CAZURI CLINICE

LIMFOM CUTANAT PRIMAR CU PREZENTARE ATIPICÃ
MIHAELA PANDURU*, CARMEN MARIA SÃLÃVÃSTRU*, PETRONELA IONESCU**, G.-S. ÞIPLICA* Bucureºti

Rezumat
Limfomul cutanat cu celule B se manifestã clinic sub formã de noduli sau tumori dar nu determinã apariþia necrozei tisulare frecvent observatã în limfoamele cu celulã T. Prezentãm cazul unui pacient în vârstã de 67 de ani care a fost internat în Secþia de Boli Infecþioase pentru un abces cutanat în regiunea parieto – occipitalã pentru care s-a efectuat incizie, drenaj ºi antibioterapie sistemicã cu remiterea procesului infecþios dar cu persistenþa leziunii. Pacientul a fost îndrumat cãtre Clinica de Dermatologie unde biopsia cutanatã ºi imunohistochimia au stabilit diagnosticul de limfom nonHodgkin cutanat difuz cu celulã B mare. Tomografia computerizatã (cap, torace, abdomen si pelvis) nu a evidenþiat mase tumorale, splenomegalie sau limfadenopatie. Investigaþiile de laborator au fost în limite normale. În literaturã existã trei cazuri de limfom cu celulã B asociat cu ulceraþie cutanatã ºi numai unul prezentat ca ºi abces cutanat. Cuvinte cheie: limfom cutanat, abces cutanat.

Summary
Cutaneous B cell lymphomas are presenting as nodules or tumours but do not lead to tissue necrosis, as often true in cutaneous T-cell lymphomas. We are presenting the case of a 67 year old man admitted in Infectious Disease Department for a cutaneous abscess in occipito-parietal region treated by incision, drainage and systemic antibiotics without improvement of clinical status. The patient had been referred to the Dermatology Department where the biopsies and imunohystochemical analysis diagnosed the case as a non-Hodgkin diffuse large B-cell lymphoma. At that moment the computed tomographic scan of the head, thorax, abdomen and pelvis revealed no evidence of masses, splenomegaly or lymphadenopathy. Laboratory findings were normal. In literature review there are three cases of B-cell lymphomas associated with cutaneous ulceration and only one presented as cutaneous abscess. Key words: cutaneous lymphoma, cutaneous abscess.

DermatoVenerol. (Buc.), 54: 87-90

Introducere
Limfoamele cutanate reprezintã un grup eterogen de afecþiuni determinate de proliferarea neoplazicã a limfocitelor T, B si NK. Ele pot sã fie primare, strict localizate la tegument, sau secundare în care afectarea tegumentului este secundarã unei alte localizãri. Existã multe dezbateri în ceea ce priveºte clasificarea
* Clinica 2 Dermatologie, Spitalul Clinic Colentina, Bucureºti. ** Institutul „Victor Babeº“, Bucureºti.

limfoamelor cutanate. Noua clasificare WHO/ EORTC este redatã în Tabelul 1.

Prezentare de caz
Pacient în vârstã de 67 de ani s-a prezentat în Clinica de Dermatologie pentru o formaþiune tumoralã situatã la nivelul regiunii parietooccipitale drepte cu evoluþie de 6 luni. Pacientul a fost iniþial internat în Secþia de Boli Infecþioase cu

87

2). (Buc. 1).folicular ºi difuz . al piciorului Limfom cu celule B difuz. Examenul dermatologic efectuat la internarea în Clinica de Dermatologie a evidenþiat prezenþa unei formaþiuni tumorale. altul decât al piciorului Limfom cu celule B difuz intravascular Granulomatoza limfoamtoidã Leucemia limfaticã cronicã Limfom cu celule in manta Limfom Burkitt Afecþiuni maligne hematopoetice imature Limfom cu celule NK blastic CD4+/CD56+ Limfom/leucemia limfoblastica Limfom limfoblastic T Limfom limfoblastic B Leucemia monocitarã ºi mieloidã Limfom Hodgkin diagnosticul de abces parietal. Analizele uzuale de laborator efectuate au fost în limite normale. granulomatos Subtipuri ale Mycosis fungoides Granulomatous slack skin Sindromul Sezary Afecþiuni limfoproliferative ale celulelor T CD30+ Papuloza limfomatoidã Limfom cutanat primar cu celule mari anaplastic Limfom cu celule T subcutanat paniculitis-like Limfom cutanat primar cu celule T periferic (PTL).). Fig. cu zona centralã ulceratã. Infiltratul celular tumoral are dispoziþie nodularã în anumite zone (Fig. Biopsia cutanatã efectuatã de la nivelul zonei ulcerate a formaþiunii a evidenþiat infiltrat celular tumoral cu celule „limfoid-like” situat în dermul superficial ºi profund. 2. Clasificarea WHO-EORTC a limfoamelor cutanate [1] Limfoame cu cellule T si NK Mycosis fungoides Mycosis fungoides – variante Reticuloza pagetoidã Foliculotropic. perivascular ºi perianexial. 1.DermatoVenerol. nespecific Subtipuri ale PTL Limfom cutanat primar cu celule T CD 8+ epidermotropic agresiv Limfom cu celule T gama-delta pozitiv Limfom cutanat primar pleiomorf cu celule T CD4+ mici/medii Limfom cu celule T/NK extranodal. Nu s-au evidenþiat creºteri ale LDH sau modificãri ale imunogramei. acoperitã de crustã hematicã (Fig. cu diametrul de 6/8 cm.difuz Limfom cu celule B difuz. Nu s-a constatat adenopatie decelabilã clinic. tipul nasal Hydroa vacciniforma-like Limfom/leucemia cu celule T adulte Limfom cu celule T angioimmunoblastic Limfoame cu celule B Limfom cutanat cu celule B al zonei marginale (tipul MALT). Examen histopatologic din tumorã cu Infiltrat limfoid-like (HE 10X) 88 . Limfom cutanat primar al centrului folicular – variante – folicular . Examenul bacteriologic efectuat în aceastã secþie a evidenþiat prezenþa stafilococului auriu pentru care s-a instituit antibioterapie ºi debridare chirurgicalã cu remiterea procesului infecþios dar cu persistenþa leziunii. rotund-ovalare. Formaþiune tumoralã ulceratã regiunea parieto-occipitalã dreaptã Fig. 54: 87-90 Tabelul I. siringotropic.

Concluzie: Pacientul relatat constituie un caz rar de limfom. Kerl H. Diagnosticarea unui pacient cu limfom cutanat necesitã investigaþii extinse pentru stabilirea diagnosticului de limfom cutanat primar sau secundar. Olsen. Pasul urmãtor a constat în extinderea investigaþiilor pentru a stabili afectarea primarã sau secundarã a tegumentului. Kim. S-a efectuat radiografie pulmonarã. În funcþie de stadiul evolutiv tratamentul constã în radioterapie.04. LDH crescut. Sterry W. Chimenti S. Vermeer MH. Sander C. Dummer R. Harris NL. Aceastã stadializare se bazeazã pe extensia anatomicã a leziunilor fãrã a avea valoare prognosticã [3]. et al. Swerdlow SH. Pacientul a fost îndrumat cãtre Secþia de Oncologie medicalã în vederea instituirii radioterapiei urmând sã fie reevaluat peste 6 luni. Berti E. Nicola Pimpinelli. Kempf W. Datoritã eterogenitãþii clinice ºi histologice a limfoamelor cutanate ISCL ºi EORTC au stabilit utilizarea stadializãrii TNM pentru limfoamele cutanate. (Buc. Wechsler J. Willemze R. Elise A. Examenul imunohistochimic evidenþiazã tumorã cu L26/CD20 pozitiv difuz Infecþia cu Borrelia burgdorferi a fost evidenþiatã în 18% din cazurile de CBCL [4]. Blood 1997. 3). În literaturã existã 3 cazuri de limfom cu celule B asociat cu ulceraþie cutanatã ºi doar un caz prezentat ca ºi abces cutanat [6].DermatoVenerol. În urma investigaþiilor efectuate diagnosticul final a fost de limfom cutanat primar difuz cu celulã mare B (PCDLBCL) stadiul T1b N0 M0. Prezenþa ulceraþiei cutanate este un lucru neobiºnuit. Cerroni L. J Cutan Pathol 2005. Russell-Jones R. prezentat ca ºi abces cutanat. Knobler R. – WHO/EORTC classification of cutaneous lymphomas 2005: histological and molecular aspects. Discuþii În clasificarea EORTC. Burg G. Feit J. Kazakov DV. 89 . 90: 354-71. Cerroni L. Chimenti S. Willemze R. Kerl H. Diagnosticul limfoamelor cutanate este un diagnostic dificil datoritã heterogenitãþii clinice ºi histopatologice a acestor afecþiuni. – EORTC classification for primary cutaneous lymphomas:A proposal from the cutaneous lymphoma study group of the European Organization for Research and Treatment of Cancer. torace.2009 Bibliografie 1. 3. noduli sau plãci [5]. Meijer CJLM. Sterry W. Sean Whittaker. 3 Youn H. Whittaker S. Nici una din aceste investigaþii nu a prezentat modificãri. Berti E. Jaffe ES. Rein Willemze. Diagnosticul stabilit pe baza examenului histopatologic ºi IHC a fost de limfom nonHodgkin difuz cu celulã mare B. Factorii ce influenþeazã negativ evoluþia sunt reprezentaþi de: vârsta sub 60 de ani. Intrat în redacþie: 15. altele decât mycosis fungoides ºi sindrom Sezary. Examenul imunohistochimic (IHC) a evidenþiat L26/CD20 pozitiv difuz în tumorã (Fig.Pimpinelli N. Kurrer M. fãrã afectare extracutanatã în momentul diagnosticului ºi în primele 6 luni de la stabilirea diagnosticului [2]. Prezenþa unor astfel de cazuri în literaturã ne obligã sã luãm în considerare în diagnosticul diferenþial al abceselor cutanate trenante ºi aceastã etiologie. pelvis) ºi biopsie de mãduvã osoasã. polichimioterapie.). 32: 647–674. Annamari Ranki. Santucci M. limfomul cutanat primar este definit ca afecþiune strict localizatã la tegument. gât. Ralfkiaer E. 2. Grange F. Cozzio A. abdomen. precum ºi administrarea de rituximab intravenos [7]. 54: 87-90 Fig. PCDLBCL se prezintã sub formã de papule eritematoase. În cazul pacientului nostru serologia a fost negativã. tomografie computerizatã (cap. DiazPerez JL. stadiul T2b sau T3 [5].

– Practical evaluation and management of cutaneous lymphoma. Aarti Kalra. Madeleine Duvic. Pütz B. Rosen. Nicola Pimpinelli. 5 Fung MA. Hoss DM. Lorenzo Cerroni. Pages S24-S27.). Sean Whittaker. Stadecker. Spitalul Clinic Colentina. Vermeer. Richard T. Noordijk. Bucureºti 90 . 4 Cerroni L. 1997 Sep. Emilio Berti. Grant-Kels JM. Reinhard Dummer. Steven T. ªtefan cel Mare nr. ªos. 24(8): 457-61. Vol. Evert M.DermatoVenerol. Hoppe – TNM classification system for primary cutaneous lymphomas other than mycosis fungoides and Sézary syndrome: a proposal of the International Society for Cutaneous Lymphomas (ISCL) and the Cutaneous Lymphoma Task Force of the European Organization of Research and Treatment of Cancer (EORTC) Blood 2007 110: 479-484. Nancy J. J Cutan Pathol. Adresã de corespondenþã: Dr. 19-21. and Rein Willemze – European Organization for Research and Treatment of Cancer and International Society for Cutaneous Lymphoma consensus recommendations for the management of cutaneous B-cell lymphomas Blood 2008 112: 1600-1609. 46: 325-57. sector 2. 7. Senff. 54: 87-90 Reinhard Dummer. Maarten H. Martine Bagot. Murphy MJ. Mihaela Panduru – Clinica 2 Dermatologie. J Am Acad Dermatol 2002. Youn H. Niels Krejci-Papa Unusual presentation of B-cell lymphoma as a cutaneous abscess Journal of the American Academy of Dermatology August 2006. (Buc. Zöchling N. 55. 6. Hoppe. Kim. Issue 2. Miguel J. and Richard T. Kerl H – Infection by Borrelia burgdorferi and cutaneous B-cell lymphoma. Ross Zeltser.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful