P. 1
03_2011.07.18 Diagnostic_neurologic Revizuit Tot

03_2011.07.18 Diagnostic_neurologic Revizuit Tot

|Views: 1,787|Likes:
Published by DYana Andra

More info:

Published by: DYana Andra on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Şef lucrări DOCU AXELERAD ANY

DIAGNOSTIC NEUROLOGIC

PREFAŢĂ
Modernizarea continuă a învăţământului constănţean, perfecţionarea mijloacelor de investigaţie clinică şi paraclinică a bolilor sistemului nervos au dus la necesitatea elaborării acestei cărţi bazate pe ultimele achiziţii din literatura de specialitate precum şi pe experienţa şcolilor de Neurologie din România. Obiectivul meu în elaborarea acestei cărţi a fost abordarea în mod schematic a principalelor noţiuni teoretice şi mai ales cu corespondent practic a celor mai importante grupe de boli ale sistemului nervos. Cartea de faţă are în vedere în special descrierea aspectului clinic al bolilor şi a datelor necesare diagnosticului lor. Descrierile anatomice şi cele fiziopatologice sunt amintite numai în măsura în care ele ajută la înţelegerea genezei tabloului simptomatic. Sub această forma lucrarea îşi propune un scop bine precizat şi anume acela de a construi un îndrumar în activitatea clinică a studentului, a medicului rezident, a medicilor de familie şi a specialiştilor neurologi. Diagnosticul principalelor afecţiuni neurologice impune o îndelungată practică cu o examinare atentă a bolnavului, examinare care cere o cunoaştere amănunţită şi precisă a semiologiei neurologice, a valorii şi semnificaţiei fiecărui semn ceea ce permite trecerea de la simptom la diagnostic. În neurologie diagnosticul trebuie să treacă prin mai multe etape: în primul rând un diagnostic al semnului, diagnostic semiologic, apoi un diagnostic de sindrom şi în cele din urmă diagnosticul bolii cu implicaţiile ei etiologice. Îmi exprim convingerea că studentul şi medicul practician au nevoie de noţiuni cât mai clare, solid documentate, pe baza datelor noi ale ştiinţei şi practicii medicale eliminându-se balastul unor noţiuni inutile sau depăşite de cuceririle contemporane. ANY DOCU AXELERAD

3

PATOLOGIA MUSCULARĂ ŞI A PLĂCII NEUROMUSCULARE
Distrofia musculară progresivă, miotonia atrofică şi hipertrofică, polimiozitele, miastenia

Unitatea motorie este un sistem morfofuncţional constituit din neuronul motor spinal şi grupul de fibre inervate de el. Motoneuronul generează impulsuri depolarizante ale plăcii motorii asigurând şi troficitatea fibrei musculare. Afecţiunile unităţii motorii corespund anatomo-clinic leziunilor primitive ale fibrei musculare striate, plăcii motorii si neuronului motor periferic. În afecţiunile musculare primitive se încadrează distrofiile musculare, glicogenezele, paraliziile paroxistice diskaliomice şi polimiozitele.

DISTROFIA MUSCULARA PROGRESIVĂ (DMP)
este o afecţiune degenerativa a muşchiului striat cu evoluţie lent progresivă determinată genetic şi cu etiopatogenie insuficient cunoscută. Etiopatogenie si patogenie. Elementul determinant al procesului distrofic in distrofia musculară progresivă pare a fi o enzimopatie transmisă genetic. În ceea ce priveşte patogenia s-au emis mai multe teorii : 1. Teoria vasculara susţine o anomalie in metabolismul cotecolaminelor constând în oxidarea lor insuficientă ceea ce ar antrena o ischiemie cronică musculară. 2. Teoria neurogena - dar nu s-a găsit reducerea populaţiei de neuroni din coarnele anterioare in distrofia musculară progresivă. 3. Teoria miogenă ia în considerare faptul ca distrofia musculară progresivă este o afecţiune genetică şi ca un defect
4

genetic se exprimă în ultimă instanţa printr-o anomalie în sinteza unei proteine. Anatomia patologică. Aspectul microscopic al muşchiului în distrofia musculară este caracterizat prin mari variaţii de diametre ale fibrelor determinate de coexistenţa fibrelor normale cu cele atrofiate si hipertrofiate. Modificările anatomice sunt diferite în funcţie de stadiul evolutiv al bolii. În stadiul precoce leziunile de degenerescenţa hialina sunt compensate de fenomene regenerative. În stadiul intermediar tabloul anatomic este cel mai sugestiv pentru diagnostic. În stadiul final fibroza invaziei face de neinterpretat tabloul histologic determinând aspectul de muşchi distrus. Simptomatologia . Boala se prezintă sub mai multe forme clinice dar un număr de caractere sunt comune tuturor formelor. Deficitul motor afectează la debut în funcţie de forma clinică anumite grupe musculare dar se generalizează ulterior . Deficitul motor este determinat de amiotrofia progresivă uneori mascată de adipozitaţi. Amiotrofiile sunt simetrice, unele grupe musculare pot prezenta hipertrofii. Reacţia idiomusculară (contracţia produsă prin excitaţia mecanica a muşchiului) este uneori precoce dispărută. Tonusul muscular este scăzut consecutiv atrofiilor . Tabloul clinic al miopatiilor este uneori completat cu o serie de tulburări endocrine ca: suferinţe tiroidiene, insuficienţă suprarenală.

Forme clinice: • Distrofia musculară progresivă Duchenne. Apare frecvent la sexul masculin. Debutează în prima copilărie intre 3 - 5 ani si are transmisie recesiva legata de sex. Începe prin atingerea simetrică a membrelor inferioare. Copilul prezintă dificultăţi in mers, nu poate alerga. Mersul este legănat, ca de rata. Coloana vertebrala prezintă o hiperlordoză lombară,
5

abdomenul bombează înainte. Trecerea din decubit dorsal în ortostatism se face intr-un mod caracteristic. Mai întâi se întoarce pe abdomen, îşi ridică trunchiul sprijinindu-se pe proprii genunchi şi coapse pentru a ajunge la verticală. Evoluţia este gravă ducând la imobilizarea bolnavului. În acest stadiu pot surveni infecţii pulmonare favorizate de hipoventilaţia permanentă. • Distrofia musculară progresivă forma centurilor. Are caracter autosomal recesiv. Debut după a doua decadă a vieţii cu interesarea musculaturii scapulare sau pelvine este urmat de generalizarea atrofiilor musculare. Clasic se descriu două forme: a) Miopatia scapulohumerală Erb ce se caracterizează prin atrofia musculaturii centurii scapulare. Sunt afectaţi constant trapezul, deltoidul, dorsalul mare, marele dinţat. Bolnavul prezintă reducerea mişcării de abducţie si ridicare a membrului superior. Din cauza atrofiei marelui dinţat omoplatul se îndepărtează de torace luând aspectul unor aripi (scapuloabatie). b) Miopatia coxofemurală Seyden-Moebis în care atrofia predomină la musculatura centurii pelviene. • Distrofia musculară progresivă oculofaringiană. Este o miopatie tardentă debutând în a patra decadă de viaţa cu doua simptome majore: oftalmoplegie externă şi disfagie. Modul de transmitere este autosomal dominant. Diagnosticul pozitiv. Diagnosticul de certitudine al distrofiilor musculare este un diagnostic paraclinic şi se bazează pe 3 elemente esenţiale: a) Enzimograma serică. Activitatea serică a unor enzime glicolitice ca aldolaza (ALD) şi lacticohidrogenoza (LDH) sau a unor enzime sarcoplasmatice ca fosfocreatinchinaza (CPK) creşte în funcţie de momentul evoluţiei şi de forma clinica. Enzimograma are valoare decisivă în distrofia musculară progresivă Duchenne, informativă în distrofia
6

musculară progresivă fascioscapulohumerală şi de mică valoare in distrofia musculară oculară. b) Biopsia musculară este utilă în perioadele incipiente înainte de instalarea unor atrofii importante. Nu există un element lezional caracteristic dar ansamblul aspectelor conturează o formulă lezională sugestivă de sindrom miogen degenerativ. Biopsia este doar o etapa în diagnosticul unei miopatii ce se impune corelat cu alte metode de diagnostic. c) Electromiograme. Traseul electromiografic in distrofia musculară se caracterizează prin: • absenţa activităţii bioelectrice spontane; • reducerea duratei medii a potenţialelor de unităţi materie sub 80% din valorile normale; • diminuarea amplitudinii maxime a traseelor cu mai mult de 30%; • instalarea imediată a interferenţei nemotivate de intensitatea solicitărilor; • creşterea incidenţei polifazismului. Diagnosticul pozitiv implică doua aspecte: diagnosticul de tip proces patologic care este esenţial paraclinic şi cel de formă clinico-genetica care se realizează cu studiul genetic şi al particularităţilor fenotipului. Diagnosticul diferenţial. Cu polineuropatiile diferenţierea se face cu ajutorul electromiogramei. pseudomiopatice

Calogenozele şi polimiozitele au frecvent un tablou pseudomiopatic dar testele imunologice, electromiograma şi biopsia musculară trasează diagnosticul. Miastenia prin deficit frecvent proximal poate fi confundată cu o miopatie, dar probele de efort, testele farmacologice şi examenul electromiografic evidenţiază blocul neuromuscular. Evoluţie şi diagnostic. Evoluţia distrofiilor musculare este lentă, progresivă dar cu diferenţe sensibile de la o formă la alta. În general, formele cu debut precoce au o evoluţie mai nefavorabilă. Formele distale sunt mai
7

8 . Se încearcă exprimarea miotoniei prin perturbarea fenomenelor de transport activ. Profilaxia distrofiilor musculare. prin ghete ortopedice se poate compensa scurtarea tendoanelor ahiliene. Miotonia continuă să rămână definită clinic ca o lentoare în relaxarea muşchiului contractat voluntar. raportul Ca/Na. Fizioterapia prin masaj. recunoscută ca deficienţă în distrofia musculară. Terapia ortopedică trebuie prin anumite mijloace să conserve mersul bolnavilor. fenomenul diminuând progresiv consecutiv repetării contracţiei voluntare (fenomenul de încălzire).benigne şi pentru faptul că afectează mersul în mai mică măsură decât în formele proximale. S-au făcut o serie de încercări în ideea corectării unor deficienţe de ordin energetic şi enzimatic. Astfel. se poate susţine prin corsete o lordoza lombară. În prezent singura atitudine raţională este cea profilactică de depistare a vectorilor în cadrul consultului genetic asociat cu examene enzimatice şi electromiografice pentru stabilirea riscului posibil. Aspecte clinice. Tratamentul distrofiilor musculare reprezintă încă o problemă nerezolvată. mişcări active si pasive sau prin aplicaţii de parafină poate combate retracţiile tendinoase care grăbesc imobilizarea la pat. MIOTONIA Fenomenul miotonic este exprimarea semiologică a unei contracţii prelungite determinată de activitatea bioelectrică susţinută a sarcolemei şi nu tulburări de relaxare cum s-a susţinut clasic. Fosfaţii macroenergetici de tipul ATP au fost utilizaţi cu rezultate discutabile. Singurul efect care poate fi sperat este cel general nespecific vasodilatator de ameliorare a circulaţiei muşchiului.

• sindrom endocrin exprimat prin tulburări gonadice: impotenţă şi sterilitate. Debutul este sesizat în a doua sau a treia decadă a vieţii. Distrofia miotonică Steinert. flexorii gâtului.Distribuţia miotoniei este mai evidentă distal la membre. simptomele se instalează progresiv. • varianta autosomal recesivă are o simptomatologie mai severă. • deficitul muscular exprimat prin scăderea forţei si oboseală preferenţial la nivelul musculaturii faciale. Ea se manifestă ca un blocaj motor în momentul în care persoana afectată intenţionează să execute o mişcare bruscă. iar performanţele motorii sunt bune. muşchii eminenţei tenare şi interosoşi. Miotonia congenitala Thomson este o afecţiune musculară caracterizată prin sindrom miotonic şi hipertrofii musculare care conferă bolnavilor un aspect atletic. 9 . la nivelul musculaturii mimicii şi la limbă. Examenul clinic relevă dificultatea la deschiderea pumnului. Se disting doua tipuri genetice: • varianta autosomal dominantă este congenitală şi corespunde formei clinice de boala Thomson. Simptomatologia clinica este complexă şi include: • amiotrofie cu distribuţie simetrică şi distală însoţită de compromiterea funcţiei motorii si diminuarea reflexelor osteotendinoase. Aceasta are o transmitere autosomal dominantă. • calviţie şi contracţie precoce. Degetele se desfac cu greutate. muşchii lojei anterioare a gambei. Forme clinice de miotonie. Fenomenul miotonic se evidenţiază cu uşurinţă prin percuţia eminenţei tenare când se produce o reacţie idiomusculară foarte persistentă. musculatura antebraţului. pe rând flexorii decontractându-se lent. Nu este congenitală. Simptomul revelator în tipul autosomal recesiv este miotonia intenţionată. Fenomenele miotonice sunt limitate.

Traseul de contracţie voluntară este normal in miotonia Thomson şi miogen în distrofia miotonică. Electromiograma. Astăzi se utilizează difenilhidanteină in doză de 50 mg de 3-4 ori pe zi sau procainomidă in doze de 250 mg de 3-4 ori pe zi. Se caracterizează prin deficit motor paroxistic concomitent unor variaţii ale gradientelor ionice intraextracelulare. • afectarea psihică este constantă. Deficitul afectează membrele proximal şi excepţional musculatura respiratorie. Miotonia poate fi influenţata farmacologic. In timpul crizei are loc o şuntare a K spre spaţiul intracelular. Modificările structurale ale muşchiului în distrofia miotonică sunt variate. Fenomenul caracteristic este însă salva miotonică la inserţia acului constituită dintr-o serie de potenţiale scurte hipovoltate a căror amplitudine creşte până la maxim după care descreşte lent. hipermolaritate care inhiba sinteza actomiozinei. Repausul după un efort intens şi exces de glucide precipită criza. Se produce o hipermolaritate intracelulara de 125 mEg/l. Criza poate fi indusa prin administrarea de glucoza 40g 10 . <aura> paretică avertizând bolnavul asupra crizei. Simptomatologia clinică. Paraliziile paroxistice diskaliemice. Boala debutează în a doua decadă a vieţii. Tratamentul clasic cu chinină a fost părăsit din cauza fenomenelor secundare. Se exprima prin deficit motor proximal de intensitate moderata.• cardiopatia miotonică este constantă. Se transmite autosomal dominant. Tratamentul. Ultrastructural s-a relevat dilatarea reticulului sarcoplastic la nivelul benzii Z care ulterior se poate fragmenta prezentând etalări de tip nemielinic. Se descriu mai multe forme clinice: • Paralizia paroxistică familială hipokaliemică. dar nespecifice: proliferarea nucleară cu plasarea nucleilor central rezultând fibrele anulare. transferul cifrându-se la 120 mEg K/l. Instalarea deficitului motor se produce progresiv. Anatomia patologică.

Paralizia cu hiperkaliemie apare la tulburări ale funcţiei renale din insuficienţa renală.3 ore cu 5g KCl . În timpul crizei ionograma serică arată o hipopotosemie sub 3 mEg. polimiozita din colagenoze şi polimiozita paraneoplazică. polimiozitele se caracterizează printr-o simptomatologie dureroasa cu traseu electromiografic polimorf şi leziuni musculare de tip inflamator. Nu se cunoaşte agentul cauzal. în diarei. intravenos. În timpul crizei potasemia depăşeşte 7 mEg/l.24 ore. foame.v. Criza este precipitată de frig. 1 . Criza poate fi indusă prin încărcare potasică (4 g KCl per os). Durata crizei este de câteva ore. eventual se poate administra CaC12 i. POLIMIOZITELE Grup heterogen de afecţiuni. emoţii şi apare în repaus după un efort intens. În prezent se delimitează trei tipuri de polimiozite: polimiozita primitivă necomplicată. Tratamentul în criză constă în administrarea de 10 Kcl în 50 ml soluţie glucoza 5%.şi insulina 10 u. carenţă alimentară.2 g sau glucoza cu insulina. Unii susţin infecţii virale care ar declanşa un mecanism imun de tipul imunităţii celulare întârziate. vărsături. Criza cedează spontan. Faţa este respectată cu excepţia muşchilor extrinseci ai globilor oculari a căror atingere produce deplazie. Sindroame paretice paroxistice se pot întâlni şi în alte situaţii în care se creează condiţii de diskaliemie. Paralizia cu hipokaliemie se descrie în: nefrita cu pierdere de K. criza durează intre 4 . Crizele severe pot afecta muşchii gâtului şi excepţional fonaţia şi deglutiţia. prednison. Debutează în prima copilărie.i. în tratamentul cu digitală. Tratamentul se poate suplimenta la nevoie după 2 . Polimiozita primitivă necomplicată. 11 . • Adinamia episodică ereditară hiperkaliemică. Afecţiunea se transmite autosomal penetrant cu penetranţă aproape completă la băieţi.

simptomul cardinal al miasteniei este interpretat ca rezultat al insuficientei de transmitere neuromusculară (bloc neuromuscular) datorită reducerii receptorilor de acetilcolină cu 80 % faţă de normal. În stadiul cronic aspectul histologic este greu de diferenţiat de cel al distrofiilor musculare. chinină. • Tulburările oculare sunt prezente la majoritatea miastenicilor. Fenomenul miastenic este ameliorat de prostigmină şi agravat de curară. Topografia deficitului miastenic. MIASTENIA Este o boală a sinapsei neuromusculare ce se caracterizează printr-o oboseală excesivă şi deficit al musculaturii striate ce apar la efort şi se recuperează parţial sau total în repaus şi sub acţiunea unor substanţe anticolinesterazice. 12 . Refacerea forţei musculare în repaus este o caracteristică a fenomenului miastenic. Rar se constată amiotrofii cu localizare rizomerică. Prezenţa anticorpilor antireceptor de acetilcolină şi la nivelul plăcilor motorii în cazul bolnavilor cu miastenie defineşte miastenia ca boala autoimuna de receptor de acetilcolină. creşterea gamaglobulinelor serice situează miastenia în cadrul bolilor autoimune. chinidină. Numeroase dovezi ca: asocierea cu boli imune.Anatomopatologie. Paralizia muşchilor extrinseci ai globilor oculari dau strabism la care se adaugă ptoza palpebrală. Deficitul motor miastenic se produce prin relaxarea progresivă a muşchiului care suferă efortul şi prin diminuarea progresivă a forţei. prezenţa anticorpilor antimuşchi şi antimus. Oboseala musculară. Modificările morfologice în faza acuta sunt reprezentate de infiltraţii limfoplasmocitare şi necroza focala sau segmentară a fibrelor. Patogenie. Tablou clinic. Reflexele osteotendinoase sunt prezente sau uneori diminuate.

cefei. lichide şi în cazuri mai grave chiar pentru salivă. • Tulburările cardiace exprimate prin tahicardie şi tulburări de repolarizare ventriculară evidentă pe electrocardiogramă pot determina în unele cazuri morţi subite. în care manifestările clinice sunt asemănătoare prezentând în plus fasciculaţii). trunchiului poate produce o invaliditate importantă. • Tulburările de deglutiţie se pot manifesta pentru solide. Bolnavii sunt cianotici cu polipnee superficială. • Tulburările de masticaţie pot merge până la deficit total şi se pot asocia cu căderea mandibulei. • Afectarea musculaturii membrelor. puls rapid şi hipertensiune arterială. 13 .v. Interesarea membrelor inferioare se remarcă iniţial la urcatul şi coborâtul scărilor. • Atingerea musculaturii faciale creează faciesul miastenic caracteristic. • Tulburările respiratorii exprimate prin dispnee şi senzaţie de lipsă de aer sunt de reducere a capaciţătii vitale.• Tulburările de fonaţie sunt caracteristice deoarece apar sau se accentuează la efort. iar ulterior chiar şi în mersul pe teren plat. Se poate constata disfonie. ameliorează pentru scurt timp starea bolnavului în criza miastenică şi accentuează suferinţa bolnavului în criza colinergică. La bolnavii trataţi cu anticolinesterazice se impune diagnosticul diferenţial cu criza colinergică (prin supradozaj. dizartrie. La producerea ei se asociază două mecanisme care compromit grav funcţia respiratorie: hipoventilaţia alveolară dată de paralizia diafragmului şi muşchilor intercostali şi umplerea bronşică datorită hipersecreţiei şi insuficienţa reflexului de tuse. Testul cu tensilon 2 mg i. Toate aceste manifestări descrise se ameliorează la administrarea de miostin. • Criza respiratorie miastenică apare la o miastenie clinic aparentă şi mai rar constituie modul de debut.

30 cicli/sec. Tratamentul miasteniei urmăreşte doua aspecte: • tratamentul simptomatologic al blocului miastenic cu inhibitori ai colinesterazei. afecţiuni tiroidiene. • sindromul miastenic este asemănător miasteniei dar el precede sau însoţeşte unele afecţiuni ca: boli de colagen. şi culegerea potenţialului în eminenţa hipotenară. Prezenţa timonului este o circumstanţă care agravează prognosticul unei miastenii. • Testul cu miostin 2 fiole (1.5 mg) intramuscular care ameliorează deficitul după 20 min. Se diferenţiază doua tipuri de deficit miastenic: • miastenia gravis în care se pot decela modificări timice (timan) precum şi unele anomalii imunologice (creşterea gamaglobulinelor. Curba are aspect regulat descendent. anticorpi antimuşchi si antitimus. neoplasm. La miastenici se observă o scădere a amplitudinii celui de-al II-lea şi al III-lea potenţial. Diagnosticul diferenţial al sindromului miastenic se face cu sindromul miasteniform Eaten-Lambert. anticorpi antireceptor de acetilcolină). de obicei paraneoplazie şi care nu se ameliorează cu anticolinesterazice. • Examenul capacităţii vitale cu testul de miostin.Diagnosticul deficitului miastenic se susţine pe: • Proba de efort care accentuează sau evidenţiază un deficit motor. Evoluţie şi prognostic. • Electromiograma cu stimularea nervului cubital cu frecvenţa intre 3 . Se utilizează prostigmina sau miostin tablete de 60 mg. Debutul localizat poate fi urmat de generalizare şi crize respiratorii cu sfârşit letal. Miastenia este o boala cu evoluţie imprevizibilă. 2 14 .

. iar ACTH-ul de sinteză (Certrosyn) se administrează în doze de 1 mg/zi. Prednisonul. Atropina combate fenomenele secundare miastenice (hipersalivaţie. transpiraţii. 15 .10 zile. .Timectomia în timon are indicaţie absolută. După un interval de 72 ore de la întreruperea miostinului se face testarea sensibilităţii la anticolinesterazice utilizând tensilen 2 mg intravenos. asistare respiratorie. • tratamentul care vizează mecanismul imun în patogenia bolii: . Tratamentul sindroamelor miastenice.Prednison în doze de atac de la 50 . În cazul cu tulburări respiratorii şi de deglutiţie se utilizează miostin injectabil. mioză. Se administrează în doză de 100 mg/zi timp de 4 luni şi 50mg/zi încă doua luni. după care reducerea dozei se face lent până la o doza de întreţinere de 10 .20 mg/zi. • Tratamentul crizei colinergice reprezintă de asemenea o problemă de terapie intensivă deoarece şi în acest caz trebuie întrerupt tratamentul cu miostin şi asistată respirator pe timpul suspendării medicamentaţiei anticolinesterazice. de aceea se impune ca la începutul tratamentului cu aceste medicamente doza maximă pe zi să fie atinsă în 7 . Sub respiraţie asistată se administrează ACTH sau cortizon.10 tab/zi în funcţie de gradul deficitului. Tratamentul de întreţinere este de 100 u/săptămână ACTH. Se utilizează anticolinesterazice şi prednison sau ACTH cu aceeaşi schemă ca şi în miastenie. Tratamentul crizei miastenice impune.Imuranul se foloseşte în tratamentul miasteniei ca imunosupresor.ACTH-ul se utilizează în doze de 100 u/zi.80 mg/zi până la ameliorarea simptomatologiei. . adesea. greaţă. ACTH-ul pot agrava deficitul miastenic la iniţierea tratamentului. dureri abdominale). Este necesar aici şi tratamentul bolii de bază.

PATOLOGIA MEDULARĂ
Structură şi funcţie, manifestări clinice ale sindromului medular; sindromul de hemisecţiune şi secţiune totală medulară, mielitele acute diseminate, compresiile medulare.

Măduva spinării este situată în interiorul canalului rahidian, ocupându-l de la gaura occipitală unde se continuă cranial cu bulbul până la nivelul superior al vertebrei L2. Dispune de aceleaşi învelişuri ca şi encefalul, dar spaţiul dintre măduvă şi peretele canalului spinal este mai mare decât spaţiul dintre encefal şi cutia craniana ceea ce îi asigura o protecţie mai mare faţă de traumatismele coloanei. La suprafaţă măduva spinării este învelită de piamater, între ele existând doar un spaţiu virtual. Deasupra piei mater urmează învelişul arahnoidian, între piamater şi arahnoidă existând un spaţiu real şi destul de larg în care circulă lichidul cefalo-rahidian. Existenţa lichidului cefalorahidian asigură posibilitatea deplasărilor medulare constituind un fel de tampon care protejează măduva faţă de efectele traumatice. În exteriorul învelişului arahnoidian se află dura mater, între aceasta şi arahnoidă existând un spaţiu restrâns. Între dura mater şi peretele osos al canalului spinal se află spaţiul peridural în care se găsesc plexuri venoase dispuse în ţesut conjunctiv şi adipos cu o structură laxă. Acest strat extradural joacă de asemenea un rol de tampon. Anatomic, faţa anterioara a măduvei este brăzdată de o fisură mediană care se numeşte şanţul median anterior. Lateral de acesta, de o parte şi de alta, la distanţe simetrice se găsesc două şanţuri neutrolaterale prin care merg rădăcinile anterioare ale măduvei spinării. Pe faţa posterioară a măduvei, pe linia mediană se află şanţul median posterior. Lateral de acesta se află cele două şanţuri postero-laterale prin care pătrund în măduva spinării
16

rădăcinile posterioare. Pe secţiune transversală substanţa albă este dispusă la periferie, iar substanţa cenuşie în interior. Substanţa cenuşie are aspectul literei H prezentând două coarne anterioare şi două coarne posterioare unite între ele printr-o bandă transversală care constituie comisura cenuşie. În mijlocul comisurii cenuşii se află canalul ependimar. Substanţa albă este divizată de fiecare parte în trei cordoane, medial şi ventral de cornul anterior se află cordonul anterior, între cornul anterior şi cel posterior se află cordonul lateral, iar dorsal şi medial de cornul posterior se află cordonul posterior. Vascularizaţia arterială a măduvei este asigurată prin trei axe longitudinale: - artera spinală anterioară în şanţul spinal anterior formată în regiunea superioară din ramuri ale arterei vertebrale apoi din unirea arterelor radiculare. În regiunea inferioară se anastomozează cu arterele postero-laterale. - arterele postero-laterale sunt formate din unirea ramurilor ascendente şi descendente ale ramurilor radiculare. Caracterul regional al vascularizaţiei medulare adulte permite delimitarea a trei teritorii vasculare verticale: - superior cervico-dorsal; - intermediar sau dorsal-medial; - inferior sau dorso-lombosacrat. Intramedular sunt doua mari curente: central format din arterele centrale detaşate din axul spinal anterior (4/5 anterioare ale măduvei) şi periferice din arterele detaşate din reţeaua coronară perimedulară 1/5 posterioară a măduvei. Fiziologia măduvei. Structura măduvei permite acesteia exercitarea a numeroase funcţii care se pot grupa în două categorii:
17

1. Funcţia proprie reflexă a măduvei 2. Funcţia de conducere fiind interpusă între centrii encefalici şi periferia corpului. Funcţia reflexă se efectuează prin intermediul arcurilor reflexe segmentare ale căror aferenţe sunt căile sensibilităţii iar aferenţele fibrelor motorii din cornul anterior. Principalele reflexe sunt: - Reflexul miotatic - are ca aferenţă calea sensibilităţii profunde şi aferenţa motorie cu rol în menţinerea tonusului şi pregătirea mobilităţii voluntare. - Reflexul deflexie - care are cel puţin trei neuroni, fiind un reflex de apărare faţă de stimulii nociceptivi. Funcţia de conducere se efectuează prin fascicolele ascendente şi descendente. - fascicolele ascendente sunt formate din calea sensibilităţii tactile şi termoalgezice în cordonul antero-lateral, calea sensibilităţii proprioceptive constituie în cordoanele posterioare şi inconştiente în periferia cordoanelor laterale. - fascicolele descendente formate din: fascicolul piramidal direct (cordon anterior), fascicolul piramidal încrucişat în cordonul lateral, căile descendente extrapiramidale (vestibulo-spinale, rubro-spinale, tecto-spinale, olivo-spinale, reticulo-spinale). O mare parte din activitatea vegetativă se efectuează prin intermediul sistemului vegetativ spinal. Centrii sudoripari vasomotori şi pilomotori aflaţi sub influenţa formaţiilor vegetative diencefalice şi a scoarţei. Tot în măduvă se află centrii celiospinali (C8 - T3), cardio-acceleratorii (T3 - T5) anospinali S1 - S3, centrii erectori S1 - S3 şi ejaculării (L4 - L5).

18

Simptomatologia clinică în afecţiuni medulare 1. Tulburările motorii se află pe primul loc în marea majoritate a cazurilor de suferinţă medulară. De la mici pareze până la paraplegii putem întâlni o gamă foarte variată a deficitului motor. Ele pot fi de tip central prin leziunile căilor medulare sau de tip periferic prin lezarea neuronilor motori periferici din coarnele anterioare ale măduvei. Pot exista şi leziuni medulare care interesează în mod simultan ambele sisteme motorii ale măduvei un tablou clinic complex cu elemente intricate de sindroame de neuron motor central şi de sindrom de neuron motor periferic. Reflexele osteotendinoase pot fi exagerate, polikinetice diminuate sau abolite. Tonusul muscular poate prezenta aspecte de la contractură piramidală până la hipotonie masivă. Tulburările trofice pot fi prezente într-un grad variabil sau pot lipsi. Pot fi constatate şi fasciculaţii. Toate aceste simptome sunt în funcţie de interesarea neuronului motor central sau a neuronului motor periferic.

2. Leziunile medulare generează şi diferite tulburări senzitive. Aşa de exemplu, tulburările de sensibilitate “cu nivel” sugerează o afecţiune medulară. Tulburările senzitive de tip “disociat” constituie şi ele o caracteristică pentru leziunile medulare (disociaţia siringomielică şi disociaţia tabetică). 3. Afecţiunile medulare în funcţie de nivelul lor (segmentele cervicale sau segmentele lombo-sacrate) generează şi o serie de fenomene vasomotorii, vegetative şi trofice caracteristice pentru aceste segmente medulare. După cum s-a mai arătat măduva cervicală determină o serie de perturbări respiratorii, cardiace. Afecţiunile lombo-sacrale se caracterizează prin prezenţa tulburărilor vegetative, trofice şi vasomotorii ale membrelor inferioare precum şi tulburări vezicale, anale şi genitale.
19

4. În leziunile medulare cronice şi de mare gravitate apare şi un cortegiu simptomatic propriu numai afecţiunilor medulare. Este vorba de aşa-zisele automatisme medulare. Ele se instalează în urma leziunilor transverse ceea ce înseamnă lezarea completă sau aproape completă a parenchimului medular la anumite segmente. Aceste automatisme se datoresc activităţii neuronilor motori periferici din măduva sublezională care îşi manifestă funcţiile proprii scăpate de sub acţiunea inhibitoare a neuronului motor central. Dintre aceste automatisme pe primul loc se situează reflexul de retracţie sau de triplă flexie care se declanşează prin stimuli banali aplicaţi pe faţa dorsală sau plantară a piciorului. Drept răspuns la aceşti stimuli se produce flexia coapsei, a gambei şi a piciorului. Flexia triplă are loc la bolnavi paraplegici care în mod voluntar nu pot efectua nici un fel de mişcare. Vom descrie pe rând sindroamele substanţei cenuşii şi sindroamele substanţei albe.

SINDROAMELE SUBSTANŢEI CENUŞII
- Sindromul de corn anterior se caracterizează prin pierderea rolului trofic, reflex tonic şi voliţional în segmentele atinse. El se manifestă prin: paralizii, hipotonie, areflexie osteotendinoasă şi atrofie cu reacţie de degenerescenţă. Aceste simptome sunt limitate la grupele musculare dependente de segmentele atinse şi nu se însoţesc de tulburări senzitive. - Sindromul cornului posterior se traduce prin dureri spontane apărute adesea brusc însoţite la debut de hiperestezie cutanată şi mai târziu anestezie superficială localizată în dermatoamele corespunzătoare segmentelor afectate. - Sindromul comisurii mijlocii se caracterizează prin disociaţie de sensibilitate cu caracter siringomielic de cele mai multe ori superficial.

SINDROAMELE SUBSTANŢEI ALBE
- Sindromul de cordon lateral este dominat de leziunea fascicolului piramidal şi ale fascicolului spinotalamic ducând la un sindrom piramidal
20

homolateral şi tulburări de sensibilitate cu disociaţie siringomielică heterolaterală. Atingerea bilaterală antrenează o paraplegie sau tetraplegie după nivelul leziunii. - Sindromul de cordon posterior se traduce prin pierderea sensibilităţii profunde discriminative cu disociaţie tabetică; secundar acestei perturbări apare pierderea coordonării ce duce la ataxia spinală, abolirea reflexelor osteotendinoase şi hipotonie. Aceste tulburări le întâlnim în tabes. Se mai întâlneşte uneori prinderea concomitentă a cordoanelor laterale şi posterioare cum găsim în sclerozele combinate.

Sindroame mixte
Ele interesează atât substanţa cenuşie cât şi substanţa albă şi se manifestă prin sindromul de secţiune totală sau parţială a măduvei.

SINDROMUL DE HEMISECŢIUNE A MĂDUVEI
(sindromul Brown - Sequard). Semnele clinice sunt localizate în porţiunea de corp subiacentă leziunii şi avem: De aceeaşi parte cu leziunea: - paralizie motorie homolaterală prin întreruperea fibrelor corticospinale transmisă prin paralizie de tip neuron motor central cu hiperreflexivitate osteotendinoasă, reflexe patologice: Babinski. - tulburări de sensibilitate profundă discriminativă prin atingerea fascicolelor Goll şi Burdach care nu s-au încrucişat. - paralizia vasomotorie homolaterală ce se traduce prin roşeaţa şi căldura pielii în cazurile recente şi cianoză în cazurile vechi datorită interceptării fibrelor vasoconstrictorii din cordonul lateral al măduvei lezate. De partea opusă leziunii:

21

anestezie superficială termoalgezică explicată prin lezarea fascicolului spinotalamic care sunt deja încrucişate.abolirea motilităţii sub nivelul leziunii. . reflexele abdonale abolite iar reflexul cutanat plantar este independent. deşi uneori găsim reflexul Babinski dar în faza de şoc medular găsim o anestezie totală sublezională. 22 . Apar importante tulburări sfincteriene caracterizate mai ales prin retenţia de urină şi materii fecale. SINDROMUL DE SECŢIUNE TOTALĂ MEDULARĂ La om o separare totală a măduvei de centrii supraiacenţi produce: . inferior sau total la fel şi caracterul tulburărilor de sensibilitate pentru membrul superior. De multe ori deasupra nivelului superior al anesteziei profunde deci de aceeaşi parte cu leziunea întâlnim o bandă de anestezie cu caracter radicular prin lezarea rădăcinii respective. . După sediul hemileziunii medulare observăm diverse tipuri de tulburări motorii şi senzitive. secreţia sudorală. areflexie osteotendinoasă.În regiunea cervicală apare o hemiplegie homolaterală.În segmentele corespunzătoare originii plexului brahial (C5-T1) paralizia membrului superior are un caracter particular fiind de tip radicular superior. Foarte repede apar tulburări trofice.tulburări sfincteriene şi sexuale. ..anestezie sublezională pentru toate modurile de sensibilitate. În cursul evoluţiei unei leziuni transversale medulare distingem mai multe stadii: . reflexele pilomotor şi vasomotor sunt abolite sublezional. . escare care avansează rapid în suprafaţă şi profunzime.Stadiul de şoc medular constă într-un deficit motor total sublezional şi hipotonie musculară.

iar sublezional sunt exagerate. reflexul cutanat plantar în extensie. . Lezarea la nivelul C5-C6 duce la paralizie flască a 23 . retracţii tendinoase. Cu toata absenţa motilităţii voluntare reapar reflexele medulare în următoarea secvenţă: reflexele vegetative (evacuarea reflexă a vezicii şi rectului). Aprecierea limitei superioare a leziunii medulare se face ţinând seama de nivelul superior al tulburărilor de sensibilitate şi al modificărilor de reflexe ştiut fiind că la nivelul leziunii ROT sunt abolite. infecţii intercurente . De regulă întâlnim tulburări respiratorii grave prin pierderea centrului frenic (C3-C5) şi ai nervilor intercostali. Sindromul medular descris are unele particularităţi în raport cu topografia leziunii: . Apar tulburările trofice caracterizate prin edeme dureroase ale membrelor inferioare. Tonusul muscular este crescut cu apariţia unei hipertonii predominant pe extensori. . În caz de secţiune anatomică transversală a măduvei după şocul medular măduva sublezională se comportă ca un segment eliberat de sub influenţa centrilor superiori recăpătându-şi progresiv automatismele ei funcţionale prin retragerea stării de inhibiţie supraalimentară.Stadiul de automatism medular urmează stadiul de şoc medular. iar la membrele superioare întâlnim alături de semnele de leziune ale sistemului motor central şi semne de neuron motor periferic prin distrugerea cornului anterior din motoneuronul lezat.Leziunea la nivelul umflăturii cervicale C5-T1 produce paralizii la membrele inferioare de tip piramidal. reflexul de automatism medular în tripla flexie.Leziunea cervicală superioară C2-C5 dă o tetraplegie cu anestezie pentru toate formele începând din regiunea cervicală în jos.Perioada de şoc durează 1-3 săptămâni putând fi urmată de o formă de caşexie terminală când moartea survine prin infecţie urinară.

Centrii urinari localizaţi la nivelul ultimelor segmente sacrate fiind distruşi se produce o retenţie de urină cu pierderea urinii prin preaplin.S5. De obicei lezarea conului terminal este însoţită şi de afectarea ultimelor rădăcini ale nervilor rahidieni care înconjoară măduva şi întâlnim astfel un sindrom asociat de “coadă de cal” şi con terminal. Diferenţierea simptomatologiei de con terminal de cel al cozii de cal este uneori greu de făcut. .Lezarea măduvei toracale sub T2 produce o paraplegie cu anestezie sublezională şi tulburări sfincteriene. existenţa uneori a fascicolelor. repartiţia simetrică a simptomatologiei şi tendinţa mare la escare ne fac să ne gândim la o leziune de con terminal al măduvei.membrelor superioare cu amiotrofii la muşchii inervaţi de C5-C6 cu reflex stilo-radial şi bicipital abolit. lipsesc tulburările de motilitate şi de alterare a reflexelor osteotendinoase. . semnul Babinski. tulburări sfincteriene şi tulburări de sensibilitate cu nivel. .Lezarea umflăturii lombare (L2-L5) produce paralizie parţială a membrelor inferioare cu hiperreflectivitate osteotendinoasă. Pentru leziunea de con terminal pledează tulburarea de sensibilitate simetrică uneori cu disociaţie siringomielică.Lezarea conului terminal S3-S5 se manifestă prin tulburări de sensibilitate sub formă de anestezie în “şa” perianogenitală corespunzând dermatoamelor S3 .S4 . Dintre afecţiunile măduvei spinării voi insista asupra compresiunii medulare şi asupra unor mielite. Repartizarea simetrică a simptomelor şi tendinţa mică la escare pledează pentru o leziune de coada de cal. 24 . În leziunea cozii de cal întâlnim dureri violente cu caracter radicular în special în regiunea perineului. Totuşi câteva elemente pot ajuta în această direcţie.

hernia de disc. de plămân.un sindrom lezional exprimat de suferinţa centrilor medulari ai rădăcinilor nervoase. .cauze vertebrale: morbul POTT. osteite. formaţiuni chistice (chist hidatic) sau tuberculoase.cauze radiculare: tumori.cauze meningeale: arahnoidite şi pahimeningite. de tiroidă. 25 . de sân. Modificări ale lichidului cefalorahidian în segmentul sublezional în ceea ce priveşte presiunea şi albuminorahia care traduc o jenă în circulaţia lichidului cefalorahidian. . neuroglioame. Se disociază clinic două sindroame: . tumori (meningioame). glioame sau metastaze vertebrale cu punct de plecare neoplasmul de prostată. fracturi şi luxaţii vertebrale. procese neoplazice primitive ale coloanei vertebrale.COMPRESIUNI MEDULARE Compresiunea lentă a măduvei în canalul rahidian inextensibil realizează un sindrom clinic destul de net ale cărui caractere generale se pot rezuma astfel: Compresiunea progresivă a măduvei se realizează la nivele variabile şi de etiologii multiple. a meningelui la nivelul compresiei. . Caracterul frecvent chirurgical al acestor compresii. Sindromul compresiv medular poate fi realizat de: .un sindrom sublezional exprimat de tulburările de conducere nervoasă în neuronii motori şi senzitivi subiacenţi etajului comprimat. în special neurinoame. Etiologie.

Sindromul compresiv extramedular evoluează în trei faze: 1. 26 micţiuni dificile sau . Schematic se pot separa: Sindromul lezional în care durerile radiculare şi cordonale devin mai puţin intense (poate să apară o paralizie de tip periferic uşor de pus în evidenţă dacă interesează un membru inferior). retenţie de urină. În timp poate să apară un dublu sindrom Brown-Sequard de intensitate inegală (parapareză sau dublă hemipareză inegală cu tulburările de sensibilitate inegale). Sindromul sublezional. 2. Tulburări motorii ce duc la o paraplegie spastică în extensie cu tot cortegiul semnelor piramidale. Faza de iritaţie radiculară care poate dura săptămâni sau luni şi exprimă iritarea rădăcinilor senzitive de tumoră. Procesul compresiv localizat extramedular poate fi premedular. Faza de compresie spinală totală apare prin accentuarea tulburărilor preexistente care tind spre o secţiune totală medulară. mai rar de măduva hipertrofiată (în tumori intramedulare). retromedular sau lateromedular. 3. Mai rar pot apărea dureri cordonale proiectate în partea inferioară a trunchiului şi în picioare.Clinic. Limita lor superioară are o mare fixitate şi o mare valoare diagnostică. Tulburările sfincteriene sunt constante: imperioase. Simptomatologia clinică este în faza iniţiala diferită în funcţie de localizarea procesului patologic intramedular sau extramedular. Tulburările senzitive obiective sunt constante şi fixe de tip hipo sau anestezice pentru toate tipurile de sensibilitate. dureri difuze. Faza de compresie spinală parţială realizând de obicei un sindrom de hemisecţiune medulară progresivă şi deseori atipică. ducând uneori la ataxia membrelor inferioare. Semnele pot fi de tip nevralgie intercostală uni sau bilaterală continuă sau predominând noaptea accentuate de tuse şi de strănut.

Compresiunile intramedulare sunt afecţiuni rar întâlnite cu o simptomatologie mult mai ştearsă decât compresiunile extramedulare. În timp apare o atrofie musculară.C4) în care sindromul lezional cuprinde dureri occipitale adesea cu atitudine antalgică. Pe lângă glioame mai pot apărea condroame. respiraţia. Cel mai des este vorba de glioame care pornesc din substanţa albă. Procesele intramedulare compresive pot evolua uneori cu perioade de exacerbare şi remisiune imitând astfel o leuconevraxită. Segmentul sublezional al măduvei este lipsit de controlul centrilor superiori ducând la apariţia reflexelor de automatism medular şi a reflexelor de apărare. Urmând paraplegiei în extensie se poate instala o paraplegie în flexie care exprimă suferinţa măduvei prin degenerarea ireversibilă a fasciculelor albe. escare de decubit. frecvenţa cardiacă. În aceste cazuri leziunea principală se află în porţiunea centrală a măduvei. La baza compresiunilor intramedulare se află diferite proliferări infiltrative sau alte anomalii greu abordabile pentru tratamentul chirurgical. Compresie cervicală (C2 . Lichidul cefalorahidian poate arăta o creştere marcată a albuminei. Diagnosticul nivelului compresiunii în raport cu sediul longitudinal al tumorii. După o perioadă de câteva luni pot apărea totuşi semne mielografice care se caracterizează printr-o migrare îngreunată a lipiodolului la nivelul compresiunii. Uneori în simptomatologia compresiunilor intramedulare apar tulburări de sensibilitate de tip disociat siringomielic în sensul păstrării sensibilităţii profunde şi afectării sensibilităţii termo-algezice. perturbarea reflexului pilo-motor. 27 . Timp indelungat compresiunile intramedulare pot să nu aibă modificări la examinările paraclinice.Tulburările vasomotorii şi simpatice constau în hipotermia membrelor inferioare. ependinoame şi malformaţii vasculare. Lipiodolul scurgându-se de o parte şi de alta sugerează o îngrăşare fuziformă a măduvei. inconstant poate să apară tulburări bulbare în ceea ce priveşte deglutiţia.

anestezia trunchiului şi a membrelor. tulburări senzitive. Sindromul sublezional duce la o paraplegie spastica. tulburări motorii. Sindromul sublezional duce la exagerarea reflexelor rotuliene cu spasticitatea muşchilor dependenţi de nervul sciatic. Compresie cervicală joasă cu simptomatologie lezională în umăr sau la membrul superior dând tulburări motorii de tip pareză sau plegie. Compresiunea conului terminal cuprinde deseori concomitent şi coada de cal realizând un sindrom paraparetic cu hipotonie şi abolire de reflexe osteotendinoase. nu are disociaţie albumino-citologică în lichidul cefalorahidian. 28 . modificări de reflexe osteotendinoase şi amiotrofii la nivelul extremităţilor distale ale membrelor superioare. tulburări de reflexe şi adesea tulburări de tip radicular.sindrom sublezional: tetraplegie spastică. . iar migrarea lipiodolului este posibilă cu uşurinţă. Compresia dorsală cu simptomatologie lezională în membrele inferioare dând tulburări senzitive.mielitele cronice care nu dau disociaţie albumino-citologică.scleroza în plăci în forma sa medulară prezintă pusee evolutive. hipo sau anestezie globala sau disociativă. Diagnosticul diferenţial şi etiologic al unei compresii medulare. Coroborarea elementelor de semiologie cu examenele paraclinice permit eliminarea următoarelor afecţiuni: . paralizia respiraţiei. Compresie medulară instalată lent . atrofie musculară şi tulburări sfincteriene accentuate.

malformaţii vasculare medulare rupte care pot duce la hemoragie generează o compresie medulară brutală. centrându-se apoi vertebrele suspecte aduce elemente importante de diagnostic. Eliminând aceste afecţiuni cauzele dominante ale compresiei medulare sunt: morbul POTT. arahnoiditele spinale şi alte cauze rare (chist hidatic) pot da un tablou de compresie medulară lentă.Traumatismul vertebral .scleroza laterală amiotrofică prezintă un sindrom piramidal la nivelul celor patru membre. In cazul tumorilor intramedulare etiologia este dominată de glioame. teratoamele şi condroamele. angioamele şi tumorile angiomatoase. Examenul radiologic simplu al coloanei vertebrale de faţă şi profil uneori şi 3/4 şi tomografia.Mielitele acute transverse pot realiza tabloul de compresie medulară mai ales în formele cu edem unde putem găsi modificări de lichid cefalorahidian. de prostată. Examene paraclinice. de plămâni şi tiroidă. la fel şi migrarea lipiodolului. lichidul cefalorahidian este normal. acuzele compresive blochează mai mult sau mai puţin circulaţia lichidului cefalorahidian. Tumorile extramedulare sunt în ordinea frecvenţei: meningioamele subdurale sau extradurale. segmentul sublezional putând fi izolat total ceea ce duce la modificarea presiunii şi 29 . Examenul lichidului cefalorahidian. Compresie medulară instalată acut: . . metastazele vertebrale ale cancerului de sân.. Herniile discale cu sediul cervical.Procese vasculare: ateromatoza arterelor medulare.

30 . Rezonanţa magnetică nucleară îşi are indicaţie majoră în patologia medulară privind tumorile intra sau extra medulare. Deseori se asociază unor boli infectocontagioase: gripa. Tratament. O compresie medulară netratată duce la o paraplegie totală. Tratamentul este neurochirurgical şi evoluţia este mai bună dacă intervenţia este făcută cât mai repede. echovirusuri. stafilococ şi streptococ). evoluţie şi diagnostic. Pentru unele tumori după extirparea totală sau parţială se fac indicaţii de radioterapie. subacută sau cronică. Mielitele reprezintă o categorie mult mai rar întâlnită faţă de compresiunile medulare. Ele au la bază în marea majoritate a cazurilor agenţi virali mai rar bacterieni. Evoluţia mielitelor este determinată în majoritatea cazurilor nu de natura agentului patogen ci de complexitatea mijloacelor terapeutice folosite. virusuri herpetice dintre care unele au un tropism electiv faţă de parenchimul nervos. încă din faza radiculară sau de compresie incipientă. leptospiroza sau spirocheta palida.compoziţiei chimice a lichidului cefalorahidian cu o marcantă creştere a proteinelor. Aceste procese inflamatorii denumite mielite pot evolua sub o forma acuta chiar hiperacută. Dintre agenţii bacterieni pe primul plan se află bacilul Koch urmat de germeni piogeni (pneumococ. AFECŢIUNI INFLAMATORI ALE MĂDUVEI Mielitele. Mielografia cu substanţă de contrast este investigaţia care permite afirmarea compresiei medulare cu blocaj complet sau incomplet al circulaţiei lichidului cefalorahidian. infecţie cu arbo-virusuri. rareori pot fi şi ciuperci. Uneori la baza proceselor inflamatorii ale măduvei stau infecţii cu spirochete.

edeme şi răceala tegumentelor în teritoriul paralizat pe fondul cărora se dezvoltă rapid flictene şi apoi escare. Paraplegia sau tetraplegia (în raport cu înălţimea leziunii) este flască cu hipotonie musculară. Se poate asocia o stare febrilă moderată. Se descrie în mod clasic tabloul realizat de mielita transversă acuta în care leziunea se întinde pe mai multe neuromere şi cuprinde întreaga suprafaţă de secţiune a măduvei. reflexele osteotendinoase sunt abolite în teritoriul sublezional. Tulburările sfincteriene sunt intense şi constante de tipul retenţiei sau incontinenţei contribuind şi ele la dezvoltarea rapidă a escarelor. Muşchii dependenţi de coarnele anterioare din teritoriul lezat prezintă o atrofie precoce cu electromiograma de degenerescenţă. Tulburările vasomotorii şi trofice sunt reprezentate de vasoparalizii cu cianoză. cervicală cuprinzând şi structurile bulbare ducând la tulburări respiratorii şi circulatorii grave realizând tipul ascendent Landry. disurie. Un sindrom infecţios grav plecând de la o retenţie urinară sau suprainfectarea escarelor poate duce la un sfârşit fatal.Clinic. care este un sindrom evolutiv clinic şi nu o entitate nosologică. rahialgii în centură. Evoluţia poate fi favorabilă când prin reducerea edemului măduva sublezională îşi reia treptat funcţiile metamerice şi segmentare fiind definitiv suprimate funcţiile căilor 31 . Uneori o mielită cu nivel lombar poate deveni succesiv toracală. Evoluţie. parestezii în membrele inferioare. Tulburările senzitive obiective sunt de obicei de tipul unei anestezii pentru toate modurile cu nivel sub focarul mielitic. semnul Babinski bilateral poate să apară precoce. Perioada de stare urmează prodoamelor descrise sau apare brusc realizând o paralizie flască senzitivo-motorie. Mai rar şi cu un prognostic mai favorabil putem întâlni şi o hipoestezie sublezională cu persistenţa unor teritorii relativ normale. Debutul poate fi brutal apoplectiform sau precedat de o fază premonitoare cu rahialgii intense mai ales în focarul mielitic.

Tipul de mielită acută diseminată caracterizată prin focare mielitice diseminate în substanţa albă a măduvei împrumutând aspectul polimorf şi nesistematizat al sclerozei în plăci la care însă nu avem elementul repetitiv al puseelor. o pleiocitoză pledând pentru prinderea meningelui (meningomielită).Sequard în care leziunea medulară poate fi doar pe jumătate de măduvă. este datorată probabil edemului din focarul mielitic.lungi ascendente şi descendente. Prognosticul mielitei transverse este întunecat de prezenţa escarelor. este indicat să nu fie făcută. Creşterea albuminorahiei este moderată putând însă să ajungă până la valori foarte mari 5 .6 g 0/00. În faza secundară sindromul lichidian se ameliorează treptat. mai ales albumino-citologică. Simptomatologic am descris-o în sindromul de hemisecţiune medulară. Dintre examenele paraclinice puncţia rahidiana cu extragerea de lichid cefalorahidian ne furnizează date importante. Frecvent întâlnim o reacţie celulară discretă în prima fază predominant limfocitară. a ascensiunii procesului infecţios. Sunt prezente reflexele de automatism medular intens cu fenomene de triplă flexie. Miografia cu substanţă de contrast deşi de mare ajutor în diagnosticul diferenţial cu o compresie medulară. a tulburărilor sfincteriene. apare un automatism sfincterian cu golirea reflexă a vezicii urinare iar tulburările vasomotorii şi trofice se atenuează. 32 . Forme clinice: Mielita tipul Brown . Tendinţa marcată de disociaţie. Faza aceasta este anulată clinic de reapariţia în teritoriul sublezional a reflexelor cutanate şi osteotendinoase paralel cu revenirea tonusului muscular care duce la contractură realizând paraplegia spastică. realizând un tablou paraclinic de compresie medulară cum întâlnim în formele pseudo-tumorale de mielită acută în care neurochirurgii dacă intervin nu găsesc decât o măduvă mult edemaţiată şi congestionată. mai ales în formele pseudotumorale.

a fenomenelor de neuronofagie şi a proliferărilor nevralgiilor. 3. rujeola. semnele unei infecţii bacteriene. difterie). Anatomopatologic distingem trei etape evolutive: 1. 2. Etiologia este diversă predominând cea virală dar de multe ori agentul cauzal rămâne neidentificat. varicela. de obicei diseminate (encefalomielite). Mielitele secundare: unei infecţii evidente (febra tifoidă. celulele din substanţa cenuşie prezintă fenomenul de cromatoloză iar mielina cilindraxilor este fragmentată. Perioada focarului mielitic roşu cu hipervascularizaţia meningelui cu artere înconjurate de un manşon de leucocite. O mielopatie acută de origine vasculară datorită unei hematomielii este însoţită de dureri violente la nivelul focarului de hematomielie. unei intoxicaţii (arsenic.Forme etiologice: Mielitele primitive apar cu sau fără semne infecţioase generale realizând aspecte clinice diferite. O formă aparte este constituită de mielita care se instalează în urma serurilor şi vaccinurilor realizând mielitele. Perioada cicatriceală în care insulele de nevralgii au luat locul ţesutului distrus. iar piamater care a participat la procesul inflamator dispărut realizează simfiza meningo-medulară. alcoolism). unei afecţiuni toxice (tetanos. Factor comun al acestor forme rămâne absenţa sau discreţia semnelor de laborator lichidiene şi generale. Un abces epidural se însoţeşte de dureri violente la nivelul coloanei vertebrale. 33 . Perioada focarului mielitic alb caracterizată prin apariţia corpilor granuloşi. mieloencefalitele sau mieloradiculitele post seroterapie. leucocitoză. stări septicemice). Diagnosticul diferenţial al mielitelor acute se face excluzând oricare alt factor care poate determina un sindrom medular acut.

Sindromul de compresie medulară de orice etiologie (traumatic. Ca tratament adjuvant aplicăm vitaminoterapie din grupul B şi C care ajută la refacerea activităţii celulelor nervoase şi a cilindraxilor din jurul focarului necrotic. Sindromul mielitic apărut în cadrul unei scleroze în plăci este de obicei tardiv şi prezenţa puseelor ne ajută în diagnostic. simetrice cu tulburări de sensibilitate de tip periferic de obicei fără tulburări sfincteriene. Tratamentul nespecific cuprinde preparatele cortizonice care se adresează edemului şi reacţiilor inflamatorii importante. Poliradiculonevrita cu paraliziile flasce ascendente. Tratamentul etiologic este posibil în mielitele bacteriene metastatice în care după identificarea germenului se administrează după antibiogramă antibiotice în doze mari. Mişcările pasive începute chiar din faza acută întârzie apariţia tulburărilor trofice şi ajută apoi perioada de recuperare. 34 . Mecanoterapia poate duce la recuperări motorii importante.Tromboza arterei spinale anterioare are semne clinice particulare lăsând indemnă regiunea posterioară a măduvei. După depăşirea perioadei acute masajul şi intensificarea mişcărilor pasive evită apariţia retracţiilor tendinoase cu atitudini vicioase ale segmentelor. De importanţă vitală este prevenirea escarelor şi a infecţiilor urinare. tumoral) trebuie luat în discuţie în special în formele pseudo-tumorale ale mielitelor. Tratamentul mielitelor acute se face etiologic şi simptomatic.

Vârstă. indiferent de natura sa: tumori. Prin tumori cerebrale propriu-zise se înţeleg numai procesele expansive intracraniene care derivă din ţesutul nervos. Clasificarea tumorilor cerebrale. neurinoamele (7. • Simptomaţologia principalelor tumori cerebrale. fenomene de angajare temporală şi occipitală. tuberculoame. rădăcinile nervilor cranieni şi hipofiză. în raport cu celelalte afecţiuni ale sistemului nervos reprezintă 1-3 % (Arseni. Metastazele cerebrale sunt tumori intracraniene secundare. malformaţii vasculare expansive. Tumorile cerebrale pot apărea la orice vârstă. • Sindromul de hipertensiune intracraniană. Tumorile intracraniene primare sunt acele procese expansive intracraniene care derivă din ţesutul nervos propriu-zis. În clasificarea propusă de Arseni tumorile cerebrale se împart în: 35 . Tumorile cerebrale sunt destul de frecvente urmând din acest punct de vedere tumorile de sân şi de uter sunt mai frecvente decât tumorile gastrice. pseudotumori. 1957). abcese.3 %) . parazitoze. hematoame. mai frecvent între 10-50 ani. Incidenţă. gome. resturi embrionare. metastazele (15 %). Frecvenţă.PROCESE EXPANSIVE INTRACRANIENE • Clasificarea proceselor expansive intracraniene şi a tumorilor cerebrale. Tumorile intracraniene. Date generale: Prin proces expansiv intracranian se înţelege orice proces înlocuitor de spaţiu. Peste 50 % din numarul tumorilor intracraniene îl reprezintă glioamele urmând meningioamele (15 %). din meninge şi din resturile embrionare.

. Staza venoasă la rândul său contribuie la apariţia edemului 36 . tulburărilor circulatorii sanguine şi lichidiene precum şi edemului cerebral peritumoral.a) Tumorile derivate din resturile embrionare datorită viciilor de endogeneză constituind tumorile disembrioplazice. În dezvoltarea sa procesul expansiv comprimă vasele şi determină apariţia stazei venoase.I. Procesul expansiv comprimă şi deplasează formaţiunile anatomice. Simptomele H. Tot aici încadrăm tumorile dezvoltate din plexurile coroide. Clinica proceselor expansive intracraniene.tumori din seria neuronală.C. 3. II.C. Tumorile dezvoltate din celule adulte care se găsesc în sistemul nervos central se clasifică în: 1.R. b) Tumorile dezvoltate din celule adulte le putem împărţi în două grupe: I-tumori dezvoltate din celule adulte care se găsesc în sistemul nervos central şi II . Comprimarea venei Gallen creşte şi mai mult staza venoasă. Tumorile derivate din meninge sunt meningiomul (tumoare benignă) şi sarcomul dural (tumoare malignă).) şi de suferinţă focală. reduce treptat capacitatea craniană. Procesul expansiv intracranian de emisfer cerebral deplasează emisferul pe linia mediană şi produce un obstacol în resorbţia L. se datoresc volumului procesului înlocuitor de spaţiu. la nivelul vilozităţilor arahnoidiene parasagitale ceea ce duce la continuarea stazei venoase.tumori din seria glială (adevărate glioame).tumori din seria celulelor pineale.I.C. iar pe de altă parte. .tumori dezvoltate din meninge şi derivatele sale. papilomul coroidan (benignă) şi carcinomul plexurilor coroide (tumoare malignă). . 2. I. Dezvoltarea oricărui proces expansiv intracranian poate duce la apariţia a două grupe de simptome: de hipertensiune intracraniană (H.

un proces expansiv intracranian care se dezvoltă în primii ani de viaţă poate să nu dea fenomene de H. cefaleea fiind declanşată de distensia peretelui ventricular. Cefaleea este foarte frecvent întâlnită.I. H.R. decât în cele supratentoriale. considerate a fi cele mai importante se mai adaugă şi tulburări endocrine. Se creează astfel un cerc vicios.C. prezenţa sa fiind dependentă în special de localizarea procesului expansiv şi de natura acestuia. parezele de oculomotori. (ventricul III. făcând să crească presiunea intracraniană din care cauză staza venoasă se accentuează.R.C. ventricul IV). epilepsia.C. Acumularea de L. greţurile şi vărsăturile. prin distensia ventriculului III ce produc o suferinţă hipotalamo-hipofizară (tulburări sudorale. apare astfel mai precoce şi mai intensă în procesele expansive de fosă cerebrală posterioară. apare în 40 . fiind expresia unei compresiuni locale şi devine difuză când apare H. deoarece se produce o disjuncţie a suturilor oaselor craniului. procesul expansiv acţionând în aceste cazuri ca un factor mecanic. Simptomele de H. tulburările psihice. sunt cefaleea.I. apeduct. La aceste semne.C. La început este de intensitate mică şi intermitentă. Ea produce şi o hipersecreţie de L. Sindromul de H.cerebral.C. apoi se accentuează şi devine continuă.. tulburările vestibulare.C.C.. duce la destinderea ventriculilor şi astfel apare hidrocefalia.C.I. staza papilară. Hidrocefalia mai este produsă şi de procesele expansive intracraniene care se dezvoltă pe traiectul de scurgere a L.I. În cele mai multe cazuri cefaleea este primul simptom clinic. 37 .C. Apariţia cefaleei în crize şi încetarea ei bruscă.I. La început are un caracter local. Apariţia simptomelor de H.I.R.). dereglări termice. bradicardie.88 % din procesele expansive intracraniene. metastaze) decât în procesele expansive benigne. semnele de iritaţie meningeală. de asemenea este mai accentuată în tumorile cu evoluţie mai rapidă (astrocitoame maligne. depinde uneori de vârsta bolnavului. etc. constituie unul din caracterele importante ale proceselor expansive intraventriculare.

Staza papilară este însoţită de o acuitate vizuală bună.C.40 % din procesele expansive intracraniene nu se întâlneşte însă stază papilară. duc bolnavul la caşexie. Uneori ele sunt frecvente. Staza papilară este semnul obiectiv important de H. Ea poate să apară sau să se exacerbeze la diverse mişcări şi schimbări de poziţie a capului. Percuţia craniului decelează de cele mai multe ori o zonă dureroasă la nivelul unde se localizează procesul expansiv. Înaintea apariţiei stazei papilare se constată o mărire a tensiunii arterei centrale a retinei care scade sau se normalizează în momentul apariţiei stazei papilare.Cefaleea este mai accentuată dimineaţa. vărsăturile cedează temporar. deshidratarea medicamentoasă sau drenarea unei cantităţi de lichid ventricular fac să scadă durerea de cap. se instalează scăderea acuităţii vizuale. Ea poate fi uni sau bilaterală. Vărsăturile se pot produce şi fără efort sau greaţă. Alteori apar dimineaţă cu stomacul gol sau odată cu schimbarea poziţiei capului. poststază. În 20 . totuşi uneori pacientul se plânge de obnubilarea pasageră a vederii. După deshidratare sau puncţie ventriculară. nefiind legate de alimentaţie. care se întâlneşte în tumorile de 1/3 internă a aripii de sfenoid.I. care cedează definitiv odată cu extirparea procesului expansiv. Sunt mai frecvent întâlnite în procesele expansive de fosă cerebrală posterioară. cefaleea dispare. 38 . iar tusea şi eforturile fizice o exacerbează. Prezenţa stazei papilare la un ochi şi a atrofiei optice primitive cu scotom central la celalalt ochi (la care se adaugă şi anosmie de partea atrofiei optice) constituie sindromul Forster-Kenedy. Vărsăturile. Când apare atrofia optică secundară. Greţurile şi vărsăturile apar în 50 % din cazurile cu procese expansive intracraniene. care poate merge pană la cecitate.. În procesele expansive cu evoluţie lentă şi progresivă sau la bătrâni. Odată cu apariţia atrofiei optice. staza papilară poate lipsi.

C. accentuată. Pe măsură ce starea se agravează.C. ele reprezintă o tulburare generală a creierului şi nu o suferinţă locală ca în procesele expansive de lob frontal. Tulburările psihice din H. somnolent. În procesele expansive de fosă cerebrală posterioară se poate pune adeseori diagnosticul de proces expansiv şi chiar de localizare precisă după examenul aparatului vestibular. se caracterizează iniţial prin diminuarea globală a activităţii psihice. dezorientare. se produc tulburări psihice accentuate şi precoce. Semnele de iritaţie meningeală sunt urmare a suferinţei intracraniene generale apărute după creşterea presiunii intracraniene. În prezent. În 70 % din procesele expansive intracraniene există o repercursiune asupra aparatului vestibular. sunt comune. vederea nu revine chiar dacă se practică operaţie radicală. edemul cerebral peritumoral fiind mare şi evoluţia fiind rapidă.Pierderea vederii după stază papilară este definitivă. În metastazele cerebrale. scăderea memoriei. fiind rar întâlnite (în special perechea VI). Ele pot fi intermitente sau continue. 39 .C. Se întâlnesc frecvent în metastaze şi în tumorile de fosă cerebrală posterioară.I. oricare ar fi localizarea procesului expansiv. aceste pareze au o valoare mai mica. Redoarea cefei. stuporos şi intră în comă. diagnosticul fiind stabilit precoce. confuzie. semnul Kering. Parezele oculomotorii pot fi provocate de H.C.I.. semnul Brudzinski sunt frecvent întâlnite şi uneori sunt atât de accentuate încât se poate vorbi de o adevărată formă pseudomeningeală a H.I.I. deşi tumoarea este mică. pacientul devine indiferent. Tulburările psihice din H. Tulburările vestibulare prezintă o valoare deosebită. apatic. veche. Tulburările psihice depind adeseori şi de natura procesului expansiv.

Mai frecvent. Simptomele de focar variază şi după durată procesului expansiv intracranian.. bradicardia se întâlneşte în hematomul extradural. Cu cât procesele expansive sunt mai apropiate de circumvoluţiunea rolandică cu atât ele se manifestă mai curând prin epilepsie.50 % din cazuri.C.I.2 % din totalul tumorilor supratentoriale). care sunt semne de suferinţă a întregului creier. Dacă după o epilepsie generalizată se produce o mono sau o hemipareză se poate admite ca debutul crizei a fost jacksonian. SIMPTOMELE DE LOCALIZARE A TUMORILOR CEREBRALE Tumorile supratentoriale 1.C. La acestea se adaugă şi simptomele provocate de tulburările vasculare locale consecutive compresiunii.Bradicardia se întâlneşte în cazurile de mare H. 40 . Lobul frontal. Tumorile lobului frontal sunt ca localizare cele mai frecvente tumori întâlnite de neurochirurgie (19. Ele sunt caracteristice pentru fiecare localizare a procesului expansiv şi sunt date de iritaţia sau de deficitul neuronal pe care îl produce procesul expansiv la nivelul unde se dezvoltă. Epilepsia se poate întâlni printre simptomele de debut sau în cursul evoluţiei. Spre deosebire de semnele de H. Procesele expansive benigne dau mai frecvent epilepsie decât cele maligne.I. instalată brusc şi mai ales în cazul proceselor expansive de fosă cerebrală posterioară.. Apare în proporţie variabilă de 15 . simptomele de focar sunt cele care indică sediul procesului expansiv intracranian.

Astrocitomul malign (glioblastomul).I. Deficitul motor controlateral progresează rapid sau se instalează brutal. Tulburările psihice frontale apar mai rar şi tardiv. mai ales bărbaţi. Apare destul de repede H. accentuându-se treptat sau după o criză de epilepsie focală.5 % din cazuri) constând în stări demenţiale. marcată în special de crize comiţiale. confuzie. Cele mai frecvente sunt glioamele.C. Lobul temporal Tumorile temporare se situează pe locul al doilea. cu crize de epilepsie. tulburări de comportament..C. 1973). în timpul multor ani. forma de gliom cea mai frecventă. Debutul este frecvent prin crize comiţiale. Uneori există modificări osoase craniene. Epilepsia este mai rară. Evoluţia este lentă. epilepsie de obicei generalizată şi fără a fi precedată de aura. apărând uneori chiar de la început. apare tardiv. în schimb tulburările psihice sunt frecvente. tulburări caracteriale. în general la adulţii tineri. în schimb cefaleea este frecventă. Evoluţie de câteva luni spre comă .În cadrul simptomatologiei generale tulburările psihice sunt frecvente (76. în ordinea frecvenţelor localizărilor tumorale cerebrale. Oligodendrogliomul are o evoluţie foarte lentă. Meningioamele cu răsunet asupra lobului frontal evoluează lent. paralizie facială controlaterală. O tumoare situată mai posterior spre scizura rolandică se manifestă printr-o simptomatologie diminuată de semnele motorii şi de crizele de epilepsie adversivă fără pierdere a conştientei în timp ce o tumoare dezvoltată mai anterior vă avea o simptomatologie dominată de tulburările psihice şi crize adversive cu pierderea cunoştinţei. după tumorile frontale. la început focalizate. 2. Astrocitoamele ar avea cea mai 41 . Deficitele motorii sunt la început fruste. H.I. are o evoluţie rapidă. reflexul de apucare forţată controlateral sau bilateral. Ele reprezintă 17 % din totalul tumorilor supratentoriale (Arseni. Tulburările psihice sunt mai rare. Astrocitomul benign-frontal a fost considerat tipul de tumoare frontală.

ele sunt asociate de deficite motorii.C.C. În această eventualitate cele mai frecvente semne sunt crizele psihosenzoriale. Meningioamele dezvoltate pe convexitate şi care determină secundar o suferinţă a lobului temporar se însoţesc uneori de semne importante ale unui sindrom temporal. evoluţia lor fiind de 2 . tulburări de vorbire (in leziunile emisferului dominant) şi tulburări psihice. etc. ulterior apărând semne de localizare. (60 . Crizele de epilepsie apar tardiv. apar progresiv în perioada de stare. Astrocitomul începe adesea prin crize care rămân mult timp unicul simptom. crize jacksoniene sau senzitive. Manifestările epileptice în tumorile lobului temporal sunt frecvente şi variate (crize majore. halucinaţii diverse.3 ani. 3.I. După Arseni (1973) ele reprezintă 10. tulburări de vorbire. Este cazul meningioamelor de creastă sfenoidă sau convexitate la care semnele de suferinţă a lobului temporal sunt acompaniatoare. tulburările de câmp vizual. modificări paroxistice ale conştiinţei.). tulburări vegetative. false absenţe. stări de vis. 42 . Uneori lobul temporar suferă prin compresiunea exercitată de o tumoare dezvoltată în afară lobului dar în vecinătate.I. Cele mai frecvente semne sunt cele de H. parietal şi occipital. afazie. de tip neconvulsivant. Glioblastoamele pot debuta cu semne de H.I.C. automatisme psihomotorii. urmând lobul frontal. Fenomenele de H.8 % din tumorile supratentoriale. de câmp vizual. După Arseni şi colaboratori caracteristică pentru leziunea temporală este starea de vis. Tumorile ocupă locul al treilea în cadrul tumorilor cerebrale. La început ele sunt rare. manifestări epileptice.65 % din bolnavii studiaţi în perioada de stare)..frecventă localizare în lobul temporal. Lobul parietal.

Cea mai frecventă tumoare care determină o suferinţă parietală este gliomul.I. parezele. După Arseni (1973) şi colaboratorii în tumorile parietale pure cele mai frecvente simptome ar fi crizele de epilepsie focalizate senzitive sau motorii. acalculia sunt cele mai frecvente. Simptomele apraxoagnozice în leziunile de emisfer drept sunt frecvente (aproximativ în 80 % din cazuri). tulburările somatognozice.I. însoţit uneori de tulburări psihice moderate şi apoi mai tardiv şi de H. dar de obicei ele nu sunt majore. agrafia. Meningiomul convexităţii care determină o suferinţă parietală debutează de regulă prin crize de epilepsie focalizată faciobrahială. Tulburările motorii apar în cazul extinderii tumorii spre anterior sau în profunzime. dacă nu se intervine operator. adesea ani. În perioada de stare 45 % din bolnavi au fenomene de H. Deficitele de câmp vizual sunt inconstante. Oligodendrogliomul are o lungă perioadă de evoluţie numai cu crize focale.C. însoţit la un moment dat şi de o hemipareză predominant faciobrahială.I. prin crize de epilepsie focalizată în membrul inferior.C. Târziu. De menţionat că în cazul unei tumori parietale deficitele de sensibilitate sunt pe primul plan. Astrocitomul benign începe de obicei cu crize de epilepsie focalizată care evoluează mai mult timp şi se acompaniază treptat de un sindrom parietal. parezele însoţind tardiv acest tablou clinic ca şi fenomenele H. se conturează un sindrom parietal tipic. chiar în cazul tumorilor posterioare. Meningiomul parasagital debutează de regulă. Tardiv se completează cu un sindrom parietal.C. apar tulburări psihice şi fenomene de H. În leziunile de emisfer stâng alexia. tulburările de sensibilitate subiectivă şi obiectivă (superficială şi profundă).I. După o perioadă lungă de evoluţie. apraxia constructivă. Ulterior apare o hemipareză cu debut crural 43 .C. În perioada de stare sindromul parietal este de cele mai multe ori caracteristic.

Tumorile talamusului. Tumorile occipitale sunt mai puţin frecvente.I. agnozii vizuale (în leziunile profunde de emisfer dominant) şi prosopagnozie (în leziunile de emisfer minor). După Arseni şi colaboratorii aceste mişcări se explică prin compresiunea arterei coroidiene anterioare.C. după care urmează meningioamele (24.2 %) şi metastazele (4. După ablaţia tumorii. fie în cursul dezvoltării unor tumori intracraniene aflate la distanţă de formaţiunile extrapiramidale.sau numai un deficit motor crural. În perioadă de stare deficitul motor se însoţeşte de tulburări de sensibilitate care însă foarte rar completează un sindrom parietal. Dezvoltarea ulterioară fără intervenţie. În ceea ce priveşte tumorile talamice. 4. prin preluarea unei circulaţii normale. In general tumorile occipitale au ca simptome frecvent hemianopsie homonimă (90 % din cazuri) de obicei cu conservarea vederii maculare. Evoluţia medie este de până la 6 luni. Ele reprezintă 5 % din tumorile cerebrale studiate de Arseni şi colaboratorii (1973). Tumorile sunt factori etiologici în determinarea unor tulburări extrapiramidale. De asemenea apar frecvent tulburări psihice şi epileptice. Lobul occipital. apărând în special la tineri bărbaţi. În cazul tumorilor care inervează nucleii striaţi s-a remarcat că în general ele se însoţesc destul de rar şi discret de mişcări involuntare. 6.3 %) . Cefaleea este un semn de debut.05 %). Tulburări de nuclei striaţi. ceea ce duce în mod progresiv la fenomene ischemice în nucleii striaţi. Nucleii cenuşii centrali. acestea reprezintă 1 % din tumorile cerebrale. tulburările extrapiramidale dispar. Aceste tulburări pot apare fie în cazul dezvoltării unor tumori la nivelul nucleilor striaţi. alături de tulburări de memorie. permite apariţia tulburărilor psihice şi a manifestărilor de H. emoţionale sau tulburări 44 . 5. Cele mai frecvente sunt glioamele (71.

Tumorile intraventriculare sunt mult mai frecvente la copii şi tineri. La nivelul ventriculului III predomină cele benigne. Astrocitoamele pediculaţe au de asemenea o simptomatologie puţin caracteristică. iar semnele de localizare discrete sau chiar absente. cele mai frecvente sunt deficitele piramidale. În cadrul cărora vărsăturile sunt adesea pe primul plan. tulburări psihice. depresive sau paranoice. Tumorile sistemului ventricular. În ventriculul IV. Cele de ventricul III sunt foarte rare. tulburări piramidale şi extrapiramidale (tremur. sunt pe primul plan. În cadrul simptomatologiei semnele de H. şi tulburările intelectuale. Cefaleea apare brusc sau se accentuează brusc şi dispare sau se ameliorează tot brusc. semnele de H. Evoluţia este relativ scurtă. gustative.I. 45 . Cele maligne au o evoluţie rapidă. Ependinomul este o tumoare prin excelentă intraventriculară. meningioamelor şi glioamelor pediculate. fiind dominant. În perioadă de stare. După Arseni (1973) cele mai importante simptome sunt: cefalee.I. În ceea ce priveşte tumorile intraventriculare în afara chisturilor coloide. 7. nu se poate vorbi de o localizare pur intraventriculară a tumorilor. cuprinderea formaţiunilor fiind o regulă.I.C. urmând ependimomul şi apoi papilomul. În ventriculul lateral se dezvoltă mai ales la nivelul carefeului. etc. în perioadă de stare sindromul de H. cea mai frecventă localizare este cea a meduloblastomului (cea mai frecventă tumoră de fosă cerebrală posterioară la copii). În tumorile de ventricul IV debutul se face cel mai des prin semnele sindromului de H. Sediul de predilecţie este ventriculul IV la nivelul planşeului pe care însă nu-l infiltrează masiv ca alte tumori. În general ependinomul apare des în primele decade de vârstă. atetoza) şi tulburări endocrine.C.I. care au adesea o evoluţie remisivă.C. vizuale sau auditive. halucinaţii olfactive.psihice maniacale.C.

ventricul IV). dacă se dezvoltă posterior. După C. diabet insipid. Glioamele de chiasmă sunt rar întâlnite. Reprezintă circa 4 % din totalul tumorilor endocraniene şi se manifestă în special prin tulburări endocrine (dereglări ponderale. cele mai frecvente tumori care interesează regiunea hipotalamică sunt craniofaringiomul. tulburări genitale.8. Tumorile subtentoriale Tumorile de fosă cerebrală posterioară. Ele au în general o evoluţie de lungă durată (de ordinul anilor) şi se manifestă prin tulburări oftalmologice (exoftalmie. etc. În tumorile subtentoriale simptomele de H. Meningioamele supraselare reprezintă circa 7 . întâlnită la copii sau tineri. care evoluează de-a lungul unei lungi perioade (ani). Tumorile care afectează hipotalamusul sunt primitive. Ele ajung să comprime hipotalamusul ca şi tija sau glanda pituitară. infiltrative sau compresive de vecinătate şi secundare (metastatice). reprezentând doar 5 % din tumorile dezvoltate la bază creierului. glioamele de chiasmă. sunt precoce şi foarte accentuate. disdiadocochinezie şi hipertermie. scăderea acuităţii vizuale. polidipsie. Simptomele pot fi uneori de partea opusă leziunii. Găsim hipotonie.) şi atrofie optică. polifagie). foarte rar peste 30 de ani.C. ataxie cerebeloasă. Tumorile de emisfer cerebelos se manifestă prin sindromul cerebelos. diabet insipid. însoţindu-se de cefalee şi tulburări endocrine.I.C. Tumorile talamusului. atrofie optică) şi tulburări hipotalamo-hipofizare (amenoree.I.10 % din totalul meningioamelor intracraniene. 1. modificări ponderale. fie printr-o acţiune directă a 46 . Arseni. Craniofaringiomul este o tumoră disembrioplazică. tulburări genitale. tremurătură intenţională. Simptomele de focar variază cu localizarea tumorii (cerebel) unghi ponto-cerebelos. Clinic cel mai important semn este scăderea acuităţii vizuale.. tulburări vestibulare fie prin H.

redoare de ceafă. apare un sindrom de H. pulsul bradicardiac. Tulburări din partea nervilor cranieni. membrele superioare şi inferioare sunt în extensie. Flectarea capului înainte lărgeşte diametrul antero-posterior al lojei cerebeloase şi micşorează astfel presiunea tumorii asupra bulbului. polifagie. para-pareză.C. Sunt rare. tulburări senzitive. toracice. respiraţia este zgomotoasă. poate fi uneori rotat. Mobilizarea capului declanşează dureri şi agravează simptomele de H. Adesea. 2. Substanţa reticulată ar jucă rol în producerea acestor crize.tumorii asupra căilor labirintice. dureri abdominale. Se poate întâlni o hipotonie musculară. Rigiditatea cefei. pacientul îşi revine repede. hemipareză. capul fix. ochii privesc în sus. tulburări de mers. cu obnubilare şi semne de suferinţă. a regiunii infundibulare prin hidrocefalie.. 3.11). Rareori îşi pierde cunoştinţa. hipertensiune. Cu excepţia primelor trei perechi. privind spre leziune). orice nerv cranian poate fi prins. 47 . crize cerebeloase. cădere înainte şi înapoi. Apar la tineri.I. adipozitate . Crizele cerebeloase apar brusc şi se caracterizează prin următoarele semne: capul este dat spre spate. înainte sau rar în extensie. înclinarea capului (capul este înclinat înainte şi lateral mai frecvent de partea tumorii. Criză durează câteva minute. Babinski bilateral.I. Tumorile de vermis. diabet insipid. tulburări de micţiune sau genitale. Cefalee occipitală în crize care iradiază în regiunea frontală şi cervicală. Uneori în astfel de crize bolnavul poate sucomba. adesea înclinat lateral. Tumorile de tuberculi cvadrigemeni. Dacă apare o compresiune de ventricul IV se produc paralizii de nervi cranieni (5 . bolnavul este conştient.C.

C. tulburările cerebeloase sunt manifeste şi frecvente la început unilateral.XII.I. începe cu paralizii de nervi cranieni.I. lent. Paraliziile de nervi cranieni sunt inconstante. Tulburările motorii ce apar precoce cu hemipareză şi ulterior semne piramidale bilaterale. Glioamele infiltrante de trunchi cerebral. Prinderea trigemenului este frecventă în localizările pontine. paralizie de verticalitate (în leziunile tuberculilor cvadrigemeni anteriori). tulburări auditive (în leziunile tuberculilor cvadrigemeni posteriori). tulburări cerebeloase. În perioada de stare semnele de focar predomină. În general sunt glioame. cerebeloase. În perioada terminală întâlnim hemiplegie. tulburări grave din partea nervilor cranieni. Evoluţia este rapidă. apoi bilateral. 4. Semnele cerebeloase sunt de partea leziunii sau de partea opusă după cum leziunea este deasupra sau dedesubtul încrucişării fasciculului spino-cerebelos ventral. paralizia mişcărilor de lateralitate (în leziunile tuberculilor cvadrigemeni posteriori). sunt discrete şi tardive. semne piramidale.C. Tulburările de fonaţie se întâlnesc în leziunile bulbare. simptomele de H. Apar mai ales la copii şi tineri până la 35 de ani. tetraplegie. Debutul este progresiv. 48 . Semnele de focar. bolnavii mor prin simptome bulbare. în câteva luni. tulburări de sensibilitate de tip siringomielic se întâlnesc deseori. tulburări de fonaţie şi deglutiţie sau fenomene de H. Adeseori se găsesc paralizii uni sau bilaterale de la X .Ca simptome de focar. paraliziile oculare sunt esenţiale: oftalmoplegie externă bilaterala. Nervul motor ocular extern este cel mai frecvent atins. variabile şi regresive. asimetrică (predomină pe partea leziunii). Se întâlnesc într-un procent de aproximativ 15 % în raport cu tumorile cerebrale. tulburări pupilare. Paralizia facială centrală sau periferică se întâlneşte într-un sfert din cazuri. Simptomatologia.

în evoluţia sa. Fază 5 . şi diagnosticul de tumoare de fosă cerebeloasă posterioară se impune. Fază 3 . 49 . Este faza neurologică a neurinomului de acustic. 1951). ramura vestibulară mai frecvent atinsă. progresivă în câţiva ani.Evoluţia bolii este lentă.I. Această fază se caracterizează printrun polimorfism simptomatic fără a prezentă H. Fază 2 .C. Este faza de hipertensiune intracraniană (tumorală) a neurinomului de acustic. Este localizat mai frecvent de partea stângă şi debutează după 35 de ani.2 ani (astrocitom fuziform). Fază 1 . 5.15 % în raport cu celelalte tumori intracraniene. Evoluează în cinci faze (Arseni.Tumora se dezvoltă din perechea a VIII-a. Neurinomul de acustic. În acest stadiu predomină simptomele de H. În consecinţă. Aceste tulburări se adaugă celor auditive.în dezvoltarea sa. determină o hidrocefalie şi fenomene de H.C. Simptomatologia este foarte caracteristică.În cele din urmă neurinomul de acustic determină fenomene grave de compresiune a axului bulbo-pontin şi a nervilor de gaură ruptă posterioară.I. pedunculul cerebelos mijlociu. în prima fază întâlnim tulburări acusticovestibulare.a de nervi cranieni în unghiul pontocerebelos. tumoarea comprimă cerebelul şi alţi nervi cranieni situaţi mai la distanţă în fosa cerebeloasă.I. Este o tumoră benignă care se dezvoltă din perechea a VII . Succesiunea apariţiei simptomelor se explică prin condiţiile topografice în care se dezvoltă tumora. Frecvenţă sa este de 8 .C. tumoarea comprimă nervii din vecinătate (perechea V şi VII). Fază 4 . tumoarea produce un obstacol în circulaţia LCR.Dezvoltându-se în continuare. Poate prezenta remisiune de luni sau chiar de 1 . Este faza a 5-a finală sau faza de compresiune a trunchiului cerebral. Este faza otologică. Este faza otoneurologică.

Această clasificare are valoare practică, deoarece prognosticul şi rezultatele depind de faza în care se găseşte bolnavul. În faza întâi caracterizată prin hipoacuzie şi vertij se asociază dureri în regiunea occipitală şi hipoestezia corneană precoce (Lascu, Arseni). Această fază poate dura luni şi ani de zile. Dilatarea porului acustic este prezentă deoarece tumoarea ia naştere din porţiunea intracanaliculară. LCR suboccipital arată o hiperalbuminoză. În această fază rezultatele operatorii sunt excelente, fără sechele şi mortalitate. În faza otoneurologică trigemenul este comprimat între tumoare, stâncă şi protuberanţă. Facialul este comprimat de porţiunea mijlocie a tumorii. Rareori tulburările nervilor 5, 7, 8 sunt de partea opusă tumorii prin compresiunea punţii sau a nervilor de partea controlaterală a tumorii. În faza a 4-a apare o suferinţă a nervilor cranieni III - IV (pareze de muşchi ai globilor oculari), V (hipo sau anestezie în teritoriul trigemenului cu reflexul cornean abolit, pareza muşchilor temporal, maseter, pterigoidian), VI (diplopie, strabism intern), VII (moderată paralizie facială periferică), VIII (hipoacuzie), IX (tulburări de gust în 1/3 posterioară a limbii), X (pareza corzilor vocale, tulburări discrete de deglutiţie, reflexul velopalatin diminuat sau abolit), XI (pareza muşchilor sternocleidomastoidian şi trapez), XII (hemiatrofia limbii cu devierea ei de partea paraliziei). Radiografia stâncilor arată o lărgire a orificiului auditiv intern. Nu sunt semne de H.I.C., radiologic LCR arată o creştere de albumină peste 1g 0 /00. Tomografia computerizată arată o tumoare în unghiul ponto-cerebelos. În faza a IV-a sau faza H.I.C. întâlnim semne de H.I.C. şi semne cerebeloase mari la care se adaugă suferinţe de nervi cranieni şi ax bulbopontin. Semnele clinice sunt nete de tumoare de fosă posterioară, examenul auditiv pierzând din valoare. În faza finală, apare o suferinţă de trunchi cerebral cu tulburări bulbare importante. Prognosticul operator este rezervat în această fază, din cauza
50

suferinţei grave de trunchi cerebral date de tumoare şi de tulburările circulatorii secundare.

TUMORILE INTRACRANIENE DE LA BAZA CREIERULUI
Tumorile hipofizare reprezintă 3 - 18 % din tumorile endocrine. Pot deriva din lobul anterior, adenoame şi carcinoame hipofizare şi din lobul posterior infundibuloame. Adenoamele hipofizare. 70 - 90 % din tumorile hipofizare sunt adenoame Incidenţă cea mai mare se întâlneşte la adulţii tineri. Evoluează lent, timp de ani . Adenoamele hipofizare se împart în cromofobe, cromofile şi mixte.

Adenoamele cromofobe. Se întâlnesc la adulţi şi sunt cele mai frecvente tumori hipofizare. În evoluţia tumorilor hipofizare distingem trei faze (Arseni): Faza 1 - se caracterizează prin tulburări endocrine. Adenoamele acidofile sau acromegalie. Adenoamele cromofobe dau un sindrom de hipopituitarism. În această fază nu întâlnim semne oftalmologice. Nu au indicaţie operatorie, se face tratament endocrin şi radioterapie. În formele de acromegalie accentuată fără fenomene papilare (adenomul evoluează în jos spre sinusul sfenoidal) se poate interveni stereotaxic şi chirurgical pe cale nazală. În faza a II-a apar simptomele de compresiune a căilor optice cu: tulburări oculare, hemianopsie bitemporală, mai întâi pentru culori (verde şi roşu), scăderea acuităţii vizuale cu decolorare papilară sau atrofie optică primitivă. Dacă simptomele oculare sunt minore, se va face
51

radiocobaltoterapie, implantare cu aur sau abord transnazal. Dacă simptomele oculare sunt accentuate se va opera pe cale transfrontală. În faza a III-a, faza tumorală, tumoarea invadează regiunea selară, poate comprima lobii temporali, frontali şi chiasma optică. Se întâlneşte stază papilară. Acuitatea vizuală este scăzută. Câmpul vizual este foarte mult diminuat. Pot să apară paralizii oculare dacă tumoarea a invadat sinusul cavernos. Cefalee persistentă, epilepsie. Examenul radiologic al şeii turceşti arată o modificare care variază cu structura tumorii.

SINDROAMELE NEUROLOGICE DATE DE METASTAZE
Sindromul cerebrometastazic. În cadrul proceselor expansive intracraniene, metastazele reprezintă 57 %. Cele mai frecvente sunt metastazele bronhopulmonare, după care urmează cele mamare. Începutul este în general brusc. La debut putem întâlni uneori numai semne neuropsihice sau la acestea se adaugă simptome de suferinţă a organului care are tumoarea primitivă. Examenul clinic în cadrul sindromului cerebro-metastatic se caracterizează prin: • Sindromul meningian. În 60 % din cazuri întâlnim semne meningiene datorate la început prinderii meningelui, apoi fenomenelor de H.I.C. şi tardiv prin torsiune de trunchi cerebral . • Sindromul neurologic focal este în raport cu sediul leziunii. Epilepsia se găseşte în 34 % din cazuri. Dacă are un debut jacksonian face în general câteva crize în 2-3 zile. Odată cu crizele de epilepsie, se instalează rapid şi progresiv o pareză. Dacă sunt crize de epilepsie generalizată, se constituie o stare de rău epileptic cu o durată de câteva ore sau 1-2 zile după care dispar.
52

• Sindromul psihic este dat de localizarea tumorii sau de edemul cerebral masiv care se instalează odată cu metastaza. Radiologic se pot evidenţia uneori semne de H.I.C. Examenul general poate preciza sediul tumorii primitive. Diagnosticul pozitiv se realizează prin apariţia bruscă, la un bolnav peste 40 de ani, a unei astenii, cu scăderea ponderală, cu manifestări psihice care nu pot fi încadrate într-un tablou psihiatric obişnuit, cu semne neurologice care se remit sau se agravează în câteva zile, cu fenomene meningeale, H.I.C. fără stază papilară şi creştere VSH. 40% din metastaze sunt unice. În general tumorile metastatice de origine uterină, prostatice, osoase, rinofaringiene sunt solitare, dar acestea reprezintă numai 2%. Plămânul, glandele mamare, rectul dau mai des metastaze multiple. Evoluţia rapidă, semnele neurologice bilaterale, epilepsia generalizată subintrantă, epilepsia jacksoniană, alternanţa, fenomenele de edem cerebral, sunt manifestările unor metastaze multiple.

TUBERCULOAMELE CEREBRALE
Localizarea procesului bacilar sub formă de tuberculi de diferite mărimi în creier formează tuberculomul. Tuberculomul este mai frecvent localizat în fosa cerebrală posterioară şi adesea este unic. Are dimensiuni destul de mari (4-5 cm), dar infecţia tuberculoasă se întinde pe distanţe mari în parenchimul nervos de-a lungul vaselor. 45% din tuberculoame vin în contact cu ventriculul şi meningele şi există pericolul meningitei. Tuberculomul cerebral nu abcedează. Clinic apare la copil şi tânăr cu fenomene de H.I.C., cu stază papilară ce duce la atrofie optică cu sau fără semne de focar şi stare generală bună. În antecedente putem depista o tuberculoză activă pulmonară sau extrapulmonară.

53

Radiologic se găsesc frecvent fenomene de H.I.C. şi uneori calcificări mari intracraniene. Din punct de vedere chirurgical, tuberculoamele se pot extirpa uşor.

Sindroamele neurologice date de parazitozele sistemului nervos central. Echinococoza cerebrală evoluează ca un proces expansiv. Chistul poate avea o poziţie: • extradurală (între craniu şi dură) • subdurală, dar extracerebrală. • intracerebrală (este localizarea cea mai frecventă, chistul se dezvoltă în substanţa albă a centrului semioval, ajunge la volume mari fiind frecventă la copii). • intraventriculară. Chistul este deseori mic, având în interior numeroase vezicule-fiice. Este accesibil chirurgical. Cisticercoza cerebrală se manifestă prin semne difuze cu caracter encefalic. Numeroase chisturi se însămânţează în scoarţa cerebrală.

ABCESE CEREBRALE
Agentul patogen poate pătrunde în substanţa cerebrală direct din vecinătate şi de la distanţă. În mod direct agentul microbian poate pătrunde cu ocazia fracturilor deschise ale craniului, cu ruptura durei, prin leziunile cauzate de schije osoase, etc. Agentul patogen poate pătrunde în substanţa cerebrală în timpul proceselor inflamatoare din vecinătatea cutiei craniene. Astfel, otitele medii, sinuzitele, otomastoidele, osteomielita oaselor craniene, se pot complică cu abcese cerebrale. Agentul patogen pătrunde în subcortex prin tromboflebita venelor emisare.

54

Agenţii microbieni veniţi de la distanţă (bronşectazii cronice, abcese pulmonare), dau naştere în creier unor abcese metastazice. Agentul patogen pătrunde în substanţa cerebrală, produce mai întâi un focar de encefalită, care apoi evoluează spre abces. Faza encefalică cu sau fără manifestări de iritaţie meningeală poate trece uneori chiar neobservată. Clinic totul se poate reduce la o stare de subfebrilitate. Într-o perioadă de aproximativ 4-6 săptămâni se constituie abcesul având o capsulă mai mult sau mai puţin individualizată (în cazul stafilococului, capsula este groasă, în cazul pneumococului capsula poate chiar lipsi). Abcesul odată constituit, afecţiunea evoluează clinic ca o tumoare cerebrală. Cele mai frecvente sunt abcesele otogene. Locul lor de predilecţie este lobul temporal, respectiv emisfera cerebeloasă de aceeaşi parte. În decelarea lor suntem ajutaţi de anamneză şi de examenul otologic. Abcesele metastazice sunt în general multiple şi au un pronostic grav. Celelalte abcese beneficiază de tratamentul chirurgical. Abcesele cu o capsulă bine individualizată pot fi extirpate în întregime.

55

neuronii nu se reînnoiesc prin mitoze.BOLILE HEREDO-DEGENERATIVE ŞI MALFORMATIILE SISTEMULUI NERVOS • • • • Heredoataxiile. Termenul de boală heredodegenerativă a sistemului nervos se referă la un grup de boli cu etiologie necunoscută. Contrar altor celule ale organismului. A. • Boala Alzheimer. Amiotrofia spinală pseudo-miopatică (boala KugelbergWelander). Majoritatea bolilor eredodegenerative ale sistemului nervos sunt genopatii cu creditate fie dominantă. putem întâlni leziuni asociate şi în alte sisteme sau organe. • Siringomielia. sub forma unor procese degenerative lente. cazurile se succed de la o 56 . pe lângă leziunile nervoase. în unele boli eredodegenerative. informaţia care menţine diferenţierea celulară fiind codată în cromozomi. determinate genetic. Ereditatea dominantă. Fiecare din aceste două tipuri de ereditate poate fi autosomală sau legată de sex. Bolile cu ereditate dominantă autosomală se întâlnesc cu predilecţie pe verticală (la descendenţi). Amiotrofia Charcot-Marie -Tooth. Scleroza laterală amiotrofică. 1. fie recesivă. în general. care implică leziuni sistematizate şi simetrice ale sistemului nervos de la periferie la cortexul cerebral. fără necroze şi fără fenomene inflamatorii. Ereditatea intervine ca factor unic şi exclusiv în determinismul majorităţii bolilor degenerative ale sistemului nervos.

• sexul genitorului patologic nu are o influentă specială. 57 . La cazurile cu transmitere dominantă cu penetraţie mică. nu se transmite integral.generaţie la alta. anomaliile genetice ale acestor boli se manifestă prin exces: hiperplazii. boala apare cu regularitate în generaţiile succesive la jumătate din descendenţi. cu cât penetraţia este mai mare. iar transmiterea este dominantă cu penetraţie mare. Datorită acestui fapt. situaţii în care boala apare ca sporadică. Bolile ereditare dominante se manifestă mai benign. De aceea. se consideră că: • în general. iar descendenţii persoanelor sănătoase din familiile afectate nu fac boala. Există totuşi. deoarece caracterul dominant. diagnosticul de transmitere dominantă devine dificil. nu fac boala. prezentând o penetrabilitate mai scăzută. vorbim de o “dominantă incompletă” sau “neregulată”. caracterul dominant se transmite integral. • cele două sexe sunt egal afectate. Cu toate că teoretic. Dacă unul din părinţi are o afecţiune ereditară. dar pot s-o transmită la descendenţi. jumătate din copii moştenesc gena. În concluzie: • cazurile se succed de la o generaţie la alta. iar acest număr este cu atât mai mare. • descendenţii persoanelor sănătoase din familiile respective. în asemenea cazuri. Aceştia au fost numiţi “conductori”. anomalia fiind identică de la o generaţie la alta. hiperfuncţii (neurofibromatoză Recklinghausen). unul dintre părinţi are o boală identică sau asemănătoare. există însă o inegală potenţialitate (sau forţă de penetraţie) a factorului anormal. însă numai o parte din ei au semne clinice. după caracteristicile clinice. unul din părinţi având o boală identică sau asemănătoare. Nu fac boala.

Condiţiile de precizare a diagnosticului sunt aceleaşi cu cele menţionate mai sus. 58 . egal pentru ambele sexe. hipertricoza urechilor. unirea cu un mascul normal. .gena patologică este purtată de cromozomul X al bărbatului. cât şi pentru cea recesivă de cromozomul Y. Atât pentru ereditatea dominantă.dacă cromozomul X patologic îl are mama. Ereditatea dominantă legată de sex. în acest caz transmiterea tarei patologice se datoreşte unei gene legate de cromozomii sexuali. 2.• se crede că în afara cazurilor de homozigoţie. ihtioza gravă. deoarece transmiterea tarei se face numai de la tată la fiu şi niciodată prin mamă. . în majoritate din dermatologie. Se caracterizează în plus printr-o serie de particularităţi ca: .femeile au de două ori mai multe şanse sa facă boala. • Ereditatea dominantă de cromozomul Y (se mai numeşte şi “holendrică”) Se constată cu uşurinţă (ca şi cea recesivă legată de cromozomul Y).plantară. va determina ca jumătate din copii sa fie bolnavi. ereditatea dominantă se manifestă mai benign. deoarece au 2 cromozomi X. se cunosc puţine cazuri. Se deosebesc două tipuri de ereditate dominantă legată de sex: • Ereditatea dominantă legată de cromozomul X. cheratoza palmo .

Ereditatea recesivă legată de sex. trebuiesc îndeplinite aceleaşi condiţii ca mai sus. 2. Sunt două tipuri de ereditate recesivă legată de sex. • consangvinitatea genitorilor măreşte morbiditatea. 59 . • cazurile de bolnavi nu se succed pe linie verticală. hipoplazie.B. Părinţii aparent sănătoşi sunt însă heterozigoţi (adică au câte o genă normală şi una patologică). Ereditatea recesivă. Pentru stabilirea diagnosticului de recesivitate. Se caracterizează prin: . • factorul dominant normal a fost deplasat prin translocare în alt cromozom. în acest caz. Ereditatea recesivă autosomală. iar fiicele sale vor fi transmiţătoare. hipofuncţie. Transmiterea caracterului patologic se datoreşte unei gene legate de cromozomii sexuali. tatăl nu poate transmite boala fiilor săi. • Ereditatea recesivă legată de cromozomul X. ci pe linie orizontală. 1. In general se consideră că bolile recesive se caracterizează prin: • procese de hipotrofie. • sexul genitorului patologic nu are nici o influentă specială. • au un prognostic mai sever. caracterul patologic (recesiv) este mascat de cel dominant (normal) şi se va exterioriza numai în următoarele condiţii: • subiectul este homozigot patologic (situaţia cea mai frecventă).dacă tatăl este bolnav (este purtătorul genei patologice pe cromozomul X) şi mama sănătoasă. Aceasta face ca fiecare genet să aibă o şansă din două pentru a transmite gena patologică.

Datele menţionate de noi dau posibilitatea stabilirii unor filiaţiuni de transmitere pe cazurile studiate. cu apariţia progresivă de amiotrofii distale şi simetrice. care pot fi responsabili ai unei tare genetice. 50 % din fete vor fi normale. Aceşti factori pot tine de: variaţii în formula cromozomială sau structurală a acestora. . mai pot exista şi alţi factori. AMIOTROFIA NEURALĂ CHARCOT . Este o maladie cu transmitere ereditară legată de sexul bărbătesc. 50 % din băieţi vor fi normali. în copilărie sau adolescentă.o femeie purtătoare. dar în majoritatea cazurilor de mică importantă. însotite de tulburări de sensibilitate de tip polinevritic (tot distale şi simetrice). • Ereditatea recesivă legată de cromozomul Y. AFECŢIUNI MAI IMPORTANTE EREDODEGENERATIVE 1.). va da naştere: 50 % din băieţi vor fi bolnavi. etc. mai ales în membrele inferioare.dacă se unesc un bărbat şi o femeie.. vor da naştere: 50 % din băieţi şi fete vor fi normali şi 50 % din băieţi şi fete vor face boala. 50 % din fete vor fi transmiţătoare.MARIE TOOTH Definiţie. prin unirea cu un bărbat normal. Tot în această 60 . mai ales mutageni. Vezi mai sus “Ereditatea dominantă legată de cromozomul Y”. de factori genetici extranucleari. Se caracterizează prin debut insidios. de factori mutageni multiplii (inclusiv factorii de mediu. ambii purtători ai genei patologice. In afara acestor factori ce caracterizează transmiterea ereditară.

ceea ce arată coexistenta şi a unui proces degenerativ al celulelor motorii din coarnele anterioare ale măduvei spinării. inclusiv treimea inferioară a coapsei). în ordinea descrescând a frecventei. Cu toate că atrofiile musculare pot fi marcate (mersul bolnavului este stepat). astfel: • • • • Clinic. a) Semne clinice comune ambelor forme: • atrofiile musculare.Tooth prin aceea că amiotrofia Dejerine . totuşi bolnavul se poate deplasa cu destulă uşurinţă mult timp (chiar zeci de ani). Uneori. Sunt distale şi simetrice. mai slabe.Sottas.categorie de boală. rareori se poate constata o autosomal . Obiectiv. se poate introduce şi amiotrofia Dejerine .Sottas. “X-linked” dominant. autosomal-recesiv.dominant. • tulburările de sensibilitate pot fi subiective şi obiective. 61 . chiar dureri fulgurante în membre. Când sunt prinse şi membrele superioare. Subiectiv.Sottas prezintă o hipertrofie a trunchiurilor nervoase al căror aspect face ca aceasta să mai fie numită şi polinevrita interstiţială hipertrofică Dejerine . care îmbracă aceleaşi caractere clinice şi care se deosebeşte de amiotrofia Charcot . bolnavii pot acuza amorţeli sau furnicături în membre cu aspect polinevritic. dând aspectul de “atrofie în mănuşă”. ele predomină de asemenea distal.Marie . “X-linked” recesiv. Uneori pot fi observate şi fibrilaţii musculare. predomină în membrele inferioare dând aspectul de “picior de cocos” (predomină distal. Transmiterea ereditară s-ar face. inclusiv treimea inferioară a antebraţului.

atrofii miopatice. hipersudoraţie. • ganglionii spinali pot prezenta şi ei leziuni degenerative. • forma generalizată . mai ales superficială şi tot cu localizare polinevritică. După localizare sau intensitate se pot găsi: • forma superioară . Sunt constante mai ales în teritoriile cu atrofii musculare şi constau din: edeme. • forme fruste . meteorism. pseudosclerodermie.hipoestezie. paraplegie spastică familială Strumpell-Lorrain. cât şi teaca de mielină. constipaţie. fapt care ar putea motiva evolutia lungă a bolii. cianoz.predomină la membrele superioare.cu manifestări clinice minime. Se constată. etc. Anatomie patologică. eunuccidism. etc. • tulburări endocrine. Constant se găsesc procese degenerative afectând celulele motorii din coarnele 62 . etc. Bolnavii pot prezenta: insuficientă gonadică. • substanţa cenuşie medulară. în amiotrofia Dejerine-Sottas teaca lui Schwann prezintă o proliferare accentuată care determină îngroşarea marcată a nervilor.cu atrofie globală a întregii musculaturi. Se constată leziuni de aspect degenerativ cu dispariţia elementelor celulare sau a structurilor normale în: • nervii periferici. uneori. Leziunile degenerative afectează atât axonul. Se mai descriu forme asociate cu: eredo-ataxia Fridreich. • tulburări vegetative. alături de procese degenerative şi procese de regenerare. acromegalie. Forme clinice.

ceea ce arată existenta unei atrofii de tip neuronal. în afara caracterului lent. care poate dura între 10 şi chiar 50 de ani.anterioare ale măduvei spinării. Până în prezent nu s-au obţinut rezultate terapeutice concludente. dar coexistând în alte zone cu fibre atrofice de diferite intensităţi şi chiar fibre hiprtrofiate. în evolutia bolii. arată aspect de atrofii musculare delimitate în câmpuri. Tratamentul. • muşchii. bolnavul ajunge treptat să nu se mai poată mobiliza şi o afecţiune intercurentă încheie desfăşurarea bolii. Mai puţin intens pot fi afectate şi celulele din coarnele posterioare ale măduvei. iar Kugelberg-Welander au descris-o (la un număr de 12 cazuri). AMIOTROFIA SPINALĂ PSEUDO-MIOPATICĂ (KUGELBERG-WELANDER) Definiţie. Este o maladie cu transmisie ereditară. Este tonic general şi muscular. se descriu şi pusee de agravare a simptomatologiei clinice. Boala evoluează foarte lent. Este considerată ca o formă clinică a poliomielitei anterioare cronice. 2. Debutează în copilărie sau adolescentă. Clinic 63 . Transmiterea ereditară a bolii s-ar face recesiv autosomal. insidios şi determină amiotrofii progresive cu aspect pseudomiopatic. deoarece Wohlfart (1955) a intuit-o. Evoluţie şi prognostic. Mai este denumită şi “amiotrofia spinală juvenilă pseudomiopatică Wohlfart-Kugelberg-Welander”. Structura microscopică a muşchilor afectaţi. aşa cum se observă în atrofii miopatice.

în teritoriile celulare corespunzătoare. 64 . Anatomie patologică. atât în ceea ce priveşte atrofiile musculare. Este lent progresivă. cu fasciculaţii şi uneori însoţită de pseudo-hipertrofia gambelor. Debutul se manifestă insidios. cu rezultate neconcludente. pentru ca după vârsta de 50 de ani abia 50 % din cazuri să-si manifeste debutul. cât şi al degenerărilor situate în coarnele anterioare ale măduvei. progresiv.Majoritatea cazurilor debutează în primii doi ani de viată (50 %) apoi diminuă cu vârsta. atrofia musculara cu predominenţă proximală are caracter extensiv. Boala lui Charcot ereditară sau scleroza laterală amiotrofică . Un factor intercurent grăbeşte sfârşitul bolii. întinzându-se şi spre periferia membrelor. în cursul evoluţiei. SCLEROZA LATERALĂ AMIOTROFICĂ Definiţie. Se apropie ca aspect cu cea din poliomielita anterioară cronică. Este tonic general şi muscular. grăbind imobilizarea bolnavului. la simptomatologia de mai sus se poate adăuga o oftalmoplegie externă progresivă sau chiar semne piramidale. cu predominenţă însă. Tratamentul. cu amiotrofii cu predominenţă proximală şi simetrică.forma ereditară se caracterizează prin apariţia unui proces degenerativ. în mai mică măsură. Evolutia bolii. 3. putând dura 15-30 de ani.

• forma pseudo-polinevritică. iar în forma Chamaro (ce reprezintă în plus tulburări parkinsoniene supraadaugate) transmiterea s-ar face recesiv autosomal. Alţi autori consideră că riscul îmbolnăvirii ar fi de 50 % pentru fii şi 30 % pentru fraţi. Tipul sporadic al adultului (boala Charcot) cu formele clinice: • forma generalizată (cea mai obişnuită este forma clasică).afectând în deosebi celulele motorii din coarnele anterioare ale măduvei. deoarece există şi unele cazuri care nu par să se încadreze perfect în această boală.A) este destul de bine individualizată. 3. trebuie subliniat ca majoritatea bolnavilor cu S. boala lui Charcot ereditară (scleroza laterală amiotrofică S.L. 65 . fascicolul piramidal şi celulele piramidale de origine ale fascicolului piramidal. 4. fascicolele corticogeniculate. au făcut pe unii autori să-i dea o denumire mai generală .A par să se situeze în acelaşi cadru nozologic cu poliomielita anterioară cronică. Incidenţa transmiterii familiale ar fi până la 12 %.L. 2. • forma bulbară (denumită şi paralizie bulbară progresivă). 1977) astfel: 1. Tipul ereditar. Clinic Deşi. Complexul Guam (în insula Guam din Oceanul Pacific predomină cazuri de asociere la simptomatologia S. Tipul juvenil. In orice caz. Transmiterea bolii s-ar face dominant autosomal.A de fenomene parkinsoniene şi dementă).Sindromul tip de scleroză laterală amiotrofică şi după tipul manifestărilor neurologice să o clasifice (Radu. nucleii motori ai nervilor cranieni.L. aşa cum am arătat mai sus.

• fasciculaţiile musculare. vălul palatului şi faringele (bolnavul va prezenta tulburări de deglutiţie şi de fonaţie. atrofii de tip Aran-Duchenne. dând fetei un aspect plângăreţ. dar mai intense în teritoriile unde predomină şi atrofiile musculare. care au fost denumite: mână simiană. fibrilaţiile musculare se generalizează rapid şi devin mai intense. dând. Când într-un caz de debut de S. Sunt constante.paralizia labio-gloso-laringiană cronică şi oftalmoplegia cronică progresivă. V motorie). reflexul faringian şi velo-palatin pot fi diminuate sau abolite). Semnele clinice sunt: • atrofii musculare. putem observa atrofii musculare în teritoriul nervului facial. Atrofiile musculare afectează şi muşchii nervilor cranieni (mai puţin oculomotori) Astfel. este un semn de evoluţie rapidă şi deci un prognostic mai grav. mână de predicator. Când atrofia interesează limba (perechea XII). Unii autori consideră aceste forme clinice.A. Se pot atrofia maseterii.L. iar mucoasa limbii se încreţeşte (ca o pungă al cărui conţinut este mai mic). tipică). Existenta fibrilaţiilor musculare în scleroza laterală amiotrofică evidenţiază faptul că procesul degenerativ distructiv are loc în celulele motorii din coarnele anterioare ale măduvei spinării. atunci când atrofiile sunt marcate). atrofiile musculare pot predomină la început mai ales distal (când bolnavul poate prezenta un mers stepat). mână de polichinelle (este vorba de aspectul scheletic al mâinii bolnavului. aceasta se atrofiază. pe măsura accentuării atrofiilor. fie forme localizate (care pot uneori să evolueze ca o S. în membrele inferioare. iar asimetricitatea acestor semne este legată şi de asimetricitatea 66 . mână în gheară. în majoritatea cazurilor sunt generalizate. diferite aspecte ale mâinii.A.L. fie forme de debut ale sclerozei laterale amiotrofice. temporalii (per. Atrofiile musculare debutează în majoritatea cazurilor la extremităţile membrelor. • semne de suferinţă piramidală.

hipersecreţie seboreică (facies uns). la începutul acestui capitol. masaje. umezelii. clasificarea formelor clinice ale S. Se observă mai ales în fazele mai avansate ale bolii. de acuză encefalică. Se recomandă bolnavilor evitarea eforturilor. printr-un factor intercurent (tulburările de deglutiţie pot determina bronhopneumonii de deglutiţie). forma joasă sau encefalita de primăvară. Evoluţia. Este normal. pot să se complice cu aspectele 67 . Din această clasificare mai putem conchide că S.atrofiilor musculare (se consideră că afectarea piramidală ar fi transsinaptică). Bolnavii pot prezenta hipersalivaţie. edeme ale membrelor • tulburări psihice. mişcări active de mică intensitate. afară de unele cazuri de sindroame de S. la membrele inferioare.L. frigului. polikinetice cu semnul Babinski prezent. hipersudoraţie. Evoluţie şi prognostic. În formele clasice debutul se face mai ales la vârsta adultă. reflexe osteotendinoase vii.A.A. Se manifestă prin acuze nevrotice cu labilitate afectivă. în general sunt rare.L. • tulburări neuro-vegetative. tulburări respiratorii. este lent progresivă. când se poate găsi o creştere atât a albuminelor. ce debutează. de obicei. Am arătat. Unele encefalite.A. poate fi clasificată şi în: Forme secundare. dar poate prezenta şi pusee de agravare. ca de exemplu encefalita letargică. • lichidul cefalo-rahidian. Se constată deficit piramidal. dar care poate să evolueze spre stări demenţiale. Forme clinice.L. sincope sau diferite boli supraadăugate ca factori agravanţi ai bolii. Nu exista un tratament eficace. Exitusul apare de obicei după 1-3 ani de la debut. de regulă. cât şi a celulelor.

Leziunile de aspect degenerativ pot afecta: . în diferite zone ale cornului anterior medular sunt dispărute. este dominată de degenerarea celor doi neuroni motori: • în muşchi . uneori cu depozite abundente de lipofuscină. tecto şi vestibulo spinale . Vom găsi şi alte semne encefalice: lichidul cefalo-rahidian poate prezenta o creştere a albuminelor şi celulelor. însă. O perioadă de timp a fost incriminat şi sifilisul ca factor etiologic.clinice ale sclerozei laterale amiotrofice.L. mai ales în treimea mijlocie. o asociere întâmplătoare a sifilisului cu scleroza laterală amiotrofică.W. în mod deosebit şi mai puţin Coloana lui Clarke .B.căile cerebeloase . Anatomia patologică a sclerozei laterale amiotrofice. scleroza laterală amiotrofică.celulele din coarnele anterioare ale măduvei sunt rarefiate. în general.fascicolul piramidal.celulele cornului lateral al măduvei (explică tulburările neuro-vegetative ale acestora) .fascicolele rubro. în acest caz se va adresa sifilisului.aspectele atrofice sunt comune cu cele ale muşchiului denervat (atrofia musculară neurogenă). • în nevrax . pot prezenta aspecte de degenerescentă incipientă. Tratamentul nostru. în majoritatea cazurilor. evoluţia acestora este mai lentă. pozitiv. Anatomia patologică a S.A.căile spino-talamice medulare . evoluând în mod obişnuit. Este probabil vorba în cazurile cu R. uneori. 68 . Neuronii găsiţi.corpul calos. determinând modificări ale structurilor normale.

edeme. de asemenea. unde există o asociere a leziunilor de neuron periferic şi central. Clinic Debutul bolii este insidios. In general. Deoarece procesul degenerativ-distructiv are loc în coarnele anterioare ale măduvei şi este de asemenea lent-progresiv şi în poliomielita anterioară cronică vom găsi fibrilaţii musculare. Poliomielita anterioară cronică este asemănătoare clinic şi probabil etio-patogenic cu scleroza laterală amiotrofică. agravând simptomatologia şi putând provoca fenomene 69 . existând doar o simptomatologie de neuron motor periferic. boala putând evolua între 10 şi 20 de ani. prin cianoză. după gradul atrofiilor musculare. Datorită acestui fapt. sau o formă de debut care va evolua mai târziu ca o scleroză laterală amiotrofică. procesul degenerativ afectează. etc. de obicei la vârsta adultă. neuronii motori din coarnele anterioare ale măduvei spinării.4. şi aici pot interveni pusee de agravare. hipersudoraţie. Vom putea găsi şi în poliomielita anterioară cronică tulburări vegetative (ca şi în S. evolutia este mai prelungită decât în scleroza laterală amiotrofică. deosebindu-se de aceasta în mod deosebit prin faptul că în poliomielita cronică.) Evoluţie şi prognostic. Spre deosebire de scleroza laterală amiotrofică.L. cu apariţia atrofiilor musculare care prezintă aceeaşi distribuţie şi evoluţie ca în scleroza laterală amiotrofică. în poliomielita anterioară. In procesul evoluţiei pot fi afectaţi şi nucleii motori cranieni (mai puţin oculomotorii). majoritatea autorilor consideră că poliomielita anterioară cronică ar fi sau o formă de manifestare clinică a sclerozei laterale amiotrofice.A) manifestate. reflexele osteotendinoase pot fi diminuate sau abolite. în special. POLIOMIELITA ANTERIOARĂ CRONICĂ Definiţie.

rareori şi semne piramidale. fie mai la începutul bolii. Uneori. Acelaşi ca al sclerozei laterale amiotrofice. Astfel.mutitate (congenitală sau apărută după naştere. mai ales în membrele inferioare şi predominant distal. tulburări de sensibilitate profundă conştientă şi tactilă. cifoscolioză. Tratament. bolnavii mai pot prezenta: • surdo . paralizii ale perechilor III şi IV. Este o boală ereditară ce debutează în general intre 4-20 de ani. s-au citat cazuri cu debut chiar peste 50 de ani. retinite. corioretinite. În rare cazuri. Evolutia este lentă şi progresivă şi se manifestă clinic prin: ataxie. EREDO-ATAXIA SPINO-CEREBELOASĂ (FRIEDRICH) Definiţie-clinică. abolirea reflexelor osteo-tendinoase în membrele inferioare. Mai putem găsi picior scobit bilateral. • leziuni congenitale ale cordului de diferite tipuri. La simptomatologia bolnavului se pot asocia şi atrofii musculare. epicritică (prin afectarea cordoanelor posterioare). focare bronhopneumonice) şi exitus (mai ales prin factorii intercurenţi). amauroză). boala se manifestă ca o scleroză laterală amiotrofică (suprapunându-se peste sindromul de neuron motor periferic şi un sindrom de neuron motor central). cataracte. Mai rar decât în forma “Pierre Marie”. pe parcursul evoluţiei bolii de bază). caracteristic (picior Friedrich). fie mai spre sfârşit. se mai poate adăuga atrofia perechii II (ambliopie.bulbare (tulburări de fonaţie şi de deglutiţie) cu posibilitatea aspiraţiei pulmonare a alimentelor (sufocare. 5. inconstant bolnavul poate prezenta nistagmus. Rareori debutul poate avea loc mai târziu. 70 .

Numai examenul clinic poate pune în evidentă mici semne ca: abolirea reflexelor achiliene.cerebelos 71 . De asemenea.ataxie şi Strumpell .ataxii se pot găsi şi alte boli eredo degenerative ca: • nevrita interstiţială hipertrofică Dejerine . vitiligo. Boala se transmite recesiv .Lorrain. cifoscolioză. Anatomie patologică. • uneori se asociază tulburări psihice. • asociere între eredo .Marie. • amiotrofia Charcot . Unii bolnavi pot să prezinte semne discrete mult timp. schiţă de picior scobit. În familiile bolnavilor cu eredo . unii bolnavi pot prezenta forme de tranziţie (sau asociate): • asociere între eredo .autosomal.Lorrain. de asemenea fascicolele spino .Marie. Sunt afectate şi fascicolele piramidale directe şi încrucişate.Sottas. hipogonadism (mai rar). • paraplegia spinală Strumpell .cerebeloase şi. Cordoanele posterioare şi mai ales fascicolul lui Goll sunt intens degenerate. fascicolul spino . etc. semne care pot rămâne staţionare toată viata sau uneori. în special. etc. fapt ce face ca aceste manifestări să fie încadrate în forme fruste. xerodermie. de la uşoare până la idioţie. căderea părului.ataxie şi amiotrofia Charcot . • miopatii.• tulburări endocrine variate ca: diabet zaharat. Măduva spinării apare subţire chiar de la începutul bolii. • asociere între eredo . Se observă procese degenerative în: • măduva spinării.ataxia Friedrich şi Pierre . mai târziu să evolueze către forma clinică tipică.Marie. procesul de degenerescentă extinzându-se chiar în rădăcinile posterioare ale măduvei.

în care.direct. se poate adăuga un tratament ortopedic cu acelaşi scop ca şi al gimnasticii medicale (tenotomii în retracţii tendinoase. Se asociază doar gimnastica medicală pentru întârzierea simptomatologiei şi eventual corectarea.ataxiilor” (foarte asemănătoare cu eredo . Este o formă diferenţiată din grupul “eredo . încălţăminte ortopedică corectoare. modificate structural. când este diminuat chiar în volum. patologic. • alte regiuni ale nevraxului. celulele lui Betz. a poziţiilor vicioase. Mai rar. semnele cerebeloase şi piramidale sunt predominante. Celulele coloanei lui Clarke sunt fie dispărute. • cerebelul. talamus. în mare parte. ∗ leziunile predomină mai ales în vermis şi mai puţin în emisferele cerebeloase.MARIE) Definiţie.ataxia Friedrich). ∗ afectarea celulelor granulare şi moleculare. nici simptomatic şi cu atât mai mult. Tratamentul Pentru toate formele de eredo . Procesul degenerativ afectează şi pedunculii cerebeloşi. cu aspect cortico-fugal. Leziuni mai rare şi mai puţin intense se pot observa în: Panglica lui Reil.ATAXIA CEREBELOASĂ (PIERRE . fie. Este de asemenea afectat (mai ales în forma Pierre . etc.).ataxii nu există un tratament. însă. Datorita procesului degenerativ distructiv se constată: ∗ rarefacţia celulelor lui Purkinje şi a axonilor lor. Când este cazul. 6. se observă suferinţă şi la nivelul celulelor motorii din coarnele anterioare ale măduvei spinării. 72 .Marie). în limitele posibilului. EREDO .

atât în ceea ce priveşte debutul. Transmisia bolii se face. în general. decât în forma Friedrich. în forma Pierre .ataxia Friedreich. Aceasta ar fi explicată prin afectarea mai mică a sensibilităţii profunde (cordoanele posterioare sunt mai puţin afectate decât în forma Friedrich) De aceea. însă. De obicei. • semnele piramidale sunt mai bine exprimate în forma Pierre Marie.Marie. Anatomia patologică Prezintă acelaşi aspect ca în boala lui Friedreich. tremor intenţional şi vorbire cerebeloasă sunt mai intense. mai ales în membrele inferioare. bolnavul poate acuza parestezii sau dureri în membre. debutul are loc după vârsta de 20 de ani. tot recesiv autosomal. de asemenea.Clinica. transmisia poate fi legată de sex. fie foarte discrete. Subiectiv. însă leziunile predomină în formaţiile care sunt responsabile de simptomatologia existentă în eredo .Marie. • tulburările de sensibilitate obiectivă sunt fie absente. se poate găsi chiar aspectul contracturii piramidale. • bolnavul nu prezintă atrofii. 73 . uneori. Boala are un caracter de asemenea familial. Din punct de vedere clinic se aseamănă. cu forma Friedrich de care însă o diferenţiază: • semnele cerebeloase cu ataxie. Tratamentul Este acelaşi ca în eredo .Marie pot fi vii.ataxia Pierre . reflexele osteo tendinoase. de obicei abolite în forma Friedrich. • nistagmusul se găseşte mai frecvent în forma Pierre . cât şi evoluţia.

74 . Atrofii cerebeloase congenitale. • hemiaplazia cerebeloasă. la rândul lor. fie interesând mai mult sau mai puţin şi alte formatiuni neurologice. cu procese lezionale ce se încadrează în grupa proceselor degenerative.ataxia a lui Betten şi Bayermann. • imbecilitas cerebelo . atrofii cerebeloase secundare.Vogt. Au o evoluţie subacută sau cronică. • aplazia paleo-cerebeloasă. Clasificare Se pot împărţi în două mari grupe: A. • aplazia arhicerebeloasă. • leziunile cerebeloase din cursul bolii lui Spielmayer . ca: • aplazia cerebeloasă. afectând fie numai cerebelul. • aplazia neocerebeloasă. în care s-au identificat o serie de forme clinice. ATROFII CEREBELOASE Definiţie Atrofiile cerebeloase constituie un grup de afecţiuni neurologice. atrofii cerebeloase primitive. Atrofii cerebeloase primitive Pot fi.7. împărţite în: 1. A. în mare parte determinate genetic. B.

mioclonii şi de multe ori. Eredo . mişcări coreo-atetozice. Ar fi o boală ereditară. Atrofia optico-cohleo-dentară Nysen-Van Bogaert. • atrofii spino . 3. 75 . nucleul roşu. Boala s-ar transmite recesiv autosomal.zise.celulară). manifestat prin semne cerebeloase şi mioclonii. manifestându-se prin semne cerebeloase. Boala debutează insidios în copilărie. cu evoluţie progresivă. transmiterea făcându-se recesiv autosomal. în care se descriu o serie de forme clinice ca: 1. crize epileptice.ataxia spinală de tip Friedreich (vezi eredo . în care.2. • atrofii ce interesează precumpănitor cerebelul. Atrofii cerebeloase câştigate. mioclonii şi crize comiţiale. Leziunile de aspect degenerativ predomină în nucleul dinţat (mai ales zona macro . ca entitate clinică.cerebeloase propriu . în care se descriu. 2. care se caracterizează prin debut insidios în copilărie. mişcări coreo . Eredo . pedunculul cerebelos superior. de asemenea. 4. ca entităţi clinice.Marie (vezi eredo .ataxia spino .ataxia cerebeloasă Pierre Marie).cerebeloase cu predominenţă spinală. constând din semne cerebeloase. în care se încadrează. Atrofia sistemului dinţat descrisă de Bostrom şi Spata. s-au identificat o serie de forme clinice .cerebeloasă Friedreich).ataxia cerebeloasă de tip Pierre . Boala lui Bar se manifestă prin ataxie cerebeloasă şi telangiectazii oculare. ca: • atrofii spino . Disinergia cerebeloasă mioclonică a lui Ramsay Hunt: debut insidios în copilărie. la care se adaugă tulburări de vedere şi auz progresiv.atetozice.

Se observă atrofii simetrice ale scoarţei cerebeloase (cu dispariţia predominantă a celulelor lui Purkinje). fără deficit motor periferic sau central şi fără tulburări de sensibilitate. fiind înlocuite cu o reţea nevroglică şi afectând doar unele lamele cerebeloase b) Atrofia olivo . ale cerebelului. mai multe forme clinice. a fibrelor arciforme externe şi a corpului restiform. cu evoluţie destul de rapidă.ponto . la care. în zonele degenerate. boala începe insidios după vârsta de 40 de ani. a olivelor bulbare. ATROFII CEREBELOASE CE PRIVESC VÂRSTA PRESENILĂ ŞI SENILĂ Se descriu în acest cadru. Uneori. ca: a) Atrofia cerebeloasă lamelară a lui Andre Thomas. 76 . pot fi găsite cavităţi chistice. celulele lui Purkinje degenerează progresiv. în special. bolnavul exitează. uneori. după 3 . predominantă în membrele inferioare şi mai puţin în membrele superioare. Din punct de vedere anatomo-patologic. Simptomatologia este.8. cerebeloasă. se adaugă şi semne extrapiramidale.cerebeloasă descrisă de Dejerine şi A. Anatomia patologică. atrofie marcată a nucleilor pontini. Se caracterizează printr-o ataxie cerebeloasă progresivă. în mod deosebit ale fibrelor muşchioase şi agăţătoare. ale substanţei albe. Thomas.7 ani. Din punct de vedere clinic. încât.

cerebeloasă descrisă de Lhermitte şi Lejeune. în acest caz.cerebel (vermian) cu evoluţie lentă.superior şi din porţiunea medială a emisferelor cerebeloase. Foix şi Alajouanine. Se aseamănă ca simptomatologie cu “atrofia cerebeloasă lamelară a lui Andre Thomas” cu deosebire că. mai ales a celulelor lui Purkinje din vermisul antero . Retrograd.patologic. Membrele superioare şi vorbirea sunt puţin afectate.3 ani). Apare o reacţie de fibroză glială în zonele degenerate. Predomină un sindrom de paleo . iar evolutia durează 10 .20 de ani. 77 . Clinica Debutul este insidios. diagnosticul este mai ales anatomo . simptomatologia cerebeloasă fiind cea obişnuită. Clinica Cazurile sunt foarte rare. d) Atrofia cerebeloasa difuza subacută a lui Brower. dar evolutia este mult mai rapidă (2 . Prezintă acelaşi aspect clinic şi anatomo . degenerează şi olivele bulbare. în măduvă se observă degenerarea mai ales a fascicolului lui Burdach.patologic cu cea de mai sus. f) Atrofia olivo . e) Atrofia cerebeloasă tardivă cu predominenţă corticală descrisă de Marie. manifestată mai ales prin tulburări de staţiune şi mers. De aceea. Degenerează de asemenea şi celulele stratului molecular şi mai puţin celulele stratului granular.c) Atrofia cerebeloasa difuza cronica descrisa de Kenard. Anatomie patologică Se constată dispariţia progresivă.patologică prinde întreg cerebelul. afectarea clinică şi anatomo .

o menţionăm din nou. de asemenea. Transmiterea ereditară a bolii s-ar face recesiv autosomal.Anatomia patologică Procesul degenerativ evoluează până la dispariţia tuturor celulelor lui Purkinje. Deoarece boala se poate manifesta şi la vârsta adultă (presenilă). pătura granulară şi nucleii dinţaţi. hipotonie musculară. h) Atrofia dento rubrică descrisă de Ramsey . cu transformarea sa într-o structură scleroasă. Este o boală foarte rară.Hunt (se mai numeşte şi “disinergia cerebeloasă mioclonică” descrisă de Ramsey şi Hunt). fibrele olivo . mioclonii. manifestându-se mai ales prin tulburări de staţiune.cerebeloase şi scoarţa cerebeloasă. Anatomia patologică Se observă procese degenerative. g) Atrofia olivo . sunt afectaţi. Clinica Boala se instalează lent şi evoluează progresiv. 78 .cerebeloasă descrisă de Gordon şi Holmes. Din această cauză apare o atrofie globală a cerebelului. Clinica Se caracterizează prin ataxie cerebeloasă. Olivele bulbare prezintă o demielinizare marcată. consemnând şi unele date clinice şi anatomo patologice. mai ales în olivele bulbare. în mare măsură. tremurături intenţionale şi tulburări ale mişcărilor conjugate ale ochilor.

Bertrand B. în deosebi în porţiunea magno-celulară a nucleului dinţat. Atrofia cerebeloasă secundară leziunilor mari ale ariilor motorii şi premotorii.Anatomia patologică Apar procese degenerative cu atrofii. Se descriu mai multe forme clinice în aceste împrejurări: • • • • • Ataxia congenitală.cerebeloasă cu mioclonii descrisă de Ivan Bertrand. pedunculul cerebelos superior şi nucleul roşu. 79 .astatic al lui Foerster.cerebeloasă cu focare necrotice şi tulburări psihice descrisă de Cullain şi Bertrand k) Atrofia cerebro . Diplegia atonă a lui Ford. Tipul aton .cerebeloasă cu evoluţie subacută şi tulburări demenţiale descrisă de van Bogaert . transsinaptice pe căile: • fonto . In acest caz. Este vorba de suferinţa cerebeloasă ce poate fi găsită în unele encefalopatii infantile. j) Atrofia cerebro . atrofia cerebeloasă apare ca urmare a degenerescentei secundare cerebeloase. Diataxia congenitală.ponto . Atrofii cerebelose secundare.cerebeloasă. i) Atrofia olivo .

CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND PATOGENIA ATROFIILOR CEREBELOASE Discuţiile se fac mai ales asupra patogeniei atrofiilor cerebeloase primitive şi mai puţin în cazul atrofiilor cerebeloase secundare unde.• nucleul ventral . în rare cazuri. S-a descris la câine o viroză spontană care determină o atrofie cerebeloasă (Verlinde). clinica ne arată multe cazuri de ateromatoză vertebro . se poate vorbi de un factor encefalitic intrauterin sau imediat după naştere. unele atrofii cerebeloase să fie de cauză luetică.patologic procesele de degenerescentă specifice. mai ales în lichidul cefalorahidian.pedunculul cerebelos superior. Totuşi. care determină secundar aspectele clinice menţionate.bazilară care au îmbrăcat 80 . În majoritatea cazurilor însă. 2. iar anatomo . este dată de lezarea formaţiunilor extracerebeloase menţionate şi mai puţin sau deloc de atrofia cerebeloasă secundară. în general. Factori infecţioşi Unii autori (Parker şi Kernoben) consideră că atrofia cerebeloasă subacută tip Brower ar fi datorată unui virus. dar în acest caz. au fost incriminaţi următorii factori etio-patogenici: 1.vascularită cronică luetică. Unii autori consideră că unele atrofii cerebeloase ar apare ca urmare a unui proces de meningo . S-ar putea. nu s-a putut explica prin factori infecţioşi de orice natură. multitudinea manifestărilor clinice ale atrofiilor cerebeloase. Factori vasculari Se consideră că ar putea fi posibil ca o ateromatoză a sistemului vascular vertebro . În ceea ce priveşte atrofiile cerebeloase primitive. Simptomatologia. trebuie mai întâi depistat luesul la bolnavul respectiv. cu apariţia secundară a degenerărilor gliale.lateral al talamusului .bazilar să ducă la o hipoxie cronică a teritoriului aferent cerebelos. în general.

aşa cum întâlnim în atrofiile cerebeloase. denumirea de factori abiotrofici nu explică mecanismul apariţiei atrofiilor cerebeloase. Lhermite şi Ajuriaguera au produs experimental. etc. atrofii cerebeloase prin alcool. Deci. 3. dau posibilitatea orientării către un factor genetic. Se ştie că celula lui Purkinje este sensibilă la alcool. în fapt.aspectul clasic al suferinţei în teritoriul afectat şi nu procese degenerative. intoxicaţiile cianice. hepatici. Factori neoplazici S-au descris foarte rare cazuri. mai ales după cancer bronşic. dând o simptomatologie cerebeloasă la consumul de băuturi alcoolice. care probabil să fie principala cauză a atrofiilor cerebeloase zise primitive 81 . apariţia unor atrofii cerebeloase. Factori familiali Deşi în mare parte greu de evidenţiat. care acţionând specific. 6. 4. 5. La om nu a putut fi dovedit. cazurile adevărate sunt puse şi ele sub semnul întrebării. Este mai plauzibil existenta unor factori posibil biochimici. Factori toxici Au fost incriminaţi: • Alcoolul. de existenta unor perturbări genetice. aceşti factori nu pot fi făcuţi responsabili în majoritatea cazurilor de atrofii cerebeloase. să determine leziunile observate de atrofiile cerebeloase zise primitive Nu este exclus ca o mare parte din aceşti factori sa tină. în general cu evoluţia subacută. • Se mai incriminează uneori intoxicaţia cu plumb.). etc. Factori carenţiali Deşi sunt multiplii factori carenţiali (digestivi. Factori abiotrofici În fond. 7. cu oxid de carbon. la câine.

Mai rar pot fi afectaţi şi muşchii sterno . Mai este denumită şi miopatie oculară. ataxie cerebeloasă. Aceste tulburări ale 82 . cu evoluţie lentă. DEMENTELE Marea majoritate a demenţelor constituie o clasă de afecţiuni neurodegenerative caracterizate prin alterarea persistentă şi progresivă a funcţiilor cognitive. Uneori se mai poate asocia bolii: degenerescentă pigmentară a retinei. psihologice si comportamentale. surditate de percepţie. deoarece. bolnavul va prezenta o imobilitate globulară a ochilor. poate prinde şi ceilalţi muşchi extrinseci ai globilor oculari şi atunci. Funcţiile cognitive afectate în mod obişnuit în demenţe sunt: memoria. uneori asimetric. În unele cazuri atrofia musculaturii poate fi datorită unei atingeri primitive nucleare (Walton). cu evoluţie către invaliditate şi moarte prematură. în general înainte de vârsta de 30 de ani. Debutul bolii este insidios. este o suferinţă de tip miopatic în musculatura extrinsecă a globilor oculari. orientarea. atenţia. trapez. musculatura centurii scapulare sau pelvine (ca în miopiile obişnuite).cleido . Poate afecta şi musculatura orbicularilor ochilor (în 25 % din cazuri). Clinica. gândirea şi judecata. 10. uneori staţionară ani de zile. Mai rar. în majoritatea cazurilor. paraplegie spastică (Walton). Transmiterea ereditară s-ar face fie după caracterul recesiv.mastoidian. limbajul. Din punct de vedere semiologic însă. capacitatea de învăţare. fie după cel dominant. cu ptoză palpebrală. Nu este prinsă musculatura intrinsecă a globilor oculari. In 50 % din cazuri s-a putut constata relaţia de transmitere familială. care implică un declin faţă de nivelul anterior de funcţionare şi care asociază o gamă largă de simptome psihice. Prinde mai ales ridicătorii pleoapelor bilateral. OFTALMOLOGIA NUCLEARĂ PROGRESIVĂ Definiţie. demenţa reprezintă un sindrom clinic caracterizat printr-o deteriorare cognitivă globală. calculul.9.

hidrocefalie internă normotensivă. reprezentând sub 10% din numărul cazurilor de demenţă. Demenţele sunt afecţiuni frecvente. însă trebuie precizat că formele de departe cele mai întâlnite sunt (1): demenţa de tip Alzheimer. sindroame de dependenţă faţă de substanţe) sunt reversibile cu un tratament adecvat. boli neoplazice) sunt rare. sau cele care maschează afecţiuni psihiatrice. Cu toate acestea. demenţele reprezintă un grup heterogen de afecţiuni neurologice sau sistemice cu afectare a sistemului nervos central. boli metabolice. boli inflamatorii/infecţioase. respectarea protocolului de diagnostic şi identificarea etiologiei sunt esenţiale. incidenţa celor degenerative crescând cu vârsta. sau simptome psihiatrice (apatie.funcţiilor cognitive sunt uneori precedate şi aproape întotdeauna însoţite de tulburări ale controlului emoţional. cum ar fi tulburări depresive majore. tulburări psihotice) şi tulburări comportamentale. întrucât anumite forme de demenţă (de exemplu din hipotiroidism sau deficitul de tiamină. ca şi alte afecţiuni neurologice grave care prezintă un tablou clinic de demenţă (de exemplu tumori maligne. demenţa din αsinucleinopatii (demenţele cu corpi Lewy şi demenţa asociată bolii Parkinson) şi formele mixte (de exemplu boala Alzheimer asociată cu boală cerebro-vasculară sau boală Alzheimer asociată cu demenţă cu corpi Lewy). hematoame cronice intracraniene sau SIDA) care implică tratamente curative sau paleative specifice. depresie. astfel încât peste 65 de ani circa 10% din populaţie este afectată. Tabelul 1 prezintă cele mai importante afecţiuni care se manifestă clinic prin demenţă. Din punct de vedere al etiologiei. Celelalte forme de demenţă (alte boli neurodegenerative care asociază demenţă. modificări ale personalităţii. demenţa vasculară. 83 .

antidepresive triciclice. etc. CADASIL. monoxid de carbon. cocaina. pesticide. boala Binswanger.Tabelul 1.) Demenţa asociată bolii Parkinson Demenţa cu corpi Lewy Forme mixte* Boala Huntington Demenţa frontotemporală Demenţele toxice şi medicamentoase (alcoolul. trihexifenidil. plumb. . litiu. neuroborelioza) Hidrocefalia internă normotensivă Hematomul subdural Tumorile cerebrale Boala Wilson Afecţiunile metabolice (insuficienţă renală cronică. mercur. etc. tuberculoză.) Demenţa post. sindromul Cushing) Afecţiunile autoimune (LES cu vasculită asociată) Afecţiuni carenţiale (sindromul Wernicke-Korsakov. hipoglicemia cronică) Afecţiunile endocrine (hipotiroidia. insuficienţă hepatică. carenţa de viatmină B12 şi folat) Sindroame paraneoplazice 84 Boala HallervordenSpatz Paralizia supranucleară progresivă Scleroza multiplă Complexul SIDA- . pelagra. digitala. encefalite. demenţa de dializă. Demenţe permanente şi progresive Boala Alzheimer Demenţe permanente de obicei neprogresive Demenţa posttraumatică Demenţe parţial sau complet reversibile Demenţa vasculară (multiinfarct. Tipuri de demenţă (clasificare etiologică şi evolutivă). mangan.Demenţele cauzate de infecţii anoxică (meningite. parazitoze. infarct strategic. barbiturice.

hipopituitarism C. Infecţia HIV / SIDA B. Boli în care demenţa este asociată cu semne clinice şi de laborator ale altor afecţiuni medicale: A. Wernicke-Korsakov. B12 ). pelagra D. Carente nutriţionale: sd. Degenerescenta hepato-lenticulara familiala (b.demenţă (encefalita limbică) Neurosifilisul (Paralizia generalizată progresivă) Boala CreutzfeldtJakob * Cea mai frecventă formă mixtă este boala Alzheimer asociată cu boală cerebrovasculară. Afecţiuni endocrine: hipotiroidism. sifilisul meningo-vascular. Expunera la metale grele: As. Bi. Au. Intoxicaţii cronice (inclusiv statusul după intoxicaţie cu CO) G. Meningoencefalite cronice: paralizia generala progresiva. criptococcoza E. Hipoglicemia sau hipoxia prelungită H. Encefalita limbică paraneoplazică I. degenerescenta combinata subacuta ( carenta de vit. sd. Pentru practica medicală curentă considerăm utilă şi clasificarea de mai jos care se referă la orientarea diagnosticului. Cushing. Hg 85 . funcţie de datele clinice şi explorările uzuale obţinute la examenul clinic curent la patul bolnavului sau în cabinetul de consultaţii (modificat după 2): I. Mn. urmată de asocierea boală Alzheimer cu demenţa cu corpi Lewy. Wilson) Şi dobândită F.

Creutzfeldt-Jacob ( clasica si noua varianta ). Dementa cu paraplegie spastica 9. Infarcte cerebrale multiple ( trombotice si/ sau embolice ) si b. boala GerstmannStrausler-Scheinker ( dementele mioclonice. Degenerescenta cerebro-cerebeloasa 7.J. Binswanger 86 . Scleroza laterala amiotrofica si complexul Parkinson-SLAdementa 12. Lipidozele 4. datorita evolutiei tehnologiilor de dializa ) II. dar fara alte afectiuni medicale evidente: A. boala Schilder. prionice ) 6. Epilepsia mioclonica 5. Degenerescentele cortico-bazale 8. Boala Huntington 2. Boli in care dementa este asociata cu alte semne neurologice. Paralizia supranucleara progresiva ( PSP ) 10. adreno-leucodistrofia si alte boli inrudite care afecteaza mielina SNC 3. Alte boli metabolice ereditare rar B. Dementa dialitica ( rara in prezent. Adesea asociate cu alte semne neurologice: 1. Scleroza multipla. Boala Parkinson 11. B. Invariabil asociate cu alte semne neurologice: 1.

Boala difuza cu corpi Lewy 5. Unele cazuri de SIDA C. Dementele fronto-temporale si cele de lob frontal D.de nivel B (probabil folositor/eficace sau probabil nefolositor/ineficace) – necesită cel puţin un studiu de clasă II sau multe studii convingătoare de clasă III. . Tumorile ( primare/ secundare ) sau abcesele cerebrale 3. Leucoencefalita multifocala progresiva ( LEMP ) 7.2.de nivel C (posibil folositor/eficace sau posibil nefolositor/ineficace) necesită cel puţin două studii de clasă III. Boli in care de obicei dementa este singura manifestare evidenta a unei afectiuni neurologice sau medicale: A.de nivel A (folositor/eficace sau nefolositor/ineficace) . Encefalitele virale III. . Boala Marchiafava – Bignami 8. Boala Alzheimer B. Leziuni dupa traumatisme cranio-cerebrale ( de regula tipuri de leziuni insotite de diferite forme de sangerare cerebrala ) 4. Boli degenerative nespecificate Gradele de recomandare a metodelor diagnostice şi terapeutice sunt: . 87 .necesită cel puţin un studiu de clasă I sau două studii de clasă II). Granulomatozele si vasculitele cerebrale 9. Hidrocefaliile comunicante normotensive sau hidrocefaliile obstructive 6.

Perturbarea funcţionării executive (planificare. fiecare. 2. atunci când foarte multe studii au stabilit un grad de recomandare agreat de către ghidurile european şi american. nu au mai fost citate studiile iniţiale ci numai aceste ghiduri. Agnozie (incapacitatea de a recunoaşte sau identifica obiecte în lipsa afectării funcţiilor senzoriale) iv. organizare. DIAGNOSTICUL DEMENŢEI ŞI DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL AL DEMENŢELOR Potrivit consensului internaţional curent. secvenţializare.Din punct de vedere metodologic. indiferent de cauza care o produce. în lipsa afectării funcţiei motorii) iii. criteriile diagnosticului de demenţă . dacă recomandarea din ghidul de faţă se bazează pe studii clinice recente care respectă principiile medicinei bazate pe dovezi. Afectarea memoriei (scăderea capacităţii de a învăţa informaţii noi sau de a evoca informaţii învăţate anterior) şi b. abstractizare). Apraxie (afectarea abilităţii de a executa activităţi motorii într-o anume secvenţă şi care servesc unui scop. Cel puţin una dintre următoarele: i. Afazie (tulburare de limbaj) ii. au fost citate studiile în cauză. Deficitele cognitive menţionate mai sus reprezintă un declin faţă de nivelul anterior de funcţionare şi cauzează. sunt (DSM IV – TR) 1. Dezvoltarea mai multor deficite cognitive. afectarea semnificativă a funcţionării sociale sau ocupaţionale 88 . În schimb. dintre care obligatoriu: a.

Întrucât este important să se facă diagnosticul diferenţial al demenţei şi de a încadra tulburările cognitive în categoriile diagnostice corespunzătoare. Scăderea obiectivă a performanţelor mnestice caracteristice vârstei bolnavului (evidenţiată prin teste neuropsihologice). în cadrul cărora o echipă multidiciplinară să realizeze o evaluare complexă în vederea stabilirii corecte a diagnosticului. V.centre ale memoriei. deşi nu este obiectivul principal al ghidului de faţă. Activităţi zilnice normale. 5. II. Funcţie cognitivă în general normală. Pentru a se putea stabili diagnosticul de demenţă. IV. Stabilirea diagnosticului pozitiv şi iniţierea tratamentului trebuie să fie făcută de către un medic specialist cu capacitate de expertiză în diagnostic (medici neurologi. Ar fi de dorit sa se poată realiza abordarea multidiciplinară a oricărui pacient cu tulburări cognitive la nivelul unor servicii specializate .3. III. 89 . şi anume: I. Acuze ale bolnavului legate de alterarea memoriei. 6. psihogeriatri). Absenţa demenţei. Afectarea memoriei trebuie obligatoriu să fie prezentă însă uneori poate să nu fie simptomul predominant. se recomandă folosirea diagnosticului de tulburare cognitivă uşoară conform criteriilor Petersen. 4. deliriumul şi orice alt tip de tulburare confuzională trebuie exclusă prin diagnostic diferenţial. Deficitele cognitive menţionate mai sus nu apar exclusiv în cursul unui episod de delirium. Criterii de diagnostic specifice se adaugă pentru stabilirea diferitelor etiologii ale demenţei. Diagnosticul diferenţial al demenţelor se bazează pe examenul clinic şi pe investigaţii suplimentare. psihiatri. fără afectarea activităţii sociale sau profesionale.

etc. stări confuzionale. 90 . poate pune în evidenţă semne care să orienteze către diagnosticul unei afecţiuni generale care se însoţeşte de demenţă (de exemplu o tumoră malignă. iritabilitate. anemie severă. Istoricul şi anamenza – cu insistenţă asupra modalităţii de debut. respectiv tipul de demenţă. evaluarea capacităţii de orientare. în scopul asigurării unui management optim al bolii. o afecţiune metabolică. episoade obsesive. dezinhibiţie. dar în final evaluarea diagnostică a unui pacient cu sindrom demenţial trebuie sa cuprindă: 1. sindromul de dependenţă faţă de substanţe. limbajului şi funcţiilor de execuţie. 4. 2. incluzând depresia şi fenomene psihotice. eventual cu alte persoane care pot furniza date comparative despre nivelul premorbid de funcţionare cognitivă ca şi evoluţia în timp a simptomelor acestuia (grad de recomandare de nivel A). a memoriei de scurtă şi lungă durată. antecedente. delirium-ul.Funcţie de tabloul clinic dominant. agitaţie. poate decela semne neurologice specifice care să orienteze diagnosticul către boli neurologice primare care se asociază cu demenţă (de exemplu boala Wilson. examenul neurologic este foarte important pentru a deosebi o demenţă de tip Alzheimer de o demenţă vasculară. hipotiroidism. boala Creutzfeldt-Jacob). discuţia cu familia acestuia. obligatoriu trebuie să includă.). 3. De asemenea. pe lângă interviul cu pacientul respectiv. a praxiei. Examenul neurologic este obligatoriu. încercându-se stabilirea etiologiei sindromului. anxietate. Apoi se va stabili cadrul nosologic mai larg. Principalele entităţi clinice de care sindromul demenţial ar trebui diferenţiat sunt depresia. de faza evolutiva si de specialitatea medicului curant examinările se pot face într-o ordine diferită. Examenul clinic general este obligatoriu. Examinarea cognitivă clinică şi a stării de sănătate mintală care trebuie să cuprindă examinarea atenţiei si a capacităţii de concentrare. SIDA. 5. evidenţierea factorilor de risc. Examenul psihiatric poate depista tulburări non cognitive: simptome psihiatrice şi de comportament adeseori prezente din primele stadii evolutive.

transaminaze. în timp ce demenţele din afecţiunile metabolice. trebuie să facă parte din examinare în mod obligatoriu în cazurile de demenţă uşoară sau probabilă. Acestea au în principal rolul de a identifica 91 . perceptuale şi de gândire) şi de comportament cel mai utilizat este inventarul neuropsihiatric (neuropsychiatric inventory. afectarea limbajului şi praxiei. uree. urmând să fie efectuate în funcţie de specificul situaţiei în centre specializate cum ar trebui să fie Centrele Memoriei. VSH. caracterizată prin bradifrenie şi tulburări de comportament. având un grad de recomandare de nivel A. în care predomină tulburarea de memorie. Examenul neuropsihologic. este recomandabil să se efectueze MMSE (Mini Mental State Examination) ca şi testul de desenare a ceasului de către medicul care stabileşte diagnosticul. NPI). cu aplicarea de teste pentru aprecierea deficitului cognitiv ca şi scale specifice pentru evaluarea depresiei (uneori depresia poate mima o demenţă sau se poate asocia unei demenţe). se recomandă de asemenea . Analize de laborator. 7. şi anume obligatoriu cele uzuale. cum sunt hemoleucogramă. efectuarea ionogramei şi investigarea funcţiei tiroidiene (TSH). creatinină. De asemenea investigaţii neuropsihologice speciale trebuiesc aplicate la persoanele cu dificultăţi de învăţare instalate anterior îmbolnăvirii de demenţă. Dintre aceste teste. Prin chestionarele neuropsihologice (dar în egală măsură şi printr-o anamneză minuţioasă şi un examen clinic complet şi atent) se poate diferenţia demenţa de tip cortical. având de asemenea un grad de recomandare de nivel A. endocrine şi infecţioase sunt de tip subcortical. glicemie. Pentru tulburările psihiatrice (de dispoziţie.6. Alte teste sunt facultative. Evaluarea activităţilor zilnice prin chestionare specifice (de exemplu chestionarul activităţilor zilnice funcţionale sau echivalente) este esenţială pentru diagnostic. demenţa vasculară se poate manifesta atât cortical cât şi subcortical. de demenţa de tip subcortical. Boala Alzheimer se manifestă întotdeauna clinic ca o demenţă de tip cortical. cu modificarea structurii de personalitate. Evaluarea funcţiei cognitive prin teste neuropsihologice este extrem de importantă pentru diagnostic.

În cazuri selecţionate poate fi necesară pentru diagnosticul etiologic al demenţei şi SPECT cerebral (diagnostic diferenţial între demenţă de tip Alzheimer şi demenţă vasculară). Ar fi de dorit efectuarea cel puţin a unei tomografii computerizate cerebrale fără contrast (grad de recomandare de nivel A). borelioză. 92 .). având un grad de recomandare de nivel B. alte dozări (de exemplu nivelul seric de vitamină B12 sau homocisteină) sau alte teste specifice. În cazul suspiciunii de boală Creutzfeldt-Jakob (demenţă rapid progresivă asociată cu mioclonii). În cazuri selecţionate de anamneză şi examen clinic. a demenţei frontotemporale. sau examinări imagistice cu contrast. însă are un preţ crescut şi nu este încă o metodă disponibilă în ţara noastră. dozarea în LCR a proteinei 14-3-3 este importantă pentru diagnostic. sifilis. teste genetice (pentru identificarea bolii Alzheimer precoce familiale.). Examenul lichidului cefalorahidian (biochimic şi al celularităţii) este indicat în cazuri selecţionate de diagnostic diferenţial. probe toxicologice (pentru identificarea intoxicaţiilor cu metale grele). a CADASIL. Investigaţia imagistică are în principal rolul de a exclude alte patologii cerebrale pentru a ajuta la stabilirea tipului de tulburare (spre exemplu tumorile cerebrale. a lupusului sistemic. 8. pot fi necesare analize specifice. 9. În boala Alzheimer peptidul Aβ42 are un nivel scăzut iar proteina tau un nivel crescut în LCR comparativ cu subiecţii non-demenţi de aceeaşi vârstă (8). encefalita herpetică.afecţiunile metabolice. În cazuri selecţionate poate fi necesară rezonanţa magnetică cerebrală (grad de recomandare de nivel A). teste imunologice (de exemplu pentru diagnosticul vasculitelor. având un grad de recomandare de nivel B în acest sens (pentru probabil nefolositor în comparaţie cu CT sau RMN). Dozarea acestor markeri în LCR are un grad de recomandare de nivel B. cum ar fi teste serologice pentru boli infecţioase (de exemplu SIDA. etc. care au la origine mutaţii genetice). însă SPECT cerebral nu trebuie utilizată niciodată ca unică investigaţie imagistică. etc. Investigaţiile neuroimagistice ar trebui să facă parte dintr-un diagnostic complet fiind util în special pentru excluderea altor patologii cerebrale şi pentru a ajuta la stabilirea diagnosticului de demenţă.

aducând informaţii necesare diagnosticului etiologic al demenţei (spre exemplu în suspiciunea de boală Creutzfeldt-Jakob sau de encefalite). Pentru diagnosticul bolii Alzheimer trebuie folosite fie criteriile DSMIV-TR fie criteriile NINCDS-ADRDA (National Institute of Neurologic. Communicative Disorders and Stroke-Alzheimer's disease and related Disorders Association).5) trebuie folosite scala ischemică Hachinski sau criteriile NINDS-AIRENS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke – Association Internationale pour la Recherche et l'Enseignement en Neurosciences).).etc. în cazuri selecţionate. Deasemenea investigaţiile neuroimagistice nu sunt absolut necesare pentru diagnosticul bolii Alzheimer efectuat într-un stadiu deja avansat al bolii. etc. selecţionate cu mare grijă. Pentru diagnosticul demenţei cu corpi Lewy se recomandă folosirea criteriilor McKeith.Examenul electroencefalografic (EEG) poate fi necesar uneori.Biopsia cerebrală poate fi necesară numai în cazuri rare.complexul SIDA-demenţă. Pentru diagnosticul demenţei vasculare (4. Pentru diagnosticul demenţei fronto-temporale se recomandă folosirea criteriilor grupurilor din Lund şi Manchester. 93 . numai la recomandarea neurologului sau psihiatrului curant si cu acordul scris al familiei sau reprezentantului legal al bolnavului. în demenţa vasculară evidenţierea leziunilor vasculare şi a tipului acestora. Aceasta trebuie să se efectueze în centre de neurochirurgie cu experienţă. în care diagnosticul etiologic nu poate fi stabilit prin alte proceduri. 11. în demenţa fronto-temporală atrofia cerebrală predominantă la nivelul lobilor frontali şi temporali. Examenul EEG are un grad de recomandare de nivel B. atrofia cerebrală predominantă la nivelul hipocampului şi a lobului temporal. Sunt însă şi situaţii în care simptomatologia este clinic evidentă pentru boala Alzheimer dar CT-ul nu este modificat pentru vârsta pacientului. Toate criteriile de diagnostic se referă la demenţe „probabile” întrucât diagnosticul de certitudine pentru demenţe rămâne neuropatologic.) cât şi de a sprijini diagnosticul tipului de demenţă neurodegenerativă (de exemplu în boala Alzheimer. 10. cu manifestări clinice severe.

incontinenţa. II. c. Absenţa bolilor sistemice sau altor boli neuropsihiatrice care să fie responsabile pentru deficitele cognitive. Teste de laborator după cum urmează: i. d. agitaţie cu paroxisme 94 . idei delirante. Diagnosticul de boală Alzheimer probabilă este susţinut de: a. Examen LCR normal ii. mai ales confirmat neuropatologic. Caracter progresiv al afectării memoriei şi altor funcţii cognitive. Debut între 40 şi 90 de ani.Alte caracteristici care susţin diagnosticul de boală Alzheimer probabilă numai dacă celelalte cauze de demenţă au fost excluse: a. b. a percepţiilor şi interpretării acestora (agnozie). Istoric familial de demenţă.Criteriile NINCDS-ADRDA pentru diagnosticul de boală Alzheimer probabilă: I. Atrofie cerebrală progresivă observată prin examinări de imagerie cerebrală repetate. Deficite în două sau mai multe arii cognitive. f. a executării secvenţiale a actelor motorii (apraxie). de obicei după vârsta de 65 de ani. Stare de conştienţă nealterată. şi anume a limbajului (afazie). c. b. b. Afectarea activităţilor zilnice şi apariţia tulburărilor de comportament. Demenţă diagnosticată prin examen clinic şi documentată prin testul MMSE. d. Deterioarea progresivă a funcţiilor cognitive. Platouri în cursul progresiei bolii. e. Prezenţa de simptome asociate cum sunt: depresia. III. Traseu EEG normal sau cu modificări nespecifice (procent crescut de unde lente) iii. scala de demenţă Blessed sau alt test similar şi confirmată prin examen neuropsihologic. insomnia. halucinaţii. Criterii pentru diagnosticul clinic de boală Alzheimer probabilă: a.

Având în vedere o multitudine de studii recente. în ultima vreme este folosit din ce în ce mai autoritar diagnosticul de boală Alzheimer asociată cu boală cerebrovasculară. Semne neurologice focale cum sunt hemipareza. b. ghidul de faţă recomandă folosirea acestui diagnostic în condiţiile în care se respectă criteriile de diagnostic de boală Alzheimer iar imagistica cerebrală structurală identifică leziuni vasculare cerebrale sau în condiţiile în care un pacient cu boală Alzheimer diagnosticată suferă un accident vascular cerebral. CT cerebral normal pentru vârsta respectivă. tulburări sexuale şi pierdere ponderală. tulburarea de coordonare. c. Demenţă definită printr-un declin cognitiv faţă de un nivel anterior şi manifestă prin afectarea memoriei şi a minim două 95 . Criterii pentru diagnosticul clinic de demenţă vasculară probabilă: a. IV. Caracteristici care fac dubitabil diagnosticul de boală Alzheimer probabilă: a. Prezenţa altor semne şi simptome neurologice la unii pacienţi.verbale. apărute precoce în cursul evoluţiei bolii. Crizele epileptice sau tulburarea de mers apărute precoce în cursul evoluţiei bolii. Debut brusc al simptomatologiei. tulburarea de sensibilitate obiectivă. prin care s-a demonstrat că boala Alzheimer se asociază frecvent cu factori de risc vasculari. c. d. inclusiv semne motorii ca hipertonia. Criteriile NINDS-AIRENS pentru diagnosticul de demenţă vasculară probabilă: I. afectarea câmpului vizual. mai ales în fazele avansate de boală. emoţionale sau motorii. Întrucât nu au fost clar acceptate criteriile de diagnostic pentru boala Alzheimer asociată boală cerebrovasculară. mioclonusul sau tulburarea de mers. atât clinice cât şi de laborator. care tinde să înlocuiască treptat formula diagnostică anterioară de demenţă mixtă (degenerativă şi vasculară).

atenţie. a leziunilor extensive la nivelul substanţei albe periventriculare sau a oricăror combinaţii de asemenea leziuni. semnul Babinski. deteriorare abruptă sau fluctuantă a funcţiilor cognitive sau progresie „în trepte” a deficitelor cognitive. dizartria. prezente sub forma semiologică de sindrom neurovascular (cu sau fără istoric clinic de accident vascular cerebral) şi dovadă imagistică de boală cerebrovasculară (CT sau IRM cerebral). pareza facială centrală.alte arii cognitive (orientare. sub forma infarctelor cerebrale multiple în teritoriul vaselor mari. talamus. tulburarea de sensibilitate. afazie severă. care să împiedice testarea neuropsihologică. 2. hemianopsia. limbaj. manifestată printr-una dintre următoarele variante: 1. cum sunt hemipareza. Boală cerebrovasculară. II. teritoriul arterei cerebrale posterioare sau teritoriul arterei cerebrale anterioare). psihoză. a lacunelor multiple la nivelul ganglionilor bazali sau substanţei albe. partea bazală a emisferului cerebral. integrare vizualspaţială. definită prin prezenţa semnelor neurologice focale evidenţiate prin examenul clinic neurologic. evidenţiată prin examen clinic şi documentată prin teste neuropsihologice. c. Caracteristici care susţin diagnosticul de demenţă vasculară probabilă: 96 . a unui singur infarct situat strategic (girus angular. deficitele trebuie să fie suficient de severe încât să interfere cu activităţile zilnice dincolo de deficitele neurologice majore determinate de accidentele vasculare cerebrale (de exemplu deficitul motor). funcţie executivă. control motor. b. praxie). deficit senzorial şi motor major. O relaţie de cauză-efect între demenţă şi boala cerebrovasculară. Criterii de excludere de diagnostic: alterarea stării de conştienţă. De asemenea sunt excluse cazurile cu afecţiuni sistemice sau alte afecţiuni neurologice cu demenţă (de exemplu boală Alzheimer) care pot fi responsabile pentru deficitele cognitive. delirium. debutul demenţei în interval de 3 luni de la un accident vascular cerebral.

Istoric de afectare a stabilităţii şi posturii. magnetic. apraxic-ataxic sau de tip parkinsonian). agnozie. b. apraxie) în lipsa unor leziuni corespunzătoare evidenţiate prin imagerie cerebrală. d. Criteriile McKeith revizuite pentru diagnoticul de demenţă cu corpi Lewy probabilă: I. Tulburări micţionale. Debut precoce al tulburării mnestice şi agravare progresivă a acesteia şi a altor tulburări cognitive (afazie.Caracteristici care fac dubitabil diagnosticul de demenţă vasculară probabilă: a. Absenţa semnelor focale neurologice. Absenţa leziunilor cerebrovasculare caracteristice la examenele imagistice cerebrale (CT sau IRM). Demenţa definită ca un declin cognitiv progresiv suficient de important pentru a interfera cu activitatea socială sau cu ocupaţia obişnuită. c. cu excepţia afectării în ariile cognitive. neprovocate. e.a. 97 . inclusiv retard psihomotor şi sindrom disexecutiv. Apariţia precoce a unei tulburări de mers (mers cu paşi mici. depresie. Criteriul esenţial necesar pentru diagnosticul demenţei cu corpi Lewy posibile sau probabile: a. III. incontinenţă emoţională şi alte deficite de tip subcortical. c. abulie. cu necesitatea imperioasă de a urina. cu apariţia căderilor frecvente. Sindrom psudobulbar. polaikiurie şi alte simptome neexplicate de o afecţiune urologică. Modificări ale structurii de personalitate şi ale afectului. b.

Sensibilitate severă la neuroleptice. c. Delir sistematizat f.b. IV. Depresie g. Disfuncţie autonomă severă. Diagnosticul de demenţă cu corpi Lewy probabilă nu poate fi stabilit numai pe baza manifestărilor clinice sugestive) : a. c. cu activitate occipitală redusă i. Manifestări clinice esenţiale (două dintre următoarele manifestări clinice sunt obligatorii pentru diagnosticul de demenţă cu corpi Lewy probabilă. de integrare vizualspaţială pot fi proeminente. Relativă prezervare a structurilor de la nivelul lobului temporal medial (examen IRM sau CT) h. Semne clinice spontane de parkinsonism. incontinenţă urinară d. hipotensiune ortostatică. Deficite de atenţie. Manifestări clinice sugestive (Dacă una sau mai multe dintre acestea sunt prezente împreună cu una sau mai multe manifestări clinice esenţiale. c. Pierderi ale stării de conştienţă tranzitorii. Halucinaţii vizuale recurente bine formate şi detaliate. II. Halucinaţii de alte tipuri decât vizuale e. Căderi repetate şi sincope. b. Tulburare de comportament a somnului REM (RBD). Manifestări clinice care sprijină diagnosticul de demenţă cu corpi Lewy (de obicei prezente dar care nu au specificitate diagnostică): a. Semnal redus al transportorului de dopamină la nivelul ganglionilor bazali evidenţiat prin SPECT sau PET. unul pentru diagnosticul de demenţă cu corpi Lewy posibilă): a. neexplicate c. Scăderea generalizată a captării SPECT/PET de perfuzie. Scintigrafie miocardică cu captare anormală (redusă) de MIBG 98 . de funcţie executivă. Afectarea proeminentă sau persistentă a memoriei poate să nu apară neapărat în fazele iniţiale ale bolii dar devine evidentă odată cu progresia acesteia. Tulburare cognitivă fluctuantă cu variaţii pronunţate ale atenţiei şi ale nivelului stării de conştienţă. de ex. III. diagnosticul de demenţă cu corpi Lewy probabilă poate fi stabilit. b. b.

Secvenţa temporală a simptomelor Demenţa cu corpi Lewy trebuie diagosticată atunci când demenţa apare înaintea parkinsonismului sau simultan cu acesta (dacă parkinsonismul este prezent). ambele fenotipuri clinice pot fi considerate împreună în categorii cum sunt boala cu corpi Lewy sau α-sinucleinopatii. se continuă recomandarea regulii de maxim 1 an între debutul parkinsonismului şi debutul demenţei (în cazul demenţei cu corpi Lewy).V.debut insidios şi progresie lentă.). VI. Diagnosticul de demenţă cu corpi Lewy este mai puţin probabilă A. . În activitatea de cercetare. Termenul de demenţă asociată bolii Parkinson trebuie folosit pentru a descrie demenţa care apare în contextul unei boli Parkinson cunoscute. când trebuie făcută distincţia între demenţa cu corpi Lewy şi demenţa asociată bolii Parkinson. etc. 99 . În prezenţa oricărei alte afecţiuni sitemice sau cerebrale care ar putea să fie răspunzătoare în parte sau în totalitate pentru tabloul clinic c. j. În prezenţa bolii cerebrovasculare atestate prin semne clinice focale sau prin imagerie cerebrală B. În activitatea practică trebuie folosit termenul care este cel mai potrivit situaţiei clinice şi termeni generici cum ar fi cel de boală cu corpi Lewy pot fi adesea utili. Manifestări clinice esenţiale pentru diagnosticul de demenţă fronto-temporală probabilă: Tulburarea de comportament . Dacă parkinsonismul apare de abia în stadiul de demenţă severă.pierdere precoce în evoluţie a respectului de sine (neglijarea igienei personale. Criteriile grupurilor din Lund şi Machester pentru diagnosticul de demenţă fronto-temporală probabilă: I. În studiile clinico-patologice sau clinice. Unde lente proeminente pe EEG cu unde ascuţite tranzitorii temporale.

consum excesiv de alimente.). impulsivitate. . delir (precoce şi trecătoare). manii alimentare. . etc.rigiditate mentală.comportament stereotip şi perseverent (plimbare excesivă.tulburare de atenţie. preocupări somatice bizare (precoce şi trecătoare).comportament de utilizare (explorare excesivă şi continuă a obiectelor din mediul înconjurător).reducere progresivă a limbajului spontan şi a vocabularului („economie” în exprimare. infracţiuni. anxietate. dansat.hiperoralitate (modificări de dietă.stereotipii verbale (repetarea unui repertoriu modest de cuvinte.semne precoce de dezinhibiţie (impulsuri sexuale neinhibate. cântat. . inerţie).). lipsă de spontaneitate). lipsa conştientizării bolii. .).ipohondrie. etc. .amimie (lipsă de spontaneitate. . .pierdere precoce în evoluţie a comportamentului normal în societate (pierderea tactului social.lipsa criticii acţiunilor proprii. lipsa empatiei şi simpatiei. . fumat sau consum de alcool excesive. . . inflexibilitate. etc.mutism (în stadiul tardiv). 100 . cum ar fi furtul din magazine. . Tulburarea afectivă . . Tulburarea de limbaj . gesturi manieriste repetate ca bătăi din palme. .). glume nepotrivite. fraze sau locuţiuni). sentimentalism exagerat.. comportament violent.ecolalie cu perseverare. etc.indiferenţă emoţională. folosire a toaletei. explorare orală a obiectelor. tezaurizare a diferitelor obiecte. preocupare excesivă şi rituală pentru îmbrăcat. apatie.depresie. idei fixe şi suicidare.

. amiotrofii.Debut abrupt al simptomatologiei. .Amnezie severă precoce. localizare deficitară a obiectelor. .Dezorientare parţială precoce. .imagerie cerebrală (structurală şi funcţională) – modificări predominant la nivelul lobilor frontali şi temporali (anterior). Investigaţii paraclinice şi neuropsihologice . . . 101 .reflexe primitive (precoce). afaziei severe sau tulburării de percepţie spaţială.incontinenţă (precoce).Apraxie severă precoce. .Limbaj logoclonic cu pierderea şirului gândirii.akinezie.Mioclonii.Orientarea spaţială şi praxia sunt conservate Semne clinice la examenul neurologic . II. . Caracteristici care susţin diagnosticul de demenţă fronto-temporală probabilă: .Istoric familial pentru o afecţiune similară la o rudă de gradul I. fasciculaţii (boală de neuron motor). III. deficit motor. de tip ictal.Deficite cortico-bulbare şi spinale. cu rătăcirea pacientului în medii familiare. .traseu electroencefalografic normal.alterarea testelor neuropsihologice „de lob frontal”. Elemente de excludere a diagnosticului de demenţă fronto-temporală probabilă: . . .Ataxie cerebeloasă. .Coreo-atetoză. tremor (tardiv). .Pareze de nervi bulbari.hipotensiune arterială cu valori oscilante. . .Traumatism cranio-cerebral premergător debutului simptomatologiei. rigiditate.Debut înainte de 65 de ani. în lipsa amneziei. .

. claudicaţie. etc. . etc. IV.Teste paraclinice sau de laborator care să pledeze pentru diagnosticul altei afecţiuni neurologice sau inflamatorii (scleroză multiplă.). Rivastigmină – doza zilnică 6-12 mg iii. . sifilis. neurologi. psihogeriatri.).Modificări patologice precoce şi severe ale traseului electroencefalografic.Istoric de boală vasculară (angină pectorală. Acesta se va stabili în funcţie de stadiul evolutiv al bolii: a) Boala Alzheimer – forme uşoare (scor MMSE 20-26):  Inhibitorii de colinesteraze reprezintă medicaţia de primă alegere – unul dintre următorii: i.. encefalită herpetică. .Hipertensiune arterială cu valori susţinut crescute.Modificări la imageria cerebrală (leziuni multiple evidenţiate prin CT sau IRM sau modificări structurale sau funcţionale la nivelul girusului postcentral). Elemente de excludere relativă a diagnosticului de demenţă frontotemporală probabilă: . Donepezil – doză zilnică 5-10 mg ii. Terapia medicamentoasă a simptomelor cognitive Boala Alzheimer Numai specialiştii cu expertiză diagnostică pot iniţia tratamentul medicamentos – psihiatri. TRATAMENTUL DEMENŢELOR 1. Tratamentul specific al bolii Alzheimer trebuie iniţiat odată cu diagnosticarea cazului.Istoric tipic de alcoolism cronic. Galantamină – doza zilnică 16-24 mg 102 . SIDA.

 Donepezilul reprezintă medicaţia de a doua alegere. c) Boala Alzheimer – forme grave (scor MMSE 3-10):  Memantina reprezintă medicaţia de primă alegere (doză zilnică 10-20 mg). memantină în monoterapie. Tratamentul cu memantină şi respectiv cu memantină şi inhibitor de colinesteraze beneficiază de un grad de recomandare de nivel A pentru formele moderate de boală Alzheimer.Luând în considerare beneficiile terapeutice şi profilurile de siguranţă. toţi cei trei inhibitori de colinesteraze enumeraţi beneficiază de un grad de recomandare de nivel A pentru tratamentul bolii Alzheimer recent diagnosticate . ca alternativă. terapia combinată cu memantină şi inhibitor de colinesteraze este recomandată în cazul în care răspunsul clinic la memantină nu este satisfăcător. în caz de intoleranţă sau lipsă de răspuns la memantină. asociaţi sau nu cu memantină (vezi mai jos) sau.  Formele moderate de boală Alzheimer (scor MMSE 10–14) ar trebui tratate cu o combinaţie de inhibitor de acetilcolinesterază şi memantina (doză zilnică 10-20 mg). 103 . În stadiile incipiente în care inhibitorul de colinesterază nu este tolerat poate fi recomandată memantina.  Pentru formele grave de boală Alzheimer (scor MMSE 5-10). b) Boala Alzheimer – forme moderate (scor MMSE 11-19) – sunt indicaţi inhibitorii de colinesteraze. Memantina poate fi folosită în această situaţie şi în monoterapie . Atât memantina cât şi asocierea de memantină cu donepezil beneficiază de un grad de recomandare de nivel A pentru formele grave de boală Alzheimer (2). mai ales atunci când boala are o evoluţie rapid progresivă.  Pentru pacienţii care evoluează de la forma uşoară la cea moderată (scor MMSE 14-20) se poate adăuga memantina (doză zilnică 10-20 mg) la tratamentul cu inhibitori de acetil colinesterază. ca alternativă la terapia de combinaţie.

tratamentul pentru demenţă trebuie continuat în timpul unor boli acute sau în timpul unor spitalizări. d) Boala Alzheimer – alte medicamente antidemenţiale care se pot administra:  Cerebrolysin – poate fi utilizat în forme uşoare sau medii de boală. tratamentul cu inhibitor de colinesterază nu trebuie întrerupt.  Trebuie evitate întreruperile terapiei. observă menţinerea unui beneficiu.  În caz de apariţie a efectelor adverse sau de lipsă de răspuns la terapie se poate opta pentru înlocuirea unui preparat cu altul din aceeaşi clasă  În cazul scăderii scorului MMSE sub 10. se vor face modificările necesare la pacienţii cu boli hepatice sau renale. Se recomandă continuarea tratamentului în stadiile severe de demenţă doar dacă medicul specialist. Inhibitorii de colinesteraze se utilizează ca terapie pe termen lung. placebo-controlate au demonstrat eficienţa Cerebrolysinului în boala Alzheimer uşoară şi moderată prin ameliorarea tulburării cognitive şi impresiei clinice globale. Dacă este absolut necesară întreruperea tratamentului se recomandă reînceperea lui în cel mai scurt timp. Mai multe studii randomizate. după 6 luni de administrare în doză de 10 ml/zi. dubluorb.  Extractul standardizat de Ginkgo biloba Egb761 (şi nu suplimentele alimentare cu Ginkgo biloba. Când pacienţii în stadii terminale de demnţă şi-au pierdut funcţionalitatea aproape total şi nu mai prezintă nici o îmbunptpţire funcţională sau cognitivă în urma tratamentului. medicul specialist poate decide oprirea tratamentului. care conţin şi componente chimice ce pot determina uneori reacţii adverse 104 . în monoterapie dacă medicaţia de primă şi a doua alegere nu poate fi utilizată din cauza efectelor adverse sau în asociere dacă nu se obţine un răspuns clinic satisfăcător cu medicaţia de primă sau a doua alegere. în colaborare cu medicul de familie şi cu familia. Deşi medicamentele pentru demenţă sunt în general bine toleratede pacienţii cu comorbiditate somatică.

există un studiu clinic de amploare în desfăşurare care urmăreşte eficacitatea acestui tratament în prevenţia apariţia demenţei la persoane cu tulburări de memorie (18). dacă s-au încercat diferiţi inhibitori de colinesterază fără răspuns clinic satisfăcător. pentru a limita deteriorarea cognitivă în continuare a acestor pacienţi (antiagregante. în special cu anticoagulantele) – poate fi utilizat în formele uşoare de boală.). funcţionale şi comportamentale (incluzând stabilizarea sau încetinirea evoluţiei). În plus. Aceştia vor fi asociaţi tratamentului de prevenţie secundară. neurologice.semnificative sau interacţiuni medicamentoase importante. ca medicaţie de a doua alegere şi în formele medii de boală. rivastigmina (6-12 mg doză zilnică) sau galantamina (16-24 mg doză zilnică). ca medicaţie de a treia alegere. dublu-orb. Evaluările ulterioare sunt necesare pentru a monitoriza efectele cogntive. statine. b) Inhibitorii de colinesteraze. Donepezilul 105 . Pentru pacienţii cu demenţe vasculare pot fi folosiţi donepezilul (5-10 mg doză zilnică). Studii clinice randomizate.etc. Demenţele vasculare a) Se recomandă tratamentul de prevenţie secundară a accidentelor vasculare cerebrale de toate tipurile.).etc. eventualele efecte adverse sau comorbidităţi soamtice. placebo-controlate au arătat că extractul standardizat de Ginkgo biloba Egb761 este eficient în ameliorarea simptomelor cognitive în boala Alzheimer uşoară şi moderată.  Pacienţii diagnosticaţi recent trebuie evaluaţi după 2 luni pentru a se determina tolerabilitatea şi apoi monitorizaţi la cel puţin 6 luni. psihice. statine.  Tratamentul factorilor de risc – se recomandă tratamentul factorilor de risc vasculari la pacienţii cu boală Alzheimer sau cu boală Alzheimer asociată cu boală cerebro-vasculară (antiagregant. antihipertensive. antihipertensive.

e) Extractul standardizat de Ginkgo biloba Egb761 (şi nu suplimentele alimentare cu Ginkgo biloba. placebo-controlat. dublu-orb. care conţin şi componente chimice ce pot determina uneori reacţii adverse semnificative sau interacţiuni medicamentoase importante. asociată tratamentului de prevenţie secundară. Alfa-sinucleinopatiile (demenţa cu corpi Lewy şi demenţa asociată bolii Parkinson) a) Rivastigmina (doză zilnică de 6-12 mg) este medicaţia de primă alegere. Două studii randomizate. b) Donepezilul (doză zilnică de 5-10 mg) poate fi recomandat ca medicaţie de a doua alegere. atunci când inhibitorii de colinesteraze şi memantina nu au fost eficace sau au generat efecte adverse . Donepezilul beneficiază de un grad de recomandare de nivel B pentru demenţa asociată bolii Parkinson . Va fi asociată tratamentului de prevenţie secundară. ca medicaţie de a treia alegere. conform unui studiu randomizat. 106 . dublu-orb. c) Pentru boala Alzheimer asociată cu boală cerebrovasculară se recomandă folosirea galantaminei (16-24 mg doză zilnică). cu un grad de recomandare de nivel B pentru demenţa vasculară uşoară sau moderată (3).beneficiază de cele mai multe studii. în special cu anticoagulantele) poate fi recomandat în asociere cu terapia de prevenţie secundară. placebocontrolate au demonstrat că memantina ameliorează tulburarea cognitivă şi tulburarea de comportament a pacienţilor cu demenţă vasculară . atunci când rivastigmina nu este eficace sau produce efecte adverse. d) Memantina (10-20 mg doză zilnică) se recomandă ca medicaţie de a doua alegere în demenţele vasculare. Rivastigmina beneficiază de grad de recomandare de nivel A pentru demenţa din alfa-sinucleinopatii .

2.). moderată sau severă care prezintă simptomatologie noncognitivă şi comportamentală intensă sau cu un potenţial de periculozitate crescut o recomandare importantă este aceea de 107 .Behavioral and Psychological Symtpms of Dementia) din demenţe ca şi monitorizarea tratamentelor cu medicaţie psihotropă ar trebui să se facă de către personal specializat în domeniul psihiatriei sau psiho-geriatriei. deşi nu sunt suficiente studii care să stabilească un grad de recomandare . Terapia medicamentoasă a simptomelor non-cognitive Evaluarea simptomatologiei non-cognitive. tratament antibiotic în sifilis. etc. pot fi recomandaţi în demenţa fronto-temporală. tratament chelator de cupru în boala Wilson. Pentru persoanele cu demenţă Alzheimer în orice etapă evolutivă: uşoară. în special inhibitorii de recaptare a serotoninei.Demenţa fronto-temporală a) Inhibitorii de colinesteraze nu şi-au dovedit eficienţa în demenţa fronto-temporală (grad de recomandare de nivel C pentru ineficacitate). Demenţe de alte etiologii În funcţie de etiologie. administrarea de vitamină B12 în deficitul de vitamină B12. b) Antidepresivele. se recomandă terapie specifică (spre exemplu compensarea funcţiei tiroidiene în hipotiroidii. respectiv a simtomelor psihiatrice şi comportamentale (BPSD. Tratamentul medicamentos al tulburărilor non-cognitive se recomandă numai în situaţiile în care abordările non-farmacologice nu sunt posibile sau nu au fost eficiente.

) se recomandă administrarea de antipsihotice. a) Pentru agitaţia pacienţilor cu demenţă. b) În cazul simptomelor psihotice (de exemplu halucinaţii. Inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei pot de asemenea ameliora agitaţia. se recomandă ca medicaţie de primă alegere trazodona.Risperidona (doză zilnică 0. începând cu doză mică. 108 . putând produce dezinhibiţie sau stări confuzionale. Tratamentul trebuie să fie limitat. Benzodiazepinele recomandate sunt lorazepam sau oxazepam. îndreptat asupra unor simptome ţintă care trebuie identificate. cu accentuarea stării de agitaţie. mai ales dacă abordările non-farmacologice nu au fost posibile sau au fost ineficiente. Ele pot fi folosite ca monoterapie sau în asociaţie cu un antipsihotic atipic. mai ales dacă este folosit în mod cronic. revizuit regulat.administrare a unui inhibitor de acetilcolinesterază. idei delirante. Sunt recomandate antipsihoticele atipice. El se poate totuşi folosi în stările de agitaţie acută. determinate sub raport cantitativ. Alegerea medicaţiei psihotrope. se pot folosi antiepilepticele ca valproatul sau carbamazepina. şi numai ocazional cele convenţionale: . iar schimbările acestora trebuie evaluate la intervale regulate. cu consultarea familiei sau a îngrijitorilor privind posibilele beneficii sau riscuri ale tratamentului. Propranololul poate fi util la unii pacienţi cu comportament agresiv. De evitat Diazepamul. etc. Ca medicaţie de a doua alegere pentru agitaţie. care se creşte treptat la nevoie. în cazul în care cea de primă alegere nu e eficientă sau generează reacţii adverse. mai ales a celei antipsihotice trebuie făcută în urma unei analize individuale.5-2 mg) este medicaţia de primă alegere (24). Buspirona este un agent anxiolitic nebenzodiazepinic care poate fi eficient mai ales în stările de agitaţie cu anxietate.

De asemenea pacienţii cu demenţă vasculară. luându-se în considerare posibilele efecte adverse specifice fiecărui preparat..În cazul simptomelor psihotice asociate α-sinucleinopatiilor se pot recomanda clozapină sau quetiapină. care prezintă tulburări psihiatrice şi comportamentale beneficiază de tratament cu un inhibitor de acetilcolinesterază. luându-se în considerare posibilele efecte adverse specifice fiecărui preparat. Se recomandă utilizarea celei mai mici doze care se dovedeşte eficientă. Clozapina beneficiază de un grad de recomandare de nivel B pentru această situaţie iar quetiapina de nivel C. Ocazional feneomenele psihotice pot fi ameliorate de inhibitori aselectivi ai recaptării serotoninei (SSRI) Comportamentul violent ar trebui controlat fără prescrierea unor doze mari sau a unor combinaţii de medicamente. ziprasidon. etc. trebuie administrate cu grijă. . întrucât pot determina efecte adverse semnificative (nivel de evidenţă A). Pentru Pacienţii cu demenţă cu corpi Lewy care prezintă simptomatologie non-cognitivă importantă. chiar şi cele atipice. Antiphihoticele. cu tulburări comportamentale severe.Haloperidolul poate fi recomandat ca medicaţie de a doua alegere. sindroame parkinsoniene. zyprexa şi clozapină pot fi recomandate ca medicaţie de a doua alegere. Nu sunt recomandate neurolepticele clasice deoarece ele pot provoca reacţii adverse speciale. 109 . în orice etapă evolutivă. se recomandă un inhibitor de acetilcolinesterază. în cazul în care neurolepticele atipice nu au fost eficiente sau nu sunt disponibile. în anumite cazuri.Quetiapină.). În acest caz se vor monitoriza posibilele complicaţii ale tratamentului (cardiovasculare. . cu accentuarea intensităţii fenomenelor halucinatorii şi agravarea tulburărilor de tip extrapiramidal.

mirtazapina sau trazodona). Existenţa hiperintensităţilor subcorticale sau a imaginilor lacunare se corelează cu un răspuns terapeutic slab la antidepresive ca şi posibilitatea apariţiei confuziei. e) Insomnia pacienţilor cu demenţă poate fi rezolvată cu medicaţie antidepresivă sedativă. de tratat numai atunci când este deosebit de severă.c) Pacienţii cu demenţă care asociază şi depresie se recomandă să fie trataţi cu inhibitori selectivi de recaptare a serotoninei.\ f) Comportament sexual agresiv. Unele antidepresive tip SSRI fluoxetină) pot avea efecte activatoare. şi în primul rând trazodonă. de obicei la bărbaţi se pot recomanda agenţi estrogenici (medroxiprogesteron) 3. d) Apatia. Problematică de tratat cu psihostimulante. 110 . Ca medicaţie de a doua alegere pot fi folosite antidepresive cu caracer dual (venlafaxina. persoanele suferinde de demenţă ar trebui să beneficieze de servicii medicale integrate. de asemenea inhibitorii de acetilcolinesterază pot ameliora apatia. ca şi cu hipnotice sedative non-benzodiazepinice zolpidem sau zapoplon. Acestea trebuie asociate măsurilor de igienă a somnului cu scopul reducerii dozelor şi a folosirii pe timp limitat a medicaţiei. Sunt de evitat antidepresivele triciclice datorită efectelor anticolinergice. Terapia nemedicamentoasă În combinaţie cu terapia medicamentoasă specifică.

asigurate de personal medical şi social cu pregătire şi calificare corespunzătoare. abilităţile şi deprinderile personale. incluzând echipe comunitare de evaluare a sănătăţii mintale. terapia cognitiv-comporamentală cu implicarea activă a îngrijitorilor poate fi eficientă. îngrijirea la domiciliu. ar trebui să fie evaluate. Persoanele cu demenţă care prezintă simptomatologie psihiatrică şi comportamentală. prin muzică. care adesea determină schimbări neaşteptate comportamentale Pacienţilor care prezintă şi agitaţie. Aceste abordări includ: terapia memoriei (amintiri).forme uşoară şi medie. Persoanelor cu demenţă . servicii de evaluare a memoriei. exerciţii psihomotorii. servicii speciale de zi.care să le asigure: îngrijirea primară. stimularea multisenzorială. îngrijire în cadrul spitalelor generale. pacienţii cu demenţă se recomandă a fi spitalizaţi în instituţii medicale specializate pentru îngrijirea terminală a pacienţilor cu demenţă. pacienţii cu demenţă au nevoie de supraveghere şi îngrijire permanentă din partea familiei sau a unui îngrijitor specializat (drept la însoţitor). cu istoria lor de viaţă. În formele medii şi grave. terapii psihologice şi de îngrijire la domiciliu. Pentru persoanele cu demenţă care au depresie şi/sau anxietate. îngrijirie intermediară şi de recuperare. În fazele evolutive severe. Dintre aceştia de reţinut ar fi evaluarea unei dureri. pentru a se identifica factorii care ar fi putut genera. agrava sau ameliora tulburările de comportament. printr-o analiză comporamentală şi funcţională condusă de profesionişti cu abilităţi specifice. alte forme de terapie socială. li se recomandă programe structurate de stimulare cognitivă. indiferent de tipul sau severitatea dementei ai trebui să li se ofere accesul la intervenţii specifice în concordantă cu preferinţele. din cauza totalei dependenţe 111 . pe durată nelimitată. îngrijire specializată în cămin spital. ocupaţională. servicii specializate de sănătate mintală. dans.

ci ca o înmănunchere de semne clinice şi anatomo-patologice mai mult sau mai puţin specifice. fenomene de suferinţă ale neuronului motor periferic cu amiotrofii distale în membre. dar şi pe formaţiile simpatice situate atât periferic. • Boala îmbracă un caracter progresiv. atrofie iriană. • Din punct de vedere anatomo-patologic. Sindromul Shy şi Drager după cum este denumit. diminuarea sau impotenta sexuală. paralizii ale oculomotorilor. anhidroză. Aceste fenomene sunt mai frecvent găsite la bolnavii cu vârstă mai înaintată. dar pot fi constatate şi la vârsta adultă. nu apare ca o boală perfect identificată. Ceea ce caracterizează în deosebi sindromul Shy Drager ar fi: • Apariţia. observaţiile lor făcute pe doi bolnavi. hipertonie musculară de tip extrapiramidal şi diminuarea mişcărilor automate de asociaţie ale membrelor în mers. nucleii de la bază). Shy şi Drager au publicat. Clinica. ortostatice fără modificări compensatorii ale pulsului. constante la o anumită categorie de bolnavi. Se semnalează şi cazuri familiale (în care se poate discuta şi un factor genetic). • Existenta concomitentă sau apariţia ulterioară a unor semne clinice caracterizate prin: inconştientă urinară. în anul 1960. cât şi central (măduvă. de obicei în pusee. o serie de semne atât 112 . leziunile îmbracă un caracter degenerativ şi predomină pe formaţiile menţionate. SINDROMUL SHY – DRAGER Definiţie. trunchi. 11. însoţite de fasciculaţii musculare. a unei hipotensiuni severe. ajungând să adune într-o entitate clinică. ce determină fenomene acute de hipoxie cerebrală (colaps). tremurături ale degetelor predominent în membrele superioare.fizice şi psihice şi a multiplelor complicaţii medicale care survin în această etapă finală a bolii.

sângele se adună în părţile inferioare ale corpului. mioclonii intermitente. 113 . în mod fiziologic. se declanşează o vasoconstricţie arteriolară şi venoasă sub nivelul cordului. automat prin intermediul zonelor reflexogene sino . s-au adăugat noi semne neurologice. 40 de cazuri). care va determina creşterea debitului cardiac şi creşterea frecventei pulsului (tahicardie) şi deci revenirea rapidă la un debit circulator normal.clinice. nu apare nici tahicardia compensatorie. ca: semne cerebeloase (mers ataxic. numărul cazurilor comunicate ca integrându-se în sindromul Shy şi Drager au crescut şi mai mult. datorită gravitaţiei. o vasodilataţie marcată. Chiar înainte de aceşti autori.Drager poate prezenta şi următoarele semne neurologice: • o simptomatologie extrapiramidală cu suferinţă de paleostriat care. deoarece sunt destul de polimorfe şi cu posibilitatea de a fi corelate cu leziuni multiple în sistemul nervos central. în literatură au fost comunicate cazuri asemănătoare. trecerea din clinostatism în ortostatism. semne piramidale. debitul circulator cerebral şi tensiunea arterială.carotidiene. nu mai apar fenomene de corijare vasomotorie. bolnavul prezentând sindromul Shy . datorită deficitului lezional şi funcţional al sistemului simpatic. În cazul bolnavilor prezentând sindromul Shy . pe lângă hipertonia cunoscută. mai ales în sistemul venos. In afara sindromului de hipotensiune arterială ortostatică cu caracterul menţionat mai sus. în aceste situaţii şi de aceea nu sunt deocamdată considerate ca o boală aparte. Ca urmare a acestui fapt. diminuă întoarcerea venoasă în atriul drept şi scade deci debitul cardiac. Ulterior. au fost considerate specifice. Pentru a se preîntâmpina accidentele ce pot apărea din această cauza. Aceste date. determinând. In mod normal. Numai revenirea în clinostatism poate asigura debitul circulator cerebral necesar. tremur intenţional). pe care însăşi Shy şi Drager le menţionează (cca. se adaugă şi tremorul.Drager. cât şi anatomo-patologice. pentru venele situate sub nivelul cordului.

în membrele superioare şi constă. cu fasciculaţii musculare.Drager se apropie de unele boli eredo-degenerative. mai ales. un sindrom mioclonic (descris de Hohl în 1965 şi V. Deci.bulbar cu dizartrie. mers caracteristic.R. L. atât în clinostatism. aşa cum cunoaştem. tulburări de deglutitie. atrofia olivo-ponto-cerebeloasă. Această caracteristică mai poate fi găsită şi după simpatectomii. poliradiculonevrite. diabet. tremor intenţional. unele cazuri pot prezenta pe radiografia craniană o hiperostoză frontală internă. o simptomatologie cerebeloasă care se manifestă. în acest caz situate. în membrele superioare sau la nivelul limbii. neuropatie amiloidă. un sindrom pseudo . cât şi în ortostatism (adrenalina din sânge sau urină nu creste în ortostatism). prin unele trăsături clinice şi anatomo-patologice. ca: boala lui Parkinson. Voiculescu în 1968).citologică). din mers embrios cu baza de susţinere lărgită. vom putea găsi atrofii musculare. în tabes. crize de râs sau de plâns spasmodice. etc. catecolaminele circulante sunt scăzute şi rămân constante. un sindrom de neuron motor periferic. poate arăta o anumită creştere a albuminelor (disociaţie albumino . scleroza laterală amiotrofică. mai ales. la nivelul primului spaţiu interosos. disdiadocochinezie. sindromul Shy . cât şi postural.• • • • • • • dar care este mai fin şi mai rapid decât cel descris în boala lui Parkinson şi este găsit atât în repaus. fără să fie specifică sindromului Shy-Drager. Anatomie patologică: Modificări de aspect degenerativ au fost găsite în: 114 .C.

ganglionul semilunar. nucleii punţii. demielinizări ale fascicolelor putamino-palidale. • măduva spinării.lateral. • în scoarţa cerebrală leziunile sunt foarte mici şi mai ales în celulele piramidale şi ale lui Betz. cât şi în afecţiunile degenerative pe care le-am menţionat mai sus. mai ales în ganglionii simpatici paravertebrali. etc. ale celulelor granulare. explicând astfel. Pot fi mai puţin atinse nucleul caudat. nucleul ambiguu. ganglionul stelat. nucleul dorsal al vagului. hipotalamusul posterior. demielinizări în fascicolele spino . Mai pot fi găsite în măduva spinării atrofii celulare ale tractusului intermedio . în parte. hipotensiunea ortostatică cu caracterele menţionate. celulele motorii din coarnele anterioare ale măduvei. • în nucleii de la baza creierului suferinţa predomină mai ales în globus-palidus şi putamen. nucleul lui Edinger-Westhall. ceea ce explică amiotrofiile ce pot fi găsite. Uneori s-a observat chiar apariţia unor cavităţi chistice în putamen. fibrele olivo-ponto-cerebeloase.cerebeloase. de asemenea. afectând. locus coeruleus. locus niger. amiotrofii care apar la microscop ca amiotrofii de tip neurogen. Se găsesc. • în trunchiul cerebral pot fi găsite leziuni degenerative în nucleul perechii XII (explică atrofia limbii atunci când este găsită). 115 . Toate aceste formaţiuni constituie şi zone funcţionale simpatice. • în cerebel se constată diminuarea celulelor Purkinje. Tratamentul.• sistemul nervos vegetativ periferic. demielinizarea substanţei albe. nucleul perechii III. atât în sindromul Shy-Drager.

tratamentul este simptomatic şi în general dificil de condus. Dezoxicorticosteronul a determinat uneori rezultate bune. De aceea.Datorită suportului lezional al simptomatologiei. Dacă avem în vedere starea generală a cestor bolnavi. doze foarte mici de adrenalina sau noredrenalină pot provoca creşteri mari tensionale. ne dăm seama de dificultatea dozării acestor droguri. Efedrina este mai uşor suportată şi poate acţiona favorabil în doze de 20 mg de mai multe ori pe zi. cu creşterea volumului circulant. Se mai pot administra mineralocorticoizii care acţionează asupra presiunii sistolice prin retenţie hidrică. în special. Se ştie că un organ denervat răspunde foarte intens la administrarea de catecolamine. vârsta crescută uneori. 116 . El se adresează. sindromului de hipotensiune ortostatică.

PATOLOGIA SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC
• • • • Date de structură si funcţie. Clasificarea patologiei sistemului nervos. Nevralgii cervicobrahiale, nevralgia sciatică. Paralizii de nerv radial, median, cubital, sciatic, popliteu extern si intern. • Polinevrite: etiopatogenie, simptomatologie, tratament. • Poliradiculonevritele: simptomatologie si tratament.

Bolile sistemului nervos periferic sunt afecţiuni determinate de diverse cauze: infecţii, intoxicaţii, traumatisme, procese alergice carenţiale si degenerative care realizează tulburări motorii, tulburări senzitive ce se pot asocia cu tulburări trofice si vaso-motorii prin lezarea fibrelor vegetative. Din punct de vedere clinic se diferenţiază: nevralgiile care traduc procese de iritaţie a nervilor senzitivi si parezele sau paraliziile nervilor periferici care exprimă tulburări de deficit. Vom începe cu sindroamele de iritaţie senzitivă si anume:

NEVRALGIILE
Nevralgia este un sindrom dureros, în general paroxistic localizat în teritoriul de distribuţie al unui nerv sau a mai multor nervi senzitivi sau senzitivo-motori. Durerea apare în urma iritaţiei celulelor senzitive sau iritarea fibrelor senzitive de la rădăcină până la periferia nervului. În ambele situaţii durerea este resimţită pe întreg traiectul nervului de la nivelul leziunii până la periferie.

117

Nevralgiile pot fi provocate de procese infecţioase, toxice, tulburări vasomotorii, infiltraţii neoplazice, compresiuni, traumatisme. În raport cu topografia leziunii pe traiectul protoneuronului senzitiv, durerea poate fi: • durere radiculară. Respectând distribuţia dermatoamelor se dispune la nivelul trunchiului în benzi orizontale, iar la membre în benzi longitudinale • durerea plexulară (plexalgia) se manifestă în teritoriul senzitiv al unui plex; • durerea tronculară apare localizată pe trunchiul nervos periferic şi în teritoriul său de distribuţie. În cadrul nevralgiilor vom descrie sumar următoarele nevralgii: Nevralgiile cervicobrahiale. Nevralgia cervicală alături de nevralgia sciatică sunt cele mai frecvente manifestări ale sindromului algic. În general simptomatologia nevralgiilor cervicobrahiale este în funcţie de rădăcina plexului brahial afectat si anume: În afectarea rădăcinii C6 durerea coboară de la gât pe fata anterioară a braţului, pe partea externă a antebraţului până la palme. Reflexele stiloradial si bicipital sunt abolite în cazurile tipice. În afectarea rădăcinii C7 durerea coboară pe fata posterioară a braţului si antebraţului până la cele 3 degete mijlocii. Reflexul tricipital este abolit în cazurile tipice În afectarea rădăcinii C8 durerea coboară de la gât pe fata internă a braţului în lungul marginii interne a antebraţului până la inelar. Dar cea mai importantă nevralgie ca frecventă este:

Nevralgia nervului sciatic. Nevralgia sciatică este un sindrom dureros pe traiectul nervului sciatic si în teritoriul lui de distribuţie.
118

Etiologie. Nevralgia sciatică este mai des întâlnită la adulţi între 30 50 de ani si în general este mai frecventă la bărbaţi. După cauză, sciatica poate fi primitivă sau în aparentă primitivă si care ar fi determinată de un virus neurotrop si sciatica secundară provocată de diverse cauze interesând mai frecvent rădăcinile sau plexul lombosacrat si mai rar trunchiul sciatic. Cauzele mai frecvente sunt: radiculitele luetice (fals), arahnoiditele, procese inflamatorii vertebrale (osteomielita, morbul Pott), reumatismul vertebral (spondiloza si spondilita), traumatismele coloanei, compresiuni radiculare prin procese neoformative (tumori si metastaze vertebrale), dar cel mai frecvent este hernia de disc lombară. Simptomatologie. Boala se instalează de obicei brusc cu dureri lombare, durere ce iradiază interior pe partea posterioară a coapsei si anteroexternă a gambei. Durerea reprezintă cel mai important simptom al acestei boli si poate fi spontană sau provocată. Durerile spontane sunt continui si se pot prezenta cu aspect surd sau pot apare sub formă de paroxisme cu senzaţia de sfâşiere profundă. Aceste paroxisme pot apare uneori cu ocazia tusei, strănutului. Durerea provocată se obţine prin compresiune sau elongaţia nervului sciatic. Compresiunea nervului se face în puncte speciale de-a lungul nervului si anume: punctul lombar în spaţiul iliolombar, punctul fesier, trohanterian, femural, popliteu tibial posterior, maleolar extern. Manevrele de elongaţie ale nervului sciatic sunt dureroase si pentru aceasta cercetăm 2 semne: semnul Laseque si semnul Bonnet. Semnul Laseque constă în durerea provocată de-a lungul nervului flectând pe bazin membrul inferior în extensie, bolnavul fiind în decubit dorsal. Semnul Bonnet constă în durerea provocată prin flexia şi adducţia forţată a coapsei pe bazin, gamba fiind flectată pe coapsă. Mersul bolnavului cu nevralgie sciatică nu este posibil în perioada acută. În perioada de acalmie bolnavul merge încet, timid, gamba fiind semiflectată pe coapsă si piciorul în rotaţie externă. Este un mers antalgic.
119

Tulburările de tonus. Hipotonia musculară în sciatică este un important semn obiectiv. Hipotonia se pune în evidentă la fesă prin ştergerea proeminentei muşchilor fesieri si prin coborârea cutiei fesiere care devine în acelaşi timp mai puţin pronunţată. Troficitatea musculară. Atrofiile se întâlnesc frecvent în formele cu evoluţie lungă. Modificări de reflexe. Se constată scăderea sau abolirea reflexului achilian. Tulburări obiective de sensibilitate. În marea majoritate a cazurilor tulburările de sensibilitate îmbracă topografia radiculară. Se poate constata: hiperestezie, hipoestezie si anestezie. Reacţiile lichidului cefalorahidian. În sciatica mijlocie si joasă lichidul cefalorahidian este normal. În sciatica înaltă prin hernie discală sau compresie ligamentară se constată o hiperalbuminoză. Diagnosticul de nevralgie sciatică se pune cu destulă uşurinţă la un bolnav care prezintă dureri spontane în regiunea lombară si pe fata posterioară a membrului inferior, dureri ce se accentuează la presiunea nervului sciatic si prin manevrele de elongaţie. Diagnosticul diferenţial se face cu alte nevralgii: Nevralgia crurală are durerea localizată pe fata anteroexternă a coapsei, reflexul rotulian este diminuat sau abolit, cvadricepsul crural este atrofiat, tulburările de sensibilitate se găsesc pe fata anterioară a coapsei. Artropatiile coxo - femurale se îndepărtează din diagnostic prin prezenta durerii la nivelul articulaţiei coxo - femurale si dureri la mobilizarea articulaţiei. În mielite sunt caracteristice durerile spontane si la compresiunea maselor musculare care sunt dure si reflexul idiomuscular foarte diminuat. Arterita obliterantă la nivelul membrelor inferioare în prima fază poate fi confundată cu nevralgia de nerv sciatic, fenomenele de claudicaţie,
120

suprimarea pulsului la pedioasă si tibiala posterioară ca si modificările oscilometrice trasează diagnosticul. Sciatica funcţională (simulată sau isterică) se diferenţiază prin absenta semnelor obiective. Tratament. Pe lângă tratamentul etiologic se impune clar, de la început, combaterea durerii prin repaus la pat si medicaţie analgezică antiinflamatori: aspirină 2 - 3/zi, fenilbutazonă, diclofenac, indometacin. Pe lângă antialgice, în special în fazele acute, se administrează medicamente cu efect decontracturant cum, ar fi: clorzoxazon, mydocalm. Se mai aplică cu efect salutar în momentul adecvat, diferite metode fizioterapeutice: raze ultrascurte, ionizări, curenţi diadinamici.

PARALIZIILE
Spre deosebire de nevralgii, care traduc procese de iritaţie a nervilor senzitivi, parezele sau paraliziile nervilor periferici exprimă tulburări motorii sau senzitivo - motorii de deficit. Paraliziile nervilor periferici. Paralizia nervilor periferici se prezintă clinic ca un sindrom de neuron motor periferic asociat cu tulburări senzitive si vegetative a cărui particularitate variază în raport cu topografia leziunii. Paraliziile nervilor membrului superior. Paraliziile trunchiului brahial. Plexul brahial rezultă din unirea ultimelor 4 rădăcini cervicale cu prima dorsală. La origine este format din trunchiurile primare (Fig.): • trunchiul prim superior rezultat din fuziunea rădăcinilor C5 si C6; • trunchiul primar mijlociu rezultat din rădăcina C7; • trunchiul primar inferior format din rădăcinile C8 si D1. Secundar, fiecare din aceste trunchiuri primare se divid în 2 ramuri, una anterioară si alta posterioară, a căror anastomoză formează 3 trunchiuri
121

secundare. Din aceste trunchiuri secundare rezultă nervii care contribuie la inervaţia membrelor superioare, ca: nervii musculo-cutani, radial, medial, cubital, circumflex. Simptomatologie. În general, paralizia plexului brahial constă, clinic, într-un sindrom de neuron periferic asociat cu tulburări de sensibilitate si fenomene vegetative. Se descriu 3 tipuri principale în raport cu atingerea trunchiurilor primare si anume • tipul superior Duchenne - Erb; • tipul mijlociu Ronak; • tipul inferior Dejerine - Klunke. Tipul superior C5 - C6 se traduce clinic printr-un braţ inert în rotaţie internă si prognostic cu abolirea mişcărilor în articulaţia umărului, atrofii ale muşchilor umărului si în loja anterioară a braţului, abolirea reflexelor stiloradial si tricipital si hipoestezie în regiunea externă a braţului si antebraţului. Mişcările mâinii si degetelor sunt păstrate. Tipul mijlociu C7, mai rar întâlnit, se prezintă ca o paralizie de nerv radial cu respectarea lungului supinator si tulburări de sensibilitate în bandă, reflex tricipital abolit Tipul inferior C8 - D1 este asemănător cu paralizia medio - cubitală cu imobilitatea mâinii si a degetelor (în afara extensiei care este păstrată), atrofia musculaturii eminentei tenare şi hipotenare, cu hipoestezii la nivelul mâinii si antebraţ. Reflexul cubitopronator este diminuat sau abolit. Destul de frecvent se constată sindromul Claude - Bernard - Horner datorat atingerii ramului comunicant anterior simpatic a primei dorsale. În afară de aceste 3 tipuri, se mai poate întâlni si tipul total de paralizie a plexului brahial, ce prezintă un deficit motor complet a întregului membru superior, cu flasciditate si atrofii musculare globale si cu tulburări de sensibilitate ce cuprind întreg membrul superior.
122

Paralizia nervului radial. scurtului extensor al policelui. iar mâna căzută în “gât de lebădă”. Clinic este diferenţiat de paralizia totală prin absenta paraliziei tricepsului si prezenta reflexului tricipital. iar la antebraţ a extensorului comun al degetelor. Ea apare ca urmare a compresiei cel puţin timp de 2 ore a nervului radial în şanţul de torsiune. extensia mâinii. Paraliziile ramurii colaterale a plexului brahial. El este cel mai gros ram al plexului brahial si cu toate că este cel mai frecvent lezat. (Fig) Din această cauză. supinaţia mâinii este de asemenea afectată. Ele pot fi la nivelul braţului. radialului lung si lungului supinator. extensorului degetului mic. predominând pe fata dorsală a primului spaţiu interosos. radialului scurt. are însă. Leziunea completă de nerv radial este întâlnită la purtătorii de cârje si se caracterizează prin anumite simptome: paralizia la braţ a tricepsului. de procese neoplazice. Este un nerv predominant motor. scurtului supinator. falangelor proximale ale degetelor. aşa numitul sindrom de coastă cervicală. o lentă capacitate de regenerare. Leziunile parţiale ale nervului radial sunt mult mai frecvente decât cele totale. anevrisme ale arterei subclaviculare sau tromboze ale arterei subclaviculare. Tulburările de sensibilitate sunt caracterizate printr-o anestezie în general incompletă. Coarda lungului supinator rămâne relaxată la o contracţie în flexie a antebraţului. În paralizia de nerv radial braţul este uşor flectat. pumnului si a antebraţului pe braţ. antebraţului si degetelor. Un loc aparte îl constituie compresia plexului brahial prin prezenta coastei cervicale. 123 . Reflexele tricipital si stiloradial sunt diminuate sau abolite. bolnavul nu poate face mişcări de extensie ale policelui. Nervul radial este continuare a porţiunii posterioare a trunchiului secundar. Leziunile cele mai frecvente sunt cele traumatice sau prin compresiunea plexului în spaţiul supraclavicular. unde sunt cunoscute sub denumirea de paralizia de “sâmbătă seara sau a îndrăgostiţilor” mai frecvent însă este întâlnită la beţivi. inervează extensorii principali ai braţului.Etiologie.

Ea este caracterizată prin prezenta corzii lungului supinator la flexia forţată a antebraţului si imposibilitatea extensiei pumnului si a degetelor. mâna capătă aspect de “mână simiană”. flexorului scurt al policelui si a lombricalilor 1 si 2. fie a unor plăgi tăiate la acest nivel. Pensa mediană. abductorul policelui. La strângerea pumnului. Ca urmare. 124 . flexorului lung al policelui. În paralizia de nerv median există anumite tulburări trofice si vasomotorii ce se caracterizează prin amiotrofia eminentei tenare.La nivelul antebraţului. Nervul median este format din unirea trunchiului secundar lateral si median al plexului brahial. policele nu poate să acopere degetul arătător si rămâne întins. la nivelul braţului. În paralizia de nerv median. apare diminuarea sau imposibilitatea flexiei celei de-a II-a falange a tuturor degetelor (paralizia flexorului comun superficial) si a falangelor terminale a primelor trei degete si în special pierderea opoziţiei policelui si a abducţiei lui în unghi drept. Paralizia nervului median (C6 . policele este în acelaşi plan cu celelalte degete. subţiată. la nivelul mâinii a opozantului policelui. antebraţul este în supinaţie. Leziunea totală se caracterizează prin paralizia la antebraţ a flexorului comun superficial. opoziţia degetului mare si pronaţia mâinii. Mâna fiind cu fata palmară pe masă. piele cianotică. flexorului comun profund. sau prin injecţii perivenoase în placa cotului. leziunea nervului radial este urmare fie a unei fracturi a radialului. mâna este înclinată spre partea cubitală. bolnavul nu poate să zgârie masa cu unghia degetului arătător.T1). între police si inelar. rotundului pronator. este de asemenea slabă. marelui palmar. Nervul median poate fi lezat în totalitate în axilă prin luxaţii ale umărului sau prin plăgi tăiate sau împuşcate. modificări ale unghiilor. Acţiunea lui motorie principală este de flexie a primelor trei degete. (Fig) Din cauza paraliziei rotundului promotor.

Nervul cubital provine din trunchiul secundar anterointern al plexului brahial. a fetei palmare a mâinii. median. prin fracturi sau dislocări ale articulaţiei cotului. ce constă în secţionarea ligamentului anterior al corpului. jumătate din inelar si a fetei dorsale a falangelor terminale ale indexului si jumătate din inelar. Dacă latenta distală este de peste 6 milisecunde.Tulburările de sensibilitate afectivă se limitează la teritoriul cutanat al regiunii radiale. Semiologia sindromului de tunel carpian este caracterizată de paralizii si dureri în primele 3 degete. Leziunea totală a nervului cubital poate fi realizată la nivelul axului sau braţului. Leziunea parţială a nervului median este mult mai frecventă. împreună cu nervul median. la nivelul şanţului epitrohlear.2 minute. Nervul cubital. Un alt element de diagnostic pozitiv. hipoestezie pe fata lor palmară cu deficit motor. localizarea în tunelul carpian fiind cea mai des întâlnită dintre toate cauzele paraliziei de nerv median. sunt principalii flexori ai mâinii si degetelor. deformări osoase si poliartrită cronică evolutivă. index. Paralizia nervului cubital produce o retracţie în flexia ultimelor două degete. Elementele patologice sunt: provocarea sau amplificarea tulburărilor senzitive prin percuţia sau prezenta asupra canalului carpian sau apariţia lor după menţinerea pumnului în hiperflexie 1 . 125 . este măsurarea latentei distale motorii a nervului median. apărând si amiotrofii. Paraliziile pot apare la câţiva ani fată de traumatismul iniţial. leziuni sinoviale inflamatorii. Ele sunt rezultatul unei deformări a articulaţiei cotului. a fetei palmare a degetului mare.T1). cunoscută sub numele de “gheară cubitală ”. Paralizia nervului cubital (C8 . deosebit de important. este oportună intervenţia chirurgicală. Compresia sa în tunelul carpian poate fi realizată prin leziuni posttraumatice. cu eventuală amiotrofie în teritoriul tenar al medianului. dar cel mai frecvent.

) La examenul mâinii. nervul cubital. ca urmare a paraliziei interosoşilor care au ca funcţie flexia primei falange si extensia celorlalte două. adductorul degetului mic si flexorul degetului mic. flexorul scurt al policelui. iar la nivelul eminentei hipotenare. la nivelul regiunii mediopalmare. dând aspect de mână scheletică. Apare si o slăbire a pensei adductorului policelui (semnul Fromont) ce constă în: policele întins si addus fată de index nu poate retine o foaie de hârtie care este trasă cu fata lateral. ca si păstrarea acţiunii antagoniştilor acestora: flexorii si extensorii comuni ai degetelor (extensia primelor falange si flexia celorlalte două). jumătatea internă. abductorul policelui. forţa de abducţie si adducţie a ultimelor două degete este de asemenea scăzută. Tulburările trofice: paralizia de nerv cubital se asociază rapid cu o amiotrofie a mâinii foarte caracteristică: pe fata palmară. poate fi comprimat. care are raporturi foarte întinse cu osul la acest nivel. Reflexul cubitopronator este diminuat sau abolit. Tulburările de sensibilitate sunt caracterizate de o anestezie. degetul mic este abdus. de cele mai multe ori completă. 126 . • la mână: la nivelul eminentei tenare. Dacă leziunea nervului cubital este mai importantă. Cu cât dezechilibrul dintre cele 2 forte musculare este mai mare. a marginii interne a mâinii (fata palmară si dorsală a degetului 5 întreg si jumătate din inelar).Din cauza acestor deformări. apare la nivelul mâinii “grefa cubitalului”. celelalte două sunt flectate. interosoşii si lombricalii 3 si 4. flexorul profund al degetelor. Leziunea totală a nervului cubital produce paralizia muşchilor. constatăm că prima falangă a tuturor degetelor este extinsă. (Fig. Pe fata dorsală apare o atrofie a primelor spatii interosoase. eminenta hipotenară este complet aplatizată si marginea cubitală a mâinii este subţiată. după cum urmează: • la antebraţ: flexorul ulnar al corpului. cu atât grefa este mai accentuată.

În ortostaţiune. în spaţiul popliteu. Nervul femural este cel mai important nerv al plexului lombar. abcese ale psoasului. fata internă a genunchiului. prin ramul său musculocutan. Cauzele cele mai frecvente implicate în apariţia parezei de nerv femural sunt cele vertebrale.prin ramurile înalte de bifurcaţie. două treimi interne ale plantei si fata dorsală a primelor 3 degete si jumătatea internă a celui de-al patrulea deget. din ramul posterior al trunchiului sciatic. • senzitiv . (Fig. extensorul comun al degetelor. el inervează motor muşchii: psoasul. mai ales coborâtul scărilor. fata anteroexternă a gambei.internă a gambei. pediosul. apoi se împarte în ramuri terminale. cvadricepsul si psoasul-iliacul. din această cauză mersul este afectat. nevrita diabetică. fata antero . extensorul propriu al halucelui. Nervul sciatic popliteu extern se desprinde.la gambă. coboară înconjurând gâtul femurului aflându-se în spaţiul peroneal între os si muşchiul lungul peronier. care este abolit senzitiv Prin lezarea nervului femural rezultă hipoestezie sau anestezie. lungul si scurtul peronier. la picior. gambierul anterior. manevre de reducere a luxaţiei coxofemurale. ce cuprinde fata anterioară a coapsei.S2). cvadricepsul este flasc si rotula flotantă. Leziunea completă produce dificultate în flexia coapsei pe bazin si imposibilitatea extensiei gambei pe coapsă.(Fig) Leziunea nervului femural afectează arcul reflex rotulian. Paralizia nervului femural (L2 L4).Paraliziile membrului inferior.) El inervează: • motor . 127 . Paralizia de nerv sciatic popliteu extern (L4 .

nervul plantar lateral: pătratul plantar. Mersul este talonat.) Paralizia de nerv sciatic popliteu intern produce modificări ale mersului. virotice. marginea laterală a piciorului. (Fig. pentru a nu se împiedica în propriul picior. mai puţin aparente decât cele din leziunile de nerv sciatic popliteu extern. prin pareza de sciatic popliteu intern. solear si tibial posterior. ridică genunchiul si flectează mult gamba de partea bolnavă. dând la nivelul gambei. Paralizia de sciatic popliteu intern (L4 . flexorul degetului mic. În timpul mersului. diabetice.nervul plantar median: flexorul scurt al degetelor. planta. nervul sciatic popliteu intern inervează pielea dorso-laterală a gambei. Reflexul achilian este abolit. Senzitiv. Nervul sciatic popliteu intern coboară în spaţiul popliteu.S3). primii lombricali. dorsalii si ultimii lombricali. apariţia degetelor “în ciocan” prin predominenţa flexorilor 128 . interosoşii plantari. flexorul scurt al halucelui. atinge solul puternic cu călcâiul. compresia la nivelul capului peroneal prin poziţia de lucru în genunchi sau nevrite de diverse etiologii toxice. El inervează motor următorii muşchi: • la gambă .Paralizia de sciatic popliteu extern face imposibilă flexia dorsală a piciorului si falangelor degetelor. Bolnavul. flexorul lung al degetelor si halucelui. Cauzele cele mai frecvente sunt: compresia prin hernie de disc. la picior . aplatizarea boltii plantare. Aspectul piciorului. 2 ramuri terminale: nervi plantar median si plantar lateral.gastrocnemianul. piciorul cade în poziţia de varus equin (mersul stepat). trece prin inelul solearului în loja posterioară a gambei. Bolnavul nu poate merge pe călcâi cu membrul inferior paralizat. popliteu.

trece succesiv prin 3 etape: prima. în care sunt recunoscute simptomele leziunii nervului periferic. de exemplu în polineuropatiile acute). Stabilirea diagnosticului unei polineuropatii. în cea de-a doua etapă. 129 . Tulburările trofice sunt mult mai frecvente decât în lezarea sciaticului popliteu extern si constau în: atrofii. În demielinizarea segmentară. În contrast.trofice. încercarea de a găsi etiologia neuropatiei.dorsali si degetelor inervaţi de nervul sciatic popliteu extern care este indemn. • lezarea axonilor (degenerescenta waleriană a axonilor în neuropatii posttraumatice sau metabolice). Simptomatologie. edeme. POLINEVRITE SAU POLINEUROPATII Reprezintă un sindrom periferic motor. axonii fiind intacţi. este pus diagnosticul topografic si în a treia etapă. senzitive si vegetativo . ulceraţii plantare. senzitiv si vegetativ prin interesarea distală si simetrică a terminaţiilor nervoase la nivelul membrelor. Bolnavii cu polineuropatie prezintă tulburări motorii. uneori a nervilor carnieni. Aspectul anatomopatologic al polineuropatiilor este caracterizat prin: • lezarea tecii de mielină (demielinizarea segmentară. recuperarea este rapidă. nu este necesar decât recuperarea unei anumite zone din teaca de mielină ca nervul să devină funcţional. care predomină distal si simetric la nivelul membrelor. în funcţie de distribuţia tulburărilor de sensibilitate si motorii. degenerarea axonală necesită o perioadă lungă de refacere.

Atrofiile musculare fără fasciculaţii. • măsurarea vitezei de conducere motorie si vegetativă. gambe. sistemici. musculatura mâinilor. alergici. apoi abolite. dismetabolici. Tulburările de sensibilitate subiectivă constau în parestezii si dureri în membre. o prezentă a paraliziei pentru musculatura inervată de cubital si radial la membrele superioare si de sciatic popliteu extern. mai accentuate adesea la plante. de asemenea. interesează. • examenul electromiografic diferenţiază leziunile miogene de cele neurogene. Ca investigaţii paraclinice în vederea diagnosticării polineuropatiilor. 130 . mai puţin a antebraţelor. coapselor. simetric si distal membrele. viteză de conducere ce este scăzută în neuropatiile cronice. cu predilecţie. tot cele distale. Tulburările de sensibilitate obiectivă constau în hipo sau anestezie la nivelul extremităţilor distale ale membrelor: “în şosetă” membrele inferioare si “mănuşă” membrele superioare. sunt la început diminuate. în general. putem apela.Tulburările motorii se manifestă printr-un sindrom de neuron motor periferic cu paralizie flască distală si simetrică. picioarelor. Există. extremităţile membrelor. toxiinfecţioşi. la următoarele: • teste biochimice care să infirme sau să confirme prezenta unor factori metabolici sau toxici în stare să inducă neuropatia. Reflexele osteotendinoase. normală în miopatii si leziunile cornului anterior. Etiologic avem o multitudine de factori patogeni: toxici. gambelor si aproape deloc a braţelor. interesând. la membrele inferioare. carenţiali. având uneori caracter de arsură.

fiind dispuse în “şosetă” si “mănuşă”. vom descrie câteva forme de polineuropatii. Din punct de vedere etiologic. Tratamentul cu vitamina B1 si alte vitamine din grupul B. realizând o psihopolinevrită. mai frecventă este polineuropatia alcoolică. În cazul polineuropatiilor carenţiale. Tulburările de sensibilitate interesează toate modurile. crampe musculare cu apariţie mai ales nocturnă. • biopsia musculară si a nervului. Simptomatologia polineuropatiei alcoolice este la debut senzitivă. vitamina PP duce la o regresiune. Există dureri la presiunea maselor musculare. determinând mers stepat si reflexe ahiliene abolite. determinată de un metabolism crescend.motorie cu afectarea muşchilor antero externi ai gambei. 131 . un aport alimentar scăzut si absorbţia diminuată consecutiv tulburărilor digestive. Deficitul de vitamina B1 provoacă perturbarea metabolizării a acidului piruvic cu acumulare de piruvaţi toxici. cu parestezii la membrele inferioare. de tipul psihozei Korsakoff. se dezvoltă o polineuropatie senzitivo . hepatice. tulburări vegetative Polineuropatia alcoolică poate fi asociată mai rar cu o atingere a nervului optic si mai ales cu o encefalopatie alcoolică. În cadrul polineuropatiilor toxice vom descrie polineuropatia saturnină si polinevrita medicamentoasă prin tratamentul cu hidrazidă. Această polineuropatie este de fapt produsă printr-o carenţă de vitamina B1.• examenul lichidului cefalorahidian: creşterea proteinelor (disociaţia albumino-citologică este asociată cu afecţiuni meningoradiculare). amiotrofii. Ulterior.

cu arsuri la picioare. Polinevrita hidrazidică apare ca urmare a unei carenţe de piridoxină (vitamina B6) realizată prin eliminarea crescută de piridoxal în cursul tratamentului cu hidrazină. regresiunea este lungă si incompletă. în doze importante. Dozarea plumbemiei si plumburiei confirmă diagnosticul. precoce si face să dispară relieful fetei posterioare a antebraţului. care este cruţat. Reflexul tricipital este adesea abolit. este la adult predominant motorie. este rară sub 30 de ani si excepţională la copiii diabetici. În cadrul polineuropatiilor dismetabolice cele mai semnificative sunt: Polineuropatia diabetică. Simptomele apar după mai multe săptămâni de tratament cu hidrazină. în tratamentul cu hidrazidă. Polinevrita este esenţialmente senzitivă. interesând muşchii cu inervaţie radiculară C7 la membrele superioare. au fost izolate următoarele forme: • oftalmologia diabetică (pareză de perechea III de nerv cranian). confuzie mintală. Este mai des întâlnită la bolnavii în vârstă de peste 50 de ani. Sub tratament chelator. În funcţie de tabloul clinic. dureri. 132 . eriteme cutanate. se asociază întotdeauna vitamina B6. Administrarea vitaminei B6 si întreruperea administrării hidrazidei permite vindecarea. la bolnavii cu stare generală proastă. parestezii. Progresiv. Amiotrofia este mare. hipoestezie în “şosetă” si “mănuşă” cu abolirea reflexului ahilian. Tabloul clinic poate fi completat de tulburări digestive. ceea ce determină o paralizie a extensorilor mâinii si degetelor (ca în paralizia radială) cu excepţia muşchiului lungul supinator.Polineuropatia saturnină din intoxicaţia cu plumb.

iar viteza de conducere este net diminuată). În mecanismul patogenic sunt incriminate alterările la nivelul “vasa nervorum”. forma cea mai serioasă de atingere polinevritică. Polinevrita porfirinică. sindromul regresiv rapid după dializă si în sfârşit. mai ales la cei dializaţi cronici. Reflexele osteotendinoase arareori sunt păstrate. Nu există întotdeauna un paralelism între gravitatea diabetică si intensitatea polinevritei. intervenţii 133 . ulceraţii ale extremităţilor degetelor denervate si atrofii musculare. Neuropatia uremică. Cel mai frecvent tip de neuropatie diabetică este polineuropatia senzitivă distală caracterizată clinic prin parestezii la membrele inferioare. Apare de obicei la bolnavii cu insuficientă renală cronică. • multinevrite cu atingerea simetrică a doi sau mai mulţi nervi periferici cu evoluţie acută sau cronică. a sciaticului popliteu extern si a cruralului. în mers. hiperestezie dureroasă care împiedică mersul. • polinevrita distală: hiperestezie plantară cu afectarea mai frecventă a plantelor piciorului. în special. Realizează 3 forme de gravitate crescândă: sindromul gambelor (se ameliorează la mobilizare. Apare în atacurile de porfirie acută intermitentă. decât a mâinii.• mononevrite cu afectarea. urmează sindromul picioarelor care “ard” aceasta se manifestă prin parestezii dureroase de plante cu edem. este reprezentată de neuropatia senzitivomotorie uremică cu leziuni histologice de demielinizare si degenerare secundară axonală. care pot fi declanşate sau precipitate de infecţii. Apar tulburări trofice. examenul neurologic este normal. • polinevrita proximală: dureri si amiotrofii la nivelul coapselor.

În urina de 24 de ore se găsesc cantităţi crescute de uroporfirină. de coproporfirină. În botulism. Toxina bacilului difteric difuzează pe cale nervoasă. ca: barbiturice. Polinevrita este de tip motor. cu vărsături. instalată precoce între zilele 7 . un sindrom abdominal. Sindromul psihic poate îmbrăca orice tip de psihoze. putând simula un sindrom subocluziv.brun prin eliminări crescute de porfirin.36 de ore o simptomatologie abdominală cu dureri violente. botulism. vărsături. Sindromul urinar este reprezentat de urini de coloraţie ros . fiind determinate de toxina bacililor respectivi. Alteori predomină interesarea motorie proximală la membrele inferioare.motorie. piramidonul. se instalează apoi paralizia nervilor bulbari cu posibile tulburări respiratorii. un sindrom urinar si un sindrom psihic. anticoncepţionalele orale. Tratamentul curativ se bazează pe corticoterapie si doze mari de nicotinamide 2 . pe lângă sindromul polinevritic. Neuropatia periferică este mai tardivă si predomină la rădăcina membrelor.3 g/zi. Sindromul abdominal se manifestă prin dureri. acid deltaaminolevulinic. după 30 .80 de zile se descrie o polinevrită generalizată senzitiv . debutând în membrele superioare cu paralizia extensorilor ca si în polinevrita saturnină. tardiv. de la nivelul faringelui si provoacă o formă localizată de paralizie velo-palatină. Polinevritele toxiinfecţioase apar în: difterie. sulfamidele. toxina bacilului botulinic determină în 12 . 134 .14 de la debutul bolii.chirurgicale sau medicamente. se observă iniţial o paralizie a acomodării. Simptomatologia cuprinde.

corticoterapie. cubital. oricare dintre ei. vitaminoterapie pot fi în general utile. apoi simptomatic. deci avem aşa numita disociaţie albuminocitologică. amiotrofiile sunt mai rare. popliteu extern). tulburările de sensibilitate au caracter radicular. fiind crescută numai concentraţia de albumină. amintim: polineuropatiile din colagenoze (lupus eritematos) si din cadrul sindromului paraneoplazic. nervii cranieni pot fi interesaţi. având afinitate pentru nervii faciali (bilateral. fizioterapic recuperator. celulele din lichidul cefalorahidian sunt în limite normale. există si o afectare a rădăcinilor nervoase. Clinic deficitul motor predomină proximal. fără cauze cunoscute si poliradiculonevritele secundare care apar într-o serie 135 . Trunchiurile nervoase sunt îngroşate.14 zile de la injecţie. dar mai ales nervul facial.Polinevrita leproasă este singura polinevrită infecţioasă în care bacilul lepros Hensen proliferează în trunchiurile nervoase. sciatic. Un loc aparte în cadrul polineuropatiilor îl ocupă: Poliradiculonevritele care se caracterizează prin faptul că pe lângă afectarea nervilor periferici. Polinevritele alergice se pot manifesta după sero sau vaccinoterapie la 4 . Se disting două categorii etiologice: poliradiculonevritele primitive. Tratamentul polineuropatiilor este în primul rând etiologic. Poliradiculonevritele determină modificări inflamatorii ale lichidului cefalorahidian. manevrele de elongaţie ale nervilor sunt dureroase. Acest bacil determină mai ales multinevrite. iar ca sensibilitate avem o disociaţie siringomielică în teritoriul nervilor afectaţi. În cadrul polinevritelor sistemice.

iar viteza de conducere scade după câteva săptămâni. după care se instalează paraliziile. uremie. Deficitul motor este în general pronunţat.20 de zile. În cazurile grave. Dintre paraliziile nervilor cranieni. dar si alţi nervi pot fi interesaţi. sau în forme cu interesarea respiratorie.citologică în L. Simptome: după un episod infecţios. serii repetate de plasmafereză au dat rezultate promiţătoare. Reflexele osteotendinoase pot fi diminuate sau abolite. virale. apoi la membrele superioare. în medie 15 .de afecţiuni: infecţii diverse. acestea cuprind întâi membrele inferioare si evoluează ascendent. Tulburarea de sensibilitate predomină la nivelul extremităţilor distale ale membrelor. pot duce în câteva zile la tetraplegie flască. nespecific. în timp ce la copii poate predomina distal. mai frecvent respirator. reacţii alergice postvaccinale. traheotomia şi protezarea respiratorie. paraneoplazii. Tratamentul constă în corticoterapie: prednison 40 mg zilnic. cea mai frecventă si oarecum caracteristică. apar dureri si parestezii. Vom descrie poliradiculonevrita primitivă care are un tablou clinic stereotip si în care se observă disociaţia albumino . afectând mai mult muşchii extensori.C. De obicei. colagenoze.R. proximal la adult. Evoluţia clinică este variabilă Paraliziile pot continua să se dezvolte. este paralizia facială periferică bilateral. Evoluţia cea mai gravă este alterarea funcţiei respiratorie prin paralizia muşchilor intercostali si a diafragmei. În lichidul cefalorahidian se observă o creştere a proteinelor care este maximă în a doua săptămână de boală. mai ales distal. tulburări metabolice: diabet. Electromiograma este de tip neuron motor periferic. Uneori este necesară Mortalitatea alege 3-4 %. 136 .

arteră cerebrală medie. arteră cerebrală anterioară. simptomatologie. modificări ale tensiunii arteriale sistemice. simptomatologie. a fiziologiei si fiziopatologiei circulaţiei cerebrale. • Hemoragia meningee: etiologie. etiologie. embolii cardiace.ACCIDENTELE VASCULARE CEREBRALE • Descrierea vascularizării creierului. ruptură de vas sau alterarea permeabilităţii peretelui vascular Procesul vascular secundar apare în cadrul unor boli generale (creşterea vâscozităţii sanguine sau alte modificări calitative ale sângelui. • Patologia nervoasă cerebrală: tromboflebitele corticale. Modificările patologice ale parenchimului cerebral au la bază leziuni ischemice. • Hemoragie cerebrală. hemoragice sau mixte. vasculite sistemice). ocluzii prin tromboză sau embolii. arteră cerebrală posterioară. vertebro-bazilar. BOLI VASCULARE CEREBRALE Bolile vasculare cerebrale reprezintă o cauză majoră de morbiditate (3/4 din întreaga cazuistică neurologică si 2/3 din totalul îmbolnăvirilor peste vârsta de 60 de ani) si de mortalitate (a treia cauză de deces după bolile cardiace si neoplazice). • Atacul ischemic tranzitoriu. 137 . • Sindroamele topografice cerebro-vasculare: arteră carotidă internă. Boala cerebrovasculară cuprinde modificări ale creierului rezultate din procese patologice care interesează primar sau secundar vasele sanguine. Leziunea primară include malformaţii congenitale sau modificări dobândite ale peretelui vascular. simptomatologie. • Infarctul cerebral: etiologie.

în teritoriul arterei arteriografiate).Anatomia si fiziologia circulaţiei cerebrale Creierul este irigat prin 4 artere (două carotide interne si două vertebrale) care provin din 2 sisteme arteriale: (Fig. aportul circulator în fiecare ax vascular este individualizat si asigură irigarea unei regiuni bine definite a sistemului nervos (în cursul unei arteriografii carotiodiene sau vertebrale substanţa de contrast se distribuie exclusiv homolateral. • anastomoze între arterele carotide internă si externă în orbită prin intermediul arterei oftalmice (ramură a carotidei interne) care se anastomozează cu ramuri ale arterei maxilare interne si faciale (ramuri din carotida externă).pe convexitate . medie si posterioară).între ramurile terminale ale celor 3 artere cerebrale (anterioară. • sistemul vertebrobazilar.) • sistemul arterei carotide interne care asigură cea mai mare parte a debitului circulator cerebral (aproximativ 70 %). 138 . datorită sistemelor anastomotice: • poligonul Willis format din cele două artere cerebrale anterioare unite prin artera comunicantă anterioară si cele două artere comunicante posterioare care leagă arterele carotide interne de arterele cerebrale posterioare (ramuri de bifurcaţie a trunchiului bazilar). Prin intermediul lui se realizează anastomoza între cele două sisteme carotidiene interne si între sistemul carotidian intern si cel vertebrobazilar. Vasele care formează poligonul Willis au o presiune arterială identică. • anastomoze la suprafaţa emisferelor . Acest dispozitiv arterial permite o oarecare adaptare circulatorie în caz de obstrucţie arterială. astfel că în condiţii normale.

la bătrâni este de 40 . Ea depinde de vâscozitatea sângelui. Debitul sanguin cerebral (cantitatea de sânge care traversează creierul în fiecare minut) este de 750 ml/min. Scăderea presiunii de perfuzie sub valori de 70 mmHg (valoarea de alarmă) produce fenomene de hipoxie tisulară (scăderea TA maximă la 50 mmHg reduce DSC la 40 %). care au mare rol asupra debitului sanguin cerebral.170 mmHg.65 ml/100 g/min. iar creşterile rapide ale TA pot antrena reacţii vaso-constrictoare cu creşterea consecutivă a rezistentei vasculare (spasm arteriolar).Creierul consumă 20 . deşi greutatea lui reprezintă numai 2 .C.3 % din greutatea corporală a adultului.25 % din glucoza si oxigenul necesar organismului. ceea ce reprezintă 15% din debitul cardiac si se caracterizează printr-o mare stabilitate la omul normal.S. El este în funcţie de: • presiunea arterială medie de perfuzie care reprezintă forţa de propulsie a sângelui în vasele cerebrale si este dependentă de tensiunea arterială sistemică. independent de modificările presiunii de perfuzie. Reglarea debitului sanguin cerebral D. presiunea intracraniană si starea peretelui vascular (rezistenta vasculară cerebrală este invers proporţională cu pătratul suprafeţei de secţiune vasculară).45 ml/100 g/min. Ea este definită ca o proprietate a vaselor cerebrale de a-si modifica activ lumenul ca răspuns la variaţiile presiunii de 139 . Autoreglarea circulaţiei cerebrale reprezintă capacitatea unor mecanisme cerebrale de a menţine fluxul sanguin constant. DSC diminuă progresiv cu vârsta: dacă la adulţi este de 55 . DSC se menţine în limite fiziologice la variaţii ale TA sistemice între 70 . • rezistenta vasculară cerebrală însumează o serie de factori care pot frâna viteza circulaţiei cerebrale si reduce debitul circulator. Variaţiile de calibru ale vaselor cerebrale sunt în funcţie de influentele nervoase si umorale..

Mecanismul miogen este capacitatea musculaturii netede a pereţilor vasculari de a răspunde printr-o contracţie promptă la distensia lor (fenomenul Bayliss). • hiperoxia are efect invers .perfuzie si are la bază trei categorii de mecanisme: miogen.. dar în grad mai mic ca hipercapnia (inhalarea de aer cu un conţinut de 10% O2 creste DSC la 73 ml/100 g/min. prin vasoconstricţie. El reprezintă o reacţie fiziologică de protecţie la pătrunderea în vasele cerebrale a unei pulsaţii hiperpresurizate. Mecanismul metabolic se referă în special la presiunea parţială a gazelor din sânge si la pH-ul sanguin. 140 . 2. care a depăşit capacitatea de reacţie a baroreceptorilor sinocarotidieni. c) rolul pH-lui: acidoza creste DSC prin vasodilataţie cerebrală în timp ce alcaloza are efect invers.inhalarea de aer conţinând 85% O2 scade DSC la 34 ml/100 g/min. a) rolul CO2 este foarte important: • creşterea pCO2 antrenează mărirea debitului sanguin cerebral prin dilatarea patului vascular cerebral. cât este normal. metabolic si neurogen. fată de 52 ml/100 g/min. Prezenta de 5 .7% CO2 în aerul inspirat creste debitul cerebral la 93%/100 g/min. b) rolul oxigenului: • hipoxia creste DSC. Vasele cerebrale sunt foarte sensibile la compoziţia chimică a sângelui si în special la concentraţia de carbon si oxigen în sângele arterial. 1. • hipocapnia prin hiperventilaţie prelungită scade DSC la 34 ml/100 g/min.

150 ml (Nylin. cât si sistemul vertebrobazilar au o bogată inervaţie simpatică. Sistemul nervos autonom nu are însă decât un rol redus si reflexele barosensibile sinusale clasice nu influenţează decât foarte moderat vasele cerebrale. cu metode izotipice este apreciată la 7 . a căror stimulare electrică produce importante modificări ale DSC (Molnar. Există numeroase probe asupra existentei unor centri vasomotori în formaţie reticulară a trunchiului cerebral si în hipotalamus. existând numai observaţii asupra efectelor hemodinamice obţinute prin stimularea vagului si nervului facial (căi vasodilatatoare care pornesc de la vag la facial. de la etapa iniţială a timpului arterial până la cea finală a timpului venos.3. Stimularea simpaticului cervical exercită un efect vasoconstrictor cu diminuarea DSC de 16% în emisferul homolateral (Waltz si colaboratorii. În condiţiile unei autoreglări normale. 1951). În ceea ce priveşte inervaţia parasimpatică a vaselor cerebrale. DSC este în relaţie cu metabolismul neuronal. • volumul sanguin cerebral (conţinutul sanguin total al creierului la un moment dat) cu valoarea de 130 . 141 . activitatea intelectuală. datele histologice nu sunt concludente. 1967).8 sec. dar importanta ei funcţională nu este încă bine precizată. Atât sistemul carotidian. gg. până la vase de 20 microni a unei inervaţii capabile să exercite efecte hemodinamice. 1969). Alţi parametri de apreciere a nivelului de irigare cerebrală sunt: • viteza circulaţiei cerebrale (determinată angiografic are o valoare medie de 5 sec. Starea de veghe.. geniculat ar ajunge prin nervul mare pietros superficial la plexul carotidian). Mecanismul neurogen are la bază punerea în evidentă la nivel arteriolar. unele stări afective si diverse stimulări senzoriale pot determina variaţii globale sau regionale ale DSC si implicit ale consumului de oxigen si glucoză.

6. Când apare o ocluzie a unei artere cerebrale debitul sanguin la periferia zonei de infarct este de obicei redus dar suficient pentru a evita leziunile structurale astfel încât modificările funcţionale ale celulelor pot fi reversibile dacă se restaurează circulaţia. anemii. 5. în cursul colagenozelor (periarterita nodoasă.). boala Takayashu. boala Wegener. 2. febră tifoidă. trombocitopatii). în cadrul unor leziuni arteriale sistemice şi cardiace a vaselor cu destinaţie cerebrală. boala Horton. boala Hodgkin. Dacă durata opririi circulatorii este mai mică de 3 minute. tromboflebite cerebrale. trombangeită obliterantă cerebrală. porfirie. Această arie inelară cu debit scăzut în jurul centrului ischemic al infarctului este denumită zona de penumbră. 142 . boli metabolice (diabet zaharat. 3. Neuronii care supravieţuiesc în această arie de infarct cu debit sangvin redus pot funcţiona din nou dacă debitul sangvin şi aportul de oxigen sunt restabilite. etc. scăderea DSC este produsă de leziuni arteriale ocluzive de natură trombotică sau embolică. dislipidemie). boli inflamatorii vasculare (arterite): în cursul bolilor infecţioase si parazitare (lues. ateroscleroza.ISCHEMIA CEREBRALĂ Ischemia cerebrală înglobează tulburările funcţionale şi/sau structurale ale ţesutului cerebral produse de întreruperea sau diminuarea circulaţiei cerebrale. hipertensiunea arterială. 4. hemopatii (poliglobulii. tulburările funcţioanle sunt reversibile. meningite si meningoencefalite purulente si tuberculoase). peste 3 minute apărând necroza ireversibilă a ţesutului nervos (ramolismentul sau infarctul cerebral). Etiologie. În general. Cauze de tromboză: 1. leucemii.

sindrom Adams . • complicaţii ale chirurgiei cardiace. hipotensiune arterială sistemică (infarct miocardic. indiosincrazie) sau alte mecanisme mai puţin cunoscute pentru unele droguri (substanţe de contrast. arteriografie. material ateromatos). saturnism. de origine extracardiacă: • ateroscleroza aortei şi a pediculilor vasculari cerebrali (tromb mural. • endocardită trombotică nebacteriană vegetantă. grăsoase. 1. 143 . 12. spasme vasculare în hemoragiile secundare anevrismelor cerebrale rupte. • tromboza venelor pulmonare. traumatismele arterelor cervicale (accidente traumatice. 2.Stockes. cateterisme. factori toxici (alcoolism. • endocardită bacteriană acută sau subacută. hipotensiune arterială posturală) 9. Cauze de embolie a vaselor cu destinaţie cerebrală. aterosclerotice. 10. de origine cardiacă: • fibrilaţie arterială sau alte tulburări de ritm (reumatice. în migrene. 11. prin arteriografii. neoplazice. • tromboza arterelor cerebrale. chirurgie vasculară). anticoncepţionale). hematom cerebral).7. boli congenitale de cord. hipertensiune. prolaps de valvulă mitrală). alte cauze mai rare (radioterapie. soc traumatic sau chirurgical. anevrisme disecante de aortă si carotide. 13. angajări cerebrale. • embolii gazoase. 8. ocluzii arteriale intracraniene progresive multiple). • infarct miocardic cu trombus mural. cauze nedeterminate la copil si adultul tânăr (moyamoya. mixom atrial.

dar nu produce tulburări decât la adult si bătrân. Hipertensiunea arterială. la confluenta arterelor vertebrale în trunchiul bazilar în porţiunea terminală a bazilarei si la originea arterelor cerebrale posterioare. Stenoza sau ocluzia vaselor cerebrale este produsă frecvent de ateroscleroză. compoziţia sângelui circulant). În interiorul carotidian regiunile cele mai expuse ateromului sunt originea arterei carotide interne (sinus carotidian). Leziunile ateromatoase ale arterelor cerebrale sunt localizate electiv la nivelul marilor trunchiuri vasculare (porţiunea extracerebrală). asociată cu proliferarea conjunctivă. Materialul plăcii de aterom poate migra în lumen (embolie ateromatoasă) sau mai frecvent să constituie locul de formare al trombusului 144 . Fiziopatologie. Factorii anatomici. coronarelor si altor artere periferice. produce îngustarea lumenului arterial (stenoză ateromatoasă). Procesul ateromatos este identic în arterele cerebrale cu cel al aortei. calcificare secundară. Placa de aterom formată prin acumularea progresivă de lipide la nivelul endarterei. apare în copilărie si adolescentă. hiperlipemia si diabetul zaharat agravează acest proces.• embolii din flebite (defect septal). În apariţia şi desfăşurarea ischemiei cerebrale intră în joc următorii factori: • factorii anatomici (obstrucţia arterială prin tromboză sau embolie). hemoragie intramurală sau tromboză murală. În interiorul vertebrobazilar sediul de elecţie al ateromului este la originea arterelor vertebrale.ateromatoza arterelor convexităţii fiind o raritate. porţiunile intrapetroase si cavernoase (sifon) ale carotidei interne si prima porţiune a arterei silviene . • factorii hemodinamici regionali (punerea în funcţiune mai mult sau mai puţin eficace a circulaţiei arteriale colaterale) si generali (presiunea de perfuzie sanguină.

cu extinderea trombozei în aval (trombusul de stagnare). datorită intervenţiei mai multor factori: • spasmul vascular. contestat astăzi. trombusul nu aderă foarte puternic la perete. • căile de supleanţă arterială si punerea în joc a circulaţiei colaterale cu valoare funcţională inegală. în general până la prima ramură colaterală de calibru notabil (de exemplu. ulterior. Infarctul cerebral este consecinţa ineficacităţii reţelelor anastomotice care 145 . într-o reţea de fibrină). Trombusul mural se poate desagrega si dispare. Un rol important este atribuit supleantei prin intermediul poligonului Willis. în funcţie de sediul obstrucţiei. se poate fragmenta (embolii plachetare de talie mică. leucocite. friabile si embolii voluminoase care pot obstrua vase de calibru mare). modificări legate de ateromatoză). Infarctele cerebrale se produc frecvent la periferia teritoriului irigat de artera obstruată sau la nivelul regiunilor de frontieră între două artere importante (Zulch) Consecinţele hemodinamice ale obstrucţiei arteriale sunt variabile de la un caz la altul. urmat de constituirea trombusului roşu format din hematii.(trombus alb. poate fi incriminat în cursul irigaţiilor mecanice. prin puncţiile arteriale la nivelul vaselor mari cu ocazia angiografiilor. sau poate produce ocluzia lumenului vascular. fiind uşor extirpabil. în hemoragia meningeală în care eliberarea de serotonină de către elementele figurate ale sângelui are acţiunea vasoconstrictoare directă asupra peretelui vascular. Stenoza sau ocluzia vaselor cerebrale determină o reducere a fluxului sanguin într-o anumită regiune a creierului (“criză hemodinamică” Denny . Eficacitatea acestor supleante arteriale face ca unele ocluzii de arteră carotidă internă să fie asimptomatice clinic. în hipertensiunea arterială sistemică unde există o creştere a sensibilităţii vasculare la angiotensină. sărac în fibrină format prin agregarea plachetelor sanguine aderente la peretele vascular. extensia trombusului excluzând si căile de supleantă. În primele ore. în rapiditatea constituirii ei si calitatea dispozitivelor anastomotice (variaţii constituţionale. Factorii hemodinamici. artera oftalmică pentru tromboza arterei carotide interne).Brawn). plachete sanguine.

cum ar fi policitemia (factor predispozant). în care tulburarea circulatorie nu este atât de severă încât să producă leziuni definitive. Acţiunea ischemiei pe metabolismul cerebral se petrece foarte schematic în trei stadii: 146 . agregarea intravasculară a hematiilor (“sludge” asociată deseori cu hiperagregarea plachetară. La hipertensivi leziunile arterosclerotice apar si la nivelul ramurilor distale ale arterelor cerebrale. poate produce o deturnare a sângelui din cealaltă arteră vertebrală si chiar din trunchiul bazilar către membrul superior).0. ca urmare a acumulării acidului lactic si CO2. modificări ale vâscozităţii sanguine. poate deturna aportul de sânge provocând astfel o ischemie paradoxală de partea opusă obstrucţiei (“sindromul de furt”.determină limitele zonei de ramolisment. cu consecinţe terapeutice importante (Opitz si Schnneider). în caz de ocluzie a arterei subclavii în amonte de locul de emergentă al arterei vertebrale. mai mult sau mai puţin întins. putând interesa si arteriole cu diametrul de 0. Fenomenul de supleantă determinat de gradientul de presiune.6 mm. • hipertensiunea arterială are rol în producerea leziunilor de arteroscleroză. În jurul zonei de necroză ireversibilă există un sector. Modificarea hemodinamică în focarul de infarct cerebral constă în reducerea fluxului sanguin într-un sector mai mult sau mai puţin întins. corespunzând teritoriului de irigaţie al arterei obstruate. dar consumul de O2 este mic si sângele venos rămâne anormal saturat (“perfuzie de lux” Lassen). În zona marginală a infarctului cerebral există o vasodilataţie produsă de acidoza locală. iar o reducere de 3/4 sau mai mult produce necroza ireversibilă. • tulburări ale crazei sanguine.2 . Scăderea la jumătate a DSC suprimă activitatea funcţională reversibilă a ţesutului nervos.

edem. regiunea lezată are consistentă scăzută. stadiul cel mai precoce corespunde unei perturbări a sistemului “respirator” celular. ulterior scade potenţialul energetic prin defect de sinteză a ATP si acidoză. Pe piesa fixată în formol. apare edem cerebral. 147 . Apare edem cerebral la început intracelular (prin perturbări de transfer ionic legate de scăderea potenţialului energetic). • între 6 . Infarctul cerebral îmbracă următoarele aspecte evolutive: • în primele 6 ore nu apar modificări morfologice macroscopice si la microscopia optică. diminuarea sintezei constituienţilor celulari care coincide cu apariţia alteraţiilor mitocondriale la ultramicroscopie. Microscopic se constată apariţia procesului de fagocitoză prin migrarea neutrofilelor polinucleare si apariţia de macrofage încărcate cu produşi sudanofili (corpi granuloşi). legată de acumularea de CO2 si de acid lactic (produşi de degradare ai glucozei în absenta oxigenului). citoplasmă bazofilă) vase congestive. 2. Tulburarea metabolică produsă de ischemie poate fi agravată de hiperglicemie si anoxie. 3. teaca de mielină umflată. apoi extracelular (în raport cu vasodilataţia produsă de acidoză). Nu se ştie încă precis care stadiu al ischemiei cerebrale coincide cu apariţia semnelor clinice (activitatea electrică a celulei pare a ceda în primul stadiu). • în prima săptămână limitele focarului de necroză se precizează. edemul este încă important. producând uneori compresiunea structurilor vecine. apoi fragmentată. limita între substanţa albă si cea cenuşie se estompează. prin transformarea NAD în NADH.1. Anatomie patologică.36 ore zona ramolită devine mai palidă. Microscopic apar semne de ischemie neuronală (nucleu hipercrom.

3. Ramolismente hemoragice există si fără ca ocluzia vasculară să dispară. Aceste fenomene sunt favorizate de o tensiune arterială crescută si de staza venoasă care jenează circulaţia de întoarcere (Horvet. este total reversibil si este determinat de o scădere a DSC. Embolia cerebrală în 50% din cazuri produce infarct hemoragic cu plăci peteşiale. 148 .• după 10 zile ramolismentul tinde a se lichefia. în teritorii de ischemie severă. către a III-a săptămână începând procesul de cavitaţie. • accidentul ischemic constituit (complet) în care deficitul neurologic este stabil sau persistent si este secundar infarctului cerebral. forme cu manifestări neurologice localizate: • accidentul ischemic tranzitoriu (AIT) în care deficitul neurologic durează sub 48 de ore. la care se asociază tulburări psihice. Histologic proliferarea macrofagelor persistă mai multe luni. cu deficite neurologice difuze. Aspecte clinice. Ischemia cerebrală se manifestă clinic prin următoarele entităţi: 1. Cezar Ionel). 2. interesând fie întreaga zonă ramolită. în care există leziuni vasculare generalizate si tulburări cronice ale circulaţiei cerebrale. forme cu manifestări neurologice generalizate. concomitent cu proliferarea fibroblastelor si astrocitoamelor în jurul focarului de ramolisment. cu leziuni parietale capilare si în care extensia circulaţiei colaterale este urmată de eritrodiapedeză si microhemoragie la periferia ramolismentului alb. forma asimptomatică în care nu apar modificări neurologice obiective datorită existentei unei circulaţii colaterale eficiente si în care obstrucţia arterială este descoperită accidental paraclinic sau la necropsie. mai mult sau mai puţin confluente. fie numai zonele marginale ale ramolismentului si se datoreşte restabilirii circulaţiei în vase al căror perete este alterat de ischemie. embolusul dispărând prin liză secundară sau deplasându-se într-o porţiune mai distală a arterei.

deseori bilaterale (halucinaţii. disartrie). crize de “drop attacks” (derobare a membrelor inferioare cu cădere. tulburări de vedere. AIT în sistemul carotidian se manifestă prin: hemipareză. deseori artera vertebrală în spondiloza cervicală). excepţional hemianopsie homonimă. amauroză bilaterală). tulburarea locală sau generală a autoreglării circulaţiei cerebrale. afazie (în leziunile carotidiene ale emisferului major).48 de ore). senzaţie de înceţoşare a vederii. de rotaţia si extensia capului. deficite pasagere de nervi cranieni (diplopie. precum si prin existenta unor stenoze arteriale. confuzie mintală. uneori. la care se adaugă mecanismul hemodinamic (scăderea temporară a presiunii de perfuzie. unei hipotensiuni arteriale sistemice. Principalul mecanism de producere a AIT este embolic (tromboembolie firinoplachetară sau colesterolică). hipertensiunea arterială cu spasm arteriolar determinat de efectul Bayliss. Simptomatologia clinică AIT se caracterizează prin instalarea bruscă (durată în general scurtă. Aspectul identic. consecutivă deseori. ocluzia tranzitorie prin compresiunea unei artere cerebrale magistrale. tulburări apraxoagnozice. tulburări de sensibilitate unilaterală. AIT are la bază mecanisme etiopatogenice comune tuturor formelor de ischemie cerebrală. al episoadelor de AIT se explică prin caracterul laminar al fluxului sanguin care dirijează microemboliile din arterele magistrale spre aceiaşi arteră cerebrală. hemianopsie homonimă. de la câteva minute la 24 . dureri transitorii faciale.Formele cu manifestări clinice localizate. de trecerea de la clino la ortostatism. parestezii periorale si linguale. cefalee. în 80% din cazuri tulburarea circulatorie fiind secundară aterosclerozei cerebrale si afecţiunilor cardiace. cecitate monooculară tranzitorie. hemipareze în basculă. AIT în sistemul vertebrobazilar se manifestă prin: vertij declanşat frecvent de mişcări bruşte ale capului. reversibilitatea totală a manifestărilor clinice si posibilitatea de repetare a atacurilor. Manifestările clinice variază în funcţie de teritoriul vascular cerebral implicat: carotidian sau vertebrobazilar. 149 .

crize convulsive sau modificări EEG. de mers sau coordonare).fără pierderea de conştientă sau vertij). Gamaangioencefalografia sau angioscintigrafia permite urmărirea la scinticameră a progresiunii în arterele cerebrale a unui “embol radioactiv”. precum si răsunetul asupra circulaţiei cerebrale si tulburările localizate în etajul intracranian. arterele intracraniene se vizualizează între 6 si 12”. în general marcat cu Technetium 99. Cu ajutorul imaginilor funcţionale si a datelor cantitative asupra tranzitelor si volumelor circulatorii. 150 . Diagnostic diferenţial si pozitiv. difuziunea capilară se observă între 12 si 14”. Velocimetria Doppler (curba vitezei sanguine în funcţie de reflectarea sa către globulele roşii circulante a unui fascicul de ultrasunete dirijate) si termografia facială (distribuţia termică în teritoriile superficiale prin înregistrarea razelor infraroşii emise de piele) furnizează date asupra hemodinamicii extracraniene si sunt mai puţin semnificative când cauzele anatomice ale tulburărilor circulatorii sunt localizate intracranian. iar timpul de tranzit cerebral mediu este cuprins între 6 si 9” la subiecţii sub vârsta de 50 de ani si între 8 si 11” după 50 de ani). Compresia carotidei sănătoase poate produce pierderea conştientei. mutism akinetic. care se aude bine prin plasarea stetoscopului pe globul ocular. injectat brusc pe cale intravenoasă (în mod normal trasorul ajunge în carotidele interne între 6 . Un semn adiţional de ocluzie carotidiană este prezenta suflului sistolic pe artera carotidă opusă. tulburări ataxice (tulburări de echilibru. gamaangioencefalografia este capabilă să evidenţieze prezenta tulburărilor la nivelul axului arterial cervical. artera carotidă externă lateral de faringe. pulsaţii reduse sau absente la artera carotidă comună la gât.8” de la injectare. Presiunea arterei centrale a retinei de obicei este scăzută (sub 20 mmHg) de partea carotidei obstruate sau cu stenoză severă. Stenoza aterosclerotică la nivelul sinusului carotidian produce suflu sistolic carotidian la nivelul unghiului mandibulei si mai jos la gât dacă stenoza este localizată pe artera carotidă comună sau artera subclavie. arterele carotide interne si comune pot fi explorate mai direct. În timp ce arterele cerebrale pot fi explorate numai indirect prin analiza efectelor clinice ale ocluziei.

glioame) pot debuta rareori prin deficite tranzitorii. 151 . • migrena. • accidentul ischemic sechelar cu semne neurologice focale care se menţin după 6 luni de la debutul infarctului cerebral.. • vertijul labirintic izolat sau însoţit de fenomene cohleare si vegetative apare frecvent sub vârsta de 50 de ani. • accidentul ischemic reversibil (AIT prelungit) în care deficitul neurologic acut persistă mai mult de 48 de ore. în special migrena acompaniată. judecarea răsunetului vascular în aval de ocluzie la nivel cerebral si vizualizarea vaselor carotidiene şi/sau vertebrale opuse.45 min. deseori prezintă leziuni asociate. • unele tumori cerebrale (meningioame. deseori are un caracter familial. care. recidivează si nu este însoţit de alte semne de suferinţă cerebrală. cu ameliorare totală sau importantă. • hipoglicemia. Accidentul ischemic constituit (infarctul cerebral) după modul de instalare si evoluţie se împarte în următoarele forme: • accidentul ischemic în evoluţie (instalare) cu debut fie acut al deficitului neurologic care evoluează rapid în ore sau zile. poate produce manifestări neurologice localizate si reversibile. mai ales la diabetici. uşor de diagnosticat prin prezenta hipoglicemiei. fie în mod progresiv sau prin ictusuri repetate.Bilanţul arteriografic permite punerea în evidentă precisă a leziunilor responsabile. apare la vârste mai tinere. mai ales în ateroscleroza cerebrală. care se instalează mai progresiv si dispar mai lent si se însoţesc de modificări EEG si scintigrafice. Diagnosticul diferenţial are în vedere eliminarea manifestărilor paroxistice nelegate de o ischemie cerebrală tranzitorie: • crizele epileptice si în special crizele jacksoniene au tendinţă de iradiere din aproape în aproape (în “pată de ulei”) spre deosebire de AIT care cuprinde dintr-o dată întreg teritoriul interesat. iar fenomenele acompaniate se instalează progresiv în 5 .

pentru ganglionul Gasser. hemianopsie omonimă de partea opusă leziunii. de obicei cu integritatea teritoriului arterei cerebrale anterioare si arterei oftalmice. • în stânca temporală: ramuri osteoperiostale.SINDROAME TOPOGRAFICE ARTERIALE Artera carotidă internă. poate îmbrăca tablouri clinice foarte variate după zona ischemică. cu evoluţie deseori letală. Origine: artera carotidă comună la nivelul vertebrei C4. pentru nervii carnieni III. artera corticosimpatică. 152 . b) Sindroame parţiale: obstrucţia arterei carotide interne cu compensare parţială prin punerea în joc a circulaţiei anastomotice colateral. Traiect: pachetul vasculonervos al gâtului. artere hipofizare si ramuri meningiene. a) Sindroame totale: • hemiplegie. • în sinusul cavernos: ramuri fine pentru peretele sinusului cavernos. IV si V ramura oftalmică a nervului V. apoi în sinusul cavernos. artera comunicantă posterioară (artera cerebrală posterioară embrionară). • fenomene grave de hipertensiune intracraniană cu aspect pseudotumoral prin edem cerebral. pătrunde în craniu în stânca temporală. • ramuri terminale: artera cerebrală anterioară si artera cerebrală medie (silviană). hemianestezie. porţiunea terminală extracavernoasă se împarte în ramuri terminale. Sindroame clinice. Ramuri: • la gât nu dă ramuri colaterale. • afazie în leziunile emisferului dominant sau tulburări de schemă corporală în leziunile emisferului minor. • după ieşirea din sinusul cavernos: artera oftalmică. artera carotidiană anterioară.

Artera cerebrală anterioară Origine: carotida internă. globul paracentral si o parte a circumvoluţiei corpului calos. Ramuri superficiale (corticale): • artera orbitară şi artera prefrontală irigă fata orbitară si porţiunea anterioară a fetei interne a lobului frontal. lobul patrulater si circumvoluţia corpului calos. • artera frontală internă (calosomarginală) irigă prima circumvoluţie frontală. artera recurentă Heubner (vascularizează capul nucleului caudat si partea anterioară a capsulei interne). c) Obstrucţia arterei carotidei interne cu păstrarea irigaţiei prin anastomozele poligonului Willis anastomozele cu artera carotidă externă si anastomozele piale ale arterelor cerebrale poate fi asimptomatică. 153 .ramura terminală. Ramuri profunde: diencefalice (contribuie la irigarea hipotalamusului).Lascu constând din hemiplegia contra . • tulburări de sensibilitate de tip cortical la membrul inferior. Sindroame clinice: a) sindromul total: • deficit motor predominant crural. ocoleşte corpul calos dând ramuri pe fata mediană a emisferei cerebrale.laterală si ipsilaterală (tromboza arterei oftalmice). • artera parietală internă irigă lobul paracentral. Traiect: spaţiul interemisferic (unită cu cea opusă prin artera comunicantă anterioară). • artera caloasă posterioară . partea superioară a frontalei ascendente.Dintre sindroamele parţiale de reţinut sindromul altern opticopiramidal Radovici .

parietală superioară si parietală inferioară (împreună cu artera parietală posterioară). Origine: carotida internă (ramura cea mai importantă). • fenomene apraxice.irigă insula Reil si capsula externă. 154 . • artera orbitofrontală . • artera şanţului prerolandic . nucleul caudat) si palidale externe (porţiunea externă a globului palid).irigă o parte a circumvoluţiei parietală ascendentă. b) sindroame parţiale . • artera şanţului retrorolandic .irigă partea posterioară a circumvoluţiilor F2 si F3 si 2/3 inferioare din frontala ascendentă. cele 2/3 inferioare ale circumvoluţiilor frontală si parietală ascendentă.irigă de o parte si de alta şanţul Rolando. Ramuri profunde: putaminocapsulocaudate (irigă putamenul capsula internă.au ca element clinic predominant pareza membrului inferior si uneori reflexe de apucare forţată.irigă partea laterală a lobului orbital si circumvoluţiile F2 si F3 în partea anterioară. • uneori stereotipii. artera temporală medie si artera temporală posterioară . • artera şanţului rolandic . Ramuri superficiale (corticale): • artera insulară . Traiect: valea silviană pe toată lungimea ei. • artera plicii curbe (angulară) ramura terminală.irigă porţiunea externă a lobului temporar graniţa cu teritoriul arterei cerebrale posterioare variază individual.• reapariţia reflexului de apucare forţată. Artera cerebrală medie. • artera polului temporal.

terminându-se la nivelul cuneusului. • hemianestezie de tip cortical în teritoriul hemiplegic. formând unul din cercurile circumpedunculare.internă a lobului temporo . Traiect: înconjoară mezencefalul. Origine: bifurcaţia trunchiului bazilar. • artera cvadrigeminală. c) sindromul total (superficial si profund) constă în asocierea celor două sindroame si se diferenţiază greu clinic de sindromul total al arterei carotide interne.Sindroame clinice: a) sindromul silvian profund: hemiplegie capsulară. trece apoi în 155 . • hemianopsie omonimă prin interceptarea radiaţiilor geniculocalcarine. Artera cerebrală posterioară. Ramuri mezodiencefalice: • pediculul retromamilar cuprinde un plan caudal mezencefalic si unul oral talamoperforat. • apraxie. • artera carotidiană posterioară contribuie prin cercurile circumpedunculare la irigarea mezencefalului. se îndreaptă dinainte înapoi pe fata infero .occipital. embriologic. • afazie în leziunile emisferului dominant sau tulburări de schemă corporală în leziunile emisferului minor. artera cerebrală posterioară provine din artera carotidă internă. b) sindromul silvian superficial: • hemiplegie predominant faciobrahială.

• ramuri pentru pulvinar si tuberculii cvadrigemeni. Sindroame clinice: a) sindroame de ischemie ale teritoriului profund. Sindroame clinice: • hemiplegie prin lezarea capsulei interne. porţiunea reteolenticulară a capsulei interne.irigă fata medială a lobului occipital. având si un teritoriu talamic variabil. apoi cisterna ambiens. T5. Traiect: bazal în cisterna optochiasmatică si în lungul bandeletei optice. cecitate corticală. Artera coroidiană anterioară.irigă circumvoluţiile T2.laterală si posterioară a talamusului. inclusiv cornul Ammon • artera calcarină . principala sursă de vascularizaţie a globului palid. • artere temporale . T4. • pediculul talamogeniculat irigă porţiunea ventro . 156 . Ramuri superficiale: • arteriolele spleniului corpului calos. Ramuri si distribuţie: • ramuri pentru nucleul amigdalian si hipocamp.plexurile coroide si se anastomozează cu artera coroidiană anterioară. • alexie în leziuni ale emisferei dominante. • arteriole pentru bandeleta optică. • sindroame diverse de lob occipital. Origine: carotida internă (rar artera cerebrală medie). • hemianopsie prin lezarea bandeletei optice. b) sindroame corticale (uneori bilaterale): • hemianopsie.

cu ameliorarea sindromului parkinsonian. are efect lezional principal asupra porţiunii interne a globului palid. Artera vertebrală. în caz de supleere prin artera vertebrală opusă este asimptotică. cu imposibilitatea supleerii circulatorii prin 157 . b) obstrucţia totală de arteră vertebrală cu prelungire până la nivelul trunchiului bazilar. Origine: subclaviculară. unde face o dublă curbă si pătrunde în craniu prin gaura occipitală mare. Traiect: canalul vertebral transvers de la C6 la atlas.inferioară (uneori provine din artera bazilară). unindu-se cu artera vertebrală opusă pentru a forma trunchiul bazilar. de partea opusă din porţiunea anterioară a poligonului Willis spre capătul distal al arterei vertebrale obstruate. artera cerebeloasă postero . după ce a emis colaterale pentru tractul optic. • poate apărea sindrom “furt”. Ramuri si distribuie: • la gât: spinale. artera spinală posterioară. Sindroame clinice: a) obstrucţia arterei vertebrale: • fără să se întindă în trunchiul bazilar. • pot apare diverse sindroame bulbare (paramedian. ramuri articulare si musculare. circumferenţial) Dintre acestea cel mai frecvent este sindromul circumferenţial scurt (ramolisment retroolivar Wallenberg). se termină la nivelul şanţului bulbopontin. • în craniu: meningea posterioară.• ligatura arterei caroidiene anterioare. artera spinală anterioară. de absorbire a sângelui. practicată în parkinson.

Artera bazilară. • ramuri radiculare pentru nervii cranieni VI. b) sindroame parţiale: suferinţa mai ales a teritoriului paramedian pentru sindroame mezencefalice. Foix si Hillemand sistematizează circulaţia arterială a trunchiului cerebral în trei teritorii: teritoriul paramedian. Traiect: fata anterioară a punţii.cealaltă arteră vertebrală dă diverse variante de sindroame de trunchi cerebral si cerebel. Origine: unirea celor două artere vertebrale. Sindroame clinice: a) ramolismentul întregului teritoriu irigat este rar întâlnit. talamice si de lob occipital. manifestându-se prin rigiditate. cerebeloase. fenomen explicat prin originea comună a arterelor cerebrale posterioare din trunchiul bazilar. • artera auditivă internă şi/sau artera cerebeloasă medie. Vascularizaţia trunchiului cerebral si cerebelului. prin decerebrare şi/sau tetraplegie flască. sindroamele talamice si occipitale pot fi bilaterale. VII si VIII. Ramuri si distribuţie: • ramuri paramediane (vezi vascularizaţia trunchiului cerebral). • artera cerebeloasă antero .superioară. circumferenţial scurt si circumferenţial lung. Bulb: 158 .

artere cerebeloase posterioare.inferioară. artere coroidiene anterioare). • teritoriul circumferenţial lung irigat de artere circumferenţiale lungi care formează cinci cercuri arteriale circumpedunculare (artere cerebeloase antero . • teritoriul circumferenţial scurt irigat de artere circumferenţiale scurte. • teritoriul circumferenţial lung irigat de artera cerebeloasă medie si artera cerebeloasă antero . ramuri ale arterei bazilare. Mezencefal: • teritoriul median irigat de artere paramediane care iau naştere din pediculul retromamilar.posterioare.• teritoriul paramedian este vascularizat de artere paramediene care iau naştere din artera spinală anterioară. Protuberantă: • teritoriul median irigat de artere paramediane care provin direct din artera bazilară. Cerebelul: 159 . • teritoriul circumferenţial scurt irigat de numeroase artere circumferenţiale scurte care iau naştere din cercurile arteriale circumpedunculare (artere circumferenţiale lungi). artere coroidiene posterioare. • teritoriul circumferenţial scurt cu artera fosei laterale a bulbului provenind din artera vertebrală sau din artera cerebeloasă posterioară. • teritoriul circumferenţial lung irigat de artera cerebeloasă postero inferioară. artera vertebrală si artera bazilară.

Numai unele combinaţii de semne neurologice care sunt conforme cu distribuţia neuro . ca de exemplu sindromul lateral bulbar Wallenberg apar exclusiv în boala cerebrovasculară.superioară si pa fata inferioară (pyramis. Oprire şi regresiune a deficitului neurologic în ictusurile nefatale. culmen. cu grade diferite de gravitate şi cu profil temporar. Tomografia axială computerizată localizează infarctele cerebrale. • teritoriul profund cerebelos este irigat predominant de artera cerebeloasă antero . artera cerebeloasă antero . amigdala) de artera cerebeloasă postero .superioară. lobul central. Noţiunea de ictus (Stroke) defineşte deficitul neurologic focal. iar deficitul neurologic focal este asemănător cu multe boli nevasculare (scleroză multiplă. Diagnostic pozitiv si diferenţial. zile. abces cerebral). lueta. brusc instalat. leucoencefalită multifocală. cele mai importante fiind artera cerebeloasă postero .vasculare poate fi urmat de alte boli neurologice: tumorile infecţioase. • paleocerebelul este irigat pe fata superioară (lingula. degenerative.inferioară. minute. Se dezvoltă în secunde. artera cerebeloasă medie.Primeşte sângele arterial prin artere cerebeloase. Profilul temporal al bolii cerebro . hemoragiile cerebrale si deformările ventriculare. Arteriografia evidenţiază stenoze şi ocluzii de vase mari şi malformaţii vasculare. • neocerebelul este irigat de cele trei perechi de artere cerebeloase.inferioară. 160 . inflamatorii. ore. • arhicerebelul (lobul floculonodular) este irigat predominant de artera cerebeloasă antero . infarctele hemoragice.superioară şi artera cerebeloasă postero inferioară (pentru nucleul globulos si emboliform).vasculară. tumoră cerebrală. lobul anterior) de artera cerebeloasă antero . săptămâni) şi hematoamele. Scintigrafia vizualizează infarctele în stadiul subacut (zile. neconvulsiv.superioară.

Cefalee moderată (prodromală sau acompaniind ictusul). Apariţia la o vârstă când ateroscleroza nu este un factor obişnuit si în absenta hipertensiunii arteriale. rareori progresie continuă. endocardită bacteriană subacută. xantomatoză). Sursa emboliei este deseori cordul (fibrilaţie atrială sau alte aritmii. arteritei. uneori uşoară creştere a proteinorahiei. aortică. 161 . vase periferice si alte boli asociate aterosclerozei (boala hipertensivă. infarct de miocard. valvulotomie sau proteze valvulare. Relativă conservare a stării de conştientă. LCR normal. endocardite paraneoplazice asociate cu carcinom). Debut în somn sau la scurt timp după trezire sau în timpul unei perioade de hipertensiune arterială. cu excepţia infarctului în porţiunea superioară a teritoriului bazilar. Embolie cerebrală. ocazional pleiocitoză în infarctul masiv.Tromboza aterosclerotică. Absenta de AIT prodromal. Evoluţie intermitentă sau staţionară a deficitului neurologic cu vindecare sau ameliorare între agravări. diabetului. diabet zaharat. Apare la vârste avansate. Sufluri carotidiene la gât (stenoză de carotidă). Debut brusc cu instalarea unui ictus complet în câteva secunde sau minute. la bolnavi cu semne de ateroscleroză în special coronariană. stenoză mitrală. mixom atrial. Istoric de AIT prodroamele în acelaşi teritoriu.

162 . Debut în timpul orelor de muncă. Stupor profund sau comă (în general bolnavii cu paralizie extensivă prin hemoragie cerebrală sunt comatoşi. LCR hemoragic. Hemoragia cerebrală hipertensivă. Instalarea progresivă a deficitului neurologic în câteva minute sau ore (uneori debut mai brusc). tract gastrointestinal. Redoare de ceafă. deseori deficitul focal extensiv se ameliorează în minute. deseori. zile). rinichi. cu excepţia emboliei în teritoriul superior bazilar sau edemului cerebral masiv si hernierea lobului temporal. frecvent hematii la examenul microscopic (infarct hemoragic). în timp ce ictusul hemiplegic în care bolnavii sunt conştienţi este trombotic). Cefalee localizată. plămân. dar. Evidenta unei implicări recente a altor regiuni cerebrale în diverse teritorii cerebrovasculare sau a unui emolism recent în alte organe (splină.Conservarea relativă a conştientei în prezenta unui deficit neurologic extins. moderată. Ameliorarea rapidă (unele ictusuri embolice produc deficite persistente. Anevrisme saculare rupte. mai des ca în somn. ore. cu excepţia comei profunde. Bolnav cu hipertensiune arterială. fără semne prodromale. deseori cu cefalee. LCR clar. extremităţi).

crize convulsive la debut. Hemoragiile preretiniene (subhialoide) sugerează diagnosticul de anevrism rupt sau malformaţie arteriovenoasă. Instalarea bruscă cu cefalee severă. fără leziuni semnificative în parenchimul cerebral) cu excepţia paraliziei de oculomotori. Pareze tranzitorii. Deseori se asociază coarctaţiei de aortă si bolii polichistice de rinichi. deşi deseori în istoric există episoade cefalalgice. determinând leziuni diseminate. Debut în timpul eforturilor fizice. sub presiune. cu tulburări psihice cu aspect pseudonevrotic. parestezii. deşi ele pot apare si în hemoragia cerebrală masivă si posttraumatic.Absenta semnelor prodromale. iniţial minore. 1965). Leziunile trombotice mici. Ateroscleroza cerebrală are o evoluţie centrifugă care porneşte de la interesarea vaselor mari. Caracteristică este asocierea semnelor neurologice. 163 . multiple si diseminate pot să evolueze fără semne clinice focale. Insuficienta cerebrală vasculară este definită ca o stare locală si generală a circulaţiei sanguine incapabilă să menţină necesităţile metabolice ale creierului în timpul stresului fiziologic (Meyer. la început. a actului sexual. ca urmare a fenomenelor de ischemie cronică difuză. LCR intens hemoragic. cu evoluţie lentă progresivă spre dementă si degradare neurologică. Pierdere de conştientă scurtă sau prelungită la debut (în cazurile cele mai severe coma persistă si bolnavul moare în câteva ore). Semne de iritaţie meningee prezente. afazie. provocând insuficientă cerebro .vasculară acută cu simptomatologie neurologică de focar si se propagă si în ramurile mai mici vasculare. Formele cu manifestări clinice generalizate. În general absenta semnelor focale neurologice (hemoragie subarahnoidiană difuză.

tensiune psihică. anxietate. reflexul de sugere. de obicei după 45 de ani. deoarece au o integrare corticală). 164 . Sindromul pseudobulbar se caracterizează prin apariţia de semne bulbare prin leziuni supranuclerae bilaterale ale fibrelor geniculate si leziuni piramidale (paralizie labioglosofaringolaringiană de tip central asociată cu tetrapareză si reflexe patologice cu integrare bulbopontină. Reflexele velopalatin si faringian sunt diminuate sau abolite. uneori uşoară hipertonie extrapiramidală. coronariană. dar prognosticul rămâne rezervat. Reflexul bucal Toulouse. reflex maseterin exagerat.Pseudoneurastenia aterosclerotică este o formă de debut a aterosclerozei care se manifestă prin cefalee. tulburările putându-se permanetiza si agrava spre un proces psihotic sau demenţial. urmat de o a doua fază cu simptome de deficit (astenie. prima fază a “insuficientei nutritive cerebrale” pe care el o numeşte “decompensare hemodinamică cerebrală” este apariţia unui sindrom iritativ cerebral manifestat prin nelinişte. reflexul palmomentonier Marinescu . mai frecvent între 55 si 60 de ani. parestezii diverse cu multiple localizări) si obiective (exagerarea reflexelor osteotendinoase. prezenta reflexului palmomentonier. exprimând alterări de hemodinamică în teritoriul carotidian şi/sau vertebrobazilar. retiniană). Sunt foarte semnificative modificările efective de tipul emotivităţii crescute. insomnie. renală. diminuarea atenţiei. acufene.Radovici. După Birkmayer. astenie fizică si intelectuală cu scăderea randamentului profesional si diminuarea capacităţii de muncă. preocupările hipocondriace si cenestopate. care evoluează spre sindromul psihoorganic (simptomele nevrotice se asociază cu semne neurologice si uneori somatice care traduc ateroscleroza aortică. eliberată de sub acţiunea inhibitorie a acestor fibre supranucleare de origine corticală. disartrii trecătoare). tulburări de concentrare). iritabilitate. Evolutia bolii poate fi progresivă sau ondulată cu remisiuni durabile. 1965. Ele se instalează în general lent. Simptomele neurologice pot fi subiective (ameţeli. a reflexului bucal. schiţă de Babinski intermitent. mici tremurături ale degetelor.

165 .Sindromul pseudobulbar se deosebeşte de sindromul bulbar prin faptul că centrii bulbari si arcurile reflexe segmentare sunt cruţate. Lacunarismul cerebral se caracterizează prin ictusuri mici succesive. tulburarea de mers putând merge până la astazoabazie. infecţie urinară). datorită leziunilor de ateroscleroză diseminate care suprimă controlul inhibitor al cortexului cerebral asupra structurilor subcorticale. a deficitului motor. tremurături. ceea ce produce pierderea motilităţii voluntare fără atrofii musculare si fasciculaţii. Caracteristice pentru sindromul pseudobulbar sunt râsul si plânsul spasmodic cu dezinhibarea reacţiilor mimicoefective. tulburări de tonus piramido . târşiţi cu corpul în anteflexie. extrapiramidale şi a tulburărilor psihice. instalat în “trepte” se traduce la început prin mers cu paşi mici. modificările aterosclerotice sistematice ducând la exitus fie prin infecţii intercurente (bronhopneumonie. putându-se agrava până la paraplegie (paraplegia bătrânilor sau lacunarilor). cu evoluţie progresivă a semnelor piramidale. Substratul anatomopatologic sunt lacunele de dezintegrare ale parenchimului cerebral ca urmare a ramolismentelor ischemice mici şi repetate la intervale variate. Frecvent apar tulburări sfincteriene prin slăbirea controlului voluntar inhibitor cortical asupra centrilor vezicali spinali. Tulburările psihice la început minore evoluează spre instalarea unui deficit intelectual ce poate ajunge în final la dementă. Alături de simptomatologia bulbară apar manifestări piramido extrapiramidale: mersul bolnavilor se face cu paşi mici. Deficitul motor. târşiţi. sfincterian si intelectual.extrapiramidale. cu ameliorare rapidă. fie prin insuficientă cardiacă sau un nou ictus terminal. Evolutia bolii este progresivă cu agravarea tulburărilor de deglutitie.

• hemoragii secundare în trunchiul cerebral după leziuni vasculare sau tumorale emisferice. • discrazii sanguine: leucemii. insuficientă hepatică. purpură trombotică trombocitopenică. lues). • hemoragii în infarcte după tromboze sau embolii ale arterelor cerebrale. Cauze de hemoragie cerebrală: • hipertensiune arterială. • hemoragii secundare în tumori cerebrale primitive sau metastatice. Etiologie. angioame. tumori cerebrale. angioame cerebrale. colagenoze. • traumatisme craniocerebrale. Cauze de hemoragie subarahnoidiană: • • • • • • anevrisme ale arterelor cerebrale. embolii septice. encefalite. • anevrisme cerebrale rupte. meningite.HEMORAGIA INTRACRANIANĂ Hemoragia intracraniană este o formă anatomoclinică a bolii cerebrovasculare caracterizată prin revărsarea sângelui în parenchimul cerebral (hemoragie cerebrală) sau în spaţiul subarahnoidian (hemoragie meningee). • arterite (colagenoze. 166 . fie prin ruptură vasculară. tratament anticoagulant. fie prin eritrodiapedeză. discrazii sanguine. hipertensiune arterială. anemii plastice.

Tunica musculară se omogenizează. • anevrismele arteriovenoase voluminoase. Peretele arterial se îngroaşă considerabil. Anevrismele arteriovenoase sau angioamele sunt malformaţii congenitale legate de o tulburare a dezvoltării capilarelor primitive: • anevrismele arteriovenoase propriu-zise constau dintr-o comunicare relativ simplă între un pedicul arterial unic si o venă de drenaj si sunt localizate la nivelul cortexului cerebral sau cerebelos. când anevrismul atinge o “mărime critică”. pereţii laterali ai sacului anevrismal fiind formaţi de ţesut fibros care continuă intim si adventicea vasului.05-2 mm (anevrisme Charcot . Distrugerea ţesutului elastic favorizează formarea de anevrisme microscopice cu diametrul de 0. predominând în vecinătatea poligonului Willis Anomalia congenitală constă în întreruperea mediei si lamei elastice interne (vestigiu de arteră embrionară) la nivelul colului anevrismal. numite si cirsoide sunt formate din numeroşi pediculi arteriali si numeroase vene de drenaj 167 . care secundar pot cuprinde si meningele (hemoragie cerebromeningee). favorizate de vârstă si de hipertensiune arterială. nucleilor striaţi în trunchiul cerebral si în plexurile coroide. constând din dilataţii localizate. Fundul sacului anevrismal subţire si fragil este sediul obişnuit al rupturii.Bouchart) si numeroase la nivelul nucleilor striaţi si în substanţa albă subcorticală. Endoteliul dispare. suferă degenerescentă hialină. leziuni Anevrismele arteriale sunt malformaţii vasculare frecvente (2% din populaţie). se îngroaşă. Ruperea acestor anevrisme miliare ale arteriolelor intracerebrale este responsabilă de hemoragiile cerebrale ale hipertensivilor. ale peretelui arterelor cerebrale. în timp ce lumenul se micşorează sau este total exclus. cu dimensiuni care variază de la câţiva milimetri până la câţiva centimetri fiind localizate deseori la nivelul unei bifurcaţii arteriale. de obicei sacciforme. Hipertensiunea arterială determină leziuni arteriolare intracerebrale (75-300 microni diametru).Fiziologie şi anatomie patologică. favorizată de hipertensiune arterială si ateroscleroză. La nivelul trunchiurilor arteriale principale există ateromatoase.

în jurul vârstei de 50 de ani. căderea membrelor pe planul patului.Stockes. Prezente de la naştere. rareori convulsii. Aspecte clinice. Debutul este brusc (ictus apoplectic) cu cefalee intensă si stare de comă. mai frecvent la bărbaţi. ameţeli. În marea majoritate a cazurilor ictusul survine în plină zi. parestezii localizate într-un hemicorp. tuse. facies. Ele realizează în acelaşi timp o deturnare a aportului circulator si constituie un factor de stază venoasă care produce o ischemie relativă a cortexului cerebral. masa vasculară anormală crescând progresiv si constituie sediul trombozelor si rupturilor vasculare. excese alimentare. tulburări de limbaj tranzitorii. putând fi declanşat de eforturi fizice. Uneori există semne premonitorii care preced cu câteva ore sau zile instalarea ictusului: cefalee urmată de vărsături. bradicardie. Pentru a pune în evidentă partea paralizată sunt de luat în considerare hipotonia facială (semnul pipei). strănut. semnul Raimiste. În peste 50% din cazuri semnul Babinski este prezent bilateral. coitus. situate de obicei profund în parenchimul cerebral. Examenul fundului de ochi pune în evidentă retinopatie hipertensivă si hemoragii preretiniene. vultuos. creşteri ale tensiunii arteriale. La examenul obiectiv se constată starea de comă. Hemoragia cerebrală. febră cu apariţie precoce atingând si depăşind 40o C. În unele cazuri apar hemoragii digestive condiţionate de leziuni concomitente în hipotalamus. Uneori. iar examenul LCR în 80% din cazuri arată prezenta sângelui (este necesară căutarea hemoragiei microscopice în 168 . devierea capului si ochilor de partea opusă membrelor paralizate (“bolnavul îşi priveşte leziunea”). redoare de ceafă frecvent (revărsarea sanguină interesează si spatiile meningee). defecaţie. aceste anevrisme arteriovenoase au o evoluţie lentă. pupila de partea hemoragiei este midriatică (edem cerebral important cu angajare hipocampică si suficientă de segment mezencefalic). cu respiraţie stertoroasă si uneori respiraţie periodică de tip Cheyne . acufene.reunite printr-o reţea de vase anormale (aspect pseudotumoral). Tulburările neurovegetative sunt severe: hipertensiune arterială.

se instalează o stare de contractură generalizată. tabloul clinic evoluează spre o ştergere a stării de comă. Hematoamele intracraniene. pe fondul căreia se produc periodic crize tonice sau crize de epilepsie generalizată. cu redobândirea stării de vigilitate. după care urmează o perioadă de ameliorare de câteva ore sau zile si apoi o agravare progresivă a semnelor neurologice. După evoluţia clinică există patru forme: • evoluţia în doi timpi (forma clasică).LCR. care va fi afirmată atunci când numărul eritrocitelor depăşeşte 50/mm 3 ). Un element de gravitate extremă este pătrunderea sângelui în ventriculii cerebrali (inundaţie ventriculară): coma devine foarte profundă. în care debutul se face cu ictus brutal. bolnavul supravieţuind dar cu sechele neurologice severe. tulburări vegetative mari interesând funcţiile vitale cu evoluţie rapid letală. Tomografia axială computerizată reprezintă metoda cea mai precisă pentru diferenţierea hemoragiei (zonă de densitate crescută) de infarctul cerebral (zonă de densitate scăzută). hipertermie importantă. cu sindrom de hipertensiune intracraniană si cu alterarea stării generale. Evolutia bolii este deseori cu agravarea fenomenelor vegetative ce duc în 70% din cazuri la exitus (37. Hematoamele reprezintă o colecţie de sânge bine delimitată. 169 .7% din bolnavii cu hemoragie cerebrală mor în 24 de ore. cea mai frecventă. situată în endocraniu si având o evoluţie clinică asemănătoare cu un proces expansiv intracranian. 90% în prima săptămână de evoluţie). spre deosebire de hemoragia cerebrală care are o topografie capsulostriată. În raport cu localizarea lor se împart în: • hematomul intracerebral (colecţie de sânge bine delimitată situată în parenchimul cerebral) este apanajul vârstei tinere si se localizează de preferinţă în substanţa albă a hemisferului. Alteori.

• subacut. cu agravarea rapidă a semnelor neurologice. cu revenire aproape completă pentru câteva ore si reapariţia ulterioară a semnelor neurologice. cu intrare în comă progresiv. produs prin efracţia venelor corticale după traumatism craniocerebral) poate evolua acut sau cronic: • hematomul subdural acut este rar. comă.21 de zile. • acut. • hematomul subdural (revărsat sanguin între dura fibroasă si arahnoidă. sursa hemoragiei fiind ruptura arterei meningee mijlocii.• forma progresivă (“apoplexia ingravescentă”) debutează cu cefalee si ameţeli si este fără interval liber de sindromul neurologic si general. • hematomul extradural (colecţie sanguină între dură si craniu. care durează până la câteva ore si uneori semne neurologice de focar. rigiditate prin decerebrare. • cronic. apoi progresiv cu semne neurologice si alterarea stării de conştientă cu comă. bolnavul îşi pierde imediat conştienta sau are o stare de obnubilare cu 170 . • forma pseudotumorală debutează cu cefalee si evoluează cu sindrom de hipertensiune intracraniană progresivă în decurs de 1-4 săptămâni. cu ameliorare parţială timp de câteva ore si reagravare. sinusul longitudinal sau venele diploice la hemofilici) poate evolua: • supraacut. exitus aproape în 100% din cazuri.6 săptămâni. urmată de un interval liber de 7 . apare după traumatisme craniene grave. excepţional 4 . cu pierderea de conştientă de scurtă durată. deseori postraumatică. cu progresiune rapidă. cu pierderea de conştientă posttraumatică. midriază bilaterală fixă. • forma apoplectică debutează cu ictus urmat de comă profundă ca o hemoragie cerebrală obişnuită. cu pierderea de conştientă de 1-2 ore.

depresiune. • hematomul intradural (colecţie sanguină între cele două foite ale durei fibroase . cu semne psihice.8% din numărul total al accidentelor vasculare cerebrale (Voiculescu. cu cefalee violentă. rareori debutul este discret si insidios. semnele neurologice apar după un interval liber de 2 12 săptămâni de la traumatismul cranian. fotofobie si foarte rapid o stare de obnubilare sau comă. redoare a cefei. în majoritatea cazurilor. vărsături. Această hemoragie este relativ frecventă. Brudzinski) şi deseori Babinski bilateral. Hemoragia subarahnoidiană. febră care creste progresiv în 24 . ameţeli. netraumatic sau spontan. Lipsesc semnele focale neurologice (hemoragie meningee pură) sau sunt discrete. cu agravarea progresivă si semne de hipertensiune intracraniană. are un sindrom meningian intens (cefalee. redoare moderată a cefei si tulburări psihice este considerată de către Arseni caracteristică.39 oC. relevând fie o hemoragie cerebrală asociată (hemoragie meningocerebrală). crescând în frecventă cu vârsta (factori favorizanţi: alcoolismul cronic si sifilisul vascular). apatie sau iritabilitate. în plină activitate. cu revenire în câteva minute. vărsături si intrare progresivă în comă. Debutează brusc. 1962). Kernig. dar mai ales la adulţi după 45 de ani. 1979) are o cauză discrazică. în special la bătrâni si corespunde impropriu denumirii de hematom subdural tardiv. uneori atitudine în cocoş de puşcă. În perioada de stare bolnavul este agitat.cefalee. semnele neurologice sunt discrete: anizocorie (midriază deseori de partea hematomului). rar crize convulsive prin leziuni cerebrale asociate: LCR sanguinolent sau xantocrom. reprezentând 3 .Arseni. anxietate. Triada simptomatică: hemipareză discretă. • hematomul subdural cronic apare la nou-născuţi după traumatisme obstreticale. pareze.48 de ore până la 38 . aterosclerotică la alcoolici. confuz. 171 . fotofobie.

areflexie fotomotorie prin acumularea sângelui în cisterna interpedunculară si prepontină). Anevrismele arteriale.48 de ore în 2/3 din cazurile letale). Evolutia în 75% din cazuri este favorabilă. 7% în a treia săptămână. Examenul fundului de ochi arată în 30% din cazuri hemoragii retiniene cu sau fără edem papilar. a simpaticului pericarotidian sau pe venele sinusului. Diagnosticul de hemoragie meningee este confirmat prin puncţie lombară LCR uniform sanguinolent. În majoritatea cazurilor apar semne de suferinţă discretă ale nervilor oculomotori (diplopie tranzitorie. Prognosticul îndepărtat este si el rezervat din cauza riscurilor de recidivare care se produc cam la 1/3 din bolnavi (10% din recidivele hemoragice se produc în prima săptămână. altele rămân latente. pseudotumorală: • anevrismul carotidian situat la nivelul sinusului cavernos se poate manifesta prin compresiunea ramurii oftalmice a trigemenului. hipertermie. anizocorie. 172 . strabism. Reflexele osteotendinoase rotuliene si achiliene sunt mult diminuate sau abolite (acumularea sângelui în fundurile de sac arahnoidiene periradiculare. 12% în a doua. proză palpebrală. Un mare număr de anevrisme arteriale rămân asimptomatice până în momentul rupturii lor. fiind descoperite arteriografic sau la necropsie. tulburări cardiorespiratorii (moartea survine în primele 24 . a nervilor oculomotori. în 25% din cazuri evolutia este letală prin comă progresivă.fie fenomene ischemice (spasm arterial provocat de prezenta sângelui în meninge). în regiunea cozii de cal) si reapar treptat în decurs de câteva zile până la 2 săptămâni. cu vindecare clinică în 4 6 săptămâni. 8% în a patra si 11% în primul an). incoagulabil. după o săptămână de la accident devine xantocrom (degradarea pigmenţilor hematici). hipertensiv. Alte anevrisme se manifestă printr-o simptomatologie compresivă.

• hemipareză cu predominenţă faciobrahială. Anevrismele arteriale localizate distal de poligonul Willis pot da o hemoragie cerebrală localizată (hematom intracerebral). • anevrismele vertebrobazilare se traduc prin simptome intermitente sau permanente de insuficientă vertebrobazilară sau simulează tumora de fosă posterioară (cefaleea occipitală.• anevrismul carotidian juxtaclinoidian comprimă nervul optic (ambliopie unilaterală. atrofie optică). de compresiune pe nervii cranieni). piramidale. Evolutia spontană a rupturii anevrismelor este gravă si imprevizibilă. Prezenta semnelor focale neurologice în cadrul hemoragiei meningee poate avea importantă în localizarea sediului anevrismului: • paralizie homolaterală de oculomotor comun în anevrismele de carotidă internă. semne cerebeloase. afazie în anevrismele silviene • paralizie de nervi cranieni sugerează anevrisme de trunchi bazilar. Există risc de resângerare în primele 2 săptămâni (cu tendinţă de accentuare a 173 . când există comă iniţială prelungită sau deficit neurologic important). Mortalitatea imediată este mare. tulburări ale stării de conştientă si vegetative importante în anevrismele de comunicantă anterioară. • anevrismul carotidian supraclinoidian simulează tumora supraselară si produce uneori semne hipotalamice. atingând 36% în primele 76 de ore (risc letal mare la persoanele peste 60 de ani. care poate cuprinde secundar ventriculii cerebrali sau spatiile meningee. care se manifestă prin hemoragie meningee. • hemipareză cu predominenţă crurală. Riscul principal al anevrismelor arteriale este ruptura lor. În unele cazuri sindromul meningeean se ameliorează progresiv în prezenta unei febre moderate de resorbţie.

174 . Contrar anevrismelor arteriale. Sediul angiomului determină aspectul tabloului clinic. precum si în cursul următoarelor luni până la 2 ani. rareori cu angiom cutanat. deficit intelectual progresiv) ca manifestări ale atrofiei parenchimului cerebral din vecinătatea malformaţiei. Gamaencefalografia arată o fixare precoce si intensă a radioizotopilor la nivelul marilor anevrisme crisoide. Deseori angioamele cerebrale coexistă cu alte malformaţii (renale. • hemicranii. putânduse manifesta prin: • crize epileptice (crize focale sau cu debut focal mai frecvent decât crizele generalizate) mai ales în angioamele convexităţii. angioamele sunt diagnosticate deseori înaintea ruperii lor. Arteriografia precizează diagnosticul evidenţiind anevrismul. forme grave de hemoragie cerebrală cu inundaţie ventriculară. sediul si tipul lui (precoce apare o pată vasculară alimentată de vase monstruoase cu drenaj rapid venos). La 3/4 din bolnavii purtători de anevrism arteriovenos se produce o hemoragie prin ruperea malformaţiei.35% din cazuri se percepe un suflu continuu cu întărire sistolică la ascultata craniului.mortalităţii către sfârşitul acestei perioade). Există si forme fruste pur meningee sau din contră. care poate apare la orice vârstă. Cel mai frecvent este vorba de hemoragie cerebromeningee. cu semne meningeale si LCR hemoragic. cardiace). Pe radiografia de craniu simplă în 15% din cazuri apar calcificări intracraniene iar EEG poate evidenţia semne de suferinţă sau activitate paroxistică localizată. apar frecvent.40 de ani. În 10 . cu apariţia progresivă (hemiplegie) si tulburări psihice (modificări de caracter. mai frecvent între 30 . Anevrisme arteriovenoase (angioame). • semne neurologice deficitare. mult timp izolate. cu debut brutal si deficit neurologic important.

Bolnavi cu comă neurologică. ce urmează rupturii anevrismelor. Diagnosticul pozitiv si diferenţial. cu tetraplegie flască. Coma din hemoragia subarahnoidiană prin anevrism rupt poate apare fără sângerare directă în parenchimul cerebral. restaurarea tonusului. arteriografia se va efectua după scăderea tensiunii arteriale si după ameliorarea complicaţiilor tardive ale anevrismului 175 . O nouă sângerare este posibilă. dar prognosticul funcţional este grav (deficit neurologic important cu regresiune incompletă). Uneori această stare durează numai câteva secunde si este urmată de reapariţia respiraţiei spontane. a mişcării voluntare si reflexe. Coma este însotită de crize de rigiditate prin decerebrare. Dacă bolnavul este content si are numai semne meningeale trebuie practicată arteriografia pe cei 4 pediculi arteriali. deseori midriază ipsilaterală a emisferului lezat. insuficientă cardiacă si hipotensiune arterială. La bolnavii subcomatoşi sau cu hipertensiune arterială severă. Babinski bilateral. rar în primele săptămâni. fie prin hernie cerebeloasă (în caz de hemoragie cerebeloasă). Sângerarea meningeală în momentele iniţiale. cu exitus în câteva minute. Bolnavul are redoare de ceafă si hemoragii retiniene la examenul fundului de ochi. poate aboli toate funcţiile cerebrale si ale trunchiului cerebral superior. provocând chiar stop respirator. fie prin hemoragie mezencefalopontină primitivă sau secundară. ochii imobili. Starea comatoasă reflectă tulburări ale funcţiei trunchiului cerebral superior. pupile fixe. hipertensiune arterială. în stare de comă profundă. Mai rar coma este urmarea hemoragiei meningocerebrale sau hemoragiei subarahnoidiene. numai examenul LCR pune diagnosticul iniţial. Cea mai frecventă cauză de comă neurologică este hemoragia intracerebrală profundă. la bolnavii hipertensivi. coma fiind înlocuită cu o stare de obnubilare. În absenta hemiplegiei sau a altor semne neurologice. cu revenirea conştientei în câteva ore. frecventă ulterior. produse fie prin hernia temporală transtentorială (prin acumularea sângelui într-un emisfer).Prognosticul vital al acestor accidente hemoragice este mai puţin sever ca în anevrismele arteriale (10% mortalitate imediată).

vărsături repetate. saltatorii sau progresive în cazul leziunilor vasculare incomplete care evoluează spre obstrucţie completă. pareză facială ipsilaterală. Bolnavi cu ictus neevident. ameţeli. necomatoşi. Embolia cerebrală determină un ictus cu instalare rapidă. mai rar cu tulburări de comportament. Revenirea stării de conştientă este rapidă. fie în infarct cerebral produs de ocluzia unei artere cerebrale majore cu edem cerebral masiv si hernie temporală. Echoencefalografia este utilă în deplasările mai mari ale axului median. paralizia ipsilaterală a privirii. în câteva secunde si ameliorarea dramatică în câteva minute. Ocazional apare leucocitoză ca răspuns celular la necroza masivă. hidrocefalia). însotită de cefalee si anizocorie. arteriografia carotidiană rămânând indispensabilă pentru diagnostic. fie în caz de ocluzie carotidiană bilaterală cu infarct cerebral biemisferic. Hemoragia cerebeloasă se caracterizează prin debut brusc cu cefalee. ore sau zile. cu agravări abrupte fazice. ataxie 176 . Hematomul subdural cronic are un debut progresiv. la câteva zile sau săptămâni după un traumatism cranian.rupt (spasmul arterial. Examenul LCR si arteriografia sunt de ajutor pentru diagnostic. care pot împiedica vizualizarea anevrismului. Ateroscleroza cu ocluzie vasculară are debut brusc. Bolnavi cu tulburări neurologice recente. dar există posibilitatea recurentei ulterioare. Coma în boala ischemică apare fie în caz de ocluzie a arterei bazilare în care semnele oculare pun diagnosticul. cu evoluţie ondulată a semnelor neurologice care constau din hemipareză în contrast cu o stare de obnubilare evidentă. imposibilitatea menţinerii ortostaţiunii si mersului. Anevrismul rupt prezintă debut brusc cu cefalee (virtual în 100% din cazuri) si sincopă iniţială (în aproximativ 50%) sau crize comiţiale.

Evoluţia este rapid letală prin fenomene de compresiune pe trunchiul cerebral. 177 . eventual edem perimastoidian. inclusiv buza superioară. II. exoftalmie.cerebeloasă ipsilaterală. celulelor mastoidiene. abces cerebral) si traumatismelor craniene deschise (tromboflebite septice) sau pot complica o afecţiune generală (tromboflebite aseptice). pielii capului. • congestie si edem conjunctival. empiem extradural sau subdural. VI) si de ramură oftalmică a trigemenului. tromboflebite de sinus lateral: • durere la presiunea mastoidei. porţiunii superioare a fetei. edem al pleoapei. Tromboflebitele cerebrale. contractură reflexă a muşchilor trapez si sternocleidomastoidian. • posibilitatea de bilateralizate prin anastomoze cu sinusul cavernos opus. Ele pot interesa sinusurile durei mater sau venele cerebrale. • cecitate. Căi de trombozare: infecţii ale nasului. sinusurilor faciale. Tromboflebitele cerebrale sunt rare la adult si mai puţin excepţionale la copil de la introducerea antibioticelor. supuraţiilor intracraniene (meningită. IV. După localizarea procesului tromboflebitic se pot întâlni următoarele sindroame topografice venoase: I. Tromboflebitele cerebrale pot fi secundare unei infecţii de vecinătate a urechii. tromboflebite de sinus cavernos: • durere supraorbitară. • paralizii de oculomotori (III. sinusurilor paranazale.

sinusurilor frontale. 178 .• absenta creşterii presiunii LCR la comprimarea venei jugulare de partea sinusului lateral trombozat. Căi de trombozare: infecţii ale scalpului. • eventual hipertensiune intracraniană (hidrocefalie otitică). XI (propagare la golful jugularei) • paralizie de V. • paraplegie cu incontinentă de urină. Căi de trombozare: infecţii ale urechii. tromboflebite de sinus longitudinal superior: • cap de meduză (vizibil mai ales la sugar). • paralizie de nervi cranieni IX. agitaţie) prin propagarea tromboflebitei la venele convexităţii. • hipertensiune intracraniană. tromboflebite corticale. III. mastoidei. VI. VII (extindere la sinusul pietros). X. scalpului. • fenomene corticale (torpoare. confuzie. • convulsii generalizate sau crize parţiale.

rădăcinilor nervoase ganglionilor rahidieni şi a nervilor periferici. • Zona zoster. meningelui. protozoare. măduvei. encefalita herpetică. • Neuroinfecţiile reprezintă afecţiunile inflamatorii ale creierului. • Encefalomielilite secundare.NEUROINFECŢIILE Clasificare: Polinevraxite: encefalita letargică. limitate sau în totalitate. În raport cu factorii etiologici. poliomielita anterioară acută. prin propagare de vecinătate pe cale verbală de-a lungul nervilor. 179 . Neuroinfecţii virotice. • Panencefalite virotice. Incidenţa encefalitelor virotice este de 2 . fungi. II. posteruptive. datorită acţiunii agenţilor patogeni şi toxinelor lor. • Sifilisul nervos. pe cale olfactivă prin mucoasa nazală sau prin inoculare directă în cazul traumatismelor deschise. Pătrunderea şi răspândirea agenţilor infecţioşi în sistemul nervos se face pe cale: hematogenă în condiţiile de modificare a barierei hematoencefalice. • Leuconevraxite primitive: scleroza în plăci. Neuroinfecţii bacteriene şi prin protozoare.Kreutzfeld). postvaccinale. Agenţii patogeni pot fi: bacterii. virusuri. neuroinfecţiile se împart în două mari grupe: I. riketzii. encefalita spongioasă (Jacob . • Encefalita prin virus lent: panencefalita sclerozantă subacută (PESS).3 îmbolnăviri la 100 000 de locuitori anual.

antirabice. D. avem mengoencefalita rujeolică. 2. 180 . Determinări neurotoxice de origine infecţioasă când suferinţa nervoasă este determinată de acţiunea unei toxine microbiene elaborate de microorganismul fixat la distanţă de sistemul nervos ex. urliană. pneumococ sau bacilul tuberculozei Koch. paludismul. varicelică. Leziuni ale sistemului nervos prin infecţii bacteriene când agresiunea este determinată în mod nemijlocit de către agentul patogen bacterian asupra ţesutului nervos: apar astfel meningo-encefalitele supurative prin streptococ. toxoplasmoze. Neuroinfecţiile virotice primitive constituie localizări virale instalate direct în sistemul nervos. gripală de asemenea se citează encefalita instalată după vaccinări antivariolice.: tetanos. B.I. fie pot interesa atât substanţa albă cât şi substanţa cenuşie când vorbim de panencefalite sau panencefalomielite. Neuroinfecţiile virotice secundare. Neuroinfecţiile bacteriene şi prin protozoare au fost împărţite în 4 grupe: A. poliomielite fie substanţa albă când vorbim de leucoencefalite şi leuconevraxite. stafilococ. Leziuni ale sistemului nervos prin infecţii cu protozoare când agresiunea se produce tot mijlocit agenţii patogeni fiind însă protozoare ex. brucelozică. Neuroinfecţiile microbiene secundare când afectarea sistemului nervos are loc în timpul evoluţiei unor infecţii microbiene generale ca o complicaţie nervoasă a acestora cum se întâmplă în infecţia cărbunoasă. Neuroinfecţiile virotice primitive. C. 1. difterie. II. meningococ. Neuroinfecţiile virotice secundare constituie encefalitele şi encefalomielitele care apar în cursul unor viroze generale sau după unele vaccinări. antitetanice. Aceste localizări pot interesa fie substanţa cenuşie când vorbim de poliencefalite. 2. Neuroinfecţiile virotice se împart în două mari grupe: 1.: leptospiroze.

Infecţii primare virale sau presupuse virale ale sistemului nervos POLIENCEFALITE POLIOMIELITA sau Paralizia infantilă (boala Heine . în funcţie de maturizarea imunologică. virusul poate invada S.Medin) Boală acută transmisibilă. pătrunde şi se multiplică în neuronii motori înainte cu câteva zile de apariţia deficitului motor. Boala apare la copil la vârste diferite. În prezent.În ceea ce priveşte mecanismul de instalare a infecţiei au fost des descrise o serie de afecţiuni infecţioase ale sistemului nervos central transmise la om prin intermediul unor antropode constituind grupul encefalitelor prin arbo-virusuri. Au fost cunoscute encefalite virotice transmise prin ţânţari şi encefalitele transmise prin căpuşe.E. Virusul pătruns în tubul digestiv produce iniţial un stadiu digestiv de boală. pe cale hematogenă (1 . sau datorită deficienţei imunitare. În stadiul următor de viremie.N. determinată de virusul poliomielitic din grupul enterovirusuri ce se găseşte în oro-faringe şi tractul intestinal la omul bolnav sau la purtătorii sănătoşi de virus.2% virusul trece prin bariera H. În acest stadiu se poate observa hiperestezia cutanată contractură musculară şi tulburări grave 181 . care se poate opri.) şi pe cale neurogenă. epidemiologia poliomielitei este modificată de imunizările în masă cu vaccinul viu atenuat. Din aceste foarte numeroase forme de encefalite şi encefalomielite bacteriene sau prin parazitoze şi de encefalite encefalomielite virotice sau secundare vom expune câteva dintre formele care sunt întâlnite mai frecvent. să dea o imunizare ocultă şi boala să rămână subclinică. La populaţia vaccinată tulpinile sălbatice neurovirulente au dispărut fiind înlocuite de tulpinile atenuate de virus. Există încă poliomielită prin virus neurovirulent la persoanele nevaccinate şi poliomielita prin virus poliomielitic de vaccin prin creşterea virulenţei prin treceri repetate.

hipertonie urmată de hipotonie cu scăderea forţei musculare pe anumite grupe musculare. forma encefalo-mielitică. cu tromboflebite. cu interesarea centrului respirator sau circulator. modificări de tonus muscular.circulatorii prin leziuni capilare cu caracter general ce produc edem în S. spălături nazofaringiene şi L. stare de şoc. quadriceps. Modificările morfologice patologice.4 zile. opalescent. Diagnosticul precoce în stadiu preparalitic poate fi realizat prin izolarea virusului şi titrarea lui (din fecale.) prin reacţia de fixare a complementului şi testul de neutralizare (este pozitiv în caz de creştere de 4 x). Mortalitatea generală este redusă. hipertensiv. inegal distribuit. ataxie cerebeloasă. forme atipice ca:tetraplegie spastică.C. şi hemoragii digestive. amiotrofii precoce şi cu tulburări de coordonare.C.O. pareze abdominale. Debutul este insidios.R. respiraţie. cu disfonie.75%. cu abcesul cerebral. encefalitele postinfecţioase sau postvaccinale. hipotalamici. diminuarea şi abolirea R. după 14 zile. supra şi sub spinos. cu moderată hiperalbuminorahie şi limfocitoză (15 . asimetric cu tulburări vegetative. pe cei din coloana lui Clarke şi ganglionii spinali. forma bulbară.4 zile şi ulterior o ascensiune termică importantă (curbă febrilă difazică) şi semne neurologice: cefalee. talamici.100 limfocite/m 3). interesează şi neuronii nucleilor nervilor cranieni. în formele bulbare grave variază între 25 . apare în ordine inversă faţă de modul de instalare. tulburări de deglutiţie. toraco-lombară). Deficitul motor este de tip neuron motor periferic fiind mai afectaţi muşchii: deltoid. Ca forme clinice avem: forme abortive. forma spinală cea mai frecventă (cervicală.R. mielită transversă. fesieri şi tibiali. Perioada de retrocedare. bulbo-pontină.C. o febră uşoară cu catar respirator timp de 2 .T. urmată de normalizarea temperaturii 2 . Diagnosticul diferenţial trebuie făcut cu alte neuroinfecţii prin enterovirusuri. sindrom meningian cu L. forma encefalitică cu caracter difuz sau localizat de tip pseudotumoral. nevralgii fasciculaţii. în teritoriul respectiv. cu poliradiculonevrita. pareze faciale şi oculare. 182 .N.

alteori mielitic şi de cele mai multe ori encefalomielitic. în forma bulbară se va asigura deglutiţia. orice clasificare nu poate avea decât un caracter provizoriu: 1. contracturile. tratamentul preventiv: vaccinare cu virus viu atenuat pe cale orală (Sabin. Întrucât etiologia celor mai multe boli demielinizante este necunoscută. Cox) care conferă imunitatea în procent foarte ridicat.Tratament curativ nu există. leucoencefalita acută hemoragică. Tabloul clinic poate fi predominant encefalitic. Aceste zone sunt centrate de o venă în jurul căreia se află o importantă infiltraţie celulară. Ele se înscriu în cadrul bolilor demielinizante caracterizate prin distrugerea primară a tecilor de mielină din creier şi măduvă cu respectarea axonului cel puţin în faza iniţială a bolii. Deşi reunite pe baza leziunilor anatomice bolile demielinizante constituie un grup heterogen dacă ne referim la etiologia lor. Bolile demielinizante cu determinism genetic: leucodistrofiile. În acest capitol ne vom ocupa numai de ultima categorie. Şi în aceste cazuri. se practică fizioterapia. la nevoie tratament ortopedic pentru a reduce deformările articulare şi retracţiile tendinoase. Encefalitele acute diseminate Leziunile sunt caracterizate prin zone de demielinizare localizate în substanţa albă a creierului şi măduvei. alimentaţia într-un serviciu de terapie intensivă. se administrează vitamine şi vasodilatatoare. neuromielita optică. gimnastică recuperatorie. a vaccinărilor. alteori fără o cauză specifică. LEUCOENCEFALITELE Sunt boli cu atingere preferenţială a substanţei albe a creierului. de multe ori simptomatologia nervoasă este precedată de un scurt episod febril legat de o afecţiune nespecifică a căilor respiratorii sau digestive. respiraţia. 183 . prin împachetări umede calde (metoda Keni). Encefalitele acute diseminate pot apărea în urma bolilor eruptive ale copilăriei. Boli demielinizante de origine infecţioasă (virotică) sau alergică: encefalomielita acută diseminată. 2. În formele neparalitice combatem durerea. În formele paralitice. scleroza în plăci.

Într-o serie de cazuri chiar în prezenţa unor determinări neurologice grave există posibilitatea unei vindecări complete. confuzie. somnolenţă. O formă deosebit de gravă este mielita transversă. Persistenţa unei anestezii totale ca şi abolirea durabilă a reflexelor osteotendinoase. După unii autori ele reprezintă forme acute ale sclerozei în 184 . Bolnavii sunt expuşi la moartea prin asfixie dar o parte din ei pot fi salvaţi prin respiraţie artificială. afazie) semne de trunchi cerebral (nistagmus. Etiologia encefalomielitelor demielinizante acute primitive este necunoscută. Azi cei mai mulţi pot fi salvaţi rămânând cu sechele motorii importante. În trecut majoritatea acestor bolnavi mureau prin infecţii urinare şi escare. a membrelor superioare a muşchilor respiraţiei şi deglutiţiei. are o semnificaţie prognostică gravă. Alte cazuri se vindecă cu sechele uşoare. Constant se asociază tulburările sfincteriene constând în primul rând din retenţia urinară. Localizată de cele mai multe ori la nivelul măduvei toracale. cefalee. indicând o secţiune medulară completă. infecţie urinară sau escare întinse. boala se manifestă la început prin dureri rahidiene cu iradiaţie în centură urmate rapid de o paraplegie flască.Boala începe uneori cu semne generale: febră. hemiplegie. În cazul când secţiunea medulară este completă se instalează i anestezie completă a jumătăţii inferioare a corpului. În formele spinale simptomele depind de extinderea leziunii. Deosebit de sever este prognosticul secţiunilor transverse ale măduvei în care de multe ori bolnavii rămân cu o paraplegie definitivă. Prognosticul encefalomielitelor acute este variabil. Există tendinţă de constituire de escare la punctele de sprijin ale corpului în special în regiunea sacrată. O serie de cazuri sucombă prin paralizie respiratorie. În formele encefalitice apar semne emisferice (convulsii. Forma de mielită ascendentă de tip Landry se caracterizează prin debut a paraliziei la membrele inferioare cu prindere ulterioară a musculaturii trunchiului. anestezie a cărei limită superioară corespunde cu nivelul leziunii medulare. delir. sau grave. paralizii de nervi cranieni) sau fenomene cerebeloase.

Având în vedere că acestea se datorează ischemiei tegumentelor ca urmare a compresiei lor în cursul decubitului dorsal.corp în 24 ore). Neuromielita optică acută (oftalmoneuromielita sau boala Devic) Se caracterizează prin asocierea unei mielite acute cu o nevrită optică acută. Unii autori o leagă de scleroza în plăci dar alţii consideră că cele două afecţiuni trebuie să fie separate. Uneori apariţia amaurozei este concomitentă cu semnele medulare. În mielita transversă se va acorda o mare atenţie profilaxiei escarelor. în altele atingerea medulară. Boala se instalează brusc. Tratament. Sindromul Landry nu este specific leucoencefalomielitelor acute şi poate fi întâlnit şi în poliomielita anterioară acută în poliradiculonevrite Guillain-Barre în poliomielite porfirinice. Examenele anatomice arată prezenţa atât în măduvă cât şi în nervii optici a unor leziuni demielinizante cu caracter necrotic. Pentru eliminarea leziunilor. În caz de retenţie urinară se va efectua cateterismul vezical. Diagnosticul diferenţial al formelor encefalitice se face cu alte sindroame cerebrale însoţite de o febră şi în primul rând cu meningitele bacteriene./kg. În formele de mielită ascendentă cu paralizie respiratorie bolnavul poate fi salvat prin instituirea la timp a respiraţiei artificiale. abcesele. Nu se cunoaşte un tratament specific al encefalomielitelor acute primitive. Mielitele acute transverse pot fi confundate cu abcesul epidural cu compresii medulare acute cu ramolismente sau hemoragii ale măduvei. Această interpretare nu este valabilă pentru toate cazurile deoarece numeroşi bolnavi se vindecă complet sau cu sechele dar nu mai sunt expuşi la recidive ale bolii. manometria lichidiană şi la nevoie mielografie cu lipidol. 185 . Alteori cele două simptome majore sunt separate de un interval de câteva zile sau săptămâni în unele cazuri primul simptom fiind tulburarea vizuală. Se admite în general utilitatea corticoterapiei (prednison 1-2 mgr.plăci. este necesară schimbarea frecventă a poziţiei bolnavului.

Plăcile de scleroză în număr de zeci sute sau mii au dimensiuni variabile de la o gămălie de ac până la câţiva centimetri. Lichidul cefalo-rahidian prezintă adesea hiperalbiminoză. ce iniţiază boala ? limfocitele T imune. trunchiul cerebral şi măduvă având predilecţie pentru substanţa albă. flasc sau spastic. Anatomie patologică.2% din persoane în zonele de prevalenţă maximă . în funcţie de extinderea leziunilor şi de evoluţia brutală sau torpidă a procesului. Scleroza multiplă este cea mai comună boală demielinizantă umană. Uneori pacienţii sucombă prin evoluţia ascendentă a mielitei ducând la paralizia respiratorie. SCLEROZA ÎN PLĂCI Scleroza în plăci (sinonime: scleroza multiplă. Din punct de vedere etiologic se discută dacă neuromielita optică acută este o neuroinfecţie virotică sau o manifestare alergică. scotoame şi merg până la amauroza totală. un virus sau o toxină? 186 . Ele pot fi situate oriunde în emisferele cerebrale. axonul rămânând multă vreme intact. Alteori asistăm la o retrocedare completă sau parţială a simptomelor. lenconevraxita) este o afecţiune caracterizată prin focare multiple de demielinizare răspândite în substanţa albă din sistemul nervos central. Principalele probleme în cercetarea sclerozei multiple sunt legate de patru întrebări fundamentale : 1. Fundul de ochi poate fi normal (nevrită retrobulbară) sau poate arăta o papilă congestionată şi edemaţiată (papilită). În faza iniţială demielinizarea apare centrată de o venă în jurul căreia se constată un infiltrat limfo-plasmocitar. Cele mai multe plăci se grupează periventricular şi subependimar. În alte cazuri rămân sechele vizuale sau medulare severe. afectând 0. În plăcile vechi infiltratele dispar iar zona demielinizată devine sediul unei proliferări de celule gliale (astrocite). La nivelul plăcii se constată dispariţia electivă a tecilor de mielină. Evoluţia bolii este variabilă.Tulburările vizuale încep prin scăderea acuităţii vizuale. Suferinţa medulară se exprimă printr-un deficit paraplegic sau tetraplegic parţial sau complet.

În ciuda cercetărilor extensive efectuate. afecţiunile alergice. infecţiile intercurente banale. graviditatea si travaliul. care reprezintă o arie focală de demielinizare . Principalele probleme în cercetarea sclerozei multiple sunt legate de patru întrebări fundamentale : 1. ipoteza virală.limfocitele T autoimune. cauza sclerozei multiple este necunoscută. Ce iniţiază boala .celula premergătoare de mielină ţinta primară a procesului patologic ? 4. factorul genetic si alţi factori (factorul traumatic. Aceste leziuni sunt răspândite în sistemul nervos central cu o predilecţie pentru nervii optici. cele mai multe autorităţi în materie sunt de acord că sistemul imun joacă un rol crucial în lezarea cronică si recurentă a sistemului nervos central . un virus sau o toxină ? 187 . este oligodendrocitul . cum poate fi provocată repararea mielinei? În concepţiile privind etiologia sclerozei multiple autorii fac consideraţii în legătură cu ipoteza autoimună (comentând modelul animal. vaccinările. trunchiul cerebral.2% din persoane în zonele de prevalenţă maximă. au fost publicate date minime cu privire la instituirea si dezvoltarea leziunilor acute . anestezicele si toxinele) . receptorii antigenici ai limfocitelor T în scleroza multiplă si asocierea sclerozei multiple cu complexul major de histocompatibilitate).2. măduva spinării si substanţa albă periventriculară . limfocitele T autoreactive. În acest caz. cursul natural al bolii impredictibil si nu există un tratament cu potenţial de eradicare . afectând 0. puncţia lombară. Deoarece cele mai multe studii neuropatologice s-au concentrat asupra plăcilor existente în stadii evoluate ale acestei boli cronice. Scleroza multiplă este cea mai comună boală demielinizantă umană. Marca sclerozei multiple. este răspunsul inflamator premergător apariţiei demielinizării sau este secundar apariţiei acesteia? 3. este “placa” de substanţă albă.

Conceptul că sistemul imun contribuie la distrucţia tisulară este în general acceptat Oricum. au ca rezultat stimularea limfocitelor Thelper. Ipoteza autoimună : Mulţi cercetători consideră că scleroza multiplă este o boală autoimună. Conform acestui scenariu. Cum poate fi promovată repararea mielinei ? Cu toate că mulţi cercetători cred că receptorii limfocitelor T interacţionează cu antigenii mielinei. în care apare o reacţie imună împotriva antigenilor “selfi” ai mielinei . Înţelegerea mai aprofundată a factorilor care limitează remielinizarea poate conduce la formularea unor strategii de reparare a leziunilor . Este răspunsul inflamator premergător apariţiei demielinizării sau este secundar apariţiei acesteia ? 3.ţinta primară a procesului patologic ? 4. Concepţiile privind etiologia sclerozei multiple se referă la : 1. controversele privind identificarea evenimentului iniţial al producerii leziunilor rămân nerezolvate . deşi incompletă. iniţiind astfel cascada inflamatorie care duce la distrugerea mielinei. Proliferarea limfocitelor T si activarea 188 . secreţia de citokine . Este oligodendrocitul . interacţiunea receptorilor limfocitelor T (TCR) de pe CD4 sup+ (T helper) cu antigenii mielinei. Studiile efectuate cu ajutorul microscopului electronic ne aduc dovezi despre existenta unei remielinizări.celula producătoare de mielină . alţii susţin că un agent viral ar putea avea un rol direct sau indirect în patogeneza sclerozei multiple . în leziunile de scleroză multiplă . prezentaţi macrofagelor si posibil astrocitelor de către moleculele de clasa a II-a ale antigenului leucocitar uman (HLA).2.

Mimica moleculară este fenomenul prin care structuri similare de epitopii virali ai limfocitelor T reacţionează competitiv cu epitopii antigenici ai gazdei si induc un răspuns autoagresiv al limfocitelor T la periferie. prin posibile mecanisme de mimică moleculară sau superproducţie de antigen . În ciuda acceptării largi a ipotezei autoimune. dovezile în sprijinul acestei teorii sunt în mare măsură circumstanţiale si se bazează pe mai mulţi factori. 189 .limfocitelor B si a macrofagelor . Un element esenţial al ambelor ipoteze este expansiunea limfocitelor T CD4 sup+ către SNC Acest proces a beneficiat de numeroase experienţe in vivo. mediată de către limfocitele T CD4 sup+ (T helper). precum si asocierea sclerozei multiple cu complexul major de histocompatibilitate (MHC) si cu unele gene ce controlează răspunsul autoimun Modelul animal . incluzând similarităţile sclerozei multiple cu un model autoimun animal (encefalita autoimună experimentală a EAE). Superantigenii sunt o clasă de molecule imunostimulatoare produse de către bacterii si virusuri care pot induce activarea unui număr mare de limfocite T . având ca adjuvant antigene de mielină purificate sau peptide mielinice encefalitogene . dar există date minime în ceea ce priveşte boala autoimună indusă experimental pe baza acestei mimări de epitopi . prezenta limfocitelor T autoreactive si un uzaj al genei TCR la unii pacienţi cu scleroză multiplă. Studii recente sugerează că unii stimuli din mediu pot avea un rol important în declanşarea procesului autoimun în scleroza multiplă. Encefalita autoimună experimentală (EAE) este o boală inflamatorie demielinizantă autoimună a SNC. Se crede că această cascadă inflamatorie mediază distrugerea mielinei . asociat cu o migrare consecutivă a limfocitelor T activate în SNC . indusă prin imunizarea animalelor susceptibile de ţesut SNC autolog.

EAE nu este o boală autoimună cu apariţii naturale . în care demielinizarea este caracteristica de bază . fără o demielinizare semnificativă a SNC. limfocitele T MBP-specifice activate in vivo au putut fi obţinute numai din leucocitele sângelui periferic al pacienţilor cu scleroză multiplă . Limfocitele T autoreactive au fost exhaustiv studiate. În plus. imunologice si clinice între EAE si scleroza multiplă. mediată prin limfocitele T . în efortul de a concretiza baza autoimună a sclerozei multiple . Astfel.Transferul pasiv al limfocitelor T reactive fată de proteina mielinică de bază (MBP) şi proteina proteolipidică (PLP) este suficient pentru inducerea bolii . dar au fost create si modele cronice remitente. EAE tipică este monofazică. multe modele de EAE sunt caracterizate printr-o inflamaţie perivasculară. dar recunoaşterea mielinei si sensibilizarea leucocitelor fată de ea este detectabilă si în alte boli neurologice . În plus. Limfocitele T Autoreactive . pe când specificitatea antigenică a reacţiilor imune în scleroza multiplă nu a fost încă identificată . Cele mai multe studii s-au concentrat asupra antigenilor mielinei si au dus la reputate contradictorii . în contradicţie cu scleroza multiplă. Mai mult. Mai mult. antigenul inductor este cunoscut. deoarece acest proces este detectat si la persoane sănătoase . Pe baza similarităţilor patologice. cercetătorii au sugerat că scleroza multiplă este o boală autoimună. În EAE însă. rezultatele obţinute până în prezent sugerează că activitatea leucocitelor din sângele periferic fată de antigenii mielinei este detectabilă în diverse faze ale bolii. Cu toate că aceste descoperiri sprijină ipoteza că ţinta procesului 190 . reactivitatea limfocitelor T fată de autoantigeni nu semnifică neapărat boala. care constituie baza studiilor in vivo a reglării imune si a manipulării terapeutice experimentale . Cu toate acestea. mai multe studii au indicat o frecventă crescută a precursorilor reactivităţii fată de MBP si PLP numai la pacienţii cu scleroză multiplă .

Recent. Receptorii antigeni ai Limfocitelor T în scleroza multiplă . Aceste rezultate au condus la iniţierea multor cercetări care vizează descoperirea unei similarităţi de folosire redusă a segmentelor genice V în scleroza multiplă.2 previne dezvoltarea bolii . Pentru a determina dacă limfocitele T la pacienţii cu scleroză multiplă au specificitate antigenică.2) . în speranţa de a găsi terapii imune care să fie direcţionate împotriva populaţiilor de celule patogene . de variaţiile în tipul de HLA . este posibil ca aceste limfocite T autoreactive să se dezvolte după lezarea mielinei . 80% din clonele MBP-specifice folosesc acelaşi segment V al genei (V beta 8. în particular în cazul limfocitelor T MBP-specifice din sânge si LCR ar fi de fapt circumstanţială . în parte. De fapt. s-a găsit că un număr restrâns de gene TCR pot fi importante în dezvoltarea bolii . alţi cercetători au demonstrat un repertoriu larg de gene V alfa si V beta exprimate în leziunile acute de scleroză multiplă .2 si V beta 6 erau supraexprimate în plăcile de scleroză multiplă. dar rezultatele. din nou. În sprijinul unei cauzalităţi autoimune a sclerozei multiple a fost folosită si cartografierea genelor susceptibile.patologic în scleroza multiplă poate fi un antigen neural. cercetătorii au analizat regiunile variabile (V) ale genelor care controlează TCR . În contrast. în general. Administrarea de anticorpi monoclonaţi fată de V beta 8. În orice caz. cercetătorii nu sunt de acord că repertoriul de gene TCR ar fi restrâns în cazul sclerozei multiple . Asocierea sclerozei multiple cu CMH (Complexul Major de Histocompatibilitate) . dar această observaţie nu a fost confirmată într-un studiu separat . a fost descrisă folosirea unor segmente V diferite în genele TCR ale aceluiaşi individ si specifică aceluiaşi epitop al limfocitului T . Oksenberg si colaboratorii au găsit că baza V beta 5. sunt contradictorii 191 . Unele laboratoare au raportat că predilecţia către folosirea anumitor gene V alfa sau V beta în scleroza multiplă. Aceste rezultate discrepante pot fi legate. În EAE.

când Pierre Marie a susţinut pentru prima dată rolul posibil al unui agent infecţios în cauzarea bolii . infecţii virale recurente ar putea determina distrugeri nespecifice ale mielinei. probabil că cele mai puternice critici la adresa ipotezei autoimune sunt legate de evolutia terapiilor imunopresoare nespecifice de a modifica eficient evolutia sclerozei multiple . în ciuda similarităţilor patologice între aceste boli. 2. un virus ar putea persista în celulele virale ale SNC (oligodendrocite). însăşi prezenta autoreactivităţi fată de antigenii neurali nu semnifică în mod necesar existenta bolii . datorită ineficientei sistemului imun de a-l eradica . subliniază faptul că. iar după distrugerea lui s-ar putea institui modificări inflamatorii cronice. demonstrarea unor variate asociaţii HLA cu populaţii diferite. mediate imun . De asemenea. 1. Ipoteza virală Patogeneza virală a sclerozei multiple este discutată încă din 1884. În concluzie. Mai mult. procesele imunologice implicate în scleroza multiplă si EAE pot fi fundamental diferite . În orice caz. 3.Cea mai puternică asociere a sclerozei multiple la nord europeni se face cu clasa a II-a de molecule HLA. un virus ar putea infecta SNC. pe măsură ce sistemul imun încearcă să stopeze infecţia (această ipoteză ar putea fi încă luată în considerare) . Cercetătorii au sugerat mai multe mecanisme de implicare a unuia sau mai multe virusuri în etiologia sclerozei multiple . 2. 192 . precum si observaţia că acelaşi tip HLA nu echivalează cu susceptibilitatea în studiile familiale pun la îndoială importanta acestei asocieri . insuccesul în tratarea sclerozei multiple cu anticorpi anti-CD4. în contrast cu efectul benefic observat la EAE. care este o clasă de gene asociată cu susceptibilitatea fată de mai multe boli autoimune.

virusul uman 6 (HHV-6) a fost prezent în mai mult de 70% din cazurile de scleroză multiplă si ţesuturile control. În 1989. virusurile Theiler si JHM la şoareci si virusul jigodios la câine . expresia antigenică a HHV-6 a fost detectată numai în nucleii oligodendrocitelor din ţesutul afectat de scleroza multiplă . cu scopul de a detecta secvenţele ADN prezente în ţesutul afectat (encefalul cu scleroza multiplă). Reddy si colaboratorii au detectat în limfocitele mononucleare din sângele periferic al unui procentaj ridicat de pacienţi cu scleroză multiplă secvenţe de AND viral tip I. incluzând visna . Mai mult. Rolul virusurilor în scleroza multiplă a fost studiat mai profund cu ajutorul tehnicilor moleculare . dar aceste observaţii nu au fost confirmate si de alte studii . nu există nici o dovadă a implicării directe a unui virus în etiologia sclerozei multiple . aparţinând unor virusuri cu tropism pentru limfocitele T. argumentele principale ale ipotezei virale se bazau pe modelele animale de boli demielinizante virale. dar absente în ţesuturile control (ţesuturi neafectate) . Cu toate că din 193 . pe studii serologice care au demonstrat titruri crescute de anticorpi fată de anumite virusuri si pe izolări de virusuri din ţesuturi lezate de scleroză multiplă . Într-o investigaţie recentă. Aceste observaţii sugerează o asociere a HHV-6 cu scleroza multiplă.virusul la capre sau oi. Această tehnică constă în runde succesive de hibridizări selective si amplificări prin reacţie de polimerizare în lanţ (PCR). făcută de Challoner si colegii. Demielinizarea la animalele de experienţă a fost obţinută cu o varietate de virusuri. aceste oligodendrocite afectate au fost asociate cel mai frecvent cu plăci de scleroză . pe studii epidemiologice care au sugerat un factor de remediu .Înaintea dezvoltării tehnologiei biologiei moleculare. au fost aplicate tehnici sofisticate de analize prin diferenţa reprezentaţională pentru a căuta agenţi patogeni în ţesuturile lezate de scleroza multiplă . Pe baza studiilor publicate până în prezent. dar nu a fost încă stabilită o legătură cauzală directă . Cu toate că autorii au demonstrat că herpes .

discutabile . Studiile genealogice pe verticală sunt puţine si în general. ceea ce face metoda puţin informativă . pe perioada 1896 . Factorul genetic Intervenţia acestui factor a fost intuită încă din momentul individualizării bolii. Ca formă de transmitere Myrianthopoulos (1970) optează pentru una autosomal recesivă. Diferitele asocieri asupra cărora insistau autorii vechi. Studiile privind cosanguinitatea ar pleda pentru o transmitere autosomal recesivă . 194 . Istoric.1948 retine în total 188 de cazuri de scleroză multiplă familială. S-a notat în unele studii o incidenţă mai mare a cosanguinităţii în cazurile familiilor cu scleroză multiplă fată de populaţia generală . degenerative. Pratt (1952) mai adaugă 33 de observaţii. prezenta lor nu implică automat patogenicitate În ciuda imposibilităţii de a identifica o cauză virală directă. primele argumente în favoarea lui fiind aduse de semnalarea cazurilor familiare . iar controlul imposibil. După unii autori acest factor ar fi nesemnificativ. dar într-un caz al lui Cendrowski (1966) el susţine si posibilitatea uneori a unei transmiteri dominante . În perioada începutului de secol ele abundă. primul caz familial descris este atribuit lui Eichoust (1896. În epoca noastră MacKay (1958). La această colecţie. 1970).ţesuturile de scleroză multiplă au fost izolate mai multe virusuri. 3. aplicarea tehnicilor moleculare din ce în ce mai rafinate ar putea furniza noi informaţii cu privire la potenţialul rol direct sau indirect al virusurilor în patogeneza sclerozei multiple . după alţii conţinând unele date informative . citat de Myrianthopoulos. rezultatul lor găsindu-se în articolul lui Marburg (1936) . acesta fiind confirmat si prin examen necroptic . iar Moya (1962) ridică în studiul său la 350 totalul cazurilor familiale. dintre care 104 conţineau fratrii gemelare . din care 24 cu control anatomic . cu diferite boli endocrine. Reconstruirea tablourilor clinice este incertă.

în încercarea de a depista si defini aceste forme subclinice (Xn si McFarlim. Incidenţa mai ridicată a sclerozei multiple într-o anumită arie si mai scăzută în alta este pusă de unii autori pe seama unui aport mai ridicat sau mai deficitar al dietei în acizi graşi polinesaturaţi 195 . care au genomuri diferite . Aşadar. fără a fi suficient de semnificativă. în 2 perechi ambii gemeni erau afectaţi . În prezent însă. 1984) . Astfel. MacKay si Myrianthopoulos (1966) studiază în evoluţie 68 de perechi de gemeni dintre care 39 monozigoţi si 29 dizigoţi . 1986) . nu infirmă intervenţia unui factor genetic. existenta discordantei în fratriile gemelare fată de scleroza multiplă este pusă la îndoială în momentul de fată . iar 7 discordanti . din 15 gemeni monozigoţi găsesc 8 concordanţi pentru scleroza multiplă.3% pentru dizigoţi . Din 5 perechi de dizigoţi. S-a ridicat problema existentei unor forme infraclinice la unii din membrii fratriilor gemelare . 4. acestea pornind de la premiza că monozigoţii. Maximilian 1982. Studiile gemelogice s-au demonstrat mai relevante. Totuşi. ci sugerează o pondere relativ importantă a intervenţiei unui/unor factori exogeni (Williams si colaboratorii. Alţi factori Factorul alimentar . nici unul din studiile familiare ale cosanguinitătii nu este premonitoriu .4% pentru monozigoţi si 10. pentru a pune în valoare o tară ereditară sau o ereditate încărcată nu mai sunt de luat în consideraţie . Dacă o trăsătură are caracter genetic ea trebuie să fie concordantă la monozigoţi într-un procentaj mai mare decât la dizigoţi (Myrianthopoulos 1970. deşi concordanta este mai mare la monozigoţi. Ho si colaboratorii. 1980) . fată de dizigoţi. având aproximativ aceiaşi genomi. diferenţa. 1984 . Concordanta era de 15. vor reacţiona la factorii exogeni la fel. Studiul în timp a arătat însă că concordanta nu depăşeşte 28% la monozigoţi .etc. Pratt si colaboratorii (1951). Sunt în curs cercetări cu ajutorul RMN si al benzilor oligoclonale de IgG.

considerată una din responsabilele producerii bolii Alzheimer . S-a susţinut că ingestia de gluten ar intra în competiţie cu absorbţia unor aminoacizi esenţiali .AGS) si mai bogată în uleiuri (deci în AGPN) duce la ameliorarea sclerozei multiple si la prelungirea supravieţuirii . De asemenea. S-a recomandat în tratamentul sclerozei multiple o dietă îndelungată fără gluten. Se mai presupune în scleroza multiplă existenta unui defect genetic al transportului de grăsimi ar duce la o agregare si la dezvoltarea unui proces ischemic care ar explica dezvoltarea perivasculară a demielinizării . spre deosebire de laptele uman . ceea ce le-ar face susceptibile la noxe . a făcut pe unii autori să susţină că toleranta genetică pentru gluten ar avea semnificaţie pentru geneza sclerozei multiple . faptul că incidenţa maximă a sclerozei multiple se suprapune zonelor planetare ale cultivării grâului si secarei. Aceste consecinţe ar fi corelate cu administrarea de AGPN . S-a menţionat că excesul de aluminiu din sol este un element ce depresează gena care controlează sinteza proteinei bazice mielinice. dar rezultatele au fost nesemnificative .(AGPN) . cele de incidenţă medie cultivării porumbului si orezului. iar cele de incidenţă nulă meiului. Se mai susţine că o alimentaţie bogată în grăsimi ar mări rigiditatea membranelor. 196 . O dietă mai bogată în uleiuri ar proteja aceste membrane . Consumul de AGPN în cantitate mare în zone dominante ale Asiei ar fi un factor care ar explica raritatea sclerozei multiple în multe zone ale acestui continent . în raport cu diferite elemente metalice sau metaloide si relaţia lor cu scleroza multiplă . În deceniul 50 s-a cercetat substructura si particularităţile hidro telurice. Studii efectuate arată că laptele de vacă este lipsit de AGPN si bogat în AGS. Se susţine că alimentaţia săracă în AGPN duce la dezvoltarea unei mieline instabile si susceptibile la noxe . Se susţine ca o dietă mai săracă în grăsimi (deci în acizi graşi saturaţi . Dieta exclusivă cu laptele de vacă a copiilor mici duce la dezvoltarea unei astfel de mieline instabile .

Terapeutic. Lui i se atribuiau agravările evoluţiei sau declanşarea de puseuri .Factorul traumatic .10% din cazuri . În cursul acestor infecţii.14% din cazuri . deşi este greu de realizat . Stresul determină o secreţie crescută de hormoni corticosuprarenalieni care are drept efect o scădere a activităţii imunocompetente . S-a emis ipoteza că virusurile din stările gripale ar juca rol de virus “helper”. Perioada de latentă era de la câteva săptămâni la câteva luni . Infecţii intercurente banale . Se presupune că medierea răspunsului la stres pentru factorul de eliberare hipotalamic este alterată în scleroza multiplă . traumatismul în lunile precedente apariţiei bolii a fost găsit în 9 . evitarea stresului psihic este recomandată. Traumatismului i s-a atribuit în primele decenii ale secolului o mare semnificaţie . Este ştiut că trauma psihică poate face evidentă o deteriorare imună latentă atât experimental cât si clinic . La persoane traumatizate psihic se notează o scădere a activităţii celulelor T si B. care ar activa virusul latent . 197 . deci o diminuare a imunocompetenţei . Stresul psihic . Intervenţia acestui agent etiologic era apreciată la 8 . Studiul efectuat pe mii de traumatizaţi cranieni nu a pus în evidentă nici un caz de scleroză multiplă . În cercetări mai recente. Posibilitatea ca traumatismul să elibereze antigene “self” în SNC nu s-a verificat . experimental s-a demonstrat o permeabilizare a barierei hematoencefalice si posibilitatea ca macromoleculele să intre în SNC . Se mai susţine că aceste virusuri intercurente ar juca rolul de a activa ceva similar complexului Freund . S-ar părea că joacă un rol în declanşarea sclerozei multiple sau a agravărilor acesteia .

alcool. Hipertermia este.Vaccinări . plumb. se constată remisiuni ale bolii în urma gravidităţii . Terapeutic. antivariolică si antidifterică au fost incriminate în declanşarea sclerozei multiple sau a atacurilor acesteia . Totuşi. oxid de carbon. În prezent rolul lor este infirmat . după naştere. pe cale lombară este fără consecinţe pentru scleroza multiplă . Anestezicele . După unii. agenţii anestezici liposolubili sunt contraindicaţi . Toxice ca mangan. precum si cazuri în care a fost declanşat un nou puseu . de asemenea. În unele cazuri. Alţii o contraindicau absolut . Alţii însă consideră că extragerea de l. Puncţia lombară .r. Afecţiunile alergice intercurente sunt incriminate ca posibili factori agravanţi . Sar părea însă că vaccinarea antigripală nu joacă nici un rol . Studii recente evidenţiază cazuri în care boala este declanşată în timpul sarcinii. nicotină erau citate în geneza sclerozei multiple .c.orb” asupra acestei probleme a fost negativ . Studii mai vechi stabilesc o relaţie vizibilă de la cauză la efect. Graviditatea si travaliul . incriminată ca factor declanşator al bolii . 198 . între sarcină si travaliu si declanşarea sclerozei multiple sau a exacerbărilor ei . vaccinurile nu sunt dezirabile în scleroza multiplă . un studiu “dublu . poate genera un puseu de scleroză multiplă . După unii autori. Tiopentalul sau netoxifluanul pot provoca pusee . Cea antitifoparatifică.

punând problema diagnosticului cu o mielită (debutul mielitic al sclerozei în plăci). nevrită optică retrobulbară. sau brusc în câteva zile. Posibilitatea ca o nevrită retrobulbară să fie urmată de semnele unei scleroze în plăci a fost apreciată la 20 . iar în cazul prezenţei concomitente a sindromului piramidal printr-un mers ataxospasmodic. cerebeloasă vestibulară. o tetrapareză sau o tripareză (parapareza asociată cu paralizia unui membru superior). reflexul cutanat planetar se produce în extensie. mersul devenind spastic. Reflexele osteotendinoase sunt vii. semne piramidale în special de tip paraparetic. Tonusul muscular este mărit. Tulburările vizuale ― scotom central. parestezii localizate cu predilecţie la nivelul extremităţilor. Reflexele cutanate abdominale sunt abolite la cei mai mulţi bolnavi. Sindromul paraparetic se însoţeşte des de tulburări sfincteriene constând de cele mai multe ori din micţiuni urgente.Simptomatologie. Deşi varietatea formelor clinice este nesfârşită. În practică cele mai frecvente moduri de debut sunt: a. imitând o compresie medulară. Debutul se face prin simptome variabile în raport cu multiplele posibilităţi de localizare a primelor leziuni demielinizante.40%. b. Primele simptome pot retroceda complet sau parţial dar puseuri noi aduc noi simptome din a căror asociere rezultă tabloul caracteristic. în majoritatea cazurilor manifestări de suferinţă piramidală. Sindromul piramidal se traduce de obicei printr-o parapareză mai rar printr-o hemipareză. înceţoşarea privirii ― sunt în general rapid regresive. La proba indice nas 199 . precum şi semne de atingere a nervului optic constituie trăsăturile principale ale sclerozei în plăci. Suferinţa cerebelului ca şi suferinţa căilor cerebeloase din trunchiul cerebral se traduc printr-un mers ataxic. c. După un interval de câteva luni până la mai mulţi ani apar noi semne de localizări neurologice arătând că nevrita retrobulbară nu reprezenta decât primul simptom al unei leuconevraxite. În cazul paraparezei debutul poate fi insidios. Uneori pareza predomină asupra unuia din membrele inferioare.

r. Fenomenele vertiginoase propriu-zise sunt mai rare. nevralgii trigeminale. În cursul unui puseu acut se pot întâlni creşteri ceva mai mari ale proteinelor şi celulelor din l. Examenul l. Vorbirea este adesea de tip cerebelos. dar se întâlneşte şi în leziuni compresive sau traumatice ale măduvei cervicale. • Simptome din partea trunchiului cerebral. mai rar deficit de sensibilitate termoalgezică în cadrul unui sindrom Brown-Sequard. Examene paraclinice. • Deteriorarea mintală rar întâlnită în scleroza în plăci dar poate apare la unii bolnavi în stadiile înaintate ale bolii. La flectarea gâtului apar uneori senzaţii de electrizare în membre constituind semnul lui Lhermitte. în câteva zile traducându-se printr-un scotom central mai rar printr-o amauroză totală. Nevrita optică poate fi primul simptom sau poate apare în orice moment al bolii.se constată o tremurătură intenţională.50 mg%ml) şi o uşoară pleiocitoză 2 . De obicei începe prin a fi unilaterală dar se poate bilateraliza cu timpul.r.c. Acest simptom arată ca o demielinizare a cordoanelor senzitive a nivelului măduvei cervicale. La cele patru simptome principale ale bolii se adaugă: • Simptome senzitive traduse în primul rând prin parestezii la care se pot adăuga tulburări de sensibilitate vibratorie şi discriminativă. În forma de nevrită retrobulbară papila nervului optic la început normală devine palidă mai târziu. Semnul lui Lhermitte este util pentru diagnosticul sclerozei în plăci. Mult mai rar se întâlneşte un edem papilar.10 celule/mm3. Sindromul vestibular se rezumă de obicei la un nistagmus prezent la 3/4 din pacienţi. parestezii în teritoriul trigeminal. scandată şi explozivă.20 % din totalul 200 . Paliditatea papilară mai pronunţată în regiunea temporală a papilei constituie un semn valoros pentru diagnosticul sclerozei în plăci. IgG creşte atingând 15 .c. Pe lângă sindromul vestibular se pot întâlni paralizii oculare traduse prin diplopie. iar cele de intensitate mare comparabile cu vertijul. Meniere sunt excepţionale. De cele mai multe ori tulburarea de vedere se instalează acut. arată în general o hiperproteinorahie (30 .

5 ani la o incapacitate motorie serioasă întâlnită la o jumătate dintre bolnavi. epilepsia. meningite bacteriene şi parazitare. Dată fiind nesfârşita variabilitate a tablourilor clinice problemele de diagnostic diferenţial variază de la caz la caz. dar se întâlneşte şi în neurosifilis. Constatarea concomitentă a unei decolorări a papilei optice rezolvă probleme în favoarea sclerozei în plăci dar în absenţa acesteia diagnosticul rămâne în suspensie. Leziunile subclinice ale nervului optic pot fi recunoscute printr-o metodă electrofiziologică care constată o conducere încetinită a nervului prin măsurarea latenţei potenţialelor evocate la nivelul lobului occipital prin stimularea luminoasă a retinei. Evoluţie.30 ani.c. panencefalite sclerozate subacute. Alături de forme benigne în care după 20 de ani deficitul neurologic este minim. Diagnostic. La 10 .proteinelor l. Această creştere prezintă importanţă pentru diagnostic. Există unele elemente care pledează împotriva sclerozei în plăci fiind cu totul excepţionale în cazul acesteia: demenţa dezvoltată rapid. există forme severe ducând la deces în 2 . Metoda potenţialelor evocate pune în evidenţă o încetinire de conducere la nivelul nervului optic. pierdere de auz. tulburări respiratorii. Diagnosticul pozitiv se bazează pe constatarea a cel puţin două localizări separate în spaţiu şi în timp (existenţa unui interval de cel puţin o lună între apariţia simptomelor). Durata medie a bolii este de 20 . Pentru compresia medulară se înscriu tulburări 201 .40 % dintre bolnavi evoluţia are o progresie continuă fără puseuri şi remisiuni. Puseurile se repetă la intervale variabile ducând în 3 . afazia. angajare.r. Boala evoluează prin puseuri care se instalează de obicei în câteva zile şi cedează total sau parţial la câteva săptămâni sau luni. măsurând latenţa potenţialelor evocate la nivelul lobului occipital prin stimularea luminoasă a retinei şi o altă investigaţie este rezonanţa magnetică nucleară care poate pune în evidenţă plăcuţele de demielinizare de la nivelul măduvei spinării sau regiunii periventriculare sau subependimar. semne extrapiramidale. Dificultăţi de diagnostic apar în prezenţa primului puseu în cazul acesta este redus la un singur simptom. O parapareză izolată poate fi primul puseu al unei scleroze multiple. vârsta debutului sub 10 ani sau peste 50 de ani. uveită.4 ani prin infecţii urinare. semne de neuron motor periferic.

Localizări neurologice multiple mai apar în bolile de colagen. Până în prezent nu dispunem de o terapie confirmată a sclerozei în plăci. În formele spinale diagnosticul se mai face cu sindromul neuroanemic şi cu sifilisul medular. Se utilizează prednison în doze medii de 50 mg / zi sau 100 mg la 2 zile administrate într . limfoame maligne. cisticercoză. Eficienţa decontracturantelor este de asemenea inconstante. Curele sunt repetate în funcţie de evoluţie.4 săptămâni urmate de o scădere progresivă a dozelor. Se admite că terapie cu cortico-steroizi sau ACTH favorizează retrocedarea puseurilor acute dar influenţa lor asupra evoluţiei generale a bolii nu este pe deplin dovedită.3 săptămâni. din sindromul de arteră bazilară. Alteori se întrebuinţează ACHT 50 .100 mg pe cale intramusculară sau în perfuzie intravenoasă timp de 2 . Se consideră că administrarea de vitamină B12 ar putea exercita un efect favorabil asupra remielinizării. Tratamentul cu imunosupresoare (Imuran. corp. 202 . Tratament. În cadrul tratamentului simptomatic se utilizează decontracturante: clorzoxazonă (3 . a unor boli infecţioase şi eruptive sau după vaccinări profilactice.o singură doză pe perioade de 3 .importante de sensibilitate cu nivel superior precis. dureri radiculare precum şi disociaţia albuminocitologică a l.r. alcoolism.4 comprimate de 50 mg). În cazul asocierii de semne piramidale cerebeloase şi vestibulare este necesar să eliminăm tumorile fosei cerebrale posterioare. dar mielografia singură aduce argumente de certitudine. 2 mg / kg. În categoria encefalitelor şi encefalomielitelor secundare sunt încadrate afecţiuni ale sistemului nervos central care survin în cursul unor viroze. ser antilimfocitar au dat rezultate inconstante). În cazul unei afectări izolate a nervului optic sunt indispensabile radiografii craniene pentru eliminarea tumorilor regiunii selare. malformaţiile regiunii găurii occipitale. Encefalitele şi encefalomielitele secundare bolilor infecţioase şi postvaccinale. Un tablou neurologic asemănător cu al sclerozei în plăci se întâlneşte în boala lui Behcet dar aici se constată în acelaşi tip afte bucale şi genitale precum şi manifestări oculare (uveită).c.

varicelă ca şi în unele boli infecţioase neeruptive ca parotidita epidemică. 203 . alterarea stării generale şi a stării de conştienţă. alterarea stării de conştientă. La copilul mic debutul encefalitelor secundare se poate face şi prin convulsii generalizate şi sindrom meningeal. Babinski bilateral şi un sindrom cerebelos. Se observă demielinizări în special perivenos. uneori şi o paralizie facială de tip periferic. sindrom piramidal bilateral (parapareză mergând până la paraplegie). La copil se observă de regulă o encefalomielită difuză.Mai frecvent se semnalează encefalite şi encefalomielite secundare posteruptive în rujeolă. cefalee puternică. După 6-48 de ore apar semnele neurologice de focar. peste 40º C. cu febră în jur de 40 grade. Debutul encefalitelor secundare este la câteva zile după apariţia exantemului în febrele eruptive sau la 6-48 ore până la câteva zile după vaccinările profilactice. La adult cel mai frecvent apare o nevrită optică retrobulbară. gripa sau după vaccinări profilactice antirabice. cu hipertonie. antivariolice antipoliomielitice. Substratul morfologic al acestui grup de boli dovedeşte o lezare preferenţială a substanţei albe (leucoencefalite). cu infiltraţii limfocitare şi proliferări nevrogliale. Simptomatologia neurologică se evidenţiază după câteva ore sau 1-2 zile de la debut. Debutul este marcat de o ascensiune termică importantă. antiurliene etc. antirujeolice. rubeolă. Dintre febrele eruptive rujeola dă cel mai frecvent complicaţii neurologice (2% din cazurile de rujeolă).În unele cazuri se citează şi mişcări involuntare. Se presupune că mecanismul de producere al leziunilor neurologice este primordial imunoalergic. hiperreflectivitate osteotendinoasă. ENCEFALOMIELITA RUJEOLICĂ Encefalita din cursul rujeolei apare între a 3-a şi a 7-a zi de la evidenţierea exantemului.

cu febră. iar glicorahia este de regulă crescută.Nu există un raport direct proporţional între gravitatea tulburărilor neurologice şi gravitatea rujeolei ca boală de bază. stare de agitaţie şi obnubilarea stării de conştienţă.. vărsături. fotofobie. deseori apoplectiform. MENINGOENCEFALITA GRIPALĂ Debutul meningoencefalitei gripale este brusc. alteori însă apar şi pareze pasagere. greaţă. apar convulsii cu caracter subintrant . brusc se instalează un sindrom febril însoţit de cefalee. tulburări de auz şi tulburări sfincteriene. Prognosticul vital şi funcţional este bun. Anatomopatologic s-au descris discrete demielinizări şi procese inflamatorii în meninge. În majoritatea cazurilor bolnavii prezintă numai un sindrom meningeal.formă gravă. 50% din cazuri se vindecă fără sechele. 204 . exitus la aproape 30% din cazuri la sugar şi copilul mic. sub 2 ani. comă. convulsii. totuşi dă 2 % mortalitate în special la copii. albuminorahia prezintă valori normale. În LCR se constată o pleiocitoză nespecifică. Se descriu două tipuri de meningoencefalită gripală:   Meningoencefalita hemoragică difuză cu manifestări neurologice generale. 40% rămân cu sechele neurologice în special din seria piramidală. Evoluţia bolii şi prognosticul este variat. mai frecvent întâlnită la copilul mic şi Meningoencefalita gripală cu manifestări de focar În meningoencefalita gripală hemoragică difuză prognosticul este sever. Mortalitatea mergând până la 10% se referă în special la copii mici. LCR arată o pleiocitoză de peste 100 elemente pe mm3. MENINGOENCEFALITA URLIANĂ Între a 4-a şi a 10-a zi de evoluţie a unei parotidite epidemice.

şi febra de Colorado. Examenul anatomopatologic pune în evidenţă în cazurile cu leziuni diseminate un edem cerebral masiv. Cele transmise prin ţânţar se împart după criterii antigenice (hemaglutinare) în: grupul A: encefalita ecvină de vest . forma adultului. rămânând însă sechele piramidocerebeloase. Valea Murray (Australia) West Nill (Uganda . hipertonii marcate mixte piramido-extrapiramidale. Cele transmise prin căpuşe sunt: encefalita de primăvară. Louis. în unele cazuri s-au descris sindroame de rigiditate prin decerebrare. PANENCEFALITELE Constituie un grup de encefalite în care alături de substanţa cenuşie (poliencefalitele) este afectată şi substanţa albă în special sub formă de demielinizare perivenoasă (leucoencefalita). piramidale. Constant se găsesc leziuni inflamatorii perivasculare. Din acest grup fac parte şi neuroinfecţiile virale prin arborvirusuri (transmise prin artropode: căpuşe sau ţânţari). Suedia şi Europa Centrală. • Cele mai importante panencefalite sunt: panencefalita sclerozantă subacută 205 . hemi sau tetrapareze. găsim mono. reacţii proliferative gliale şi degenerări nervoase şi gliale. În perioada de stare a bolii. hemoragii multiple ale vaselor mici. sindroame cerebeloase. Relativ frecvent se găsesc şi tulburări de echilibru.est (SUA) şi Venezuela • grupul B: encefalita din St. are un prognostic vital bun.Africa). Japoneză B. nistagmus.Meningoencefalita gripală cu manifestări neurologice de focar. realizând o capilarită hemoragică. cu predominanţa celei cenuşii (cortex nuclei bazali trunchi cerebral.răspândită în URSS. măduvă). simptomele retrocedează parţial. encefalita de taiga . dar prognosticul funcţional este rezervat.

tremurături.encefalita spongioasă Encefalita de căpuşă (rusă de primăvară . polinevritice sau numai plexite sau ganglionite acute. obnubilare. cardiace şi vegetative (hiperemie. S . fenomene meningeale. stări confuzionale sau cu aspect "schizoid". oftalmo plegică sau cu aspect de scleroză laterală amiotrofică. forma cranionevritică. 1945.mielită cu modificări degenerative ale neuronilor. noduli neuronofagici. Debutul este acut în 82% din cazuri cu febră ridicată care durează 8 . delir. ataxie. infiltraţii 206 .14 zile. Anatomo . Semnele neurologice arată stingerea tuturor etajelor nevraxului: emisferele cerebrale. alteori la 2 . Amiotrofiile apar la 2 3 zile de la debut. În forma zisă " joasă " sau de tip poliomielitic sau poliradiculo nevritic . Produce o letalitate foarte mare. tulburări cerebeloase.10 zile. trunchiul cerebral. hemipareze. Simptomatologia: boala apare în urma muşcăturii de căpuşă sau prin consum de lapte crud. hiperkinezii. Agentul vector este căpuşa Ixodes persulcatus care transmite virusul la om de la animale şi păsările sălbatice.atetozice. hiperhidroză). delir.3 săptămâni sau câteva luni. gâtului sau centurilor pelviene. În forma zisă de trunchi cerebral bolnavii pot prezenta: paralizii bulbare sau bulbo pontine cu tulburări de fonaţie şi deglutiţie respiratorii.patologia arată leziuni difuze de encefalo .au descris forme poliradiculonevritice. boala a fost semnalată şi la noi în 1959. confuzie. Evoluţia poate fi acută. Există o formă cu un singur puseu febril şi o alta cu aspect febril şi evolutiv bifazic (cu o perioadă de sănătate aparentă de 7 .1939 1940. Debutul poate fi uneori cu tulburări psihice: forme acute cu agitaţie psihomotorie. Incubaţia 7 .se constată: paralizii flasce. măduva şi chiar nervii periferici. negativism. sau mioclonii. dureri musculare tulburări gastro-intestinale. atrofii ale musculaturii centurilor scapulare.8 zile după primul puseu febril). subacută sau cronică progresivă. Bolnavii pot prezenta astfel: hemipareze. epilepsie Kojevnikov sau crize generalizate (forma zisă cerebrală). cefalee intensă.vară) al cărui virus a fost izolat în anul 1937 în estul URSS a produs epidemii în anii 1938. mişcări coreo . izolare sau debut cu semne neurologice: convulsii.

arată o pleiocitoză (150 până la 500 limfocite/mm3). Au fost descrise rareori şi tulburări ale sistemului nervos periferic sub forma unei poliradiculonevrite. hemiplegii. stază şi edem în tot nevraxul. După câteva zile de febră apare un sindrom extrapiramidal de tip parkinsonian. care pot dispare odată cu scăderea febrei sau pot persista în stadiul sechelar al bolii. ca şi unele tulburări cerebeloase. neuroleptice.proliferări gliale. VI.3 zile de boală apar convulsii generalizate. În cazurile mai grave apar şi tulburări de motilitate de tip piramidal. microramolismente.perivasculare (limfoplasmocitare) . frecvent este lezată perechea a doua prin nevrită optică retrobulbară. X. frecvent însoţit de hipersomnie şi pareze ale nervilor oculomotorii.hipochinetic cu tremurături de repaus în extremităţile distale ale membrelor. hemipareze. predominant în substanţa cenuşie. În acelaşi timp bolnavul prezintă trismus. de Tratament: higieno . Debutul bolii este brusc. IX.C. Ea poate avea aspectul meningeal. În general L.. Simptomatologia clinică poate apare începând de la câteva ore până la 10 zile după vaccinarea antivariolică. Encefalita zisă "Central Europeană" se găseşte în special la muncitorii forestieri. paralitic sau encefalitic (paralizii de perechea III.dietetic. imunoglobulină specifică a ribonucleazei.inhibare şi fixarea complementului. hiperton . XI şi mai ales fenomene cerebeloase). La începutul bolii se poate face seroterapie specifică. Pentru precizarea diagnosticului sunt necesare reacţii seroneutralizare. vărsături. somnolenţă. ca în encefalita letargică. Deseori după primele 2 .R. combaterea edemului cerebral. cefalee. cu febră la 400. hemaglutino . stare generală alterată ca şi tulburări ale stării de conştienţă. 207 . Encefalita cehoslovacă de căpuşă prezintă mai ales oftalmoplegie cu diminuarea reflexului fotomotor şi un sindrom extrapiramidal hiperton hipokinetic. deseori prinderi multiple de nervi cranieni.

tulburări de limbaj. hiperkinezii şi caşexie. chiar 20 zile. 208 . Tardiv bolnavul intră în comă. este hiperton. Durata bolii variază între 7 . tetraplegie spastică. Examenul EEG arată complexe de unde lente de mare amplitudine. scris şi îmbrăcare. În 80% din cazuri decesul survine în 3 ani. Uneori pot apărea mişcări coreo-atetozice. crize convulsive focale sau generalizate.15. agitaţie psihomotorie. În stadiul sechelar persistă cel mai frecvent un sindrom extrapiramidal de tip parkinsonian.mal. arată o pleiocitoză moderată nespecifică. tulburări motorii. PANENCEFALITA SCLEROZATĂ SUBACUTĂ (P. Anatomia patologică arată infiltrare limfoplasmocitare perivasculare. transpiraţii. Mai târziu apar crize convulsive (mioclonii care cuprind globii oculari. 10% decedează în primele 3 luni. apare o rigiditate prin decorticare sau prin decerebrare. este o scleroză difuză inflamatoare a emisferelor cerebrale.Examenul L.60 limfocite pe mm3. sincrone şi simetrice. Acestea sunt ritmice. balice sau stereotipe. uneori halucinaţii. La început apare iritabilitate sau apatie. tulburări de echilibru. 50 .S. 10% trăiesc între 4 şi 8 ani. regulate cu o frecvenţă de 4-12 cicli/minut.S. musculatura feţei şi membrelor). Simptome: Debut insidios la copilul în vârstă de 5-15 ani cu tulburări psihice (ca un sindrom discordant). Se adaugă: febră. confuzie.R.E. caşexie. Boala apare ca o encefalită după luni sau ani de zile după o infecţie rujeolică primară în urma activităţii şi răspândirii lente a virusului rujeolic în substanţa cerebrală. glioză izomorfă predominent subcortical şi demielinizări în substanţa albă adiacentă. uneori însoţit de crize de epilepsie grand . sincrone cu miocloniile (complex Rader-macker) în toate derivaţiile şi cu o frecvenţă regulată de 4-12/minut.C. colaps.) Cunoscută ca encefalită subacută cu incluzii sau ca encefalită rujeolică tardivă lentă.

Etiologia: anticorpii antirujeolici sunt prezenţi în titruri foarte ridicate în sângele bolnavilor cu PESS. Aceştia cresc paralel cu evoluţia bolii până la exitus. În creierul bolnavilor se găseşte o cantitate crescută de imunoglobuline (Ig G) între350-450 mg % (faţă de 6-13 mg % la normal). Tratament: nu există tratament specific. În ultimul timp se foloseşte isoprinosina (inosiplex) dar eficienţa nu a fost confirmată.

BOALA CREUTZFELDT –JACOB
Encefalita spongioasă este o boală determinată după ipotezele actuale de particule proteinice infecţioase (prioni) lipsite de acizi nucleici care sunt codate de o genă a gazdei ce se află pe braţul scurt al cromozomului 20. Este o afecţiune neurologică cu evoluţie lentă (slow-virus) şi etiologie virală cunoscută. Anatomia patologică se aseamănă cu boala ,, Kurn” din Noua Guinee cu degenerescenţă cerebeloasă subacută şi cu degenerescenţa olivo-ponto-cerebeloasă. Anatomopatologic creierul este atrofiat aproape în întregime (mai ales lobii frontali, cerebelul şi trunchiul cerebral). Caracteristic este aspectul ,,spongios” al substanţei cenuşii cu vacuole în neuroni şi glioză generalizată (encefalopatie ,,spongioasă”). Boala afectează ambele sexe între 40-70 ani. Există o formă sporadică dar şi cazuri familiale. Simptome: Debut şi evoluţie în mod insidios şi anume: apatie, dezorientare, halucinaţii, stupoare, mono sau parapareze, spasticitate, rigiditate, bradikinezii, mioclonii, apraxie, afazie, agnozie, cecitate corticală, reflex de apucare. Din partea nervilor cranieni: disfagie, paralizie facială periferică, paralizie de oculomotori. Semne cerebeloase: ataxia mersului, dismetrie, tremurătură intenţională. Amiotrofii în teritoriul nervilor cranieni sau rahidieni, faciculaţii. Evoluţia este fatală în general după câteva luni maximum de supravieţuire fiind de câţiva ani. Electroencefalograma arată anomalii lente difuze şi anume descărcări paroxistice difuze sub formă de vârfuri sau complexe de vârf-undă, periodice
209

care devin apoi foarte accentuate (1/sec) pentru o activitate electrică de fond redusă sau absentă. Trebuie făcut diagnosticul diferenţial cu următoarele afecţiuni: 1. demenţele presenile (boala Alzheimer şi boala Pick) care debutează între 45-60 ani cu tulburări psihice, tulburări de memorie şi de orientare spaţială şi apoi demenţa progresivă cu sindrom afazo-agnozic şi semne extrapiramidale. 2. Tumorile cerebrale în special cele frontale care necesită investigaţii speciale (scintigrafie, arteriografie, tomografie computerizată, rezonanţă magnetică nucleară). 3. ateroscleroza cerebrală care se manifestă mai târziu decât boala Creutzfeldt- Jakob, de multe ori cu accidente vasculare în antecedente şi în care demenţierea este mai lentă. 4. Encefalopatia hepatică care prezintă stări confuzionale şi semne extapiramidale precum şi modificări electroencefalografice şi biochimice (teste hepatice, hiperamoniemie etc.). 5. Boli însoţite de mioclonii: epilepsia mioclonică, disinergia cerebeloasă mioclonică, care au în general un debut mai timpuriu. 6. Coreea cronică Huntinghton şi boala Wilson. 7. Scleroza laterală amiotrofică.

SIFILISUL NERVOS
Introducerea terapiei cu penicilină a redus considerabil morbiditatea sifilitică şi odată cu aceasta şi frecvenţa determinărilor sifilitice de la nivelul sistemului nervos, determinări care în trecut reprezentau un capitol important al patologiei nervoase. Din punct de vedere anatomo - clinic se disting următoarele forme: 1. Sifilisul meningo - vascular; a) meningita sifilitică precoce (primo - secundară)
210

b) sifilisul meningo - vascular tardiv (terţiar) având localizări cerebrale şi localizări medulare 2. Sifilisul parenchimatos; a) tabesul b) paralizia generală progresivă Sifilisul meningo - vascular. Denumirea de sifilis meningo - vascular a fost criticată întrucât în multe cazuri este vorba fie de o localizare meningeală, fie de una vasculară. Meningita sifilitică secundară apare la 2 - 3 luni (până la 2 ani) de la accidentul primar. În cazuri rare se imită simptomele unei meningite tuberculoase traducându-se prin febră, cefalee, vărsături, redoarea cefii, stare confuzională şi chiar comă. Mai frecvent simptomatologia este mai insidioasă manifestându-se prin afectarea de nervi cranieni: nevrită optică, (papilită) paralizii ale nervilor oculo-motorii, paralizia facială, surditatea. Alteori meningita decurge simptomatic şi numai modificările lichidului cefalorahidian (pleiocitoză, RBW pozitivă) indică infecţia meningeală specifică. Sifilisul meningo - vascular cerebral terţiar apare între 2 - 5 ani de la prima infecţie. Leziunile meningee se traduc prin cefalee şi pierderi de nervi cranieni ca urmare a unei arahnoidite bazale. Crizele epileptice de origine sifilitică sunt mult mai rare decât le considerau autorii clasici. Arteritele cerebrale sifilitice dau simptome diferite în funcţie de localizare: hemiplegie, afazie, sindrom pseudobulbar, sindroame de trunchi cerebral, sindroame hipotalamice sau hipofizare etc. Comele sifilitice cerebrale sunt excepţionale. Ele se pot manifesta printr-un sindrom de hipertensiune intracraniană necesitând intervenţie chirugicală. Sifilisul medular meningo - vascular. La nivelul meningelor moi sifilisul determină apariţia unei arahnoidite. La nivelul durei mater se poate dezvolta o pahimeningită cervicală hipertrofică care comprimă în acelaşi timp rădăcinile spinale şi măduva spinării. O leziune rară este goma medulară. Arteritele sifilitice duc la infarcte ale ţesutului medular. În cazul unui infarct masiv se poate produce o întrerupere totală a măduvii
211

corespunzând tabloului impropriu numit de mielită acută transversă. Leziuni meningo - vasculare interesând vase mai mici pot da naştere unor leziuni localizate la nivelul coarnelor anterioare (forme amiotrofice) sau la nivelul cordoanelor medulare laterale sau posterioare. În funcţie de topografia leziunilor se întâlnesc forme clinice variate: o formă imitând o compresie medulară. În mod progresiv se instalează o paraplegie spastică cu sau fără tulburări de sensibilitate cu cantitate mărită de albumină în L.R.C.; • o formă amitrofică interesând muşchii mici ai mâini, alteori extensorii mâinii, alteori musculatura scapulară, mai rar musculatura gambelor; • asocierea amiotrofiilor cu semne piramidale imită scleroza laterală amiotrofică. Un tablou de scleroză combinată sifilitică comportă asocierea de semne piramidale cu tulburări de sensibilitate profundă; • pahimeningita cervicală hipertrofică descrisă de Charcot şi Joffroy poate avea uneori o etiologie sifilitică. La aceşti bolnavi se asociază semne de suferinţă a rădăcinilor cervicale (atrofii musculare şi tulburări de sensibilitate la nivelul membrelor superioare) cu semne de atingere piramidală (paraplegie spastică). Diagnosticul diferenţial al sifilisului medular se impune cu numeroase afecţiuni pe care acesta le imită: compresie medulară, scleroză laterală amiotrofică, sindrom neuroanemic, mielite cronice de origini diferite. Pentru diferenţiere se utilizează antecedentele luetice ale bolnavului şi în special examenele serologice pentru sifilis în sânge şi în l.r.c. Diagnosticul cu compresiile medulare poate necesita mielografie de lipidol.

Tabesul Este caracterizat printr-o meningeradiculită cronică cu degenerare consecutivă a cordoanelor posterioare ale măduvei. Este o manifestare tardivă a sifilisului apărând între 5 - 15 ani de la infecţia primară. Având maximum de frecvenţă între 40 - 50 ani tabesul poate apare la orice vârstă inclusiv la copii (tabes juvenil). Simptomatologia tabesului decurge în cea mai mare parte din localizarea leziunii lor la nivelul rădăcinilor posterioare

212

având ca urmare tulburări de sensibilitate, abolirea reflexelor, ataxie, hipotonie musculară, tulburări trofice şi sfincteriene. Tulburările de sensibilitate sunt de tip subiectiv şi obiectiv. Tulburările subiective constau în dureri care se manifestă atât în teritoriul somatic cât şi în cel visceral. Durerile din teritoriul somatic apar fie sub formă de crize fie sub formă de dureri fixe. Crizele dureroase se manifestă sub formă de junghiuri, senzaţii de descărcări electrice care se propagă cu repeziciune de-a lungul membrelor (dureri fulgurante). Durerile fixe au adesea caracter constructiv: dureri în centură la trunchi, în brăţară la membrul superior, în jartieră la membrul inferior. În teritoriul visceral se produc crize gastrice (dureri atroce, vărsături) crize intestinale (colici, diaree sau fenomene pseudo-oclusive) crize laringiene (tuse, crize de sufocaţie) crize rectale (tenesme) etc. Tulburările obiective de sensibilitate interesează în primul rând sensibilităţile proprioceptive, pacientul nemaifiind informat asupra atitudinii şi mişcărilor segmentelor corpului. Pe al doilea plan se adaugă tulburări de sensibilitate exteroceptivă cu dispoziţie variabilă. Frecvent se întâlneşte o hipoestezie a dermatomului corespunzând regiunii mamare, precum şi analgezie la presiune ale testiculului, analgezie a tendonului lui Achile, sau a laringelui. Pierderea sensibilităţii profunde duce la ataxie tabetică. În formele uşoare aceasta este pusă în evidenţă prin anumite manevre cum sunt oprirea bruscă din mers, sau întoarcerea din mers. Proba Romberg este pozitivă. În formele severe da ataxie bolnavul aruncă brusc picioarele înainte şi în afară lăsându-le apoi să cadă pe călcâie (mers talonat). Reflexele osteotendinoase sunt abolite. Tonusul muscular a scăzut. O mare importanţă revine semnelor oculare. Pupilele, adesea inegale, de obicei miotice, prezintă semnul lui Argyll Robertson, (abolirea reflexului la lumină şi conservarea reflexului papilar le convergenţă). Unii bolnavi prezintă atrofie a nervului optic cu pierdere definitivă a vederii. Frecvent se întâlneşte o ptoză palpebrală, uneori o paralizie a nervului oculomotor comun.
213

Dintre tulburările trofice, artropatiile tabetice sunt caracterizate prin tumefacţie indoloră şi deformare considerabilă a articulaţiilor. Radiografiile arată modificări foarte mari constând în imagini de distrucţie osoasă alături de exostoze importante, fracturi intraarticulare, dislocări ale extremităţilor osoase. Modificările osteoarticulare sunt foarte evidente la articulaţiile membrului inferior şi la nivelul coloanei lombare. Alte tulburări trofice sunt reprezentate prin fracturile spontane. Tot în cadrul tulburărilor trofice se situează ulcerul perforat plantar. Adesea tabeticii prezintă tulburări sfincteriene mergând până la retenţie urinară sau tulburări genitale constând în impotenţă. În perioada evolutivă a bolii reacţiile serologice pentru sifilis sunt pozitive în sânge şi în L.R.C. unde se constată frecvent o pleiocitoză (10 100 celule/mm3) şi o hiperalbluminorahie (40 - 100 mg/100 ml.). În cazurile mai vechi toate reacţiile pot fi negative. Evoluţia tabesului este cronică. După o perioadă de evoluţie floridă apare o lungă perioadă staţionară care durează până la sfârşitul vieţii. Diagnosticul diferenţial se face cu afecţiuni prezentând abolirea reflexelor tendinoase cum sunt neuropatia diabetică polinevrita alcoolică, poliradiculo - nevrita. Ulcerul perforant plantar se întâlneşte atât în tabes cît şi în multinevrita diabetică şi în unele polinevrite alcoolice. Mieloza funiculară consecutivă anemiei Biermer produce o ataxie prin tulburări de sensibilitate profundă, dar se deosebeşte de tabes prin asocierea frecventă de semne piramidale, precum şi modificările hematologice. Sindromul de coadă de cal de etiologie compresivă determină areflexie tendinoasă şi tulburări motorii consecutive suferinţei rădăcinilor anterioare.

Tratamentul sifilisului nervos Se administrează penicilină în doze zilnice de 1.000.000 unităţi, până la doza totală de 20 - 30 milioane unităţi pe serie. Se repetă seriile la 3 - 6 luni fără a depăşi 80 - 100 milioane pentru tot tratamentul. Eficienţa tratamentului este urmărită prin examenul L.R.C., care trebuie să arate
214

215 . Rezultatele tratamentului antisifilitic sunt cu atât mai bune cu cât leziunile sunt mai recente. În cazul tabesului tratamentul urmăreşte să împiedice evoluţia spre agravare şi mai rar obţine retrocedarea unor simptome. Malaria .negativarea reacţiilor. În leziunile infiltrative sclerogomoase din meningite şi meningomielite se obţin adesea rezultate favorabile. În caz de intoleranţă la penicilină se poate utiliza eritromicina sau tetraciclina. Crizele dureroase din tabes pot fi uşurate prin injecţii de clordelazin şi prin administrarea de diferite medicaţii analgezice.terapie (inocularea cu malarie în scopul obţinerii unei reacţii febrile) utilizată în trecut în tratamentul tabesului şi al paraliziei generale nu mai este folosită în prezent.

fixarea şi dezvoltarea parazitului în diferite organe printre care în creier. gazda obişnuită a parazitului este sursa de ouă pentru infestarea omului (gazda ocazională) la care boala este determinată de trecerea larvei prin peretele intestinal şi din torentul sanguin răspândirea.chistul hidatic.PATOLOGIA CEREBRALĂ DE ORIGINE PARAZITARĂ ŞI MICOTICĂ Bolile parazitare cu toate că au răspândirea cea mai largă în ţările tropicale.cu focar de unde lente teta.eozinofilie. Diagnosticul este mai dificil la adult decât la copil. Echinococoza cerebrală este boală rezultată din dezvoltarea în SNC a formei larvate (hidatidă) a parazitului platelmint. Indiferent de tipul parazitului ei produc la nivelul SNC acţiuni variate mecanice. se găsesc şi în zonele climei temperate.angiografia cerebrală este investigaţia de elecţie. cu intradermoreacţia Casoni şi testul de fixare a complementului Wejnerg . arătând deplasarea sistemului arterial cu lipsa vascularizaţiei în zona chistului. 216 . se localizează în SNC cel mai frecvent intracerebral iar la nivelul măduvei spinării se localizează extra sau intradural. Clinic localizarea cerebrală determină semne de hipertensiune intracraniană cu stază papilară. deci şi în ţara noastră.câinele. determinând prin creştere compresiunea asupra rădăcinilor nervoase şi a măduvei. toxice infecţioase. deoarece adultul se prezintă cu semne similare oricărei tumori cerebrale.Pârvu pozitive. Examene paraclinice ale bolii: . iritative. Îmbolnăvirile SNC cu metazoare şi protozoare.EEG . tulburări psihice. . tulburări cerebeloase. . A. Taenia echinococcus . Forma larvată . crize epileptice. mai rar semne de focar ca deficit motor.

eozinofilie în stadiile precoce ale bolii. Tratamentul este numai chirurgical de ablaţie a chistului sau de decompresiune medulară cu evacuarea sau ablaţia chistului în localizarea rahidiană. . tulburări psihice şi chiar comă. cisterne bazale cât şi la nivelul măduvei spinării. Larva produce la locul de fixare o reacţie inflamatorie urmată de formarea unui granulom care se poate calorifica. semne de hipertensiune intra craniană. Examene paraclinice ale bolii: . . iar la adult semnele radiologice ale hipertensiunii intracraniene.radiografia simplă a craniului arată la copil disjuncţia suturilor. B.biopsia musculară arată existenţa chistului caracteristic ce conţine parazitul. marea incidenţă şi severitatea bolii. intra sau periventricular. Cisticercoza cerebrală este cea mai importantă din parazitozele sistemului nervos central prin larga distribuţie.Cysticercus celulosae . Localizarea larvelor cu taenia solium .se încearcă administrarea atebrinei.se face atât la nivelul creierului cortico subcortical. Tratamentul nu este specific ..examenul radiografic arată calcificări ale chistului în ţesutul cerebral.PEG pune în valoare semnul lui Filipov (imagine serică în jurul veziculei chistice). 217 . la nivelul craniului şi în muşchi. Semnele clinice apar din momentul calcificării chistului sub forma crizelor convulsive generalizate sau în focar. . decyomesan şi se corectează chirurgical hipertensiunea intracraniană prin şunt atrioventricular. îndepărtându-se chiştii abordabili.

fie răspunsului inadecvat al inimii la necesităţile crescute care cer o creştere a debitului cardiac. generează sincopa este relativ constantă. a rupe). iar la unii indivizi bradicardia reflexă sau chiar un bloc sinusal datorat hiperactivităţii vagale pot fi factorul dominant care reduce debitul cardiac (sincopa cardioinhibitorie). În sincopa prin tuse. o dată declanşate. Este cauza cea mai comună pentru apariţia unor episoade recurente de tulburare a conştienţei. datorită fie unei reduceri reflexe a întoarcerii venoase la inimă. Mecanismele responsabile de sincope de sinus carotidian 218 . FIZIOPATOLOGIE Deşi există o listă aparent nesfârşită de cauze şi factori predispozanţi (tabel 1).TULBURĂRI ALE STĂRII CONŞTIENŢEI SINCOPA DEFINIŢIE Sincopa este o scurtă pierdere de conştienţă ce rezultă dintr-o scădere acută a fluxului sanguin cerebral (din grecescul synkoptein. Pierderea conştienţei (probabil datorată în ultimă instanţă ischemiei trunchiului cerebral) derivă dintr-o reducere bruscă a perfuziei cerebrale cuplată cu insuficienţa mecanismelor compensatorii. presiunea intratoracică mare generată de tusea violentă (putând depăşi 250 mm Hg) se transmite baroreceptorilor extratoracici. Mecanisme similare stau la baza sincopei asociate cu manevra Valsava şi contribuie la apariţia sincopei de defecaţie (care este rară). a tăia. În leşinul comun (sincopa vazovagală). declanşând o cădere reflexă a debitului cardiac. secvenţa fenomenelor reflexe care. întoarcerea venoasă redusă este cauzată mai ales de o reducere bruscă a rezistenţei vaselor periferice cu staţionarea sângelui în abdomen şi membrele inferioare. Apare în general o scădere asociată dar mai puţin importantă frecvenţei cardiace (de unde termenul de vazovagal atribuit iniţial de Sir Thomas Lewis). Acesta este principalul factor al pierderii conştienţei care apare la presiunea globilor oculari (reflexul oculocardiac).

mediu sufocant Emoţie Durere Oboseală extremă Alcool Foame Hipotensiunea posturală Vârstă înaintată Convalescenţă Droguri Hipotensiune ortostatică Mecanismul Valsalva Instrumente de suflat Defecaţie Ridicare de greutăţi 219 . mecanismul considerat este o combinaţie a pierderii bruşte a reflexului vazopresor determinat de vezica plină. a hipotensiunii posturale şi a tonusului vagal nocturn crescut. Tabel 1. bradicardia vagală poate fi indusă de întinderea esofagului sau de stimuli foarte reci (sincopa la Îngheţată). În sincopele la înghiţire. masaj prostatic). Cauzele sincopei şi factorii predispozanţi/declanşatori Leşinul comun (sincopa vazovagală) Statul prelungit în picioare Schimbări posturale bruşte Căldură.include hipersensibilitatea baroreceptorilor la nivelul sinusului afectat şi posibile contribuţii ale răspunsului vagal exagerat sau ale hipersensibilităţii nodului sinusal. rărirea critică a ritmului cardiac poate fi indusă de destinderea rectului (proctoscopie. În sincopa la micţiune. La alţi subiecţi.

Sincopa la micţiune Micţiune nocturnă Alcool Sincopa la tuse Boli obstructive respiratorii Fumat ale căilor Boala sinusului carotidian Aritmii cardiace cu sincopă Ateroscleroză Suferinţa nodului sinusal Tahiaritmii Bradiaritmii Cauze cardiace structurale Cardiomiopatie hipertrofică Stenoză valvulară Pericardită (constrictivă) Mixom atrial Crize anoxice (vagale) (nonepileptice) Hipovolemia Durerea Emoţia Hemoragia Pierderea proteică Pierderea acută de sodiu/apă Boala Adisson Arsuri Hipotensiunea posturală areflexivă Diabet (paralitică) Polineuropatii Tabes dorsalis 220 .

Un martor ocular poate descrie neliniştea. Dacă vezica este plină poate apărea incontinenţă. slăbiciune. greaţă. La unii subiecţi pot exista un tremor al pleoapelor şi unele tresăriri ale membrelor. Când sunt avertizaţi. Aceste simptome pot evolua în orice combinaţie şi unele sau chiar toate pot lipsi.Sindromul Shy-Drager Droguri Tetraplegie Metabolică Hipoxie Hipoglicemie Hiperventilaţie Vertij Anxietate Boală vestibulară TRĂSĂTURI CLINICE Mulţi pacienţi prezintă o secvenţă caracteristică de simptome premonitorii (presincopa). pot să apară traumatisme. zgomote în urechi. respiraţia superficială şi paloarea facială. iar pacientul zace de obicei nemişcat. În funcţie de circumstanţe. Dacă nu apare nici o corecţie. transpiraţii. În cursul atacului tonusul muscular este scăzut (nu apar rigiditatea. sau sunt incapabili de a o folosi la timp. O descriere tipică include “ameţeli”. transpiraţia. La unii indivizi. muşcarea limbii). în timp ce la alţii presincopa poate varia de la o perioadă scurtă de câteva secunde la o dezvoltare mai lentă de câteva minute. unii subiecţi pot fi capabili să prevină sincopa aşezându-se şi ridicându-şi membrele inferioare. vomă sau diaree. senzaţii de cald sau de frig şi tulburare bilaterală a vederii. căscatul excesiv. dar mulţi nu realizează această posibilitate. pierderea de conştienţă este abruptă şi fără aură. salivaţie crescută. nevoia de micţiune. Pulsul este adeseori 221 . urmează sincopa cu o pierdere bruscă de conştienţă şi cu pierderea tonusului muscular. Mai pot să apară tinitus. Trebuie exclus vertijul elementar (elementul rotaţional) care nu apare în sincopă.

privarea de somn. pacientul poate voma sau poate fi dublu incontinent. durere acută. Convalescenţa. hipoglicemia. puncţia venoasă sau examinarea rectală provoacă atacul. hemoragiile. dar poate deveni rapid sau lent. Dacă efectul postural nu se compensează prin cădere. apare o recuperare rapidă a conştienţei în 1-2 minute. 222 . Există aproape invariabil un element postural. deoarece sincopa poate fi modul de manifestare al unei aritmii cardiace (de controlat antecedentele privind leşinul în situaţii tipice).imperceptibil. migrenă. Susceptibilitatea la lipotimie este foarte variabilă şi unii indivizi vor prezenta sincope numai în asociere cu factori declanşatori bine determinaţi. bronhoscopia. poare apărea o convulsie anoxică secundară (sincopa convulsivă) care este frecvent confundată cu epilepsia. Deşi există o recrudescenţă tardivă. Variantele principale ale sincopei: SINCOPA VAZOVAGALĂ Leşinul comun apare de obicei pentru prima oară în copilărie sau adolescenţă şi reapare în condiţii bine determinate (de exemplu după injecţii. Dacă pacientul se ridică prea brusc. Diagnosticul este relativ simplu când o durere intensă de tipul colicilor abdominale. endoscopia. trebuie interpretate cu precauţie lipotimiile care apar de novo la subiecţii în vârstă. Transpiraţia şi paloarea datorate vasoconstricţiei cutanate pot persista mult timp după revenire. anemia. fără confuzie sau dezorientare. rareori în poziţie întins. şedere prelungită în picioare la adunări sau la biserică). un nou episod sincopal poate apărea. manevre dentare. Dacă nu se produce un traumatism cranian secundar (sincopa complicată). nevralgie glosofaringiană. sau o criză tonico-clonică secundară. drogurile. la vederea sângelui. Dacă anoxia este profundă. sau unele manevre diagnostice cum ar fi esofagoscopia. hipotensiunea posturală. El poate fi mai dificil atunci când un episod de vertij sever datorat unei afecţiuni vestibulare induce evenimentul sincopal. bolile cardiovasculare pot predispune subiectul susceptibil la lipotimii. leşinurile apărând în poziţie ridicată sau şezând. după emoţii bruşte.

spasme. Tratamentul constă în a recomanda şederea în timpul micţiunii de noapte şi întârzierea ridicării după micţiune. Tratamentul se adresează bolii respiratorii şi unei educări a pacientului şi rudelor acestuia în privinţa mecanismului sincopei şi evitării ei. Suferinţa mai poate apărea la pacienţii cu tumorii cervicale infiltrative sau după iradieri cervicale. este foarte caracteristică pentru acest tip de suferinţă care nu este o complicaţie a prostatismului cum s-a crezut. deşi aceste precauţii nu sunt întotdeauna eficiente. Unii dintre aceşti bolnavi suferă şi de sincope vazovagale. hipertensiune sau diabet.SINCOPA LA MICŢIUNE Apariţia sincopei în timpul nopţii. Bărbaţi mai în vârstă cu hipotensiune posturală şi boli vasculare şi rareori femeile tinere pot fi afectaţi de această condiţie. Leziunile din fosa cerebrală posterioară cu compresie bulbară pot declanşa fenomene asemănătoare. Diagnosticul trebuie luat în considerare la acei pacienţi ale căror lipotimii se asociază cu întoarcerea capului. în cursul sau după o micţiune. Descrierea prezentată de martorii oculari este adeseori importantă. sau chiar presiunea sau poziţia din timpul bărbieritului. apărând mai frecvent la indivizi sănătoşi în a 3-a şi a 4-a decadă. SINCOPA LA TUSE Această suferinţă este de obicei asociată cu bolile obstructive ale căilor respiratorii şi cu fumatul. Criteriile de diagnostic sunt oarecum controversate. purtarea unui guler strâmt. care trebuie diferenţiate de epilepsie. SINCOPA DE SINUS CAROTIDIAN Aceasta reprezintă o cauză rară dar importantă de sincopă deoarece este potenţial curabilă. mai ales la bolnavii mai în vârstă cu boală aterosclerotică. În cursul acestei sincope pot să apară unele tresăriri. Un atac de tuse sau chiar un efort simplu de a tuşi este urmat de o cădere cu pierderea de scurtă durată a conştienţei. La aceşti bolnavi masajul unilateral al sinusului carotidian efectuat sub control EKG timp de 6 secunde poate produce un bloc cardiac 223 .

la rândul lor. durere toracică (de exemplu în tahiaritmie). palpitaţii. Simptomele le pot mima îndeaproape pe cele din crizele parţial complexe care. În forma cea mai des întâlnită. un copil sau un adult tânăr prezintă lipotimii declanşate de traumatisme minore: starea se complică cu rigiditate. pot induce aritmii cardiace secundare. tahicardiei ventriculare sau fibrilaţiei.sau oprirea inimii. mai frecvente sunt sincopele datorate aritmiei. CRIZELE ANOXICE REFLEXE (VAGALE) Crizele anoxice reflexe sunt frecvent confundate cu epilepsia. spasme şi uneori incontinenţă. chiar în prezenţa unor leziuni structurale ale cordului. pericardita constrictivă. Denervarea sinusului carotidian este de obicei un tratament eficient. Pierderea conştienţei poate fi brutală. paloare. adesea bătrân. Aspectul clinic al pacientului. SINCOPELE CARDIACE Acestea pot fi împărţite în sincope datorate unei obstrucţii la pomparea sângelui din ventriculul stâng şi din sincope datorate tulburărilor de ritm cardiac. urmată de apariţia unor descărcări generalizate de unde lente supravoltate pe EEG (efecte anoxice secundare) fără manifestări iritative (epileptice). Înregistrările simultane EKG şi EEG arată că mecanismul apariţiei fenomenelor rezidă într-o asistolie cardiacă. Atacuri similare pot fi 224 . cu foarte slabă confuzie. Atacuri similare mai apar în afecţiunile nodului sinusal (sindromul tahicardiebradicardie) şi în sindromul QT prelungit. Incapacitatea de a creşte debitul cardiac după necesităţi. stenoza aortică. insuficienţa ventriculară stângă sau mixomul atrial. După o oprire tranzitorie a cordului poate apărea roşirea obrajilor în momentul reluării circulaţiei. fără avertisment (de exemplu în blocul de conducere sau oprirea ritmului sinusal) sau pot apărea ameţeli. cu puls rar şi atacuri sincopale a fost recunoscut de multă vreme (sindrom Adams-Stokes) şi poate fi datorat unui bloc atrioventricular. Totuşi. în cursul exerciţiului fizic sau al unui act sexual. dispnee. se poate solda cu o sincopă în cardiomiopatia hipertrofică. De obicei apare o recuperare rapidă.

oboseala.induse de presiunea globilor oculari. Abordarea diagnostică Cheia diagnosticului de sincopă se află în informaţiile anamnestice privind circumstanţele apariţiei căderii. de exemplu în cursul statului prelungit în picioare în poziţie de paradă. HIPOTENSIUNEA POSTURALĂ Pacienţii mai în vârstă sau convalescenţii pot fi expuşi la căderi ale presiunii arteriale la schimbările posturale. dacă este necesar. pot fi foarte sensibili la hipotensiunea posturală. tabes dorsalis. în special după o şedere sau alungire prelungită. Trebuie stabilit dacă tonusul muscular a fost scăzut şi nu a existat o muşcare a limbii. l3ziunile înalte ale măduvei spinării. Dacă o criză convulsivă a apărut în ciuda circumstanţelor 225 . cum ar fi şedere prelungită în picioare sau o modificare posturală bruscă? A existat un factor Valsalva sau un episod emoţional ori dureros anterior? Există factori de fond care favorizează sincopa. Multe medicamente. se face cu preparate atropinice cu efect prelungit. antidepresivele antagoniştii de calciu pot juca un rol important sau de primă mărime. tranchilizantele majore. Unii indivizi. Hipotensiunea posturală “paralitică” şi sincopa pot fi uneori simptomele unor boli serioase ale sistemului nervos autonom. antihipertensivele. Medicul trebuie să-şi pună câteva întrebări: există factori care au favorizat sincopa. cum ar convalescenţa. bolile extrapiramidale. anemii. cum ar fi hipotensiunea ortostatică idiopatică. Menţionarea unor evenimente similare în circumstanţe similare oferă adeseori diagnosticul. Tratamentul. altminteri sănătoşi. prezenţa unei boli cardiace. pierderi de sânge? Istoricul fenomenelor trebuie refăcut amănunţit. Pierderea conştienţei poate fi abruptă sau cu o foarte scurtă aură constând din înceţoşarea privirii. Poziţia lordotică poate contribui la apariţia sincopei. inclusiv diureticele. L-dopa. polineuropatiile. rigiditate sau mişcări sugerând criza epileptică. iar informaţiile oferite de un martor ocular sunt foarte utile.

Circumstanţele ar trebui să atragă atenţia asupra posibilităţii unei sincope micţionale. Trebuie excluse o boală organică a inimii sau o insuficienţă cardiacă. dar informaţiile oferite de un martor ocular pot ajuta diagnosticul. Tratamentul Lipotimiile simple necesită o instruire a pacienţilor şi a rudelor acestora asupra felului în care pot fi evitate situaţiile predispozante sau declanşatoare ale căderilor şi asupra măsurilor ce trebuie întreprinse în cursul episodului presincopal. EKG. Prezenţa unor traumatisme (în afară de muşcarea limbii) nu pledează în mod particular pentru diagnosticul de epilepsie. În afară de o hemogramă (dacă se suspectează anemia) şi o glicemie (dacă există posibilitatea unei hipoglicemii). COMA 226 . pacienţii nu necesită în mod obişnuit investigaţii suplimentare. examenul EEG sau examenul asociat EEG-EKG pot fi indicate. Tinerii care cad noaptea în baie pot fi destul de frecvent greşit diagnosticaţi. Atunci când epilepsia este posibilă. şi poate chiar monitorizări Holter. Episoadele sincopale ce apar de novo la adulţi necesită o investigare cardiologică. Pacienţii cu sincope la tuse sunt adesea amnezici după atac.evocatoare pentru o sincopă. analiza atentă poate stabili că poziţia pacientului după cădere nu a permis o reluare adecvată a irigării creierului. A investiga complex fiecare pacient cu sincopă este prea scump şi nu oferă multe informaţii pozitive. ceea ce a permis apariţia unei crize anoxice secundare (sincopa convulsivă). bolile cardiace (sindromul Adams-Stokes). iar confuzia nu apare după sincope decât în cazul unor traumatisme cerebrale puternice. sau ateroscleroza (boala sinusului carotidian) pot oferi indicaţii diagnostice importante privind etiologia. Afecţiunile asociate cum ar fi bronşita cronică (sincopă la tuse).

O cutie golită de medicamente sau bănuiala unei depresii poate sugera o supradoză medicamentoasă. iar o anamneză de diabet obligă rapid la evaluarea comei cetozice sau a hipoglicemiei. ANAMNEZA Anamneza poate aduce date importante. EVALUAREA CLINICĂ 227 . menţinerea echilibrului hidroelectrolitic. Ţinându-se cu mâinile de cap ca şi când ar fi fost lovit de o cefalee severă. sau pacientul poate să fi căzut la podea. Este important să se detecteze cazurile al căror nivel de conştienţă redus este secundar compresiunii trunchiului cerebral. sau poate fi secundară unui proces expansiv de emisferă cerebrală. Pacientul poate să fi avut o criză epileptică. După primele etape esenţiale în îngrijirea pacientului inconştient – menţinerea permeabilităţii căilor respiratorii. Coma poate fi datorată supresiei globale a funcţiilor neuronale sau prezenţei unei leziuni focale în trunchiul cerebral. Legătura telefonică cu aparţinătorii sau personalul medical care s-a ocupat de pacient pot fi relevante şi eficiente. Ultima poate fi o leziune intrinsecă.Acest subcapitol descrie ordinea investigaţiilor neurologice şi cum se ajunge la diagnostic. atitudinea asupra leziunilor care ameninţă viaţa şi rezolvarea problemelor cardio-respiratorii – anamneza şi examinarea trebuie să fie direcţionate în scopul de a deosebi cauzele globale şi metabolice ale comei de acelea cu originea la nivelul trunchiului cerebral. pentru că poate fi necesară o atitudine neurochirurgicală urgentă în tratarea unui proces expansiv supratentorial. Conştienţa este menţinută prin activitatea formaţiei reticulate a trunchiului cerebral. ca infarctul de trunchi cerebral. Simptomele mentale vagi şi cefalee de câteva săptămâni indică suspiciunea unei tumori care determină comă prin compresiune asupra trunchiului cerebral. ceea ce sugerează hemoragie subarahnoidiană. coma fiind numai o stare tranzitorie după o criză de grand mal.

Din contră. verbal şi al motilităţii membrelor la comenzi verbale. după cum encefalopatia hipertensivă poate explica tulburări ale conştienţei. Hipotensiunea poate acompania o septicemie. Aceasta înregistrează răspunsul pleoapelor. Pentru a determina modificările subtile ale nivelului de conştienţă. un pacient ai cărui ochi se deschid dacă I se vorbeşte şi care la reexaminare deschide ochii numai la stimulare dureroasă iar răspunsul verbal constă într-un geamăt arată o deteriorare a stării sale de vigilenţă. este necesară descrierea cu grijă a răspunsului pacientului la stimuli specifici. Cianoza. zgomote şi stimuli dureroşi. 228 . chiar dacă examinarea este efectuată de diferiţi observatori. NIVELUL COMEI Determinarea repetată a nivelului comei este importantă întrucât deteriorarea progresivă sugerează suferinţa rostro-caudală a trunchiului cerebral. traumatismele craniocerebrale pot fi evidenţiate de echimoză în monoclu sau echimoză retroauriculară care pot atesta existenţa unor contuzii sau dilacerări cerebrale. paloarea sau culoarea roşieviolacee a intoxicaţiei cu carboxihemoglobină vor sugera probleme metabolice.EXAMINAREA GENERALĂ Aceasta poate oferi elemente utile pentru etiologia comei. o hipovolemie sau o reducere a eficienţei ventriculului stâng. majoritatea pacienţilor cu cauze metabolice ale comei sau cu o leziune intrinsecă a trunchiului cerebral prezintă un nivel stabil al stării de comă sau ameliorarea acesteia. Scala comei a lui Jennett şi Teasdale este în general folosită şi depăşeşte aceste dificultăţi (tabelul 2). Deteriorarea poate fi rapid detectată. Cuvintele ca “semicomă” trebuie evitate întrucât ele sunt inexacte şi semnifică lucruri diferite pentru diferiţi examinatori. Hipertermia sugerează meningita sau coma metabolică care complică infecţiile. Hipertensiunea poate fi datorată unor cauze cerebrale. hipotermia sugerează hipotiroidismul sau coma hipotermică primară. De exemplu.

Hernierea centrală determină compresiunea progresivă a trunchiului cerebral cu pierderea răspunsurilor pupilare şi apoi anomalii ale mişcării oculare trecând de la mişcări oculare conjugate pe orizontală la stadiul de mişcări oculare disociate sau paralizii unilaterale ale privirii şi. prin observarea asimetriilor la nivelul feţei în timpul expirului. Hernierea centrală a trunchiului cerebral prin hiatusul tentorial reflectă un gradient de presiune între regiunea supratentorială care conţine un proces expansiv şi fosa posterioară. 229 . Dacă se observă poziţii de decorticare sau decerebrare simetrice ca răspuns la stimuli dureroşi. dar pot avea reflexe pupilare. atunci ultima evidenţiază sediul hemiparezei. pentru a determina supresia unilaterală a stimulării vestibulare tonice asupra centrilor oculomotilităţii din abolirea mişcărilor oculare. de exemplu flexia unui braţ şi extensia celuilalt. Leziunile structurale la nivelul trunchiului cerebral. nu se pot face aprecieri topografice despre leziune. Majoritatea reflectă leziuni structurale la nivelul emisferelor cerebrale sau al trunchiului cerebral. a mişcărilor spontane ale membrelor. Dacă aceste funcţii ale trunchiului cerebral sunt normale. Dacă. totuşi. la imobilitatea totală a globilor oculari. se manifestă prin abolirea reflexelor pupilare şi anomalii ale motilităţii oculare. cauza comei poate să fie metabolică sau secundară unei boli generale. Rar. Mişcările oculare la pacientul inconştient sunt testate prin întoarcerea capului în sens opus devierii conjugate a globilor oculari sau prin injectarea apei reci în meatul auditiv extern contralateral devierii. asimetriile de răspuns motor sunt secundare hipoglicemiei. Aceasta trebuie dedusă la pacientul inconştient. a tonusului muscular şi a răspunsurilor la stimuli dureroşi. Un astfel gradient de presiune este accentuat dramatic şi periculos prin puncţia lombară. Hernierea transtentorială a lobului temporal determină compresiunea perechii a treia. hiponatremiei sau insuficienţei hepatice.SEMNELE FOCALE Prezenţa hemiparezei sugerează posibilitatea unei leziuni emisferice cerebrale drept cauză a comei. locale sau secundare. astfel încât o pupilă cu midriază fixă este un indiciu al prezenţei unei leziuni ipsilaterale compresive. SEMNELE OCULARE O parte importantă a examinării priveşte evaluarea reflexelor pupilare şi a mişcărilor oculare. răspunsurile sunt asimetrice. în final.

Scala Glasgow pentru evaluarea comei Deschiderea ochilor Spontană La stimulare verbală La durere Răspuns absent Răspunsul verbal Adecvat Confuz Cuvinte neadecvate Sunete neinteligibile Răspuns absent Răspunsul motor Execută comenzile Localizează durerea Prin retragere Prin flexie la durere Prin extensie la durere Absenţa răspunsului 4 3 3 1 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 230 . Anoxia poate determina midriază fixă bilaterală cu comă secundară leziunilor neuronale difuze. reflexele pupilare sunt abolite. Tabelul 2. iar mişcările oculare sunt anormale sau abolite.În hernierea centrală.

DIAGNOSTICUL TIPULUI ŞI CAUZEI COMEI Deosebirea între cele trei mari categorii de comă enumerate în tabelul 3 poate să fie efectuată prin observarea la patul bolnavului. Alte investigaţii care pot fi utilizate. iar redoarea de ceafă poate lipsi dacă coma este profundă. întrucât corecţia întârziată a hipoglicemiei poate determina sechele neurologice permanente severe. dacă diagnosticul este dubios. cortizolul şi funcţiile tiroidei. osmolaritatea. sugerează o oarecare afectare a trunchiului cerebral. CT sau RMN sunt necesare pentru a vedea dacă este un caz abordabil neurochirurgical ca hematomul subdural sau meningiomul. întrucât acestea prezintă valoare diagnostică limitată. ureea. Toate aceste abateri de la modelul respirator normal. Dacă este suspectată o leziune focală. în special cea cu virus Herpes hominis. dacă nu sunt datorate afecţiunilor respiratorii. hemoragia cerebeloasă poate determina o comă rapid evolutivă secundară compresiunii pontine locale. electroliţii. Dacă coma pare a fi de tip metabolic şi nu au fost diagnosticate afecţiuni sistemice sau intoxicaţii medicamentoase trebuie să se examineze LCR. Dacă există semne focale sau dacă se detectează edem papilar. sunt presiunea parţială a gazelor sanguine arteriale. ca în coma diabetică. Glicemia trebuie întotdeauna să fie dozată. EEG sau angiografia exclud o leziune expansivă. iar respiraţia Chayne-Stokes nu prezintă semnificaţie diagnostică. Aceasta poate determina într-un stadiu precoce ataxie unilaterală şi poate fi recunoscută prin prezenţa paraliziei oculare de lateralitate în absenţa unei hemipareze contralaterale la un pacient la care 231 . EEG poate fi utilă pentru detectarea encefalitei. RMN. La nivelul fosei posterioare. unele tipuri de come metabolice ca cea secundară encefalopatiei hepatice şi în statusul epileptic. Caracteristicile clinice asociate şi investigaţiile speciale ca EEG şi CT sunt utilizate pentru a obţine diagnosticul etiologic al comei (tabelul 4). testele funcţionale hepatice. Atât meningita cât şi hemoragia subarahnoidiană pot determina comă. este contraindicată puncţia lombară până când examenul CT. Respiraţia profundă sugerează acidoza. respiraţia regulată dar superficială sugerează depresia respiratorie prin supradoză de medicamente.RESPIRAŢIA S-au spus puţine lucruri despre tipurile respiratorii.

Intervenţia chirurgicală este rareori posibilă. Metabolic Caracteristicile diagnosticului Răspuns pupilar normal Mişcări pupilare normale sau absente dependente de profunzimea comei Respiraţie Cheyne-Stokes sau respiraţie cetozică Semen simetrice la nivelul membrelor. de asemenea.mişcări oculare anormale . Hemoragia cerebrală masivă care determină coma este.semne bilaterale ale căilor lungi C.model respirator anormal .semne de nervi cranieni . Intervenţia chirurgicală este indicată pentru toate leziunile focale cu excepţia micilor hematoame.semne ale fibrelor lungi . de obicei hipotone B. Trunchi cerebral: De la debut: leziuni intrinsece . Există semne de afectare a căilor lungi şi pacienţii prezintă frecvent hiperpirexie. Diagnosticul comei Tipul diagnosticului A.nivelul conştienţei se degradează. inoperabilă. Trunchi cerebral: Edem papilar leziuni compresive Hemipareză Progresiv: şi/sau absenţa răspunsurilor pupilare absenţa mişcărilor oculare model respirator anormal .răspunsuri pupilare anormale .apariţia paraliziei de nerv cranian III 232 . Tabel 3. Hemoragia pontină determină comă cu abolirea mişcărilor oculare orizontale şi pupile punctiforme care încă mai reacţionează la lumina puternică.

Cauzele comei Metabolice Supradoză medicamentoasă Ischemie/hipoxie Diabet Hipoglicemie Insuficienţă cardiacă Insuficienţă respiratorie Insuficienţă renală Insuficienţă hepatică Hiponatremie Hipercalcemie Sepsis Alcool Encefalopatie Wernicke Intoxicaţie cu CO Afectarea intracraniană difuză Traumatisme craniene Meningite Hemoragie subarahnoidiană Encefalite Epilepsie Encefalopatia din hipertensiune arterială Malarie cerebrală Leziune emisferică cerebrală (cu compresiunea trunchiului cerebral) Infarct cerebral Hemoragie cerebrală Hematom subdural Hematom extradural Abces Tumoare 233 .Tabelul 4.

Memoria lor este săracă şi au unele probleme de orientare. sar tabloul este predominat de agitaţie. Iluziile şi halucinaţiile vizuale predomină (halucinaţiile auditive sunt mai frecvent observate în psihoze). Ei apar frecvent perplecşi şi au dificultate în urmărirea întrebărilor şi comenzilor. dezorientare. Ei tind să interpreteze greşit ceea ce văd. Debutul acut al unei astfel de stări cu somnolenţă variabilă şi neatenţie se datoreşte. Poate fi observat în remisiunea după traumatisme craniocerebrale. intoxicaţiilor endogene şi diagnosticul depinde de definirea bolii de bază. frică. ca şi în stările confuzionale. de cauze toxice sau metabolice.Leziuni cerebral de trunchi Infarct de trunchi cerebral Hemoragie de trunchi cerebral Tumoare/abces Infarct/hemoragie cerebeloasă Situaţii înrudite STAREA CONFUZIONALĂ Pacienţii cu o stare confuzională acută prezintă o reducere şi labilitatea atenţiei. DELIRUL Acesta este determinat. 234 . iritabilitate. aşa încât identificarea stării de somnolenţă este cel mai important factor de diagnostic diferenţial. de obicei. atenţie redusă. confuzie. iar dezorientarea este mai accentuată. precum sevrajul alcoolic sau barbituric şi insuficienţa hepatică sau de encefalite. Există. Cauzele psihiatric pure ale confuziei şi demenţa în stările sale precoce nu afectează nivelul de vigilenţă. de obicei.

datorită (de exemplu) sclerozei multiple sau accidentului vascular cerebral. De obicei.SINDROMUL “LOCKED-IN” Dacă pacienţii prezintă paralizia vocalizării. pacienţii prezintă leziuni ale regiunii ventrale ale punţii sau bulbului. reactivă la stimuli externi. depresia sau isteria. O incapacitate similară poate surveni în miastenia gravis sau în sindromul Guillain-Barré. leziuni difuze anoxice sau o mică leziune în formaţia reticulată a trunchiului cerebral. Totuşi. Ei pot clipi sau pot mobiliza globii oculari pe verticală. pacientul fiind mut şi imobil. EEG evidenţiază un model de vigilitate 235 . În aceste situaţii. poate fi stabilită o oarecare comunicare. nu poate fi stabilită vreo comunicare iar pacientul prezintă incontinenţă urinară şi fecală. Ei sunt capabili să perceapă durerea pentru că aplicarea de stimuli adecvaţi produce midriază. deşi aparent este vigil. LIPSA DE RĂSPUNS PSIHOGENĂ Mutismul şi absenţă răspunsului la factorii din jur pot fi observate în boli psihiatrice precum catatonia. ceea ce poate fi codificat cu “da” şi “nu” la întrebările personalului medical şi pot conversa astfel într-un mod limitat. MUTISMUL AKINETIC Acesta se aseamănă cu sindromul “locked-in”. Cauzele obişnuite sunt leziunea bilaterală a lobului frontal. reflexele pupilare sunt normale şi stimularea calorică otică provoacă nistagmus ca la subiectul normal. Frecvent. dar evoluţia lor particulară nu ridică problema de a afla dacă pacientul este vigil sau nu. ei par inconştienţi dar de fapt nu sunt. a limbajului şi a motilităţii feţei şi membrelor. EEG poate ajuta în a evidenţia starea vigilă.

pacienţii cu mutism akinetic de natură organică prezintă EEG dominată de activitate cu unde lente). trunchiul cerebral este relativ neafectat. până când survine moartea prin complicaţii precum bronhopneumonia. Revenirea după coma netraumatică este improbabilă dacă răspunsurile pupilare şi reflexele craniene sunt încă absente la 24 ore. anoxia. la unele cazuri individuale. Unii pacienţi sunt akinetici. În cortex se observă. La necropsie. EPILEPSIA 236 . dar apar cicluri EEG de veghe. Coma indusă medicamentos prezintă evoluţia cea mai bună. prognosticul este nesigur şi trebuie avute rezerve în acest sens. dar regiuni anterioare ale creierului evidenţiază leziuni întinse. alţii nu. Severitatea comei evaluată după scala Glasgow este predictivă ţinând cont de etiologie. necroză laminară. Din nefericire. PROGNOSTICUL REMISIUNII DIN COMA NETRAUMATICĂ Prognosticul este rezervat când coma persistă peste 6 ore. ischemia şi accidentele vasculare cea mai proastă. Ochii se pot deschide la stimulare verbală. de obicei. Nu există vreo dovadă a reluării funcţiilor superioare.(din contră. STAREA VEGETATIVĂ CRONICĂ Supravieţuirea prelungită după traumatisme craniocerebrale severe sau anoxii cerebrale poate determina dezvoltarea acestei stări. Respiraţia spontană şi mentinerea presiunii sanguine asigură continuarea vieţii. dacă cel mai bun răspuns motor la trei zile este cuprins între 3 şi 1 după scala Glasgow şi dacă mişcările oculare spontane nu revin după 7 zile. iar cauzele metabolice ocupă poziţii intermediare.

În geneza acestei suferinţe cerebrale se incriminează participarea a doi factori: a) prezenta unei particularităţi funcţionale a creierului care realizează un prag scăzut convulsivant la diverse agresiuni cerebrale (predispoziţie convulsivantă) si se pune in evidentă prin testarea pragului convulsivant: administrarea unor substanţe sau stimuli excitatori (ahypnon. pententra-zol. 237 . stimulare luminoasă intermitentă) ce declanşează cu mult mai rapid decât la indivizii normali. convulsii) si descărcări EEG. el putând îmbrăca o gamă largă de manifestări: motorii. Boala a fost cunoscută încă din antichitate când era denumită: “morbus sacer” datorită aspectului straniu al crizelor convulsive. fenomene motorii (mioclonii. b) existenta unei leziuni cerebrale anatomice sau biochimice variate ca etiologie (leziune epileptogenă) capabilă să genereze descărcarea paroxistică epileptică. Epilepsia este o boală cronică caracterizată printr-o activitate neuronală ce apare în crize paroxistice de durată limitată si intermitentă cu revenire la normal. pe de o parte este cunoscut faptul că nu toate leziunile cerebrale produc crize comiţiale. • Tratamentul epilepsiilor. Prezenta acestor două condiţii este necesară deoarece.• Etiopatogenie. manifestările clinice si electroencefalografice ale crizelor generalizate şi parţiale de epilepsie. s-a pus în evidentă la un procentaj din populaţia normala un prag convulsivant scăzut. Conţinutul clinic al crizelor variază în raport cu valoarea funcţională a diverselor zone cerebrale cuprinse de paroxismul epileptic. iar pe de altă parte. senzitivo-senzoriale. clasificarea epilepsiilor.

Aceste modificări implică: 238 . ele pot fi clasificate in diverse forme de epilepsie. Aceste populaţii neuronale. epilepsiile pot fi împărţite in două grupe importante Epilepsia simptomatică (secundară) grupează formele în care crizele epileptice pot fi raportate unei leziuni cerebrale decelabile clinic si paraclinic. leziunea organică produce efectele sale epileptice prin intermediul focarului epileptogen. modificate funcţional de leziunile organice. In cazul lipsei unor leziuni evidente organice s-au putut pune in evidentă. in proximitatea acestui ţesut se găsesc neuroni dezaferentaţi al căror potenţial epileptogen este bine cunoscut. în unele situaţii. Când crizele se repetă si se aseamănă prin conţinutul lor clinic si EEG. Leziunea cerebrală poate dezvolta apariţia periodică a descărcărilor epileptice prin diverse modalităţi. Cu alte cuvinte. mecanismele principale sunt legate de tulburări dismetabolice. Când leziunile corticale au la bază o alterare si nu o distrugere totală neuronală. sunt responsabile de producerea acceselor convulsive si constituie focarul epileptogen. fenomene ischemice sau edematoase ale celulelor rămase care duc la stare de hiperexcitabilitate a acestor neuroni. oligodendroglioame). constituind astfel fondul necesar declanşării procesului epileptic. post encefalice sau în transformările neoplazice ale ţesutului glial (astrocitoame. modificări biochimice neuronale primare care ar fi responsabile de scăderea pragului de excitabilitate neuronală.vegetative sau psihice ce pot apărea izolat sau în diferite combinaţii. In alterări structurale totale cu dezvoltarea unor cicatrici glio-meningovasculare: leziuni posttraumatice. Etiologia epilepsiilor Din punct de vedere etiologic. leziune determinată de cauze variate.

. leziune care ar fi responsabilă de multe din grupul acestor epilepsii. Ele pot fi împărţite în: • Factori prenatali: infecţii materne (rubeolă. intoxicaţii diverse. 2. porencefalie. tulburări metabolice (diabet zaharat). etc. • Factori natali: traumatismele obstreticale determinate de distocii maternofetale grave. traumatisme abdominale materne. etc.cerebrale sunt găsite ca factori etiologici in cca. craniostenoze).20 % din totalul epilepsiilor. malformaţii cranio-cerebrale congenitale (microgerie. Riscul de a genera crize 239 . sindroame anoxice (malformaţii congenitale cardiace). aplicării de forceps cu producere secundară de contuzii cerebrale sau hematoame. Când se evidenţiază deficite neurologice a unor leziuni perinatale. Cauzele perinatale sunt responsabile pentru un număr mare de epilepsii. S-a demonstrat de asemenea că în cazul traumatismelor perinatale se produce frecvent o scleroză a cornului lui Ammon. 50 % din cazuri. anoxii cerebrale fetale prin travaliu prelungit. 15 . boli anoxiante materne. • Factori postnatali imediaţi: infecţii neonatale meningo-cerebrale. expulzii brutale. crizele epileptice sunt prezente in cca. tentative nereuşite în întreruperea sarcinii. strangularea prin cordon ombilical. etc. toxoplasmoză). Traumatismele cranio . icterul nuclear prin incompatibilitate de factori Rh.a) tulburarea neurotransmiţătorilor care are ca şi corolar o prevalenţă a mediatorilor excitatori asupra celulei nervoase şi b) modificare a distribuţiei ionilor la nivelul membranei care facilitează fenomene de depolarizare a acesteia. Factorii cauzali care pot fi raportaţi în geneza crizelor epileptice sunt multiple: 1.

30 %). trichinoza si in special cisticercoza se traduc clinic prin crize epileptice. echinococoza.comiţiale este mai mare în cazul traumatismelor penetrante cu deficite neurologice (cca. Tumorile cerebrale generează o frecventă intre 7 si 12 % din totalul epilepsiilor. astrocitoame). iar manifestările clinice fac parte din grupul crizelor comiţiale. zile sau săptămâni) si constituie epifenomene clinice determinate de leziunile cerebrale acute. Abcesul si tuberculomul cerebral se traduc in cca.Creutzfeld prezintă frecvent manifestări comiţiale.50 de ani (cca. 25 % din cazuri prin crize comiţiale. în cazul traumatismelor închise existenta si durata pierderii de conştientă iniţiale constituie un factor preţios in aprecierea prognosticului crizelor comiţiale. ce prezintă o evoluţie lentă (meningioame. 27 % din totalul epilepsiilor). Ele sunt determinate de constituirea leziunii post traumatice epileptice. deseori chiar din prima perioadă de evoluţie. 5. Dintre infecţiile virale ale sistemului nervos. Crizele tardive apar după un interval de 6 luni până la trei ani de la traumatism. malformaţii vasculare cerebrale (in special anevrismele arteriovenoase). 240 . Din grupul acestor afecţiuni. oligodendroglioame. fiind mai frecvent întâlnite în tumorile supratentoriale. aceste crize nu sunt încadrate în grupul manifestărilor epileptice. In cazul în care ele dispar ulterior. în special după vârsta de 40 . După Arseni (1971) tumorile cerebrale se însoţesc de crize comiţiale in cca.50 % din cazuri. Dintre parazitozele cerebrale. Accidentele vasculare cerebrale pot constitui originea unor crize comiţiale. Infarctele cerebrale de origine embolică sunt însotite de crize comiţiale cu mult mai frecvent decât ramolismentele trombotice sau hemoragiile cerebrale. Crizele precoce apar intr-o perioadă scurtă după impact (minute. tromboflebitele cerebrale precum si encefalopatia hipertensivă prezintă un potenţial epileptogen mai ridicat. 4. 3. Neuroinfecţiile si parazitozele cerebrale. leucoencefalita sclerozantă subacută si encefalopatia subacută Jacob . 40 . îmbrăcând un caracter repetitiv.

In ultimul timp s-a demonstrat însă. cât si prin potenţialele evocate. în fine. caudate. că rolul principal în oprirea accesului constă în intrarea în funcţie activă a unor circuite cu rol inhibitor asupra activităţii paroxistice: circuite talamice. 241 . iar in fază ictală acestora li se adaugă suprimarea controlului inhibitor. extinderea are loc într-un teritoriu limitat în jurul focarului.. Fiziopatologia crizelor comiţiale Multiple date de neurofiziologie permit in prezent a afirma că procesul epileptic reprezintă un defect tranzitor de control al descărcărilor neuronale. Mecanismele de oprire sunt legate de epuizarea rezervelor energetice a neuronilor sau a oxigenului disponibil. se realizează o generalizare a acestei activităţi. având ca rezultat o stare de hiperexcitabilitate si hipersincronie a agregatelor neuronale (focarul epileptogen). leucodistrofii) etc.Hunt. poate induce la distantă o activitate epileptică autosusţinută atât prin căile sinaptice lungi. antrenând în procesul epileptic marea masă a creierului. anormale. angiomatoza encefalogeminală). sau poate să difuzeze antrenând în activitatea paroxistică noi structuri cerebrale. alteori paroxismul se proiectează la distantă prin intermediul căilor axonale lungi si. Aceste fenomene au la baza o depolarizare anormală a potenţialului de membrană neuronală ce are un caracter fazic si recurenţial. printr-o perturbare localizată sau generalizată a raportului excitaţie inhibiţie. Alte cauze: disembrioplaziile (scleroza tuberoasă. epilepsia mioclonică familială progresivă. precum si acumularea unor metaboliţi cu rol inhibitor (GABA).6. dementele presenile. cerebeloase. Când aceste modalităţi sunt rapide si extensive. boli degenerative (disinergia cerebeloasă mioclonică Ramsay . Paroxismul epileptic poate rămâne cantonat in focarul de origine. În fază intercritică are loc o potenţare selectivă a interneuronilor excitatori si a căilor recurenţiale facilitatorii din focarul epileptogen. Modalităţile de difuzare sunt multiple: în unele situaţii.

242 . vegetative sau psihice). muzicogene.Clasificarea crizelor epileptice Clasificarea se bazează pe clasificarea internaţională care pune accent pe forma clinică şi traseul electroencefalografic. tonico-clonice (grand mal) 2. CRIZE CEREBRALE NEEPILEPTICE A. sporadice 2. epilepsia psihomotorie sau a lobului temporal. Starea de rău 1. tonice 3. epilepsia legată de lectură). reflexe (fotomioclonice. Forme recurente 1. absenţe atipice 5. epilepsia parţială continuă C. absenţe (petit mal) 4. este integrată în această clasificare. spasmele infantile B. Crizele generalizate primare 1. ciclice 3. Crizele parţiale sau focale 1. atonice 7. Crizele parţiale simple (semne motorii. senzoriale. Crizele cerebrale anoxice. sub formă de absenţe 3. mioclonice 6. forma tonico-clonică 2. petit mal. 2. Vechea terminologie: grand mal. 3. Crizele parţiale secundar generalizate. A. somatosenzoriale. Crizele parţiale complexe (crizele psihomotorii sau de lob temporal).

de regulă. 243 . D. de regulă la nivelul cortexului cerebral. care pot exprima o simptomatologie elementară sau complexă. crizele parţiale se manifestă. Aceste crize reprezintă traducerea clinică a unui paroxism epileptic localizat într-un anumit teritoriu cerebral. antrenând progresiv structuri învecinate. Descărcarea poate rămâne cantonată în focarul său de origine. Simptomatologia clinico . • • • • crizele hipnice. E. F. Convulsiile febrile. Crize dismetabolice. Din punct de vedere electroencefalografic. Crize prin agenţi fizici.electrografică a crizelor comiţiale I. sau poate să difuzeze. locală). exprimate prin vârfuri. Conţinutul clinic al crizelor parţiale este determinat de valoarea funcţionali a zonelor cerebrale interesate de descărcarea epileptică. vârf . polivârfuri. Tendinţa actuală este de a împărţi crizele parţiale în funcţie de zona corticală antrenată de paroxismul epileptic. crizele vertiginoase. C. Crize prin intoxicaţii exogene. Manifestări paroxistice nelegate de intervenţia unor factori intempestivi cu acţiune cerebrală. Crizele de epilepsie parţială (focală. prin descărcări paroxistice cu caracter localizat. crizele migrenoase.undă degradat. unde ascuţite si mai rar prin unde lente. crizele isterice.B.

Deseori. Crize parţiale cu simptomatologie elementară.motorii (crize frontale) pot îmbrăca următoarele tipuri de crize: • criza motorie jacksoniană (precentrală) se caracterizează prin apariţia bruscă de secuse clonice ritmice. sau se pot propaga spaţial. viteza de iradiere este destul de mare. starea de conştientă rămâne intactă. a) Crizele somato . Rapiditatea de extensie a cloniilor variază mult de la un caz la altul. Durata crizelor este în general scurtă (câteva minute) si în cazul când acestea nu se generalizează. realizând tipul crizelor cheiro-orale. criza jacksoniană este urmată de o pareză post .1. determinând o interesare simultană în convulsii a întregului hemicorp. în general sinergice. In unele situaţii. ce cuprind grupe musculare limitate ale hemicorpului de partea opusă emisferei cerebrale interesate. Adesea cloniile debutează la police. 244 .critică (pareză postaccesuală Todd) ce retrocedează rapid. • criza adversivă (aria adversivă frontală) este constituită de mişcări de deviaţie a anumitor grupe musculare. cu iradiere ulterioară la fată. Fenomenele motorii pot rămâne localizate într-un teritoriu restrâns. antrenând într-o anumită ordine topică noi segmente. care antrenează o deplasare segmentară localizată si o torsionare a trunchiului. Acestea pot îmbrăca diverse tipuri: criza oculogiră exprimată printr-o deviaţie conjugată a capului de partea contra-laterală emisferei interesate. Această propagare jacksoniană (“în pată de ulei”) se desfăşoară în raport cu somatotopia reprezentării motorii de la nivelul girusului precentral (progresiune facio-bahio-crurală sau invers).

b) Crizele somatosenzitive (crize parietale) • criza senzitivă jacksoniană (postcerebrală) se caracterizează prin trăsături comune cu ale celei 245 .oculocefalogiră care asociază si o deviaţie a extremităţii cefalice. Debutul este marcat frecvent printr-o vocalizare intermitenta (strigat. • criza ariei motorii suplimentare comportă fenomene critice variate ce pot fi prezente în totalitate. înaintarea zonei motorii. pe lângă fenomene adversive si mişcări de rotaţie pe loc a bolnavului. sau parţial. precum si fenomene vegetative exprimate prin înroşirea fetei. pronunţie de vocale sau cuvinte) cărora li se asociază abducţia membrului superior si deviaţia capului si globilor oculari care privesc spre membrul ridicat. acestea fiind raportate regiunii posterioare a F1 si F2 (aria 8). torsiunea trunchiului în direcţia deviaţiei capului si abducţia în extensie a membrului superior de aceiaşi parte cu manifestările adverse. Se mai descriu mişcări ale membrelor inferioare. adversivă completă care determină pe lângă deviaţia oculocefalogiră. Starea de conştientă rămâne nealterată în majoritatea crizelor adversive. Crizele giratorii realizează. sau senzaţii abdominale. Crizele sunt atribuite unei zone situate pe fata internă a emisferelor cerebrale. urmate de deviaţia capului si globilor oculari. Criza adversă inconştientă debutează cu pierderea conştientei. mişcări de ridicare si a celuilalt membru superior.

Criza senzitivă poate antrena ulterior contractii clonice ale teritoriilor interesate de paroxism (criza senzitivo motorie jacksoniană) sau poate fi urmată de anestezie tranzitorie postcritică. adesea colorate (fosfene). dismetropia (exprimată prin micro sau macro dimensiuni mai mici 246 . dedesubtul si înapoia ariei de proiecţie a fetei. mobile sau imobile. puncte luminoase. perturbare în care obiectul privit este perceput alterat. de iluzii vizuale. Din acest cadru fac parte metamorfopsia (distorsionarea formei obiectelor).motorii: apariţia bruscă de parestezii care se pot propaga jacksonian fără tulburări de conştientă. fără obiect. Mai rar. fenomene ce pot apărea contralateral. homolateral sau bilateral. • criza ariei senzitive secundare se întâlneşte rar si constă din tulburări senzitive polimorfe. hemianopsie sau amauroză. Instalarea manifestărilor este variată: frecvent apar bilateral sau pot cuprinde un membru sau hemicorp contrar sau homolateral. c) Crizele senzoriale vizuale (crize occipitale) • criza vizuală elementară se traduce clinic prin senzaţii vizuale tranzitorii. se constată paroxisme sub formă de scotoame. • criza ariilor secundare vizuale se manifestă de regulă prin paroxisme sub formă variată. sub formă de scântei. Fenomenele sunt raportate ariei 17 a lobului ocular. linii. Crizele sunt atribuite zonei corticale din profunzimea văii silviene pe baza superioară. paroxisme de parestezii intricate de senzaţii de deplasare a unui membru care în realitate este imobil sau imposibiliatea de mişcare a unui membru care nu este paralizat (iluzii kinestezice). cercuri.

Simptomatologia clinică grupează următoarele manifestări: a) Crizele psihosenzoriale sunt exprimate prin halucinaţii (senzaţii perceptive fără obiect) si iluzorii (alterarea percepţiei cu obiect în sensul 247 . de asemenea.sau mai mari ale obiectelor). teleo sau paleopsie (distantă mai îndepărtată sau mai apropiată a obiectelor). cu caracter complex sub formă de personaje animate. uni sau bilaterale. 25 % se constată lipsa anomalilor EEG la înregistrările obişnuite. 29). fapt ce i-a determinat si denumirea de criză cu simptomatologie complexă. Sunt descrise. Ele se pot exprima prin modificări temporale. constituie o altă particularitate a cestei forme de comiţialitate. 19. Criza sau epilepsia temporală (crize psihomotorii) Epilepsia temporală constituie forma cea mai frecventă a crizelor parţiale alcătuind 50 % din numărul acestora. Este caracterizată printr-o simptomatologie polimorfă.temporale (ariile 18. Variabilitatea accentuată a manifestărilor paroxistice de la un bolnav la altul.funcţionale a structurilor temporale. expresie a complexităţii morfo . 2. Crizele parţiale cu simptomatologie complexă 1. O particularitate bioelectrică o constituie apariţia focarului “în oglinda” (apariţia unor modificări EEG în regiunea emisferei de partea opusă leziunii epileptogene. peisaje sau scene panoramice. Aceste crize sunt dependente de regiunile convexitare occipito . fapt ce justifică recurgerea la activările electroencefalografice (înregistrări în somnul medicamentos sau fiziologic). modificări care după un interval de timp se pot manifesta ca focar independent). în cca. halucinaţii vizuale (percepţii fără obiect). sau de la o criză la alta. precum si potenţialul ridicat de generalizare a acestor crize. Modificările EEG în epilepsia temporală nu diferă în principiu de cealaltă formă de epilepsie parţială.

). ca si cele auditive. 29). Ele sunt raportate convexităţii regiunilor temporo . de regulă. halucinaţiile vizuale. foarte precise în detaliile lor si raportate unor situaţii retrăite anterior (halucinaţii ecmezice) care le deosebesc de halucinaţiile din bolile psihice.modificării formei. • halucinaţiile vizuale îmbracă. zgomot de clopot. constituie tabloul clinic al crizei uncinate. • halucinaţiile olfactive se traduc prin senzaţii de miros cu caracter elementar (miros de benzină. un caracter complex. mai frecvent. însă. ce apar sub formă de senzaţii vertiginoase de rotire a corpului în spaţiu. etc. sunt bine organizate. necompatibile cu nimic din mediul înconjurător Tulburările olfactive sunt atribuite în prezent nucleilor amigdalieni. In multe situaţii. peisaje sau scene panoramice. • halucinaţiile vestibulare îmbracă aspecte variate. fragmente de arii muzicale). In 248 . Ele sunt atribuite ariilor temporale. sau de deplasare giratorii a obiectelor în jurul bolnavului. care traduc de multe ori forma de debut a unei tumori în regiunile infero . sunt exprimate sub formă de personaje animate. străine.) sau senzaţii olfactive neplăcute. • halucinaţiile auditive se manifestă prin fenomene elementare (pocnituri.occipitale (ariile 18. Asocierea halucinaţiilor olfactive cu manifestări de automatisme orale si crize dismnezice. ouă stricate. trădând în aceste situaţii iradierea paroxismului spre regiunile insulei operculului rolandic. bizare. etc. Tulburările sunt raportate de bolnav în urechea controlaterală focarului epileptogen sau semnalate în ambele urechi. dimensiunilor si relaţiilor spaţiale ale excitaţiilor sau obiectelor cu subiectul). îmbracă un caracter complex (cuvinte. gaz. frecvent colorate si în mişcare. vâjâituri. Ele se asociau frecvent cu halucinaţii gustative cu aceleaşi particularităţi.interne ale lobului temporal. fraze.

o stare anxioasă. crizelor temporale le sunt caracteristice halucinaţiile complexe: senzaţia de plutire în aer. de balansare. • crizele iluzionale se manifestă sub formă de paroxisme cu conţinut variat: vizual (metamorfopsii. bizare. se caracterizează printr-o conştientă obnubilată în care realitatea se estompează si se combină cu reprezentări halucinatorii. însoţeşte această perturbare. jargonofazie). în general vizuale si auditive. olfactive (hiperosmie. parafazie. Tulburările corespund unor excitaţii epileptice în aria corticală a lui Wernicke (aria mijlocie si posterioară a convexităţii temporale a emisferei majore). • senzaţia de înstrăinare (fenomene de “jamais vu”. mai mult sau mai puţin pronunţată. Ele reprezintă o perturbare gnozo . b) Crizele afazice se manifestă prin pierderi paroxistice. microacuzii.mnezică. schimbate. de prăbuşire bruscă în gol. având impresia că se găseşte în locuri încă neumblate 249 . Localizarea acestor fenomene este raportată ariilor temporale situate înaintea analizatorului auditiv. modificate.majoritatea cazurilor. jamais vecu”) în care bolnavul are impresia ca obiectele sau oamenii din jur îi sunt în mod brusc străine si bizare. deşi sunt aceleaşi. c) Tulburări paroxistice ale evocării (crize dismezice. Clinic se manifestă prin: • senzaţia de straniu sau ireal (“dreamy states”) în care ambianta cu obiectele ei par altfel. de scurtă durată (sub 1 minut) a limbajului vorbit sau scris (surditate verbală. dismorfopsii). precum si în lobul parietal. auditive (macroacuzii. Ele traduc descărcări paroxistice în ariile de proiecţie primară aparţinând acestor sisteme senzoriale. iluzii aperceptive sau agnozice) constituie manifestări specifice epilepsiei temporale. panosmie) sau vestibulare (instabilităţi poziţionale). teleacuzii). “jamais entendu”.

de îmbrăcare.de dânsul. Uneori are impresia ca retrăieşte un scurt episod din experienţa sa. fenomenele pot fi asociate cu halucinaţii complexe vizuale si auditive pe care bolnavul nu le-a întâlnit în trecutul său. paroxismul are caracterul unei dedublări a personalităţii în care bolnavul are impresia că se vede pe sine însuşi sau că nu mai este el (crize de diplopie mentală). . etc. . sugere. asociate cu sialoree. dezbrăcare. Aceste fenomene sunt atribuite convexităţii lobului temporal. d) Automatismele epileptice (crizele psihomotorii) grupează fenomene clinice variate. “deja entendu”) care dă bolnavului impresia ca lucrurile si fenomenele ce se petrec în jurul său îi sunt apropiate. • senzaţia de familiaritate (fenomene de “deja vu”. aria cu rol în funcţia amnezică. însotite însă de amnezie totală asupra fenomenelor critice. cu caracter automat. caracterizate printr-o alterare parţială a conştientei cu păstrarea posibilităţii de efectuare a unor activităţi motorii coordonate.automatismele orale sub formă de mişcări masticatorii.false absente temporale exprimate prin pierderea de cunoştinţă cu o durată de câteva minute. deglutitie.. 250 . fiind legate de manifestări întâmplate sau trăite de bolnav în trecutul său.automatismele gestuale exprimate prin mişcări stereotipice de frecare a mâinilor. Uneori. însoţită de stări afective similare cu cele petrecute cu episodul trecut (crize de memorie panoramică). Clinic se deosebesc: • automatisme simple ce se manifestă prin: . sau în mijlocul unor oameni pe care nu i-a văzut niciodată. însoţită de discrete automatisme orale sau complexe.

• automatismele nocturne se manifestă prin scularea bolnavului si efectuarea de acte variate. e) Crizele vegetative îmbracă aspecte polimorfe: gastrointestinale (dureri abdominale.cingular) fac ca aceste fenomene să fie atribuite epilepsiei temporale în contextul unor modificări EEG temporale şi/sau a altor paroxisme caracteristice acestei forme de epilepsie. Ele trebuie deosebite de somnambulism. cumpărarea unui bilet. mai mult sau mai puţin complicate. cardiovasculare (tahicardie. 251 . de natură psihogenă. crize pseudoanginoase.motorii. anorexie sau tulburări sfincteriene). etc. care în funcţie de durata crizei (minute. eructaţii. ore sau chiar zile). greţuri. fugile epileptice) caracterizate prin deplasarea bolnavului. simple mioclonii sau fenomene hipotonice). poate parcurge distante mari sau poate executa activităţi mai complexe (conversaţii si calcule simple. fenomene pseudoasmatiforme).• automatismele mari sau ambulatorii (crize procurative. vasomotorii cutanate) etc. care este cel mai frecvent. Crize de epilepsie generalizate Crizele generalizate reprezintă expresia antrenării de către paroxismul epileptic a majorităţii structurilor cerebrale. 3. permit etichetarea lor ca automatisme epileptice. apnee scurtă. respiratorii (polipnee.insulară. Fenomenele de intensitate diferită (convulsii. sau alte delicte. regiune orbito . In situaţiile când aceste fenomene se însoţesc si de alte semne ale epilepsiei temporale si se însoţesc de modificări EEG de tip comiţial. foame. sistemul temporo . deplasarea cu trenul si se “trezeşte” la sfârşitul crizei în alt oraş. Uneori pot comite acte de violentă cu agresivitate. Proiecţia politopică a funcţiilor vegetative pe cortex (ariile senzitivo .).

irascibilitate. crize adverse).reticulară” (Gloor) susţine rolul primar al cortexului în geneza paroxismului comiţial. etc.diencefalic. iar iradierea generalizată a acestuia este asigurată prin formaţiunile de legătură interemisferice la care se adaugă. senzitivo senzoriale sau vegetative. Se manifestă prin tulburări variate: cefalee.). In desfăşurarea ei pot fi observate următoarele faze ce se succed: • prodromul ce precede cu ore sau zile accesul convulsiv. mecanism în care un rol important revin fibrelor calosale si asociative interemisferice. auditive.Electroencefalografic se exprimă prin anomalii paroxistice bilaterale. Manifestările clinico . Mecanismele fiziopatologice ale epilepsiei primare generalizate. Voiculescu) atribuie apariţia si iradierea descărcării epileptogene la nivelul cortexului cerebral. care prin legături multiple bilaterale cu teritoriile corticale asigură. sincrone si simetrice. Teoria “corticală” (Petche.electrice permit diferenţierea a două tipuri de crize generalizate: a) criza epileptica majoră (criza convulsivă generalizată. criza Grandmal) reprezintă forma cea mai frecventă de comiţialitate.. Teoria “centroencefalică” (Penfield si Jasper) afirmă că originea paroxismului epileptic ar fi la nivelul unor formatiuni mediane subcorticale mezencefalodiencefalice. Ea poate îmbrăca diverse manifestări: motorii (clonii. în mod secundar. • aura precede cu câteva secunde accesul convulsiv. jacksonisme. fenomene motorii. fiind remarcat la 25 % din numărul bolnavilor. Bancaud. sistemul reticulat mezencefalo . senzoriale (iluzii sau halucinaţii vizuale. ca factor care facilitează această extensiune. anxietate. vestibulare. antrenarea sincronă si bilaterală a cestora. fiind prezentă la peste 50 % din numărul bolnavilor. constituie încă subiect de discuţie. Tulburările nu sunt însoţite de alterare a conştientei si de cele mai multe ori sunt constante de la o criză la alta. Ipoteza “cortico . 252 .

spasm glotic. automatisme diverse precum si manifestări psihice (emoţionale. simetrice care scad treptat în intensitate.faza clonică continuă pe cea tonică si se caracterizează prin contracţii bruşte. tahicardie. hipersalivaţie). Contracturile abdominale provoacă uneori evacuarea de urină si materii fecale. 30 secunde. confuzii. Apneea consecutivă spasmului generalizat determină instalarea unei cianoze accentuate la care se asociază si alte fenomenevegetative (tahicardie. 40 . Se constată o salivaţie abundentă. permiţând evitarea căderii si accidentelor. reflexele osteotendinoase diminuate si se evidenţiază semnul lui Babinski. prin pierderea de cunoştinţă si cădere brutală.faza tonică ce apare simultan cu pierderea cunoştinţei si se caracterizează prin instalarea unei contracturi tonice intense si generalizate. irascibilitate. durere epigastrică.80 secunde să dispară.). etc.abducţie si pronaţie. • accesul convulsiv se instalează brusc. devin mai rare. iar cele inferioare în extensie forţată si rotaţie internă (opistotonus). adesea sanguinolentă datorită muşcăturii limbii sau mucoasei bucale.vegetative (cefalee. ea constituie un mijloc preţios de semnalizare a accesului. In desfăşurarea accesului sunt evidenţiate două faze: . 253 . Debutează frecvent printr-un strigăt cauzat de spasmul muşchilor expiratori si glotici. hipertensiune arterială. pentru ca după cca. Faza durează cca. După o scurtă fază de anteflexie a trunchiului. tulburări vaso motorii). constricţie toracică. În timpul accesului convulsiv reflexele fotomotorii sunt abolite. sincrone. Pentru bolnav. cu ridicarea membrelor superioare în semiflexie . Apariţia respiraţiei este marcată prin inspiraţii profunde zgomotoase. .

Lipsa fazei tonice face ca accesul convulsiv să fie inaugurat de contracţii clonice generalizate (criza 254 . complex vârf . cu expresie bilaterală sincronă. Alături de crizele majore descrise. Anomaliile se pot exprima prin vârfuri. prezintă halucinaţii. după care conştienta se recapătă si bolnavul se trezeşte uşor confuz. hipotonie musculară. Ele exprimă în faza tonică a accesului o succesiune rapidă de vârf.undă. respiraţie stertoroasă. răspunde incoerent la întrebări. Fazei clonice îi corespunde apariţia unor descărcări paroxistice sincrone de unde lente. Uneori pot fi întâlnite ca si în crizele parţiale.faza postcritică urmează accesul convulsiv. Faza postcritică relevă o reducere a descărcărilor paroxistice cu instalarea unor unde lente polimorfe. uneori terifiante. unde lente polivârf . Treptat. hemianestezii) ce se remit rapid. In această fază reflexele pupilare si corneene sunt abolite.. cu o frecventă rară. unde ascuţite. Alteori revenirea la starea normală de conştienta se face trecând printr-o serie de etape intermediare în care bolnavul nu recunoaşte persoanele din jur. Modificările EEG in timpul crizei sunt foarte greu de înregistrat. EEG intercritică prezintă valoare importantă paraclinică si are. Un simptom capital al crizei majore îl constituie amnezia totală asupra fenomenelor accesului convulsiv. fenomene de deficit de focar (hemipareze. ce se amplifică progresiv. diverse varietăţi clinice ale acestora. apariţia de descărcări paroxistice cu repartizare difuză si sincrone. se înregistrează. fiind caracterizată la început prin comă profunda.undă ce apar pe fondul unui traseu normal sau alterat. hemianopsii.mialgii si depresiune. ca si caracteristică esenţială. cu respiraţie regulată. iar semnul lui Babinski este prezent. cu dureri de cap. bolnavul trece într-o stare de somn liniştit. agitaţie psihomotorie cu acte de agresivitate si violentă.undă sau polivârf .

flasc. pot fi induse de activări simple (hiperpnee sau stimularea luminoasă intermitentă). Electroencefalograma se manifestă prin apariţia bruscă de bufee bilaterale. Criza generalizată akinetică (“criza inhibitorie” sau “cataplectică”) se caracterizează prin pierderea cunoştinţei urmată de cădere. petit mal) se caracterizează prin pierderi de cunoştinţă de foarte scurtă durată însotite de fenomene motorii reduse si modificări EEG specifice. în cazul lipsei fazei clonice. Bolnavii nu păstrează amintirea accidentului petrecut. pentru o perioadă scurtă de timp bolnavul este aton. cu o frecventă de 3 c/s. rămâne imobil. b) criza epileptică minoră (absenta epileptică. cea tonică este mai prelungită si trece direct în fază postcritică (criza generalizată tonică).15 sec. ele au o frecventă sincronă cu a descărcărilor EEG. ritmice. sau apar concomitent cu paroxismul clinic. sincrone si simetrice de complexe vârf . cu un ritm de 3 c/s. cu o privire fixă.) fără cădere. bilaterale ce predomină la fată sau membrele superioare. • criza minoră mioclonică constituie o absentă la care se adaugă mioclonii evidente. Picnolepsia reprezintă forma clinică a absentei cu un număr foarte ridicat al crizelor (zeci sau sute pe zi). inexpresivă.generalizată clonică) sau invers. Bolnavul se opreşte din activitate si vorbire. Se pot constata unele mişcări de clipire sau moderate mioclonii la fată sau membrele superioare. însă pot estima durata timpului în care a evoluat criza. Sunt întâlnite de regulă la copii între 3 si 14 ani prezentând următoarele forme clinice: • absenta sau criza minoră simplă constituie entitatea cea mai frecventă a acestui grup de epilepsii. Electroencefalografic se exprimă prin modificări 255 . cu ochii deschişi. fiind caracterizată printr-o suspendare a conştientei de scurtă durată (2 .undă supravoltate. Modificările electrice pot apare spontan.

frecvent cu debut la fată sau unul din membre. care creează dificultăţi în recunoaşterea lor. sau de la membrul superior drept la membrul inferior stâng. Ele se caracterizează prin fenomene epileptice variate. Electric se caracterizează prin complexe vârf . sau prin descărcări sincrone de polivârfuri . In acest cadru s-au individualizat următoarele entităţi mai des întâlnite: • crizele epileptice ale nou născutului se manifestă prin fenomene clinice periferice. • absenta atonă (sau akinetică) este o absentă însotită de o pierdere a tonusului postural. greu de recunoscut si scurte 256 . • crizele focale eratice (migratorii) constituie tipul cel mai des întâlnit. Alteori.similare cu cele din absentă. Diagnosticul acestora este uşurat de existenta unor corelaţii EEG si prezenta unei etiologii uneori evidente. ducând frecvent la căderea bolnavului.undă sau unde sinusoidale sincrone cu o frecventă intre 2 . CRIZELE EPILEPTICE ALE COPILULUI MIC Crizele epileptice ale copilului mic se întâlnesc destul de frecvent si prezintă particularităţi evidente.4 c/s. extinzându-se încet si intermitent la alte structuri ipsilaterale. realizând uneori o succesiune pseudogeneralizată • crizele generalizate sunt rare si se caracterizează prin manifestări periferice sărace. nejacksonian. manifestările clonice cu localizare parţială migrează anarhic. trecând de la un membru la cel contralateral. polimorfe. fiind exprimat prin convulsii locale. determinate de modul de reactivitate a creierului imatur. foarte rar trec “în balanţă” de partea contralaterală. uneori nespecifice. însoţite sau urmate de înapoiere psihică si modificări electroencefalografice.undă.

unele din ele independente. După a 10 . devierea capului si globilor oculari unilateral sau “în basculă”. modificări înregistrate pe un traseu de fond nealterat. de regulă. La această vârstă nu se întâlnesc crize tonico . flexia cu semi . în primele două zile. paroxism cu o durată extrem de scurtă. erori dismetabolice (carenţă de piridoxină. etiologia cea mai des întâlnită este determinată de meningoencefalite. • criza de tresărire (“sursant”) caracterizată printr-o extensiune a trunchiului cu aruncarea capului pe spate. având. sindromul lui West) apare de regulă între 4 si 9 luni si se caracterizează prin apariţia paroxistică a unui spasm la care se asociază o întârziere psihică si modificări evidente EEG (hipsaritmie). Spasmul infantil cu hipsaritmie (encefalopatia miclonică cu hipsaritmie. • spasmul in flexiune. Cauzele mai frecvente. mişcări exagerate de supt. însotită de ridicarea membrelor superioare si uneori mişcări de legănare a trunchiului in sens sagital. sau crize minore. ritmul de fond alterat.12-a zi de la naştere. alteori se evidenţiază descărcări multifocale. Sunt descrise trei tipuri de spasme: • ticul salaam caracterizat printr-o cădere a capului înainte. etc.clonice generalizate. Intre a 7-a si a 10-a zi cauza cea mai frecventă este hipocalcemia si hipomagnezemia.perioade de apnee.) sau hipernatremie. exprimat printr-o flexiune anterioară a trunchiului cu proiecţia laterală a membrelor superioare si uneori. Fenomenele evocă gestul salutului oriental de unde si denumirea de “salaam”. clonii. 257 . tremor. hemoragie cerebrală si hipoglicemie.abducţia membrelor inferioare (“poziţie ginecologică”). • modificările EEG pot fi exprimate prin descărcări focale ce pot migra în emisfera homotopică. sunt legate de leziuni anoxice ale creierului.

Înapoierea psihică este prezentă în aproape toate cazurile.clonice. complexe vârf . Se notează.6 ani (excepţional după adolescentă) fiind caracterizat prin crize epileptice de diverse tipuri. Sindromul Lennox . 1. instabilitate cu hiperkinetism si agresivitate. EEG se caracterizează prin anomalii accentuate si difuze (hipsaritmie). uneori. ele putând fi asimetrice sau să se intrice mai multe tipuri de spasme la acelaşi copil. sunt semnalate următoarele tipuri: absenţe mioclonice si în special atonice (akinetice).atetozice. Cauzele mai frecvente sunt date de leziuni cerebrale perinatale. perturbări dismetabolice (lipoidozele). paroxisme de unde ascuţite. Manifestările clonice pot îmbrăca diverse forme de crize comiţiale ce apar izolat sau intricate la acelaşi bolnav. neuroinfecţiile si neurodermatoze (tuberoscleroza). crize generalizate cu evidente manifestări mioclonice. alcătuit din unde lente pe care se grefează elementul caracteristic al acestei forme de epilepsie: paroxisme de vârf . etc. 258 . debilitate mintală ce poate ajunge până la fenomene de oligofrenie. crize hemiclonice sau hemitonice si spasme infantile. asociate în proporţii variabile si asincrone. fiind asociată. petit mal variat) apare de regulă la copii intre 1 . localizate sau difuze). In ordinea frecventei lor. însotite de debilitate mintală si modificări EEG particulare.undă sau unde ascuţite.2 c/s supravoltate care au variabilitate ca localizare sau manifestare în timp (sincrone sau asincrone. Electroencefalografic se evidenţiază un traseu de fond alterat. tonice sau tonico . cu semne de deficit neurologic (hemipareze. Sindromul psihic se manifestă prin bradipsihie.Gastaut (encefalopatia epileptică infantilă. mişcări coreo .5 .Crizele nu sunt întotdeauna tipice. constituite dintr-o succesiune neîntreruptă de unde lente si vârfuri de amplitudine foarte mare.undă lentă.). de asemenea.

Clinic se manifestă prin accese de convulsie generalizată ce se repetă stereotip la scurte intervale de timp. evolutia merge spre o agravare a crizelor si degradării psihice. Starea de rău epileptic poate fi realizată de orice formă de epilepsie. fie anomalii generalizate dominând însă pe o emisferă. ele se instalează în hemicorpul unde bolnavul prezintă ca manifestări ale unei encefalopatii infantile cu fenomene de deficit (hemipareze şi/sau hemisindrom extrapiramidal). Ele apar foarte rar ca primă manifestare a epilepsiei (mai ales în traumatisme cranio-cerebrale grave sau în tumori cerebrale). dar niciodată nu încep bilateral. care difuzează rapid. Modificările EEG traduc fie descărcarea localizată. CRIZE EPILEPTICE PARTICULARE a) Starea de rău epileptic (status epilepticus. unele pot trece dintr-o parte în alta. bolnavul nerecăpătându-şi conştienta între accese. creându-se astfel o condiţie epileptică fixă si durabilă (definiţie dată de Liga Internaţională contra Epilepsiei). de regulă fiind întâlnite la vechii epileptici.Prognosticul este rezervat în cele mai multe cazuri. Crizele hemigeneralizate (crize unilaterale sau predominant unilaterale) Acest tip de crize se întâlneşte rar si de regulă la copii. In multe cazuri. tonice sau mixte. terapeutica fiind eficientă. Intr-o formă mai severă subintrantă. exprimate predominant unilateral. Manifestările clinice se traduc prin pierdere de cunoştinţă însoţită de convulsii clonice. crize subintrante) defineşte manifestarea clinică realizată de persistenta unei crize pentru timp îndelungat sau repetarea foarte frecventă a crizelor. accesul următor se instalează în plină fază de desfăşurare a 259 . însă frecventa cea mai ridicată si forma cea mai gravă este dată de starea de rău prin crize convulsive generalizate (status grand mal). fiind determinate frecvent de întreruperea tratamentului sau consum de alcool.

Diagnosticul pozitiv Diagnosticul pozitiv presupune identificarea crizei comiţiale si încadrarea într-una din formele clinico . fapt întâlnit însă extrem de rar. c) Epilepsia morfeică caracterizează modul particular de apariţie a crizelor în timpul nopţii. Modificările EEG evidenţiază o activitate bioelectrică lentă. d) Epilepsia catamenială defineşte corelaţia existentă între apariţia crizelor înaintea sau în timpul menstrelor. stimulare luminoasă. Tulburările vegetative sunt constante si tot mai accentuate (cianoză. In majoritatea cazurilor. Cea audiogenă exprimă crizele declanşate de stimuli auditivi. El se impune cu uşurinţă în cazurile când medicul are posibilitatea de a observa bolnavul în timpul unui acces comiţial.electrice. tahicardie. contemplarea unui obiect scânteietor. Relaţiile obţinute de la pacienţi sunt de multe ori confuze si incomplete. elementele de diagnostic se bazează pe aspecte doar anamnestice. ceea ce ridică probleme dificile pentru medic. Manifestările dramatice ale crizei si starea de anxietate pe care o cauzează asupra 260 . minoră sau localizată) declanşată de diverşi excitanţi. Epilepsia fotogenă exprimă astfel declanşarea paroxismelor la aplicarea unor stimuli vizuali (trecerea bruscă de la întuneric la lumină. hipertermie). determinate de tulburări de conştientă precum si capacitatea redusă a acestora de a se autocontrola. în special în perioada adormirii sau trezirii. difuză.crizei precedente. ele au la bază o îmbinare hidrică a ţesuturilor din perioada premenstruală. transpiraţii cu secreţii traheo-bronşice. vizionarea televizorului. b) Epilepsia reflexă constituie forma de epilepsie (majoră. intermitentă).

medicul trebuie să acorde anamnezei o atenţie deosebită si plină de discernământ. de a aplica eticheta de epilepsie numai pe descoperirea unor anomalii EEG. Confruntarea clinico . utilitatea ei fiind evidentă în individualizarea varietăţilor clinice în stabilirea diagnosticului pozitiv în cazuri ce oscilează între o criză comiţială si unele manifestări paroxistice neepileptice. Celelalte investigaţii paraclinice (radiografia craniană simplă. de asemenea. dar care nu corespund definiţiei crizelor comiţiale. date suplimentare pentru diagnosticul de epilepsie. Trebuie reţinut faptul că în cca. pneumo . incertitudini în memorarea si reproducerea suitei fenomenelor paroxistice. 20 % din cazurile cu manifestări nete clinice de epilepsie.electrică în care accentul primordial trebuie să revină manifestărilor clinice. în special în decelarea factorilor etiologici Diagnosticul diferenţial Diagnosticul diferenţial impune eliminarea unor manifestări paroxistice cerebrale cu tablou clinic similar epilepsiei. în unele cazuri. Dintre investigaţiile paraclinice. Ea trebuie orientată în direcţia cunoaşterii fenomenelor inaugurale ale suitei de manifestări ale paroxismului si sondarea cu răbdare a trecutului imediat sau îndepărtat al bolnavului. 261 . paroxistice.anturajului bolnavului. pot asocia anomalii electrice similare celor din epilepsie.encefalografia. angiografia sau scintigrafia cerebrală) pot furniza. după cum unele manifestări necomiţiale. determină. precum si în urmărirea eficienţei terapeutice. este deosebit de valoros pentru a nu genera două erori grave: infirmarea diagnosticului de epilepsie pe baza unui traseu EEG normal sau invers. traseul EEG poate rămâne în limite normale. elementele cele mai valoroase sunt oferite de electroencefalografie. pentru a evidenţia factorii etiologici sau caracterul familial al acceselor. Din aceasta cauză.

Stările sincopale (lipotimiile). de scurtă durată (câteva minute până la o oră) din care bolnavul poate fi trezit uşor si se însoţeşte 262 . acută si pasageră. se produce întotdeauna ziua. niciodată noaptea. compresiunea globilor oculari. hemianopsie. EEG intercritic este normală. Migrena are o derulare deseori stereotipă a crizelor. afazice. uneori cu cădere. boli medulare. semne vizuale (scotoame scintilante. senzitive.1. în cursul somnului. tratamente cu neuroleptice sau ganglioplegice. Crizele vertiginoase manifestate prin paroxisme de ameţeli. Accidentele cerebrale ischemice tranzitorii (AIT) cu deficite neurologice. Caracteristică este sincopa care apare imediat după micţiune în hipotensiunea ortostatică (boala Shy-Drager. apare deseori după o stare conflictuală în prezenta mai multor persoane. iar examenul neurologic si EEG sunt normale. în spasmul hohotului de plâns la copilul mic intre 6 luni si 2 . Narcolepsia se manifestă prin crize de somn care se repetă de mai multe ori pe zi. parestezii şi/sau afazie urmată sau acompaniată de cefalee violentă si tulburări vegetative. 4.). fără pierderea de conştientă.3 ani. tabes) în blocul atrioventricular (sindrom Adams . nu are cianoză. pierderea de contienţă de scurtă durată.). 5. etc. produsă de ischemia cerebrală generalizată. căderea nu se face brusc. vărsături. rar criza minoră sau temporală. sunt asociate cu tinitus. convulsiile lipsesc sau sunt abia schiţate. 3. mai arar alte tipuri) se instalează brusc si dintr-o dată (nu după model jacksonian ca în epilepsie) au o durată scurtă (cel mult 24 de ore) si nu se însoţesc practic niciodată de mioclonii. hipoacuzie si nistagmus. 6. Criza isterică imită criza epileptică majoră. 2. în general nu apar micţiuni involuntare. bolnavul nu-si muscă limba. lipseşte somnul caracteristic fazei postcritice. focalizate (paretice.Stokes). iar alterarea stării de contienţă este numai parţială (reacţionează la stropirea cu apă. etc. nu pierde urină. în ortostatism.

tonico-clonice). 263 . iar anomaliile EEG persistă peste o săptămână după convulsii. • Combaterea factorilor precipitanţi: febra. Tratamentul Epilepsiei 1. Automatismul motor nocturn si pavor-ul nocturn sunt manifestări paroxistice neepileptice. ca la criza majoră si pun problema unei epilepsii în cazurile în care convulsiile apar la febre mici (mai puţin de 38o C) sunt localizate.v. diluat în 10 ml ser fiziologic sau glucoză. relativ frecvente la copilul peste vârsta de 3 ani (2 . hipoglicemie. sau intrarectal. 7.5 luni. 8. Tratamentul crizei epileptice si al starii de rau epileptic. STAREA DE RĂU EPILEPTIC: reprezintă o complicaţie severă. cu repetare la 4 h.frecvent de scăderea bruscă a tonusului musculaturii posturale (cataplexie). În cazul crizelor generalizate (tonice. clonice.2mg/kgc. Convulsiile febrile la copii au aceleaşi aspecte EEG în criză. se repetă la copilul mai mare de 4 . sunt obligatorii următoarele măsuri: • Asigurarea libertăţii căilor aeriene • Prevenirea producerii traumatismelor secundare crizei • Profilaxia repetării crizei: administrare de diazepam (acţiune rapida) pe cale i.3 % din aceşti copii devin epileptici). CRIZA EPILEPTICA: are durată foarte scurtă. lasă după ele deficite motoriii.25mg/kgc cu repetare daca este necesar după 20 min.150. 0. se încheie de obicei înainte de instituirea vreunui tratament. 0.

Starea de rău epileptic convulsivant generalizat reprezintă o urgenţă neurologică! Obiectivele tratamentului: • • • • Oprirea crizelor Susţinerea funcţiilor vitale Tratarea cauzei sau a factorilor declanşatori Prevenirea/ tratarea complicaţiilor statusului. altele (CID. TRATAMENTUL MEDICAMENTOS ANTIEPILEPTIC: . infarct cerebral). tromboze). i. care pot fi: cerebrale (edem. tromboza venoasă cerebrală. infecţii. insuficienţă respiratorie.v.diazepam 0. insuficienţă renală. cardiovasculare. in absenta unui diagnostic rapid ce certitudine. hemoragii. se poate aprecia cauza cea mai probabila. pancreatită acută). hipersecreţie traheo-bronşică). stop cardiac. vegetative (hipo şi hipertensiune. respiratorii.15mg/kgc diluat in 10ml ser fiziologic .pe cale rectală: 0. hepatită acută. Daca statusul nu e stopat. fracturi. embolie pulmonară. pneumonie de aspiraţie. insuficienţă cardiacă. se continua cu: 264 . tulburări electrolitice. HIC.După aspectul clinic-convulsivant/ nonconvulsivant şi vârsta pacientului. .2mg/kgc. metabolice (deshidratare.

Starea de rau epileptic focal motor sau non-convulsivant. timp de 20min. apoi 1-3mg/kgc/h). Tratamentul cronic medicamentos al epilepsiei are in vedere: tratarea cauzelor. pana la 50mg/min. cu repetare daca e necesar dupa 20min. antecedente. 265 .v.fenitoin in bolus 18mg/kgc.acid valproic 20mg/kgc in PIV cu o rata de 30-50mg/min. anestezia fiind mentinuta pana la disparitia traseului EEF de criza sau maxim 24h. pentru stoparea crizelor cu unul din preparatele: tiopental (piv 50-150mg/h). daca diagnosticul este sugerat de EEG. 10mg/min.. pentobarbital (piv 1-4mg/kgc/h). iar complicatiile care apar sunt mai reduse.4mg/kgc/h in PIV . propofol (piv 6-12mg/kgc/h. tratamentul medicamentos.v. În statusul refractar: -anestezie generala i. Tratament specific: -diazepam si fenitoin in aceleasi doze ca mai sus. care are urmatoarele principii: • Se initiaza de obicei dupa a 2-a criza • Dupa prima criza. IRM. regim de activitate).1-0. hipoglicemiei prin administrare de glucoza 25% i.midazolam 0. Pacientul necesita monitorizarea functiei respiratorii si cardiace! . daca pacientul considera ca riscul recurentei este inacceptabil. 2ml/kgc -diagnosticul si tratamentul bolilor asociate. Masurile care trebuie luate: -monitorizare si sustinere functii vitale -combaterea febrei prin antitermice. se trateaza asemanator. evitarea factorilor declansatori (dieta.

se realizeaza prin suprapunere. focale. in epilepsii cu risc mare de recurenta. epilepsii simptomatice cu crize generalizare.Initierea tratamentului (se incepe cu doza minima terapeutica. atunci cand diagnosticul este incert. 266 . crescand treptat dozele). Intreruperea tratamentului se poate incerca numai dupa ce timp de 25ani. dezacordul pacientului. epilepsii idiopatice generalizate. terapia polidrog-recomandata cazurilor de esec la doua terapii monodrog consecutive: epilepsie cu crize multiple. • Amanata. epilepsie rezistenta la tratament. prin cresterea progresiva a dozei celui nou adaugat. poate fi: • Rapida. pacientul nu a mai prezentat nici o criza clinica. crizele sunt provocate. cu retragerea progresiva a primului medicament. Terapia monodrog-utilizeaza un singur medicament antiepileptic. TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL EPILEPSIEI: Obiective: • • • • • Control mai bun al crizelor Reducerea efectelor adverse ale terapiei medicamentoase Reducerea handicapului psihosocial Reducerea morbidităţii medicale Deficit neurologic rezidual minim Indicaţii: Epilepsia refractara la tratament medicamentos: • Mai mult de 1 criză pe lună • Mai mult de 18 luni • Mai mult de 2 monoterapii eşuate. Schimbarea unui medicament cu altul.

respiratiei (>12/min). Tratamentul trebuie administrat şi în timpul sarcinii pentru a evita riscul asociat crizelor. Crizele epileptice din timpul sarcinii pot avea următoarele cauze: -malformaţii vasculare. 2. administrarea de acid folic scade riscul malformaţiilor. monitorizarea excreţiei de urină (>100ml/h). radio-chirurgie laser. disconecţii. degenerativă). se optează pentru MAE cu teratogenitate redusă (carbamazepina). Tehnici chirurgicale: rezecţii. în timp de 5 min. a beneficiilor şi consecinţelor actului operator.v. apoi piv 1g/h timp de 24 h. tumorală. tratament chirurgical inaplicabil. Epilepsia si sarcina.Evaluarea preoperatorie corecta este esenţială pentru reuşita terapiei prin identificarea focarului epileptogen. legată de patologia vârstei (vasculară. se evită politerapia. Tratamentul eclampsiei se face cu sulfat de magneziu iniţial 4g i. psihogene -reacţie la lidocaina utilizată pentru anestezie. Altă tehnică terapeutică = Stimulare vagală: indicată în epilepsia refractară la tratament cronic medicamentos. meningioame -tromboflebite cerebrale. Epilepsia la vârstnici: majoritar simptomatică focală. ROT păstrate. prezintă risc crescut de 267 . Situaţii particulare: 1. embolii amniotice paradoxale -eclampsie -sincopa (mecanism vasodepresor) -pseudocrize.

gabapentina. complianţă redusă. 268 .reacţii adverse. interacţiuni medicamentoase multiple. Se recomandă: carbamazepina. lamotrigina.

McGraw-Hill. 1993. LYON G: Neurology of Hereditary Metabolic Diseases of Children. New York. ADAMS RD. AHN AH. ADAMS RD: Neurocutaneous disease. McGraw-Hill. RUBEN RJ (eds): Otologic Medicine and Surgery. 1993. AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY (AAN). VICTOR M: Principles of Neurology.An overview of Geschwind’s contributions. BENSON DF: Disconnection syndromes . 3d ed. New York. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. McGraw-Hill. 4. 1992. 1993. Springer-Verlag. 1982. ALLEN RH et al: Diagnosis of cobalamin deficiencies: 1. 5th ed. Churchill Livingstone. ADAMS JH et al (eds): Greenfield’s Neuropathology. ALBERTI PW. in Dermatology in General Medicine. 1977. Nature Genet 3:283. 5th ed. 1988.BIBLIOGRAFIE ABSHER JR. Wiley. 1981. New York. ALBERT ML et al: Clinical Aspects of Dysphasia. KUNKEL LM: The structural and functional diversity of dystrophin. Washington DC American Psychiatric Association. 1986. Usefulness of sexum methylmalonic acid and total homocysteine concentrations. New York. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. 1990. ADAMS RD. Neurology. Practice parameter: diagnosis of dementia (an evidence-based review): report of the 269 . ADAMS JH et al: Diffuse brain of the immediate impact type. Am J Hematol. New York. ed. TB Fitzpatrick et al (eds). Brain. New York. 2000.

Ed. Pain. AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY . Brown. Update IV. McGrawHill. Raven. Boston. GLASSAUER FE: Head Injury. 2d ed. 1984. 1974. Butterworth. ATLAS SW (ed): Magnetic Resonance Imaging of the Brain and Spine. Churchill Livingstone. 1991. LOGUE V: Clinical features of spinal vascular malformations. ARRIAGADA PV et al: Neurofibrillary tangles but not senile plaques parallel duration and severity of Alzheimer’s Disease. 1987. 1980. LOGUE V: Clinical features of spinal vascular malformations. Neurology 56: 1143-1153. ASBURY AK et al: Diseases of the Nervous System. 1991 BAKAY L. 1 and 2. ARNER S: Intravenous phentalamine test: Diagnostic and prognostic use in reflex sympathetic distraphy. AMINOFF MJ. 1974.Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Saunders. 1980. Brain. Medicală. 2d ed. Brain 97:197. GILLIATI’ RW: Peripheral Nerve Disorders: A Practical Approach. 1983. New York. Tratat de Neurologie.vol. AMINO FF MJ: Elect romyography in Clinical Practice: Electrodiagnostic Aspects of neuromuscular Disease. ASBURY AK. Rockville (MD). 1992. London. ASBURY AK: New aspects of disease of the peripheral nervous system. I-V. Ardmore Medical Books. in Harrison’s Textbook of Internal Medicine. Little. 2010. New York. 1992. ARSENE C. Guideline synthesis: Alzheimer’s disease and related dementias. vol. AMINOFF MJ. 2006.. New York. 2001. Philadelphia.National Guideline Clearinghouse (NGC). 270 . BAJENARU O: Ghiduri de Diagnostic si Tratament in Neurolgie. Neurology.

BOLES DB: Visual field effects of classical migraine. McGraw-Hill. 1984. Spine 8:286. Spine. OPPENHEIMER DR: Degenerative diseases of the nervous system associated with autonomic failure. 1994. 1983. Lea and Febiger. BLUMENFELD A et al: Localization of the gene for familial dysautonomia on chromosome 9 and definition of DNA markers for genetic diagnosis. 1987. Clin Orthop. vol 2. FENSOM AH: Genetic Biochemical Disorders. BERG BO: Current concepts of neurocutaneous disorders. BANNISTER R. BENSON PF. BELL GR. 1991. 1992. 2d ed. AG Engel. McGraw-Hill. Brain Cogn. Lancet. Brain 95:457. Nature Genet. BANKER BQ. New York. BQ Banker (eds). 1972. Oxford Medical Publications.BALLENGER JJ: Diseases of the Nose. Philadelphia. ROSENBERG RD: The pathophysiology of the prethrombotic state in humans: Insights gained from studies using markers of hemostatic system activation. BOGDUK N: The innervation of the lumbar spine. in Myology AG Engel. New York. Blood. 1991. London. Franzini-Armstrong C (eds). 14th ed. Brain Dev. BANNISTER R (ed]: Autonomic Failure. PARKMAN RH: The conservative treatment of sciatica. 3d ed. Ear. in Myology. BANKER BQ: The congenital myopathies. 1986. ENGEL AG: The polymyositis and dermatomyositis syndromes. 1989. BLAU JN: Migraine: Theories of pathogenesis. BAUER KA. 1986. Oxford University Press. BERNS DH et al: Magnetic resonance imaging of the spine. New York. 1993. Throat. 1992. 271 . Head and Neck.

for Brain. Oxford University Press. BROOKS R et al: Evaluation of the patient with unexplained syncope. 1983. BROWN JW: Frontal lobe syndromes. 3d ed. 272 . in Neurological Anatomy in Relation to Clinical Medicine. Baltimore. Brain. BROOKS . pure autonomic failure. in Cardiac Electrophysiology. BRODAL A: Neurological Anatomy in Relation to Clinical Medicine. Philadelphia. JAM Frederiks (ed). BRADLEY WG. BROOKE MH: A Clinician’s View of Neuromuscular Disease. BRAAK H. BRAAK E: Neuropathological staging of Alzheimerrelated changes. Saunders. 2d ed. BRODAL A: The cranial nerves. 3d ed. Stroke. Philadelphia. and Parkinson’s disease. 1980. 1990. Williams and Wilkins. 1986. 1990. 1985. BOUSSER MG et al: “AICLA” controlled trial of aspirin and dipyridamole in the secondary prevention of athero-thrombotic cerebral ischemia. BROOKE MH: A Clinician’s View of Neuromuscular Disease. Elsevier Science. 1991. studied with PET. in Handbook of Clinical Neurology. 1991. Oxford. DJ et al: The relationship between locomotor Sci disability. Williams & Wilkins. Baltimore. vol 45. 3d ed. TANDAN R: Inflammatory disease of muscle. 1981. 2d ed. BRANDT T: Man in motion: Historical and clinical aspects of vestibular function. New York. DP Zipes and J Jalife (eds). Acta Neuropathol . in Textbook of Rheumatology. 1988. 1985. New York. Amsterdam. WN Kelly et al (eds). Saunders. autonomic dysfunction and the integrity of the striatal dopaminergic system in patients with multiple system atrophy.1993.

BROWN MM. BU’ITERWORTH RF et al: Ammonia: Key factor in the pathogenesis of hepatic encephalopathy. Davis. Cancer.: Neurologie clinica. 1989. Neurology 43:844. Molec Pharmacol. 2nd ed. Contemporary Neurology Series. 1984. STRITTMATIER SM: Functional expression of sodium channel mutations identified in families with periodic paralysis. 1992. 1990. 1987..: Spinal Cord Compresion: Dragnosis and Principles of Management. CARCIUMARU N. CARPENTER 8. 1990. BURDE RM et al: Clinical Decisions in Neuro-ophtalmology. Churchill Livingstone. 1993. DE DEYN P. CANNON SC. WAXSMAN S. Curr Opinion Neurol Neurosurg. St. WAXMAN SG: Spinal cord compression. 1989. New York. Philadelphia. AJR. HACHINSKI VC: Vascular dementia. G. 1988. Mosby. FA Davis. BUNDSCHUH CV et al: Epidural fibrosis and recurrent disk hemiation in the lumbar spine: MR imaging assessment. Neurochem Pathol. BYRNE TN. BULLARD DE et al: Ollgodendroglioma. 2006. CARSON WJ et al: The Machado-Joseph disease locus is different 273 . Neuro. An analysis of the value of radiation therapy. DOCU AXELERAD A.P. Drugs Aging 23 :887-896. Risperidone for the treatment of neuropsychiatric features in dementia. 2008. BUCKLEY NJ et al: Antagonist binding properties of five cloned muscarinic receptors expressed in CHO-K1 cells. Philadelphia. KARPATI G: Pathology of Skeletal Muscle. BURNS A. CACCAMO DV et al: Fulminant rhabdomyolysis in a patien with dermatomyositis.. 1993. BYRRE TN. vol 33. Louis.

Considerations au sujet des mécanismes pathogéniques dans 1’ encephalopathie hépatique (E. Sectia EEG. presentation. H. 1984. COSTEA CARMEN. p. .from the spinocerebellar ataxia locus (SCAI). Bucuresti. med. TECULESCU.. NESTORESCU. POPA C... Symposium Bulgare-Roumain de Neurologie. FL.S. p. CINCA I. TECULESCU D. SERBANESCU AL. a XV-a Sesiune a U. APOSTOL V. CHASE TN et al: Wechsler adult intelligence scale performance cortical localization by fluorodeosyglucose -positron emission tomography. 10. Varna. POPA C. 24-25 iunie 1955. Vama. CHOUCAIR AK: Myelopathies in cancer patients: Incidence. 1992. Genomies. FLOAREA . APOSTOL V. FL. ass.Model experimental de encefalopatie hepatică. ammoniemia and hepatic function studies in experimental hepatic encephalopathy. 1979. 1991. POPA C.S. RUSSU ILIANA.. TICMEANU MARINA. 274 . CINCA I... SERBANESCU AL. Zilele medicale ale Spitalului clinic Colentina. CHANCE PF et al: DNA deletion associated with hereditary neuropathy with liability to pressure palsies. GUGUIANU SUZI. CEREBRAL EMBOLISM STUDY GROUP: Immediate anticoagulation of embolic stroke: Brain hemorrhage and management options. Movement Dis. Stroke. in colab.). 2 1-22 avril. FLORESCU D. DOBJANSKI in colaborare cu D... SERBANESCU AL. 226. 1979. part I.. Cluj-Napoca. cu MARES A. N. CINCA I.L’ ischemie cérébrale transitoire. Oncology 5:71.. diagnosis and management. . . 30 niai 1975. Arch Neurol. CHAN J et al: Idiopathic cervical dystonia: Clinical characteristics.Cerebral Blood Flow Cerebral oxygen and glucose consumption. POPA C. 1993.. EMG si Neurofiziologie clinică. 1991 CINCA I.M. ass. Cel.. med. 2 1-22 avril. Symposium Bulgare-Roumain de Neurologie.

neuropsychiatry. 1982. Lancet. Br J Psychiatry. 1989 COOPER JR et al: The Biochemical Basis qfNeuropharmacology. and pathophysiology. Epilepsia. 1992. Hum Mol Gen. 275 . CA et al: Association of sleep-wake habits in older people with changes in output of circadian pacemaker. COMMISSION ON CLASSIFICATION AND TERMINOLOGY OF THE ILAE: Proposal for revised clinical classification of epileptic seizures. COMMISSION ON CLASSIFICATION AND TERMINOLOGY OF THE ILAE: Proposal for revised clinical classification of epilepsies and epileptic syndromes. 1992. 1989. 1982. COSTELLO AL. COPP AJ et al: The embryonic development of mammalian neural tube defects. COLES SK et al: The mesencephalic centre controlling locomotion in the rat. Cortex. CORBETT JJ et al: Visual loss in pseudotumor cerebri. Neuroscience. JAMA. Prog Neurobiol. 1982. New York. Elsevier. 1986. Epilepsia. 1989.COLE P: Upper respiratory airflow. DF Proctor. CREMERS FPM et al: An autosomal homologue of the choroideremia gene colocalizes with the Usher syndrome type II locus on the distal part of chromosome lq. 1990. lB Anderson (eds). 1981. 1989. Amsterdam. Oxford University Press. CUMMINGS JL: Subcortical dementia: Neuropsychology. in The Nose: Upper Airway Physiology and the Atmospheric Environment. COLEMAN RM et al: Sleep-wake disorders based on a polysomnographic diagnosis: A national cooperative study. Arch Neurol. WARRINGTON EK: Dynamic aphasia: The selective impairment of verbal planning. CZEISLER.

1979. DEYO RA. Pediatrics. Lippincott. and morbidity. Medicine. Drugs. vol 87. London. DEJONG RN: The Neurologic Examination. DEVINSKY 0. Spine. Libbey. Little. Philadephia. CLISSOLD SP: Sumatriptan. 1980. Sem Neurol. New York. DIEH AK: Measuring physical and psychosocial function in patients with low back pain. management. New York. BRADLEY WG: Polymyositls: Its presentation. 1975. 1992. DELGADO-ESCUETA A. and care of the pregnant woman with epilepsy. in Current Problems in Neurology H. 2d ed. DENCKLA MB. DAVIES DC: Alzheimer’s disease: Towards an understanding of the aetiology and pathogenesis. Brain. DI MAURO S et a!: Disorders of lipid metabolism in muscle.DALMAU J et al: Anti-Hu-associated paraneoplastic encephalomyelitis/sensory neuronopathy: A clinical study of 71 patients. 1992. 1991.. 1984. 1988. 1989. Brown. Neurology 42(suppl 5). DAWSON DM et al: Entrapment Neuropathies. 1991. DELL’ OSSO LF et al: Nystamus and saccadig intrusions and oscillations. JANZ D: Consensus guidelines: Preconception counseling. 276 . in Neuro OphthalULology. Harper & Row. 2d ed. Churchill LMngstone. Boston. JS Glaser (ed). An Update on Autism: A Developmental Disorder. mortality. 1990. JAMES LS (eds). DE VERE R. DECHANT KL. 1983. Muscle Nerve. 1992. FELDMANN E: Examination of the Cranial and Peripheral Nerves. DAMASIO AR (ed): Behavioral neurology.

DIAGNOSTIC CLASSIFICATION STEERING COMMITTEE Thorpy MJ (chairman): International Class flcation of Sleep Disorders: Diagnostic and Coding Manual. London. Butterworth. BROUGHTON RJ (eds): Sleep and Alertness. STRICK PL: Premotor areas: Nodal points for parallel efferent systems involved in the central control of movement. Chichester. Mod Concepts Cardiovasce Dis. EBERSOLE JS (ed): Ambulatory EEG Monitoring. 1993. 1975. DINUBILE MJ et al: Septic cortical thrombophlebitis. DIMOND SJ: The disconnection syndromes. Rochester. Neurology. in The Molecular and Genetic Basis of Neurological Diseases. Philadelphia. New York. New York. J Infect Dis. DINGES DF. DIMARCO JP et al: Approach to the patient with syncope of unknown cause. R Rosenberg et al (eds). DOTY RL: Olfactory dysfunction in Parkinsonism: A general deficit unrelated to neurological signs. DICHTER M. Saunders. 1988. MN. DUANE T (ed): Clinical Ophtalmology. DUM RP. DOTY RL: Presence of both odor identification and detection deficits in Alzheimer’s disease. 1987. 1983. American Sleep Disorders Association. Lippincott. D Williams (ed). 1990. 1988. 3d ed. in Modern Trends in Neurology. disease stage or disease duratioü. BUCHHALTER J: The genetic epilepsies. Philadelphia. Brain Res Bull. DYCK PJ et al (eds): Peripheral Neuropathy. DR Humphrey.. 1990. Butterworth. 1991. Boston. Wiley. 1993. Raven. HJ Freund (eds). 277 . 1989. in Motor Control: Concepts and Issues: Dahlem Konferenzen.

syncope. Curr Opin Neurol Neurosurg. FRANZINI-ARMSTRONG C (eds): Myology. New York. 1984. in Myology. ENGEL AG. Davis. Philadelphia. J (eds): Clinical Magnetic Resonance Imaging. and sports. FAHN S et al: Classification and investigation of dystonia. CD Marsden. in Movement Disorders. neuroimaging. vol 2. ENGEL J JR: Seizures and Epilepsy. BQ Banker (eds). New York. HESSELINK. ENGEL J: Clinical neurophysiology. FAHN S et al (eds): Recent Advances in Parkinson’s Disease. Philadelphia. EVANS DA et al: Prevalence of Alzheimer’s disease in a community population of older persons: Higher than previously reported. 2. Lancet. ENGEL AG: Acid maltase deficiency. in myology. 278 . London. AG Engel. 2d ed. Lancet. 1988. New York. 2d ed. McGraw-Hill. 1986. 1986. ENGEL AG: Periodic paralysis. 1993. 1989. ECTOR H et al: Bradycardia. vol 2. Butterworths. McGraw-Hill. McGraw-Hill. EUROPEAN COLLABORATIVE CAROTID SURGERY TRIALISTS’ GROUP: MRC European Carotid Surgery Trial: Interim results for symptomatic patients with severe (70-99%) or with mild (0-29%) carotid stenosis. JAMA. S Fahn (eds). Raven Press. New York. 1987. Saunders. 1989. Franzini-Armstrong C (eds). Raven. and the surgical treatment of epilepsy. 1990. 1994. New York. AG Engel. ENGEL J JR (ed): Surgical Treatment of the Epilepsies. EDELMAN R. ventricular pauses.Raven Press. 1991. 1994.

FISHER CM: Clinical syndromes in cerebral thrombosis. 1982. 1975. FATHALLAH-SHAYKH H et al: Cloning of a leucine zipper protein recognized by the sera of patients with antibody-associated paraneoplastic cerebellar degeneration. FELIX R et al: Brain tumors: MR imaging with gadolinium DTPA. Trends Neurosci 14:220. 1988. FISHER CM: Lacunar strokes and infarcts. FISHMAN RA: Cerebrosplnal Fluid in Diseases of the Nervous System. Radiology. Butterworth. 1992. biochemical. Proc Natl Acad Sci USA. 1989. Neurology. 1990. Neurosurgery. London. Philadelphia. FIELDS HL (ed): Pain Syndromes in Neurology. FLEMING JL et al: Whipple’s disease: Clinical.1987. and ruptured saccular aneurysm. Clin Neurosurg. 1991. FRITH U et al: The cognitive basis of a biological disorder: Autism. 1991. hypertensive hemorrhage.1992. FIBIGER HC: Cholinergic mechanisms in learning. A review. 1985. and histopathologic features and assessment of treatment in 29 patients. Mayo Clin Proc. Saunders. 2d ed. FISHER CM et al: Cerebral vasospasm with ruptured saccular aneurysm: The clinical manifestations. Trends Neurosci 14:433. FRIEDMAN JH. 279 . Neurology. Pediatr Infect Dis J. LANNON MC: Clozapine in the treatment of psychosis In Parkinson’s disease. 1977. 1991. memory and dementia: A review of recent evidence. FEIGIN RD et al: Diagnosis and management of meningitis.

GESCHWIND N: Disconnection syndromes in animals and man. 2nd ed. 1991. GILMAN S et al: Disorders of the Cerebellum. 1989. 1991. I: Clinical Neurobiology. Nature Genet. GLANTZ MJ et al: Influence of the type of surgery on the histologic diagnosis in patients with anaplastic gliomas. 1992. Ann Neurol 3:40. 1981. GHIKA J et al: Idazoxam treatment in progressive supranuclear palsy. PORTENOY RK: Systemic local anesthetics in pain 280 . in Diseases of the Nervous System. Saunders. Davis. 2d ed. Behav Neurol. 1993. vol. GILMAN 8: Cerebellar deficit. Neurology. New York. Lippincott. 1965. 1989. 1991. GILBERT RW et al: Epidural cord compression from metastatic tumor: Diagnosis and treatment. Raven. GETCHELL TV et al: Smell and Taste in Health and Disease. Press.FURNEAUX HM et al: Characterization of a cDNA encoding a 34kDa Purkinje neuron protein recognized by sera from patients with paraneoplastic cerebellar degeneration. GISPERT S et al: Chromosomal assignment of the second locus for autosomal dominant cerebellar ataxia (SCA2) to human chromosome. AK Asbury et al (eds). GIBB WRG: Cortical Lewy body dementia. Proc Natl Acad Sci USA. 1991. Neurology. GLAZER SAB. San Francisco. Philadephia. Philadephia. 1978. GILLESPIE SM et al: Progressive multifocal leukoencephalopathy in persons infected with human immunodeficiency virus. Brain.1990. GLASER JS: Neuroophthalmology. Philadephia.

GOLDSTEIN M: Traumatic brain injury: A silent epidemic. GOATE A et al: Segregation of a missense mutation in the amyloid precursor protein with familial Alzheimer’s disease. 1991. 1991. WG Johnson. MR Gomez (eds). in Tube rous Sclerosis and Allied Disorders. Ann NY Acad Sd. 1993. Neurol Clin. GRABIAS SL: The treatment of spinal stenosis.Studies characterizing cerebrovascular and neuropeptide changes seen in humans and cats. Neurology. 1988. placebo-controlled trial of botulinum toxin injections for the treatment of spasmodic torticollis. J.control. Nature. GRIGGS RC. GROVES J: Bell’s (idiopathic) facial palsy. GOODKIN DE et al: Diagnostic criteria for multiple sclerosis research invol affected families. 1992. Vol 615. Arch Neurol. 4992. EDVINSSON L: The trigeminovascular system and migraine . 1990. 1991. Bone Joint Surg. 1985. Ann Neurol. 1991. GOMEZ MR: Phenotypes of the tuberous sclerosis complex with revision of diagnostic criteria. 1991 GOADSBY PJ. in Scientific Foundations 281 . GREENE P et al: Double-blind. MOXLEY RT (eds): Metabolic myopathies. 1990. GOETZ CG et al: Adult tics in GiLles de la Tourette’s syndrome: Description and risk factors. Ann Neurol. GOWLAND P et al: Dynamic studies of gadolinium uptake in brain tumors using inversion-recovery echo-planar imaging. Magn Reson Med. Pain Symptom Manage. J. Neurology 40:1213. GRANT R et al: Metastatic epIdural spinal cord compression. Semin Neural.

D Williams. 1976. Neurology. HARPER P (ed): Huntington’s disease. Heinemann. London. GROWDON JH et al: L-Threonine in the treatment of spasticity. 1991. Neurology. ALBERT ML: Disorders of mental functioning related to the frontal lobes. GUSTAFSON L: Frontal lobe degeneration of non-Alzheimer type. Butterworth. Paraplegia. 282 . 1993. 1971. HAUSER WA et al: Incidence and prognosis of Bell’s palsy in the population of Rochester. HARRIS RM et al: Physical mapping within the tuberous sclerosis linkage group in region. 1990. Arch Geront Geriat.Clinical picture and differential diagnosis. Churchill Livingstone. HARDEBO JE: Subcutaneous sumatriptan in cluster headache .A time study of the effect on pain and autonomic symptoms. R Hinceliffe.18-FDG positron emission tomography. Headache. 1984. Philadelphia. HARDING AE: The Hereditary Ataxias and Related Diseases. HACKING HG et al: Factors related to the outcome of inpatient rehabilitation in patients with neoplastic epidural spinal cord compression. HECAEN H.Genomics. JAMA.of Otolaryngology. in Modem Trends in Neurology. HAJEK M et al: Mesiobasal versus lateral temporal lobe epilepsyMetabolic differences in the temporal lobe shown by interictal F. 1993. HANSEN L et al: The Lewy body variant of Alzheimer’s disease: A clinical and pathologic entity. Clin Neuropharmacol. London. Minnesota. D Harrison (eds). Mayo Clin Proc. Saunders. 1993. HALLET M: Classification and treatment of tremor. 1992. 1991. 1987. 1975. 1993.

1989. WARLOW CP: The atiology of transient global amnesia: A case-control study of 114 cases with prospective follow-up. Oxford. Chest (Suppl). 1982. New York. in Infections of the Central Nervous System. 1987. Blackwell. HOCHBERG FH et al: The therapy of primary brain lymphoma. URLCH H: Cancer and the Nervous Systent Oxford. nd HELFGOTT DC et al: Subdural empyema. N Engl J Med 3 16:369. 283 . Curr Opin Neurol Neurosurg. WARD JD: Neurologic consequences of hypoglycemia and pathogenic mechanisms involved in diabetic neuropathy. HELLER 5: Diabetic Neuropathy. HENSON RA. 1991.HEILMAN KM. in Signs and Symptoms. Lippincott. HICKLER R: Fainting. Philadelphia. Ann Intern Med 111:400. HELLER 5. 1987. HEMACHUDHA T et al: Myelin basic protein as an encephalitogen in encephalpolyneuritis following rabies vaccination. Philadelphia. VALENSTEIN E (eds): Clinical Neuropsychology. 2 ed. HELWEG-LARSEN 5: Recovery of gait following radiation therapy in paralyzed patients with metastatic epidural spinal cord compression. 1993. 1991. J Neuro-Onco. Raven. 1990. Neurology. 1977. J Neurosurg. 6th ed. 1989. HODGES JR. Saunders. HO DD et al: The acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) dementia complex (clinical conference). MILLER DC: Primary central nervous system lymphoma. 1988. Oxford University Press. 1985. HOCHBERG FJ. HIRSH y et al: Optimal therapeutic range for oral anticoagulants. RS Blacklow (ed). WM Scheld et al (eds).

Clinical results of a multicenter. HOFFSTEIN V et al: Treatment of obstructive sleep apnea with nasal continuous positive airway pressure. Oxford University Press. Charles C Thomas. HORNE J: Why We Sleep: The Functions of Sleep in Humans and Other Mammctls. 1993. 1988. 1992. HUMPHRIES P et al: On the molecular genetics of retinitis pigmentosa. 1988. HIMBERG J-J: Valproate and clonazepam in the treatment of severe progressive myoclonus epilepsy. Am Rev Respir Dis. HOEHN MN. Arch Ital Biol 129:53. patient compliance. 1993. HUGHES EN et al: Medulloblastoma at the Joint Center for Radiation Therapy between 1968 and 1984. progression and mortality. YAHR MD: Parkinsonism: Onset. 284 . Am J Hum Gene. JACOBSON S et al: Isolation of HThV-II from a patient with chronic. Arch Neurol. HUGGINS M et al: Ethical and legal dilemmas arising during predictive testing for adult-onset disease: The experience of Huntington’s disease. Oxford. BRUCE D: Coma. ITO M: Structural-functional relationships in cerebellar and vestibular systems. perception of benefits. Scienc. III. 1982. randomlblind. 1982. Ann Neurol. placebo-controlled trial. 1991. 1992. Springfield. Cancer 1992. progressive neurological disease clinically indistinguishable from HTLV-II-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis. iVAN L.Brain. The influence of radiation dose on the patterns of failure and suvival. 1990. and side effects. ILVANAINEN M. IFNB MULTIPLE SCLEROSIS STUDY GROUP: Interferon beta-lb is effective remitting multiple sclerosis I. Neurolog. Neurology. 1967. 1990.

SPAULDING JMK: Disorders of the Autonomic Nervous System. Arch Neurol.. Arch Neurol. 285 . 1973. JOHNS D: Benign sexual headache within a family. Pain. Rengachary SS (eds). JANKOVIC J et al: Cervical dystonia: Clinical tindings and associated movement disorders. McGraw-Hill. 1986. Neurology. JOHNSON RG: Autonomic involvement in systemic diseases. Curr Opinion Neurol Neurosurg. 1979. J Neurosurg. New York. JEFFERY DR et al: Transverse myelitis — Retrospective analysis of 33 cases. JENNET B et al: Prognosis of patients with severe head injury. 1993. 1985. JANNETTA PJ: Posterior fossa neurovascular compression syndrome other than neuralgias. JENSEN R et al: Musele tenderness and pressure pain thresholds in headache . Neurology. Academic Press. JOHNSON RI: Viral Infections of the Nervous System. 1974. JERGER JR: Modem Developments in Audiology. in Neurosurgery. Neurosurgery. 1992. Philadelphia. SUNG JH: Bilateral infarction of the medullary pyramids in humans. 1988. 2ed. JOHNSON RH. 1991. Davis. JENNINGS MT et al: Intracranial germ cell tumors: Natural history and pathogenesis.A population study. with differentiation of cases associated with multiple sclerosis and parainfectious events. JOHNSON KA et al: Single photon emission computed tomography in Alzheimer’s disease: Abnormal iofetamine I 123 uptake reflects dementia severity. 1993. Arch Neurol. Wilkins RH. 1989.JAGIELLA WM. 1985. New York. New York.

KAGEYAMA Y et al: An autopsy case of mitochondrial encephalomyopathy with prominent degeneration in olivo-pontocerebellar system. double-blind. Hoerr R. placebocontrolled. PJ Dyck et al (eds). 1993. 1986. Brain. 1991. 1982. FASEB J. BEAL MF: Idiopathic cranial polyneuropathy. KACHAR B et al: Electrokinetic shape changes of cochlear outer hair cells. 286 . 1983. Acta Neuropathol. KAPOOR WN et al: A prospective evaluation and follow-up of patients with syncope. Science. KATIF F et al: Identification of the von Hippel-Lindau disease tumor suppressor gene. randomized trial. Nature Genet. 1993. Saunders. Trends Neurosci. JUNCOS JL. 1993. N Engl J Med. Nature. KARNES WE: Diseases of the seventh cranial nerve in Peripheral Neuropathy. Pharmacopsychiatry 36:297-303.Raven. 1987. KALJIWARA K et al: A null mutation in the human peripherin RDS gene in a family with autosomal dominant retinitis punctata albescens. Ann Neurol. JUNCK L et al: PET imaging of human gliomas with ligands for the peripheral benzodiazepine binding site. 3d ed. Kanowski S. KAUPPINEN RA et al: Applications of magnetic resonance spectroscopy and diffusion-weighted imaging to the study of brain biochemistry and pathology. KATZMAN R. Philadelphia.. 1991. multi-center. 2003. 1989. Ginkgo biloba extract EGb 761 in dementia: intent-to-treat analyses of a 24-week. SAITOH T: Advances in Alzheimer’s disease. 1993.

Lancet. 3d ed. KOLODNY EH. 2nd ed. 1986. J Neurol Neurosurg Psychiatry 25:271. Oski F (eds): Hematology of Infancy and Childhood. KILPI T et al: Severity of childhood bacterial meningitis and duration of illness before diagnosis. 1964. Philadelphia. Ann Neurol. 1983. 1987.KEMPLER D et al: A metabolic investigation of a disconnection syndrome: Conduction aphasia. KONLGSMARK BW: Hereditary disease of the nervous system 287 . KIMURA J (ed): Electrodiagnosis in Diseases of Newe and Muscle. BOUSTANY RM: Storage disease of the reticuloendothelial system in Nathan D. WEINER LP: The olivopontocerebellar atrophies: A review. New York. KERTESZ A et al: The structural determinants of recovery in Wernicke’s aphasia. 1987. Brain. 1990. 1993. KISTLER JP et al: The relation of cerebral vasospasm to the extent and location of subarachnoid blood visualized by CT scan: A prospective study. Medicine. KESSELRING J et al: Acute disseminated encephalomyelitis: MRI fin distinction from multiple sclerosis. 1989. KENNY RA et al: Head-up tilt: A useful test for investigating unexplained syncope. KONIGSMARK BW. Philadelphia. KOENIG M et al: Complete cloning of the Duchenne muscular dystrophy (DMD) eDNA and preliminary genomic organization of the DMD gene in normal and affected individuals. KINSBOURNE M: Myoclonic encephalopathy of infants. 1991. Davis. KERTESZ A: Localization in Neuropsychology. Saunders. Lancet. Neurology. 1983. Brain lang. Academic Press. 1986. 1970.

R. Evaluation of the histopathologic spectrum and the accuracy of clinical diagnosis. Br J Psychiatry. KOUDSTAAL PJ et al: Predictors of major vascular events in patients with a transient ischemie attack or nondisabling stroke. KOROSHETZ W et al: The neurology of Huntington’s disease. vol 2: Motor Control. and the nature of MS. 1993... WILLIAMSON D. KORNBLITH PL. in Handbook of Physiology. HYLLESTED K: Multiple sclerosis in the Faroe Islands: II. 2006. A cell biological perspective. KOPELMAN MD: Amnesia: Organic and psychogenic. Systematic review of antipsychotics for the treatment of hospital-associated delirium in medically or surgically ill patients. VB Brooks (ed).. KOSIK KS: Alzheimer’s disease. 1986. VERMA IC: Antibiotic therapy for bacterial meningitis in children in developing countries. PERREAULT M. 288 . LACOMIS D et al: Myopathy in the elderly. part. AB Joseph and RR Young (eds). Bethesda. 1988. KUMAR P. LACASSE H. Science. sec 1: The Nervous System.M. KURTZKE JF. PJ Vinken. 1975.with hearing loss. 1992. American Physiological Society. in Movement Disorders in Neurology and Neuropsycyhiatry. Cambridge. Amsterdam. 1981. Ann Pharmacother 40:1966-1973. SQUIRE LR: Permanent global amnesia with unknown etiology. 1992. KUYPERS HGJM: Anatomy of the descending pathways. 1987. Clinical transmission. Neurology. Neurology. WALKER M: Chemotherapy for malignant gliomas. 1993. 1993. Neurology. Bull World Health Organ. in Handbook of Clinical Neurology. J Neurosurg. KRITCHEVSKY M. 1993. 1. GW Bruyn (eds) Elsevier.

Neck and Spine. Top Magn Reson Imaging. JA Barondess (ed). LEHESJOKI AE et al: Localization of a gene for progressive myoclonus epilepsy to chromosome 2 1q22. vol 25: Contemporary Neurology Series. LEDERMAN RS. 1991. Mosby Year Book. 5th ed. Ann Neurol. Nature. HENRY CE: Progressive dialysis encephalopathy. Chicago. LEE JE et al: Episodic unconciousness. LANCE JW: Mechanism and Management of Headache. in Diagnostic Approaches to Presenting Syndromes. 1978. 1987.linked spinal muscular atrophy. GENARELLI TA: Can the outcome from head injury be improved ? J. 289 . Williams & Wilkins. Lancet. LEE SH et al (eds): Cranial MPJ and CT. Churchill Livingstone. KARP BI: Pontine and extrapontine myelinolysis following rapid correction of hyponatremia. Bailliere Tindall. 1991. 1971. London. McGraw-Hill. LEE C. LECKY BRF et al: Trigeminal sensory neuropathy. 2d ed. RICHENS A (eds): A Textbook of Epilepsy. 3d ed. La Spada AR et al: androgen receptor gene mutations in X . LECOURS AR et al: Aphasiology. 1992. Proc Natl Acad Sd (USA). Neurosurg. 1988. London. Philadelphia. 1991. LATCHAW RE (ed): MR and CT Imaging of the Head. 1984. Davis. 1991. 1982. 1988. Brain. New York. LAYZER RB: Neuromuscular Manifestations of Systemic Disease. 1983. LANGFHT TW.LAIDLAW J. Baltimore. DEAN BL: Contrast-enhanced magnetic resonance imaging of the spine. LAURENO R. 1993. London. Butterworth Scientific. 3d ed.

No. Saunders. LOW PA. Boston. 1991. LEVY R et al (eds): Antiepileptic Drugs. in PA Low (ed): Clinical Autonomic Disorders: Evaluation and Management. Raven. Philadephia. Laryngoscope. 290 . Wiley-Liss. in Peripheral Neuropathy. 1989. 1993. Davis. LOGIGTAN EL et al: Myoclonus epilepsy in two brothers: Clinical features and neuropathology of a unique syndrome. LIM DJ: Functional structure of the organ of Corti: A review. New York.: CD003945. LIGHT AR.pub2. New York. PERL ER: Peripheral sensory systems. Little Brown. 1986. The Cochrane Database of Systematic Reviews. Brain. ZEE DS: The Neurology of Eye Movements. 1986. Muscle Nerve. 3d ed. 1992. LAMBERT EH Autoantibodies bind solubilized calcium channe-lomegaconotoxin complexes from small cell lung carcinoma: A diagnostic aid for Lambert-Eaton myasthenic syndrome. PJ Dyck et al (eds).T. 2ed ed. LOWELL MA et al: Biopsy of human olfactory mucosa: An instrument and a technique. LONERGAN E. LUXENBERG J..LEIGH RJ. 1987. SNOW JB: Pulsatile tinnitus. LEVINE SB. LEONMONZON M et al: Search for HIV proviral DNA and amplified sequences In the muscle biopsies of patients with HIV polymyositis. Hearing Res. LEVINBE AJ. Arch Otolaryngol. 1993. PFEIFER MA: Standardization of autonomic function. DOI:10. Philadelphia. 1982. 1989.1002/14651858. 1993. Art. Issue 2. LENNON VA. Mayo Clin Proc. SCHMIDER HH (eds): Molecular Genetics of Nervous System Tumors. Valproate preparations for agitation in dementia. CD003945.

6 homeobox gene results in defects in a region corresponding to its rostral domain of expression. North Holland Publishing. MacDONALD M et al: A novel gene containing a trinucleotide repeat that is expanded and unstable on Huntington s disease chromosomes. in Diseases of the Nervous System: Clinical Neurobiology. Neurosurgery. Journal of Neurology. FAHN S (eds): Movement Disorders.1. Brain. 1992. 1973. LUFKIN T et al: Disruption of the Hox. OCHOA JL: Somatosensory function and dysfunction. LURIA AR: The Working Brain: An Introduction to Neuropsychology. Cortex. London. 1994. MARSDEN CD. MARIN-PADILLA M: Clinical and experimental rachischisis. 1975. AK Asbury et al (eds). LUFKIN T et al: Disruption of the Hox. Basic Books (trans Penguin Books Ltd). Butterworth. 1978. PJ Vinken. 1993. Clinical and neuropathological criteria for frontotemporal dementia.LUDLOW CL et al: Brain lesions associated with nonfluent aphasia tifteen years following penetrating head injury. and Psychiatry 57. MARLOWE WH et al: Complete Klüver-Bucy syndrome in man. 1986. The Lund and Manchester Groups. 1991. 1991. 291 . LUPSKI JR et al: DNA duplication associated with Charcot MarieTooth disease type IA. New York. Saunders. GW Bruyn (eds) Amsterdam. Philadelphia. 416-418. 1991. LINDBLOM U. 1987.1.6 homeobox gene results in defects in a region corresponding to its rostral domain of expression. in Handbook of Clinical Neurology.

1987. MR. MATSAMURA K et al: Abnormal expression of dystrophinassociated proteins in Fukuyamatype congenital muscular dystrophy. St. 1989. McARTHUR JC: Neurological manifestations of AIDS. Epilepsia 26. MARTIN JB: Molecular genetic studies in the neuropsychiatric disorders. MAYBERG MR et al: For the Veterans Affairs Cooperative Studies Program 309 Trialist Group: Carotid endarterectomy and prevention of cerebral ischemia in symptomatic carotid stenosis. CRAMER J: Epilepsy. Advances in Immunol. Lancet. MATTSON R. 2d ed. 1988. Blackwell. MAYO CLINIC AND MAYO FOUNDATION: Clinical Examinations in Neurology. Lancet. Louis. 1991. Proc Natl Acad Sd USA 90:4952. LISHMAN WA: Organic Psychiatry: The Psychological Consequences of Cerebral Disorder. 1987. McCARTHY G et aT: Echo-planar magnetic resonance imaging studies of frontal cortex activation during word generation in humans. 1985. MARTIN JB: Molecular genetics: Applications to the clinical neurosciences. 1990. Mosby Yearbook. 1988. sex hormones and antiepileptic drugs. MARSDEN CD: Parkinson’s disease. Oxford. Science. Trends Neurosci. 1993. JAMA 266.LINDSTROM J et al: Myasthenia gravis. 1993. 6th ed. MASARYK TJ et al: High-resolution MR imaging of sequestered lumbar intervertebral disks. Medicine. McKEE AC et aT: Neuritic pathology and dementia in Alzheimer’s 292 . 1991. 1987.

din. CASEY KL: Sensory. 1993. MEINDL A et al: Norrie disease is caused by mutation in an extracellular protein resembling C-terminal globular domain of mucins. 1985. MODIC MT. 1991. and central control determinants of pain. Amsterdam. PETERSEN RC: Treatment of Glues de la Tourette syndrome: Eight-years practice-based experience in predominantly adult population. MILLER FW: Myositis-specific autoantibodies: Touchstones for understanding the inflamatory myopathies.s Clinical Neuroophthalmology. Davis. motivational. Charles C Thomas. 1991. MILLER NR: Walsh and Hoyt . 1992. Ann Neurol. DR Kenshala (ed). Orthop. North Am. Ann Neurol. Génomics. III. 56/12. vol. 1982. 1987. 1993. MITCHISON HM et al: Fine genetic of the Batten disease locus (CLN3) by haplotype analysis and demonstration of allelic association with chromosome 16p microsatellite loci. MODIC MT ROSS JS: Magnetic Resonance Imaging in the evaluation of low back pain. 4th ed. 1992. Nature Genet.disease. McLEOD JG: Autonomic dysfunction in peripheral nerve disease. MESULAM MM (ed): Principles of Behavioral Neurology. Elsevler. 1981. (Handbook of Clinical Neurology). Neurology. MESULAM MM. TUCK RR: Disorders of the autonomic nervous system: 2. 1989. in International Symposium on the Skin Senses. Baltimore & Williams Wilkins. MELZACK R. ROSS JS: Magnetic resonance imaging in the 293 . Muscle Nerve. Investigation and treatment. McLEOD JG. JAMA 270. Springfield. McKENDALL RR (ed): Viral Disease. 1968. Philadelphia.

1993.F. Churchill Livingstone.. NIEDERMEYER E. MOHR JP et al: Broca aphasia: Pathologic and clinical aspects. MOESSLER H. MURPHY RW: Nerve roots and spinal nerves in degenerative disk disease. NOBELS JL: Molecular genetic and epilepsy.1992. Edinburg. Neurology. 1992. Arch Otolaryngol. NAKASHIMA T et al: Structure of human fetal and adult olfactory neuroepithelium. Orthop Clin North Am. LOPES DA SILVA F (eds): Electroencephalography. Churchill Livingstone. of astrocytes in hepatic OBARA A et al: Effect of xamoterol on Shy-Drager syndrome. 1984. 1992. in Handbook Neurology. 1991. and genetics. New York Science Publishers. 1995. Baltimore Urban &. Medicine. Biochemistry. 1977. Schwarzenberg. 1978. RAINERM. 1987. Improved global function and activities of daily living in patients with AD: a placebocontrolled clinical study with the neurotrophic agent Cerebrolysin. J Neural Transm Suppl 62:277-85. MURESEANU D. 3d ed. 2002.evaluation of low back pain. MYRIANTHOPOULOS NC: Genetic aspects of multiple sclerosis.. T Pedley. 1992. in Recent Advances in Epilepsy. B Meldrum (eds). OBER KP: Thyrotoxic periodic paralysis in the United Report: Report of 7 cases and review of the literature. 1985. JC Koetsier (ed). vol 3: Demyelinating Diseases. Guide to Clinical Neurology. NATHANS J: Rhodopsin: Structure. Clin Orthop. NORENBERG MD: The role encephalopathy. MOHR JP and GAUTIER JC. Circulation. Neurochem Pathol. 294 . function.

. 1988. TAGGART N. Cerebrovase Brain Metab Rev. SCHNEIDER L. 1991.A. HAZRATI LN: Anatomical aspects of information processing in primate basal ganglia.S. Lancet. 1989. 1991. Neuromuscular Transmission Studies. Trends Neurosci. 2001. OJEMANN G et al: Cortical language localization in left dominant hemisphere: An electrical stimulation mapping investigation in 117 patients. OZELIUS L et al: Human gene for torsion dystonia located on chromosome 9q32-q34. 1992. PAWLUCZYC S. PALLIS CA. andomized. 1993. PELTOLA H et al: Rapid disappearance of Haemophilus influenzae type b meningitis after routine childhood immunization with conjugate vaccines. 1993. OPTIC NEURITIS STUDY GROUP: The clinical profile of optic neuritis: Experience of the optic neuritis treatment trial. Neurology. J Neurosurg.OH SJ: Electromyography. Baltimore. 1974. double-blind. PARENT A. A pilot randomized trial of carbamazepine for behavioural symptoms in treatment-resistant outpatients with Alzheimer’s disease. 1989. Philadelphia.T. Neuron. PATY DW et al: Interferon beta-lb is effective in relapsingemiting multiple MRI analysis results of a multicenter. placebo-cor. 1993.S. OLESEN J: Cerebral and extracranial circulatory disturbances in migraine: Pathophysiological implications. LEWIS PD: The Neurology of Gastrointestinal Disease. 295 . FOX L. Saunders. Adv Neurol. Williams and Wilkins. Arch Ophthalmol. Am J Geriatr Psychiatry 9: 400-405. OHYE C: Dynamic aspects of striatothalamic connection studies in cases with movement disorder.. OLIN J...

vol 16: 296 . 1979.J. PFISTER HW et al: Spectrum of complications during bacterial meningitis in adults—Results of a prospective clinical study. 1988. SMITH G. 1999 PETTEGREW JW et al: 31p nuclear magnetic resonance studies of phosphoglycerlde metabolism in developing and degenerating brain: Preliminary observations. PENTAO L et al: Charcot-Marie-Tooth type-lA duplication appears to arise from recombination at repeat sequences flanking the 1. 303-308.. randomized trial of warfarin and aspirin for prevention of thromboembolic complications in chronic atrial fibrillation: The Copenhagen AFASAK study. Ann NY Acad Sci. Raven Press. Mild cognitive impairment: clinical characterisation and outcome. 1992. IVNIK R.5 Mb monomer unit. PINCUS JH: Folic acid deficiency: A cause of subacute combined system degeneration in Botez. Archives of Neurology 56.G. PETERSEN P et al: Placebo-controlled. MAZZIOTTA JC: Positron emission tomography: Human brain function and biochemistry. WARING S. PETERSEN SE et al: Positron emission tomography studies of the cortical anatomy of single-word processing.. PHELPS ME. New York. and Internal Medicine.E. in Handbook of Clinical Neurology.. PLAITAKIS A: Olivopontocerebellar atrophy with glutamate dehydrogenase deficiency. Nature.. Lancet. 1993.. 1987.. Science. 1985. Reynolds EH (eds): Folic Acid in Neurology. Nature Genet. KOKMEN E. 1989. PETERSEN R. 1993.PENN AS et al (eds): Myasthenia gravis and related disorders: Experimental and clinical aspects. J Neuropathol Exp Neurol. 1991. Psychiatry. MI.C. J Infect Dis.C. TANGALOS E. Arch Neurol. PINNER RW et al: Meningococcal disease in the United States 1986.

1972. Editura medicală. POLINSKY RI: Autonomic dysfunction in neurological illness. . 1992. România. POPA C. Neurologie. XV. Academia R. POPA C. in Textbook of Clinical New-opharmacology. Elsevier Science Publishers. Arseni). part.Contribuţii la studiul etiopatogeniei ramolismentelor din teritoriul arterei cerebrale posterioare. nov.S. Bucureşti. .I. Philadelphia. 1980. CINCA I: Tratamentul ischemiei cerebrale. POPA C. 1991. POPA C. Bucureşti. “Actualităţi în sindroamele de ischemie cerebrală”. vol. în: Simp. J Neurol Neurosurg Psychiatry. . Bucureşti. Al IV-lea Simpozion Naţional de Neuropatologie. 1990. Naţională. noiembrie 1976. HL Klawans et al (eds). 1978. 1976. 18-21 octombrie 1978. 3d ed.Metode neurofiziologice de investigaţie ale circulaţiei cerebrale. 1993. POLINSKY RI: Clinical autonomic neuropharniacology. . Raven Press. Ischemiile cerebrale şi medulare.Valoarea examenului anatomic şi arteriografic în leziunile arteriale cervico-cerebrale din infarctul cerebral. (sub red. Ed. Medicală. vol. New York.Explorări paraclinice în sindroamele de ischemie cerebralä. p 551. Al XX-lea Congres National de Neurologie. Neurol Clin. I. . PLUM F. POSNER J: The Diagnosis of Stupor and Coma.1982. 1V. cap. 297 . C. Teză de doctorat.Metode de investigaţie a circulaţiei cerebrale cu trasori radioactivi în: Tratat de Neurologie. Davis. New York. POLO JM et al: Hereditary “pure” spastic paraplegia: A study of nine families. Braşov. POPA C. POPA C. POPA C. Ed. JMBV de Jong (ed). 1997. Bucureşti.Hereditary Neuropathies and Spinal Ataxias. în: Tratat de Neurologie (red C-Arseni).

. Etude du debit sanguin cérébral regional (DSCr) dans l’attaque ischemique transitoire (A. utilizând "Picker Dyna Camera System 3C".Le mécanisme embolique dans 1’ athérosclérose.. 1988. . EMG si Neurofiziologie clinică. Acta Neurologica Moldavica. Science. SUSEANU I. . decembrie 1975. POPA C. Varna. 1993. Comunicare la U. TICMEANU MARINA.1995. 1979.M. .I..Cr). octombrie.. Sovata. TICMEANU MARINA.S. SUSEANU I... TICMEANU MARINA . SUSEANU I.POPA C. SUSEANU I. utilizând Picker Dyna Camera Systems.Metodologia studiului hemodinamic al circulaţiei cerebrale cu trasori radioactivi. PRADAS J et al: The natural history of amyotrophic lateral sclerosis and the use of nature history controls in therapeutic trials. POPA C. Zilele medicale ale spitalului clinic Colentina (editia a V-a). SUSEANU I. POPA C. POSNER MI et al: Localization of cognitive operations in the human brain. Neurology. Simpozionul cu tema: “Actualităţi în patologia vasculară cerebrală”. avril.. Determinarea debitului circular cerebral cu 133Xe intracarotidian. Symposium BulgareRoumain de Neurologie.Ischemia cerebrală prin leziuni ale sistemului arterial cervico-cerebral în segmentul său proximal. 1988. 1976. TICMEANU MARINA. PRUSINER SB: Molecular 298 biology and genetics of .S.Cercetări cu privire la valoarea mecanismelor compensatorii din ateroscleroza cerebrală prin studiul debitului sanguin cerebral regional (D. iunie 1977. POSNER EM et al: Localization of cognitive operations in the human brain. A XVI-a Sesiune anuală a Secţiei EEG. 1979. Science.S. POPA C.T). POPA C: Treatment of the Acute Cerebral Infarction in a “Stroke center”.Studiu cu privire la modificările debitului circular cerebral regional în ischemia cerebrală. TICMEANU MARINA.

RASKIN NH -: Lumbar puncture headache: A review. Neurology. 1992. PTACEK LJ: Mutations in an 54 segment of the adult skeletal muscle sodium channel cause paramyotonia congenita. 1988. Science. QUAGLIARELLO V. Headache. Neuron. N Engl J Med. RANDO TA. 1990 RASMUSSEN BK. 1991. Churchill LMngstone. New York. 1990 RASKIN NH: Pharmacology of migraine. Ann Neurol. Ann Neurol. 1992. OLESEN J: Symptomatic and nonsymptomatic headaches in a general population. 1992. 1992. pathophysiology. Metab Brain . FISHMAN RA: Spontaneous intracranial hypotension. . REIMAN EM et al: Neuroanatomical correlates of anticipatory 299 dysfunction in RASKIN NH -: Headache. Adv Virus Res. Prog Drug Res. RANUM LP et al: Autosomal dominant spinocerebellar ataxia: Locus heterogeneity in a Nebraska kindred. 1993. 2d ed. 1993. QUAST MJ et al: The evolution of acute stroke recorded by multimodal magnetic resonance imaging. 1993. Neurology. REICH JB et al: Magnetic resonance imaging measurements and clinical changes accompanying transtentorial and foramen magnum brain hemiation. 1992. and progress. Neurology. 1992. PRUSINER SB: Molecular biology of prion diseases. SCHELD WM: Bacterial meningitis: Pathogenesis. PTACEK LJ: Sodium channel mutations in paramyotonia congenita and hyperkalemic periodic paralysis.neurodegenerative diseases caused by prions. RAO RVL et al: Glutamatergic synaptic hyperammnonelnic syndromes. Magn Reson Imaging. 1992.

Am J Ophthalmol. RICHARDS AM et al: Syncope in aortic valvular stenosis. 300 . H. JAMA. Philadelphia. 1986. 1989. Neurosurgery. 1993. 1991. ROBERTSON D et al: Isolated failure of autonomic noradrenergic neurotransmission. Saunders. LESSELL 5: Tobacco amblyopia. Nature. Evidence for impaired 13-hydroxylation of dopamine. Arch. 1993. Adv Neurol.C. 1984. Psychiatr (Chicago). 1964. RIGGS H. 1993. in Neurologic Clinics. 1993. ABRAMOWICZ A . Neurol.Variation in form of circle of Willis. Nature. Spine. ROMANUL F. Baltimore University. RISCH SV et al: Lumbar strengthening in chcronic low back pain patients . . 1963. RIEDERER P et al: Recent advances in pharmacological therapy of Parkinson’s disease. REINER O et al: Isolation of a Miller-Dicker lissencephaly gene containing G-protein β-subunit-like repeats. vol. 1987. Lancet. 1988. 1982. 1979.Changes in brain and pial vessels in arterial border zones. (Chicago).anxiety. Neurol. ROJAS CV et al: A met-to-val mutation in the skeletal muscle Na+ channel a-subunit in hyperkalemic periodic paralysis. N Engl J Med.A. REYNOLDS AV et al: Lumbar monoradiculopathy due to unilateral facet hypertrophy. 6. RIZZO JF. RIGGS JE (ed): Muscle Disease.Physiologic and psychological benefits. ROMAN GC: Senile dementia of the Binswanger type: A vascular form of dementia in the elderly.E. RUPP C. Arch.. Science. RINTELMAN WF: Hearing Assessment.

1991. ROPPER All. Trends Neurosci. POSKANZER DC: Prognosis of acute and subacute transverse myelopathy based on early signs and symptoms. 2d ed. Ann Neurol. New York. ROSEN DR et al: Association of mutations in Cu/Zn cytosolic superoxide dismutase with familial amyotrophic lateral sclerosis. ROPPER All. Aspen. ROPPER AH et al: Guillain Barré Syndrome. 1980. Ann Neurol. A Asbury et a! (eds). 1991. 1991. New York. 1978. DAVIS KR: Lobar cerebral hemorrhages: Acute clinical syndromes in 26 patients. 1992. in Infections of the Central Nervous System. New York. ROPPER All: Coma and acutçly raised Intracranial pressure. Philadelphia. New York. 1990. ROSS Ca et al: Messenger molecules in the cerebellum. vol 56: Amyofrophic Lateral Sclerosis and Other Motor Neuron Diseases. Raven. Saunders. Raven. 1993. 1988. ROPPER All et al (eds): Neurological and Neurosurgical Intensive Care. 1992. FA Davis. in Diseases of the Nervous System. 2d ed. ROSS JS et al: Magnetic resonance angiography of the extracranial carotid arteries and intracranial vessels: A review. 301 .ROOS KL et al: Acute bacterial meningitis in children and adults. WM Scheld et al (eds). ROWLAND LP (ed): Advances in Neurology. Raven. Philadelphia. 1988. ROPPER All: Neurological and Neurosurgical Intensive Care. ROSENBLUM ML et al (eds): AIDS and the Nervous System. 1989. Nature. 3d ed. Baltimore. Raven. Neurology.

ROWLAND LP et al (eds). SANDRONI P et al: Autonomic involvement in extrapyramidal and cerebellar disorders. 1990. Clin Auton Res. SAEZ-LLORENS X et al: Molecular pathophysiology of bacterial meningitis: Current concepts and therapeutic implications. Molecular Genetics in Diseases of Brain. SERDARU M et al: The clinical spectrum of alcoholic pellagra 302 . New York Acad Science. 1990. Curr Top Pathol. in Peripheral Neuropathy. 1989. Saunders. 1986. Oxford University Press. SANES JN et at: Motor learning in patients with cerebellar dysfunction. SATYA-MURRI S et at: The spectrum of neurologic disorders from vitamin E deficiency Neurology. 1991. SCHELD WM et al: Infectwns of the Central Nervous System. New York. J Pediatr. Lancet. Brain. 1991. SELBY G: Diseases of the fifth cranial nerve. 1991. Raven. 1988. RUBEN RI et al: Genetics of Hearing Impairment. 1993. Lancet. New York. 1963. SCHOLTZ CL: Dementia in middle and late life. Sci Am.Atheromatous retinal embolism. W. Ann Neurol. SAKAI K et al: Isolation of a complementary DNA clone encoding an autoantigen recognized by an anti-neuronal cell antibody from a patient with paraneoplastic cerebellar degeneration. Nerve and Muscles. RUSSEL R. PJ Dyck et al (eds) Philadelphia. New York. ROSS .Observations on the retinal bloodvessels in monocular blindness. . SELKOE DJ: Amyloid protein and Alzheimer’s disease. 1961. 1991. 3d ed. 1990. W. RUSSEL ROSS R.

SMITH DW: Recognizable Patterns of Human Malformation. 3d ed. SHY GM. and treatment. 1993. 3d ed. Medicine 70:15. Zolpidem for dementia-related insomnia and nighttime wandering. 1988. pathophysiology. HOCKING L. Ann Pharmacother 31:319-322. Arch Neurol. 1997. JAMA 248:1185. Saundeis. SETHI KD et at: Hallervorden-Spatz syndrome: Clinical and magnetic resonance imaging correlations. Saunders. 1992. Phlpadelphia.S. Brain. 1992. DRAGER GA: A neurologic syndrome associated with orthostatic hypotension. Can their effects be distinguished? Neurology 43:971. SHULMAN RG et at: Nuclear magnetic resonance imaging and spectroscopy of human brain function.encephalopathy. 303 .B. 1991. SIDRANSKY D et al: Clonal expansion of P53 mutant cells associated withy brain tumor progression. N Engl J Med 328:153. SMITH DW: Recognizable Patterns of Human Malformation. SJAASTAD 0: Cluster Headache Syndrome. WALKUP JT: Tourette syndrome and other tic disorders: Diagnosis. 1993. A population-based study. SIGURGEIRSSON B et al: Risk of cancer in patients with dermatomyositis or polymyosltls. 1982. 1992. SHELTON P. Nature. SKOOG I et al: A population-based study of dementia in 85-years-olds. 1993. SINGER HS. Proc Natl Acad Sci USA.. Ann Neurol. 1988. 1960. SILVERSTEIN MD et al: Patients with syncope admitted to medical intensive care units. London. 1982. SIMPSON DM et al: Myopathles associated with human lmmunodeficlency virus and zldovudlne. N Engl J Med 326:363.

SNOWDEN JS et al: Progressive language disorder due to lobar atrophy. 1989. Saunders. 1991. SOUTHWICK FS et al: Septic thrombosis of the dural venous sinuses. SPANOS A et al: Differential diagnosis of acute meningitis. SMITH PA (ed): Handbook of Amyotrophic Lateral Sclerosis. SMITH GDP et al: Post-exertion dizziness as the sale presenting symptom of autonomic failure. 1993. Laryngoscope.A comprehensive study of a complete patient population. 1993. TELIAN SA: Sudden deafness. TROJABORG W: Neurophysiological evaluation in myasthenia gravis . JAMA. Saunders. 1989. New York.Philadelphia. SNOW JB. WEINER H: Cervical laminectomy and foraminotomy as surgical treatment of cervical spondylosis: A follow-up study with analysis of failures. 3rd ed. 304 . 1992. 1982. An NY Acad Sd. J Spinal Disord 1993. 1985. SNOW RB. SOKOL RJ et al: Vitamin E deficiency neuropathy in children with fat malabsorption: Studies in cystic fibrosis and chronic cholestasis. Philadelphia. SNOW JB et al: Central auditory lmperception. SNYDER SH: Drug and neurotransmitter receptors: New perspectives with clinical relevance. SMITH ME et al: Clinical worsening in multiple sclerosis is associated with increased frequency and area of gadopentetate dimeglumine enhancing magnetic resonance Imaging lesions. SO EL: Update on epilepsy. MM Paprella et al (eds). in Otolaryngology. 1992. Med Clin North Am. 1993. Ann Neurol. JAMA. Marcel Dekker. 1977. SOMMIER FE. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. Medicine. Brit Heart J. 1993. Ann Neurol 33:480.

. STEIN SC et al: Delayed and progressive brain injury in closed head trauma: Radiological demonstration. 1991. 305 . MIZRAHI R. A double-blind comparison of trazodone and haloperidol for treatment of agitation in patients with dementia. 1987. Successful treatment with tocainide. STERN MB: Update on the management of Parkinson’s disease. STEELE JC: Progressive supranuclear palsy. 1997. STRAUTNIEKS S et al: Pelizaeus-Merzbacher disease: Detection of mutations Thr 181. STANDAERT DG. STREIB EW: Paramyotonia *congenita. Nature. Am J Geriatr Psychiatry 5:60-69. ST. 2006. Clinical and electrophysiological findings in seven patients. STEWART JD: Focal Peripheral Neuropathies. Am J Hum Genet. Neurology. Med Clin North Am.Pro in the proteolipid protein gene. SULTZER DL. Brain. STARKSTEIN S. STEPHENS DS. Minnesota. 1990. STANG PE et al: Incidence of . GUNAY I. MAHLER ME. FARLEY MM: Pathogenetic events during infection of the human nasal phamyx with Neissena meningitidis and Haernophilus influenzae.Pro and Leu 223 . GRAY KF. Depression in Alzheimer's disease. STREETER DHP et al: Hyperbradykininism: A new orthostatic syndrome. Muscle Nerve. and prenatal diagnosis. BERISFORD MA. Elsevler.1989. 1993.E. 1972. GEORGE-HYSLOP PH et al: Genetic studies suggest that Alzheimer’s disease is not a single homogeneous disorder. Expert Rev Neurother 6:887-895. Rev Infect Dis. 1992.migraine headache: A population based study in Olmsted County. 1987. 1992. Neurosurgery. Lancet. New York. 1972. 1993.

SWARTZ J. EADH: MJ: The Epilepsies. 1991. 1975. Masson. Invest Ophthalmol Vis Sci. 306 . 1993. Frontotemporal dementia: treatment response to serotonin selective reuptake inhibitors. Boston. WG Bradley et al (eds). N Engl J Med. Neurology. TROOST BT. SWEET WH: The treatment of trigeminal neuralgia (tic douloureux).. Paris. SZABO A et al: HuD. TAK1YAMA Y et al: The gene for Machado-Joseph disease maps to human chromosome 14q Nature Genet. LESSER I. MILLER B. Nature..L. 1992. 1989. Louis. St. in Neurology in Clinical Practice. Trends Neurosci. J Clin Psychiatry 58:212-216. Mosby. 1997. 1980. 1989. TISSOT E et al: La Maladie de Pick. Patton JM: Exercise therapy for positional vertigo.. 1986. a paraneoplastic encephalomyelitis antigen contains RNA-binding domains and is homologous to Elav and Sex-lethal. Philadelphia. 3d ed. TALAMO BR et al: Pathological changes in olfactory neurons in patients with Alzhelmer’s disease. 1992. Darby A. Butterworth-Heinemaflfl. SWAIMAN KF: Pediatric Neurology: Principles and Practice. 1984. Churchill Livingstone. Edinburg.L.SUTER U et al: Progress in the molecular understanding of hereditary peripheral neuropathies reveals new insights into the biology of the peripheral nervous system.R.M. TROOST BT: Dizziness and vertigo. 1991. THIRKILL CE et al: The cancer-associated retinopathy antigen is a recoverin-like protein. 1993: SUTHERLAND JM. SWANSON PD: Symptoms and signs in Neurology. Lipplncott.

Neurology. 1978. MARTIN JB: Infectious Diseases of the Central Nervous System. Philadelphia. 1986. VOLPE JJ: Neurology of the Newborn. 48: Headache. VICTOR M. Saunders. Amsterdam. Saunders. 1986. 1991. 1987. vol. 2d ed. BRUYN GW. VINKEN PJ. in Asbury AK et al (eds): Diseases of the Nervous System. Elsevier Science. Cortex. ROTHSTEIN J: Neurologic manifestations of hepatic and gastrointestinal diseases. 1965. Philadelphia. 1991. Philadelphia. 2d ed. Davis. FA Davis. KLAWANS HL (eds): Handbook of Clinical Neurology. VICTOR M et al: The acquired (nonwilsonian) lype of chronic hepatocerebral degeneration. VIGNOLO LA et al: Unexpected CT-scan findings in global aphasia. Paraplegia. Saurders 1984. VICTOR M et al: The Wernicke-Korsakoff Syndrome and Related Disorders Due to Alcoholism and Malnutrition. VICTOR M: Polyneuropathy due to nutritional deficiency and alcoholism. Philadelphia. Amsterdam. North-Holland. 1989. 1992. HEILPORN A: Review article: Post-spinal cord injury syringomyelia. VINKEN PJ et al (eds): Infections of the Nervous System (Handbook of Clinical Neurology) vol 34. Nature Genet. Philadelphia. TYLER K. 307 . VULPE C et al: Isolation of a candidate gene for Menkes disease and evidence that it encodes a copper-transporting ATPase. in Dyck PJ et al (eds): Peripheral Neuropathy. VANNESTE J et al: Shunting normal-pressure hydrocephalus: Do the benefits outweigh the risks? A multicenter study and literature review. Medicine. Infect Dis CIin North Am. UMBACH I. 1992. 1993.TSAI TF: Arboviral infections in the United States. 1993.

WADE JPH. WAGSTAFF J et al: Maternal but not paternal transmission of 1 Sq-i 1. 1992. LEDINGHAM. BM Pitt (ed). New York.Y. 1985. HACHINSKI VC: Multi-infarct dementia. Final report of the Northeast Cooperative Multiple Sclerosis Treatm Neurology.A. 1982. in Advances in Human Genetics vol. 1987. Futura. J.in The Heart.. WATTS RL et al: Corticobasal ganglionic degeneration. Tehnică. London. LANG AE: Movement Disorders: A Comprehensive Survey. 4th ed.J. Tratat de Medicină. JW Hurst et al (eds). 1989. Churchill Livingstone. WALLACE MR. London. in Dementia (Medicine in Old Age).. WEISSLER AM. 2000. Nature Genet.G. WEINER WJ. Radiology. 308 . 1987.13-linked nondeletion syndrome leads to phenotypic expression. K Hirschhorn (eds). Plenum. J Harris. McGraw-Hill. 1993. N. WALL PD. WEINER HL et al: Intermitent cyclophosphamide pulse therapy In progressiv sclerosis. Kisco. 1991. Churchill: Livlngstone. Neurology... WHITEMAN MLH et al: Progressive multifocal leukoencephalopathy in 47 HLV-seropositive patients—Neuroimaging with clinical and pathologic corellation. COLLINS FS: Molecular genetics of von Recklinghausen neurofibromatosis. 1988. New York. WARRELL D. MELZACK R (eds): Textbook of pain. WEATHERALL D. 20. Ed. Churchill Llvlngstone. WASSERSTROM WR: Diagnosis and treatment of leptomenlngeal metastases from solid tumors. New York. Mt.. Neurologie. WALSH KW: Neuropsychology: A Clinical Approach. 1978. Bucureşti.G. 1993. 2d ed. WARREN JV: Syncope and shock. Cancer 49:759.

WISPELWEY B. Mount Kisco. Raven Press. in Vinken PJ. 1991. Bruyn BW (eds): Handbook of Clinical Neurology. WOLF PA et al: Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: The Framingham study. J Am Coll Cardiol. in Principles and Practices of Infectious Diseases. New York. A Silverstein (ed). 1988. WM Scheld et al (eds). WINKELMAN MD . in press. in Infections of the Central Nervous System. 27. Mosby. 1992. and the YOUNG DP: Neurology complications of chemotherapy. vol. New York: Churchill LMngstone. vol 16. NY. WISPELWEY B. 1986. SCHELD WM: Brain abscess. New York. WILLIS WD. WILLIAMS AL. Raven. N Engl J Med. 1976. 1991. Plenum Press. North-Holland. New York. 309 . ANDERSON M: Neurological Infections (Major Problems in Neurology). Stroke. GL Mandell et al (eds). Amsterdam. FLAUGHTON VM (eds): Cranial Computed Tomography. St. et al: Brain abscess. A Comprehensive Text. Futura Publishing. WOOD M.RICANATI ES: Dialysis encephalopathy: Neuropathologic aspects. 1985. WILLIS WD (ed): Hyperalgezia and Allodynia. 4th ed. Louis. PROCKOP LD: Hypoglycemia: Effects on the nervous system. 1991. 1991. Hum Pathol. in Neurological Complications of Therapy. YANKNER BA. COGGESHALL *RE: Sensory Mechanism of the Spinal cord. MESULAM M-M: β-Amyloid pathogenesis of Alzheimer’s disease. Saunders. WINTERS SL et al: Signal averaging of the surface QRS complex predicts inducibility of ventricular tachycardia in patients with syncope of unknown origin: A prospective study. 1982. Philadelphia.WILKINSON DS. 1987.

Psychiatr Neurol Neurochir. ZAMVIL SS and STEINMAN L: The T lymphocyte in experimental allergic encefalitis. NORMAN D: Magnetic Resonance Imaging of the Central Nervous System. DYKEN P: Dystonia muculorum deformans: Clinical. Raven. New York. 1967. ZEMAN W. genetic and pathoanatomical studies. WH Theodore (ed). 310 . 1987. 1988. 1987. Metab Brain Dis. WEINGARTEN K: Evaluation of intracranial inflammatory disease by CT and MRI. Annu Rev Immunol. Liss. New York. ZAWADZKI MB. Brain.YOUNG RR et al: Pure pandysautonomia with recovery: Description and discussion of diagnostic criteria. ZIMMERMAN RD. 1990. 1975. in Clinical Neuroimaging. ZIEVE L: Pathogenesis of hepatic encephalopathy.

.........................................................................................................4 DISTROFIA MUSCULARA PROGRESIVĂ (DMP)..................11 MIASTENIA...........................................................................................................................................................................................................................56 311 ..............53 ABCESE CEREBRALE........................20 SINDROAMELE SUBSTANŢEI ALBE.........................................................................................................................................19 SINDROAMELE SUBSTANŢEI CENUŞII......................3 PATOLOGIA MUSCULARĂ ŞI A PLĂCII NEUROMUSCULARE.20 Sindroame mixte..........................................................40 TUMORILE INTRACRANIENE DE LA BAZA CREIERULUI..........................................16 Simptomatologia clinică în afecţiuni medulare.54 BOLILE HEREDO-DEGENERATIVE ŞI MALFORMATIILE SISTEMULUI NERVOS ...........................................................................................................22 COMPRESIUNI MEDULARE...............12 PATOLOGIA MEDULARĂ ...................................................30 PROCESE EXPANSIVE INTRACRANIENE....................................................................................51 SINDROAMELE NEUROLOGICE DATE DE METASTAZE ...........21 SINDROMUL DE HEMISECŢIUNE A MĂDUVEI .CUPRINS PREFAŢĂ.........35 SIMPTOMELE DE LOCALIZARE A TUMORILOR CEREBRALE...........................................8 POLIMIOZITELE............................................................................................................21 SINDROMUL DE SECŢIUNE TOTALĂ MEDULARĂ....................................................25 AFECŢIUNI INFLAMATORI ALE MĂDUVEI..............................................................................................4 MIOTONIA.....................52 TUBERCULOAMELE CEREBRALE............

.137 ISCHEMIA CEREBRALĂ...............TOOTH ........... ATROFII CEREBELOASE..........MARIE ............... ATROFII CEREBELOASE CE PRIVESC VÂRSTA PRESENILĂ ŞI SENILĂ ..............................................................................129 ACCIDENTELE VASCULARE CEREBRALE....................................... DEMENTELE ..80 9....................................................82 10........................................ EREDO-ATAXIA SPINO-CEREBELOASĂ (FRIEDRICH)..........63 3..........................74 8......69 5.................. SINDROMUL SHY – DRAGER .............................................................. OFTALMOLOGIA NUCLEARĂ PROGRESIVĂ .........................64 4.......................117 NEVRALGIILE.......88 Tratamentul demenţelor................. EREDO ............ SCLEROZA LATERALĂ AMIOTROFICĂ ...................82 Diagnosticul demenţei şi diagnosticul diferenţial al demenţelor................ATAXIA CEREBELOASĂ (PIERRE ................................................................................................112 PATOLOGIA SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC.............102 11.............60 2..............................................................117 PARALIZIILE.....................................MARIE) ..................................121 POLINEVRITE SAU POLINEUROPATII........................60 1..................AFECŢIUNI MAI IMPORTANTE EREDO-DEGENERATIVE.. AMIOTROFIA SPINALĂ PSEUDO-MIOPATICĂ (KUGELBERG-WELANDER)..137 BOLI VASCULARE CEREBRALE..........................142 312 ...................................70 6............72 7................................................................ POLIOMIELITA ANTERIOARĂ CRONICĂ.............................................76 Câteva consideraţii privind patogenia atrofiilor cerebeloase......................... AMIOTROFIA NEURALĂ CHARCOT ..............................

........203 MENINGOENCEFALITA URLIANĂ............209 SIFILISUL NERVOS............................................................................................................................................................................186 ENCEFALOMIELITA RUJEOLICĂ...............204 MENINGOENCEFALITA GRIPALĂ...............................................................221 SINCOPA VAZOVAGALĂ..................................................................................210 PATOLOGIA CEREBRALĂ DE ORIGINE PARAZITARĂ ŞI MICOTICĂ..............................................................................)...............................................................205 PANENCEFALITA SCLEROZATĂ SUBACUTĂ (P...........................................................................................................................................................................216 TULBURĂRI ALE STĂRII CONŞTIENŢEI......................................................................................................................................................................179 POLIENCEFALITE....152 HEMORAGIA INTRACRANIANĂ.............223 313 ..................................................................................183 SCLEROZA ÎN PLĂCI...........................................................................................181 POLIOMIELITA..................................................................................218 Fiziopatologie............................218 SINCOPA............222 SINCOPA LA MICŢIUNE..................................218 Definiţie ..............S.........................................166 NEUROINFECŢIILE...................................................204 PANENCEFALITELE......................E....223 SINCOPA DE SINUS CAROTIDIAN ...................223 SINCOPA LA TUSE................S..........SINDROAME TOPOGRAFICE ARTERIALE..............208 BOALA CREUTZFELDT –JACOB............................................................................................................181 LEUCOENCEFALITELE................................218 Trăsături clinice...................................

...............227 Examinarea generală.235 STAREA VEGETATIVĂ CRONICĂ...........................................235 LIPSA DE RĂSPUNS PSIHOGENĂ.........243 314 ...................................234 SINDROMUL “LOCKED-IN”....................................................229 Semnele oculare................................231 Diagnosticul tipului şi cauzei comei.........241 Clasificarea crizelor epileptice .........224 Hipotensiunea posturală................................................................................................................................................................227 Evaluarea clinică................................................................................................................242 CRIZE CEREBRALE NEEPILEPTICE...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................236 Etiologia epilepsiilor....................235 MUTISMUL AKINETIC.......................................................225 COMA..............................226 Anamneza......................................224 Crizele anoxice reflexe (vagale)....electrografică a crizelor comiţiale...................................................................................................................................................................242 Crizele parţiale sau focale......................... 236 EPILEPSIA...........238 Fiziopatologia crizelor comiţiale .................242 Simptomatologia clinico ............236 PROGNOSTICUL REMISIUNII DIN COMA NETRAUMATICĂ.................................228 Nivelul comei...............................................................................................................................................228 Semnele focale..................................................................................................................234 DELIRUL............................................229 Respiraţia.........................SINCOPELE CARDIACE..................................................................................................................................231 STAREA CONFUZIONALĂ.....................

........................................................266 BIBLIOGRAFIE......................................................................................311 315 ......256 Crizele hemigeneralizate..................261 Tratamentul Epilepsiei.............................................1............................244 2............................................................................. Crizele parţiale cu simptomatologie complexă ..............................260 Diagnosticul diferenţial ............................263 TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL EPILEPSIEI: ..259 CRIZE EPILEPTICE PARTICULARE .... Crize de epilepsie generalizate...............................................259 Diagnosticul pozitiv.................................................................................................................... Crize parţiale cu simptomatologie elementară..........................................................................................................................251 CRIZELE EPILEPTICE ALE COPILULUI MIC..................................................................247 3.....269 CUPRINS..........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->