Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaiei a Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Relaii Internaionale, tiine Politice i Administrative


Catedra tiine Politice i Administrative Re erat!

Atacul terorist de la 11 septembrie 2001


Ae ectuat! Studenta an" III #r" $%& FRIPA C'rc(elan Ala Coordonator tiini ic! Cu)b* +asile

C(iin*u ,&&-

Atacul terorist de la 11 septembrie 2001


Introducere! .a momentul dat terorismul internaional a c*p*tat valori indescriptibile printre cercurile, doritoare de a sc(imba situaia e/istent* prin intermediul actelor de sabota), distru0erilor, asasin*rilor etc" 1erorismul contemporan este total distructiv, pentru c* teroritii nu recunosc normele morale 0eneral umane i nea0* un drept esenial al omului 2 dreptul la via*" Acest apt l2a *cut pe Paul 3il4inson s* a irme c* 5teroarea se deosebete radical de alte orme de violen* nu doar prin cru6ime, ci i prin 0radul de amoralitate, prin incapacitatea de a ale0e mi)loacele de reali6are a aciunilor teroriste i prin lipsa de 77autocontrol77" 1erorismul internaional este olosirea nele0al* a orei sau a violenei, comis* de un 0rup sau de indivi6i, care se a l* 'n sr*in*tate i s'nt condui de *ri sau de 0rup*ri din a ar*, sau a c*ror activitate transcent* (otarele naionale, 'mpotriva persoanelor sau a propriet*ii, pentru a intimida sau a coercita un 0uvern, populaia civil* sau orice se0ment al acesteia, ca s*2i reali6e6e obiectivele politice sau sociale" 8n acest sens, actele de terorism internaional s'nt pre0*tite de cele mai multe ori 'ntr2n alt teritoriu dec't cel, unde e/ecutate" Ca principale orme de mani estare amintim pirateria aerian*, luarea de ostatici, r*pirea de diplomai i demnitari, pentru a c*ror eliberare se pun condiii 0rele, de ordin politic sau material, la a *ror re6olvare s'nt an0reate mai multe state" 8n materiali6area sa, terorismul internaional p*strea6* 'nsuirile oric*rui act terorist, 'ns* 'n cadrul lui se distin0 mai multe elemente! naionalitatea autorilor sau a compliciilor, naionalitatea victimeor, c*rui stat 'i aparine teritoriul unde s2au produs e ectele actului terorist, 'n ce ar* s2au re u0iat autorii, ce state concurea6* la 'nl*turarea e ectelor" .ucrarea de a* propune studierea i abordarea momentelor determinante la adresa terorismului internaional care au cau6at evenimentele din %% septembrie ,&&% precum i des *urarea a 'ns*i evenimentelor petrecute" Atacul terorist de la %% septembrie din 9e: ;or4 i 3as(in0ton continu* s* preocupe, 'n e0al* m*sur*, pe cet*enii de r'nd i pe politicieni" <ac* mai toat*
$

lumea a salutat reaciile cump*tate ale Statelor Unite ale Americii a* de atentatul sinuci0a, politicienii s'nt 'n c*utarea unor soluii e iciente de contracarare a unor aciuni similare" Sc(imb*rile tectonice 'n ar(itectura de securitate au ost determinate de cel mai odios act terorist din istoria omenirii care a cau6at SUA pierderi omeneti care s'nt comparabile cu cele su erite de c*tre acest stat 'n cel de2 al II2lea R*6boi Mondial" .a %% septembrie ,&&%, ora %-"--, un avion al unei companii aeriene americane a lovit direct unul dintre cele dou* turnuri ale celui mai mare centru comercial din lume! 3orld 1rade Center =3"1"C">, ,& de minute mai t'r6iu, un alt avion de linie lovea al doilea turn de la 3"1"C" Aa a 'nceput cel mai mare atentat terorist cunoscut 'n istorie" .a 'nc(eierea lui pa0ubele umane i materiale, 'nc* ne evaluate inte0ral, sunt imense" Au ost lovite simboluri americane! Penta0onul2 centru al puterii militare absolute, 3"1"C"2simbol al economiei de pia*, i de asemenea, m'ndria de superputere a S"U"A" 1ot simbolic, avioanele deturnate de teroriti aparineau companiilor American Airlines i United Airlines" Cele mai importante sedii i birouri ederale2Casa Alb*, <epartamentul de Stat, C"I"A" 2 au ost evacuate" ?ri cele petrecute la %% septembrie ,&&% cu SUA @ superputerea lumii, ridic* semne de 'ntrebare asupra celor ce se poate petrece cu statele mai mici *r* o industrie militar* de6voltat*A 1ra0edia din S"U"A" a 60uduit din temelii pieile inanciare" Reaciile de solidaritate au ost unanime i mondiale" Aciunea terorist* a ost cali icat* drept 5lovitur* 'mpotriva civili6aiei5, 'n timp ce aproape toat* lumea 'l considera pe ?sama bin .aden, multimilionarul saudit, drept sponsor al atentatului" 8n aa riscului unui al treilea r*6boi mondial, toat* lumea democratic* s2a coali6at 'mpotriva terorismului, care pe l'n0* destru0ere i moarte, aducea cu el i ric* de recesiune 0lobal*" <in 6iua de %% septembrie ,&&%, pentru 'nt'ia oar* 'n istorie, se vorbete despre un r*6boi declarat contra terorismului, perceput ca o problem* planetar*" <eta'ndune de scopul urm*rit mai sus voi 'ncerca, 'n limitele posibile, s* de6v*lui problema cau6elor apariiei enomenului terorismului ast*6i, at't de
B

neelucidat" .a %C decembrie %DE,, 'n cadrul ?"9"U", a ost creat un comitet special pentru terorismul internaional, care are drept principala sarcin* de a studia cau6ele enomenului terorismului i de a recomanda m*suri practice pentru reprimarea actelor de violen* i teroare" Printre cau6ele cele mai 'nsemnate ale actelor teroriste, comitetul le evidenia6* pe cele de ordin social, politic, rasial, undamentalist2reli0ios, naionalist, economic etc" 8n aceast* ordine de idei, Comitetul menionea6* urm*toarele dintre aceste cau6e! politica de dominaie, e/pansiunea i (e0emonia, dicriminarea rasial*, politica de apar(eid, olosirea orei 'n relaiile internaionale i violarea independenei politice, a suveranit*ii naionale i inte0rit*ii teritoriale a statelorF amestecul 'n treburile interne ale altor state, teroarea 'n mas*F e/odul orat al populaiei persecutateF meninerea unei ordini economice internaionale in)uste i inec(itabileF e/ploatarea str*in* a resurselor naturale naionaleF distru0erea sistematic* de c*tre o putere str*in* a populaiei, lorei, aunei, mi)loacelor de transport, a sineturilor economiceF violarea drepturilor politice, economice i sociale, violarea sistematic* a drepturilor omului, arest*rii 'n mas*, utili6area torturilor i represaliilor, s*r*cia, oametea, mi6eria i rusr*rile" .a aceste cau6e ar putea i ad*u0ate i altele cum ar i instalarea la putere 'n unele *ri a unor re0imuri totalitare sau dictatoriale, 'nvr*)birea 'ntre cet*eni de reli0ii i naionalit*i di eriteF apariia i de6voltarea curentelor idealist2 ataliste, oma)ul, criminalitatea, violena, tra icul ilicit de arme etc" ? alt* cau6*, i poate cea mai important*, o constituie le0*turile terorismului cu anumite state, 0uverne i servicii secrete, manipularea de cele mai multe ori 5invi6ibil*G a enomenului terorist ca i a teroritilor de c*tre acestea prin intermediul serviciilor secrete, 'n scopul r'n*rii ascensiunii orelor democratice, ale p*cii i pro0resului" Propunerile avansate 'n acest sens s'nt multiple" 1otui cercurile care s2au pronunat pentru m*suri militare necu0etate i radicale de contracarare nu i2au impus punctul lor de vedere" 9ici 'n Europa i nici 'n America" <in numeroasele sonda)e e ectuate 'n ultima vreme re6ult* c* i cet*enii 'nclin* spre cump*tare, dei un se0ment cov'ritor al populaiei din lumea occidental* s2a
-

pronunat pentru o aciune de pedepsire i ani(ilare a centrelor terorismului internaional" 8n acest conte/t se 'nscriu i sonda)ele din #ermania, din care potrivit 6iarului SHddeutsc(e Ieitun0, din %-"&D"&% re6ult* c* -E la sut* din populaie s'nt 'n avoarea unei aciuni militare a Statelor Unite, dar 'n acelai timp un num*r similar este 'mpotriva particip*rii RF#2ului la o aciune militar* comun*" Potrivit unui alt sonda), e ectuat de postul particular de televi6iune 9 ,B =la %J"D">, JD la sut* din cei c(estionai s2au pronunat pentru o participare militar* a #ermaniei la o aciune de pedepsire 'ndreptat* 'mpotriva terorismului internaional" Pornind de la di eritele sonda)e destul de contradictorii e ectuate 'n mai multe *ri occidentale, lin0vistul american 9aom C(oms4K a ormulat anumite re6erve susin'nd c*! ?pinia public* este dominat* de ocul provocat de atacul terorist, de m'nie i de team*F totui ea nu reacionea6* 'ntr2un mod at't de uni ormi6at i de isteric, precum s2 ar putea deduce din unele relat*ri" Un atac necump*tat ar duce la consolidarea orelor represive at't 'n vest c't i2n lumea islamic*" Scopul nem*rturisit al aciunilor terorist2 undamentaliste este tocmai mobili6area orelor anti2occidentale 'ntr2o coaliie 'mpotriva vestului" .a o prim* vi6iune a propunerilor de contracarare a terorismului, avansate de statele 0ata de a contracara aciunile teroriste, s2ar putea a)un0e la conclu6ia c* demnitarii acestor state sunt pe cale s* 'n0r*deasc* libert*ile civice cu scopul de a consolida si0urana cet*enilor" 1eama oamenilor de atacuri teroriste con er* un 0rad de credibilitate mai mare in6teniilor de contracarare, dei ele reduc, *r* 'ndoial*, anumite libert*i civice 0arantate de c*tre sistemul democratic pe care se ba6ea6* statul de drept" Acceptarea acestor propuneri de c*tre ma)oritatea populaiei occidentale poate i e/plicat* din punct de vedere psi(osocial" Aa de pild*, DJ la sut* dintre 0ermani s'nt de acord cu 'n*sprirea controalelor pe aeroporturiF C& la sut* se pronun* pentru reintroducerea controalelor la rontierele statelor Sc(en0en, JE la sut* s'nt pentru o suprave0(ere2video a spaiului public, iar BB la sut* s'nt de acord cu interceptarea convorbirilor tele onice" 8ntre0ul pac(et de m*suri care urmea6* s* intre 'n vi0oare 'n
J

Uniunea European* ar putea i perceput, pe de alt* parte, ca o subminare a transparenei democratice i a proteciei s erei private" Flu/ul nestin0(erit al datelor strict private spre o iciile serviciilor secrete, spre poliie sau procuratur* corespunde scenariilor ima0inate de autorii unor utopii ne0ative" Acel tra0ic %% septembrie ,&&% a sc(imbat lumea" Potrivit politolo0ului britanic 1imot(K #arton As(, de abia acum a 'nceput secolul LLI" 9imic nu va mai i aa cum a ost, aici se ascund nu numai noile opiuni pentru strate0ii antiteroriste, ci i teama lumii civili6ate a* de orma modi icat* a con runt*rilor violente" Re6ultatele sonda)elor citate s'nt simptomatice pentru 'nceputul unor sc(imb*ri de atitudine a* de percepia dialecticii civism2etatism" ?menirea nu este molipsit* de terorism, acesta iind doar o consecin*, iar recur0erea doar la ora armat* 'n vederea combaterii lui poate i comparat* cu 'ncercarea unui medic de a trata ec6ema provocat* de antra/ pe calea amput*rii unei p*ri din or0anismul uman" .umea este molipsit* de cupiditate, minciun* i de dorina de a )udeca pe toi i tot" <e aici vin ne'nele0erile care dau natere inteniilor de r*6bunare i de aici pornete cercul vicios 'n care )udec*torii devin )udecai, iar sancionaii 2 cei care pronun* verdictul i 'l duc la aplicare" 8n continuare putem meniona c* una din amenin*rile terorismului contemporan, ivit* dup* atentatele petrecute din %% septembrie, i care este caracteristic* multor state, o constituie creterea continu a pericolului social at't pentru relaiile internaionale, c't i pentru or'nduirea constituional* i drepturile cet*enilor" Factorii de ba6* ce determin* creterea pericolului terorismului sunt! M creterea 0eneral* a e/tremismului politicF M antrenarea e/tins* a p*turilor i 0rup*rilor considerabile ale populaiei 'n di erite mic*ri ale e/tremismului politicF M utili6area pe lar0 de c*tre terorism a ormelor deosebit de periculoase i metodelor politice de violen* =de e/emplu aa2numitul terorism de mas*> i creterea potenialului de utili6are a mi)loacelor cu e ect distru0*tor 'n reali6area actelor teroriste, la care pot recur0e e/tremitii 'n unele situaiiF
E

Msc(imbarea tacticii or0ani6aiei teroriste de di erit* orientare politico2 ideolo0ic* 'n ce privete ale0erea 'n calitate de obiectiv al utili6*rii orei sau amenin*rii a* de cet*enii, care nu sunt adversari politici ai teroritilor" ? alt* ameninare a terorismului contemporan este extinderea bazei sociale, antrenarea 'n activitatea e/tremist* politic* a unei p*ri considerabile a populaiei, apt care provoac* ca aceast* ba6* social* s*2i e/tind* aciunile violente asupra celei panice ani(il'ndule drepturile lor undamentale" Aceast* tendin* este 'nsoit* de activi6area enomenelor teroriste, reali6area actelor de violen* de 'nalt* intensitate, crearea unei in rastructuri imense, asi0urarea material* te(nic* a or0ani6aiilor teroriste" Printre amenin*rile de ba6* ale terorismului trebuie menionat* i dobndirea de ctre terorism a unui caracter statornic n viaa politic actual, devenind i un fenomen relativ stabil n procesul dezvoltrii societii. 1erorismul 'n ultimele decenii s2a trans ormat nu numai 'ntr2un enomen rNsp'ndit al relaiilor social2 politice 'n re0iunile de ba6* ale lumii, dar i a c*p*tat o stabilitate social*, dei s2au *cut toate str*duinele at't pe plan intern, c't i la nivelul comunit*ii internaionale pentru locali6area i e/terminarea lui" .upta cu terorismul internaional la momentul actual se limitea6*, 'n 0eneral, la m*surile )uridice i de or* cu caracter preventiv i represiv i este orientat* cu pre erin* contra or0ani6aiilor teroriste e/istente i altor subiecte de activitate terorist*, cu alte cuvinte, contra evenimentelor politice, ap*rute 'n urma proceselor subiective i obiective determinate" Prin urmare, o ast el de or0ani6are 'n po ida unui ir de cau6e, nu poate avea anse de succes" Aceast* lupt* nu a c*p*tat, 'nc*, un caracter comple/ i pNn* la moment nu este orientat* la in luenarea condiiilor sociale, ce dau natere terorismului sau care 'l avori6ea6*" +orbind despre i6voare noi ale terorismului, iind un proces de lun0* durat*, trebuie de menionat i apariia s erelor noi de presiune social* 'n *rile, unde are loc procesul trecerii de la o or'nduire social* la alta i apariia unor noi contradicii internaionale 'n condiiile instaur*rii lumii monopolare" 8n aceste ca6uri drepturile omului sunt cel mai uor posibile de ameninat, ceea ce o i ac teroritii"
C

Una din cele mai observate tendine ale terorismului este complicarea coninutului i formelor acestora, care atin0e toate elementele ce constituie acest enomen social2politic" Acest proces constituie re6ultatul in luenei di eritor actori dup* caracter i importan*, i anume! 'nteirea continu* i 'nmulirea contradiciilor i con lictelor socialeF antrenarea 'n lupta politic* a numeroaselor p*turi ale populaiei, a multiplelor mic*ri social economice din di erite state ale lumiiF r*spNndirea activ* a ideolo0iei e/tremismului socialF revoluia te(nico2 tiini ic* 'n di erite ramuri ale vieii, inclusiv 'n s era producerii mi)loacelor cu e ect distru0*tor" <e6voltarea terorismului contemporan, 'ndeosebi dup* %% septembrie ,&&%, este 'nsoit* de acumularea practicii or0ani6atorice i tactice de utili6are a ormelor eseniale 'n activitatea terorist*, sc(imb de e/perien* 'ntre structurile e/tremiste de aceeai orientare politicoideo2lo0ic*, r*spNndirea lui activ* 'n mediul populaiei de o orientare e/tremist*" Un pericol exclusiv prezint tendina integrrii terorismului i criminalitii organizate att la ni vel internaional, ct i intern. Pe de o parte, 0rup*rile criminale or0ani6ate recur0 la teroare sau la serviciile 0rup*rilor teroriste pentru terori6area i in luenarea repre6entanilor puterii i sabotarea planurilor lor 'n scopul meninerii pe plan politic a unor ore politice convenabile sau, dimpotriv*, 'nstr*inarea unor ore politice din structurile de conducere, pentru a in luena opinia public*, comportamentul ale0*torilor prin intermediul or0ani6*rii companiilor de terori6are a militanilor publici i or0ani6aiilor politice adversare teroritilor, c't i destabili6area situaiei 'ntr2o re0iune sau alta, crearea unei ambiane avorabile de comitere a crimelor i esc(ivarea de la r*spunderea pentru ele" Pe de alt* parte, 0rup*rile i or0ani6aiile teroriste, tot mai des s*v'resc in raciuni de sine st*t*tor, c't i 'n contact cu ormaiunile criminale bine or0ani6ate, 'n scopul primirii unor mi)loace materiale i inanciare, necesare pentru asi0urarea activit*ii teroriste" Cone/iunea inanciare, materiale i operative ale terorismului, 'nt*rirea terorismului cu criminalitatea or0ani6at* duce spre l*r0irea considerabil* a posibilit*ilor in rastructurii acestuia"
D

.a tendinele de ba6* ale terorismului contemporan se atribuie i sporirea nivelului de organizare a lui, care se e/prima 'n crearea unor sisteme relativ stabile a di eri tor structuri teroriste, 'n ormarea doctrinelor politico2ideolo0ice pentru utili6area teroarei 'n scopuri politice, c't i 'n realizarea actelor teroriste comise cel puin de c*tre structurile e/tremiste sistematic i pl*nuit" 1endina 'n cau6* intensi ic* substanial pericolul terorismului i ine, 'n primul rNnd, de urm*toarele 'mpre)ur*ri! M M 'n lupta politic* at't pe arena internaional*, c't i 'n interiorul statului este e/istena unor relaii strNnse 'ntre or0ani6aiile teroriste, diversele mic*ri i permanent i activ utili6at* metoda teroarei, obiectul iind nemi)locit omul" structuri politice, ce au ap*rut 'n ultimele decenii 'n ba6a ideilor naionale, reli0ioase, c't i 'n ba6a ideilor radicale de st'n0a i de dreapta, ce au o in luen* direct* sau indirect* la orientareF M'n activitatea multor or0ani6aii teroriste persist* determinarea unor scopuri i sarcini politice complica te i care necesita termen 'ndelun0at pentru reali6are" Printre tendinele de contracarare ale terorismului contemporan dup* %% septembrie ,&&% un mi)loc aparte 'i revine bloc*rii or0ani6aiilor teroriste la nivel internaional. Este vorba despre stabilirea i reali6area colabor*rii 'ntre structurile apropiate sau identice 'n po6iii politico2ideolo0ice, ast el 'ntre acestea apare o )onciune ideolo0ic* i politic*" 1eroritii di eritor or0ani6aii susin contacte sistematice, ac unul altuia servicii de orice 0en, pre6int* in ormaii necesare, armament, ad*posturi, 'mpreun* se antrenea6* i reali6ea6* operaiuni teroriste internaionale, av'nd sarcina de a cau6a daune unui stat str*in, 'n spatele acestor or0ani6aii, adesea, se ascund statele cointeresate 'n acest lucru, manipul'nd operaiunile teroritilor cu a)utorul serviciilor speciali6ate ale lor" Al*turi de tr*s*turile indicate, or0ani6aiile teroriste nu pre6int* ca mai 'nainte 0rup*ri de complotiti, anatici, ci concerne 'ntre0i, unde e/ist* divi6area intern* a munciiF dotate cu depo6ite, tipo0ra ii, laboratoare, ad*posturi, 'ntreprinderi rentabile" Ei utili6ea6* e/periena militar* novatoare, mi)loace de transport contemporan, etc"
%&

<eci voi observa c* spre ce nu ar tinde terorismul contemporan, aciunile sale, nollens vollens se intercalea6* cu drepturile omului ca o realitate ce se e/tinde asupra tot arealul e/istenei umane, care repre6int* o punte de trecere spre (aos, i 'ntru reali6area c*ruia teroritii ac inva6ii asupra acelorai drepturi ale omului ne *c'nd nici o delimitare" Concluzii! Atentatele de la 3orld 1rade Center, Penta0on i situaia internaional* e ervescent* creata dup* acestea au reactuali6at discuii asupra terorismului internaional i metodelor de contracarare a lui, structurii 0lobale de putereF sinta0me i pro eii" Reactuali6area lor se produce pe ondul unor metamor o6e pro unde care probea6* capacitatea statelor lumii de a se adapta la con i0urarea noii con)uncturi internaionale"

%%