Sunteți pe pagina 1din 13

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

CODUL DEONTOLOGIC AL MAGISTRATILOR


- REFERAT -

STUDENT: GRIGORE STEFAN

CUPRINS

I . Introducere

II . Dispozitii generale

III. Independenta Justitiei


IV. Promovarea suprematiei legii
V. Impartialitatea magistratilor
VI. Exercitarea indatoririlor profesionale si de serviciu
VII. Demnitatea si onoarea profesiei de magistrat
VIII. Activitati incompatibile cu calitatea de magistrat
XI. Dispozitii speciale pentru procurori si magistrati

x.

Bibliografie

I . Introducere

Ocupand un rol esential in societate , justitia , alaturi de magistrati detin puteri


si responsabilitati speciale.
Termenul justitie deriva din latinescul jus , tradus prin drept. In originile
sale , justitia avea menirea de a echilibra nedreptatile dintr-o societate. Epicur definea
justitia astfel : Justitia este un contract de oportunitate in care se intra pentru a preveni
ca oamenii sa lezeze sau sa fie lezati.
O forma fundamentala de organizare a oricarui stat este activitatea de justitie ,
rezolvand orice conflict de drept.
In Romania , autoritatea judecatoreasca este alcatuita din instantele judecatoresti ,
Ministerul Public si Consiliul Superior al Magistraturii , fiind reprezentate in teritoriu de
catre Curtea Constitutionala , Inalta Curte de Casatie si Justitie , Consiliul Superior al
Magistraturii , Directia Nationala Anticoruptie , Curtile de apel , Tribunalele ,
Judecatoriile , Institutul National al Magistraturii.
Deontologia este ramura a eticii , fiind stiinta care studiaza obligatiile si
comortamentul celor care practica o anumita profesie , avand la baza datoria morala ,fara
a se suprapune insa cu studiul filosofiei sau a teoriei generale a datoriei morale.1
Intr-o abordare mai lejera , putem defini deontologia ca fiind stiinta datoriei , evocand
obligatiile profesionistilor in ecercitiul profesiilor lor . Baza deontologiei o reprezinta
ideea de a fi onest in relatia cu persoanele care utilizeaza serviciile prestate.
Normele Codului deontologic al magistratilor ofera indicatii precise ale
comportamentului pe care judecatorii si procurorii trebuie sa-l adopte in diferite situatii.
Incalcarea acestor norme poate atrage raspunderea disciplinara.

Deonotologia functionarilor publici Suport curs - Ion Popescu , Dragos Dinca , Victor Alistar , Madalina
Cocosatu , S.N.S.P.A. , Bucuresti

II. Dispozitiile generale

Inca din anul 1994 , Asociatia Magistratilor din Romania a avut preocupari
constante in ceea ce priveste elaborarea unui Cod deontologic al magistratilor.2
Ideea de la care s-a pornit initial a fost aceea a respectarii normelor sociale si implicit a
normelor care reglementeaza raspunderea disciplinara a magistratilor , menite sa
sanctioneze abaterile disciplinare ale acestora.
Codul deontologic al magistratilor a fost adoptat prin Hotararea nr. 144/2005 , din
26/04/2005 de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
Codul are ca rol formularea standardelor de conduita ale magistratului , pentru ca aceasta
sa fie conforma cu onoarea si demnitatea profesiei sale.Continand dispozitii normative , a
caror incalcare poate atrage raspunderea disciplinara , codul cuprinde principalele reguli
de conduita ale profesiei , in relatia cu publicul si alte autoritati.
Avand un rol esential in orice societate , justitia , fundamentata pe principiile statului
de drept , ofera magistratului responsabilitati si puteri aparte. In exercitarea atributelor ,
in raportul cu societatea , a carei incredere in puterea justitiei este esentiala , magistratii
au drepturi si obligatii reglementate prin lege. Organele competente evalueaza respectarea
standardelor Codului deontologic, potrivit legii si pot interveni in desfasurarea activitatii
magistratilor. Incalcarea normelor atrage dupa sine raspunderea disciplinara , daca
gravitatea faptei o impune.
Aplicabil tuturor magistratilor , Codul deontologic , prin Capitlolul VII , are
aplicare numai magistratilor procurori.
Fiind exponentii unei profesii nobile , magistratii , prin judecatori si procurori , au
menirea de a imbunatatii condiderabil imaginea justitiei ca activitate sociala.

Codul deontologic al magistratilor- Ghid de aplicare , Editura Hamangiu , 2007

III. Independenta justitiei

Rolul magistratilor este acela de a stabili standarde in cadrul societatii , actiunile lor
atat in interorul , cat si in exteriorul instantei , impunand lipsa oricarei suspiciuni si
castigarea respectului si increderii publicului.
Articolul 4 consfinteste obligativitatea magistratului de a apara justitia , nu ca pe un
privilegiu , ci ca o garantie pentru societate , societate democratica organizata pe
principiile suprematiei dreptului.
Magistratii trebuie sa isi exercite functia cu obiectivitate si impartialitate , avand unic
temei legea , fara a da curs presiunilor si influentelor de orice natura.3
In desfasurarea activitatii sale , magistratului i se impune un comportament care sa
nu puna in pericol independenta si increderea sa. Apartenenta sau desfasuratea de
activitati publice in cadrul partidelor politice sunt interzise , magistratilor fiindu-le
permisa doar participarea la reuniuni pubice , fara a-si exprima convingerile politice.De
asemenea acestia nu pot milita pentru aderarea altor persoane la o formatiune politica si
nu pot participa la colectarea de fonduri ori folosirea prestigiului sau imaginii in astfel de
scopuri.
Magistratii au obligatia de a utiliza orice mijloc la indemana pentru ca
impartialitatea in indeplinirea indatoririlor profesionale

sa nu le fie afectata de

participarea anumitor rude la viata politica.Acestia nu se pot servi de actele indeplinite in


exercitarea functiei lor pentru exprimarea convingerilor politice.
Independenta sau impartialitatea magistratilor nu trebuie afectata de participarea
acestora , in conditiile legii , la diverse comisii sau comitete pentru eleborarea de legi ,
regulamente sau conventii internationale.

Codul deontologic al magistratilor , Capitolul II Independenta justitiei , Art.4 (2)

IV.

Promovarea suprematiei legii

Autoritatile si institutiile statului au obligatia de a respecta justitia , aceasta la


randul ei fiind obligata sa sustina statul de drept.Rolul magistratilor este acela de a apara
si de a contribui la realizarea dreppturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.
Magistratii , conform Art.8 , au obligatia de a contribui la garantarea suprematiei
legii si a statului de drept , a drepturilor si libertatilor fundamentale.4
In procesele penale , acestia trebuie sa respecte prezumtia de nevinovatie si sa nu
isi exprime opinia asupra vinovatiei sau nevinovatiei unei persoane , decat prin formele si
prin mijloacele cerute de lege. Magistratul nu poate refuza solutionarea unei cauze pe
motiv ca legea nu prevede , ori este neindestulatoare sau neclara.
Magistratilor le este interzis sa se manifeste , atat in cursul procedurilor care se
desfasoara , cat si in afara lor , in niciun mod , cu privire la rasa , sexul , religia ,
nationalitatea , statutul socio-economic si cultural al persoanei . Codul prevede obligatia
de a proteja egalitatea cetatenilor in fata legii si asigurarea unui tratament juridic
nediscrimanatoriu , respectarea si apararea deminiatii , integritatii fizice si morale a
tuturor persoanelor care participa in orice calitate la procedurile judiciare , neexistand
niciun motiv care sa poate justifica recurgerea la tratamente degradante sau umilitoare ,
ori lezarea integritatii fizice sa sanatatii sau a demnitatii persoanelor.

Codul deontologic al magistratilor , Capitolul III Promovarea suprematiei legii . Art. 8

V.

IMPARTIALITATEA MAGISTRATILOR

Independenta nu poate fi privita ca un privilegiu al judecatorului , ci ca datoria ,


obligatia fundamentala a fiecarei persoane care ocupa aceasta functie de a-si dezvolta
calitatile intelectuale si morale care stau la baza conduitei independente si impartiale in
judecarea fiecarui caz. De aceea independentei judecatorului poate fi inteles doar in
legatura cu principiul responsabilitatii/raspunderii judecatorului pentru calitatea activitatii
sale profesionale , iar echilibrul dintre aceste doua principii creeaza conditiile procesului
echitabil.5
Magistratii au obligatia de a fi impartiali la indeplinirea atrbutelor profesionale ,
fiind obligati sa decida in mod obiectiv , fara subiectivism si partinire , liberi de orice
relatii si influente.
Este interzisa acordarea de consultatii scrise sau verbale in probleme litigioase ,
chiar daca procesele respective sunt pe rolul altor instante sau parchete decat acelea in
cadrul carora isi desfasoara activitatea.De asemenea magistratul trebuie sa isi
indeplineasca indatoririle

cu prudenta fata de

demnitatea institutiei si persoanelor

implicate , abtinandu-se de la orice comportament , act ori manifestare de natura sa


altereze impartialitatea si independenta lor.
In cauze personale , ale parintilor , sotilor si copiilor , precum si persoanelor puse
sub tutela sau curateala lor , magistratilor le este permis sa pledeze in conditiile prevazute
de lege , insa nu le este ingaduita folosirea calitatii pe care o au pentru a influenta solutia
instantei de judecata sau a parchetului si trebuie sa se fereasca sa creeze aparenta ca ar
putea influenta in orice fel solutia ce urmeaza a fi data.

Independenta si impartialitatea judecatorului ca standarde profesionale in procesul civil Alexandrina


Radulescu , judecator

Capitolul VI. Exercitarea indatoririlor profesionale

Magistratura este activitatea judiciara desfasurata de judecatori in scopul infaptuirii


justitiei si de procurori in scopul apararii intereselor generale ale societatii , aordinii de
drept , precum si a drepturilor si libertatilor cetatenesti. Judecatorii sunt independenti , se
supun numai legii si trebuie sa fie impartiali.6
Magistratii au obligatia ca prin intreaga lor activitate sa asigure suprematia legii , sa
respecte drepturile si libertatile persoanelor , egalitatea acestora in fata legii si asigurarea
unui tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor. Acestia au obligatia de a
indeplini cu competenta si corectitudine indatoririle profesionale ce le revin sis a respecte
obligatiile cu caracter administrative stabilite prin legi , regulamente si ordine de serviciu.
Codul impune depunerea diligentei necesare in vederea indeplinirii cu celeritate , cu
respectarea termenelor legale , iar in cazul in care legea nu prevede , inauntrul unor
termene rezonabile , a lucrarilor care le revin , conform repartizarii. Astfel , magistratii
sunt obligate sa respecte programul de lucru si sa nu se angajeze in activitati a caror
desfasurare ar afecta timpul pe care trebuie sa il aloce pentru indeplinirea indatoririlor
profesionale si a celor de serviciu. In cazul aparitiei unui asemenea risc , magistratii sunt
obligate sa renunte la celelalte activitati , pentru a nu prejudicial interesele partilor si
imaginea justitiei in societate.
Conform Art. 15 , magistratii au obligatia de a impune ordine si solemnitate in
timpul solutionarii cauzelor si sa adopte o atitudine demna , civilizata si impartiala fata de
parti , avocati , martori , experti sau alte persoane, solicitandu-le acestora un
comportament adecvat.

http://www.fiipregatitpentrucarierata.ro/magistratura/informatii-generale-cu-privire-la-exercitareamagistraturii/

Este interzisa dezvaluirea sau folosirea pentru alte scopuri decat cele legate direct de
exercitarea profesiei , a informatiilor obtinute in calitatea de magistrat, in cazul in care
potrivit legii, lucrarile au caracter confidential , magistratii sunt obligate sa pastreze
respectivele materiale in incinta instantei sau a parchetului sis a nu permita consultarea
lor decat in cadrul prevazut de lege si de regulament.
Resursele si mijloacele materiale care sunt puse la dispozitie vor fi folosite conform
destinatiei lor , exclusive in interesul instantei, fiind mentinute in buna stare si restituite
in momentul in care li se solicita acest lucru.
Magistratii se vor preocupa in permanenta de actualizarea cunostiintelor
profesionale si de mentinerea la un anumit nivel de competenta profesionala , fiind
obligate sa efectueze cel putin o dat ala 5 ani , stagii organizate de pregatire sau dupa caz
de perfectionare profesionala la Institutul National al Magistraturii, la institutii superioare
de invatamant, sau dupa caz parchetele de pe langa curtile de apel.
In exercitarea functiilor de conducere , magistratii au obligatia de a se preocupa de
activitati de organizare a personalului , de a menifesta initiative si spirit de
responsabilitate. In luara deciziei vor acorda intotdeauna prioritate interesel instantei ,
respective ale parchetului si bunei administrari a justitiei . Magistratul cu functie de
conducere nu poate intervene , decat daca i se permite prin lege , in desfasurarea
proceselor aflate in curs de solutionare.

VII. Demnitatea si onoarea profesiei de magistrat

Atat in exercitarea atributiilor profesionale , cat si in afara acestora , magistratii sunt


datori sa se abtina de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor in
funcrie si in societate.7
Acestia au obligatia de a apara prestigiul autoritatii judecatoresti si intarirea
increderii publice in impartialitatea si integritatea acesteia , prin adoptarea unui
comportament adecvat in relatiile cu justitiabilii, colegii ori cu reprezentatnii celorlalte
organe ale statului.
Este interzisa folosirea calitatii de magistrat in vederea obtinereii de avantaje sau
prioritati in rezolvarea intereselor personale , familiale , sau pentru alte persoane , decat
in limita cadrului legal.De asemenea se interzice intervenirea pentru influentarea in vreun
fel a deciziilor de promovare , transfer sau desemnare de orice natura.
Relatiile cu colegii trebuie sa fie bazate pe respect si buna credinta ,indiferent de
functia acestora , fara a-si putea exprima parerea prvitor la probabilitatea profesionala si
morala a colegilor.
Magistratilor le este permisa colaborarea la publicatii de specialitate , precum si la
cele cu caracter literar sau social , ori emisiuni audiovizuale , cu conditia ca acestea san u
aibva caracter politic sis a nu afecteze imaginea si interesul justitiei. Formarea de
asociatii profesionale sau alte organizatii avand ca scop reprezentarea intereselor proprii ,
aderarea la asociatii profesionale locale , nationale sau internationale este permisa in
masura in care magistratul nu va accepta responsabilitati si nu se va angaja in activitati
care ar putea afecta negativ desfasurarea activitatii profesionale.

Codul deontologic al magistratilor- Capitolul VI Demnitatea si onoarea functiei de magistrat , Art.20


(1)

VII. Activitati incompatibile cu calitatea de magistrat

Functia de magistrat nu poate fi cumulatea cu nicio alta functie publica sau privata ,
cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior .Judecatorilor si procurorilor le
este interzisa exercitarea direct sau prin persoane interpuse, de activitati comerciale ,
precum si participarea la conducerea unor societati comerciale sau civile ori a regiilor
autonome.
Magistratilor le este interzisa solicitarea sau acceptarea in mod direct sau indirect ,
pentru sine , ori pentru terte persoane de daruri sau promisiuni , cadouri , favoruri sau
imprumuturi in exercitarea functiei lor.Acestia pot primi carti juridice oferite de autorii
sau editorii lor.
Participarea in mod direct sau prin alte persoane la jocuri de tip piramidal , jocuri de
noroc sau sisteme de investitii este de asemenea interzisa.
Atunci cand magistratul doreste sa paraseasca corpul magistratilor are obligatia de a
aduce imediat la cunistiinta conducatorului sau parchetului decizia sa , pentru a se
indeplini formalitatile legate de eliberarea din functie. Magistratii sunt obligati sa depuna
la termen si in conditiile legii declaratiile de avere.

IX . Dispozitii speciale pentru magistrati si procurori

Activitatea magistratilor procurori se desfasoara potrivit principiilor legalitatii ,


impartialitatii si controlului ierarhic , in exercitarea functiei lor magistratii procurori fiind
10

obligati sa dea dovada de impartialitate , orientandu-si activitatea spre descoperirea


adevarului. Acesta sunt obligate sa administreze toate probele necesare descoperirii
adevarului , atat cele in favoarea acuzarii , cat si a apararii , fiind obligati sa asigure
respectarea prezumtiei de nevinovatie a invinuitilor si inculpatilor.
Datoria procurorilor este aceea de a indeplini cu celeritate si corectitudine
dispozitiile data , conform legii , de superiorii ierarhici , fiind obligate sa se abtina de a
intervene in secretul deliberarii si de a face aprecieri cu privire la hotararile judecatoresti ,
in afara celor cuprinse in motivarea cailor de atac exercitate in conditiile legii.

11

X. Bibliografie

1. Deontologia functionarilor publici Suport de curs Ion Popescu , Dragos Dinca,


Victor Alistar , Madalina Cocosatu
2. http://www.mpublic.ro/cod_deontologic.htm
3. http://www.fiipregatitpentrucarierata.ro/magistratura/informatii-generale-cuprivire-la-exercitarea-magistraturii/
4. Codul deontologic al magistratilor- Ghid de aplicare , Editura Hamangiu , 2007
5. Independenta si impartialitatea judecatorului ca standarde profesionale in procesul
civil Alexandrina Radulescu , judecator
6. Hotararea Nr. 144/2005 din 26/04/2005 , publicat in Monitorul Oficial ,Partea I ,
nr.382 din 06/05/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al magistratilor
7. http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/26_09_2005__823_ro.pdf
8. http://www.alexandrina-radulescu-csm.ro/docs/proiect-etici-procurori.pdf

12