Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA NR. 23 BUCUREŞTI


DATA: 25-05-2018
PROPUNATOR: CONSTANTINESCU ELENA
GRUPA: MARE I
TEMA ANUALĂ: “CUM ESTE /A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: “CĂLĂTORIILE – PREZENT, TRECUT ŞI VIITOR”
TEMA ACTIVITĂŢII: “CUM NE COMPORTĂM ÎN MIJLOACELE DE TRANSPORT”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
MODALITĂŢI DE REALIZARE: CONVORBIRE
TIPUL DE ACTIVITATE: ÎNSUŞIRI DE NOI CUNOŞTINŢE
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Consolidarea cunoştinţelor de a respecta şi aplica în mod corect regulile de comportament în mijloacele de
transport.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - Să denumească mijloacele de transport prezentate pe planşe şi figurine puse la dispoziție, obiectivul este realizat
dacă toţi copiii denumesc mijloacele de transport.
O2 – Să identifice tipurile de mijloacele de transport solicitate de cadrul didactic, obiectivul este realizat dacă toţi
copiii identifica tipurile de mijloacele da transport solicitate.
O3 – Să cunoască regulile de politeţe şi regulile de comportament în mijlocul de transport, obiectivul este realizat
dacă toţi copiii cunosc regulile de politeţe şi regulile de comportament.
O4 – Să respecte regulile de politeţe şi de comportament în mijloacele de transport, obiectivul este realizat dacă toţi
copiii respectă regulie de politeţe şi comportament.
O5 – Să manifeste spontaneitate şi creativitate în interpretarea rolului asumat, obiectivul este realizat dacă toţi copiii
manifestă spontaneitate şi creativitate în interpretarea rolului asumat.

STRATEGII DIDACTICE:
Forma de organizare: frontal – individual.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, descoperirea, exerciţiul, Metoda Interviul.
Mijloace didactice: imagini ilustrând mijloace de transport, Pinocchio, microfoane, figurine, jetoane, recompense.

DURATA: 30 min
BIBLIOGRAFIE:
L. Tataru, a. Glava, O. Chis, Piramida cunoaşterii, Editura Diamant, Piteşti, 2014
Breben, S Metode interactive de grup, Editura Arves, Craiova, 2002
Preda V., Dumitrana M., Programa activităţilor instructive-educative în grădiniţa de copii, Editura V&I, Bucureşti,
2005
SCENARIUL ACTIVITĂŢII

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
1. Momentul Pentru buna desfăşurare a activităţii se
organizatoric aerisește sala de grupă, se aranjează Observ
scăunelele sub forma unui semi-cerc, comportamentul
se pregăteşte materialul necesar şi se copiilor
introduc copiii în linişte în sală
așezându-se pe scăunele.
2. Captarea atenţiei Îl prezint pe Pinocchio, explicându-le
copiilor că el doreşte să călătorească cu Conversaţia Observ
mijloacele de transport, însă nu ştie Frontal comportamentul
cum să se comporte în ele. Astfel, Pinocchio copiilor
acesta le cere ajutorul.
3. Actualizarea Se prezintă câteva imagini cu Conversaţia Observ interesul
cunoştinţelor mijloacele de transport terestru, aerian, Frontal manifestat de copii
pe apă.
4. Anunţarea temei şi Se va preciza că activitatea se numeşte:
a obiectivelor “Cum ne comportăm în mijloacele de Urmăresc
transport?”. Pentru a putea fi reţinut Frontal comportamentul
mai uşor, acest conţinut este redat cu Exerciţiul copiilor în timpul
ajutorul imaginilor. Copiii vor trebui să expunerii poveştii
răspundă la întrebări şi vor urmări cu
atenţie prezentarea planşelor.
5. Desfăşurarea 1. “Ce mijloace de transport
activităţii cunoaşteţi?”
2. “Câte mijloace de transport
există?”
I. Analiza primului tablou (planşa
cu autobuzul) Conversaţia
- “Copii, ce vedeţi în această imagine?” Exerciţiul
- “Cum se numeşte locul în care se
aşteaptă autobuzul?”
- “Cine acordă prioritate la urcarea în
autobuz?”
- “Copilul procedează corect la vederea
bătrânului?”
- “Cine are prioritate dacă toate
scaunele sunt ocupate?”
- “Cum se pregătesc călătorii pentru
coborâre?”
- “Cum ne comportăm când cineva ne
cedează locul?”
II. Analiza celui de-al doilea tablou
(planşa cu trenul)
- “Cum se numeşte locul în care
opreşte trenul?” Aprecieri verbale
- “Unde se aşteaptă pietonii?” individuale
- “Unde se aşază călătorii după ce urcă
în vagon?”
- “Ce fac pasagerii în timpul călătoriei
cu trenul?”
- “Cum trebuie să ne comportăm în Conversaţia
timpul călătoriei cu trenul?” Exerciţiul
III. Analiza celui de-al treilea
tablou (planşa cu avionul)
- “Copii, ce vedeţi în această
imagine?”
- “Cum se numeşte locul în care
aterizează avionul?”
- “Cine îi îndrumă pe pasageri?”
- “Cum trebuie să ne comportăm în
timpul călătoriei cu avionul?”
IV. Analiza celui de-al patrulea
tablou (planşa cu vaporul)
- “Copii, ce vedeţi în această
imagine?”
- “Cum se numeşte locul în care Conversaţia
ancorează vaporul?” Exerciţiul
- “Cum ne comportăm în timpul
călătoriei cu vaporul?”

6. Obţinerea Se va purta o conversaţie pe baza


performanţei comportamentului adecvat în
mijloacele de transport, aplicând Conversaţia .
Metoda Interviul. Se vor alege două Exerciţiul
jetoane din cele prezentate şi doi copii. Metoda Interviul
Cei doi copii aleşi vor intervieva,
folosind microfonul, colegii în legătură
cu regulile şi comportamentul în
mijloacele de transport.
7. Incheierea Se vor face aprecieri verbale asupra
activităţii modului de participare a copiilor la Conversaţia
activitate. Recompense Aprecieri generale şi
“Dragi copii, Pinocchio vă mulțumește individuale
pentru toate informațiile pe care i le-ați
oferit și abia așteaptă să iasă la
plimbare cu mijloacele de transport în
comun și promite că va respecta
regulile mai sus enumerate”.
Pentru activitatea desfăşurată, copiii
vor primi o recompensa.

S-ar putea să vă placă și