Sunteți pe pagina 1din 2

Numerația.

Jocuri didactice
Pentru că învățăm numerația 0-31 și ne place să ne jucăm cu numerele, am adunat câteva jocuri
didactice potrivite formării/consolidării deprinderilor de numărare, de comparare, de descompunere a
numerelor naturale, de stabilire a vecinilor unui număr , a cunoștințelor referitoare la terminologia
matematică, etc. În general, aceste jocuri didactice nu necesită material didactic și se pot desfășura
atât frontal, cât și în echipă sau în pereche.

Numerația. Jocuri didactice


Eu sunt numărul….Ce poți spune despre mine?

Învățătoarea (și mai apoi, câte un copil) spune un număr natural cerându-le participanților la joc să
spună cât mai multe lucruri despre numărul respectiv.

Spre exemplu: ”Eu sunt numărul 14. Ce poți spune despre mine?” Răspunsurile pot fi următoarele:
”Ești un număr par. Ești un număr format din zeci și unități. Ai o zece și patru unități. Ești vecinul mai
mic (predecesorul) numărului 13. Ești dublul numărului 7. Ești rezultatul operației 10+4. Ești situat
între numerele 13 și 15. Ești mai mare decât 12, dar mai mic decât 16”. Răspunsurile pot continua
până când conducătorul de joc propune un alt număr.

Numărăm și ne distrăm!

Se organizează clasa pe două grupe de elevi, jocul luând forma unei întreceri . La semnalul
învățătoarei, primul copil din prima grupă începe să numere de la numărul indicat de învățătoare
până când este oprit printr-o bătaie din palme. Continuă numărătoarea primul elev din a doua grupă.
În cazul în care un elev greșește la numărat, va rămâne în picioare. Câștigă grupa care are cei mai
puțini copii în picioare.

Fă ce îți spun!

Fiecare elev va primi un număr. Copiii se vor grupa sau vor face anumite mișcări în funcție de
cerințele conducătorului de joc.

Exemplu: Numerele pare în picioare! Numerele pare care au cifra zecilor 2 să ridice mâna sus!
Numerele formate doar din zeci să sară într-un picior! Numerele mai mici decât 15 să vină în fața
clasei! etc.

Caută vecinii!

Fiecare elev va primi un jeton sau o foaie pe care este scris un număr. Important este ca numerele
să fie distribuite aleatoriu. Învățătoarea va cere unui elev să își caute vecinii într-un timp prestabilit
(ex: până când ceilalți copii numără până la 10). Acesta se va plimba prin clasă și își va căuta
colegii ale căror numere sunt vecinii numărului său.

Care număr s-a rătăcit?

Se împarte colectivul de copii în trei-cinci grupe, fiecare copil din grupă primind câte un număr . Se
cere copiilor să se așeze astfel încât să formeze un șir crescător sau descrescător de numere
(pentru complicarea sarcinii, numerele pot fi din 2 în 2, din 5 în 5, astfel încât copiii să fie puși în
situația de a decoperi o regulă de formare a unui șir). În fiecare grupă va exista un număr ”rătăcit”,
un număr intrus al cărui loc se află într-o altă grupă. Atât intrușii, cât și grupele trebuie să își caute
numărul rătăcit fără de care nu se pot constitui șirurile.

Exemplu:

Grupa 1: 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, unde intrusul este 25 și va merge la grupa 3.

Grupa 2: 3, 6, 9, , 12, 15, 18, 28, unde intrusul este 28 și va merge la grupa 1.

Grupa 3: 0, 5, 10, 15, 20, 21, 26, 30, unde intrusul este 26 și va merge la grupa 4.

Grupa 4: 2, 6, 10, 14, 18, 21, 22, unde intrusul este 21 și va merge la grupa 2.

Pânza de păianjen

Jocul poate fi utilizat pentru consolidarea deprinderii de ordonare crescătoare /descrescătoare a


numerelor dintr-un anumit interval. Se scriu la tablă numerele în mod aleatoriu. Fiecare elev va veni
și va trasa o linie de la număr către succesorul său. Se pot folosi culori diferite pentru numerele
pare/impare. De asemenea, pentru a complica jocul, numerele pot fi scrise din 2 în 2, din 3 în 3, etc.

Telegraful

Elevii de pe fiecare rând de bănci se ridică în picioare formând un șir. Ultimul din șir va transmite
copilului aflat în fața sa un număr format din zeci și unități, utilizând următorul cod: un număr de
bătăi ușoare cu palma pe umărul stâng reprezentând zecile și un număr de bătăi ușoare cu palma
pe umărul drept reprezentând unitățile. Pentru un număr format din sute, zeci și unități bătăile pot
respecta ordinea: umăr stâng (sute), ceafă (zeci), umăr drept (unități). Numărul trebuie transmis de
la un elev la altul, până la primul din șir.

Combină și ordonează!

Jocul se joacă în echipe de câte 3, 4 sau 5 elevi. Fiecare elev primește o cifră. În echipă, vor forma
toate numerele posibile, respectând anumite cerințe (exemplu, numere formate din zeci și unități) pe
care apoi le vor ordona crescător sau descrescător.

Caut un prieten mai mic sau mai mare decât mine!

Fiecare copil primește un număr dintr-un anumit interval și va spune: ”Eu sunt numărul …și caut un
prieten cu 3 unități mai mic decât mine”. Copilul care are numărul respectiv va spune ”M-ai găsit!” și
va continua jocul.

Acestea sunt doar câteva exemple de jocuri didactice, jocuri pe care noi le-am folosit cu mare
plăcere și care ne-au ajutat să pătrundem tainele numerelor și ale numărării.

Palma

Jocul se joacă în pereche sau în echipă. Se desenează conturul palmei pe care se scriu la
întâmplare numerele dintr-un anumit interval (exemplu: numerele până la 100). Un copil va avea
sarcina de a căuta un anumit număr, timp în care ceilalți copii desenează pe o foaie cerculețe sau
linii oblice. Când numărul căutat a fost găsit, copilul strigă ”Stop!”, iar ceilalți se opresc și
numără liniuțele/cerculețele trasate. La finalul jocului, fiecare copil face totalul și este declarat
câștigător cel care are cele mai multe puncte. Este un joc de atenție și de îndemânare.