate tradiţional. orală. realizarea portofoliilor) d) metode care se focalizează pe activităţi scrise (probe scrise. dar şi în cadrul evaluării iniţiale (plasarea la un anumit nivel de studiu). acest proces se derulează într-o manieră constructivă.identificarea punctelor tari.ajustarea activităţilor de învăţare propuse şi a metodelor de învăţare astfel încât să ofere cursanţilor posibilităţi continue de evoluţie. a abilităţilor şi deprinderilor care trebuie construite în cazul fiecărui cursant în parte. a abilităţilor fiecărui cursant şi recomandarea unor modalităţi variate de dezvoltare a acestora. În cazul evaluării formative. conversaţia cu oponent. .realizarea unei evaluări sumative integratoare.identificarea punctelor slabe. scrisă sau practică) alături de elemente opţionale precum: . Evaluarea sumativă la finalul fiecărui modul se poate compune din probe de verificare la sfârşitul modului (probă de tip individuală. liste de verificare) 3) certificarea şi continuarea studiilor.procesul de evaluare are loc în contexte semnificative care sunt relevante pentru cursanţi. . interviul) c) metode care se centrează pe activităţi reale. Pornind de la aceste premise. joc de rol. recomandând în acelaşi timp soluţii concrete de recuperare. practice (activităţi practice. de tip logico-matematic şi lingvistic. brainstorming.realizarea unui interviu cu cursantul pe baza portofoliului de evaluare şi a auto-evaluării acestuia. rezolvarea de probleme. evaluarea autentică subliniază faptul că: . care cuprinde alături de rezultate probei de modul şi a observaţiilor cadrului didactic privind atitudinea faţă de învăţare a fiecărui cursant în parte. activarea capacităţii de aplicare a cunoştinţelor dobândite în situaţii noi şi autentice domină tradiţionala memorare şi stocare a cunoştinţelor. dezbaterea. . prezentarea. alături de valorizarea abilităţilor şi competenţelor multiple şi diverse ale cursanţilor.

politici. datorită instrumentelor variate folosite. Sistemul de evaluare depinde de educatorii care înţeleg pe deplin rolul evaluării.procesul de evaluare include aplicarea cunoştinţelor acumulate în contexte noi şi înţelegerea situaţiilor noi pe baza asemănărilor şi diferenţelor identificate. astfel încât ei îşi extind. atât obiectivele. este proiectat în scopul îmbunătăţirii procesului de învăţare a cursanţilor. cât şi metodele şi rezultatele evaluării. cât şi într-o excursie de studiu. inclusiv evaluarea continuă din clasă. învăţare prin intermediul proiectelor de grup. .identificarea aspectelor care s-au derulat cu uşurinţă şi motivarea alegerii lor. Cadrele didactice şi instituţiile trebuie să comunice într-un limbaj simplu. . şi ce paşi trebuie urmaţi pentru a facilita îmbunătăţirea situaţiei. ca de exemplu: metode de învăţare în cooperare. . Consecinţele educaţionale ale evaluării sunt luate în considerare şi analizate pentru a asigura că efectele acesteia sunt benefice. Sistemul de evaluare furnizează informaţii utile dacă aceştia au atins obiective de învăţare importante şi despre progresul şi evoluţia fiecărui cursant în parte. folosesc în mod corect o varietate de metode corespunzătoare. Cadrele didactice raportează datele privind realizările cursanţilor în termeni de obiective de învăţare agreate... Colaborare profesională Cadrele didactice corecte şi bine informate sunt foarte importante pentru buna calitate a procesului de evaluare. Sistemul de evaluare se asigură că toţi cursanţii sunt trataţi egal astfel încât să nu limiteze oportunităţile de moment şi de perspectivă ale acestora . ce este nevoie să mai înveţe să facă. Scopul principal al evaluării este îmbunătăţirea capacităţii de învăţare a cursanţilor Sistemul de evaluare practicat. toate acestea având scopul reflecţiei individuale şi de grup asupra învăţării şi evaluării. Cadrele didactice evaluează ceea ce au învăţat cursanţii prin metode diverse şi insistă în cadrul fiecărei unităţi de învăţare. simpli şi la intervale de timp anunţate Cadrele didactice implicate în program şi instituţiile de învăţământ comunică în mod clar şi regulat sistemul de evaluare practicat şi transmiterea informaţiilor despre progresul cursanţilor către cei interesaţi.procesul de evaluare aduce cursanţii în situaţii de rezolvare de probleme. re-conceptualizează sau utilizează cunoştinţele şi abilităţile dobândite în contexte noi şi diferite.identificarea măsurii în care perspectiva asupra conţinutului respectiv s-a modificat sau nu. colaborează şi se angajează într-un proces de dezvoltare profesională pentru a-şi îmbunătăţi capacitatea de evaluatori. obişnuit. Comunicarea rezultatelor evaluării se face în termini clari. .identificarea aspectelor celor mai importante învăţate / însuşite. în etapa destinată aplicării şi transferului cunoştinţelor pe aspecte precum: . . într-un atelier sau la biblioteca şcolii.de clasă. cursanţii devin mai puţin dependenţi de cadrele didactice care îi ghidează în recuperarea educaţiei de bază. Programul “A doua şansă-pentru învăţământul primar” necesită un sistem de evaluare care se bazează pe cooperarea dintre cadrele didactice şi cursanţi. Oferirea acestora din urmă posibilitatea de a fi responsabili ai propriei învăţări.cursanţii interacţionează unui cu ceilalţi în procesul de predare-învăţare. Sistemul de evaluare este corect faţă de toţi elevii Sistemul de evaluare incluzând instrumente. dar şi în cadrul procesului de evaluare. Concentrarea acestora trebuie să fie pe ceea ce ştiu cursanţii şi sunt capabili să realizeze. .explicarea aspectelor care ar trebui revizuite în procesul de învăţare următor şi argumentarea acestora. Evaluarea este nepărtinitoare şi reflectă nivelul de cunoştinţe actual al cursanţilor. Rezultatele evaluării sunt anunţate împreună cu informaţiile contextuale cum ar fi: organizarea sesiunilor de 12 . practici şi utilizări este corect faţă de toţi cursanţii.

examinare, programe şcolare în vigoare, disponibilitatea resurselor şi alte rezultate ale elevilor. Raportarea consistentă la standardele cunoscute de toţi participanţii la procesele educaţionale este o garanţie a transparenţei şi corectitudinii procesului de evaluare. Sistemele de evaluare sunt revizuite şi îmbunătăţite la anumite intervale de timp Sistemul de evaluare propus în cadrul programului „A doua şansă” pentru învăţământul primar este supus revizuirii şi îmbunătăţirii pentru a asigura faptul că este benefic tuturor cursanţilor. Revizuirea sistemului de evaluare se bazează pe monitorizarea programului în întregul său, dar feedbackul cel mai important este aşteptat din partea cadrelor didactice şi a cursanţilor. Aspectele care ar conduce la revizuirea sistemului de evaluare practicat se referă la: • măsura în care sistemul de evaluare este coerent modelului de predareînvăţare; • măsura în care cursanţii sunt conştientizaţi de performanţele şi rezultatele aşteptate; • măsura în care instrumentele de evaluare utilizate sunt adecvate vârstei şi specificului cursanţilor şi oferă acestora feedback suficient privind progresul; • măsura în care evaluarea practicată oferă informaţii suficiente pentru revizuirea şi mai buna ajustare a procesului de predare-învăţare.

Planificarea evaluării
Programul „A Doua Şansă” are la bază organizarea modulară a obiectivelor şi conţinuturilor la disciplinele de studiu prevăzute în programe, ceea ce presupune o organizare suplă a acestora, care trebuie însă să asigure continuitatea educativă, chiar dacă a avut loc o întrerupere a studiilor. Orice modul cuprinde trei părţi principale: sistemul de intrare, corpul modulului şi sistemul de ieşire. Cursantul alege modulul care i se pare cel mai potrivit în raport cu nivelul cunoştinţelor pe care le stăpâneşte la disciplina respectivă. Pentru ca opţiunea lui să fie mai aproape de calitatea reală a cunoştinţelor şi deprinderilor, cursantul trebuie să cunoască standardele de performanţă pe care trebuie să le atingă, precum şi conţinuturile esenţiale ale învăţării necesare rezolvării unor sarcini de lucru formulate în concordanţă cu aceste standarde.

13

Despre evaluare la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 1. Când evaluăm? a) La începutul modulului
Fiecare cursant este supus unui examen iniţial (de intrare în modul) şi, în caz de reuşită totală, i se poate propune orientarea către un modul superior sau, dimpotrivă, în cazul unor rezultate nesatisfăcătoare, i se propune un alt modul cu nivel de dificultate mai puţin ridicat.

b) În cadrul corpului modulului
Pe parcursul modulului învăţătorii vor realiza alături de evaluările curente şi evaluări sumative, proiectate de cele mai multe ori la sfârşitul unor unităţi de învăţare. La clasă pot fi folosite multe tipuri de evaluare eficientă, ca de exemplu: • Observarea sistematică a activităţii şi comportamentelor cursanţilor în activităţi desfăşurate individual sau pe grupe. • Teste de cunoştinţe • Activităţi practice în care se utilizează informaţiile dobândite şi sunt exersate capacităţile de comunicare orală şi scrisă (confecţionarea unui mini-dicţionar, inscripţionarea unor tricouri cu sloganuri, realizarea unui calendar al clasei, realizarea unor “cărţi” , afişe etc.) • Proiectele tematice de învăţare individuală pe teme de interes comun sau de interes personal care presupun activizarea şi dezvoltarea achiziţiilor elevilor. Este indicat ca evaluarea acestora să se realizeze pe baza unor criterii ce au fost în prealabil negociate cu elevii. • Portofoliul cursantului va furniza informaţii în privinţa evoluţiei sale pe parcursul traseului individual de instruire şi formare. Acestea din urmă precum şi proiectele tematice nu ar trebui să lipsească niciunui cursant, deoarece ele pot constitui suport pentru examinările finale.

c) La finalul modulului
Evaluarea de la finalul modulului (de ieşire din modul) se concretizează într-un examen care presupune verificarea atingerii standardelor de performanţă propuse în programele de limba şi literatura română corespunzătoare fiecărui modul al programului „A Doua Şansă”. Examinarea cursanţilor se va realiza în sesiuni speciale, prin aplicarea de probe scrise şi probe orale, iar ca alternative la proba orală prin probe practice sau evaluarea pe baza portofoliului personal al cursantului (numai în situaţia când acesta a parcurs integral un anumit modul), în funcţie de resursele materiale şi temporale de care dispune şcoala, precum şi de numărul cursanţilor ce vor fi examinaţi.

2. Ce evaluăm?
Evaluăm cunoştinţele, priceperile, deprinderile şi atitudinile cursanţilor în raport cu standardele de evaluare. Testele de evaluare ce vor fi întocmite trebuie să fie în conformitate cu aceste standarde şi trebuie ca în cazul disciplinei limba şi literatura română să vizeze capacităţile de exprimare orală şi scrisă, precum şi pe cele de receptare a mesajelor audiate şi citite. Ele trebuie însoţite de descriptori de performanţă care să permită notarea. Acordarea calificativelor finale pentru fiecare lucrare se va realiza după aceleaşi principii ale acordării calificativelor la ciclul primar.

14

3. Formele evaluării Evaluarea prin probe orale
Evaluarea orală se concretizează de cele mai multe ori printr-o conversaţie pe baza căreia cadrul didactic stabileşte cantitatea informaţiei şi calitatea procesului de învăţare în care a fost implicat cursantul. În procesul evaluativ de tip oral, cea mai importantă metodă folosită este conversaţia euristică. Ca orice tip de conversaţie, metoda conversaţiei euristice presupune interacţiuni verbale cadru didactic-elev. În această situaţie examinatorul trebuie să ţină seama de o serie de reguli: cerinţele formulate să fie centrate pe standardele de performanţă, să vizeze conţinuturi esenţiale, cursantul să nu fie întrerupt decât dacă nu este la subiect sau dacă face erori grave, cerinţele să fie formulate corespunzător nivelului de înţelegere al cursantului, să se acorde timp suficient pentru elaborarea răspunsului. De asemenea, nu trebuie uitat faptul că în cazul evaluării orale se stabilesc legături psihologice “faţă în faţă” ceea ce poate acţiona ca un factor inhibitor, de anxietate, în situaţia în care examinatorul nu are o atitudine prietenoasă. Ca instrumente de evaluare pot fi utilizate interviul, chestionarul sau testele. În evaluarea orală, în general, cadrele didactice trebuie să ţină seama de următoarele criterii: • Adecvarea intervenţiilor cursantului la subiectul propus. • Exprimarea clară în raport cu problema, tema discutată. • Structurarea mesajului. • Eşalonarea logică a argumentelor. • Coerenţa exprimării orale. • Corectitudinea exprimării mesajului oral (adecvarea intonaţiei, corectitudinea articulării, acordurile gramaticale). • Aspectele nonverbale ale comunicării (mimica, gestica, poziţia corporală) Este indicat ca probele orale de examen să conţine 2 - 3 subiecte: a) care vizează citirea şi înţelegerea unui text la prima vedere, respectiv la prima audiere. În abordarea acestui subiect, cerinţele formulate pe baza textului dat se vor constitui, în general, în răspunsuri punctuale. Textele la prima vedere nu vor depăşi gradul de dificultate impus de conţinuturile prevăzute de programele pentru fiecare modul. b) un subiect, care solicită susţinerea unei expuneri orale / a unui discurs pe o problematică aleasă din tematica familiară cursanţilor şi prevăzută în conţinutul programei potrivite fiecărui nivel. În cadrul acestei tematici, candidatul va fi solicitat să prezinte un subiect, să exprime, să argumenteze o opinie personală pe o temă dată. Tematica recomandată este următoarea : • Viaţa personală şi socială: identitate / comunitatea, relaţiile dintre oameni idealuri şi proiecte, sentimente; familia: membri, ocupaţii; sănătate • Viaţa cotidiană: convorbiri telefonice; magazine; mijloace de transport; restaurant, hotel, camping; aeroport, gară, poştă, bancă, meteo etc. • Timp liber: week-end / vacanţă; călătorii, activităţi (lectură, sport, muzică, dans) etc. • Societate: educaţie; cultură ;mass-media; modă; conflicte între generaţii; muncă / şomaj ; violenţă / non-violenţă etc. • Mediul înconjurător: oraş/ sat; poluarea şi ocrotirea mediului înconjurător etc . c) citirea cu voce tare a unor enunţuri/texte (în funcţie de nivel) În cazul testelor de evaluare este indicat ca timpul alocat fiecărui cursant să fie de 20 până la 30 minute, dintre care 7-10 minute destinate pregătirii răspunsurilor. Orice probă de evaluare orală trebuie să cuprindă itemi prin care să se verifice deprinderile de receptare a unui mesaj audiat, deprinderile de exprimare orală precum şi pe cele de citire, iar notarea cursanţilor se face pe baza descriptorilor de 15

cunoştinţelor. tipărit pe fişe individuale şi vor rezolva cerinţele direct pe această fişă. dar şi a abilităţilor şi deprinderilor de a utiliza aceste cunoştinţe în contexte noi. Probele practice presupun formularea unor sarcini de lucru în cadrul unor situaţii similare în viaţa de zi cu zi sau simulări ale unor astfel de activităţi: etichetarea unor produse. dar şi subiectivi care să permită cursantului să-şi pună în valoare cunoştinţele. Timpul destinat evaluării va fi de o oră. Evaluarea pe baza portofoliului În situaţia în care se optează pentru acest tip de evaluare. scrierea unui bilet. Probele practice răspund unui deziderat al pedagogiei moderne. Numărul acestora trebuie să fie cu cel puţin unu mai mare decât numărul candidaţilor Evaluarea prin probe scrise Testele scrise permit celor care sunt evaluaţi să redacteze mai relaxat răspunsurile. • cunoştinţe legate de morfologie şi sintaxă (numai pentru modulele III şi IV). semi-obiectivi. să lucreze independent. şi anume acela de a da curs cerinţei de „a şti să faci”. • respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie. Cursanţii vor primi toţi acelaşi subiect. • activizarea vocabularului. Probele scrise trebuie să conţină sarcini de lucru gradate ca nivel de dificultate şi trebuie să vizeze: • desprinderea unor informaţii din mesaje/ texte date. Evaluarea prin probe practice Această metodă reprezintă un liant între „a şti” şi „a face”. să le interpreteze. educaţie plastică. ea este posibil de realizat şi la limba română. • „Pagini de portofoliu” existente în Ghidurile cursantului. în anumite situaţii sau activităţi materiale concrete similare celor din viaţa cotidiană. Acordarea calificativului la probele practice propuse limba română se va face ca şi în cazul probelor scrise şi orale. Deşi evaluarea prin probe practice este des utilizată la disciplinele care în mod tradiţional s-au centrat pe o evaluare practică (educaţie tehnologică.performanţă concepuţi pentru fiecare probă. 16 . scrisori. să găsească soluţiile. De aceea este indicat ca probele scrise să cuprindă diferite tipuri de itemi: obiectivi. Evaluarea prin probe practice vizează identificarea capacităţilor cursanţilor de a aplica în practică anumite cunoştinţelor dobândite de către aceştia. conţinutul şi relevanţa lor în raport cu standardele de performanţă specifice fiecărui modul. reviste. • scrierea imaginativă. cursanţii trebuie anunţaţi din timp că la examen trebuie să se prezinte cu portofoliul personal şi ce lucrări nu trebuie să lipsească din acesta. cereri. citirea unor instrucţiuni pentru realizarea unor produse etc. Se recomandă ca fiecare probă să conţină cel mult 5 itemi. în ritm propriu. Testele elaborate pentru proba scrisă trebuie să cuprindă sarcini de lucru care să permită evaluarea informaţiilor. Durata de rezolvare a subiectelor este de 60 de minute. educaţie fizică). Calitatea probelor depinde de natura. să le aplice în contexte noi. selectarea unor informaţii din ziare. Învăţătorii examinatori au obligaţia să creeze probe orale în funcţie de numărul de candidaţi. a capacităţii de a-şi folosi priceperile şi deprinderile. Corectarea şi notarea lucrărilor se face pe baza descriptorilor de performanţă de către două cadre didactice. În timpul aplicării probelor cadrele didactice examinatoare trebuie să precizeze cursanţilor că pot solicita explicaţii suplimentare şi sprijin în rezolvarea sarcinilor. educaţiei muzicală. Fiecare probă este însoţită de lista materialelor necesare precum şi de instrucţiuni pentru cadrele didactice. pe baza descriptorilor de performanţă. Este recomandat ca portofoliu să cuprindă: • fise de evaluare curentă. să-şi exprime opinia.

Listele de verificare se întocmesc înaintea efectuării observaţiilor şi vor fi completate în funcţie de obiectivele de referinţă ale modulului şi de standardele de performanţă menţionate în programele pentru “A Doua Şansă”. I se poate permite cursantului să opteze pentru una dintre lucrările realizate de el. după criterii precum: relevanţa informaţiilor ştiinţifice dobândite. va acorda timp suficient de gândire.) Evaluarea achiziţiilor cursantului va fi realizată prin interviu. În listele de verificare. Calificativul se va acorda în urma completării de către învăţători a unor liste de verificare sau folosindu-se descriptori de performanţă. Examinatorul va interveni pe parcursul examinării cu întrebări de sprijin. • ce activităţi de documentare a desfăşurat. • va face aprecieri asupra importanţei materialului utilizat. • • Observaţii generale Atitudinea învăţătorilor supraveghetori şi examinatori. • proiecte Precizaţi cursanţilor criteriile după care trebuie organizate lucrările portofoliului (în ordine cronologică. • logica după care a organizat materialul. gradul de interes. caracterul practicaplicativ sau examinatorul poate alege pagina de portofoliu care să permită verificarea achiziţiilor cursantului. Cerinţele vor fi centrate pe standardele de performanţă. care vor fi convertite apoi în calificativele: insuficient ▪ suficient ▪ bine. vor fi formulate corespunzător nivelului de înţelegere al cursantului. în timpul derulării examenelor.. va solicita lămuriri. justificări. vor viza conţinuturi esenţiale. dacă a studiat o bibliografie . lipsită de tensiune. proiect. noutatea. o temă scrisă efectuată acasă.. trebuie să asigure o atmosferă calmă. Discuţia poate fi orientată prin întrebări de forma: • Ce reprezintă această lucrare? • Când a fost realizată? • Ce materiale ai utilizat? • Ce cunoştinţe ai folosit? • Ce probleme ai întâmpinat? • Cui ai cerut sprijinul? • Ce apreciezi cel mai mult la această lucrare? • De ce ai ales să foloseşti. cadrele didactice 17 . corespunzătoare fiecărui modul. Suportul acestuia va fi selectat din portofoliu şi poate fi: un obiect confecţionat. ▪ foarte bine. Pentru a se asigura că înţelegerea de către cursanţi a cerinţelor testelor. Va formula cerinţele corespunzător nivelului de înţelegere al cursantului. va avea o atitudine apreciativă faţă de acesta. după tipul acestora etc. • va formula propuneri pentru îmbogăţirea lucrării. • dacă a avut nevoie de sprijinul unei alte persoane.teme pentru acasă.? • Dacă ar trebui să refaci lucrarea ce ai îmbunătăţi? etc. deprinderile vizate. proiect tematic. un referat. • după ce criteriu au selectat materialul informativ. rezultate ale unor activităţi practice propuse în ghidurile cursantului corespunzătoare fiecărui modul. exemple concrete privind conţinutul evaluat. originalitatea. Examinatorul va formula întrebări prin care să-l sprijine pe cursant în susţinerea lucrării. În aceasta prezentare examinatorul poate solicita cursantului: • să enumere etapele pe care le-a parcurs pentru realizarea lucrării. vor fi evaluate în termeni de frecvenţă: deloc ▪ uneori ▪ frecvent ▪ permanent. Cursantul va fi solicitat să susţină o pagina de portofoliu.

supraveghetoare pot oferi sprijin în explicarea acestora. acest lucru urmând a fi luat în calcul în acordarea calificativului final. 18 .

Evaluarea la disciplina Matematică
Nivelurile: I, II, III, IV

Introducere
1.Când evaluăm ? La începutul modulului - Evaluarea iniţială
În conformitate cu „Metodologia privind organizarea programului A doua şansă pentru învăţământul primar, cursanţii care din anumite motive au întrerupt şcoala solicită înscrierea la nivelul al II-lea, respectiv al III-lea si al IV-lea, vor susţine o probă de evaluare iniţială( prognostică, test de nivel), la matematică pentru a demonstra performanţele prevăzute de standardele de evaluare specifice nivelului I, al II-lea, respectiv al III-lea. Pentru aceasta, se poate utiliza ca proba iniţială , testul elaborat pentru evaluarea la finele modulului I, respectiv al II-lea şi al III-lea . Scopul evaluării iniţiale este de a stabili dacă nivelul de pornire, ceea ce ştie şi ştie să facă cursantul corespunde nivelului pentru care acesta optează, dar si pentru stabilirea unor direcţii de acţiune pe mai departe si anume: • • Elaborarea unor programe de progres, dar şi a unora compensatorii în cazul rezultatelor slabe Îmbunătăţirea performanţelor celor evaluaţi iniţial

• Formarea unor deprinderi de autoevaluare Specificitatea persoanelor care se înscriu la cursurile Programului A doua şansă pentru învăţământul primar, impune pregătirea atentă a momentului de evaluare, pregătire ce vizează cadrul în care are loc activitatea, atmosfera, modul de relaţionare cu aceste persoane, maniera în care înţelegem să-i sprijinim pentru a afla cât mai mult despre achiziţiile matematice pe care le deţin. Primul contact cu evaluatorii are o însemnătate afectivă specială. El poate redeştepta amintiri favorizante sau dimpotrivă. Un cuvânt bun, o atitudine deschisă care să evidenţieze respectul pentru om, aşteptări legate de capacitatea lui de a reuşi pot crea starea de minim confort psihic pentru cursant. Este important ca evaluatorii să deţină informaţii certe despre clasele pe care cursanţii le-au parcurs, dacă au mai frecventat şcoala. Foarte importantă este identificarea barierelor care au dus la întreruperea frecventării şcolii. Toate aceste informaţii se pot culege din discuţii cu persoana respectivă, dar şi din alte surse. O convorbire direcţionată către obţinerea de informaţii despre deprinderile de calcul , de orientare în spaţiu, de rezolvare de probleme la nivelul clasei I, poate viza:vârsta actuală,câţi au trecut de când a fost la şcoală, ce mână foloseşte la scris, câţi ani mai are până la majorat sau câţi ani au trecut de la majorat etc. Poate fi o autentică probă orală de matematică realizată cu măiestrie pe un fond nestresant în care i se dă cursantului ocazia să vorbească despre sine folosind şi limbajul matematicii. Din experienţa altor învăţători care au pilotat programul, s-a putut constata tendinţa cursanţilor de a o lua de la capăt, datorită unor dificultăţi de autoevaluare a cunoştinţelor pe care le deţin sau din dorinţa de a fi împreună cu anumiţi cursanţi. Este important să se obţină date relevante despre achiziţiile cursantului deoarece, uneori, se manifestă o asimetrie în ceea ce priveşte nivelul de formare a unor deprinderi. Astfel, unii cursanţi care au mai frecventat clasa I, cunosc cifrele, reuşesc să numere, să precizeze care număr este mai mare dintre două numere date, dar poate, nu reuşesc să precizeze aspecte legate de aspectul zecimal şi poziţional. Alţi cursanţi rezolvă probleme legate de viaţa practică în care sunt implicate numere mari, folosind strategii proprii de găsire a soluţiei, dar nu fac distincţia între anumite figuri 19

geometrice. Este momentul în care evaluatorul analizează si decide dacă achiziţiile empirice ale cursantului pot sprijini învăţarea în nivelul următor. Este posibil ca vocabularul cursantului, în general şi vocabularul matematic în special, să constituie o barieră în rezolvarea sarcinilor din proba scrisă. Sunt inconveniente ce pot fi depăşite dacă suntem atenţi la anumite aspecte cum sunt: • • • Foaia de lucru să fie bine tipărită; Sarcinile de lucru să fie citite clar.

Anumite formulări să fie explicate, fără a înţelege prin aceasta sprijinirea excesivă în rezolvare. În faţa foii de hârtie, cei mai mulţi oameni au emoţii şi nu mereu pozitive. E nevoie de empatie pentru a-i ajuta să le depăşească. Pentru mulţi cursanţi scrisul n-a fost deloc o preocupare de fiecare zi. S-ar putea ca ritmul de scriere să fie lent, aspectul nu tocmai îngrijit, dar nu trebuie uitat ce se urmăreşte prin proba de matematică. Se pot da indicaţii referitoare la modul în care se rezolvă o anumită operaţie: cu sprijin în obiecte sau cu desene. Se poate indica locul unde trebuie scris un anumit rezultat dacă un cursant se orientează mai greu în pagină. Unele sarcini cer sublinierea sau bifarea şi acest aspect trebuie explicat. Rolul învăţătorului este acum de facilitator interesat în obţinerea unor informaţii relevante despre deprinderile de calcul, despre capacitatea de rezolvare şi nu neapărat de supraveghetor într-o clasă în care se susţine un examen.

La finalul modulului - Evaluarea finală
Scopul evaluării finale este de a stabili dacă achiziţiile matematice ale cursanţilor sunt cel puţin la nivel minimal. Pe baza măsurării şi aprecierii acestor achiziţii cursantul este considerat promovat si se poate înscrie la un nivel superior. De asemenea, se pot cunoaşte performanţele şi progresele cursanţilor. Este o activitate ce implică responsabilitate deoarece certificarea trebuie să aibă acoperire în ceea ce cursantul dovedeşte că a învăţat. Am optat pentru alcătuirea unor probe cu itemi ce acoperă mare parte din conţinuturi în cazul probelor scrise. Anumite conţinuturi se pretează la probe practice, sau orale. Date relevante despre competenţele dobândite de cursant se obţin din evaluarea proiectelor si din analiza portofoliului. Toate datele coroborate pot ajuta la luarea unei decizii corecte privitoare la promovare sau nepromovare.

2.Ce evaluăm ?
Prin probele de evaluare iniţiale se evaluează competenţele de bază descrise prin standardele de evaluare, necesare înscrierii la un nivel superior celui pe care cursantul l-a promovat. Prin probele de evaluare finale se evaluează competenţele de bază descrise prin standardele de evaluare necesare promovării în nivelul următor. Probele de evaluare aplicate au în vedere cunoştinţe, priceperi, deprinderi, aptitudini, dar şi măsura în care ştiu cursanţii să aplice în viaţa reală cele învăţate, progresele cursanţilor, trăsăturile de personalitate şi conduita cursanţilor.

3.Formele evaluării
Evaluarea se poate realiza prin probe orale, scrise, practice sau prin metode alternative,cum sunt portofoliul, proiectul investigaţia, concepute corespunzător standardelor de evaluare cuprinse în programa de învăţământ. Instrumentele şi forma de evaluare sunt stabilite de învăţători şi vor fi anunţate încă de la începutul cursului. Probele se susţin în sesiuni speciale, stabilite de consiliul de administraţie al fiecărei şcoli. 20

Se recomandă ca evaluarea pentru intrarea în modul să se facă prin probe orale sau prin probe scrise deoarece nu exista condiţiile obiective pentru a folosi metodele alternative. Pentru evaluarea finală, cursanţii care frecventează modulul, care beneficiază de îndrumarea cadrelor didactice şi care au fost instruiţi cu privire la posibilitatea de a-şi organiza în etape materialele de învăţare,vor fi evaluaţi si pe baza portofoliului , a proiectului şi prin probe practice. Este cunoscut faptul că cei mai mulţi dintre cursanţi au deja abilitaţi de rezolvare practică a unor situaţii – problemă din viaţa curentă, iar privilegierea doar a evaluării scrise i –ar putea dezavantaja.

21

capacitatea de a exemplifica. Evaluarea răspunsurilor se poate face în două moduri: 1. combinând 1-2 probe simple cu 1-2 probe cu un număr mare de itemi. va acorda timp suficient de gândire. Va formula cerinţele corespunzător nivelului de înţelegere al cursantului. Evaluatorul va interveni cu întrebări de sprijin. fiecare conţinând 3-5 itemi elaboraţi în funcţie de obiectivele de referinţă. cuprinzând un număr mic de itemi. Timpul destinat rezolvării sarcinilor de către fiecare cursant va fi de 15-20 minute. Evaluarea prin probe scrise şi practice Cursanţii vor primi toţi acelaşi subiect. a justifica şi argumenta răspunsurile pe care le-a formulat.Se apreciază global rezultatul obţinut la test. Se poate întâmpla ca unii cursanţi să nu înţeleagă cerinţele.în acest caz este necesară administrarea unui număr mai mare de probe pentru acoperirea integrală a standardelor de performanţă. volumul şi calitatea cunoştinţelor. exemple concrete privind conţinutul evaluat. Sarcinile vor fi formulate corespunzător conţinuturilor învăţării prevăzute în programă. accesibil. va folosi un vocabular adecvat. dar şi la alte niveluri). să nu fie capabili să redea corect şi coerent achiziţiile matematice pe care le deţin. va explica unii termeni. va avea o atitudine apreciativă faţă de răspunsurile corecte ale cursantului. atunci când se urmăreşte stabilirea nivelului de performanţă pentru un anumit standard sau 2. priceperilor şi deprinderilor cursanţilor precum şi capacitatea acestora de a opera cu noţiunile. urmărind realizarea a 2-3 standarde. pe baza descriptorilor de performanţă. va interveni cu sugestii pentru a corecta erorile. din cauza nivelului redus de formare a deprinderilor de citit si scris(în special la nivelul I. va solicita lămuriri. Aprecierea răspunsurilor se va face prin calificative. abilitatea de a utiliza în comunicare terminologia matematică specifică. În acordarea calificativului evaluatorul va ţine seama şi de alte aspecte cum sunt: exactitatea. în interiorul aceluiaşi standard. anumite sarcini matematice. prevăzând sarcini pe trei niveluri. Probe de sinteză(pe sistemul examen). 22 . Timpul destinat evaluării va fi de o oră.Evaluarea prin probe orale Se va realiza pe bază de probe concepute astfel încât să existe cu cel puţin trei teste mai mult decât numărul candidaţilor. Evaluarea se va concretiza într-o conversaţie examinatorie prin care evaluatorul apreciază selectiv. Probele de evaluare pot fi construite în diferite moduri: Probe simple. Standardele au fost ierarhizate pe verticală de la uşor la greu şi pe orizontală. abilitatea de a transfera noţiunile matematice teoretice la situaţii problemă practice sau de a rezolva în manieră personală. Proba conţine itemi elaboraţi în conformitate cu standardele de evaluare şi au un conţinut informaţional corespunzător programei. Probe mixte. cuprinzând un număr mare de itemi combinaţi astfel încât să acopere aproape integral standardele. conform descriptorilor de performanţă. În consecinţă. tipărit pe fişe individuale şi vor rezolva cerinţele direct pe această fişă. justificări. evaluatorul va citi textul.Se apreciază separat răspunsul la fiecare item. pe baza descriptorilor de performanţă corespunzători competenţei evaluate. Rolul său va fi de facilitator între sarcinile propuse spre rezolvare şi cursantul evaluat ca individualitate. coerenţa şi caracterul ştiinţific al informaţiilor.

Criteriile pentru acordarea calificativelor Corelatiile dintre obiectivele-cadru. orale sau prin proiect. Itemii sunt ierarhizaţi de la uşor la greu. In cadrul aceluiaşi item există ierarhizarea pe cele trei niveluri de performanţă. 23 . Unele standarde sunt evaluate prin probe practice. standardele de evaluare şi itemi.Itemii probelor de evaluare acoperă toate standardele de evaluare.

problemă Des eori Un eori Rar eori 24 . grafice. grile de autoevaluare) Participarea la lucrul în grup. planuri.Scări de clasificare Scările de clasificare pot fi utilizate pentru evaluarea nivelului standardelor ce vizează aspecte comportamentale. pentru realizare personală (orar. respectând părerile diferite Stabilirea unor scopuri de învăţare a matematicii şi motivarea pentru reuşită Delimitează datele importante dintr-o problemă de cele de detaliu sau nerelevante Utilizează instrumentele potrivite în efectuarea măsurătorilor Identifică ipotezele care vor fi verificate Efectuează operaţii succesive prezentate printr-un instructaj verbal sau scris Colectează date şi le înregistrează cu ajutorul tabelelor Interpretează relaţiile dintre informaţiile date efectuate Formulează întrebări pentru a-şi lămuri eventualele aspecte neînţelese Participă la activităţi de grup Întocmeşte fişe. notiţe pe baza documentaţiei Îşi foloseşte experienţa proprie pentru a rezolva situaţii . cum sunt (standarde pentru nivelul I): Folosirea propriei experienţe pentru dobândirea unei culturi a efortului.

trecând în revistă lucrările anexate. aplicabilitatea unor cunoştinţe matematice. 25 Fo arte bine B ine Sufi cient Obser vaţii . tabele. • fişe individuale de lucru. îndeplinirea sarcinii individuale în situaţia activităţilor de grup Reflecţii ale cursantului în diferite etape ale realizării portofoliului :asupra propriei munci. • liste. • observaţii pe baza unor recomandări date de învăţător. aşteptările faţă de activitatea desfăşurată. punctele forte etc. pliante. individual sau în cooperare cu alţi colegi.Evaluare pe baza portofoliului personal Caracteristicile unui portofoliu bun: a) este sistematic: o culegere de lucrări. Evaluarea portofoliului va releva efectul pe care l-a avut asupra dezvoltării personalităţii. note şi observaţii legate de învăţare. De exemplu. • rapoarte scrise de realizare a proiectelor. Fiecare produs cuprins în portofoliu se evaluează cantitativ (numărul de pagini). Întrebările vizează: scopul realizării. • proiecte tematice. aspectul. despre lucrul în echipă. scări de clasificare. Criterii de apreciere şi indici Prezentare:evoluţia faţă de prima prezentare a portofoliului.eficienţa modului de lucru. Evaluarea portofoliului se realizează multicriterial. b) este variat: cuprinde o multitudine de materiale obligatorii şi opţionale selectate de cursant şi/sau de profesor din cele mai relevante realizări personale cum sunt: • lucrările pe care le-a făcut cursantul individual sau în grup. dar şi calitativ: creativitatea produsului individual sau colectiv. • autoevaluări scrise ale cursantului sau realizate pe bază de interviu. • liste de control şi de verificare . elementele noi. a capacităţii de autoevaluare şi a competenţelor de intercomunicare. • temele de casă. criteriul conformităţii teoriei cu practica se completează cu cel al inovaţiei şi originalităţii. Examinatorul realizează un interviu. articole din ziare.rezultatul lucrărilor practice. • teste şi lucrări la final de unitate de învăţare. c) permite contextualizarea: oferă o bază pentru analiza critică a rezultatelor .calificativul pe care crede cursantul că îl merită Alte materiale: calitatea acestora. scale de apreciere. probleme rezolvate. dacă este complet.adecvarea la tema propusă. Se va formula o apreciere holistică şi se va stabili un calificativ conform criteriilor de apreciere şi indicilor stabiliţi. utilitatea unui anumit material. noutatea. Derularea în timp: punerea în ordine a materialelor Autoevaluarea activităţii desfăşurate:concordanţa scop-rezultat. • fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de cursant.importanţa lucrării. învăţare şi evaluare.progresul făcut. analizând atitudinea cursantului faţă de munca depusă şi ajutându-l să se concentreze asupra aspectelor care trebuie îmbunătăţite . Lucrări practice:adecvate la scop.să arate originalitatea. reţete. demonstrează corelarea dintre experienţă.

relevanţa pentru obţinerea aprecierilor 26 .

abilităţi. în viitor.dacă are legătură cu tema propusă Completitudinea – abordarea completă a temei. logica în argumentarea ideilor.gradul de utilitate a proiectului şi a activităţilor desfăşurate de cel care l-a realizat.Evaluarea proiectului Evaluarea are două dimensiuni importante: Una vizează procesul. original. Elaborarea şi structurarea – cunoştinţele şi deprinderile cursantului . deprinderi. capacitatea de adaptare la solicitările temei. Realizarea sarcinilor – nivelul de performanţă la care se plasează realizarea diferitelor părţi componente ale proiectelor. Nivelul de elaborare şi comunicare – nivelul de comunicare pe care cursantul îl dovedeşte în momentul prezentării . coerenţa internă. ce a mers bine. a factorilor de blocaj. Documentarea – identificarea datelor necesare. Criterii generale de evaluare a proiectelor I Calitatea proiectului Validitatea – măsura în care este adecvat temei. ceea ce au acumulat cursanţii în termeni de capacităţi. dacă au fost făcute legături între date. corectitudinea ipotezelor şi a concluziilor. valorizarea competenţelor şi abilităţilor în realizarea proiectului. de evidenţiere a punctelor forte ale modului de lucru. ce nu a mers bine şi de ce. Calitatea materialului . 27 . II Calitatea activităţii Raportarea la tema proiectului – modul în care a răspuns temei. A doua dimensiune a evaluării vizează produsul. ce măsuri se pot lua pentru a se evita în viitor unele situaţii nefavorabile. competenţele şi abilităţile teoretice şi practice. enumerarea problemelor vizate de conţinutul tematic. Calitatea rezultatelor . selectarea informaţiei relevante. cunoştinţe. măsura în care a înţeles sarcina pe care a avut-o de realizat şi măsura în care ceea ce a făcut este relevant pentru abordarea temei. aprecieri personale în susţinerea punctelor de vedere şi a opiniilor. măsura în care cursantul este inventiv. Creativitatea – amprenta efortului cursantului. Este tipul de evaluare cu rol de prevenire.se raportează relevanţa conţinutului ştiinţific. dacă este coerent. la semnificaţia şi acurateţea datelor colectate. Creativitatea în abordarea temei – gradul de noutate.

culorile îl înfrumuseţează. Posterul este dezordonat. Sunt este tratată aspecte prezentate multe superficial. ilustraţiile. Se înţelege Multe greşeli de Scrisul este clar. S-a încercat înfrumuseţarea aspectelor vizuale prin folosirea culorilor. Nu este făcut nici un efort sau sunt făcute prea puţine pentru înfrumuseţarea acestuia. a imaginilor. prezentării scrise Impactul vizual Posterul este ordonat. greşite. scrisul. 28 . calcul. legătură cu tema cu tema. calcul. Calitate Calculele sunt Puţine erori de Scris neciteţ. a corecte. problema dată. Analiza Au fost identificate Majoritatea Multe calcule şi soluţii clare pentru calculelor sunt corecte. suficiente elemente care susţin privind tema. fără rezolvarea dar nu au legătură evaluarea problemelor. Posterul este aspectuos. simbolurilor.Pentru evaluarea proiectelor la matematică am realizat o grila adaptată cum e cea de mai jos. Foarte bine Bine Suficient Problema este clar Problema dată Nu sunt incluse Conţinutul evidenţiată. Sunt scrise clar calculele.

1. Matrice pentru obiectivul cadru dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare şi rezolvare de probleme Instrumente de evaluare activitate tem probă prob Capacităţi evaluate independent ă orală ă scrisă ă în clasă 1. Cunoaşterea √ √ √ √ procedurilor de calcul 4. cum este cea exemplificată mai jos. Compunerea de √ √ probleme 5. pentru nivelul I. Compararea şi √ √ √ √ ordonarea numerelor naturale 3. Efectuarea de √ √ √ măsurători şi utilizarea unităţilor de măsură 2. Recunoaşterea √ √ formelor plane şi spaţiale 5. Rezolvarea de √ √ √ probleme 4. Efectuarea de √ √ estimări 3. Explorarea unor √ √ √ modalităţi de a descompune numerele 2. Înţelegerea √ √ √ √ sistemului poziţional de formare a numerelor 2.PROIECTAREA MODALITĂŢILOR DE EVALUARE Pentru a asigura coerenţă evaluării sunt utile matricele de evaluare.Matrice pentru obiectivul cadru cunoaşterea şi utilizarea unor concepte specifice matematicii Capacităţi evaluate Instrumente de evaluare activitate t prob probă prob proi independe emă ă orală ă scrisă ect ntă în clasă practică 1. Folosirea unor √ modalităţi de organizare a datelor activitate în echipă √ √ √ 29 .

Matrice pentru obiectivul cadru formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic Instrumente de evaluare Capacităţi activitat prob prob pr observarea evaluate e ă orală ă scrisă oiect comportamentului În comunicativ echipă 1.Construire de √ √ √ √ enunţuri logice vizând rezolvarea de exerciţii şi probleme 30 .3.Înţelegerea √ √ √ √ semnificaţiei globale şi a informaţiilor de detaliu din enunţul unei probleme 2.

Când evaluăm? a) La final de modul Conform Metodologiei privind organizarea programului „A doua şansă pentru învăţământul primar” cursanţii vor fi examinaţi la finalul modului cu scopul certificării competenţelor pe care le-au dobândit. Ce evaluăm Evaluăm cunoştinţele. Din punct de vedere calitativ. b) La început de modul sunt examinaţi toţi cursanţii pentru a cunoaşte care este stadiul de pornire şi cum se poate acţiona pe mai departe asupra grupului Se realizează prin chestionare. 3.Evaluarea la Istorie-Geografie 1. În timp de 15-20 minute fiecare cursant va rezolva cei 3 itemi din cuprinsul biletelor. Notarea se va face după criteriul cantitativ: jumătate plus unu pentru suficient.) întocmite în această etapă a activităţii didactice vor fi introduse în portofoliile personale pentru a fi luate în considerare la examinare. În privinţa acestora se va urmări ca de la o etapă la alta cursanţii să-şi completeze cu consecvenţă paginile de la o temă la alta şi să reia anumite teme pentru a le dezvolta. cu 1-2 mai mult decât anteriorul: foarte bine. deprinderile şi atitudinile cursanţilor în raport cu standardele de evaluare. Probele se susţin în sesiuni speciale. se va ţine seama în ce măsură examinatorul a intervenit cu întrebări de sprijin pentru orientarea cursantului. listele de verificare. sprijin minim: bine. Pentru sprijin susţinut: suficient. stabilite de consiliul de administraţie al fiecărei şcoli. practice sau pe baza portofoliului personal al cursantului. 2. fără sprijin: foarte bine. de numărul de cursanţi înscrişi. Formele evaluării Probele de examinare orală. Modulul se consideră promovat dacă se obţine minimum calificativul „suficient”. cu 2 mai mult decât pentru anteriorul: bine. Se poate contura astfel şi forma de evaluare de final. studii de caz. precum şi de strategia de evaluare pe care cadrele didactice au folosit-o pe parcursul modulului pentru una dintre următoarele forme de evaluare:prin probe orale. de frecvenţa cu care aceştia au participat la cursuri. 31 . Instrumentele de evaluare (scările de apreciere. în funcţie de resursele temporale şi spaţiale ale şcolii. rapoartele de evaluare şi autoevaluare etc. probe practice. Se pot aplica probele practice. Pentru cursanţii care au parcurs lecţiile consecvent sub îndrumarea cadrelor didactice în programul „A doua şansă” şi a existat preocupare pentru întocmirea portofoliului recomandăm evaluarea pe baza acestuia deoarece reflectă evoluţia şi preocuparea individuală şi oferă o imagine globală asupra persoanei. Cadrul didactic va regla demersul didactic în funcţie de rezultatele cursanţilor. Ghidul cursantului oferă tipuri de exerciţii pentru aceste etape. Vor fi evaluate proiectele tematice de învăţare individuală sau pe grupe. priceperile. s-au făcut vizite. conversaţii pe teme familiare cursanţilor şi subiecte aparţinând mediului lor apropiat de viaţă şi potrivite cu nevoile şi interesele lor şi în funcţie de rezultate se proiectează activitatea. c) Pe parcursul modului Fiecare lecţie pe parcursul a 5-10 minute şi fiecare unitate de învăţare se va încheia cu o evaluare pentru a oferi feed-back. Se va opta. lucrările de investigare proprie sau de grup. obiecte confecţionate sau machete. excursii s-a pus accent pe lucrul cu harta. dacă în activitatea didactică s-au folosit în învăţare activităţile de documentare. grilele de observaţie a activităţii cursantului. scrise.

cât şi de cursant. • realizarea unor afişe cu subiecte de educaţie ecologică etc. • confecţionarea mulajelor formelor de relief. Pot cuprinde sarcini precum: • aşezarea unor piese de machetă. de a argumenta afirmaţii / situaţii. descoperirea unor resurse naturale. Selecţia poate fi realizată atât de cadrul didactic examinator. documente personale. de apreciere a valorii de adevăr. şcolii sau clasei. Conţinutul poate fi interdisciplinar: importanţa faptului că în localitate există obiective istorice. a unui popor pe baza cunoştinţelor pe care le are cursantul. transcrierea de pe hartă a numelui unor forme de relief (orientându-se după semnele convenţionale). Al treilea item propune evaluarea capacităţilor cursantului de a desprinde informaţii dintr-un enunţ dat. relief. Celălalt solicită completarea unei hărţi. Evaluarea pe bază de portofoliu Pregătirea portofoliului va fi o preocupare permanentă. arborele genealogic al cursantului.a. • ordonarea a unor documente personale în ordine cronologică şi întocmirea unor fişe care să conţină datele esenţiale. vecini.Primul item constă în enumerarea unor noţiuni cu caracter general din domeniu istoriei sau geografiei care pot să desemneze: ocupaţii. Probele practice conţin trei itemi. apariţia unor ocupaţii noi/renunţarea la ocupaţii tradiţionale în contextul unor modificări ale reliefului. Poate fi de alegere din mai multe variante date. schiţa traseului de acasă la şcoală. Produsele finite prezentate pot fi: colecţii. • îmbinarea unor piese de puzzle pentru a obţine un peisaj specific unei forme de relief. a unor enunţuri. Unul se rezolvă prin localizare pe hartă. • poziţionarea pe hartă a unor obiective. de completare. aprecierea valorii de adevăr al unor enunţuri date despre floră. Celălalt. cronologia unor evenimente date petrecute în comunitate. a numelor unor oraşe. unităţi mari de relief. climă. legătura dintre relieful comunităţii şi anumite strategii de luptă de apărare folosită în trecut de locuitori. Al doilea item face referire la comunitatea locală şi poate avea ca şi conţinut aspecte legate de: ocupaţii ale oamenilor. porturi. • trasee în aer liber urmate de întocmirea unui plan. prezentarea unei personalităţi. importanţa economică a menţinerii unei ocupaţii tradiţionale în comunitate. povestiri. punere în corespondenţă etc. enumerare de elemente. etnii din România. evenimente istorice din zonă. căi de comunicaţie. În examinare se va acorda un calificativ global şi un calificativ pe baza susţinerii de către candidat a uneia dintre lucrările din componenţa lui. • întocmirea unui plan după o machetă dată. căi de transport. Doi itemi solicită operarea cu informaţii generale despre geografia şi istoria României şi sunt de dificultate diferită. • realizarea de descrieri a unor obiective pe baza unor fotografii. căi de transport. de punere în corespondenţă. Evaluarea se face în termeni cantitativi. de dificultate sporită. planuri ale locuinţei. Un exerciţiu este de identificare pe suporturi date şi recunoaştere a unor noţiuni: marcarea unor vecinătăţi. necesită scurte descrieri. de a interpreta şi a-şi exprima părerea faţă de o situaţie expusă de examinator. exemple. Doi itemi vizează comunitatea locală pentru rezolvare fiind necesare informaţii despre: aşezare. 32 . personalităţi. istoric. • marcarea cu steguleţe pe hartă unor circuite turistice. interpretări. construirii unor căi de comunicaţii etc. staţiuni de pe malul mării. Ultimul item este de interpretare şi formulare de păreri personale.. denumiri ale acestora. izvoare istorice ş. faună. completare a enunţurilor cu noţiuni date. Se vor selecta lucrările cele mai reuşite şi instrumentele de evaluare de la evaluările curente. istoria familiei. Probele scrise conţin 5 itemi. • orientate după punctele cardinale în funcţie de un plan dat. forme de relief.

floră şi faună. • ce surse a comparat pentru a desprinde concluzii. • ce activităţi de documentară a desfăşurat pe teren. • care este forma de înregistrare a datelor obţinute. Vă sugerăm să realizaţi un pliant de prezentare a localităţii. caracterul ştiinţific şi veridic al informaţiei şi relevanţa surselor de documentare. • după ce criteriu au selectat materialul informativ. căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport din comunitate etc. În prezentare. • va face aprecieri asupra importanţei materialului utilizat. • va formula propuneri pentru îmbogăţirea lucrării. cursantul: • va enumera etapele pe care le-a parcurs pentru realizarea lucrării. • în ce situaţie a fost necesar să verifice veridicitatea informaţiilor. • va interpreta datele culese. 33 . Examinatorul va verifica măsura în care cursantul cunoaşte sensul noţiunilor utilizate. • logica după care a organizat materialul. • va specifica în ce etapă a studiat bibliografia. descrieri ale clădirilor.studii realizate pe teren pentru învăţarea conceptelor de relief.

Formele evaluării Evaluarea se poate realiza prin probe orale. cum sunt portofoliul.Evaluarea la Educaţie civică În conformitate cu „Metodologia privind organizarea programului A doua şansă pentru învăţământul primar. Evaluarea prin probe orale şi practice Se concep probe astfel încât să existe cu cel puţin trei mai multe decât numărul candidaţilor. Pentru evaluarea finală. cine a greşit şi cum ar fi bine să acţioneze. stabilite de consiliul de administraţie al fiecărei şcoli. pentru a certifica achiziţiile cursanţilor. investigaţia. dar şi măsura în care ştiu cursanţii să aplice în viaţa reală cele învăţate. Scopul evaluării finale este să aflăm dacă fiecare cursant a dobândit sau nu competenţele descrise prin standarde. Pe baza măsurării şi aprecierii acestor achiziţii cursantul este considerat promovat si se poate înscrie la un nivel superior. care beneficiază de îndrumarea cadrelor didactice şi care au fost instruiţi cu privire la posibilitatea de a-şi organiza în etape materialele de învăţare. Prin testele iniţiale evaluăm opţiunile cursanţilor privind anumite valori civice. precum şi capacitatea acestora de a opera cu informaţiile. nivelul unor deprinderi civice. cel puţin la nivel minimal. fiecare conţinând 3-5 itemi elaboraţi în funcţie de obiectivele de referinţă. deprinderi. progresele cursanţilor. Cursanţii care solicită înscrierea la nivelul al III-lea si al IV-lea. să aprecieze cine a procedat corect şi de ce. Ce evaluăm? Prin testele finale evaluăm competenţele de bază descrise prin standardele curriculare de performanţă necesare promovării în nivelul următor. Indiferent de tipul probei. la finalul fiecărui modul se realizează evaluarea care atestă achiziţiile obţinute. cursanţii care frecventează modulul. proiectul. Evaluarea se poate concretiza într-o conversaţie examinatorie de tip interviu prin care evaluatorul apreciază selectiv. • Formarea unor deprinderi de autoevaluare. • Îmbunătăţirea performanţelor celor evaluaţi iniţial. Scopul evaluării iniţiale este să stabilim dacă nivelul de pornire corespunde nivelului pentru care cursantul optează. dar si pentru stabilirea unor direcţii de acţiune pe mai departe si anume: • Elaborarea unor programe compensatorii în cazul rezultatelor slabe şi a programelor de progres. Probele de evaluare aplicate au în vedere cunoştinţe. se construiesc situaţii pe care să le judece. volumul şi calitatea priceperilor şi deprinderilor cursanţilor. priceperi. a proiectului şi prin probe practice. practice sau prin metode alternative.vor fi evaluaţi si pe baza portofoliului . Instrumentele şi forma de evaluare sunt stabilite de învăţătorii care predau în programul „A doua şansă” şi vor fi anunţate cursanţilor încă de la începutul cursului. trăsăturile de personalitate şi conduita cursanţilor. 34 . Evaluarea pentru intrarea în modul se face prin probe orale deoarece este posibil ca deprinderile de scris şi citit să nu fie încă formate şi nu exista condiţiile obiective pentru a folosi metodele alternative. 3. Probele se susţin în sesiuni speciale. pentru a demonstra opţiunile lor valorice în legătură cu rezolvarea unor situaţii civice din viaţa curentă. 2. vor susţine o probă orală de evaluare prognostică. concepute corespunzător standardelor de evaluare cuprinse în programa de învăţământ. dar şi pentru a cunoaşte performanţele şi progresele acestora. aptitudini. anumite operaţii ale gândirii.

Timpul destinat rezolvării sarcinilor de către fiecare cursant va fi de 15-20 minute. • capacitatea de a transfera noţiunile teoretice la situaţii problemă de ordin practic sau de a rezolva în manieră personală. Ca proba practică. va interveni cu sugestii pentru a corecta erorile. Va formula cerinţele corespunzător nivelului de înţelegere al cursantului. caricaturizarea unor aspecte negative din comunitate. prezentarea unor instituţii din comunitate.Analiza si evaluarea unor situaţii după model si independent. Întrebări de reflecţie S1. Sunt prevăzute studii de caz cu subiecte imaginate pentru a evalua capacitatea de argumentare. Rolul său va fi de facilitator între sarcinile propuse spre rezolvare şi cursantul evaluat ca individualitate. va acorda timp suficient de gândire. pe baza descriptorilor de performanţă.Manifestarea unei atitudini constructive referitoare la activitatea grupului în care trăiesc 35 . a justifica şi argumenta variantele de răspuns pe care le-a formulat. Utilizarea corectă a limbajului din sfera valorilor Criteriile pentru acordarea calificativelor Text suport Rolurile în cadrul grupului Itemii probei de evaluare S2. • capacitatea de a exemplifica. am propus realizarea de postere prin care pot fi ilustrate aspecte cum sunt:profilul personal. În acordarea calificativului evaluatorul va ţine seama şi de aspecte cum sunt: • capacitatea de a utiliza în comunicare termeni civici specifici.Sarcinile vor fi formulate corespunzător conţinuturilor învăţării prevăzute în programă. pornind de la experienţa de viaţă anumite sarcini de viaţă. va solicita lămuriri. exemple concrete privind conţinutul evaluat. va avea o atitudine apreciativă faţă de răspunsurile corecte ale cursantului. Evaluatorul va interveni pe parcursul derulării probei cu întrebări de sprijin. referitoare la respectarea unor drepturi S4. justificări. Aprecierea răspunsurilor se va face prin calificative.

tabele. Cerinţele vor fi centrate pe standardele de performanţă. cursantul va fi sprijinit să arate scopul. • reflecţii proprii ale cursantului asupra a ceea ce lucrează. un poster. noutatea. Se poate folosi interviul pentru a desprinde date relevante despre achiziţiile cursantului. un proiect tematic. 36 Des eori Un eori Rar eori . demonstrează corelarea dintre experienţă. Evaluarea portofoliului va viza efectele pe care le-a avut asupra dezvoltării personalităţii. aplicabilitatea unor cunoştinţe. scări de clasificare. Fiecare produs cuprins în portofoliu se evaluează cantitativ (numărul de pagini). dar şi calitativ: creativitatea produsului individual sau colectiv. liste.problemă Evaluare pe baza portofoliului personal Caracteristicile unui portofoliu bun: a) este sistematic: o culegere de lucrări. elementele noi. • temele de zi. Pot fi selectate: o lucrare scrisă. • autoevaluări scrise ale cursantului sau realizate pe bază de interviu. reţete. Examinatorul va formula întrebări de sprijin pentru cursant în susţinerea lucrării. Argumentează un anumit tip de comportament observat la alţii . articole din ziare. c) permite contextualizarea: oferă o bază pentru analiza critică a rezultatelor . un afiş. vor fi formulate corespunzător nivelului de înţelegere a cursantului. a capacităţii de autoevaluare şi a competenţelor de intercomunicare. punctele forte etc. Formulează întrebări pentru a-şi lămuri eventualele aspecte neînţelese Participă la activităţi de grup Asociază situaţiile simulate cu cele reale Manifestă interes faţă de problemele celorlalţi Îşi foloseşte experienţa proprie pentru a rezolva situaţii . învăţare şi evaluare. note şi observaţii legate de învăţare. scale de apreciere. vor viza conţinuturile esenţiale. Exprimă opinii în probleme de viaţă de interes comunitar. materialele folosite. globală şi se va stabili un calificativ. • observaţii pe baza unor ghiduri. În prezentare. pliante. o fişă de observaţie. Interpretează relaţiile dintre membrii grupului. d) evaluarea portofoliului se realizează multicriterial. • fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de cursant.Scări de clasificare Scările de clasificare pot fi utilizate pentru evaluarea standardelor ce vizează aspecte comportamentale. individual sau în cooperare cu alţi colegi. De exemplu. b) este variat: cuprinde o multitudine de materiale obligatorii şi opţionale selectate de cursant şi / sau de cadrul didactic din cele mai relevante realizări personale cum sunt: • fotografii. Se va formula o apreciere holistică. criteriul conformităţii teoriei cu practica se completează cu cel al inovaţiei şi originalităţii. originalitatea. • liste de control şi de verificare. importanţa lucrării. • proiecte tematice. • teste şi lucrări la final de unitate de învăţare. Analizează propriul comportament.

coerenţa internă. a factorilor de blocaj. ce măsuri se pot lua pentru a se evita în viitor unele situaţii nefavorabile. Este tipul de evaluare cu rol de prevenire. de evidenţiere a punctelor forte ale modului de lucru. relevanţa pentru obţinerea aprecierilor Proiectul ca metodă alternativă de evaluare Evaluarea proiectului: Evaluarea are două dimensiuni importante: • Una vizează ce a mers bine. abilităţi. Raportarea cursantului la tema proiectului – măsura în care a înţeles sarcina pe care a avut-o de realizat şi dacă ceea ce a făcut este valid şi relevant pentru abordarea temei. dacă este complet. Calificative Bin Suf e icient Ob servaţi i 37 . II Calitatea activităţii cursantului a. Elaborarea şi structurarea proiectului – evidenţiază logica în argumentarea ideilor. prin modul de concepere este adecvat temei.inventiv. adecvarea la tema propusă. este logic şi argumentat. aşteptările faţă de activitatea desfăşurată. Criterii generale de evaluare a proiectelor: I Calitatea proiectului a. în viitor. competenţele şi abilităţile teoretice şi practice c. îndeplinirea sarcinii individuale în situaţia activităţilor de grup Reflecţii ale cursantului în diferite etape ale realizării portofoliului: asupra propriei munci. cunoştinţe.Calificative se acordă conform criteriilor de apreciere şi indicilor stabiliţi. aspectul. Derularea în timp: punerea în ordine a materialelor Autoevaluarea activităţii desfăşurate:concordanţa scop-rezultat. Validitatea proiectului – măsura în care proiectul. d. modul în care au fost făcute legături între informaţii.calificativul pe care crede cursantul că îl merită.se observă relevanţa pentru tema proiectului. progresul făcut. Completitudinea proiectului – abordare completă a temei. dacă este coerent.eficienţa modului de lucru. măsura în care cursantul este original. Calitatea materialului utilizat . Alte materiale: calitatea acestora. ce nu a mers bine şi de ce. • A doua dimensiune a evaluării vizează ceea ce au acumulat cursanţii în termeni de capacităţi. Criterii de apreciere şi indici Foa rte bine Prezentare:evoluţia faţă de prima prezentare a portofoliului. deprinderi. rezultatul lucrărilor practice. b. acoperă tema propusă. Lucrări practice:adecvate la scop. la semnificaţia şi acurateţea datelor colectate. Creativitatea în abordarea temei – elemente de noutate . e. despre lucrul în echipă.

legătura dar cu tema. culorile îl S-a încercat dezordonat. Exprimarea este clară. Impactul vizual Posterul este ordonat. Multe greşeli de .Scris neciteţ. c. pentru a înfrumuseţarea imaginilor. Posterul este ilustraţiile.b. g. Nivelul de elaborare şi comunicare – analiza de conţinut a proiectului. pentru rezolvarea unele nu au legătură cu tema situaţiei şi sunt puternic motivate. Analiza evaluarea Suficient este Nu sunt incluse aspecte suficiente privind problema dată. 38 . nu au Calitatea Informaţiile sunt Puţine erori de exprimare. Pentru evaluarea proiectelor am realizat o grila adaptată cum e cea de mai jos. înfrumuseţarea aspectelor făcut nici un efort sau vizuale prin folosirea sunt făcute prea puţine culorilor. Greşelile .identificarea practică a tipurilor de greşeli apărute frecvent.nivelul de comunicare pe care cursantul îl dovedeşte în momentul prezentării. Exista Sunt prezentate multe elemente care susţin tema. Calificativ Foarte bine Bine Conţinutul Problema este clar Problema civică evidenţiată. prezentării corecte. Nu este înfrumuseţează. d. simbolurilor. tratată superficial. Realizarea sarcinilor – vizează nivelul de performanţă la care se plasează cursantul în realizarea diferitelor părţi componente ale proiectului. Se înţelege ideea. Calitatea rezultatelor – utilitatea proiectului pentru cel care l-a realizat. acestuia. Documentarea – presupune identificarea informaţiei relevante. e. f. Creativitatea – amprenta personală a efortului cursantului. capacitatea de adaptare la solicitările temei. şi Au fost identificate Majoritatea punctelor de Multe păreri soluţii bune vedere sunt susţinute. Posterul este aspectuos.

Limba şi literatura română Probe de evaluare 39 .

Evitaţi să folosiţi scrierea cu litere de mână în redactarea probelor (scrierea şi citirea cu litere de mână nu este conţinut obligatoriu).În atenţia cadrelor didactice! • • Probele propuse în acest material sunt numai nişte exemple şi nu constituie probe standardizate. probă practică sau evaluarea pe baza portofoliului. Examinarea cursanţilor presupune administrarea a două probe: probă scrisă şi. probă orală. Dacă sunteţi solicitaţi oferiţi cursanţilor explicaţii suplimentare sau sprijin în rezolvarea cerinţelor. În timpul examinării creaţi o atmosferă de calm. 3 şi 4). Asiguraţi-vă de calitatea multiplicării probelor (vizibilitate şi lizibilitate în cazul fotocopierii). Alegerea probei se va realiza în urma negocierii cu cursanţii. Exprimaţi-vă într-un limbaj literar. În cazul disciplinei limba română în cadrul probelor de evaluare se pot elabora şi itemi care să vizeze atingerea standardelor de evaluare propuse la finalul modulelor anterioare ( pentru nivelurile 2. folosind un vocabular accesibil cursanţilor. Este indicat să ţineţi seama de particularităţile cursanţilor în alegerea textelor suport şi a cerinţelor probelor de evaluare. Oferiţi timp suplimentar de lucru persoanelor cu dizabilităţi. Când veţi elabora alte probe de evaluare nu uitaţi să ţineţi seama de standardele de evaluare şi conţinuturile învăţării precizate în programele pentru „A doua şansă” pentru fiecare modul. În acordarea calificativelor ţineţi seama dacă sarcina de lucru a fost rezolvată independent sau cu sprijin. la alegere. • • • • • • • • 40 . abordaţi o atitudine apreciativă faţă de cursanţi.

Ascultă cu atenţie următoarea ştire. [. ………………………………………………………………………………………………… 41 .. Citeşte: Azi se anunţă ploi.] Răspunde la întrebare: Cum se anunţă vremea? 2. 3.20 minute Probă de evaluare orală (varianta 1) 1. Imaginează-ţi că o auzi la radio sau la televizor. Săptămâna aceasta vremea va fi călduroasă. Cum te-ai îmbrăca dacă ai auzi această ştire la radio sau la televizor? Motivează răspunsul..Nivelul I cursantului Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 15 . Eu am uitat umbrela acasă.

20 min. 3. Persoanele în vârstă vor evita expunerea la soare. Ascultă cu atenţie următoarea ştire. [. Este necesar să consumaţi multe lichide.] Răspunde la întrebare: Cum se anunţă vremea? 2. 42 . Probă de evaluare orală (varianta 2) 1. Citeşte: Azi se anunţă vreme călduroasă..Nivelul I cursantului Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 15 . Imaginează-ţi că o auzi la radio sau la televizor.. Cum te-ai îmbrăca dacă ai auzi această ştire la radio sau la televizor? Motivează răspunsul.

după lămuriri suplimentare din partea învăţătorului. Foarte bine Înţelege cu rapiditate semnificaţia globală a unui mesaj audiat. enunţurile date. Citeşte enunţuri în ritm lent. Calificativ Bine Înţelege semnificaţia globală a unui mesaj audiat. în funcţie de anotimp. Vremea va fi călduroasă. În zonele de munte va fi ceaţă. Text suport 1 Text suport 2 Astăzi vremea va fi răcoroasă. După citirea textelor suport solicitaţi cursanţilor să semnaleze dacă aud cuvinte al căror sens nu le este familiar. accentuând prin intonaţie informaţiile esenţiale. după ascultarea repetată a acestuia. în zonele de câmpie vor cădea ploi. cu voce tare. 3 43 . corect. 2 Formulează cu uşurinţă enunţuri logice. iar la amiază de cel mult 11 grade. Dimineaţa temperatura aerului va fi de 5 – 6 grade. Descriptori de performanţă It em 1 Suficient Înţelege semnificaţia globală a unui mesaj oral. potrivite situaţiei date. Citeşte cu uşurinţă. cu mici erori. cu sprijin din partea învăţătorului.Instrucţiuni pentru cadrele didactice: Pentru itemul 1 examinatorul va alege . cu voce tare. Spre seară. potrivite situaţiei date. În ţară nu se vor înregistra precipitaţii. Cerul va fi senin. enunţurile date. Dimineaţă vor fi 17 – 18 grade. Citeşte în ritm lent. cu mici erori de exprimare. Dacă este cazul explicaţi-le sensul acestora. cu mici erori de exprimare. va citi clar. rar textul de mai jos. corect. Formulaţi întrebări prin care să vă asiguraţi că explicaţiile au fost clare pentru cursanţi. Formulează enunţuri logice potrivite situaţiei date. La prânz mercurul termometrelor va înregistra până la 32 de grade. corecte din punct de vedere gramatical. în ritm propriu vorbirii enunţurile date. Formulează enunţuri logice. iar precipitaţiile vor fi sub formă de lapoviţă.

a fost obsedat de ideea de a zbura. 3. Leonardo da Vinci. Dintotdeauna oamenii au visat să cucerească cerul precum păsările.Finalul modulului II cursantului sau intrare în modulul III Numele şi prenumele Timp de lucru: 15 .20 minute Probă de evaluare orală (varianta 1) 1. Prezintă în câteva enunţuri cum te-ai adresa telefonic agenţiei. Nu uita să te prezinţi şi să menţionezi oraşul şi data la care vrei să călătoreşti. Citeşte. . Au trecut însă 400 de ani până când s-a aflat secretul zborului. marele artist şi inventator. Imaginează-ţi că doreşti să rezervi telefonic bilete pentru avionul către Timişoara. 2. Ascultă cu atenţie! Spune câteva informaţii pe care le-ai reţinut din textul ascultat. A lăsat în urma sa mai multe proiecte ale unor maşinării zburătoare imaginate de el.

3. în Ungaria. în Franţa. La 18 martie 1906. Nu uita să te prezinţi şi să menţionezi oraşul şi data la care vrei să călătoreşti. Inventator român. asemenea celor de liliac. El a construit un avion cu cadru din ţevi de oţel şi aripi de pânză de in. Citeşte. Traian Vuia a studiat la Budapesta. Imaginează-ţi că doreşti să rezervi telefonic bilete pentru avionul către Constanţa.Finalul modulului II cursantului sau intrare în modulul III Numele şi prenumele Timp de lucru: 15 . .20 minute Probă de evaluare orală (varianta 2) 1. iar pentru aterizare folosea roţi asemenea celor de maşină. o elice. dar şi în Franţa la Paris. Aparatul de zbor avea motor. 2. Vuia a efectuat cu acest avion primul zbor din lume realizat numai cu mijloacele proprii de bord ale aparatului. Prezintă în câteva enunţuri cum te-ai adresa telefonic agenţiei.Ascultă cu atenţie! Spune câteva informaţii pe care le-ai reţinut din textul ascultat.

2 3 Citeşte enunţurile date în ritm lent. corecte din punct de vedere gramatical. corecte din punct de vedere gramatical conţinutul global a fragmentului audiat. cu sprijinul învăţătorului. coerente. de 15% din costul biletului. prin telefon. Dacă există astfel de situaţii. potrivite situaţiei date. atât pentru transporturi aeriene. rar textul de mai jos. complete (formule de salut. coerente. fără erori de acord. conţinutul global al fragmentului audiat. cu sprijinul învăţătorului. Citeşte enunţurile date în ritm lent. explicaţi cuvintele şi reluaţi citirea textului. în ritm propriu vorbirii. Bilete se pot cumpăra direct de la Bilete se pot cumpăra numai de agenţie sau se pot face rezervări la agenţia de bilete din Strada dr. de prezentare). disponibile. reluând cuvinte mai puţin uzuale. Foarte bine Prezintă în enunţuri logice. Grecia. Preţurile sunt oraşul Cluj o nouă agenţie de foarte avantajoase. Vă recomandăm să vă procuraţi Vă recomandăm să vă procuraţi din timp bilete! din timp bilete. cât şi pentru cele foarte avantajoase. Oferă informaţii esenţiale. cursele interne. potrivite situaţiei date. Text suport 1: Din această luna s-a deschis în Text suport 2: oraşul Arad o nouă agenţie de Din această lună s-a deschis în transporturi aeriene. mai ales pentru internaţionale. conţinutul fragmentului audiat. Preţurile sunt cursele interne. Calificativ Bine Prezintă în enunţuri logice. cu sprijinul întrebărilor cadrului didactic. corecte. . corecte din punct de vedere gramatical. cu mici erori de exprimare. februarie pasagerii vor beneficia de În perioada sărbătorilor de iarnă o reducere de 15% din costul pasagerii vor beneficia de o reducere biletului. dar şi pentru În perioada 15 ianuarie . puteţi realiza un joc de rol în care dumneavoastră să vă asumaţi rolul funcţionarului de la agenţia de bilete. Descriptori de performanţă I te m 1 Suficient Prezintă în enunţuri logice. corect. cu mici erori. 5.Instrucţiuni pentru cadrele didactice: Pentru itemul 1 examinatorul va citi clar. Oferă informaţii esenţiale. cu sprijinul întrebărilor. La itemul 2. de prezentare). de prezentare) coerente. corect. accentuând prin intonaţie informaţiile esenţiale. potrivite situaţiei date. pentru sprijinirea cursantului. Oferă informaţii esenţiale. Citeşte enunţurile date cu uşurinţă. Cipru. în limita locurilor Popa nr. Întrebaţi cursanţii dacă pe parcursul audierii au identificat cuvinte care împiedică înţelegerea textului. complete (formule de salut. (formule de salut.30 destinaţii ca: Spania.

] Spune cât mai multe informaţii pe care le-ai reţinut din textul ascultat.Finalul modulului III cursantului sau intrare modul IV Numele şi prenumele Timp de lucru: 15 . vegetaţia este atât de uscată. Imaginează-ţi că în apropierea locuinţei tale a izbucnit un incendiu. însă pot izbucni din nou. dar şi două parcuri naţionale. Flăcările ameninţă acum unul dintre cele mai mari oraşe. încât au fost de ajuns câteva scântei ca să dea naştere unei adevărate mări de foc. Nu uita să te prezinţi şi să menţionezi adresa unde este incendiului. Citeşte: Din cauza secetei.. Ce vor face oamenii dacă în scurt timp nu va ploua serios? . 2.. 3. [. pline de specii aflate pe cale de dispariţie. Ascultă cu atenţie următorul text.20 minute Probă de evaluare orală (varianta 1) 1. Prezintă în câteva enunţuri cum te-ai adresa telefonic pompierilor. Majoritatea focarelor au fost stinse.

Imaginează-ţi că este necesar să anunţi ambulanţa pentru că ai fost martorul unui accident.20 min Probă de evaluare orală (varianta 2) 1. a fost preluat joi dimineaţă de un elicopter SMURD din Piteşti.. Prezintă în câteva enunţuri cum te-ai adresa telefonic. Nu uita să te prezinţi şi să menţionezi adresa unde a avut loc evenimentul.] Spune cât mai multe informaţii pe care le-ai reţinut din textul ascultat. Elicopterul a aterizat la Bucureşti în numai 15 minute. cu grave probleme respiratorii.. 3. Ascultă cu atenţie următorul text. 2. Datorită medicilor copilul se află acum în afara oricărui pericol. Copilul se afla în stare critică şi avea urgent nevoie de o intervenţie chirurgicală. Citeşte: Un bebeluş de cinci luni. . [. Va fi externat în următoarele două zile.Finalul modulului III cursantului sau intrare modul IV Numele şi prenumele Timp de lucru: 15 .

complete (formule de salut. complete (formule de salut. Descriptori de performanţă It em 1 Suficient Prezintă în enunţuri logice.Instrucţiuni pentru cadrele didactice: Pentru itemul 1 examinatorul va citi clar. cu sprijinul întrebărilor. informaţii esenţiale şi de detaliu din fragmentul audiat. potrivite situaţiei date. coerente. corecte din punct de vedere gramatical informaţii esenţiale şi de detaliu din fragmentului audiat. Conducătorii ambulanţei Prin intervenţia pompierilor şi SMURD erau studenţi la facultatea salvării au fost salvate numeroase de medicină. corecte din punct de vedere gramatical. medici sau voluntari ai persoane. Ele au fost cauzate de Echipajul era condus de un medic coşuri de fum defecte sau pregătit în domeniul anesteziei şi a necurăţate. Acesta avea la bază anului trecut. cu sprijinul întrebărilor cadrului didactic. potrivite situaţiei date. Calificativ Bine Prezintă în enunţuri logice. Denumirea SMURD verifice instalaţiile electrice să provine de la prescurtarea supravegheze atent copiii şi să nu Serviciului Mobil de Urgenţă. însoţind exprimarea de elemente de comunicare nonverbală . informaţiile esenţiale din fragmentul audiat. Oferă informaţii esenţiale. serviciu are în prezent în dotare şi elicoptere care fac posibilă salvarea mai multor vieţi. Text suport 1: Text suport 1: În septembrie 1990 a început Numărul incendiilor a crescut experimentarea unui sistem de în primele luni ale acestui an urgenţă ce funcţionează şi în alte ţări comparativ cu aceeaşi perioadă a europene. potrivite situaţiei date. 2 Oferă informaţii esenţiale. accentuând prin intonaţie informaţiile esenţiale. Cele mai multe transportul unui echipaj medical cu incendii s-au produs în judeţele dotarea necesară la locul unde se Prahova. instalaţii electrice sau de acordării primului ajutor. să Reanimare şi Descarcerare. de prezentare). Foarte bine Prezintă în enunţuri logice. Dacă există astfel de situaţii explicaţi cuvintele şi reluaţi citirea textului. corecte din punct de vedere gramatical. Braşov şi în municipiul află pacientul în stare gravă. București. complete (formule de salut. Oferă informaţii esenţiale. rar textul de mai jos. de prezentare). fără erori de acord. coerente.fumatul neglijent. dar şi de jocul foarte bine echipată. Întrebaţi cursanţii dacă pe parcursul audierii au identificat cuvinte care împiedică înţelegerea textului. Transportul încălzire defecte sau improvizate pacientului se făcea cu o maşină . cu sprijinul învăţătorului. coerente. cu sprijinul cadrului didactic. copiilor cu focul. de prezentare) coerente. Acest cureţe şi să verifice sobele. lase la îndemâna lor surse de foc. cu mici erori de exprimare. Populaţia este sfătuită să Crucii Roşii.

corect. Citeşte în ritm lent. cu mici erori textul dat. corespunzătoare. .3 Citeşte în ritm lent. coerent. Citeşte cu uşurinţă. coerent textul dat. în ritm propriu vorbirii textul dat. corect.

Finalul modulului IV cursantului Timp de lucru: 25 – 30 min. Ascultă cu atenţie textul . veniţi cu mine la domnul judecător şi daţi mărturie că eu nu-s vinovat cu nimic! La această rugăminte a lui. dar nu pot! Trebuie să merg să culeg prunele. Dacă era alt judecător veneam bucuros. Povesteşte o întâmplare trăită sau auzită în căreia i se potrivească proverbul „Prietenul la nevoie se cunoaşte”.Aş veni.Iubiţi prieteni. dragul meu. Doar nu vrei să se scuture toate. zise el. Doar nu vrei să mi se întâmple ceva rău. cel dintâi prieten răspunse: . Citeşte cu intonaţie fragmentul de mai jos: Deşi în gândul lui el se ştia că este nevinovat. 3. Numele şi prenumele Probă orală (varianta 1) 1. Nu ştii că judecătorul este aspru la mânie? Mi-e teamă.Nici eu nu pot veni. Răspunde apoi la întrebări • Care este titlul textului? • Din ce motive primii doi prieteni au spus că nu pot veni la judecătorie? • Ce hotărâre a luat judecătorul? De ce? 2. totuşi se sperie şi alergă la cei trei prieteni ai săi. . . Cel de-al doilea bun prieten spuse repede: .

veniţi cu mine la domnul judecător şi daţi mărturie că eu nu-s vinovat cu nimic! La această rugăminte a lui. Răspunde apoi la întrebări: • Care sunt personajele textului? • Din ce motiv al doilea prieten l-a refuzat pe învinuit? • Cum l-a înduplecat al treilea prieten pe judecător? 2. Ascultă cu atenţie textul. Nu ştii că judecătorul este aspru la mânie? Mi-e teamă.Finalul modulului IV cursantului Timp de lucru: 25 – 30 min. Cel de-al doilea bun prieten spuse repede: . zise el. Dacă era alt judecător veneam bucuros. . Doar nu vrei să se scuture toate.Aş veni. Citeşte cu intonaţie fragmentul de mai jos: Deşi în gândul lui el se ştia că este nevinovat. Numele şi prenumele Probă orală (varianta 2) 1. Povesteşte o întâmplare trăită sau auzită în căreia i se potrivească proverbul „Prietenul la nevoie se cunoaşte”.Iubiţi prieteni. totuşi se sperie şi alergă la cei trei prieteni ai săi. cel dintâi prieten răspunse: . dar nu pot! Trebuie să merg să culeg prunele. Doar nu vrei să mi se întâmple ceva rău. 3. . dragul meu.Nici eu nu pot veni.

. De atunci el îşi cunoscu mai bine prietenii. dar nu pot! Trebuie să merg să culeg prunele. Dacă era alt judecător veneam bucuros. Mă cunoaşteţi de mult timp. veniţi cu mine la domnul judecător şi daţi mărturie că eu nu-s vinovat cu nimic. Numai cel de-al treilea. Şi cu toate acestea. în cazul în care observaţi că se abat de la subiect sau că logica exprimării devine precară. Dacă este nevoie.Instrucţiuni pentru cadrele didactice: Atrageţi atenţia cursanţilor că trebuie să fie atenţi la conţinutul textului deoarece vor avea de rezolvat anumite sarcini pornind de la acesta. Doar nu vrei să mi se întâmple ceva rău. Deşi el se ştia că este nevinovat. totuşi se sperie şi alergă la cei trei prieteni ai săi. zise el.Iubiţi prieteni. intră la judecător şi-i vorbi acestuia cu atâta inimă şi cu aşa vorbe frumoase despre cinstea. evitaţi să corectaţi greşelile de exprimare ale acestora. Doar nu vrei să se scuture toate. cel de-al treilea prieten îl iubea şii era credincios şi devotat. buna purtare şi dreptatea prietenului său. Cel de-al doilea bun prieten spuse repede: . Adevăratul prieten Un om avea trei prieteni. sprijiniţi cursanţii oferindule sugestii sau întrebări ajutătoare. el plecă cu dânsul. se arătă gata să meargă la judecător. La itemul 2. . acela pe care nu-l iubea aşa de mult.Aş veni. Voi ştiţi toată viaţa mea. dragul meu.Nici eu nu pot veni. cel dintâi prieten răspunse: . Nu ştii că judecătorul este aspru la mânie? Mi-e teamă. după ce-i spuse vorbe de laudă. încât judecătorul nu a mai avut nici o bănuială asupra lui şi-i dădu drumul. când cursanţii povestesc. judecătorul oraşului chemă pe omul cel cu trei prieteni la judecătorie. Să vedeţi cum şi-a arătat acesta iubirea şi credinţa. Într-o zi. iar pe-al treilea mai puţin. La această rugăminte a lui. spunând că s-a făcut vinovat de o mare greşeală. Într-adevăr. Pe doi dintre ei îi iubea ca şi cum i-ar fi fost fraţi.

coerent şi expresiv textul. Foarte bine a) Desprinde cu uşurinţă informaţii esenţiale si de detaliu dintr-un text audiat o singură dată. cursiv. exprimându-se logic. Relatează o întâmplare trăită sau auzită potrivită temei propuse. 2 Relatează. cu 2. Citeşte corect. cu mici erori textul dat. corect. corecte si complete din punct de vedere al conţinutului. cu 2-3 greşeli de acord sau topică. cu 1-2 greşeli de exprimare Citeşte în ritm lent. exprimânduse logic. Relatează cu uşurinţă o întâmplare trăită sau auzită potrivită temei propuse. corect din punct de vedere gramatical.Descriptori de performanţă I te m Suficient a) Desprinde informaţii esenţiale şi de detaliu dintr-un text audiat. o întâmplare trăită sau auzită potrivită temei propuse. 3 Citeşte în ritm lent. . exprimânduse logic. b) Formulează cele trei răspunsuri la întrebări sub forma unor enunţuri simple corecte din punct de vedere al conţinutului . corecte si complete din punct de vedere al conţinutului şi fără erori de acord sau topică. coerent textul dat. b) Formulează răspunsurile sub forma unor enunţuri. 1 Bine a) Desprinde informaţii esenţiale si de detaliu dintr-un text audiat. cu ajutorul unor întrebări de sprijin. cu 1-2 greşeli de acord sau topică.4 greşeli. solicitând repetarea unor fragmente din textul suport. Calificativ b) Formulează cele trei răspunsuri sub forma unor enunţuri elaborate. solicitând repetarea lecturării şi cu sprijinul unor întrebări ale examinatorului.

. Completează propoziţiile folosind cuvinte potrivite......... . • Dimineaţa mă trezesc la ora . Eu erau în gară. este prietenul meu.... maşină telefon mâini televizor ceas tren carte 2..... Trenul era în gară... • Eu stau în localitatea . eraţi în gară.......... Tu şi Ana erai în gară...... • .......... Uneşte fiecare imagine cu cuvântul potrivit... .. Uneşte cuvintele din cele două coloane pentru a obţine propoziţii...... Tinerii eram în gară...... Scrie o propoziţie potrivită situaţiei din ilustraţie.... 4..... 3..............Nivelul I cursantului Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 60 minute PROBĂ SCRISĂ 1............. ....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Descriptori de performanţă Item ul I1 Suficient Realizează corect corespondenţa imagine. respectând regulile de ortografie. respectând ortografierea cuvintelor şi regulile scrierii cu majusculă. Calificativ Bine Realizează corect corespondenţa imagine. Formulează un enunţ corect din punct de vedere gramatical.cuvânt pentru toate cele şase situaţii date. Foarte bine Realizează corect corespondenţa imagine. Realizează corect corespondenţă în trei dintre situaţii.cuvânt pentru cinci dintre situaţiile date. cu o eroare de ortografie. Completează corect două enunţuri. Realizează corect corespondenţă în două dintre situaţii. Acest lucru se va reflecta în acordarea calificativelor. Nu uitaţi că scrierea cu litere de mână nu este conţinut obligatoriu! Puteţi lua în calcul la evaluare lizibilitatea scrierii şi mai puţin estetica. Formulează un enunţ logic cu cel mult două greşeli de ortografie. Formulează un enunţ corespunzător imaginii. Completează corect cele trei enunţuri. Realizează corect corespondenţă în cele patru situaţii.cuvânt pentru patru dintre situaţiile date. cu o eroare de ortografiere sau de utilizare a majusculei. Completează corect cele trei enunţuri. respectând acordul dintre subiect şi predicat. corect din punct de vedere gramatical. respectând ortografierea cuvintelor şi scrierea cu majusculă. respectând acordul dintre subiect şi predicat. respectând acordul dintre subiect şi predicat. I2 I3 I4 .Instrucţiuni pentru cadrele didactice: Dacă este cazul oferiţi sprijin pentru înţelegerea cerinţelor.

... între orele 13:00-15:00.. de luni până vineri.. 3.. angajat – salariat................ talent.... Anunţul este valabil până la 1 noiembrie... Anunţul se adresează persoanelor cu vârste .............. ..... .... Din fiecare şir de cuvinte încercuieşte-l pe acela care are înţeles asemănător cu cel dat.................. 2............. persoană – vietate. ziar...Nivelul II cursantului Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 60 minute Probă scrisă 1...... croitori şi muncitori necalificaţi. tinereţe..... Sediul societăţii comerciale este în Strada ...... profesie... ______________________________________ c) îţi exprimi bucuria pentru reuşita unui prieten.. muncitor... om....... anunţ – ştire........ Persoanele interesate sunt aşteptate la sediul nostru din Strada Câmpina numărul 5. cu vârste cuprinse între 18 şi 50 de ani.. etate... vârstă – copilărie... Foloseşte semne de punctuaţie potrivite şi formulează în scris câte o propoziţie prin care: a) dai o informaţie despre starea vremii.. ani.. _____________________________________ b) întrebi preţul unui produs. Completează spaţiile punctate cu informaţii desprinse din textul citit..... ... meserie – pricepere.. căsătorit.... bucurie........... bărbat.. Se fac angajări pentru următoarele meserii: ....... şi ................ Citeşte: Societate Comercială angajează vânzători.. numărul 5.......

______________________________________ …………………………………………………………………………………………………. ..

Foarte bine Completează cele cinci spaţii lacunare cu informaţiile corecte desprinse din textul citit. Descriptori de performanţă Item 1 Suficient Completează patru spaţii lacunare cu informaţiile corecte desprinse din textul citit. semnul întrebării. Identifică în mod corect patru sinonime ale cuvintelor date. cu cel mult trei erori de ortografie şi/sau de punctuaţie. cu cel mult două erori ortografice. respectând regulile ortografice. respectând cerinţele date. Este importantă logica enunţurilor. Calificativ Bine Completează cele cinci spaţii lacunare cu informaţiile corecte desprinse din textul citit. cu cel mult două erori de ortografie şi/sau de punctuaţie. respectând cerinţele date. cu o eroare ortografică. interogative şi exclamative elaborate.Instrucţiuni pentru cadrele didactice: Atrageţi atenţia cursanţilor că la itemul 3 rolul ilustraţiilor este acela de a-i sprijini în formularea enunţurilor. Formulează propoziţii enunţiative. logica exprimării şi regulile de ortografie şi punctuaţie. Formulează propoziţii enunţiative. dar nu este obligatorie menţinerea informaţiilor sugerate de acestea. interogative şi exclamative elaborate. scrierea ortografică şi utilizarea semnelor de punctuaţie studiate (punctul. interogative şi exclamative simple. Identifică în mod corect trei sinonime ale cuvintelor date. Identifică în mod corect cele cinci sinonime ale cuvintelor date. semnul exclamării). Formulează propoziţii enunţiative. 2 3 .

a) Familia şi-a petrecut c) Au fost cazaţi: sărbătorile de iarnă la: □ în camping □ Sinaia. să-mi petrec sărbătorile de iarnă la Căciulata. □ la hotel □ Căciulata. □ autocarul. Până la urmă am fost cazaţi. Pe data de 24 decembrie. am văzut că nu era nicio maşină parcată. alţii mai liniştiţi. Nimeni nu se aştepta să venim. □ trenul. 2. Camera era foarte curată şi foarte călduroasă. □ Turnu şi Cozia.Nivelul III cursantului Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 60 minute Probă scrisă Citeşte textul următor: Sărbători la Căciulata După un an greu de muncă m-am hotărât ca. împreună cu familia. 1. aşa că şi restaurantul hotelului era închis. ne-am urcat în tren. În cele zece zile petrecute la Căciulata am avut timp să ne odihnim. cu bagajele făcute. Să fi venit toată lumea cu trenul? Surpriza era să fie mare când am văzut că eram singurii turişti din hotel. Scrie cuvinte cu înţeles opus celor date: • închis – • curată • mare • călduroasă • liniştiţi - . □ la vilă □ Călimăneşti. Spre seară hotelul a început să se umple de turişti: unii mai zgomotoşi. De Revelion am petrecut grozav! Nu am regretat deloc hotărârea de a ne petrece sărbătorile în această staţiune. d) Au vizitat mănăstirile: b) Ei au călătorit cu: □ Cozia şi Sibiu □ maşina. Când am ajuns la hotelul unde eram cazaţi. Marchează cu X varianta corectă. □ Cozia şi Călimăneşti. să vizităm mănăstirile Cozia şi Turnu şi chiar să facem o excursie până la Sibiu.

.................... ................................. .........3.......... .. Selectează din textul citit şi scrie: a) trei substantive comune:________________________________________ b) trei substantive proprii:__________________________________________ c) trei verbe:__________________________________________________ 4........ Scrie în spaţiul de mai jos textul unei felicitări adresată unei persoane dragi..................... cu ocazia sărbătorilor de iarnă....................................................

Descriptori de performanţă It em I1 I2 Suficient Alege corect două dintre variantele de răspuns. respectând normele de structură ale acesteia. pentru rezolvarea sarcinilor de la itemul 3 puteţi reaminti cursanţilor (în special celor care nu au parcurs integral modulul III) definiţiile substantivului.Instrucţiuni pentru cadrele didactice: Dacă este cazul. Scrie antonime pentru patru dintre cuvintele date. cu 2-3 erori de structură. păstrând în forma acestora genul şi numărul cuvintelor date Scrie fără erori de ortografie cel puţin opt cuvinte care să satisfacă cerinţele precizate Scrie o felicitare elaborată potrivită situaţiei propuse. verbului şi adjectivului. respectând normele de structură ale acesteia. punctuaţie şi/sau aşezare în pagină. ortografie. cu 12 erori de ortografie sau de formă (schimbarea genului sau numărului faţă de cuvintele date) Scrie cu 1-2 erori de ortografie şaseşapte cuvinte care să satisfacă cerinţele precizate Scrie o felicitare succintă potrivită situaţiei propuse. punctuaţie şi/sau aşezare în pagină Calificativ Bine Alege corect trei dintre variantele de răspuns Scrie antonime ale celor cinci cuvintelor date. cu 1-2 greşeli de ortografie. cu 3-4 erori de ortografie sau de formă (schimbarea genului sau numărului faţă de cuvintele date Scrie cu 1-2 erori de ortografie cel puţin cinci cuvinte care să satisfacă cerinţele precizate Scrie o felicitare succintă potrivită situaţiei propuse. punctuaţie şi/sau aşezare în pagină Foarte bine Alege corect cele patru variante de răspuns Scrie antonime pentru cele cinci cuvinte date. cu 1-2 greşeli de ortografie. Atrageţi atenţia cursanţilor ca în redactarea felicitării să se încadreze în spaţiul destinat scrierii. I3 I4 .

.............. Ea îţi înfigea furca în brâu şi începea să răsucească un fir lung şi subţire... Care era înfăţişarea bunicii? ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………….......... …………. .. cu părul alb. Unde mergeau bunica şi nepotul? ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………... Niciunul dintre noi nu ştiam cum trece timpul... Înaltă................. cu gura strânsă......... Fusul îmi sfârâia la urechi... ... 1... Ea mă săruta pe frunte............... Răspunde în scris la întrebări folosind informaţii desprinse din text: a.......... ..... creţ..... ………………………………………………………………......... Ne duceam la umbra dudului rotat din fundul grădinii. cer şi noi să aibă alt înţeles decât cel pe care îl au în text.......…….............................. Îi sărutam mâna......................................Nivelul IV prenumele elevului Finalul modulului minute Numele şi Timp de lucru: 60 Probă scrisă Citeşte textul: O văd ca prin vis.... …………………………. 2........... ……………………….....… b....................... Mă uitam la cer printre frunzele dudului............ cu ochii căprui.. Eu mă culcam pe spate şi lăsam alene capul în poala ei........... uscăţivă........ Cum îşi petreceau ei timpul sub dud? …………………………………………………………….............. ......... ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …........ c............... Formulează enunţuri în care cuvintele: părul..

........ …………………………………………………………..... ..... ……………………………………………... ………………………. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …..... ……………………………………………………………………………… ….... • I-a / Ia o pâine! • Cum sau / s-au întâmplat lucrurile? • S-au / Sau dus la un ne-am / neam din partea mamei...... 3.......... ..... ........ ... 5.......…….. ……………………………………….........…………………………………………………………......................... …………………………………................... 4. Dă textului un titlu potrivit..... .. • S-a / Sa dus să se plimbe cu prietenii.. ……………………………………………………………………………… …....... Scrie-le pe spaţiile punctate...... ............... ……………………………………………………………………………… …............ Identifică în textul citit şase adjective.. un coleg etc... ……………………….... .............. ……………………………………………………………………………… ….... din cel puţin cinci enunţuri în care să descrii o persoană dragă ţie (un prieten.. ……………………………………………………………………………… ……………………………………….......... .... ...... ......).......... Încercuieşte varianta corectă: • La / L-a ora opt a sunat telefonul.................. Scrie un scurt text.... un membru al familiei.

punctuaţie. titlul este semnificativ. scrie lizibil. scrie lizibil. de despărţire în silabe la capătul rândului sau de folosire a alineatelor. Construieşte în scris propoziţii logice în care a schimbat sensul şi păstrând forma celor trei cuvinte date. cu 4-5 erori de scriere. pentru textul realizat. punctuaţie. corecte si complete din punct de vedere al conţinutului . de despărţire în silabe la capătul rândului sau de folosire a alineatelor. Construieşte în scris propoziţii logice în care a schimbat sensul celor trei cuvinte date. ori de schimbare a formei cuvintelor.2 erori de scriere şi/sau punctuaţie. Calificativ Bine Formulează cele trei răspunsuri la întrebări sub forma unor enunţuri. logic înlănţuite . scriind lizibil cu 2-3 erori de scriere şi/sau punctuaţie. de despărţire în silabe la capătul rândului sau de folosire a alineatelor. Identifică şase adjective în text. scriind lizibil cu 1. Încercuieşte patru variante corecte de scriere a cuvintelor Redactează textul folosind mai mult de cinci enunţuri. punctuaţie. Identifică patru adjective din text.Instrucţiuni pentru cadrele didactice Descriptori de performanţă It em 1 Suficient Formulează cele trei răspunsuri la întrebări sub forma unor enunţuri simple corecte din punct de vedere al conţinutului. Încercuieşte cele cinci variante corecte de scriere a cuvintelor. Foarte bine Formulează răspunsurile la întrebări sub forma unor enunţuri elaborate. titlul reflectă conţinutul textului realizat. cu 2-3 erori de scriere. clare. scrie lizibil cu 1-2 încălcări ale regulilor de ortografie. 2 3 4 5 . Redactează textul folosind cinci sau mai multe enunţuri simple clare. Redactează textul folosind mai mult de cinci enunţuri elaborate. corecte si complete din punct de vedere al conţinutului. titlul este semnificativ pentru textul realizat. scriind lizibil fără abateri de la regulile de ortografie şi punctuaţie. ori de schimbare a formei cuvintelor. logic înlănţuite. cu 3-4 greşeli de scriere şi/sau punctuaţie Construieşte în scris propoziţii logice în care a schimbat sensul a cel puţin două dintre cuvinte date. clare. Identifică cinci adjective în text . cu 1-2 erori de înlănţuire logică. cu 12 greşeli de scriere şi/sau punctuaţie. Încercuieşte trei variante corecte de scriere a cuvintelor. fără abateri de la ortografie şi punctuaţie.

.................................................... ........................... Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 30 minute Probă practică 1.. ...... .......... ..... .......................... Se bat 5 – 6 o□ă.... şunca şi ceapa.. Scrie o listă cu alimentele care îţi trebuie pentru prepararea omletei............................... 2........... .......... ... 1-2 felii de caş□aval........ ..... .................... Amestecaţi-le cu caşcavalul........... ......................... Completează casetele cu literele care lipsesc............................ Adăugaţi □ărar tocat............ 2 – 3 felii de □uncă... Omletă de primăvară Se t□acă 2 fire de c□apă verde.............Nivelul I cursantului ........ . Într-o ti□aie încin□eţi 4 – 5 linguri de □lei şi pră□iţi compoziţia pe a□bele părţi........... ...............................................................................................

De asemenea. rupt. În această situaţie puteţi verifica şi capacităţile de exprimare orală.Instrucţiuni pentru cadrele didactice. Dacă se optează pentru aplicarea acestui item cadrele didactice trebuie să realizeze descriptori de performanţă ori liste de verificare care să permită evaluarea.). de activităţi pe care urmează să le desfăşurăm etc. puteţi solicita cursanţilor simularea operaţiunilor pe care le presupune prepararea reţetei culinare. cuvinte sau chiar propoziţii. . Se poate preciza că în viaţa de zi cu zi suntem puşi în situaţia de a întocmi liste (de cumpărături. Suplimentar. pentru verificarea capacităţii de receptare a mesajului scris şi de citire conştientă. de invitaţi la un anumit eveniment. Foarte bine Completează corect cele 11 litere în cuvinte Identifică cele şase ingrediente şi scrie cuvinte corespunzătoare fără erori de ortografie. solicitându-le verbalizarea operaţiunilor pe care le realizează. Cadrele didactice care examinează trebuie ca înainte de distribuirea fişelor de lucru să facă o scurtă prezentare a aspectului practic pe care îl presupune proba. se pot ivi situaţii în care un anumit text scris să fie pătat. Descriptori de performanţă It em 1 2 Suficient Completează corect cele 7-8 litere în cuvinte Identifică 5 ingrediente şi scrie cuvinte corespunzătoare cu 1-2 erori de ortografie Calificativ Bine Completează corect cele 9-10 litere în cuvinte Identifică cele şase ingrediente şi scrie cuvinte corespunzătoare cu 1-2 erori de ortografie. fapt care face necesară reconstituirea acestora prin completarea cu litere.

Scrie în casetă un bilet care să poată fi răspunsul la cel pe care l-ai obţinut prin lipire. Verişoara Cristin ştrandul de ta. 2.Nivelul II cursantului Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 30 minute Probă practică 1. Din greşeală cineva l-a rupt. Decupează bucăţile şi josul paginii. 3. viitoare a . să mergem împreună. ai Să-mi spui timp când Am Da la marginea se deschide aflat că niel. săptămâna oraşului . O persoană ţi-a lăsat un bilet. Prezintă oral o situaţie din viaţă reală când trebuie să scrii un bilet. Lipeşte-le în spaţiul liber de mai jos pentru a reconstitui biletul.

Scrie biletul într-o formă clară. Scrie biletul sub forma unui enunţ. Prezintă succint o situaţie sugerată. lipici. Calificativ Bine Reconstituie biletul corect. Avertizaţi-i că în lipire trebuie să respecte spaţiul dintre cuvinte şi aşezarea în pagină a textului unui bilet. lipici şi fişa de lucru.Instrucţiuni pentru cadrele didactice: Materiale necesare: foarfece. 2 I 3 Identifică destinatarul şi expeditorul biletului cu ajutorul unor întrebări suplimentare formulate de cadrul didactic. independent. puteţi formula întrebări cu ajutorul cărora aceştia să conştientizeze că persoana care scrie biletul de răspuns este cea care l-a primit pe cel reconstituit. argumentând necesitarea ori . Instrucţiuni: Fiecare cursant va primi foarfece. respectând în asamblare spaţiul dintre cuvinte şi aşezarea în pagină a unui bilet. Prezintă situaţie adecvată. Dacă este necesar le puteţi da un exemplu. Pentru 3 spuneţi cursanţilor că deşi în prezent există o multitudine de mijloace de comunicare (telefon. pentru a vă asigura că toţi cursanţii au înţeles sarcina de lucru de la itemul 2. precisă şi corectă. adaptând conţinutul la scopul precizat şi respectând normele structurale ale unui bilet. Solicită învăţătorului confirmarea corectitudinii identificării expeditorului şi destinatarului biletului. argumentând cu sprijinul întrebărilor Foarte bine Reconstituie biletul corect. punctuaţie sau de aşezare în pagină. Precizaţi cursanţilor că trebuie întâi să aranjeze bucăţile de hârtie şi apoi să le lipească. telegrame etc. punctuaţie sau de aşezare în pagină. Scrie lizibil cu cel mult 2 greşeli de ortografie. Scrie lizibil 2-3 greşeli de ortografie. Descriptori de performanţă I te m 1 Suficient Reconstituie biletul cu sprijin din partea învăţătorului respectând în asamblare aşezarea în pagină a unui bilet. cu precizie şi uşurinţă respectând în asamblare spaţiul dintre cuvinte şi aşezarea în pagină a unui bilet. scrisori. după solicitarea unor explicaţii suplimentare. adaptând conţinutul la scopul precizat şi respectând normele structurale ale unui bilet. Scrie lizibil cu cel mult 2 greşeli de ortografie. independent. argumentând cu sprijinul întrebărilor Prezintă o situaţie adecvată . Scrie biletul într-o formă clară şi corectă. punctuaţie sau de aşezare în pagină. Identifică uşor expeditorul şi destinatarul biletului. fişa de lucru a cursantului. e-mail) se pot ivi cazuri în care este indicat să folosim comunicarea prin bilete. adaptând conţinutul la scopul precizat cu respectând normele structurale ale unui bilet. Dacă este nevoie.

formulate de învăţător necesitarea ori utilitatea folosirii biletului. Se exprimă logic. . relativ cursiv. cursiv. corect. cu mici erori de exprimare. formulate de învăţător necesitarea ori utilitatea folosirii biletului. Se exprimă fără dezacorduri între subiect şi predicat. fără dezacorduri gramaticale. utilitatea folosirii biletului. Revine la logica exprimării cu intervenţia învăţătorului. Se exprimă logic.

……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… . rotundă. Prezintă în scris înfăţişarea scriitorului al cărui portret nu l-ai folosit. pieptănat pe spate. bogat. Are mustaţă. 2. mustaţă subţire. Bărbat în jurul vârstei de 60 de ani. Subliniază-le. Păr cărunt. Faţă rotundă. Slăbuţ. bogat. cu faţă prelungă. frunte înaltă.Nivelul III cursantului Finalul modulului minute Numele şi prenumele Timp de lucru: 30 Probă practică Decupează chipurile din josul paginii şi lipeşte-le în dreptul descrierii care i se potriveşte. Bărbat cu vârsta cu vârsta cuprinsă între 30 şi 40 de ani. Faţă rotundă. Păr cărunt. Bărbat cu vârsta cuprinsă între 40 şi 50 de ani. Faţă plină. Are mustaţă. Păr de culoare închisă pieptănat cu cărare pe partea stângă. ondulat pieptănat pe spate. Păr tuns scurt. Foloseşte cel puţin trei adjective. Bărbat în jurul vârstei de 60 de ani.

C. Mihail Sadoveanu.Instrucţiuni pentru cadrele didactice Materiale necesare: fişa de lucru. Cadrele didactice pot opta pentru chipurile şi descrierile altor persoane (nu neapărat personalităţi). Intuiţi fişa de lucru şi spuneţi-le că portretele sunt ale unor personalităţi româneşti: Ioan Slavici. Aurel Vlaicu. Foloseşte trei adjective şi le subliniază. Utilizează 2 – 3 adjective. Respectă normele ortografice şi de punctuaţie. culoarea părului. 2 . Spuneţi-le că o descriere este cu atât mai sugestivă cu cât sunt folosite mai multe adjective. Dacă este nevoie puteţi sprijini cursanţii sugerându-le să estimeze vârsta pe care o are persoana din portret. Calificativ Bine Pune corect în corespondenţă trei dintre descrieri cu portretele Realizează portretul în concordanţă cu imaginea. întocmirea unui portret robot etc.A Rosetti. Utilizează 2 – 3 adjective şi recunoaşte două dintre ele. Descriptori de performanţă It em 1 Suficient Pune corect în corespondenţă două dintre descrieri cu portretele. Le puteţi solicita să dea astfel de exemple: recunoaşterea unei persoane pe care nu o cunoşti şi cu care urmează să te întâlneşti. Ca variantă la exerciţiul 2 puteţi opta pentru descrierea unei alte persoane care se află în sala de examen. dar recunoaşte doar unul. pieptănătură etc. a sprâncenelor. Descrierea nu conţine elemente eronate. Realizează portretul în concordanţă cu imaginea. foarfece. În scriere are 3 greşeli. însă nu permite recunoaşterea personajului. precizând cel puţin trei aspecte ale înfăţişării. lipici Instrucţiuni: Înainte de a solicita cursanţilor scrierea textului le puteţi spune că în viaţă pot interveni situaţii în care trebuie să recunoşti o persoană numai după descrierea care îi este făcută. Descrierea permite recunoaşterea. În scriere are 1 -2 greşeli. Alexandru Vlahuţă. forma feţei. precizând cel puţin două aspecte ale înfăţişării. Foarte bine Pune corect în corespondenţă cele patru descrieri cu portretele. Realizează portretul precizând 1 – 2 aspecte esenţiale.

.................................................... • un anunţ de vânzare a unei locuinţe...... ..................................................... ......................................... ............................................................................................................... .. ........................................................................................................................................................................ ............................................................................................. 2....... ............................................................................................................................................ Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 30 minute Probă practică 1................................. ...... Decupează-le şi lipeşte-le pe o coală albă........................................ Scrie câteva enunţuri prin care să convingi turiştii să-şi petreacă vacanţele în acest loc.............. Imaginează-ţi că eşti proprietarul cabanei care este prezentată în imaginile date...........Nivelul IV cursantului ................................. • reclamă........................................................... Caută în publicaţia primită: • titlul unui articol despre sport....................................................

anunţul şi reclama care satisfac cerinţele precizate. În acest caz puneţi la dispoziţia cursanţilor şi alte materiale: carioci. Instrucţiuni: Înainte de a solicita cursanţilor scriere textului puteţi propune o activitate de intuire a imaginilor suport. independent. • serviciile care le sunt oferite turiştilor. în paginile ziarului şi găseşte cu sprijinul învăţătorului. punctuaţie şi/sau de structură. 2 .Instrucţiuni pentru cadrele didactice: Materiale necesare: ziare. • preţuri practicate etc. reclame şi anunţuri. cu multe reveniri. Descriptori de performanţă It em 1 Suficient Se orientează greoi. prezentând 5-6 caracteristici esenţiale şi de detaliu surprinse în ilustraţii. punctuaţie şi normele de înlănţuire logică a enunţurilor în cadrul textului. respectând regulile de ortografie. Redactează textul prezentând în enunţuri simple 3-4 caracteristici esenţiale şi/sau de detaliu surprinse în ilustraţiile date. anunţul şi reclama care satisfac cerinţele precizate. Redactează textul prezentând în enunţuri dezvoltate 34 caracteristici esenţiale şi/sau de detaliu surprinse în ilustraţii. Ca variantă la această sarcină de lucru. în paginile ziarului şi identifică independent. cu multe reveniri. puteţi solicita cursanţilor ca folosind imaginile să realizeze un afiş publicitar. anunţul şi reclama care satisfac cerinţele precizate. • trebuie precizată locaţia în care se află. titlul articolului. reviste care să conţină articole despre sport. punctuaţie şi/sau de structură. Scrie lizibil. Redactează textul. cu 1-2 abateri de la normele de ortografie. Calificativ Bine Se orientează greoi. markere. Foarte bine Se orientează cu uşurinţă în paginile ziarului şi identifică rapid. creioane colorate. Scrie cu 3-4 abateri de la normele de ortografie. în ziarul primit titlul articolului. Formulaţi întrebări de sprijin. Scrie lizibil. în titlul articolului. sub forma unor enunţuri elaborate. Sugeraţi-le că: • vila trebuie să porte un nume. coli A3.

Cadrele didactice examinatoare pot adapta aceste grile în funcţie de specificul grupei de cursanţi. • Susţinerea proiectului. În aprecierea şi notarea proiectului realizat se va ţine seama de: • Întinderea. În ghidurile pentru cursanţi. • Modulul 3 – Reguli de comportare civilizată. Evitaţi să formulaţi întrebări care să solicite doar memoria cursantului! Durata susţinerii unei lucrări din portofoliu trebuie să fie de 15 – 20 de minute. De exemplu: • Modulul 1 – Reţete culinare. ce informaţii a reţinut în urma realizării proiectului. relevanţa informaţiilor. complexitatea proiectului. de criteriile de evaluare care au fost stabilite la momentul când acestea au fost propuse). • Concordanţa conţinutului cu tema. Indici ori A respectat pe tot parcursul materialului subiectul ales A selectat informaţii relevante. corecte şi complete A structurat materialul logic din punct de vedere al conţinutului A prezentat informaţiile într-o manieră personală. • Forma prezentării materialului (din punct de vedere estetic). Versuri ale cântecelor îndrăgite. O personalitate îndrăgită . Une Fre cvent Per manen t . Acesta trebuie să specifice cursantului că trebuie să-şi prezinte lucrarea precizând care a fost sarcina de lucru. • Forma redactării (limbaj folosit. • Autenticitatea. ortografie. aşezare în pagină). ce a învăţat nou. Proiectul pe baza căruia se poate realiza evaluarea poate fi ales de către cursant sau propus de către cadrul didactic examinator. • Modulul 4 – Ce mai scriu ziarele. precum şi în ghidurile pentru cadrele didactice există propune pentru proiecte ale cursanţilor. Grilele de evaluare propuse mai jos sunt valabile pentru toate cele patru module. de sarcinile de lucru pe care le-a presupus realizarea proiectului. punctuaţie. Cadrului didactic îi revine sarcina să stabilească nivelul performanţei pe care trebuie să o atingă cursantul în funcţie de standardele de evaluare de la finalul fiecărui modul. • Bibliografie (dacă este cazul). Cine sunt eu. Locul în care trăiesc. ce materiale a folosit. pentru fiecare modul. • Modulul 2 – Agenda telefonică personală. când crede că va mai fi pus în situaţia de a realiza o astfel de lucrare sau ceva asemănător etc.Evaluarea pe baza portofoliu cursantului Evaluarea unui proiect realizat pe parcursul modulului şi care se află în portofoliul cursantului.

• Teme independente realizate acasă. A utilizat surse diferite de documentare A respectat normele de ortografie şi punctuaţie în redactare Prezentarea de ansamblu a proiectului este clară. Une Fre cvent Per manen t Grilă de evaluare a portofoliului personal al cursantului La examen cursanţii se pot prezenta cu portofoliul personal. în general. Examinatorii pot evalua portofoliul în sine. îngrijită Se orientează cu uşurinţă în cuprinsul proiectului. Toate lucrările sunt cuprinse într-un sumar sau într-un opis. Materialele sunt aşezate într-o ordine care a fost negociată cu învăţătorul. Indici Pentru fiecare unitate de învăţare există: • Teste de evaluare. Acesta oferă informaţii despre întreaga activitate a acestuia pe parcursul unui modul .Indici ori originală. Formulează răspunsuri complete şi adecvate la întrebări formulate în legătură cu proiectul realizat Argumentează propriile decizii luate în legătură cu structura şi organizarea informaţiilor în proiect Exprimă impresii pertinente în legătură cu propria lucrare În prezentare utilizează un limbaj corect din punct de vedere gramatical. pentru limba română. Poate selecta cu uşurinţă lucrări din portofoliu solicitate de examinator. paralel cu formularea unor întrebări suplimentare prin care să verifice dacă lucrările sunt realizate prin efortul real al cursanţilor şi dacă aceştia au capacitatea de a-şi aprecia evoluţia pe parcursul modulului. Formulează răspunsuri complete şi adecvate la întrebări formulate în legătură cu o lucrare din portofoliu Poate da detalii în legătură cu sarcinile de lucru pe care le-a avut de realizat la o lucrare din portofoliu Uneori Frecve nt Perma nent . Prezentarea estetică demonstrează interes pentru obiectul de studiu. Portofoliul demonstrează interes pentru teme suplimentare. Lucrările din portofoliu reflectă un progres. • Produse materiale ale unor activităţi practice şi / sau proiecte.

În prezentare utilizează un limbaj corect din punct de vedere gramatical. Îşi poate autoevalua cu obiectivitate o lucrare. motivând obţinerea unui calificativ la un test de evaluare.precizată de examinator. . Poate face o comparaţie între propriile aşteptări şi rezultatele obţinute la finalul modulului. Utilizează în prezentarea unei lucrări noţiuni specifice disciplinei.

Matematică Probe de evaluare .

Examinatorul va interveni. iar rezultatele obţinute pot pondera calificativul obţinut la proba scrisă unde cititul şi scrisul pot acţiona ca bariere în rezolvarea sarcinilor de lucru. îi va reaminti situaţii în care a utilizat acele cunoştinţe solicitate de itemi. Este evident faptul că probele practice au corespondent în activităţile de învăţare din interiorul modulului. dar va fi permisă depăşirea lui în cazul cursanţilor cu un ritm mai lent de scriere. Notarea se va face pe baza grilei de evaluare. Se recomandă. erorile de exprimare.. La formularea aprecierii finale se va ţine seama şi de portofoliul cursantului. Comunicarea nonverbală. nu situaţii cu totul noi. Înainte de perioada de examinare. ca încă de la începutul cursului. grafie sau pentru estetica lucrării. recursul la achiziţiile empirice sunt chiar principii ale învăţării matematicii în Programul. În cazul examinării prin proba scrisă. în cazul în care calitatea răspunsului nu corespunde calificativului suficient. cadrul didactic va interveni cu explicaţii astfel încât evaluarea să aibă un caracter constructiv.paşii”. de măsurare. prin întrebări suplimentare. Probele practice se pot desfăşura fie în sala de clasă. Va încuraja cursantul pentru răspunsurile corecte şi va formula întrebări de detaliu pentru acele cunoştinţe pe care cursantul le stăpâneşte. Centrarea pe experienţă. cursanţii să primească . imagini. îl va conduce pe cursant. Este indicat ca în cazul efectuării de măsurători. dacă este cazul. 80 . iar periodic învăţătorul se va interesa de faza de lucru în care se află cursantul. fie în afara clasei în curtea şcolii sau pe terenul de sport. corpuri geometrice.A doua şansă”. către găsirea răspunsului. se recomandă ca în situaţia în care nivelul de abordare a unor sarcini este abstract pentru cursanţi. practică şi evaluare complementară pe bază de proiect. instructajul precum şi fişele de înregistrare a datelor. Cursanţii nu vor fi depunctaţi pentru greşelile de scriere. Este permisă schimbarea biletului. Timpul alocat acestei probe este de 60 de minute. de orientare în spaţiu etc. În scopul evaluării vor fi sprijiniţi să-şi selecteze acele mostre reprezentative pentru activitatea lor. au dificultăţi de redactare a răspunsurilor. Se recomandă ca în timpul activităţilor de învăţare . cursanţii să fie obişnuiţi cu prezentările în faţa grupului de colegi. îl va sprijini în realizare cu sfaturi. indicaţii. comisia de evaluare va realiza bilete. cursanţii vor fi ajutaţi să-şi organizeze materialul şi să-l completeze. În caz de confuzii sau erori.În atenţia cadrelor didactice! Formele de evaluare a achiziţiilor matematice propuse în acest ghid sunt: evaluare scrisă. topică. ilustraţii etc. dar se va ţine seama de frecvenţa şi consistenţa sprijinului acordat. atmosfera destinsă sunt factori care diminuează teama de examen. să ofere exemple apropiate experienţei lor de viaţă . Pentru probele orale. cadrul didactic să sugereze cursanţilor situaţii concrete. Se recomandă ca intervenţia cadrelor didactice să se facă în cazul în care cursanţii nu înţeleg cerinţele. În timpul cursurilor s-au desfăşurat activităţi similare de trasare. urmând să rezolve sarcinile direct pe aceste fişe. cadrul didactic sa precizeze grupului de cursanţi modalităţile prin care vor fi examinaţi. de colectare de date. Aceste probe solicită din partea cadrului didactic pregătirea unor materiale cum sunt:instrumente de măsură. fiecare cursant va primi subiectele tipărite clar şi vizibil. Evaluarea pe bază de proiect va necesita o preocupare constantă din partea cursanţilor şi a cadrului didactic. situaţie în care cursanţii vor extrage bilete cu instructaje. astfel încât fiecare cursant va extrage un bilet şi va avea la dispoziţie 15-20 de minute pentru formularea răspunsurilor. orală. Se vor aplica probe practice deoarece răspund particularităţilor cursanţilor.. cu explicaţii suplimentare pentru lămurirea cerinţelor. Tema va fi din timp anunţată. De asemenea. identifică în textul sarcinilor propuse spre rezolvare noţiuni al căror sens nu îl cunosc.

31. …. 14 . Calculează: D N D 60-50=20 D 81 N . . desen 31 de mărgele desen 39 cuie ……………………………………. b. 2a. 18 . ♠♠♣♠♠♣♠♠♣♠♠♣♠♠♣ 27 . ….. dintre cele desenate în partea dreaptă. Numără obiectele. …. Încercuieşte figura care urmează. Colorează DA pentru rezultatul corect sau NU pentru rezultatul incorect. 6+7=13 D 6+7=13 N D N 9-7= 4 11+6=18 D 18-5= 3 N N 23+5=29 D 28-6=22 N D N 40+20=60 c. c. 89 . Observă desenele şi scrie rezultatul operaţiilor. 39. 24. …. 16 . 21 . ….Nivelul:I Numele si prenumele :…… Probă scrisă Momentul evaluării : final de nivel I Probă de evaluare Data: Timp de lucru:60 minute 1a. Continuă cu încă trei numere fiecare şir: 12 . 30 . Uneşte numărul potrivit cu grupul de obiecte. … ▀▀▀▀▀ ▀▀ 5+3= ▀ 17 – 5 = b. ♠♥♣ 24 .

..Sărbătoarea începe la ora:…...În parcare erau 5 sunt? .......Care dintre vasele din partea dreaptă ar putea umple vasul din partea stângă ?Găseşte cel puţin o soluţie. Cine a întârziat? ………………......... Câte sunt acum? 16 – 13 b.............. c) pe cel mai lung.. a..........Rezolvă problemele........ 8 pahare 2 pahare 2 pahare 3 pahare 4 pahare 1 pahar Găseşte cel puţin o soluţie.. Am mai adus 13 16 + 13 ..................... Câte mai ... Scrie pe spaţiul punctat a)... 4a..6 = 30 + 60 = 40 .... Încercuieşte: a) pe cel mai scund.............. Erau 16 .2 = 10 + 8 = 10 ............. care indică ora 9 un ceas b) Ana a ajuns la ora 0 9:30.............. Colorează caseta cu operaţia potrivită fiecărei rezolvări.... 6...........c).. iar Iulia la ora 08:30..... Au plecat2 82 ..................... b)...... b) pe cel mai greu.. 5...20 = 13 + 12 = 19 – 12 = 3............................4+6= 27 + 2 = 9–5= 35 .. c) Cu câte minute?........

Cine a săpat mai mult ? Cu câţi metri a săpat mai mult ? 83 .c) Fratele meu a săpat un şanţ lung de 10 metri. Tata a săpat 25 de metri.

9. unităţi de măsură nestandard şi exprimarea numerică a rezultatului măsurării . în concentrul 0 .b matematicii şi rezolvarea unor probleme de tipul: „erau şi mai vin”. c. informaţii utile. C.Exprimarea orală şi scrisă a dezvoltarea capacităţii de a modului de lucru în rezolvarea de exerciţii comunica utilizând limbajul şi probleme. 6. în situaţii de viaţă: cumpărături. b.100 cu sprijin în obiecte. 1c specifice matematicii preţuri. măsură pentru măsurarea şi compararea timpului. folosind numere de la 0 la 30. matematic în rezolvarea unei probleme. „adaug”. numere de telefon. dar şi fără sprijin. tabele. Formarea şi 11. 3. utilizarea unor concepte de la 0 la 100 în contexte reale: liste. Utilizarea de strategii proprii de 6c. matematic 84 . 2. 2. repartizarea timpului. „aflu cât a mai rămas”. reduceri de preţuri. machete ) 5. trecere peste ordin. a lungimii şi a capacităţii unor obiecte. c. anchete pe teme diverse(proiecte). b. Folosirea deprinderilor de calcul 5a.Înţelegerea unor termeni specifici 6a. Scrierea şi citirea numerelor naturale 1a. 7. „aflu câte sunt la un loc”. ora. b. bancnote. rezolvare a unei probleme cu numere de la 0 la 30. „scad”.Recunoaşterea după proprietăţi capacităţii de rezolvare a simple a unor forme plane şi spaţiale şi problemelor utilizarea formelor geometrice pentru realizarea unor lucrări practice (proiecte. „erau şi mai pleacă”.Utilizarea unor instrumente de 4 a. Dezvoltarea 4. creşteri de salariu. c.Utilizarea de reguli şi corespondenţe 1b I pentru formarea de şiruri. 3. standardele pentru nivelul I şi conţinutul probei. Rezolvarea de adunări şi scăderi fără 2a.Corespondenţa dintre:obiectivele-cadru. Obiectiv cadru Standard Itemi 1. Efectuarea de măsurători simple cu 3a. colectare de deşeuri. b. 8.Realizarea de estimări în situaţii practice. sau a unei situaţii – problemă cu date din viaţa reală. monede. a masei. Cunoaşterea şi 1. 10.

c. Modul de apreciere prin calificative Se apreciază global rezultatul obţinut la test. 5.Găseşte 3 soluţii. 4. b şi c făcând o greşeală datorată efortului de concentrare.3 având una sau două greşeli datorate efortului de concentrare. 3. 6.Rezolvă corect si complet itemii 1. 5.Scrie cel puţin două răspunsuri corecte din 3. 2. 3. 4. Completează corect cel puţin 5 casete din 8. 4.Rezolvă corect problemele a . 2.3 si 4 având una sau două greşeli datorate efortului de concentrare. 6.Indicaţii: 1.Rezolvă corect problemele a şi b si dă cel puţin un răspuns din cele două solicitate.Găseşte cel puţin 2soluţii din 3. Identifica corect cel puţin 2 numere b.Sarcinile probelor se citesc şi se lămuresc eventualele neînţelegeri. 1. Recunoaşte figura care continuă şirul c. după cum urmează : Suficient Bine Foarte bine 1a. 6.Se precizează timpul de lucru.Cursanţii pot folosi desene pentru a rezolva itemii. 2. 1.Rezolvă corect problema a sau b. 85 . 3. .2.Se precizează importanţa evaluării pentru absolvirea nivelului . Efectuează corect cel puţin 5 calcule din 8. 5.Rezolvă corect a si b.Rezolvă corect si complet itemii 1.Scrie corect un rezultat b. 3.Încercuieşte corect cel puţin doua imagini din 3.Găseşte cel puţin o soluţie din 3. Completează corect un şir 2a.2.

).. Câţi coţi crezi că are lungimea fiecăruia? Verifică folosind cotul tău.. Explică de ce s-au obţinut rezultate diferite. termenii:mai lung. cu etalon dat. Acordarea calificativelor: Se apreciază global răspunsul la test.... curte. care au fost ordonate prin măsurare. alte obiecte potrivite sau palma. sala de sport.. a ferestrei... după ce a schimbarea unităţii care se precizează de ales unitatea de de măsură. în etalon dat. condiţiile în care condiţiile în care 86 . talpa.. a mesei şi lungimea tablei de scris. compararea măsurilor compararea scală crescătoare a două obiecte folosind măsurilor a trei sau descrescătoare.. în încercări şi verificări. Notează rezultatul pe o coală de hârtie. 2. iar ceilalţi lucrează în perechi sau în grup... Mijloace folosite pentru măsurători non-standard : o riglă.Observă lungimea ferestrei. cotul . Care este mai lungă? Dar mai scurta ? 2 a. Folosind ca unitate de măsură această riglă . c. Probă de evaluare Proba practică Momentul evaluării:finalul nivelului Data: Timpul de lucru:20 de minute 1. 3. Observă lungimea mesei. Notează rezultatul pe o coală de hârtie. după cum urmează: Itemu Suficient Bine Foarte bine l Exprimă Exprimă Identifică pe o 1. mai obiecte folosind poziţia fiecăruia scurt.. (Rotunjeşte la un număr întreg de rigle.. Spune ce observi... în spaţiul de învăţare (sala de curs. află lungimea tablei de scris. termenii: cel mai dintre obiectele date lung... Estimează Estimează Estimează rezultatul măsurării rezultatul măsurării rezultatul măsurării unei lungimi cu un unei lungimi cu un unei lungimi cu un etalon dat. Măsoară lungimea ferestrei folosind un obiect la alegere ca unitate de măsură. b. unitatea de măsură folosită. lungimea obţinută). la început mărimea măsură adecvată care se măsoară şi mărimii. a peretelui. Indicaţii: • Pot fi evaluaţi 2 cursanţi dintre cei vizaţi pentru evaluare. Compară cele două măsuri obţinute pentru lungimea tablei de scris.. Efectuează Efectuează Exemplifica măsurători măsurători variaţia măsurii unei nonstandard pentru nonstandard pentru mărimi la lungime în condiţiile în lungime... • Pot fi evaluaţi încă doi-trei cursanţi pe parcursul desfăşurării probei şi prin observarea sistematică. cel mai scurt. 3..Nivelul I Numele si prenumele : ……..

în condiţiile în care unitatea de măsură se cuprinde în lungimea dată de cel mult 5 ori. 87 . unitatea de măsură se cuprinde în lungimea dată de cel mult 10 ori. unitatea de măsură se cuprinde în lungimea dată de cel mult 8 ori.

prin modificarea datelor unei probleme fără a-i schimba tematica si modul de rezolvare. Spune/scrie operaţia prin care se rezolvă problema. 2. modificarea datelor unei probleme fără a-i schimba tematica si modul de rezolvare. Bine Compune exerciţii de adunare şi scădere cu numere mai mici decât 20. cu păstrarea tematicii. Acordarea calificativului Itemul 1. 3. pornind de la o operaţie dată. 88 . după lămuriri suplimentare Formulează probleme noi prin modificarea datelor unei probleme fără a-i schimba tematica si modul de rezolvare. Alcătuieşte o problemă pornind de la imaginile pe care le observi. Modifică exerciţiul de adunare într-un exerciţiu de scădere (sau invers). Material didactic: o planşă sau imagini pe computer care sa fie suport pentru o problemă ce se poate rezolva prin operaţia de adunare sau de scădere. în urma atenţionării făcute de învăţător Precizează datele şi întrebarea problemei.solicită unui coleg să le rezolve şi verifică rezultatul. 3 Formulează probleme noi prin transformarea problemelor de scădere în probleme de adunare si invers. 2 a. pornind de la expresii simbolice.Nivelul:I Numele si prenumele …… Probă orală Momentul evaluării : final de nivel I Probă de evaluare Data: Timpul de lucru:20 de minute 1. b.Alcătuieşte o problemă care se rezolvă prin exerciţiul de la cerinţa anterioară . Spune problema înlocuind numerele. c. Redă pe scurt componentele esenţiale ale enunţului problemei Formulează probleme noi pornind de la o tematica dată.cu unele greşeli de încadrare în concentrul 020 corectându-se. la solicitarea învăţătorului Foarte bine Compune exerciţii de adunare şi scădere cu numere mai mici decât 30. Suficient Compune şi rezolvă probleme care implica operaţii de adunare cu numere mai mici decât 10 Identifica datele şi întrebarea unei probleme.

.. vei lipi imaginile decupate pe un carton....... simboluri pentru vreme. Cum vei face? Vei decupa din ziare şi reviste imagini care să ilustreze situaţiile de viaţă în care ai nevoie de matematică .date cu numere mai mici decât 100... Cercetarea ziarelor De ce vei face? Ca să înţelegi că matematica este importantă şi ca să ai un scop bine stabilit pentru învăţare. 89 .Vei strânge datele într-o mapă...... Materiale necesare: articole din ziare care să cuprindă un program de orice fel... Timp pentru prezentare:10 minute PROIECT Proiect Momentul evaluării : final de nivel I Ce vei face? Vei cerceta ziare pentru a găsi informaţii folositoare pentru viaţa ta de zi cu zi.Nivelul:I Nume şi prenume : …….. Data:………. Cum vei şti că ai reuşit? Învăţătorul îţi va preciza ce să prezinţi şi cum să prezinţi proiectul.. zilele săptămânii. date despre sport..

Materialele sunt bine organizate. Impactul vizual Materialele sunt Materialele sunt dezordonate. nu au relevanţă pentru viaţa de zi cu zi. Prezentarea este inteligibilă. Explicaţiile sunt sumare. Au fost identificate toate tipurile de informaţii solicitate. Analiză si evaluare Prezentare Nu sunt incluse informaţii suficiente pentru fiecare tip de material prevăzut. F. Materialele sunt aşezate la întâmplare. bine Nu sunt incluse informaţii suficiente pentru fiecare tip de informaţii prevăzut. Nu bine organizate există si aspectuoase. Informaţiile sunt prezentate de la cele mai importante către cele mai puţin importante. Lista materialelor este incompletă. Descrierea este clară si concisă. Sunt selectate informaţii relevante pentru fiecare tip de material precizat. Cursantul explică importanţa datelor pentru viaţa de zi cu zi. Au fost identificate informaţii nerelevante pentru importanţa vieţii de zi cu zi. lipsită de coerenţa. iar prezentarea este lapidară. Informaţiile sunt bine organizate.Acordarea calificativului : Niveluri Suficient Conţinut Nu sunt incluse informaţii suficiente pentru fiecare tip de informaţii prevăzut. Aşezarea materialelor dovedeşte o buna planificare 90 . preocupare pentru aspect. Bine Sunt evidenţiate puţine informaţii. Datele sunt selectate la întâmplare.

396.. 100 10 1 b) Ordonează crescător numerele reprezentate mai sus. 312. Probă scrisă Momentul evaluării:final de nivel II Probă de evaluare Data:……………… Timp de lucru: 60 de minute 1. 58 + 4 = 63. 339. 91 . c) Ordonează descrescător numerele: 132...... 57. 89. 234103 …….... 103..... 93. 54.... 71... 100+ 34 …… 33+ 321 …. Calculează (poţi folosi materiale de sprijin).. 17832 …… 55. B. Înconjură răspunsul corect: 61 – 7 = 49. 62. 123. 59 + 34 = 95.. 321..Nivelul II Nume şi prenumele:... a) Scrie numărul reprezentat în fiecare desen (observa explicaţia). 102 d) Încercuieşte cifra zecilor pentru fiecare număr dat : 56. 2 a.

d) Marin are mai multe oi decât…………. Mara are 10 ani. Colorează figurile de mai jos aşa cum indică tabelul. e) Cel mai mare număr de iepuri are…….Scrie numărul potrivit.iepuri. Figura geometrica pătrat dreptunghi culoarea roşu verde Figura geometrica triunghi cerc culoarea albastru negru 4. Scrie în tabel: a) peste câţi ani vor avea Mara şi Dan 18 ani. Mara:1 0 ani Peste… . 18 ani Ana:15 ani peste10 ani ?ani… Petre:1 1 ani peste10 ani ?ani… 5..b.Uneşte cuvântul din coloana A care arată ce se măsoară. b) câţi ani vor avea Ana şi Petre peste 10 ani. Dan are 13 ani. Calculează şi completează casetele: 50 +200 -30 + 25 -100 2. Acum.ani. iar Petre 11 ani. 18 ani Dan:13 ani Peste… ani. A B kilogramul timpul leul lungimea litrul masa corpurilor ora capacitatea vaselor metrul 6. după ce ai citit tabelul. a)Marin are…. cu unitatea de măsura din coloana B.porumbei. b)Valeria are…. Ana are 15 ani. 92 .

c) Ionuţ are…. Numele Ionuţ Marin Valeria porumbei 37 41 26 f) Marin are cu …. după ce ai găsit regula.iepuri mai mult iepuri 45 50 30 oi 24 27 32 7. a) □■■□■■□■■□■■□■ ……………………………………………………… b) Ce culoare va avea pătratul de pe locul 18? □albă ■ neagră. decât Valeria. Desenează încă 6 pătrate.oi. 93 ..

Recunoaşterea şi clasificarea după proprietăţi simple a unor forme plane şi spaţiale în mediul înconjurător şi folosirea lor în realizarea de proiecte: machete. statistici. a lungimii şi a capacităţii unor obiecte. b. tabele. 9. „cu n mai mic decât…”.reţete.” . 11. c. 7 a. d. Rezolvarea de adunări şi scăderi în situaţii autentice (cheltuieli. Dezvoltarea capacităţilor de rezolvare a problemelor . Utilizarea instrumentelor de măsură pentru măsurarea şi compararea timpului. b. „scad”. Cunoaşterea şi utilizarea unor concepte specifice matematicii 1. repartizarea orelor pe domenii de activitate): • • cu şi fără trecere peste ordin. Utilizarea unor modalităţi simple de organizare şi clasificare a datelor. 3. Probă orală 94 . adrese utile . în concentrul 0 . Utilizarea de reguli şi corespondenţe pentru formarea de şiruri. 7. Folosirea corectă a terminologiei matematice învăţate în contexte variate. 4. schiţe. Probă practic ă 6. Obiectiv cadru Standard Itemi 1. folosind ca sprijin desene.100 cu sprijin în obiecte şi fără sprijin. orare funcţionale etc. Probă orală 5. 8. 6. identificarea operaţiei corespunzătoare unor expresii cum ar fi: „erau şi mai vin”. Scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 1000 în contexte reale de viaţă (curiozităţi. cu sprijin în obiecte. proiecte în comunitate). „adaug”.). 2. „cu n mai mare decât. 5. Utilizarea de strategii proprii de rezolvare a unei probleme cu cel mult două operaţii.. postere. e 3. 1a.. a masei.c 7. planuri. 2 a. i probă practic ă 4. standarde şi conţinutul probei . b. Compunerea de probleme care presupun efectuarea unei singure operaţii şi folosirea deprinderilor de calcul matematic în rezolvarea unei probleme cu o singură operaţie. Realizarea de estimări în situaţii practice. sau a unei situaţii – problemă cu date din viaţa reală. imagini sau alte mijloace la îndemână . 10.fără trecere peste ordin în concentrul 100 .1000. 2.f. „erau şi mai pleacă”. Exprimarea orală şi scrisă a modului de lucru în rezolvarea de exerciţii şi probleme. 3. Utilizarea unităţilor de măsură neconvenţionale şi convenţionale în contexte variate pentru efectuarea de măsurători simple şi utilizarea rezultatelor măsurărilor în viaţa curentă (calendar. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 12. tablouri.Corelaţia dintre obiectivele – cadru. anchete. recorduri. şabloane.

după cum urmează: suficient 1. foarte bine 1. 7. c. c. c. d. 6.Rezolvă corect punctul a si b.Rezolvă corect sarcinile a. 6.Formulează trei răspunsuri corecte. Acordarea calificativelor Se apreciază global rezultatul testului. b. 2a. b.. bine 1. d) La problema 4 . li se explică faptul ca pot folosi materiale de sprijin. Scrie corect cel puţin primele trei rezultate. b.Recunoaşte trei unităţi de măsura.Înconjură toate rezultatele corecte b. c. b) La itemul 1. 2a. 3.Indicaţii : a) Se citesc sarcinile . 5.Formulează patru răspunsuri corecte. se explică semnificaţia cuburilor.Recunoaşte toate unităţile de măsura. Înconjură cel puţin un rezultat corect dintre cele trei date. dintre cele care s-au folosit la predare. Rezolvă corect sarcinile a. b c şi d. 4 . 4. Rezolvă corect patru operaţii. b. Identifică 7 figuri din 12 date. se explică aşezarea datelor în tabel. 3. Rezolvă corect trei operaţii.Rezolvă corect a.Rezolvă corect şi complet sarcinile a. Rezolvă corect o adunare şi o scădere.Înconjură doua rezultate corecte dintre cele trei date.Formulează un răspuns corect. 95 . e. 7. 3.Identifică toate figurile geometrice. 2. 2 b.Rezolvă corect punctul a.Rezolvă corect a. 5. 6. 5. f cu o greşeala datorată efortului de concentrare. c) La exerciţiul 2 b.Recunoaşte două unităţi de măsura. b.Identifică zece figuri din 12 date. d. 4 .Rezolvă corect a. a.c şi d.

scobitori. Completează corect si complet toate rubricile tabelului.... prin cuvinte proprii. Completează numărul de figuri construite...Nivelul II Nume şi prenume : ... un tabel.. Probă practică Momentul evaluării :final de nivel II Probă de evaluare Data: Timp de lucru: 25 de minute 1. 3. total Figura Nr.. Completează tabelul. Află cu dificultate numărul de elemente rămase.spune cum ai procedat. de de beţe geometric beţe ă pe 10 triunghi 1 20 triunghi 2 18 pătrat 2 20 pătrat 3 Nr.. 2.. paie de aceeaşi lungime. Construieşte figuri geometrice respectând indicaţiile.. beţe de chibrituri de chibrituri. Nr. 96 . Indicaţii: 1Explicaţi modul de lucru(vezi prima linie). prin multe încercări.. beţişoare... Suficient Construieşte formele după ce iau fost reamintite de învăţător.... Acordarea calificativelor: Se apreciază global răspunsul la test. de figuri beţe construi folosite 3 9 Nr. de Nr. 3. 2. după cum urmează: Itemul 1. Bine Construieşte parţial corect formele geometrice. Află numărul de elemente rămase şi prin numărare. prin numărare.. doua greşeli datorate efortului de concentrare.. 2.Observaţi abilităţile practice concomitent cu deprinderile matematice. Aplică metode personale de calculare a numărului de elemente rămase şi reuşeşte să explice tehnica folosită. dar si prin calcul. Completează rubricile cu una. de beţe rămase 1 Material didactic : beţe de la jocul Marocco. Află numărul elementelor rămase .... Foarte bine Construieşte corect şi complet formele geometrice.

Citeşte numărul corect pentru fiecare caz. 63... 209 35.... 29. 2a. b) Scrie câte obiecte are în plus grupul înconjurat. b) Spune care număr reprezentat este mai mare şi care este mai mic. ……… c) Spune cum ai aflat.... 53.... 305. 306.. de nivel II Probă de evaluare Data:…………………...Nivelul II Probă orală Nume şi Momentul evaluării : final prenume :.. 97 ....Înconjură grupul cu mai multe obiecte . 36 92... Timp de lucru :20 de minute 1a..

folosite o singura dată. Rezolvă corect trei situaţii şi explică de ce a optat pentru un anumit răspuns. Identifică trei răspunsuri corecte. 2 4 este mai mare decât 293.9. Itemul 1. 3a. b) Scrie cifra astfel încât să obţii afirmaţii corecte: 65 este egal cu 659 . Scrie. este mai mic decât 34 . 3. dar identifică un singur număr dintre cele reprezentate. c)Alege răspunsul corect: 765 269 700 600 N 348 182 456 6 9 50 D 100 N 80 2 D N 400 50 D 6 N 20 D Acordarea calificativelor: Se apreciază global răspunsul la test. b. Scrie patru numere şi le citeşte cu dificultate. a. Bine Rezolvă corect 1a. 2.6. b. Foarte bine Rezolvă corect 1a. apoi citeşte toate numerele care se pot forma cu cifrele :3. Identifică patru răspunsuri corecte. Rezolvă corect a si b. Identifică două răspunsuri corecte. b. Rezolvă corect două situaţii.b şi explică aflarea răspunsului la c prin efectuarea unei operaţii de adunare sau de scădere Rezolvă corect si complet itemul 2.c) Citeşte numerele reprezentate în ordine descrescătoare. după cum urmează. c. c. Scrie cinci numere şi le citeşte doar cu o greşeală. c. Rezolvă corect a si b. 98 . Suficient Rezolvă corect 1a şi încerca să afle răspunsul la 1b. Rezolvă corect o situaţie.b şi află răspunsul la c prin numărarea obiectelor în plus. a. a. Scrie şase numere şi le citeşte corect. Citeşte corect toate numerele. a.

. Ce vei face? Data Vei cerceta localitatea în care trăieşti.. vei afla date despre colegii tăi. vei face schiţe... Vei face comparaţii între măsuri. 99 . vei face o hartă. Vei alcătui probleme cu datele culese.... De ce vei face? Pentru a pune în practică ceea ce înveţi la şcoală...... un desen al locurilor... colegii îţi va aprecia lucrarea si – ţi vor spune părerea lor..... Cum vei face? Vei culege date referitoare la distanţele pe care le fac până la şcoală colegii tăi.... PROIECT Evaluare complementară proiectul Momentul evaluării: final de Dincolo de şcoală Timp pentru prezentare: 10 minute prezentării:….... Numele si prenumele Distanţa Mijloc de transport Vei face liste.... tabele pentru a scrie datele aflate.. Învăţătorul/învăţătoarea. Vei face estimări...... Cum vei şti că ai reuşit? Vei aduce la şcoală mapa. Vei afla lucruri pe care le vei povesti în clasă.. Vei face desene... Vei aşeza toate lucrările într-o mapă şi o vei prezenta la şcoală la data stabilită pentru prezentare. o hartă a locurilor pe unde merg colegii tăi.. vei face o ilustraţie amuzantă.... Vei putea să ajuţi la rezolvarea unor probleme pentru comunitate....Nivelul II Nume şi prenume :..vei scrie pe hârtii pe care le poţi lipi timbre pe un carton......

dar nu arata înţelegerea unor situaţii autentice. Impactul vizual . Informaţiile sunt prezentate de la cele mai importante către cele mai puţin importante. Aşezarea materialelor dovedeşte o bună planificare. Analiză si evaluare Cursantul motivează evaziv importanţa problemelor selectate. problemele sunt copiate din manual. Descrierea este clară si concisă. Materialele sunt bine organizate si aspectuoase. Cursantul motivează evaziv importanţa problemelor selectate. iar prezentarea este lapidară. Materialele sunt bine organizate. F. dar nu au relevanţa pentru viaţa autentică. Exprimă opinii şi le argumentează. Datele sunt selectate la întâmplare. bine Sunt prezentate probleme interesante. Prezentare Materialele sunt aşezate la întâmplare. relevante pentru tema proiectului.Acordarea calificativului : Niveluri Conţinut Suficient Sunt incluse probleme care nu au legătură cu tema Bine Sunt prezentate probleme. Prezentarea este inteligibilă. Recurge la scheme si tabele 100 . Informaţiile sunt bine organizate. Au fost identificate toate tipurile de probleme solicitate. Nu există preocupare pentru aspect. Explicaţiile sunt sumare fără a explica anumite conexiuni. lipsită de Nu sunt dovezi care atesta interes fată de activitatea desfăşurată. Materialele sunt dezordonate.. Cursantul explică importanţa datelor pentru viaţa de zi cu zi. Lista problemelor este incompletă.

b) Colorează în şirul M de trei ori mai puţine cerculeţe decât în şirul P. 3 034 taie pe cele mai apropiate de 40 000. La un magazin s-au adus 90 de borcane cu gem aşezate în mod egal în trei lăzi. 20 567. b. Află numărul de şapte ori mai mare ca 3. cu 3 mai mulţi castani şi de 3 ori mai mulţi stejari decât tei. Barează-le pe cele mai apropiate de 30 000. 72: 8. 456.167. 200:10. apoi scrie operaţia potrivită: 21 □ 3 =… M P c.(5x2)+15 = 4. 4x 5. Câte borcane erau în fiecare ladă?Alege semnul operaţiei + – : potrivite. 506 090. 1 379. 39 476. Tei: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌ 101 x . 31 034. a)10 379.…………. 100 379. 312 034. 7 769-2 214 . Câţi castani s-au plantat? Dar stejari? Înconjură operaţia. Rezolvă a) 169+ 234. c) Dintre numerele:28 923. a)Află numerele: cu 1 134 mai mare decât 5 010 şi cu 2 142 mai mic decât 7 827.Nivelul:III Nivelul: III Numele si prenumele …… cursantului…… Probă de evaluare Data:…………………….. apoi scrie răspunsul.. 3. 12x10 c) Rezolvă : (9x2). 20 566.………… b) Scrie vecinii numărului dat:………. 500 090.2 010…………… c) Subliniază cifra miilor: 542 090. b)Scrie cifra în căsuţă de la sfârşit :567 898 este mai mic decât 567 89 . Într-un parc s-au plantat 9 tei. 5 a.. b) 2 023+4 512. 2. 39 170. minute Probă scrisă Momentul evaluării : final de nivel III Timp de lucru: 60 1a) Scrie încă trei numere: 20 565. 41 131.………. Subliniază numărul cel mai mare şi înconjură numărul cel mai mic..

. Cub…….Scrie litera potrivită în dreptul fiecărei denumiri: A B C D E Con…. Cilindru……. Completează potrivite. Sferă……. de trei ori mai puţine decât maci. Află numărul lalelelor şi pe cel al petuniilor. c) Lucernă: 14t. Ion a notat în carneţelul său hrana şi apa necesare unei vaci într-o zi. b) Tărâţe: 4 t. 14kg. Între …….Completează desenul pentru a obţine figura indicată. ani bea 500 de lapte. 4kg. iar petunii. 8. b. 14 mg 9. Observă în tabelul de mai jos. 12ml. c. 361015-20 face persoa 6 ani 10 14 ani ani muncă fizică nă în ani vârstă Lapte 60 60 500 500 400 400 (mililitri) 0 0 Legume(g 10 10 150 170 200 150 rame) 0 0 102 .. a) un dreptunghi b) un pătrat c) un triunghi 7. cu 3 mai puţine lalele.Castani: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌ 3 =… 9 – 3=… Tei: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌ Stejari: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌ =… 9 – 3=… ▌▌▌ 9+3=… 9x3=… 9: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌ ▌▌▌▌▌▌▌▌▌ 9+3=… 9x3=… 9 :3 c. Între 6-10 ani mănâncă………………de legume. a)Apă:12l. Pe un strat de flori s-au plantat 30 de maci. Înconjură numerele pe care le crezi corecte. a. 4g. 12cl. Între 3-6 ani bea………………de lapte. 6.

schemelor. b 3c 6. Utilizarea unităţilor de măsură neconvenţionale şi convenţionale în contexte variate pentru efectuarea unor măsurători simple şi realizarea de proiecte în comunitate (colectare de deşeuri şi înregistrarea datelor). Efectuarea de operaţii de înmulţire şi împărţire cu numere naturale de la 0 la 100. 7. cu cel mult doua operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite. „cu n mai mic decât .. „se dau în mod egal n obiecte la y persoane.Corelaţia dintre obiective–cadru.Utilizarea unor raţionamente aritmetice şi a unor strategii proprii de rezolvare a problemelor prin încercări. Folosirea corectă a unor termeni specifici matematicii în rezolvarea unor probleme de tipul: erau şi mai vin. Dezvoltarea 5.10 000. Realizarea de estimări în situaţii practice. c 3 a. c 2a. Utilizarea de reguli şi corespondenţe pentru formarea de şiruri. cu sprijin în obiecte şi desene 4. Formarea şi 13. 6. Compunerea de probleme care presupun efectuarea a cel mult două operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite. 11.” . b 4 a . 3. 9. Rezolvarea de adunări şi scăderi : . matematicii 2. . în concentrul 0 –1 00 cu sprijin în obiecte şi fără sprijin.”. Utilizarea unor modalităţi simple de organizare şi clasificare a datelor. Exprimarea orală şi scrisă a modului de 103 Itemi 1b. problemelor machete). folosirea deprinderilor de calcul matematic în rezolvarea unei probleme sau a unei situaţii – problemă cu date din viaţa reală. cu ajutorul desenelor. pentru a găsi răspuns la probleme cotidiene. a masei. „cu n mai mare decât . Cunoaşterea şi 1. adaug.. reprezentarea şi clasificarea capacităţilor de după proprietăţi simple a unor forme plane şi rezolvare a spaţiale în mediul înconjurător (aplicaţii: proiecte. „sunt n obiecte pe x rânduri”. Utilizarea instrumentelor de măsură pentru măsurarea şi compararea timpului. 3. a lungimii şi a capacităţii unor obiecte. 9.fără trecere peste ordin în concentrul 0 . 8. scad. compararea şi ordonarea utilizarea unor numerelor naturale mai mici decât 1 000000 în concepte specifice situaţii autentice..cu trecere peste ordin. standarde şi itemi: Obiectiv cadru Standard 1. 10. erau şi mai pleacă. citirea.. b. . pornind de la situaţii practice (cumpărături. Scrierea. realizarea unor modele repetitive folosind operaţiile aritmetice învăţate). 7 1a c 5a b 5c 8. 2. Recunoaşterea. 12.

104 .dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic lucru în rezolvarea de exerciţii şi probleme.

Rezolvă corect doua sarcini. 8.Rezolvă corect si complet a si b.Identifică corect semnul operaţiei la a.c..Formulează un răspuns corect.Rezolvă corect si complet a si b şi identifică corect cel puţin trei numere. 9. 2.Rezolvă corect a sau b sau c. 7. 8. 6 Desenează o figura geometrica dintre cele date.Rezolva corect a si b. o împărţire dintre cele date la a şi b.Recunoaşte toate corpurile.Rezolva cel puţin a. b. Rezolvă corect o adunare.Rezolva corect si complet sarcina.Acordarea calificativelor Se apreciază global rezultatul testului. 5. 4. Bine 1. foarte bine 1. 3. 6 Desenează trei figuri geometrice. 3. c cu o greşeală datorată efortului de concentrare.Rezolvă corect si complet a. 4. Rezolvă corect a şi b cu o greşeală datorată efortului de concentrare. b.Rezolvă corect şi complet sarcinile a.Rezolva corect a si b si cel puţin o operaţie de la c. o înmulţire. o scădere. 2. 7. 6 Desenează două figuri geometrice dintre cele date. 3.Recunoaşte trei corpuri. 5.Rezolvă corect sarcina a.Rezolva corect a si cel puţin o operaţie de la b.Rezolvă toate sarcinile.Rezolvă corect sarcina a si b.Rezolva corect a. 4. după cum urmează: Suficient 1. c. 9. Rezolvă corect a. Notă: Proba acoperă toate standardele. 8. 7. b. 5.Recunoaşte doua corpuri. 2. 105 .

Vei face un carneţel cu anumite cheltuieli.. în reviste.. Probă orală Momentul evaluării: final de nivel III PROIECT În fiecare zi rezolv probleme Ce vei face? Vei face o pagină cu situaţii – problemă din viaţa ta de zi cu zi . anunţuri despre angajări .. înmulţiri..... Vei compune probleme cu cele patru operaţii pornind de la datele strânse. Cum vei şti că ai reuşit? Vei aduce la şcoală mapa. Termenul de predare:Sfârşitul modulului 106 . Învăţătorul tău îţi va aprecia lucrarea si – ţi va spune aprecierea lui. Vei aşeza toate lucrările într-o mapă... Vei face liste cu necesarul de materiale pentru anumite lucrări. Cum vei face? Vei căuta în ziare.Nivelul: III Numele si prenumele.. împărţiri .despre locuri de muncă. De ce vei face? Pentru a rezolva mai uşor situaţiile de viaţă în care eşti nevoit să faci adunări. scăderi..

dar nu au relevanţa pentru viaţa autentică. 107 . Analiză si evaluare Cursantul motivează evaziv importanţa problemelor selectate. F. Descrierea este clară si concisă. Materialele sunt bine organizate. Materialele sunt aşezate la întâmplare. Cursantul explică importanţa datelor pentru viaţa de zi cu zi. Materialele sunt Aşezarea materialelor bine organizate si dovedeşte o buna aspectuoase. problemele sunt copiate din manual. Impactul vizual Materialele sunt dezordonate. relevante pentru fiecare operaţie aritmetică. Lista problemelor este incompletă. Materialele sunt aşezate la întâmplare.Acordarea calificativului : Niveluri Suficient Conţinut Nu sunt incluse probleme suficiente pentru fiecare tip de operaţii precizat. Explicaţiile sunt sumare. Prezentarea este inteligibilă. iar prezentarea este lapidară. Nu există preocupare pentru aspect. Datele sunt selectate la întâmplare. Informaţiile sunt prezentate de la cele mai importante către cele mai puţin importante. lipsită de Coerenţa. Prezenta re Au fost identificate toate tipurile de probleme solicitate. planificare. lipsită de coerenţa Bine Sunt prezentate probleme. bine Sunt prezentate probleme interesante. iar prezentarea este lapidară. Informaţiile sunt bine organizate.

imagini dintr-un oraş (computer). a.Probă de evaluare Nivelul:III Numele si prenumele . 1. Există obiecte în formă de cilindru?Care sunt acestea? 3. Capacităţi evaluate: recunoaşterea formelor plane şi spaţiale Mijloace: figuri geometrice plane : triunghi. Numără vârfurile acestui cub.. Separă corpurile care se rostogolesc. beţe de aceeaşi lungime. apoi pe cele care au feţe dreptunghiulare . Construieşte o piramidă. Observă corpurile. alte prisme. Timp de lucru : 15 minute Exerciţii de recunoaştere a unor corpuri geometrice. Ai la îndemână mai multe beţe de aceeaşi lungime şi mai multe bile de plastilină. sferă. cerc.. plastilină. a. paralelipiped dreptunghic. Numeşte obiecte în formă de cub..Exerciţii de descriere şi de construire a unui corp geometric. dreptunghi.corpuri geometrice:cub. c. Ce obiecte au formă de piramidă? c.. 2. Arată ce corpuri au putut lăsa urmele: Exerciţii de recunoaştere a unor obiecte din mediul apropiat care au forma unui anumit corp geometric. Construieşte un cub.Observă imaginea unei localităţii. b. b. de dimensiuni diferite .. a. de triunghi. c. Câte sunt? b.. pătrat. Indică-le pe cele care au feţe sub formă de pătrat. 108 . …… Probă practică Momentul evaluării : final de nivel III Data:….

3. şi face şi referire la alte aspecte (estetica.Construieşte ambele geometrice şi-i corpuri geometrice şi descrie cu câteva precizează câte greşeli muchii şi câte vârfuri elementele.Identifică toate majoritatea corpurilor corpurile geometrice geometrice. Identifică 2.Identifică corect şi complet corpurile. 109 . 1Rezolvă corect şi complet a şi b. 1. au corpurile. 2. de exemplu) 3.Identifică corect şi complet corpurile şi separă cilindrul şi sfera. Reuşeşte cel puţin o asociere obiect –corp geometric.Acordarea calificativului: Suficient Bine 1a. Construieşte unul dintre corpurile 3. Identifică vârfurile şi încearcă să construiască un cub. 1a. Foarte bine 2.şi asociază corpurile cu amprentele lor cu greşeală datorată neatenţiei.

două sute c) Alege cartonaşul pe care este înscris numărul reprezentat în desen. apoi citeşte-l. 345 34 x 10 + 5 300 + 40 + 5 3 x 100 + 4 x 100 + 5 340 + 5 110 . trei sute douăzeci şi şase. patru sute treizeci şi trei. Precizează care dintre următoarele numere este reprezentat în desen patru sute douăzeci şi trei . 789. Indică scrierile corecte pentru numerele:345. douăzeci şi şase.Nivelul: III Numele si prenumele cursantului…… Probă orală Momentul evaluării : final de nivel III Probă de evaluare Data:…… Timpul de lucru: 15 minute 1. la alegere. 3. trei sute douăzeci şi trei. b. Există suficiente cartonaşe ca să formezi numărul 1 000? D A c. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N U 1 1 b. Formează un număr . 108 118 105 185 180 150 158 115 2a.Alege cartonaşele potrivite pentru a forma numărul 503. două sute douăzeci şi trei.

Recunoaşte corect un număr si încearcă identificarea celorlalte. 3. Formează două numere si încearcă explicarea formării numărului o mie.Găseşte toate scrierile corecte. Bine 1. 111 . b. 3. Găseşte trei scrieri corecte. 2. 3. 2. b) scrierea numerelor naturale mai mici decât 1000. 2.Formează toate numerele şi explică formarea clasei miilor.789 78 x 10 + 9 700 +80 + 9 8 x 100 + 7 x 10 + 9 700 + 9 Competenţe evaluate: a) înţelegerea sistemului poziţional de formare a numerelor. Foarte bine 1.Rezolvă corect şi complet sarcinile a. Găseşte patru scrieri corecte. făcând o greşeala pe care o autocorectează. Formează cel puţin un număr folosind suportul intuitiv. cu sprijin acordat. Suficient 1. Recunoaşte corect două numere. c.

Nivelul:IV Nume si prenume : …….............................

Probă scrisă Momentul evaluării : final de nivel IV Probă de evaluare Timp de lucru: 60 de minute Data:…………………...

1.a. Scrie numerele de mai jos în ordine crescătoare: 712 849, 721 789, 127 798, 172 748, 217 948, 271 497, 321 784, 123 479. ……………………………………………………………………………………………………… b. Observă regula si continuă cu alte 3 numere: 9 900, 9 800, 9 700, ……………………….......... c. Scrie vecinii numerelor:
1 000 200

d. Dintre numerele: 126 456, 765 098, 23 467, 265 990, 183 546, 78 098, copiază pe cele care au: ● cifra sutelor de mii 7:……………………… ● cifra miilor 6:…………………………….. ● cifra zecilor de mii 8:………………………. ● cifra sutelor 9:……………………………. 2. a. Calculează: 4 321 + 3 214; 6 021 + 3 456; 5 432 + 1 002; 9 876 – 8 543; 7 987 – 5 432; 8 765 – 4 321;

b. Afla numărul de 2 ori mai mare decât 30 …………………………. Rezolvă: 328 : 8 = 46 x 4 =

Află numărul de 4 ori mai mic decât 40 ……………………………….. 819 : 9 = 126 x 6 =

c. 567 – (100: 10)- (3 x4 +5 x 7) =

112

3.Scrie fracţia corespunzătoare părţii colorate din fiecare întreg.
a)

b)

c)

B

4.Completază lista pentru 20 de paltoane.
1 palton stofă – 4 m nasturi – 8 bucăţi pânză – 2 m

A
20 de paltoane stofă – … m nasturi – … pânză – …

5. a. Scrie în dreptul fiecărui obiect, litera şi denumirea corpului geometric cu care se aseamănă.

1………………..2…………………..3…………………4……………….5………………… a b c d e

113

b. Câţi metri de sârmă sunt necesari ca să pui un rând pe marginea unei grădini cum este cea alăturată. m

240

Ferm a Olte ni Alba Mure ş

Numărul de păsări An Anul Anu ul 2000 l 1995 200 5 23 21 563 20 456 876 11 14 309 9 202 000 8 6 005 7 008 865

6.Completează. a)Alba a avut în anul 2005…………… păsări. b)………a avut în 2000, 6 005 păsări.. c)Numerele sunt descrescătoare la ferma………………………………

114

Corelaţia dintre obiectivele-cadru. standarde şi itemi 115 .

Efectuarea de operaţii de înmulţire şi împărţire cu numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 folosind operaţiile aritmetice învăţate şi aplicarea acestora în contexte cunoscute (distribuirea cărţilor de joc.”. Dezvoltarea capacităţilor de rezolvare a problemelor 5a b 1 a. . în mod egal. a masei. oraşul / satul meu etc. Compunerea de probleme care presupun efectuarea a cel mult două operaţii şi folosirea deprinderilor de calcul matematic în rezolvarea unei probleme. Utilizarea unor modalităţi simple de organizare şi clasificare a datelor.). cu cel mult două operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite.. Utilizarea unităţilor de măsură neconvenţionale şi convenţionale în contexte variate. Exprimarea orală şi scrisă a modului de lucru în rezolvarea de exerciţii 116 şi probleme. 2b 3a b c. liste de prezenţă.Utilizarea fracţiilor pentru a exprima subdiviziuni ale întregului în contexte variate 4. 3. a lungimii şi a capacităţii unor obiecte. 9. „mai mic de n ori” . „se dau în mod egal n obiecte la y persoane”.Recunoaşterea.Utilizarea unor raţionamente aritmetice şi a unor strategii proprii de rezolvare a problemelor prin încercări. proiecte etc. „erau şi mai pleacă”. a banilor obţinuţi din vânzarea unor deşeuri.Obiectiv cadru 1. 13.. 12. „cu n mai mare decât .Folosirea corectă a unor termeni specifici matematicii şi aplicarea lor în rezolvarea unor probleme de tipul: „erau şi mai vin”. 2b c d.Scrierea. compararea şi ordonarea numerelor naturale mai mici decât 1 000000 în situaţii autentice (informaţii utile. 2 a. „sunt n obiecte pe x rânduri”. „mai mare de n ori”. 7. preţuri. adrese.Utilizarea de reguli şi corespondenţe pentru formarea de şiruri.. 8. 10. Realizarea de estimări în situaţii practice. reduceri de preţuri. data naşterii. repartizarea.(tabele de evidenţă. etc. creşteri / scăderi de salariu.). reprezentarea şi clasificarea după proprietăţi simple a unor forme plane şi spaţiale şi integrarea în proiecte cum ar fi: casa mea.Efectuarea de operaţii de adunare şi scădere cu numere naturale mai mici sau egale cu 1 000000 şi aplicarea acestora pentru a găsi răspuns la situaţii . - e 11. 5 b. „adaug”. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 14. 5b - 6a b c.) 6. 4. mii Ite 1a b c. cu ajutorul desenelor şi a schemelor. „scad”. „cu n mai mic decât . 5.Cunoaşterea şi utilizarea unor concepte specifice matematicii Standard 1.. anunţuri etc. sau a unei situaţii – problemă cu date din viaţa reală. estimarea sumei de încasat etc.problemă (cumpărături. Utilizarea instrumentelor de măsură pentru măsurarea şi compararea timpului. citirea. 2. curiozităţi.”.) 3.

Rezolva corect înmulţirile şi împărţirile cu o greşeală şi află fie numărul mai mare. 5a. b. Ordonează . Foarte bine 1a. 2a.Ordonează corect toate numerele. Scrie corect două numere. Formulează corect un răspuns.Formulează corect două răspunsuri. b.Rezolvă corect cel puţin 4 operaţii.Stabileşte corect toate corelaţiile şi rezolvă itemul b.Scrie două fracţii dintre cele trei posibile. 4a. Scrie corect trei numere. Stabileşte corect toate corelaţiile. Rezolva corect o înmulţire şi o împărţire. 3. numerele. c. Rezolvă corect cinci operaţii.Completează corect două enunţuri. 6. 6. după cum urmează.Rezolvă corect cel puţin 5 operaţii. Identifică în mod corect trei numere.Scrie trei fracţii. Completează a sau b.Completează corect trei enunţuri. Scrie corect trei numere. 2a. Scrie o fracţie dintre cele trei posibile. c. 4. Suficient 1a. 4a. b.Ordonează corect toate numerele. c. c. 6. 5a. Identifică în mod corect toate numerele. Rezolvă corect trei operaţii.Formulează corect trei răspunsuri. fie pe cel mai mic. Bine 1a. b.Rezolvă corect toate operaţiile de adunare şi scădere. Identifică în mod corect două numere. b.Stabileşte corect toate corelaţiile şi începe rezolvarea itemului b. 117 . 5a. 3. 2a. b.Se apreciază global rezultatul obţinut la test. Rezolva corect înmulţirile şi împărţirile cu o greşeală şi află şi numărul mai mare pe cel mai mic. 3. c. cu o greşeală.

... c. 2 km... d............ . Cifra zecilor este 5.. c) 6 087... 3 kg. 23 654... b. Un biberon ar putea avea: 250 l. Alege răspunsul corect: 1 a) Suma numerelor 200 si 1 000 este: b) Dacă înmulţesc pe 21 cu 3 obţin: 2 8 6 2 adunar e 2 7 4 înmulţir e c) Pentru a afla jumătatea lui 40 îl împart 1 la: d) Ca să aflu diferenţa fac: scădere 4.. 250 kl. 67 897.... 3 t...... Un brad ar putea avea:2 m. 10 234. 250 cl... 130 098. Alege răspunsul corect Un pepene ar putea cântări: 3 g..Citeşte următoarele numere: a) 1 234.......... 4 567..... 2. 3. Probă orală Momentul evaluării : final de nivel IV 1.... Numărul are 321 de mii.Nivelul:IV Numele si prenumele …… . Probă de evaluare Data: ………….. b) 12 345.. Cifra 2 este cifra sutelor.cm..... 2.. 5 432.. 118 .... Timp de lucru : 20 minute a.Spune dacă enunţul este adevărat sau fals: Acest număr are şase cifre: 321 456..

b si c. Identifică corect două măsuri dintre cele date. Identifică corect toate măsurile. 3.Înţelegerea şi utilizarea sistemului poziţional de formare a numerelor naturale Suficient 1. 3. 2.Rezolvă corect si complet sarcinile de lucru.Rezolvă corect a . Bine 1.Citeşte toate numerele scrise cu cifre semnificative şi 1 număr care conţine cifra 0. 4.Precizează valoarea de adevăr pentru 3 propoziţii.Cunoaşterea procedurilor de calcul cu numere naturale 4.Precizează valoarea de adevăr pentru 4 propoziţii.Citeşte toate numerele scrise cu cifre semnificative şi pe cele care conţin cifra 0. Identifică corect o măsură dintre cele date. 4.Citeşte cel puţin 7 numere scrise cu cifre semnificative. 3.Itemii vizează capacităţile: 1. 3. Foarte bine 1. 2. 2.Rezolvă corect a si b. 4.Utilizarea unităţilor de măsură 119 . 2.Precizează valoarea de adevăr pentru 2 propoziţii.

b si c.Citeşte toate numerele scrise cu cifre semnificative şi 1 număr care conţine cifra 0. Află cât cântăreşte fiecare pachet 3 a . Ce dată va fi peste o săptămână? c. b....Rezolvă corect si complet sarcinile de lucru. 3. 4... Ce lungime crezi că are gardul? c... Ce poţi face? c.. b.. 4. 2.Rezolvă corect a ... 2...Precizează valoarea de adevăr pentru 3 propoziţii.. În ce zile sunt audienţe? La ce oră? Notă:Pentru proba practică pregătiţi instrumentele de măsură necesare.... un calendar. 3. programul unei instituţii din comunitate..Citeşte cel puţin 7 numere scrise cu cifre semnificative.. Itemii vizează capacităţile: 1. Care crezi că e mai greu? b.. Timp de lucru : 20 minute Probă practică Momentul evaluării : final de nivel IV Probă de evaluare 1a. d.. 4.Nivelul:IV Numele si prenumele …… . Identifică corect toate măsurile..Precizează valoarea de adevăr pentru 2 propoziţii... Bine 1. Informaţi-vă despre măsurile vizate în sarcinile de evaluare. Observă cele două pachet. metrul de croitorie.... Suficient 1. o rigla de 30 cm. Data: …………... Convinge-te că ai apreciat bine. Identifică corect o măsură dintre cele date.. d..Arată pe calendar ziua de astăzi.Citeşte toate numerele scrise cu cifre semnificative şi pe cele care conţin cifra 0.. 3..... 2 a. Găseşte în calendar ziua naşterii tale.Alege instrumentul de măsura potrivit pentru a afla lungimea gardului:ruleta.. 120 .Rezolvă corect a si b. 4. 2. Măsoară lungimea gardului şi spune dacă măsura se apropie de rezultatul estimat. Observă programul de la primărie. Notează pe o foaie de hârtie rezultatul măsurării.. 2.. Foarte bine 1.. Ce instrument crezi că e mai potrivit cântarul sau balanţa? d..Precizează valoarea de adevăr pentru 4 propoziţii.. 3. metrul tâmplarului. Identifică corect două măsuri dintre cele date..

.. tabele. Vei face liste..... legătura dintre preţ si masa pachetului. Vei scrie pe hârtii. Cum vei şti că ai reuşit? Vei aduce la şcoală mapa.... împărţiri . plicuri... vei lipi timbre. vei face o ilustraţie amuzantă. Vei vedea cum sunt rezolvate sarcinile şi vei povesti în clasă...Nivelul:IV Numele si prenumele …… . vederi şi bonuri de casă pe un carton... colegii îţi va aprecia lucrarea si – ţi vor spune părerea lor...... Probă practică Momentul evaluării : final de nivel IV PROIECT O zi la poştă Ce vei face? Vei merge la poşta din localitatea în care locuieşti si vei observa activităţile care se fac.. Vei face estimări..... scăderi.. înmulţiri.... Vei alcătui probleme cu datele culese.. Vei aşeza toate lucrările într-o mapă şi o vei prezenta la şcoală la data stabilită pentru prezentare.. Învăţătorul/învăţătoarea.cântărirea pachetelor. Vei putea să ajuţi la rezolvarea unor probleme pentru comunitate... Cum vei face? Vei culege date referitoare la :costul timbrelor. De ce vei face? Pentru a rezolva mai uşor situaţiile de viaţă în care eşti nevoit să faci adunări.. Vei face comparaţii între măsuri.... Termenul de predare: Sfârşitul modulului 121 .... costuri...

dar nu au relevanţa pentru viaţa autentică. Impactul vizual Materialele sunt bine organizate si aspectuoase. Prezentare Materialele sunt aşezate la întâmplare. Recurge la scheme si tabele. Informaţiile sunt bine organizate. Explicaţiile sunt sumare fără a explica anumite conexiuni. lipsită de Coerenţa. Prezentarea este inteligibilă. Descrierea este clară si concisă. Bine Sunt prezentate probleme. Lista problemelor este incompletă. relevante pentru fiecare operaţie aritmetică. F. dar nu arata înţelegerea unor situaţii autentice. Exprimă opinii şi le argumentează. Nu există preocupare pentru aspect. problemele sunt copiate din manual. bine Sunt prezentate probleme interesante.Acordarea calificativului : Niveluri Conţinut Suficient Sunt incluse probleme care nu au legătură cu tema. nu exprimă interes fată de activitatea desfăşurată. iar prezentarea este lapidară. Materialele sunt bine organizate. Materialele sunt dezordonate. Aşezarea materialelor dovedeşte o buna planificare. Analiză si evaluare Cursantul motivează evaziv importanţa problemelor selectate. 122 . Datele sunt selectate la întâmplare. Cursantul explică importanţa datelor pentru viaţa de zi cu zi. Au fost identificate toate tipurile de probleme solicitate.

Înţelege Proble datel re me or mesaj Formarea şi dezvoltarea capacitaţii de a comunica utilizând limbajul ştiinţific Exprima Scrie Deprind re re eri orală practice Inter es de doc. 123 .Modalităţi de înregistrare a datelor 1. Grila de înregistrare a rezultatelor la probele de evaluare finale Nume şi prenum e Cunoaşterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii Numera ţie Calcu le Geomet rie Măsu ri Fracţi i Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare şi rezolvare de probleme Org.

alegerea operaţiei dintre două operaţii date. 2. 2) identificarea operaţiei cu /fără sprijin 3) problemă cu enunţ sintetic. B S I .b B S I 124 . Centralizator pentru înregistrarea datelor obţinute la probele de evaluare de parcurs Data: Clasa (nivelul):I Învăţător: Obiectul : Matematica Modulul I Conţinutul evaluat : Adunarea şi scăderea numerelor: 0 – 10 Număr de cursanţi înscrişi: … Număr de cursanţi prezenţi:… Itemii probei: 1) adunarea şi scăderea cu / fără sprijin. B S I F.b. x x S B F.2. cursantului final Calificativul b. ………… ………… x x x x F.crt Numele şi prenumele Itemul 1 Itemul 2 Itemul 3 Calificativ . 1. descoperirea si scrierea operaţiei. Nr.

....: 4..B B S I Măsuri ameliorative: 1. F...... … cursanţ i …% % B … … % S I B.: 125 . Cursantul.: 3. Cursantul. B S I ..Clasa (nivelul): I Data:………… Obiectul:Matematica Număr de elevi înscrişi: ..B B S I ....: adunări si scăderi în concentru 0 – 10 . Cursantul. Cursantul.... Calificativ pentru fiecare item Itemul 1 Itemul 2 F.B. Calificativ final Itemul 3 F.. … … … … % … … % … … …% % … % … … % … % F............. Număr de elevi prezenti: ..... 2..

Ştiinţe ■ Cunoaşterea mediului Probe de evaluare 126 .

să le prezinte care sunt criteriile după care portofoliul va fi apreciat. Se vor puncta răspunsurile care vizează conţinuturile cuprinse în programă şi se va aprecia atitudinea pozitivă a cursanţilor faţă de învăţare. va facilita formularea răspunsurilor sugerând cursantului situaţii familiare lui. va orienta atenţia cursanţilor spre informaţii utile şi esenţiale. Îi va orienta atenţia către fenomenele care se produc. cursanţii vor primi bilete tipărite cu subiectele şi vor avea la dispoziţie 15-20 de minute pentru a formula răspunsurile. va oferi exemple similare şi sugestii în situaţia în care cei examinaţi au blocaje sau dificultăţi în transpunerea în scris a unor informaţii. pentru a-l ajuta să descrie fenomenele observate. în perioada de examinare. Examinarea finală se aplică tuturor cursanţilor la încheierea modulelor III şi IV. cadrul didactic să-i sprijine pe cursanţi la organizarea materialului. orală sau practică. De aceea este necesar ca înainte de examinare. eventual. Va formula întrebări ajutătoare. Corectarea se va face pe baza grilelor. Cadrul didactic va interveni cu îndrumări în etapa în care cursantul îşi va selecta instrumentarul. Pentru evaluarea prin probe scrise vor fi distribuite cursanţilor fişe individuale cu subiectele propuse. îl va atenţiona asupra datelor şi a formei în care va înregistra datele. abaterile de la normele de ortografie şi punctuaţie.În atenţia cadrelor didactice! Examinarea iniţială se aplică acelor cursanţi care solicită înscrierea în modulul III sau IV. Va permite schimbarea biletului. iar aprecierea. Evaluarea prin portofoliu va fi posibilă în cazul în care a existat o preocupare continuă pentru realizarea lui. să realizeze transfer de la aspectele teoretice la cele practice sau să teoretizeze unele situaţii concrete. relevante. dacă este cazul. a celor care scot în evidenţă punctele tari. imagini vizibile. caracteristicile colectivului de cursanţi. orală. Se realizează printr-una din următoarele probe: scrisă. a tabelelor de înregistrare a datelor. dacă sarcinile depăşesc în mare măsură capacităţile de rezolvare ale cursantului. Pentru probele practice este necesară pregătirea materialelor şi instrumentarului pentru experimente. îi va sugera situaţii de viaţă familiare lui similare cu cele ale experimentului. ale activităţii sale. Acest tip de probă se va aplica în cazul în care la cursuri au fost exersate astfel de activităţi. Va formula întrebări de sprijin pentru ca acesta să utilizeze în exprimare concepte specifice disciplinei. a instructajelor după care se vor face experimentele. va interveni cu explicaţii suplimentare în cazul în care cursanţii au dificultăţi în înţelegerea sarcinilor. aspectul general al lucrării. Nu vor fi sancţionate greşelile de exprimare în scris. apropiate de contextul sugerat de sarcina de rezolvare. Cadrul didactic va interveni. în cazul testelor care presupun rezolvarea cerinţelor pe baza unui text citit la prima vedere. La probele orale. În notarea lucrărilor. practică sau alternativă (portofoliu). fără să fi parcurs modulele anterioare. Durata acestei probe va fi de 15-30 de minute. cu caractere şi. Cadrul didactic va urmări crearea în timpul examinării a unei atmosfere destinse. va explica în termeni familiari noţiunile mai puţin cunoscute acestora. a fişelor. cadrul didactic va sugera acestuia alegerea celor mai reuşite pagini. În susţinerea de către candidat a lucrării. precum şi de particularităţile individuale ale cursanţilor se va opta pentru una din următoarele forme: scrisă. În notare se va ţine seama de frecvenţa şi tipul de sprijin acordat. Se recomandă ca forma de examinare să fie negociată de cadrul didactic şi colectivul de cursanţi încă de la intrarea în modul. particularităţile şcolii. Este necesar ca acestea să fie tipărite clar. prin calificative. să prezinte contribuţia proprie 127 . ponderea şi tipul de sprijin acordat fiecărui cursant. va formula întrebări de sprijin pentru ca acesta să-şi formuleze ipotezele de lucru şi concluziile. cu explicaţii suplimentare privind sarcinile. să corecteze şi să ofere sugestii pentru îmbunătăţirea unora dintre lucrări. va oferi explicaţii pentru înţelegerea de către acesta a instructajului. Va prelungi timpul de rezolvare pentru acei cursanţi care prezintă dizabilităţi. pentru a verbaliza experimentul efectuat. În funcţie de numărul cursanţilor. Timpul alocat rezolvării va fi de 60 de minute. cadrul didactic va ţine seama de frecvenţa.

Îl va încuraja să formuleze opinii personale privind aspectele pozitive ale lucrării şi să descopere aspectele mai puţin izbutite şi căile de îmbunătăţire. 128 .la realizarea lucrărilor şi demersul efectuat pentru finalizarea respectivei lucrări.

c) numai în apă. 2. b) dioxidul de carbon. Omul. Aerul este un corp: a) transparent . ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………-129 . c) azotul.Nivelul III elevului Finalul modulului minute Numele şi prenumele Timp de lucru: 15-20 Evaluare orală 1. b) numai în sol. b) alb. plantele şi animalele elimina în timpul respiraţiei: a) oxigenul. Cum este vara aerul din pădure? De ce? ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 3. Plantele verzi produc: a) oxigenul. c) incolor Cel mai important gaz care intră în alcătuirea aerului este: a) oxigenul. b) dioxidul de carbon. b) dioxidul de carbon. b) lichid. c) azotul. Prezintă şi explică 3 acţiuni ale oamenilor care produc poluarea aerului. b) dioxidul de carbon. c) azotul. Aerul se află : a) pretutindeni. c) gazos. Încercuieşte răspunsurile corecte din enunţurile următoare: Aerul este un corp: a) solid . Gazul care întreţine viaţa şi arderea este: a) oxigenul. c) azotul.

Suficient Selectează corect 4 variante din 7. Prezentarea unor acţiuni ale oamenilor care produc poluarea aerului. Enumeră incomplet caracteristicile aerului din acest mediu şi cu ajutorul examinatorului stabileşte relaţia dintre prezenţa vegetaţiei şi calităţile aerului. Calificativ Bine Selectează corect 5 din 7. Identifică trei acţiuni poluante şi le prezintă complet. Foarte bine Selectează toate variantele cu sprijin minim din parte examinatorului În argumentare face referire la: prezenţa oxigenului. Identifică 3 acţiuni poluante şi le prezintă complet cu ajutorul întrebărilor examinatorului.Descriptori de performanţă Item Selectarea variantelor care exprimă proprietăţi ale aerului Argumentarea afirmaţiei prin specificarea proprietăţilor aerului din pădure şi prin stabilirea dependenţei dintre acestea şi prezenţa vegetaţiei. 130 . umiditate şi temperatură. absenţa prafului corelând aceste proprietăţi ale aerului cu prezenţa vegetaţiei abundente. Identifică două acţiuni şi le prezintă acestora într-o formă succintă. Enumeră cu ajutorul examinatorului toate caracteristicile aerului din acest mediu şi stabileşte fără ajutor relaţia dintre prezenţa vegetaţiei şi calităţile aerului.

pentru fiecare caz.... respingere) 2...... cădere............... ........ Prezintă 5 practici care dăunează stării de sănătate a omului..........Nivelul IV Finalul modulului minute Numele şi prenumele Timp de lucru: 15-20 Evaluare orală 1................. . Precizează stadiul de dezvoltare al personajelor reprezentate în fiecare imagine........ Completează corect enunţurile folosind cuvintele scrise în paranteză: • Starea de încălzire a corpurilor este o proprietate exprimată prin..................... ..... Numerotează imaginile de mai jos în ordine stadiilor de dezvoltare ale persoanelor reprezentate................. • Unitatea de măsură pentru temperatură este ...... • Pământul atrage corpurile datorită ............sau de ........ Dă exemplu........ atracţiei gravitaţionale................... de câte o activitate specifică perioadei de vârstă.. gradul Celsius................. (forţe.. atracţie................care poate fi de. temperatură....... • Un corp se pune în mişcare sub acţiunea unei .. 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 131 ...................

denumirea stadiilor şi prezentarea pentru fiecare situaţie a unei activităţi. Completarea enunţurilor eliptice cu noţiuni specifice disciplinei 2 Prezentarea stadiilor de dezvoltare a omului 3 Prezentarea practicilor care dăunează sănătăţii oamenilor. Enumerarea şi argumentarea independentă. Foarte bine Completarea corectă a tuturor spaţiilor punctate. 132 .Descriptori de performanţă Itemi 1. Enumerarea celor 5 practici greşite şi argumentarea cu întrebări de sprijin. Ordonarea corectă şi denumirea stadiilor. Calificativ Bine Completarea corectă a 4 spaţii punctate. Ordonarea corectă a tuturor stadiilor. Scurtă enumerare a 5 practici greşite. Ordonarea corectă. Suficient Completarea corectă a 3 spaţii punctate.

. ploi sau în subsol. Folosind informaţiile din text completează următoarele enunţuri: Pământul se numeşte „planeta albastră” deoarece……………………. se găseşte în ape curgătoare. în stare………. Este necesară vieţii de pe pământ şi se găseşte într-o mare parte a corpurilor vii. . …………………………………. condensare. 3 Enumeră 5 vieţuitoare care trăiesc în mediul acvatic. în toate cele trei stări de agregare. Apa dulce.Nivelul III Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 60 minute Evaluare scrisă Apa este foarte mult răspândită în natură. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------133 4. Trecerea apei din stare lichidă în stare gazoasă se numeşte …………… Faptul că între vieţuitoare există relaţii de hrănire face ca lipsa apei să ducă la ………………. Ea acoperă mai mult de 70% din suprafaţa pământului. Completează corespunzător enunţurile folosind cuvintele din paranteză: (solidă.. fără hrană. zăpadă sau………. Omul nu poate trăi fără apa pe care o ia din natură.. apa există în multe forme. În circuitul pe care îl face prin natură apa dizolvă substanţe gazoase şi substanţe solide.……………………. ninsoare. Apa dulce. Animalele carnivore. Apa care este potrivită consumului uman se numeşte ………. 2. Fără apă. mor şi ele. sau fin împrăştiată în aer determinând umiditatea acestuia... În atmosferă. în stare ………. Dă exemplu de o formă de adaptare a organismelor la acest mediu. lichidă. norii. Stările de agregare ale apei sunt: ……………………… …………………… ………………… Mişcarea şi transformarea apei în natură dintr-o stare de agregare în alta se numeşte……………………. apa se găseşte sub formă gazoasă alcătuind ………. se găseşte în gheţari. animalele erbivore. potabilă. Enumeră 5 măsuri prin care se poate evita poluarea apei. mări şi oceane) Pe Pământ. 1. plantele se ofilesc. vor avea aceeaşi soartă. stătătoare. Apă sărată există în……. Citeşte cu atenţie textul următor: • • • • • 1. fără hrană şi adăpost..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134 .

Evaluare scrisă Citeşte următorul fragment: Prin inspiraţie. fum şi gaze. 135 .Grupează în perechi substanţele din care se pot obţine soluţii: ulei. Precizează câte un comportament de adaptare specific fiecăruia dintre animalele următoare: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 . zahăr. 1. detergent lichid. oxigenul din aer ajunge în plămâni.Răspunde la următoarele întrebări: a) Care sunt organele principale ale aparatului respirator? b) Ce este respiraţia? c) Ce se înţelege prin inspiraţie? Dar prin expiraţie? d) Ce calităţi trebuie să aibă aerul respirat? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Pentru a fi sănătoşi. Sângele îl transportă pe acesta în plămâni de unde. Scrie 5 reguli de viaţă pe care trebuie să respectăm pentru a ne păstra sănătatea aparatului respirator? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. sare. detergent praf. prin expiraţie. Vasele de sânge transportă oxigenul în corpul nostru. orez. de temperatură cuprinsă între 18-20 grade Celsius şi de umiditate potrivită. lapte. fără praf. Pe măsura ce oxigenul şi substanţele hrănitoare sunt folosite de organism. trebuie să respirăm permanent aer curat. cerneală. este eliminat în aer. apă.Nivelul IV Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 60 min. producem dioxid de carbon. boabe de fasole.

a. …………………………… f. …………………………… c. un filtru. …………………………… b. …………………………… d. Decantarea are loc într-un amestec : omogen. filtru. …………………………… 5. un magnet. …………………………… e. Cristalizarea nu poate avea loc fără: sursă de căldură. Încercuieşte varianta corectă de răspuns: Filtrarea are loc în prezenţa unui : cristal. neomogen 136 . foc.

Instrument de evaluare finală prin probă scrisă la Nivelul IV Item 1. Identificarea a 5 posibilităţi. Enumeră Enumeră cele 5 5 vieţuitoare şi dă exemplu vieţuitoare. 4 măsuri. Pentru 3 vieţuitoare. 4. Scrierea regulilor de păstrare a sănătăţii aparatului respirator. Identificare a 3 situaţii corecte. Enumerarea măsurilor de prevenire a poluării apei. 3. Enumeră 4 vieţuitoare. 4 din 6 enunţuri date. Identifică 3 măsuri. Pentru 2 vieţuitoare. Scrierea a 3 reguli corecte. Precizarea comportamentelor de adaptare a vieţuitoarelor la mediu. 5 Identificarea situaţiilor în care se pot separa substanţe din amestecuri. Pentru o vieţuitoare. Completeaz ă corect 3 din 6 enunţuri date. Gruparea în perechi a substanţelor care pot forma o soluţie. Identificarea a 5 posibilităţi. Bine Formularea răspunsurilor corecte la 3 întrebări. Identifică Identifică 5 măsuri. Complet Completează corect ează corect toate enunţurile date. 4. Identificarea a 6 posibilităţi. . Completarea enunţurile lacunare cu noţiuni specifice disciplinei. Scrierea a 4 reguli corecte. Enumerarea unor vieţuitoare din mediu acvatic şi precizarea unei forme de adaptare la mediu. 2.Instrument de evaluare finală scrisă pentru Nivelul III Item 1. Formularea de răspunsuri la întrebări date pe baza desprinderii informaţiei ştiinţifice desprinse dintr-un text 2. 4 din 5 enunţuri date. Completarea enunţurilor lacunare folosind informaţii din text. Foarte bine Formularea răspunsurilor corecte la 4 întrebări. Scrierea a 5 reguli corecte. Calificativ Bine Foarte bine Complet Completează corect ează corect toate enunţurile date. Suficient Completeaz ă corect 3 din 5 enunţuri date. de formă de adaptare a organismelor la mediul acvatic. 3. Identificare a 3 situaţii corecte. Calificativ Suficient Formularea răspunsurilor corecte la 2 întrebări. Identificare a 3 situaţii corecte.

precum: ……………. Lemnul pădurilor este întrebuinţat în construcţii şi pentru încălzit. Pădurea menţine echilibrul natural prin participarea la circuitul apei în natură.. 2. Aerul din apropierea pădurilor este foarte curat. se sapă pământul…. Arborii acestor păduri au frunze în formă de ………………… Animalele întâlnite aici sunt:……………………………………………………………………………………… . se udă Se seamănă sau se răsădesc plantele…. Ea este un loc de odihnă şi tratament. pentru carne.Nivelul III Evaluare sumativă „Medii de viaţă” 60 min. În zonele de deal şi la poalele munţilor cresc păduri de ………… La umbra copacilor din pădurile de stejari şi fagi cresc plante mici precum:……………… În coroanele stufoase au adăpostul numeroase păsări. Copacii reprezintă o bogăţie prin produsele lor: fructe de pădure. lemn şi frunze uscate. Pe pantele munţilor cresc păduri de …………………. pământul…. legumele…. Numerotează ordinea în care trebuie să se desfăşoare activităţile numite mai jos pentru a amenaja o grădină de legume: Se grăpează pământul Se nivelează terenul şi se pun pentru a se mărunţi îngrăşăminte…. Rădăcinile arborilor fixează solul. O parte din plante sunt folosite ca hrană pentru oameni şi pentru animale. Se plivesc buruienile.omului. 4. Completează enunţurile: În pădure vegetaţia şi animalele sălbatice vieţuiesc fără ………. În aceste păduri trăiesc mamifere cum ar fi:……………………………………………. Toamna sau primăvara se ară sau Se parcelează terenul…. Vieţuitoarele sunt vânate pentru blana lor. Numele şi prenumele Timp de lucru: Evaluare scrisă 1. pentru pene. Uneşte prin săgeţi pentru a obţine enunţuri adevărate: Grădina este mediu de viaţă natural Pădurea este mediu de viaţă artificial Clocitoarea Sera Livada Acvariul Balta 3. Citeşte şi subliniază cuvintele care transmit ideea că pădurile sunt o bogăţie naturală: Pădurile formează mediul de viaţă pentru multe plante şi animale.

Completează corect 5 din 8 spaţiile punctate. Ordonarea corectă a tuturor etapelor. . Completează corect 6 din 8 spaţiile punctate. Ordonarea corectă a 5 etape din 6. Completează corect toate spaţiile punctate. Completarea enunţurilor cu informaţii specifice disciplinei. Ordonarea etapelor care trebuie parcurse pentru a amenaja o grădină. Recunoaşte pentru fiecare tip de mediu câte 3 cazuri. loc de odihnă şi agrement) 2. Gruparea unor Recunoaşte medii de viaţă pentru fiecare tip mediu câte 2 cazuri. Foarte bine Identifică toate resursele. 3. Calificativ Bine Identifică 5 din cele 6 resurse. Asociază corect toate cazurile dat cu tipul de mediu. lemn. cheie: care. Ordonarea corectă a 4 etape din 6.Descriptori de performanţă Itemi Suficient 1. 4. Identificarea în Identifică 4 din text a cuvintelor cele 6 resurse.

• Are rol în hrănirea organismului sistemul circulator. Grosimea ei variază de la 0. soare. precum şi de substanţele chimice şi de microbii din mediul înconjurător. Din piele se formează structuri precum părul şi unghiile.„Omul şi mediul înconjurător” Timp de lucru: 60 min. • Oxigenul necesar organismului este asigurat de sistemul nervos. pe deasupra se reînnoieşte mereu şi păstrează apa în organism.Scrie 5 reguli pe care trebuie să le respecţi pentru a avea o piele sănătoasă.. Uneşte ce se potriveşte pentru a obţine enunţuri adevărate: • Circulaţia sângelui este asigurată de sistemul osos. De ce credeţi că pe călcâie pielea este mai groasă decât pe restul corpului? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. măduva spinării şi nervii formează sistemul reproducător . Scrie în casete denumirile organelor interne care au pentru organism următoarele roluri: • • Pompează sânge în întregul corp. tăiere. Ce sunt părul şi unghiile? 6. Este un înveliş impermeabil şi o barieră care apără interiorul organismului de lovire. . ………………………………. Ce proprietăţi are pielea? 4. • Creierul. 1. Evaluare scrisă Numele şi Citeşte următorul fragment Pielea este un organ complex şi este cel mai mare din organismul uman. zgâriere. frig. Este elastică. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. • Este alcătuit din oase şi susţine şi protejează organele corpului sistemul reproducător. Formulează răspunsuri la următoarele întrebări: 3. Distruge toxinele din sânge. Ce rol are pielea pentru organismul uman? 5.Nivelul IV prenumele elevului Evaluare sumativă. • Continuarea speciei este asigurată de sistemul digestiv. 4.5 la 5 mm: este foarte fină pe pleoape şi foarte groasă pe talpa piciorului.

Filtrează sângele şi elimină prin urină substanţele dăunătoare produse de organism. Au rol principale în respiraţiei. • .

Obţinerea a 4 enunţuri adevărate privind sistemele corpului uman. Scrierea a 5 reguli corecte.Instrument de evaluare finală prin probă scrisă la Nivelul IV Item 1. Obţinerea a 5 enunţuri adevărate privind sistemele corpului uman Completare a după caracteristicile date a 3 denumiri corecte ale organelor interne. Formularea de răspunsuri la întrebări date pe baza desprinderii informaţiei ştiinţifice desprinse dintr-un text 2. Completarea casetelor cu denumiri ale organelor interne. Scrierea a 3 reguli corecte. Punerea în corespondenţă a unor fragmente de enunţuri pentru a reconstitui informaţii adevărate privind sistemele organismului uman. Suficient Formularea răspunsurilor corecte la 2 întrebări. 4. . 3. Foarte bine Formularea răspunsurilor corecte la 4 întrebări. Scrierea a 4 reguli corecte. Completare a după caracteristicile date a 2 denumiri corecte ale organelor interne. Obţinerea a 6 enunţuri adevărate privind sistemele corpului uman Completarea după caracteristicile date a 4 denumiri corecte ale organelor interne. Scrierea regulilor de păstrare a sănătăţii aparatului respirator. Bine Formularea răspunsurilor corecte la 3 întrebări.

un pahar de sticlă..Nivelul III Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 30 min. Ce se întâmplă cu raza de lumină în fiecare situaţie? De ce? Completează tabelul: Obiectul aşezat între sursa de Efectul lumină şi ecran . o oglindă Instrucţiuni: Luminează o pânză albă cu un bec. c) o oglindă. a) b) c) . între sursa de lumină şi ecran. Probă practică de evaluare Varianta 1 Materiale necesare: sursă de lumină (lampă sau lanternă). Pune pe rând. o bucată de lemn. următoarele obiecte: a) un pahar de sticlă: b) o bucată de lemn. un ecran..

ace cu gămălie. magnet. amestec amestecului crt. 2. Ce amestec ai obţinut? Foloseşte decantarea pentru separarea substanţelor. Prin ce metode poţi separa substanţele din amestec? Completează tabelul: N Substanţele din Tipul Metoda de separare r.Nivelul IV Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 30 minute Probă practică de evaluare Materiale: apă. Instrucţiuni 1. Amestecă ace de gămălie cu bucăţele de hârtie. riglă de plastic. sare. Separă substanţele din amestec. Obţine o soluţie din apă cu sare. Amestecă nisip cu ace cu gămălie. La ce poţi folosi această soluţie? Cum se pot separa aceste substanţe? 3. nisip. bucăţele de hârtie. 4. 1 2 3 4 . Amestecă apă cu nisip.

Sunt prezentate doar o parte din relaţiile care demonstrează un fenomen. Majoritatea sunt desprinse pe baza întrebărilor de sprijin formulate de examinator. Prelucrarea se face cu ajutorul examinatorului Concluziile sunt formulate fără o rigoare ştiinţifică adecvată. Prezentarea lor este clară. succesiunea etapelor experimentului. fenomenul propus pentru observare Sunt prezentate majoritatea relaţiilor care demonstrează un fenomen. Prelucrarea datelor se face uşor şi rapid. identificarea fenomenelor care intervin. fără precizie . cu sprijin minim din partea examinatorului. în mare parte: instrumentarul utilizat. Prezentarea lor este clară. succesiunea etapelor experimentului. Calificativ Bine Sunt identificate independent. fenomenul propus pentru observare Sunt prezentate majoritatea relaţiilor care demonstrează un fenomen. succesiunea etapelor experimentului. Colectarea datelor este nesistematică. fără sprijin din partea examinatorului Toate datele experimentale sunt colectate şi înregistrate cu precizie. în termeni corespunzători. Prelucrarea datelor conduce la formularea unor concluzii clare. înregistrarea şi prelucrarea datelor experimentale formularea şi prezentarea concluziilor rezultate în urma prelucrării datelor experimentale. Prelucrarea datelor se poate face uşor. Sunt formulate unele concluzii corecte. Limbajul ştiinţific utilizat este sărac. Sunt schiţate posibile generalizări sau aplicaţii practice ale fenomenului studiat Suficient Sunt identificate cu ajutorul examinatorului: instrumentarul utilizat.Instrument de evaluare a probelor practice ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ În aprecierea şi notarea probei practice se va ţine seamă de: realizarea experimentului pe baza instrucţiunilor prezentate de profesor. Foarte bine Sunt identificate independent: instrumentarul utilizat. fenomenul propus pentru observare. fără să fie acoperite însă toate aspectele implicate în fenomen. Insuficientă claritate a modului de înregistrare şi prezentare a datelor. Majoritatea datelor experimentale sunt colectate şi înregistrate cu precizie satisfăcătoare. colectarea. exprimarea relaţiilor dintre fenomene.

observaţii constatate în efectuarea experimentelor Interpretează relaţiile dintre notaţiile efectuate Desprinde concluzii în urma efectuării experimentelor Anticipează schimbarea care se va produce prin introducerea unei variabile într-o situaţie dată Asociază situaţiile experimentate cu cele reale Recunoaşte în realitate fenomene similare celor din experimentele efectuate Îşi foloseşte experienţa proprie pentru a propune experimente noi Pornind de la ipoteze şi concluzii date.Scări de clasificare întocmite în evaluările curente ce pot fi introduse în portofoliu pentru aprecierea comportamentului în activităţi de experimentare Comportamentul Identifică necesarul de instrumente efectuării unui experiment Utilizează instrumentarul în efectuarea experimentelor Identifică ipotezele care vor fi verificate Efectuează operaţii succesive prezentate printr-un instructaj verbal sau scris Notează date. elaborează un demers experimental Frec venţa Des Un eori eori Rar eori .

teste de evaluare continuă.estetica generală.relevanţa pentru creşterea aprecierilor . tabele. .studii de documentare pe teme date (însemnări personale în urma unor observări.complexitatea şi varietatea produselor finite. . rezolvări ale temelor propuse de ghid.adecvarea la tema propusă. studii comparative) 3. articole din presă. . AUTOEVALUARE . .rezultatul lucrărilor practice. fotografii. notiţe .adecvate la scop. fişe de înregistrare.concordanţa scop-rezultat. afişe. 2. LUCRĂRI PRACTICE . CRONOLOGIE . REZUMATE . ALTE MATERIALE – schiţe ale unor fenomene sau obiecte. . .calitatea acestora. .eficienţa modului de lucru. .autoevaluarea activităţii desfăşurate. . REFLECŢIILE CURSANTULUI PE DIFERITE ETAPE ALE REALIZĂRII PORTOFOLIULUI . . (desprinse din chestionare) 5.reflecţii despre lucrul în echipă.progresul făcut. răspunsuri la întrebări formulate de cadrul didactic sau colegi. . .Grilă de evaluare a portofoliului personal al cursantului Criterii de apreciere şi indici Fo arte bi ne B ine Sufici ent Obser vaţii 1.ordonarea cronologică a materialelor (demonstrează preocuparea consecventă a cursantului) 6.îndeplinirea sarcinii individuale în situaţia activităţilor de grup 4.reflecţii asupra propriei munci. diplome de participare la activităţi ecologice. schiţe.evoluţie faţă de prima prezentare a portofoliului. .aşteptările elevului faţă de activitatea desfăşurată.calificativul pe care crede că îl merită.referate. . 7. scheme. PREZENTARE .

Calificativ Bine Majoritatea datelor sunt citite corect. Sunt identificate mai multe posibile surse de date suplimentare. păsărilor. Sunt clar identificate zonele în care este nevoie de date suplimentare. Sunt comparate datele din aceeaşi categorie. fără a fi cele mai relevante pentru scopul propus. cu consecinţe neclare. Nu sunt puse în practică modalităţi specifice de colectare a datelor suplimentare.a. În aprecierea şi notarea proiectului realizat se va ţine seama de: • analiza datelor relevante din observaţii directe. fără a se stabili o relaţie între ele. cât şi una pe termen mediu. Prezentarea de În prezentarea proiectului este utilizat un limbaj sărac. Pentru obţinerea acestor date sunt selectate surse diverse şi credibile. cu unele erori minore. în vederea formulării unor concluzii pertinente. Se face o clasificare a celor mai semnificative date. .Nivelul III Finalul modulului minute Probă de evaluare pe bază de portofoliu Numele şi prenumele Timp de lucru: 15-20 Evaluarea unui proiect tematic Acest instrument de evaluare poate fi completate pentru a aprecia proiectele cursanţilor la temele recomandate în ambele ghiduri ale cursantului. pentru conţinuturi precum: Medii de viaţă. Limbajul ştiinţific şi literar este corect. Sunt identificate şi posibile surse de modificare pe termen scurt sau mediu. indicând continuarea. Consecinţele posibile sunt evidenţiate. Adecvarea acestor tehnici la surse este realizată parţial. Este demonstrată utilizarea lor corectă. Sunt identificate fenomene ca elemente componente ale unui proces. interacţiune. Cicluri evolutive ale mamiferelor. Suficient Unele date de informare sunt relativ corect citate şi selectate. • completarea datelor oferite cu alte surse posibile de informare. dependenţă. fără a demonstra însă real discernământ în alegerea celor mai semnificative. precum şi fenomene secundare aflate în interdependenţă cu cele principale. foarte accesibilă. alături de elementele fundamentale ale textului. • identificarea evoluţiei fenomenelor observate. • modul de prezentare în scris a proiectului realizat. Este utilizat un limbaj ştiinţific simplu. subordonare. Fenomenele identificate se menţin la nivelul comun. însoţite de explicaţii. date şi lectură. sugerându-se şi eventuale soluţii pentru o evoluţie ascendentă. insectelor. Sunt identificate raporturi de tip cauză-efect. dar insuficient fundamentate. Este identificată o singură posibilă sursă. propuse pentru studiu. Bibliografia este menţionată. Analiza acestora este primară. Omul şi mediul înconjurător ş. Observaţiile privind evoluţia fenomenelor sunt formulate pe termen scurt. Sunt identificate fenomene principale care sunt corelate. Foarte bine Selectarea tuturor datelor relevante este realizată corect şi complet. Se formulează atât o prognoză pe termen scurt. necesitând tehnici diferite de obţinere şi colectare a lor. • identificarea corectă şi completă a fenomenelor care intervin. iar corectitudinea relativă.

ansamblu este îngrijită şi clară. .

Istorie ■ Geografie Probe de evaluare .

. desene. de caracteristicilor grupului de cursanţi. Vor fi evaluate capacităţile de ordin practic ale cursanţilor. Este permisă schimbarea biletului. instructaje şi fişe de înregistrare a datelor. Se recomandă. orală. Există posibilitatea ca în funcţie de particularităţile comunităţii. pozitivă. cursanţii să fie obişnuiţi să îşi prezinte lucrările. de numărul de cursanţi. în cazul în care calitatea răspunsului nu corespunde calificativului suficient. să se opteze pentru una din următoarele forme de evaluare: scrisă. cursanţii vor fi ajutaţi să-şi organizeze materialul şi să-l completeze. ca încă de la începutul cursului. dar va fi permisă depăşirea lui în cazul cursanţilor cu dizabilităţi. grafie sau pentru estetica lucrării. machete. fie în afara clasei (curtea şcolii. Se recomandă ca intervenţie cadrelor didactice să se facă în cazul în care cursanţii nu înţeleg cerinţele. situaţie în care cursanţii vor extrage bilete cu instructaje. În examinare vor fi sprijiniţi să-şi selecteze acele file reprezentative pentru activitatea lor. topică. permiţând cursantului să exprime propriile păreri despre situaţiile prezentate în conţinutul biletelor. către informaţiile necesare formulării unor răspunsuri concrete. dacă este cazul. va accepta punctele de vedere proprii acestuia şi îl va conduce prin întrebări către formularea argumentelor. foarfeci. cadrul didactic şi grupul de cursanţi să negocieze asupra formei de evaluare.). Pentru probele orale. nu vor fi sancţionate erorile din sfera exprimării orale sau scrise. jocuri de rol. De asemenea recomandăm ca în situaţia în care nivelul de abordare a unor sarcini este abstract pentru cursanţi. cadrul didactic să sugereze cursanţilor situaţii concrete. caz în care prin rezolvarea independentă să se obţină un produs finit. vizite la muzee. colecţii de imagini. practică sau pe bază de portofoliu. identifică în textele propuse pentru comentarii noţiuni al căror sens nu îl cunosc. dar se va ţine seama de frecvenţa şi consistenţa sprijinului acordat. muzeu. să ofere exemple apropiate experienţei de viaţă a cursanţilor. În caz de confuzii sau erori. Cursanţii nu vor fi depunctaţi pentru greşelile de scriere. confecţionare de machete etc. comun (de exemplu un plan al satului realizat din planuri individuale pe zone mici). prin întrebări suplimentare. Va cultiva o atmosferă destinsă.În atenţia cadrelor didactice! Examinarea la disciplina istorie-geografie se va realiza la finalul modulului IV. urmând să rezolve sarcinile direct pe aceste fişe. lipici etc. Se vor aplica astfel de probe în situaţia în care în timpul cursurilor s-au desfăşurat activităţi similare (trasee aplicative. Aceste probe solicită din partea cadrului didactic pregătirea unor materiale (hărţi. erorile de exprimare. îi va reaminti situaţii în care a utilizat acele cunoştinţe solicitate de itemi. planuri. Examinatorul va interveni. precum şi de particularităţile individuale ale cursanţilor. Va încuraja cursantul pentru răspunsurile corecte şi va formula întrebări de detaliu pentru acele cunoştinţe pe care cursantul le stăpâneşte.). albume. busole. fiecare cursant va extrage un bilet şi va avea la dispoziţie 15-20 de minute pentru formularea răspunsurilor. Înainte de perioada examenelor. Notarea se va face pe baza grilei de evaluare. planuri. au dificultăţi de redactare a răspunsurilor. defalcată pe sarcini individuale. cu explicaţii suplimentare pentru lămurirea cerinţelor. În cazul în care examinarea se va face prin proba scrisă. de specificul şcolii. Timpul alocat acestei probe este de 60 de minute. Se recomandă ca înainte de examinare. fiecare cursant va primi subiectele tipărite clar şi vizibil. Evaluarea pe bază de portofoliu va necesita o preocupare constantă din parte cursanţilor şi a cadrului didactic. Se pot formula sarcini individuale care se vor rezolva independent sau se poate formula o sarcină comună pentru un grup de cursanţi. zone din localitate etc. cadrul didactic va interveni cu explicaţii astfel încât evaluarea să aibă un caracter constructiv.). îl va conduce pe cursant. Probele practice se pot desfăşura fie în sala de clasă.

Varianta 1 1. ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… . Enumeră bogăţii ale solului şi ale subsolului din comunitatea locală bogăţii ale solului: ……………………………………………………………………………………………… bogăţii ale subsolului: …………………………………………………………………………………………. Evaluare orală . Enumeră ocupaţiile locuitorilor de la sate şi oraşe.. 2. Explică următoarea zicală: A avea tradiţii înseamnă a avea istorie (Marin Voiculescu). 3. Locuitorii satelor se ocupă cu:………………………………………………………… Locuitorii oraşelor se ocupă cu:……………………………………………………….Nivelul IV cursantului Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 15-20 min.

ştiind să aleagă prilejul pentru a ataca pe duşman li a se retrage la timp. Dibaci în a întinde curse. Enumeră căile de transport. 3.Istoria romană) . Dă exemple din zona în care locuieşti (după caz )de: activităţi industriale: …………………………………………………………………………………… activităţi agricole: ……………………………………………………………………………………. (Dio Cassius . dar şi să iasă cu bine dintr-o înfrângere. era un bun luptător şi se pricepea să folosească izbânda. ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.Nivelul IV cursantului Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 15-20 minute Evaluare orală .Varianta 2 1. multă vreme a fost un duşman de temut pentru romani. Prezintă care erau calităţile lui Decebal aşa cum se desprind din următorul fragment: Decebal era foarte priceput la planurile de război şi iscusit în înfăptuirea lor. activităţi turistice: ………………………………………………………………………………………. Din această pricină .. activităţi comerciale: ………………………………………………………………………………….

Calificativ Bine Câte 3 noţiuni fără sprijinul întrebărilor suplimentare ale examinatorului. Fără sprijin. prin exemple/citare. Foarte bine Mai mult de 3 noţiuni fără sprijinul întrebărilor examinatorului. coerent şi logic.Descriptori de performanţă Item 1. coerent şi logic. prin exemple şi argumente pe baza unor cunoştinţe anterioare. Fără sprijin. Câte 3 elemente cu sprijinul întrebărilor examinatorului. . prin exemple. 3 Interpretarea informaţiilor dintrun fragment de text. Suficient Câte 3 noţiuni cu sprijinul întrebărilor suplimentare ale examinatorului. Enumerarea unor noţiuni care desemnează ocupaţii/căi de transport. 2 Exemplificarea resurselor/ocupaţiil or specifice comunităţii. Cu sprijin. Câte 3elemente fără sprijinul întrebărilor examinatorului. în limbaj simplu. Mai mult de 3 elemente fără sprijin prin întrebări.

b) Scrie din vecinătatea zonei în care locuieşti trei nume de aşezări rurale: ………………………………… ………………………………………………………………… trei nume de aşezări urbane ………………………………… ………………………………………………………………… 3.istoricul lui (evenimente sau personalităţi de care aminteşte) ………………………………………………………………………………………………………… . Notează cu A (adevărat) sau cu F (fals) următoarele enunţuri: România are o climă polară. în funcţie de punctele cardinale ………………………………………………………………………………………………………… .o scurtă descriere ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4.aşezarea monumentului în localitate. reliefului. Citeşte următoarele fragmente: a) Cu deschidere la Marea Neagră. La câmpie sunt temperaturi ridicate şi precipitaţii reduse. cu Dunărea ce străbate teritoriul românesc până la vărsarea în mare şi aflat la intrarea în Europa. la alegere. un monument din localitatea ta. anotimpuri.semnificaţia lui. La munte iernile sunt geroase iar Precipitaţiile cresc cu înălţimea verile sunt mai răcoroase. Scrie în spaţiile libere numele ţărilor învecinate ţării noastre. a).Nivelul IV cursantului Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 60 minute Evaluare scrisă 1. . Temperatura scade cu înălţimea Clima temperată are patru reliefului. Specifică: . Localizează pe harta alăturată provincia în care se află localitatea ta. Prezintă. 5. acest pământ a stârnit interesul multora. ………………………………………………………………………………………………………… .

în mulţi înalţi. podişuri şi dealuri odihnitoare şi câmpii întinse.b) Dacă aşezarea noastră n-a fost tocmai fericită. pământul României se desfăşoară între graniţele ei. care nu numai că încântă ochiul prin frumuseţea lui. 1935) Precizează care au fost motivele pentru care pământul românesc a fost râvnit de alte popoare. . dar sunt blagoslovite de Dumnezeu şi cu toate bogăţiile (Istoria românilor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .

Prezentarea unui monument din localitate 4. Localizarea pe harta provinciilor. Prezentarea unor informaţii despre regiunea în care trăiesc 3. Barem de corectare Item 1. Foarte bine Completarea corectă a 5 spaţii Rezolvarea integrală a cerinţelor. Stabilirea valorii de adevăr pentru 4 enunţuri. Identificare în fragmente a motivelor (poziţia geografică. Prezentarea monumentului după 2repere. Prezentarea monumentului după 4 repere.Capacităţi evaluate orientarea pe hartă . precizarea statelor învecinate. frumuseţea. observarea unor caracteristici ale vremii şi climei. Stabilirea valorii de adevăr pentru 6 enunţuri. Identificarea a trei motive. Calificativ Bine Completarea corectă a 4 spaţii Localizarea pe hartă şi specificarea a 4 aşezări. Prezentarea monumentului după 3 repere. Completarea pe harta a statelor vecine 2. Identificarea unui motiv. Identificarea a două motive. . desprinderea informaţiilor de specialitate din documente istorice.Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri. 5. Stabilirea valorii de adevăr pentru 5 enunţuri. descrierea unor obiective din mediul apropiat. bogăţia) pentru care pământul românesc a fost râvnit de alte popoare Suficient Completarea corectă a 3 spaţii.

d)conducători. Depresiunea Transilvaniei. e)relaţiile cu vecinii 3.În vremea regelui ……………. Dealurile Moldovei.. Bucureştiul era numit „Micul …………” (Română.a României.Completează pe hartă unităţile principale de relief: Munţii Carpaţi. zonele de munte şi deal. . …………. Completează spaţiile punctate folosind cuvintele din paranteză: Capitala României este municipiu………….. . Vlad Ţepeş) 5. reprezentată de satul cel mai Satele mici cu gospodării risipite se important. Scrie în 5-7 rânduri informaţii despre strămoşii noştri dacii. mai ales în oraşele mari. Carol I... . b)portul. industrial...Nivelul IV prenumele elevului Finalul modulului Numele şi Timp de lucru: 60 minute Evaluare scrisă 1.oraşul s-a dezvoltat mult. .Judeţul se află în partea de ……. devenind un mare centru………. capitala…………………………. iar după unirea Principatelor Române.Numele judeţului în care se află această localitate este …………………………. Delta Dunării.. La începutul secolului XX. c)credinţă.. Paris. Marea majoritate a populaţiei Reşedinţa de judeţ este României o formează românii. economic. pe cursul………………. Precizează: a)ocupaţii. Timp de două secole a fost capitala………………………. Dâmboviţei. Câmpia de Vest. Marea Neagră Hartă mută pe care sunt demarcate unităţile principale de relief: 2. engleze. Cei mai vechi locuitori ai României Activităţile industriale se practică au fost romanii. Câmpia Română. (20 septembrie 1459). comercial... 4.Bucureştiul este pomenit pentru prima dată într-un document din vremea lui ……….. României. franceze. Ţării Româneşti. bancar. Completează următoarele enunţuri: Localitatea mea natală este …………………………. situat în Câmpia………………. află la câmpie. ………. cultural. Apreciază cu A (adevărat) sau cu F (fals) următoarele enunţuri: Populaţia cea mai numeroasă se Vacile şi oile se cresc mai ales în găseşte în câmpii. datorită influenţei …………….

Completarea denumirilor a 4 unităţi. Notarea corectă a 67 afirmaţii Completarea corectă a 10 –13 spaţii Completarea a 3 informaţii .Descriptori de performanţă Item i 1 2 3 4 5 Suficient 1. Foarte bine Completarea denumirilor a 7 unităţi Precizarea a 5 caracteristici. Notarea corectă a 5 afirmaţii. Aprecierea corectă a 4 afirmaţii Completarea corectă a 6-8 spaţii Completarea unei informaţii despre localitatea natală. Calificativ Bine Completarea denumirilor a 5-6 unităţi Precizarea a 3-4 caracteristici. Precizarea a 2 caracteristici. Completarea a 2 informaţii. Completarea corectă a 8-10 spaţii.

denumeşte reşedinţa de judeţ judeţele învecinate(pe harta administrativă a României). . Localizează pe hartă şi specifică: poziţia României în Europa (pe harta Europei) poziţia judeţului în care se află localitatea noastră (pe harta administrativă a României). Precizează câte un vecin pentru fiecare punct cardinal determinat 2. Decupează şi lipeşte pe o bandă a timpului portretele următoarelor personalităţi: Alexandru Ioan Cuza (1820-1873) Decebal (87 – 106) Regele Ferdinand (1865 –1927) Mihai Viteazul (1558-1601) Scrie pe spatele fiecărei imagini ce rol a avut în istorie personalitatea respectivă şi câte un eveniment istoric important pentru ţară petrecut în vremea lor. Folosind busola stabileşte poziţia punctelor cardinale în încăperea în care ne aflăm.Nivelul IV cursantului Finalul modulului Numele şi prenumele Timp de lucru: 15-20 minute Evaluare prin probă practică 1. 3. precizează poziţia acestora după punctele cardinale.

foarfece. Recunoaşte personalităţile. Localizează pe hartă 3 obiective fără ajutorul examinatorului Orientarea pe hartă Suficient Cunoaşte care sunt punctele cardinale. lipici. determină poziţia acestora independent. harta administrativă a României. harta Europei. Recunoaşte personalităţile.Materiale necesare: busolă. utilizează busola şi le determină cu ajutorul examinatorului Localizează pe hartă 2 obiective. determină poziţia acestora independent. Foarte bine Cunoaşte punctele cardinale. cu ajutorul examinatorului Ordonarea cronologică a unor evenimente Ordonează portretele folosind ca repere anii. rolul lor şi prezintă cel puţin un eveniment pentru una dintre ele. determină vecinătăţi Localizează pe hartă 3 obiective fără ajutorul examinatorului şi desprinde informaţii pentru a răspunde întrebărilor. specificând rolul lor şi ordonează portretele folosind ca repere anii. Capacităţi evaluate Orientarea pe teren. . folosind busola Calificativ Bine Cunoaşte punctele cardinale.

Cadrul didactic va marca în grila de evaluare nivelul la care lucrarea cursantului a respectat fiecare criteriu.. . .specii reprezentative.obiective turistice. bibliotecă.construcţii vechi/recente.enumerare. în timpul lecţiilor şi finalizată acasă. Instrument de evaluare Criterii de evaluare Calificativ Sufi Bin cient e Foa rte bine Prezenţa celor 8 componente ale pliantului Organizarea materialului: caracterul logic. Instrucţiuni de aplicare a probei În etapa de examinare cursanţii pot prezenta din portofoliul personal un pliant de prezentare a localităţii. Examinarea propriu-zisă va consta într-un interviu având ca suport lucrarea. .organizarea şi administraţia (schiţă) 7 Trecutul .căi de comunicaţie. Tema era cunoscută cursanţilor încă de la începutul perioadei de studiu şi a fost efectuată.structura etnică. structurat) Respectarea în structură a subtemelor Caracterul ştiinţific al informaţiilor Prezenţa informaţiilor esenţiale Activitatea de documentare (prezenţa unor fragmente din bibliografie recomandată. desene) 2 Formele de relief . . în etape.scurtă descriere.cronologii ale evenimentelor 8 Imagini (fotografii. .imagini (fotografii.Nivelul IV Numele şi prenumele cursantului Finalul modulului Timp de lucru: 15-20 minute Evaluare alternativă: Evaluarea produselor activităţii cursanţilor Pliant de prezentare a localităţii 1 Numele localităţii:…. a unor date istorice culese în urma vizitelor la muzeu.denumirea selectivă 3 Apele curgătoare. . Se mai poate realiza în ultimele ore de curs ca sinteză a ceea ce s-a învăţat. 5 Vegetaţia şi fauna . ..caracteristici generale. Judeţul:………… Reşedinţa de judeţ: …………………. . Poziţionarea pe harta României…….fragmente narative proprii sau din surse documentare. după anotimpuri 6 Populaţia şi aşezările omeneşti . desene) .ocupaţii principale. . artificiale 4 Clima . stătătoare.

coerenţă. varietatea. vizite. a unor schiţe şi desene personale) Aspectul general (estetica. excursii Prelucrarea şi dezvoltarea în stil propriu a conţinutului (prezenţa unor fragmente narative proprii. putere de argumentare în exprimare. echilibrul părţilor) Susţinerea lucrării: corectitudine. . claritate.notiţe luate în timpul unor întâlniri cu personalităţi ale comunităţii.

Educaţie civică Probe de evaluare .

Adresaţi următoarele întrebări : • Care sunt părţile bune ale cazului (beneficiile)? 165 . pentru că şcoala e bună. spune contra scolii... b) Părinţii nemulţumiţi şi avocatul (apărătorul) lor.... 5.. alţii cresc doar cu bunicii pentru că părinţii au plecat să lucreze în alte ţări.... Apărătorul susţine Ascultaţi-i pe cazul..... Ce mai mulţi profesori cred că există băieţi care au nevoie de ajutor ca să înveţe. Spuneţi cursanţilor să asculte cu atenţie şi să-şi imagineze următoarea situaţie. c) Profesorii de la şcoala băieţilor şi lor avocatul (apărătorul)... Mulţi părinţi vor să-şi înscrie fetele. Formaţi următoarele grupuri: a) Judecătorii cazului.. Unii dintre ei provin din familii cu un singur părinte... şi pe apărătorul lor. 3. Părinţii spun că se încalcă dreptul la educaţie al fetelor. Într-o localitate s-a făcut o şcoală doar pentru aceşti băieţi. lipsesc des de la şcoală..Nivel: IV Numele şi prenumele……………..... Citiţi cursanţilor textul de mai jos sau folosiţi un suport audio cu acest text... calculatoare.. Data: ... profesori şi pe apărătorul lor. Întrebaţi cursanţii dacă în text există cuvinte pe care nu le cunosc. Ascultaţi-i pe părinţi Motivaţi. Profesorii mai spun că înfiinţarea şcolii nu încalcă dreptul la educaţie al fetelor. Tipul evaluării: orală Momentul evaluării: final de modul Timp de Proba de evaluare Studiu de caz Notă: 1. săli de studiu şi multe cărţi. pentru că băieţii nu vor mai face probleme comunităţii.. Apărătorul susţine cazul..... Şcoala are profesori bine pregătiţi. Fetele nu sunt primite la această şcoală. Spuneţi ce decizie aţi luat. dar nu le e permis.. 4. Prezentaţi sarcinile de lucru : Părinţii nemulţumiţi şi avocatul (apărătorul) lor Ascultaţi cu mare Stabiliţi ce veţi atenţie cazul... Profesorii spun că şcoala este de folos. Judecătorii cazului Profesorii de la şcoala băieţilor şi avocatul (apărătorul) lor Stabiliţi ce veţi spune ca să vă apăraţi. 2. Motivaţi. rămân repetenţi. Aceşti băieţi nu învaţă.

• Care sunt părţile rele (neajunsurile) ? 166 .

dar nu sunt relevante pentru caz. se fac puţine referiri la drepturi. Combate puţine sau nici un argument important al părţii adverse. Stabileşte mai multe beneficii/neajuns uri relevante pentru caz. norme. 167 . după următoarele criterii : Standarde de evaluare Identificarea termenilor civici în situaţii de viaţa comunitară Calificative Suficient Argumente incomplete. îndatoriri. Foarte bine Dă exemple bune care dovedesc o cunoaştere a drepturilor. neadaptate la caz. Foloseşte aspecte ce au impact asupra judecătorilor. referitoare la respectarea unor drepturi Manifestarea unei atitudini constructive referitoare la activitatea grupului în care trăiesc Stabileşte beneficii/neajuns uri. insuficiente. Combate toate argumentele importante ale părţii adverse.Calificativele se acordă global. puţine aspecte ce au impact asupra judecătorilor Stabileşte un beneficiu/neajuns relevant pentru caz. normelor. îndatoririlor. Foloseşte o exprimare imprecisă. Combate un argument important al părţii adverse. Bine Argumentele sunt incomplete. Analiza si evaluarea unor situaţii după model si independent.

Vă mai întâlniţi cu toţii? Cât de des? Ce feluri de mâncare se pregătesc? 9. Ce tradiţii v-au fost transmise de la membrii familiei? Ce tradiţii sunt mai puternice în familia ta? 4. Veţi fi notat după conţinutul proiectului. Cum vei face Vei vorbi cu membrii familiei tale despre lucruri cum sunt cele de mai jos. Sunt reţete în familie care au fost păstrate? 8. după materialele pe care le folosiţi. după felul cum ştiţi să prezentaţi. o hartă a familiei. medalii. politica familiei? 5. bunicii sau alte rude? Există poveşti în familie despre aceste relaţii? 6. Care este originea numelui familiei tale? Ce înseamnă el? Ce schimbări au suferit numele? Ce întâmplări cunoaşteţi despre aceste schimbări? 2. 1. Cadrul didactic îţi va aprecia lucrarea şi-ţi va spune aprecierea. etc. Ce prenume au fost folosite în familia ta? Ce porecle? Aveţi o tradiţie în punerea numelor? 3. Ce întâmplări au afectat familia voastră? 7. Ce limbă s-a vorbit? Ce limbă se vorbeşte acum? Cum vei şti că ai reuşit Vei aduce la şcoală dosarul proiectului. Ce întâmplări ştiţi de la părinţii voştri? Ce întâmplări ştiţi despre copilăria. Veţi fi notat şi după modul cum ştiţi să-i ascultaţi pe ceilalţi colegi. Cum s-au cunoscut şi s-au căsătorit părinţii. (arborele genealogic) familiei tale • Prezentarea orală a istoriei familiei tale . Proiectul va conţine : • Cercetarea numelui familiei tale • Harta.Nivel: IV Numele şi prenumele……………. în fata colegilor Vi se cere să faceţi o prezentare de 10 minute despre familia voastră. reţete. Colegii vor asculta şi vor aprecia prezentarea. termenul la care va fi susţinut proiectul şi cum vor primi calificativul. religia. Precizaţi cursanţilor următoarele aspecte: Ce vei face Vei căuta informaţii despre începuturile familie tale. Data prezentării: Tipul evaluării: complementarăproiect Momentul evaluării: final de modul Timp pentru prezentarea proiectului: Proiect tematic: Istoria familiei mele Notă: Informaţi-i din timp pe cursanţi despre proiectul pe care urmează să-l facă. Precizaţi cursanţilor că pot alege anumite aspecte sau se pot referi la toate şi că dacă vor alege mai multe aspecte vor avea un calificativ mai bun. 168 . Vei strânge materiale ajutătoare cum sunt: fotografii de familie.

Are un ritm adecvat în vorbire. Uneori se uită în altă parte. Imaginile sunt plăcute. Organizarea Mijloace vizuale Ascultarea Nu este atent. nici un efort de a fi inventiv. Este atent la ceilalţi vorbitori. Spune câteva poveşti. nu se uită la vorbitor. Are şi introducere şi o idee de final. se uită în jos. Imaginile sunt potrivit de mari. când prea încet. Uneori cuvintele nu sunt clare Are o introducere. neclare. Nu face gesturi care distrag atenţia. Prezentarea este cursivă. Aspectul este acceptabil. vorbeşte prea repede. Trece de la una la alta. Nu face o introducere. Încearcă să fie inventiv. Calificativ Bine Doar câteva detalii date. multe gesturi.Ghidul de acordare a calificativului Suficient Puţine detalii. Foarte bine Spune poveşti şi anecdote. 169 . Conţinut Exprimarea Este monoton. Aplaudă. Face referire la imagini şi încearcă să le introducă în prezentare. Este atent la majoritatea vorbitorilor. distrage atenţia. nu are o idee de final. mormăie. dar nu face referire la ele. le arată. Vorbeşte când prea tare. Are enunţuri clare. Imagini mici. Aduce informaţii şi este inventiv. dar nu are o idee de final.

Nivel: IV Numele şi prenumele………………. Relaţionarea în cadrul grupului: a. Cum te simţi când ai un conflict? 3. Ei se duc la : ● primărie. 170 . Participare la viaţa comunităţii: a. Rolul instituţiilor: Cui crezi că ar trebui să se adreseze cetăţenii în următoarele situaţii? De ce? a. Vorbeşti despre treburile comunităţii? Unde? d.. Ai făcut o activitate în mod voluntar? Alege dintre activităţile de mai jos sau spune altele. c.…………………… Tipul evaluării: orală-interviul Momentul evaluării: final de modul Timp: 10 minute Interviu – Sunt cetăţean Interviul conţine întrebări referitoare la următoarele domenii: 1. • să plantezi pomi. ● bisericii. Un copil este dat dispărut. • să ai grijă de copiii mici. Ai făcut în ultimul timp o cerere? Cui ai adresat-o? Unde ai depus cererea? f. Ce însemna să faci activităţi voluntare? b. Lipsa de răbdare. ● primului ministru. c. Ce crezi că este un conflict? b. O familie care nu mai are casă din cauza unui incendiu se adresează: ● primăriei. lipsa de interes. • să vorbeşti cu alţii despre satul / oraşul tău. ● preşedintelui ţării. Când ai fost ultima dată la primărie? De ce? 2. De ce crezi că apar ele? c. ● biserică. Doi tineri se căsătoresc. b. ● bisericii. Familia se adresează : ● primăriei. altele. d. Ce crezi că s-ar putea schimba în localitate? e. • să faci curăţenie. ● primul ministru. Data ……………..

referitoare la respectarea unor drepturi Exersarea relaţionării în grupuri mici Calificative Suficient Participă la dialog reuşind să formuleze răspunsuri la cel puţin trei întrebări. Încearcă să explice ce este un conflict prin situaţii trăite. Cunoaşte ce este un conflict şi găseşte şi posibile cauze. Recunoaşte toate instituţiile. 171 . după următoarele criterii : Standarde de evaluare Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice. Recunoaşte cel puţin o instituţie. Analiza si evaluarea unor situaţii după model si independent. Recunoaşte cel puţin două instituţii. Foarte bine Formulează răspunsuri coerente la toate întrebările. Este convingător în găsirea cauzelor şi argumentează sumar rolul conflictelor.Calificativele se acordă global. Bine Formulează răspunsuri la cinci întrebări şi manifestă iniţiativă în comunicare.

Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare 172 . Numeşte trei proprietăţi care te fac pe tine să fii o persoană. Bine Precizează trei însuşiri ale persoanei şi încearcă să motiveze de ce. Precizează trei diferenţe şi le susţine argumentat. Data ……………. Tipul evaluării: orală Momentul evaluării: final de modul Probă de evaluare 1.Nivel: IV Numele şi prenumele……………. Precizează avantaje şi dezavantaje şi le argumentează. b. a. 2. 2. Este convingător în susţinerea argumentelor. Identifică cel puţin două diferenţe şi le redă cu dificultate. c. 3. Încearcă să găsească explicaţii pentru a arăta că este o persoană. Este bine/rău să fii diferit? De ce? Spune trei motive. b. Precizează un avantaj şi un dezavantaj şi-l motivează sumar. 3.a. Exemplifică trei reguli în situaţii autentice de viaţă. Recunoaşte cu ajutorul imaginilor o regulă. 2. Găseşte explicaţii cu ajutorul sugestiilor făcute de învăţător. Standarde de evaluare Identificarea termenilor civici Calificativ Suficient 1. Numeşte trei proprietăţi care te fac pe tine să fii o persoană diferită de alte persoane. Precizează două reguli cu ajutorul învăţătorului. Numeşte două atribute specifice unei persoane cu sprijin acordat de învăţător. 2. 3. Identifică trei diferenţe şi le motivează. Precizează un avantaj / dezavantaj 3. Numeşte trei proprietăţi ale unei persoane. Foarte bine Dă exemple bune care dovedesc o cunoaştere a atributelor persoanei. c. Spune trei reguli care dovedesc respectul.

apoi posterul va fi prezentat în faţa colegilor. Prezentarea trebuie să cuprindă şi următoarele aspecte: 1. Au fost identificate cele mai relevante date despre profilul cursantului. defecte. reuşite. bun cântăreţ). Pe fiecare piesă. Tabloul poate semăna cu un puzzle (joc prin care se creează un întreg din piese date) în care fiecare piesă „spune” ceva despre tine: calităţi. Data ……………. Cursantul foloseşte umorul şi anecdotele. Calificativ Bine Problema dată este tratată superficial. Prezentarea este clară. culorile îl înfrumuseţează. Tipul evaluării: practică Momentul evaluării: final de modul Timp pentru prezentare: 10 Probă de evaluare Despre mine • • • • • Folosind hârtie colorată. Reuşeşte să prezinte puţine informaţii cu sprijin acordat. Suficient Nu sunt incluse aspecte suficiente privind problema dată. Este greu / uşor să te prezinţi celorlalţi? Notă: Stabiliţi din timp sarcinile de lucru: Acordarea calificativului : Nivelu ri Conţin ut F. Posterul este dezordonat. Posterul este aspectuos. Nu este făcut nici un efort sau sunt făcute prea puţine pentru înfrumuseţarea Analiz ă şi evaluare Prezen tare Au fost identificate date despre care redau aspecte puţin semnificative despre profilul cursantului. Cum ai ales culorile? Ce semnificaţie au aceste culori? 2. etc. abilităţi. bine Problema este clar evidenţiată.Nivel: IV Numele şi prenumele……………. ilustraţiile. alcătuieşte un poster sau un tablou care să „vorbească” despre tine. a Impact ul vizual 173 . Posterul este ordonat. scrie despre tine un cuvânt – cheie (harnic. S-a încercat înfrumuseţarea aspectelor vizuale prin folosirea culorilor. Sunt prezentate multe elemente care susţin tema. Prezentare monotonă. decupaje din reviste şi lipici. Puţine erori de exprimare. Eşti mulţumit de tabloul tău? 3. Sunt prezentate elemente sporadice despre profilul cursantului. Piesele se lipesc pe un carton.

a imaginilor. 174 . acestuia.simbolurilor.

Structura familiei: copii în întreţinere (nr…. ………………………………………. Adresa/ telefon………………………………………………………………………………… ………………. 175 . FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ1 a………………………………………. bune. Antecedente patologice care influenţează randamentul şcolar al elevului (se completează din fişa medicală) …………………………………………………………………………………. ACTIVITATEA CURSANTULUI ÎN CICLUL PRIMAR: Pentru a fi întocmită corect. şi anume :……………………. Apelativul cursantului :……………………………………………………… G.). …. satisfăcătoare. tată. D. Condiţii de locuit (după prezentarea făcută de cursant): foarte bune. Religia………………………………………………………………………… E. Climatul educativ: a) relaţii intrafamiliale: favorabile.…….NU c) existenţa unor persoane preocupate de situaţia şcolară a cursantului : Nu/ Da... alte persoane.. E. Rolul cursantului în familie: susţinător al familiei/ susţinut de familie B. 2)DATE DESPRE FAMILIA CURSANTULUI: A. d) frecventarea de către cursant a unor activităţi extraşcolare. Data şi locul naşterii: ………………………………………………………………………………. se completează spaţiile punctate ori se subliniază variantele adecvate.………………………………………………………. fraţi (nr. (NUMELE ŞI PRENUMELE CURSANTULUI) DATE GENERALE DESPRE CURSANT ŞI FAMILIA SA: 1)DATA PERSONALE: A.. (numele. mamă. organizate.. prieteni. Profesia părinţilor/tutorilor/întreţinătorilor legali: TATA………………………………………………………………………… ……………………. C. surori (nr…). şi anume……………………………………) : favorabile/ nefavorabil .. 1 I. Naţionalitatea………. Starea civilă: căsătorit/necăsătorit.. nesatisfăcătoare F.. D. bunici şi alte persoane cu care locuieşte cursantul. F. MAMA………………………………………………………………………… ………………………. locul de desfăşurare)NU ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… II. dezorganizate b) influenţe extrafamiliale (vecini. nefavorabile.. şi anume: ……………………………………………………………………………… C..VIZA DIRECTORULUI UNITĂŢII.…). Profesia cursantului: ……………………………………………………………. B..

dacă se insistă) 6) ADAPTAREA LA MEDIUL INSTITUŢIONALIZAT: uşor adaptabil. scăzut. mediu.. insuficient Discipline opţionale a) (titlul………………………………………. CARACTERISTICI ALE PERSOANEI: 1)MOTRICITATE: A. • participă/nu participă la elaborarea normelor necesare activităţii grupului. suficient. conştiincios.. insuficient Matematică: foarte bine. lent NU 2)CAPACITĂŢI COGNITIVE: A) Percepţia: a) perceperea caracteristicilor ale obiectelor: foarte bună... suficient. suficient. suficient. bine. lentă d) interesul pentru învăţare: pasionat.. suficient. insuficient Istorie şi geografie: foarte bine. insuficient d) (titlul……………………………………….…): foarte bine. orgoliu 4) CONDUITA CURSANTULUI ÎN GRUP ŞI ÎN COLECTIV: • respectă/nu respectă normele şi opiniile celorlalţi. • comunică/nu comunică pentru rezolvarea conflictelor 5) MODUL DE ÎNDEPLINIRE A SARCINILOR PRIMITE: îndeplineşte sarcinile: întotdeauna. satisfacţie.…): foarte bine. slabă 176 . inadaptabil. bine. Capacitatea de învăţare: a) capacitatea de receptare: rapidă. medie. bine.1) NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR DE PERFORMANŢĂ: înalt. insuficient Limbă modernă: foarte bine. greu adaptabil. insuficient b) (titlul……………………………………….. b) motive intrinseci: continuarea educaţiei şi perspectiva unui loc de muncă plăcere. bine. Învăţarea este declanşată şi susţinută motivaţional de: a) exclusiv motive extrinseci: recompense materiale. bine.. suficient..…): foarte bine. suficient. bune. • înţelege/nu înţelege necesitatea normelor şi a respectării lor. suficient. bine. mediu. • acceptă/refuză/îşi impune rolul de conducător al grupului. insuficient Ştiinţe ale naturii/Ştiinţe: foarte bine. îşi • asumă/nu îşi asumă roluri. Controlul şi coordonarea mişcărilor: foarte bune.. Ritmul mişcărilor: rapid. insuficient Educaţie civică: foarte bine. lentă c) capacitatea de prelucrare a celor însuşite: rapidă. suficient. bine. bine. • se supune/nu se supune normelor grupului.. III. bună. insuficient c) (titlul………………………………………. calificative.. bine. medie.. lentă b) capacitatea de asimilare a informaţiilor: rapidă. 2) REZULTATELE OBŢINUTE DE CURSANT ÎN CADRUL CATEGORIILOR DE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ (ca medie a rezultatelor obţinute în ciclul primar): Limba şi literatura română: foarte bine.…): foarte bine. suficient. medie. slabe B. bine. indiferent B. insuficient 3) DATE PRIVIND ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE A CURSANTULUII: A. trece/nu trece de la un rol la altul. uneori (cele preferate.

slabă) b) concentrarea atenţiei exprimată în rezistenţa la factori perturbatori: foarte bună. mai mult trist. activităţi practice . scurtă c) reproducerea cunoştinţelor: creatoare. sinceritate. hiperemotiv. lentă b) stabilitatea conduitei: stabil. fidelă. expresiv. hărnicie. slabă). sinteza (foarte bună. comunicativitate. emotiv. inexpresiv d) exprimarea ideilor în cadrul comunicării: bogată / săracă. slab c) orientarea în spaţiu: foarte bună. slabă). lent/explosiv. sărac b) limbajul folosit de elev: fonetic (corect. activităţi artistice. spirit de prietenie. incorect). interiorizat. deschis.b) spirit de observaţie: foarte bun. spirit de ordine. bun. slabă) F) Limbajul: a) volumul vocabularului: bogat. generalizarea (foarte bună. incorect). spirit de colectiv. bună. bună. comunicativ. activităţi artistice. medie. rezervat. medie. acţional D) Imaginaţia: a) imaginaţie reproductivă manifestată îndeosebi în: activităţi intelectuale. slabă B) Atenţia: a) stabilitatea atenţiei în timpul activităţii: individual (foarte bună. incorect) c) calitatea limbajului: coerent. excesiv de timid. bună. slabă). sociabil. bună. bună. mediu. respect pentru muncă. slabă c) distribuţia atenţiei în diferite forme de activitate: foarte bună. sârguinţă. cognitiv. cu întreg colectivul (foarte bună. uneori brutal d) rezistenţă la solicitări de intensitate mare/medie/mică e) altele. lentă b) durata păstrării cunoştinţelor: lungă. semantic(corect. bună. afectiv. calm. uneori nepăsător c) intensitatea reacţiilor: liniştit/impulsiv. activităţi practice E) Gândirea: a) capacitatea de a utiliza operaţiile gândirii: analiza (foarte bună. bună. vesel. controlat. bună. argumentată G) Trăsături temperamentale: a) mobilitate: rapidă. clasificarea (foarte bună. bună. lexical (corect. cu dificultăţi d) tipul predominant de memorare: senzorial. slabă). închis. incorect). slabă). politeţe. gramatical (corect. reţinut/nestăpânit. slabă). corectitudine. visător. incoerent. bună. bună. cu grupuri mici (foarte bună. concisă / redundantă. 177 . respect faţă de adult. comparaţia (foarte bună. şi anume………………………………………………………………………… ……………… H)Trăsături de caracter: a) pozitive: sociabilitate. puţin sociabil. instabil. b) imaginaţie creatoare manifestată îndeosebi în: activităţi intelectuale. slabă C) Memoria: a) viteza de memorare a cunoştinţelor: rapidă. slabă d) orientarea în timp: foarte bună. bună. medie.

neîncredere în sine. încredere în propriile puteri.perseverenţă.. acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei) ………………………………………………………………………………………………… ………………………. Cadru didactic………………………………………………………………. modestie. curaj. altele. îngâmfare. nehotărâre. independenţă. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………. stăpânire de sine. şi anume…………………………………………………… b) negative: neglijenţă. dezordine.. altele. lăudăroşenie. 178 . CONCLUZII: 1) APRECIERI GENERALE ÎN LEGĂTURĂ CU NIVELUL DEZVOLTĂRII CURSANTULUI ŞI CU PREGĂTIREA LUI PENTRU GIMNAZIU………………………………………………………………………….. ŞCOALA…………………………………………………………………. şi anume………………………………………………………………….………………………………. timiditate. egoism. ………………………………………………………………………………………………… ………………………. 2) SUGESTII PENTRU ÎNDRUMAREA ACTIVITĂŢII VIITOARE A CURSANTULUI (măsuri. spirit de iniţiativă.. disciplină. IV.. (numele şi semnătura) CLASA……………………………………. DATA………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………. nesiguranţă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->