Sunteți pe pagina 1din 28

ALOE

Compoziia chimic
Analiza rdcinilor de Aloe efectuat de Dagne .a. (1994) a evideniat prezena derivailor 1!"
dihidroantrachinonelor# cri$ofanol a$pedelin cri$ofanol"!"metil eter aloecri$on aloe"emodin
helminto$porin aloe$aponol %%% aloe$aponarin % aloe$aponol % %% %%% i aloe$aponarina % i %%
precum i compui cromonici# izoaloecrizina D i aloerezina &.
'runzele de Aloe conin# glucide proteine (1 " ( )) lipide (*! )) purine +"caroten i creatinin.
Dintre aminoacizi $"a identificat prezena# alaninei argininei acidului glutamic glicinei hi$tidinei
i$oleucinei leucinei lizinei fenilalaninei prolinei $erinei treoninei tirozinei i valinei precum i a
amidei# glutamin.
'runzele mai conin i vitamine dintre care $"au identificat# acidul a$cor,ic niacina tiamina i
ri,oflavina.
-iegler i .au/ald (1994) au determinat antranoizii din florile i frunzele a 11 $pecii de Aloe.
&0tractele din florile a ( $pecii au coninut glucozizi C antronici# aloin (,ar,aloin) alinozida (1"
ramnozida antronei) homonataloin 2"hidro0ialoin i 2"hidro0ialoin acetat. Agliconii antronei#
aloeemodinantron i cri$ofanolantron au fo$t prezeni 3n florile a 4 $pecii de Aloe dar nu au fo$t
identificai i 3n frunzele acelorai $pecii.
5ulpinile de Aloe conin# mucilagii taninuri acizi organici acid uronic $aponine $apogenine
rezine chinone poliuronide acid pectic i lignine.
Dintre glucide $"au identificat# fructoza galactoza 0iloza ara,inoza manoza glucomanani i
galactani.
A mai fo$t identificat prezena urmtorilor componeni# rezine mucopolizaharide proteine
(al,umine glo,uline i alocutin A) lipide (*! )) vitamine (acid a$cor,ic niacin ri,oflavin
tiamin) $teroli ( +"$ito$terol campe$terol) pigmeni ( +"caroten) $aponine antrachinone
glicozizi antrchinonici hidro0imetilantrachinone antracene antranoli glucozamine acizi
galacturonici i cumarine.
Aminoacizii $unt reprezentai de# alanin arginin acid a$partic glicin hi$tidin izoleucin
a$paragin leucin lizin fenilalanin prolin treonin tirozin i valin
-"a mai identificat prezena $terolilor# +"$ito$terol i campe$terol i a acizilor fenolici# acid p"
cumaric acid hidro0icinamic i acid cinamic.
Dintre antrachinone $"a determinat# acidul cri$ofanic i rheina dintre antraglicozizi# +",ar,aloina i
izo,ar,aloina dintre triterpenele tetraciclice# lupeolul compuii 6uinoizi $unt reprezentai de 2"
hidro0ialoina aloe"emodin aloe"emodin antranol aloino$id A ,ar,aloin acid chrizofanic
chri$ofanol emodin homonataloina i$o,ar,aloina nataloina i rheina iar pironele de 2"hidro0i"
cromon aloenin i aloe$on.
ANGELIC
Compoziia chimic
Componenii identificai 3n organele aeriene ale ace$tei $pecii $unt urmtorii# glucide $olu,ile
(glucoz fructoz) ceruri taninuri acid dehidroa$cor,ic cumarine acizi organici (acid o0alic
acid malonic acid aconitic acid clorogenic) acizi fenolici (acid cafeic acid valerianic) cromone
(vi$nagin) i acizi grai (acid $tearic acid ,ehenic acid arahidic acid eico$enoic) acizi alifetici
(acid angelic) 7"pirone (ligu$tilid vi$nagin).
Dintre cumarine au fo$t identificate# angelicin acid angelic ("metil"angelicin o$tol o$tenol
um,elliprenin um,elliferon fra0ozid e$culetol archicin um,elliferon um,elliprenon
izocumarin izoimperatorin izopimpinelin phelopterin p$oralen $phondin 0anto0iletin i
marme$in iar dintre furanocumarine#87"al9il"furanocumarin dihidrofuranocumarin ,ergapten
o$trutol imperatorin 0antoto0ol fra0etol e$culozid archangelicin archangelinon
pimpinelin marme$inin i 9/aniin.
Dintre $teroli au fo$t identificai# +"$ito$terolul $tigma$terolul campe$terol ergo$terolul iar dintre
lactone# angelicalacton i pentadecanolid.
'runzele conin# uleiuri volatile **1( : *1* ) glucide $olu,ile# glucoz fructoz taninuri
vitamine# acid dehidroa$cor,ic carotenoide precum i urmtoarele alte $u,$tane#
Acizi organici# acid angelic acid o0alic acid malonic acid aconitic acid valerianic acid metil"
acetic.
Acizi fenolici# acid cafeic acid clorogenic.
'uranocromone# vi$nagin.
'uranocumarine#87"al9il"furanocumarin dihidrofuranocumarin ,ergapten o$trutol
imperatorin 0antoto0ol archangelicin pimpinelin marme$inin i 9/aniin angelicin ("
metil"angelicin o$tol o$tenol um,elliprenin um,elliferon archicin um,elliferon
um,elliprenon izoimperatorin izopimpinelin felopterin p$oralen $fondin marme$in
;iranocumarine# 0anto0iletin.
%zocumarine# izocumarin.
<idro0icumarine# archangelinon fra0etol fra0ozid e$culetol e$culetozid.
-teroli# +"$ito$terol $tigma$terol campe$terol ergo$terol.
=actone# angelicalacton pentadecanolid ligu$tilide.
Acizi organici alifatici# acid angelic.
Acizi grai# acid $tearic acid ,ehenic acid arahidic acid eico$enoic.
Ceruri.
Dup 5eu$cher i cola,. uleiul volatil e0tra$ din frunze
14 ) +"felandren >2 ) 7"pinen >4 ) +"pinen i alte hidrocar,uri 3n$oitoare (mircen p"cimen
ci$" i tran$" +"ocimen)? *> : *2 ) furanocumarine (0antoto0in imperatorin o0ipeucedanin
angelicin ,ergapten izopimpinelin).
Dup ;D.# 12 : >9 ) mircen i compui 3n$oitori (p"cimen limonen ci$" i tran$"ocimen 7"
felandren +"felandren 7"pinen) furanocumarine (angelicin ,ergapten imperatorin
izoimperatorin o0ipeucedanin archangelicin).
-u,$tanele volatile e0tra$e din organele aeriene conin# 21!9 ) +"felandren 1119 ) 7"pinen
4(1 ) 7"thu@en 142 ) mircen *91 ) ocimen *22 ) r"elemen *22 ) zingi,eren *(> )
$a,inen *14 ) 7"curcumen *1> ) he0ilizovalerat *1> ) 7"copaen *1> ) 7"humulen *>!
) 7"pinen *>4 ) camfen *>> ) cedren *>* ) mirtenilacetat *14 ) alloocimen *1( ) +"
elemen *1( ) +",i$a,olen *14 ) 7muurolen *14 ) caren"4"ol *1> ) amilizovalerat i *1*
) terpinolen (Aurzo .a. nepu,licat).
.dcinile de anghelica conin# ulei volatil glucide (glucoz fructoz zaharoz um,elliferoz
amidon celuloz) rezine (4 )) $teroli ( +"$ito$terol) acizi fenolici (acid clorogenic acid cafeic
acid chinic) acizi organici (acid citric $uccinic fumaric o0alic) tanin monoterpene (ci$"
piperitol ci$"ver,enol) ,aze azotate (adenozin) i $u,$tane minerale (!1 )) fenilpropanoizi
(coniferin).
Au mai fo$t determinai e$terii etilici ai urmtorilor acizi grai# acid capric lauric linoleic
linolenic miri$tic oleic palmitic petro$elinic ,ehenic i $tearic precum i acizi alifatici
ne$aturaii# acid angelic (*1 )).
-e$6uiterpen# cuparen glicozizi fenil propenici# coniferin.
Dintre cumarine au fo$t identificate# archicina archangina cvanina o$tolul o$tenolul
um,elliferona i um,elliprenina iar dintre furanocumarine# angelicina o$trutolul archangelicina
imperatorina izoimperatorina ,ergaptenul 0antoto0olul 0antoto0ina oro$elona o0ipeucedanina
o0ipeucedaninhidratul archangelina i prangolarina.
AtBt 3n rdcini cBt i 3n tulpini $e g$e$c numeroa$e canale $ecretoare 3n care e$te $intetizat
uleiul volatil.
Ce$uturile ace$tei $pecii conin *1* : *4* ) uleiuri volatile care conin hidrocar,uri
monoterpenice compui o0igenai i $e$6uiterpene.
Compoziia uleiul volatil o,inut din rdcin de angelic (dup 5eu$cher i cola,)
<idrocar,uri monoterpenice (!* : 9* ))# 14 : 1> ) 7"pinen 11 : >! ) +"felandren 11 " 14 )
1"caren > : 14 ) 7"felandren camfen p"cimen limonen mircen +"pinen $a,inen tran$"p"
ment">"en"1"ol (artefact).
<idrocar,uri monoterpenice# ,i$a,olen copaen.
Alcooli $e$6uiterpenici# ,i$a,olol.
&$teri# acetat de ,ornil.
<idro0icumarine prenilate# 2"meto0i"!"(1"metil">",utenil)"><"1",enzopiran">"on
um,elliprenina.
<idro0icumarine# um,elliferon o$tol o$tenol.
'uranocumarine(*( : 14 ))# angelicin archangelin ,ergapten ,ia9angenol (" +"
ciclolavandulilo0ip$oralen heraclenol imperatorin izo,ergapten izoimperatorin marmezin
o$trutol o0ipeucedanin 0antoto0in 0antoto0ol angelicin oro$elona o0ipeucedanina
o0ipeucedaninhidratul i prangolarina care a$igur plantei rezi$ten la infecii fungice.
=actone macrociclice (1( ))# 11"tridecanolid 1("pentadicanolid 1>"metil"11"tridecanolid
14"he0adecanolid 12"heptadecanolid (confer miro$ul $pecific).
Dup 'ranchomme i cola,. (>**1)# 21 ) hidrocar,uri monoterpenice (>4 ) 7"pinen 1>( ) +"
pinen 11 ) limonen) 1( : > ) e$teri alifatici i terpenici (*2( ) acetat de ,ornil *4( ) acetat
de tran$ver,enil) > ) cumarine (um,eliferon archangelicin angelicin i ,ergapten) alcaloizi
terpenici (nitromentadiene).
Compoziia uleiului volatil de rdcini dup Derrola .a. (1994).
<idrocar,uri monoterpenice# 7"felandren (11!( )) 7"pinen (4( ) $a,inen 14* ) limonen
>4( ) E"1"caren 1!( ) mircen 14( ) (F)" +"ocimen 1** ) +"pinen *4( ) ) camfen *1(
) 7"felandren *1* ) terpinolen *1( ) p"cimen *!( ) 7"tu@en *9* ) (&)" +"ocimen *1*
).
<idrocar,uri $e$6uiterpenice (>2* ))# +",i$a,olen >1* ) ,iciclogermacren 14( ) 7"cariofilen
14( ) GH cadien 12* ) EHelemen 12* ) germacren D *2( ) G"cariofilen 11* ) (F)" +"
farne$en 1** ) 7Hcu,enen *4* ) 7"copaen"!"ol *(* ) 7"muurolen *(* ) 7"copaen *1( )
+"cu,e,en *1* ) cuparen *1* ) +H$elinen"*1* +"cedren *>( ) +Helemen *>* ) tu@op$en
*1* G"muurolen.
Alcani alchene alchine# ("undecen"1"in *1* ).
Alcooli terpenici i neterpenici# 1"octadecanol 11( ) ) tridecanol *>* ) tetradecanol *1* )
ci$"tu@anol *4* ) ci$"piperitol ci$"ver,enol.
Alcooli monoterpenici aromatizai# p"cimen"!"ol 11* ) cuminalcool *1* ).
Alcooli $e$6uiterpenici (11* ))# 7"copaen"11"ol 41* ) dihidroeude$mol >1* ) elemol >**
) $patulenol 1!* ) +"eude$mol *2* ) ro$ifoliol *2* ) cedrol *>* ).
&$teri# ,ornil acetat 12( ) chri$antemil acetat 11* ) tetradecil acetat 11* ) ci$"cri$antemil
acetat *2* ) heptadecil acetat *!( ).
Cetone# 444"trimetil">"ciclohe0en"1"on *2* ).
Aldehide alchilice# (&&)">4"dodecadienal *(* ) he0anal *(* ) (&&)">4"decadienal *>* )
tertadecanal *1* ) pentadecanal **( ).
Aldehide terpenice# fellandral *1* ).
=actone macrociclice# 1("pentadecanolid 1(( ) 11"tridecanolid >1* ) 1>"metil"11"
tridecanolid *>( ).
<idro0icumarine# o$tol 42( ).
'uranocumarine# p$oralen 11* )
&0tra$ele 3n pentan din rdcinile plantelor de Angelica au avut o compoziie diferit de a
uleiurilor volatile. ;rincipalii componeni identificai au fo$t# o$tolul (1 ) izo,ergaptenul !! )
,ergaptenul !! ) acidul palmitic 4* ) i pentadecanolid 4* ).
'ructele conin#
Ilei volatil# 7"pinen +"felandren ,orneol camfen +",i$a,olen +"cariofilen he0ilmetilftalat
lactone macrociclice care imprim miro$ul caracteri$tic (1("o0ipentadecenlactona).
'uranocumarine# angelicin ,ergapten imperatorin o0ipeucedanin 0antoto0in.
Ilei gra$.
'ito$teroli# +"$ito$terol $tigma$terol (dup ;D.).
Dup 'ranchomme i cola,. (>**1) 3n uleiul volatil al fructelor $e g$e$c# felandreni cumarine i
furanocumarine (imperatorin 0antoto0in).
ARNIC
Compoziia chimic
Componenii identificai 3n rizomul i rdcinile ace$tei plante $unt# fructoz (>( )) zaharoz
(1* )) inulin (9 : 1> )) uleiuri volatile (**( : *1> )) acizi alifatici mono,azici (acid
angelic) taninuri catehinice (>1 )) acid lactic acid izo,utiric acid $uccinic acid formic acid
fumaric triterpene (tara0a$terol) i mucilagii.
'runzele ace$tei $pecii conin e$teri ai lactonelor (arnicolid A : D) i lactone (arnifolin i
helenalin).
'lorile de Arnica conin# fito$teroli rini taninuri acizi organici (acid malic) acizi fenolici
(acid clorogenic acid cafeic) trimetilamin ceruri i gome.
-"au mai determinat#
=actonele de tip helenanolid reprezentate de helenalin derivaii e$terici ai ace$teia (11 11"
dihidrohelenalin) i lactone $e$6uiterpenice# arnifolin.
;igmeni flavonoizi# i$o6uercitrin lutein luteolin luteolin"2"monoglucozid izo6uercitozid
6uercetin"1"gluco"galacturonid a$tragalin ,etulenol patuletin $pinacetin hi$pidulin 6uercetin"
gluco"galacturonid.
;igmeni carotenoizi i 0antofile# G"caroten cripto0antin luteo0antin aureo0antin
elo0antin viola0antin zea0antin helenin.
Jlucozinolai# glucona$turtina i $inigrozida.
-enevoli# feniletil$enevolul i alil$enevolul.
Cumarine# um,elliferon i $copoletin.4
-teroli# +"tara0a$terol +"$ito$terol arni$terol.
Alcooli triterpenici# arnidiol ani$terin faradiol.
5riterpene# faradiol tara0a$terol.
-e$6uiterpene# ,etulenol
-chmidt .a. (199() au analizat florile de Arnica i au identificat prezena a dou la,dan
diterpene iar Kerfort (199>) a identificatdoi acizi cafeoil6uinici.
Ileiul volatil de Arnica conine# timol timol"metil"eter n"triacontan e$teri ai acizilor grai
(acid dio0i$tearic lauric palmitic $tearic).
'enolii din e$uturile ace$tei $pecii# hidro0ifenoli acid cafeic acid clorogenic acid galic i
polifenoli (taninuri) reprezint $u,$tane antimicro,iene i antifungice.
CREUC
Compoziia chimic
Din plantele ace$tei $pecii a fo$t e0tra$ 3n anul 1!1! acidul $alicilic. Ace$ta $e ga$e$te $i $u,
forma de glicozizi a$a cum e$te $piraeina $au e$teri ca# metil $alicilatul $au aldehida $alicilica.
Ln frunzele ace$tei $pecii au fo$t identificati urmatorii componenti# cumarine rutina hiperozid
filal,ina taninuri hidroliza,ile (rugo$in D) derivati ai $afrolului (heliotropin M piperonal).
;rincipalii componenti identificati 3n florile ace$tei plante $unt#
" Jlicozizii# $alicozida $i derivatii acidului $alicilic# $alicina $piraeina izo$alicina gaultherina
monotropina metil"$alicilat etil"$alicilat aldehida $alicilica $alicilat de metil.
" Nitaminele# acid a$cor,ic rutina.
";igmentii (4 ))# antocianidine 6uercetina 6uercetin"4O"glucozid ($pireozid) 6uercetin"
dipentozid alti derivati ai 6uercetinei $i 9ampferolului rutina hiperina $i hiperozid.
" Acizii# acid valerianic acid citric acid maleic.
" Aminele# izoamilamina izo,utilamina
" Alte $u,$tante identificate 3n florile ace$tei plante $unt# taninurile cumarinele $i $u,$tantele
minerale.
COADA SORICELELUI
Compoziia chimic
;artea $upratere$tr# Jlucide lipide (1! : 4* )) acizi organici $u,$tane azotate (aminoacizi
proteine M 1*! : 144 ) amide) taninuri (>! )) uleiuri volatile (*> : 1 )) cumarine flavone
acizi polifenolici rezine (*4 )) carotenoide pentaciclitolii (vi,urnitol) derivai poliacetilenici
(poliine) $u,$tane minerale.
'lavonoide# toate $peciile de A. millefolium $tricto $en$u
Ln frunze i inflore$cene Judeon i cola,. (1991) au determinat# 2"*"glucozide i 2"P"malonil"
glucozide ale apigeninei (M apigenolului) cvercetolului (M 6uercetolului) i luteolinei (M
luteolului) (2"P"glucozida apigenolului M co$mo$iin 1"P"ramnoglucozida cvercetolului M
rutozida) " compui ma@oritari? C"glicozil"flavone ($/ertizin vite0in vincenin"> vincenin"1
aftozid izoaftozid orientin izoorientin) agliconi metilai i meto0ilai (ca$ticin
artemetin 4"hidro0iluteolin"421Q4Q"tetrametileter $alvigenin nepetin cir$ilol ("hidro0i"
1424O"tetrameto0i"flavon) : derivai flavonici 3n$oitori (dup Richtl i cola,.).
Cumarine# cca *1( ).
Acizi polifenolici (nenominalizai).
;igmenilor carotenoidici# +"caroten.
Aetaine (glicin,etaine cca **( ))# ="$tachidrin (prolin,etain) tran$"4"hidro0i$tachidrin (M ="
hidro0i$tachidrin M ,etonicin) i colina (A. Kehlfuhrer i cola,. " 1992).
Amide# tetradeca"44"diin"1*1>"dien"acetil izo,utilamid
Derivai poliacetilenici# ponticaepo0id ci$" i tran$"matricariae$ter.
Jlucidele (glucoz de0troz ara,inoz maltoz zaharoz manitol inulin i galactoz) dein 1
) din $u,$tana proa$pt.
Acizi organici# $uccinic i formic? acizi fenolici# cafeic clorogenic i $alicilic.
Acizi grai din lipide# linoleic miri$tic palmitic oleic.
-teroli# +H$ito$terolul campe$terolul i $tigma$terolul.
5riterpenele# tara0a$terol i p$eudotara0a$terol.
Au mai fo$t identificate#
Nitamine# acidul a$cor,ic ((! : 11* mgS1** g) ri,oflavina (( : 4 ppm) tocoferolii rutina colina
tiamina i niacina.
.dcinile conin inulin.
Ileiurile volatile.
-unt $ecretate de perii glandulari ,i$eriai $ituai pe $uprafaa frunzelor i pe corol. -e o,in prin
antrenare cu vapori de ap. Compoziia lor chimic variaz 3n funcie de varietatea $peciei i
provenien. unele $pecii (diploide) fiind lip$ite total de azulene (A. pannonica A. di$tan$ A.
ro$eo"al,a) $au parial (A. collina A. millefolium $tricto $en$u A. a$plenifolia A. $etacea).
;lantele tetraploide (A. millefolium lato $en$u) ,io$intetizeaz lactone azulenogene (proazulene)
din care prin hidrodi$tilare rezult chamazulen ( K. Richtl i .. Anton >**1).
Con$tituentul dominant al uleiului volatil e$te chamazulena compu$ de culoare al,a$tr (4 : 19
) ma0imum 4* ))? ali con$titueni# camfon (pBn la 4* )) +"pinen (pBn la >1 )) 7"pinen
(pBn la ( )) 1!"cineol (pBn la 1* )) +"cariofilen (pBn la 1* )) izoartemi$ia ceton (pBn la
! )) (dup ;D. >**4). Ln unele $pecii predomin compuii monoterpenici (cca !* ))# 1!"
cineol (pBn la 1* )) $a,inen camfon linalol $au a$caridol (42 )). Ln altele derivaii
$e$6uiterpenici $unt dominani# germacren D +"cariofilen 7",i$a,olol $patulenol. Ln alte cazuri
cele dou grupe de terpene $e pot g$i 3n cantiti a$emntoare 7" i +"pinenul ,orneolul
acetatul de ,ornil camfenul terpinen"1"ol"4 izoartemizia cetona cariofilen"epo0idul $unt 3n
egal m$ur caracteri$tici ( K. Richtl i .. Anton >**1).
Dup Aurzo .a. (nepu,licat) uleiul volatil e0tra$ din organele aeriene ale ace$tei $pecii conine#
>>42 ) camazulen >>12 ) +"pinen 1*14 ) eucaliptol (11 ) germacren D (*2 )
cariofilen o0id 4*2 ) 7"pinen 14* ) mircen 114 ) ,ornil acetat 11* ) $a,inen >44 ) ci$"
crizantemol 141 ) 7"terpineol 11> ) cariofilen o0id 1*2 ) G"terpinen *9> ) p"cimen *21
) 7"cariofilen *(! ) tran$"pinocarveol *(4 ) ci$" +"terpineol *44 ) terpinen"4"ol *1! )
ci$"carvil acetat *14 ) camfor *11 ) germacren , *11 ) $patulenol *1* ) 7"cadinol *>4
) 7"thu@en *>4 ) tran$"crizantenil acetat *>( ) geranil acetat *>> ) cadinen *>1 ) +"
,ur,onen *>1 ) tran$" +"ocimen *>1 ) cedren *>1 ) ocimen *>1 ) 7"terpinen *>* )
mirtenol *12 ) linalol i *1> ) 7"terpinolen.
Dup ;. 'ranchomme i cola,.# hidrocar,uri monoterpenice " 7"pinen (1* )) +"pinen (2 ))
camfen (4 )) $a,inen (1> ))? hidrocar,uri $e$6uiterpenice " chamazulen dihidroazulene? o0izi
monoterpenici " 1!"cineol (1* ))? cetone monoterpenice " izoartemizia ceton (9 )) (")"camfor
1! )) tuione? lactone $e$6uiterpenice " achilin.
Dup 'al9 .a. (1924)# camfor (1229 )) $a,inen (1>1( )) 1!"cineol (9(9 )) 7"pinen (94*
)) izoartemi$ia ceton (!4* )) +"pinen (211 )) camfen (4*> )) terpinen"4"ol (411 )) G"
terpinen (121 )) p"cimen (149 )) ,orneol (>(( )) ,ornil acetat (>1* )) limonen (121 ))
allo"ocimen (141 )) 7"terpinen (111 )) i copaen terpinolen triciclen alloocimen mircen
cuminaldehid i delta"cadien ($u, 1 )).
Dup <acheT .a. (199*) principalii componeni din Achillea $unt +"tu@ona (11(* )) 1!"
cineolul (1>4* )) i camforul (1*!( )). Concentraii mai mici de 1* ) au avut urmtoarele
$u,$tane# $a,inenul 29* ) +"pinenul 21( ) terpinen"4"ol (2* ) mircen (>* ) ,orneol 14(
) G"terpinen >4* ) p"cimen >** ) camfen 19( ) +"cariofillen 12* ) camazulen 12* )
7"terpineol 1(( ) 7"pinen 1(* ) cariofillen o0id 14( ) i limonen 1*( ). P concentraie
mai mic de 1** ) $"a determinat 3n cazul urmtoarelor $u,$tane# terpinolen 7"tu@on ,ornil
acetat i 7"terpinen.
Aelanger i De0traze (1991) au urmrit varia,ilitatea componenilor din uleiurile volatile ale
diferitelor chemotipuri de Achillea. Au con$tatat c principalii componeni variaz 3n urmtoarele
limite# camazulena 1"4( ) germacrenul D ("(( ) +"tu@ona *"114 ) 7"tu@ona *">11 ) 7"
felandrenul *"1! ) $a,inenul *1"12 ) mircenul *4"142 ) +"pinenul *>"9( ) +"cariofilenul
*4"!( ) camforul *>"21 ) 1!"cineolul *1"(4 ) p"cimenul *>"49 ) ,ornil acetatul *1"
41 ) camfenul *1"1> ) limonenul *1">9 ) i G"terpinenul *>">! ). Konoterpenele au
variat 3ntre 1>"(2> ) iar $e$6uiterpenele 3ntre 199 i 9!! ).
=actone $e$cviterpenice.
Juaianolide proazulenice# achillicin (M !7"aceto0i"arta,$in) rupicolina A (!"7"
angelicoilo0iachilicina) i A (!"7"tigloilo0iachilicina) : dup K. Richtl i .. Anton? $au !"7"
angelicoilo0i"1*"epi"arta,$ina >1"dihidro"dezaceto0i"matricin : dup ;D.? matricina >1"
dihidroaceto0imatricina : dup ali autori?
U guaianolide neazulenogene# achilina leucodina matricarina (C12<>*P() dehidroleucodina
(dezaceto0imatricarina) 7"pero0iachifolid (3n A. millefolium $tricto $en$u) 1"o0a"achilicin (M
!"acetilegeloid) !"7"angelicoil"1"o0a"arta,$in (M !"7"angelicoilegeloid)?
U germacranolide# milefina (milefolida) achilifolina (" +"tigloilachilifolina dihidropartenolida
,uchanolida acetil,uchanolida?
U eude$manolide# dihidroreinozida tauremizina artemizina?
U $e$cviterpenoide cu $tructur puin o,inuit# e$terii metilici A A i C ai acidului achimilic i
derivai de longipinen (7"longipinen">"en"1"on) i 2 +" hidro0i"derivatul $u.
<idrocar,uri# alcani " monaco$an pentaco$an tridecan pentadecan heptadecan? al9ene " trico$an
OBLIGEANA
Compoziia chimic
Difer 3n funcie de chemotip (grad de poliploidie) i de organul plantei.
.izomi# uleiuri volatile (> : 4 pBn la 9 )) acumulate 3n celulele $ecretoare di$per$ate 3n
parenchimul cortical taninuri (1:4 )) heterozide amare (acorin M *4 : 1 )) amidon de0trine
mucilagii colin rezine chinone (>("dimeto0ichinon) lignani (acoradin).
Ileiul volatil# +"azaron M ci$"izoazarona (con$tituent dominant) 7" i G"azaron +"gur@une
acoron (gu$t amar) FF"deca"42"dien"al. Ln funcie de chemovarietate con$tituentul dominant
poate fi 3n cantitate de !* : 94 ) 3n varietatea indian tetraploid (unde e$te 3n$oit de ci$"
izoeugenol metileter) i de pBn la 11 ) 3n varietatea european. P,ligeana american e$te total
lip$it de +"azaron.
Ali con$titueni
Derivai fenilpropanici. 7" i G"azarona acoradina (dimer al +"azaronei).
Derivai monoterpenici# camfen p"cimen (hidrocar,uri) linalol 7"terpineol (alcooli) FF"deca"
42"dien"al (aldehid " imprim miro$).
Derivai $e$cviterpenici# 7"$elinen +"gur@unen E"cadinen calamenen (hidrocar,uri) 7"cadinol
calamendiol (alcool)? io,unone M $hio,unone (artefacte provenite din acoragermacrona iniial "
termola,il i antrena,il cu vapori de ap) acorenon i calamenon. (cetone) acoron i
izoacoron (dicetone cu $tructur $piranic volatile amare).
Aldehide# azaronaldehida (*> : 4 ) 3n A calamu$ =. var. angu$tatu$ Aa$$. A$aroniferum).
Dup Kazza (199() uleiul volatil de Acoru$ conine# acorenona !1> ) +"gur@unen 424 )
izo$hTo,unon 4>( ) +"azaron o0id (>4 ) calamendiol (>1 ) 7"$elinen 1!4 ) 7"calacoren
1(( ) calamu$enon 1>4 ) camfor 112 ) $hTo,unon >(9 ) E"cadien 124 ) camfen 1(*
) p"cimen 11! ) 4"epi"$hTo,unon 1>4 ) linalool 111 ) i prei$ocalamendiol 1*> ). Ln
concentraii de $u, 1 ) au fo$t identificai urmtorii componeni# $patulenol (F) 7"humulen +"
acoradien metil i$oeugenol (&)"anetol G"gur@unen >4"di"epi"$hTo,unon limonen elemol (F)"
+"ocimen 7"pinen tran$"pinocarvTl acetat cedrol +"$e$6uifelandren i +"pinen.
Va/ama9i i DuroTanagi (1994) au identificat 3n e0tractul metanolic de Acoru$ prezena
$e$6uiterpenelor dintre care ! au fo$t noi $e$6uiterpene. Ace$tea au avut un efect inhi,itor a$upra
proce$ului de germinaie a $eminelor.
Ln organele aeriene# acid a$cor,ic mucilagii rezine $aponine tanin $ito$terol acid o0alic acid
palmitic.
;igmenii din organele aeriene $unt reprezentai de# calcone.
Ileiul volatil e0tra$ din organele aeriene conine# +"curcumen acoragermacron 7"humulen 7"
terpinen G"terpinen 7"terpineol 7"Tlangen ,orneol curcumen ,orneol G"azaron G"terpinen
izocalamendiol metil"cavicol metil"eugenol mircen ocimen $elinen i tran$"anetolW
calamu$enon tropon acoragermacron acorenol acid acoric calacon calamendiol
calamenon izocalamendiol izocalamu$enon.
TURITA MICA
Compoziia chimic
;rincipalii componeni chimici identificai 3n frunze $unt# uleiurile volatile tanin (( : ! ))
taninuri hidroliza,ile (agrimonin agrimoniin oenotein A) catechine (>4 )) cumarine 7"
pirone (agrimonolid) gome vitamine (tiamin) triterpene (1( )) acizi grai (acid palmitic acid
$tearic) i triterpene (acid ur$olic " *4 )).
'runzele conin pigmeni flavonoizi# apigenin"glucozid luteolin"glucozid 6uercitrin
izo6uercetin izo6uercitrin 6uercetin"glucozid. Ailia .a. (1991) au identificat 3n organele aeriene
ale $peciei Agrimonia eupatoria un nou glicozid flavonic# 9ampferol 1"ramnozid alturi de
9ampferol 9ampferol 1"ramnozid i 9ampferol 1"rutinozid luteolin"glucozid 6uercetin"glucozid
i 6uercitrin.
;e am,ele $uprafee ale frunzelor dar mai ale$ pe cea inferiar $e g$e$c peri $ecretori $curi cu
glanda uni $au pluricelular.
-coara de pe tulpinile ace$tei plante conine# poliglucide flo,afene diterpene (acetilamarolid
allantoin amarolid 6ua$$iin $hin@ulacton A) i $aponine.
CRETISOARA
Compozitia chimica
Prganele aeriene conin# cantiti mici de glucide lignine acizi grai (acid palmitic i acid $tearic
acid oleic) fenoli fito$teroli taninuri (4 : ! )) care prin hidroliz produc acid elagic i acid
luteic $aponine pigmeni flavonoidici (luteolin proantocianidine) vitamine (rutin acid
nicotinic) i $u,$tane minerale.
.izomii ace$tei $pecii conin# glucoz fructoz zaharoz lipide (4> )) $teroli ( +"$ito$terol) i
triterpene (ali$ol).
CEAP
Compoziia chimic
;rincipalii componeni determinai 3n ,ul,ii de ceap $unt# glucidele (42 : 1*> )) proteinele
(1> )) lipidele (*>( )) i $u,$tanele minerale (*(9 ). Alturi de ace$te $u,$tane 3n ,ul,i au
fo$t detereminate i alte glucide (glucoz >>4 ) fructoz 1!1 ) zaharoz 191 ) he0ozani
111 ) celuloz *!4 )) i lignine **2 ) (-ouci .a. 19!1).
Acizi organici din ,ul,ii de ceap $unt reprezentai de acidul malic 12* mgS 1** g acidul citric >*
mgS 1** g i acidul o0alic (( mgS 1** g) iar $terolii de# ,eta"$ito$terol 1> mgS 1** g i
campe$terol 1 mgS 1** g.
Nitaminele din ,ul,ii de ceap $unt reprezentai 3n principal de acidul a$cor,ic (!* mgS 1** g)
alturi de care $e afl cantiti mai mici de nicotinamid i tocoferol (*>* mgS1** g) acid
pantotenic (*12 mgS1** g) pirido0in (*11 mgS1** g) tiamin i ri,oflavin (**1 mgS 1** g).
Dintre $u,$tanele minerale 3n 1** g ,ul,i de ceap au fo$t determinate urmtoarele# pote$iu 12(
mg fo$for 4> mg calciu 11 mg $odiu i magneziu 9* mg zinc 14 mg fier *( mg i mangan
*14 mg.
;igmenii flavonici din ,ul,ii de ceap $unt reprezentai de glucozizi ai 6uercetinei i
izoramnetinei de 6uercetin i 6uercetin"4O"glucozid ($pireozid) rutin i 9ampferol.
Ceapa din $oiurile cu culoare roie conine cianidin 1"glucozid peonoidin 1"glucozid i peonoidin
1"ara,inozid. Ln cantiti mici $e g$e$c i ali cianidin glicozizi aa cum e$te i cianidin 1"
laminario,iozid (Du i 'ranci$ 1924). Dintre pigmenii izoflavonoizi au fo$t identificai#
farmononetina i geni$teina.
Aul,ii de ceap conin ***( : **1( ) ulei volatil.
Analiza uleiului volatil efectuat de Kihae$cu .a. (nepu,licat) a identificat prezena a 49
componeni cu urmtoarele concentraii# >1!1 ) dipropil di$ulfur >*(> ) dipropil tri$ulfur
14>4 ) propenil propil tri$ulfur 491 ) propil propenil di$ulfur 192 ) propenil propil
tri$ulfur 14! ) propil metil tri$ulfur >11 ) propenil propil tri$ulfur izomer 19* ) metil
propenil di$ulfur 1!( ) propenil propil tri$ulfur izomer 1!1 ) dimetil tiofen 1>1 ) metil
propil di$ulfur 111 ) propenil propil penta$ulfur izomer 111 ) dipropil tetra$ulfur 1*4 )
dipropilen di$ulfur *9! ) propenil propil penta$ulfur *!4 propil metil tri$ulfur izomer
*!1 ) metil he0il furanon *14 ) dimetil tri$ulfur dipropil tri$ulfur izomer i *>9 )
dipropil tri$ulfur.
Da/a9i$hi i Korimiton (1994) au precizat c $u,$tanele lacrimogene $unt produ$e 3n urma
aciunii enzimei ci$tein $ulfo0id liaz a$upra -"al9Tl"="ci$tein $ulfo0izilor i -"al9enTl"="ci$tein
$ulfo0izilor.
'lorile de ceap conin $aponine $piro$tanice aa cum $unt allio$pirozidele A : D care $unt
$u,$tane active cu efect in$ecticid. Ace$te $aponine formeaz comple0e in$olu,ile cu $terolii
care con$tituie precur$orii pentru $inteza hormonului ecdi$on din in$ecte. Ln lip$a ace$tui hormon
3n dezvoltarea larvelor $e produc malformaii care determin moartea lor (Fo,el .a. 1991).
USTUROI
Compoziia chimic
;rincipalii componeni dozai 3n ,ul,ii de u$turoi $unt# glucidele (>*4 : 1*9 )) proteinele (4*
)) lipidele (*1> )) aminoacizii li,eri (1> )) $aponinele (**2 )) +"$ito$terolul i apa 41(
).
-ouci .a. (19!1) au con$tatat c vitaminele $unt reprezentate 3n principal de acidul a$cor,ic (14*
mgS 1** g) alturi de care $e g$e$c cantiti mai mici de nicotinamid (*4* mgS 1** g) tiamin
(*>* mgS 1** g) i tocoferol (*1* mgS 1** g).
Aul,ii de u$turoi au un coninut de 14> ) $u,$tane minerale dintre care 3n cantitate mai mare $e
g$e$c# pota$iu (1( mgS 1** g fo$forul 114 mgS 1** g calciu 1! mgS 1** g magneziul 14 mgS
1** g i $odiul 1> mgS 1** g.
Du i 'ranci$ (192() au precizat c 3n catafilele u$turoiului $e g$e$c antociani reprezentai de
cianidin 1"glucozid.
Ln $u,$tanele volatile din ,ul,ii de u$turoi ;ino .a. (1991) au identificat 14 componeni dintre
care ponderea au deinut"o diallil tri$ulfidul 119* ) allil metil tri$ulfidul >12* ) i diallil
di$ulfidul >*2* ). P concentraie de pe$te 1 ) din totalul componenilor identificai $"a
con$tatat la# diallil $ulfid 29* ) allil metil di$ulfid (4* ) allil metil $ulfid 44* ) allil
propenil di$uldid >1* ) dimetil tri$ulfid 14* ) 1"vinil"1>"diti"("en 14* ) 1>"
ditiociclopentan"1 11* ) iar o concentraie mai mic de 1 ) din totalul componenilor $"a
determinal la urmrorii componeni# 1"vinil"1>"diti"("en dimetil di$ulfid 1>1"triti"4"en i allil
propil tri$ulfid.
Aul,ii de u$turoi conin 1! ) alliina care e$te un alliil"ci$tein$ulfo0id ce poate fi tran$format 3n
prezena alliinazei 3n allicin " allil">"propeniltio$ulfinat. =a/$on (1991) a con$tatat c allicina
e$te o $u,$tan ce diminueaz $emnificativ coninutul de lipide din $Bnge iar =eighton .a.
(199>) au precizat c flavonolii din acea$t $pecie reprezentai 3n principal prin 6uercetine inhi,
creterea tumorilor. CalveT .a. (1992) au identificat 3n e0tractele de u$turoi cantiti mici de
a@oen (tio$ulfinat) $u,$tan cu un potenial rol antitrom,otic
Din florile de u$turoi au fo$t e0tra$e $aponine $piro$tanice aa cum e$te $ativozidul".> care e$te o
$u,$tan activ cu efect in$ecticid (Kat$uura .a. 19!9)
MRAR
Compoziia chimic
'runzele de mrar conin# !!* ) ap >! ) glucide >* " >2 ) proteine *1 ) lipide 11 )
fi,re i ulei volatil.
Coninutul de vitamine din 1** g frunze e$te urmtorul# (>* mg acid a$cor,ic 4* mg tocoferoli
*>1"*4> mg tiamin *11"*>! mg ri,oflavin *1* mg nicotinamid *>( mg acid pantotenic
*1*"1( mg pirido0in >! mg niacin i *1* mg acid folic.
Ln 1** g frunze $"a determinat urmtorul coninut de $u,$tane minerale# 41* mg pota$iu 1***
mg calciu !4* mg $odiu (1* mg fo$for 4** mg magneziu >2 mg fier *>( mg zinc i *mg
cupru.
Analezele efectuate de <uopalahti .a. (19!!) la uleiurile volatile e0tra$e din plantele de mrar au
evideniat e0i$tena a 11 componeni dintre care 19"epo0i"p"1"metan a deinut 11>* ) din totalul
componenilor i neofitadienul 199* ). Cantiti mai mici au fo$t con$tatate 3n cazul 7"
felandrenului 4!* ) miri$ticinei (!* ) apiolului 4>* ) para"cimenului 1!* ) +"
felandrenului 12* ) piperitonei 14* ) carvonei 1** ) limonenului *2* ) i 7"pinenului
*>* ).
5eu$cher i cola,. menioneaz pentru prile aeriene# *> : >1 ) ulei volatil (**( : *2( ) 3n
planta proa$pt) format din (-)"(X)"7"felandren (>4 : 4( ) cantitatea cea mai mare g$indu"$e
3nainte de 3nflorire) i dileter (( " 1> ) cantitatea cea mai mare atingBndu"$e 3n timpul 3nfloririi) :
acetia fiind r$punztori de miro$ul caracteri$tic al mrarului. Compui 3n$oitori# (X)"limonen (1
: (( )) +"felandren (pBn la 1* )) p"cimen (pBn la 4 )) D"carvon coninut dependent 3n
foarte mare m$ur de condiiile pedo"climatice (1> : >9 ) 3n Jermania * : 4* ) 3n -IA >( :
4> ) 3n %ndia >( : (* ) 3n Ingaria * : >( ) 3n 'inlanda). ;e lBng aceti con$titueni
principali $e mai 3ntBlne$c# p"ment">"en"14"diol !"hidro0igeraniol e$terul metilic al acidului >"
metil,utiric i piperiton.
Ali con$titueni# flavonozide (1"P" +"D"glucuronidele 6uercetolului i izoramnetolului 1"P"
glucozidele 1"P"galactozidele i 1"P"ramnoglucozidele 6uercetolului i izoramnetolului
vicenin) cumarine (cumarin $copoletin).
Analizele efectuate de Aurzo .a. (nepu,licat) au relevat c uleiul volatil e0tra$ din frunzele de
mrar conine 3n principal 7"felandren (4**2 )) 7"limonen (1(12 )) i dimetilhe0ahidro
,enzofuran (144> )). Ln cantitate mai mic $"au determinat# 7"pinen p"cimen mircen 7"thu@en
carvon $a,inen +"pinen +"terpinen i G"terpinen.
%nflore$cenele conin ( : 4( ) ulei volatil. Componenii dominani $unt limonenul (1> : 11 ))
7"felandrenul (>* : >1 )) i carvona (>( : 1* )). Cantitatea de carvon i de ulei volatil crete
dup 3m,o,ocirea florilor i atinge ma0imum 3n faza de lapte.
Componenii chimici din fructele de mrar $unt reprezentai de uleiuri volatile (pBn la 4* ) $u,.
u$cat) lipide (14( )) tiamin (*4> mgS 1** g) ri,oflavin (*>! mgS 1** g) mucilagii
taninuri $u,$tane azotate etc.
Ileiul volatil o,inut din fructe (dup 'ranchomme)# >( : (* ) hidrocar,uri monoterpenice Y>( :
4* ) (X)"limonen >( ) 7"felandren *> ) p"cimenZ 4* : 4* ) cetone monoterpenice (>! : 41
) carvon *4 : *9 ) izocarvon i dehidrocarvon) compui aromatici (miri$ticin dilapiol)
$u, 4 ) cumarine (um,eliferon i um,eliprenin) i furanocumarine (,ergapten) ftalide.
Analizele efectuate de =a/rance (19!*) la uleiurile volatile din $eminele de mrar au identificat
prezena a 19 comoneni. Dintre acetia carvona a reprezentat 4(** ) limonenul 1(** ) 7"
felandrenul 2** ) ci$"dihidrocarvona >** ) i tran$"dihidrocarvona 1(* ) din totalul
componenilor. .e$tul componenilor au deinut fiecare mai puin de 1* ) din totalul $u,$tanelor
volatile# p"cimen 7"pinen i$o"dihidrocarveol mircen neodihidroi$ocarveol (&)"anetol campfen
E"1"caren ci$"carveol tran$"carveol dihidrocarveol neodihidrocarveol +"pinen i $a,inen.
-ing .a. (19!2) au con$tatat c organele vegetative proa$pete au cel mai mare coninut de ulei
volatil c3nd $mBna e$te 3n faza de lapte i cBnd $"au aplicat fertilizri cu azot i cu fo$for.
C&=%VA pentru rdcina
Compoziia chimic
.dcina conine#
Ilei volatil (**1 : *1( )) 3n compoziia cruia intr# ftalide : compui care"i imprim miro$ul i
aroma caracteri$tic i hidrocar,uri dintre care menionm ."(X)"limonen M con$ituent principal
(9 : 1* )) +"pinen (! : 1! )) ci$" +"ocimen (( : ! )) 1"metil"4"etil"he0an. 'talidele $unt
reprezentate de# $edanenolid M $en9Tunolid (11 )) tran$"$edanolid M neocnidilid (2 )) ci$"
$edanolid M izocnidilid (( )) cnidilid F"ligu$tilid (4 )) 1",utiliden"ftalid i 1",utilftalid
(ligu$ticum lactona).
'lavonozide (**( ))# apiin M apiozid (apigenol"2"P"apiozilglucozida) con$tituent principal i
luteolin"2"P"apiozilglucozida luteolin"2"P"glucozida apigenol luteolin 6uercetin"1"galactozid
i 6uercetin"1"P" +"glucozid.
'uranocumarine (****( ) produ$ proa$pt)# 0antoto0in ,ergapten izopimpinelin p$oralen
imperatorin angelicin. Coninutul lor variaz 3n funcie de infecia fungic i de tratamentul cu
fungicide..
<idro0icumarine# $copoletin e$culetin.
;oliine# falcarinol falcarindiol !"hidro0ifalcarinon.
Acizi fenolici# acid 1"cafeoil"chinic (acid clorogenic) acid p"cumaroil"chinic acid 1"feruloil"
chinic acid cafeic 1*( mg ) acid ferulic 1( mg ) acid p"cumaric (diferii 3n funcie de
varietate i de provenien).
Carotenoide# cartoteni hipo0antin.
Konozaharide# glucoz (1 : ( ))? diholozide# zaharoz (2 : >1 )) i polioli# manitol (1* : >9 ))
acizi uronici (111 )) celuloz 14* ).
Ali con$titueni# proteine 1> : >* ) lipide *> : *( ) ap !2 : 9* ) acid o0alic 121 mg )
aminoacizi (acid a$partic ) i amide (a$paragin glutamin).
Nitamine# acid a$cor,ic la !* ) tocoferoli >4 ) tiamin ri,oflavin pirido0in nicotinamid
i acid folic " 3n cantiti mici.
-u,$tane minerale (*91 : *92 ))# pota$iu 1>1 mg ) clor 1(* mg ) g fo$for !* mg ) $odiu
22 mg ) calciu 4! ) i magneziu 91 mg ) (-ouci .a. 19!1).
Culoarea rdcinilor e$te datorat flavonelor i carotenoidelor.
Aurzo i cola,. analizBnd uleiurile volatile e0tra$e din rdcinile de elin a evideniat# 112> )
limonen 1(*4 ) G"terpinen !!2 ) +"pinen 442 ) tran$" +"ocimen >*4 ) cimen i 1>! )
nonan (componeni# 1"etil"4"metilhe0an 142* ) para"cimen 11(* ) limonen 91* ) (&)" +"
ocimen 91* ) G"terpinen 91* ) +"pinen !4* ) (F)" +"ocimen 21* ) terpinolen ((* ) 7"
terpineol (** ) ligu$tilide 1>* ) 7"terpinen 1>* ) 7"pinen 1** ) terpinen"4"ol *9* )
mircen *!* ) camfen *2* ) +"elemen *2* ) 1",utilidenftalid *(* ) 1"n",utilftalid *(* )
tran$"alloocimen *4* ) +"cariofillen *4* ) +"$elinen *>* ) alloocimen *1* ) pentil,enzen
*1* ) n"pentil"11"ciclohe0adien *1* ) 7"humulen **( ) 1a4"dihidro"izo,utilidenftalid
**( ) i $a,inen **( ) din totalul componenilor e0trai (cercetri nepu,licate).
'runzele (her,a) conin#
Ilei volatil (*1 : *! ))# ."(X)"limonen M con$ituent principal (4* )) mircen (1* )) +"$elinen
(! )) +"cariofilen (4 )) ftalide (1* : 1( )) 7" i8 +"pinen 7"$elinen 7"terpineol G"terpinen 1"
pentil"ciclohe0a"11"dien pentil,enzen carveol ci$" +"ocimen ci$" 1"he0enol dihidrocarvon
apiol. 'talidele $unt reprezentate de# 1",util"ftalid $edanolid 1",utiliden"ftalid $edanenolid
1"izovalerilden"1a"dihidroftalid (dup 5eu$cher i cola,.). Con$tituenii care"i imprim miro$ul
caracteri$tic frunzelor de elin $unt +"$elinenul i ftalidele. Ln funcie de condiii pedoclimatice
compoziia chimic variaz 'ranchomme i cola,. indicBnd urmtoarea compoziie chimic#
hidrocar,uri monoterpenice ((( )) 3ntre care limonen (1( : (* ) uneori chiar !* ))
hidrocar,uri $e$6uiterpenice (4* )) Y(X)" +"$elinen (1* " 11 ))Z ftalide (( : 1( ))
Ydihidroligu$tilid (1 : ! )) acid $edanoic 1"n",utul"ftalid (1 : 2 )) 1"n",util"he0a"
hidroftalid &"$edanolid (*( )) izo,utilidenftalid izo,utiliden"1"74"dihidroftalid (*2 : 1
))Z e$teri cumarinici (um,eliferon $elerin apigravin).
'lavonozide (*1( ))# apiin M apiozid (apigenol"2"P"apiozil glucozida) con$tituent principal
3n$oit de luteolin"2"P"apiozil glucozida luteolin"2"P"glucozida apigenol"2"P"glucozid
luteolin apioli6uiritin (4Q"apiozida li6uiritigenolului) i de cri$oeriol glucozid.
'uranocumarine (*> ))# 0antoto0in ,ergapten izopimpinelin p$oralen imperatorin !"
meto0ip$oralen. Coninutul lor variaz 3n funcie de infecia fungic i de tratamentul cu
fungicide..
<idro0icumarine# $copoletin $copolin (2"P" +D"glucozida $copoletinei).
;oliine# falcarinol falcarindiol !"hidro0ifalcarinon.
Acizi fenolici# acid clorogenic acid p"cumaroil"chinic acid hidro0icinamic acid genti$ic acid
protocatehic.
Carotenoide# cartoteni hipo0antin.
-teroli# +"$ito$terol $tigma$terol campe$terol $pina$terol.
Konozaharide# glucoz (1 : ( ))? diholozide# zaharoz (2 : >1 )) i polioli# manitol (1* : >9 ))
acizi uronici (111 )) celuloz 14* ).
Ali con$titueni# proteine 1> : >* ) lipide *> : *( ) ap !2 : 9* ) acid o0alic 121 mg )
aminoacizi (acid a$partic ) i amide (a$paragin glutamin).
Nitamine# 7"tocoferol acid dehidroa$cor,ic rutozid pirido0in
-u,$tane minerale
Ali con$titueni# lipide (*1 : 4> )) mucilagii acizi alifatici mono,azici (acid angelic acid
tiglic) alcaloizi (nicotin).
Analizele uleiului volatil din frunzele de elin efectuate de Aurzo i cola,. (>**4) au precizat
urmtorii con$tituenni# 41(4 ) limonen >!2! ) mircen 1419 ) tran$" +"ocimen 1*1 ) G"
terpinen 1>4 ) +"$elinen i 119 ) propenil feno0iacetat. -"au mai identificat cantiti mai mici
de 1 ) de $a,inen p$eudopinen cimen ocimen alloocimen gur@unen epiglo,ulol ,utilftalid
etc.
Ln uleiurile volatile e0tra$e din florile de elin a fo$t identificat prezena a >4 componeni#
limonen 1!!* ) (F)" +"ocimen 1!9* ) mircen 14!* ) +"$elinen (4* ) n"pentil"11"
ciclohe0adien 1** ) 1a4"dihidro"i$o,utilidenftalid >9* ) 1"n",utilftalid 19* ) 1"
,utilidenftalid 19* ) ,"pinen 11* ) (&)" +"ocimen *9* ) G"terpinen *9* ) +"careiofilen
*2( ) +"elemen *2( ) 7"terpineol *2* ) ligu$tilide *4* ) p"cimen *(* ) 7"pinen *(*
) terpinolen *4* ) alloocimen *>* ) pentil,enzen *>* ) terpinen"4"ol *>* ) trean$"
alloocimen *1* ) canfen *1* ) i 7"humulen **( ) din totalul compuilor e0trai.
'ructele conin#
Ilei volatil (19 : 1 ))# ))# ."(X)"limonen M con$ituent principal (4* )) +"$elinen (11 ))
ftalide : tran$"$edanolid (14 )) 1",util"ftalid (*> : 1* )) $edanolid (1 )) 1"izo,utiliden"
1a"4"dihidroftalid (*2 : 4( )) 3n$oii de 7" i +"pinen mircen +"cariofilen. Ca i 3n cazul
frunzelor con$tituenii care imprim miro$ul caracteri$tic fructelor de elin $unt +"$elinenul i
ftalidele (dup 5eu$cher i cola,.). Ali autori ('ranchomme i cola,. >**1) indic urmtoarea
compoziie chimic# hidrocar,uri monoterpenice (4( : 9( )) Y3ntre care limonenul e$te ma@oritar
7" i G"terpinen (4 )) &"ocimen (1* )) p"cimenZ hidrocar,uri $e$6uiterpenice ( +"$elinen)?
alcooli monoterpenici Yp"ment"!(9)"en"1>"diol i izomerul $u 7"terpineolZ? cetone (carvon 1*
)) e$teri terpenici (acetat de F"carvil > ) acetat de &"carvil >* )) ftalide (1"n",util ftalid >*
) $edanolid ( )).
'lavonozide# 1 : >( ) luteolin"2"P"apiozilglucozida cri$oeriol"2"P"apiozilglucozida i apiin M
apiozid (apigenol"2"P"apiozilglucozida) graveo,iozid A (luteolin 2"P"gluco"apiozil glucozida)
i graveo,iozid A (crizoeritrol 2"P"gluco"apiozil glucozid).
'uranocumarine (*> ))# ,ergapten izoimperatorin izopimpinelin $e$elin?
dihidrofuranocumarine# rutaretin noda9enetin (")">1"dihidro">"(1"hidro0i"1"hidro0imetiletil)"
2<"furo"Y1>"G"ZY1Z",enzopiran"2"on? heterozide ale furanocumarinelor : apiozida i $elerozida
apiumetin.
Cumarine# o$tenol um,elliferon apigravin.
=ipide (( : 1* ))# predomin gliceridele acidului petro$elinic (4* : 4* )) i $unt 3n$oite de
gliceridele acizilor 7"linoleic i $tearic.
A.I-5I.&
Compoziia chimic
Ln compoziia rdcinilor $"a identificat prezena urmtoarelor $u,$tane# glucide (1* : 14 ))
inulin (9 : (* )) amidon (>! : 1>* )) mucilagii proteine (>4 : 1*4 )) lipide (*1 : *! ))
polifenoli (19 : 14 )) amide taninuri uleiuri volatile rini i compui poline$aturai#
polial9ene i polial9ine.
A mai fo$t identificat prezena urmtoarelor $u,$tane#
Acizi grai# acid lauric acid palmitic acid $tearic.
Acizi fenolici (> : 1 ))# acid cafeic acid clorogenic.
Compui alifatici# aplota0en dihidroaplota0en.
-e$6uiterpene# cloven cnicinolid lappafene A i A.
=actone# dehidroco$tu$"lacton dehidrodihidroco$tu$"lacton arctinal arctinol arctinol A
arctinol A arctinon.
Dintre fito$teroli au fo$t identificai# $ito$terolul i $tigma$terolul iar dintre vitamine# acidul
a$cor,ic niacina tiamin i ri,oflavina.
Au mai fo$t identificai lignani# arctozid lappaol A A C D i & arctigenin mataire$inol
neoarctin A $e$6uilignani trachelogenin trachlozid alcaloizi (atropin) precum i principii
fitohemaglutinante.
Coninutul de aminoacizii din rdcinile ace$tei plante e0primat la 1** g produ$ a fo$t
urmtorul# 4* mg izoleucin (4 mg leucin 1>* mg lizin 1! mg metionin 11 mg ci$tin (>
mg fenilalanin 4* mg tirozin 44 mg treonin 1* mg triptofan (4 mg valin >14 mg arginin
>! mg hi$tidin 44 mg alanin 44* mg acid a$partic 19> mg agid glutamic 44 mg glicin 94
mg prolin i 44 mg $erin.
Culoarea rdcinilor e$te determinat de prezena +"carotenului.
'runzele conin# glucide (1! )) lipide (*1:*! )) proteine e0. ,enectolid (1> : 14* ))
mucilagii lignani (arctiin mataire$inol) triterpene (lupeol) $e$6uiterpene (arctiol +"eude$mol
cnicinolid eremofilen dehidrofu9inon fu9inanolid fu9inon) $e$6uilignani lactone (arctiol
acid arctic arctiopicrin) principii antimutagene compui alifatici (acid tiglic).
Ln e$uturile plantelor au fo$t identificate# mucilagii (( : 1> )) glucide (194 )) proteine lipide
(*1 : *! )) aminoacizi (acid a$partic) acid izovalerianic.
A mai fo$t identificat prezena urmtoarelor $u,$tane#
5riterpene# tara0a$terol p$eudotara0a$terol p$eudotara0a$terol"acetat.
=ignani# matairezinol trachelogenin tzrachelogenin $e$6uilignani.
-e$6uiterpene# dehidrofu9inon lappafen A i A.
-teroli# +"$ito$terol $tigma$terol.
Dintre acizii grai din frunze au fo$t identificai# acidul miri$tic acidul $tearic i acidul lauric.
=actonele $unt reprezentate de# arctiopicrin acid arctic arctigenin arctiin arctinal arctinol
arctinon i arctiol.
-eminele au urmtoarea compoziie# proteine (1> : 14* )) lignani (lappaol A C D & ' <
izolappaol A izolappaol C neoarc A neoarctin A mataire$inol) glicoziozi ai lignanilor
(arctigenin) triterpene pentaciclice (tara0a$terol) $aponin (dauco$terol) glicozizi ai lignanilor
(arctigenin) acizi grai (acid lauric).
&0perienele efectuate pe oareci au dovedit c fi,rele in$olu,ile 3n ap e0tra$e din acea$t $pecie
au capacitatea de a inhi,a a,$or,ia uleiurilor minerale de ctre mucoa$a inte$tinal.
-trugurii ur$ului
Compoziia chimic
Componenii chimici identificai 3n organele aeriene ale ace$tei $pecii $unt# glucide lipide (>4
)) proteine (111 )) acizi organici (acid formic acid malic acid citric) 4 : >* ) tanin (acid
ellagic acid galic) rezine (ur$one) ureide (alantoin) glicozizi fenolici (4 : 1* ) ar,utin i
metilar,utin) glicozid flavonic (hiperin) hidrochinone glucozizi iridoiozi (monotropein) i
$u,$tanele minerale.
Derivai hidrochinonici# hidrochinone (*1 : *( )) metil ar,utin piceozid glucozide
(ar,utozid i metil ar,utozid).
;igmeni# flavonoide (mono i diglicozide ale 6uercetolului i mircetolului mircetin 6uercetin
izo6uercetin 6uercitrin izo6uercitrin) +"caroten.
Nitamine# acid a$cor,ic niacin ri,oflavin tiamnin.
-teroli# +"$ito$terol.
5riterpene# lupeol tara0a$terol acid ur$olic acid oleanolic uvaol.
-aponine triterpenice# acid ,etulinic.
Compui fenolici# acid P"protocatehuic acid chinic acid p"cumaric i fenilpropanoizi# acid
$iringic.
Jlucozizi# monotropein
Cipollini i -tile$ (199>) au con$tatat c e0tra$ele o,inute din fructele maturate au proprieti
antifungice datorate coninutului ridicat de taninuri i $aponine. Jlucozidul# ar,utin reprezint
un anti$eptic pentru cile urinare i are un efect diuretic.
ARNIC
Compoziia chimic
Componenii identificai 3n rizomul i rdcinile ace$tei plante $unt# fructoz (>( )) zaharoz
(1* )) inulin (9 : 1> )) uleiuri volatile (**( : *1> )) acizi alifatici mono,azici (acid
angelic) taninuri catehinice (>1 )) acid lactic acid izo,utiric acid $uccinic acid formic acid
fumaric triterpene (tara0a$terol) i mucilagii.
'runzele ace$tei $pecii conin e$teri ai lactonelor (arnicolid A : D) i lactone (arnifolin i
helenalin).
'lorile de Arnica conin# fito$teroli rini taninuri acizi organici (acid malic) acizi fenolici (acid
clorogenic acid cafeic) trimetilamin ceruri i gome.
-"au mai determinat#
=actonele de tip helenanolid reprezentate de helenalin derivaii e$terici ai ace$teia (11 11"
dihidrohelenalin) i lactone $e$6uiterpenice# arnifolin.
;igmeni flavonoizi# i$o6uercitrin lutein luteolin luteolin"2"monoglucozid izo6uercitozid
6uercetin"1"gluco"galacturonid a$tragalin ,etulenol patuletin $pinacetin hi$pidulin 6uercetin"
gluco"galacturonid.
;igmeni carotenoizi i 0antofile# G"caroten cripto0antin luteo0antin aureo0antin elo0antin
viola0antin zea0antin helenin.
Jlucozinolai# glucona$turtina i $inigrozida.
-enevoli# feniletil$enevolul i alil$enevolul.
Cumarine# um,elliferon i $copoletin.4
-teroli# +"tara0a$terol +"$ito$terol arni$terol.
Alcooli triterpenici# arnidiol ani$terin faradiol.
5riterpene# faradiol tara0a$terol.
-e$6uiterpene# ,etulenol
-chmidt .a. (199() au analizat florile de Arnica i au identificat prezena a dou la,dan diterpene
iar Kerfort (199>) a identificatdoi acizi cafeoil6uinici.
Ileiul volatil de Arnica conine# timol timol"metil"eter n"triacontan e$teri ai acizilor grai (acid
dio0i$tearic lauric palmitic $tearic).
'enolii din e$uturile ace$tei $pecii# hidro0ifenoli acid cafeic acid clorogenic acid galic i
polifenoli (taninuri) reprezint $u,$tane antimicro,iene i antifungice.
=&KVI= DPKVI=I%
Compoziia chimic
Dup Du9e .a. frunzele ace$tei plante conin# glucide (6ue,rachitol) tanin alcaloizi (a,rotin)
,aze azotate (adenin guanin) nucleozide (adenozin) acizi fenolici (acid cafeic acid
clorogenic) amine (colin) cumarine (izofra0idin$copolin i $copoletin) i hidro0icumarine
(um,eliferon).
Ileiul volatil e0tra$ din frunzele ace$tei $pecii conine# >1>* ) meta$tenol 1>>2 ) eucaliptol
941 ) 7"terpinen 9>1 ) ,orneol 2!! ) p"cimen (>( ) camfen 192 ) a$caridol >21 )
camfen >41 ) drimenol 114 ) germacren D 1>9 ) terpinen"4"ol 1>! ) longiver,enon
1*1 ) ,ornil acetat *91 ) r"terpinen *!1 ) +"cariofilen *41 ) ci$" +"terpineol *4* ) tran$"
piperitol *(9 ) leden *(1 ) 7"patchoulen *(* ) terpinolen *4( ) dehidroaromadendren i
*4* ) 7"pinen (Aurzo .a. nepu,licat).
Detalii...
;&=%V
Compoziia chimic
;rincipiile amare $unt reprezentate de prezena $e$6uiterpenelor de tip guaianic (a,$intin
ana,$intin i arta,a$in) precum i de ali patru compui# artamarin artamarinin artamaridin
i artamaridinin. ;lantele din $pecia Artemi$ia annua conin lactone $e$6uiterpenice cum e$te
artemi$inina (C1(<>>P() care e$te utilizat pentru tratarea malariei.
'runzele de pelin mai conin# tanin pigmeni flavonoizi (6uercetin artemitin) +"caroten
vitamine (acid a$cor,ic pirido0in acid folic) acizi grai fito$teroli i $u,$tane minerale.
Analizele efectuate de No$tro/$9T .a. (19!1) la uleiului volatil etra$ din plantele de pelin
provenite din Jermania au evideniat e0i$tena a 44 componeni. ;onderea a fo$t deinut de +"
thu@on (4444 )) $a,inil acetat (>(** )) tran$" $a,inil (1>1 )) lavandulil acetat (>2! )) 7"
thu@on (>24 )) $a,inen (>21 )) geranil propionat (141 )) i mircen (11( )). Ln cantitate
mai mic de 1* ) au fo$t identificai urmtorii componeni# 1!"cineol (F)"1"he0enal
lavandulol terpinen"4"ol 7"pinen p"cimen geranil acetat G"cadien camfen 1"octaen 7"copaen
7"terpineol 7"felandren G"terpinen 0ilen "humulen ci$"$a,inen acetat pulegon linalool +"
cariofilen neril acetat 1"nonanol +"pinen tran$"$a,inen hidrat ci$"piperitol tran$"piperitol
terpinolen 7"thu@en thu@il alcool ,orneol ci$"piperitil acetat (&)" +"ocimen carvon nerol
tran$"piperitol acetat i 7"terpinen.
Determinrile efectuate de Aurzo .a.(nepu,licat) au precizat c pricipalele $u,$tane din uleiul
volatil e0tra$ din organele aeriene ale ace$tei $pecii $unt urmtoarele# 7"pinen (414( )) mirtenil
acetat (1>22 )) 7"felandren (2*> )) $a,inen (44! )) thu@on (44* )) i tran$" +"ocimen
(44* )).
Detalii...
5A.<PV
Compoziia chimic
;lanta proa$pt conine apro0imativ *1 ) uleiul volatil. Analiza compuilor volatili e0trai prin
hidrodi$tilare din rdcinile ace$tei $pecii a permi$ $ $e evidenieze prezena urmtoarelor
$u,$tane# 4114 ) $a,inen >49> ) metil eugenol 1191 ) +"ci$"ocimen 414 ) +"tran$"
ocimen >9* ) citronelil acetat >2* ) terpinolen >(9 ) p$eudopinen 1!( ) ci$"alloocimen
*!4 ) 4"terpineol *22 ) 7"terpinen *(1 ) 7"pinen *44 ) limonen i *11 ) anetol (Aurzo
.a. nepu,licat).
Compopziia uleiului volatil a variat 3n funcie de proveniena palantelor.
Detalii...
=PAPD[
Compoziia chimic
;lanta proa$pt conine apro0imativ *1 ) uleiul volatil. Analiza compuilor volatili e0trai prin
hidrodi$tilare din rdcinile ace$tei $pecii a permi$ $ $e evidenieze prezena urmtoarelor
$u,$tane# 4114 ) $a,inen >49> ) metil eugenol 1191 ) +"ci$"ocimen 414 ) +"tran$"
ocimen >9* ) citronelil acetat >2* ) terpinolen >(9 ) p$eudopinen 1!( ) ci$"alloocimen
*!4 ) 4"terpineol *22 ) 7"terpinen *(1 ) 7"pinen *44 ) limonen i *11 ) anetol (Aurzo
.a. nepu,licat).
Compopziia uleiului volatil a variat 3n funcie de proveniena palantelor.
Detalii...
K[5.[JIV[
Compoziia chimic
Aelladonnae folium conine# *11"*(* ) alcaloizi tropanici (hio$ciamin nirhio$ciamin
noratropin V" o0idul hio$ciaminei $copolamin ,eladonin apoatropin tropin i $copin " 3n
urme? raportul $copolamin S hio$ciamin variaz 3ntre 1S 4" 1S(2 mai frecvent 1 S1! " 1 S>*?
frunzele tinere conin o cantitate mai mare de alcaloizi decBt cele adulte nervurile i peiolul $unt
mai ,ogate decBt lim,ul? coninutul e$te ma0im 3ntre orele 9" 11) ,aze volatile (piridina V"
metilpirolina V"metilpirolidina tetrametil"diamino,utan putre$cina cu$9higrina nicotina)
flavonozide (1"P"ramnoglucozil"2"P" glucozidele cvercetolului i 9emferolului 1"P"
ramnoglucozil"2"P" galactozida cvercetolului i 9emferolului 3n$oite de glicozide $ecundare)
cumarine ($copoletozid e$culetozid um,eliferon) derivai fenilpropanici (acizii cafeic
clorogenic neoclorogenic) aminoacizi li,eri (acid a$partic acid G"amino,utiric 7" alanin
a$paragin ci$tein glicin hi$tidin leucin metionin ornitin prolin tiro$in triptofan
valin) i ali compui cu azot (colin enzime" fo$fataz o"polifenol"o0idaze ) vitamine (acid
a$cor,ic ) i $u,$tane minerale (ma0im *() ).
Aelladonnae radi0 :conine# *12"*!* ) alcalozi tropanici (9* ) hio$ciamin V"o0idul
hio$ciaminei **1 )"**9 ) $copolamin ,eladonin cantiti mici de atropin tropin i
$copin) ,aze volatile (aceleai ca i 3n frunze? cu$9higrina $e g$ete 3n cantitate mai mare)
cumarine ($copoletol um,eliferon) enzime (V"metil tran$feraza V"metil o0idaza putre$ceinei).
-porer .a. (1991) au precizat ccel mai mare coninut de alcaloizi tropanici din organele
vegetative $e g$ete la 3nceputul nopii i dimineaa devreme. Ln $eminele mature coninutul
ma0im de alcaloizi tropanici $e g$ete dupa amiaz.
%mportana ace$tei $pecii $e datoreaz 3n principal prezenei atropinei care e$te o $u,$tan to0ic.
Ln doze core$punztoare acioneaz a$upra $i$temului nervo$ para$impatic determinBnd rela0area
mu$culaturii netede i diminuarea $ecreiiilor endocrine determin dilatarea pupilei i 3ncetinete
ritmul cardiac fr modificarea pre$iunii $angvine.
SFECL ROIE
Compoziia chimic
.dcina tu,erizat de $fecl roie are un coninut de 4! : 9! ) glucide 11 : >* ) proteine
*1 : *> ) lipide i !>9 : 9>2 ) ap (-ouci .a. 19!1). Au mai fo$t identificate urmtoarele
$u,$tane# glucoza *1! ) fructoza *1( ) zaharoza 22( ) i celuloza *!* ).
Dintre acizii organici au fo$t determinai# acidul malic (12 mgS 1** g) acidul citric (19( mgS 1**
g) acidul o0alic (2> mgS 1** g) acidul glicolic (>1 mgS 1** g) i acidul $uccinic (1* mgS 1** g).
Acizi fenolici determinai 3n rdcinile de $fecl roie $unt# acidul ferulic (4( mgS 1** g) acidul
cafeic (*( mgS 1** g) acidul p"cumaric (*( mgS 1** g).
Ln 1** g $fecl roie a fo$t determinate urmtoarele cantiti de vitamine# 1* mgS 1** g acid
a$cor,ic i cantiti mai mici de 1* mgS 1** g de tiamin ri,oflavin pirido0in nicotinamid i
acid folic.
Aminoacizii prezeni 3n rdcinile de $fecl roie au avut un coninut $czut ce a variat 3ntre 4
mgS 1** g (valin) i !* mgS 1** g (lizin).
Coninutul de $u,$tane minerale a variat 3ntre *22 i 11* ) ponderea fiind deinut de pota$iu
114 mgS 1** g $odiu !4 mgS 1** g fo$for 4( mgS 1** g calciu >9 mgS 1** g ,or >1 mgS 1** g
i magneziu 14 mgS 1** g.
Culoarea roie caracteri$tic pentru e$uturile acea$tei $pecii $e datoreaz prezenei ,etainei
$ingurul pigment cu azot cuno$cut.
MESTEACN
Compoziia chimic
'runzele conin# 1) $aponozide triterpenice pentaciclice de tip lupeolic (,etulinol aldehida
,etulinic acid ,etulinic ,etulinat de metal acid platonic acid dehidroplatanic) i damaranic >"1
) flavone (1"P"galactozida cvercetolului i 1"P"digalactozida miricetolului) heterozide fenolice
de tip C4"C1 (monotropitozida ,etulozida) proantociani ("9 ) tannin $teroli (,etulafolientriol
,etulafolientetrol) monoterpene glucozidate (,etulaal,o$id A i A ro$eo$ida) **("*1* ) ulei
volatile ($alicilat de metil 7 i +",etulinol acetate de ,utilinil a i +"cariofilen cariofilen"o0id)
rezine vitamina C $ruri minerale.
CPVP;%D[
Compoziia chimic
-ouci .a. (19!1) menioneaz c valoarea energetic a inflore$cenelor de conopid e$te relativ
$czut(11!( 9\S 1** g) deriv3nd din coninutul redu$ de glucide (11 : (4 )) proteine (14 :
>1 )) i lipide (**2 )).
%nflore$cenele de conopid conin 114 ) glucoz 1*( ) fructoz *>1 ) zaharoz *>( )
amidon *!9 ) pectine 11> ) celuloz $teroli (1> mgS 1** g +"$ito$terol 1* mgS 1** g
campe$terol i >* mg S1** g $tigme$terol) i acizi fenolici (acid ferulic cafeic i p"cumaric).
Coninutul 3n vitamine din 1** g e$ut a variat 3n urmtoarele limite# *11 mg tiamin *1* mg
ri,oflavin *>* mg pirido0in *4* mg nicotinamid **( mg acid folic 1*1 mg acid
pantotenic 49! mg acid a$cor,ic **9 mg tocoferoli *1* mg filochinon i ***1 mg ,iotin.
-u,$tanele minerale determinate 3n 1** g e$ut a variat a$tfel# 14 mg $odiu 1>! mg pota$iu 12
mg magneziu >* mg calciu *12 mg mangan *41 mg fier *1( mg ,or *14 mg cupru *>1 mg
zinc (4 mg fo$for i >9 mg clor.
;rincipalii aminoacizi identificai 3n 1** g e$ut au fo$t urmtorii# 12* mg leucin 1(* mg valin
14* mg lizin 11* mg treonin izoleucin i arginin 2* mg fenilalanin i 4* mg hi$tidin i
metionin
NA.F[
Compoziia chimic
'runzele de varz au o valoare energetic de 19>1 9\S 1** g i conin 14 : 41 ) glucide
$olu,ile 1> : 49 ) proteine *1* : 11 ) lipide i !44 : 91* ) ap (-ouci .a. 19!1).
Au mai fo$t determinai i ali compui organici ca# glucoza (14 )) fructoza (>* )) zaharoza
(*1 )) amidonul (**1 )) pectinele (1*9 )) celuloza (*2 )) acizii organici (acidul citric (* "
1(* mgS 1** g acidul malic 4* : 4** mgS 1** g) acizii fenolici (6uinic i $uccinic).
Aminoacizii din frunzele de varz au avut un coninut mai $czut. Ln 1** g frunze edi,ile $"au
determinat 1** mg arginin 4( mg lizin (4 mg leucin 49 mg valin 19 mg izoleucin 1! mg
treonin 1* mg fenilalanin >2 mg ci$tin >( mg hi$tidin i 11 mg metionin.
Coninutul 3n vitamine al frunzelor de varz raportat la 1** g produ$ e$te urmtorul# **( mg
tiamin **4 mg ri,oflavin *11 mg pirido0in *1> mg nicotinamid **! mg acid folic *>4
mg acid pantotenic 4(! mg acid a$cor,ic **> mg tocoferoli i *1( mg filochinon.
-u,$tanele minerale variaz 3ntre *12 i *!* ) 3n 1** g e$ut fiind determinate# >>2 mg
pota$iu 44 mg calciu 11 mg $odiu 12 mg clor >2( mg fo$for >1 mg magneziu 11 mg $odiu
*( mg fier i *1 mg mangan.
'runzele de varz acumuleaz un coninut mare de nitrai re$pectiv pe$te 1.*** mgS 9g $u,$tan
proa$p3t3. Coninutul ma0im de nitrai a fo$t detrminat 3n frunzele interioare# 4.21( ppm iar
nervurile au avut un coninut mai mic de 14 ori comparativ cu lim,ul foliar.
Dintre compuii volatili care confer aroma caracteri$tic frunzelor de varz au fo$t identificai#
-"metil"ci$tein $ulfo0idul din care $e formeaz metil metantio$ulfinaii allil izotiocianatul metan
tiolul di$ulfura de dimetil i tri$ulfura de dimetil.
Jlucozinolaii reprezint compui ce au o importan deo$e,it 3n cazul legumelor din grupa
verzei. -toe/$and (199() a precizat c 3n frunzele de varz $e g$e$c 1* glucozinolai. Dintre
acetia izotiocianaii inhi, iodul din tiroid. Ali trei glucozinolai# 4"metil"$ulfinil,util"
(glucorafanin) >"feniletil" (glucona$turtiin) i 1"indolmetil" (gluco,ra$$icin) au efect
anticancerigen. Keta,olitul gluco,ra$$icinei# indol"1"car,amol are efect a$upra cancerului
ovarian. .o$a .a. (1992) au determinat coninutul de glucozinolai din diferite organe ale
plantelor de varz. Ln organele aeriene au fo$t identificai >"propenil glucozinolatul i 1"
metil$ulfinilpropil glucozinolatul 3n concentraie de >41 re$pectiv 142 micromoliS 1** g $u,.
u$cat. Ln rdcini au fo$t identificai# 1"meto0iindol"1"metil glucozinolatul >"feniletil
glucozinolatul i 1"metil$ulfinilpropil glucozinolatul 3n concentraie de 49( 49( i re$pectiv 1!(
micromoliS 1** g $u,. u$cat. Cea mai mare concentraie a fo$t determinat 3ntre orele >> i >.
DTung i 'leming (1992) au precizat c allil izotiocianaii 3n concentraie de (* : (** ppm au
efect inhi,ator a$upra ,acteriilor i 3n concentraie de 1 : 4 ppm a$upra ciupercilor parazite.
Culoarea frunzelor de varz e$te datorat prezenei pigmenilor clorofilieni. A$tfel coninutul de
clorofil a variat 3ntre(!41 mg( 1** g 3n frunzele e0terioare >*! mgS 1** g 3n frunzele
intermediare i *4* mgS 1** g 3n cele interioare (Aurzo .a. >***).
Vil$en .a. (1991) au identificat pentru prima dat prezena 3n frunzele de varz a izoflavonol
glicozizilor.
&0tractele din varz previn apariia guei i $e folo$e$c 3n tratarea ulcerelor duodenale.
Ara$$ica oleracea var. capitata f. ru,ra (varz roie) conine o cantitate mare de pigmeni
antocianici. <razdina .a. (1922) au identificat cianidin 1"$oforozid"("glucozid cianidin 1"
(malonoil$oforozid)"("glucozid cianidin 1"(p"cumaroil$oforozid)"("glucozid cianidin 1"(di"p"
cumaroil$oforozid)"("glucozid cianidin 1"(feruloil$oforozid)"("glucozid cianidin 1"
(diferuloil$oforozid)"("glucozid cianidin 1" ($inapoil$oforozid)"("glucozid i cianidin 1"
(di$inapoil$oforozid)"("glucozid. -troh citat de Aodea (194() a identificat prezena cianidin 1"
triglucozidului (ru,ro,ra$in).
5.A%-5A C%PAAVI=I%
Compoziia chimic
-u,$tantele identificate 3n te$uturile aeriene $unt# glucide (4! )) lipide (*1 : 4> )) proteine
(4> : 1(4 )) $teroli (+"$ito$terol eritro$terol) inozitol taninuri acid tanic $aponine ,aze
azotate (colina) amine (1 ) colina acetilcolina tiramina) polioli (adonitol manitol $or,itol)
glucozizi cu $ulf (gluconapina $inigrina) glicozizi $ecoiridoizi (amarogentin) centapicrin
(hidro0i,enzile$ter al $/erozidului) tanin $i o peptida cu actiune hemo$tatica.
Aminoacizi# arginina acid a$partic acid glutamic leucina metionina prolina hi$tamina.
;igmenti# +"caroten (*> : >> mgS1** g) luteolin"2"galactozid luteolin"2"rutinozid rutina
dio$metina dio$mina hi$$opina gentioflavina gentioflavonid gentiopicrina.
Alcaloizi# gentianidina gentianina ,ur$ina tiramina.
Konoterpene# gentiopicro$id $/ertiamarina $/ero$id $i triterpene# 7 $i +"amirina.
Nitamine# 14 " ((* mgS 1** g acid a$cor,ic 14 mgS 1** g niacina 144 mgS 1** g ri,oflavina
>1> mgS 1** g tiamina rutina.
Acizi# acid citric acid cafeic acid fumaric acidul o0alic acidul piruvic acid p"cumaric acid
protocatehic acid ferulic acid hidro0i",enzoic acid protocatechuic acid $ulfanilic acid p"
amino,enzo$ulfonic acid tiocianic acid cerotic acid crataegolic acid $iringic acid vanilic acid
,ur$ic.
Acizi gra$i# acid linoleic acid linolenic acid oleanolic acid oleic acid palmitic acid $tearic acid
cerotic (triacontanol).
CPADA ]P.%C&=I=I%
Compoziia chimic
;artea $upratere$tr# Jlucide lipide (1! : 4* )) acizi organici $u,$tane azotate (aminoacizi
proteine M 1*! : 144 ) amide) taninuri (>! )) uleiuri volatile (*> : 1 )) cumarine flavone
acizi polifenolici rezine (*4 )) carotenoide pentaciclitolii (vi,urnitol) derivai poliacetilenici
(poliine) $u,$tane minerale.
'lavonoide# toate $peciile de A. millefolium $tricto $en$u
Ln frunze i inflore$cene Judeon i cola,. (1991) au determinat# 2"*"glucozide i 2"P"malonil"
glucozide ale apigeninei (M apigenolului) cvercetolului (M 6uercetolului) i luteolinei (M
luteolului) (2"P"glucozida apigenolului M co$mo$iin 1"P"ramnoglucozida cvercetolului M
rutozida) " compui ma@oritari? C"glicozil"flavone ($/ertizin vite0in vincenin"> vincenin"1
aftozid izoaftozid orientin izoorientin) agliconi metilai i meto0ilai (ca$ticin
artemetin 4"hidro0iluteolin"421Q4Q"tetrametileter $alvigenin nepetin cir$ilol ("hidro0i"
1424O"tetrameto0i"flavon) : derivai flavonici 3n$oitori (dup Richtl i cola,.).
Cumarine# cca *1( ).
Acizi polifenolici (nenominalizai).
;igmenilor carotenoidici# +"caroten.
Aetaine (glicin,etaine cca **( ))# ="$tachidrin (prolin,etain) tran$"4"hidro0i$tachidrin (M ="
hidro0i$tachidrin M ,etonicin) i colina (A. Kehlfuhrer i cola,. " 1992).
Amide# tetradeca"44"diin"1*1>"dien"acetil izo,utilamid
Derivai poliacetilenici# ponticaepo0id ci$" i tran$"matricariae$ter.
Jlucidele (glucoz de0troz ara,inoz maltoz zaharoz manitol inulin i galactoz) dein 1
) din $u,$tana proa$pt.
Acizi organici# $uccinic i formic? acizi fenolici# cafeic clorogenic i $alicilic.
Acizi grai din lipide# linoleic miri$tic palmitic oleic.
-teroli# +H$ito$terolul campe$terolul i $tigma$terolul.
5riterpenele# tara0a$terol i p$eudotara0a$terol.
Au mai fo$t identificate#
Nitamine# acidul a$cor,ic ((! : 11* mgS1** g) ri,oflavina (( : 4 ppm) tocoferolii rutina colina
tiamina i niacina.
.dcinile conin inulin.
Ileiurile volatile.
-unt $ecretate de perii glandulari ,i$eriai $ituai pe $uprafaa frunzelor i pe corol. -e o,in prin
antrenare cu vapori de ap. Compoziia lor chimic variaz 3n funcie de varietatea $peciei i
provenien. unele $pecii (diploide) fiind lip$ite total de azulene (A. pannonica A. di$tan$ A.
ro$eo"al,a) $au parial (A. collina A. millefolium $tricto $en$u A. a$plenifolia A. $etacea).
;lantele tetraploide (A. millefolium lato $en$u) ,io$intetizeaz lactone azulenogene (proazulene)
din care prin hidrodi$tilare rezult chamazulen ( K. Richtl i .. Anton >**1).
Con$tituentul dominant al uleiului volatil e$te chamazulena compu$ de culoare al,a$tr (4 : 19
) ma0imum 4* ))? ali con$titueni# camfon (pBn la 4* )) +"pinen (pBn la >1 )) 7"pinen
(pBn la ( )) 1!"cineol (pBn la 1* )) +"cariofilen (pBn la 1* )) izoartemi$ia ceton (pBn la
! )) (dup ;D. >**4). Ln unele $pecii predomin compuii monoterpenici (cca !* ))# 1!"
cineol (pBn la 1* )) $a,inen camfon linalol $au a$caridol (42 )). Ln altele derivaii
$e$6uiterpenici $unt dominani# germacren D +"cariofilen 7",i$a,olol $patulenol. Ln alte cazuri
cele dou grupe de terpene $e pot g$i 3n cantiti a$emntoare 7" i +"pinenul ,orneolul
acetatul de ,ornil camfenul terpinen"1"ol"4 izoartemizia cetona cariofilen"epo0idul $unt 3n
egal m$ur caracteri$tici ( K. Richtl i .. Anton >**1).
Dup Aurzo .a. (nepu,licat) uleiul volatil e0tra$ din organele aeriene ale ace$tei $pecii conine#
>>42 ) camazulen >>12 ) +"pinen 1*14 ) eucaliptol (11 ) germacren D (*2 )
cariofilen o0id 4*2 ) 7"pinen 14* ) mircen 114 ) ,ornil acetat 11* ) $a,inen >44 ) ci$"
crizantemol 141 ) 7"terpineol 11> ) cariofilen o0id 1*2 ) G"terpinen *9> ) p"cimen *21
) 7"cariofilen *(! ) tran$"pinocarveol *(4 ) ci$" +"terpineol *44 ) terpinen"4"ol *1! )
ci$"carvil acetat *14 ) camfor *11 ) germacren , *11 ) $patulenol *1* ) 7"cadinol *>4
) 7"thu@en *>4 ) tran$"crizantenil acetat *>( ) geranil acetat *>> ) cadinen *>1 ) +"
,ur,onen *>1 ) tran$" +"ocimen *>1 ) cedren *>1 ) ocimen *>1 ) 7"terpinen *>* )
mirtenol *12 ) linalol i *1> ) 7"terpinolen.
Dup ;. 'ranchomme i cola,.# hidrocar,uri monoterpenice " 7"pinen (1* )) +"pinen (2 ))
camfen (4 )) $a,inen (1> ))? hidrocar,uri $e$6uiterpenice " chamazulen dihidroazulene? o0izi
monoterpenici " 1!"cineol (1* ))? cetone monoterpenice " izoartemizia ceton (9 )) (")"camfor
1! )) tuione? lactone $e$6uiterpenice " achilin.
Dup 'al9 .a. (1924)# camfor (1229 )) $a,inen (1>1( )) 1!"cineol (9(9 )) 7"pinen (94*
)) izoartemi$ia ceton (!4* )) +"pinen (211 )) camfen (4*> )) terpinen"4"ol (411 )) G"
terpinen (121 )) p"cimen (149 )) ,orneol (>(( )) ,ornil acetat (>1* )) limonen (121 ))
allo"ocimen (141 )) 7"terpinen (111 )) i copaen terpinolen triciclen alloocimen mircen
cuminaldehid i delta"cadien ($u, 1 )).
Dup <acheT .a. (199*) principalii componeni din Achillea $unt +"tu@ona (11(* )) 1!"
cineolul (1>4* )) i camforul (1*!( )). Concentraii mai mici de 1* ) au avut urmtoarele
$u,$tane# $a,inenul 29* ) +"pinenul 21( ) terpinen"4"ol (2* ) mircen (>* ) ,orneol 14(
) G"terpinen >4* ) p"cimen >** ) camfen 19( ) +"cariofillen 12* ) camazulen 12* )
7"terpineol 1(( ) 7"pinen 1(* ) cariofillen o0id 14( ) i limonen 1*( ). P concentraie
mai mic de 1** ) $"a determinat 3n cazul urmtoarelor $u,$tane# terpinolen 7"tu@on ,ornil
acetat i 7"terpinen.
Aelanger i De0traze (1991) au urmrit varia,ilitatea componenilor din uleiurile volatile ale
diferitelor chemotipuri de Achillea. Au con$tatat c principalii componeni variaz 3n urmtoarele
limite# camazulena 1"4( ) germacrenul D ("(( ) +"tu@ona *"114 ) 7"tu@ona *">11 ) 7"
felandrenul *"1! ) $a,inenul *1"12 ) mircenul *4"142 ) +"pinenul *>"9( ) +"cariofilenul
*4"!( ) camforul *>"21 ) 1!"cineolul *1"(4 ) p"cimenul *>"49 ) ,ornil acetatul *1"
41 ) camfenul *1"1> ) limonenul *1">9 ) i G"terpinenul *>">! ). Konoterpenele au
variat 3ntre 1>"(2> ) iar $e$6uiterpenele 3ntre 199 i 9!! ).
=actone $e$cviterpenice.
Juaianolide proazulenice# achillicin (M !7"aceto0i"arta,$in) rupicolina A (!"7"
angelicoilo0iachilicina) i A (!"7"tigloilo0iachilicina) : dup K. Richtl i .. Anton? $au !"7"
angelicoilo0i"1*"epi"arta,$ina >1"dihidro"dezaceto0i"matricin : dup ;D.? matricina >1"
dihidroaceto0imatricina : dup ali autori?
U guaianolide neazulenogene# achilina leucodina matricarina (C12<>*P() dehidroleucodina
(dezaceto0imatricarina) 7"pero0iachifolid (3n A. millefolium $tricto $en$u) 1"o0a"achilicin (M
!"acetilegeloid) !"7"angelicoil"1"o0a"arta,$in (M !"7"angelicoilegeloid)?
U germacranolide# milefina (milefolida) achilifolina (" +"tigloilachilifolina dihidropartenolida
,uchanolida acetil,uchanolida?
U eude$manolide# dihidroreinozida tauremizina artemizina?
U $e$cviterpenoide cu $tructur puin o,inuit# e$terii metilici A A i C ai acidului achimilic i
derivai de longipinen (7"longipinen">"en"1"on) i 2 +" hidro0i"derivatul $u.
PA=%J&AV[
Compoziia chimic
Difer 3n funcie de chemotip (grad de poliploidie) i de organul plantei.
.izomi# uleiuri volatile (> : 4 pBn la 9 )) acumulate 3n celulele $ecretoare di$per$ate 3n
parenchimul cortical taninuri (1:4 )) heterozide amare (acorin M *4 : 1 )) amidon de0trine
mucilagii colin rezine chinone (>("dimeto0ichinon) lignani (acoradin).
Ileiul volatil# +"azaron M ci$"izoazarona (con$tituent dominant) 7" i G"azaron +"gur@une
acoron (gu$t amar) FF"deca"42"dien"al. Ln funcie de chemovarietate con$tituentul dominant
poate fi 3n cantitate de !* : 94 ) 3n varietatea indian tetraploid (unde e$te 3n$oit de ci$"
izoeugenol metileter) i de pBn la 11 ) 3n varietatea european. P,ligeana american e$te total
lip$it de +"azaron.
Ali con$titueni
Derivai fenilpropanici. 7" i G"azarona acoradina (dimer al +"azaronei).
Derivai monoterpenici# camfen p"cimen (hidrocar,uri) linalol 7"terpineol (alcooli) FF"deca"
42"dien"al (aldehid " imprim miro$).
Derivai $e$cviterpenici# 7"$elinen +"gur@unen E"cadinen calamenen (hidrocar,uri) 7"cadinol
calamendiol (alcool)? io,unone M $hio,unone (artefacte provenite din acoragermacrona iniial "
termola,il i antrena,il cu vapori de ap) acorenon i calamenon. (cetone) acoron i
izoacoron (dicetone cu $tructur $piranic volatile amare).
Aldehide# azaronaldehida (*> : 4 ) 3n A calamu$ =. var. angu$tatu$ Aa$$. A$aroniferum).
Dup Kazza (199() uleiul volatil de Acoru$ conine# acorenona !1> ) +"gur@unen 424 )
izo$hTo,unon 4>( ) +"azaron o0id (>4 ) calamendiol (>1 ) 7"$elinen 1!4 ) 7"calacoren
1(( ) calamu$enon 1>4 ) camfor 112 ) $hTo,unon >(9 ) E"cadien 124 ) camfen 1(*
) p"cimen 11! ) 4"epi"$hTo,unon 1>4 ) linalool 111 ) i prei$ocalamendiol 1*> ). Ln
concentraii de $u, 1 ) au fo$t identificai urmtorii componeni# $patulenol (F) 7"humulen +"
acoradien metil i$oeugenol (&)"anetol G"gur@unen >4"di"epi"$hTo,unon limonen elemol (F)"
+"ocimen 7"pinen tran$"pinocarvTl acetat cedrol +"$e$6uifelandren i +"pinen.
Va/ama9i i DuroTanagi (1994) au identificat 3n e0tractul metanolic de Acoru$ prezena
$e$6uiterpenelor dintre care ! au fo$t noi $e$6uiterpene. Ace$tea au avut un efect inhi,itor a$upra
proce$ului de germinaie a $eminelor.
Ln organele aeriene# acid a$cor,ic mucilagii rezine $aponine tanin $ito$terol acid o0alic acid
palmitic.
;igmenii din organele aeriene $unt reprezentai de# calcone.
Ileiul volatil e0tra$ din organele aeriene conine# +"curcumen acoragermacron 7"humulen 7"
terpinen G"terpinen 7"terpineol 7"Tlangen ,orneol curcumen ,orneol G"azaron G"terpinen
izocalamendiol metil"cavicol metil"eugenol mircen ocimen $elinen i tran$"anetolW
calamu$enon tropon acoragermacron acorenol acid acoric calacon calamendiol
calamenon izocalamendiol izocalamu$enon.
;[DIC&=
Compoziia chimic
'runzele ace$tei $pecii au o compozitie a$emanatoare cu cea a florilor diferentele fiind doar
cantitative. Ace$te organe contin urmatoarele $u,$tante# $or,itol taninuri catechinice (catechina
epicatechina) acizi fenolici (acid cafeic clorogenic) purine terpene acizi gra$i (acid linoleic
linolenic) acid neoategolic acid tran$"crataegolic acid uric.
-teroli# ,eta"$ito$terol (*4 " *4 ))
Acizi triterpenici# acid crataegolic acid neocrategolic acid tran$"crategolic acid ur$olic acid
oleanolic.
Aminopurine# adenina guanina adenozina.
Amine# dimetilamina trimetilamina etanolamina etilamina azoamilamina izo,utilamina
izoamilamina.
;igmenti# flavan"14"dioli (leucoantociani) flavone (luteolina) flavonoli (6uercetrina 6uercetin"
1"ramnogalatozid) derivati flavonici (hTperozid vite0inramnoza vite0ina vite0in"4"ramnozid
vite0in"4ramno"D"glucozid vite0in"42"di"D"glucozid).
Ln compozitia fructelor $"au identificat# glucide $olu,ile amidon (1( : 1! )) proteine (14 ))
lipide (19 )) taninuri conden$ate# catechine (*( : *2 )) flo,afene aminopurine colina
precum $i acizi triterpenici.
Au mai fo$t identificate urmatoarele $u,$tante#
Nitamine# acid a$cor,ic niacina ri,oflavina tiamina.
;igmenti# luteolina luteolin"1O2"diglucozid 6uercetin"1"ramnoglucozid monoacetil"
vite0inramnozid leucoantociani (*1 )) antociani (1> )) procianidine ,eta"caroten derivati
flavonici (vite0ina) glicozizi ai flavonolilor (hiperozid).
Derivati aminici# etilamina dietilamina izo,utilamina etanolamina izoamilamina ,eta"
fenetilamina.
Alcaloizi# tiramina hi$tamina.
Aminopurine# adenina adenozina guanina.
-teroli# ,eta"$ito$terol
Acizi fenolici# acid cafeic acid clorogenic.
Acizi organici# acid citric o0alic tartric.
Acizi gra$i# acid lauric linoleic linolenic palmitic.
Cumarine# e$culina.
Ln florile ace$tei $pecii a fo$t identificata prezenta urmatorilor pigmenti# vite0in"4O"ramnozid
6uercetol 9ampferol hiperozida cratezida luteolin"glucozida vite0ina $aporanetina orientina
monoacetil"homoorientina monoacetil"vite0in"ramnozida $aporanetin ramnozida orienton
ramnozida homoorientin"ramnozida $i 4!"di"C"glucozil"apigenol (Vi9olov 1921). Au mai fo$t
determinati urmatorii pigmenti# apigenina apigenin"2"P"glucozid
Crataegu$ pentagTna contine 3n frunze $i flori C"glicozilflavonoizi P"glicozizi a$a cum e$te#
vite0in > ^"P"ramnozid $i izoorientin > ^"P"ramnozid $i C"glicoziziflavonoizi ca#
orientin > ^"P"ramnozid $i C"glicozilflavonoizi acilazi ca# vite0in 4 ^"P"acetil > ^"
P"ramnozid (Vicolov $.a. 19!>).
Ln florile de Crataegu$ $anguinea Da$hni9ova $.a. (19!4) a identificat C"glico$ilflavonoizi acilati
ca de e0emplu# vite0in > ^"P"acetil iar Vi9olov $.a. (19!>) au identificat 3n frunze $i flori
vite0in 4 ^"P"acetil > ^"P"ramnozid.
&C<%VAC&A
Compoziia chimic
Activitatea imuno$timulatoare a e0tractelor o,tinute din acea$ta $pecie $e datoreaza actiunii
com,inate a $u,$tantelor din ace$tea# alchilamide (izo,utilamida) derivati ai acidului cafeic (acid
cichoric cinarina echinacozide) polialchine (poliacetilene) polialchene $i poliglucide cu greutate
moleculara mare (4"P"metil"glucuronoara,ino0ilan $i acid ara,inoramnogalactan).
Analizele efectuate au permi$ $a $e identifice prezenta urmatorilor componenti 3n organele
aeriene#
" &chinacozidele (C1(<44P>*) $unt glicozizi ai acidului cafeic acidului cicoric acidului cafaric
$i cinarinei# acid >"*"cafeoiltartric acid >"P"cafeoil"1"P"cumaroiltartric acid >"P"cafeoil"1"P"
feruloiltartric acid >"P"feruloiltartric acid 1"("dicafeoil6uinic acid >1"P"diferuloiltartric.
" Au mai fo$t identificate trei glicoproteine $teroli (+"$ito$terol) vitamine (acid a$cor,ic rutina)
acizi fenolici (acid cafeic acid ferulic acid clorogenic acid izoclorogenic acid cafeoil"tartric
acid dicafeoil"tartric ).
" ;igmenti# glicozide ai 6uercetinei 9ampferolului luteolinei apigeninei $i izoramnetinei
izoramnetin"1"rutinozid 9ampferol"1"glucozid 9ampferol"1"rutinozid luteolin"2"glucozid
6uercetagetin"2"galactozid 6uercetin"1"galactozid 6uercetin"1"glucozid 6uercetin"2"glucozid
6uercetin"1"ro,inozid 6uercetin"1"0ilozid 6uercetin"1"0ilozilgalactozid precum rutina $i +"
caroten?
" Ileiuri volatile contin urmatorii componenti# germacren D izomerii ci$ $i tran$ ai ace$tuia
izo,utirat de geranil undecanona acetat de geranil propionat de geranil n"triocontanol $i alcani
normali cu >2 : >9 atomi de car,on.
.adacinile de &chinacea contin *1 : 12 ) echinacozide (4"P"cafeilechinacozid echinaceina
echinacina echinolona) inulina ((9 )) galactoza (19 : (1 )) fructani glicoproteine (1 ))
proteine (9> )) lipide (11 )) vitamine (niacina $i tiamina) glucozamine (4
)) alcamide (**1 : *1( )) acizi fenolici (acid clorogenic izoclorogenic) acid 1("*"
dicafeoil6uinic (cinarina) uleiuri volatile (*1 )) poliholozide (ara,inoramnogalactani 4"*"
metilglucurono"ara,ino"0ilani $i fucogalacto0iloglucani) ,etaina glicin,etaina +"caroten acid
cicoric (*4 : >1 )) compu$i fenilpropanoizi (ver,a$cozid ramnozilver,a$cozid) alcaloizi
(tu$$ilagin).
Cantitatea de $u,$tante active# echinacozide $i al9ilamide e$te influentata de fenofaza 3n care $e
recolteaza plantele. A$tfel Aerti $.a. (>**>) au con$tatat ca cea mai mare cantitate din ace$te doua
$u,$tante $e o,tine 3nainte ca mugurii imaturi $a $e alungea$ca 1 : > cm dea$upra organelor
aeriene. 'ertilizarea cu pota$iu a $timulat proce$ul de cre$tere a continutului de echinacozide.
<evia $.a. (>**>) au con$tatat ca de$hidratarea ace$tei $pecii la temperatura de 4* oC pBna la
umiditatea de 1( ) a determinat mentinerea celui mai mare continut de acid cicoric $i al9ilamida.
CPADA CA=I=I%
Compoziia chimic
-u,$tantele identificate 3n tulpinile ace$tei $pecii $unt# glucide (44 )) celuloza (1 )) proteine
(1 )) lipide (*> " 1> )) glucozide taninuri acid tanic acid galic $u,$tante minerale (1( " >*
)).
" -aponine# e6i$etonina.
" Alcaloizi# e6i$etin palu$trin palu$trinin nicotina.
" -teroli# +"$ito$terol campe$terol izofuco$terol.
" Nitamine# acid a$cor,ic (**> " *2 )) niacina ri,oflavina tiamina.
" Acizi# acid malic acid o0alic acid vanilic acid cafeic acid ferulic acid p"cumaric acid p"
hidro0i,enzoic acid aconitic acid protocatechic.
" ;igmentii din organele aeriene ale ace$tei plante $unt reprezentati de# protogen9/anin 4Q"P"
glucozid 4"cloroapigenin luteolin ("glucozid (galuteolina) 9ampferol 2"glucozid (e6ui$etrina)
e6ui$porol"1"glucozid (e6ui$porozid) 9ampferol 9ampferol"2"diglucozid dihidro9ampferol
izo6uercitrina dihidro6uercetin naringenina luteolina luteolin"("glucozid go$$ipitrin
galuteolin e6ui$etrina +"caroten rodo0antina.
-_V5%&V& A=A&
Compoziia chimic
Prganele aeriene conin urmtoarele $u,$tane# iridoide (a$perulozid monotropeozid
palu$trozid) taninuri cumarine acizi polifenolcar,o0ilici (acid clorogenic) acizi organici
(citric) enzime $u,$tane minerale (3n am,ele $pecii).
'lavonozide $e g$e$c numai 3n J. verum =. (2"glucozidele 6uercetolului i luteolului rutozid
izo6uercetrin).
=&KV DI=C&
Compoziia chimic
Ln rdcinile ace$tei plante $"au determinat urmtoarele $u,$tane# amidon ((* : >** )) glucide
(1* : 14* )) glucoz (1* : 4> )) fructoz zaharoz hemiceluloz pectine proteine (11*
)) lipide (*! : 1* )) taninuri rezine ,etaine amide (a$paragin) i $u,$tane minerale. Au
mai fo$t identificate urmtoarele $u,$tane#
Aminoacizi# alanin acid a$partic treonin prolin $erin glicin valin izoleucin.
Nitamine# acid a$cor,ic niacin acid nicotinic ri,oflavin tiamin.
5riterpene# acid ,etulinic gra,rolid acid glicirretic (*4 : >> )).
Cumarine# um,eliferon herniarin glicerin (1"acil cumarin) licumarin glicocumarine
izoglicilcumarine.
-teroli# ,eta"$ito$terol $tigma$terol.
;igmenii# $unt reprezentai de flavone# apigenin licoflavanon li6uiritin ramnoli6uiritin
gla,ranin pinocem,rin gla,rol 1O"dihidrogla,rol 4O2"dihidro0iflavon vite0in calcone#
licocalcon licoflavanol A i A neoizoli6uiritin izoli6uiritigenin licurozid flavonoli#
izo6uercitin izoflavone i izoflavanone# geni$tein formonometina licoricidina
licoizoflavanon A A i C prunetina glizarina licorina li6uiritin gla,ridina gla,ron
hi$pagla,ridina A hi$pagla,ridina A 4O"P"metilgla,ridina 1O"metilgla,ridina fa$conilizoflavan
2"hidro0i">"metilizoflavon glicirrizoflavon >2"dihidro0i"1O4O"dimeto0iizoflavon 2"aceto0i"
>"metilizoflavon fa$eollinizoflavan caroteni# ,eta"caroten.
-aponozide triterpenice (>"1> ))# acid glicirizinic glicirizin acidul 1!"alfa"glicirizinic acid 1!"
,eta"glicirizinic (14 : 9( )) acidul li6uoric acidul li6uiritic acidul li6uiridiolic acid gla,ric
acid gla,oric acid gla,rolonic. Componentul dominant (1"()) e$te glicirizina (acid glicirizic)
re$pectiv 1"P" ,iglucuronopiranozida acidului gliciretic $au gliciretinic ca $are de calciu i de
pota$iu. Jlicirizina eli,ereaz prin hidroliz dou molecule de acid glucuronic i o molecul de de
acid gliciretic (agliconul). Acidul gliciretic e$te 1",eta"hidro0i"11"o0o">*"car,o0i"1>"oleanen.
=actone# gama",utirolacton gama"heptalacton gama"he0alacton gama"nonalacton gama"
octalacton gla,rolid deo0igla,rolid izogla,rolid >1"alfa"hidro0iizogla,rolid.
Ileiul volatil conine# 1"pentadecanol propenil"ani$ol >",util">"octenal alfa"terpineol alfa"
terpinolen anetol camfor ,util"ftalat carvacrol eugenol fencon geraniol lavandulol p"
cimenol p$eudoionon terpinen"4"ol thu@on.
Dintre compuii triterpenici au mai fo$t identificai# acidul li6uiritic (epimer C >* al acidului
gliciretic) acidul gla,ric (acid 1!" hidro0igliciretinic) gliciretaldehida gliciretol acidul >4"
hidro0ili6uiritic acid li6uiridiolic >4"hidro0igliciretatul de metil acidul gla,rovaic. Culoarea
gal,en a produ$ului e$te imprimat de flavone i chalcone. Dintre flavone $"au izolat#
li6uiritozida ( 4`" glucozida li6uiritigenolului ) ramnoli6uiritozida neoli6uiritozida (2" glucozida
li6uiritigenolului) (N.%. =itvine9o 1941) gla,rolul (5amot$u i cola,. 19249) gla,ridina
(izoflavon) iar dintre chalcone izoli6uiritozida (4`"P"ramnoglucozida izoli6uiritigenolului) i
neoizoli6uiritozida (2" glucozida li6uiritigenolului) a cror $tructur chalconic poate fi
regenerat la flavon 3n mediu acid. Dintre acetia ma@oritari $unt li6uiritozida i izoli6uiritozida
care 3n timpul u$crii hidrolizeaz parial.
Ali con$titueni# poliholozide (glicirizan JA un ,eta"D"galactan cu legturi 1a4 i 1a1
glicozidice 3n J. gla,ra i glicirizan IA alctuit din ="ara,inoz D"galactoz ="ramnoz i acid
D"galacturonic 3n J. uralen$i$) cumarine (um,eliferon herniarin licumarin M 4"metil"
(hidro0i"acetilcumarina) fito$teroli (,eta"$ito$terol dihidro"$tigma$terol) ("1() oze (glucoz
zaharoz) manitol >*"1* ) amidon >"4 ) a$paragin rezine 4"4 ) $u,$tane minerale **4 )"
**4 ) compui volatili proteine $u,$tane amare (glicinamarin). Deoarece $u,$tanele amare $e
g$e$c 3n e$uturile e0terne ace$tea $e 3ndeprteaz prin decorticare la ma@oritatea $orturilor.
Ln organele aeriene $"a con$tatat prezena urmtoarelor $u,$tane# manitol rezine $teroli
(dihidro$tigma$terol) vitamine (acid nicotinic) pigmeni flavonoizi (6uercetin izo6uercitrin
vite0in prunetin dihidro0iflavone hidro0icalcone 2"meto0i">"metilizoflavon) triterpene
(dezo0igla,rolid) acizi fenolici (acid ferulic acid $inapic) glicozizi fenolici (ar,utin) glicozizi
metil$alicilici (gaulterin) alcaloizi pirolizidinici (echinatin) tanin (acid galic) acid glicirretic
acid dezo0iglicirretinic acid hidro0iglicirretic hidro0iglicirrizin acid li6uidiolic acid li6uiritinic
,etaine acid ,etulic. ;rincipalul compu$ activ din organele aeriene e$te metil $alicilatul.
%&VI;[.
Compoziia chimic
'ructele de ienupr conin *("> ) ulei volatil 1"1* ) glucide acizi organici pectine
,iflavonoide (,ilo,etina cupre$uflavona M !!O",i$apigenol 24O4OOO"tri"P"metil"amentoflavona
24OO"di"P"metil"cupre$uflavona) antociani proantociani taninuri un principiu amar (@uniperin)
rezine diterpene (acid comunic).
Nitamine# acid a$cor,ic niacin tiamin.
-teroli# campe$terol alfa"dimetil$terol ,eta"dimetil$terol cole$terol.
Ileiul volatil de ienupr conine mai mult de (* ) monoterpene 3n \. communi$ var. montana
(alfa" i ,eta"pinen limonen M ma@oritar gama"terpinen) de 9* ) 3n \. communi$ $$p. communi$
(4*"9* ) alfa"pinen ,eta"pinen 1*"4* ) $a,inen limonen) i (*"!> ) 3n \. communi$ $$p.
communi$ terpineoliferum (14"44 ) alfa"pinen 9">! ) $a,inen 4"! ) mircen).
Ali con$titueni ai uleiului volatil# alcooli monoterpenici (terpinen"1"ol"4 3n \. communi$ $$p.
communi$ ("1* ) 3n \. communi$ $$p. communi$ terpineoliferum linalol 3n \. communi$ var.
montana i \. communi$ $$p. communi$ terpineoliferum alfa"terpineol i ,orneol 3n \. communi$
var. montana) $e$6uiterpene : hidrocar,uri (,eta"cariofilen alfa" i gama"cadinen 3n \. communi$
var. montana ,eta"cariofilen i germacran A 3n \. communi$ $$p. communi$ alfa"muurolen 3n \.
communi$ $$p. communi$ terpineoliferum) alcooli (alfa"cadinol 3n \. communi$ var. montana
alfa"eude$mol elemol elemoferol 3n \. communi$ $$p. communi$) e$teri terpenici (acetai de
,ornil i de terpenil 3n \. communi$ var. montana 1* ) i 3n \. communi$ $$p. communi$)
aldehide i cetone (aldehida camfolenic camfor pinocamfon gei@eron @unionon 3n \.
communi$ $$p. communi$ terpineoliferum) acizi (acid camfolenic 3n \. communi$ var. montana)
cumarine (um,eliferon 3n \. communi$ $$p. communi$).
Ln timp printr"o p$trare necore$punztoare uleiul volatil $e rezinific i depune un $tearopten
cri$talizat (camfor de ienupr). .
Ileiurile volatile e0tra$e din fructele de \uniperu$ au coninut un numr de 12 componeni
(De;a$cual .a. 1924). P cantitate mai mare au avut# alfa"pinenul (1(** )) mircenul (1!** ))
terpinen"4"ol (1*(* )) limonen (91* )) terpinolen (1** )) gama"cadien (144 )) citronellal
(14* )) gama"elemen (144 )) p"cimen (1(* )) gama"muurolen (1>! )) ,eta"elemen (1*>
) i alfa"humulen (1*> )). Ln proporie mai mic de 1* ) $"au detrminat# ,eta"pinen alfa"
thu@en calamen ,eta"cariofillen alfa"muurolen ,eta"$elinen alfa"terpineol mentol cariofillen
o0id delta"1"caren humulen o0id @unipercamfor alfa"cadinol aromadendren ,ornil acetat
gama"$elinen delta"cadinol camfen alfa"copaen p"cimen"!"ol geranil acetat p"menta"1>4"
triol mirtenal mirtenilacetat i alfa"terpinil acetat.
'runzele de \uniperu$ conin# catechine vitamine (acid a$cor,ic rutin) acizi organici (acid
malic acid citric acid $uccinic acid fumaric acid tartric acid malonic) acizi fenolici (acid
cafeic acid clorogenic acid ferulic acid cinamic acid p"cumaric acid protocatecuic) acizi grai
(etil palmitat) pigmeni (6uercetin nepitrin nepetin ,etulin ,ilo,etin amentoflavon
cupre$$uflavon hino9iflavon izo6uercitrin) tetraterpenoizi (rhodo0in) fenilpropanoizi (acid
$iringic) cumarine (um,elliferon) i @uniperaprenol 14 : >*.
<oer$ter .a. (1924) au analizat uleiurile volatile e0tra$e din frunzele de \uniperu$ provenite din
.omBnia 3n care au identificat >> componeni. ;onderea a fo$t deinut de alfa"pinen (112* )) i
$a,inen (>24* )) mircen (((* )) terpinen"4"ol (44* )) 1!"cineol (4** )) p"cimen (14*
)) ,eta"felandren (11* )) gama"terpinen (1** )) alfa"terpinen (19* )) alfa"fellandren (11*
)) i ,eta"pinen (11* )). P pondere de $u, 1** ) $"a determinat la urmtorii componeni# ,eta"
cariofilen campfen ,ornil acetat neril acetat alfa"terpineol p"menthan limonen o0id linalool
linalil acetat nerol i alfa"terpinil acetat.
I.F%C[ KPA.5[
Compoziia chimic
Prganele aeriene conin# taninuri $u,$tane flavonoide (rutin tilirozid) mucilagii acizi
polifenolici alcaloizi amine (hi$tamin metilamin tiramin) glicozizi fenilpropanoizi
(acetozid galactozilacetozid) iridoizi (lamal,id 4"dezo0ilamal,id al,ozid A al,ozid A i
carioptin) i uleiuri volatile.
=IC&.V[
Compoziia chimic
;rincipalii componeni chimici identificai 3n organele aeriene $unt# uleiurile volatile (pBn la *1(
) $u,. proa$pt) taninurile (1 " 4 )) glucidele (zaharoz planteoz pectin) fenolii rezinele
mucilagii (1> )) $terolii (+"$ito$terol campe$terol) i catechinele.
Au mai fo$t detrminate urmtoarele $u,$tane#
5riterpene# acid u$colic acid oleanolic acid 19"7"hidro0iur$olic acid >9"hidro0ioleanolic acid >"
7"hidro0ioleanolic acid >"+"hidro0ioleanolic acid >"7"hidro0iur$olic (Arie$corn i Drau$e 1924)
Acizi fenolici# acid cafeic acid clorogenic acid protocatechic acidul cafeil"cafeic acidul
rozmarinic.
;igmenii de natur flavonic $unt reprezentai de# 6uercetin ramnocitrin apigenin"2"glucozid
9ampferpl 6uercetin luteolin luteolin"2"glucozid ramnazin i cinarozid.
;erii $ecretori ce produc uleiurile volatile $e g$e$c pe tulpin i frunze $unt pluricelulari cu
glanda uni $au pluricelular.
Analizele efectuate de $pecialitii din diferite ri au indicat o compoziie $czut de ulei volatil
(**( : *1( )) dar foarte variat. A$tfel VT9anen i VT9anen (19!4) au con$tatat c Keli$$a
provenit din 'inlanda conine o proporie mai mare de carvon (1(2* )) i de cariofilen o0id
(22* )). P alt provenien din aceeai ar a avut un coninut mai mare de cariofilen o0id (1>1*
)) metil cavicol (41* )) i anetol (41* )).
5ittel .a. (19!>) au con$tatat c Keli$$a provenit din -pania a avut un coninut mai mare de
geranial (4(** )) i neral (1(** )) iar -chultze .a. (19!9) au con$tatat c cea provenit din
Jermania are un coninut mai mare de citronelal (14>* )) germacren D (11(* )) i +"
cariofilen (1*9* )).
Analizele efectuate de Aurzo .a. (nepu,licat) la uleiul volatil e0tra$ din organele aeriene ale
ace$tei $pecii au $co$ 3n eviden faptul c +"citronelalul (1!(9 )) 7"citralul (1(41 )) +"
citralul (114> )) i +"citronelalul (!44 )) $unt compuii prioritari. Ln cantitate mai mic $"au
determinat urmtoarele $u,$tane# metil citronelat (4*( )) izopulegol (>(4 )) tran$"geraniol
(>(1 )) linalol (114 )) +"thu@on (11* )) nepetalacton (*91 )) cariofilen o0id (*!( ))
ver,enol (*44 )) izocariofilen (*(4 )) 1"octenol (*49 )) metil geraniat (*12 )) eucaliptol
(*1( )) i geranil acetat (*>4 )).
.P%V%C[
Compoziia chimic
;rincipalii componeni chimici identificai 3n organele aeriene $unt# uleiurile volatile (pBn la *1(
) $u,. proa$pt) taninurile (1 " 4 )) glucidele (zaharoz planteoz pectin) fenolii rezinele
mucilagii (1> )) $terolii (+"$ito$terol campe$terol) i catechinele.
Au mai fo$t detrminate urmtoarele $u,$tane#
5riterpene# acid u$colic acid oleanolic acid 19"7"hidro0iur$olic acid >9"hidro0ioleanolic acid >"
7"hidro0ioleanolic acid >"+"hidro0ioleanolic acid >"7"hidro0iur$olic (Arie$corn i Drau$e 1924)
Acizi fenolici# acid cafeic acid clorogenic acid protocatechic acidul cafeil"cafeic acidul
rozmarinic.
;igmenii de natur flavonic $unt reprezentai de# 6uercetin ramnocitrin apigenin"2"glucozid
9ampferpl 6uercetin luteolin luteolin"2"glucozid ramnazin i cinarozid.
;erii $ecretori ce produc uleiurile volatile $e g$e$c pe tulpin i frunze $unt pluricelulari cu
glanda uni $au pluricelular.
Analizele efectuate de $pecialitii din diferite ri au indicat o compoziie $czut de ulei volatil
(**( : *1( )) dar foarte variat. A$tfel VT9anen i VT9anen (19!4) au con$tatat c Keli$$a
provenit din 'inlanda conine o proporie mai mare de carvon (1(2* )) i de cariofilen o0id
(22* )). P alt provenien din aceeai ar a avut un coninut mai mare de cariofilen o0id (1>1*
)) metil cavicol (41* )) i anetol (41* )).
5ittel .a. (19!>) au con$tatat c Keli$$a provenit din -pania a avut un coninut mai mare de
geranial (4(** )) i neral (1(** )) iar -chultze .a. (19!9) au con$tatat c cea provenit din
Jermania are un coninut mai mare de citronelal (14>* )) germacren D (11(* )) i +"
cariofilen (1*9* )).
Analizele efectuate de Aurzo .a. (nepu,licat) la uleiul volatil e0tra$ din organele aeriene ale
ace$tei $pecii au $co$ 3n eviden faptul c +"citronelalul (1!(9 )) 7"citralul (1(41 )) +"
citralul (114> )) i +"citronelalul (!44 )) $unt compuii prioritari. Ln cantitate mai mic $"au
determinat urmtoarele $u,$tane# metil citronelat (4*( )) izopulegol (>(4 )) tran$"geraniol
(>(1 )) linalol (114 )) +"thu@on (11* )) nepetalacton (*91 )) cariofilen o0id (*!( ))
ver,enol (*44 )) izocariofilen (*(4 )) 1"octenol (*49 )) metil geraniat (*12 )) eucaliptol
(*1( )) i geranil acetat (*>4 )).
KI-&5&=
Compoziia chimic
;rincipalii componeni identificai 3n florile de mueel $unt# glucide lipide uleiurile volatile (*(
)) glucozidele aminoacizi colin $teroli i mucilagii. Ln florile de mueel au mai fo$t
identificate urmtoarele $u,$tane#
-e$6uiterpene# matricin matricarin care 3n timpul hidrodi$tilrii formeaz derivai ai azulenei.
Cumarine# herniarin um,eliferon.
Acizi grai# caprinic palmitic $tearic oleic linoleic cerotic.
Acizi fenolici# cafeic clorogenic $iringic vanilic ani$ic.
Nitamine# acidul a$cor,ic (1* mgS 1** g) tiamin (1* mgS 1** g) niacin acid nicotinic.
;igmenii flavonoizi $unt reprezentate de# apigenin apigenin"2"glucozid apigetrin apiin
luteolin luteolin"2"glucozid luteolin"4O"glucozid luteolin"2"ramnoglucozid 4"hidro0iluteolin"2"
glucozid 6uercetin 42"dimeto0i6uercetin 4!"dimeto0i6uercetin rutin hiperin 4"
meto0i9amfrol izoramnetin izoramnetin"2"glucozid patuletin patulitrin crizoplenin
$pinacetol a0ilarin chri$oeriol eupaletin eupatoletin @aceidin 4"meto0icampferol i 14"
dimeto0i"6uercetol.
;etalele i ,racteile $unt prevzute cu peri $ecretori de form oval ,i$eriai formai din 4 : !
celule acoperite de o cuticul comun.
'lorile conin 3ntre *1 i *! ) uleiuei volatile. Aun9e i cola,. (1991) au identificat 3n uleiul
volatil e0tra$ din plantele de mueel provenite din Jermania un numr de 19 comoneni# alfa"
,i$a,olen o0id A ((24! )) camazulen (>11( )) alfa",i$a,olen o0id A (41( )) alfa"
,i$a,olon o0id (41* )) (&)",eta"farne$en (>9> )) germacren D (14! )) precum i cantiti
mai mici de 1* ) din totalul uleiului volatil e0tra$ pentru# (&)",eta"ocimen ,iciclogermacren
artemi$ia ceton alfa",i$a,olol artemi$ia alcool 1!"cineol $a,inen etil">"metil,utirat (&)">"
he0anal ,eta"cariofillen (F)",eta"ocimen p"cimen i (F)"1"he0enilacetat.
5$ut$ulova i Antonova (19!4) au con$tatat c ponderea 3n uleiul volatil e0tra$ din plantele de
mueel provenite din Aulgaria o reprezint farne$enul (>22> ) camazulena (1244 )) i alfa"
,i$a,olol o0id A (1112 )).
Ln funcie de compoziia uleiurilor volatile au fo$t identificate 4 chemotipuri#
Chemotipul A 3n care predomin ,i$a,olo0idul A.
Chemotipul A 3n care predomin ,i$a,ololo0idul A.
Chemotipul C 3n care predomin ,i$,ololul.
Chemotipul D 3n care $e g$e$c cantiti egale de ,i$a,olol i din cei doi ,i$a,ololo0izi.
Cercetrile efectuate de 'ranz (19!4) au precizat c cea mai mare cantitate de uleiuri volatile $e
o,incBnd florile $unt complet de$chi$e re$pectiv dup apro0imativ o $ptmBn de la 3nceputul
3nfloritului. Compoziia uleiului volatil e$te dependent de faza de dfezvoltare a florii. Kugurii
florali conin mai multe hidrocar,uri i alfa",i$a,olol 3n timp ce florile mature conin mai mult
camazulen i alfa",i$a,ololo0izi.
Dup -va, .a. (19!*) temperaturile co,orBte nu au influenat coninutul ace$tei $pecii 3n
camazulen i ^ ",i$a,olol dar au avut un efect $emnificativ a$upra creterii coninutului 3n
,i$a,olol o0id.
Detalii...
-I='%V[ A=A[
Compoziia chimic
Cele mai importante $u,$tane din compoziia ace$tor organe $unt cumarinele# acidul cumaric
acidul P"cumaric dicumarolul acidul *"hidro"cumaric (acid melilotic) i melilotozidele % %% %%%
i %N.
Alte $u,$tane determinate 3n e$uturile ace$tei plante $unt# glucidele (>2 )) amidonul (1* ))
proteinele (4( : 14( )) lipidele ((( : !* )) pectinele mucilagiile rezinele flavonele
(6uercetin"1"*"ramnozid) uleiurile volatile i $u,$tanele minerale.
Ileiurile volatile $unt produ$e de un numr mic de peri $ecretori cu glanda pluricelular de
form $feric $au oval care $e g$e$c pe am,ele fee ale frunzelor.
.dcinile ace$tei $pecii conin 1> ) $aponine.
IVJI.A]
Compoziia chimic
Prganele conin# pectine acid a$cor,ic principii amare diterpenice (marru,iin *1 : 1* ))
diterpene (la,dan maru,iin $clareol) alcooli diterpenici (peregrinol marru,enol marru,iol
premarru,iin fitol) glucozizi feniletanoizi (marru,ozid) triterpene (acid ur$olic) lactone
$e$6uiterpenice (vulgarol) rezine taninuri (4( : 2* )) mucilagii pectine alcaloizi (,etonicin
$tachidrin turcin).
;igmenii identificai 3n organele aeriene ale ace$tei plante $unt# apigenin apigenin"2"glucozid
luteolin luteolin"2"glucozid 6uercetin 6uercetin 1"glucozid 6uercetin 1"ramnogucozid.
Ju$tul amar al e$uturilor ace$tei plante $e datoreaz prezenei unei $e$6uiterpene de tip
germacren# cnicin.
Ileiurile volatile (**( : **4 )) $unt produ$e de perii $ecretori di$pui pe tulpin i frunze.
Acetia $unt pluricelulari $curi cu glanda uni $au pluricelular. Ace$te uleiuri conin# 1(14 ) r"
elemen >>21 ) +"cariofilen 914 ) germacren D 4*1 ) cariofilen o0id >2* ) octen"1"ol
>44 ) 7"cadinol >14 ) $patulenol 124 ) +",ur,onen 1(4 ) nerolidol 112 ) 7"$elinen
111 ) leden o0id 11> ) tau"muurolol *!1 ) viridiflorol *21 ) cadinol *21 ) octanol *4*
) 7"himalachen *(9 ) limonen *(> ) 7"pinen *(* ) E"cadinol *4> ) r"cadinen *4> )
elemol i *19 ) nonanal (Aurzo .a. nepu,licat).
VA=A[
Compoziia chimic
;rincipalii componeni identificai 3n acea$t plant $unt# taninurile i mucilagiile care prin
hidroliz produc acid galacturonic ramnoz ara,inoz i galactoz.
Ln frunzele nal,ei $"au mai identificat# glucide lipide (*> : 14 )) proteine i vitamine (acid
a$cor,ic niacin ri,oflavin tiamin).
;e am,ele $uprafae ale frunzelor $e g$e$c peri $ecretori $e$ili cu glanda unicelular care
$intetizeaz uleiurile volatile.
;lantele conin# glucide (ara,inozo ramnoz) proteine (14 : 419) lipide (*> )) mucilagii
vitamine (acid a$cor,ic ri,oflavin tiamin niacin) pigmeni (caroten malvin acid malvalic
go$$ipin"1"$ulfat) glucide (ramnoz ara,inoz galactoz) i acid galacturonic.
'lorile conin urmtorii pigmeni flavonoizi# delfinidin cianidin $auSi pelargonidin mircetin
6uercetin $auSi 9ampferol metilflavonoli flavonoli o0igenai $ulfai flavonoli
dihidroflavonoli metilflavine flavone o0igenate flavanone C"glicozilflavonoizi
proantocianidine calcone i aurone. Antocianii din florile violete $unt reprezentai de malvidin
1("diglucozid (malvin).
.dcinile conin mucilagii cu $tructura mult ramificat care conin D"galactoz="ramnoz acid
D"glucuronic i acid D"galacturonic. -"a mai identificat prezena acizilor fenolici $copoletinei i
a flavonoizilor
K[.J<%.AV
Compoziia chimic
Prganele aeriene conin cantiti mici de zaharoz alturi de care $e afl pentozani i $u,$tane
pectice (4* )) acid a$cor,ic (4* : 1!* mgS 1** g) acizi fenolici (acid cafeic clorogenic
rozmarinic) $teroli ( ^ "$ito$terol) acid ur$olic i acid oleanolic.
;igmenii identificai 3n organele aeriene $unt derivai ai flavonelor# luteolin"2""D"diglucozid
apigenin"2"+"D"diglucozid dio$metin"2"+"glucuronat dinatin i mo@aranin.
Ln uleiul volatil e0tra$ din organele aeriene ale ace$tei plante provenit din .omBnia P,erdiec9
(19!1) a identificat un numr de 44 componeni. Acetia au avut urmtoarea proporie 3n uleiul
volatil total# >>4 ) terpinen"4"ol 1!1 ) ci$"$a,inen hidrat 2* ) G"terpinen 4* ) linalil
acetat (4 ) tran$"$a,inen hidrat 4! ) 7"terpineol 41 ) $a,inen 4* ) 7"terpinen 1* )
terpinen"4"Tl"acetat >9 ) linalool >4 ) +"cariofillen >> ) p"cimen >* ) terpinolen 19 )
,iciclogermacren *9 ) limonen *2 ) mircen *2 ) (&)"+"ocimen *( ) carvon *( ) 7"
pinen *4 ) +"felandren *1 ) cariofilen o0id *1 ) (&)">"he0anal *1 ) tran$"p"menta">!"
dien"1"ol *1 ) (F)"+"ocimen *1 ) 7"thu@en *> ) p"cimen"!"ol *> ) geraniol *> ) 7"
humulen *> ) 7"felandren *> ) 7"terpinil acetat *1 ci$"allocimen *1 ) copaen *1 ) ci$"p"
menta">"en"1"ol *1 ) +"pinen **( ) +",i$a,olen **( ) camfen **( ) E"1"caren **( )
carvacrol **( ) cuminaldehid **( ) 7"p"dimetil$tiren **( ) (F)"1"hehanal **( ) metil
carvacrol **( ) neril acetat **( ) 1"octanol i **( ) 1"octenol"1.
%V
Compoziia chimic
'i,rele te0tile $e formeaz 3n zona periciclului i au lungimea dintre dou frunze $ituate pe
aceeai generatoare. 'i,rele $unt formate din celuloz glucomanani acetai $auSi 0ilani dar 3n
centrul lor $e pot afla i molecule de hemiceluloz. Jlucoza reprezint >1 : 4* ) din totalul
glucidelor 0iloza reprezint ! : >4 ) alturi de care $e g$e$c molecule de galactoz ramnoz i
fucoz.
-eminele de in conin 1( : 44 ) lipide >* : >( ) proteine 19 : >> ) glucide 4 : 1* )
mucilagii precum i ! : 1* gS9g acizi fenolici e$terificai i 1 : ( gS9g acizi fenolici eterificai
(Pomah .a. 199().
Ileiul de in conine dup Canr (194() urmtorii acizi grai# >1 : 124 ) acid oleic >14( :
494 ) acid linoleic 1!( : 4*( ) acid linolenic 42 ) acid palmitic i 1* ) acid $tearic. Dup
&uropean ;harmacopeia (>**() $eminele de in conin# 1* : !* ) acid palmitic ma0. 1* ) acid
palmitoleic >* : !* ) acid $tearic 11* : 1(* ) acid oleic 11* : >4* ) acid linoleic 1(* :
4(* ) acid linolenic i ma0. 1* ) acid arachidic.
Pomah .a. (199>) au con$tatat c cei mai importani glicozizi cianogenetici din $eminele de in
$unt# luni$tatina >11 : 1(> mgS 1** g neoluni$tatina 91 : >*1 mgS 1** g i linamarina 1> mgS 1**
g. =uTengi (1991) a identificat un nou glucozid fenilpropanoid# linu$itamarina. ;rin aciunea
enzimei linamaraz a$upra glucozidelor cianogenetice ace$tea $e de$compun punBnd 3n li,ertate
acid cianhidric.
Kuir .a. (1999) au e0tra$ din $eminele de =inum un lignan# $ecoi$olaricire$inol diglucozid
(-DJ) care a determinat reducerea cole$terolului din va$ele $angvine ale $oarecilor.
=%V5&
Compoziia chimic
-eminele conin# (4> ) glucide celuloz 14 ) 14 ) lipide i >1( ) proteine care au
urmtorul coninut 3n aminoacizi# 129 ) arginin 14( ) leucin 144 ) lizin 1>! ) valin
1>4 ) izoleucin 1*4 ) fenilalanin *!4 ) triptofan *4> ) tirozin *(> ) hi$tidin *>*
) trptofan *19 ) ci$tin i *12 ) metionin.
Ln ceea ce privete coninutul de vitamine din $eminele de $oia $unt puine date analitice. Ln 1**
g $emine $"au determinat * : ( mg acid a$cor,ic >* : >4 mg nicotinamid *41 mg tiamin i
*>4 mg ri,oflavin.
Coninutul 3n $u,$tane minerale variaz 3ntre 1*4 i 11* ). Ln 1** g e$ut $"a determinat
urmtorul coninut de elemente minerale# !1* mg pota$iu 41> mg fo$for !4 mg clor 24 mg
calciu 49 mg zinc i 4* mg $odiu.
AIKAAC
Compoziia chimic
Analizele efectuate la plant a evideniat prezena urmtoarelor $u,$tane# catechine
galocatechine epigalocatechine dimeri $e$6uiterpenici (go$$ipol) pigmeni (6uercetin
delfinidin) vitamine (rutin) izoa$tragalin nicotiflorin acid p"cumaric i uleiuri volatile (7"
felandren 7"pinen +"felandren cadien ,i$a,olen canpfen +",i$a,olol ocimen octacozanol).
-eminele au coninut urmtoarele $u,$tane# glucide (2 )) celuloz inozitol (*1 ))
oligozaharide (zaharoz rafinoz $tahioz glucoz fructoz) proteine (>* " >( )) lipide (14 :
>1 )) vitamine (niacin ,iotin acid pantotenic) acid linoleic (2 : 1* )) acid oleic (1 : 4 ))
acid arahidic acid miri$tic acid $tearic (*1 : *( )) i lignanii (X).
Ileiul gra$ din $eminele de ,um,ac mai conine $teroli (+"$ito$terol campe$terol $tigma$terol
E"2"$tigma$terol >4"metil"cicloartenol) tocoferoli (7" i G"tocoferol) precum i urme de go$ipol.
Ln flori $"a determinat# pigmeni (izo6uercetrin 9ampferol 6uercetin"1"glucozid 6uercetin"1"
$oforozid 6uercimetrin crizantemin) acizi grai (acid cerotic) vitamine (ri,oflavin) acizi
fenolici (acid $alicilic) terpene (cicloartenol) alcaloizi (hir$utin).