Sunteți pe pagina 1din 2

Cultura generala

Cultura generala reprezinta ansamblul valorilor spirituale, provenite din toate domeniile cunoasterii si ale activitatii umane - stiinta, tehnologie, arta, economie, politica, filosofle, religie eic. - confirmate la nivel social si din perspectiva istorica. Conceptul de cultura, analizat la nivelul stiintelor socioumane, defineste "ansamblul de cunostinte si de comportamente care caracterizeaza o anumita societate". Acest concept reflecta, pe de o parte, modul de a fi al unei societati, exprimat prin diferite circuite de "comunicare a cunostintelor" si de realizare a "obiectelor simbolice care vehiculeaza valori"; pe de alta parte, continutul sau vizeaza achizitiile umane relativ stabile, dar deschise spre schimbare, care determina, in fond, cursul existentei fiecarei personalitati umane integrata in diferite domenii ale vietii sociale ( Dictionnaire des sciences humaines, , .; Dictionnaire de la sociologie, , ., . Conceptul pedagogic de cultura reflecta corelatia existenta intre cunostintele (artistice, stiintifice, tehnologice, economice, politice, filosofice, religioase etc. validate in contextul anumitor valori social-istorice si efectele formative inregistrate la nivelul dezvoltarii personalitatii umane, la diferite perioade de timp. in aceasta perspectiva "cultura reprezinta formarea sociala si intelectuala a unei personalitati umane" (Dictionnaire de laphilosophie, , . . !alorile culturale constituie resursele pedagogice de baza anga"ate in activitatea aeformaredezvoltare permanenta a personalitatii umane, in mediul scolar si extrasco-lar ( #unctiile educatiei . $xista astfel o corelatie functionala optima intre cultura de baza si personalitatea de baza, deschisa (auto perfectionarii la toate nivelurile sistemului de educatie ( %inton, &alph, . Aceasta corelatie evidentiaza importanta culturii generale care concentreaza la fiecare etapa de varsta (pre scolara, (post scolara si psihologica valorile fundamentale care asigura baza de fonnare-dezvoltare permanenta a personalitatii umane. Cultura generala anga"eaza, in plan pedagogic, noi modalitati de selectionare a continutului instruirii, care presupun pe de o parte, concentrarea asupra cunostintelor si capacitatilor de baza (stiintifice, artistice, tehnologice etc. cu valoare formativa maxima, iar pe de alta parte extinderea sferei acestora la toate nivelurile sistemului. Cultura generala reprezinta un numitor comun care sustine activitatea de educatie si de instruire la toate nivelurile sistemului. $a asigura substanta formativa a obiectivelor si a continuturilor pedagogice selectionate, actionand in calitate de' - cultura generala instrumentala - in invatamantul primar' scris, citit, calcul, introducere in studiul unor limba"e noi (informatica, limbi straine, stiinte sociale, stiintele naturii ; - cultura generala de baza - in invatamantul generai, de baza' cunostinte, fundamentale de baza( cultura generala a fiecarei discipline scolare; - cultura generala de profil - in invatamantul liceal' cunostinte de profil(pe domenii largi de cunoastere (stiinta, socio-uman, economic, tehnologic; - cultura generala anga"ata in directia culturii profesionale de nivel mediu - in invatamantul profesional' cunostinte de baza si de profil prelungite in cultura de specialitate, pe domenii profesionale largi; - cultura generala anga"ata in directia culturii profesionale complexe si de nivel inalt invatamantul superior (cunostinte de profil, aprofundate la nivel de specializare larga, dubla, tripla specializare, cu deschidere spre diferite specializari de varf .