Sunteți pe pagina 1din 18

Aurel erban Cura practic de limba italian

Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI


ALLEGATO: LA LINGUA ITALIANA IERI E OGGI
Scurt prezentare istoric
Limba italian este una dintre limbile r!manice "alturi de r!m#n$ %rance&$ spani!l$
p!rtu'(e& etc)* care la +nceputuri$ cam +n prima parte a primului mileniu de dinaintea lui
Crist!s$ era ,!rbit de -ranii .i ci!banii unui mic terit!riu din prea/ma R!mei$ la sud de
Tibru) Aceasta se c!ns!lidea& trans%!rm#ndu0se dintr0un limba/ relati, srac$ de care se
%!l!sea mica 'rupare uman$ +ntr0! limb c!mplex .i ,ariat) 1n decursul c#t!r,a 'enera-ii
R!ma cun!a.te ! puternic cre.tere +n %!r-e .i imp!rtan-$ iar terit!rrile !cupate de r!mani
Italia$ 2allia$ peninsula Iberic$ A%rica septentri!nal$ 3acia au %!st r!mani&ate) La t!ate
acestea a c!ntribuit .i %aptul c cea mai mare parte a p!pula-iil!r aut!(t!ne au ,&ut +n r!mani
nu numai pe cucerit!ri$ ci .i pe purtt!rii unei ci,ili&a-ii superi!are$ ast%el +nc#t limba latin a
%!st repede acceptat) At#ta ,reme c#t a durat imperiul r!man$ limba latin a %!st scris .i
,!rbit pe t!ate terit!rrile !cupate$ pstr#ndu0.i structura %undamental c(iar .i +n peri!ada
cre.tinismului) 3ar$ dup cum se .tie$ +n sec!lul al 40lea d)C) R!ma a %!st c!n%runtat$ printre
al-i %act!ri$ .i cu in,a&iile p!p!arel!r mi'rat!are .i ap!i d!b!r#t) 5r'ani&area unitar a .c!lii
.i a administra-iei imperiului$ care %unc-i!nase per%ect .i reu.ise s men-in p#n atunci
nealterat ni,elul lin',istic$ s0a prbu.it) Ca urmare$ limba .i0a sc(imbat aspectul t!cmai
pentru c .c!ala +ncepea s dispar sau$ !ricum$ s de,in un pri,ile'iu pentru cei pu-ini)
Ace.tia au c!ntinuat +n realitate s se %!l!seasc de acel 6serm! ele'antis6 +n timp ce p!p!rul
se %!l!sea de ! limb destul de +ndeprtat de latina clasic .i care era din ce +n ce mai
di%eren-iat de la ! &!n la alta: este ,!rba de limba latin ,ul'ar)
3e exemplu$ limba clasic pstra cu,inte ca equus, os, ignis, edere +n timp ce latina
p!pular %!l!sea pentru acelea.i n!-iuni cu,intele caballus, bucca, focus, manducare$ %!rme
pe care le recun!a.tem cu u.urin- +n c!resp!ndentele italiene.ti cavallo, bocca, fuoco,
mangiare. Este deci demn de re-inut %aptul c limba italian nu deri, direct din latina clasic
ci din cea ,!rbit +n p!p!r$ limba latin ,ul'ar$ care +ntre timp a asimilat un imp!rtant numr
de cu,inte preluate %ie din limba p!pula-iil!r sub/u'ate de ctre r!mani$ +n special limba
'reac$ %ie din aceea a p!pula-iil!r in,adat!are) 7entru prima %a& se p!t da exemple de
cu,inte 'rece.ti ce au ptruns +n limba latin .i ap!i +n italian ca: poesia, filosofie, aria,
lampada, tappeto; +n peri!ada cre.tin alte cu,inte 'rece.ti ptrund +n latin$ ap!i +n italian:
chiesa, apostolo, martire) 1n etapa a d!ua p!p!arele mi'rat!are au +mprumutat limbii latine
cu,inte ca albergo, guardia$ ce s0au pstrat .i +n italian .i care au %!st preluate de la '!-i8 din
limba l!n'!bar&il!r se recun!sc: guancia, guanto, guarire, ardire .)a)m)d) 3e0a lun'ul
sec!lel!r limba latin ,ul'ar a trecut prin numer!ase trans%!rmri: a.a de pild s0au pierdut
c!ns!anele %inale ca s dm d!ar un sin'ur exemplu din %!netic$ %ra&a se sc(imb .i ea$ +n
sensul c rela-ia dintre di%eritele pr-i de ,!rbire nu mai este indicat de desinen-e$ ci de
artic!le .i pr!p!&i-ii) Muta-iile acestea au %!st +n numr at#t de mare +nc#t +n prea/ma anului
9::: p!pula-ia Italiei ,!rbea ! latin cu t!tul di%erit de ade,rata$ clasica limb latin: se
nscuse limba italian)
Este peri!ada +n care pe terit!riul Italiei cele d!u limbi c!exist: cea clasic se
%!l!se.te cu precdere +n uni,ersit-i$ +n mnstiri .i ca limb unic +n d!cumente scrise$ dar
de/a este ! limb m!art$ .i cea ,!rbit de p!p!r$ care nu mai p!ate s +n-elea' .i cu at#t mai
pu-in s se %!l!seasc de latina clasic) 3e aici re&ult nu pu-ine inc!n,eniente de !rdin
practic .i cultural: marea mas a p!pula-iei nu +n-ele'e semni%ica-ia unui /urm#nt$ a unei
9
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
in,entarieri$ a unei ru'ciuni$ spuse +nt!tdeauna +n latin etc)$ a.a +nc#t$ din pur necesitate$
+ncep s apar +n sec!lele ;$ ;I +n n!ua limb ,ul'ar$ adic +n limba italian$ di%erite
c!ntracte$ in,entare$ %!rmule de /urm#nt pentru ca !amenii din p!p!r s p!at +n-ele'e
c!n-inutul acest!ra) 3e.i latina clasic c!ntinu s %ie$ +n sec!lele urmt!are$ unica limb
scris$ limba ,ul'ar 0adic italiana +ncepe s ptrund .i +n scriere) 7e de alt parte trebuie
s amintim c +n peri!ada de d!mina-ie a l!n'!bar&il!r$ p!pula-ie c!b!r#t din n!rdul
2ermaniei$ %useser distruse re-eaua .c!lar .i cea administrati,$ %apt ce a determinat ca
Italia s treac prin m!mente 'rele) 7r!%es!rul I'na&i! Baldelli a%irm c +n aceast peri!ad
multe !ra.e au %!st distruse sau prsite$ iar ceea ce mai rm#nea din marea cultur latin din
trecut$ cu 'reu s0a putut sal,a +n c#te,a mnstiri benedictine) Rela-iile c!merciale .i
administrati,e dintre di%eritele re'iuni de,in din ce +n ce mai ane,!i!ase8 %iecare centru tinde
s duc ! ,ia- independent %a- de celelalte re'iuni 6in un<anarc(ia e in un dis!rdine c(e si
pr!tra''!n! a lun'!8 !'ni citt=$ !'ni paese si all!ntana lin'uisticamente dal latin! e insieme
si all!ntana dai centri ,icini) E< >uest! il m!ment! in >ui le di%%eren&e %ra re'i!ne e re'i!ne
c!mincian! a %arsi e,identi6) 3eci Italia se c!n%runta +nc de pe atunci cu un aspect speci%ic al
e,!lu-iei limbii$ aspect care c!ntinu s %ie caracteristic .i +n &ilele n!astre$ anume$ existen-a
numer!asel!r dialecte pe +ntre' terit!riul 7eninsulei) 1n sec!lul al ;III0lea s0a mani%estat +n
r#ndurile +n,-a-il!r tendin-a de a ridica pr!priul dialect la ran'ul de limb italian scris
"p!e-ii 6.c!lii siciliene6$ p!e-ii din ?mbria %ranciscan$ sau cei dinB!l!'na*8 dar la ba&a
limbii italiene pe care ! cun!a.tem ast&i se a%l !pera lui 3ante Ali'(ieri din @l!ren-a$
Divina Comedie) 1ntr0ade,r$ 3ante .i0a scris p!emul +n dialect t!scan$ .i cum In%ernul$
7ur'at!riul .i 7aradisul au %!st c!piate de nenumrate !ri .i rsp#ndite +n t!at 7eninsula$
dialectul t!scan a cun!scut ! mare rsp#ndire nu numai +n T!scana) Ap!i al-i d!i %l!rentini$
@rancesc! petrarca .i 2i!,anni B!ccacci! scriindu0.i !perele t!t +n dialect t!scan$ aceasta se
,a impune litera-il!r italieni) 3e acum +nc!l! ,!r a,ea l!c de&bateri re%erit!are la necesitatea
crerii unei limbi unitare italiene) A urmat un lun' pr!ces de trans%!rmare a dialectului
%l!rentin0t!scan +n limba na-i!nal italian .i de +mb!'-ire cu elemente din celelalte dialecte
ale 7eninsulei) 3ar +ntruc#t Italia nu p!seda un centru p!litic$ ec!n!mic .i administrati,
c!mun$ au c!ntinuat s existe +n paralel .i celelalte dialecte p#n la unirea p!litic a Italiei din
9AB:) 3up unire aceast situa-ie nu a,ea cum s +ncete&e$ dar c!ndi-iile .i e,enimentele
interne ale Italiei au !%erit p!sibilitatea un!r rela-ii t!t mai str#nse +ntre italieni di%eritel!r
re'iuni ale 7eninsulei .i ale insulel!r Cicilia .i Cardinia) Acest pr!ces de ni,elare lin',istic
este +n plin e%er,escen- .i +n &ilele n!astre$ cci dialectele sunt %!arte mult +n u& .i$ +n ciuda
%aptului c dialectele +.i pierd din ce +n ce mai mult numrul de ,!rbit!ri$ acestea determin
existen-a unui puternic bilin',ism: limba na-i!nal se %!l!se.te +n !ca&ii !%iciale$ +n timp ce
dialectul c!ntinu s %ie limba %amiliar .i %amilial a %iecruia$ indi%erent de 'rupul s!cial din
care %ace parte)
Aspecte ale limbii italiene c!ntemp!rane
Ce p!ate a%irma c dintre t!ate -rile de limbi r!manice Italia este -ara care cun!a.te !
mare ,arietate lin',istic) @en!menul este urmt!rul: +n &ilele n!astre %!l!sirea dialectel!r a
sc&ut mult$ at#t +n r#ndul 'enera-iil!r tinere "mul-i dintre ace.tia nu cun!sc del!c pr!priul l!r
dialect*$ c#t .i +n marile centre urbane8 pe de alt parte$ anumite dialecte c!ntinu s %ie
prep!nderente +n anumite &!ne8 de pild la 4ene-ia$ unde nu exist un tra%ic rutier intens$
p!pula-ia se %!l!se.te de dialect +n apr!ape t!ate +mpre/urrile8 sau dac la l!cul de munc se
+nt#lnesc mai multe pers!ane din acela.i sat$ sau din sate +n,ecinate$ dialectul de,ine mi/l!c
!bi.nuit de c!municare8 de asemeni dialectul este pre&ent +n trenurile l!cale$ +n c!n,!rbirile
tele%!nice$ +n %amilie) 1n mare$ se p!ate a%irma c +n Italia de a&i limba ce se %!l!se.te &i de &i
D
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
+n %amilie .i la l!cul de munc este dialectul .i nu limba na-i!nal) 1ns trebuie subliniat %aptul
c dialectele pre,alea& d!ar +n limba ,!rbit8 +n scris este %!l!sit apr!ape exclusi, limba
italian) 3e n!tat .i %aptul c ! min!ritate de circa BE din p!pula-ia Italiei se exprim numai
+n dialect$ +n timp ce marea ma/!ritate a italienil!r este +n realitate bilin',
7re&entm mai /!s textul unui c#ntec pr!,enit din dialectul triestin:
La nova Bora
E anc(e el tran de 5pcina
xe nat! dis'ra&ia:
,i'nind! &! per Cc!rc!la
<na casa el 'a ribalt=
B!na de 3i!
c(e iera 'i!rn! de la,!r
e drentr! n! '(e iera
c(e<l p!,er! %renad!rF
E c!me la b!ra c(e ,ien e c(e ,a
i dixi c(e<l m!nd! se 'a ribalt=)
c!ala$ presa$ radi!0tele,i&iunea au ! imp!rtant c!ntribu-ie la pr!p.irea limbii
na-i!nale) Ast&i exist tendin-e de ni,elare lin',istic at#t +n pr!nun-are c#t .i +n lexic .i +n
'ramatic) 1n lexic exist tendin-a ca anumite elemente dialectale s se inte're&e +n limba
italian intr#nd +n ,!rbirea c!mun: dar trebuie subliniat un anumit aspect$ .i anume %aptul c
italiana +n u& la 7alerm! este di%erit de aceea +ntrebuin-at la 2en!,a$ de pild) I) Bandelli
c!nsider c de data asta este ,!rba de un lexic pr!,incial$ nu dialectal8 de exemplu$ pentru
n!-iunea de 6apartament6 +nt#lnim mai multe %!rme: appartamento +n centrul Italiei$ quartiere
+n T!scana$ ?mbria$ L!mbardia$ quartino +n sud$ alloggio +n 7iem!nt8 pentru ,erbul 6a bate6
+nt#lnim picchiare +n &!na T!scana$ menare +n &!na ?mbriei$ pestare +n &!na R!mei$ battere
+n n!rd8 pentru n!-iunea de 6tinic(i'iu6 putem a,ea stagnino +n ?mbria$ stagnaro la R!ma$
lattoniere +n sud .i trombino la @l!ren-a) ?n alt aspect asupra cruia -inem satra'em aten-ia
este ptrunderea cu,intel!r de !b#r.ie dialectal +n limba italian literar: este ca&ul lui
grissino pr!,enit din 7iem!nt$ dar rsp#ndit +n t!at Italia .i nu numai8 sinta'ma dare un - 6a
repr!.a6 se %!l!sea +n limba/ul ar'!tic al s!lda-il!r din 7iem!nt8 ast&i este cun!scut +n
+ntrea'a Italie cu sensul de 6a certa pe cine,a6) Il panettone c!&!nac pr!,ine din dialectul
milane&$ dar ast&i cu,#ntul este cun!scut .i dinc!l! de 'rani-ele Italiei8 acela.i lucru se p!ate
spune despre pizza pr!,enit din dialectul nap!litan sau %!rmula de salut ciao$ pr!,enit din
dialectul ,ene-ian) Ciao nu este altce,a dec#t cu,#ntul latin sclavus care +n sec!lul al ;4III0
lea %cea parte din sinta'ma schiavo di vostra signoria illustrissima. Carl! 2!ld!ni %!l!sea +n
c!mediile sale +n l!c de cu,#ntul italian schiavo$ cu,#ntul dialectal ,ene-ian sciao8 prin
cderea c!ns!anei ini-iale a de,enit ciao$ iar +n r!m#ne.te are c!resp!ndent per%ect +n %!rma
re'i!nal de salut servus)
i exemplele s0ar putea +nmul-i) 1n 'ramatic se !bser, anumite di%eren-e re'i!nale +n
ceea ce pri,e.te c!nstruc-iile ,erbale: +n T!scana timpurile passato prossimo .i passato
remoto se %!l!sesc +n m!d n!rmal +n %unc-ie de situa-ie$ pe c#t ,reme +n sud este %!l!sit cu
precdere passato remoto$ iar +n n!rdul Italiei este +ntrebuin-at apr!ape +n exclusi,itate
passato prossimo) Este +ns ade,rat c +n 'eneral limba c!mun are tendin-a de simpli%icare
.i de ale'ere a %!rmel!r ce ar trebui s %ie impuse ca %!rme unice t!cmai spre a c!ntribui la
G
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
pr!cesul de uni%icare lin',istic) Lucrul nu e u.!r de reali&at$ dac -inem seama .i de %aptul c
dup al d!ilea r&b!i m!ndial$ dar +n special +n ultimele d!u decenii$ limba italian este
%!arte desc(is %a- de cu,intele strine %rance&e .i$ +n m!d special$ en'le&e +n dauna
limbii na-i!nale) Iat pentru care m!ti, .c!ala$ presa$ cinemat!'ra%ul$ radi!ul$ tele,i&iunea$
teatrul$ .i nu +n ultimul r#nd literatura$ au menirea de a c!ntribui +n m!d c!n.tient .i deliberat
la pr!p.irea limbii na-i!nale italiene)
Stiluri funcionale
1n cadrul stilului beletristic putem desprinde cu u.urin- ce cu,inte .i structuri
sintactice cu ,al!are expresi, sunt caracteristice unuia sau altuia dintre p!e-ii$ pr!&at!rii sau
dramatur'ii peninsulari$ ce ar(aisme putem +nt#lni$ c#t de numer!ase sunt ne!l!'ismele .i
re'i!nalismele ptrunse +n limba literar italian) M!delele pe care le pre&entm acum +ns nu
sunt caracteristice limbii na-i!nale$ ci anumit!r dialecte$ pentru ca citit!rul r!m#n s0.i p!at
%ace ! idee de di%eren-ele ce exist +n scris +ntre limba italian .i cea a dialectel!r) @iecare
exemplu de dialect ,a %i +ns!-it de transpunerea lui +n limba italian c!ntemp!ran)
Dialect din mprejurimile oraului Padova
M! d+me un pu!<8 missir @rancesc! Cpetrarca m! n! nassHl! in @i!rentinariaI M!
cancar<JF E perc(H el %! mal c!ntent! a esser'(e nassK$ c(e<l ,!rae essere nassK in sul 7a,an$
el '(e ,ene a stare$ e c(e m!rL$ e '(e ,!lse essere s!tterJ$ e sL n! %! bu%%a ne capeleta8M
ranspunere:
Ma ditemi un p!<8 messer @rancesc! 7etrarca n!n nac>ue e'li in @iren&eI Canc(er!
"cancer*$ J c!sLF E perc(H %u malc!ntent! a esserci nat! perc(H a,rebbe ,!lut! essere nat! nel
7a,an! "&!na din prea/ma !ra.ului 7ad!,a*$ ci ,enne a stare$ e ci m!rL$ e ci ,!lle essere
s!tterat!$ e si n!n %u burla "'lum* nH err!re8M
Dialect din provincia Potenza
A ppiccuele et= a''e purtate sJmbe$ %accime ar= le tLerre$ scLie sJmbe cu u
mule$ carresci=,eme la pa'lie$ carresci=,eme re ''rane$ senLiem a ru ,NsO$ a Mmundicc(ie$ e
dd= %acLieme dui ,ia''e a lu iurne8M
ranspunere:
A picc!la et= (! p!rtat! Pcaric(iQ sempre$ %ace,am! arare le terre$ anda,! sempre c!l
mul!$ carica,am! pa'lia$ carica,am! il 'ran!$ ,eni,am! al b!sc!$ a M!nticc(i!$ e l=
%ace,am! due ,ia''i al 'i!rn!
Dialect veneian
ranspunere:
Nei campi n! 'era piK <na spi'a Nei campi n!n c<era una spi'a
el s!l brusa,a su la %ame dei bracianti) il s!le brucia,a sulla %ame dei braccianti)
Le radi! &i'a,a 'uera ai c!munisti Le radi! 'rida,an! 'uerra ai c!munisti
c(e n! i ,!le,a le %abric(e sarae c(e n!n ,!le,an! c(iudere le %abbric(e
i d!manda,a 'iusti&ia$ 'iusti&ia e d!manda,an! 'iusti&ia$ 'iusti&ia
su la tera brusada dal s!l e da la %ame) sulla terra bruciata dal s!le e dalla %ame)
"R!man! 7ascut!*
R
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
Dialect napolitan
ranspunere:
Nu piane%%!rte<e n!tte ?n pian!%!rte nella n!tte
s!na$ luntanamente) su!na$ l!ntanamente
e<a museca se sente e la musica si sente
pe ll<aria suppiraM per l<aria s!spirareM
Ma sulitari! e lent! Ma s!litari! e lent!
m!re <! muti,u antic! mu!re il m!ti,! antic!
se %a cc(iK cup! <! ,ic! e rende piK cupa la ,ia
dint<a ll<!scurita) dentr! l<!scurit=)
"Cal,at!re di 2iac!m!*
Dialect roman
ranspunere:
L<!m! e la Ccimmia L<u!m! e la Ccimmia
L<!m! disse a la scimmia L<u!m! disse alla scimmia
0 Cei brutta$ dispett!sa 0 Cei brutta$ dispett!sa
Ma c!me sei ridic!laF Ma c!me sei ridic!laF
Ma >uant! sei curi!saF Ma >uant! sei curi!saF
Suann<i! ti ,ed!$ rid! Suand! i! ti ,ed!$ rid!
Rid! nun se sa >uant!F Rid! n!n si sa >uant!F
La Ccimmia disse: 0 C%id!F La Ccimmia disse: 0 C%id!F
T<ariss!mi/! tant!FM Ti rass!mi'li! tant!FM
"Taritina 2(erman$ R!dica C#rbu$ 2ramatica limbii italiene*
LA LINGA ! LA S"#$IA
Dal latino all%italiano
L%italiano attuale deriva dal latino o& me'lio& ( il frutto della costante evoluzione
del latino parlato attraverso i secoli$ ci!J dei lun'(i incessanti mutamenti cui il latin! J
andat! inc!ntr! sulla b!cca dei parlanti$ in c!nc!mitan&a c!n il mutare della ,ita ec!n!mica$
s!ciale e p!litica e per e%%ett! di una ,asta serie di %en!meni lin'uistici e n!n s!l! lin'uistici)
Il latino& una lin'ua indoeuropea
Il latino era$ !ri'inariamente$ la lin'ua dei Latini$ un picc!l! p!p!l! c(e int!rn! al
9G:: a,anti Crist! si era stabilit! nell<Italia centrale$ nella pianura a sud del Te,ere)
7ast!ri$ a'ric!lt!ri e 'uerrieri$ i Latini %ace,an! parte di un ,ast! cepp! "'rup$
'rupare* di p!p!li$ i c!siddetti Indoeuropei) Suesti p!p!li eran! !ri'inariamente stan&iati
"stabilite* nelle pianure dell<Eur!pa centr!0!rientale$ tra il 3anubi! e il 4!l'a$ ma a partire
dalla %ine del III millenni! a,anti Crist! alcuni si staccar!n! dal nucle! !ri'inari! e si
sparser! in ,arie dire&i!ni$ alla ricerca di nu!,i insediamenti)
?n 'rupp! di essi$ c!stituit! da Ittiti e !reci si sp!stN ,ers! sud e !ccupN l<Asia
Min!re e la 2recia) ?n altr! 'rupp! si diresse ,ers! 5riente e p!rtN all<insediament! in India
e in 7ersia de'li Indiani e dei "ersani) In%ine$ int!rn! al 9G::09R:: a,anti Crist!$ un ter&!
'rupp! si m!sse ,ers! l<Eur!pa !ccidentale: alcuni p!p!li c!me i !ermani$ puntar!n!
decisi,amente ,ers! N!rd$ spin'end!si anc(e in Ccandina,ia e ,ers! l<arcipela'! britannic!8
altri$ i Celti$ s%i!rir!n! le Alpi$ al di >ua delle >uali lasciar!n! ,arie tribK$ e p!i pr!se'uir!n!
,ers! le c!ste dell<Atlantic! e il N!rd dell<Eur!pa8 altri$ in%ine$ c!me i #eneti$ 'li $sco-%mbri$
i Latini $ 'li I&pigi e i 'ess&pi si stan&iar!n! nella penis!la italiana)
U
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
Sueste mi'ra&i!ni di p!p!li$ naturalmente$ c!mp!rtar!n! 'uerre e c!n%litti ,ari e$ per
>uell! c(e >ui interessa$ sc!ntri e s!,rapp!si&i!ni di culture e$ c!me J ine,itabile$
cambiamenti lin'uistici) @!rti dell<appartenen&a a un! stess! cepp!$ e della ma''i!re
!r'ani&&a&i!ne$ i p!p!li ind!eur!pei ebber! la me'li! un p!< dappertutt!$ tant! nell<Eur!pa
meridi!nale >uant! in 7ersia e in India$ sui piK numer!si ma piK %ra&i!nati e piK deb!li p!p!li
c!n cui ,enner! in c!ntrast!) E ciN$ a li,ell! culturale e lin'uistic!$ si tradusse in una vittoria
dell%elemento indoeuropeo su >uell! l!cale$ anc(e se >uest<ultim!$ lun'i dall<andare perdut!$
%inL c!n il mesc!larsi e %!ndersi "a se c!nt!pi* c!n >uell! dei ,incit!ri)
In partic!lare$ tra i p!p!li ind!eur!pei c(e si eran! insediati "a se stabili* in Italia$ i
Latini c(e nell<4III sec!l! a,anti Crist! nel BUG a,anti Crist!$ sec!nd! la tradi&i!ne
%!ndar!n! sui c!lli press! la ri,a del Te,ere una nu!,a citt=$ R!ma$ ,enner! ben prest! in
c!n%litt! c!n le p!p!la&i!ni c!n%inanti e$ p!i$ c!n >uelle del rest! della penis!la) In rapide
'uerre$ tra il 4 e il III sec!l! a,anti Crist!$ s!tt!miser! militarmente e p!liticamente tutte le
p!p!la&i!ni al di >ua delle Alpi$ ma$ dal punt! di ,ista culturale subir!n! n!n p!c! l<in%luen&a
dei p!p!li ass!''ettati " supuse$ +n,inse*$ c(e ,anta,an! c!n!scen&e tecnic(e$ tradi&i!nali e
usan&e m!lt! piK elab!rate e ricc(e) Cul pian! lin'uistic!$ p!i$ i Latini imposero la propria
lin'ua nei territ!ri c!n>uistati$ ma nel c!ntemp!$ sia perc(H c!sL succede sempre in >uesti
casi sia perc(H i Latini eran! >uant! mai t!lleranti e rispett!si delle tradi&i!ni l!cali$
assor)irono molti elementi lin'uistici da >uelle dei ,ari p!p!li$ in un rapp!rt! di
interscambi! estremamente ,i,ace e pr!dutti,!)
Il latino con*uista l%!uropa
C!sL$ mentre le le'i!ni r!mane ass!''etta,an! le ,arie re'i!ni della penis!la italiana e
la lin'ua latina si s!,rapp!ne,a a >uelle parlate nelle sin'!le "%iecare re'iune +n parte*
re'i!ni$ si %!rma,a una lin'ua nu!,a c(e$ nella s!stan&a$ era sempre il latino$ ma un latin!
c(e$ re'i!ne per re'i!ne$ ass!rbi,a e assimila,a m!lti elementi delle lin'ue preesistenti "le
c!siddette lin'ue di su)strato* e da,a lu!'!$ a li,ell! di lin'ua parlata$ ad altrettanti latini
re'ionali)
In se'uit!$ i R!mani c!n>uistar!n! bu!na parte dell<Eur!pa e nelle ,arie re'i!ni
eur!pee da l!r! !ccupate successe >uell! c(e era success! in Italia: la lin'ua latina$ ci!J la
lin'ua u%%iciale dei ,incit!ri e$ >uindi$ la lin'ua dei pubblici %un&i!nari$ delle cerim!nie ci,ili$
della scu!la e anc(e della letteratura$ si sovrappose a *uelle 'i+ esistenti e nei territ!ri d!,e
la d!mina&i!ne r!mana durN piK a lun'!$ le s!stituL n!n sen&a ass!rbirne$ a li,ell! di lin'ua
parlata$ molteplici elementi c,e la diversificavano re'ione per ra'ione)
Dal latino parlato nascono le lin'ue neolatine
@in! a >uand! l<aut!rit= imperiale di R!ma %u salda$ il latin! rimase la lin'ua u%%iciale
di tutt! l<Imperi!)
5ltre all<Eur!pa !ccidentale$ dall<Atlantic! al Ren! e al 3anubi!$ il latin! penetrN
nell<!dierna In'(ilterra e si di%%use lun'! tutta la %ascia c!stiera dell<A%rica) C!l! la parte
!rientale dell<Imper!$ la 2recia e le re'i!ni c(e eran! state pr!%!ndamente elleni&&ate tra il II
e il I sec!l! a,anti Crist!$ c!me l<E'itt! e tutta l<Asia Min!re$ ,ider! una scarsa a%%erma&i!ne
del latin!$ a causa della 'rande di%%usi!ne della lin'ua 'reca)
Ma >uand!$ per e%%ett! della 'ra,e crisi c(e l! c!lpL$ l<Imper! r!man! tra il III e il 4
sec!l! d!p! Crist! c!minciN a ,acillare e a dis're'arsi$ la lin'ua latina perse la sua
centralit+ e la sua forza unificante- C!sL$ mentre il latino scritto sarebbe rimast! anc!ra per
m!lti sec!li una realt= abbastan&a c!mpatta e !m!'enea$ il latino parlato andN inc!ntr! a un
destin! c!mpletamente di,ers!)
V
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
Il latino parlato$ in e%%etti$ era per sH sempre stat! >ualc!sa di di,ers! dal latin! di
tradi&i!ne letteraria il c!siddett! latino classico$ c!struit! da'li auctores del I sec!l! a,anti
Crist! e del I sec!l! d!p! Crist!) Nella realt= della ,ita >u!tidiana$ la 'ente del p!p!l! e$ c!n
s%umature di,erse a sec!nda della pr!,enien&a$ della classe s!ciale e della cultura$ anc(e la
stessa classe diri'ente$ usa,an! da sempre un latin! semplice$ tant! trascurat! "ne+n'ri/it*
nella %!rma e nelle strutture sintattic(e$ >uant! espressi,! e c(iar!$ ricc!$ nel lessic!$ di par!le
pr!,enienti dalle parlate l!cali cui il latin! era s!,rapp!st! ! imp!rtate attra,ers! 'li scambi
c!mmerciali$ militari e pers!nali)) Suest! latin!$ c(e si c(iama latino vol'are$ d!,e ,!l'are
si'ni%ica 6p!p!lare$ c!mune6 ci J p!c! n!t!$ ma p!ssiam! %arci un<idea di c!me %!sse
attra,ers! le epi'ra%i %unerarie dettate da c!mmittenti "pers!an care c!mand ! lucrare* c(e
n!n c!n!sce,an! bene la lin'ua classica e incise da scalpellini "dltuit!ri* p!c! esperti$
attra,ers! scritte c(e s!n! state tr!,ate sui muri delle case$ ad esempi! a 7!mpei$ e anc(e
attra,ers! i testi di >ualc(e scritt!re latin!$ c!me 7laut! e 7etr!ni!$ c(e (ann! inserit! nelle
l!r! !pere espressi!ni e par!le della lin'ua parlata)
Nei ,ari territ!ri dell<Imper! c(e !rmai c!mincia,an! a ,i,ere esperien&e st!ric(e
di,erse$ *uesto latino prese a evolversi "s se de&,!lte* in modo autonomo) Le lin'ue
!ri'inarie di substrat! t!rnar!n! a 'alla "au ie.it la i,eal* sempre piK prep!tentemente$
accentuand! le di%%eren&e %!n!l!'ic(e$ m!r%!l!'ic(e e lessicali 'i= esistenti all<intern! del
latin! parlat! e nu!,e lin'ue$ le lin'ue dei nu!,i d!minat!ri$ p!rtar!n! nu!,e par!le$ nu!,i
%!nemi e tal!ra nu!,e strutture lin'uistic(e) C!sL$ anc(e per e%%ett! della naturale tenden&a di
una lin'ua a mutare insieme ai mutamenti della c!munit= c(e la parla$ in alcuni territ!ri$ c!me
in A%rica e nell<Eur!pa centrale$ in In'(ilterra e nei Balcani$ il latin! sc!mpar,e del tutt!)
In,ece in altri$ d!,e la c!l!ni&&a&i!ne r!mana era stata piK lun'a e intensa$ subL rapide
tras%!rma&i!ni c(e l! p!rtar!n! a e,!l,ersi in m!di di,ersi da territ!ri! a territ!ri!) In bre,e$
da >uella lin'ua di per sH 'i= ,aria c(e era il latin! parlat! nac>uer!$ dun>ue$ tante lin'ue
partic!lari c(e !rmai a,rebber! a,ut! una l!r! ,ita: nac>uer! >uelle c(e c(iamiam! lin'ue
neolatine ! romanze: tutte in >ualc(e m!d! u'uali tra l!r! perc(H tutte deri,an! dal latin!$
ma tutte di,erse l<una dall<altra$ perc(H %rutt! di di,erse e,!lu&i!ni lin'uistic(e e$ anc(e$ di
di,erse situa&i!ni st!ric(e$ p!litic(e$ s!ciali ed ec!n!mic(e)
Suest! pr!cess! di e,!lu&i!ne e di di%%eren&ia&i!ne del latin! parlat! era$ c!me si J
,ist!$ in att! da sempre e 'li e,enti c(e c!lpir!n! l<Imper! r!man! tra il D:: e il U:: d!p!
Crist! la crisi ec!n!mica$ la crisi s!ciale$ le c!siddette in,asi!ni barbaric(e$ l<a,,ent!
"recun!a.terea !%icial* del Cristianesim!$ la dis're'a&i!ne p!litica si limitar!n! ad
accelerarl!) 3i %att! int!rn! al V::0B:: d!p! Crist!$ mentre in Eur!pa si ,eni,an! assestand!
"se stabileau* i Re'ni r!man!0barbarici$ la frantumazione della lin'ua latina si era !rmai
c!nsumata e in >uelle c(e eran! state le re'i!ni dell<Imper! r!man! si parla,an! e prest! si
sarebbe anc(e scritte tante lin'ue diverse$ ra''ruppabili in dieci rami principali$ c!me
risulta dal se'uente sc(ema c(e le catal!'a a partire da >uelle !ccidentali:
LA"IN# PA$LA"# .
75RT52TECE
C7A2N5L5
CATALAN5
@RANCECE
7R54ENALE
ITALIAN5
CAR35
LA3IN5
R5MEN5
B
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
La situazione in Italia
La penis!la italiana e le sue is!le n!n %ur!n! risparmiate da'li e,enti c(e sc!n,!lser!
l<Eur!pa e$ an&i tra il I4 e il 4II sec!l! d!p! Crist! %ur!n! rid!tte a territ!ri! di c!n>uista per
,ari p!p!li) 7!i$ nel I; sec!l!$ %initi i 'randi m!,imenti mi'rat!ri c(e a,e,an! seminat!
distru&i!ne e m!rte nell<inter! paese e a,e,an! p!rtat! alla sua dis're'a&i!ne p!litica$ l<Italia
si tr!,N smembrata in tanti !r'anismi p!litici ass!''ettati ad aut!rit= di,erse: i L!n'!bardi$ i
2reci0Bi&antini$ i @ranc(i$ e 'li Arabi$ per citare s!l! i piK imp!rtanti) La struttura s!ciale$
p!i$ era anc!ra piK %rammentaria e ,arie'ata "+mpestri-at$ amestecat* di >uella p!litica) La
scarsa p!p!la&i!ne c(e era s!pra,,issuta alle 'uerre$ ai sacc(e''i "/a%uri$ prdciuni* e alle
carestie "%!amete$ lipsuri* si era in%atti racc!lta in picc!le c!munit=$ per l! piK a''re'ate
int!rn! a centri reli'i!si) Aut!n!me l<una dall<altra$ >ueste c!munit= c!nduce,an! una ,ita
materiale piutt!st! 'rama "srac$ nen!r!cit*$ c!ndi&i!nata dalla p!,ert=$ dalla mancan&a di
s!steniment!$ dalle malattie e dal peric!l!$ sempre inc!mbente "amenin-at*$ di ,i!len&e e di
assalti) In >uesta situa&i!ne$ la cultura s!pra,,isse s!ltant! in rari centri m!nastici e ad !pera
di sin'!li c(ierici) La >uasi t!talit= della p!p!la&i!ne$ ben lun'i dall<a,ere interessi culturali
di tip! letterari!$ era$ c!me era stata in 'ran parte anc(e nei sec!li precedenti$ anal%abeta)
La %rantuma&i!ne p!litica e s!ciale e$ p!i$ il trac!ll! del m!dell! culturale !%%ert! per
sec!li dalla scu!la$ p!rtar!n!$ c!me era ine,itabile$ al c!llass! della lin'ua latina) C!sL$
mentre il latin! classic! imb!cca,a decisamente la strada dell<alta cultura$ di,entand!
de%initi,amente una lin'ua s!ltant! scritta$ p!c! sensibile ai mutamenti$ anc(e in Italia il
latino parlato prese a evolversi rapidamente per suo conto: le di%%eren&i essen&iali da
sempre tra re'i!ne e re'i!ne si accentuar!n! s!tt! la duplice spinta del riemer'ere delle
lin'ue di substrat! e dell<app!rt! delle nu!,e lin'ue dei p!p!li in,as!ri) 7!i$ la separa&i!ne
c(e si era creata tra re'i!ne e re'i!ne e spess! tra paese e paese %ece il rest!: il latino parlato
si divise in tante lin'ue diverse$ i c!siddetti vol'ari italiani$ !$ c!me anc(e si c(iaman!$ c!n
un termine c(e %in! al ;4I sec!l! >uand! un! di essi$ il %i!rentin!$ ,enne pr!m!ss! a lin'ua
na&i!nale$ risulta impr!pri!$ i dialetti italiani$ e ciascuna di esse c!minciN ad a,ere una sua
st!ria)
Anali&&erem! a su! temp! le caratteristic(e dei ,ari dialetti italiani) 5ra ci preme
s!tt!lineare i vari fenomeni lin'uistici c,e caratterizzano il passa''io dal latino parlato
all%italiano$ ci!J l<italian! >uale J usat! !''i dalle pers!ne di cultura medi!0alta e$ >uindi$
>uell! c(e si J ,enut! %!rmand!$ attra,ers! ,arie ,icende$ su una base s!stan&ialmente
%i!rentina)
Il passa''io dal latino vol'are all%italiano
I %en!meni c(e acc!mpa'nar!n! e caratteri&&ar!n! il passa''io dal latino vol'are
all%italiano c!in,!lser! tutto il sistema della lin'ua) Tutta la lin'ua %u in,estita da una serie
di mutamenti c(e intera'ir!n! in%luen&and!si recipr!camente) Tali mutamenti %ur!n!:
mutamenti fonetici / vocalici
/ consonantici
mutamenti morfolo'ici
mutamenti sintattici
mutamenti lessicali e semantici
A
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
I mutamenti %!netici$ m!r%!l!'ici e sintattici s!n! m!lt! ,ari e m!lt! numer!si$ ma la
ma''i!r parte di essi$ per la l!r! re'!larit= p!ss!n! essere c!di%icati in le''i dell! s,ilupp!
lin'uistic!$ %!ndate appunt! sul %att! c(e tali %en!meni si ripet!n! c!n %re>uen&a e re'!larit=$
anc(e se$ c!me tutte le le''i dello sviluppo lin'uistico$ n!n s!n! nH ri'ide nH tant! men!
eterne) Sueste le''i$ di %att!$ p!ss!n! essere rip!rtate tutte a tre linee di tendenza
%!ndamentali$ a l!r! ,!lta ric!nducibili al carattere pre,alentemente !rale del latin! ,!l'are:
la tenden&a alla massima economicit+& rapidit+ e c,iarezza a li,ell! della %!n!l!'ia e
della m!r%!l!'ia8
la tenden&a alla eliminazione delle strutture sintetic,e a vanta''io di strutture
analitic,e$ a li,ell! della m!r%!l!'ia8
la tenden&a alla )revit+ e$ >uindi$ alla c!!rdina&i!ne e alla 'iustapp!si&i!ne asindetica
"'iustapp!si&i!ne di par!le ! pr!p!si&i!ni sen&a c!n'iun&i!ni c!!rdinanti*$ a li,ell! della
sintassi)
7iK speci%ici e partic!lari$ e >uindi n!n c!di%icabili in le''i di s,ilupp!$ s!n!$ in,ece$ i
mutamenti c(e ri'uardan! il lessico e il si'nificato delle parole)
Nei para'ra%i se'uenti ci !ccuperem! in partic!lare pr!pri! dei mutamenti lessicali e
semantici$ c(e risultan! >uant! mai imp!rtanti anc(e ai %ini della c!n!scen&a del lessic!
italian!) 7er >uant! ri'uarda$ in,ece$ i mutamenti %!netici$ m!r%!l!'ici e sintattici$
rimandiam! c(i ,!lesse appr!%!ndire le n!&i!ni a un manuale di filolo'ia romanza$ la
disciplina c(e studia appunt! i %en!meni c(e (ann! acc!mpa'nat! e caratteri&&at! il
passa''i! dal latin! alle ,arie lin'ue r!man&e ! ne!latine e$ >uindi$ anc(e all<italian!)
0utamenti lessicali
Il lessico dell%italiano J c!stituit! in 'rande ma''i!ran&a di par!le del lessic! latin!$
c(e s!n! per,enute in italian! in due m!di di,ersi: per tradizione ininterrotta e popolare
!ppure per tradizione ininterrotta e dotta)
Le par!le di tradizione ininterrotta e popolare s!n! >uelle c(e deri,an! dalla lenta
e,!lu&i!ne del lin'ua''i! parlat!8 par!le c(e s!n! state c!ntinuamente usate dal p!p!l! e
c(e$ trasmesse di 'enera&i!ne in 'enera&i!ne$ si s!n! ,ariamente m!di%icate nella %!rma e$
spess!$ anc(e nel si'ni%icat!:
LATIN5 ITALIAN5
d!mina "W stp#n* X d!nna
capti,um "W pri&!nier* X catti,!
%l!rem "W %l!are* X %i!re
Le par!le di tradizione ininterrotta e dotta$ in,ece$ s!n! par!le$ n!n
necessariamente appartenenti al re'istr! alt! "necessari!* della lin'ua$ c(e n!n eran! usat!
nel latin! p!p!lare$ perc(H il p!p!l! n!n ne a,e,a bis!'n! nella realt= >u!tidiana: p!i$ perN$ a
distan&a di temp!$ >uand! !rmai l<italian! si era c!stituit! c!me lin'ua$ esse s!n! state
recuperate direttamente dai testi latini antic(i e intr!d!tte nell<italian! da pers!ne c!lte$ 'i=
nell<Alt! Medi!e,! "E,ul Mediu t#r&iu*$ p!i nel 3uecent!$ p!i anc!ra c!n ma''i!r %re>uen&a
tra il Suattr!cent! e il Cin>uecent!) Le par!le c!sL ripescate dal latin! s!n! state
semplicemente ricalcate su >uelle latine e >uindi s!n! rimaste per l! piK intatte sia dal punt!
di ,ista della forma sia dal punt! di ,ista del si'nificato: essend! rimaste 6al %resc!6 nelle
bibli!tec(e$ n!n (ann! subit! i mutamenti di %!rma e di si'ni%icat! cui$ in,ece$ s!n! andate
Y
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
inc!ntr! le par!le c!ntinuamente usate dal p!p!l! !$ me'li!$ (ann! subit! per l! piK s!ltant!
la caduta della desinen&a %inale:
LATIN5 ITALIAN5
%l!ram X %l!ra
n!bilem X n!bile
'audium X 'audi! "bucurie$ ,eselie*
pla'iare X pla'iare
claus!lam X claus!la
In m!lti casi la stessa par!la latina (a a,ut! entram)e le tradizioni: una tradi&i!nale
ininterr!tta$ sulla b!cca del p!p!l! c(e l<(a c!ntinuamente usata$ c(e l<(a m!di%icata nella
%!rma e$ spess!$ nel si'ni%icat!8 e una tradi&i!ne interr!tta c(e$ in,ece$ l<(a p!rtata a essere
rispescata in un sec!nd! temp! da >ualc(e d!tt! e a essere inserita$ c!n la %!rma e il
si'ni%icat! c(e a,e,a in latin!$ nel lessic! italian!) C!sL da area deri,an! 6aia6 "arie$
bttur*$ tradi&i!ne p!p!lare$ e 6area6 "arie$ &!n*$ tradi&i!ne d!tta8 da macula deri,an!
6macc(ia6 "pat$ m#n/itur$ semn$ aluni-$ ,#ntaie$ r!.ea-*$ tradi&i!ne p!p!lare e 6macula6
"pat*$ tradi&i!ne d!tta8 da stirpem deri,an! 6sterp!6 "mrcine$ s!i ru*$ tradiZi!ne p!p!lare*
e 6stirpe6 "neam$ descenden-$ ras*$ tradi&i!ne d!tta8 da solidum deri,an! 6s!ld!6 "ban$
m!ned*$ tradi&i!ne p!p!lare$ e 6s!lid!6$ tradi&i!ne d!tta)
7remess! >uest!$ ,ediam! >uali s!n! i mutamenti c,e ,anno investito il lessico nel
passa''io dal latino all%italiano) I %en!meni piK rile,anti s!n! di due tipi:
mutamenti del patrimonio lessicale$ per la perdita ! l<ac>uist! di par!le8
mutamenti semantici$ ci!J mutamenti del si'ni%icat! delle par!le)
0utamenti del patrimonio lessicale
La linea di s,ilupp! dei mutamenti relativi alla consistenza *uantitativa del
patrimonio di parole di latino J caratteri&&ata dalla tenden&a del latin! ,!l'are prima e
dell<italian! p!i a usare sempre e c!mun>ue parole semplici& concrete e foneticamente
c,iare) In partic!lare:
tra due sinonimi il parlante sce'lie e tramanda "a transmite p!sterit-ii* la parola pi1
popolare$ ci!J piK ,icina alla sua esperien&a >u!tidiana$ s!prattutt! se essa J piK
espressi,a e %!neticamente piK c!mpatta:
LATIN5 CLACCIC5 LATIN5 45L2ARE ITALIAN5
equus 6e>uin!6$ 6e>uestre6 W recuperi d!tti
caballus ( caballium 6ca,all!6
domus 6d!mestic!6$ 6d!micili!6 W recuperi d!tti
casa ( casam 6casa6
sidus, sideris 6sidere!6$ 6siderale6 W recuperi d!tti
stella ( stellam 6stella6
ignis 6i'ne!6 "ar&t!r$ aprins* W recuper! d!tt!
focum ( focum 6%u!c!6
os, oris 6!rale6 W recuper! d!tt!
bucca ( buccam 6b!cca6
edere "a m#nca*
manducare "a mi.ca %lcile* X manducare 6manicare6$ p!i 6man'iare6
9:
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
il parlante tende a sostituire il diminutivo o il vezze''iativo "diminuti, de alintare*$
e,itat! da'li scritt!ri classici$ ai nomi primitivi$ perc(H li sente piK espressi,i: il
diminuti,!$ p!i$ si a%%erma in italian! c!me n!me primiti,! c(e puN essere a sua ,!lta
alterat!:
LATIN5 CLACCIC5 LATIN5 45L2ARE ITALIAN5
auris 6auric!lare6 W recuper! d!tt!
auricula ( oricla, orecla 6!recc(ia6$ 6!recc(i!6
agnus
agnellus ( agnellum 6a'nell!6
frater 6%rate6 W recuper! d!tt!
fratellus ( fratellum 6%ratell!6
il ,erb! fre*uentativo$ ci!J il ,erb! c(e indica a&i!ne ripetuta$ sostituisce il ver)o
semplice$ perc(H J sentit! c!me piK espressi,!:
LATIN5 CLACCIC5 LATIN5 45L2ARE ITALIAN5
canere "a c#nta*
cantare "a c#nta c!ntinuu* X cantare 6cantare6
salire "a sri$ a slta*
saltare "a c!ntinua s sar* X saltare 6saltare6
entran! de%initi,amente nel lessic! m!lte par!le$ specialmente !n!mat!peic(e$ tratte dal
lin'ua''io familiare e infantile: mammam X 6mamma6 c(e s!stituisce in >uesta
accetta&i!ne e nella lin'ua di li,ell! %amiliare 6madre6 "da matrem*8 6babb!6$ c(e
s!stituisce 6padre6 "da patrem*8 nonnum X 6n!nn!6$ c(e s!stituisce >uasi de%initi,amente
il latin! avum$ 6a,!6
0utamenti di si'nificato delle parole
Cpess! nel passa''i! dal latin! all<italian!$ il si'nificato delle parole non cam)ia:
canem e 6cane6$ panem e 6pane6$ ridere e 6ridere6$ facilem e 6%acile6 (ann! in latin! e in
italian! 'li stessi si'ni%icati) Altre ,!lte tra la par!la latina e la par!la italiana c(e ne deri,a si
(a un cam)iamento di si'nificato$ piK ! men! ,ist!s!$ ma sempre le'at! a cause ben precise
c(e c!in,!l'!n! n!n s!l! %en!meni e %atti lin'uistici$ ma anc(e e s!prattutt! %atti culturali$
creden&e reli'i!se$ tradi&i!ni p!p!lari$ e,enti st!rici$ %en!meni em!ti,i e simili) Il me&&!
mi'li!re per c!n!scere i mutamenti di si'ni%icat! c(e le par!le (ann! subit! passand! dal
latin! all<italian!$ J c!stituit! dalla c!nsulta&i!ne di un di&i!nari!$ c(e nell<etimolo'ia delle
sin'!le par!le n!n s!l! re'istra l<etimo$ ci!J il termine da cui la par!la in >uesti!ne deri,a$
ma$ tutte le ,!lte c(e risulta necessari!$ !%%re le indica&i!ni utili per capire c!me dal
si'ni%icat! del termine di parten&a la par!la sia arri,ata ad a,ere il si'ni%icat! c(e (a) Ad
esempi!$ s!tt! la ,!ce 6catti,!6$ il di&i!nari! n!n s!l! se'nala c(e la par!la deri,a dal latin!
captivu)m*$ 6pri'i!nier!6 "dal ,erb! capere$ 6prendere6*$ ma precisa anc(e c(e dal si'ni%icat!
!ri'inari! di 6pri'i!nier!6 J passat! nel si'ni%icat! attuale di 6mal,a'i!$ scellerat!$ per,ers!6$
attra,ers! l<espressi!ne cristiana captivu)m* diaboli$ 6pri'i!nier! del dia,!l!6: i cristiani$
in%atti$ de%ini,an! 6pri'i!nier! del dia,!l!6 c(i si c!mp!rta,a in m!d! c!ntrari! alla m!rale e
alla le''e$ macc(iand!si di delitti)
Ce !pp!rtunamente c!nsultat!$ dun>ue$ il di&i!nari! J un! strument! utile per studiare
le par!le anc(e in !rdine ai mutamenti del si'ni%icat! c(e p!ss!n! a,erle caratteri&&ate nel
c!rs! della l!r! st!ria) C!mun>ue$ la ,ariet= dei %en!meni c(e caratteri&&an! il
99
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
cam)iamento del si'nificato delle parole nel passa''i! dal latin! all<italian! puN essere
sc(emati&&ata nei se'uenti punti:
alcune par!le mutan! si'ni%icat! perc(H si specializzano a indicare %atti ! situa&i!ni
partic!lari) E< il cas! del ,erb! cubare$ c(e in latin! si'ni%ica 6'iacere6 e c(e in italian! si
speciali&&a$ in ambiente >u!tidian!$ nel si'ni%icat! di 6'iacere sulle u!,a per %arle
disc(iudere6$ ci!J nel si'ni%icat! di 6c!,are6 "a cl!ci*8
alcune par!le mutan! di si'ni%icat! perc(H passano da un si'nificato particolare a un
si'nificato 'enerale o 'enerico) E< il cas! del ,erb! adripare c(e in latin! si'ni%ica
6'iun'ere alla ri,a6 "latin! ripam* e in italian! J passat! a si'ni%icare 'enericamente
6'iun'ere in un lu!'!6$ ci!J appunt! 6arri,are68
alcune par!le mutan! si'ni%icat! perc(H il loro si'nificato ori'inario viene espresso da
un%altra parola e$ >uindi$ esse$ per n!n sc!mparire$ ne assum!n! un! nu!,!$ in >ualc(e
m!d! c!nness! c!n >uell! !ri'inari!) E< il cas! di hortus : nel latin! classic! e anc(e nel
latin! ,!l'are$ (!rtus indica,a un lu!'! amen!"plcut$ %rum!s la ,edere*$ ricc! di %i!ri e
di piante c!lti,ate$ ci!J un 'iardin!8 p!i$ perN$ >uand! nel ;II e ;III sec!l! dalla ,icina
7r!,en&a J entrat! in italian! il termine 6'iardin!6 "antic! %rancese +art* c(e indica,a c!n
ma''i!r ele'an&a e ra%%inate&&a la stessa c!sa$ la par!la 6!rt!6 J passata a indicare
l<appe&&ament! di terren! d!,e si c!lti,an! !rta''i68
alcune par!le (ann! cambiat! si'ni%icat! perc(H ,anno perduto il loro si'nificato
ori'inario sostituito& nell%uso comune& da un si'nificato metaforico- E< il cas! di testa:
!ri'inariamente testa si'ni%ica 6,as! di c!cci! "terac!t$ ar'il*$ ma p!i J stat! usat! in
sens! meta%!ric! per indicare$ c!n una punta di ir!nia e di dispre&&!$ la parte superi!re del
c!rp! uman!$ il cap!$ c(e (a la %!rma di un ,as!8 testa$ >uindi$ J passat! de%initi,amente
a indicare la parte superi!re del c!rp! uman!$ ci!J appunt! la 6testa6)
Dialetti e lin'ue d%Italia
La differenza tra dialetto e lin'ua
I dialetti italiani$ nati dall<e,!lu&i!ne del latin! parlat!$ n!n s!n! lin'ue in%eri!ri$ da
c!mbattere c!me de%!rma&i!ni della ,era e unica lin'ua italiana) Essi$ c!me tutti i dialetti$
s!n! ,ere e pr!prie lin'ue: (ann! !r'anic(e strutture %!netic(e$ m!r%!l!'ic(e$ sintattic(e e
lessicali e$ c!me tutte le lin'ue ne!latine di cui %ann! parte$ p!ss!n! essere studiati sia in sH e
per sH sia in rapp!rt! alla l!r! !ri'ine latina e alle in%luen&e c(e (ann! subit!$ nel c!stituirsi
in lin'ue$ attra,ers! i c!ntatti c!n le lin'ue di altri p!p!li) La stessa lin'ua italiana$ ci!J il
%i!rentin! c(e$ in c!nse'uen&a di partic!lari circ!stan&e culturali e st!ric(e$ J stat! pr!m!ss!
a lin'ua na&i!nale$ altr! n!n J c(e un! dei tanti dialetti nati dall<e,!lu&i!ne del latin! parlat!:
s!l! >uelle partic!lari circ!stan&e l<(ann! %att! di,entare lin'ua na&i!nale$ prima per l<us!
scritt! e p!i$ anc(e se in m!d! de%initi,! e t!tale$ per l<us! !rale)
C!sL$ al di l= delle di%%eren&e %!netic(e "il di,ers! m!d! di pr!nunciare le stesse
par!le*$ m!r%!l!'ic(e e lessicali c(e ne %ann! lin'ue tra l!r! di,erse$ la lin'ua nazionale e i
dialetti si e*uival'ono pienamente sul piano del valore lin'uistico: tant! l<una >uant! 'li
altri s!n! sistemi lin'uistici c!mpiuti$ atti a s,!l'ere in m!d! ade'uat! 'li sc!pi c!municati,i
c(e s!n! c(iamati a s,!l'ere) A distin'uere i dialetti dalla lin'ua nazionale$ perciN s!n!$
all<!ri'ine$ soltanto aspetti di tipo 'eo'rafico e sociale/comunicativo$ e ci!J:
la min!re estensi!ne 'e!'ra%ica dell<ambit! d<us! dei dialetti: il dialett! J parlat! su
un<area piK ! men! ,asta ma c!mun>ue limitata del territ!ri! c(e (a una c!mune lin'ua
na&i!nale8
9D
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
la min!re estensi!ne s!ciale dell<ambit! d<us! dei dialetti: il dialett!$ c!me me&&! di
c!munica&i!ne$ J per l! piK limitat! alle situa&i!ni e alle esi'en&e della ,ita >u!tidiana ed
J utili&&at! tra pers!ne appartenenti all! stess! nucle! %amiliare$ all! stess! 'rupp! ! all!
stess! paese)
I dialetti italiani
Al di l= del 'enerale li,ellament! !perat! dalla lin'ua na&i!nale$ il *uadro lin'uistico
dell%Italia dialettale si presenta anc!ra !''i >uant! mai ricc! e m!ss!) L<attuale
%un&i!nament! lin'uistic! dell<Italia dialettale$ in%atti$ c!n!sce di%%eren&e lessicali$ %!netic(e e
m!r%!sintattic(e n!n s!l! tra re'i!ne e re'i!ne$ ma anc(e tra citt= e citt= della stessa re'i!ne$
tra citt= e paesi immediatamente c!n%inati c!n essa e tra la citt= e la campa'na circ!stante)
7erN$ in tanta ,ariet=$ c(e ri%lette >uella ben piK c!mplessa delle parlate l!cali in cui si di,ise
il latin! ,!l'are tra il I4 e l<4III sec!l! d!p! Crist!$ J p!ssibile indi,iduare dei tratti
lin'uistici c!muni c(e permett!n! di riunire i 'ruppi abbastan&a !m!'enei piK dialetti c(e$
per e%%ett! di c!ntinua&i!ne abbastan&a simile$ presentan! aspetti c!n,er'enti) C!sL$ nell<area
lin'uistica italiana si distin'u!n! tre 'ruppi di dialetti$ ciascun! dei >uali si di,ide p!i in
'ruppi min!ri:
i dialetti settentrionali) 7arlati in tutt! il territ!ri! dell<Italia situat! a n!rd della linea
ideale c(e ,a all<incirca da Cpe&ia a Rimini e c(e C!incide c!n la d!rsale dell<Appennin!$
essi ,en'!n! suddi,isi a l!r! ,!lta in due 'randi 'ruppi:
0 i dialetti 'allo/italici$ c!sL c(iamati perc(H >uei territ!ri eran! anticamente !ccupati dai
2alli e >uindi c!nser,an! tracce del s!strat! lin'uistic! celtic!) C!mprend!n! il piemontese,
il lombardo, il trentino, il ligure e l,emiliano-romagnolo8
0 i dialetti veneti$ c(e c!mprend!n! il veneziano, il veronese, il vicentino-padovano, il
trevigiano, il feltrino-bellunese, il trestino e il veneto-giuliano;
i dialetti toscani$ c(e pur essend! a sud della linea La Cpe&ia0 Rimini$ s!n! di,ersi dai
dialetti centr!0meridi!nali perc(H risultan! piK ,icin! al latin! parlat!: e ciN in
c!nse'uen&a sia del %att! c(e in T!scana il s!strat! etrusc! incise men! c(e in >ualsiasi
altra re'i!ne sul latin! sia dell<is!lament! 'e!'ra%ic! in cui la T!scana ,isse per sec!li
'ra&ie alla barriera c!stituita da'li Appennini) Essi c!mprend!n! il fiorentino, l,aretino-
chianaiolo, il senese e il pisano-lucchese-pistoiese;
i dialetti centro/meridionali$ c(e si di,id!n! in:
0 dialetti mediani$ c!mprendenti i dialetti laziale-umbro-marchigiani settentrionali:
0 dialetti meridionali intermedi$ c!mprendenti i dialetti laziale-umbro-marchigiani
meridionali, l,abruzzese-molisano, il campano, il pugliese, il lucano, il calabrese
settentrionale8
0 dialetti meridionali estremi$ c!mprendenti il calabrese meridionale, il salentino e il
siciliano.
Accant! ai dialetti italiani pr!priamente detti si c!ll!can!$ c!n caratteristic(e pr!prie
c(e ne %ann! ,ere e pr!prie lin'ue r!man&e$ due altri 'ruppi di dialetti:
i dialetti sardi$ c!mprendenti:
0 i dialetti sardi settentrionali$ ci!J il gallurese e il sassarese8
0 i dialetti sardi meridionali$ ci!J il logudorese e il campidanese8
i dialetti ladini "da latinus$ 6latin!6* ! retoromanzi "perc(H il s!strat! prelatin! era
c!stituit! da una lin'ua retica*$ parlati in alcune &!ne alpine centr!0!rientali e
c!mprendenti)
0 il friulano8
9G
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
0 il dolomitico)
na secolare frantumazione lin'uistica
La 'rande ,ariet= c(e caratteri&&a il >uadr! dell<Italia dialettale (a cause benprecise:
cause storic,e& 'eo'rafic,e e sociali)
2li eventi storici c(e interessar!n! il n!str! paese l<ind!mani della sc!mparsa
dell<aut!rit= p!litica$ ci,ile e culturale di R!ma e della diss!lu&i!ne della c!mpa'ine "+ntre'
arm!ni!s$ asamblare a mai mult!r elemente +ntr0un t!t* s!ciale della penis!la in tante
c!munit= is!late le une dalle altre$ accentuar!n!$ an&ic(H diminuire$ la separa&i!ne tra una
&!na e l<altra di >uell! c(e sarebbe stat! il n!str! territ!ri! na&i!nale) C!n la ripresa dei
tra%%ici e dei c!mmerci e c!n la rinascita delle citt=$ la %rantuma&i!ne s!ciale e p!litica lasciN
il p!st! a !r'anismi piK ampi$ %!ndati su basi c!munali prima e p!i$ a partire dall<et= delle
Ci'n!rie$ su basi re'i!nali e$ piK tardi$ anc(e interre'i!nali$ ma la %rantuma&i!ne lin'uistica
dell<Italia in tanti dialetti l!cali$ cittadini e addirittura paesani$ c!ntinuN a rimanere una realt=)
La mancan&a di un<aut!rit= p!litica centrale e c!mune a tutta la penis!la$ e >uindi la
mancan&a dell<unit= p!litica$ impedi,a$ e impedL per sec!li$ l<uni%ica&i!ne lin'uistica
dell<Italia) C!sL$ mentre in @rancia e in Cpa'na$ tra il ;I4 e il ;4 sec!l! l<unit= p!litica
attuata dalle m!narc(ie na&i!nali imp!ne,a anc(e l<unit= lin'uistica pr!mu!,end!
rispetti,amente il %rancese e il casti'lian! a lin'ue na&i!nali$ in Italia$ !'ni staterell! e$
all<intern! dei ,ari staterelli$ !'ni citt= e !'ni paese c!ntinua,a a parlare il pr!pri! dialett!)
Nel ;4I sec!l!$ 'li intellettuali italiani sentir!n! l<esi'en&a di a,ere una lin'ua
c!mune e scelser!$ tra le tante p!ssibili$ il fiorentino$ c(e a,e,a il ,anta''i! di essere rimast!
piK ,icin! al ,!l'are latin! di >ualsiasi altr! dialett! e$ s!prattutt!$ era stat! n!bilitat!$ a'li
!cc(i de'li scritt!ri e p!eti$ dall<atti,it= letteraria di aut!ri %am!si c!me 3ante$ 7etrarca$ e
B!ccacci!$ c(e l! a,e,an! usat! nelle l!r! !pere) Ma$ n!n!stante l<entusiasm! e l<impe'n! di
p!eti e scritt!ri$ il %i!rentin! era$ e rimast! a lun'!$ la lin'ua della cultura: una lin'ua scritta
da'li intellettuali di tutta Italia$ ma parlata s!l! a @iren&e: premessa di una %utura uni%ica&i!ne
lin'uistica$ ma per lun'(i sec!li espressi!ne di un<unit= s!ltant! culturale)
Le d!mina&i!ni straniere c(e tra il ;4I e il ;I; sec!l! !ccupar!n! la penis!la n!n
%a,!rir!n! cert! la di%%usi!ne di una lin'ua unitaria e$ an&i$ c!n l<app!rt! di partic!larit=
lessicali e m!r%!l!'ic(e di,erse$ in taluni casi accentuar!n! le di%%eren&e 'i= esistenti tra
dialett! e dialett!)
N!n men! rile,anti$ nel perpetuare %rantuma&i!ni e di,ersit= lin'uistic(e$ %ur!n!$ nei
sec!li passati$ le caratteristic,e 'eo'rafic,e dell<Italia) C!sL$ mentre un<is!la c!me la
Carde'na anda,a necessariamente per la sua strada s,iluppand! una lin'ua tutta sua$ anc(e
nella penis!la la struttura !r!'ra%ica "%!rmel!r de relie%* sembra,a %atta app!st! per is!lare
l<un! dall<altr! bl!cc(i piK ! men! c!mpatti di dialetti$ sal,a'uardand!ne l<aut!n!mia: le
,allate alpine si tr!,ar!n! a circ!scri,ere altrettante is!le lin'uistic(e indipendenti e la
d!rsale appenninica %ece$ c!me tutt!ra %a$ da ri'ida barriera di separa&i!ne tra dialett! e
dialett! c!n la linea La Cpe&ia0Rimini$ c(e 'i= c!n!sciam!$ e c!n >uella R!ma0Anc!na)
Il partic!lare tip! di or'anizzazione sociale c(e caratteri&&N il n!str! paese per sec!li
e sec!li$ in%ine$ n!n mi'li!rN cert! le c!se) Il distacc! tra le classi culturalmente ele,ate e le
massi p!p!lari$ in%atti$ %u sempre press!c(H ass!lut!) 2li intellettuali e i n!bili$ c(e
c!n!sce,an! e all<!ccasi!ne sape,an! usare le lin'ua italiana$ usa,an! nei rapp!rti
interpers!nali e nella realt= della ,ita >u!tidiana il dialett! della l!r! citt=$ ma il p!p!l! n!n
c!n!sce,a e n!n capi,a la lin'ua in cui eran! scritte le !pere letterarie c!mp!ste da
intellettuali per altri intellettuali) La mancan&a di scu!le e$ di c!nse'uen&a$ l<anal%abetism!
di%%us! nella >uasi t!talit= della p!p!la&i!ne %ace,an! il rest!) La stessa letteratura dialettale
9R
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
c(e pure$ tra il ;4II e il ;I; sec!l!$ p!te,a ,antare n!mi c!me il nap!letan! 2iambattista
Basile$ il ,ene&ian! Carl! 2!ld!ni$ il milanese Carl! 7!rta e il r!man! 2iuseppe 2i!acc(in!
Belli$ n!n %u mai una letteratura ,eramente p!p!lare e$ c!mun>ue$ a li,ell! na&i!nale$
rimane,a pur sempre la dim!stra&i!ne di una di%%eren&a e n!n un element! di uni%ica&i!ne)
La s!mma di >uesti aspetti storici& 'eo'rafici e sociali spie'a bene n!n s!l! c!me mai
l<Italia sia caratteri&&ata da tanta ,ariet= di dialetti$ ma anc(e$ e s!prattutt!$ perc(H %in! a tutt!
l<5tt!cent!$ i dialetti sian! stati l%unica lin'ua viva e vera per la *uasi totalit+ de'li
italiani) 2li scritt!ri$ i p!eti e 'li scien&iati usa,an! una lin'ua unitaria m!dellata
essen&ialmente sul %i!rentin!$ ma essa era s!ltant! la lin'ua della cultura: una lin'ua c(e era
,eramente parlata s!l! in T!scana$ perc(H al di %u!ri di essa le stesse pers!ne c!lte$ c!me si J
,ist!$ nella realt= della ,ita >u!tidiana$ utili&&a,an! il dialett! l!cale)
2erso l%unit+ lin'uistica
C!n la sec!nda met= dell<5tt!cent! la situazione lin'uistica italiana cominci3 a
evolvere$ anc(e se lentamente$ verso un 'raduale superamento della frantumazione c(e
l<a,e,a sempre caratteri&&ata) La spinta ideale ,ers! l<uni%ica&i!ne lin'uistica della penis!la$
in ,erit=$ era sempre esistita e$ a li,ell! culturale$ a !pera di intellettuali e scritt!ri$ si puN dire
c(e una uni%ica&i!ne sia anc(e stata c!mpiuta$ ma perc(H essa passasse dal pian! delle
aspira&i!ni ideali a >uell! della realt= e uscisse dal recint! delle bibli!tec(e$ era necessari!
c(e si attuasse l<uni%ica&i!ne ec!n!mica e p!litica del paese)
3i %att!$ la c!n>uista nel c!rs! dell<5tt!cent!$ attra,ers! le l!tte e le 'uerre del
Ris!r'iment!$ dell<unit= na&i!nale$ creN le premesse per l%avvio del processo unitario anc,e
al livello lin'uistico) Il pr!blema J stat! appassi!natamente dibattuta da'li intellettuali
r!mantici$ c(e senti,an! la necessit= di una lin'ua italiana unitaria$ c!mprensibile per tutti) La
6>uesti!ne della lin'ua6$ c(e a,e,a tenut! !ccupati i pr!sat!ri e p!eti per sec!li$ cessN di
essere un pr!blema esclusi,amente te!ric!$ ,!lt! "+ndreptat* a indi,iduare la lin'ua in cui
d!,e,an! essere scritte le !pere letterarie$ e di,enne un pr!blema pratic!$ dalla cui s!lu&i!ne
p!te,a dipendere anc(e il success! dei pr!'etti unitari a li,ell! p!litic!) La dire&i!ne in cui
mu!,ersi$ per reali&&are l<auspicata uni%ica&i!ne lin'uistica$ %u !,,iamente indi,iduata nel
fiorentino$ c(e 'i= ,anta,a un 'rande credit! press! scritt!ri e intellettuali) Il fiorentino
parlato dalle pers!ne c!lte$ del rest!$ %u indicat! da Alessandr! Man&!ni$ c(e l! usN nella
stesura de%initi,a dei su!i "romessi -posi$ c!me la lin'ua della %utura na&i!ne unitaria) La
s!lu&i!ne man&!niana$ c(e pure suscitN n!n p!c(e p!lemic(e$ %u s!stan&ialmente accettata da
tutti e$ n!n!stante i su!i e,identi limiti intellettualistici$ 'iacc(H sembra,a disc!n!scere "a nu
recun!a.te* il c!ntribut! c(e sempre (a una lin'ua ,i,a ,iene da scritt!ri e parlanti di tutta la
re'i!ne$ %inL c!n l<imp!rsi)
Naturalmente$ una c!sa era indicare >uale a,rebbe p!tut! essere la lin'ua unitaria del
p!p!l! italian! e un<altra era dare pratica attua&i!ne al pr!'ett! di uni%ica&i!ne lin'uistica)
L! Ctat! unitari!$ uscit! dalle 'uerre ris!r'imentali$ %ece >uell! c(e p!tH per
di%%!ndere in tutt! il paese la conoscenza e l%uso dell%italiano: istituL il principi!
dell<!bbli'at!riet= dell<istru&i!ne elementare "9AUY*$ ad!ttN l<italian! c!me lin'ua u%%iciale
dell! Ctat! imp!nend!ne l<us! in tutti i rami della pubblica amministra&i!ne e mesc!lN
,ariamente 'li abitanti della penis!la tras%erend! militari e pubblici %un&i!nari dal n!rd al sud
e dal sud al n!rd) Tutt! ciN$ c!me J !,,i!$ m!di%icN n!n p!c! le abitudini della p!p!la&i!ne
italiana e$ !ltre ad a,,iare un 'enerale pr!cess! di al%abeti&&a&i!ne$ creN le premesse perc(H
la 'ran massa de'li italiani usasse una lin'ua c!mune: a li,ell! scritt!$ una lin'ua c(e a,e,a
c!me m!dell! un %i!rentin! ripulit! dei su!i aspetti piK c(iaramente dialettali e$ a li,ell!
parlat!$ una lin'ua c(e$ sal,and! una c!spicua "e,ident$ ,i&ibil* di%%eren&a nella pr!nuncia$
9U
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
sulle strutture m!r%!l!'ic(e$ sintattic(e e lessicali del %i!rentin! ,ede,a innestarsi "alt!indu0
se* elementi sia lessicali sia m!r%!l!'ici pr!,enienti dai dialetti delle ,arie re'i!ni)
All<ini&i! del N!,ecent!$ un >uarantenni! d!p! la pr!clama&i!ne dell<?nit= na&i!nale$
il >uadr! lin'uistic! dell<Italia era anc!ra p!c! di,ers! da >uell! c(e il paese !%%ri,a
anteri!rmente all<uni%ica&i!ne$ L<anal%abetism! c(e nel 9AV9$ all<ep!ca della c!stitu&i!ne
dell<Italia in na&i!ne$ era del BYE$ era sces! nel 9Y:9 al UVE$ ma la 'rande ma''i!ran&a de'li
italiani c!ntinua,a a parlare il dialett! riser,and! l<us! dell<italian!$ ! per l! men! di un
italian! sa'!mat! "m!delat* %!neticamente e lessicalmente sul dialett!$ a rare !ccasi!ni di
carattere pubblic!) In!ltre$ e >uest! J un dat! ben piK si'ni%icati,!$ la >uasi t!talit= di c!l!r!
c(e padr!ne''ia,a per%ettamente la lin'ua italiana intellettuali$ pers!ne c!lte$ pr!%essi!nisti$
pers!ne ricc(e per nascita ! per la,!r! eran! )ilin'ui "!'nun! di essi$ ci!J$ era in 'rad! di
utili&&are la lin'ua na&i!nale e almen! un dialett!* e anc(e di'lotti "!'nun! di essi tende,a a
usare la lin'ua na&i!nale e il dialett! in situa&i!ni s!ciali di,erse e c!n di,erse %un&i!ni: la
lin'ua na&i!nale nei rapp!rti u%%iciali e %!rmali e il dialett! ne'li usi c!ll!>uiali e %amiliari*)
Gli ultimi trenta/*uarant%anni
Suest! stat! di c!se si J ,enut! s!stan&ialmente cambiand! nel c!rs! del N!,ecent!)
2i= durante il prim! cin>uantenni! del sec!l!$ la lin'ua italiana$ per e%%ett! dell<aument! della
sc!lari&&a&i!ne e$ >uindi$ dell<al%abeti&&a&i!ne "nel 9YU9 'li anal%abeti eran! scesi al 9DE*$
a,e,a c!n>uistat! spa&i sempre piK ,asti) Ne'li stessi anni$ tra l<altr! il re'ime %ascista a,e,a
intrapres! una p!litica lin'uistica ,!lta a c!mbattere$ in n!me di un malintes! sens! di
pure&&a lin'uistica$ n!n s!l! i %!restierismi$ ma anc(e i dialettismi$ c!lpe,!li 'li uni di
in>uinare "a c!ntamina* la lin'ua e 'li altri di denunciare i limiti culturali di una p!p!la&i!ne
c(e si ,!le,a$ in,ece$ spacciare per "a %ace s se cread* 6m!derna6 e c!lta) E n!n p!c!$ in
>uel prim! cin>uentenni!$ a,e,a c!ntribuit! alla di%%usi!ne crescente dell<italian! anc(e l!
s,ilupp! dell<industria$ c!n i %en!meni c!nnessi delle mi'ra&i!ni interne e dell<urbanesim!)
Ma J stat! ne'li ultimi trenta0>uarant<anni c(e la lin'ua italiana ( venuta
imponendosi in modo sempre pi1 deciso a discapito dei dialetti) Le sempre piK %re>uenti
mi'ra&i!ni interne$ c(e ne'li anni Cin>uanta e Cessanta (ann! mesc!lat! nuclei %amiliari di
di,ersa pr!,enien&a$ e l<intensi%icarsi del %en!men! dell<urbanesim! c(e (a ,ist! tras%erirsi
nelle citt= dalle campa'ne e perdere la l!r! identit= lin'uistica 'li utenti piK caratteristici dei
dialetti$ (ann! accelerat! il pr!cess! di uni%ica&i!ne lin'uistica in att! e (ann! dat! ,ita a una
lin'ua parlata c!mune$ anc(e se piutt!st! ibrida) 7!i$ in >uesti stessi decenni e in misura
crescente ne'li anni Cessanta e Cettanta$ i nu!,i me&&i di in%!rma&i!ne e di c!munica&i!ne de
massa$ (ann! ulteri!rmente !m!'enei&&at! 'li usi lin'uistici livellando la lin'ua italiana su
una )ase c,e oscilla tra il lom)ardo/fiorentino e il fiorentino/romanesco$ ma c(e puN
s!stan&ialmente essere c!nsiderata unitaria) Anc(e la scuola$ del rest!$ (a dat! un n!te,!le
c!ntribut! alla crescente di%%usi!ne dell<italian!: nel 9YVD$ la le''e istituti,a della 'ratuit= e
dell<!bbli'at!riet= dell<istru&i!ne %in! ai 9R anni (a determinat! una ma''i!re
culturali&&a&i!ne$ tant! c(e !''i l<anal%abetism! J sces! al U$9E$ percentuale !ltrettut!
ri%eribile >uasi t!talmente alle classi piK an&iane ! ai c!siddetti anal%abeti di rit!rn!$ ci!J a
c!l!r! c(e dimentican! c!me si %a a scri,ere e a le''ere per mancan&a di eserci&i!)
E i dialettiI La lin'ua italiana J !''i ben di%%usa su tutt! il territ!ri! na&i!nale e le
mutate c!ndi&i!ni di ,ita (ann! res! men! p!ssibile e anc(e men! !pp!rtun! l<us! dei
dialetti$ ma essi non sono scomparsi) 7er >uant! rele'ati "i&!late$exilate* a un us! >uasi
esclusi,amente l!cale e %amiliare$ c!ntinuan! a esistere: c!stituisc!n! un element! di
di%%eren&ia&i!ne$ n!n s!l! lin'uistica$ tra parlanti di citt= anc(e n!n l!ntane e c!stituisc!n! un
%!rmidabile bacin! di risorse espressive cui la lin'ua italiana c!ntinuamente attin'e
9V
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
"extra'e*) 3i %r!nte a >uesta situa&i!ne c(e ,ede la lin'ua estendere le sue c!mpeten&e anc(e
in >uell! c(e a lun'! J stat! il d!mini! dei dialetti$ J per%ettamente inutile assumere un
atte''iament! n!stal'ic!: esaltare la 6,i,acit= e la 6sp!ntaneit=6 dei dialetti e criticare la
6piatte&&a6 e l<6impers!nalit=6 dell<italian! n!n (a sens! alcun!)
6Il p!ssess! della lin'ua na&i!nale6$ !sser,a A) Marc(ese$ 6n!n J !''i in antitesi c!n
l<us!$ necessariamente limitat! "ad esempi!$ %amiliare ! amicale*$ del dialett! c(e J
indubbiamente una %!nte inesauribile per il dinamism! dell! stess! sistema na&i!nale6 I
dialetti$ dun>ue$ sono una realt+ lin'uistica c(e ,a studiata per >uell! c(e J$ sen&a %arne
!''ett! di assurd! dispre&&!$ c!me succede,a >ualc(e temp! %a$ ma anc(e sen&a inutili e
'ratuite celebra&i!ni: ,ann! studiati c!me testim!nian&a c!mpiuta e %edele delle 'enuine
radici st!ric(e e culturali delle ,arie aree lin'uistic(e italiane e$ anc(e$ c!me espressi!ne delle
partic!lari c!mpeten&e lin'uistic(e di !'ni sin'!l! parlante)
"Marcell! Censini$ Le parole e il testo*
La st!ria di alcune parti del disc!rs!
I pronomi di cortesia
A partire dal III sec!l! d!p! Crist!$ si di%%use l<abitudine di usare il voi c!n i superi!ri
e >uand! si ,!le,a mani%estare un atte''iament! piK ri,erente nei c!n%r!nti dell<interl!cut!re$
si ric!rre,a al plurale "c!me se si ,!lesse %ar capire c(e >uella pers!na ,ale,a c!me due$ dieci
! cent! c!muni m!rtali*) Ci si esprime,a$ c!sL$ in m!di c!me >uest!: 6.obile cavaliere, voi
mi avete reso un grande servigio6)
Il voi$ perN$ %ini per sembrare tr!pp! p!c! !sse>ui!s!$ e si aumentN perciN la d!se
della ri,eren&e) Anc,e per l%influsso della dominazione spa'nola "'li spa'n!li$ c!me si sa$
ama,an! m!lt! la %!rma* si a%%ermN l<abitudine di ass!ciare al voi tit!li !n!ri%ici c!me
Ci'n!ria$ Eccellen&a$ 2ra&ia) 3i >ui espressi!ni c!me: 6La -ignoria #ostra / invitata0;
0#ostra 1ccellenza / pregata di accomodarsi0.
Le par!le si'n!ria$ eccellen&a$ 'ra&ia ecc) s!n! di 'enere %emminile) Ric(ied!n!
perciN l<acc!rd! al %emminile: ecc! perc(H abbiam! i participi passi,i invitata e pregata. E<
abbastan&a l!'ic! c(e$ una ,!lta entrati in >uest<!rdine di c!se$ il voi ,enisse mess! da parte$
e si passasse al pr!n!me di ter&a pers!na %emminile c(e$ c!n >uei tit!li$ si arm!ni&&a
per%ettamente) Al ini&i! si usN la %!rma ella$ ma c!l temp! si andN a%%ermand! il piK bre,e lei$
c(e anc!ra !''i usiam!)
Ce il lei si di%%!nde,a nelle citt= e %ra la p!p!la&i!ne n!bile e b!r'(ese$ l<antic! voi
s!pra,,i,e,a nelle campa'ne$ !,e$ sin! a >ualc(e decenni! %a "e tal!ra anc(e !''i* si J
c!ntinuat! a dare del voi ai superi!ri e a'li an&iani della %ami'lia "anc(e i %i'li da,an!
rispett!samente del voi ai 'enit!ri*)
Nei pr!cessi$ ci si ri,!l'e ai 'iudici mediante l<appellati,! 6 #ostro $nore0.
Durante 'li anni del fascismo$ Muss!lini tentN di sradicare il lei$ c(e ritene,a tr!pp!
e%%eminat! per un p!p!l! 'uerrier! "c!sL$ almen!$ e'li desidera,a c(e %!sser! 'li italiani*$
imp!nend! per le''e l<us! del voi. Ma una abitudine sec!lare n!n si sradica per decret!$ e
n!n!stante !'ni s%!r&! delle aut!rit= il lei rimase)
5''i a parte >ualc(e s!pra,,i,en&a nelle campa'ne e in talune re'i!ni il voi si usa
s!l! nelle lettere c!mmerciali) Ad es): 62bbiamo ricevuto la #ostra stimatissima lettera30.
9B
Aurel erban Cura practic de limba italian
Texte de specialitate: LIMBA ITALIAN IERI I AI
Ce si parla a piK pers!ne$ il plurale di lei J loro) 7er esempi! il c!n%eren&iere si
ri,!l'er= in >uest! m!d! al pubblic! c(e l<asc!lta: 0-e loro saranno cos4 pazienti da
attendere le conclusioni del mio discorso30
4ome ( nato l%articolo
Il latin!$ da cui l<italian! deri,a$ n!n a,e,a 'li artic!li) Nella lin'ua parlata di tutti i
'i!rni$ si andN perN 'radualmente a%%ermand! l<abitudine di p!rre da,anti ai n!mi l<a''etti,i
dim!strati,! ille "W >uel* ! l<a''etti,! numerale unus "W un!*$ c(e permette,an! una
ma''i!re precisi!ne e c!ncrete&&a dell<espressi!ne) La %rase 0'eus amicus habet sororem$
trad!tta par!la per par!la 0'io amico ha sorella0$ perciN$ di,enne: 0Ille meus amicus habet
unam sororem0. Traducend!: 05uel mio amico ha una sorella0.
C!l temp! "e man man! c(e il latin! si anda,a tras%!rmand! nella nu!,a lin'ua
6,!l'are6$ l<italian!* la %!rma ille " e le sue ,arianti illo e illa* si andar!n! acc!rciand!$ c!sL
c(e rimasser! s!ltant! il, lo e la "c!n i plurali i, gli, li >uesta %!rma p!i J sc!mparsa 0$ le*)
Nell<italian! antic!$ n!n si %ace,a una precisa di%%eren&a %ra il e lo$ c(e ,eni,an! usati
indi%%erentemente) Cpess! si usa,a anc(e la %!rma l,) Anc(e i plurali masc(ili gli e li eran!
spess! scambiati) Ad es): lo d4, lo nuovo augello "Wnu!,! uccell!*$ ,l giorno, lo muro, lo
amico, lo sole, li animali, li editti, li spiriti.
L<us! dei di,ersi artic!li si J p!i stabili&&at! nei sec!li successi,i) Riman'an! perN
anc(e nell<italian! m!dern! s!pra,,i,en&e dell<anti>uat! l! al p!st! di il$ in espressi!ni c!me:
per lo meno, per lo pi6)
"Mauri&i! 3ella Casa$ -critto e parlato*
9A