Sunteți pe pagina 1din 27

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL

PROIECTULUI
Prenume i Nume
Abraham Pavel
Funcie
Sef catedra Asisten Social i Probaiune
Numr de telefon
0040/21!121"#1
Numr de fa$
0040/21!1%&!#1
Adres 'ot electronic
constantin(eor(e)hotmailcom
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE
*omeniul ma+or de intervenie
TIPUL PROIECTULUI
,i'ul 'roiectului
-nternational
CLASIFICAREA DOMENIILOR
.lasificarea domeniilor
/rban
LOCAIA PROIECTULUI
0ara
1omania
,ari membre /2
/n(aria3 4ul(aria3 56recia7
,ari la (ranite /23 aflate 'e
rutele de trans'ort ale
dro(urilor
8oldova3 /craina3 ,urcia3 1usia3 4elarus3 A9erbai+an3 6eor(ia
Altele
OBIECTIVE ORIZONTALE ALE PROIECTULUI
:biective ori9ontale ale


2(alitate de anse

*e9voltare durabil

-novaie i ,-.

Abordare interre(ional
DURATA PROIECTULUI
*urata
24 5;n luni7
2$eriena relevant a
solicitantului 'entru domeniul
'roiectului
Proiectarea3 im'lementarea si derularea unui sistem de
formare continua3 inter<re(ional si trans<national3 'entru
obtinerea com'etentelor antre'renorialeAcronim =2*/ <
Antre'renor>>>? P:S*1//#/!1/S/# @ -* &% Proiectul isi
'ro'une cresterea constienti9arii si 'romovarea atitudinii
'o9itive fata de cultura antre'renoriala3 imbunatatirea
ada'tabilitatii3 atat a intre'rinderilor3 in s'ecial a
microintre'rinderilor si -88<urilor3 cat si a an(a+atilor3 la
mediul economic in schimbare si la 'rovocarile
(lobali9arii2*/.A,- @ 2$celenta doctorala /manista in
.ercetareA A'licatii si ,eorii -nterdisci'linare P:S*1/ /
B/1%/S/2 @ -* "#02 Proiectul ras'unde Strate(iei 2uro'ene
de :cu'are 'rin oferta de burse doctorale in domeniul
umanist3 arhitectura si urbanism3 asadar 'rin cresterea
sanselor de ocu'are in cercetare si in invatamantul su'erior
din 1omania3 cu res'ectarea e(alitatii de sanse*e9voltarea
'roiectata si 'erformanta in cercetarea doctorala de ti'
interdisci'linar P:S*1/ /B/1%/S/10 @ -* "!!# Proiectul
vi9ea9a imbunatatirea formarii viitorilor cercetatori in cadrul
ciclului de studii universitare de doctorat 'rinA imbunatatirea
'artici'arii la ciclul de studii universitare de doctorat in
domeniile 'rioritare ale Strate(iei Nationale de .ercetare
*e9voltare 200" <201! in domeniile de doctoratA sociolo(ie3
stiinte ale comunicarii3 stiinte ale educatiei3 'siholo(ie si
fi9icaC s'ri+inirea unui numar de &! doctoran9i in domeniile
'rioritare vi9ateC imbunatatirea mobilitatii academice in cadrul
ciclului de studii universitare de doctorat 'entru un numar de
&! doctoran9i4urse doctorale in s'ri+inul activitatii de
cercetare in domeniul stiintelor 'olitice P:S*1/ /B/1%/S/12
@ -* B&2"Sco'ul 'roiectului este inte(rarea 'ro(ramelor
doctorale in domeniile dre't3 stiinte 'olitice3 istorie3 filosofie3
matematica si informatica in s'atiul 2uro'ean al cercetarii3
de9voltarii si inovarii3 si formarea unei forte de munca inalt
calificate in aceste domeniiSu'ort financiar 'entru studii
doctorale 'rivind com'le$itatea din natura3 mediu si
societatea umana P:S*1/ /B/1%/S/24 @ -* "%4B Proiectul isi
'ro'une stimularea3 sustinerea si 'erfectionarea 'rocesului de
formare a resursei umane3 'entru cercetarea fundamentala si
a'licata a structurilor si 'roceselor com'le$e 5de la nivel
molecular la unitatile com'le$e de or(ani9are ale vietii si
mediului abiotic7 din natura3 mediu si societate si a
interactiunilor s'atio<tem'orale dintre ele3 in cadrul ciclului de
studii universitare de doctoratProiect 'ilot 'entru 'romovarea
si de9voltarea 'arteneriatelor intre universitati3 intre'rinderi si
alte institutii in vederea facilitarii tran9itiei de la sistemul de
educatie la viata activa P:S*1/ /22/21/6/"BB1 @ -* "BB1
Proiectul are dre't sco' facilitarea tran9itiei de la scoala la
locul de munca3 res'ectiv cresterea relevantei educatiei si
formarii 'rofesionale 'entru 'iata muncii3 imbunatatirea
nivelului de calificare a an(a+atilor in 'ers'ectiva invatarii 'e
'arcursul intre(ii vieti si in conte$tul societatii ba9ate 'e
cunoastere3 dobandirea com'etentelor necesare inte(rarii si
mentinerii 'e 'iata munciiFormarea si 'erfectionarea
'ersonalului didactic au$iliar5bibliotecari3 redactori3
documentaristi7 din invatamantul 'reuniversitar P:S*1/ /
1#/1!/6/1%01# @ -* 1%01# Proiectul doreste formarea3
'erfectionarea si de9voltarea unui set de com'etente s'ecifice
functiei didactice au$iliare e$ercitate 'entru eficienti9area
activitatii si asi(urarea calitatii 'rofesionale
PARTENERIATUL N CADRUL PROIECTULUI
*escriei 'arteneriatul 'entru
'roiect
-n de9voltarea ideii de 'roiect3 Solicitantul a im'licat cei !
'arteneri3 avand in vedere com'etentele fiecaruia dintre ei
care vor contribui la im'lementarea 'roiectuluiSolicitantul va
reali9a coordonarea activitatilor 'artenerilor3 fiind im'licat in
derularea tuturor activitatilor 'roiectuluiSolicitantul va fi
im'licat atat in eta'a de elaborare a su'orturilor de curs cat si
in eta'a de sustinere a doua dintre tematicile de instruire
'ro'use3 cat si in cercetarea a'rofundata 'rivind nevoile de
asistenta sociala si oferirea de solutii de inclu9iune sociala
'entru orientare si inte(rare a de'endentilor de dro(uri si
fostilor de'endenti Pentru reali9area activitatii de 're(atirea
resurselor destinate im'lementarii 'ro(ramelor educationale
in vederea initierii3 calificarii si 'erfectionarii 'ersoanelor din
(ru'ul tinta cai si a evaluarea im'actului i eficacitii
'ro(ramelor de calificare/'erfectionare desfasurate 'rin
metode moderne3 de elaborare a su'orturilor de curs3 vor fi
im'licati toti 'artenerii3 in functie de e$'erienta s'ecifica a
fiecaruia dintre ei P1 a fost im'licat in de9voltarea ideii de
'roiect3 va fi im'licat in desfasurarea activitatilor si va
contribui cu e$'erti9a3 resurse umane si resurse financiare -n
acest sens3 P23 formator s'eciali9at in domeniul ,-.3 va fi
im'licat in furni9area unei solutii inovatoare de instruire cat si
'entru sustinerea cursurilor de formare 'rofesionala in
domeniul ,-.3 contribuind cu un DnoE<hoE semnificativ in
domeniu3 astfel incat sa se asi(ure 'e de o 'arte transferul
cunostintelor de ultima ora catre 'artici'antii la cursurile de
instruire P2 a fost im'licat in de9voltarea ideii de 'roiect3 va
fi im'licat in desfasurarea activitatilor 'roiectului si va
contribui cu e$'erti9a3 resurse umane3 lo(istice si financiare
P! are rolul de a asi(ura controlul im'lementarii 'roiectului3
'rin resursele umane cu care contribuieAcest 'artener are
e$'erienta in im'lementarea 'roiectelor finantate din fonduri
euro'ene3 asistand astfel Solicitantul in toate activitatile
'roiectului 'entru o buna desfasurare a acestora Prin
s'ecialistii sai3 P! va asi(ura com'etentele necesare si
abilitatile le(ale necesare sustinerii de 'ro(rame de formare
'rofesionala .onsiliere si asistenta 'siholo(ica individuali9ata
'entru toti membrii (ru'ului tintaP! va im'lica resursele
umane 'entru a asi(ura buna desfasurare a cursurilor de
instruire 1e9umand3 'artenerii a fost im'licati in de9voltarea
ideii de 'roiect3 in desfasurarea tuturor activitatilor 'roiectului
si vor contribui cu e$'erti9a si resurse umane3 lo(istice si
financiare -n cadrul 'roiectului3 cofinantarea va fi su'ortata
de catre solicitant si cei 2 'arteneri3 du'a cum urmea9aAS<
&422BCP1<!12%&CP2<"0"%%CP!<20000 lei

DESCRIERE PROIECT 1
:biectivul 'roiectului :biectiv (eneralA*e9voltarea si diversificarea 'ro(ramelor de
formare 5'rin actiuni de de9voltare a instrumentelor si
metodelor de lucru inovatoare73consiliere si acordare de
asistenta 'sihosociala destinate 'ersoanelor de'endente de
dro(uri si fostilor de'endenti de dro(uri3 acestea avand ca
re9ultat consolidarea ca'acitatii functionale din domeniul
serviciilor sociale inte(rate oferite 't inte(rare acestor
'ersoane 'e 'ta muncii:biectivul va fi atins 'rin consilierea a
1200 de de'endenti de dro(uri sau fosti de'endenti si
instruirea a 400 dintre acestia in vederea (asirii ulterioare a
unui loc de munca :biectivul (eneral este in concordanta cu
obiectivul APB=Promovarea inclu9iunii socialeF3*8-B2
=-mbunatatirea acces si a 'artici'arii (ru'urilor vulnerabile 'e
'iata munciiF de facilitare a accesului 'e 'ta muncii a
(ru'urilor vulnerabile si de 'romovare a unei societati
inclusive si coe9ive in sco' asi(urarii bunastarii cetatenilor
:biective s'ecificeA.ercetare3anali9a si evaluare 'rivind
nevoile de asistenta sociala ale (ru'ului tinta5'ersoane
de'endente sau foste de'endente de dro(uri7C:ferirea de
solutii s'ecifice de inclu9iune sociala 'entru orientarea si
inte(rarea acestor 'ersoaneCPre(atirea resurselor destinate
im'lementarii 'ro(ramelor educationale3 in vederea
initierii3calificarii si 'erfectionarii 'ersoanelor din (ru'ul
tintaC:r(ani9area si im'lementarea 'ro(ramelor 'sihosociale
'entru 1200 de de'endenti si fosti de'endenti de
dro(uriC:r(ani9area si im'lementarea 'ro(ramelor de
calificare si 'erfectionare 'entru 400 de 'ersoaneC*erularea
de activitati de informare si consiliere 'rofesionala 'entru
(ru'ul tinta in vederea ocu'arii Proiectul contribuie la
inde'linirea obiectivelor Strate(iei de la Gisabona3de atra(ere
si mentinerea 'e 'iata fortei de munca a cat mai multor
'ersoaneProiectul constituie o masura activa in vederea
inde'linirii obiectivelor stabilite in cadrul PN15Piata 8uncii73Str
Nationale 'entru :cu'area Fortei de 8unca 2004<
20105*inamica si structura soma+ului73Planul Strate(ic Privind
-nclu9iunea Sociala5vi9ea9a masuri active de
ocu'are731a'ortul National Strate(ic 'entru Prot Sociala si
-nclu9iune Sociala5cresterea (enerala a standardului de viata
al 'o'ulatiei si stimularea casti(urilor obtinute din munca 'rin
facilitarea ocu'arii si 'romovarea 'oliticilor inclusive73.SN1
200"<201!5.a'ital uman7 Proiectul s'ri+ina inde'linirea unuia
dintre obiectivele Str Nationale Antidro( 200%<2012 de
mentinere a unui nivel sca9ut al consumului de dro(uri in
randul 'o'ulatiei (enerale si al unuia dintre obiectivele /2 'e
*ro(uri 200%<2012 'rin care /2 isi 'ro'une sa contribuie la
asi(urarea unui nivel inalt de 'rotectie a sanatatii3bunastarii si
coe9iunii sociale 'rin com'letarea actiunii Statelor 8embre de
'revenire si reducere a consumului de dro(uri si a riscurilor la
adresa sanatatii si societatii asociate consumului de dro(uri
Activitile eli(ibile ale
'roiectului
A1<8ana(ement de 'roiect 5inclusiv achi9itia de bunuri si
servicii necesare in 'roiect7 51es'onsabilAS7 A 2<
-nformare3'romovare si diseminare re9ultate 'roiect
51es'onsabilAS3P17 A!<Achi9itia de bunuri si servicii necesare
in 'roiect 51es'o+nsabilAS7 A4<.ercetare a'rofundata 'rivind
nevoile de asistenta sociala si oferirea de solutii de inclu9iune
sociala 'entru orientare si inte(rare a de'endentilor de
dro(uri si fostilor de'endenti 51es'onsabilAS3P17 A%<Anali9a
'rivind nevoile de de9voltare educationala si de asistenta
'siho<sociala a de'endentilor si fostilor de'endenti de dro(uri
51es'onsabilAS3P17 AB<.am'anie de constienti9are in randul
'o'ulatiei asu'ra unui nivel inalt de 'rotectie a
sanatatii3bunastarii si coe9iunii sociale 'rin 'revenirea si
reducerea consumului de dro(uri 51es'onsabilAS3P17 A"<
-nfiintarea unor centre de asistenta si inclu9iune sociala in 4
re(iuni de de9voltare 51es'onsabilAS3P17 A&<Pre(atirea
resurselor3inclusiv a cursurilor in format multimedia3destinate
im'lementarii 'ro(ramelor educationale in vederea
initierii3calificarii si 'erfectionarii 'ersoanelor din (ru'ul tinta
51es'onsabilAS3P13P23P!7 A#<Pro(rame de formare
s'eciali9ata a 'rofesionistilor din cele 4 centre de inclu9iune
sociala 5% 'ers $ 4 centre H 20 'ersoane7 51es'onsabilAS3P17
A10<Selectia si or(ani9area (ru'ului tinta in vederea
'artici'arii la 'ro(ramele educationale si de asistenta 'siho<
sociala 51es'onsabilAS7 A11<:r(ani9area si im'lementarea
'ro(ramelor 'sihosociale 'entru 1200 de de'endenti si fosti
de'endenti 51es'onsabilAS3P13P2 7 A111<.onsiliere si
asistenta 'siholo(ica individuali9ata 'entru toti membrii
(ru'ului tinta 512007 51es'onsabilAS3P13P2 7 A112<*erularea
unui 'ro(ram de initiere -, 'entru 400 'ersoane 5(ru'e de
1%3durata & 9ile7 din (ru'ul tinta care vor utili9a aceste
com'etente in activitatea ulterioara 51es'onsabilAP27 A 11!<
Pro(rame de calificare si 'erfectionare 'entru 400 de
'ersoane 5(ru'uri de 1%3durata 10 9ile7 51es'onsabilAP!7
A114<2valuarea com'etentelor dobandite de 'artici'anti
51es'onsabilAP!7 2valuarea im'actului 'roiectului se va
desfasura din 'unct de vedere al membrilor (ru'ului tinta 'rin
evaluarea formularelor de feed<bacD com'letate in tim'ul
cursurilor A12<2valuarea im'actului si eficacitatii 'ro(ramelor
de calificare desfasurate 'rin metode moderne
51es'onsabilAS3P13P23P!7 A1!<:'timi9area 'rocesului
instructiv<educativ in vederea imbunatatirii re9ultatelor
viitoare si asi(urarii sustenabilitatii 'roiectului
51es'onsabilAS3P13P27 A14<Activitati de informare si consiliere
'rofesionala 'entru (ru'ul tinta in vederea ocu'arii
51es'onsabilAS3P17 A1%<Audit 51es'onsabilAS7
Activitile neeli(ibile care
contribuie la ;nde'linirea
obiectivului 'roiectului
n/a
1e9ultate antici'ate Atin(erea obiectivelor 'roiectului este asi(urata de (enerarea
urmatoarelor re9ultate imediateA 12A 1 strate(ie de cam'anie
reali9ataCcomunicate de 'resaA1 s'ot radio cu 20 difu9ari31
s'ot,I cu 10 difu9ariC1 cam'anie de 'romovare3! articole de
'resa in 2 'ublicatiiC2%00 de 'liante/brosuri de 'romovare
14A 1 ra'ort 'rivind nevoile de asistenta sociala si oferirea de
solutii de inclu9iune sociala 'entru orientare si inte(rare a
de'endentilor de dro(uri si fostilor de'endentiC 1"A 4 centre
de 9i 'entru consiliere3asistenta sociala si servicii de
inclu9iune sociala3 cate 1 in fiecare re(iune de de9voltareC 1#A
Pro(rame de calificare si 'erfectionare 'entru 400 de
'ersoane 111A 400 de de'endenti si fosti de'endenti de
dro(uri calificati 5di'lome acredite de .NFPA7C 1200 de
de'endenti si fosti de'endenti de dro(uri consiliati in vederea
renuntarii definitive la consumul de dro(ur si in vederea
inte(rarii 'e 'iata munciiC 1 sistem eGearnin( im'lementat la
nivel central si confi(urat in functie de necesitatile (ru'ului
tinta3care va asi(ura comunicarea in toate cele 4 centre
infiintateC1 'ortal e<learnin( creat3de9voltat si actuali9at
'ermanent3care sa includa materiale si informatii de ultima
ora3 atat 'entru 'rofesionistii din cele 4 centre de inclu9iune
sociala3 cat si 'entru (ru'ul tinta3dar si 'ublicului lar(C 112A 1
ra'ort de evaluare a im'actului3eficacitii 'ro(ramelor de
calificare/'erfectionare desfasurate 'rin metode moderne si
o'timi9area 'rocesului instructiv<educativ in vederea
imbunatatirii re9ultatelor viitoare si asi(urarii sustenabilitatii
'roiectului Alte beneficii oferite 'rin im'lementarea
'roiectului se refera la fa'tul ca vor fi de9voltate o serie de
materiale de catre membrii or(ani9atiei solicitantului cu
recunoastere in domeniu3iar altele3'reluate din sursele si
ba9ele de date romanesti si internationale vor fi dis'onibile
celor interesati 'rin intermediul Eebsite<ului Nu in ultimul
rand3activitatea si serviciile oferite de institutiile
relevante3'rintre care si cele care vor colabora in 'roiect3vor fi
mai usor accesibile3'rin includerea unor linD<uri directe catre
site<urile Eeb ale acestora *u'a finali9area
'roiectului3'latforma e<learnin( va fi sustinuta si de9voltata in
continuare de catre solicitant3din fonduri 'ro'rii
.onte$tul 'roiectului Strate(ia /2 de la Gisabona afirma necesitatea moderni9arii
modelului social euro'ean 'rin investitii in resurse umane si
combaterea e$clu9iunii sociale Se recomanda ca Statele
8embre sa investeasca in educatie si formare si sa de9volte o
'olitica activa de an(a+are -n acest conte$t3construirea unui
sistem eficient de asistenta inte(rata a consumatorilor de
dro(uri sta la ba9a 'oliticilor de ocu'are a fortei de
munca3contribuind la transferarea locurilor de munca de 'e
'iata nea(ra 'e 'iata le(ala si de9voltarea modalitatilor de
lucru 'entru (ru'urile de9avanta+ate sau e$cluse social3din
care fac 'arte si de'endentii de dro(uri sau cu alte ti'uri de
de'endente -n /23&J din intre'renderi sunt de ti' social
avand ca an(a+ati 10J din totalul acestora 5# milioane73in
tim' ce in 1omania numarul intre'rinderilor sociale este
nesemnificativ /n studiu reali9at de A(entia Nationala
Antidro(3in anul 200"3cu 'rivire la consumul de
dro(uri3a'recia9a ca in 1omania3'revalenta consumului in
randul 'o'ulatiei de 1%<B4 ani este in(ri+oratoare
5cca13"J7*intre 'ersoanele admise la serviciile de
tratament3B"J sunt fara ocu'atie3someri sau inactivi-n
200"3conform 88SF3functionau 11B4 de furni9ori acreditati de
servicii sociale la nivel national3din care "42 'rivati si 422
'ublici -n ra'ortul KGocul si rolul :N6 'e 'iata serviciilor
sociale in 1omaniaF elaborat de F*S.3in 200"3se arata ca
serviciile si institutiile de 'rotectie a co'ilului sunt mai
ras'andite3com'arativ cu cele 'entru 'ersoane cu
di9abilitati3varstnici sau de'endentii de dro(uri 1a'ortul
national 'rivind situatia dro(urilor din 1omania in 200" arata
ca dintre serviciile oferite consumatorilor de dro(uri 'rocentul
cel mai ridicat 5%1J7 este aco'erit de asistenta
'siholo(ica3urmat de tratamentul substitutiv3urmarirea 'e
termen lun( si evaluarea 510<1&J73iar 'rocentul cel mai
sca9ut<2J este re're9entat de servicii
socialeAstfel3'ro(ramele de reinsertie socio<'rofesioanala
destinate 'ersoanelor care au consumat sau consuma dro(uri
sunt in stadiu inci'ient3nu sunt inca abordate ca o solutie de
inclu9iune sociala3'entru orientarea si reinte(rarea acestei
cate(orii de 'o'ulatie1a'ortul mai arata ca este necesara
imbunatatirea cadrului le(islativ si institutional si e$tinderea
'arteneriatului cu institutii internationale cu e$'erienta si cu
societatea civila *e9baterile 'ublice or(ani9ate de A(entia
Nationala Antidro(3in calitatea sa de inte(rator al 'oliticilor
'ublice in domeniul adictiilor cu 'artenerii sai sociali si alti
actori 'ublici activi in domeniul serviciilor sociale au aratat ca
serviciile de inclu9iune sociala a de'endentilor de dro(uri3mai
ales cele ti' Kcentre de 9iF3nu sunt suficient de9voltate si
'romovate3ceea ce determina nevoia de astfel de servicii care
sa com'lete9e sistemul national inte(rat de asistenta
medicala3'siholo(ica si sociala a consumatorilor de dro(uri
Proiectul creea9a 'remisele infiintarii de noi servicii de
inclu9iune sociala 'entru consumatorii de dro(uri3ca (ru'
su'us mar(inali9arii si e$clu9iunii sociale si ras'unde nevoii de
recomandari 'entru imbunatatirea cadrului institutional si
nevoii de informatii3com'etente si instrumente
s'ecifice3ba9ate 'e modele de succes Astfel3serviciile din
domeniul adictiilor vor 'utea fi com'letate ulterior cu veri(a
cea mai slab de9voltata3de tera'ie 'rin munca si reinsertie
sociala Proiectul ras'unde 'rioritatii stabilite in PN1 'rivind
imbunatatirea calitatii resurselor umane3stimularea ocu'arii
fortei de munca si reali9arii unei 'iete a muncii favorabile
crearii de locuri de munca si 'rioritatii .SN1 'rivind
de9voltarea si folosirea mai eficienta a ca'italului uman
Lustificarea necesitii
im'lementrii 'roiectului
Politicile de ras'uns la dinamica fenomenului le(at de
consumul de dro(uri vi9ea9a atat cadrul le(islativ3cat si
sistemul institutional si de servicii3care desi au inre(istrat
'ro(rese3necesita o continua de9voltare si o abordare
inte(rata Princi'alele 'robleme identificate de solicitant3cu
im'act asu'ra eficientei si eficacitatii actiunilor de tratament
al de'endentilor sunt urmatoareleA deficiente in cadrul de
re(lementare a or(ani9arii si finantarii infrastructurii socialeC
distributia teritoriala neuniforma a furni9orilor 'ublici si 'rivati
de servicii sociale3cea mai mare concentrare a acestora fiind
in ,ransilvania3in tim' ce in alte re(iuni si mai ales in
4ucuresti numarul este redus3com'arativ cu nevoileC
insuficienta de9voltarii serviciilor de asistenta inte(rate3in
s'ecial a celor de nivel ! 5s'eciali9at73care asi(ura
reinte(rarea socio'rofesionala a de'endentilor3'rin interventii
s'ecifice si servicii cu un inalt nivel de s'eciali9areC numarul
comunitatilor tera'eutice si ca'acitatea acestora sunt e$trem
de reduse 5in +ur de %0 de locuri in cele 4 comunitati
tera'eutice in functiune7C li'sa 'ersonalului s'eciali9at si
nevoi de s'eciali9are identificate in cadrul unui studiu reali9at
de A(entia Nationala Antidro( in cadrul unui 'roiect cu
asistenta (ermana3avand in vedere caracterul 'luridisci'linar
al domeniilor de interventie .onsecinta acestor nea+unsuri
este im'osibilitatea im'lementarii tuturor masurilor 'reva9ute
in Planul -ndividual de Asistenta 5P-A7 a 'ersoanelor
de'endente-n conformitate cu Standardele sistemului
national de asistenta medicala3'siholo(ica sociala a
consumatorilor de dro(uri3 servicile inte(rate de asistenta
sunt or(ani9ate 'e ! niveluri3in functie de com'le$itatea
ca9ului Serviciile s'eciali9ate de nivel !3carora se adresea9a
'roiectul3necesita formarea 'rofesionistilor din 'rimele 2
nivele de asistenta in domeniul inclu9iunii sociale si serviciilor
e acest ti' 'entru a fi ca'acitati sa acorde su'ort
beneficiarilor in identificarea a'titudinilor3dar si reinsertia
socio<'roefesionala a acestora si de9voltarea unor afaceri
1olul ., 5comunitatii tera'eutice73ca serviciu s'eciali9at de
nivel !3care 'receda serviciile de inclu9iune sociala de ti'
Kcentru de 9iF este acela de a oferi servicii de asistenta
s'eciali9ate3a+utand re9identii sa constienti9e9e norme si
valori sociale3sa de9volte a'titudini sociale si 'rofesionale si
sa<i asiste in (asirea unui loc de munca 'rin colaborarea cu
structurile im'licate in 'rocesul de asistenta inte(rata a
adictiilor3'recum si cu familia consumatorului de dro(uri
5munca in retea7*urata de re9identa intr<un centru
tera'eutic este de B<24 luni3de aceea3'e lan(a serviciile de
asistenta medicala si 'siholo(ica3acestia vor beneficia de
servicii care sa ii a+ute ulterior in reinte(rarea 'e 'iata
munciiAcursuri de formare si activitati in cadrul unor ateliere
de lucru3care ar 'utea fi or(ani9ate 'e 'rinci'iul unei
intre'rinderi sociale Pentru e$tinderea 'osibilitatilor de
insertie/reinsertie 'e 'iata muncii a de'endentilor este nevoie
de cat mai multe servicii sociale de inlu9iune sociala ti'
Kcentru de 9i3in cadrul sau in afara .,3de 'ersonal s'eciali9at
si de 'arteneriate 'ublic<'rivat3ada'tarea cadrului le(islativ si
incheierea unor conventii de colaborare intre structurile
im'licate in 'rocesul de asistenta inte(rata Proiectul va
contribui la cresterea nivelului de s'eciali9are a formatorilor si
va forma s'ecialisti in evaluarea multidisci'linara a
de'endentilor si in asistenta individuali9ata a acestora in
sco'ul cresterii motivatiei 'entru cresterea abilitatilor si
com'etentelor 'ersonale si 'rofesionale si im'licit 'entru
accesarea unui loc de munca-n acest fel3'roiectul va contribui
la cresterea nivelului de s'eciali9are3la crestearea accesului si
sanselor (ru'urilor de9avanta+ate la 'iata muncii si la crearea
'remiselor 'entru im'lementarea unor servicii de inclu9iune
sociala de 9i3 ca mi+loc eficient de tratament si reinsertie 'e
'iata muncii a de'endentilor de dro(uri
1esursele alocate 'entru
im'lementarea 'roiectului
Alocarea resurselor s<a reali9at conform 'rinci'iului cost<
eficientei a'licat de solicitant in toate activitatile sale
12S/1S2 8A,21-AG2A Solicitantul detine infrastructura
necesara asi(urarii mana(ementului 'roiectului @ com'utere
cu acces la internet3 telefoane3 fa$3 co'iatorare3 autovehicule3
s'atii si mobilierul necesar intalnirilor de lucru3 'recum si
salile de curs 'entru desfasurarea activitatilor de formare P2
res'onsabil cu de9voltarea si im'lementarea solutiei softEare
a 'roiectului detine intrea(a infrastructura lo(istica necesara
sustinerii activitatilor asumateA s'atii de lucru / echi'amente
hardEareA servere dedicate 'entru de9voltare si testare
a'licatii eGearnin(3 statii de lucru toti e$'ertii im'licati /
infrastructura softEare necesara reali9arii de continut di(ital
12S/1S2 /8AN2A Solicitantul a 'reva9ut resursele umane
suficiente 'entru im'lementarea cu succes a 'roiectului -n
echi'a de im'lementare3 alaturi de resursele Solicitantului3
vor fi im'licate si resurse de la 'arteneri Sunt 'reva9ute
resurse umane cu 're(atire si e$'erienta relevanta 'entru
toate 9onele s'ecifice ale 'roiectuluiA mana(ement3 +uridic3
economic si tehnic -n total vor 'artici'a la 'roiect B0 de
'ersoane din care # vor asi(ura mana(ementul 'roiectului3 iar
%1 sunt e$'erti 54 din 'artea Solicitantului3 B din 'artea P1 si
!1 din 'artea P2 si 10 din 'artea P!5acestia din urma cu
contract de colaborare77 12S/1S2 F-NAN.-A12A .ofinantarea
e asi(urata de toti 'artenerii3 res'ectandu<se modul de
alocare si 'rocentul cheltuielilor in 'roiect3 acest lucru fiind
're9entat in detaliu in Acordul de Parteneriat3 valorile aferente
fiecaruia sunt 're9entate si in ca'itolul K*escrierea
'arteneriatuluiF .osturile administrative si de consumabile
vor fi im'artite intre cele doua or(ani9atii 'artenere
8ana(ementul 'roiectului 8ana(ementul 'roiectului este asi(urat de 2chi'a de
8ana(ement 5287 constituita la nivelul S din # 'ersoane si
avand rolul de a asi(ura atat su'ervi9area inde'linirii
re9ultatelor 'roiectului 'rin reali9area activitatilor cat si luarea
deci9iilor in tim' real cu 'rivire la modul de o'erationali9are al
'roiectuluiA<8ana(erul de 'roiect 58P7 5min% ani e$'3stsu'7
@ coordonarea echi'ei de 'roiect3su'ervi9area 'lanului de
lucru3monitori9area desfasurarii activitatilor si inde'linirii
indicatorilor de 'erformanta asumati3a'robarea cheltuielile
efectuate3coordonarea 're(atirii ra'oartelor tehnice si
financiare si a cererilor de rambursareC<Asistent 'roiect
5min2 ani e$'3stsu'7C<1es'onsabil financiar 5minim % ani
e$'erienta3stsu' economice7 @ atributii de e$'ert
contabilAreali9ea9a inre(istrarile contabile si tine evidenta
contabila analitica distincta a 'roiectului3intocmeste si
semnea9a cererile de rambursare3administrea9a bu(etul
'roiectului3intocmeste ra'oartele financiareC<.onsilier +uridic
5minim % ani e$'3cunotine de dre't civil3dre't
comercial3dre'tul muncii si achi9iii 'ublice7 < coordonea9a
initierea si derularea 'rocedurilor de achi9itie3elaborea9a
contractele de atribuireC<.oordonator 'entru asi(urarea
calitatii 5minim ! ani e$'sau stsu'7C<.oordonatori -, @ 2
'ersoane3de la S si P2 5minim % ani e$'3stsu' tehnice7 @
coordonea9a activitatile de de9voltare3im'lementare si testare
a sistemului informatic3reali9area modulelor di(itale de curs si
instruirea utili9atorilorC< .oordonator stiintific 'entru
elaborarea materialelor di(itale 5minim % ani e$'3stsu'7 @
su'ervi9ea9a echi'a tehnica a P2C<.oordonator lo(istica @
5minim ! ani e$'sau stsu'7 @ asi(ura toate mi+loacele
lo(istive necesare bunei desfasurari a activitatilorC<
.oordonator tehnic al sistemului inte(rat 5din 'artea P27
5minim % ani e$'3stsu'7Alaturi de 28 in 'roiect sunt
im'licati 4# de e$'erti din care !1 sunt e$'erti 'e termen
lun(Aa7 din 'artea S < 1 2$'ert or(ani9are evenimete3relatii
cu mass<media 5minim ! ani e$'7C< 1 .onsilier 'entru
res'ectarea elementelor de vi9ibilitatea si 'entru 'romovarea
'roiectului 5minim ! ani e$'3stsu'7C<2 Experti strategii si
programe de studiu (minim 3 ani exp.,st.sup) asigura
suport din punct de vedere metodologic pentru
realizarea scenariilor de curs interactiv si supervizeaza
activitatile de instruire din proiect;b) din partea P1,
experti pe termen lung!<4 2$'erti Asistenta Sociala 5min!
ani e$'3stsu'7 @ rol de traineri si indrumatori 'entru
consilierii din centreC<1 Psiholo( 5minim ! ani e$'3stsu'7 @
asista echi'a de consilieri ai centrelor in consilierea
'siholo(ica a (ru'ului tintaC<1 2$'ert comunicare si relatii cu
'ublicul 5minim ! ani e$'3stsu'7Cc7 din 'artea P23din !1
e$'erti321 'e termen lun(A<1 e$'ert financiar 5min! ani
e$'3stsu'7C<1 su'ervi9or de9voltare continut di(ital 5minim !
ani e$'3stsu'7 < coordonea9a echi'a de9voltatorilor de
continut di(italC<& de9voltatori continut di(ital 5minim ! ani
e$'3stsu'7 @ transforma continutul stiintific al cursurilor in
obiectelor di(itale ale invatarii si asamblea9a 'achetele finale
de cursuri interactiveC<B scenaristi 5minim ! ani e$'3stsu'7 @
asi(ura 'roiectarea 'eda(o(ica a scenariilor3in vederea crearii
unui conte$t su(estiv care sa facilite9e intele(erea usoara a
notiunilorC<4 s'ecialisti validare<testare 5minim ! ani
e$'3stsu'7 @ res'onsabili 'entru asi(urarea calitatii
continutului di(ital reali9at si bunei functionari a sistemului
inte(ratC<1 e$'ert in mana(ementul instruirii 5minim % ani
e$'3stsu'7 < asista scenaristii3in vederea res'ectarii
anumitor 'rinci'ii 'siho<'e(a(o(ice la reali9area scenariilor de
cursd7 din 'artea P3!" 1# lectori (minim 3 ani
exp.,st.sup) vor livra cursurile de cali$icare si
per$ectionare catre grupul tinta.%nstrumente si metode
de management!&P va $i responsabil de indeplinirea
obiectivelor asumate,cu respectarea parametrilor
re$eritori la buget si termene.Astfel3se va urmari a'licarea
'rinci'iilor unui mana(ement de 'roiect
eficientAeficienta/economie/calitateActivitatile de
mana(ement de 'roiect vor include coordonarea (enerala a
'roiectului3mana(ementul financiar3ra'ortarea intermediara si
finala in cadrul careia vor fi transmise 'eriodic ra'oarte
finantatorului3conform cerintelor sti'ulate de contractul de
finantare3monitori9area 'roiectuluiSe va stabili in detaliu un
'lan de lucru3cu'rin9and 'ro(ramul de desfasurare a
activitatilor si mobili9area echi'ei de 'roiect3metodele de
monitori9are si 'unctele critice in care se va face anali9a
'ro(resuluiPartea de monitori9are si evaluare a activitatilor
'roiectului3constituie o activitate continua care are in vedere
monitori9area interna a 'roiectului cu accent 'e controlul
neintreru't al activitatilor3'e le(atura cu 'artenerii im'licati in
'roiect dar si cu cei e$terni 'roiectului3'e autoevaluarea
activitatilor3'e elaborarea de strate(ii si deci9ii de remediere
ca urmare a controlului3a evaluarii si monitori9ariiAcest lucru
se va reali9a 'rin intrumente s'ecifice de monitori9are si
evaluareActivitati ori9ontaleAA7 -NF:18A12 S-
P/4G-.-,A,2APromovarea se va reali9a 'rin activitati
s'ecificeAreali9area unui 'lan de comunicare al 'roiectului si a
elementelor de identitate vi9uala3confde 'resa la lansarea si
finali9area 'roiectului in cele 4 re(iuni3evenimente de 'resa
oca9ionate de acce'tanta sistemului inte(rat
colaborativ3diseminarea 'ublica a re9ultatelor studiilor lor
efectuate3reali9area si distribuirea de materiale informative
5'liante si brosuri3afise3autocolante3bannere73'ublicarea de
articole si communicate de 'resa3cam'anie de 'romovare
online inclusiv actuali9area si 'o'ularea 'ermanenta a
'latformei de colaborare cu materiale informative des're
derularea 'roiectului:r(ani9area evenimentelor 'reva9ute in
'roiect 'entru informare3'ublicitate si diseminarea
re9ultatelor 'roiectului3'recum conferinta de lansare a
'roiectului3cea de finali9are3vor im'lica urmatoarele
eta'eAstabilirea datelor si a listelor de 'artici'anti3selectarea
furni9orilor de servicii3're(atirea materialelor si a lo(isticii
necesareP1 va asi(ura transmiterea informatiilor la nivel
local3im'licandu<se atat in activitatile de 'romovare ale
'roiectului3cat si in cele de diseminare a re9ultatelor
'roiectuluiPentru ma$ima vi9ibilitate a re9ultatelor vor fi
difu9ate s'oturi radio si tvPentru coordonarea acestor
activitati S a 'reva9ut in echi'a de im'lementare 2 e$'erti
s'eciali9ati47 A.M-N-,--G2Ain vederea im'lementarii
'roiectului vor fi achi9itionate atat bunuri cat si serviciiPentru
reali9area achi9itiilor 'ublice va fi formata o echi'a com'usa
din 8P3res'onsabilul financiar3res'onsabilul +uridic si
.oordonatorul -,Aceasta echi'a va intocmi documentatiile de
atribuire3va 'ublica anuntul de 'artici'are3va aduce clarificari
documentatiei in ca9ul in care vor fi solicitate de ofertanti3va
forma comisia de evaluare a ofertelor si se va ocu'a de
deschiderea si evaluarea acestora3va intocmi ra'ortul de
evaluare3va notifica re9ultatele achi9itiei3va anunta atribuirea
contractelor de achi9itii si se va ocu'a de semnarea
acestora2chi'a va asi(ura rece'tia bunurilor sau serviciilor
achi9itionate3cu su'ort din 'artea coordonatorului -, in ceea
ce 'riveste achi9itiile de echi'amente hardEareSe va
res'ecta le(islatia in vi(oare in domeniul achi9itiilor
'ublice3res'ectiv :/6 nr!4/200B 'rivind 'rocedurile de
achi9itie 'ublica.7 AuditAvor fi contractate serviciile unui
auditor financiar inde'endentAcesta va verifica fa'tul c
toate cheltuielile declarate de S ;n cererea de rambursare
intermediar sau final sunt reale3inre(istrate corect i
eli(ibile ;n conformitate cu 'revederile contractului de
finanare i emite un ra'ort de verificare a cheltuielilorAcesta
va intocmi astfel de ra'oarte si la sfOritul fiecarui an financiar
al 'roiectului
8etodolo(ia de im'lementare 8etodolo(ia reali9arii acestui 'roiect 'orneste de la abordarea
'artici'ativa a (ru'urilor tinta com'letata cu asi(urarea
e$'erti9ei de s'ecialitate in desfasurarea activitatilor3toate
acestea cu sco'ul de a obtine un ra'ort o'tim intre resursele
im'licate si atin(erea obiectivelor 'ro'use Princi'iile avute in
vedere in im'lementarea activitatilor suntAcomunicare3
'artici'are3 im'licare3 colaborare3 dele(are3 alocarea
resurselor 'entru desfasurarea in conditii o'time a
activitatilor 8etodolo(ia 'roiectului va urmari va urmari
'rinci'alele fa9e de im'lementare3res'ectiv
initiere3'lanificare3e$ecutie si control a 'roiectului Ga initierea
'roiectului se va infiinta un comitet de mana(ement de
'roiect3care va include re're9entantii 'artenerilor3care va
'lanifica3su'ervi9a si evalua inde'linirea activitatilorAre loc
sedinta de lansare a 'roiectului -n 'rima luna de
im'lementare se vor initia toate activitatile 'remer(atoare
im'lementarii 'roiectului3res'ectiv or(ani9area si lo(istica-n
urma acestor activitati3se va elabora 'lanul de lucru3care va fi
utili9at ca si instrument de monitori9are si evaluareAcesta va
contine structura echi'ei3activitatile 'roiectului si de'endintele
tem'orale intre activitatiPlanul de 'roiect va mosteni 'lanul
de activitati si estimarea efortului de im'lementare descrise in
.ererea de FinantareAcesta urmea9a a fi actuali9at
'ermanent 'e 'arcursul 'roiectului -n acest sco'3fiecare
membru al echi'ei de 'roiect va asi(ura monitori9area
activitatilor aflate in res'onsabilitatea sa3cat si (estiunea
adecvata a documentelor de su'ort aferente.oordonatorul
unei echi'e va fi cel care va centrali9a aceste informatii si va
ra'orta la randul sai membrilor echi'ei de
mana(ementPeriodic3'e ba9a datelor re9ultate din 'rocesul
de monitori9are<evaluare3mana(erul de 'roiect3asistat de
membrii echi'ei3va 're(ati ra'oartele tehnice de 'ro(res3ce
vor evidentia re9ultatele si indicatorii de 'erformanta
reali9ati3ane$and de asemenea documentatia de su'ort
cores'un9atoare 1olurile si res'onsabilitatile 'ersonalului de
mana(ement vor fi 'reva9ute in fisele 'ostului s'ecial definite
'entru 'roiect Ior fi or(ani9ate intalniri 'eriodice ale echi'ei
de im'lementare3in cursul carora 'lanul de lucru va fi revi9uit
si actuali9at3cu stabilirea obiectivelor 'entru eta'a urmatoare
-n tim'ul im'lementarii este res'onsabilitatea 8ana(erului de
Proiect sa se asi(ure de res'ectarea sumele bu(etate in
'roiect 'recum si de alocarea resurselor necesare in vederea
incadrarii in tim' al activitatilor 'reva9ute in 'roiect
8ana(ementul financiar si controlul intern in cadrul or(ani9arii
'roiectului se constituie ca un ansamblu de masuri3metode si
'roceduri in sco'ul reali9arii atributiilor la un nivel colectiv
cores'un9ator si al inde'linirii cu re(ularitate3in mod
economic3eficace si eficient a activitatilor 'roiectului3a
res'ectarii le(alitatii3a 'rote+arii activelor si resurselor3a
efectuarii si mentinerii de inre(istrari contabile corecte si
com'lete in vederea furni9arii la tim' de informatii corecte si
com'lete*e asemenea3se vor elabora dosarele de 'lati
'entru decontarile financiare din cadrul 'roiectului Activitatea
de di(iti9are a continutului stiintific al 'ro(ramelor de formare
se va reali9a conform re9ultatelor anali9ei de nevoie de
formare a (ru'ului tinta: echi'a a P2 va trans'une aceste
informatii in cadrul curriculei cursurilor3ada'tand formatul
standard la cerintele s'ecifice ale memebrilor (ru'ului
tinta.rearea materialelor de instruire in format di(ital va fi
sustinuta 'rin e$'erti9a P2 si va fi monitori9ata de
Solicitant3beneficiind de o'inii avi9ate 'entru de9voltarea unui
continut adecvat necesitatilor de formare-n cadrul acestei
activitati se vor stabili informatiile care vor fi trans'use di(ital
in format multimedia3se vor 'roiecta din 'unct de vedere
'eda(o(ic scenariile dinamice utili9ate in cadrul cursurilor si
se vor reali9a lectiile interactive aferente modulelor de
cursFiecare modul va fi format din mai multe
lectiiPro(ramele de formare oferite necesita 'rocesare
inaintea eta'ei de livrare3in vedereaA <armoni9arii tematicii
cursurilor cu noile standarde in domeniu <autori9area
cursurilor <'ortarii cursurilor 'e 'ortalul educational si
're(atirea livrarii acestora 'rin instrumente ,-. /lterior
finali9arii im'lementarii3re're9entanti ai Solicitantului stabiliti
de acesta si formatorii im'licati in 'roiect vor 'artici'a la o
sesiune de formare in vederea crearii ca'acitatii de
administrare si intretinere a 'ortalului de instruire -naintea
desfasurarii cursurilor va avea loc o intalnire de lucru a
echi'ei de im'lementare a 'roiectului3in care se va stabili
metodolo(ia de or(ani9are si furni9are a cursurilor si se va
a(rea modalitatea o'tima de abordare a roll<out<ului
cursurilorSu'ortul de curs5manualul de curs3.* cu resurse
curriculare7va fi multi'licat si distribuit 'artici'antilor la
'ro(ramele de formare Pro(ramele de calificare se vor
desfasura la nivel national.ursurile se vor desfasura in sali
dotate cu echi'amente hardEare3dotari de retea si obiecte de
birotica necesare in 'roiect Pro(ramele de formare si de
consiliere furni9ate 'rin 'roiect se vor desfasura 'e 'arcursul
a # luni Pro(ramele de formare vor fi sustinute 'rin metode
clasice 5fata in fata7C formatorii vor avea acces direct la
'ortalul de instruire3astfel incat sa utili9e9e si sa s'ri+ine
(ru'ul tinta in transferul s're utili9area facilitatilor multimedia
adecvate cursului sustinut*e asemenea sunt 'reva9ute
sesiuni de clasa virtuala3'rin intermediul 'ortalului de
instruire<instruire la distanta3'entru a obisnui membrii
(ru'ului tinta cu acest mod de 'redare Ga sfarsitul sesiunilor
de formare se vor distruibui chestionarele de evaluare de
im'act3'entru 'artici'antii la cursuriPartici'antii vor fi
im'licati in 'roiect 'rin com'letarea unor chestionare
asemanatoare3ulterior 'artici'arii la seminariil sustinute in
'roiect1e9ultatele evaluarii de im'act vor fi folosite 'entru a
imbunatati metodele de lucru si a identifica 'robleme
e$istente3'recum si 'entru a obtine un feedbacD asu'ra
im'actului 'ro(ramelor de formare -n cadrul 'roiectului toate
documentele elaborate3distribuite si 'romovate vor res'ecta
'revederile manualului de identitate vi9uala si cerintele de
informare si 'ublicitate din 1e(ulamentul .omisiei 5.27
nr1&2&/200B si 1e(ulamentului .onsiliului 5.27
nr10&!/200B
Proiect (enerator de venit
N/

DESCRIERE PROIECT 2
Sustenabilitatea 'roiectului Proiectul include o'eratiuni si activitati 'entru a asi(ura
continuarea3valori9area3abordarea inte(rata a re9ultatelor
du'a finali9area 'roiectuluiAastfel 'a(ina Eeb va asi(ura acces
facil la informatiile si re9ultatele 'roiectului 'entru
continuarea acestuia si re'licarea lui si in alte re(iuniIom
'ublica 'e Eebsiteul 'roiectului cursurile de formare intr<un
sistem inovator ba9at 'e eGearnin( la care vor avea acces
toate 'ersoanele interesateAstfel acest site/'ortal din cadrul
'roiectului ofera 'osibilitatea ras'andirii informatiei si in
celelalte re(iuni si va constitui o 'otentiala sursa in ca9ul
multi'licarii 'roiectului in restul re(iunilorProiectul este
sustenabil si 'rin 'risma continuarii activitatii de consiliere si
motivare a 'ersoanelor actuale sau foste de'endente de
dro(uri in vederea inte(rarii sau reinte(rarii in randul
'o'ulatiei si du'a finali9area finantarii 'rin intermediul
'ersoanelor instruite din cadrul or(ani9atiilor beneficiare care
vor continua aceasta activitate-n vederea asi(urarii
sustenabilitatii3consilerea va fi continuata 'entru inca ! ani de
la finali9area 'roiectului de catre S im'reuna cu 'artenerii in
cele 4 oraseA4ucuresti3.raiova3-asi si SibiuProiectul este
absolut inovativ atat 'entru im'ortanta continua de
constienti9are a riscului consumului de dro(uri ce este intr<o
crestere in(ri+oratoare conform ra'oartelor ANA din anii
'recedenti3cat si 'rin sistemul eGearnin( ba9at 'e o continua
formare si consiliere.u a+utorul celor 4 centre de consiliere se
asi(ura sustenabilitatea 'roiectului 'e viitor fa't care va oferi
acestor 'ersoane ce 're9inta un risc de inclu9iune sociala3o
sansa la viata si la un tratament normal in randul
'o'ulatieiPro(ramele de formare 'ro'use se constituie intr<
un e$em'lu de buna 'ractica in ceea ce 'riveste elaborarea si
im'lementarea unui 'ro(ram de formare care foloseste ca
su'ort un 'ortal de instruire*u'a incheierea finantarii
nerambursabile3functionalitatea 'roiectului va fi asi(urata 'rin
finantare din fonduri 'ro'rii si 'rin atra(erea altor finantari
din fonduri 'ublice sau 'rivate3altele decat FS2Anali9a de
nevoi se va reali9a anual3iar sumele estimate vor fi 'reva9ute
in bu(etul 'entru formare din anul urmatorFormarea
formatorilor constituie o necesitate3iar 're9entul 'roiect
asi(ura doar demararea si stabilirea unei linii directoare
'entru astfel de actiuni:data cu im'lementarea sistemului de
eGearnin( si formarea re're9entantilor solicitantului si a
formatorilor in de9voltarea si administrarea continutului
di(ital3se asi(ura multi'licarea re9ultatelor catre alte (ru'uri
tinta folosind in continuare resursele umane 5formatorii 'ro'rii
care vor acumula e$'erienta in cadrul 'roiectului7 si cele
materiale 5un 'ortal de instruire3cursurile in format fi9ic si
di(ital3echi'amentele achi9itionate7Pentru continuarea
initiativelor de acest (en3S va aloca sume din bu(etul
'ro'riu3in concordanta cu necesitatile de instruire
identificateAnali9a acestora se va actuali9a anual3iar sumele
estimate vor fi 'reva9ute in bu(etul 'entru formare din anul
urmator*atorita e$'erientei acumulate3'ersoanele formate
'rin 'roiectul finantat din Fondul Social 2uro'ean vor avea
ca'acitatea de transferare a re9ultatelor si la alt nivel-n acest
sens3Eebsite<ului 'roiectului deschide 'osibilitatea crearii unei
comunitati virtuale si schimbului de idei si de resurse3in tim'
real3'rin 'ublicarea 'ortofoliilor create de cursanti si formatori
deo'otriva,ransferarea re9ultatelor catre alte (ru'uri tinta se
va reali9ea9a si in mod indirect3'rin intermediul activitatilor de
'romovare a 'roiectului si a re9ultatelor sale 4u(etul necesar
'entru asi(urarea sustenabilitatii va fi aco'erit 'rintr<o ta$a
de consultanta si o ta$a de 'artici'are la instruire 'rin
'latform moderna de invatare
2(alitate de anse -n activitatile de scriere a 'roiectului au fost im'licate cu
're'onderenta femei3atat din 'artea Solicitantului cat si din
'artea Partenerului12chi'a de mana(ement 'recum si cea de
im'lementare a 'roiectului vor asi(ura res'ectarea
'rinci'iului e(alitatii de sanse in elaborarea materialelor din
'roiect3'ro(ramele de formare si evenimentele ce vor fi
or(ani9ate1e're9entantii (ru'urilor si 'o'ulatiilor
de9avanta+ate sau vulnerabile vor fi invitate sa 'artici'e in
cadrul activitatilor 'roiectului-n vederea asi(urarii accesului
'ersoanelor cu di9abilitati la cursurile de formare derulate in
cadrul 'roiectului3cursurile vor fi or(ani9ate si in locatii
'reva9ute cu variante de acces 'entru acest (ru' tintaPentru
selectarea (ru'ului tinta se va tine cont de a'artenenta la
(ru'urile vulnerabile,rebuie mentionat ca 'ro(ramele de
formare 'rofesionala si consiliere sunt reali9ate 'e ba9a
'rinci'iul e(alitatii de sanse vi9and consilierea3calificarea si
s'eciali9area 'entru 'ersoane de ambele se$e/n as'ect
deosebit de im'ortant 'entru e(alitatea de sanse este acela
ca 'roiectul vi9ea9a cu 're'onderenta 'ersoanele vulnerabile
si anume 'ersoanele de'endente de dro(uri sau in curs de
reabilitareAceste 'ersoane sunt (reu de inte(rat in societate
si sunt adesea 'erce'ute ne(ativ de 'o'ulatie3iar in ceea ce
'riveste inte(rarea sau reinte(rarea3aceste (ru'uri
vulnerabile au nevoie de un s'ri+in com'le$3conditii adecvate
de inclu9iune si asistenta in ceea ce 'riveste de'asirea
'roblemelor lor curentePromotorul 'roiectului este
Solicitantul care intele(e si a'lica in viata de 9i cu 9i 'rinci'iul
e(alitatii de sanse-n cadrul or(ani9atiei3 femeile au un rol
activ atat in activitati de mana(ement cat si in activitati
educationale si formareNu in ultimul rand 'romotorul
'roiectului este beneficiarul altor 'roiecte care vi9ea9a
e(alitatea de sanseAcest 'roiect urmareste si cresterea
constienti9arii asu'ra 'rinci'iului e(alitatii de sanse si de (en
in cadrul societatii civile3inclu9and intre( 'ersonalul3e$'erti
etcAstfel se obtine 'romovarea culturii sanatatii3combaterea
consumului de dro(uri3combaterea traficului de
dro(uri3violentei in familii etc
Alte obiective ori9ontale 2ducatia e un factor cheie 't de9voltarea durabila la nivel
(lobalPrin Strate(ia Nationala 't *e9voltare
*urabila3:ri9onturi 201!<2020<20!031omania fi$ea9a ca
obiectiv 'rioritar de im'ortanta strate(ica imbunatatirea
radicala si diversificarea ofertei educationale a intre(ului
sistem de invatamant si FP.3conditie obli(atorie 't
trans'unerea in fa't a 'rinci'iilor de9voltarii durabile 'e
termen mediu si lun(Societatea romaneasca recunoaste
fa'tul ca educatia re're9inta factorul strate(ic al de9voltarii
viitoare a tarii 'rin contributia sa esentiala la modelarea
multidimensionala si antici'ativa a ca'italului
uman3re're9entand o cale s're de9voltarea
durabilaActivitatile 'roiectului 'ro'us vor urmari 'rinci'iile
de9voltarii durabile 'e 'arcursul diverselor eta'e de
im'lementareAa invata 't a cunoaste3't a actiona3't a
convietui si 't a se innoi 'e sine si societateaPrin temele
atinse de 'roiect3se ofera cunostinte le(ate de conservarea
mediului3e$'loatarea eficienta si econolo(ica a resurselor
di'onibile3asi(urand o educatie in s'iritul in s'iritul conservarii
ca'italului natural e$istent si de9voltare economica
durabilaProiectul contribuie la de9voltarea durabila 'rin
atin(erea 'rioritatilor stabilite in A(enda 21<Planul 6lobal de
Actiuni 't *e9voltare *urabila3ado'tat la 1io de Laneiro3in
1##2Prin folosirea unor metode de 'redare care combina
metode inovative de 'redare si ada'tate la cerintele
/23formarea fata in fata cu folosirea 'ortalului de instruire3se
va eficienti9a si va crea accesul la informatie si cunostinteGa
nivelul 'roiectului se va urmari un 'lan de de9voltare
durabila2l se va im'lementa 'e mai multe
niveluriAeconomic3ba9at 'e 'rinci'iul (enerarii unui venit
ma$im in conditiile mentinerii ca'italuluiCcontabil 'rin
eficienti9area cheltuielilor si incadrarea in bu(etul alocat
'roiectuluiCecolo(ic3'rin colectarea si de'unerea la centre
s'eciali9ate a tuturor materialelor reciclabileCsocio<
cultural3ba9at 'e mentinerea stabilitatii sistemelor
sociale3educationale si culturale 'rin 'astrarea diversitatii
culturale si incura+area 'luralismului de idei3efect al unei
educatii 'ermanente si care vi9ea9a am'lificarea 'otentialului
uman3imbunatatirea acestuia cu noi valente-novare si
,-.APromovarea cercetarii si a inovarii se afla in centrul
strate(iei /2 't crestere economica si crearea de locuri de
munca:biectivul /2 e de a dedica !J din P-4 cercetarii si
de9voltarii3din care 2J ar trebui sa 'rovina din sectorul
'rivatProiectul se incadrea9a in sfera inovarii si ,-.<ului3in
derularea lui fiind 'reva9ute im'lementarea de a'licatii si
'roduse ,-. cat si instruirea 't utili9area acestoraSubiectul
'ro'us e unul inovativ si de interes 't intrea(a societate
romaneasca3datorita fa'tului caAtematica 'ro'usa e una de
actualitate si de interes nu numai local3ci si
nationalCabordarea din 'roiect are un caracter dual@teoretic si
a'licativ<'roiectul 'ro'us isi va 'utea (asi o lar(a audienta in
randurile (ru'urilor tintaSolicitantul va 'utea ada'ta curricula
si materialul di(ital 't derularea de cursuri 'rin intermediul
'ortalului de instruire 'rivind diverse s'eciali9ari3crescand
calitatea sistemului intern de instruire si ada'tarea acestuia la
necesarul actual de 'e 'iata munciiPt derularea activitatilor
se utili9ea9a echi'amente -, si a'licatii inovative care vin sa
s'ri+ine si sa de9volte accesibilitatea sistemului intern de
instruire si formare
.om'lementaritatea cu alte
strate(ii/'ro(rame/'roiecte
.ontribuie la inde'linirea obiectivelor stabilite in cadrul
Strate(iei de la Gisabona3de atra(ere si mentinerea 'e 'iata
fortei de munca a cat mai multor 'ersoaneProiectul3'rin
obiectivele 'ro'use este com'lementar cu urmatoarele
'ro(rame si strate(ii nationale sau euro'eneAPN* 200"<201!<
Prin acest 'ro(ram se are in vedere obtinerea unei rate de
inclu9iune in 'ro(ramele de formare 'rofesionala continua
a'ro'iata de media euro'eanaPrin oferirea cursurilor de
'erfectionare 'ersonali9ate domeniului3'roiectul vine in
s'ri+inului PN* 200"<201!=Str Nat 't *e9voltare
*urabila3:ri9onturi 201!<2020<20!0F<1omania fi$ea9a ca
obiectiv 'rioritar de im'ortanta strate(ica imbunatatirea
radicala si diversificarea ofertei educationale a intre(ului
sistem de invatamant si formare 'rofesionala
continua3conditie obli(atorie 'entru trans'unerea in fa't a
'rinci'iilor de9voltarii durabile 'e termen mediu si lun(Prin
formarea (ru'ului tinta initial si 'rin continuarea 'rocesului de
formare chiar du'a terminare finantarii
nerambursabile3'roiectul este com'lementar acestei
strate(iiStr 6uvernului 1omaniei 200#@2012 're9inta doua
directii 'rioritare3de9voltarea ca'italului uman si cresterea
com'etitivitatii 'rin formare initiala si continua3'entru o 'iata
a muncii fle$ibila si (lobali9ata3'e de o 'arte3si sustinerea
de9voltarii si utili9arii de continut informatic dedicat invatarii
'e tot 'arcursul vietii'e de altaProiectul 'ro'us a+uta la
reali9area obiectivelor .a'itolului %<2ducatieA=*e9voltarea
ca'italului uman si cresterea com'etitivitatii 'rin formare
initiala si continua3'entru o 'iata a muncii fle$ibila si
(lobali9ataFCalfabeti9area di(itala si informationalaCcultura si
civili9atia tehnolo(icaC(andirea critica3ca'acitatea de ada'tare
la situatii noiCK6enerali9area invatarii informati9ateFP:S ..2
AP2<.resterea com'etitivitatii economice 'rin cercetare<
de9voltare si inovare si AP!<,ehnolo(ia informatiilor si
comunicatiilor 'entru sectoarele 'rivat si 'ublic3deoarece este
in concordanta cu obiectivele acestor a$e si cu obiectivele
acestora3in sensul ca 'artici'a laAcalificarea resurselor umane
in utili9area a'licatiilor inovatoare3de9voltarea resurselor
umane in com'etitivitatea 'e 'iata muncii 'rin de9voltarea
com'etentelor si a'titudinilor ,-.Pro(ramul de invatare 'e
tot 'arcursul vietii<Pro(ramul ,ransversal<Activitatea cheie !<
,-.<Proiectul sustineAde9voltarea resurselor umane in
com'etitivitatea 'e 'iata muncii 'rin de9voltarea
com'etentelor si a'titudinilor ,-.Proiectul este in acord cu
obiectivul ,-. 'ro'us de toate Pro(ramele :'erationale3dar si
cu obiectivele unor 'ro(rame su'limentare3cum ar
fiAP."3.-P3e.ontent'lusProiectul este com'lementar cu
KStrate(ia 'e termen scurt si mediu 'entru formarea
'rofesionala continua 200%<2010F<M6 &"%/200%<strate(ia a
fost elaborata avand in vedere tinta de la Gisabona<nivelul
mediu de 'artici'are la 'rocesul de invatare 'e tot 'arcursul
vietii sa fie3'ana in 20103de cel 'utin 123%J 'entru 'o'ulatia
adultaGa nivelul anului 20103ocu'atiile vor necesita 're(atire
continua %0J3're(atire medie 40J3're(atire redusa 10<1%J
iar &0J din ocu'atii vor necesita abilitati de utili9are a
tehnolo(iei informatiei si comunicarii 5,-.7-n linia
strate(iei3'roiectul formea9a an(a+atii si de9volta cunostintele
-,Str 2uro'eana in domeniul *ro(urilor 200%<2012 sublinia9a
necesitatea abordarii echilibrate a 'roblemei dro(urilor si
adictiilor 'rin consultari adecvate cu un (ru' lar( de centre
stiintifice3'rofesionsiti3re're9entanti ai or(ani9atiilor non<
(uvernamentale3societatea civila si comunitatile localeStr
Nationala Antidro( 200%<2012 are ca obiectiv functionarea
unui sistem inte(rat de institutii si servicii 'ublice3care sa
asi(ure reducerea incidentei si 'revalentei consumului de
dro(uri in randul 'o'ulatiei3sa imbunatateasca asistenta
medicala3'siholo(ica si sociala 'entru consumatorii de dro(uri
si sa eficienti9e9e activitatile de 'revenire si combatere a
'roductiei si traficului ilicit de dro(uri si 'recursoriProiectul
'resu'une 'e de o 'arte imbunatatirea nivelului de
com'etente a celor im'licati in activitati de asistenta sociala
'rin dobandirea de cunostinte s'ecifice antre'renoriatului de
ti' social3iar 'e de alta 'arte crearea unui instrument s'ecific
de lucru<(hidul 'rivind modele de intre'rinderi sociale3ce va
'utea fi utili9at in vederea crearii si (estionarii unor astfel de
intre'rinderiP: 1e(ional<AP!<*8-!2<
1eabilitarea/moderni9area/de9voltarea si echi'area
infrastructurilor serviciilor sociale 'resu'une si moderni9area
cladirilor 'entru infintarea de noi centre socialeCamena+area
unor ateliere de lucru in cadrul centrelor socialeCdotarea cu
echi'amente ada'tate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite
de centrele socialeProiectul este com'lementar cu initiativele
ce se de9volta 'rin P:13're(atind resursele umane din cadrul
furni9orilor de servicii sociale la un nivel adecvat (estionarii
unor centre de economie sociala
Alte informaii relevante -n limba+ul institutional romanesc3conce'tul de inclu9iune i
de9voltare sociala a intrat ;n u9 ;nce'and cu anul 20013odat
cu ado'tarea M6&2#/20023'rivind Planul National Anti<
Saracie i Promovare a -nclu9iunii Sociale @ PNAincProiectul
vine in s'ri+inul obiectivelor de de9voltare ale Solicitantului
3inscriindu<se 'e latura de inovatie si fle$ibilitate cu contributii
'rivind de9voltarea strate(iei de formare a acestuia 'rin
abordarea unei tehnolo(ii moderne in domeniul instruirii si
formarii 'rofesionale si la un ra'ort cost<beneficiu
o'timProiectul de9volta resurse 'ro'rii 'rin 're(atirea
resurselor destinate im'lementarii 'ro(ramelor educationale
si de asistenta 'siho<sociala3avand ca sco' elaborarea
'rocedurilor si instrumentelor 'entru referirea ca9urilor din
sistemul 'ublic de asistenta a consumatorilor de dro(uri in
sistemul de servicii creat in cadru 'roiectuluiSistemul 'ortal
de instruire vi9at cat si cursurile di(itale interactive de9voltate
'rin 'roiect vor fi folosite ca material au$iliar cursurilor in
format clasicSolicitantul isi fundamentea9a finali9area cu
succes a acestui 'roiect 'e ba9a ca'acitatilor interne3dar si 'e
e$'erti9a si e$'erienta 'e 'lan mondial*omeniile ce vor fi
abordate 'rin cursurile de formare suntA*e9voltarea
abilitatilor necesare 'entru obtinerea unui loc de
muncaA2laborare .I3sustinerea unui interviu de
an(a+are3consiliere 'entru inte(rarea/ reinte(rarea 'e 'iata
munciiC-nitiere in utili9area com'uterului cu sco'uri lucrative
5utili9area 'achetului 8icrosoft :ffice7 3Pro(ramul s'ecific de
asisten 'sihosocial destinat 'ersoanelor cu antecedente ;n
to$icomanieCPro(ramul s'ecific de asisten 'sihosocial
destinat 'ersoanelor aflate intro fa9a inci'ienta a consumului
de dro(uri sau alte ti'uri de substanteCPro(ramul s'ecific de
asisten 'sihosocial i de 'revenie a bolilor infectioase
asociate consumului de dro(uriC8eseriiAse vor oferi cursuri de
instruire in vederea obtinerii unui certificat in ocu'atii

GRAFICUL ACTIVITILOR PROIECTULUI
Activitata !"# D$%at& O%'a(i)a*ia ca%
i+,-+(ta)&
,%.ict$- !"#
Anul @ 1
1 A18ana(ement d

Solicitantului
2 A2-nformare si

Solicitantului
! A!Achi9itii bu

Solicitantului
4 A4.ercetare a'

Solicitantului
% A%Anali9a 'riv

Solicitantului
B AB.am'anie de

Solicitantului
" A"-nfiintarea

Solicitantului
& A&Pre(atirea r

Solicitantului
# A1%Audit

Solicitantului
Anul @ 2
1 A18ana(ement d

Solicitantului
2 A2-nformare si

Solicitantului
! A&Pre(atirea r

Solicitantului
4 A#Pro(rame de

Solicitantului
% A10Selectia si

Solicitantului
B A11:r(ani9area

Solicitantului
" A111.onsilier

Solicitantului
& A1124asic -,

Partener naio
# A11!Pro(rame

Partener naio
10 A1142valuarea

Partener naio
11 A122valuarea i

Solicitantului
12 A1!:'timi9area

Solicitantului
1! A14Activitati

Solicitantului
14 A1%Audit

Solicitantului
Anul @ !
Activitata !"# O%'a(i)a*ia ca%
i+,-+(ta)& ,%.ict$-
!"#
Anul @ 1
1 A18ana(ement de 'roiect Solicitantului
2 A2-nformare si 'ublicitate Solicitantului Partener
naional 1
! A!Achi9itii bunuri siservicii necesare Solicitantului
4 A4.ercetare a'rofundata 'rivind nevoile de asistenta sociala si
oferirea de solutii de inclu9iune sociala 'entru orientare si
inte(rare a de'endentilor de dro(uri si fostilor de'endenti
Solicitantului Partener
naional 1
% A%Anali9a 'rivind nevoile de de9voltare educationala si de
asistenta 'siho<sociala a de'endentilor si fostilor de'endenti de
dro(uri
Solicitantului Partener
naional 1
B AB.am'anie de constienti9are in randul 'o'ulatiei asu'ra unui
nivel inalt de 'rotectie a sanatatii3 bunastarii si coe9iunii sociale
'rin 'revenirea si reducerea consumului de dro(uri
Solicitantului Partener
naional 1
" A"-nfiintarea unor centre de asistenta si inclu9iune sociala in 4
re(iuni de de9voltare 5P7
Solicitantului Partener
naional 1
& A&Pre(atirea resurselor destinate im'lementarii 'ro(ramelor
educationale in vederea initierii3 calificarii si 'erfectionarii
'ersoanelor din (ru'ul tinta
Solicitantului Partener
naional 1 Partener naional
2 Partener naional !
# A1%Audit Solicitantului
Anul @ 2
1 A18ana(ement de 'roiect Solicitantului
2 A2-nformare si 'ublicitate Solicitantului Partener
naional 1
! A&Pre(atirea resurselor destinate im'lementarii 'ro(ramelor
educationale in vederea initierii3 calificarii si 'erfectionarii
'ersoanelor din (ru'ul tinta
Solicitantului Partener
naional 1 Partener naional
2 Partener naional !
4 A#Pro(rame de formare s'eciali9ata a 'rofesionistilor din cele 4
centre de inclu9iune sociala 5% 'ers $ 4 centre H 20 'ersoane7
Solicitantului Partener
naional 1
% A10Selectia si or(ani9area (ru'ului tinta in vederea 'artici'arii
la 'ro(ramele educationale si de asistenta 'siho<sociala
Solicitantului
B A11:r(ani9area si im'lementarea 'ro(ramelor 'sihosociale
'entru 1200 de de'endenti si fosti de'endenti
Solicitantului Partener
naional 1 Partener naional
2 Partener naional !
" A111.onsiliere si asistenta 'siholo(ica individuali9ata 'entru
toti membrii (ru'ului tinta 512007
Solicitantului Partener
naional 1
& A1124asic -, sDills 'entru 400 'ersoane 5(ru'e de 1%3 durata &
9ile7
Partener naional 2
# A11!Pro(rame de calificare si 'erfectionare 'entru 400 de
'ersoane 5(ru'uri de 1%3 durata 10 9ile7
Partener naional !
10 A1142valuarea 'artici'antilor Partener naional !
11 A122valuarea im'actului i eficacitii 'ro(ramelor de
calificare/'erfectionare desfasurate 'rin metode moderne
Solicitantului Partener
naional 1 Partener naional
2 Partener naional !
12 A1!:'timi9area 'rocesului instructiv<educativ in vederea Solicitantului Partener
imbunatatirii re9ultatelor viitoare si asi(urarii sustenabilitatii
'roiectului 5imbunatatirea materialelor di(itale 'rin
im'lementarea feed<bacD<ului de la beneficiarii instruirii7
naional 1 Partener naional
2
1! A14Activitati de informare si consiliere 'rofesionala 'entru
(ru'ul tinta in vederea ocu'arii
Solicitantului Partener
naional 1
14 A1%Audit Solicitantului
Anul @ !

Dat Fi(a(cia%
PAC/ETUL DE FINANARE A PROIECTULUI
A($- 1 A($- 2 A($-
0
T.ta-
1 1esurse umane !&%!20000 !!2%&1B00 000 "1"#01B00
2 Partici'ani 000 &4400000 000 &4400000
! Alte ti'uri de costuri #B24%000 !&2%0000 000 1!44#%000
!1
*in care F2*1 510J 'entru AP 1<% inclusiv3
1%J 'entru AP B7
!2440000 000 000 !2440000
4 1e9erva de contin(enta %J ma$ 240"&2%0 22"B1%&0 000 4B&!#&!0
% ,otal costuri directe 51Q2Q!Q47 %0%B4!2%0 4""##!1&0 000 #&!B!B4!0
B ,otal cheltuieli (enerale de administraie 2!BB01B! 2!&##B%# 000 4"%%#&22
" IAG:A12A 2G-6-4-GR A P1:-2.,/G/- 5%QB7 %2#!0!41! %01&#2&!# 000 10!11#B2%2
& *in care activiti transnaionale 000 000 000 000
# .ontribuia solicitantului 10%&B0B& 100!"&%" 000 20B2!#2%
10
AS-S,2N0R F-NAN.-A1R N21A84/1SA4-GR
S:G-.-,A,R 5"<#7
%1&"1"!4% 4#1&%4#&2 000 1010%"2!2"
11 Ialoarea neeli(ibil a 'roiectului 11&"%0 11&"%0 000 2!"%00
12 Ialoarea total a 'roiectului 5"Q117 %2#4221B! %02011%&# 000 10!14!!"%2
I ru(m s +ustificai i s
detaliai bu(etul
.:S,/1- *-12.,2 ale 'roiectuluiA112S/1S2
/8AN2A,otalA"1"#01B lei2$'licitareA11@ .heltuieli cu
'ersonalulA,otal B&#%200lei < 5a7 Salari9are 2chi'a de
mana(ement & 'ersoane3total 11#2000 leiA8ana(er de
Proiect 524 luniC2h/9iC120 9ile $ 2000 lei H 240000 lei7 /
Asistent 'roiect 524 luniC2h/9iC120 9ile $ B00 lei H "2000
lei7 / 1es'onsabil financiar 5a fost bu(etat la ca'itolul
cheltuieli (enerale de administratie7 / .onsilier +uridic 5a fost
bu(etat la ca'itolul cheltuieli (enerale de administratie7 /
.oordonator 'entru asi(urarea calitatii 524 luniC2h/9iC120 9ile
$ 1B00 lei H 1#2000 lei7 / .oordonator -, @ 5SolicitantA24
luniC4h/9iC140 9ile $ 1B00 lei H !&4000 lei7C.oordonator
stiintific 'entru elaborarea materialelor di(itale 510
luniC4h/9iC100 9ile $ 1B00 lei H 1B0000 lei7 / .oordonator
lo(istica 524 luniC2h/9iC120 9ile $ 1200 lei H 144000 lei7Cb7
Salari9are e$'erti din 'artea Solicitantului 4 'ersoane3total
21&4000 leiA2$'ert or(ani9are evenimente si relatii cu mass
media 5& luniC4h/9iC&0 9ile $ &00 lei H B4000 lei7 .onsilier
'entru res'ectarea elementelor de vi9ibilitatea si 'entru
'romovarea 'roiectului 5& luniC4h/9iC&0 9ile $ &00 lei H
B4000 lei73 2S2$'ert strate(ii si 'ro(rame de studiu 524
luniC2h/9iC!B09ile $ 1200 lei H &B4000 leiC c7 Salari9are
e$'erti P1 B 'ersoane3total #40&00 leiA2$'ert asistenta
sociala 51& luniCBh/9iC4 'ersoane3total 10&0 9ile $ B40 lei H
B#1200 lei7 / 'siholo( 51& luniCBh/9iC1 'ersoana3total 2"0
9ile $ B40 lei H 1"2&00 lei7 / 2$'ert comunicare si relatii cu
'ublicul 5& luniCBh/9iC1 'ersoana3total 120 9ile $ B40 lei H
"B&00 lei7 d7 Salari9are e$'erti P23total !2 'ersoane3total
2"%%200leiATeb<develo'er 5! luniCBh/9iC2 'ersoane3total #0
9ile $ %B0 lei H %0400 lei7 / 2$'ert financiar 524
luniC2h/9iC120 9ile $ &00 lei H #B000 lei7 .oordonoator tehnic
al sistemului inte(rat 51& luniC4h/9iC1&0 9ile $ 1200 lei H
21B000 lei7 / Arhitect solutie 5! luniCBh/9iC4% 9ile $ B40 lei H
2&&00 lei7 / -n(iner su'ort tehnic 5! luniC&h/9iC2
'ersoane3total 120 9ile $ B40 lei H "B&00 lei7 / Su'ervi9or
de9voltare continut 510 luniCBh/9iC1%0 9ile $ B40 lei H #B000
lei7 / *e9voltator continut 2*/!*/scri't 510 luniC&h/9iC&
'ersoane3total 1B00 9ile $ %B0 lei H&#B000 lei7 / Scenarist
510 luniC&h/9iCB 'ersoane3total 1200 9ile $ %B0 lei H B"2000
lei7 / S'ecialist validare<testare 510 luniC&h/9iC4
'ersoane3total &00 9ile $ %B0 lei H 44&000 lei7 / 2$'ert in
mana(ementul instruirii 521 luniC4h/9iC210 9ile $ &00 lei H
1B&000 lei7 / Gectori eGearnin( 51 lunaCBh/9iC1 'ersoana3total
1% 9ile $ 4&0 lei H "200 lei7 / Gectori -, 54 luniCBh/9iC4
'ersoane3total 240 9ile $ 4&0 lei H 11%2000 leiCe7 Salari9are
e$'erti P!3total 10 'ersoane3total #00000leiA510
'ersoane3total "%0 9ile7 12 @ .heltuieli cu ca9are3trans'ort si
diurna aferente 'ersonaluluiA2&!&1B
leiC2PA1,-.-PAN,-Atotal &44000 lei din care 21.heltuieli cu
ca9area3trans'ortul i diurna 5aferente 'artici'anilor7A&44000
lei!AG,2 ,-P/1- *2 .:S,/1- total 1!44#%0 leiA!1 *in
care F2*1 !24400 lei @ hardEareA% servere H &0000
lei3sEitchQrouterH !100 lei32 licente server H 2B000
lei3licenta ba9e de date H B%00 lei3alte echi'amente ,-.
'entru im'lementareA2& la'to'<uri H "0000 lei32& 'achete
a'licatii office H !!B00 lei32& solutii antivirus H &400 lei320
de sisteme desDto' 'entru laboratoarele de studiu3inclusiv
sisteme o'erare si solutii antivirus H 4B000 lei3a'aratura
biroticaA4 $ video'roiectoare / ecrane 'roiectie / co'iatoare /
a'arat indosariat / (hilotina / laminator / distru(ator
documente / calculatoare de birou H 2"&00 lei!2,a$e3total
0 lei!!.heltuieli financiare i +uridice3total &4000
leiA*eschidere si (estionare cont bancar H 4000 lei3Audit H
&0000 leiC!4.heltuieli 'entru ;nchirieri3total 1B&000 leiAsali
'entru 12 conferinte si chirie birouri 'entru centre H
1B&000leiC!%.heltuieli de informare i 'ublicitate3total
B!B0%0 leiA1eali9area 'lanului de comunicare al 'roiectului H
2%000 lei3identitate vi9uala 5si(laQslo(an3etc7 H "0000
lei3reali9are comunicate 'resa si or(ani9are conferinte H
%%000 lei3conce'tie materiale 'ublicitare H B0000
lei3cam'anie 'romovare online H "0000 lei3articole de 'resa
H 21000 lei3ti'arire materiale 'ublicitare H #01%0
lei3bannere H B000 lei3reali9are si 20 $ difu9are s'oturi radio
H !&000 lei3reali9are si 10 $ difu9are s'oturi tv H 200000
lei!B.heltuieli aferente mana(ementului de 'roiect3total
1!2%00 leiAchcu 'roceduri de achH B%00 lei3hartie si
'a'etarie 5fartie3instrumde scris3accesorii birou3or(ani9are si
arhivare3consumabile birotica si medii de stocare @
cd/dvd3etc7 H !B000 lei3multi'licare H 2%00 lei3hrana H
"%000 lei3combustibil H 12%00 lei412N21IA *2
.:N,-N62N,AA4B&!#&3!0 lei%,:,AG .:S,/1-
*-12.,2A#&!B!B43!0 lei B ,:,AG .M2G,/-2G- 62N21AG2
*2 A*8-N-S,1A,-2A .h Sunt in 'rocent de %J H 4"%%#&322
lei " IAG:A12A 2G-6-4-GA A P1:-2.,/G/- este com'usa din
ch directe si ch de administratie H 10!11#B23%2 lei #
.:N,1-4/,-A S:G-.-,AN,/G/-A 20B2!#32% lei 5detaliata la
descrierea 'arteneriatului7 10 AS-S,2N,A
F-NN21A84/1SA4-GAA 1010%"2!32B lei 11 IAG:A12A
N22G-6-4-GA A P1A 2!"% lei3 re're9inta ,IA<ul aferent
combustibilului achi9itionat 'rin 'roiect si necesar derularii
activitatilor .antitatea estimata este de circa 2%00 de litri
I(1icat.%i
I(1icat.%i
ID I(1icat.%i 21 .$t,$t3 Va-.a%
!#"
Numrul 'artici'anilor la 'ro(ramele de calificare/recalificare destinate (ru'urilor
vulnerabile
400
!#&
Numrul 'artici'anilor la 'ro(ramele de calificare/recalificare destinate (ru'urilor
vulnerabile3 din careA 'ersoane de etnie rom
200
!##
Numrul 'artici'anilor la 'ro(ramele de calificare/recalificare destinate (ru'urilor
vulnerabile3 din careA 'ersoane cu di9abiliti
0
400
Numrul 'artici'anilor la 'ro(ramele de calificare/recalificare destinate (ru'urilor
vulnerabile3 din careA tineri care 'rsesc sistemul de stat de 'rotecie a co'ilului
0
401 Numrul de 'ersoane de'endente s'ri+inite 0
40B Numr de 'artici'ani la instruire @ acces 'e 'iaa muncii 1200
40"
Numr de 'ersoane care au beneficiat de consiliere/orientare @ acces 'e 'iaa
muncii
1200
40& Numr de 'artici'ani FS2 @ femei 400
40# Numr de 'artici'ani FS2 < 'ersoane cu di9abiliti 0
410 Numr de 'artici'ani FS2 @ 'ersoane de etnie roma 200
411 Numrul de locuri de munc nou create @ acces 'e 'iaa muncii 0
ID I(1icat.%i 22 %4$-t3 Va-.a%
402
Ponderea 'artici'anilor la 'ro(ramele de calificare/recalificare 'entru (ru'urile
vulnerabile care obin certificare
#0
40!
Ponderea 'artici'anilor la 'ro(ramele de calificare/recalificare 'entru (ru'urile
vulnerabile care obin certificare3 din careA 'ersoane de etnie rom
"0
404
Ponderea 'artici'anilor la 'ro(ramele de calificare/recalificare 'entru (ru'urile
vulnerabile care obin certificare3 din careA 'ersoane cu di9abiliti
0
40%
Ponderea 'artici'anilor la 'ro(ramele de calificare/recalificare 'entru (ru'urile
vulnerabile care obin certificare3 din careA tineri care 'rsesc sistemul de stat de
'rotecie
0
412
Ponderea 'ersoanelor care ;n termen de B luni du' 'artici'area la 'ro(rame
inte(rate i<au (sit un loc de munc 5J7
20
41!
Ponderea 'ersoanelor care ;n termen de B luni du' 'artici'area la 'ro(rame
inte(rate urmea9 o alt form de 're(tire
!0
414
Numr de 'artici'ani la instruire care au (sit un loc de munc ;n termen de B
luni < acces 'e 'iaa muncii
0
41%
Numr de 'artici'ani la instruire care urmea9 o alt form de 're(tire @ acces
'e 'iaa muncii
0
41B Numr de 'artici'ani la instruire certificai < acces 'e 'iaa muncii 0
41" Parteneri transnaionali im'licai ;n 'roiect < acces 'e 'iaa muncii 0
ID I(1icat.%i a1i*i.(a-i 2.$t,$t3 Va-.a%
ID I(1icat.%i a1i*i.(a-i 2%4$-t3 Va-.a%
B
Ponderea 'ersoanelor din (ru'ul tinta care declara ca 'ro(ramele de formare au
core'uns nevoilor 'erce'ute 5J7
#0
"
Ponderea 'artici'antilor care evaluea9a metodele de 'redare di(itala dre't
inovative si eficiente 5J7
#0
& Ponderea 'artici'antilor care obtin note de 'este & la e$amenele de certificare 5J7 "0
G%$, *i(t&
GRUP INT
ID G%$, *i(t& Va-.a%
! Alte (ru'uri vulnerabile 0
4 An(a+ai 0
21 *elincveni +uvenili 0
!2 Familii mono'arentale 0
!! Femei %00
!" -mi(rani 0
41 8ana(eri 0
%&
Persoane afectate de boli care le influenea9 viaa 'rofesional i social 5e$
M-I/S-*A3 cancer etc7
0
%# Persoane afectate de boli ocu'aionale 0
B0 Persoane aflate anterior ;n detenie 0
B1 Persoane aflate ;n detenie 0
BB Persoane care solicit a9il 0
B& Persoane cu di9abiliti 0
B# Persoane de etnie roma !00
"0 Persoane de'endente de alcool 0
"1 Persoane de'endente de dro(uri !00
"2 Persoane fr ad'ost 0
"4 Persoane foste de'endente de dro(uri #00
&B Personal al .entrelor de -nclu9iune Social 0
#4 Personal al or(ani9aiilor societii civile 0
121 1efu(iai 0
1!1 ,ineri 'este 1& ani care 'rsesc sistemul instituionali9at de 'rotecie a co'ilului 0
1!! Iictime ale traficului de 'ersoane 0
1!4 Iictime ale violenei ;n familie 0
1!% Ioluntari 0
1B2 Familii care au mai mult de 2 co'ii 0
1&4 An(a+ati ai administraiei 'ublice locale 0
1&%
Personal al a(entiilor 'ublice/'rivate care furni9ea9 servicii sociale i de ocu'are
(ru'urilor vulnerabile
0
Fi(a(ta% a(t%i.a%a
ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL PRIMIT N PREZENT SAU ANTERIOR DIN
FONDURI PUBLICE
Ai beneficiat de asisten
nerambursabil din fonduri
'ublice sau de ;m'rumut din
'artea -nstitutelor Financiare
-nternaionale ;n ultimii ! ani3
relevant 'entru domeniul
'roiectuluiU
*A
1
Scurt descriere a 'roiectului Proiectarea3im'lementarea si derularea unui sistem de
formare continu3inter<re(ional si trans<national3'entru
obtinerea com'etentelor antre'renorialeProiectul ;si 'ro'une
cresterea constienti9rii si 'romovarea atitudinii 'o9itive fata
de cultura antre'renorial3;mbunttirea ada'tabilittii3atOt a
;ntre'rinderilor3;n s'ecial a micro;ntre'rinderilor si -88<
urilor3cOt si a an(a+atilor3la mediul economic ;n schimbare si la
'rovocrile (lobali9riiProiectul ;si doreste s 'romove9e
educatia antre'renorial ;n 1omOnia3;ntr<o form
institutionali9at si 'rofesionali9at
0ara de intervenie i linia
bu(etar
P:S*1//#/!1/S/# @ -* &%
Suma
1"4%201100
Anul obtinerii
200&
2
Scurt descriere a 'roiectului 2*/.A,-2 @ 2$celent doctoral /manist ;n
.ercetareAA'licatii si ,eorii -nterdisci'linareProiectul rs'unde
Strate(iei 2uro'ene de :cu'are 'rin oferta de burse doctorale
;n domeniul umanist3arhitectur si urbanism3asadar 'rin
cresterea sanselor de ocu'are ;n cercetare si ;n ;nvtmOntul
su'erior din 1omOnia3cu res'ectarea e(alittii de sanseSe
asi(ur astfel o noua ba9 'entru de9voltarea ca'italului
uman im'licat ;n 'rocesul de cercetare doctoral si ci
'erformante 'entru formarea unor ca'acitati 'rofesionale de
;nalt calificare3obtinut 'rin 'ro(ramul 'ro'us
0ara de intervenie i linia
bu(etar
P:S*1/ /B/1%/S/2 @ -* "#02
Suma
10&0000000
Anul obtinerii
200&
0
Scurt descriere a 'roiectului *e9voltarea 'roiectat si 'erformant ;n cercetarea doctoral
de ti' interdisci'linar Proiectul vi9ea9 ;mbunttirea formrii
viitorilor cercettori ;n cadrul ciclului de studii universitare de
doctorat 'rinA< ;mbunttirea 'artici'rii la ciclul de studii
universitare de doctorat ;n domeniile 'rioritare ale Strate(iei
Nationale de .ercetare *e9voltare 200" <201! ;n domeniile de
doctoratAsociolo(ie3stiinte ale comunicrii3stiinte ale
educatiei3'siholo(ie si fi9icC< s'ri+inirea unui numr de &!
doctoran9i ;n domeniile 'rioritare ale Strate(iei Nationale de
.ercetare *e9voltare 200"<201! ;n domeniile de
doctoratAsociolo(ie3stiinte ale comunicrii3stiinte ale
educatiei3'siholo(ie si fi9icC< ;mbunttirea mobilittii
academice ;n cadrul ciclului de studii universitare de doctorat
'entru un numr de &! doctoran9i
0ara de intervenie i linia
bu(etar
P:S*1/ /B/1%/S/10 @ -* "!!#
Suma
"B#1#&0&0
Anul obtinerii
200&
5
Scurt descriere a 'roiectului 4urse doctorale ;n s'ri+inul activittii de cercetare ;n domeniul
stiintelor 'olitice Sco'ul 'roiectului este inte(rarea
'ro(ramelor doctorale ;n domeniile dre't3stiinte
'olitice3istorie3filosofie3matematic si informatic ;n s'atiul
2uro'ean al cercetrii3de9voltrii si inovrii3si formarea unei
forte de munc ;nalt calificate ;n aceste domeniiProiectul
contribuie la de9voltarea unei societti ba9ate 'e cunoastere
'rin cresterea atractivittii si motivatiei 5;n rOndul
absolventilor nivelului ! al studiilor universitare7 'entru o
carier ;n cercetare ;n aceste domenii:biectivul (eneral al
'roiectului este ;mbunttirea formrii viitorilor cercettori ;n
cadrul ciclului de studii universitare de doctorat 'rin
asi(urarea unui cadru motivational3stimulativ si ba9at 'e
com'etitie 'entru doctoran9iProiectul va contribui la
constituirea unui s'atiu com'etitiv al cercetrii intensive din
'ers'ectiva interdisci'linar3corelat cu S'atiul 2uro'ean al
VnvtmOntului Su'eriorS'ri+inul acordat doctoran9ilor
contribuie la ;mbunttirea 'artici'rii la ciclul de studii
universitare de doctorat si la ;mbunttirea formrii initiale a
cercettorilor 'rin cresterea accesului la resurse euro'ene de
;nvtare si cercetareSe urmreste astfel3conform obiectivului
P:3o'timi9area de9voltrii unui ca'ital uman ;nalt calificat si
fle$ibil ;n domeniul cercetrii si inovrii3corelat cu e$i(entele
moderne ale 'ietei munciiPrin intermediul acestui
'ro(ram3doctoran9ii ;si vor 'utea concentra mai bine eforturile
'entru ;nde'linirea sarcinilor care le revin din urmarea
'ro(ramelor doctorale 'entru care au o'tat
0ara de intervenie i linia
bu(etar
P:S*1/ /B/1%/S/12 @ -* B&2"
Suma
#&1%100&2
Anul obtinerii
200&
6
Scurt descriere a 'roiectului Su'ort financiar 'entru studii doctorale 'rivind com'le$itatea
din natur3mediu si societatea uman Proiectul ;si 'ro'une
stimularea3sustinerea si 'erfectionarea 'rocesului de formare
a resursei umane3'entru cercetarea fundamental si a'licat a
structurilor si 'roceselor com'le$e 5de la nivel molecular la
unittile com'le$e de or(ani9are ale vietii si mediului abiotic7
din natur3mediu si societate si a interactiunilor s'atio<
tem'orale dintre ele3;n cadrul ciclului de studii universitare de
doctoratProiectul rs'unde de asemenea cerintei de crestere
a 'erformantei 'rocesului de formare initial a cercettorilor
'rinA< diversificarea si 'erfectionarea activittilor de formare si
cercetare din 'ro(ramele de studii doctoraleC< s'ri+inirea
accesului la resursele euro'ene de cercetare si ;nvtareC<
de9voltarea ca'acittii de a fundamenta stiintific 'ro(ramele
de 'rotectie a mediului si de de9voltare socio<economic
durabilC< de9voltarea ca'acittii de (estionare a 'roiectelor
de cercetare multi si transdisci'linar
0ara de intervenie i linia
bu(etar
P:S*1/ /B/1%/S/24 @ -* "%4B
Suma
%!2%"2!"B
Anul obtinerii
200&
7
Scurt descriere a 'roiectului Proiect 'ilot 'entru 'romovarea si de9voltarea 'arteneriatelor
;ntre universitti3;ntre'rinderi si alte institutii ;n vederea
facilitrii tran9itiei de la sistemul de educatie la viata
activProiectul are dre't sco' facilitarea tran9itiei de la scoal
la locul de munc3res'ectiv cresterea relevantei educatiei si
formrii 'rofesionale 'entru 'iata muncii3;mbunttirea
nivelului de calificare a an(a+atilor ;n 'ers'ectiva ;nvtrii 'e
'arcursul ;ntre(ii vieti si ;n conte$tul societtii ba9ate 'e
cunoastere3dobOndirea com'etentelor necesare inte(rrii si
mentinerii 'e 'iata muncii:biectivele acestuia suntA<
'romovarea si de9voltarea 'arteneriatelor ;ntre
universitti3;ntre'rinderi si alte institutii ;n vederea facilitrii
tran9itiei de la sistemul de educatie la viata activC< cresterea
ada'tabilittii tinerilor absolventi la cerintele 'rimului lor loc
de munc ;n vederea cresterii (radului de ocu'are 'entru
studentii din ;nvtmOntul tertiar si monitori9area insertiei
absolventilor 'e 'iata munciiC< de9voltarea si furni9area
serviciilor de orientare3consiliere si ;ndrumare ;n s'ri+inul
tran9itiei de la scoal la viata activ
0ara de intervenie i linia
bu(etar
P:S*1/ /22/21/6/"BB1 @ -* "BB1
Suma
1"0#!&##B
Anul obtinerii
200#
8
Scurt descriere a 'roiectului Formarea si 'erfectionarea 'ersonalului didactic
au$iliar5bibliotecari3redactori3documentaristi7 din ;nvtmOntul
'reuniversitar Proiectul doreste formarea3'erfectionarea si
de9voltarea unui set de com'etente s'ecifice functiei didactice
au$iliare e$ercitate 'entru eficienti9area activittii si
asi(urarea calittii 'rofesionale 'rinA< consolidarea
com'etentelor 'rofesionale a 240 bibliotecari 'rin 'artici'area
la ! module didactice 54iblioteconomie (enerala38ana(ement
si 8arDetin( si ,-.7 cu 'otential de e$tindere a ;nvtrii 'e
'arcursul ;ntre(ii vietiC< formarea unor de'rinderi si
com'etente 'entru utili9area activ si concret a 'otentialului
informational si cultural al crtiiC< formarea unor de'rinderi ;n
vederea sensibili9rii 'ublicului tint si a celui lar( fat de
as'ectele concrete ale 'rocesului cultural de inte(rare
euro'ean3ca si o'timi9area accesului la informare si la
documentareC< de9voltarea unui set de com'etente didactice
5de comunicare si relationare3de mana(ement
informational3metodolo(ice3informatice si tehnolo(ice7 care s
certifice 'erformanta si vocatia 'rofesionalC< cunoasterea
metodelor si tehnicilor marDetin(ului de bibliotec ;n sco'ul
'romovrii serviciilorC< cunoasterea metodelor si tehnicilor de
mana(ement ale structurilor infodocumentare ;n vederea
'lanificrii3coordonrii3or(ani9rii3antrenrii3controlului si
evalurii activittii acestoraC< inte(rarea noilor tehnolo(ii ;n
activitatea structurilor infodocumentareC< formarea
de'rinderilor de utili9are a noilor tehnolo(ii si a sistemelor
inte(rate de bibliotecC< cresterea nivelului de cunoastere a
le(islatiei3a institutiilor de formare si de documentare si a
'ro(ramelor /2 ;n acest domeniu
0ara de intervenie i linia
bu(etar
P:S*1/ /1#/1!/6/1%01# @ -* 1%01#
Suma
4"0%22%0
Anul obtinerii
200#

S-ar putea să vă placă și