Sunteți pe pagina 1din 65

Cuprins:

Introducere .................................................................................................................... pag. 3


Capitolul I: Conceptul i particularitile sistemelor informatice
1.1. Noiuni generale privind sistemele informatice i clasificarea lor .....pag.7
1.1.1. Abordarea global modular .................................................... pag. 10
1.1.2. Etape n procesul de realizare a unui sistem informatic .... pag. 12
1.2. Proiectarea sistemelor informatice ............................................................ pag. 14
1.2.1. Proiectarea de ansamblu a sistemelor informatice .............. pag. 14
1.2.2. Proiectarea de detaliu a sistemelor informatice ................... pag. 17
1.3. Necesitatea securitii datelor n sistemele economice
informaionale i informatice ...................................................................... pag. 20
Capitolul II: Tenologiile !ancare moderne cu utili"area tenicii de calcul
2.1. e!nologiile bancare n bncile comerciale din "# ................................. pag. 30
2.2. $%&an' ( o solu)ie bancar modern *i complet ................................... pag. 3+
2.3. $&# ,&2 -ni.ersal ,atabase ( solu)ii performante de baze de date
pentru /inu0 *i alte platforme ........................................................................ pag. 31
Capitolul III: Perspective de de"voltare a sistemelor informatice n !ncile
comerciale din #epu!lica $oldova
3.1. Analiza *i gestiunea riscului n sistemele informa)ionale ........................ pag. 44
3.2. endin)e de organizare a sistemelor informatice financiar(bancare ...... pag. +0
3.3. Estimri pri.ind e.olu)ia sistemelor informatice ....................................... pag. +7
Conclu"ie ...................................................................................................................... pag. 22
%i!liografie .................................................................................................................. pag. 2+
Introducere
3n prezent este destul de dificil s fii de partea celor4 care insist c
te!nologiile informa)ionale moderne ncetinesc dez.oltarea calitati. a procesrii
informa)iei n acti.itatea bancar. Astfel4 o mai mare aten)ie trebuie acordat noilor
tipuri de opera)iuni bancare4 care n primul rnd atrag un numr tot mai mare de
clien)i. ,ez.oltarea actual a asigurrii cu programe se afl la un ni.el destul de
nalt. 3n acela*i timp4 mai sunt prezente nc imperfec)iuni. 3n acest conte0t4
comercializarea sistemelor bancare4 cre*terea concuren)ei ntre institu)iile
financiare n lupta pentru sporirea profitului4 impun necesitatea implementrii
noilor te!nologii bancare.
Este important de men)ionat4 c n prezent n multe bnci comerciale4 se
utilizeaz pe scar larg sistemele bancare automatizate4 care asigur accesul
deplin la informa)ia bancar4 prezentat ntr(o form accesibil conducerii4
anga5a)ilor *i speciali*tilor financiari.
3ncepnd cu anii 604 cnd s(a acti.izat implementarea te!nicii de calcul4 n
special n )rile e0(so.ietice4 a aprut o cerere crescnd la sistemele bancare de
automatizare a acti.it)ii bancare. 3n acea perioad4 ma5oritatea utilizatorilor nu(*i
imaginau pe deplin cum ar trebui s func)ioneze sistemul bancar4 )innd cont de
faptul c bncile comerciale acti.au conform sistemei so.ietice.
,e aceea4 au *i aprut sisteme simplificate de operare. 7radul slab de
pregtire al solicitan)ilor4 conducerii bncii4 n stabilirea unor sarcini practice 8 a
dus la aceea c multe bnci comercaile s(au limitat la propriile concep)ii *i au
ncercat elaborarea de sinestttoare a sistemelor simplificate4 care le permiteau
ob)inerea beneficiului reie*ind din condi)iile acti.it)ii economice.
e!nologiile informa)ionale moderne permit coordonarea acti.it)ii
departamentelor bncii4 e0tinderea re)elei bancare4 tranzac)ionarea simultan pe
pie)ele financiare a mai multor )ri. %oile posibilit)i ale automatizrii
opera)iunilor bancare permit solu)ionarea comple0 a problemei analizei acti.it)ii
3
bancare4 elaborarea *i crearea sistemelor bancare regionale4 na)ionale *i
interna)ionale.
otodat4 automatizarea te!nologiilor informa)ionale ale bncii comerciale
contribui la solu)ionarea sarcinilor strategice. Principalele direc)ii asupra crora
influen)eaz automatizarea n deser.irea clien)ilor *i sporirea competiti.it)ii
acti.it)ii bncii sunt reducerea timpului de deser.ire *i cre*terea calit)ii
deser.irii. $no.a)iile contemporane n domeniul te!nologiilor informa)ionale au
propus unnou tip de ser.iciu 8 sistemul automatizrii gestiunii disponibilit)ii de
mi5loace bne*ti. Asemenea sisteme asigur cu informa)ia necesar pri.ind situa)ia
tuturor conturilor bancare4 permite administrarea *i prognozarea mi*crii resurselor
financiare4 contribuie la reducerea timpului de tranzac)ionare cu numerarul *i
fa.orizeaz trecerea la transferurile fr numerar.
3n procesul dez.oltrii pie)ei bancare4 .a fi necesar de elaborat noi ser.icii *i
produse bancare4 scopul fiind unul singur 8 sporirea profitului4 aceast .a fa.oriza
apari)ia noilor opera)iuni bancare4 ceea ce .a duce ine.itabil la elaborarea
sistemelor informatice de operare performante. 3n acela*i timp4 trebuie men)ionat
c4 e.olu)ia calitati. a acti.it)ii bancare4 cre*terea continu a cerin)elor fa) de
sistemele informatice *i posibilit)ile financiare ale institu)iei bancare4 modific
percep)ia te!nologiilor informa)ionale automatizate.
"e)elele de calculatoare prin performan)ele *i a.anta5ele lor au reprezentat *i
.or rm9ne n continuare principala infrastructur de comunica)ii pentru sistemele
informatice. Prin interconectarea acestora la ni.el mondial n cadrul re)elei
$nternet4 s(a creat un mediu informa)ional cu resurse *i ser.icii4 care permit
oamenilor s se informeze4 s conlucreze n di.erse domenii de acti.itate4 s se
autoinstruiasc *i s parta5eze resursele de calcul aflate la distan). Acest proces s(a
manifestat n toate domeniile de acti.itate4 inclusi. n cel bancar.
:ontinua dez.oltare te!nologic *i competi)ia ntre organiza)iile bancare
e0istente *i cele nou nfiin)ate4 au impulsionat di.ersificarea produselor *i
ser.iciilor bancare4 fcndu(se accesibile sau fiind distribuite clien)ilor *i pe cale
electronic. oate acestea formeaz a*a numitul ;electronic ban'ing< sau pe scurt
4
e(ban'ing. ,ez.oltarea rapid a capacit)ilor e(ban'ing(ului are deopotri.
beneficii *i riscuri datorate n special securit)ii re)elelor de transmisie a datelor.
,ar riscurile bancare e0ist prin ns*i defini)ia institu)iei sau4 mai bine zis4 prin
natura acti.it)ilor specifice4 astfel nct important este ca riscul datorat e(ban'ing(
ului s fie bine cunoscut4 controlat *i foarte bine administrat n scopul reducerii lui.
= e.olu)ie marcant n sistemul bancar a fost renun)area la sistemul de
prelucrare a datelor bancare de ctre centrele teritoriale de calcul *i ptrunderea
masi. pe pia)a moldo.eneasc a calculatoarelor personale a determinat
constituirea la ni.elul unit)ilor bancare a unor compartimente responsabile cu
prelucrarea automat a datelor.
E.olu)ia sistemelor informatice bancare presupune implementarea
succesi.>direct a urmtoarelor tipuri de sisteme informatice?
@isteme informatice bancare fr conecti.itate 8 caracterizate de e0isten)a
P:(urilor independenteA
@isteme informatice bancare cu conecti.itate local 8 sisteme informatice
bazate pe re)elele locale de calculatoareA
@isteme informatice bancare cu conecti.itate global 8 sisteme informatice
bazate pe re)ele de arie ntins BCA%D care conecteaz re)elele locale B/A%D
ale unit)ilor bancare.
recerea de la economia centralizat la economia de pia)4 destrmarea
comple0ului industrial(militar4 apari)ia computerelor din genera)ia a patra *i a
cincea a sc!imbat radical modul de utilizare a te!nologiilor informa)ionale *i de
comunica)ii n economia na)ional4 a desc!is noi oportunit)i pentru agen)ii
economici de stat *i cei pri.a)i4 att n domeniul aplicrii te!nologiilor e0istente ct
*i n elaborarea de produse *i ser.icii noi.
&ctualitatea temei tezei de licen) rezid n importan)a pe care sistemele
informatice bancare o au n dez.oltarea sistemului bancar na)ional. Astfel4 n
aceast tez sunt abordate particularit)ile unor sisteme informatice moderne *i
perspecti.ele de modernizare a infrastructurii domeniului dat de acti.itate.
+
E.olu)ia te!nologiilor informa)ionale precum *i dezolarea economiei de
pia)4 de rnd cu adncirea concuren)ei4 fa.orizeaz proiectarea *i
implementarea la un ni.el mai nalt a sistemelor informatice n sistemul
bancar. 3n aceast lucrare este dat o apreciere calitati. a ni.elului
contemporan de utilizare a te!nologiilor informa)ionale n sfera bancar. Este
dat o analiz a sistemelor electronice pe plat Ba.anta5e4 deza.anta5eA
perspecti.eD.
/ucrarea const din $ntroducere4 3 capitole4 3nc!eiere *i &ibliografie.
3n primul capitol este prezentat pe scurt situa)ia de astzi a sistemelor
automatizate bancare. 3n special se atrage aten)ia la problemele comune
aprute pe plan interna)ional.
3n capitolul 2 este prezentat caracteristica mi5loacelor electronice de
plat4 analizate prin prisma problemelor referitoare la securitate. @e face o
analiz a problemelor te!nologice legate de implementare a unor noi
te!nologii bazate pe microprocesoare.
3n capitolul 3 pe scurt se analizeaz problemele de automatizare a
opera)iilor bancare n "epublica #oldo.a prin prisma te!nologiilor utilizate
pe scar mondial
2
Capitolul I: Conceptul i particularitile sistemelor informatice
1.1. Noiuni generale privind sistemele informatice i clasificarea lor
3n .iata noastra de zi cu zi4 calculatoarele sunt ce.a obisnuit4 ba c!iar
indinspensabil n unele cazuri. @e poate spune c trim ntr(o societate
informatizat . oate acestea se datoreaz faptului c ne dm seama din ce n ce
mai mult ca P:(ul ne u*ureaz munca. ,ar trebuie de subliniat faptul c un
calculator este de fapt o ;ma*inrie< care prelucreaz o serie de informa)ii pe care i
le dm. $nforma)ia4 este elementul esen)ial din acest ntreg lan). ,e fapt4 n practic
ntlnim4 printre altele4 dou concepte legate de aceasta *i anume4 sistemul
informa)ional *i sistemul informatic.
'istemul informational este un ansamblul de oameni4 ec!ipamente4 softEare4
procese *i date destinate s furnizeze informa)ii acti.e sistemului decizional4
informa)ii necesare n elaborarea de solu)ii pentru problemele cu care se confrunt
managerii agen)ilor economici.
1

"olul sistemului informa)ional este de a transmite informa)ia ntre diferite
elemente. ,e e0emplu4 n cadrul unei unit)i economice4 rolul sistemului
informa)ional este de a asigura persoanele din conducere cu informa)ii necesare
pentru luarea diferitelor decizii economice sau de alt natur.
3n cadrul sistemului informa)ional se regsesc ? informa)ia .e!iculat4 documentele
purttoare de informa)ii4 personalul4 mi5loace de comunicare4 sisteme de prelucrare
a informa)iei4 etc.
Printre posibilile acti.it)i desf*urate n cadrul acestui sistem4 pot fi enumerate?
ac!izi)ionarea de informa)ii din sistemul de baz4 completarea documentelor *i
transferul acestora ntre diferite compartimente4 centralizarea datelor4 etc.
3n cadrul sistemului informational4 ma5oritatea acti.it)ilor se pot desf*ura cu
a5utorul te!nicii de calcul. @e pot prelucra datele primare *i apoi4 rezultatul poate fi
1
,a.idescu %iculae ,umitru ;Sisteme informatice financiar-bancare vol. 1: Concepte fundamentale.
Modelare prin metoda MERISE. &ucuresti? All &ec'4 16664 p.2+
7
transferat mai departe4 ctre alt compartiment spre prelucrare. ransferul se poate
face *i el pe cale electronic4 prin intermediul unei re)ele de calculatoare sau cu
a5utorul modemului.
Ansamblul de elemente implicate n tot acest proces de prelucrare *i transmitere a
datelor pe cale electronic alctuiesc un sistem informatic.
@istemul informatic este o parte a sistemului informa)ional n care procesul de
culegere4 transmitere4 stocare *i prelucrare a datelor se realizeaz utiliznd
elemente sau componente ale $4 adic mi5loace de calcul *i de comunicare
moderne4 produse softEare specializare4 proceduri *i te!nici specifice la care se
adaug personalul specializat.
'istem informatic integrat 8 specific anumitor domenii de acti.itate 8 Be0.
sistem economic4 financiar4 bancarD4 este sistemul care asigur introducerea unic a
datelor *i prelucrarea multipl a acestora n func)ie de cele mai di.erse cerin)e
formulare de ctre utilizatori.
'isteme informatice de gestiune 8 modelele de gestiune regrupeaz procedurile
proprii ale unui domeniu. 3n acti.itatea practic se pot identifica o serie de modele
specifice domeniului4 ca de e0emplu? ( opera)iunile bancare4 .nzrile specifice4
opera)iunile contabile.
Anali*tii de sistem sunt acei speciali*ti care n)eleg att aspectele legate de
facilit)ile *i limitele oferite de te!nologiile informa)iei4 ct *i cerin)ele de
prelucrare a datelor necesare procesului de informare a agen)ilor economici.
'istemele de Prelucrare a Tran"aciilor ('PT) sunt aplica)ii ale sistemului
informa)ional care pemit culegerea4 stocarea *i prelucrarea zilnic a datelor
rezultate din desf*urarea tranzac)iilor4 asigurnd actualizarea bazei de date.
'istemul informatic de conducere ('IC) este un sistem de aplica)ii informatice
care se ocup cu elaborarea de rapoarte sub un format standard necesare
organizrii *i conducerii operati.e a unit)ii.
'istemul 'uport de *eci"ii (''*) 8 este un sistem de aplica)ii informatice care
asigur utilizatorii cu informa)ii orientate pe decizii4 adic cu informa)ii referitoare
la di.erse situa)ii care pot aprea n luarea deciziilor. :nd acest sistem este utilizat
1
direct de ctre conducerea e0ecuti. el se mai nume*te *i sistem de informare
e0ecuti..
@istemele informatice acoper cele mai di.erse domenii. 3n func)ie de
specializare4 a.em ?
@iteme specializate4 adic sunt proiectate pentru a rezol.a un anume tip de
problem dintr(un anume domeniuA
@isteme de uz general4 cu a5utorul crora se poate rezol.a o gam larg de
probleme din mai multe domeniiA
@isteme locale4 programele necesare prelucrrilor de date *i datele se afl pe
un singur sistem de calculA
@isteme pe re)ea4 sistemul func)ioneaz ntr(o re)ea de calculatoare4 caz n
care4 datele *i programele pot fi distribuite mai multor sta)ii de lucru ce fac
parte din acea re)ea.
3n ultimul timp se merge tot mai mult pe .arianta sistemelor de lucru n re)ea4
a.anta5ele fiind e.idente? transfer de date ntre sta)ii foarte rapid4 costuri minime4
etc.
n functie de localizarea datelor i de locul !n care sunt efectuate
prelucr"rile# putem avea sisteme informatice:
1

:u date centralizate4 datele se afl pe un singur sistem de calculA
:u date distribuite4 datele se afl distribuite pe mai multe calculatoare n re)eaA
:u prelucrri centralizate4 prelucrarea datelor se face pe o singur sta)ie de
lucru4 indiferent de numprul sta)iilor pe care sunt informa)iile de prelucratA
:u prelucrri distribuite4 mai multe calculatoare prelucreaz datele pro.enite de
la unul sau mai multe calculatoare din re)eaA
$up" domeniul !n care func%ioneaz"# sistemele pot fi clasificate:
@isteme de baze de date4 specializate n gestiunea unor cantit)i mari de dateA
Pentru prelucrri *tiin)ifice4 specializate pe anumite domenii *tiin)ificeA
1
&ran Florin. ;&ipolo'ii ale subsistemelor informatice bancare Finante4 banci4 asigurari? publica)ie pentru
agentii economici4 .. 74 nr. 44 20044pp 2+(27
6
Pentru conducerea proceselor te!nologice4 pentru conducerea unor ma*ini4
scule4 unelte computerizateA
$up" nivelul ierar(ic ocupat de sistemele informatice !n structura
or'anizatoric" a societ"%ii# putem avea:
@isteme informatice pentru conducerea acti.it)ilor la ni.elul unit)ilor
economiceA
@isteme la ni.elul organiza)iilor cu structura de grupA
@isteme informatice teritorialeA
@isteme informatice la ni.el de ramura *i subramur *i la ni.el economic
na)ionalA
@isteme de uz general.
$up" activitatea ce o automatizeaz"# sistemele pot fi:
Pentru conducerea produc)ieiA
Pentru acti.itatea comercialA
Pentru e.iden)a contabilA
Pentru e.iden)a materialelor *i mrfurilorA
Pentru e.iden)a personalului *i a salarizriiA
Pentru e.iden)a mi5loacelor fi0e.
Aceste sisteme au o aplicare inedit n cadrul solu)ionrii unor probleme de
natur economic. ,eci una dintre ramurile cele mai informatizate este economia.
Pentru realizarea unui sistem informatic eficient 4 trebuie a.ute n .edere unele
reguli de baz4 ce au fost deduse din practic.
1.1.1 &!ordarea glo!al modular
/a proiectarea sistemului trebuie a.ut n .edere legtura acestuia cu lumea
e0terioar4 posibilit)ile de comunicare cu alte sisteme similare4 compatibilitatea cu
sisteme de alt natur4 posibilitatea includerii sistemului ntr(un sistem mai
comple04 sau posibilitatea includerii altor sisteme.
10
Principalul criteriu ce st la baza realizrii sistemului informatic este cel
economic. :u alte cu.inte4 la proiectare trebuie a.ut n .edere c raportul
rezultatelor directe sau indirecte ob)inute prin implementarea *i folosirea
sistemului economic *i totalitatea costurilor de realizare s fie ct mai mare. :u alte
cu.inte4 trebuie sa fie rentabil.
1
/a realizarea sistemului trebuie s se )in cont de cerin)ele *i preferin)ele
utilizatorilor. 3n acest sens4 trebuie purtat o discu)ie cu utilizatorii n prealabil *i
pe baza sugestiilor *i preferin)elor lor s se treac la proiectarea propriu(zis.
,e cele mai multe ori o serie de date trebuie utilizate repetat n cadrul
sistemului informatic. /a proiectarea sistemului4 trebuie ca datele s fie introduse o
singur dat4 iar sistemul s distribuie automat datele n celelalte locuri n care este
ne.oie de ele.
Principiul antrenrii beneficiarului la realizarea sistemului decurge tot din
orientarea spre utilizator. rebuie discutat cu utilizatorul nainte de a trece la
proiectare4 pentru a nlatura de la nceput o serie de nea5unsuri. rebuie discutate
modalit)ile de introducere a datelor *i adaptarea aplica)iei la ne.oile utilizatorului4
modul de calcul *i prelucrare al datelor.
@istemul proiectat nu trebuie4 pe ct posibil4 s fie dependent de dotarea te!nic
actual a beneficiarului4 ci trebuie a.ute n .edere e.entualele noi ac!izi)ii de
te!nic de calcul4 o e.entual sc!imbare a sistemului informatic.
@istemele informatice pun probleme serioase la realizarea lor. 3n func)ie de
modul de abordare4 costurile pot fi mai mici sau mai mari4 rezultatele mai bune sau
mai pu)in bune.
2
*e+a lungul timpului s+au conturat dou tipuri de astfel de strategii:
Ascendent B;bottom(up< de 5os n sus4 de la mic la mareD
,escendent B;top(doEn< de sus n 5os4 de la mare la micD.
Strategia ascendenta
1
GHIJI K. K. LMNOPINQRQHOMISSTU QSVOHPIWQOSSTU NUXSOYOJQQ M Z[OSOPQ[U 4 20014p. 110
2
&ran Florin. ;&ipolo'ii ale subsistemelor informatice bancare Finante4 banci4 asigurari? publica)ie pentru
agentii economici4 .. 74 nr. 44 20044 p.21
11
3n conformitate cu aceast strategie4 solu)ionarea unei anumite probleme
ncepe cu rezol.area problemelor de detaliu4 minore. @olu)iile sunt agregate n
.ederea solu)ionarii unei probleme mai comple0e. ,eza.anta5ul acestei metode
consta n necesitatea cunoa*terii n detaliu a domeniului problemei de rezol.at
nainte de trecerea la rezol.area propriu(zis.
Strategia descendenta
Este opus celei ascendente4 abordnd problema de la general la particular4
de sus n 5os. Este studiat problema n mod global4 ncercnd descompunerea ei n
probleme mai mici *i se trece la rezol.area subproblemelor rezultate n urma
procesului de di.izare. "ezol.area subproblemelor se face prin aceea*i metod4
adic prin descompunerea lor n alte subprobleme4 *i tot a*a pn se a5unge la
probleme a cror rezol.are este cunoscut.
Aceast strategie prezint a.anta5ul c ofer n orice moment o imagine de
ansamblu asupra problemei de rezol.at.
Pentru realizarea unui sistem informatic sunt implicate multe persoane4
materiale4 timp4 etc.4 ceca ce implic n final costuri ridicate. ,in aceast cauz4
modul de abordare a problemei proiectrii este foarte important. 3n decursul
timpului s(au cristalizat cte.a metodologii standard de proiectare.
1
1.1., -tapele n procesul de reali"are a unui sistem informatic
Analiza sistemului e0istent 8 se studiaz sistemul informatic e0istent *i se
stabilesc nea5unsurile sale *i cerin)ele ce urmeaz a fi satisfcute de .iitorul sistem
informatic. 3n aceast etap se stabile*te rentabilitatea folosirii sistemului
informatic.
Proiectarea sistemului informatic 8 se concepe sistemul4 elementele
componente ale acestuia4 structura lor *i modul de realizare. ,atorit
comple0it)ii4 aceast etap este la rndul ei descompus n dou etape ?
o Proiectarea de ansamblu 8 se stabile*te ar!itectura de ansamblu4
modul de descompunere pe componente4 intrrile *i ie*irile sistemului. @e
1
:arstea :laudia4 @abau 7!eorg!e ;#anagementul proiectrii sistemelor informatice comple0e<4 A@E 2002
12
finalizeaz printr(o sc!em de ansamblu a sistemului n care sunt incluse toate
aceste elementele.
o Proiectarea de detaliu 8 fiecare element descris n etapa anterioar este
descris n detaliu.
Elaborarea programelor 8 se scriu programele sistemului ntr(un limba5 ales
anterior.
$mplementarea sistemului 8 dup ce a fost realizat sistemul se trece la
implementarea sa.
E0ploatarea i ntre)inerea sistemului 8 aceasta este faza final a proiectului n
care se trece la e0ploatarea acestuia. Este necesar n paralel *i o serie de
opera)ii de ntre)inere a acestuia.
-n sistem informatic bancar are rolul de a automatiza un set ct mai mare
din opera)iunile curente ale bncii *i s asigure informa)iile strategice4 tactice *i
opera)ionale necesare procesului decizional.
Principalele activiti desfurate de ctre o !anc comercial sunt:
( atragerea de resurse bne*ti de la popula)ie *i de la agen)i economici
sub forma depozitelor4
( acordarea de credite4
( opera)iuni de pl)i *i decontri n lei sau n .alut4
( opera)iuni .alutare.
,in punct de .edere al locului n care se realizeaz di.ersele opera)iuni
bancare4 acestea se mpart n?
( opera)iuni front office 8 grupeaz opera)iunile care reprezint interac)iunea
nemi5locit cu clien)ii bncii Baccesul la conturi4 furnizarea de informa)ii
despre ser.iciile oferite de bancDA
( opera)iuni bac' office 8 cuprinde opera)iunile transparente pentru clien)ii
bncii4 care asigur func)iile .itale ale unei banci.
'isteme informatice !a"ate pe conectivitatea local
13
:onecti.itatea local se caracterizeaz prin e0isten)a unei re)ele locale de
calculatoare *i a unor aplica)ii care s e0ploateze facilit)ile puse la dispozitie de
acestea. :alculatoarele sunt conectate la ser.erul re)ea4 care este un calculator cu
resurse puternice4 iar ca sta)ii de lucru se pot utiliza P:(uri obi*nuite. Pentru a
asigura uniformitatea sistemelor informatice4 aplica)iile sunt dez.oltate n
compartimentele specializate ale centralelor societ)ilor bancare. #ediile de
programare folosite n prezent sunt de tipul =racle.
Conectivitatea local" prezint" anumite avanta)e# cum ar fi:
( datele sunt preluate de sistemul informatic la locul producerii lor4
( informa)iile pentru factorii de decizie ai bncii sunt furnizate n regim on(line4
( opera)iile front(office sunt rapide4 fle0ibile *i au un aspect modern4
( reducerea numrului documentelor interne .e!iculate *i procesateA
( parta5area resurselor scumpe4
( directorul bncii are acces rapid la informa)iile .itale bncii4
( inspectorul de credite are acces la date de ultim or pri.ind starea financiar a
solicitantului de credite4
( balan)ele4 fi*ele de cont *i e0trasele de cont se ob)in direct pe baza tranzac)iilor
introduse la g!i*ee4
( la casierie4 opera)iile de depunere > retragere de numerar au un caracter
preponderent front(office.
e!nologia informa)iei este un termen contemporan care descrie
combina)ia de te!nologii de calcul 8 ec!ipamente *i softEare 8 cu te!nologia
comunica)iei 8 re)ele de transmitere a datelor4 imaginilor *i .ocii.
1
1., Proiectarea sistemelor informatice
1.,.1.Proiectarea de ansam!lu a sistemelor informatice
:aracteristicile sistemului informatic?
1
:otelea \. &aze de date rela)ionale. 8 :!i*inu? Editura A@E#4 1661
14
orice sistem trebuie s con)in ca element central o baz de date4 n care s
fie stocate date intercorelate ntre ele4 pro.enind de la surse interne *i
e0terneA
informa)iile furnizate de sistem trebuie obigatoriu s fie autentice4 e0acte4
iar suportul de prezentare s .arieze de la un ni.el de conducere la altulA
sistemul trebuie s nglobeze o .arietate de modele matematice4 te!nico(
economice4 e0? modele de optimizare4 modele de simulare4 modele de
eficien)A
sistemul trebuie conceput ca un sistem om(ma*in oferind astfel
posibilitatea unei interac)iuni imediate ctre utilizator *i sistem.
sistemul trebuie s prezinte un grad ct mai ridicat de integrare sub
urmatoarele dou aspecte? integrare intern *i integrare e0tern.
3n .ederea realizrii unor sisteme informatice care s ndeplineasc obligatoriu
caracteristicile sus men)ionate4 este necesar s se )in cont de urmtoarele cerine?
( fundamentarea conceperii sistemului s fie fcut pe criterii de
eficien) economicA
( participarea nemi5locit a conducerii unit)ii la conceperea sistemului
informaticA
( asigurarea unui ni.el te!nic nalt al solu)iilor adaptateA
( adoptarea de solu)ii n concordan) cu resursele disponibile *i cu
restric)ii impuse.
@tructura sistemelor informatice este o etap necesar datorit
numrului mare de elemente *i legturi ce compun de regul un sistem informatic4
implementrii simultane a tuturor componentelor sistemelor informatice ntr(o
unitate economic4 care apare ca o acti.itate deosebit de dificil n cazul n care nu
are loc structurarea sistemului 8 insuficien)a resurselor umane *i materialelor fac
imposibil proiectarea n bloc a sistemului informatic.
Cerine ale structurrii sistemelor informatice n etape de proiectare de
ansamblu:
1+
(pe fiecare ni.el al structurrii trebuie asigurat unicitatea criteriului de
descompunere a sistemuluiA
(structurarea realizat trebuie s permit constituirea ulterioar a ntregului
sistem prin agregarea modulelor separateA
(structura creat nu trebuie s con)in surpri.
Prin intrrile unui sistem informatic se n)elege totalitatea datelor primare
necesare ob)inerii informa)iilor de ie*ire ale sistemului. ,atele primare se pot
clasifica n date interne *i n date e0terne.
Prin ieirile unui su!sistem informatic se n)elege totalitatea informa)iilor
furnizate de acesta beneficiarilor interni *i e0terni4 respecti. rapoarte4 note de
informare.
/a ni.elul fiecrui subsistem informatic este necesar ca intrrile sistemului s
fie condi)ionate de ie*irile acestuia.
=rice ie*ire este un rezultat al aplicrii unuia sau mai multor operatori asupra unui
ansamblu de date de intrare. 3n plan te!nologic4 caracteristicile ie*irilor sistemului
condi)ioneaz caracteristicile cerute intrrilor.
Pricipalele criterii pe baza crora se pot grupa datele sunt legate de sfera de
cunoaltere4 de domeniul de acti.itate4 de stabilitatea con)inutului datelor *i de rolul
datelor n procesul prelucrrii.
1. ,up sfera de cunoa*tere?
- date primareA
- indicatori te!nico(economici cu caracter opera)ionalA
- indicatori te!nico(economici cu centralizare mediaA
- indicatori sintetici.
2. ,up domeniul de acti.itate?
- colec)ia beneficiariA
- colec)ia contracteA
- colec)ia produseA
- colec)ia personalA
12
- colec)ia pl)iA
- colec)ia ncasri.
3. ,up stabilirea datelor?
- colec)ii de date con.en)ional(constante Bcolec)iile de date cu caracter
normati. de)in +0(20] din .olumul total de informa)ii care circul n
procesul informa)ional al unei unit)i economiceDA
- colec)ii de date .ariabile.
4. ,up prelucrarea datelor
- colec)ii de date de bazA
- colec)ii de date pentru tranzac)iiA
- colec)ii de date intermediare sau de lucruA
- colec)ii de date statisticeA
Planificarea realizrii sistemelor informatice se face n baza principiului proiectrii
*i implementrii e*alonate. E*alonare reprezint ordinea n care .or fi abordate
componentele sistemului. E*alonarea se reprezint sub forma unui grafic detaliat n
care se specific fiecare modul component4 etapele de realizare *i durata fiecreia.
3n calitate de criterii sunt considerate prioritatea obiecti.elor componente4
asigurarea legturilor ntre componente Brela)ii de precedenta *i rela)ii de
succesiuneD4 disponibilitatea resurselor.
1
1.,.,. Proiectarea de detaliu a sistemelor informatice
Proiectarea situa)iilor cu rezultate finale 8 ie*irile sistemelor4 poart denumirea de
proiectare logic de detaliu *i se finalizeaz prin ntocmirea pentru fiecare situa)ie
final a specifica)iilor de ie*ire care ser.esc la transmiterea rezultatelor prelucrrii
pe calculatorul utilizatorului4 transmiterea programatorului a proiectului situa)iilor4
fr ambiguit)i.
,efiniti.area procedurilor de utilizare *i interpretare a ie*irilor reprezint cea de(a
3(ea direc)ie de lucru din cadrul proiectrii fizice de detaliu *i include4 procedurile
1
,a.idescu %iculae ,umitru ;Sisteme informatice financiar bancare vol. *: +plicatii. &ucuresti? All &ec'4
16664 p.14
17
de utilizare a informa)iilor de la ie*ire4 dar *i di.erse interpretoare a situa)iilor
finale.
1
Prin operaia de codificare se n)elege generarea unor grupuri de simboluri *i
atribuirea lor elementelor atributelor unei nregistrri. Prin no)iunea de cod se
n)elege o combina)ie de simboluri asociate unei caracteristici date din cadrul unei
colec)ii de date. :apacitatea unui sistem de coduri include totalitatea combina)iilor
posibil de realizat din simboluri ce con)in un cod4 iar lungimea codului constituie
nr de simboluri elementare dintr(un cod.
2

Formatul codului reprezint forma final a codului cu precizarea clar a
urmatoarelor elemente identificatoare?
nr de pozitii utilizateA
natura pozi)iilor utilizateA
cifra de control.
Proiectarea detaliat a intrrilor cuprinde ca etape4 proiectarea logic de detaliu *i
proiectarea fizic de detaliu.
@pecifica)iile de intrare trebuie s cuprind mac!eta documentului4 instruc)iunile
de culegere4 utilizare *i transpunere pe suport et!nic4 regulile de control *i .alidare.
n proiectarea fizic" de detaliu este necesar" realizarea a , 'rupe de activit"%i?
3
1. Alegerea suportului te!nic pentru culegerea datelorA
2. Proiectarea mac!etelor documentelor de intrare 8 mac!eta documentului
primar trebuie s con)in definite urmtoarele elemente de structur? antetul4
denumirea documentuluiA coduri de identificare4 data4 rubriciA
3. @tabilirea instruc)iunilor de culegere *i regulilor de control *i .alidarea
datelor 8 trebuie s cuprind reguli de .alidare manual a .olumului
sec.en)ei documentelor *i a cifrelor de control pe pac!etele de documente
primare *i reguli pentru controlul sintactic a datelor din documentele
1
^XIYI_ K.L. `UOHQ_ Z[OSOPQaUb[QX QSVOHPIWQOSSTX bQbNUP 20024 p. 43
2
=ancea #irela ;Sisteme informatice pentru asistarea deciziei financiare &ucuresti? Editura A@E4 200+
3
Pilat Florin \ladimir ;@isteme informatice modulare n conte0t distribuit<4 A@E 2002
11
primare. Aceste reguli de control sunt o condi)ie necesar pentru scrierea
programelor de .erificare logic a datelor de intrare
4. Proiectarea .ideoformatului de intrare se face n func)ie de modul concret de
desf*urare a dialogului operator(calculator *i se poate desf*ura sub 2
forme? .arianta ntrebare(rspuns4 cu defilarea liniilor ecranului *i .arianta
afi*area pe ecran a mac!etei de introducere a datelor de intrare.
'tructurarea datelor n fi*iere este o opera)ie de definire a structurilor logice4 de
descriere a con)inutului informa)ional pe articole. @tructurarea logic se prezint ca
un *ir de caractere constituit din mai multe elemente informa)ionale. Proiectarea
structurilor logice const n stabilirea elementelor informa)ionale care compun
articole )inndu(se seama de con)inutul real al intrrilor informa)ionale de rolul
fiecrui fi*ier n procesul prelucrrii. @tructura datelor din fi*ier implic definirea
con)inutului informa)ional al articolelor. Prin precizarea caracteristicilor logice de
utilizare analistul stabile*te caracteristicile descripti.e specifice datelor *i modul
lor de e0isten) *i utilizare.
:aracteristica principal pe baza cruia se stabile*te formatul articolelor este
factorul de repetiti.itate al anumitor elemente informa)ionale din structur.
$ndicatorii de acti.itate a fi*ierelor sunt obligatoriu de definit *i respectat4 deoarece
ni.elul lor sunt o condi)ie esen)ial a realizrii urmtoarelor opera)ii?
- stabilirea necesarului de suporturi te!nice de dateA
- estimarea duratelor de e0ploatare a fi*ierelorA
- planificarea opera)iilor de culegere(control.
@tructura bazei de date reprezint un model al datelor e0primat n concepte
specifice unui anumit sistem de gestiune a bazelor de date B@7&,D4 lucru ce face
ca proiectarea bazei de date s reprezinte transpunerea modelelor conceptuale n
termenii unui model al datelor suportat de un anumit tip de @7&,.
,eterminarea legturilor dintre colec)iile de date *i a modului de reprezentare a
acestora se realizeaz pe baza legturilor naturale dintre obiectele descrise cu
a5utorul entit)ilor identificate.
16
:aracteristicile te!nologiei de prelucrare automat a datelor 8 se poate defini
ca fiind ansamblu de procedee4 mi5loace *i metode utilizate n domeniul prelucrrii
automate a datelor4 a.nd ca scop final4 ob)inerea unor tabele4 liste4 grafice *i alte
tipuri de situa)ii de ie*ire ce con)in informa)iile necesare fundamentrii deciziilor4
controlul e0ecu)iei lor *i e0ecu)ia unor opera)iuni.
=biecti.ele urmarite n proiectarea4 organizarea *i func)ionarea te!nologiei
prelucrrii automate a datelor sunt subordonate obiecti.ului principal? asigurarea
furnizrii din procesul prelucrrii4 n timp util4 a informa)iilor necesare *i suficiente
de calitate corespunztoare *i cu cost minim pe unitatea de informa)ie prelucrat *i
modificat.
1
Prelucrarea automat a datelor trebuie s asigure realizarea obiecti.elor secundare?
- utilizarea eficient a resurselor implicateA
- realizarea concordan)ei ntre cerin)ele concrete *i metodele *i procedeele
utilizateA
- asigurarea calit)ii informa)iei n procesul prelucrrii *i pstrrii ei pe
parcursul ntregului flu0.
=pera)iile te!nologice n prelucrarea automat a datelor BPA,D sunt opera)ii
te!nologice de pregtire a datelor n .ederea prelucrrii lor automate4 opera)iuni
te!nologice de prelucrare propriu(zis a datelor4 opera)iuni te!nologice de redare a
rezultatelor ob)inute prin prelucrare.
1.3. Necesitatea securitii datelor n sistemele economice informaionale
i informatice
@ecuritatea datelor se efectueaz di.ers n func)ie de mediul formrii *i
transformrii lor. @e e.iden)iaz dou medii de a*a natur 8 sistemul informa)ional
*i sistemul informatic. Primul include toat informa)ia ce este organizat4
prelucrat *i utilizat conform cerin)elor *i n cadrul sistemului de conducere
concret n ansamblu att pe baz de metode manuale4 ct *i automate. 3n acela*i
1
"osca $. $oan4 7!eorg!e #irela ;-roiectarea sistemelor informatice de 'estiune: studii de caz# &ucuresti?
$nfo#ega4 20034 p.23
20
timp4 sistemul informatic nu este altce.a dect sistemul informa)ional realizat prin
intermediul mi5loacelor te!nice.
,e aten)ionat c n economie pn n prezent nc nu s(a reu*it ca sistemul
informa)ional s fie realizat pe deplin n mod automat. ,e aceea4 n realitate
sistemul informatic constituie o parte a sistemului informa)ional *i n acest sens
poate fi interpretat ca subsistem.
3n dependen) de aceste dou medii4 au fost in.entate4 elaborate *i aplicate
di.erse mi5loace *i metode de securitate a datelor caracteristice pentru fiecare din
ele4 ce pe parcurs au e.oluat. \ariet)ile lor sunt predeterminate de tipul suportului4
pe care se nregistreaz n mod diferit informa)ia. 3n a*a caz se obser. dou grupe
de mi5loace *i metode de securitate a datelor 8 documentare *i a suportului
informatic Bte!nicD. Primele se consider manuale4 iar cele secunde 8 automate. /a
rndul su4 mi5loacele *i metodele manuale sunt de caracter fizic4 a*a cum ele
depind de propriet)ile de aici *i de ;posibilit)ile< fizice ale acestei categorii de
suport BdocumenteD de a prote5a informa)ia. Ele se elaboreaz *i se implementeaz
n sistemele informa)ionale bazate pe organizarea *i transformarea informa)iei n
mod manual integral4 ori par)ial.
#i5loacele *i metodele de securitate a datelor caracteristice pentru supor)ii te!nici
BinformaticiD sunt de categorie fizic *i programatic.
3n cadrul ambelor grupe nominalizate de mi5loace *i metode Bmanuale *i
informaticeD de asemenea pot fi realizate di.erse procedee organizatorice de
securitate a datelor.
#etodele fizice de protec)ie a datelor sunt condi)ionate nu numai de
particularit)ile fizice a supor)ilor4 dar *i a dispoziti.elor mi5loacelor te!nice4 a
te!nologiilor informa)ionale *i informatice. 3n acest sens se poate determina4 c
odat cu performan)a construc)iei4 a elementelor constructi.e *i ;duritatea< fizic a
mi5loacelor te!nice ponderea *i .aloarea mi5loacelor programatice de securitate a
datelor posibil c .a scdea.
3n general raportul dintre mi5loacele *i metodele fizice *i cele organizatorice
depinde de calitatea *i performan)a celor dinti *i de .aloarea social a informa)iei.
21
:u ct primele sunt mai imperfecte4 cu att componen)a metodelor organizatorice
este mai e0tins concomitent cu performarea lor continu.
Afar de cele men)ionate4 e necesar de aten)ionat asupra faptului4 c fiind in.entat
*i utilizat de om4 informa)ia economic se consider un produs artificial *i cu
acest prile5 aspectul subiecti. al mi5loacelor *i metodelor de formare *i prote5are a
ei este decisi.. ,in moti.ul dat asigurarea securit)ii acestei informa)ii depinde nu
numai de performan)a metodelor *i mi5loacelor4 dar *i de .aloarea *i caracterul ei
social. ,e aceea4 cu ct .aloarea func)ional *i social a informaticii economice
este n ascensiune4 ce e firesc *i continuu pentru ea4 cu att mai complicate *i mai
.ariate sunt tentati.ele de a o calterad *i a o clic!idad ca produs de importan)
primordial n .ia)a societ)ii umane. 3n contrariu acestor tentati.e se dez.olt
mi5loacele *i metodele de securitate a datelor.
1
,up cum s(a stabilit anterior4 metodele *i mi5loacele de asigurare a securit)ii
datelor n sistemul informa)ional sunt de caracter manual4 fiind limitate de
propriet)ile unui singur tip de supor)i 8 documentul. ,in acest moti. cu
preponderen) ele sunt de caracter fizic *i se realizeaz n mod organizatoric. -nele
din ele se refer la protec)ia sistemului informa)ional n ansamblu Blocalurile4
mi5loacele au0iliare4 mobila special *i alte ec!ipamente de pstrare4 organizare *i
manipulare a documentelorD4 iar altele 8 la protec)ia con)inutului func)ional al
acestui sistem Bdi.erse cartoteci4 mape4 dulapuri *i stela5e de pstrare a
documentelorD. ,e regul4 documentele completate sunt organizate n pac!ete dup
terminii de formare a *i pe obiecte *i acti.it)i Protec)tia con)inutului
informa)ional al documenta)iei elaborate este asigurat de semnturile persoanelor
responsabile de deplintatea *i autenticitatea .alorilor datelor nregistrate.
Accesul la informa)ie este prote5at prin intermediul di.erselor documente de
reglementare Bregulamente4 acte normati.e4 5uridice4 administrati.e4 instruc)iuni de
ser.iciu s.a.D a acti.it)ilor informa)ionale4 a obliga)iunilor func)ionale a
utilizatorilor etc.
1
@tanciu \ictoria ;-roiectarea sistemelor informatice &ucuresti? ,ual ec!4 20014 p.112(11+
22
3n a*a mod4 afar de mi5loacele *i metodele fizice *i organizatorice4
securitatea datelor este asigurat *i de metode *i mi5loace 5uridice.
=dat cu elaborarea4 implementarea *i func)ionarea sistemelor informatice
economice s(a sc!imbat componen)a mi5loacelor *i metodelor n cauza. ,e
e0emplu4 mi5loacele te!nice de calcul trebuie s fie repartizate *i e0ploatate n a*a
zone ale cldirilor4 care ar asigura ferirea lor de di.erse inten)ii distructi.e.
/ocalurile 4unde se gsesc aceste mi5loace4 de asemenea trebuie s fie amena5ate *i
ec!ipate conform cerin)elor *tiin)ifice de asigurare a condi)iilor de men)inere fizic
a te!nicii nominalizate n stare de func)ionare eficient *i de e0cludere a
posibilit)ilor de a le distruge ori a le fura Bu*i de fier4 gratii4 semnalizare4 etc.D.
,e asemenea4 e necesar de luat un *ir de msuri organizatorice pri.ind
e0cluderea accesului utilizatorilor neautoriza)i la fi*iere *i programe sau a cauzelor
generatoare de distrugeri a lor. 3n acest scop se poate organiza eliberarea supor)ilor
Bbenzi4 disc!ete4 :,D cu fi*iere numai n baza unor aprobri speciale ale
persoanelor autorizate.
3n mediul sistemelor informatice economice este utilizat pe larg etic!etarea
fi*ierelor Bintern4 e0ternD4 care se consider drept un mi5loc de prote5are a datelor
mpotri.a unor utilizri eronate.
1
Prote5area fi*ierelor poate fi efectuat *i prin intermediul soft(ului 4prin
introducerea anumitor parametri BparoleD4 care s ofere posibilitatea numai de citire
ori de citire *i nregistrare.
Pot fi utilizate anumite proceduri de restaurare a fi*ierelor de date sau de
specificare a efecturii opera)iunii asupra lor? distrugere ori pstrare. = importan)
semnificati. o au copiile fi*ierelor de date *i a programaturii pe supor)i pstrate n
alte localuri4 dect cele a calculatoarelor.
Atunci cnd sunt utilizate sistemele de gestiune a bazelor de date4 pot fi luate
msuri suplimentare de securitate de ctre administratorul bazei de date prin
utilizarea ;dic)ionarelor de date< *i a unor forme specifice de control concuren)ial.
1
`QNOHUS[O K.e. LMNOPINQRQHOMISSTU QSVOHPIWQOSSTU NUXSOYOJQQ M fIS[OMb[Og hU_NUYiSObNQ.
20034 p. 12+
23
3n cazul datelor ;strict confiden)iale< se recomand distrugerea Bc!iar *i prin
ardereD a listelor inutile ori aplicarea protec)iei criptografice prin utilizarea
codurilor secrete de transformare a datelor. :riptografierea se recomand pentru
datele transmise prin linii de telecomunica)ie.
@ecuritatea datelor se asigur *i prin intermediul .erificrii deplint)ii4
clarit)ii *i autenticit)ii lor n cadrul fiecrei opera)iuni te!nologice de organizare4
perfectare4 pstrare *i prelucrare a lor. :ontrolul acestor parametri se efectueaz de
anumite mi5loace4 metode *i procedee.
/a ni.el de sistem informatic economic toate aceste metode *i mi5loace pot fi
sistematizate n urmatoarele grupe reie*ind din urmtoarele criterii BprincipiiD de
clasificare a lor?
comple0itatea ncadrrii BcuprinderiiD n sistem 8 locale *i comple0eA
predestinare func)ional 8 de anticipare Ba.ertizareD4 depistare *i neutralizare
a riscurilor4 de restituire BrecuperareD a sistemului4 ca unitate organizatoric de
acti.itateA
natura categoriilor lor 8 5uridice4 organizatorico(administrati.e *i te!nico(
programaticeA
aria spa)ial de ac)iune 8 zone necontrolate Be0terneD4 zone teritoriale
controlate4 localurile acti.it)ii sistemului informatic4 resursele luiA
etapele opera)ionale de func)ionare a sistemului nominalizat 8 controale la
intrri4 pe parcursul e0ploatrii Breglementare *i constrngere4 re.izie4
restituireD4 la ie*iri din sistemA
obiecti.ele protec)iei 8 de acces neautorizat4 a .alorii 5uridice a con)inutului
informa)ional4 de scurgere a informa)iei prin canalele sistemului4 de abuzuri
programatice4 de copieri neautorizate4 difuzri a programelor *i informa)iei
confiden)iale computerizateA
caracterul opunerii 8 acti.e4 pasi.e.
,in cele enumarate e e.ident ca componenta metodelor si mi5loacelor de securitate
a datelor este destul de .ariat *i depinde de scopurile utilizrii lor4 domeniile de
aplicare4 modalit)ile de efectuare *.a. ,espre con)inutul *i esen)a unor din ele se
24
poate u*or de 5udecat dup denumirile lor. Altele ns necesit e0plicare4 ultima
fiind moti.at *i de .aloarea lor func)ional.
1
,e pe aceste pozi)ii4 metodele *i mi5loacele de anticipare sunt predestinate pentru a
crea a*a condi)ii4 n mediul crora posibilitatea apari)iei *i realizrii factorilor
BriscurilorD de destabilizare este nul ori minimal. #etodele *i mi5loacele de
depistare sunt orientate spre e.iden)ierea pericolelor aprute ori a posibilit)ilor
apari)iei lor *i colectarea informa)iei suplimentare n acest sens. #etodele *i
mi5loacele de neutralizare contribuie la neutralizarea pericolelor aprute4 pe cnd
cele de restituire BrecuperareD 8 la restabilirea func)ionrii normale a sistemului
informatic.
#etodele *i mi5loacele te!nico(programatice de asigurare a securit)ii datelor pot fi
acti.e *i pasi.e. Primele Bcele acti.eD sunt predestinate pentru delimitarea accesului
la toate resursele sistemului informatic Bte!nice4 programatice4 informa)ionale s.a.DA
transformarea datelor .eridice n informa)ie inutil BfalsD pentru criminal
Bacoperire criptograficDA restabilirea func)ionrii normale a sistemului. Printre cele
pasi.e4 de baz se consider metodele *i mi5loacele de monitoring a func)ionrii
sistemului informatic4 de prelucrare *i analiza a datelor colectate pe parcursul
monitoringului4 de re.izie *i audit a efecturii *i utilizrii optimale a resurselor
sistemului4 precum *i stabilirea B.erificareaD nregistrrii *i accesibilit)ii acestor
resurse.
2
:omponen)a metodelor *i mi5loacelor de securitate a datelor este condi)ionat de
.ariet)ile pericolelor ce pot a.ea loc n sistem. Posibilitatea realizrii pericolelor
depinde de locurile BpuncteleD .ulnerabile ale sistemului. ,rept pericol se
consider orice ac)iune ce contribuie la dereglarea func)ionrii sistemului. @e
e.identiaz dou tipuri de pericole de .iolare a securit)ii datelor?
ac)iuni neinten)ionate ori ocazionaleA
ac)iuni inten)ionate.
Primul tip de pericole sunt de caracter e0tern *i intern. /a cele e0terne se
refer calamit)ile naturale4 factorii te!nogenici4 politici4 economici4 sociali4
1
!omson jans. &aze de date? proiectare4 organizare implimentare. &ucure*ti4 20034 p. 21
2
\atuiu eodora ;@trategia managerial de realizare a sistemelor informatice<4 A@E 200+
2+
e0tinderea te!nologiilor informa)ionale *i comunica)ionale *.a. 3n cadrul celor
interne se includ pericolele pro.ocate de stoparea func)ionrii mi5loacelor te!nice4
erori n resursele programate4 n acti.itatea personalului *.a.
:ele mai rspndite ac)iuni inten)ionate de .aloare a securit)ii resurselor
sistemului informatic se consider urmtoarele?
acces neautorizat la informa)ieA
elaborarea resurselor programate specializate pentru a efectua accesul
neautorizatA
elaborarea *i difuzarea .iru*ilorA
negli5en) n elaborarea4 sus)inerea *i e0ploatarea resurselor programateA
furt de informa)iiA
manipulare ne5ustificat a datelorA
nclcarea BnerespectareaD confiden)ialit)ii datelorA
negarea .iolrii securit)ii resurselor sistemului s.a.
Att pentru teoria4 ct *i pentru practica elaborrii *i func)ionrii sistemelor
informa)ionale *i informatice economice o importan) deosebit o are clasificarea
esen)ei *i con)inutului func)ional ale unor termeni de baz referitor la securitatea
lor.
3n sursele bibliografice *i acti.it)ile practice de asigurare a securit)ii datelor cele
mai frec.ent utilizate sunt no)iunile ;fiabilitate<4 ;securitate<4 ;protec)ie<4
;confiden)ialitate<4 ;integritate<4 ;risc BpericolD<.
1
,e men)ionat4 c de*i ace*ti termeni sunt sinonime4 nu to)i pot fi utiliza)i n msur
egal pentru un element ori altul al sistemului informa)ional BinformaticD. A*a4 de
e0emplu4 ;securitatea< se interpreteaz drept minimalizare a .ulnerabilit)ii
elementelor sistemului4 iar ;pericolul< 8 drept nclcare poten)ial a securit)ii. =
dat cu cre*terea performan)ei sistemelor de prelucrare a datelor de.ine tot mai
e.ident .aloarea pericolelor neinten)ionate Berori n gestiuneD *i inten)ionate
Bob)inerea datelor neautorizate *i manipularea ne5ustificat a lorD.
1
&oulescu #irceaA Fusaru ,oina ;+uditul sistemelor informatice financiar-contabile< &ucuresti? ribuna
Economica4 200+4 2+7.4+3 &=-4 @ala Paul &ran4 p. 61
22
:ea mai .ast se consider no)iunea de ;securitate<4 deoarece ea include n sine
asigurarea confiden)ialit)ii datelor4 protec)ia informa)iei de modificri *i
falsificri4 de lic!idare B*tergereD a ei *i e0cluderea ;acaparrii< resurselor
sistemului cu stpnirea lor monopolist. ;@ecuritatea informa)ional< se refer la
tot sistemul de organizare4 transmitere *i utilizare a datelor n ansamblu *i la
fiecare component Bresurs4 acti.itateD a lui n particular. ,e aceea n fiecare caz
aparte ea se determin diferit n dependen) de obiectele *i ac)iunile4 pentru care ea
trebuie s fie asigurat.
otodat4 ;protec)ia informa)ional< include o totalitate de ac)iuni4 metode *i
mi5loace4 ce asigur solu)ionarea urmtoarelor probleme principale? .erificarea
integrit)ii informa)ieiA e0cluderea accesului neautorizat la resursele calculatoarelor
*i la programele *i datele informa)ionale nregistrate n ele4 e0cluderea utilizrii
neautorizate a programelor din calculator Bprotec)ie de copiere a programelorD.
Fiabilitatea caracterizeaz gradul de siguran) a unui sistem ori a unei componente
a lui n cadrul func)ionrii lui n conformitate cu scopul care a fost conceput *i
realizatA capacitatea lui de a fi utilizat un timp ct mai ndelungat. ,in cele
men)ionate e.ident c aceast no)iune se refer mai mult la partea fizic
BmaterialD a sistemului4 de*i la ni.el general ea poate fi utilizat *i n sens de
trinicie4 temeinicie4 siguran) *i c!iar securitate a oricrui element al sistemului.
3n acela*i timp4 ;confiden)ialiatatea< are atribu)ie mai cu seam fa) de resursele
informa)ionale *i const n asigurarea nedestinuirii componen)ei4 numrului4
structurii *i .alorii unit)ilor informa)ionale.
,e asemenea *i ;integritatea< ca termen4 se refer mai mult la partea
informa)ional a sistemului. ,in acest moti. esen)a ei se reduce la asigurarea
deplint)ii *i e0actit)ii .alorilor datelor prin e0cluderea modificrii lor ocazionale
sau inten)ionate sau anularea lor prin *tergere.
3n prezent utilizatorii sistemelor informatice economice n mare msur sunt
con*tien)i de actualitatea *i necesitatea stringent de asigurare a protec)iei
informa)iei de a fi accesat *i utilizat n mod neautorizat.
27
:unoa*terea bazelor teoretice4 dispunerea de o anumit e0perien) n acti.it)i de
elaborare4 implementare *i e0ploatare a sistemelor de securitate informa)ional n
economie .a contribui n mod decisi. la ma5orarea calit)ii resurselor
informa)ionale4 ceea ce4 la rndul su4 .a conduce la performarea sistemului de
conducere4 iar ultimul .a contribui la mbunt)irea rezultatelor acti.it)ii
obiectelor economice *i prosperarea societ)ii umane.
Politica %C .$oldova &groind!an/. '& privind securitatea
informaional
Pornind de la:
k inten)iile bncii de a(*i consolida *i n continuare pozi)iile de lider pe pia)a
financiar(bancar4 de a se men)ine ca o institu)ie cu cele mai nalte standarde de
securitateA
k responsabilit)ile pe care banca *i le(a asumat fa) de ac)ionari4 clien)i *i
parteneri de afaceriA
k conformarea bncii la cerin)ele legisla)iei *i actelor normati.e ale "epublicii
#oldo.a4 standardelor na)ionale *i interna)ionale n domeniul securit)ii
informa)ionaleA
kimplementarea n banc a sistemelor informatice principial noi4 bazate pe
te!nologiile informa)ionale moderneA
kincluderea n procesul de interac)iune informa)ional cu banca a unui numr tot
mai mare de personalA
ktendin)ele accentuate de sporire n acti.it)ile desf*urate de banc a
necesit)ilor informa)ionale *i a .olumului sc!imbului de informa)ie cu
partenerii de afaceri *i institu)iile stataleA
ke0isten)a multiplelor pericole *i perfec)ionarea continu a metodelor *i
canalelor de penetrare a sistemelor informatice cu inten)ii frauduloaseA
kcon*tientizarea necesit)ii prote5rii oricror resurse informa)ionale Bte!nologii4
sisteme de prelucrare *i transmitere a informa)iei4 baze de date etc.DA
krecunoa*terea *i acceptarea drept clauz a principiilor de transparen) n
acti.itate *i n rela)iiA
21
%anca declara urmtoarele intenii privind securitatea informaional0 pe
care le va urma cu consecvena i le va reali"a cu insisten:
kdez.oltarea *i utilizarea unui sistem de management a securit)ii
informa)ionale aliniat la cerin)ele @tandardul $nterna)ional de @ecuritate
$nforma)ional $@= 27001 n corespundere cu cerin)ele de afaceri ale bncii *i
legisla)ia n .igoareA
kprote5area consec.ent a confiden)ialit)ii4 integrit)ii *i disponibilit)ii
informa)iei e0istente sub diferite forme4 proprii att bncii4 ct *i clien)ilor eiA
kprote5area sistemelor informa)ionale ale bncii de orice acces neautorizat att
din interiorul4 ct *i din e0teriorul bncii4 precum *i de orice amenin)ri4 care ar
afecta disponibilitatea lorA
kasigurarea aplicrii sistemelor informa)ionale ale bncii4 care .or garanta
integritatea sistemului contabil *i financiar4 oportunitatea raportrii financiar(
contabile n procesul gu.ernrii corporati.e n bancA
kefectuarea sistematic a analizei riscurilor informa)ionale4 urmat de elaborarea
*i implementarea msurilor necesare pentru reducerea riscurilorA
kdefinirea *i ntre)inerea n stare actual a planului de continuitate a afacerii
bncii *i testarea lui sistematicA
kdefinirea responsabilit)ilor generale *i indi.iduale pentru administrarea
securit)ii informa)ionale 4 inclusi. raportarea incidentelor de securitateA
kactualizarea sistematic a politicilor *i procedurilor de securitate informa)ional
adoptate n banc4 asigurnd men)inerea unui sistem eficient de instruire a
salaria)ilor *i clien)ilor bncii pe acest domeniuA
kraportarea prompt a incidentelor de securitate4 care au a.ut loc *i utilizarea
tuturor posibilit)ilor4 pentru in.estigarea *i lic!idarea operati. a
consecin)elor lorA
ksanc)ionarea nclcrii politicilor *i procedurilor de securitate informa)ional
conform legisla)iei n .igoare.
1
= banc modern nu poate acti.a fr te!nic modern4 de aceea trebuie de
1
Politica &: ;#oldo.a Agroindban'< @A pentru anii 2001(2010
26
acordat o aten)ie deosebit acestui aspect. Este ade.rat c te!nologiile
informa)ionale cost mult *i se uzeaz n numai circa trei ani4 dar o banc sigur
trebuie s dea do.ad de operati.itate pentru a satisface toate cerin)ele clien)ilor
si.
Capitolul II: Tenologiile !ancare moderne cu utili"area tenicii de calcul
,.1. Tenologiile !ancare n !ncile comerciale din #epu!lica $oldova
ot ce se refer la te!nologiile informa)ionale n sistemul bancar este legat
nemi5locit de performan)ele sau e*ecurile din alte )ri4 n special )rile cu care
"epublica #oldo.a are rela)ii strnse n domeniul financiar4 cum ar fi "om9nia4
"usia4 -craina *.a. Ar fi incorect s sus)inem c speciali*tii no*tri bancari au creat
pentru #oldo.a care.a sisteme bancare specifice n sfera ser.iciilor.
:onceptul de linforma)iel4 lsisteme automatizatel4 lsisteme bancarel *i al)i
termeni din domeniul dat au aprut atunci cnd sistemul planificat al economiei s(a
.azut ne.oit s accepte c n )rile dez.oltate aceste sisteme automatizate
func)ionau o perioada ndelungat *i se bucurau de succes.
3ns*i conceptul de automatizare informa)ional n domeniul bancar
presupune nu numai automatizarea propriu(zis4 ci *i asigurarea comfortului n
prestarea ser.iciilor bancare. #ul)i cercettori din neaten)ie utilizeaz termenul de
loptimizare a proceselor bancarel4 ceea ce este departe de ade.ratele performan)e
ob)inute n domeniul respecti.. 3n .ederea solu)ionrii oricrei sarcini stabilite
snt necesare in.esti)ii4 iar implementarea unei te!nologii necesit timp4 ceea ce n
mare msur ncetine*te procesul de acti.itate.
1

3ntrebrile de perfec)ionare a sistenelor bancare au fost ntotdeauna actuale.
:eea ce numai ieri a fost suficient de comod *i n acela*i timp sigur4 astzi pot
a.ea alte caracteristici. Astfel4 n acti.itatea bancar snt necesare mereu
implementarea noilor te!nologii. Pia)a impune bncile comerciale s fie n
cutarea permanent a noilor sisteme pentru prestarea ser.iciilor bancare.
1
:arstea :laudia4 @abau 7!eorg!e ;#anagementul proiectrii sistemelor informatice comple0e<4 A@E 2002
30
-tilizarea te!nologiilor n.ec!ite duc la pierderea clien)ilor fideli4 precum *i
impiedicarea n atragerea celor poten)iali.
2

,espre ni.elul de dez.oltare a sistemelor informatice bancare n )ara
noastr4 se poate e0prima numai din prisma impresiilor n urma utilizrii
ser.iciilor bancare. Astfel4 pot fi men)ionate cte.a nea5unsuri?
numrul mare al documentelor necesare pentru efectuarea pl)ilor *i
decontrilorA
dublarea informa)ieiA
utilizarea te!nicii de calcul uzate din punct de .edere moralA
utilizarea sistemelor informatice n.ec!ite
3n ultimii ani sistemului bancar al )rii noastre i este caracteristic o dez.oltare
intensi.. :!iar dac legisla)ia na)ional care reglementeaz acti.itatea bancar
este imperfect4 situa)ia n domeniul dat se sc!imb spre bine. Este greu de
imaginat un teren mai fa.orabil pentru implementarea noilor te!nologii
informatice dect acti.itatea bancar. 3n principiu4 practic toate sarcinile care apar
n procesul de acti.itate al bncii poate fi automatizat cu u*urin).
Prelucrarea rapid *i continu a unui flu0 considerabil de informa)ii constituie
una din sarcinile de baz a oricrei organiza)ii financiare. 3n corespundere cu
aceasta este e.ident necesitatea de)inerii unei re)ele de e.iden) *i calcul4 care ar
permite procesarea flu0ului crescnd de informa)ii.
3n afar de aceasta4 anume bncile de)in resursele financiare suficiente pentru
utilizarea celor mai performante te!nologii. 3ns aceast nu nseamn c o banc
de ni.el mediu este dispus s c!eltuiasc resurse considerabile pentru
computerizare.
&anca reprezint4 nti de toate4 o organiza)ie financiar ce are scop de
ob)inere a profitului4 de aceea c!eltuielile de modernizare trebuie s corespund cu
utilitatea a*teptat de la utilizarea te!nologiei. 3n conformitate cu practica mondial
ntr(o banc medie4 c!eltuielile pri.ind computerizarea constituie nu mai pu)in de
17 ] de la c!eltuielile anuale totale.
2
:otelea \. &aze de date rela)ionale. 8 :!i*inu? Editura A@E#4 1661
31
$nteresul fa) de dez.oltarea computerizrii sistemului bancar se e0plic nu
prin dorin)a de a ob)ine profituri imediate4 ci prin interese strategice.
:um arat practica4 in.esti)iile n a*a proiecte ncep s aduc profit numai
peste o perioad determinat de timp4 necesar pentru instruirea personalului *i
adaptarea sistemului situa)iilor concrete.
$n.estind resurse n asigurarea cu softuri4 te!nic de calcul performant *i
crearea bazei pentru transferul la noile platforme de e.iden)4 bncile4 n primul
rnd4 tind s reduc rutina *i s triumfeze n lupta cu concuren)a.
%oile te!nologii a5ut bncile4 companiile de in.esti)ii *i asigurare s
modifice interdependen)a cu clientul *i s gseasc noi mi5loace de ob)inere a
profitului.
1
Anali*tii consider c noile te!nologii sunt implementate cel mai acti. de
ctre firmele in.esti)ionale4 urmeaz bncile comerciale4 iar ultimii le
implementeaz companiile de asigurare.
@istemele informatice bancare la momentul de fa) reprezint unul din
domeniile de asigurare cu softuri cu cel mai mare ritm de dez.oltare.
Printre te!nologiile performante utilizate n acti.itatea bancar pot fi
men)ionate bazele de date pe baza modelului mclient(ser.er< B-ni0 *i =racleDA
te!nica de intercone0iune n re)ea pentru decontrile interbancare4 ser.iciul de pl)i
orientate e0clusi. pe $nternet sau4 a*a numitele bnci .irtuale4 sistemele e0pert(
analitice bancare4 care utilizeaz principiile intelectului artificial *i multe altele.
/a momentul de fa) @& permit automatizarea practic a tuturor sferelor de
acti.itate bancar. Printre principalele posibilit)i ale sistemelor bancare moderne4
bazate pe utilizarea te!nologiilor n re)ea4 trebuie men)ionate urmtoarele?
sistemele po*tei electronice4 bazele de date mclient(ser.er<4 programele de lucru n
re)ea pentru organizarea decontrilor interbancare4 mi5loacele de restric)ionare a
accesului la re)eaua informa)ional pentru lucrul cu re)eaua de bancomate etc.
1
=ancea #irela ;Sisteme informatice pentru asistarea deciziei financiare &ucuresti? Editura A@E4 200+
32
Pe pia)a interna)ional e0ist o multitudine de sisteme informatice4 sarcina
principal const n alegerea .ariantei optime *i men)inerea capacit)ii de lucru a
sistemului ales.
Funciile Sistemelor informatice bancare, SIB
@istemele bancare de regul4 se realizeaz dup principiul modular. @unt utilizate
pe larg componente specializate puternice *i uni.ersale. 3n @$& se aplic sc!imbul
ntre re)ele *i accesul limitat la resursele oficiului central al bncii pentru
ndeplinirea opera)iunilor mpl)ilor electronice<. @istemele bancare trebuie s aib
mi5loace de adaptare la situa)ii de e0ploatare concrete.
Pentru suportul lucrului opera)ional @$& trebuie s func)ioneze n regim de timp
real B=n(line ransaction ProcessingD.
Printre cele mai importante func)iile ale @$& se enumer?
Automatizarea tuturor opera)iunilor interbancare zilnice4 e.iden)a contabil *i
elaborarea rapoartelor
@istemele de comunica)ie cu filialele *i departamentele bncii
@istemele rela)iilor automatizate cu clien)ii Ba*a numitele sisteme ban'(clientD
@istemele analitice. Analiza ntregii acti.it)i a bncii *i sistemul de selectare a
deciziei optime n situa)ia de fa).
Automatizarea opera)iilor indi.iduale( utilizarea bancomatelor *i c)ilor de
credit
@istemele decontrilor intrabancare
@istemele automatizate ale acti.it)ii bncii pe pia)a .alorilor mobiliare.
@istemele informa)ionale. Posibilitatea ob)inerii repetate a informa)iei necesare4 care
influen)eaz situa)ia financiar.
,eci4 obser.m c orice sistem informatic bancar reprezint un complicat
comple04 care include un *ir de componente4 cum sunt calculatoare4 programe soft
*i sisteme informa)ionale.
33
Criteriile de selectare a Sistemelor informatice bancare
,eci4 sarcina principal ,epartamentului e!nologiilor $nforma)ionale din
cadrul bncii4 const n selectarea .ariantei optime din cele propuse pe pia)a
produselor sistemelor informatice sau alegerea strategiei de elaborare sau
modernizare a sistemelor informatice e0istente.
1

%ecesitatea implementrii unui sistem sofisticat depinde n mare msur de
.olumul opera)iunilor efectuate de banc. @copul l reprezint crearea unui
sistemul informatic bancar4 care ar asigura personalul *i clien)ii bncii cu tipurile
necesare de ser.icii4 cu condi)ia ca c!eltuielile de creare *i e0ploatare s nu
dep*easc .eniturile din implementarea sistemului.
,eci4 pentru luarea celei mai bune decizii este necesar de )inut cont de
urmtoarele elemente?
1. Costul sistemului informatic !ancar aici este necesar de )inut cont de alegerea
platformei de calcul4 te!nicii de re)ea *i asigurarea cu softuri. %u este mai pu)in
important costul deser.irii *i suportului sistemului. Este important de )inut cont de
standartizarea platformei *i numrul furnizorilor de mi5loace te!nice *i programe
soft. Este e.ident c concuren)a dintre furnizori spore*te *ansele de selectare a unei
.ariante mai ieftin.
,. Posi!ilitatea de e1tindere 3n cazul cre*terii ni.elului de dez.oltare al bncii
costul modernizrii .a cre*te o dat cu alegerea necalitati.. Este necesar ca
platforma de calcul selectat s permit cre*terea treptat a resurselor n sistemele
unde aceasta este necesar.
3. 2tili"area resurselor disponi!ile. ,e eficacitatea utilizrii calculatoarelor4
re)elei *i canalelor de distribu)ie de5a e0istente4 depinde *i c!eltuielile de elaborare
a sistemelor informatice.
3. -1istena sistemei de protecie a informaiei @ecuritatea informa)iei reprezint
una din cerin)ele principale fa) de sistemul informatic. rebuie luate n
considera)ie att continuitatea acti.it)ii n condi)iile ac)iunilor gre*ite ale
personalului4 ct *i sistemele specializate de protec)ie mpotri.a .iolrii sistemului
informatic n scopuri de fraud sau alte scopuri.
1
@tanciu \ictoria ;-roiectarea sistemelor informatice &ucuresti? ,ual ec!4 20014 p.61
34
4. 'igurana sistemului. %eregularit)ile elementelor separate ale sistemului nu
trebuie s duc la nefunc)ionarea ntregului sistem. 3n afar de aceasta4 este necesar
de asigurat stabilitatea nalt de lucru a sistemului informatic n condi)iile
factorilor destabilizatori.
5. -1istena mi6loacelor de resta!ilire n ca"ul neregulilor. 3n sistemul informatic
bancar trebuie s fie pre.zute resurse de prognozare4 fi0are *i localizare a diferitor situa)ii
nepre.zute
7. Posi!ilitatea de adaptare la modificrile legisla)iei financiare sau structurii
bncii sau alte mpre5urri.
8. Posi!ilitatea de a lucra n regim de timp real. 3n prezent sistemele de tipul
=/P B=n(line ransaction ProcessingD de.in tot mai rspndite n crearea
sistemului informatic. $mplementarea sistemului =/P solicit de la banc un
.olum de in.esti)ii substan)ial4 ns a.anta5ul acestui sistem confirm a*teptrile.
3n condi)iile cre*terii cerin)elor fa) de siguran)a4 securitatea *i .iteza de
transmitere a datelor n re)eaua corporati. a bncii se utilizeaz cea mai modern
te!nic de telecomunica)ii *i performante te!nologii.
e!nica modern de telecomunica)ii4 fiind multifunc)ional *i mtransparent<
pentru di.erse protocoale4 permite crearea unei re)ele bancare pri.at4 utiliznd
toate a.anta5ele acestor protocoale.
,.,. INT%an/ + o soluie !ancar modern i complet
@istemul $%&an' este o solu)ie integrat pentru sus)inerea unei acti.it)i
bancare profesionale *i eficiente4 de concep)ie integral rom9neasc. @istemul se
bazeaz pe te!nologii de ultim or4 oferind performan)e de e0cep)ie4 att prin
puterea de procesare *i capacitatea de preluare a opera)iunilor bancare4 ct *i prin
suportul pentru fundamentarea deciziilor financiare pertinente *i de succes.
Descriere general
@istemul $%&an' ofer suportul necesar pentru ma0ima eficientizare a
acti.it)ii bancare4 n condi)iile e0trem de competiti.e din acest domeniu. @istemul
3+
const ntr(un set integrat de module ce pot fi implementate independent4 dar
special proiectate pentru a conlucra la eleborarea unei solu)ii totale.
1
#odulele de baz ale aplica)iei acoper toate opera)iunile legate de administrarea
conturilor *i clien)ilor4 opera)ii de pl)i4 e.iden)a contabil multi.alutar4
opera)iuni de arbitra5 *i trezorerie4 administrarea creditelor4 calcul de comisioane *i
dobnzi4 rapoarte ctre institu)ii financiare *i bancare4 informa)ii pentru
managementul resurselor *i acti.it)ii. 3n plus4 sistemul ofer toate facilit)ile
necesare administrrii *i controlului riscului din opera)iile bncii. @istemul poate
furniza informa)ii importante pri.ind pozi)ia .alutar a bncii4 organizarea flu0ului
de pl)i *i ncasri Bcas! floED4 analiza conturilor de .enituri *i c!eltuieli etc.
$nforma)iile prezint n form numeric *i grafic4 att .alorile prezente pri.ind
acti.ele *i pasi.ele bncii4 ct *i dinamica lor pe perioade de timp. @e pot .izualiza
toate anga5amentele *i creantele bncii pe categorii Bdepozite interbancare la>de la
bnci4 credite interbancare acordate>primite etc.D sau n form agregat. o)i
indicatorii monitoriza)i se actualizeaz n timp real4 n concordan) cu opera)iunile
derulate de banc.
Arhitectura tehnic a sistemului
@istemul este construit pe o ar!itectur tip client>ser.er4 care asigur folosirea
eficient *i sigur a tuturor resurselor. #odelul de organizare distribuit a
informa)iei permite coordonarea facil ntre diferite loca)ii Bsucursale4 agen)ii etc.D
*i optimizarea proceselor de comunica)ie dintre acestea.
Platforma de administrare a bazelor de date este construit ntr(un mediu
="A:/E4 care ofer utilizatorului o c.asitotal portabilitate *i e0celente facilit)i
de dez.oltare. @olu)ia bancar $%&an' poate fi rulat pe ntreaga gam de sisteme
de operare pentru re)ele BCindoEs %4 -%$n4 %etEare etcD. #odulele client4
proiectate prin te!nici a.ansate de grafic *i studii de ergonomie4 ruleaz pe
sistemele de operare pe 32 de biti CindoEs 6+ sau CindoEs %.
2
@er.iciile de tiprire sunt integrate *i se pot configura pe domenii4 n func)ie de
organizarea bncii. @er.iciile de bac'(up sunt automatizate4 n func)ie de orarul
1
!omson jans. &aze de date? proiectare4 organizare implimentare. &ucure*ti4 2003
2
\arlam 7abriela ;e!nologii client(ser.er n dez.oltarea sistemelor informatice n economie<4 A@E 2004
32
definit de administratorul de re)ea. @istemul este desc!is integrrii de noi ser.icii
Belectronic ban'ing4 e(mail4 comunica)ii etc.D *i prin produsul =racle Ceb @er.er
pot fi accesate ser.icii de tip $nternet.
Arhitectura funcional a sistemului
$nterfa)a cu utilizatorul folose*te te!nica obiectual *i elemente de noutate pri.ind
modul de organizare *i acces al informa)iilor. Accesul la obiecte este administrat
de sistemul de drepturi *i este urmrit prin sistemul de audit4 oferind managerului
de sistem o fle0ibilitate deosebit n configurarea func)iunilor4 n concordan) cu
modelul de organizare al bncii4 *i un control sigur asupra datelor *i
confiden)ialit)ii.
#odulele de baz ale aplica)iei ce acoper opera)iunile legate de administrarea
conturilor *i clien)ilor4 opera)ii de pl)i4 e.iden)a contabil multi.alutar4 urmrirea
scaden)elor pentru depozite *i credite4 calcul de comisioane *i dobnzi4 rapoarte
ctre institu)ii financiare *i bancare sunt?
modulul &dministrare ( permite definirea u*oar a tuturor opera)iunilor
efectuate de bancA
modulul Clieni ( permite ob)inerea de informa)ii rapide despre clien)ii
bncii4 .izualizarea listei conturilor desc!ise de ctre ace*tia4 ob)inerea de
e0trase sau alte informa)ii pri.ind conturile unui clientA
modulul Conturi ( realizeaz toate func)iunile legate de
desc!iderea>nc!iderea de conturi4 managementul conturilor4 ob)inerea de
informa)ii *i rapoarte despre acesteaA
modulul 9peraiuni ( acoper toat gama de operatiuni uzuale ale
acti.it)ii bancare4 precum? contabilitatea4 opera)iunile n lei4 opera)iunile cu
numerar4 opera)iunile e0terne4 acti.itatea creditar4 de arbitra54 trezoreriaA
modulul #apoarte ( ofer un set comple0 de rapoarte standard4 accesibile n
form de print pe !rtie4 afi*are pe ecran sau fi*ier Bn format A@:$$4 j#/
3.04 E0cel ( n/@4 /otus 1(2(3 ( Co@4 C=", ( ,=: etc.D.
&vanta6ele oferite de sistemul INT %an/
37
1. @istem integrat4 cu structur modular *i fle0ibil4 ce acoper ntreaga gam
de ser.icii bancare.
2. "aport pre)>performan) dosebit4 n compara)ie cu orice alt sistem bancar.
3. @istem n ntregime compatibil cu legisla)ia4 incluznd noul plan de conturi.
4. Pentru cei ce folosesc alt sistem4 migrarea la noul plan de conturi poate fi
fcut de ctre speciali*tii de la %E :onsulting.
+. Asigur ntreg sistemul de raportri solicitat de &anca %a)ional a #oldo.ei.
2. Aplica)ia beneficiaz de o ar!itectur client>ser.er pe o platform =racle4
integrnd toate facilit)ile acesteia.
7. Poate rula orice sistem de operare n re)ea4 cele mai indicate fiind cele de
tipul lApplication @er.erl.
1. Este perfect integrabil n sisteme de tip $nternet
6. $nstalarea poate fi realizat n ma0imum o lun4 n timp ce orice alt sistem
similar importat se implementeaza n cel pu)in 2 luni.
$%&an' a fost instalat cu succes *i func)ioneaz la parametrii specifica)i la &anca
"om9no($talian *i &anca ,aeEoo.
:onstituit dintr(un set integral de module4 sistemul $%&an' se bazeaz pe
te!nologii de ultim or4 asigurnd performan)e de e0cep)ie n pri.in)a puterii de
procesare *i a capacit)ii de prelucrare a opera)iunilor bancare.
,.3. I%$ *%, 2niversal *ata!ase + soluii performante de !a"e de date
pentru :inu1 i alte platforme
$&# ,&2 -ni.ersal ,atabase este o baz de date scalabil *i performant.
,isponibil pentru sistemele de operare /inu04 -%$n *i CindoEs4 $&# ,&2 ofer
posibilit)i de integrare n infrastructuri $ eterogene *i permite implementarea
unor solu)ii comple0e care necesit suportul bazelor de date. Parte integrant a
conceptului on demand business4 ,&2 prezint posibilit)i deosebite de adaptare la
cerin)ele di.erselor categorii de utilizatori *i la sc!imbrile produse n mediul de
afaceri. $ntegrarea mbunat)it cu instrumente *i platforme c!eie de dez.oltare4
31
conduc la reducerea timpului alocat pentru realizarea unor aplica)ii a.nd la baz
aceast platform. $&# ,&2 -ni.ersal ,atabase B,&2 -,&D dispune de
caracteristici *i func)ionalit)i care pot satisface cele mai e0igente cerin)e ale
companiilor. @olu)ia propus de $&# ofer o fle0ibilitate deosebit *i posibilit)i
de integrare pe di.erse platforme. E0isten)a suportului pentru sistemele de operare
/inu04 -%$n *i CindoEs4 permite solu)iei de gestiune a bazelor de date $&# ,&2
s fie integrat n di.erse ar!itecturi *i infrastructuri $. 3n plus4 $&# ,&2 prezint
un ni.el ridicat de auto(configurabilitate4 dispunnd totodat de instrumente care
simplific substan)ial opera)iunile de intre)inere a bazei de date. Aceste
functionalit)i automatizeaz *i simplific tas'(urile comple0e de management a
bazei de date4 care necesit alocarea unui inter.al foarte mare de timp din partea
administratorilor. $&# ,&2 simplific modul de optimizare a performan)elor
pentru sarcini specifice de lucru *i permite designul automat al bazei de date.
Aceste plusuri de eficien) sunt combinate cu costuri de licen) atracti.e *i conduc
la un cost total de proprietate e0trem de redus pentru solu)iile bazate pe ,&2.
1
Performan i scala!ilitate ridicate
$&# ,&2 ofer posibilitatea atingerii unor performan)e de top n pri.in)a bazelor
de date4 a*a cum e.iden)iaz *i recen)ele teste de performan) P:(: *i P:(j.
\ersiunea 1.2 a5ut clientul s simplifice *i s automatizeze multe sarcini asociate
cu implementarea solu)iilor de baze de date. Astfel4 companiile pot oferi
managerilor $ posibilitatea de a(*i ndrepta aten)ia ctre noi modalit)i de reducere
a := prin integrarea aplica)iilor de ultim genera)ie Bcontent management4
information integration etc.D. $n ultima .ersiune4 ,&2 puerq Patroller ofer suport
pentru 24 biti pentru /inu04 -ni0 *i CindoEs. Acest instrument ofer un plus de
scalabilitate bazei de date4 permi)nd mai multor sute de utilizatori s realizeze
interogri n timp real asupra unor baze de date de mai mul)i terabqte. ,&2 puerq
Patroller a5ut administratorii s gestioneze eficient interogrile *i s realizeze n
mod automat un management de performa) la ni.elul ser.erului.
1
,a.idescu %iculae ,umitru ;Sisteme informatice financiar-bancare vol. 1: Concepte fundamentale.
Modelare prin metoda MERISE. &ucuresti? All &ec'4 16664 p 232
36
'implificarea proceselor de de"voltare i modelarea avansat a !a"elor de
date
Pentru dez.oltatorii de aplica)ii4 $&# ,&2 ofer un numr mare de posibilit)i4
permi)nd realizarea aplica)iilor care e0ploateaz bazele de date n di.erse medii
integrate? $&# Ceb@p!ere @tudio4 #icrosoft %E sau $&# "ational. n acest
mod4 este redus substan)ial timpul necesar pentru crearea unor aplica)ii pe baza
acestei platforme4 programatorilor fiindu(le oferit un ni.el ridicat de fle0ibilitate n
alegerea limba5ului *i a mediului de dez.oltare cu care sunt familiariza)i.
,esign Ad.isor este o te!nologie ino.atoare care i spri5in pe administratori n
luarea deciziilor optime legate de designul bazei de date. Este un instrument
autonom *i autoconfigurabil4 care simplific foarte mult procesul de configurare a
bazelor de date4 utiliznd informa)ii legate de flu0ul de lucru4 baza de date *i
componen)a !ardEare4 pentru a recomanda ar!itectura optim a obiectelor bazei de
date.
Capaciti avansate de recuperare n ca"ul de"astrelor
\ersiunea 1.2 a ,&2 integreaz suportul pentru jig!lq Abilitq ,isaster "eco.erq
BjA,"D4 o te!nologie de .rf de recuperare a datelor n cazul dezastrelor. jA,"
are la baz func)ii a.ansate de replicare4 asigurnd func)ionalitatea bazei de date n
cazul pierderii par)iale sau totale a unuia dintre ser.erele companiei. jA,"
rspunde necesit)ilor aplica)iilor mission(critical4 asigurnd un ni.el foarte ridicat
de disponibilitate a solu)iilor fundamentate pe acest sistem de gestiune a bazelor de
date. Plug(in(urile personalizate de securizare permit solu)iei $&# ,&2 s fie
conectat n orice sc!em de securitate care utilizeaz di.erse modalit)i de
autentificare a utilizatorilor. $ntegrnd ,&2 n medii care utilizeaz CindoEs4
sc!ema de securitate a fost simplificat4 mbunt)ind suportul pentru Acti.e
,irectorq.
'implificarea proceselor de administrare
-tilitarul :ontrol :enter simplific procesele de gestionare a obiectelor e0istente
n bazele de date. Astfel4 administratorii au la dispozi)ie dou modalit)i B&asic *i
Ad.ancedD de organizare a interfe)ei *i a modului n care sunt accesate di.erse
40
func)ionalit)i. @uplimentar4 n cadrul ultimelor .ersiuni e0ist *i posibilit)i
a.ansate de configurare a interfe)ei acestui utilitar.
Autonomic =b5ect #aintenance asigur automat administrarea4 n baza unei
politici prestabilite *i permite ntre)inerea unor func)ii precum reorganizarea
tabelara4 colectarea statisticilor *i bac'up(ul bazei de date.
Automated @tatistics Profiling reprezint o prim .ariant generat de proiectul
$&# de cercetare *i dez.oltare /E= Blearning optimizerD. /E= permite
automatizarea interogrilor4 simplificarea *i eficientizarea cererilor de informa)ii
asupra bazei de date4 fr a fi solicitat inter.en)ia administratorului.
'uport pentru !usiness intelligence
$&# ,&2 ofera un set complet de instrumente capabile s rspund celor mai
di.erse cerin)e de analiz a datelor. /egat de componen)ele de &usiness
$ntelligence administratorii pot beneficia de mai multe a.anta5e oferite de
caracteristicile $&# ,&2. Procesarea rapid a datelor4 instrumente eficiente de
analiz multidimensional *i te!nologii performante de data mining asigur
func)ionalit)i multiple n solu)iile bazate pe $&# ,&2. estele de performan)
realizate pentru componentele de business intelligence demonstreaz .iteza
ridicat a instrumentelor de analiz a datelor integrate n aceast solu)ie.
I%$ *%, Content $anagement
@olu)ia de management al con)inutului propus de $&# dispune de func)ii a.ansate
pentru gestiunea4 parta5area *i distribu)ia informa)iilor critice pentru business care
se afl ntr(o form nestructurat. ,&2 :ontent #anagement rspunde cerin)elor
companiilor4 putnd fi adaptat rapid la ne.oile specifice sau la sc!imbrile
solicitate de mediul de afaceri. 3n plus4 ea poate gestiona informa)ii caracterizate
printr(un grad ridicat de eterogenitate Bdate4 imagini4 documente4 con)inut Ceb sau
multimediaD.
1
@uita de solu)ii ,&2 :ommon@tore permite managementul con)inutului pentru
1
:arstea :laudia4 @abau 7!eorg!e ;#anagementul proiectrii sistemelor informatice comple0e<4 A@E 2002
41
aplica)ia E"P @AP sau pentru ser.erele de mesagerie electronic *i colaborare
Beste oferit suportul pentru /otus ,omino *i #icrosoft E0c!angeD.
-n alt instrument integrat cu solu)ia de content management este ,&2 ,ocument
#anager4 el oferind instrumente puternice *i usor de folosit pentru implementarea
solu)iilor de management al documentelor.
I%$ *%, -1press
Prin simplitatea modului de integrare n infrastructura $ *i prin costurile de
licen)iere reduse4 edi)ia $&# ,&2 E0press rspunde cerin)elor companiilor *i
bncilor comerciale. Edi)ia E0press este bazata pe conceptul out(of(t!e(bo04 fiind
disponibile instrumente care asigur autoconfigurarea *i un ni.el ridicat de
autonomie a bazei de date.
$nstrumentul :onfiguration Ad.isor . a5ut n procesul de configurare a bazei de
date *i de optimizare a performan)elor acesteia. jealt! :enter este un alt
instrument din $&# ,&2 E0press destinat monitorizrii4 dispunnd de func)ii de
notificare n situa)iile n care apar anumite incidente n e0ploatarea bazei de date.
3n plus4 utilitarul . ofer sfaturi pentru remedierea problemelor identificate.
! a"anta#e fundamentale ale ba$ei de date DB% &ni"ersal Database
1. ;le1i!ilitate ( ,&2 suport o .arietate de platforme4 fiind disponibile .ersiuni
pentru /inu04 -ni0 *i CindoEs. @unt accesibile mai multe edi)ii capabile s
rspund la di.erse cerin)e de business.
2. Performan i scala!ilitate ( ,&2 suporta baze de date de mai mul)i terabqte
*i este capabil s proceseze e0trem de rapid un numr mare de tranzac)ii.
3. 2urin n utili"are ( sunt integrate instrumente care simplific procesele de
administrare *i configurare a bazei de date.
4. Cost redus de proprietate ( prin modalit)ile de licen)iere *i prin simplificarea
proceselor de administrare ,&2 prezint un ni.el redus al indicatorului :=.
+. 'uport e1tins pentru platformele :inu1 ( $&# ,&2 integreaz suport a.ansat
pentru 'ernel(ul 2.24 dispunnd de func)ii pentru procesare pe 24 bi)i.
2. 'ecuritate i disponi!ilitate ( ,&2 integreaz te!nologii care asigur un ni.el
42
ridicat de securitate. -tilizarea ser.iciilor Ceb permite integrarea eficient cu
di.erse aplica)ii.
7. Instrumente performante de !usiness intelligence ( $&# ,&2 integreaz o
gam .ariat de instrumente pentru realizarea analizelor multidimensionale sau
prin te!nologia dat mining.
1. 'uport avansat pentru !ncile comerciale ( $&# propune .ersiunea ,&2
E0press4 o solu)ie simplu de instalat *i configurat pentru bnci.
6. 'implificarea proceselor de ntreinere a !a"elor de date ( $&# ,&2 dispune
de instrumente a.ansate destinate mentenan)ei *i ntre)inerii unor baze de date ce
prezint un grad de comple0itate ridicat.
10.'implificarea proceselor de de"voltare ( prin integrarea complet cu $&#
"ational *i $&# Ceb@p!ere sunt simplificate procesele de dez.oltare a
aplica)iilor.
Instrumente avansate de !usiness intelligence integrate cu I%$ *%,
2niversal *ata!ase
' IB( DB% Cube )ie*s ( ,&2 :ube \ieEs este un accelerator din categoria
=nline Analqtical Processing B=/APD folosit pentru analize
multidimensionale ale datelor care satisfac cerin)e manageriale multiple.
-ltima .ersiune aduce mbunt)iri la capitolul performan)4 simplificnd
totodat procesele de analiz a datelor.
' IB( DB% Intelligent (iner ( este un produs performant destinat analizelor
comple0e asupra datelor. Folosind te!nologii performante de tip data
mining4 $ntelligent #iner este capabil s identifice4 pe baza unor .olume
mari de date4 trenduri *i e.olu)ii importante ale indicatorilor de performa) a
firmei. Prin func)iile de paralel data mining4 solu)ia poate fi folosit pentru
analizarea e0trem de rapid a unor .olume mari de date.
IB( DB% Data +arehouse ( ,ata Care!ouse este o solu)ie complet pentru
organizarea depozitelor de date *i pentru realizarea unor analize multiple asupra
43
informa)iilor stocate n cadrul acestora. @olu)ia dispune de func)ii puternice pentru
con.ersia *i importul informa)iilor din bazele de date tradi)ionale n depozitele de
date Bdata Eare!ouseD4 fiind integrate te!nologii performante de tipul
E/ BE0tract(ransform(/oadD.
Capitolul III: Perspective de de"voltare a sistemelor informatice n
!ncile comerciale din #$
3.1. &nali"a i gestiunea riscului n sistemele informaionale
Analiza riscului constituie un compartiment al abordrii sistemice a lurii
deciziilor4 realizrii procedurilor *i ac)iunilor practice n procesul de solu)ionare a
problemelor de a.ertizare BprentmpinareD4 ori de reducere a pericolului
ntreruperii func)ionrii sistemelor informatice. Esen)a gestiunii riscului se reduce
la colectarea *i analiza informa)iilor pri.ind func)ionarea sistemului informatic n
ansamblu *i a fiecrei componente a lui4 la analiza riscului BpericoluluiD *i
controlului func)ionrii sistemului de securitate informa)ional. Procedura analizei
riscului este parte component declarati. a securit)ii4 e0pertizei4 analizei
economice n baza criteriilor ;.aloare 8 securitate 8 profit<A asigurrii *i a altor
categorii de analiz *i estimare a situa)iei securit)ii sistemelor informa)ionale.
1
@arcina de baz a analizei riscului const n oferirea informa)iilor obiecti.e
pri.ind func)ionarea sistemului informa)ional pentru acele persoane4 care preiau
decizii referitoare la securitatea celui de pe urm.
3n acest sens analiza e0aminat trebuie s formuleze rspunsuri la urmtoarele .
!ntreb"ri de baz"?
1. :e ru se poate producer Bidentificarea pericoluluiD
2. :t de frec.ent aceasta poate s se ntmpler Banaliza frec.en)eiD
3. :are pot fi consecin)eler Banaliza consecin)elorD
,e asemenea4 analiza n cauz poate fi considerat drept remediu eficace4 n
cadrul *i gra)ie creia sunt determinate modalit)ile de abordare a depistrii
1
&oulescu #irceaA Fusaru ,oina ;+uditul sistemelor informatice financiar-contabile< &ucuresti? ribuna
Economica4 200+4 @ala Paul &ran
44
pericolelor *i riscurilor4 se ntreprind ac)iuni de formulare a deciziilor obiecti.e
referitor la ni.elul riscului posibil4 la stabilirea e0igen)elor *i recomandrilor
pri.ind reglarea securit)ii e0aminate.
@unt posibile mai multe .ariante ale strategiei securit)ii func)ionrii sistemului
informatic B@.$.D n condi)ii de luare a deciziilor n situa)ii de incertitudine4 dar de
baz sunt urmtoarele trei?
Prima .ariant const n e.itarea riscului. Ea se reduce la refuz de ac)iuni ce ar
conduce la anumit risc4 precum *i din temeri de consecin)e defa.orabile *i din
moti. c cele ntreprinse n principiu nu pot a.ea loc n procesul func)ionrii
@.$. ,e e0emplu4 c!iar *i n @.$. local nc!is efecti. poate e0ista riscul
pierderilor de informa)ii pro.ocate de inter.en)ii ale utilizatorilor att la ni.el
fizic4 ct *i logic *i semantic. Pe lng aceasta4 e necesar de )inut cont de faptul4
c @.$. ncorporeaz o mul)ime considerabil de componente4 care dispun de
colec)ii de di.er*i parametri te!nici Btimpul prelucrrii refuzului 4
probabilitatea refuzului *.a.D.
A doua .ariant este acceptarea riscului. A*a strategie este legat de faptul c
administratorul n mod con*tient recurge la risc pn atunci4 cnd consecin)ele
riscurilor ce s(au produs nu .or conduce la pierderi irecuperabile. \arianta
e0aminat nu poate fi considerat optimal4 a*a acum nu e0clude consecin)e
fatale.
A treia .ariant a strategiei securit)ii @istemelor se reduce la gestiunea
riscului. Ea const n determinarea *i estimarea4 precum *i elaborarea ac)iunilor
BmsurilorD minimizrii riscului. ,e men)ionat c gestiunea riscurilor este un
domeniu interdisciplinar specific4 care solicit cuno*tin)e fundamentale
referitoare la teoria sistemelor comple0e BcompuseD4 teoria protec)iei
informa)iei *.a.
3n a*a situa)ie e necesar s fie elaborat a*a strategie de gestiune a riscurilor de
di.erse clase n baza urmtoarelor modalit)i de abordare?
4+
diminuarea riscului prin aplicarea remediilor simple *i accesibile4 cum ar fi
de e0emplu4 organizarea ra)ional a gestiunii parolelor utilizatorilor ce de
multiple ori reduce pericolul accesului nesanc)ionatA
evaziune de la risc prin intermediul ac)iunilor de ordin organizatoricA
sc(imbarea caracterului riscului pe contul func)iei asigurrii n cazurile
apari)iei situa)iilor impre.izibileA
acceptarea riscului contnd pe strategia gestiunii lui.
@trategia gestiunii riscului de asemenea depinde de .arietatea *i indicatorii
cantitati.i ai lui. Actualmente sunt cunoscute urmtoarele .ariet)i de riscuri
*i indicatori ce(i caracterizeaz?
risc individual 8 caracterizat n baza a a*a indicator cum este frec.en)a
defectrii unei componente a @.$. Bde e0emplu4 calculatorul4 sistemul de
operare4 aplica)ia programat4 baza de date *.a.D pro.ocat de influen)a
anumitor factori de pericolA
risc colecti. ( se caracterizeaz prin numrul ntreruperilor pre.izibile pe
parcursul anumitui termen temporal Bde e0emplu4 refuz n deser.ire4
pierderea resurselor informa)ionale *.a.DA
risc poten)ial 8 caracterizat prin distribuirea spa)ial a frec.en)ei
influen)ei negati.e de anumit ni.el asupra @.$.A
risc social ( caracterizat de frec.en)a e.enimentelor negati.e4 n urma
crora au suferit utilizatorii @.$.
3n practica func)ionrii @.$. deseori este utilizat no)iunea de ;politic a
riscului<4 care se interpreteaz drept o totalitate de ac)iuni Borganizatorice4
te!nice4 administrati.e *.a.D ntreprinse cu scopul diminurii pericolului lurii
deciziilor n momentul formulrii lor *i reducerii consecin)elor negati.e
posibile.
1
Procesul de analiz a riscurilor include efectuarea urmtoarelor proceduri de
baz n urmtoarea succesiunea?
1
,a.idescu %iculae ,umitru ;Sisteme informatice financiar-bancare vol. 1: Concepte fundamentale.
Modelare prin metoda MERISE. &ucuresti? All &ec'4 16664 p 2+
42
planificarea *i organizarea lucrrilor de analizA
identificarea Be.iden)iereaD pericolelorA
elaborarea recomandrilor pri.ind diminuarea riscului Bgestiunea
risculuiD.
Pentru di.erse etape ale ciclului de .ia) a @.$. de asemenea pot fi determinate
scopuri concrete ale analizei riscului.
A*a4 la etapa de proiectare BelaborareD a @.$. scopurile risc(analizei pot fi
urmtoarele?
e.iden)ierea pericolelor e0istente *i estimarea cantitati. a riscului cu
luarea n considera)ie a influen)ei factorilor de bazA
analiza admisibilit)ii deciziilor oferite *i selectarea .ariantelor optimale
de instalare a utila5uluiA a materialelor instructi.e pri.ind ac)iunile
personalului n situa)ii criticeA
asigurarea informa)ional a procesului de elaborare a materialelor
instructi.e pri.ind ac)iunile personalului n situa)ii criticeA
estimarea propunerilor te!nologice alternati.e.
/a etapa e1ploatrii Bfunc)ionriiD *i modernizrii BmodificriiD @.$. risc(analiza
urmre*te urmtoarele scopuri de baz?
stabilirea *i compararea coeren)ei condi)iilor de func)ionare ale @.$ cu
e0igen)ele respecti.e de securitate ale luiA
precizarea BconcretizareaD informa)iilor pri.ind pericolele de bazA
elaborarea recomandrilor organizrii func)ionrii sistemului de
securitate informa)ionalA
re.izuirea n sens de performare a instruc)iunilor de e0ploatare *i de
deser.ire te!nic4 a planului de restiture *i a ac)iunilor n situa)ii
e0cep)ionaleA
estimarea eficacit)ii modificrilor structurilor organizatorice4
procedeelor acti.it)ilor practice *i de deser.ire te!nic pornind de la
principiile de securitate.
47
-na din condi)iile importante de estimare a riscului este asigurarea ei cu informa)ii
necesare. 3n cazul insuficien)ei de date statistice4 n practic se recomand
aplicarea estimrii de e0pertiz *i metodelor de aran5are dup rang a riscului4 care
se bazeaz pe aprecieri simpliste. A*a modalit)i de abordare solicit aran5area
e.enimentelor e0aminate dup dimensiunile probabilit)ii4 gra.itatea consecin)elor
*i riscului n cte.a grupe Bcategorii4 ranguriD4 cum ar fi4 de e0emplu4 cu ni.el de
risc mare4 mediu *i mic. ,e regul4 ni.elul mare al riscului se consider
inadmisibil4 ni.elul mediu al riscului necesit efectuarea anumitor totalit)i de
acti.it)i de diminuare a lui4 pe cnd riscul de ni.el mic este admisibil4 iar ni.elul
nesemnificati. al lui n general nu se e0amineaz.
1
Analiza consecin)elor include estimarea influen)ei pericolelor *i riscului asupra
utilizatorilor sistemului informatic4 strii resurselor informa)ionale *i a altor resurse
ale acestui sistem. Prognosticul consecin)elor necesit estimarea efectelor fizice ale
fenomenelor nedorite. 3n legtur cu aceasta e necesar de aplicat modelele
proceselor a.ariate *i criteriile afec)iunii obiectelor influen)ate e0aminate4 de a se
clarifica n natura *i e0igen)ele specifice ale lor.
/a etapa estimrii riscului e necesar de e0aminat incertitudinea *i e0actitatea
rezultatelor lui. @unt cunoscute o mul)ime de incertitudini legate de estimare a
riscului. ,e regul4 sursele de baz ale incertitudinilor sunt nea5unsurile
informa)iilor pri.ind fiabilitatea !ard(ului B.alori e0cesi.e ale erorilorD *i erorilor
umane4 precum *i inten)iile preluate4 admisibilit)ile modelelor procesului aplicat
a.ariat. Pentru a interpreta obiecti. rezultatele estimrii riscului e0ist necesitatea
con*tientizrii incertitudinilor *i moti.elor lor. Analiza incertitudinii se reduce la
transferul incertitudinii parametrilor ini)iali *i a inten)iilor aplicate n cadrul
estimrii riscului n incertitudinea rezultatelor. @ursele incertitudinii trebuie s fie
identificate Be.iden)iateD *i prezentate n rezultatele riscului.
3n caz de necesitate4 la etapa final a estimrii n cauz se determin gradul
riscului sistemului informatic n ansamblu n baza analizei *i generalizrii
indicatorilor riscului e.enimentelor stabilite.
2
1
^XIYI_ K.L. `UOHQ_ Z[OSOPQaUb[QX QSVOHPIWQOSSTX bQbNUP 2002
2
Pilat Florin \ladimir ;@isteme informatice modulare n conte0t distribuit<4 A@E 2002
41
Etapa final de analiz a riscului const n elaborarea recomandrilor de diminuare
a lui Bgestiunea risculuiD. Aceste recomandri sunt orientate spre recunoa*terea
riscului e0istent drept admisibil ori ele s indice ac)iunile de diminuare a riscului
Bori4 n caz general4 s indice ac)iuni de gestiune a luiD.
Ac)iunile de diminuare a riscului pot fi de caracter te!nic4 programatic *i
organizatoric. 3n selectarea categoriei de a*a ac)iuni importan)a decisi. apar)ine
estimrii generale a eficien)ei ac)iunilor ce influen)eaz riscul.
/a stadiul func)ionrii sistemului informatic ac)iunile organizatorice pot
compensa posibilit)ile limitate pentru ntreprinderea ac)iunilor esen)iale
programatico(te!nice pri.ind diminuarea pericolului. 3n cadrul elaborrii ac)iunilor
de diminuare a riscului e necesar de )inut cont de faptul4 c n cazul limitrii
posibile de resurse4 n primul rnd trebuie s fie elaborate cele mai simple *i mai
pu)in bostisitoare recomandri4 precum *i recomandrile de perspecti..
Procesul de gestiune a riscului poate fi realizat de urmtoarele ac)iuni efectuate n
urmtoarea succesiune?
e.iden)ierea riscului ipoteticA
estimarea risculuiA
selectarea metodelor de gestiune a risculuiA
aplicarea metodelor selectateA
estimarea rezultatelor.
&aza metodologic de realizare a analizei riscului include n sine urmtorii pa*i
efectua)i n urmtoarea succesiune.
Pasul 1 ,eterminarea *i descrierea tuturor acti.elor sistemului informatic4 printre
ele de baz fiind !ard(ul4 soft(ul *i datele. otodat4 se stabile*te .aloarea nominal
a acestor acti.e cu luarea n considera)ie a termenului de e0ploatare4 .alorii de
restituirii BnlocuireD *i alte criterii subiecti.e.
Pasul , Formarea listei amenin)rilor posibile *i probabile. ,rept amenin)are se
consider orice ac)iuni4 care ar pro.oca desc!ideri neanc)ionate4 distrugeri4
modificri *i refuz de deser.ire. Prin urmare4 n cadrul acestei etape are loc
46
identificarea mul)imii de amenin)ri cu concretizarea ct mai satisfctoare a
probabilit)ii Bfrec.en)eiD lor *i a pierderilor a*teptate.
Pasul 3 :alcularea dimensiunilor pierderilor posibile n cazul producerii
amenin)rilor probabile.
Pasul 3 ,eterminarea remediilor posibile de opunere *i .erificarea amenin)rilor4
e.iden)ierea remediilor4 costul *i eficien)ei lor.
Pasul 4 :alcularea *i determinarea rezultatelor financiare4 ob)inute de la
realizarea fiecrui remediu de opunere amenin)rilor4 prin contrapunerea
c!eltuielilor *i profitului de la efectuarea lor.
Pasul 5 ,eterminarea *i formularea recomandrilor pri.ind selectarea remediilor
de opunere *i de .erificare a amenin)rilor. 3n cazul selec)iei metodelor de opunere
*i .erificare a acestor amenin)ri e necesar de )inut cont de tipul @.$4 caracterul
amenin)rilor Bposibile *i poten)ialeD4 scopurile analizei4 criteriile riscului
admisibil4 dispunerea de recurse necesare pentru efectuarea analizei4 de informa)ii
respecti.e4 de e0perien)a *i calificarea e0ecutorilor *.a.
A*a cum sistemele informatice economice se caracterizeaz prin .olume
e0cesi.e *i structur compus4 asigurarea securit)ii *i fiabilit)ii lor are importan)
primordial. Prin intermediul analizei riscurilor se contribuie la ma5orarea calit)ii
informa)iilor acestor sisteme4 iar aceast ma5orare4 la rndul su4 conduce la
performan)ele conducerii4 care4 n final4 influen)eaz direct mbunt)irea
rezultatelor acti.it)ilor unit)ilor economice.
3.,. Tendine de organi"are a sistemelor informatice financiar+!ancare
$nformatica de gestiune este un domeniu comple04 dinamic *i desc!is4 dez.oltat
ca urmare a e0ploziei realizrilor ob)inute n te!nologia de calcul4 a apari)iei
e0pansiunii unor sisteme de operare puternice4 fle0ibile4 prietenoase4 cre*terii
capabilit)ilor de prelucrare4 asigurate de ctre bazele de date distribuite4
minimizrii timpilor de transmisie4 memorare *i prelucrare4 introducerii facilit)ilor
multimedia n structura prelucrrilor standard4 precum *i datorit asigurrii unor
+0
sisteme de confiden)ialitate *i acces diferen)iat la datele stocate n sistemele
informatice. Aceasta este dedicat prelucrrilor la ni.el de firm4 grup de firme4
organisme cu caracter na)ional *i interna)ional *i asigurnd4 mpreun cu alte
sisteme Bfinanciar4 contabil4 5uridicD4 gestiunea eficient a patrimoniului4 a
opera)iunilor economico(financiare de toate tipurile la ni.elul organismelor
economice din spa)iul na)ional4 regional *i interna)ional. @ubsitemul informa)ional
din domeniul financiar(bancar reprezint un set finit de concepte4 metode4 te!nici4
procedee4 instrumente *i procese utilizate pentru prelucrarea informa)iilor *i a
interac)iunilor pro.enite de la sistemul operant n .ederea transformrii lor n date
ce pot fi furnizate sistemului de conducere n condi)ii de eficien) economic
acceptabil4 ntr(un conte0t opera)ional controlabil4 n limitele cadrului legal
financiar(bancar4 n scopul realizrii func)iilor organismului financiar(bancar *i a
atributelor conducerii acestuia.
1
Acest subsistem inter.ine n sistemele financiar(bancare e.oluate ntre sistemul
de conducere *i cel operant4 lucrnd ca o interfa).
<n sinte"0 su!sistemul informaional are urmtoarele funcii:
cunoa*terea func)ionrii specificului prelucrrilor realizate la ni.elul
subsistemului operantA
furnizarea de date pertinente4 e0acte *i operati.e subsitemului de conducereA
implementarea func)iilor esen)iale relati.e la informa)iile cu specific
financiar(bancar?
- generarea de informa)ii cu caracter particular financiar(bancarA
- memorarea acestor informa)iiA
- prelucrarea informa)iilorA
- comunicarea acestor informa)ii.
Acest subsistem inter.ine n sistemele financiar(bancare e.oluate ntre sistemul de
conducere *i cel operant4 lucrnd ca o interfa).
1
`QNOHUS[O K.e. LMNOPINQRQHOMISSTU QSVOHPIWQOSSTU NUXSOYOJQQ M fIS[OMb[Og hU_NUYiSObNQ.
20034 p.+1
+1
Subsistemul informaional are patru funcii eseniale:
aD 7enerarea informa)iilor financiar(bancare const din dou elemente esen)iale?
o definirea informa)iilor necesare func)ionrii ntregului organism
financiar(bancar4 adic a acelor informa)ii ce prezint un interes strict
pentru acesta4 n concordan) cu cerin)ele legislati.e n domeniu *i cu
particularit)ile acti.it)ii desf*urate de respecti.ul organism
financiar(bancarA
o acti.it)ile prescriptibile sunt reprezentate ca fiind sursa producerii
utilizrii *i transmiterii informa)iilor n domeniul financiar(bancar4
acesta fiind la rndul lor4 obiecti.ul procesrii manuale>autonome la
ni.elul global al organismului financiar(bancarA
bD #emorarea informa)iilor financiar(bancare este impus de factorul primordial
din acest domeniu 8 factorul timp de memorare4 care asigur transferul de timp
al informa)iilor. @emnifica)ia *i natura informa)iilor sunt fundamentale pentru
sistemul informa)ional deoarece informa)iile .or fi prelucrate n mod concret
n raport de aceste elementeA
cD :omunicarea informa)iilor financiar(bancare asigur transferul acestor tipuri de
informa)ii de la sistemul operant ctre cel de conducere *i in.ers4 func)ie ce
asigur circula)ia datelor la ni.elul ntregului organism financiar(bancarA
dD Prelucrarea informa)iilor financiar(bancare nseamn procesarea acestora sub
di.erse forme n concordan) cu dou cerin)e fundamentale?
- cadrul legislati. financiar(bancarA
- cerin)ele generale specifice ale organismului la ni.elul cruia au loc
aceste prelucrri.
Prelucrrile sunt4 n esen)4 diferite de con.ersia informa)iilor n di.erse forme
rele.ante pentru sistemul operant4 acestea de.enind informa)ii elementare sau
comple0e necesare acti.it)ilor de decizie din cadrul sistemului de conducere.
Informati"area su!sistemului informaional cuprinde dou nivele distincte:
+2
1. %i.elul subsistemului informa)ional(organiza)ional care reflect acti.it)ile
ntregului organism financiar(bancar prin prisma informa)iilor4 a sarcinilor
umane4 a sarcinilor informatice4 inclusi. a modalit)ii de func)ionare
Bser.icii4 manageri4 legturi informa)ionale directe>indirecteDA
2. %i.elul subsistemului informa)ional informatizat ce presupune memorarea4
prelucrarea *i transferul automat al datelor prin intermediul sistemelor
electronice de calcul *i comunica)ie. /a ni.el opera)ional acest ni.el este
format fizic din re)ele de calculatoare independente instalate la ni.elul
organismului financiar(bancar4 iar logic din baze de date>baze de tabele>baze
de cunostin)e>baze de dialog manipulate prin intermediul unor baze4
proceduri *i standarde de prelucrare> comunica)ie *i>sau generatoare de
sisteme e0pert.
3n sistemul actual de organizare a sistemelor financiar(bancare la ni.el na)ional *i
interna)ional e0ist patru tendin)e de organizare logico(fizic a subsistemului
informa)ional informatizat?
- sistemul informatic standardA
- sistemul e0pertA
- sistem interacti. de asistare a deciziei sau sistem e0ecuti.A
- sistem informatic mi0t.
Sistemul informatic standard ,S-I-S-. este format dintr(un set finit de metode4
te!nici4 procedee4 modele4 strategii4 instrumente4 sisteme de te!nic de calcul4
sisteme de comunica)ie de date4 personal specializat n informatic4 sisteme
organizatorice4 restric)ii *i facilit)i legislati.e n materie utilizate pentru generarea4
transmiterea4 prelucrarea algoritmic4 difuzarea *i interpretarea rezultatelor n
.ederea ndeplinirii func)iilor organismului financiar(bancar Bdez.oltare4 ser.icii4
rela)ii4 personalD *i a atributelor sistemului de gestiune Bmonitorizarea4 reglarea4
coordonarea4 controlulD.
1
1
\atuiu eodora ;@trategia managerial de realizare a sistemelor informatice<4 A@E 200+
+3
oate elementele au rol de a asigura o func)ionare optim *i o reglare de tip
cone0iune in.ers a ntregului sistem aferent unui organism financiar(bancar4 n
condi)ii de eficien) economic *i rentabilitate financiar acceptabil.
@istemul informatic standard prime*te datele de la sistemul operant *i prin
intermediul unei baze de proceduri asociate4 asigur prelucrarea multipl a
acestora4 n conformitate cu un sistem procedural bazat pe algoritmi de prelucrare
*i de calcul4 n .ederea ob)inerii unor date de ie*ire sub form de rapoarte4
indicatori sintetici4 grafice4 alte ie*iri sub form mi0t *i>sau ie*ire ctre alte
sisteme informatice financiar(bancare.
1
@istemele informatice standard folosesc preponderent programarea procentual a
crei descrieri *i utilizare are la baz propriet)ile specifice algoritmilor de calcul *i
prelucrare4 reunite practic prin intermediul conceptului de baz de proceduri.
Intrrile sistemului informatic standard sunt asigurate prin tranzac)iile e0terne
generate de opera)iile financiar(bancare desf*urate la ni.elul subsistemului
operant4 opera)ii ce genereaz un flu0 de date care .or determina opera)ii de
actualizare fie sub forma bazelor de date4 fie asupra bazelor de tabele. "ezult c
tranzac)iile au rolul de a asigura corelarea strii *i dinamicii fenomenelor *i
proceselor financiar(bancare cu ni.elul *i .aria)ia datelor din bazele de date.
/relucrrile sistemului informatic standard sunt de tip procedural a.nd la baz
algoritmi specifici de prelucrare *i calcul asocia)i strict domeniului financiar(
bancar. Aceste prelucrri au ca surs tranzac)iile e0terne *i>sau interne4 fiind
aplicate colec)iilor de date asupra crora sunt efectuate4 n principiu4 cte.a tipuri
clasice de prelucrri? crearea structurii colec)iilor de date4 actualizarea4 e0ploatarea4
tiprirea4 reorganizarea4 sal.area4 restabilirea4 configurarea4 ntre)inerea etc.
:olec)iile de date pot fi organizate sub forma bazelor de date rela)ionale B&base4
Fo0Pro4 :lipper4 Acces etc.D sau sub forma foilor de calcul electronice gestionate
prin programe de tip tabelar B/otus4 E0cel4 puattro etc.D.
2
1
GHIJI K. K. LMNOPINQRQHOMISSTU QSVOHPIWQOSSTU NUXSOYOJQQ M Z[OSOPQ[U 4 2001
2
:osta* $. e!nologia prelucrrii automatizate a informa)iei economice. 8 :!i*inu? Editura A@E#4 1667
+4
Ie0irile sistemului informatic standard sunt ob)inute ca urmare a aplicrii
prelucrrilor asupra tranzac)iilor e0terne *i interne *i sunt concretizate n?
o rapoarte>situa)ii>liste ( con)in indicatori sintetici *i>sau analitici
financiari(bancari ce impun necesitatea lurii de decizii cu caracter
tactic4 strategic4 operati.A
o graficele ( arat tendin)a unor fenomene sau procese financiar(
bancareA
o mi0te 8 se prezint sub forma unor documente elaborate pentru
factorii de decizieA
o iesiri catre alte sisteme.
3n mod obligatoriu4 prelucrrile sistemului )in seama de algoritmii deri.a)ii din
cadrul general n materie *i de particularit)ile aplicrii acestuia la specificul unui
anumit organism financiar(bancar.
Sistemul e1pert ,S-2-. are la baz conceptul de inteligen) artificial prin care se
asigur simularea proceselor din cadrul unui ra)ionament natural uman. @istemul
e0pert asigur declan*area4 utilizarea4 interpretarea *i multiplicarea unor
ra)ionamente artificiale care permit stocare4 utilizarea *i interpretarea cunostin)elor
e0per)ilor umani n domeniul financiar(bancar.
-lemente fundamentale ale unui sistem e1pert sunt:
o modul de reprezentare a cuno*tin)elor 8 asigur con.ersia *i transmiterea
informa)iilor financiar(bancare furnizate de ctre e0pertul uman n acest
domeniuA
o baza de cuno*tinte 8 con)ine sistemul de cuno*tin)e specifice domeniului
financiar(bancar.
,atorit comple0it)ii fenomenelor financiar(bancare4 n practic se pot folosi
sisteme multie0pert definite ca un ansamblu coerent *i cooperant de sisteme e0pert
ce pot func)iona4 att independent4 ct *i n interac)iune4 asigurndu(se propriet)ile
fundamentale legate de modularitatea *i independen)a pr)ilor componente ale
respecti.ului sistem multie0pert.
Sistemul interacti" ,S-I-. de asistare a deciziei folose*te pentru a asigura
rezol.area unor probleme din domeniul financiar(bancar prin intermediul teoriei
++
baqsiene sau al modelului teoretic de decizie n incertitudine denumit *i modelul de
ma0imizare a speran)ei func)iei de utilitate elaborat de Con %eEmann(
#orgenstern.
j. @imon4 laureat al premiului %obel4 a elaborat un model de ra)ionalitate limitat4
ceea ce duce la fundamentarea ra)ionamentului limitat ce folose*te urmtoarele
premise?
deciziile se refer ntotdeauna la un domeniu limitatA
.iitorul este greu de anticipatA
cerin)ele unui anumit domeniu sunt ntotdeauna n contradic)ie cu
cele din alt domeniu dac cele dou domenii se analizeaz separat
unul de altulA
sistemele e0ecuti.e sunt o reprezentare a comportamentului uman4
comportament ce se bazeaz pe modelul ra)ionalit)ii limitate.
@istemul informatic mi0t B@.$.#.D are urmtoarea structur?
aD 7estionarea datelor cuprinde?
sbaze de dateA
ssisteme de gestionare a bazelor de dateA
bD #odele de gestionare BmanagementD cuprind?
sfunc)ia de dez.oltareA
sfunc)ia de ser.icii financiar(bancareA
sfunc)ia de rela)ii financiar(bancareA
sfunc)ia financiar(contabilA
sfunc)ia de personal.
cD ,ialog de gestionare(decizie are n .edere sistemul de comunica)ie
Binterfa)a om(ma*inD.
3n mod practic aceste tipuri de sisteme inteligente interac)ioneaz prin intermediul
unei sinergii cu un poten)ial impact asupra eficacit)ii n promo.area deciziei
manageriale.
1
1
:otelea \. &aze de date rela)ionale. 8 :!i*inu? Editura A@E#4 1661
+2
$mplementarea te!nologiilor informa)ionale *i de comunica)ii n sistemul bancar
contribuie la cre*terea competiti.it)ii prin mbunt)irea calit)ii managementului4
monitorizarea eficient a proceselor de distribu)ie *i satisfacerea mai rapid *i
calitati. a cerin)elor consumtorilor.
-na din cauzele principale care frneaz implementarea pe scar larg a
te!nologiilor informa)ionale *i de comunica)ii n desf*urarea afacerilor este
securitatea sczut a re)elelor de transport date4 a computerelor *i a produselor
program4 utilizate pentru elaborarea4 prelucrarea4 primirea *i transmiterea
documentelor n form electronic. Astfel4 n procesul utilizrii computerelor4 circa
+0] din ntreprinderi s(au confruntat cu probleme de securitate4 ponderea acestora
crescnd pn la 7+] n cazul companiilor care utilizeaz acti. $nternetul.
1

:irca 20] din ntreprinderile care utilizeaz intens te!nologiile informa)ionale
folosesc cele mai di.erse mi5loace pentru securizarea informa)iei4 ns doar 32]
din ele dispun de ec!ipamente *i produse program specializate *i numai 27] din
ntreprinderi le(au nnoit n ultimele trei luni. 3n lipsa unui cadru legislati. *i
institu)ional adec.at4 ntreprinderile4 care doresc s utilizeze noile te!nologii
informa)ionale4 snt ne.oite s se descurce cu for)ele proprii4 procurnd
ec!ipamente *i ser.icii pentru asigurarea securit)ii informa)ionale4 care4 ns4 nc
nu pot fi certificate ntr(un mod similar ec!ipamentelor *i ser.iciilor din domeniile
tradi)ionale.
@arcina primordial pentru anul 2010 o reprezint lansarea *i dez.oltarea
economiei mobile4 n cadrul creia ma5oritatea tranzac)iilor se .or realiza cu
a5utorul terminalelor electronice intelectuale mobile noi Bde tip comunicatoare
mobile4 te!nologii P,A *i P:D4 precum *i cu a5utorul re)elelor mobile publice
pentru acces la informa)ie4 management4 procurarea ser.iciilor *i mrfurilor4
realizarea opera)iunilor bancare.
3.3. -stimri privind evoluia sistemelor informatice
1
7a.rila Ale0andru Adrian ;Inte'rarea sistemelor informatice de 'estiune pe Internet# &ucuresti? A@E4
2002
+7
,ac acum c)i.a ani institu)iile bancare operau dup metode n.ec!ite4 n prezent4
te!nologia informa)iei nu mai reprezint o necunoscut pentru clien)ii sau anga5a)ii
unei bnci. Pia)a solu)iilor informatice de profil a nregistrat cre*teri semnificati.e
de la an la an4 speciali*tii estimnd c4 pn n 20114 .aloarea acesteia .a a5unge la
240 milioane de dolari.
:onform statisticilor4 c!eltuielile pri.ind softEare(ul *i instrumentele dedicate
afacerilor n Europa :entral *i de Est .or cre*te la 200 milioane de dolari pn la
sfr*itul anului 2007. /a ni.el global4 n urmtorii cinci ani4 c!eltuielile anuale cu
aplica)ii softEare .or fi mai mari cu 10]4 iar n Europa de Est cre*terea .a fi de
20]4 dublnd astfel tendin)a global.
'ectorul !ancar investete masiv n sisteme informatice
Pentru companii precum =racle4 sectorul financiar a fost *i rmne n continuare o
direc)ie strategic. :ompania american are un portofoliu complet *i comple0 de
solu)ii4 la care mai poate fi adugat e0perien)a *i referin)ele n domeniu pe plan
mondial *i local. 3n ultimii ani4 =racle *i(a e0tins acest portofoliu prin ac!izi)ii
strategice precum i(Fle04 @iebel4 People@oft sau jqperion.
1
-na dintre solu)iile consacrate4 destinate e0clusi. mediului bancar4 este i(Fle04
care ofer aplica)ii :ore(&an'ing4 &asel $$4 compatibile cu sistemul european de
pl)i bancare. :ore(&an'ing reprezint implementarea ser.iciilor bancare de baz
cu a5utorul te!nologiei informa)iei4 iar &asel $$ sunt normele europene de plat n
sistemul bancar.
3n acest moment4 i(Fle0 este utilizat de dou bnci din "om9nia ( &ancpost *i
:itiban'. Alp!a &an' 7roup a ales ca solu)ie iFle0 *i se a*teapt c pe termen
scurt *i Alp!a &an' "om9nia s adopte aceast solu)ie. = alt ac!izi)ie important
pentru sectorul financiar a fost @iebel4 solu)ia ce ofer institu)iilor bancare un
instrument a5uttor4 e0act acolo unde se duc cele mai crncene lupte.
=racle Financial @er.ices Application B=F@AD este o solu)ie care func)ioneaz cu
rezultate bune *i care este de5a implementat la &anca :omercial "om9n4 dar *i
1
=ancea #irela ;Sisteme informatice pentru asistarea deciziei financiare &ucuresti? Editura A@E4 200+
+1
la ni.el de grup4 n cazul Erste *i "aiffeisen. Aceast solu)ie este folosit pentru a
calcula profitabilitatea pe orice dimensiune cerut de management.
3n zona de management financiar intern4 =racle are solu)ii complete pentru zona de
contabilitate4 apro.izionare4 bugetare(planificare4 de gestiune a mi5loacelor fi0e4
furnizorilor. Acest tip de solu)ii este implementat la &anca %a)ional a "om9niei4
&anca ransil.ania4 &", *i #illennium &an'.
;ideli"area clienilor prin servicii !ancare IT
:onsolidarea procesrii contabile reprezint o tendin) tot mai adoptat de mediul
bancar interna)ional4 datorit a.anta5elor pri.ind performan)a sistemelor bancare4
fle0ibilizarea modificrilor legislati.e4 auditabilit)ii *i separrii proceselor. -n
proiect interesant este implementarea sistemului de core ban'ing de la &:"4
@ibcor4 unul dintre cele mai mari proiecte realizate de compania =racle n Europa
de Est. @ibcor este un sistem integrat *i centralizat4 care are la baz cele mai
ino.atoare concepte *i te!nologii pentru a asigura unei bnci comerciale
oportunit)i semnificati.e de eficientizare *i mbunt)ire a controlului intern
pentru ser.iciile *i produsele oferite clien)ilor din industria retail sau corporate.
@olu)ia @ibcor permite unei bnci s(*i creasc ni.elul de profitabilitate *i
eficien)4 gestiunea eficient a clien)ilor4 o platform pentru implementarea unor
noi canale de distribu)ie4 securitate *i disponibilitate a informa)iei.
Acest proiect are la baz platforma @er.ices =riented Arc!itecture din =racle
Fusion #iddleEare. "olul strategic al componentei $ n bnci de.ine cu att mai
important cu ct asistm la un proces de globalizare *i standardizare n sistemul
financiar interna)ional. "eglementri precum @arbanes ( =0leq4 standardul $F"@4
acordul &asel $$4 ct mai ales concuren)a *i con.ergen)a cu standardele -niunii
Europene .or determina institu)iile financiar(bancare s adopte solu)ii informatice
comple0e4 .erificate *i standardizate. ermenul de lcore ban'ingl a fost folosit
pentru a defini suma tuturor componentelor $ care permit bncilor s *i
administreze produsele *i ser.iciile financiare de baz4 incluznd datele referitoare
la clien)i4 depozite bancare4 mprumuturi4 tranzac)ii de plat *i carduri de credit.
+6
=rganiza)iile bancare din ntreaga lume au un grad tot mai redus al satisfac)iei
referitoare la .ec!ile sisteme informatice utilizate *i inten)ioneaz s *i actualizeze
te!nologia pentru a rm9ne competiti.e4 70 ] dintre directorii de bnci implica)i
n acest studiu au declarat c lipsa de fle0ibilitate a sistemelor informatice este cea
mai mare problem care st n calea succesului strategiilor lor de afaceri. Aproape
5umtate dintre responden)i au numit drept cauze ale lipsei de competiti.itate
costurile ridicate de ntre)inere a infrastructurii4 precum *i lipsa integrrii
sistemelor informatice. Pentru a face fa) acestor probleme4 un numr semnificati.
de bnci inten)ioneaz s *i nlocuiasc sistemele informatice pentru opera)iunile
bancare ( core ban'ing ( n urmtorii cinci ani. ,intre aceste bnci4 30 ] se afl n
Europa4 peste 3+ ] n regiunea Asia(Pacific *i peste 20 ] n America de %ord.
1
#anagerii institu)iilor bancare implica)i n studiu au indicat dou moti.e
principale pentru care sistemele lor sunt lipsite de fle0ibilitate? te!nologia .ec!ilor
sisteme4 care nu permite dez.oltrile .iitoare *i sistemele informatice personalizate
e0cesi.4 comple0e4 greu de sc!imbat *i care necesit costuri mari de ntre)inere.
Aproape 5umtate dintre responden)i au citat costurile drept o problem ma5or
a sistemelor softEare pentru core ban'ing. @tudiul a artat c bncile *i consum
aproape 5umtate din bugetul $ pentru ntre)inerea sistemelor de baz. = mare
parte din aceste c!eltuieli este destinat eforturilor de dez.oltare pentru adugarea
de noi func)ionalit)i sau aplica)ii n infrastructura de baz. ,irectorii $
c!estiona)i au declarat ntr(un procent foarte mare c o ar!itectur $ alctuit din
componente standard *i orientat ctre ser.icii este o trstur esen)ial a unui
sistem $ eficient. Ar fi incorect s analizm perspecti.ele de dez.oltare a
sistemelor electronice de pl)i din )ara noastr nelund n calcul aceste sisteme la
ni.el mondial4 *i n special n )rile .ecine. :eea ce se refer la sistemele de
automatizare n bncile comerciale4 ele pot a.ea o independen) mai mare fa) de
sistemele electronice de pl)i. otodat4 toate problemele referitoare la strategia
general de creare a sistemele automatizate constituie una comun n toate bncile
comerciale din )ar4 fr e0cep)ie. oate ntrebrile cu pri.ire la unificarea
1
=ancea #irela ;Sisteme informatice pentru asistarea deciziei financiare &ucuresti? Editura A@E4 200+
20
documentelor de plat4 dez.oltarea securit)ii sistemelor informatice bancare4
sporirea siguran)ei *i accesului la mi5loacele de informare a bncilor comerciale
sunt caracteristice pentru toate bncile.
1

3n concluzie pot fi formulate urmtoarele? sunt remarcate modificri
esen)iale spre bine n domeniul implementrii sistemelor automatizate de
prelucrare a informa)iei. :auza principal a acestui lucru o constituie dez.oltarea
te!nicii de calcul *i re)elei de comunica)ii. $no.a)iile te!nice ntotdeauna
impulsioneaz speciali*tii la elaborarea noilor sisteme informatice. otodat4
putem remarca modificri considerabile n domeniul dez.oltrii de programe
informatice. @peciali*tii din sfera te!nologiilor informa)ionale elaboreaz aplica)ii
din ce n ce mai comode4 eficiente *i uni.ersale. Aceasta duce la crearea
condi)iilor pentru dez.oltarea calitati. a direc)iilor referitoare la elaborarea noilor
sisteme de prelucrare a datelor.
1
"osca $. $oan4 7!eorg!e #irela ;-roiectarea sistemelor informatice de 'estiune: studii de caz# &ucuresti?
$nfo#ega4 2003
21
Conclu"ie:
Automatizarea sistemului bancar n noile condi)ii ale economiei de pia) a fost
lansat la nceputul anilor t604 cnd au aprut primele bnci comerciale.
,ez.oltarea procesului de automatizare a dus la intensificarea diferitor sisteme
bancare4 condi)ionate nu numai de numrul mare de firme elaboratoare de
softEare4 ci *i de diferen)ierea bncilor dup func)iile pe care le de)in *i structura
de acti.itate bancar.
:rearea *i func)ionarea te!nologiilor bancare automatizate sunt bazate pe
principii sistematice4 care reflect cele mai importante pozi)ii ale bazei teoretice *i
care include un *ir de direc)ii *i discipline interdependente. /a ele se refer
cibernetica4 teoria informatic4 modelarea economico(cibernetic a proceselor
financiar(bancare4 analiza *i luarea deciziilor.
e!nologiile bancare ca instrument de sus)inere *i dez.oltare a businessului
bancar sunt create n baza unor principii concludente4 cum ar fi? abordarea
comple0 a ntregului spectru de func)ii bancare cu integrarea lor absolut4
principiul modular de structurare4 care permite cu u*urin) configurarea sistemului
dup o comand indi.idual4 ceea ce fa.orizeaz intercorelarea cu diferite sisteme
e0terne Bsisteme de telecomunica)ie4 analiz financiar *.a.D4 asigur alegerea
platformei de programare te!nic *i transpunerea ei pe alte mi5loace te!nice4
fle0ibilitatea setrii modulelor sistemelor bancare *i adaptarea lor necesit)ilor *i
condi)iilor unei bnci concrete. Aceste sisteme presupun e0tinderea *i
di.ersificarea modular a sistemelor informatice pe msura dez.oltrii proceselor
de business Bde e0. sus)inerea acti.it)ii filialelor *i departamentelor bnciiD4
accesul continuu la baza de date ntr(un timp real *i realizarea func)iei ntr(o
dimensiune informa)ional unic4 modelarea acti.it)ii bncii4 posibilitatea
gestiunii proceselor financiare *i perfec)ionarea sistematic a sistemelor
implementate.
:rearea sau alegerea sistemelor bancare automatizate B@&AD sunt legate de
planificarea integral a infrastructurii sistemelor informa)ionale a te!nologiei
22
bancare. Prin infrastructura @&A se n)elege costul4 interdependen)a *i con)inutul
tuturor elementelor n parte ale procesului de automatizarea a te!nologiei bancare.
3n cadrul infrastructurii pe lng abordrile conceptuale se e.iden)iaz
subsistemele de apro.izioare *i func)ionale. /a cele de apro.izionare se refer
asigurarea informa)ional4 apro.izionarea te!nic4 sisteme de re)ele
comunica)ionale4 resurse programatice4 sisteme de securitate4 protec)ie *i siguran)
etc. @ubsistemele func)ionale realizeaz ser.iciile bancare4 procesele de afaceri *i
alte sarcini comple0e4 reflect con)inutul sau direc)ia de acti.itate a bncii. = alt
particularitate a te!nologiei bancare o reprezint di.ersificarea *i comple0itatea
modului de asigurare a automatizrii acti.it)ii bncii. @istemele bancare
automatizate B@&AD se elaboreaz n corespundere cu conceptele moderne
referitoare la structura organizatoric a bncii4 care presupune di.izarea
posibilit)ilor func)ionale pe trei ni.ele. %i.elul superior BFront(officeD cuprinde
module4 care asigur introducerea rapid *i comod a informa)iei4 prelucrarea ei
primar *i orice corelare e0tern a bncii cu clien)ii4 cu alte bnci4 cu banca
central4 agen)ii comerciali *i informa)ionali. %i.elul de mediu B&ac'(officeD
reprezint o ane0 pe diferite direc)ii a acti.it)ii interne a bncii *i a decontrile
interne Bacti.itatea creditar4 depozitar4 acti.itatea cu .alorile mobiliare4 cu
carduri *.aD.
%i.elul inferior BAccountingD reprezint func)iile de baz ale e.iden)ei contabile.
Anume aici sunt concentrate module4 care asigur e.iden)a contabil n
conformitate cu cele + capitole a noului Plan de :onturi. ,i.izarea bncii n front(
office *i bac'(office este bazat nu numai n baza specificului func)ional de
procesare a opera)iunilor bancare *i procesul decizional al bncii4 ci *i n baza
naturii bncii ca sistem care4 pe de o parte fi0eaz4 iar pe de alt parte 8
influen)eaz acti. interdependen)a proceselor economice n sfera financiar(
creditar. Etapele de baz n crearea @&A necesit cercetri func)ionale *i
informa)ionale a acti.it)ii bancare4 elaborarea cerin)elor fa) de sistem *i analiza
lor ulterioar4 formularea sarcinilor4 programare4 implementare4 e0ploatare *i
suport te!nic.
23
Automatizarea trebuie s fie sus)inut de ni.elul de dez.oltare al bncii la toate
etapele ei de cre*tere. 3n acest scop se propune un larg spectru de sisteme bancare
automatizate4 fiecare din ele e0tind *i perfec)ioneaz posibilit)ile fun)ionale ale
precedentei. :oncep)ia deplasrii pe etape de la sistemele mici la cele mari este
denumit magistral te!nologic. Procesul de implementare a urmtorului sistem
are la baza sa4 e0perien)a acumulat de la etapa precedent.
3n aspect financiar4 n a*a mod se respect principiul pstrrii *i dez.oltrii
in.esti)iei. 3n prezent4 te!nologiile informa)ionale automatizate ale ma5orit)ii
bncilor comerciale reprezint un ansamblu de diferite subsisteme func)ionale
BmoduleD. /ipsa unei abordri comple0e a automatizrii4 integrarea insuficient a
modulelor bancare cauzeaz luarea deciziilor locale4 decizii care au un con)inut
foarte specializat. 3ns4 necesitatea trecerii de la decizii particulare la cele
sistemice n sfera automatizrii4 presupune utilizarea ntregului asortiment modern
de metode *i resurse ale te!nologiei informa)ionale.
,eci4 organizarea optim a ser.iciilor4 produselor *i proceselor bancare este
posibil numai n condi)iile abordrii globale a automatizrii te!nologiilor
informa)ionale cu luarea n calcul a dez.oltrii acti.it)ii bancare n baza integrrii
absolute a sistemelor bancare. 3n acest tip de sistem4 ntregul spectru de te!nologii
bancare se realizeaz ntr(un format informa)ional unic care sus)ine intercorelarea
mediului intern *i e0tern al bncii.
24
%i!liografie:
1. %olun I.0 Costas I.0 =ametci &.0 >acon ?.0 *elimarsci @.
-la!orarea
te"elor de licenta la specialitatea .Ci!ernetica si informatica economica..
Cisinau0 -ditura &'-$0 ,AA1
2. %oulescu $irceaB ;usaru *oina CAuditul sistemelor
informatice financiar'contabileD &ucuresti? ribuna Economica4 200+4
2+7.4+3 &=-4 @ala Paul &ranA
3. EFGHG @. @. IJKLMGKNONFLJGPPQR NPSLFMGTNLPPQR
KRUPLVLHNN J WXLPLMNXR 4 2001
4. %ran ;lorin CArhitectura sistemelor informatice bancare3,
Finante4 banci4 asigurari? publicatie pentru agentii economici4 .. 24 nr. 44
Aprilie 2003A
+. %ran ;lorin. C4ipologii ale subsistemelor informatice
bancare3 Finante4 banci4 asigurari? publica)ie pentru agentii economici4 .. 74
nr. 44 2004A
2. Carstea Claudia0 'a!au =eorge C$anagementul
proiectrii sistemelor informatice comple1eD0 &'- ,AA5
7. Costa I. Tenologia prelucrrii automati"ate a
informaiei economice. 8 :!i*inu? Editura A@E#4 1667.
1. Cotelea Y. %a"e de date relaionale. 8 :!i*inu? Editura
A@E#4 1661
6. *avidescu Niculae *umitru CSisteme informatice
financiar'bancare3 vol. 1: Concepte fundamentale. Modelare prin metoda
MERISE. &ucuresti? All &ec'4 16664
10. *avidescu Niculae *umitru CSisteme informatice financiar bancare3
vol. *: +plicatii. &ucuresti? All &ec'4 1666A
11. ZNX. @.@. [PSLFMGTNLPPQR \N\KRMQ J WXLPLMNXR41666
12. =avrila &le1andru &drian CIntegrarea sistemelor informatice de
gestiune pe Internet3, %ucuresti: &'-0 ,AA5B
2+
13. ]UGVG^ @.I. ?RLFN^ WXLPLMN_R\XNU NPSLFMGTNLPPQU \N\KRM 2002
14. 9ancea $irela CSisteme informatice pentru asistarea deci$iei
financiare3 %ucuresti: -ditura &'-0 ,AA40
1+. Pilat ;lorin Yladimir C'isteme informatice modulare n conte1t
distri!uitD0 A@E 2002
12. #osca I. Ioan0 =eorge $irela C/roiectarea sistemelor informatice de
gestiune: studii de ca$3, %ucuresti: Info$ega0 ,AA3B
17.'tanciu Yictoria C/roiectarea sistemelor informatice3 %ucuresti: *ual
Tec0 ,AA1B
11. ?NKLFRPXL @.Z. IJKLMGKNONFLJGPPQR NPSLFMGTNLPPQR
KRUPLVLHNN J `GPXLJ\XLa bR^KRVcPL\KN. 2003.
16. Tomson dans. %a"e de date: proiectare0 organi"are implimentare.
&ucure*ti4 2003
20.Yarlam =a!riela CTenologii client+server n de"voltarea sistemelor
informatice n economieD0 &'- ,AA3
21. Yatuiu Teodora C'trategia managerial de reali"are a sistemelor
informaticeD0 &'- ,AA4
22